Page 1

ADVENTI

magazin 2016. SZENTENDRE

ADVENTI VÁSÁR 14. oldal

FŐTÉRI GYERTYAGYÚJTÁSOK 10. oldal

SZENTENDREI KARÁCSONY 4. oldal

PROGRAMSOROLÓ 22. oldal


KÖSZÖNTŐ

Mondhatnám, hogy Szentendre nem csak éjjel-nappal, hanem azon túl is nyitva áll, hiszen gazdag programokkal vár minden helyi polgárt, minden látogatót, egész évben. Az advent nekem mégsem elsősorban a programokról szól, hanem a hagyományokról, azokról a családi és közösségi élményekről, amelyek a tél hidege ellenére melegítik az ember szívét-lelkét. Az advent a betlehemezésről, gyertyagyújtásokról, a szeretetről, a jóságról és adakozásról szól, a közös éneklésről, a meghitt együttlétekről. Ily módon összefonódik a programsorozat a belső igényekkel, hiszen kezdve a „Légy jó mindhalálig” színházi előadással a hagyományos gyertyagyújtásokon, betlehemes játékokon és csodálatos koncerteken keresztül a néptánc, illetve jótékonysági programokig minden a hagyományokról és a karácsonyi témakör emberközeli és vallási tapasztalatairól szól. Az ünnepi fénybe öltözött város az ünnephez méltó közösségi élményekkel várja Önöket, én sok helyen ott leszek, remélem, Önök is családjukkal együtt. Találkozzunk az adventi programokon! Verseghi-Nagy Miklós polgármester


TARTALOM ÜNNEPI VÁRAKOZÁS 02

ADVENTI GONDOLATOK Az ünnep előtti várakozás és a karácsony este meghitt pillanatait idézik fel városunk idei kitüntettjei

04

SZENTENDREI KARÁCSONY Ismerje meg Ön is, hogy mit őriztünk meg elődeink szokásaiból és az évszázadok hagyományaiból

08

BETLEHEMES A SZAMÁRHEGYEN Egy 23 éves hagyomány, amely mára az ünnepünk részévé vált

14

ADVENTI VÁSÁROK Idén november 26-án nyitja meg kapuit a Dumtsa Jenő utcában a városi adventi vásár

18

SZENTENDRE A KONYHÁBAN Itt a remek lehetőség, hogy Szentendre ízei az Ön konyhájába is beköltözzenek

PROGRAMOK 12

EGYHÁZI PROGRAMOK Betlehemi játékok, egyházi szertartások és különböző felekezeti programok és események időrendi útmutatója

10

GYERTYAGYÚJTÁSOK Adventi gyertyagyújtások vasárnaponként a Fő téren

7

JÓTÉKONYSÁGI ESEMÉNYEK ...hogy valóban minden szentendrei számára széppé váljon az ünnep

20

ADVENTI MANÓGYÁR Közös családi programok kicsiknek és nagyoknak

22

PROGRAMSOROLÓ NAPRÓL NAPRA

IMPRESSZUM Kiadja: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Solymosi Heléna ügyvezető Szerkesztette: Kiss Zsuzsa, Széles Nóra Grafika, layout: Hidegkuti Dorottya Fotók: Paraszkay György, Deim Balázs Nyomda: PharmaPress Megjelent:: 13,000 példányban

1


RÉGI KARÁCSONYAIM Az ünnep előtti várakozás és a karácsony este meghitt pillanatait idézik fel városunk idei kitüntetettjei. Milan Kunderának van egy nagyon érdekes fejtegetése a zene történetéről. Úgy látja, ezt két „félidőre” lehet osztani: az első Bachhal záródik, a második pedig utána kezdődik. Valahogy így vagyok én a karácsonnyal. Az első félidőre esnek gyermekkorom és kamaszkorom, a másodikra fiatal és idősebb felnőtt korom karácsonyai. És ez nem azért van, mert az ünnep lelki tartalma (vagy az én lelki hozzáállásom) annyira megváltozott volna, hanem mert annyira megváltoztak a körülmények. Az első félidő még egy régi (némi túlzással a közép-) korban játszódott: egy kis falu közösségi terében és ma már elképzelhetetlen szűkösségben, de élő és lelket gazdagító hagyományokkal. Ma is beleborzongok, amikor felidézem az akkori karácsonyvárás semmihez sem hasonlítható izgalmát. Elsősorban nem az ajándékot vártuk, hiszen akkor még igencsak esetleges dolog volt az; a gyermekeim és az unokáim alig hitték el, hogy a nővéremmel ketten kaptunk egy narancsot, amelyet napokra beosztva, gerezdekben fogyasztottunk el.

2

FODOR PÁL TÖRTÉNÉSZ SZENTENDRE DÍSZPOLGÁRA

A karácsonyt más dolgok tették széppé és utánozhatatlanná. Például az, amikor a falu kanásza hatalmas ostorcsattogtatással megjelent az udvarban szenteste délutánján, hogy átvegye a neki szánt élelemcsomagot. Vagy amikor a kifordított bekecsekbe és kucsmákba öltözött fiatalok hónuk alatt a betlehemmel bekopogtattak, hogy előadják misztériumjátékukat. Aztán az éjféli mise semmihez sem fogható bódulata, a gyönyörű karácsonyi énekek (ma is könnybe lábad a szemem, ha meghallom a „Fel nagy örömre” első hangjait), és az, hogy a közösség utána sem széledt el, hanem a születés misztériumában megfürödve és (átmenetileg) megjavulva barátságosan elbeszélgetett még egy jó órát a templom kertjében. És ebben nem zavarta az akkor természetes hó és hideg sem. Igen, annak a kornak ez is fontos kelléke: alig volt szenteste, amikor nem borult fehérbe a világ, letompítva a zajokat és a bajokat, arra késztetve mindnyájunkat, hogy figyelmünket a kis Jézus és a karácsonyfa felé fordítsuk. Ennek várása és érkezése valóban az ünnep csúcspontja volt. Minket, gyerekeket, rendszerint a falu tanítójának feleségéhez, nagynéném keresztanyjához küldtek el a díszítés idejére. Amikor aztán sötétedés után hazaértünk, és apám valahonnan kívülről behozta a fát, mondván, épp most vette át a kis Jézustól, már alig fértem a bőrömbe. Mindent elkövettem, hogy leskelődéssel, váratlan kiszökéssel legalább a távolodó Jézuskát megpillanthassam, de sajnos ez sosem sikerült (mint ahogy a nyúl is mindig épp akkor ugrott el, amikor odaértem a fészekhez húsvéthétfőn). De mindig élt bennem a remény, hogy talán majd jövőre… Ezt a kisfiút próbálom éltetni magamban azóta is, ami a második félidőben sokszor tűnik emberfeletti feladatnak.


KEDVES KARÁCSONYI EMLÉKEIM SIGORA ÉVA GYERMEKORVOS PRO-URBE DÍJAZOTT

Nekem a régi, a maihoz képest sokkal szerényebb és egyszerűbb világból vannak a legszebb emlékeim karácsonyról. Gyerekkoromban a testvéreimmel nagyon igyekeztünk, hogy karácsonyig minél több jócselekedeteket gyűjtsünk. Ilyenkor esténként mindig egy csillagot rajzoltunk egy kinyitható, papírangyal ingecskébe, melyet aztán felakasztottunk a karácsonyfára. Édesanyánkkal meglátogattunk idős, egyedül élő ismerős néniket, akik boldogok és hálásak voltak a segítségért, hogy kitakarítottunk, bevásároltunk nekik, megfürdettük őket, friss ágyneműt húztunk. Mi, gyerekként szájtátva hallgattuk meséiket, az életük történetét, csodáltuk és szerettük őket.

Édesapánk sportember volt, így mi már egészen kiskorunktól sportoltunk, szánkóztunk, síztünk, kirándultunk napestig. Gyönyörű emlékeim vannak arról, ahogyan sötétedés után, a holdfényben siklunk a hegyről hazáig. Édesanyánk ilyenkor már nagyon izgult értünk, és meleg vacsorával, szerető kényeztetéssel várt haza.

A karácsonyestét mindig nagyon vártuk. Számunkra keresztanyám megjelenése volt a legizgalmasabb, akivel az angyalkák beköltöztek a szomszéd szobába, és szorgalmasan készülődtek. Alig vártuk, hogy megszólaljon a csengettyű, amikor szüleinkkel meghatottan beléptünk a szobába, és a feldíszített karácsonyfa előtt, a gyertyafényben elénekeltük a „Mennyből az angyal, eljött hozzátok” éneket, mely mindig békével, boldogsággal töltött el mindnyájunkat. Emlékszem, hogy az ajándékok korunknak megfelelőek voltak. Nagypapánk bababútort, boltos szekrényt, húzható kiskocsit készített, melybe egymást pakoltuk, anyukánk öltöztethető rongybabákat varrt, szép ruhákat kötött mindenkinek. Később a könyveknek örültem legjobban, a hősök, a felfedezők, a történelmi korok és híres emberek teljesen betöltötték gondolataimat. Karácsony másnapján a nagyszülőkhöz mentünk, ahol finom süteményillat lengedezett. Mi énekeltünk, verset mondtunk, produkáltuk magunkat. Az idősebb rokonokhoz is beköszöntünk, és mindenhol nagy sikerünk volt. 3


A SZENTENDREI KARÁCSONY

RAPPAI ZSUZSA

Hogyan ünneplik Szentendrén a szeretet és a Megváltó születésének ünnepét? És mennyit őriztünk meg mi, szentendreiek elődeink szokásaiból, évszázadok hagyományaiból, mit tettünk hozzájuk?

4

Bánáti Sverák József A háromkirályok imádása c. freskója a templomdombi Plébániatemplomban (fotó: Deim Balázs)

Ez a néhány télközepi ünnepi nap az örömöt, a bensőségességet jelenti a család és a nagyobb közösség számára, amikor fényeket gyújtunk, karácsonyfát állítunk, együtt vagyunk szeretteinkkel. A karácsony, bár az emberiség egyetemes ünnepe, időtartama és szokásai tradicionálisan eltérőek. A soknemzetiségű Szentendre helyzete ebben is sajátos. A 15. századtól a magyar és katolikus vallású lakosság mellé több hullámban érkeztek a török elől ide menekülő, ortodox vallást követő bolgárok,

görögök, macedónok, szerbek, 1690-ben pedig a Seobával (nagy menekülés) ortodox és nem ortodox népek és etnikai csoportok (örmények, görögök, cincárok, albánok), valamint katolikus dalmátok, mintegy 1000 család. Az elnéptelenedett területekre nyugatról betelepített frankok, bajorok és szászok, valamint felvidéki szlovákok, akik szintén katolikus hitűek voltak. E két vallás együttléte, az eltérő rítusok és szokások keveredése miatt tekinthető a szentendrei karácsony másnak. Már az ünnep időtartama is eltérő – az ortodoxok által használt ónaptár szerint az ünnepsor 13 nappal hosszabb, hiszen ebben a karácsony napja január 6-án van. A böjt hossza (a pravoszlávoknál 40 nap, míg a katolikusoknál 4 hét) és szigora is különbözik. Püspöki székhely lévén, Szentendrén mindig jobban betartották a szabályokat. A karácsonyi ünnepkör kezdetét advent első vasárnapja – november 30. vagy a hozzá legközelebb eső vasárnap, végét pedig a vízkereszt utáni vasárnap jelenti. Advent a meghittség, az ünnepre való lelki rákészülés időszaka. Ilyenkor esténként együtt a család, a nagy mesélések időszaka is ez. Azok a szokások, amelyek a karácsonyi ünnepkörhöz kötődnek, jobbára ősi, pogány, természetelvű eredetűek. December 4-én, Szent Borbála napján a dalmátok cseresznye- vagy mandulaágat vágnak és vízbe teszik hajtani. A megújuló életet jelképező faág, az ún. borbálaág a karácsonyi asztal egyik legfőbb dísze. December 6. a középkor igen tisztelt szentjének, Szent Miklósnak az ünnepe. Ő volt a szentendrei német molnárok patrónusa, s mint Mikuláshoz, hozzá kapcsolódik az ajándékozás szokása. A december 13-i Luca naphoz sok mágikus hiedelemből eredő hagyomány kötődik. Ekkor kell elkezdeni a Luca-széke faragását, s aki karácsony éjjelén rááll, meglátja, ki a boszorkány. Ezen a napon ültetik el a búzát egy tálban, ami karácsonyra kizöldül, s égő gyertyával kísérve az ünnepi asztal elengedhetetlen része. A Badnji dan – december 24-e, karácsony vigíliája, az ünnepkör tetőpontja. A délszláv ünnepi szokások közül az egyik legfontosabb, a tuskó, a görögkeleti


