Page 1

концепція реконструкції парку «Хімік» у м. Вінниця

хімія соціальних зв'язків


люди формують простір, чи простір формує людей? згідно з спостереженнями, парк «Хімік» протягом світлого дня доби у квітні відвідує близько 1000 людей. Всі люди різні. Тож ми прагнули відтворити різні настрої та почуття у парку, щоб кожен відчував його своїм.


ВИБУХ

РЕАКЦІЯ

РОЗЧИНЕННЯ


канава

ліс галявина ліс

галявина ліс галявина

ліс є парк. в парку є ліс - затишок, природна тінь, краще місце для прогулянок та спостереження природи. ліс змінюється галявинами, насиченими сонцем, місцями для зустрічей та інших активностей. серед них розміщуються елементи спадщини, які несуть свою історію та пам'ять.


в парку є загрози, які заважають йому стати безпечним, привабливим та самодостатнім. елементи спадщини занедбані, непрохідна зона небезпечна, парк обмежений з трьох сторін негостинним парканом та має загрозу порушення кордонів автомобілями.


нове зонування посилює сильні сторони парку, максимально використовує характер простору, його природні особливості (освітлення, тінь, густоту насаджень, існуючі елементи) та перепрограмує ті зони, які не використовують свій потенціал на повну, а території біля паркану передбачає провокативно активне використання.


перепрограмуємо центральну алею з руху по «шосе» на прогулянку через «розірвання» зеленої смуги та стирання меж.


перепрограмуємо зруйнований фонтан з елементу спостереження, яким він був колись, на місце зустрічі та взаємодії, яким він є зараз.


перепрограмуємо зруйновані паркан та арку з перешкоди та обмеження на нові проходи, взаємодію та місце зустрічі.


генеральний план парку «Хімік»

парк-ліс

5 5

майданчик виголу собак

ключова локація

5

2 1

листяні кущі

1

вхідна зона

4 3

1- кав'ярня

скейт-парк

2- паркан-лава

канава на межі трава злакові кущі

3- туалет

дитячий майданчик

4- фонтан-лава спортивний майданчик

озеленені клумби покриття скейт-парку суховершки звичайні покриття бігової смуги

спринт-смуга

5- альтанка вхід


реконструкція паркану, що існує: створення додаткових місць для сидіння та проходів.


збереження «парку-лісу» та посилення його через щільність проходів та розсадження лісних квітів.


використання занедбаних та несприятливих територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро парку.


використання занедбаних та несприятливих територій, як урбаністичне «вибухове» активне ядро парку.


???


ми пропрацювали можливі варіанти розташування та формотворення ключової локації для виявлення якмога більше можливих рішень, виходячи з особливостей території.


окрім формотворення, макетуванням ми запровадили цінності та характеристики нового простору. це саме ті тези, які ми відмітили у кожному з ескізів.


вузькою річкою, вода тече швидше, ніж широкою. так само і люди: вузький шлях прискорює рух, а широкий дає змогу зупинитись. тому ми розширюємо існуючий транзит для створення простору, де хочеться гуляти, а не поспішати.


комфорт - це свобода вибору та зв’язок між різними пунктами призначення. ми пов'язуємо головний транзит з головною алеєю для створення загальної площі для відпочинку.


парк складається з лісу та галявин і має багато добре затінених ділянок. ми впроваджуємо нову площу посеред дерев для створення добре затінених зон відпочинку.


розширюємо зону на освітлену ділянку для створення теплих та комфортних місць для сидіння.


всі форми та елементи направлені один до одного для посилення комунікації та візуальних зв’язків.


