Page 1

1

2013ko ekaina 26 zenbakia - 5,75 â‚Ź


2


DENOK GARA ELBARRI, BIZ KARRA EMANEZ ELKARRI!

Aur k ibidea 4. PUPU ETA LORE. Gure esku Testua: Uxue Alberdi / Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez

6. PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS Bertuteak eta ezinak Testua: Mitxel Murua / Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez

10. BARRITSU. Lamiaren zazpi seme-alabak Marrazkiak: Iosu Mitxelena

12. OSASUNA GURE ONDASUNA Kontuz eguzkiarekin! Testua: Nerea Lertxundi eta Aitana Lertxundi / Marrazkiak: Julen Tokero

14. DOZENAN HAMAIRU Koiotea eta zozoa (Istorio iparramerrikarra)

Gaixotasun edo ezbeharren baten ondorioz bere gorputzaz edo ahalmenez baliatu ezinik edota mugatuta gelditu den pertsonari deitzen diogu normalean elbarri edo ezindua. Baina, def inizio honetan oinarritu eta pixka bat pentsatzen hasiz gero, maila batean edo bestean guztiok ezinduak garela esaterik badugu, ezta? Nor ez dago, bada, mugatua maila batean edo bestean bere egunerokotasunean? Nork ez du inguruko lagunek ez duten ezaugarriren bat, bizitza pixka bat zailtzen dion ezaugarriren bat? Oso altuak diren gurasoak ezin dira beren haurrekin aulki azpian jolasean ibili, eta txiki samar garenok ezin dugu goiko apaletik gauzak laguntzarik gabe hartu. Denok dugu mugaren bat, denok! Beraz, gure mundua gaitasun ezberdinak ditugun pertsonaz osatuta baldin badago, zergatik bereiztu eta baztertu, bere ezintasunen ondorioz, ezberdin jarduten direnak? Ea denon artean, gauzak era desberdinean egiten dituzten pertsonei laguntzea lortzen dugun eta gizartean sortzen zaizkien trabak kentzeko eta salatzeko gai garen! Denok gara elbarri bizkarra emanez elkarri!

(Charles Lummisek idatzitako istorioaren moldaketa) Testua: Patxi Zubizarreta / Marrazkiak: Aitziber Alonso

16. ZENBATAK. Denon artean Testua: Edorta Barruetabeña / Marrazkiak: Asisko Urmeneta, Joseba Ponce

20. POSTERRA Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez

22. FILOSOFO TXIKIAK. Zer da elbarria izatea? Testua: Sophie Furlaud. / Marrazkiak: Dorothée de Monf reid © BAYARD PRESSE

25. MARTIN BERTSO. Dantzaldia Testua: Beñat Gaztelumendi / Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi

28. LAGUN. Lagun txakurraren bidaia Testua: Amets Arzallus / Marrazkiak: Eider Eibar

30. MARIKALANBRE. Hotz ala bero? Testua: Ana Galarraga, Elhuyar Fundazioa / Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi

33. LARGABISTA. Sasiakazia Testua: Txiliku / Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi

36. MUNDUAK GUZTIONTZAT BEHARKO LUKE Pausoka elkartea Testua: Amagoia Mujika / Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi

IRRIA aldizkaria Irrien Lagunak Klubaren hilabetekaria 26 zenbakia · 2013ko ekaina Argitaratzailea: Irrien Lagunak, SL Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea, Gudarien etorbidea, z/g 20140 Andoain, Gipuzkoa Posta elektronikoa: irria@irrienlagunak.com Lege Gordailua: SS-1381-2010 / ISSN: 2172-5519 Koordinatzailea: Josi Oiarbide Diseinua: Olatz Goikouria Publizitatea: publi@irrienlagunak.com Bezero arreta: 902-820 806 Inprimategia: Leitzaran Grafikak Zenbaki honetako kolaboratzaileak: Uxue Alberdi, Beñat Gaztelumendi, Amets Arzallus, Txiliku, Mitxel Murua, Elhuyar Fundazioa (Ana Galarraga), Amagoia Mujika, Nerea Lertxundi, Aitana Lertxundi, Juan Kruz Igerabide, Patxi Zubizarreta, Bikain Diseinu Grafikoa (Cesar Gonzalez, Iñaki Iturriza, Belen Moreno, Julen Tokero), Dirudi (Eider Eibar), Lotura Films (Iosu Mitxelena, Jose Anjel Lopetegi), Somuga (Edorta Barruetabeña, Asisko Urmeneta, Joseba Ponce), Aitziber Alonso eta Txatxilipurdi elkartea. Babesleak: Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza

3


4


6


8


EUSKARARENETXEA ETA

LAGUNTXOBERRIA

LAMIAREN ZAZPI SEME-ALABAK

Azkue Fundazioak babestutako publizitate ipuina

Zer ua gor r ia bilakat u zen egun bat ean, Mikel ar t zainak, baser r iko babesa ut zi et a ardiak mendian gora eraman zit uen.

Gure lagunek, Euskararen Et xean kont at zen dit uen aspaldiko kondairak kont at zeko eskat u diot e gaur Bar r it sur i.