Szent Miklós képfülke

badnjak vágása is erre a napra esik. Az ünnep melegét biztosító tuskót a karácsonyi ünnepek végéig hagyják parázslani. Reggel szalmával terítik le a szobát, utalásképpen a betlehemi jászolra – még az ünnepi asztalt borító terítő alá is kerül belőle! A szamárhegyi dalmátoknál gerendáról lelógatott, feldíszített termőág szolgált ünnepi szobadíszül.

Badnjak égetése

A karácsonyfa csak az 1800-as évek közepétől terjed el osztrák hatásra. A megterített asztalra pedig felkerülnek a böjtös karácsonyi vacsora kellékei: a lucabúza, a borbálaág, a kereszttel díszített kalács, a méz és az almával, dióval, szőlővel, hagymával, fokhagymával, aszalt gyümölccsel megrakott tányér. Az ünnepi áldás után a családfő ostyába tekerte a fokhagymadarabokat, mézbe mártotta, s egyenként adott mindenkinek. Az almát is annyi részre vágta, ahányan az asztal körül ültek. A magra azonban vigyázni kellett, hiszen a hiedelem szerint a félbevágott mag bajt hoz arra, aki kapja. A tészták ugyancsak nagy szerepet kapnak az ünnepi étrendben: az édes, mazsolás túróval töltött szavijacsa, a bobánka – a szamárhegyi dalmátoknál a mákos guba, az ortodox szerbeknél a pénzes kalács –, a cesnica, amelyben szerencsét hozó pénzt rejtett el a háziasszony, az összehajtogatott rétestészta, a vaszilica és társaik. Ilyenkor mézes pálinkát ittak, amely a likőrt helyettesítette, utána bort. A boros kanna aljára is pénzérmét tettek. A vacsora után érkeztek a betlehemesek, szerbül vertepások. A házról házra járó, subába és kucsmába öltözött pásztorok előadták a betlehemi játékot, a háziak pedig megvendégelték őket. A koledálás az egyik legősibb délszláv szokás, amely során a férfiakból álló csoport énekek kíséretében köszönti a háziakat. A család az éjféli mise után aztán ruhástul feküdt a szalmára, hiszen nemsokára indulni kellett a kora reggeli pásztorok miséjére. Az ünnepi asztal egész nap terítve marad. Az ebéd kezdetén meggyújtják a karácsonyi kalács közepébe állított gyertyát. A legjobb falatok, a hagyományos menüsor ételei kerülnek ekkor az asztalra. A disznóvágást is ekkorra időzítik. Karácsony első napjának fontos szereplője a polażajnik, az első látogató, aki köszöntőjével szerencsét hoz az egész évre. 5. 5


6

Reggeli mise, Blagoveštenska templom (fotó: Linkes Lilla)

A város Fő tere is ünneplőbe öltözik ezekre a hetekre – a fényárban úszó mindenki karácsonyfája és a mellette álló, természetes anyagokból készült betlehem által. Adventi jótékonysági vásárok és hagyományőrző karácsonyi közösségi programok színesítik az ünnepet. Nem beszélve a várva várt, sajátosan szentendrei programról – a Szamárhegyi betlehemesről, amelyet a város jeles polgárai adnak elő minden év december 23-án a Kmetty téren – mindannyiunk nagy örömére. Mi, szentendreiek ekkor kívánunk egymásnak „boldog karácsonyt”.

A Fő téri Betlehemi jászol

Vízkeresztkor a pravoszláv hívők a Görög utcán a Dunapartra vonultak, ahol a püspök fakeresztet dobott a folyóba, s a fiatalemberek beugrottak érte. A szentendrei görög nemzetiség napjainkban is ünnepli vízkereszt napját. A Jézus Krisztus megkeresztelkedését felidéző jelképes ünnepséget általában egy hajón celebrált szertartás keretében rendezik meg. Ekkor háromszor vetik a Duna vizébe a természet és a teremtés megáldását jelképező aranyozott keresztet. És hogy mennyire élő napjainkban a többi ősi szokás? Jó pár közülük szerencsére fennmaradt, és szerepük örvendetesen nem csökken, mivel megőrzésüket számos kis közösség tűzte ki feladatául.


MITŐL JÓ A VILÁG? SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETEI, EGYESÜLETEI MÁR ÉVEK ÓTA JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓKAT SZERVEZNEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A BEVÉTELBŐL TÁMOGATNI TUDJÁK A NEHEZEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ POLGÁROKAT. REMÉLJÜK, E SOK ÖSSZEFOGÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN IDÉN IS SIKERÜL ELÉRNI, HOGY VALÓBAN MINDEN SZENTENDREI SZÁMÁRA SZÉPPÉ VÁLJON AZ ÜNNEP.

ADNI ÖRÖM A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja az Adni Öröm országos tartós élelmiszergyűjtő akció keretében városunk Spar és Interspar áruházaiban végez majd gyűjtést.

SZENT ERZSÉBET KARITÁSZ Advent idején a Szent Erzsébet Karitász csoport idén a Péter-Pál templomban kihelyezett perselybe várja az adományokat, amelyet a Szentendrén élő nehéz helyzetű családok tűzifa ellátására fordít.

MIKULÁS-FUTÁS December 10. Regisztráció 09:30-tól, start 11:00 a Dunakorzó 18. előtt (Fehérház) Jótékonysági futás az SZKHSE és Szentendre Város Önkormányzata szervezésében, immáron ötödik alkalommal. A nevezési díj: tartós élelmiszer. Az adományokat a Karitász juttatja el a rászorulóknak. Az első száz regisztráló Mikulás sapkát kap ajándékba.

ROTARY-HÁZ November 26-27. December 3-4., 10-11., 17-18. Az adventi vásárban ebben az évben is minden hétvégén forralt bort kínálnak a szentendrei Rotary Club tagjai, melynek bevételét a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézet sporteszközeinek bővítésére és egy szentendrei diák támogatására fordítják tanulmányi ösztöndíj formájában.

SZENTENDREI NŐI SZALON December 10-11. A Szentendrei Női Szalon hölgyei idén is gyűjtést szerveznek a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek és családjuk javára a Tourinform Iroda előtt.

KRUMPLIEBÉD December 11. 11:00-15:00 Ebben az évben is szeretettel várnak mindenkit a jó hangulatú és nemes célú összejövetelre, melynek lényege, hogy a szervezők részéről biztosított meleg ételért cserébe a résztvevők az aznapi vasárnapi ebédre szánt összeggel a szentendrei rászorult családokat támogatják. A Központi ebédlőben (Bajcsy-Zs. u. 3.) sorra kerülő idei Krumpliebéddel egyben a jótékonysági kezdeményezés nemrég elhunyt szervezőjére, Tolonics Gyula képviselőre is emlékeznek az esemény házigazdái.

CSEVEJ KARÁCSONY December 17. 17:00 A PMK színháztermében sorra kerülő esten a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei mellett számos szentendrei és Pest megyei iskolás, zenész, énekes és művész lép majd színpadra. A belépés ezúttal is ingyenes, de a gyűjtéshez, amit egy rászoruló család megsegítésére indítottak a szervezők a Karitásszal, még lehetőség lesz a helyszínen is csatlakozni.

ÖSSZEFOGÁS A SZENTENDREI GYERMEKEKÉRT Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendréért Közalapítvány ismét közös akciót indít, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetben élő családok számára is valóban örömteli legyen a karácsony. Advent 4. vasárnapján ezért az idén is ünnepséget szerveznek részükre a Városháza dísztermében. Amennyiben Ön is szívesen segítene, adományát a város több pontján kihelyezett adománygyűjtő ládákba helyezheti el. Gyűjtőpontok: Városháza, Tourinform, Édeni Édességek Boltja, Líra Könyvesbolt, Offline Center, Art6 Szalon, Parti Medve könyvesbolt, Dobozi utcai CBA

MIKULÁSGYÁR Megnyitó december 4. 14:00 A Castrum Centerben kialakított gyűjtőponton december 5-21. között várják az adományokat, hétközben 07:30-tól 20:30-ig, és szombatonként 8:30-15:30 között.

CSERKÉSZEK December 17. 12:00-15:30 A Kucsera Ferenc cserkészcsapat a Tourinform iroda előtt a gyerekek által főzött melegétellel várja a rászorulókat. A cserkészfiatalok szentendrei idősekhez is ellátogatnak, és rövid karácsonyi műsorral, valamint egy kis ünnepi finomsággal kedveskednek nekik. 7


