Концепція парку "Хімік"

Page 1


ПРО ПРОЕКТ Навесні 2018 року Вінницька міська рада

Восени 2018 року проект було підтримано як

доручила КП «Інститут розвитку міст» вивчити

Демонстраційний в рамках проекту «Інтегрований

громадську думку щодо створення парку «Хімік».

розвиток міст в Україні», що виконується німецькою

У рамках проекту фахівці КП «Інститут розвитку

урядовою

компанією

«Deutsche

Gesellschaft

für

міст» провели ряд публічних зустрічей з містянами

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Уряди

безпосередньо

з

Німеччини та Швейцарії надають консультаційну та

експертами, а також моніторинг відвідування парку. В

фінансову підтримку в розмірі 50 тис. євро для

результаті було з’ясовано, хто є користувачами та як

впровадження проекту. При цьому Вінницька міська

використовується парк, що люди потребують, які

рада зі свого боку зобов’язується виділити не менше

переваги і недоліки вбачають у парку та території

50 тис. євро на втілення проекту у 2019 році.

на

території

парку,

дискусії

довкола, а також який сценарій розвитку парку є найбажанішим.

Після

цього

на

рекомендацію

депутатської комісії спільно з мешканцями було здійснено додаткове

урбаністичний вивчення

користувачів парку.

аналіз

потреб

території окремих

та груп

Результати усіх досліджень лягли в основу Концепції парку «Хімік». З метою висвітлення перебігу всього процесу було створено facebook-сторінку «Дослідницький урбан-проект «Хімік»: www.facebook.com/KhimikResearch.ПРО ПРОЦЕС

вивчення громадської думки

квітень 2018

урбан-аналіз та додаткове вивчення потреб

липеньсерпень 2018

жовтень 2018

Архітектурна майстерня

представлення та обговорення Базової Концепції парку

листопадгрудень 2018

лютий 2019

представлення Фінальної Концепції парку


ПРО КОРИСТУВАЧІВ Парком

«Хімік»

переважно

Проаналізувавши потреби щодо об’єктів, які

мешканці району, що проживають в межах 10-

мешканці хотіли б бачити на території парку, можна

хвилинної пішохідної доступності та відвідують парк

сказати,

що

досить

щодня або кілька разів на тиждень. Протягом дня

інфраструктури

парку,

парк

спортивні

відвідують

користуються

близько

тисячі

осіб.

Серед

відвідувачів парку – відпочиваючі, відвідувачі СК

об’єкти

чітко,

окрім

проявляється

загального

базової запит

користування

на –

тренажери, спортивні зони, бігові доріжки.

«Нива», спортсмени-любителі (переважно, бігуни),

Під

час

публічних

обговорень

мешканці

власники тварин, а також ті, хто йдуть транзитом

висловилися, що пріоритетним сценарієм розвитку

через парк.

парку вбачають сценарій під назвою «Активний

Місцеві мешканці однозначно сприймають цю

парк». Він передбачає широкі можливості для

територію як «єдину зелену, рекреаційну зону»

активного відпочинку з дітьми та занять спортом –

району, яка становить для них надзвичайно велику

«основна увага приділяється облаштуванню дитячих

цінність завдяки своїм зеленим насадженням та

та

моживостям для відпочинку. Також парк цінують як

насаджень.

місце для прогулянок всією сім’єю та відпочинку з дітьми. Багато мешканців мають ностальгічні спогади про парк.

спортивних

зон»,

при

збереженні

зелених


ПАРК ХІМІК 1000 осіб/добу 2,27 га локальний парк


ПРО ПАРК Парк «Хімік» розташований

на Замості у

Площа

парку

«Хімік»

2,27

Парк

розташований

самодостатній район, який має власні громадські

функціонального призначення: поряд є житлова

центри,

багатоквартирна

повний

комплекс

закладів

та

об’єктів

га.

Вінниці. Загалом Замостя може сприйматись як майже

серед

-

садибна

обслуговування та географічно займає територію між

спорткомплекс,

річкою Південний Буг та залізничними коліями. Тут

колишня лікарня, офісна будівля.

розташовано такі об’єкти загальноміського значення

Парком

виробничо-складські «Хімік»

користуються

різного забудова, території, переважно

як залізничний вокзал, центральний автовокзал,

мешканці району Замостя. Протягом дня парк

центральний ринок, центральний стадіон, міські

відвідують близько тисячі осіб. Місцеві мешканці

набережні.