Hara helt zeko er reka bat zehar kat u behar zuen et a best e aldean lamia eder bat ikusi zuen ilea apaint zen. Mikelek ar t aldea best e aldera nola igar o zezakeen galdet u et a lamiak, bere lagunt za lor t zeko, sabelean zeukan haur raren izena asmat zeko eskat u zion.

10


12


13


Dozenan13 KOIOTEA ETA ZOZOAK ~istorio iparramerikarra~ ezurra edo egia, esaten dute egun batez koiotea basoan barrena zebilela, eta zozoak entzun zituela, zuhaitzetan xirurike-xirurike.

G

—Ekaitza dator, kazkabarra dakar! Koioteak muturra gorantza zuzendu, eta zozoak adar artean halako zorro edo poltsak zabaltzen ikusi zituen. Jakingosearen jakingoseaz, koioteak galdegin zien: —Zertan zabiltzate, ‘larreetako hazi’ horiek? —zozoei, esan, hala esaten baitzieten—. Zer gertatzen zaizue? —Ez al duzu entzun ekaitza datorrela, eta egundoko txingorra dakarrela? — erantzun zioten zozoek, xirurike-xirurike—. Baina gu larruzko zorro hauetan babestuko gara. —Arrania! —irten zitzaion buztandunari—. Nik ere babestu nahi nuke ba. —Bai horixe! —esan zioten hegaldunek—. Larruzko zorro bat ekarriz gero, guk geuk lagunduko dizugu zuhaitzetan zintzilikatzen. Brixtakoan, koiotea larruzko zaku batekin itzuli zitzaien eta, nekez bada nekez, zozoek hura altxatzea eta adarretan eskegitzea lortu zuten. Baina gero ez ziren beren zorroetan babestu. Horren ordez, harri pila ederra bildu, eta koioteari harrika hasi zitzaizkion. Dinbi-danba. —Bai ekaitz bortitza! —oihukatu zuen koioteak, harrikadak gorputz osoan jaso bitartean—. Benetan beldurgarria!

14


16


18


19


20


21


Elkarrekin pentsatzeko koadrila! FILOSOFO

TXIKIAK

MIXINA

PERU

XERRI

MOKOFIN

ZER DA ELBARRIA IZATEA ? LASTERKA EGITEKO PREST? HARA, ITXOIN, NIRE LAGUN AITOR DATOR!

UF, UMETXO BAT DA; ORAINDIK UME KOTXEAN DABIL!

IXO, XERRI, ONDOTXO DAKIZU ELBARRIA DELA!

EGUN ON, MOKOFIN, ZUEKIN JOLASTU NAITEKE?

1 22


Dantzaldia da auzoan

DANTZALDIA DANT

25


27


GOAZEN LAGUN, ZAZPI EGUNETAN ZEHARKATUKO DUGU EUSKAL- HERRI A!

Lehen eguna, Bilbo eta bere handitasuna.

PORROTX, ARRAUNA SARTU ETA ATERA, BAI NA BESTEEKI N BATERA!

Bigarren eguna, Bermeo arrantzaleen portu kuttuna. 28

HOR DAGO GETARI A, NERE SORTERRI MAI TEA!

Hirugarrena, Elkanorekin beti munduan barrena.


Marikalanbre HOTZ ALA BERO?

una, Mar ikalanbr er en lagun ber r ia, urdur i dago: Mar ikalanbr ek esper iment u bat egingo dut ela esan dio! Zer ot e da?

D

– Ur ar ekin j olast u nahi? – galdet u dio Mar ikalanbr ek. - Bai. Ikust ea behar r ezkoa ez bada behint zat ... –er ant zun dio Dunak. Izan er e, Duna it sua da. - Ez, lasai. J olas hau egit eko berdin du it sua izat ea, begiak ixt ea edo ilunpet an egot ea. 30


33


mund und uak ua k guzt g uz t iont iont zat z at behar b ehar ko ko l u uke ke PAUSOKA ELKARTEA Aimar gust ur a dabil kulunkan ber e amar en lagunt zar ekin. Par ean eser i zaio Ane Pir at a, et a indar r ez hasi da kulunkat zen, bet i egit en duen bezala. Aimar algar aka hasi da. Baina, Ane, bat bat ean, lar r it u egin da pixka bat .

36


37


38


Pausoka Elkartea beharrizan bereziak dituzten haurren guraso talde batek sortu zuen 2012ko martxoan. Hernanin areto bat moldatzen ari dira haurrentzat errehabilitazio zentro egoki bat prestatzeko.

Beharra duten familia guztien eskura jarri nahi dute zerbitzua; beharrizan bereziak dituen haur bakoitzak behar duen zerbitzu guztiak jaso ditzan, eta ez bakarrik ahal dituenak.

Pausoka Elkartea Florida 9 Bajo 20120 Hernani, Gipuzkoa Tel: 666839993 Emaila: pausokaelkartea@gmail.com

39


40

Denok gara elbarri, bizkarra emanez elkarri  
Denok gara elbarri, bizkarra emanez elkarri  

Irria aldizkaria - 26. alea