BETLEHEMES A SZAMÁRHEGYEN KISS ZSUZSA

1993-ban, advent idején Szentendre legendás kultúrkocsmája, a Dalmát Pince pultjánál Szepes Gizi, a pince háziasszonya és Schramkó Péter arról beszélgettek, hogy jó lenne közösen is megünnepelni a karácsonyt a Dalmátban. Péter pannonhalmi diákéveinek betlehemezéseire emlékezve jött az ötlet, hogy a törzsvendégek részvételével betlehemes játékot rendezzünk a Rab Ráby téren. Péter összegyűjtött jónéhány népi betlehemes szövegváltozatot, elkészítette azt a két-három helyi verziót, amelyek a következő évek előadásainak alapjául szolgáltak. Ezekben a szövegekben a népi humor és a költészet olyan összehasonlíthatatlan bájjal ízesült, hogy sok vidám percet szerzett a szereplőknek már a próbák közben is. A színjátszó társulat a törzsvendégek közül verbuválódott, a népes társaságban minden szerep megtalálta a megszemélyesítőjét. Péter nagy türelemmel és pedagógiai érzékkel igazgatta az alkalmi társulatot. Zajlottak a próbák késő éjszakáig, igen jó hangulatban. Hogy ki ne maradjak a dologból, a következő évben kértem egy kicsi szerepet… Kaptam is: a rendkívül sokértelmű „Páter noszter, apád suszter!” felkiáltással egy papot személyesítettem meg mély átéléssel – és, ami a lényeg, szereplőként vettem részt attól kezdve a próbákon. December 23-án sötétedés után a társulat kivonult a gyéren megvilágított Rab Ráby térre, ahol a régi kút körül már gyülekezett a meglepően nagyszámú nézősereg. Igen megható volt, hogy karácsony előtt egy nappal ennyi ember eljött megnézni a játékunkat. De eljöttek, évről évre egyre többen, családok kis gyerekekkel, fiatalok és idősebbek, szamárhegyiek, szentendreiek, barátok és ismerősök messzebbről is. Megnézték a betlehemest, utána melegedtek a tűzkosarak mellett, hagymás-zsíros kenyeret 8

eszegettek, iszogatták a forralt bort és teát, amit Gizi mért gőzölgő üstökből. Hoztak süteményt, ajándékokat egymásnak, beszélgettek, megálltak egy órára a szenteste előtti rohanásban. Pedig különösebb reklámot nem csináltunk az eseménynek, akkoriban facebook még nem létezett, Szalai András kézzel rajzolt plakátjain hirdettük a programot. Sőt, később, amikor már híre ment a dolognak, és egy országos TV csatorna jött volna, önérzetesen kitiltottuk őket, mondván, a forgatás zavarná a meghittséget. Nem vágytunk arra, hogy turistalátványossággá legyen az ünnep. Az évek során változtak a szereplők, egyeseket másfelé vitt az élet, új szereplők jöttek, mások maradtak, a régi vagy új szerepben. A helyszín is változott, a Dalmát Pince bezárása után Gizi 2005-ben megnyitotta a Dalmát Kávézót, s vele a darab is elköltözött a Rab Ráby térről a kávézó előtti térre. Aztán a betlehemes játék 2006-ban misztériumjátékká terebélyesedett. Schramkó Péter találta meg az új, 14 színből álló darabot is, amit a téli hidegben szabadtéren még elviselhető negyvenpercesre rövidítettünk. Huszonkét szereplőt, köztük legalább három szép hangú énekest kellett találnunk az előadáshoz, az énekekhez zsoltároskönyvekből dallamot keresni – ez komoly munka volt.


Misztérium a szent születésről, 2006.

De megérte, mert a „háromszintesre” rendezett előadás tényleg nagyon szépen szólt. A háztetőről égi hírnök hirdette a jeleneteket, Zámbó Vera erkélyén álltak az angyalok, Szűz Mária és Szent József, ott bukkantak fel a háromkirályok, onnan dörögte el Heródes „rettenetes parancsát”. A földszint a kis színpaddal volt a pásztorok játéktere, innen kapaszkodott fel létrán Morgondi és Durumó, a két ördög. Négy évig játszottuk így ezt a „Misztérium a szent születésről” című játékot, és máig ennek hosszabb vagy rövidebb változata hangzik fel december 23-án a Kmetty téren. 2010 után ismét változások jöttek, Péternek már nem fért az életébe a játék gondozása. 2011-ben egy bábjátékot láthatott a közönség a téren. Aztán kiderült, hogy hiányzik a betle-

hemes: hiányzott a közönségnek és hiányzott a szereplőknek is – ezért átvettem a játék és a társulat terelgetését. A színpad átkerült a tér másik oldalára. A Dalmát Kávézó Dalmát Szamár Bisztróvá alakult, de az új üzemeltető, Mikes Tamás is fontosnak tartotta a hagyomány folytatását. Így hát novemberben, amikor már elég sötétek és hidegek az esték, a Dalmát Szamárban összeülünk azokkal, akik még ma is kedvvel áldozzák idejüket és energiájukat a szamárhegyi betlehemes hagyományának életben tartására. Aztán elkezdődnek a próbák, és december 23-án alkotnyatkor csengettyűszóval kivonulnak a játszók a térre, hogy mint angyalok és pásztorok elvigyék advent üzenetét az egybegyűlteknek. 9


A Fő téri karácsonyfát idén Hornyák László ajánlotta fel a Török Ignác utcából. Köszönet érte!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK A FŐ TÉREN

November 27. vasárnap, 17:00 • A harangjátékot követően az első gyertyát meggyújtja Verseghi-Nagy Miklós polgármester, dr. Angyal Zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály vezetője és Kovács Imre főhadnagy. • Köszöntőt mond Szentendre Város polgármestere. • Közös ima Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkésszel. • Adventi dallamok az MH Altiszti Akadémia zenekarának közreműködésével. • Adventi fényfestés 21:00 óráig.

December 4. vasárnap, 17:00 • A harangjátékot követően a második adventi gyertyát meggyújtja Kiss Zsuzsanna, a Szentendrei Kulturális Központ sajtóreferense és Kellár F. János, a Csevej kulturális, karitatív estsorozat házigazdája. • Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel. • Táncház a szentendrei görög nemzetiségiek közreműködésével. • Adventi fényfestés 21:00 óráig.

December 11. vasárnap, 17:00 • A harangjátékot követően a harmadik adventi gyertyát meggyújtja Antalicz Ferenc Norbert, a Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály állományának körzeti megbízottja és Stefanek János faszobrász, restaurátor mester. • A harangjáték előtt Christmas Carolt énekel a Szentendre English Center alkalmi kórusa. • Közös ima dr. Harmathy András református lelkésszel. • Karácsonyi daléneklés a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékeivel és Bokorné Forró Ágnessel. • Adventi fényfestés 21:00 óráig.

December 18. vasárnap, 17:00 • A harangjátékot követően a negyedik adventi gyertyát meggyújtja dr. Gombás Katalin háziorvos és Pétervári Pál edző. • Közös ima Blanckenstein György plébánossal. • Tűzzsonglőr bemutató karácsonyi zenére, majd meglepetés produkció. • Adventi fényfestés 21:00 óráig. 10


KÖZÖSSÉGEK AZ ÜNNEPÉRT Szentendrei civil szervezetek együttműködésével válik még bensőségesebbé a karácsony előtti várakozás időszaka. A Szentendre Barátai Egyesület a város karácsonyfájának díszítésével járul hozzá az adventi készülődéshez. A gyertyagyújtásokra ünnepi díszbe öltözteti a Fő téri házak kapuit a Pismány Baráti Kör, a Fő téri virágládák díszítését pedig a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság tagjai vállalták. A Szentendrei Karitasz pedig hasznos ajándékkal, tűzifagyűjtési-akcióval támogatja a város szegénysorsú családjait. Az ünnepi gyertyagyújtásoknál mint vendéglátók is segítenek majd a fenti civil szervezetek tagjai: süteményt kínálnak a forralt bor mellé az ünneplőknek.


EGYHÁZI PROGRAMOK REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

Református templom (Rákóczi u. 14.) • Advent vasárnapi zenés istentiszteletek: november 27. és december 4. 8:00 és 10:00 (SZRG kápolnája); december 11. és 18. 8:00 és 10:00 (templom) • December 6. 16:00-18:00 Adventi vásár (SZRG) • December 16. 18:00 Óvodások karácsonya • December 17. 17:00 Gyermekek karácsonya • December 19-21. 18:00 Adventi bűnbánati esték • December 24. 16:00 Gyülekezeti karácsonyest • December 25. 8:00 és 10:00 Ünnepi istentisztelet • December 26. 10:00 Ünnepi istentisztelet, úrvacsora • December 31. 18:00 Óév utolsó istentisztelete • Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Evangélikus templom (Bükköspart 2.) • December 10. 15:00 Adventi kézműveskedés • December 11. 16:00 Adventi gyermek istentisztelet • December 20. 17:00 Adventi óvodás zenés áhítat szeretetvendégséggel • December 24. 16:00 Szentesti istentisztelet • December 25. 10:00 Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával • December 26. 10:00 Karácsony második napi ünnepi istentisztelet úrvacsorával • December 31. 18:00 Óév esti istentisztelet • Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet • Január 6. 18:00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet

KATOLIKUS PLÉBÁNIÁK

Péter-Pál templom (Péter-Pál u. 1.) Plébániatemplom (Templomdomb) Szent András templom (Izbég, Templom u. 2.) • November 30-tól december 24-ig minden hétköznap 07:00 órától roráté mise a Péter-Pál templomban • Advent vasárnapi szentmisék 07:30-kor a Templomdombon, 09:00-kor, 11:30-kor és 18:00-kor a PéterPál templomban • December 24. 16:30 Pásztorjáték a Péter-Pál templomban • December 24. 24:00 Ünnepi szentmise a Péter-Pál, a Szent András és a Plébániatemplomban • December 25-26. Karácsonyi ünnepi szentmisék 07:30-kor a Templomdombon, 09:00-kor, 11:30-kor és 18:00-kor a Péter-Pál templomban, 10:00 órakor a Szent András templomban • December 27. 11:30 a Szt. Család ünnepe: a jubiláns házaspárok megáldása a Péter-Pál templomban • December 31. 18:00 Óév esti szentmise a PéterPál templomban és hálaadó szentmise a Szent András templomban • December 31. 24:00 Ünnepi szentmise a Péter-Pál és a Szent András templomban • Január 1. Újévi szentmise 07:30-kor a Templomdombon, 09:00-kor, 11:30-kor és 18:00 órakor a Péter-Pál templomban, 10:00-kor a Szent András templomban • Január 6. Vízkereszti szentmisék

SZENTENDREI BAPTISTA GYÜLEKEZET

(Rákóczi u. 27.) December 3. 10:00 Nyugdíjas adventi istentisztelet December 25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet December 25. 17:00 Zenés karácsonyi istentisztelet Január 1. 16:00 Újévi úrvacsorai istentisztelet

GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA

Plébániatemplom (Templomdomb) • December 25. 11:00 Nagy Szent Bazil liturgiája • December 26. 11:00 Szent liturgia • December 27. 11:00 Óév végi hálaadás • Január 1. 11:00 Szent liturgia • Január 5. 18:00 Szent liturgia • Január 8. 11:00 Szent liturgia, vízszentelés

SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG Blagovesztenszka templom (Fő tér)

• Január 6. 14.30: Badnjak-fa megáldása és elégetése a székesegyház udvarán, 22:00 Ünnepi virrasztásos istentisztelet • Január 7-8-9. Karácsony 1., 2. és 3. napja 10:00 Ünnepi szent liturgia, 16:00 Vecsernye 12

HANUKA ÜNNEPSÉG A szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság immár évek óta megrendezi hanuka-ünnepségét, mely ezzel elindult a hagyománnyá válás útján. Idén december 18-án, vasárnap 16:00 órától a V-8 uszoda földszinti rendezvénytermében kerül sor a hanukára. Az eseményen főleg hagyományos zsidó dallamok csendülnek fel a kiváló fiatal énekesnő, Bíró Eszter előadásában. A hanukia lángjait a gyermekek fogják meggyújtani rabbi szakavatott irányításával, majd felidézik az ünnep tartalmát is. A MIZBT szervezői minden érdeklődőt szeretettel várnak.


„MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE...” ÓVODÁSOKKAL AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMTÓL A FŐ TÉRI BETLEHEMIG A SZENTENDREI ÓVÓNŐK NÉPHAGYOMÁNYT ÉLTETŐ KÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSÉBEN

November 26. szombat, 16:00

„Megjövendölve volt régen…” Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál az Evangélikus templom kapujánál az Evangélikus Zenei Óvoda és a Református Óvoda óvodásaival és óvónőivel. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszéde után énekelve, mécsessel a kezükben viszik az angyali üdvözletet a gyerekek a Dumtsa utca adventi forgatagába.

