Пропозиція щодо реновації парку "Хімік" у Вінниці. (Команда з м. Одеса)

Page 1

концепція реконструкції парку «Хімік» у м. Вінниця

хімія соціальних зв'язків


люди формують простір, чи простір формує людей? згідно з спостереженнями, парк «Хімік» протягом світлого дня доби у квітні відвідує близько 1000 людей. Всі люди різні. Тож ми прагнули відтворити різні настрої та почуття у парку, щоб кожен відчував його своїм.


ВИБУХ

РЕАКЦІЯ

РОЗЧИНЕННЯ


канава

ліс галявина ліс

галявина ліс галявина

ліс є парк. в парку є ліс - затишок, природна тінь, краще місце для прогулянок та спостереження природи. ліс змінюється галявинами, насиченими сонцем, місцями для зустрічей та інших активностей. серед них розміщуються елементи спадщини, які несуть свою історію та пам'ять.


в парку є загрози, які заважають йому стати безпечним, привабливим та самодостатнім. елементи спадщини занедбані, непрохідна зона небезпечна, парк обмежений з трьох сторін негостинним парканом та має загрозу порушення кордонів автомобілями.


нове зонування посилює сильні сторони парку, максимально використовує характер простору, його природні особливості (освітлення, тінь, густоту насаджень, існуючі елементи) та перепрограмує ті зони, які не використовують свій потенціал на повну, а території біля паркану передбачає провокативно активне використання.


перепрограмуємо центральну алею з руху по «шосе» на прогулянку через «розірвання» зеленої смуги та стирання меж.


перепрограмуємо зруйнований фонтан з елементу спостереження, яким він був колись, на місце зустрічі та взаємодії, яким він є зараз.


перепрограмуємо зруйновані паркан та арку з перешкоди та обмеження на нові проходи, взаємодію та місце зустрічі.


генеральний план парку «Хімік»

парк-ліс

5 5

майданчик виголу собак

ключова локація

5

2 1

листяні кущі

1

вхідна зона

4 3

1- кав'ярня

скейт-парк

2- паркан-лава

канава на межі трава злакові кущі

3- туалет

дитячий майданчик

4- фонтан-лава спортивний майданчик

озеленені клумби покриття скейт-парку суховершки звичайні покриття бігової смуги

спринт-смуга

5- альтанка вхід


реконструкція паркану, що існує: створення додаткових місць для сидіння та проходів.


збереження «парку-лісу» та посилення його через щільність проходів та розсадження лісних квітів.


використання занедбаних та несприятливих територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро парку.


використання занедбаних та несприятливих територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро парку.


???ми пропрацювали можливі варіанти розташування та формотворення ключової локації для виявлення якмога більше можливих рішень, виходячи з особливостей території.


окрім формотворення, макетуванням ми запровадили цінності та характеристики нового простору. це саме ті тези, які ми відмітили у кожному з ескізів.


вузькою річкою, вода тече швидше, ніж широкою. так само і люди: вузький шлях прискорює рух, а широкий дає змогу зупинитись. тому ми розширюємо існуючий транзит для створення простору, де хочеться гуляти, а не поспішати.


комфорт - це свобода вибору та зв’язок між різними пунктами призначення. ми пов'язуємо головний транзит з головною алеєю для створення загальної площі для відпочинку.


парк складається з лісу та галявин і має багато добре затінених ділянок. ми впроваджуємо нову площу посеред дерев для створення добре затінених зон відпочинку.


розширюємо зону на освітлену ділянку для створення теплих та комфортних місць для сидіння.


всі форми та елементи направлені один до одного для посилення комунікації та візуальних зв’язків.


генеральний план ключової локації парку «Хімік»

відпочинок на траві

відпочинок на траві

4

відпочинок на траві

кущі злакових рослин 10

2

7

2

5

основні ТЕП:

6

загальна площа покриття ключової локації - 1270 м2

1

9

площа посадки декоративних злакових - 340 м2

8 10

4

1- існуюча альтанка 2- лава «добросусідства»

3

площа металевого подіуму - 53,5 м2 2

4

кущі злакових рослин

3- подіум-сцена 10

4- альтанки

прим.: зона ключової локації обмежена периметральною лавою «добросусідства»

2

6- карусель

трава

відпочинок на траві

7- бетонні циліндри 8- острів піска

відпочинок на траві

2

5- поглиблення для збору дощової води

довжина лави- 145 м.п.

злакові кущі відпочинок на траві

9- дерев’яні колоди для

мощення

лазання 10- вуличні меблі

центральна алея

суховершки звичайні


сценарії проведення часу не залежно від віку, статі, виду діяльності, настрою, положення, почуття, національності, фізичних здібностей, або погоди.


ми знаємо, що колись, активна спільнота місцевих жителів зберуться у відреконструйованому парку. на цій зустрічі буде багато обговорень та сумісних дискусій. тому ми пропонуємо лаву «добросусідства» вздовж усієї зони, яка буде об'єднувати всі активності та людей навколо.


подіум-сцена з пониженим входом спровокує на додаткові активності та створить місця для сидіння і відпочинку.

