Page 1

„A házak szorosan összebújni látszanak, minden sziluettszerűen jelenik meg, az ég smaragdzöldben játszik, teleszórva apró gyémántokkal. Ahogy lépkedünk lassan a szűk sikátorokban, egy láthatatlan fényforrás a velünk szemközt lévő falra misztikus árnyakat vetít; megdöbbenünk a csodálkozástól, s érezzük azt, amit csak vizuálisan lehet kifejezni, olyan az egész hangulata, mintha a mesékben járnánk, ahol lépten-nyomon csodák várnak, ahol minden lehetséges.” Vajda Lajos

A kiadványban szereplő képeket a Ferenczy Múzeum biztosította.

Viharos Reggel Ilosvai Varga István

Stormy morning István Varga Ilosvai

“The houses seem to lean against one another, everything is rendered as a silhouette, the sky shows various shades of emerald, jeweled by tiny diamonds. As we pace on the tight alleys, an invisible light source projects mystic shades onto the opposite wall. Stunned by the surprising view, we sense all what can only be expressed visually. The atmosphere feels as if it was some kind of fairy tale, where everything is possible and each step brings a new miracle.” Lajos Vajda

Imre Szánthó “Szentendre: a town from the tales – it is as if the wooden engravings and linocuts of an old picture book came alive. The town’s middle age atmosphere is still enchanting, the churches, alleys, thick-walled, bullnose roof-tiled houses could be first considered by the visitor as a reminiscent, historical set.” Szánthó Imre „Szentendre Meseváros, olyan, mintha egy képeskönyvkészítő mester fametszetei, linólapjai elevenedtek volna valósággá. Középkori hangulata ma is varázslatos, soksok templomát, hódfarkas cserepű, vastag falú házait, sikátorait, történelmet idéző díszletnek is vélhetné a látogató...”

SZENTENDRE

Kígyó utca Szentendrén Modok Mária

Kígyó Street in Szentendre Mária Modok

Szentendre, a Dunakanyar kapujában, a környező dombok és hegyek, és az előttük hömpölygő folyó festői keretében található kisváros. E gazdag múltú település természetadta képét méltón, egyben sajátosan egészítik ki az emberi kéz alkotásai: a kanyargós, keskeny macskaköves utcácskák, a szorosan összesimuló belvárosi apró házak, a szűk sikátorok és a finom vonalú barokk templomtornyok. Szentendre sajátosan mediterrán városképe a törökök kiűzése után 1690-ben, III. Csernojevics Arzén pátriárka vezetésével ideérkező szerb, dalmát és görög telepeseknek köszönhető, ugyanakkor a város történelme sokkal régebbre nyúlik vissza – már az őskortól lakott hely volt. Első ismert lakói a vaskor alatt itt élt illírek voltak, majd a kelta eraviszkusz törzs érkezett. A római hódítás Augustus császár alatt érte el a várost: a Duna mentén húzodó erődrendszer, a Limes fontos erőssége volt a szentendrei Ulcisia Castra (Farkasvár). A rómaiak után hunok, longobárdok, avarok lakták ezt a vidéket a magyarok bejöveteléig. Az államalapítás idején Szent István a veszprémi püspökségnek adományozta a települést, így Szentendre első, helynév nélküli írásos említése a veszprémi püspökség 1009. évi alapító oklevelében található. A település első felvirágzása a XIV. századra tehető. Ekkor királyi birtokként kiváltságokat kapott, de fejlődését Esztergom, Visegrád és Buda közelsége is elősegítette. A várost azonban a török hódoltság időszakában, majd a Buda visszafoglalását megelőző harcokban szinte teljesen elpusztították. A törökök kiűzését követően Szentendre a XVIII. század közepére vált újból virágzó várossá, a már korábban említett ideérkező déli telepeseknek köszönhetően, akik gazdagságának három fő forrása a szőlő- és bortermelés, a kereskedelem és a kézműipar volt. A XIX. században bekövetkezett árvízek, tűzvészek és végül a szőlőket elpusztító 1880-as filoxeravész miatt a város ismét hanyatlásnak indult, és az ország más vidékein kibontakozó gyáriparral ellentétben Szentendre csendes kisváros maradt, megőrizve barokk belvárosi arculatát. Ez a látvány és a vidám, verőfényes színek szépsége , idővel egyre több festőt ragadott magával. Így végül 1926ban létrejött a Szentendre arculatát azóta is döntően meghatározó Régi Művésztelep, új otthont kínálva a Trianon után „hazátlanná” vált nagybányai művészeknek.

Szentendre is a small Hungarian town near the Danube bend, framed in a picturesque, wonderful natural setting with the winding river, nearby hills and mountains. The natural outline of the historical town is pontifically and uniquely complemented by human-made creations: devious and narrow cobblestone streets, tight alleys, tiny downtown houses leaning against one another and fine-lined baroque steeples. The uniquely Mediterranean cityscape of Szentendre originates from the Serbian, Dalmatian and Greek settlers coming under the lead of patriarch Arzenije Černojević III in 1690, following the liberation from the Turks. However, the town’s history goes well beyond this, it was settled during the ancient times as well. The first known settlers were Illyrians during the iron age, followed by the Celtic Eravisci tribe. Roman conquerors reached the region during the reign of Augustus. The fortress of Szentendre, Ulcisia Castra (Wolf Castle) was an important stronghold of Limes, the Roman defense system running along the Danube. The Romans were followed by the Hun, the Lombards and the Avaric people before the Hungarians arrived. Saint Stephen I, the founder of the Hungarian State donated the town to the bishopric of Veszprém, therefore the first written appearance of the name Szentendre can be seen in the founding charter of the bishopric issued in 1009.

Rab Ráby ház Bánovszky Miklós

House of Rab ráby Miklós Bánovszky

The town’s first prosperous period came during the 14th century. It obtained privileges as a property of the king, but its development was also catalyzed by the vicinity of Esztergom, Visegrád and Buda. However, under the Turkish rule and during the conflicts preceding the battles for Buda, the town was almost completely destroyed. From the middle of the 18th century, following the liberation from the Turks, Szentendre became a flourishing town again, thanks to the incoming southern settlers. The bases of their wealth were handicraft, grape and wine production and commerce. The floods and fires of the 19th century, combined with the philoxeria epidemic destroying wine-stock in 1880 led to the decline of the town. Szentendre did not implement manufacturing industrial developments popular in other regions, but remained a tranquil smallztown, maintaining its baroque downtown.

„Úgy, ahogy itt, lélegezni, látni sehol se lehet…” Vas István “No other place gives this unique atmosphere and view...” István Vas

Szentendrei háztetők Vörös Géza

Rooftops of Szentendre Géza Vörös

By the time, this view - with the beauty of mosaic-like small buildings and cheerful, sparkling colors - grabbed more and more painters. Eventually, the Art Colony was founded in 1926, being a characteristic feature of Szentendre ever since, and providing a new “home” for the artists of Nagybánya, who lost their previous home because of the Trianon peace treaty.


Szentendre belvárosa

Szentendre city center

WC

WC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Belgrád templom – Szerb Ortodox Székesegyház Blagovesztenszka Szerb Ortodox Templom Evangélikus Templom Keresztelő Szent János Plébániatemplom Pozsarevacska Szerb Ortodox Templom Preobrazsenszka Szerb Ortodox Templom Református Templom (Opovacska) Szántó Emlékház és Zsidó Imaház Szt. Péter-Pál Katolikus Templom (Tyiprovacska) Katolikus Kálvária Szerb Kálvária Szent Flórián Kápolna Tobakosok keresztje Kalmárkereszt/Pestiskereszt Lázár cár emlékkeresztje Szőlősgazdák keresztje Fő téri kereskedőházak Városháza épület Ráby Mátyás ház Ignjatovity Jakov szülőháza Ámos Imre – Anna Margit Kiállítás Barcsay Jenő Kiállítás BKV Városi Tömegközlekedési Múzeum Boromisza Tibor Emlékszoba Czóbel Béla – Ilosvai Varga István Állandó Kiállítás Ferenczy Múzeum, volt Pajor-ház Kerényi Jenő Szoborpark Kovács Margit Kerámia Kiállítás Kmetty János Kiállítás Mészáros Dezső Szoborgyűjtemény Mikrocsodák Múzeuma MűvészetMalom Régi Művésztelep – Művésztelepi Galéria Népművészetek Háza Római Kőtár, Castrum Szabadtéri Néprajzi Múzeum és Skanzen Galéria Szabó-Szamos Marcipán Múzeum Szentendrei Képtár Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény Vajda Lajos Emlékkiállítás Turisztikai iroda Pest Megyei Könyvtár, Színházterem Dunaparti Művelődési ház P’Art Mozi Hajóállomás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Belgrade-Orthodox Cathedral Blagoveštenska Orthodox Church Lutheran Church Saint John Roman Catholic Parish Church Požarevačka Orthodox Church Preobraženska Orthodox Church Calvinist Church (Opovačka) Szántó Memorial and Jewish Praying House Saint Peter-Paul Catholic Church (Ćiprovačka) Catholic Calvary Serbian Calvary Saint Florian Chapel The Cross of Tanners Memorial Cross on Main Square Lazar Tsar Memorial Cross The Cross of Wine Growes Historic main square houses Town Hall House of Rab Ráby Birthplace of Jakov Ignjatović Museum of painters Anna Margit and Ámos Imre Museum of painter Barcsay Jenő BKV Public Transportation Museum Boromisza Tibor Memorial Room Museum of painters Czóbel Béla and Varga István Museum of the Ferenczy family (ex Pajor County-House Statue Park of Kerényi Jenő Ceramics Museum of sculptor Kovács Margit Museum of painter Kmetty János Statue Park of Mészáros Dezső Museum of Micro Arts ArtMill Gallery of Artists Colony House of Folk Arts Roman Lapidarium, Castrum Hungarian Open Air Museum and Skanzen Gallery Szabó-Szamos Marzipan Museum Art Gallery of Szentendre and Chamber Exhibition Hall Museum of Serbian Church Museum of painter Vajda Lajos Tourist Information Library, theatre House of Culture P’Art Cinema Boat station

„Szentendrén éltem és Szentendrén alakítottam ki festészetemet, azt a valamit, amiért nekem érdemes volt küzdenem és élnem. A Szentendrén látott dolgokban, a természetben látott jelenségekben élet van, művészet van. Élnek azok a formák, színek, vonalak, amelyeket csak festő vehet észre.” Barcsay Jenő “I had been living in Szentendre, my art came alive and formed there. The art, for which it was worth to live and struggle. Many things, which can be seen in Szentendre and in natural phenomena encapsulate life and art within them. The shapes, colours and lines, which could only be noticed by an artist are all alive there.” Jenő Barcsay

Házcsoport Barcsay Jenő

Group of houses Jenő Barcsay

SZENTENDRE és TÉRSÉGE TDM, TOURINFORM 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22. tel.: +36 26/317-965, 317-966 e-mail: tourinform@szentendre.hu www.iranyszentendre.hu

Szentendre Art Map  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you