December 3. szombat, 16:00

„Üdvözítőtök született…” Az Evangélikus templom melletti „pásztorok tanyája” faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori Óvoda gyerekei, óvónői pásztorjátékával. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszéde után ezúttal pásztorokként indulnak majd el a gyerekek a betlehemi istálló felé énekelve és helyenként botos táncot járva.

December 10. szombat, 16:00 „Menjünk mi is Betlehembe…” Az Evangélikus templom melletti pásztorok tanyájától indítja útjára ezúttal a Bimbó utcai Óvoda kis „pásztorait” HorváthHegyi Olivér evangélikus lelkész, akik énekszóval viszik el ajándékaikat a Fő téri betlehemi istállóig. December 17. szombat, 16:00

„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus.” A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” énekszóval ringatják a Szivárvány és a Szent András óvoda óvodásai és óvónői. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész karácsony estéjére szóló üzenete után a gyerekek mécsesekkel a kezükben viszik el az örömhírt a Dumtsa utca sokadalmába.

2017. január 6. péntek, Vízkereszt napja 10:00

„Háromkirályok napján…” Az Evangélikus templom mellett gyülekező óvodások és óvónők körében ezen a napon Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész bezárja a karácsonyi ünnepkört. Először énekelve a Háromkirályok szobrához mennek, majd az ott királynak beöltözött három gyermek vezetésével együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig, ahol énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört. 13


ADVENTI VÁSÁR

SZENTENDRE SÉTÁLÓUTCÁJA, A DUMTSA JENŐ UTCA IDÉN IS FÉNYEKBE ÖLTÖZVE, IPARMŰVÉSZETI, KÉZMŰVES ÉS HELYI TERMÉKEK KÍNÁLATÁVAL VÁRJA A SZENTENDREIEKET ÉS AZ IDELÁTOGATÓ TURISTÁKAT.

Az adventi vásár ünnepi hangulatú utcája nemcsak kiváló ajándék-lelőhely a belváros szívében, de a baráti beszélgetések színhelye is egy pohár forralt bor, mézes tea társaságában.

VÁSÁRI KIÁLLÍTÓK Ásványvilág

Ásványok és fél-drágakövek, természet alkotta „segítő” csodák.

Czirják Üvegfestészet

Egyedi üvegékszer-variációk, színes üvegből kreált ablakok, bútorüvegek.

Csigavonal mesebolt

Klasszikus játékok. Minden darab egyedi és különleges, ahogy minden gyermek is az.

Epermester Pincészet

100% kiváló minőségű tahitótfalui földieperből készült eperbor. www.epermester.hu

Forralt finomságok

Díjnyertes pálinkák, minőségi borok, gyümölcsbor kiválóság és forralt finomságok.

Förster Galéria

Egyedileg készített kézműves és iparművészeti alkotások: órák, ékszerek, bögrék gyertyák.

Gergely Dénes, bőrös

Szép és míves bőráru: övek, tárcák, táskák, tarsolyok, kesztyűk és apróbb bőr kiegészítők.

Gregorian Pince

Színvonalas kortárs, hazai művészeti ékszerek, dísz- és ajándéktárgyak.

Művész Étterem

Meleg étkek, italok: sült hurka és kolbász, töltött káposzta, kocsonya, roston sült húsok.

Napvirág Dermokozmetikum Manufaktúra

Személyre szóló, különleges natúr kozmetikumok. Ajándékozzon egészséget!

Rácz István

Kötött, szőrme és termosapkák, sálak, kesztyűk óriási választéka minden korosztálynak.

Szamos Cukrászda

Forró italok, bejglik és változatos szaloncukor kínálat.

Székely Bolt

Székelyföldi kistermelők termékei: havasi méz, sajtok, felvágottak, gyógyteák.

Szittya Pita

Az ország legfinomabb kemencés kenyérlángosa, helyben dagasztott tésztából, kilencféle ízben.

TWIST & Chips

Frissen készült natúr burgonya szirom. www.twistandchips.hu

Különlegesen gondos kézimunkával készült Szt. György-hegyi borok. www.gregorianpince.hu

Veranda Portája

Lemonbár

Vitéz Kürtős Sekler Cake

Gyümölcsökből készült hideg-meleg italok, forralt bor különlegességek. 14

Montázs

Ahol a hangulat különleges, kedves és egyedi. Hagyományos, helyben készített, faszénparázson sült kürtőskalácsok.


KOMP

KORTÁRS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI VÁSÁR A KARÁCSONY JEGYÉBEN

December 17. szombat, 10:00–18:00 Ferenczy Múzeum (Kossuth L. u. 5.)

HELYI TERMÉK VÁSÁR

A DUNAKANYARPILIS HELYI TERMÉK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TAGJAI ÉS MEGHÍVOTT VENDÉGEI IPARMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ALKOTÁSAIBÓL ÉS ÉLELMISZER TERMÉKEIBŐL

December 9-10-11-én és 16-17-18-án péntekenként 12:00-20:00 óráig, szombaton és vasárnap 10:00-20:00 óráig Városi Vendégház (Fő tér 12.)

17.


Karácsony Múzeum

A régmúlt karácsonyok bája Díszek a világ minden tájáról: • német diótörők • fülöp-szigeteki manók • cseh és lengyel üveggömbök • orosz Mikulások és havazó gömbök, cukorkás díszek stb. Hubay-Ház – Bercsényi u. 1. www.hubay.com

hirdetesallo58x85_2016_05_18_hirdetesallo58x85.qxd 2

Magánorvosi szakrendelések

doc

Ì

Dunakanyar Orvosi Centrum

Dunakanyar Orvosi Centrum

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 30/A

Bejelentkezés: 26 999-440 • 20 2302-941 info@docszentendre.hu www.docszentendre.hu 16 www.facebook.com/docszentendre


BÜKY LÁSZLÓ

„KISÜLT-E MÁR A KALÁCSOM?” Még száz éve sincsen, hogy sütemények készítésére tanította a község asszonyait, lányait anyai nagynéném. Férje a falucskában volt egymaga evangélikus kántortanító, akinek édesapja is ugyanott szolgált 1926-ig, s akinek életét, népnevelő munkásságát fia meg is írta. A világtól elzárt somogyi település akkortájt még őrizte a hagyományos paraszti világot népviselettel, népdallal, amelyekből nem egyet jegyeznek a népdalgyűjtemények. Manapság a környék tele van fenyőfával, amelyeket a karácsonyi vásárokra nevelnek. A karácsonyi ünnepkör szokásrendje máig együtt él bizonyos ételekkel. Régen a karácsonyi vacsora első helyén állt az ostya, a fokhagyma, az alma, a dió és a mákos tészta. Az asztalt a csak ilyenkor használt karácsonyi abrosszal terítették le. Az ostyahordás a karácsony előtti böjt idején volt szokásban, a (kántor)tanító kovásztalan lapos kenyeret – ez az ostya – küldött a gyerekkel szüleiknek, akik búzalisztet, kolbászt, babot, tojást, miegyebet küldtek vissza. A fokhagyma az egészséget volt hivatva megtartani. A bab, a lencse az általánosan elterjedt hit szerint bőséget, sok pénzt jelentett. A mákos tészta szerelmi jóslásra is alkalmas volt. A lány a bátyja villájáról levett falattal kiszaladt az utcára, az lesz a férje, akit először meglát. A dió haláljóslásra is szolgált: aki rossz diót tört föl, a következő évben számíthatott halálára. A kovászos kenyér sem volt persze a maihoz hasonló. Búzaliszt sem volt mindenütt, és csupán a XVI-XVII. sz. fordulóján kezdték a malmok szitálni és szétválogatni az őrleményt, és a XIX. vége felé lett általános a korpátlanabb, fehérebb lisztminőség. Így azután a régiségben kalácsnak nevezett sütemény voltaképpen finomabb, otthoni szitálású lisztből készült kenyér volt. Az ünnepre esetleg tettek hozzá vajat, tejet, tojást és valamilyen erjesztő anyagot. A kalács szó magyarul leírva 1395 óta ismeretes, számos szláv nyelvben is megvan (bolgár, szerb, horvát, szlovák, orosz) és az általában kerek, közepén lyukas tésztafélét nevezik így, amely tehát nem a mai kalácsunkkal azonos. Anyai nagyanyám városi polgár lányaként ment férjhez a nemespátrói tanítóhoz, ő otthonról ismerte a cukros süteményeket, piskótákat, linzereket, szalalkális tésztákat. Ezek hazánkban az 1920 utáni időkben terjednek el a parasztság körében. 17


Karácsonyi gyümölcskenyér

18 Apatini gyuvecs


MIKÉNT A SZENTENDREI ETNOGRÁFIÁT, ÚGY A GASZTRONÓMIÁT IS A KÜLÖNFÉLE NÉPCSOPORTOK EGYMÁSRA HATÁSA JELLEMZI VÁROSUNKBAN, ÍGY JÓ PÁR NEMZETISÉG SZOKÁSAI ÉS KONYHÁJA KEVEREDETT, NEMESEDETT SZENTENDREIVÉ AZ ELMÚLT HÁROM ÉVSZÁZAD ALATT.

SZENTENDRE A KONYHÁBAN

A Szentendre és Térsége TDM gondozásában és Hidegkuti Dorottya szerkesztésében december elején megjelenő színes, fotókkal gazdagon illusztrált új szakácskönyben Nagy Luca séf ételkölteményeit Botos Karolina örökítette meg gyönyörű fotóival. Az ételek tálalásához szentendrei iparművészek kölcsönözték kerámiáikat, szőtteseiket. A könyv ideális ajándék lehet karácsonyra, s egyben ötletet is ad ahhoz, mi kerüljön az ünnepi asztalra. Mi most egy szerb halétel és egy dalmát édesség receptjét választottuk ki belőle. APATINI GYUVECS

Hozzávalók • 4 szelet bőrös süllő • 1 bögre (2,5 dl) rizs • 1,5 bögre alaplé vagy víz •1 fej vöröshagyma • 1-1 paradicsom és paprika • só, bors A halszeleteket alaposan besózzuk, beborsozzuk és vízbe áztatott pálcikákra tűzzük őket. Ezt követően egy hőálló tálban összekeverjük a rizst az apróra vágott vöröshagymával, paradicsommal és paprikával, majd nyakon öntjük a folyadékkal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, de akár egy kevés pirospaprika is mehet bele. Aztán ráhelyezzük a „halnyársakat” és 160 fokra előmelegített sütőben úgy 25 percig sütjük, amíg a hal elkészül és a rizs is megpuhul! A karácsonyi asztalon nagyon jól mutat, ha esetleg a megszokott halászlé és rántott ponty már kezd unalmassá válni.

A december elejétől a Tourinform irodában megvásárolható könyv – kóstolóval egybekötött – hivatalos bemutatója december 3-án, szombaton 18:00 órakor lesz az Offline Centerben (Ady E. u. 6.) Az ízek szerelmeseinek érdemes akár ide, akár a Szentendre a konyhában FB oldalra is ellátogatniuk.