генеральний план ключової локації парку «Хімік»

відпочинок на траві

відпочинок на траві

4

відпочинок на траві

кущі злакових рослин 10

2

7

2

5

основні ТЕП:

6

загальна площа покриття ключової локації - 1270 м2

1

9

площа посадки декоративних злакових - 340 м2

8 10

4

1- існуюча альтанка 2- лава «добросусідства»

3

площа металевого подіуму - 53,5 м2 2

4

кущі злакових рослин

3- подіум-сцена 10

4- альтанки

прим.: зона ключової локації обмежена периметральною лавою «добросусідства»

2

6- карусель

трава

відпочинок на траві

7- бетонні циліндри 8- острів піска

відпочинок на траві

2

5- поглиблення для збору дощової води

довжина лави- 145 м.п.

злакові кущі відпочинок на траві

9- дерев’яні колоди для

мощення

лазання 10- вуличні меблі

центральна алея

суховершки звичайні


сценарії проведення часу не залежно від віку, статі, виду діяльності, настрою, положення, почуття, національності, фізичних здібностей, або погоди.


ми знаємо, що колись, активна спільнота місцевих жителів зберуться у відреконструйованому парку. на цій зустрічі буде багато обговорень та сумісних дискусій. тому ми пропонуємо лаву «добросусідства» вздовж усієї зони, яка буде об'єднувати всі активності та людей навколо.


подіум-сцена з пониженим входом спровокує на додаткові активності та створить місця для сидіння і відпочинку.


креслення розпланування ключової локації парку «Хімік» R72013

R2536

R161413

R2657

R1866

16419 8954

33501 13206

R2872

R36036 R3572 R4679

R12241 R6895 R7304 5717.0

R4376

12984

вид-2

R10116

8116.7

R15883

27570

9450.6

56090.2

34341

R8842

18240

26540.4

8449.6

11277.5 R5649

8486.1

R44111 R31392

R6985

R65648 R5367

23891

основні ТЕП: загальна площа покриття ключової локації - 1270 м2

R23085

площа посадки декоративних злакових - 340 м2 R6331

площа металевого подіуму - 53,5 м2 довжина лави- 145 м.п. прим.: зона ключової локації обмежена периметральною лавою «добросусідства»

вид-1


вид-1

3,000

0,450

0,800

0,700

вид-2 3,000

0,450

0,700


ɉɨɤɭɩɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ ʋ

ɇɚɡɜɚ

 ȿɤɫɬɟɪ ɽɪɧɢɣ ɬɚɛɭɪɟɬ

Ɉɩɢɫ

Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ Ƚɚɛɚɪɢɬɢ

ɐɿɧɚɝɪɧ

Ⱦɨɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚELVWURW ɇɨɦɟɪ/%6

ɉɪɢɦɿɬɤɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɲɬ

KWWSVZZZPPFLWH FRPUXSURGXNFLMDSDUN EHQFKHVELVWURW

ɋɬɚɥɟɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɫɬɿɥɶɧɢɰɹɿɫɢɞɿɧɧɹɡɨɫɨɛɥɢɜɨɦɿɰɧɨɝɨ ɥɚɦɿɧɚɬɭ +3/ ɮɭɪɧɿɬɭɪɚɡɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀɫɬɚɥɿ  ȿɤɫɬɟɪ ɽɪɧɢɣ ɫɬɨɥɢɤ

Ⱦɨɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚELVWURW ɇɨɦɟɪ/%6

KWWSVZZZPPFLWH FRPUXSURGXNFLMDSDUN EHQFKHVELVWURW

ʋ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ

 ɉɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɥɚɜɤɢɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɢɞɿɧɧɹ ɦɦɜɢɫɨɬɨɸɦɦ ɡ ɚɥɚɜɚ ɧɚɛɿɪɧɨɝɨɞɟɪɟɜ ɹɧɨɝɨɛɪɭɫɚɧɚɦɟɬɚɥɟɜɢɯɨɩɨɪɚɯɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭG ɦɦK ɦɦɡɿɫɩɢɧɤɨɸK ɦɦɧɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯɨɩɨɪɚɯɤɪɭɝɥɨɝɨɩɟɪɟɬɢɧɭG ɦɦK ɦɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɞɨɜɠɢɧɚɦ ɐɿɧɚɡɚɦɩɝɪɧ ɝɪɧ ɍɦɿɫɰɹɯɩɟɪɟɬɢɧɭɡɞɨɪɿɠɤɚɦɢɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɜɦɨɳɟɧɧɹ

 Ɇɨɳɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɥɨɤɚɰɿʀ 

Ⱦɨɝɪɭɩɢ

ɋɜɿɬɢɥɶɧɢɤɧɚɨɩɨɪɿɦɡɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɨɦ ȼɢɪɨɛɧɢɤ%(*$ɚɪɬɢɤɭɥ ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɥɢɬɢɣɚɥɸɦɿɧɿɣɚɥɸɦɿɧɿɣɿɧɟɪɠɚɜɿɸɱɚɫɬɚɥɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣɰɢɥɿɧɞɪɩɪɨɡɨɪɢɣ ɜɿɞɛɢɜɚɱɡɱɢɫɬɨɝɨɚɧɨɞɨɜɚɧɨɝɨɚɥɸɦɿɧɿɸ

KWWSVZZZEHJD FRPHQSURGXFWVSROH WRSOXPLQDLUHV .

 ɍɪɧɢ

Ⱦɨɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚULYDJH ɇɨɦɟɪ59$ ɋɬɚɥɟɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɞɟɪɟɜ ɹɧɿɞɨɲɤɢɧɿɠɤɢɡɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ Ⱦɨɝɪɭɩɢ

ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚFU\VWDO ɇɨɦɟɪ&6

 Ⱦɢɬɹɱɚɡɨɧɚ

Ƚɪɚɜɿɣɮɪɚɤɰɿʀɦɦɦɦ Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚɡɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦɝɪɚɜɿɽɦ ɳɟɛɟɧɟɦ ɦɦɦɦ Ƚɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶ ɓɟɛɿɧɶɫɟɪɟɞɧɶɨʀɮɪɚɤɰɿʀɦɦɦɦ ɉɿɫɨɤɫɟɪɟɞɧɶɨʀɤɪɭɩɧɨɫɬɿɦɦ ɍɳɿɥɶɧɟɧɢɣɿɫɧɭɸɱɢɣɝɪɭɧɬ

ɦɚɬɟɪɿɚɥɤɜɦ ɝɪɧ ɝɪɧ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɪɨɛɨɬɢ ɝɪɧ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɜɢɬɪɚɬ

Ƚɨɥɨɜɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɝɪɭɩɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯɛɪɭɫɿɜ ɲɬ ɪɿɡɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦɦɦɧɚɞɟɪɟɜ ɹɧɢɯɨɩɨɪɚɯȾɨɝɪɭɩɢɬɚɤɨɠɜɤɥɸɱɟɧɿ ɩɟɧɶɤɿɞɥɹɥɚɡɿɧɧɹɪɿɡɧɨʀɜɢɫɨɬɢɿɞɿɚɦɟɬɪɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɡɝɚɥɹɜɢɧɨɸɿɩɿɫɨɱɧɿɰɟɣ ɿɫɧɭɸɱɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ 

KWWSVZZZPPFLWH FRPUXSDUN EHQFKHVULYDJH

ȼɫɶɨɝɨɤɭɛɦɞɟɪɟɜɢɧɢ ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɚɩɚɫɭ ɝɪɧ

 ȼɨɞɹɧɚɡɨɧɚ

ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɞɥɹɡɛɨɪɭɜɨɞɢɜɞɨɳɨɜɭɩɨɝɨɞɭɡɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɨɤɪɟɦɢɣɟɥɟɦɟɧɬɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀɿɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭɇȿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɌɚɤɨɠɜɤɥɸɱɚɽɤɪɭɝɥɢɯɛɟɬɨɧɧɢɯɩɨɞɿɭɦɭɪɿɡɧɨɝɨɞɿɚɦɟɬɪɭ