однозначно сприймають цю територію як «єдину

Серед переваг району – транспортна

доступність,

забезпеченість

об’єктами

обслуговування, перспективи розвитку.

зелену, рекреаційну зону», не зважаючи на те, що вона занедбана, має незадовільний благоустрій та

Протягом останніх років у районі активно дійснюється багатоквартирне житлове будівництво, з’являються нові великі підприємства.

характеризується криміногенністю у вечірній час. Відвідувачі використовують парк «Хімік» цілорічно. Територія парку функціонує як громадський

Парк «Хімік» було створено у 40-х роках ХХ

простір не зважаючи на те, що його благоустрій є

сторіччя разом зі стадіоном, басейном та будинком

мінімальним. Користувачі парку адаптують територію

культури

під свої потреби зокрема, влаштуванням саморобних

для

дозвілля

працівників

колишнього

«Хімзаводу», які проживали в даному районі. На басейном

сьогоднішній та

день

стадіоном

територія належить

лавок, велотреку або створенням нового дитячого

поряд

з

діючому

спорткомплексу «Нива», колишній будинок культури оточений парканом, функціонує як офісна будівля та знаходиться у приватній власності.

майданчика.ПАРК І ЙОГО КОРИСТУВАЧІ Парк має основну алею, що з'єднує головний

Переважаючі насадження – Ясен звичайний,

вхід у парк з входом на територію спорткомплексу

Робінія псевдоакація та Липа дрібнолиста, чагарники

"Нива". На сьогоднішній день алея збереглася,

посеред алеї - протяжна рабатка завширшки близько

затінених

3 м. Алея ділить парк на північну та південну частини

насаджень

Друга активна вісь (не облаштована алея) - від

задовільному стані і потребують догляду.

багатоквартирних новобудов в бік перехрестя вул. П. Запорожця та вул. Некрасова.

відсутні.

Трав’яний ділянках

покрив

знаходяться

неоднорідний,

відсутній. у

в

Близько

95%

відмінному

або

Парк щодня відвідують такі основні групи користувачів як відпочиваючі (дорослі, діти, дорослі з

На перетині алей знаходяться залишки круглого в плані фонтану діаметром 7,5 м.

дітьми, люди літнього віку), спортсмени-любителі, собачники, транзитники, відвідувачі

СК «Нива».

Головний вхід в парк має урочисту вхідну групу

Серед користувачів парку – школярі і студенти на

з боку вулиці Некрасова. Парк має основну алею,

заняттях. Динаміка користування (з 6:00 до 20:00 у

прогулянкові

квітні):

та

транзитні

доріжки,

є

залишки

фонтану, декілька спортивних снарядів, альтанка і дитячий майданчик часів радянського союзу з саморобними

лавками,

якими

користуються

усі

відвідувачі парку, а також дитячий майданчик, зроблений мешканцями новобудов по сусідству. 70% площі парку засаджено деревами.


ВИБУХ

РЕАКЦІЯ

нове зонування посилює сильні сторони парку, максимально використовує характер простору, його природні особливості (освітлення, тінь, густоту насаджень, існуючі елементи) та перепрограмує ті зони, які не використовують свій потенціал на повну, а території біля паркану передбачає провокативно активне використання.

РОЗЧИНЕННЯ


КОНЦЕПЦІЯ "ХІМІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ" Люди

формують

простір,

чи

простір

формує людей? Згідно з спостереженнями, парк «Хімік» протягом світлого дня доби у квітні відвідує близько 1000 людей. Всі люди різні. Тож ми прагнули відтворити різні настрої та почуття у парку, щоб кожен відчував його своїм. Є парк. В парку є ліс - затишок, природна тінь, краще місце для прогулянок та спостереження

ВИБУХ РОЗЧИНЕННЯ

природи. Ліс змінюється галявинами, насиченими сонцем, місцями для зустрічей та інших активностей. серед них розміщуються елементи спадщини, які несуть свою історію та пам'ять. В парку є загрози, які заважають йому стати безпечним, привабливим та самодостатнім. Елементи спадщини занедбані, непрохідна зона небезпечна, парк

РЕАКЦІЯ

обмежений

з

трьох

сторін

негостинним

парканом та має загрозу порушення кордонів автомобілями. Нове зонування посилює сильні сторони парку, максимально використовує характер простору, його природні особливості (освітлення, тінь, густоту насаджень, існуючі елементи) та перепрограмує ті зони, які не використовують свій потенціал на повну, а території біля паркану передбачає провокативно активне використання.