KARÁCSONYI GYÜMÖLCSKENYÉR

Hozzávalók • 20-20 dkg aszalt datolya, asztalt barack, aszalt szilva és őrölt mandula • 3 tojás • 5 dkg darált dió • 3 ek. olívaolaj • 1 tk. fahéj • 1 vaníliarúd kikapargatott magjai • 1 késhegynyi őrölt szerecsendió • 1-1 narancs és citorm reszelt héja és leve Az őzgerinc formában sütött gyümölcsös, magvas édes sütemény is elmaradhatatlan kelléke a karácsonyi asztalnak. Ráadásul ez a recept nem tartalmaz sem lisztet, sem hozzáadott cukrot. Miután az aszalt gyümölcsöket egy éles késsel felvágtuk apróbb darabokra (természetesen a gyümölcsökkel ízlés szerint variálhatunk, a lényeg, hogy összesen 60 dkg legyen), összekeverjük a tojásokkal, a fűszerekkel és az olívaolajjal. Majd hozzáadjuk a darált mandulát és diót, belereszeljük a citrusok héját és hozzádajuk a kifacsart levüket. Így egy nehezen keverhető, inkább formázható masszát kapunk, amit kiolajozott és mandulaliszttel megszórt formába nyomkodunk és 170 fokra előmelegített sütőbe teszünk kb. 40 percre. Ha a tűpróba során mindent rendben találunk, akkor kiveszszük. Miután kihűlt, megszórhatjuk porcukorral, vagy akár vízgőz fölött megolvasztott étcsokoládéval is nyakon önthetjük. 19


ADVENTI MANÓGYÁR

ADVENT MINDEN SZOMBATJÁN KREATÍV, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOKKAL, DECEMBER 10-ÉN PEDIG MÉG EGY KARÁCSONYI BÁBELŐADÁSSAL IS VÁRJUK A GYEREKEKET ÉS SZÜLEIKET A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (DUNAKORZÓ 11/A).

Részvételi díj: 600 Ft, amely magában foglalja az elkészített díszek költségét is. Jegyek vásárolhatók a foglalkozások napján a helyszínen, és a bábelőadásra elővételben a Dunaparti Művelődési Házban. A bábelőadásra a belépő: 600 Ft, aznapi kombinált jegy: 1000 Ft.

November 26.

December 3.

10:00-13:00 Adventi kreatívkodás Kyrúval

10:00-13:00 Gyurmikulás: Mikulás

(Klub-terem)

ajándék készítés a Gyurmatanodával (Klub-terem)

10:00-11:00 Mesés-dalolda:

10:00-13:00 Adventi kreatívkodás Vass

December 10.

December 17.

játékos foglalkozás mozgással és egy kis angollal kicsiknek Birovits Zsuzsával (Balett-terem)

20

Katival: kerámia karácsonyfadísz festés gyerekeknek és felnőtteknek is (Barlang-előtér)

10:00 Bábelőadás:

10:00-13:00 Gyurmikarácsony: Apró karácsonyi

Nyári Bernadett - A hóember ajándéka (Barlang)

ajándékok készítése a Gyurmatanodával (Klub-terem)

11:00-13:00 Adventi kreatívkodás Vass

10:00-11:00 Mesés-dalolda:

Katival: kerámia karácsonyfadísz festés gyerekeknek és felnőtteknek is (Barlang-előtér)

játékos foglalkozás mozgással és egy kis angollal kicsiknek Birovits Zsuzsával (Balett-terem)


A KÖNYV A SZENTENDRE ÉS

HURRÁ, SZENTENDRE!

TÉRSÉGE TDM GONDOZÁSÁBAN JELENIK MEG, ÉS DECEMBER 10-TŐL LESZ ELÉRHETŐ A TOURINFORM IRODÁBAN ÉS A PARTI MEDVE KÖNYVESBOLTBAN.

AJÁNDÉK KUPONAKCIÓ A MINDKÉT ADVENTI GYEREKELŐADÁSRA (LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ÉS KALÁKA KONCERT) A TOURINFORM IRODÁBAN SZEMÉLYESEN JEGYET VÁSÁRLÓK AJÁNDÉK KUPONT KAPNAK, AMELY BEVÁLTHATÓ AZ ADVENTI MANÓGYÁR KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAIRA.

Mit játszottak egykor az itt lakó római kori gyerekek? Mit árultak a Fő téren a középkorban? Hogyan kell gibanicát sütni? És mi vagy kicsoda az a Dodola? A F.Ü.G.E. IdőUTAZÁSI Iroda munkatársaitól mindezt megtudhatjuk. May Szilvia és Pikler Éva könyve gyerekeknek és felnőtteknek is nélkülözhetetlen olvasmány a szentendrei barangolásokhoz! A kalandok és játékok között ugyanis sok-sok információ és érdekesség olvasható Szentendréről, sőt még egy bakancs-, azaz tornacsukalistát is kapunk mindarról, amit feltétlenül ki kell próbálni mindenkinek a városban.

ITT AZ ADVENT!

Játékokkal, könyvekkel, finomságokkal és érdekes programokkal vár barlangjában a

PARTI MEDVE 21.


PROGRAMSOROLÓ NAPRÓL NAPRA

22


November 25. péntek November 25. péntek, 18:00 Parti Medve (Városház tér 4.) HÓFEHÉR KARÁCSONY Könyvbemutató, kiállítás megnyitó Beszélgetés Mészöly Ágnessel, a Hófehér karácsony mesekönyv írójával, valamint a Rofusz Kinga festményeiből készült kiállítás-megnyitója. Meghívott vendég: Dukász Hanga, az Őrzők Alapítvány alelnöke. November 25. péntek, 19:00 Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.) KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS Kerekes Gábor: Futur X - 10 év papírkollázsai c. kiállításában November 26. szombat November 26. szombat, 10:00-12:00 Dunaparti Művelődési ház (Dunakorzó 11/A) ADVENTI MANÓGYÁR 10:00-13:00 Kreatív foglalkozás Kyrúval (Klub-terem) 10:00-11:00 Mesés-daloda: játékos foglalkozás sok mozgással és egy kis angollal kicsiknek (3 éves korig) Birovits Zsuzsával (Balett-terem) Részvételi díj: 600 Ft, mely magában foglalja az elkészített díszek költségét is, és mindkét foglalkozáson való részvételre jogosít. November 26. szombat V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária u. 16). 09:00 KARÁCSONYI ELŐZETES Dunakanyari iparművészek kiállítása és vására 16:00 MIMÓKA Méhes Csaba pantomim művész műsora

Mimóka egyfolytában játszik. Ha akarja, súlyemelő hatalmas izmokkal, ha akarja, tyúk vagy béka, robotember vagy hős lovag. Vadászik a dzsungel mélyén, horgászik, autót szerel – és ehhez nincs szüksége semmire, csak egy üres színpadra. Meg sok-sok gyerekre, akiknek van kedvük vele játszani, vele kacagni, mókázni.

Zempléni Szabolcs kürtművész és növendékei tolmácsolásában A kvartett tagjai: Zempléni Szabolcs, Borbíró Máté, Hercz Balázs, Korsós András. Közreműködik: Zempléni Anita. fuvola. Belépőjegy: 1000 Ft, diák-, nyugdíjas: díjtalan.

November 26. szombat, 13:00-17:00 Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Dunakorzó 16.) JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR A zeneiskola zongorájának felújításáért A Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány gyűjtést szervez a Zeneiskola Bösendorfer zongorájának felújítására. A felújítást támogató „billentyűjegyek” megvásárolhatók a zeneiskola irodájában.

November 27. vasárnap, 15:00 PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) Móricz Zsigmond-Kocsák Tibor-Miklós Tibor: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG musical A Parlando Színház előadása Móricz Zsigmond klasszikus regényének színpadi változata napjainkig érvényes történet, melyben az iskola és az osztálytársak sorozatos próbák elé állítják a gyermeki hitet és bizalmat, majd a diáktársakkal és tanárokkal szembeni konfliktusok végleg szétporlasztják a gyermeki lét boldog naivitását. 1991-ben a debreceni Csokonai Színházban mutatták be először a Légy jó mindhalálig musical-változatát. A produkció innét indult el sikerkörútjára és számos bemutató után 2016. őszén a Parlando Színház társulata is repertoárjára tűzte. A remek amatőr társulatot már láthatta a helyi közönség az idei Tavaszi Fesztivál keretében bemutatott Dzsungel könyve musical-ben. Belépőjegy: 1500 Ft. Jegyvásárlás: Tourinform Szentendre (Dumtsa Jenő u. 22., tel.: 06-26/317-966, nyitva: K-V: 10-18.), Pest Megyei Könyvtár, porta (Pátriárka u. 7.), www.szentendreprogram.hu és www.jegy.hu

November 26. szombat, 15:00 Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.) KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS Kerekes Gábor: Futur X - 10 év papírkollázsai c. kiállításában November 26. szombat, 16:00 Evangélikus templom (Bükköspart 2.) „MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig Részletesen lásd a 13. oldalon. November 26. szombat, 16:30 Fő tér ADVENTI KONCERT OTI VOICE & BASS November 26. szombat, 18:00 Városháza díszterme (Városház tér 3.) UTAZÁS EURÓPÁBAN, a Levente Alapítvány Gálakoncertje

November 27. vasárnap

23


November 27. vasárnap, 15:00-18:00 II. ADVENTI MŰTEREMSÖPRÉS A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány ismét várja a műkedvelőket és műértőket öt szentendrei képzőművész műtermébe Találkozó 14:30-kor a Dalmát Szamár Kávézó előtt (Bartók B. utca 8.). Részvételi díj: 800 Ft (a Lakástárlat Baráti Kör tagjainak ingyenes). A programon történő részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztráció: kapcsolat@lakastarlat.hu További információ: FB/Szentendrei.Lakastarlat

December 2. péntek

November 27. vasárnap, 17:00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A FŐ TÉREN Részletek a 10. oldalon

December 2. péntek, 18:00 PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja: FEDÁK SÁRI A Nemzeti Színház előadása

November 30. szerda November 30. szerda, 18:00 Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) ZSÍROS KENYÉR EXTRÁKKAL Závada Pál íróval Werner Ákos könyvtárigazgató beszélget A vendégeket zsíros kenyérrel és teával várják a szervezők.

December 2. péntek, 16:30 Ferenczy Múzeum, Pajor Terem (Kossuth L. u. 5.) KÖNYVBEMUTATÓ A Ferenczy Múzeumi Centrum kiadványának, a Studia Comitatensia Új folyam II. kötetének bemutatója December 2. péntek, 18:00 Parti Medve (Városház tér 4.) KIRÁNDULÁS A SARKKÖRÖN TÚLRA Mikulásváró Pizsamaparti este 22:00 óráig Olivérrel A program ára: 4000 Ft.