ɉɨɬɪɿɣɧɚɭɪɧɚɡɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦɫɦɿɬɬɹɤɨɪɩɭɫɡɿɡɜɢɱɚɣɧɨʀɚɛɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀɫɬɚɥɿɨɛɫɹɝ[ɥɽɦɧɿɫɬɶɞɥɹɫɦɿɬɬɹɡ ɤɪɢɲɤɨɸɡɩɨɩɿɥɶɧɢɱɤɨɸ

 ɉɨɞɿɭɦ

 Ⱥɥɶɬɚɧɤɢ

 Ƚɚɥɹɜɢɧɢ

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚɭɪɧɚɞɥɹɟɤɫɤɪɟɦɟɧɬɿɜɞɨɦɚɲɧɿɯɬɜɚɪɢɧɤɨɪɩɭɫ ɡɿɡɜɢɱɚɣɧɨʀɚɛɨɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀɫɬɚɥɿɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹ ɩɚɤɟɬɿɜɨɛɫɹɝɥɤɪɢɲɤɚɫɦɿɬɬɽɜɨɝɨɜɿɞɪɚ

ȾɜɿɧɨɜɿɚɥɶɬɚɧɤɢɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢɦɦɯɦɦK ɨɩɨɪɢɞɟɪɟɜ ɹɧɿɛɪɭɫɢɩɟɪɟɬɢɧɨɦɯɦ ɩɨɤɪɿɜɥɹɦɟɬɚɥɟɜɿɥɢɫɬɢȽɪɭɩɚɬɚɤɨɠɜɤɥɸɱɚɽ ɿɫɧɭɸɱɭɚɥɶɬɚɧɤɭ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɭɪɧɿɤɡɦɟɬɚɥɟɜɢɯɬɪɭɛɤɪɭɝɥɨɝɨɩɟɪɟɬɢɧɭɦɦɪɿɡɧɨʀɜɢɫɨɬɢɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ

 ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚFU\VWDO ɇɨɦɟɪ&3Ʉɚɪɤɚɫɡɝɧɭɬɨʀɬɪɭɛɢɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨɩɟɪɟɬɢɧɭɯɦɦ ɨɛɲɢɜɤɚɥɢɫɬɢɩɟɪɮɨɪɨɜɚɧɨɝɨɧɚɬɹɠɧɨɝɨɦɟɬɚɥɭɧɚɨɩɨɪɚɯ ɜɢɫɨɬɨɸɦɦ

KWWSVZZZPPFLWH FRPUXSURGXNFLMDXUQ\ GOMDPXVRUDFU\VWDO

ɉɨɬɪɿɣɧɚɭɪɧɚɡɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦɫɦɿɬɬɹɤɨɪɩɭɫɡɿɡɜɢɱɚɣɧɨʀɚɛɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀɫɬɚɥɿɨɛɫɹɝ[ɥɽɦɧɿɫɬɶɞɥɹɫɦɿɬɬɹɡ ɤɪɢɲɤɨɸɛɟɡɩɨɩɿɥɶɧɢɱɤɢ

Ɇɟɬɚɥɟɜɢɣɩɨɞɿɭɦɡɩɚɧɞɭɫɨɦɿɨɬɜɨɪɚɦɢɞɥɹɫɬɨɜɛɭɪɿɜɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɟɪɟɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɩɥɨɳɚɤɜɦ

 ȼɢɪɨɛɧɢɤPPFLWH ɑɟɯɿɹ ɇɚɡɜɚFU\VWDO ɇɨɦɟɪ&6[

ɉɟɪɟɜɚɠɧɨɜɿɞɫɿɜɡɜɿɞɛɨɪɬɨɜɤɨɸɁɚɝɚɥɶɧɚɩɥɨɳɚɤɜɦ

ȼɚɪɬɿɫɬɶɤɜɦɝɪɧ

 ɒɟɡɥɨɧɝ

ȼɚɪɬɿɫɬɶɝɪɧ ɭɤɪɭɩɧɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ

Ɍɚɤɨɠɜɤɥɸɱɚɽɧɚɛɨɪɭɤɪɭɝɥɢɯɛɟɬɨɧɧɢɯɩɨɞɿɭɦɿɜ ɩɨɲɬ ɝɪɧ

ɋɬɚɥɟɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɫɬɿɥɶɧɢɰɹɿɫɢɞɿɧɧɹɡɨɫɨɛɥɢɜɨɦɿɰɧɨɝɨ ɥɚɦɿɧɚɬɭ +3/ ɮɭɪɧɿɬɭɪɚɡɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀɫɬɚɥɿ Ʌɿɯɬɚɪɿ

ɋɤɥɚɞɿɨɩɢɫɝɪɭɩɢ

ɉɨɫɚɞɤɚɧɨɜɢɯɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯɡɥɚɤɨɜɢɯɩɥɨɳɚɤɜɦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɲɬɪɨɫɥɢɧ ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚɰɿɧɚɡɚɲɬɝɪɧ ɐɿɧɚɡɚɤɜɦɝɪɧ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɝɪɭɧɬɭ 

ɝɪɧ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯɪɨɛɿɬ ɪɨɛɨɬɭɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɦɿɫɰɟɜɿɠɢɬɟɥɿ

 Ʉɚɪɭɫɟɥɶ

Ⱦɨɝɪɭɩɢ

Ɋɚɞɿɭɫɦɦ ɝɪɧ ȼɫɿɨɫɧɨɜɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɜɢɤɨɧɚɧɿɡɿɫɬɚɥɿɡ ɩɨɪɨɲɤɨɜɢɦɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦɋɢɞɿɧɧɹɩɨɤɪɢɬɬɹɩɿɞɥɨɝɢɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɡɫɬɪɭɝɚɧɨʀɞɨɲɤɢɿɥɚɦɿɧɨɜɚɧɨʀ ɮɚɧɟɪɢɤɚɪɭɫɟɥɶɦɚɽɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢɧɚɿɧɜɚɥɿɞɧɨɦɭɜɿɡɤɭɬɚɤɿɛɟɡɧɟʀɄɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɚɪɭɫɟɥɿɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚʀɯɚɬɢɛɟɡɫɟɪɣɨɡɧɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜɧɚɜɿɡɤɭ ɩɨɬɪɚɩɭɩɪɢɰɶɨɦɭɛɥɨɤɭɽɬɶɫɹɨɛɟɪɬɚɧɧɹɪɭɯɨɦɨʀɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɉɨɤɪɢɬɬɹɩɿɞɥɨɝɢɦɚɽɮɚɤɬɭɪɭ ɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɤɨɜɡɚɧɧɹ ȼɫɶɨɝɨ

ȼɫɶɨɝɨ кошторис складений по укрупненім показникам з посиланням на орієнтований бюджет та без урахування покупного обладнання (через незмогу зв’язатись з виробником). всі позиції, пов’язані з індивідуальним виготовленням, або роботою невизначених підрядників, мають бути уточнені у будучих дійсних підрядників робіт.


дякуємо за увагу!

Євген Чернат Ганна Чернат Дар’я Боровик Анастасія Варваніна

2018

Пропозиція щодо реновації парку "Хімік" у Вінниці. (Команда з м. Одеса)  

Робота запропонована командою архітекторів з Одеси в рамках Архітектурної майстерні "Створення парку "Хімік": від концепції до об'єкта", що...

Пропозиція щодо реновації парку "Хімік" у Вінниці. (Команда з м. Одеса)  

Робота запропонована командою архітекторів з Одеси в рамках Архітектурної майстерні "Створення парку "Хімік": від концепції до об'єкта", що...

Profile for irm.vin
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded