Page 1

inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 1

6/2009

Programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma

4.7. 2009 Velodrom BRNO více str. 18


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Strรกnka 2


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 3

3

Obsah 06/2009 inZlin>rozhovor y

Orbis Pictus ... Mladá režisérka .. Juliana Mrkvová Festival Folkoláček Epy de Mye Bad Face

4 6 8 12 14 16

inZlin> nenechte si ujít v čer vnu

49. MMFFDM Divadelní premiér y Prong

Zuzana lapčíková - rozhovor na str.4

10 13 17

inZlin> připravuje se

MOTÖRHEAD FEST MOR 2009 Nejen Moby... Might y Sounds Ken Hensley Rock for People Boskovice Creamf ileds CE Hradhouse Bratři Nedvědové Tři sestr y

18 20 22 23 23 24 24 25 25 26 26

Epy de Mye - rozhovor na str.14

inZlin> na vlastní kůži

Inline boarding

28

ComercTipy

Ráj ve Zlíně Barmanská exhibice Dolce Vit a Čt yřkolky Autosalon Brno Knižní tipy Kalendář akcí Tipy na akce Filmy v kinech Filmové tipy Výstavy + tipy Adresář

30 31 32 34 40 42

Juliana Mrkovová - rozhovor na str.8

60-61 62-63 64 65 66 67

Inline Boarding více na str.28

Příjem inzerce:

webdesign

poskytovatel internetového připojení

Vydává: Ing. Zbyněk Trvaj, reg. č. MK: ČR E 14351

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info Uzávěrka dalšího čísla 15. června 2009!!!


inZlin 06-2009new:tisk

4

27.5.2009

13:05

Stránka 4

rozhovor

Foto: Jef Kratochvil

h . 19.00 Po 22. 6 í Zlín n ě Dům um

Orbis Pictus a Zuzana Lapčíková

Cimbalistku a zpěvačku Zuzanu Lapčíkovou není třeba dlouze představovat. Ve své diskografii má přes třicet titulů nahrávek folklórních, experimentálních i jazzových. Spolupracovala s řadou moravských cimbálových muzik, řadou orchetrů, s osobnostmi jako Ida Kelarová, Emil Viklický, George Mraz. Představení "Balady" v Národním divadle v Brně, pod kterým je autorsky podepsána za námět a hudbu (a spoluautorsky za scénář) bylo vyhlášeno inscenací roku. Za hudbu v "Baladách" si vysloužila nominaci na cenu Alfreda Radoka. O tom, že její tvůrčí nadšení neopadá, svědčí blížící se premiéra jejího dalšího autorského počinu: Orbis Pictus. Ale dosti dlouhých úvodů. Nechte se unést prostotou a poetičností jejích odpovědí. Jak dlouho vznikal projekt Orbis Pictus? Nápad zabývat se životem a dílem J. A. Komenského nosím opravdu již dlouho. Toto nesmírně silné téma nám leží u nohou a čekala jsem jen na vhodnou dobu, kdy naberu odvahu a sílu se pro něj sehnout. Samotné intenzivní studium a kompoziční práce jsou dobou více než dvou let opravdu velice bohatě zaplněných. Jak vznikala hudba? Co bylo pro Vás inspirací? Komenského dílo je hodně obsáhlé a po slohové stránce formálně dokonalé. A samo o sobě je velmi umělecky inspirativní. Rozhodla jsem se pro formální zachování, které už nelze vlastně překonat. Zvolila jsem třetí knihu Pansofia, která je součástí vrcholného díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Zde jsem pro sebe objevila několik velmi poetických a múzických pasáží. Do jednotlivých částí jsem pak vkládala texty s dalších děl J. A. K., které s tématem obsahově souvisely. Samotný výběr textů byl poměrně náročný, ale měla jsem štěstí, že jsem v podtextu slyšela hudbu. Je nějaká hlavní myšlenka - motto zastřešující celý projekt? Nebo imaginární bod, ze kterého to celé vyvěrá? Ano - Bůh.

Orbis pictus - svět v obrazech - obraz světa? Očima Komenského a nebo i pohled současný? Texty J. A. K. pocházejí ze sedmnáctého století, jsou však univerzálně platné v jakékoliv době a nesmírně současné. Na propagačních materiálech se skví nápis "světová premiéra". Máte ambice vyvézt tento projekt do zahraničí? Nebo dokonce už máte domluvené koncerty? Já celkem nemám žádné provozní ambice. Mojí velkou ambicí bylo dílo dokončit, protože je velice obsáhlé a dlouho jsem žila v naprosto izolovaném krásném světě, který je sám o sobě kodexem. Napsala jsem rukou 350 stran partitury. Neumím komponovat na počítači, takže píšu jako v minulosti tužkou na papír. Celý opus pak převáděli poučeně do elektronické podoby členové FBM Aleš Pavlorek a Viktor Kozánek. Technika už umí kompozici přehrát, takže jsem pak měla možnost poslechnout si, co jsem to vlastně napsala. Bude záležet na přijetí skladby a pak se dá uvažovat o dalších provedeních třeba v zahraničí. Provedení v Čechách jsou naplánována na tento a příští rok.


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 5

5 Obsazení hlediště je samozřejmě na posluchačích. Ovšem o obsazenosti pódia jistě máte přesnější představu. Na jak velký aparát se mohou posluchači těšit? Oratorium bude realizovat Filharmonie Bohuslava Martinů, pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka, Český filharmonický sbor pod vedením profesora Petra Fialy, který nastoupí ve velkém obsazení 70 členů, Jazzový kvintet, který v současnosti koncertuje pod mým jménem a je složen ze špičkových jazzových muzikantů mladé generace z česko – slovenského prostředí ( Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál, Josef Fečo – kontrabas, Rostislav Fraš – saxofon, Ondrej Krajňák – klavír, Kamil Slezák – bicí). Sólový vokální part pro bas přednese Aleš Procházka. V minulosti jste se na koncertním pódiu s Filharmonií Bohuslava Martinů již setkala. Jak se Vám spolupracuje s tímto orchestrem? Myslím, že veřejnost prozatím ne úplně dostatečně reflektuje, že v našem krajském městě působí opravdu dobrý orchestr. Dokladem z poslední doby je úspěšné první představení tělesa na letošním ročníku Pražského Jara. A hvězda orchestru bude jistě dále stoupat. Premiéru bude dirigovat stávající šéfdirigent zlínského orchestru Stanislav Vavřínek. S ním jste se na pódiu již také setkala? Standa Vavřínek je mým spolužákem z brněnské konzervatoře, pochází z Hluku a známe se opravdu dlouho. Zároveň studoval vedle dirigování hru na flétnu navštěvovali jsme jeden ročník a dokonce jednu třídu. Po studiích se naše cesty rozešly a já jsem jen slyšela pochvalné výroky o jeho dirigentských výkonech. Živé koncerty pod jeho taktovkou slova chvály jen potvrzují. Orbis pictus bude naše první spolupráce a už se na ni těším. Většinu svých aktivit praktikujete na Moravě, vaše pověst její hranice ale dalece přesahuje. Neměla jste někdy úmysly opustit krajinu svého dětství? Několikrát jsem se o to pokusila, ale nikdy jsem to nedokázala. Žiji v Topolné, kde má naše rodina doložené kořeny od Bílé Hory a všechny souvislosti jsou pro mě jaksi magnetické. Vy jste ve své činnosti nesmírně činorodá – plánujete je, nebo jste ovlivňována tím, co momentálně život přinese? Obě verze jsou časté. Umím věci plánovat, pak zarputile realizovat, ale ráda reaguji na náhodu, podobně jako v hudební jazzové improvizaci. Tedy, chystáte další dlouhodobý projekt v nejbližší době? Hodně času a sil momentálně věnuji svým žákům a Slovácké základní umělecké škole, kterou jsem spoluzakladatelkou a působí druhým rokem v Uherském Hradišti. Naším ambiciózním nejbližším cílem je zřízení umělecké třídy na uherskohradišťském gymnáziu, na kterém spolupracujeme s panem ředitelem Botkem. Věříme, že stavba estetického pavilónu v areálu gymnázia získá podporu evropských strukturálních fondů. Mám pocit, že je stále častější vidět sedět za cimbálem muže. Máte i mezi svými žáky ve Vaší základní umělecké škole více chlapců - mužů? Já mám poměr děvčat a chlapců celkem vyrovnaný, nevím, jestli je to náhoda nebo to tak má být, ale bezvadně to funguje. Mám opravdu šikovné žáky, letos 4 absolventy, mají úspěchy v soutěžích, ale ze všeho nejvíc mi dělá radost, že aktivně působí v kapelách jako schopní instrumentalisté. Je nějaká vlastnost, která je pro cimbalistu nezbytná. Nebo podle čeho Vy poznáte, že Váš žák má nadání pro hru na cimbál?