December 3. szombat December 3. szombat, 10:00 Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) ADVENTI SZÖSZMÖTÖLŐ Karácsonyi kézműves foglalkozás gyerekeknek

December 3. szombat, 10:00 Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A) ADVENTI MANÓGYÁR 10:00-13:00 Gyurmikulás, Mikulás ajándékok készítése a Gyurmatanodával (Klub-terem) 10:00-13:00 Adventi kreatív foglalkozás Vass Katival Kerámia karácsonyfadísz festés (Barlang-előtér) Részvételi díj: 600 Ft, mely magában foglalja az elkészített díszek költségét is, és mindkét foglalkozáson való részvételre jogosít. December 3. szombat, 16:00 V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária u. 16.) SOSE FOGYJON EL A VARÁZSLAT Kőhalmi Ferenc műsora Minden pillanatban varázsol és elvarázsol Feri bűvész. A cilinderes figura bárhol is jelenik meg, repülnek a tárgyak és mosolyognak az emberek. Belépőjegy ár: gyerek 500 Ft/fő, felnőtt 900 Ft/fő, családi (két felnőtt+gyerek) 2200 Ft. December 3. szombat, 16:00 Evangélikus templom (Bükköspart 2.) „MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig Részletesen lásd a 13. oldalon.

Adventi gyertyagyújtás

December 3. szombat, 16:30 Fő tér ADVENTI KONCERT SCHWARTZ DÁVID

24

December 3. szombat, 18:00 Kecskés próbaterem (Ignatovity utca 2.) KECSKÉS EGYÜTTES: ADVENTI ÉNEKLÉS Stéger Xavér és Béres Ferenc emlékest


Borbély Műhely

December 3. szombat, 18:00 Offline Center (Ady Endre út 6.) SZENTENDRE A KONYHÁBAN Kóstolóval egybekötött könyvbemutató A Szentendre Barátai Egyesület rendezvényének keretében a szakácskönyv szerzőit és szerkesztőjét kérdezzük legjobb élményeikről és jövőbeli terveikről a könyv kapcsán. A rendezvény ingyenes. Info: www.szentendrebaratai.hu December 4. vasárnap December 4. vasárnap, 16:00 Református Gimnázium kápolnája (Áprily tér 5.) ADVENTI ÖKUMENIKUS KÓRUSTALÁLKOZÓ a szentendrei keresztény liturgikus kórusok részvételével A belépés díjtalan. December 4. vasárnap, 17:00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A FŐ TÉREN Részletek a 10. oldalon December 5. hétfő December 5, hétfő, 16:30 Parti Medve (Városház tér 4.) MIKULÁSRA HANGOLÓ FINN MÓDRA Diafilm vetítés egy meleg glögi mellett (glögi: fűszeres finn ital, alkoholmentes) A belépés díjtalan. December 5. hétfő, 18:00 Apor híd APOR HÍD DÍSZÍTÉS A Szeresd Szentendrét Egyesület idén is karácsonyi díszbe öltözteti a belvárosi Apor hidat. Akinek van kedve, csatlakozzon!

December 6. kedd

December 8. csütörtök

December 6. kedd 19:30 Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A) BORBÉLY MŰHELY JAZZ KLUB ADVENTI KONCERT Közreműködnek: Borbély Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek, Tálas Áron – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Baló István – dob. Belépőjegy: 1200 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft. Jegyek a helyszínen válthatók.

December 8. csütörtök, 14:00-17:00 Barcsay Múzeum (Dumtsa J. u. 10.) A BÁNÁTI-SVERÁK PROGRAM KIÁLLÍTÁSÁNAK FINISSZÁZSA A program keretében több mint 300 nagycsoportos szentendrei gyermek tanult festést és kerámiázást a múzeumban. További részletek a 33. oldalon. Közreműködik: Borsódy Eszter, Erdőháti Orsolya, Lehoczky Krisztina.

December 7. szerda

December 9. péntek

December 7. szerda, 10:00 Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Dunakorzó 16.) MUZSIKUS MIKULÁS A ZENEBÖLCSIBEN A belépés díjtalan.

December 9. péntek, 18:00 Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Stéger köz) KECSKÉS EGYÜTTES A népének szolgálatában (Bozóki Mihály) Közreműködik: Sárközi Lindner Zsófia.

December 7. szerda, 18:00 Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) KÖNYVBEMUTATÓ Novotny Tihamér: Aknay János A Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművészről a Hungart Kiadónál nemrégiben megjelent könyvet Kopin Katalin művészettörténész mutatja be.

December 9. péntek, 20:00-02:00 DMH Barlang (Dunakorzó 11/A) ELEVENKERT KONCERTEK & BULI Részletek: FB/elevenkert 25


December 10. szombat, 10:00 Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A) NYÁRI BERNADETT: A HÓEMBER AJÁNDÉKA Klasszikus bábelőadás sok közös játékkal óvodásoknak és kisiskolásoknak, Vivaldi muzsikával, 45 percben. Az erdei kisállatok lázasan készülődnek a karácsonyi ünnepségre. Pitének, az őzikének sehogyan sem megy a fejébe a vers. Ki segít neki? Persze, hogy a gyerekek! És mi az ajándék? Együtt lenni! Belépőjegy: 600 Ft, jegyek válthatók az előadás előtt a helyszínen. Kombinált jegy: 1000 Ft (bábelőadás+ kézművesség). December 10. szombat, 11:00–13:00 Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A) ADVENTI MANÓGYÁR Kreatív foglalkozás Vass Katival. Kerámia karácsonyfadísz festés gyerekeknek és felnőtteknek. Részvételi díj: 600 Ft, amely magában foglalja az elkészített díszek költségét is. December 10. szombat, 11:00 P’Art Ház előtt (Dunakorzó 18.) MIKULÁS FUTÁS JÓTÉKONYSÁGI FUTÓVERSENY Nevezési díj: tartós élelmiszer A program részletes ismertetője megtalálható a 7. oldalon. December 10. szombat, 15:00 Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem (Kossuth L. u. 5.) KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS Bereznai Péter Konfirmáció című kiállításán 26

Csík Zenekar

December 10. szombat

December 10. szombat, 16:00 Péter-Pál Galéria (Péter-Pál u. 1.) A 30 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA December 10. szombat, 16:00-20:00 Ferenczy Múzeum (Kossuth L. u. 5.) GÖRÖG ADVENT Vetítéssel egybekötött előadás a görög adventi hagyományokról, kiállítással és táncházzal December 10. szombat, 16:00 Evangélikus templom (Bükköspart 2.) „MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig Részletesen lásd a 13. oldalon. December 10. szombat, 16:30 ADVENTI KONCERT A FŐ TÉREN ORBÁN BORI ÉS PÁNCZÉL KRISTÓF December 10. szombat, 17:00 V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária u. 16.) VIDÁM NÉPMESÉK A Fuszulyka Mese-együttes előadása

December 10. szombat, 19:00 PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) CSÍK ZENEKAR: ADVENTI KONCERT Huszonnyolc éves fennállása alatt olyan kiemelkedő népszerűségre tett szert a Csík Zenekar, mely népzenei életünkben korábban elképzelhetetlen volt. Pályafutása első szakaszában főleg táncházi muzsikát játszott, aztán új fejezetet nyitott, életművében és a hazai világzenében egyaránt. A mérföldkőnek számító Senki nem ért semmit című albumával új stílust teremtett, oly módon dolgozva fel könnyűzenei szerzeményeket, hogy azok belesimuljanak a népzene szövetébe. Ezzel pedig azt bizonyította, hogy a népzene azoknak a városi fiataloknak a szívét is összeszoríthatja, akik legfeljebb tanulmányaikból ismerik a paraszti kultúrát. A zenekar tagjai: Barcza Zsolt – cimbalom, harmonika, Csík János – hegedű, ének, Makó Péter – szaxofon, tárogató, klarinét, Kunos Tamás – brácsa, Majorosi Marianna – ének, Bartók József – bőgő, Szabó Attila – hegedű, gitár.


December 10. szombat, 20:00 V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária u. 16.) HÓFEHÉR KONCERT és jótékonysági gyűjtés az Árvácska állatmenhelynek Fellépnek: Schwartz Dávid, Tempfli Erik, Domonkos Zsuzsa, Brad Vee Johnson. Belépőjegy: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 1800 Ft. Jegyrendelés: davevulpa@gmail.com. December 11. vasárnap December 11. vasárnap, 10:00-16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) KARÁCSONYI MOZIBAZÁR Rembrandt-tól a parafadugóig A P’Art Mozi Baráti Körrel közös rendezésben. December 11. vasárnap, 14:00-17:00 Ur Eleonóra Batik Galéria (Dumtsa Jenő u. 15.) BATIKKÉP KARÁCSONYRA – KREÁTOR#4 A Szentendre Barátai Egyesület szervezésében batikképet készíthetsz Karácsonyra szeretteidnek, különleges indonéz technikával az Ur Eleonóra Batik Galériában. Részvételi díj: 4000 Ft. Info: www.szentendrebaratai.hu

Interaktív könyvbemutató Kincskeresés, kézműves foglalkozások, beszélgetés a szerzőkkel: May Szilvia íróval és Pikler Éva illusztrátorral. Meglepetés ajándék! December 11. vasárnap, 16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: BOSCH - A GYÖNYÖRÖK KERTJE Színes, feliratos, spanyol dokumentumfilm, 90 perc, 2016 (12) December 11. vasárnap, 17:00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A FŐ TÉREN Részletek a 10. oldalon December 11. vasárnap, 18:00 PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) MOSOLY ÉS KÖNNY A SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES MŰSORA Minden év december havában a Szentendre Táncegyüttes életében ünnep ez az este, mikor a legkisebbektől a legnagyobbakig készül mindenki. Természetesen most sem lesz hiány a jókedvből, vigasságból, mely velejárója a játéknak, táncnak, muzsikának.

A második részben a felnőttek Arany János balladai világába repítik a nézőket, mely már táncszínházi keretek között jeleníti meg többek között Ágnes asszony, a Vörös Rébék vagy a Hídavatás és Ünneprontók drámai alakjait. Közreműködik: a Bazseva zenekar és a Budafolk zenekar. Zenei szerkesztő: ifj. Csoóri Sándor. Rendező koreográfusok: Kocsis Enikő és Fitos Dezső Harangzódíjas táncművészek, a Szentendre Táncegyüttes vezetői. Belépőjegy: 2500 Ft. December 13. kedd December 13. kedd, 18:00 Városháza díszterme (Városház tér 3.) KARÁCSONYI HANGVERSENY A Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene tanszakának koncertje December 14. szerda December 14. szerda, 10:00 Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Dunakorzó 16.) ANGYALVÁRÓ ZENEBÖLCSI A belépés díjtalan.

Szentendre Táncegyüttes

Belépőjegy: 4200 Ft. Jegyvásárlási lehetőségek: Tourinform Szentendre (Dumtsa Jenő u. 22., telefon: 06-26/317-966, nyitva: K-V: 10:00–18:00.), vagy www.szentendreprogram.hu és www.jegy.hu, illetve kezdés előtt egy órával a helyszínen.