ПЛАНУВАЛЬНА СХЕМА ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ


Перепрограмуємо центральну алею з руху по

Збереження «парку-лісу» та посилення його

«шосе» на про- гулянку через «розірвання» зеленої

через

смуги

Використання

та

стирання

меж.

Перепрограмуємо

щільність

проходів

занедбаних

та та

розсадження несприятливих

зруйнований фонтан з елементу спостереження,

територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро

яким він був колись, на місце зустрічі та взаємодії,

парку. Використання занедбаних та несприятливих

яким він є зараз. Перепрограмуємо зруйновані

територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро

паркан та арку з перешкоди та обмеження на нові

парку.

проходи, взаємодію та місце зустрічі. Реконструкція

Створюємо новий шлях крізь весь парк, немов

паркану, що існує: створення додаткових місць для

річку, що поєднує наш ліс та галявини (дитячу та

сидіння та проходів.

спортивну площадки).

перепрограмуємо центральну алею з руху по «шосе» на прогулянку через «розірвання» зеленої смуги та стирання меж. перепрограмуємо центральну алею з руху по «шосе» на прогулянку через «розірвання» зеленої смуги та стирання меж.

перепрограмуємо центральну алею з руху по «шосе» на прогулянку через «розірвання» зеленої смуги та стирання меж.


збереження «парку-лісу» та посилення його через щільність проходів та розсадження лісних квітів.


використання занедбаних та несприятливих територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро парку.


СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУми знаємо, що колись, активна спільнота місцевих жителів зберуться у відреконструйованому парку. на цій зустрічі буде багато обговорень та сумісних дискусій. тому ми пропонуємо лаву «добросусідства» вздовж усієї зони, яка буде об'єднувати всі активності та людей навколо.


1

5 4 3 1

2 1

1

ТЕП (в межах лави)

Експлікація елементів

вся площа - 1000 м2 озеленення - 68 м2 мощення - 932 м2

1. Лавка добросусідства 2. Сцена - 43 м2 3. Острів піску - 68 м2 4. Гірка - 70 м2 5. Альтанка

0 Вып.

Чернат Е. А. Ескізний проект парку "Хімік" в м.Вінниця

Дата

26.02.2019 г.

Генплан ключової локації

10м Стадия

Лист

П

03


ПРО КЛЮЧОВУ ЛОКАЦІЮ Вузькою

річкою,

ніж

Ми знаємо, що колись, активна спільнота

широкою. Так само і люди: вузький шлях прискорює

місцевих жителів зберуться у відреконструйованому

рух, а широкий дає змогу зупинитись. тому ми

парку. на цій зустрічі буде багато обговорень та

розширюємо

сумісних дискусій.

існуючий

вода

тече

транзит

швидше,

для

створення

простору, де хочеться гуляти, а не поспішати.

Тому ми пропонуємо лаву «добросусідства»

Комфорт - це свобода вибору та зв’язок між

вздовж усієї зони, яка буде об'єднувати всі активності

різними пунктами призначення. Ми пов'язуємо

та людей навколо. Подіум-сцена з пониженим

головний транзит з головною алеєю для створення

входом провокує на додаткові активності та створить

загальної площі для відпочинку.

місця для сидіння і відпочинку.

Парк складається з лісу та галявин і має багато добре затінених ділянок. ми впроваджуємо нову

Основні ТЕП Ключової локації:

площу серед дерев для створення добре затінених

загальна площа покриття ключової локації - 1270 м2

зон відпочинку.

площа посадки декоративних злакових - 340 м2

Розширюємо зону на освітлену ділянку для створення теплих та комфортних місць для сидіння. Всі форми та елементи направлені один до одного для посилення комунікації та візуальних зв’язків. Сценарії проведення часу незалежно від віку, статі, виду діяльності, настрою, положення, почуття, національності, фізичних здібностей, або погоди.

площа металевого подіуму - 53,5 м2 довжина лави- 145 м.п. Прим.:

зона

ключової

локації

периметральною «лавою добросусідства» .

обмежена
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.