Hudební a hráčská pohotovost. Někdo jí má více, někdo na ní musí více pracovat, tak pro to děláme co můžeme. Myslím, že na muzikantské reakce cimbalisty jsou kladeny vysoké nároky a u různých nástrojů je to různé. Přijde-li malý školáček zamilovaný do cimbálu, užívám si vyučování. Každá zvládnutá novinka je objevem Ameriky a strašně nás to baví. Mám jednu osmiletou dívenku, která cimbál tak prožívá, že její neustálé cvičení už rodinu začalo obtěžovat. Tak si sama vymyslela „zlepšovák“ – přikryje si cimbál ubrusem a když na něj cvičí, zní tlumeně. To mě dost pobavilo, protože Ernest Sarkozy (Ciganski diabli), tak předvádí svoji virtuozitu na koncertech. Cimbál je krásný nástroj, předpokládám ale, že i finančně náročný. Je vůbec možné se věnovat něčemu takovému, jako je sběratelství těchto nástrojů (třeba jako u kytar, houslí,..)? Určitě to možné je. Sbírat lze cokoliv. Jako v organologické sbírce jsem si před pár lety připadala v Číně, kde se také hodně hraje na cimbál. Plocha asi poloviny fotbalového hřiště byla pokryta jenom cimbály. Pořídit cimbál není levná záležitost, ale dnes je to alespoň dostupné. Na Moravě působí tři zdatní výrobci. Před pětadvaceti lety sehnat nástroj nebylo vůbec snadné. Už jste vydala už obrovské množství desek – kterou z nich vy osobně máte nejraději a proč? Asi podle nálady, ale intimní vztah mám k Uspávankám. Která osobnost z hudebního světa Vás v minulosti výrazněji ovlivnila? Každá, se kterou jsem spolupracovala a třeba i krátce. Je to pro muzikanta největší škola přímý hudební kontakt, člověk se reakcí spoluhráče hodně naučí. Řadu skladatelských osobností, jejichž hudba mě oslovuje bych ani nevypočítala. Máte svou vysněnou spolupráci, či projekt s některým umělcem nebo tělesem? Mám svoji vysněnou jazzovou sestavu, se kterou právě koncertuji. Velmi si to v současnosti užívám, jsou to skvělí chlapi a silné hudební tvůrčí osobnosti. Všechny nás ovládá Kronos – čas. A nikdo z nás neví, co si na nás v budoucnu vymyslí. Mimo to, že jste cimbalistka a zpěvačka, jste i choreografka, tanečnice, či učitelka, která pozice je Vám nejpříjemnější a proč? Cítím se být muzikantkou. Moje dřívější taneční a choreografické zkušenosti mi byly užitečné. Taneční hledisko je pro hudbu důležité. Pedagogické, hráčské, pěvecké a tvůrčí nároky na moji osobu se neustále střídají a proplétají. Neumím lehce přeskakovat z jednoho do druhého, tak jsem si řekla pro sebe, že to je jeden muzikantský obor. Jinak bych se musela vnitřně rozčtvrtit. Už dávno jste přesáhla hranice jednoho žánru – hra s ženskými hlasy, barokní hudba, jazz – kde v tomto smyslu máte Vy své osobní hranice? Slavný norský cestovatel a etnolog Thor Heyerdahl kdysi pronesl: Hranice ? Nikdy jsem žádné neviděl, ale slyšel jsem že existují jen v myslích lidí - tolik můj volný překlad citátu, s tím bych se ztotožnila. Jakou hudbu ráda posloucháte? Jakoukoliv, která má tu moc vás uvést do jiného časoprostoru. Hudba má moc vytrhnout člověka z reality a to je velký dar. -mk-

www.zuzanalapcikova.com www.filharmonie-zlin.cz


inZlin 06-2009new:tisk

6

27.5.2009

13:05

Stránka 6

rozhovor

Mladá režisérka má se svým dokumentem světové ambice Veronika Mikalová -mladá talentovaná režisérka z Otrokovic, která ve svých čtyřiadvaceti letech dosáhla většího úspěchu, než většina jejich vrstevníků. Jméno této studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich kolegů Jana Otruby, Mariána Rylky, Jana Hály a Lindy Vorlíčkové figuruje na seznamu autorů dokumentu s názvem „The most important thing“. Veronika v něm mluví se zcela neznámými lidmi, ale také s hvězdami showbusinessu jako je Taťána Kuchařová nebo Mark Owen z bývalé chlapecké skupiny Take That! Snímek dává do protikladu různé životní osudy, ve kterých lidé své priority ztrácí i objevují. Ahoj Veroniko, prozradíš nám, jak vznikla myšlenka natočit tento dokument? Vznikla spontánně. Na svých cestách poznávám zajímavé lidi z různých koutů světa. Napadlo mě se některých z nich zeptat, co je právě pro ně v životě nejdůležitější. Chtěla jsem zachytit rozdíl v jejich odpovědích - zda mají vzájemně mezi sebou něco společného, nebo naopak zcela odlišného. Proto jsem také oslovovala lidi všemožných profesí. Cílem bylo ukázat například životní priority obyčejného kuchaře ze Zimbabwe a do kontrastu postavit názory známé české topmodelky. Tato myšlenka na mě přišla v Anglii. V té chvíli jsem okamžitě začala natáčet a myšlenka se začala pomalu formovat a rozvíjet. Dokument se vyvíjí sám od sebe vlastním směrem, a přeji si, aby to tak zůstalo i nadále. Přicházejí nové a nové věci, a tím si dokument utváří svou vlastní cestu. Natáčení dokumentu jsi spolu se svými kamarády z fakulty zahájila minulý rok. Kam po světě ses s kamerou podívala? Do Anglie, kde jsem potkala dánskou asistentku aukční síně a kuchaře ze Zimbabwe. Dále pak do Francie a natáčela jsem i v České republice. V dokumentu ale uvidíte i záběry z New Yorku. Tam se minulý rok ocitla má kolegyňka Linda. Zcela náhodně potkala topmodelku Taťánu Kuchařovou, se kterou pak natočila již zmíněnou část dokumentu. Taťána tam v té době vystupovala na přehlídce s názvem Zlín in New York. Část dokumentu točená s Taťánou však vznikla těsně před zahájením natáčení celého dokumentu. A protože byla pro mne zajímavá, rozhodla jsme se ji do něj zařadit. Původně jsme Taťánu vůbec neplánovaly oslovit, ale náhoda i štěstí tomu přálo. Je pravda, že jsem dlouho dumala, koho z českých celebrit do dokumentu zasadit. Přemýšlela jsem také o tom, že by to mohla být právě některá z modelek. Ona pro mě byla zajímavá z toho hlediska, že už má také mnoho zemí procestovaných. Jí se nápad natočit část dokumentu zalí-

bil, a proto s rozhovorem nadšeně souhlasila. V dokumentu povypráví o věcech z jejího osobního života, například jak se vypořádala se svým dospíváním a s prací, jak se na to dívali její přátelé. Kdy plánujete dokument ukázat lidem? To zatím nevíme jistě. Jak už jsem zmínila, dokument jde svou vlastní cestou. Plánuji jej ještě obohatit o natáčení s jistou ženou z Anglie, která se rozhodla vzdát svého života na úkor svých dětí. Dříve působila na televizní stanici BBC a nyní je ženou v domácnosti a stará se pouze o své ratolesti, obětovala pro ně svou kariéru. Právě její život jsem chtěla konfrontovat s Taťániným, která je momentálně velice úspěšná. Takže i natáčení s ní bude rozhodující pro ukončení dokumentu. Buď tedy dokument vyjde koncem prázdnin, začátkem září, anebo pokud ještě najdeme sponzory, tak bychom chtěli zkusit také něco natočit v Nepálu s buddhistickým mnichem. Tamní zvyky i lidé jsou pro mě velkým lákadlem. A možná bych později chtěla vycestovat i na Nový Zéland. Dosud jsem si vše platila sama, jenže mé zásoby nestačí na to, abych mohla kdykoli kamkoli vyjet. Proto se budu snažit najít zájemce o sponzorství. Rozhovory s aktéry dokumentu jste točili v jiných jazycích - v jejich původním znění. Budou tato vyprávění pro diváky přeložena do češtiny? Samozřejmě, dokument bude pro české diváky obsahovat také české titulky. Nechtěla jsem, aby rozhovory byly dabovány. Chci, aby tam právě řeč jednotlivých národů a jejich vyjadřování zůstalo zachováno v jejich přirozeném znění. Dělá to rozhovor mnohem živější a bohatší. Já jsem si pro porozumění jejich vyprávěním vždy našla překladatele z okolních cizích lidí. Prostě jsem někoho čapla na ulici, kdo tuto řeč uměl a dokázal mi ji přeložit do angličtiny. Když jsem tam byla poprvé sama, tak mi vlastně ani nic jiného nezbývalo. Tento dokument bude přizpůso-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 7

7 ben ve všech řečech všem zemím, ve kterých se bude promítat. Určitě bych jej chtěla dostat na některé z festivalů promítající i dokumenty. A pokud by byl o něj zájem, tak také do televize. A samozřejmě mě lákají také zahraniční festivaly. Jakým způsobem získáváte materiály pro natáčení? To je velmi složité. Když cestuji po Anglii, nemám možnost si s sebou vzít velkou kameru. Většinou používám školní, která je mnohem lepší kvality než ta, kterou vlastním já. Pak se materiály mezi sebou různě míchají a rozdíl v kvalitě obrazu je znát, což nám někdy působí technické potíže. Potřebná je pro natáčení především kamera a zvuk. Při natáčení pak preferuji také to, že režisér by si sám svou práci neměl točit. Radši si tedy s sebou vezmu jiného kameramana, pokud tu ta možnost je. A jak vybíráte aktéry do dokumentu? Sleduji lidi, jak se chovají, jaké mají názory, jací jsou. A pokud mě něčím zaujmou, natočím si je. Do dokumentu plánuji obsadit tak osm postav. Většinou se ve výběru aktérů rozhoduji spontánně. Například rozhovor točený s Markem Owenem z Take that! byla obrovská náhoda. Přišel do restaurace, kam jsem často chodívala a já zrovna v té chvíli při sobě měla kameru. Řekla jsem si, proč to nezkusit? I jeho jsem se zeptala, co je pro něj v životě důležité. Na to, co řekl, se ostatně můžete podívat na videu na youtube.com. Tam je uložena krátká ukázka z našeho rozhovoru. Já se ale musím přiznat, že jsem vůbec nevěděla, o koho jde. Až kamarádky mi řekly, že je to Mark Owen z Také That!, že je slavný. inzerce