December 11. vasárnap, 15:30 Parti Medve (Városház tér 4.) HURRÁ, SZENTENDRE! 27


December 15. csütörtök December 15. csütörtök, 18:35 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) KITŰNŐK – Török Katalin beszélgetéssorozata Vendég: Petényi Katalin művészettörténész, filmrendező. A program keretében levetítésre kerül az ÁMOS IMRE, AZ APOKALIPSZIS FESTŐJE c. film December 16. péntek December 16. péntek, 16:00 Központi ebédlő (Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) KARÁCSONYI DÉLUTÁN NYUGDÍJASOKNAK A Dunakanyar Nőszirom Egyesület és az MSZP helyi szervezete szervezésében Fellép: a Visegrádi Férfi Dalkör és a Body Holly Dance Club gyermek csoportja. Zene: Dömök János. December 16. péntek, 18:00 Városháza díszterme (Városház tér 3.) KARÁCSONYI HANGVERSENY A Vujicsics Tihamér Zeneiskola fuvola tanszakának karácsonyi koncertje December 16. péntek, 18:00 Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) KÖNYVBEMUTATÓ Szvorák Katalinnal Czigány György beszélget a Liszt- és Kossuth-díjas népdalénekes, előadóművész életútját bemutató, a karácsonyi könyvvásárra megjelenő könyvről. December 16. péntek, 18:00 Parti Medve (Városház tér 4.) HANGA ÉS VÁRKONY IV. Veszélyes vakáció könyvbemutató 28

Rémfővadászok: Mészöly Ágnes, a sorozat szerzője és Jósa Tamás, a könyv illusztrátora. December 16. péntek, 19:00 Ferences Gimnázium (Áprily Lajos tér 2.) ADVENTI KONCERT A FERENCES GIMNÁZIUMBAN A Ferences Gimnázium Énekkarának és diákjainak hangszeres koncertje Jegyek igényelhetők az iskola portáján, melyek megvásárlásával az iskolát támogatjuk. December 17. szombat December 17. szombat, Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A) ADVENTI MANÓGYÁR 10:00-13:00 GYURMIKARÁCSONY apró karácsonyi ajándékok készítése a Gyurmatanodával. (Klub-terem) 10:00-11:00 MESÉS-DALOLDA játékos foglalkozás sok mozgással és egy kis angollal kicsiknek (3 éves korig) Birovits Zsuzsával (Balett-terem) Részvételi díj: 600 Ft, amely magába foglalja az elkészített ajándékok költségét is. December 17. szombat, 10:00-18:00 Ferenczy Múzeum (Kossuth L. u. 5.) KOMP Karácsonyi vásár a Szentendrén és környékén élő kortárs képző- és iparművészek alkotásaiból December 17. szombat, 16:00 Evangélikus templom (Bükköspart 2.) „MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig Részletesen ld. a 13. oldalon.

December 17. szombat, 16:30 ADVENTI KONCERT A FŐ TÉREN DEMETER ERIK December 17. szombat, 17:00 PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) CSEVEJ KARÁCSONY Jótékonysági gálaműsor A belépés ingyenes. Részletes programleírás a 7. oldalon olvasható. December 17. szombat, 17:00 V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária u. 16.) INTERAKTÍV MESEKONCERT Dallamok, versek, bábok, buborékok pörögnek ezerrel. Kárász Eszter játszik, táncol, énekel, hadonászik, varázsol, miközben viccesen és kedvesen vagy szomorkásan csengnek-pengnek a népdalok, a Csukások, Weöresek és Varró Danik. Belépőjegy: gyerek 500 Ft/fő, felnőtt 900 Ft/fő, családi (két felnőtt+gyerek): 2200 Ft. December 17. szombat, 18:00 Kecskés próbaterem (Ignatovity utca 2.) SZENTENDREI DALMÁT KARÁCSONY Régihangszeres koncert a Kecskés Együttes, Sárközi Lindner Zsófia és Pálmai Árpád közreműködésével. December 17. szombat, 19:00-22:00 Dunaparti Művelődési Ház Barlang (Dunakorzó 11/A) ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ Hazigazda: az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület A jó hangulatról a Ledina zenekar gondoskodik. Belépő: 500 Ft.


December 20. kedd December 20. kedd, 17:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKA ÉS A PÁPAI BAZILIKÁK Színes, magyarul beszélő, 90 perces olasz dokumentumfilm, 2015 (6)

Kaláka együttes

December 21. szerda

December 18. vasárnap December 18. vasárnap, 14:30 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.) KALÁKA: SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL? családi koncert Mikor a betlehemesek házrólházra járnak, üdvözlő versük végén ezt kérdezik: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? A Kaláka együttes karácsonyi hangversenyének kerete ez a betlehemes játék. A műsorban elhangzanak magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, karácsonyi versekre írott Kaláka-dalok. Az együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel, Major Gábor, Radványi Balázs. Belépőjegy: 2000 Ft. Jegyvásárlási lehetőségek: Tourinform Szentendre (Dumtsa Jenő u. 22., tel: 06-26/317-966, nyitva: K-V: 10:00-18:00), Pest Megyei Könyvtár porta (Pátriárka u. 7., tel.: 06-26/310-222) és online a jegy.hu és a szentendreprogram.hu oldalakon, illetve kezdés előtt egy órával a helyszínen.

December 18. vasárnap, 17:00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A FŐ TÉREN Részletek a 10. oldalon

December 21. szerda, 17.00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: BOSCH A GYÖNYÖRÖK KERTJE Színes, feliratos, spanyol dokumentumfilm, 90 perc, 2016 (12) December 23. péntek

December 18. vasárnap 19:20 Péter-Pál templom (Kucsera F. u. 1.) ADVENTI HANGVERSENY A Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével Műsoron: A. Vivaldi, G. F. Händel, C. Franck, F. Biebl, Bárdos Lajos művei. Közreműködnek: Jassó Gellért – furulya, Schuster Andrea – hegedű, Kertész Ottó – gordonka, Szotyori Nagy Gábor – orgona. Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsanna. A belépés díjtalan.

December 23. péntek, 18:00 Kmetty tér (Dalmát Szamár Bisztró előtt) SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES A törzsvendégek előadásában

December 19. hétfő

December 26. hétfő, 16:30 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) DIÓTÖRŐ Angol balett film, 120’ perc szünettel, 2003 A népszerű muzsika és a nagyszerű klasszikus balett ezúttal a londoni Covent Garden előadásában elevenedik meg a nézők számára.

December 19. hétfő, 18:30 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKA ÉS A PÁPAI BAZILIKÁK Színes, magyarul beszélő, 90 perces olasz dokumentumfilm, 2015 (6)

December 23. péntek, 18:30 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKA ÉS A PÁPAI BAZILIKÁK Színes, magyarul beszélő, 90 perces olasz dokumentumfilm, 2015 (6) December 26. hétfő

29


December 27. kedd

December 28. szerda

December 27. kedd, 16:30 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) HATTYÚK TAVA A szentpétervári Mariinszkij Balett előadása felvételről, 150 perc, egy szünettel, 2013 Az előadás különleges keveréke a díszletek közt táncolt „balett filmnek” és a klasszikus színpadi produkciónak. Az élőben közvetített világpremieren a táncművészek a színház különböző díszes helyiségeiben táncoltak el néhány jelenetet, majd a színpadon folytatták a klasszikus történetet. A forgatást a híres filmrendező, James Cameron cége készítette, ugyanazzal a kifinomult technológiával, amivel az Avatar és a Pi élete című sikerfilmek is készültek.

December 28. szerda, 16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A HÁROM TENOR KARÁCSONYA Színes, magyarul beszélő, osztrák koncertfilm, 85 perc (kn) A három tenor – José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti – bécsi karácsonyi koncertjét láthatja a néző, amely egyedülálló a világhírű trió történetében.

December 27. kedd, 18:00 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.) Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja: JÁVOR „PALI” UTOLSÓ MULATÁSA – zenés fohász Irta és rendezte: Rusz Milán Szereplők: Benkő Péter, Rusz Milán, Suki István, a Rajkó zenekar prímása

December 29. csütörtök

December 28. szerda, 18:00 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.) Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja ANASZTÁZIA HERCEGNŐ zenés táncelőadás a Style and Passion Dance közreműködésével. Rendező/koreográfus: Király Béla

December 29. csütörtök, 18:00 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.) Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja OPERETT GÁLA PEZSGŐVEL December 29. csütörtök, 19:00-02:00 DMH Barlang (Dunakorzó 11/A) ELEVENKERT KONCERTEK & BULI Részletek: FB/elevenkert és szentendreprogram.hu December 30. péntek December 30. péntek, 19:00-02:00 DMH Barlang (Dunakorzó 11/A) ELEVENKERT KONCERTEK & BULI Részletek: FB/elevenkert és szentendreprogram.hu

Hattyúk tava

December 29. csütörtök, 16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) KARÁCSONY ANDRÉVAL – ANDRÉ RIEU KARÁCSONYI KONCERTJE Színes holland koncertfilm, 135 ‘ A több mint 40 millió eladott albumot és számos

nagysikerű koncertet maga mögött tudó, sokak által a "keringők királyának" nevezett holland hegedűművész karácsonyi koncertjén többek között olyan klasszikus dalok nagyzenekari feldolgozásai csendülnek fel, mint a Jingle Bells, a White Christmas vagy a Hallelujah.

30


December 31. szombat December 31. szombat, 22:30 Fő tér CSAVARD FEL A FŐTERET! 22:30 Kistehén koncert 00:00 Polgármesteri köszöntő, tűzijáték 00:15-02:00 Utcabál

2017. január 1. vasárnap, 18:00 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.) ÚJÉVI KONCERT A Fool Moon vokálegyüttes 2001-ben alakult Szegeden, és azóta – hazánkban egyedülállóan – a pop-a'cappella, azaz hangszeres kíséret nélküli éneklés popzenei műfaját népszerűsíti. Első lemezük Csillagok címmel került a boltokba, melyen magyar slágerek feldolgozásai hallhatók, de a csapat énekel angolul, olaszul, franciául, többek között olyan előadóktól mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. Az együttes számos nemzetközi verseny díjazottja és pályafutása alatt a zenei élet számos hazai és nemzetközi kiemelkedő előadójával dolgozott már együtt. Tagjai: Mészáros Tamás – tenor, Molnár Gábor – tenor, Rácz Gergő –tenor, Wodala Barnabás – bariton, Németh Miklós – basszus. A belépés díjtalan.

Fool Moon

2017. január 1. vasárnap

2017. január 6. péntek

2017. január 8. vasárnap

2017. január 6. péntek, 10:00 Evangélikus templom (Bükköspart 2.) „MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemig Részletesen lásd a 13. oldalon.

Január 8. vasárnap, 16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) HATTYÚK TAVA A szentpétervári Mariinszkij Balett előadása felvételről 150 perc, egy szünettel, 2013 Részletesen lásd december 27-én.

Január 6. péntek, 18:00 Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Stéger köz) PETŐFI ÉS SZABADSÁGHARCAINK ÉNEKEI A Kecskés Együttes és Pálmai Árpád tolmácsolásában Január 6. péntek, 18:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) DIÓTÖRŐ Angol balett film, 120’ perc szünettel, 2003 a londoni Covent Garden előadásában.

Január 3. kedd

2017. január 7. szombat

Január 3. kedd, 16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) KARÁCSONY ANDRÉVAL Színes holland koncertfilm, 135 perc Részletesen lásd december 29-én.

Január 7. szombat, 16:30 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) A HÁROM TENOR KARÁCSONYA Színes, magyarul beszélő, osztrák koncertfilm, 85 perc (kn) Részletesen lásd december 28-án.