креслення розпланування ключової локації парку «Хімік» R72013

R2536

R161413

R2657

R1866

16419 8954

33501 13206

R2872

R36036 R3572 R4679

R12241 R6895 R7304 5717.0

R4376

12984

вид-2

R10116

8116.7

R15883

27570

9450.6

56090.2

34341

R8842

18240

26540.4

8449.6

11277.5 R5649

8486.1

R44111 R31392

R6985

R65648 R5367

23891

основні ТЕП: загальна площа покриття ключової локації - 1270 м2

R23085

площа посадки декоративних злакових - 340 м2 R6331

площа металевого подіуму - 53,5 м2 довжина лави- 145 м.п. прим.: зона ключової локації обмежена периметральною лавою «добросусідства»

вид-1


вид-1

3,000

0,450

0,800

0,700

вид-2 3,000

0,450

0,700


ɉɨɤɭɩɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ʋ

ɇɚɡɜɚ

ȿɤɫɬɟɪ ɽɪɧɢɣ ɬɚɛɭɪɟɬ

Ɉɩɢɫ

Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ Ƚɚɛɚɪɢɬɢ

ɐɿɧɚ ɝɪɧ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ ELVWURW ɇɨɦɟɪ /%6

ɉɪɢɦɿɬɤɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬ

KWWSV ZZZ PPFLWH FRP UX SURGXNFLMD SDUN EHQFKHV ELVWURW

ɋɬɚɥɟɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɬɿɥɶɧɢɰɹ ɿ ɫɢɞɿɧɧɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɿɰɧɨɝɨ ɥɚɦɿɧɚɬɭ +3/ ɮɭɪɧɿɬɭɪɚ ɡ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ȿɤɫɬɟɪ ɽɪɧɢɣ ɫɬɨɥɢɤ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ ELVWURW ɇɨɦɟɪ /%6

KWWSV ZZZ PPFLWH FRP UX SURGXNFLMD SDUN EHQFKHV ELVWURW

ʋ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ

ɉɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɥɚɜɤɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɢɞɿɧɧɹ ɦɦ ɜɢɫɨɬɨɸ ɦɦ ɡ ɚ ɥɚɜɚ ɧɚɛɿɪɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜ ɹɧɨɝɨ ɛɪɭɫɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɩɨɪɚɯ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ G ɦɦ K ɦɦ ɡɿ ɫɩɢɧɤɨɸ K ɦɦ ɧɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɩɨɪɚɯ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ G ɦɦ K ɦɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɦ ɐɿɧɚ ɡɚ ɦ ɩ ɝɪɧ ɝɪɧ ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡ ɞɨɪɿɠɤɚɦɢ ɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɳɟɧɧɹ

Ɇɨɳɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɥɨɤɚɰɿʀ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

ɋɜɿɬɢɥɶɧɢɤ ɧɚ ɨɩɨɪɿ ɦ ɡ ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɨɦ ȼɢɪɨɛɧɢɤ %(*$ ɚɪɬɢɤɭɥ ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ : Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɥɢɬɢɣ ɚɥɸɦɿɧɿɣ ɚɥɸɦɿɧɿɣ ɿ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɚ ɫɬɚɥɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ ɩɪɨɡɨɪɢɣ ɜɿɞɛɢɜɚɱ ɡ ɱɢɫɬɨɝɨ ɚɧɨɞɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɸɦɿɧɿɸ

KWWSV ZZZ EHJD FRP HQ SURGXFWV SROH WRS OXPLQDLUHV .

ɍɪɧɢ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ ULYDJH ɇɨɦɟɪ 59$ ɋɬɚɥɟɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɟɪɟɜ ɹɧɿ ɞɨɲɤɢ ɧɿɠɤɢ ɡ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ FU\VWDO ɇɨɦɟɪ &6

Ⱦɢɬɹɱɚ ɡɨɧɚ

Ƚɪɚɜɿɣ ɮɪɚɤɰɿʀ ɦɦ ɦɦ Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ ɝɪɚɜɿɽɦ ɳɟɛɟɧɟɦ ɦɦ ɦɦ Ƚɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶ ɓɟɛɿɧɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɦɦ ɦɦ ɉɿɫɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɦɦ ɍɳɿɥɶɧɟɧɢɣ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɝɪɭɧɬ

ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɜ ɦ ɝɪɧ ɝɪɧ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɧ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ

Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɝɪɭɩɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɛɪɭɫɿɜ ɲɬ ɪɿɡɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɦɦ ɧɚ ɞɟɪɟɜ ɹɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɩɟɧɶɤɿ ɞɥɹ ɥɚɡɿɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡ ɝɚɥɹɜɢɧɨɸ ɿ ɩɿɫɨɱɧɿɰɟɣ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ

KWWSV ZZZ PPFLWH FRP UX SDUN EHQFKHV ULYDJH

ȼɫɶɨɝɨ ɤɭɛ ɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɫɭ ɝɪɧ

ȼɨɞɹɧɚ ɡɨɧɚ

ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɜ ɞɨɳɨɜɭ ɩɨɝɨɞɭ ɡ ɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɨɤɪɟɦɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɇȿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ

Ɍɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɪɭɝɥɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɞɿɭɦɭ ɪɿɡɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ

ɉɨɬɪɿɣɧɚ ɭɪɧɚ ɡ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɦɿɬɬɹ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɨɛɫɹɝ [ ɥ ɽɦɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ ɡ ɤɪɢɲɤɨɸ ɡ ɩɨɩɿɥɶɧɢɱɤɨɸ

ɉɨɞɿɭɦ

Ⱥɥɶɬɚɧɤɢ

Ƚɚɥɹɜɢɧɢ

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɭɪɧɚ ɞɥɹ ɟɤɫɤɪɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɜɚɪɢɧ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɩɚɤɟɬɿɜ ɨɛɫɹɝ ɥ ɤɪɢɲɤɚ ɫɦɿɬɬɽɜɨɝɨ ɜɿɞɪɚ

Ⱦɜɿ ɧɨɜɿ ɚɥɶɬɚɧɤɢ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ ɦɦɯ ɦɦ K ɨɩɨɪɢ ɞɟɪɟɜ ɹɧɿ ɛɪɭɫɢ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɯ ɦ ɩɨɤɪɿɜɥɹ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɥɢɫɬɢ

Ƚɪɭɩɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɽ ɿɫɧɭɸɱɭ ɚɥɶɬɚɧɤɭ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɭɪɧɿɤ ɡ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɦɦ ɪɿɡɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ FU\VWDO ɇɨɦɟɪ &3

Ʉɚɪɤɚɫ ɡ ɝɧɭɬɨʀ ɬɪɭɛɢ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɯ ɦɦ ɨɛɲɢɜɤɚ ɥɢɫɬɢ ɩɟɪɮɨɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɜɢɫɨɬɨɸ ɦɦ

KWWSV ZZZ PPFLWH FRP UX SURGXNFLMD XUQ\ GOMD PXVRUD FU\VWDO

ɉɨɬɪɿɣɧɚ ɭɪɧɚ ɡ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɦɿɬɬɹ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɨɛɫɹɝ [ ɥ ɽɦɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ ɡ ɤɪɢɲɤɨɸ ɛɟɡ ɩɨɩɿɥɶɧɢɱɤɢ

Ɇɟɬɚɥɟɜɢɣ ɩɨɞɿɭɦ ɡ ɩɚɧɞɭɫɨɦ ɿ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɟɪɟɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɜ ɦ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ PPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚ FU\VWDO ɇɨɦɟɪ &6 [

ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɫɿɜ ɡ ɜɿɞɛɨɪɬɨɜɤɨɸ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɜ ɦ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɤɜ ɦ ɝɪɧ

ɒɟɡɥɨɧɝ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɝɪɧ ɭɤɪɭɩɧɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ

Ɍɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɚɛɨɪɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɞɿɭɦɿɜ ɩɨ ɲɬ ɝɪɧ

ɋɬɚɥɟɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɬɿɥɶɧɢɰɹ ɿ ɫɢɞɿɧɧɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɿɰɧɨɝɨ ɥɚɦɿɧɚɬɭ +3/ ɮɭɪɧɿɬɭɪɚ ɡ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ Ʌɿɯɬɚɪɿ

ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɩɢɫ ɝɪɭɩɢ

ɉɨɫɚɞɤɚ ɧɨɜɢɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɥɚɤɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚ ɤɜ ɦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɲɬ ɪɨɫɥɢɧ ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɰɿɧɚ ɡɚ ɲɬ ɝɪɧ ɐɿɧɚ ɡɚ ɤɜ ɦ ɝɪɧ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɭ

ɝɪɧ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɪɨɛɨɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ

Ʉɚɪɭɫɟɥɶ

Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ

Ɋɚɞɿɭɫ ɦɦ ɝɪɧ ȼɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɿ ɫɬɚɥɿ ɡ ɩɨɪɨɲɤɨɜɢɦ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦ ɋɢɞɿɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɿɞɥɨɝɢ ɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡ ɫɬɪɭɝɚɧɨʀ ɞɨɲɤɢ ɿ ɥɚɦɿɧɨɜɚɧɨʀ ɮɚɧɟɪɢ ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɦɚɽ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɦɭ ɜɿɡɤɭ ɬɚɤ ɿ ɛɟɡ ɧɟʀ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɚɪɭɫɟɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚʀɯɚɬɢ ɛɟɡ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɧɚ ɜɿɡɤɭ ɩɨ ɬɪɚɩɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɥɨɤɭɽɬɶɫɹ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɩɿɞɥɨɝɢ ɦɚɽ ɮɚɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ȼɫɶɨɝɨ

ȼɫɶɨɝɨ

кошторис складений по укрупненім показникам з посиланням на орієнтований бюджет та без урахування покупного обладнання (через незмогу зв’язатись з виробником). всі позиції, пов’язані з індивідуальним виготовленням, або роботою невизначених підрядників, мають бути уточнені у будучих дійсних підрядників робіт.


дякуємо за увагу!

Євген Чернат Ганна Чернат Дар’я Боровик Анастасія Варваніна

2018