Shodují se životní priority osob, se kterými jsi tento dokument točila, i s těmi tvými? Nedalo by se říct. Pro většinu lidí je hodně důležité zdraví, ale já mám spíš v životě jiný cíl. Možná to bude znít jako naivní odpověď či klišé, ale já bych chtěla zjistit, jaký je smysl života. Já se ubírám spíše tou duševní cestou než třeba materiální, hledám vyšší význam bytí. Proč jsi do dokumentu nepromítla i ten svůj osobní příběh? Původní koncepce byla taková, že by skrz celý dokument byl určitý komentář režiséra, čili mě. Ten by popisoval svou cestu po různých státech a začal zjišťovat, co lidé ze všech koutů světa považují za důležité v životě. Od toho jsem ale nakonec upustila. Já nemám ráda, když režiséři točí film nebo dokument sami o sobě. Nechci natáčet o sobě, protože od sebe nemám odstup. Tady je potřeba právě ta objektivita, kterou k vlastní osobě nemám. Moc doufám, že dokončení dokumentu dobře dopadne. Zatím se vše vyvíjí dobrou cestou. Děkuji za rozhovor, Veroniko. -S-

Krátké sestřihy z natáčení

www.youtube.com, www.zajik.cz


inZlin 06-2009new:tisk

8

27.5.2009

13:05

Stránka 8

rozhovor

Umělkyně a amatérská botanička

Juliana Mrvová

1. 7 4. 6. - 1 tT Kabine e galeri Zlín

Slovenská výtvarnice Juliana Mrvová patří k nejvýraznějším představitelům nastupující generace absolventů ateliéru Ivana Csudaie na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V roce 2002 absolvovala studijní pobyt v Mexiku. Od roku 2001 se pravidelně prezentuje na kolektivních a samostatných výstavách. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. V roce 2007 získala prestižní slovenskou cenu VÚB banky.

Zdá se mi, že všichni umělci, kteří dosud vystavovali v Kabinetu T., včetně Vás, jsou naladěni na podobnou vlnu. Máte také ten pocit? Myslím, že v Kabinete doteraz vystavovali značne rôznorodí umelci, čo je podľa mňa veľká výhoda. Jediné, čo ich spájalo je kvalita vecí, niektorí z nich, ako například Tomáš Vaněk, sú rozhodne moji obľúbení autori, na ktorých nové veci sa vždy idem rada pozrieť. To myslím bude platiť aj pre daľší program. Ja osobne môžem len povedať, že je mi cťou byť v takejto společnosti . Jaké je studovat v Bratislavě? Jaký je profesor Csudai? Naša umelecká akadémia je podľa mňa celkom kvalitná škola, ja som v nej strávila 9 rokov , keďže minulý rok som ukončila doktorát. Ale hlavným je asi dobrý vzťah s ateliérovým pedagógom a aj možnosť komunikovať s ostatnými, mimo školy je člověk už trochu viac odkázaný sám na seba. My sme boli od začiatku dobrá partia a doteraz spolu vystavujeme. Ivan Csudai, aj ked je už profesorom, tak je v podstate člen tejto partie. A jaké bylo studovat v Mexiku? Mexiko je úžasné ako krajina, a ja som ešte k tomu aj amatérsky botanik, takže to bol raj. Niektoré témy u mňa tým Mexikom určite boli podporené, ale ako štúdium to zas až tak za veľa nestálo, takže sme radšej cestovali po krajine…Stále sa chystám sa tam vrátiť, ale nejako mi to nevychádza. Tentokrát by som ale mala aj jeden umelecký záujem, a to pokúsiť sa stretnúť s Francisom Alÿsom (pozn.: současný belgický umělec žijící v Mexiku). Častým objektem Vašeho zájmu jsou květy. Nebojíte se, že Vaše práce může působit příliš sentimentálně? Jedno obdobie som jako zdroj obraznosti používala záhrady a rastliny, ich sentimentálny charakter ma však príliš nezaujímal. Buď bola pre mňa dôležitá čisto obrazová hra reality a abstrakcie, alebo to bola skôr podoba ich tvarov na niečo úplne iné, realizované expresívnou maľbou a vo veľkom formáte, kde je ich forma expanzívna, predimenzovaná a teda nie moc „pekná“. Čo však je nevýhoda reprodukcie na fotografii, že sa niektoré vlastnosti obrazu stratia a ten sa vráti k svojej pôvodnej menej expanzívnej podobe.

Býváte v novinách označována za jednu z nástupkyň současné slovenské malířské generace. Jaký máte cíl? Byť niečím označený v novinách je dosť složité, a zvlášť na Slovensku, kde je recenzií, a kvalitných, na výstavy pohriechu málo. Je však pravda, že spolu s mojimi priateľmi a kolegami zo 4. ateliéru Ivana Csudaia cieľavedome pracujeme na tom, aby sme za novú maliarsku generáciu „museli“ byť označení (haha). Ptala jsem se před Vámi Terezy Velíkové a zeptám se i Vás. Cítíte se ve svém povolání nějak omezená tím, že jste žena? Na Slovensku, a zrejme aj v Čechách, ešte trochu funguje staromódny názor, že umelci sú najmä muži, ale priamo sa stretávám skôr z trochu opačným a podľa mna značne absurdným očakávaním, že umenie žien bude vždy ženské, a teda feministicky a inak gender ladené…. Od mužov sa tento gender prístup evidentne neočakáva, a ja ho pravdupovediac v umení nutne nepotrebujem. Zaujíma ma iba, či je věc dobrá, alebo nie…. Jak se dají Vaše díla sehnat, pokud by si je někdo chtěl koupit? Zastupuje Vás nějaký galerista? Momentálne sa mi dokončuje internetová stránka www.julianamrvova.com, kde sa veci dajú vidieť a aj ma priamo kontaktovať. Teraz so žiadnou galériou priamo nespolupracujem, aj keď pár skôr neúspešných pokusov bolo, naposledy s bratislavskou galériou Bastart, ktorá však už definitivně zanikla. Galeristi to majú u nás dosť ťažké … Vždy však možno autora kontaktovať na konkrétnej výstave, takže teraz v Zlíne v Kabinete T. Jste ochotná vytvořit dílo na zakázku? Dejme tomu, že by Vám někdo zadal téma… Asi ťažko na tému, tú si umelec vytvára počas celej svojej tvorby a tá drží častokrát jeho dielo pohromade, ale viem si predstaviť při vhodných podmienkach vytvoriť maliarsku realizáciu pre konkrétny priestor (napríklad aj priamo na stenu) na základe princípov, ktoré používam. Jedenkrát som mala takúto ponuku a celkom ma mrzí, že sa nakonec nezrealizovala. Četla jsem, že Vaší inspirací jsou zahrady. Jaké? Upravené nebo zarostlé? Pro mě je zkoumání


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 9

9 zahrady a jejích koutů vzpomínkou z dětství. Máte to také tak? Záhrady a priestory ( v nových obrazoch budovy a urbánny priestor), ktoré človek vytvoril a jedného dňa opustil a oni si už žijú vlastným životom. Bavia ma osadnícké rastliny – squatteri, a miestam, ktoré síce ešte obsahujú ľudskú prítomnosť, ale skôr čakajú na svoje možné využitie. Ateliér mám v starej fabrike, ktorú si prenajala nadácia Tranzit. Tešilo by ma, keby sa staré fabriky znovu využívali… So starými záhradami je to rovnako, neznášam záhradníkov, ktorí všetko vypília a vysadia nové a mladé, to staré drží našu prítomnosť v nejakom vzťahu k minulosti, a to platí aj o stromoch a kroch aj o domoch, aj keby to malo znieť veľmi sentimentálne…. Jakou posloucháte hudbu? Veľmi rôznu, vždy som okolo seba mala nadšencov do hudby, a mám priateľov, čo hudbu robia, produkujú alebo predávajú, takže ma neustále ničím zásobujú. Od elektroniky cez etno až po klasiku. Ale keďže mám moc rada ako znie brazílska portugalština ( a aj portugalsky hovorím), mám rada celú tradičnú brazílsku muziku, ktorú robí napríklad DJ-a Doloresa až doteraz. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Mojím stálym literárnym miláčikom je básnik Ivan Wernish. A veľmi si cením texty Jirku Oliča, takže som moc rada, že mi výstavu v Kabinet T. bude otvárať práve Jiří. A co jste přichystala pro Kabinet T.? Obrazy z novej série Places We Live In, teda Miesta, v ktorých žijeme, ktorá začala vznikať minulý rok. Naďalej pracujem s fotografickou chybou a s balansovaním na hranici abstraktného a reálneho zobrazenia, ale námety pochádzajú z iných zdrojov ako predchádzajúce série – sú to zväčša zdeštruované, zbúrané budovy, kopy stavebných sutí a zahodené nepotrebné zbytky nábytku, áut, domov a podobne. Bude to asi poprvýkrát v galerii Kabinet T., čo budú vystavené aj veľké formáty, (predpokladám že dva) a niekoľko malých obrazov a kresieb, ktoré všetky vznikajú autorskou technikou tušu a akvarelu na plátne, v kombinácii s akrylovou maľbou. -KN-

www.kabinett.cz www.julianamrvova.com inzerce


inZlin 06-2009new:tisk

10

27.5.2009

13:05

Stránka 10

nenechte si ujít čer vnu

Film Festival Zlín

6. 6., 31. 5. ový dní film láro á Mezin ěti a m d ro p l festiva n dež, Zlí 6. 6., n 31. 5. – UTB, Zlí klapek, a v ta Výs . 6., 1. 6. - 4 ho psa zlínské Ozvěny

49. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež přináší opět řadu novinek – těch filmových, i těch v doprovodném programu. Trhákem letošního festivalu bude předpremiéra českého filmu „Kletba měsíčního údolí“. To samozřejmě není vše. Více se dočtete níže.

