Page 1

Mimarlık Çalışmalarım


İÇİNDEKİLER SÜLEYMANİYE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ KAĞITHANE MİMARLIK OKULU GÖKSU PROJESİ KARTAL ADLİYE SARAYI


S端leymaniye K端lt端r Merkezi


Kağıthane Mimarlık Okulu


Gรถksu Projesi


TASARIM HAKKINDA 1/5000 ÖLÇEĞİNDEN, 1/1000 ÖLÇEĞİNE KADAR YAPILAN ANALİZLER SONUCUNDA,DENİZ SEVİYESİNDEN SADECE +5.00 KOTUNA KADAR YÜKSELEN, AYNI ZAMANDA İSTANBUL BOĞAZI SİLÜETİNE DAHİL OLACAK OLAN BÖYLE BİR TOPOGRAFYAYA AİT TASARIMIN TOPRAĞA ÇOK DOKUNMAMASINA VE ŞEFFAFLIĞIYLA DA SİLÜETİ BOZMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.BU KARARLA BİRLİKTE, GÖKSU DERESİNİN ARAZİYE, DERENİN UZUNLUĞUNCA ÇEPHER OLUŞTURMASI, ONU BİR SINIR UNSURU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE YOL AÇMIŞTIR. BU SEBEPLE, TASARIMIN GERÇEKLEŞECEĞİ ARAZİ ÜZERİNDE, AYRI BİR DOKU OLUŞTURMAK VE PROGRAM ÖĞELERİ MASTIR PLANDA UYGULANACAKOLAN BU KURGU İÇİNDE ÇÖZÜMLEMEK FİKRİNE GİDİLMİŞTİR. DOKU TASARIMI HAKKINDA VORONOİ DİYAGRAMI KULLANILARAK AYRI BİR DOKU OLUŞTURULMUŞ, DAHA SONRA BU DOKU DEFORME EDİLEREK YENİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRILMIŞTIR. KABUK TASRIMI HAKKINDA YAPI KABUĞU, MASTIR PLAN ÜZERİNDEKİ KURGUNUN MEYDANA GETİRDİĞİ YAPI İZLERİNDEN FAYDALANILARAK TASARLANMIŞTIR.


Kartal Adliye Saray覺


Portfolio  

My student works