MÚZEUMI PROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK Ferenczy Múzeum Szentendre Terem (Kossuth L. u. 5.) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10:00–18:00 November 10. - Január 22. Konfirmáció BEREZNAI PÉTER művei Kurátor: Muladi Brigitta Kurátori tárlatvezetés: december 10. szombat, 15:00 Ferenczy Múzeum Barcsay Terem (Kossuth L. u. 5.) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10:00–18:00 November 17. - Február 5. „Az ostromlás a dolgunk” – A betiltott Mozgó Világ (1975–1983) Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia 31


Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10:00–18:00 November 25. – Február 12. Futur X 10 ÉV PAPÍRKOLLÁZSAI Kerekes Gábor kiállítása Kurátor: Kozák Zsuzska Kurátori tárlatvezetés: november 26. péntek, 19:00 és november 27. szombat, 15:00 Barcsay Múzeum (Dumtsa Jenő utca 10.) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10:00–18:00 December 2. – December 11. GYEREKKÉZZEL A Bánáti-Sverák program kiállítása A program keretében több mint 300 nagycsoportos szentendrei gyermek tanult festést és kerámiázást a múzeumban.

A kiállításon a gyerekek alkotásai láthatók. Finisszázs: december 8. csütörtök, 14:00–17:00. Közreműködik: Erdőháti Orsolya, Borsódy Eszter, Lehoczky Krisztina. MANK Galéria (Bogdányi u. 51.) December 7-24. UTAK A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának kiállítása Megnyitó: december 7. 17:00 Péter-Pál Iparművészeti Galéria (Péter-Pál utca 1.) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10:00–17:00 November 12. – December 4. DOROMBI MÁRIA Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállítása

Audrey’s Az Audrey’s a minőségi elegáns női ruházat és kiegészítők üzlete. Kínálatunkban az alkalmi ruhák és hétköznapi viseletek egyaránt megtalálhatók! Brand-jeink:

s.Oliver Rinascimento comma, Cuplé

comma, Cuplé Rouge Avenue Collection Rouge Avenue Collection comma, s.Oliver

Hetente megújuló árukészlet! Akciók! Várjuk Önt sok szeretettel üzletünkben!

Cím: 2000 Szentendre, Kossuth utca 24.

www.audreysfashion.hu

December 10. – Január 4. 30 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS Az idén 30 éves Péter-Pál Galéria alapító művészeinek és meghívott vendégeinek kiállítása Megnyitó: december 10. 16:00

Bővebb információ a programokról: szentendreprogram.hu iranyszentendre.hu szentendreadvent.hu FB/Advent Szentendre Belvárosában FB/IránySzentendre


ÚJÉV

KÖSZÖNTŐ UTCABÁL DECEMBER 31. 22:30 FŐ TÉR KISTEHÉN KONCERT

TŰZIJÁTÉK

UTCABÁL

33.


2016.12.31.

2017.01.28.

VÁROSI SZILVESZTER

SZENTENDRE VÁROSI JELMEZBÁL

22:30 Kistehén koncert 00:00 Polgármesteri köszöntő, tűzijáték 00:15-02:00 Utcabál

Játszik: Alibi együttes. Belépőjegy: 8500 Ft, elővételben január 8-ig: 7500 Ft. Jegyek kaphatók a Tourinform irodában.

AJÁNDÉKOZZON KULTÚRÁT! Ne okozzon fejtörést, mi kerüljön a karácsonyfa alá: ajándékozzon idén is kultúrát! A Szentendrei Kulturális Központ ajándék belépőjegy utalványai beválthatók a 2017-es évad tavaszi, nyári, őszi, téli színházi előadásaira és koncertjeire. Az utalványok 2000 Ft-os címletben vásárolhatók meg a Szentendrei Tourinform Irodában (Dumtsa J u. 22., tel.: 06-26/317-966), ahol már SZÉP kártyát és Kultúra Erzsébet-utalványt is elfogadnak, és bankkártyával is lehet fizetni!

SZÍNHÁZI PROGRAMELŐ Március 3. – április 22. SZENTENDREI TAVASZI FESZTIVÁL 2017 Bemutató: március 24., 25. Ingmar Bergman: Persona A Szentendrei Teátrum bemutatója Szereplők: Balsai Móni, Györgyi Anna, Horváth Erika Rendező: Hídvégi Nóra Ingmar Bergman csodálatos, titkokkal teli története a valóság és a képzelet határán mozog. Az emberi lélek kiváló ismerője női karakterek életén, gondolatain keresztül visz minket egyre mélyebbre és mélyebbre a személyiség kiismerhetetlen, sérülékeny rétegeibe. Április 1. Best of Ghymes – koncert


2017.02.18.

2017.02.24-25-26.

BUDAPEST VOICES KONCERT

FARSANGFARKA FESZTIVÁL

Belépőjegy: 2500 Ft. Early Bird kedvezménnyel január 8-ig: 1500 Ft. Jegyek kaphatók a Tourinform irodában.

Télbúcsúztató utcabál és vásár Szentendre Fő terén. Részletek: szentendreprogram.hu

ŐZETES 2017 Július 7. – augusztus 27. SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR 2017 Bemutató: július 7. Szép Ernő: A vőlegény A Szentendrei Teátrum és az Orlai produkciós Iroda bemutatója A főszerepben: Kovács Patrícia és Szabó Kimmel Tamás Rendező: Novák Eszter „A darabban mindenki a pénz után kapkod. A pénz az a főszereplő, aki a vőlegényt nősülésre csábítja s aztán elszakítja menyasszonyától…” (Rab Gusztáv) S zép Ernő a legnagyobb zsonglőr, kötéltáncos, illuzionista a magyar irodalomban. A Vőlegény pedig az egyik fő attrakció. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

SÉTÁLJON VELÜNK! A Szeresd Szentendrét! sétasorozat keretében a Tourinform iroda két új tematikus programmal is készül az adventi időszakra. Az 1-1 órás vezetések egyikén városunk betlehemeinek történetével, a másik séta keretében pedig a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó régi szokásokkal ismerkedhetünk meg. Részletek: iranyszentendre.hu

35


IRÁNY A SZAUNA!

ADVENTI PIHENÉS, TÉLI EGÉSZSÉG, VIDÁMSÁG, EDZETTSÉG ÉS MÉREGTELENÍTÉS

A szauna néhány alapvető jótékony hatásáról már szinte mindenki hallott: immunerősítő, méregtelenítő, edzi a keringési rendszert, nyugtatja a testet és a lelket. A magasabb szintű szaunakultúra hazai terjedése nyomán egyre több helyen vehetünk részt profi szaunaprogramokon is. Ami német nyelvterületen aufguss, az itthon felöntés, szeánsz vagy program – mindegy hogyan nevezzük, a képzett szaunamesterek által vezetett programok a szaunázás új élményét kínálják a vendégek számára. A szaunamester munkája, személyes odafigyelése kiemeli, teljessé teszi a szauna ismert pozitív testi és lelki hatásait. Szentendrén a V8 wellness részlegén egy éve épült fel az ország legjobb Mesterszaunája. A hatalmas, kényelmes új szauna és a profi szaunamester csapat egy csapásra a hazai szaunakultúra egyik legkomolyabb központjává tette a várost. MIT CSINÁL A SZAUNAMESTER?

Ő vezeti a szaunaprogramokat, azaz 12-15 perc alatt próbálja a lehető legjobban fokozni a szauna jótékony hatásait. Ennek eléréséhez vizet, jeget és természetes illatokat párologtat a forró köveken, törölközőkkel, zászlókkal, valamint más kellékekkel különféle irányú és erősségű légáramot kelt. Gyakran használ zenét, fényeket és egyéb kellékeket. A tökéletes élmény további kiegészítésére a programok közben a szaunamester által biztosított anyagokkal, pl. mézzel, avokádóval és más különlegességekkel tisztíthatjuk, hidratálhatjuk a testünket. A szaunaprogramoknak több fajtája van: a hagyományos, csendes relaxáló programok mellett az utóbbi években egyre inkább teret hódít a show program. Ez egy zenés, vidámabb program, mely esetében a szórakoztatás, a közösségi élmény nyújt kikapcsolódást. A show programoknak köszönhető a szauna európai reneszánsza – a profi produkciók egyre több és több új vendéget csaltak Európa szaunáiba, különösen a fiatalabb és középkorú generációból. 36

HOGYAN SZAUNÁZZUNK?

A legfontosabb, hogy hagyjunk elegendő időt a szaunázásra: csak akkor menjünk el, ha van néhány szabad óránk. A szaunában a szervezet több oxigént igényel, így lehetőleg nagyobb légtérrel rendelkező szaunát válasszunk, melynek ablakai a külső, friss levegőre nyílnak. A szaunába tiszta, száraz testtel lépjünk be. Az egészséges szaunázás minden esetben fürdőruha nélkül – törölköző vagy lepedő használatával történik. A fürdőruha viselése egészségtelen reakciókat, hőtorlódásokat okozhat – ez nagymértékben rombolja a szauna élményét, rontja a méregtelenítő hatást. Ráadásul a fürdőruhából kipárolgó egészségtelen gőzök mérgezhetik a szauna levegőjét és a többi vendéget. A szaunában lepedőre vagy törölközőre üljünk úgy, hogy izzadtságunk ne érje a szaunapadot. Ne vigyünk be oda nem illő tárgyakat, például könyveket, újságot vagy papucsot – ezeket hagyjuk a szaunán kívül. Két program között adjunk elegendő időt a pihenésre, lehűlésre. Kérdezzük bátran a szaunamestereket, ha valamiben bizonytalanok vagyunk. Aki rendszeresen szaunázik, az a hatékonyabb vérkeringés miatt kevésbé fázik télen, jobban bírja a hőséget nyáron, és sokkal ritkábban lesz beteg, így mindenkinek ajánljuk! Aki pedig maga is szaunamester szeretne lenni, jelentkezhet a V8-ban hamarosan induló profi szaunamester képzésre is.


Téli szaunaprogramok profi szaunamesterekkel a V8 hatalmas mesterszaunájában

Szentendre, Kálvária út 16.

Tematikus napok

a hét öt napján, 16:00 órától folyamatosan Kedd: klasszikus* szauna és wellness nap vidám szaunaprogramokkal, bőrápolással

Szerda: Női nap – egy este a wellness csak a nőké, lányoké, hölgyeké és csajoké. Férfiaknak tilos a belépés! Csütörtök: Relax nap. Nyugtató, csendes, pihentető szaunaprogramok a hagyományos szaunázás szerelmeseinek Péntek: klasszikus* szauna és wellness nap vidám szaunaprogramokkal, bőrápolással, egészen este tízig Vasárnap: feltöltődés a következő hétre – vidám szaunaprogramokkal, nemes anyagokkal avokádóval….

Mi az a szaunaprogram?

Hogyan szaunázzunk? Mit csinál a szaunamester? Keresse az erről szóló cikket az adventi magazin belső oldalain!

Újdonság: Hamarosan indul a szaunamester képzés az ország legjobb mesterszaunájában!

További információk és aktualitások: facebook.com/aufguss.hu info@aufguss.hu

*A szaunaprogramokon való részvétel az egészséges szaunázási szabályoknak megfelelően fürdőruha nélkül, törölköző vagy lepedő használatával lehetséges. Ezen felül a keddi és pénteki napokon a szauna és a wellness klasszikus szabályai szerint a teljes wellness részleg fürdőruha mentes terület 16:00 órától.

Adventi magazin, 2016. Szentendre  

Szentendrei karácsony: gondolatok az ünnepről, programsoroló napról napra

Adventi magazin, 2016. Szentendre  

Szentendrei karácsony: gondolatok az ünnepről, programsoroló napról napra