Soutěže: Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti a mládež je hlavní pilíř festivalu. Ve dvou kategoriích soutěží 16 celovečerních filmů. V kategorii pro děti do 12 let a v kategorii filmů pro mládež od 13 let. Zajímavá je Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti. Té se účastní 65 snímků z 20 zemí světa. Nejvíce zástupců je tradičně z Ruska. Nejmenší diváci však mohou zhlédnout tvorbu i z tak dalekých zemí jako je USA, Kanada, Írán či Taiwan. Mezinárodní soutěž evropských debutů každoročně představí 10 prvních celovečerních filmů evropských režisérů. Hlavním kritériem pro výběr filmů do této kategorie je neotřelý pohled mladých tvůrců na současný svět. Letos to je například film Pa-ra-da. Strhující příběh skutečného varietního umělce Milouda Oukiliho, který přijíždí do rumunské Bukurešti, aby se zapojil do záchrany živořících dětí. Dále Children underground, snímek o fenoménu dětských gangů. V souvislosti se Španělskými dny evropské kinematografie se v soutěži představí španělský snímek Amatéři režiséra Gabriela Velázqueze. Příběh mladé dívky Blancy, která zoufale pátrá po svém pravém otci. V soutěžní přehlídce tvorby zemí Visegrádu jsou uváděny celovečerní filmy bez tématického omezení a podmínkou není zaměření na dětské publikum. Tuto kategorii naopak posuzuje porota složená ze studentů. Přehlídka je filmovou reflexí z pohledu zemí Visegrádské čtyřky - Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Mezinárodní soutěž Duhová kulička je festivalem reklamy, který kromě kreativity oceňuje také etické hledisko. Tentokrát se můžete těšit i na změnu koncepce. Struktura soutěžních kategorií je klasická – kromě standardních kategorií print, TV, direct mail a nová média je tento rok soutěž rozšířena ještě o kategorii nekomerční a sociální reklama a kategorii „Duhový úsměv“, kde ocenění uděluje dětská porota.

Filmové projekce: Stejně jako loni budou k dispozici kinosály v Golden Apple Cinema, na UTB a sál Velkého kina Zlín. V rozmezí osmi festivalových dnů je na těchto místech připraveno téměř 150 projekcí. Nabídka je široká. Očekávaný je zahajující snímek festivalu Kletba měsíčního údolí. Čeká vás také film Česká RAPublika režiséra Pavla Abraháma. První celovečerní snímek o českém hip hopu, ve kterém si dokonce zarapovala i Hana Hegerová. Dále komediální pohádka Peklo s princeznou, nebo pohádkový film o lásce režisérky Marie Procházkové Kdopak by se vlka bál. Těšte se také například na Celovečerní animace, podvečerní projekce určené starším divákům (Mimosoutěžní animované filmy). Mezi nimi je nejnovější film režiséra a zároveň jednoho z hlavních porotců festivalu Gabora Csupa Imigranti (Sladký život v L.A.) - úsměvný pohled na život imigrantů. Dalším snímkem je španělský film Krize zvířat – první celovečerní flashová animace. Příběh je variací na Orwellovu Farmu zvířat. Můžete také


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 11

11 zhlédnout australský animovaný film Mary a Max o dopisním přátelství mezi Mary, osmiletou dívenkou z Austrálie, a Maxem, židovským čtyřicátníkem z New Yorku, trpícím Aspergerovým syndromem. Z animované sekce celovečerních filmů se mohou pro změnu děti těšit na mexický kreslený film Agent Papoušek: Protřepat a zamíchat – úsměvná zvířecí variace na nejslavnějšího agenta Jamese Bonda. Nebo na dobrodružství tří malých chlapců, kteří tvoří skupinu Budak Lapok, což je zároveň i název filmu. Noční horizonty, se stejně jako loni budou věnovat závažným a provokativním tématům. Jejich seznam letos čítá na čtrnáct filmových lahůdek. Ať vejde ten pravý, Sedmidenní neděle a Syn Ameriky je jen krátký výčet z této sekce. Těšte se na Novinky české filmové a televizní tvorby pro děti a mládež. Dokumenty. Sekce Panoráma uvádí snímky oceněné na jiných festivalech, snímky, které nemohou být uvedeny z nejrůznějších důvodů v soutěži nebo filmy přinášející nový, netradiční pohled. Součástí programu festivalu je udělení ocenění Uznání za tvůrčí přínos ve filmech pro děti a mládež některému z významných filmových profesionálů. Dny evropské kinematografie jsou tentokrát v duchu temperamentního Španělska.

Doprovodný program: Výrazným bodem jsou už zmíněné Dny evropské kinematografie, tentokrát španělské! Představí vám ucelený průřez svými kulturními bonbónky - tradiční španělský tanec a hudba, výstava fotografií, filmových plakátů i animační workshop vedený španělskými animátory a lektory. 12. Minisalon filmových klapek letos dosahuje rekordních 137 kousků. Poslední den výstava vyvrcholí očekávanou aukcí, jejíž výtěžek půjde na podporu studentských filmů mladých tvůrců ze zlínské Filmové školy. Už první den MFF můžete přivítat Kinematovlak. Jeho letošní novinkou je nový vagon pro děti plný her, zábavy a překvapení. Doprovodný program i letos nabízí Den s Českým rozhlasem, s Kašpárkem v rohlíku, s Českou televizí. Můžete si vychutnat koncerty Kapky naděje. Nezapomeňte se podívat na Chodník slávy před kinem. Můžete se zvolit nejoblíbenější pohádkovou dvojici, nebo přispět hlasem do ankety o nejoblíbenější písničku z pohádek. To ale není zdaleka vše. Více na www.zlinfest.cz inzerce

Letos poprvé není součástí MFF přehlídka Zlínský pes. Festival se osamostatnil a letošní ročník je už minulostí. Nicméně Ozvěny Zlínského psa okoření 49. ročník filmového festivalu pro děti a mládež. Od 1. do 4. června budou probíhat v Academia centru UTB a v prostorách filmového areálu na Kudlově. V programu divák objeví besedy, workshopy. Uvidíte projekci vítězných filmů za účasti tvůrců. Můžete se zúčastnit animační dílny španělských animátorů, koncertu Doktora P.P., nebo Klapka párty 2009 s kapelou Zatrestband a selátkem na ohni. Vstup na některé akce ve formě plechovky psího žrádla na podporu zlínského útulku. Největší a nejstarší filmový festival svého druhu na světě byl pro letošní rok zařazen mezi Oficiální doprovodné akce předsednictví ČR v Radě EU. Jistě vám neuniklo, že už jen letošní ročník dělí MFF ve Zlíně od oslav půlstoletí existence. Organizátoři proto začali bilancovat. „Rozhodli jsme se letos zavzpomínat a oprášit znělku, která je považována za nejúspěšnější. Pokud by měla znělka titulkovou listinu, bylo by v ní uvedeno: námět, scénář, režie – Filip Renč, vyrobily - Filmové ateliéry Zlín, v roce 1992,“ říká Irena Skaunicová, vedoucí produkce festivalu. Neděle (31. 5) - Přijel Kinematovlak. Kinosály se otevírají krátce před 11.00 Pondělí (1. 6.) - Španělská animovaná tvorba. Den v ZOO. Úterý (2. 6.) - Den s ČT. Chodník slávy a udělení hvězdného doktorátu. Středa (3. 6.) - Festivalový strom osobností. Pokračuje španělský workshop. Koncert naděje. Čtvrtek (4. 6.) - Odpoledne ve Slunečnici. Den zdraví. Vyhlášení vítězů Duhové kuličky. Pátek (5. 6.) - Festival Cup. Stavění z lega na Náměstí Míru. Aukce klapek. Den s ČRo. Sobota (6. 6.) - Veletrh hraček Dětský svět. Neděle (7. 6.) - Velká cena FF Zlín 2009 ve Slušovicích – závody koní v dostihovém areálu.

www.zlinfest.cz www.duhovakulicka.cz www.zlinskypes.cz


inZlin 06-2009new:tisk

12

27.5.2009

13:05

Stránka 12

rozhovor

Nová tradice v Hradišti

Festival Folkoláček

. 6. 18. - 21 sky, uta, Vé KK, Red údy b é ck U Slová Hradiště Uheské

To tady ještě nebylo – hudební akce, vlastně spíše smršť hudebních vystoupení ve spojení s tradičním slováckým koláčkem. Festival sice teprve začíná psát svou historii, neboť se jedná o první ročník, nicméně nabízí velké množství hudebních zážitků. Na několika scénách vystoupí více než dvacet formací. Jen namátkou – Vladimír Merta, Honza Nedvěd, Žalman, Neřež, Hadramašmátrá ale i známé „domácí kapely“ jako je osvědčený uherskohradišťský Telegraf, Bastafidli, nebo zlínský Podjezd. Co se týče kvantity, tak ta příjemně překvapí i počtem dnů. Folkoláček startuje už ve čtvrtek 18. června a končí v neděli 21. června. Ptáte se, jak to je s tím koláčkem? Tak to se dozvíte v následujícím rozhovoru, ve kterém nám Lea Slováčková, dramaturgyně festivalu prozradí více. Festival Folkoláček – předpokládám, že se jedná o spojení příjemného a příjemného – tedy hudby a jídla. Je to tak? Ani ne. Hudby bude určitě dost, ale o jídle Folkoláček zdaleka není. Název vznikl vlastně ze slovního základu „folk“ a „koláček“ jsme tam přidali proto, že je pro oblast typický. A také proto při vstupu každému nabídneme pravý hradišťský koláček. Ale nebojte se, občerstvení bude zajištěno. V Hradišti vystoupí řada hudebních seskupení, co všechno bude součástí programu? Známé i méně známé osobnosti, folkové skupiny a taky trošku odvazu pro mladé v podobě folkrockových kapel atd. Akce je čtyřdenní, od čtvrtka do neděle. Folkoláček začne samostatným koncertem Honzy Nedvěda. V pátek pak uslyšíme Pavla Žalmana Lohonku, místní umělkyni Janu Chmelíkovou a brněnskou skupinu Svítání. V sobotu to budou seskupení Sory Duo, Petra Šany Šanclová, Vladimír Merta a Jana Lewitová. Nesmím zapomenout ani na dvě zlínské kapely Podjezd a Pass. Neděle začne odpoledním koncertem českobudějovické skupiny Bonsai č. 3, představí se velmi mladá kapela Bastafidli z Medlovic. Večer zahraje kapela Neřež, jedná se o koncert „Pocta Zuzaně Navarové“, k jejím nedožitým padesátinám. Celý čtyřdenní maraton uzavře místní skupina Telegraf. Náš program má každý den nějakou folkovou hvězdu a tím je vyvážený. Kde všude budou scény festivalu? Uvedené akce proběhnou na nádvoří Reduty, za deště pak uvnitř. Máme ale připravený program i v městské části Vésky a U Slovácké búdy. Tam to bude trošku odvaz pro ty mladší. V pátek ve Véskách uslyší podchřibskou kapelu INGDRHRON a pražskou formaci Neočekávaný dýchánek. V sobotu U búdy zahrají skupiny BAČARAČIČEVAPČIČI, Helemese, Svatý Jidáš, 12 Piet a HADRAMAŠMÁTRÁ.

Když koláčky, tak určitě by návštěvníky zajímalo, kdo se o jejich chuťové buňky bude starat a jak to vlastně bude s „koláčkovým“ občerstvením během produkce.. Tak to je určitě zajímavé, protože koláčky budeme péct sami a budeme je při vstupu i nabízet. Možná další rok seženeme pekařky z okolí, které budou mít zájem své výrobky prodávat. Zatím je to jen symbolické. Budou zde i doprovodné akce, které doplní hudební produkci? Doprovodné akce jsou vlastně vystoupení kapel ve Véskách a u Slovácké búdy. Uvidíme co přinese tento ročník a příště možná nabídku rozšíříme. Jedná se o akce pod širým nebem, existují alternativy v případě špatného počasí? Ano, v případě deště se všechny akce na nádvoří Reduty přesunou dovnitř. Program u Slovácké búdy má mokrou variantu v Místním kulturním zařízení v Mařaticích. Ale věřím, že nám počasí bude přát a první ročník Folkoláčku bude úspěšný. Kde vznikl nápad založení takového festivalu? Nápad vznikl v Klubu kultury. Tento žánr v naší nabídce pořadů docela chyběl. Nepletu se, je to založení nové tradice, ve které byste rádi pokračovali? Máte nějakou vizi do budoucna? Ano, máme už termín příštího ročníku 17. - 20. června 2010. Účast už přislíbil například Jaroslav Hutka, Jablkoň, Bokomara, také místní Děvčice a další. Takže nemusíte být smutní, že jeden ročník festivalu skončil, naopak se můžete těšit už na ten další. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!

www.kkuh.cz

-JB-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 13

připravuje se

13

DIVADELNÍ

PREMIÉRY V ČERVNU ŠVEJK premiéra 20. 6., Městské divadlo, Zlín, 19.00 Městské divadlo Zlín v červnu představí premiéru divadelní adaptace nejslavnějšího českého humoristického románu od Jaroslava Haška. Samozřejmě se jedná o nesmrtelnou postavu dobrého vojáka Švejka. Kdekdo ho cituje, kdekdo zná jeho obrázek na březové kůře nebo na pivním tácku. Někdo si ho neumí představit jinak, než jak ho namaloval Josef Lada. Jiný vidí nejslavnějšího českého vojáka jako Rudolfa Hrušínského, který ho ztvárnil na filmovém plátně. Přetěžký úkol má režisér Jan Jirků, který se rozhodl tohoto slona, jak nelehké dílo nazval, přemoci.

„Sám bych se pro ztvárnění Švejka nikdy nerozhodl, protože je to tak veliký slon, že je šílenství pokoušet se ho ulovit. Nabídka ze Zlína ale přišla a já jsem tedy na lovu a spolu se mnou technika a osvětlovači, tak snad ho touto přesilou zmůžeme,“ podotkl režisér. Jan Jirků svěřil titulní roli Janu Leflíkovi. Dále se představí Radovan Král, Zdeněk Julina, Radoslav Šopík, Dušan Sitek a další. Jako jediná žena si v představení zahraje Tamara Komínková, která ztvární několik ženských postav. Režisér velmi dobře ví, že má co dočinění s velkým dílem. „Spousta lidí si Švejka neváží. Spousta lidí si myslí, že Švejk je jenom humoristický román se spoustou sprostých slov a hloupým hlavním hrdinou. Švejk není vůbec hloupý a vůbec není zbabělec, je to postava světového formátu, velmi lidského obsahu. Já si přeji, abychom těmto lidem Švejka objevili, aby se ti lidé smáli a aby zároveň rozpoznali hloubku tématu, které je ve Švejkovi ukryto.“ Jan Jirků, původem z Nového Města na Moravě, má s divadlem bohaté zkušenosti a tak se můžete těšit, že vám tato inscenace ukáže příběh českého vojáka v širších souvislostech. „Inscenace by měla být stejně dobrá jako román, čehož nebude lehké dosáhnout... Budu se snažit interpretovat román v celé šíři tak, jak na mne působí. Chci, aby naše představení bylo legrační, ale zároveň si přeji zachytit i tu úzkost, která vychází z hlavní situace celého díla a sice té, že všichni jak tam jsou jdou buď na smrt, nebo přinejmenším zabíjet. A aby to divákům nepřišlo příliš smutné, budou se při tom smát,“ řekl Jirků.

NAŠI FURIANTI Kdo zaplatí punč?

Premiéra 20. 6., Slovácké divadlo UH, 19.00 České klasice se ve Slováckém divadle opravdu daří. Po Maryši bratří Mrštíků budete moci shlédnout ve své době odvážnou, realisticky pojatou satirickou veselohru Naši furianti, kterou si na svá bedra vzal ředitel a režisér divadla v jedné osobě, Igor Stránský.

„Ten punč platím já!“ Jedna z nejslavnějších divadelních hlášek se v těchto dnech pravidelně ozývá na jevišti

Slováckého divadla. Režisér s herci už pilně připravují slavné a očekávané Naše Furianty L a d i s l a v a Stroupežnického – inscenace se na jeviště Slováckého divadla vrací po dvaadvaceti letech. „Naši furianti patří společně s Maryšou ke špičce české dramatické klasiky. Jakákoliv úprava, směřující k současnosti, je podle mne zcela zbytečná. Po více než sto třiceti letech od svého vzniku jsou Naši furianti stále ostrou satirou na „čecháčkovství“, na to, jak stačí málo, abychom rozbili kolem sebe vše, co bylo až doposud pozitivní. Závist, touha po kariéře, zahledění do sebe sama, převlékání kabátů, stavění pomyslných plotů mezi sebe – nejsou to motivy, které se od generace ke generaci stále opakují ?! Proto stojí za to Naše furianty znovu hrát,“ řekl o hře režisér Igor Stránský. A co bude v inscenaci stejné jako před více než dvěma desítkami let? „Stejná zůstává Stroupežnického předloha – byť dosáhla určitých změn oproti originálu. Ty se však týkají pouze lepšího temporytmu připravované inscenace. Stejný bude i režisér, který snad po dvaadvaceti letech vyzrál a zmoudřel,“ podotkl s úsměvem Stránský. „Jiní budou herci. Jen Monika Horká a Kamil Pulec si pamatují na minulé uvedení Furiantů.“ A ještě jeden trumf drží režisér v rukávu. A tím je živá kapela pod vedením autora hudby Josefa Fojty. A muziky má být opravdu hodně!

NEBEZPEČNÉ VZTAHY 17. 6., Malá scéna, Zlín, 19.30 Malá scéna ve Zlíně představí odvážnou hru podle známé předlohy Christophera Hamptona. Je plná vášní, v níž nejde o skutečné city, ale jen o sex a pocit uspokojení z vlastní chytrosti a neodolatelnosti. Inscenaci uvidíte v režii Anny Petrželkové, dcery J. A. Pitínského.

Příběh vikomta Valmonta a jeho lehkovážných hrátek s láskou jste mohli vidět už v několika filmových podání. Předlohou pro všechny tyto podoby byla kniha Choderlose de Laclos, ve které autor popisuje mravní volnomyšlenkářství jistých šlechtických kruhů z dob konce Francouzského absolutismu. V zapeklité vztahové šlamastice v hlavní roli Valmota uvidíte Dalibora Dufka a dále například Martu Bačíkovou a Kateřinu Liďákovou. Zajímavostí bude i to, že se celá inscenace bude hrát v hledišti divadla. Dramatizace slavného románu přibližuje věčné panoptikum mezilidských vztahů. Legendární milostný pětiúhelník se ocitá v labyrintu lásky a hledá z něj únikový východ. Zmítání mezi láskou, něhou a vášní troskotá na strachu. Strachu z kontaktu, z odhalení a samoty. Hrdinové hýčkaní současností se děsí své průměrnosti. Pět individualit naráží na vlastní ješitnost. Ale ješitnost a štěstí se přece vylučují. Nikdo nikomu nevěří a vše je dovoleno. Tak tedy kdo z koho? Dalinka


inZlin 06-2009new:tisk

14

27.5.2009

13:05

Stránka 14

rozhovor

Epy de Mye

19.00 h lín Út 9. 6. a, Z ova šop č á Zelen

míří do Zlína uchvátit, nakazit a rozšířit Nemusíte se lekat, tahle gramatická chyba neznamená povel „zamiřte k doktorovi“ ale spíše „zamiřte do Zelenáčovy šopy!“ Epy de Mye je totiž kapela s nemalými úspěchy na české folkové scéně. Od svého vzniku, tedy od ledna 2005, sbírá jeden úspěch za druhým. Nedávno vše završila deskou Stopy nezmizí. A právě tu představí ve Zlíně. S CD vznikl i videoklip k písni „Opustíme vzory“, který během vystoupení uvidíte. O repertoár akustického tria z Jihlavy a Týna nad Vltavou se stará především leader Honza Přeslička. Na kontrabas hraje Lucka Cíchová a na druhou kytaru Lukáš Kazík. Váš název - jak vznikl? Epy de Mye jako epidemie? To v tom případě nevyvolává mnoho příjemných asociací.. :-) Epy de Mye jako název vznikl na začátku roku 2005, kdy se naše triáda rozhodla zkusit štěstí a nacvičila několik autorských písní Honzy Přesličky. První vystoupení mělo proběhnout na předkole Zahrady 2005. Právě úřadující chřipková epidemie, však zhatila naše plány a k výkonu nedošlo. Od Honzy, přes Lucku až po Lukáše nás epidemie postupně zcela zchvátila. Na dalším vystoupení, ještě pod vlivem léků a horeček, už jsme si pokorně a spiklenecky zvolili tento, v podstatě jenom recesistický název. Lidé poprvé nasáli atmosféru, která vznikla spojením nás tří za mikrofonem a bylo vidět, že název se ujal. Aby nebyl právě tak moc negativní pofrancouzštili jsme jej. Jedná se tedy vlastně o jméno zapomenutého francouzského šlechtice Epy de Mye, který svůj život zasvětil písním. Hned na úvod bychom mohli nakousnout, co bude na vašem zlínském koncertě ke slyšení a také vidění. Tím narážím na zajímavost v podobě promítání klipu k písni Opustíme vzory. Ten večer proběhne jednak vůbec první koncert skupiny na území Zlína a navíc premiéra animovaného videoklipu k naší písni Opustíme vzory. Ta bude však až završením pořadu „Cesta animátora“, ve kterém je možné shlédnout všechna zásadní díla animátorky Veroniky Szemlové a další zajímavosti z jejího oboru. Jak klip vznikl a jaká byla spolupráce s Veronikou Szemlovou?

Klip vznikl díky studiu animace Veroniky na UTB ve Zlíně a je zároveň její bakalářskou prací. No a zároveň také díky dlouholetému přátelství a setkávání se navzdory tomu, že jsme se postupem času přesunovali postupně až na vzdálenost České Budějovice - Zlín. Spolupráce byla velmi střídmá. Vše vysvětlí jedna věta Veroniky míněná s úsměvem: „Už takhle do toho kecá velká spousta lidí, ještě aby vy jste si říkali, co tam chcete mít.“ Kde všude dnes v Česku můžete využít svůj klip, mimo tedy samotné koncerty? Pokoušeli jste se o prosazení v některé z hitparád? Klip poběží v ČT v hudebním pořadu Na moll. Je v plánu ho prosadit, kde to jen půjde. My se budeme starat o hudební scénu, Veronika o filmovou. Kdybyste měli být propagátory svého vlastního vystoupení, kterými dvěma větami o vaší kapele byste nalákali posluchače? Většinou využíváme poměrně zaběhlého a jednoduchého hesla: Uchvátit, nakazit, rozšířit! Vy jste nedávno přivedli na svět CD kapely – je obrazem vašeho „živého“ vystoupení? Jsou na něm hosté? CD Stopy nezmizí je nahrávané ve studiu, takže to není záznam živého koncertu. Nicméně díky společnému nahrávání nástrojů a poté i zpěvů došlo k zachování živosti a na CD se podařilo dostat velkou část emocí z živého hraní, při dodržení studiové čistoty. Navíc je CD lehce zdobeno příčnou flétnou Jakuba Klára, mandolínou Zdeňka Jahody a bicími Davida Landštofa. Kdo však


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 15

15 chce mít koncertní dojem stoprocentní, nezbývá než přijít poslechnout na živo. Jak probíhalo natáčení? Výborná zkušenost, pražské studio Good Day Records, život pro jednu věc od rána do večera, společné obědy, radost z dobře se dařící práce, noční tahy. Třemi slovy: Fakt hustej mejdan. Jaké jsou ohlasy na desku? Sbíráte síly na další nebo teď přijde zasloužený odpočinek? Ohlasy jsou vynikající od posluchačů a velmi dobré od kritiků. Moc se neví, že CD bylo na 4. místě při nominaci na Anděla 2008 v žánru FC. Takže obrovský bramborový úspěch. Už od prvopočátku založení kapely neúnavně vyrážíte na snad všechny možné soutěže u nás. Jaký je důvod? Myslíte si, že bez soutěží je u nás těžší se prosadit? Soutěže jsou dobrým začátkem pro mladou, nadějnou, začínající kapelu. Jsou totiž prvním krokem dát o sobě vědět veřejnosti a dramaturgům. Navíc k tomu nepotřebujete víc než poslat přihlášku, dorazit a zaujmout. Nám se to i díky soutěžím podařilo. Nyní však máme soutěžní období více jak rok za sebou. Soutěžíme jenom výjimečně. Vlastní tvorbu vaší kapely oceňují jak diváci, tak kritici. Co je ale pro Vás jako autory to nejcennější v tomto smyslu? Nejcennější bývají vždy známky pochopení a přijmutí něčeho z naší tvorby a je jedno jestli je to kritik nebo fanoušek. Když se někdo osobně vyzná z toho jak ho nějaká část hudby, textu nebo celá píseň vnitřně oslovila. To je největší dar. Vlastní je vám i Epycentrum. Přibližte našim čtenářům o co se jedná? Epycentrum je náš vlastní hudební pořad, který vznikl původně z nedostatku muzikantských dýchánků v zimních obdobích a byl zaměřen na to, aby se tam kapely cítily dobře. To se podařilo a zákonitě přeneslo i na diváky, kteří nadšeně zůstávali na nekonečném pokoncertním veselí až do druhého dne. Kdo nezažil, nezná. Sjíždějí se tam nadšenci z různých světových stran. Nejdále byla myslím Ostrava. Vy už máte ze sebou působení v jiných sestavách, v čem se Epy de Mye liší? Epy de Mye je jiná, jede naplno, je pohlcující, progresivní, vyčerpávající a zároveň obrovsky naplňující. inzerce

Co pro vás bylo největší hudební zkušeností? Muzikantský život kombinovaný s prací. Odehrajeme průměrně pět až šest vystoupení za měsíc, v sezoně kolem deseti. Při tom musíme ráno pravidelně nastupovat do práce. Je to vysilující, ale zároveň nám to nechává nadhled z obou stran věci. To je obrovská zkušenost, to kloubení. A zábavnou hudební zkušeností? Asi nacvičení písně Cancion del Mariachi (objevila se i ve filmu Desperado) a mutace kapely v Los Epydemyos. Děláme občas nějaké hudební úlety, ale tenhle byl, ve stylu černých futrálů, brýlí a sak, ten nejzábavnější. Navíc je legrace sledovat, co to s lidmi udělá, když někdy skladbu zařadíme jako přídavek. Chystáte se na spolupráci s některým z kolegů v hudebním světě, nebo je vám bližší stávající obsazení i styl práce? Současný systém nám vyhovuje, plánovitě zatím spolupráci nevyhledáváme. Případné setkání či spolupráci necháváme náhodě a zajiskření. Tři dělají společnost. Kterého ocenění si vážíte nejvíc? Asi Krtka, Port a dalších. No hlavně taky těch ocenění, která prošla našimi trávícími ústrojími a existují už jenom ve vzpomínkách ... Otázka pro Honzu – jak Vaše „hyperaktivita“ (v dobrém slova smyslu) ovlivňuje kolegy v kapele? Posílá jejich oči v sloup, nenechává je v klidu. Naštěstí ne všechny nápady projdou. Otázka pro Lucku – v Česku je stále více žen, které velmi dobře a nenahraditelně „jistí“ rytmus kapely na kontrabas, včetně Vás. Čím to je? No to tedy nevím. Spojení holka - kontrabas může být dost sexy, hrajeme na kontrabas trochu jinak. A lidé bývají překvapeni, jak to pěkně jde. Lukáši, co by se stalo, kdyby Vám vzali kytaru? No, asi bych si koupil jinou. A jestli ta otázka byla míněna tak, že už bych si na ní nemohl nikdy v životě zahrát, tak bych své síly a relaxační chvilky musel upřít naplno někam jinam. I když bych moc nerad a zatím jsem nepřemýšlel kam. Jsou samozřejmě i jiné záliby a povinnosti, které by si zasloužily mou větší pozornost. Třeba modelářství či samotná práce pro-statika, která je pro mě naštěstí svým způsobem zábavou. Nyní však povětšinou kapela a kytara udávají můj rytmus volných chvil, takže není co řešit.

www.epydemye.cz

-JB-


inZlin 06-2009new:tisk

16

27.5.2009

13:05

Stránka 16

rozhovor

Bad Face

So 6. 6. novice ra Male U Tetou

Datum 6. 6. bude v klubu U Tetoura lehce rohaté. A to nejen díky číslovce, ale hlavně díky programové náplni večera. Pod zvukový kotel totiž bude přikládat jedno úderné seskupení za druhým. V malenovickém klubu patří začátek léta metalovým kapelám – především kvintetu z Uherského Brodu. Ano, do Zlína se vracejí BAD FACE, aby po čase zabrnkali na důvěrně známou thrash-deathovou strunu. Bezmála pět let fungující kapela má za sebou několik promo disků, demosnímků, klipů a také DVD. V roce 2007 pak přichází zlom nejdůležitější – první oficiální nahrávka kapely „Emotions Burn“. Zamyšlené texty jako by tvořily obsahový protipól těžkotonážní metalové formě. O tom, že thrash-deathové palivo uherskobrodský buldozer stále pohání, vás nekompromisně přesvědčí sami BAD FACE. „Drsnějších tváří“ bude tento večer více. V rámci Brain Damage Metal Night vám kromě Broďanů zariffují také slovenští thrasheři FACE OF AGONY z Půchova, thrashcore spolek B.B.R. z Nového Jičína a prostějovští oldschool deathers FROM BEYOND (znalci americké deathové legendy MASSACRE jistě zpozorněli). Na otázky odpovídal kytarista a frontman BAD FACE Radek Lebánek. Ahoj, Radku. Na úvod bych se tě rád zeptal na hlavní motivaci pro založení metalové kapely. Který impuls byl ten nejsilnější? A který je to v současnosti? Zdravím tebe, Vítku, a také čtenáře tohoto článku! Hlavní motivací je hrát - to je určitě ten nejpodstatnější důvod všech muzikantů! Brácha v roce 2004 už nehrál s KRABATHOR a probírali jsme, jestli nedáme do kopy kapelu. A tak jsme se ji na počátku téhož roku rozhodli založit! Nazvali jsme ji BAD FACE. Nutno podotknout, že jsme to ze začátku brali jako projekt, ale nakonec se z BAD FACE stala regulérní banda! Jaké ambice podle tebe metalová kapela z Valašska může mít? Každý k tomu přistupuje jinak. Co se týče BAD FACE, žádné konkrétní ambice nemáme. Hrajeme, protože nás hrát baví a určitě ještě nějakou dobu hrát chceme. Není pro nás až tak podstatné, čeho všeho dosáhneme nebo ne. Hrát jako banda a tvořit nový materiál, který nás bude uspokojovat – to nám bohatě stačí! Který element je ve vaší hudbě ten nejpodstatnější? Ustupuje údernost melodiím? Či komponujete spíše v zájmu vyváženosti jednotlivých prvků? Nebo je to úplně jinak? ;-) Nad tím vším co jsi napsal, až tak nepřemýšlíme! Naši hudbu vyjamujeme. Určitě nad celým procesem přemýšlíme, ale nedáváme přednost určitým kritériím. Musí nám to znít a dávat vše hlavu a patu! V silných pasážích, tedy spíše zemité těžkotonážní muzice si určitě libujeme. Tak jak jsou posluchači u BAD FACE zvyklí! Při poslechu skladeb desky „Emotions Burn“ jsem si nejednou vzpomněl na SEPULTURu, zvláště na jejich poslední desku „A-Lex“. Patří Brazilci skutečně mezi vaše hlavní inspirační zdroje? Ne, nepatří! Jestli bych měl mluvit o inspiraci k muzice tak, jak jsi ji představuju sám osobně, zmínil bych kapely jako ZIMMER'S HOLE, STRAPPING YOUNG LAD, 4 LYN, DAMAGEPLAN či EXODUS atp. SEPULTURu osobně neposlouchám takových 10 let! Zajimavá banda je určitě SOULFLY! Poslední dobou hodně ulétávám na popíku typu Lily Allen, Katy Perry, Amy McDonald atd. Poslouchám hodně muziky v pestrém stylovém zaměření. Abych ještě dodal – „A-Lex“ jsem slyšel a musím

uznat, že mě to docela zaujalo. Určitě se hnuli správným směrem. Jakým způsobem se stavíte k tvorbě textů? Představují určitý kontrast k metalové formě vaší tvorby, kterou jsou obklopeny? Texty nám dříve psal náš bývalý (šestý) člen bandy Kurty. Dnes si texty necháváme psát od přátel a známých, kteří mají chuť formou textu něco zajímavého říci. Témata samozřejmě vybíráme tak, aby s naším stylem muziky korespondovala. V našich textech nic o motýlcích apod. nenajdete. Na „Emotions Burn“ jsou skladby zpestřeny nejrůznějšími samplovými doplňky. Jaké další horizonty chcete na další desce prozkoumat? Dočkáme se v budoucnu od BAD FACE nějakého dalšího žánrového překvapení? Tak abych tě poopravil - na „Emotions Burn“ není nic nesamplované. Vše je regulérně nahrané na nástroje a zvuky, které se zdají jako samply, mají pouze neafektované charisma a to ve většině případů jen zanedbatelně. Jde jen o techniku a umění si s nástrojem pohrát. :-) Žánrové překvapení určitě nechystáme, spíše bude naše nová nahrávka zase o něco vyzrálejší. Zatím máme hotovou jednu novou věc, kterou hrajeme i naživo. Posluchačům tak servírujeme jemnou ochutnávku, co mají do budoucna od BAD FACE čekat. Na metalové akce prý začíná chodit více žen. Jakou máš se ženami-posluchačkami tvrdšího rock´n´rollu zkušenost? Skutečně jich přibývá? Tak abych pravdu řekl, nezdá se mi, že bych jich chodívalo razantně více. Co si pamatuju já, holčiny k metalu patřily vždy a hojná návštěva byla zaručena pokaždé. :-) A to i v těch extrémnějších odnožích metalu! Máš nějaký vzkaz pro vaše zlínské příznivce? (Zvláště tedy příznivkyně ;-) Děkujeme všem, co poslouchají tvrdou hudbu. Jestli si uděláte čas a přijdete 6. 6. do RC U Tetoura podpořit nás a kapely FACE OF AGONY, FROM BEYOND a B.B.R., nebudete litovat. Uslyšíte peklo na zemi. :-) Děkuji za rozhovor Já tobě taky děkuji! -VH-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 17

nenechte si ujít v čer vnu

PRONG

20. 6. Zlín Rock Café Masters Of

Legendární američané přijedou do ZLÍNA! Američané PRONG patří ve svém thrash oboru k legendám. PRONG se vrátili na světová pódia albem „Power of the Damager“, které vyšlo ve vydavatelství 13th Planet records Ala Jourgensona (Ministry) v létě 2007. Nová deska vychází v těchto dnech, nese název „Power Of The Damn Mixxxer“ a obsahuje remixxxy klasických kousků PRONG včetně „Worst Of It“. Je to dokonale agresivní volání do zbraně! Krky zas nebudou mít klid! Heavy přístup, rychlost a chytlavá agrese, to vše jsou PRONG, které vede charismatický Tommy Victor! Kapela se nyní vrací přesně tak, jak to umí nejlépe, ale stále z toho cítíme i něco nového, průlomového!

17

V rámci „Worst of the Worst Tour“ se PRONG zastaví také v ČR, ve ZLÍNĚ, Masters Of Rock Café? Kdy? 20. Června 2009! PRONG od svého vzniku vytvářeli svůj vlastní brutální směr, aby si pak jejich svérázný zvuk mnoho kapel přivlastnilo, zneužilo nebo dokonce ukradlo. Až v roce 1994 s albem „Cleansing“ PRONG definitivně potvrdili svou reputaci a byli označeni jako vůdci v té době vzkvétajícího industriálního metal-hardcore-crossover hnutí. S dalším albem „Rude Awakening“ (1996) vydláždili Prong cestu takovým kapelám jako např. Static-X, či Slipknot, když čerpali z mnoha zdrojů, aby vytvořili nový formát stylu heavy-kytarový rock. Poslední roky musel mozek a leader skupiny Tommy Victor rozdělit mezi psaní a koncertování s MINISTRY a psaní a přípravu nového alba PRONG. Ale zvládl to bravurně a již na Masters Of Rock 2008 nadšeně zval všechny fanoušky na plánované koncerty PRONG! Nyní je to zde! PRONG skutečně míří do ČR, do ZLÍNA a Masters Of Rock Café! Než se tedy brány koncertního stánku ve Zlíně na Čepkově zavřou na svou letní koncertní pauzu, vychutnáme si zde horký thrash kotel v podání trojice PRONG! Přesně 20.6.2009! Vstupenky jsou k dostání v pořádající agentuře Pragokoncert, tel: 577 432 580, 777 701 591, e-mail: dupalova@pragokoncert.com, přes web www.mastersofrock.cz, na baru v Masters Of Rock Café ve Zlíně na Čepkově, v předprodejních sítích Ticketportal (i na Slovensku), Ticket-Art a Ticketstream a ve všech obvyklých předprodejích. -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

18

27.5.2009

13:05

Stránka 18

připravuje se na léto

MOTÖRHEAD FEST největší jména rocku a heavy metalu se sejdou na jednom pódiu

, 13.00 h So 4.7. no r B , m Velodro

Nejlepší kapely, které definovaly žánr heavy metalu, budou k vidění na jednom místě. Na brněnském velodromu zahrají 4. července na unikátním koncertě legendy domácí metalové scény – Tublatanka, Arakain a Aleš Brichta společně s ikonou všech pravověrných rockerů – britskými Motörhead. Festival, který nese příznačný název MOTÖRHEAD FEST, slibuje řadu výjimečných zážitků. Aleš Brichta s Arakainem se sejdou na jednom pódiu teprve po druhé od odchodu dlouholetého frontmana z kapely v roce 2002. Brichtův AB Band i Arakain a ostravská Doga navíc přijedou do Brna s novými alby. Slovenská Tublatanka se vrací na pódia po téměř roční pauze způsobené zdravotními problémy zpěváka Maťa Ďurindy. Motorhëad přijedou do České republiky po dlouhých dvou letech, když dali přednost našim fanouškům před vystoupením v sousedním Polsku. Jejich hlasitý, rychlý a nekompromisní styl byl jedním z průkopnických žánrů tvrdého rocku 70´ let, který ovlivnil tisíce kapel. Položili základy speed a thrash metalu a na rozdíl od mnoha svých vrstevníků pokračují s hraním a živým vystupováním dodnes. O tom, že jejich pojetí heavy metalu nepatří do starého železa, svědčí i nadšené přijetí aktuální desky Motörizer napříč hudebním tiskem. Motörhead založil v roce 1975 bývalý bedňák Jimiho Hendrixe - baskytarista a zpěvák Lemmy (nar. jako Ian Fraiser Kilmister; 24. 12. 1945). Kapelu pojmenoval podle slangového výrazu pro uživatele amfetaminu. Životním krédem Lemmyho Kilmistera je věta: "Nechci

se dožít sto šesti a být k smrti unuděný. Svůj životní styl však nedoporučuji, protože by to hodně lidí určitě zabilo." Lemmy se v posledních letech angažuje v prosazování legalizace heroinu, protože ta by podle něj vzala vítr z plachet drogovým dealerům a z mladých lidí by se tak přestali stávat kriminálníci. Lemmyho fanoušci sepsali petici a chtějí, aby britská královna udělila zpěvákovi Motörhead rytířský řád. Přestože Lemmy Kilmister píše pro Motörhead většinou rychlé a úderné písně, je mimo jiné autorsky podepsán i pod největší baladické hity Ozzyho Osbournea „See You on the Other Side“ a „Mama, I´m Coming Home“. Klasický heavy metal zažívá i díky pořadům jako je Comeback na TV Nova s metalistou Ozzákem v hlavní roli, renesanci a MOTÖRHEAD FEST je výjimečná příležitost slyšet na živo skladby, které patří k základní výbavě každého fandy těžkého kovu bez ohledu na věk a pohlaví.

www.wtfcz.cz, www.ticketpro.cz www.ticketportal.cz -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Strรกnka 19


inZlin 06-2009new:tisk

20

27.5.2009

13:05

Stránka 20

připravuje se na léto

. 9. – 12.7 línek Je . R l á are E VIZOVIC

MASTERS OF ROCK 2009 Mega festival v čele s NIGHTWISH se blíží… Léto je tady a s nim i spousty hudebních festivalů. Mezi jeden z největších, nejuznávanějších a určitě nejvíc mezinárodních (jak na pódiu, tak v hledišti) se za 6 let své existence vypracoval ten Vizovický, pořádaný agenturou Pragokoncert v likérce Rudolf Jelínek - Festival MASTERS OF ROCK! Letos se koná již 7. ročník této velkolepé světové přehlídky rockové a metalové hudby! Program festivalu nabízí již tradičně celé 4 plnohodnotné hrací dny a řadí se tak mezi jeden z nejdelších u nás! „Masters“ tedy letos startuje ve čtvrtek 9.7. v 15:00 hod.!

MASTERS OF ROCK pro své fanoušky Headlineři jednotlivých dní:

Čtvrtek 9.7. NIGHTWISH (Fin) - Jediné exklusivní show pro Českou Republiku do roku 2011! Kdo by dnes neznal NIGHTWISH? Dokonce i finský premiér se pyšně hlásí do fanklubu této kapely. Skupina má za sebou přímo pohádkově úspěšnou dráhu, která však pro mnohé nečekaně skončila odchodem impozantní frontmanky Tarji Turunen. Okolo tohoto odchodu se strhnul velký mediální cirkus, ale i ten naštěstí časem utichl. Mozek kapely, Tuomas Holopainen se stáhl do přítmí, aby tam našel a posléze vynesl na světlo zcela novou kapitolu v životě kapely a další hudební dílo plné emocí s názvem „Dark Passion Play“. Velmi citlivou hudbu pro citlivé duše. Vzniklo album, které stojí na pomezí mezi starým a novým, je silným mezníkem a velmi slibným základem pro další tvorbu kapely. Nebeský hlas Anette Olzon přináší nové světlo a sílu v mnoha dimenzích, dokáže být tajemná a temná, ale také veselá, optimistická. Nightwish s ní prožívají znovuzrození, které nese zástavu naděje, že Nightwish žije a je silnější než dřív.

RAGE (Ger) - 25. Výročí kapely – speciální show s řadou exklusivních hostů! Již 25. Let vládně heavy, power metal v srdcích všech interpretů, kteří se v kapele RAGE vystřídali. Nynější tri-sestava okolo mohutného metalového barda Peavy Wagnera letos slaví velké jubileum! Peavy, Victor a André vydávají nové EP „Gib Dich Nie Auf“ a plánují narozeninové koncerty, na které zvou velmi speciální hosty! Na Masters Of Rock se můžeme těšit na průřez celou bohatou historií kapely, zazní všechny osvědčené pecky a kdo se s nimi objeví na pódiu? Např. hansi Küsch z Blind Guardian, Schmier z Destruction, Manni Schmidt z Grave Digger (Ex-Rage) nebo Micha – das letzte Einhorn z In Extremo. Bude to jednoznačně velká narozeninová show jak se patří!

Pátek 10.7. EDGUY (Ger) dnes plní haly, tisíce fanoušků táhnou za jejich show, která je víc než zábavná. Kapela je fenoménem doby nejen v Německu, ale po celém světě. Jejich živá show zabíjí, je plná vynikajících momentů a rozený bavič Toby Sammet ji dělá absolutně jedinečnou a ohromující. Loňská novinka „Tinnitus Sanctus“ je opět v nezaměnitelné produkci Saschi Paetha a kloubí se v ní všechny tradiční i neobvyklé znaky Edguy a je jakýmsi logickým krokem dál, kde za sebou výrazně zanechává


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 21

21 své předchůdce „Rocket Ride“ i „Hellfire Club“. Edguy vydávají své první live DVD „Fucking With F***“ ze šíleného kotle jež rozpoutali v Brazilském Sao Paolo a my si je na „Masters“ vychutnáme minimálně stejně tak...

Sobota 11.7. BLIND GUARDIAN (Ger) Kapely se většinou stávají slavnými díky své studiové práci, u německých Blind Guardian je to jiné. Oni září hlavně na živo svými skvělými spontánními a dokonale zahranými live shows. Jejich „live“ kvality se staly pověstnými už po prvním tour, na které se kvartet vydal po vydání debutového alba „Batalions of Fear“. Hansi a spol. v současné době připravují novinkovou desku, kterou plánují nahrát na podzim a inspiraci pro ni budou čerpat na pár live koncertech, které si naplánovali na léto. Není jich moc, jen ty nejlákavější, nejinspirativnější místa a náš Masters Of Rock je jedním z těch mála vyvolených.

Neděle 12.7. EUROPE (Swe) Legendární kapela s vynikající reputací živých show, kapela tvořící velmi příjemné songy, kapela, která je považována za velikány klasického rocku a hlavně tvůrce rockové hymny „The Final Countdown“ – to jsou švédové EUROPE. Kapela má za sebou velmi úspěšný návrat deskou „Secret Society“ a nyní připravují další novinku „Last Look At Eden“, která vyjde letos na podzim, ovšem ochutnávku z ní „Almost Unplugged“ si můžete poslechnout již nyní. Europe jsou tvrdí, hrají s obrovskou chutí a jsou v kondici jak snad nikdy před tím. Let´s „Rock The Night“ na „Masters“.

Kompletní program najdete na www.mastersofrock.cz! NOVINKA – Druhá „Coca-Cola Stage! Pro letošní rok máme pro fanoušky velkou novinku! Poprvé se na „Masters „ chystá program DRUHÉ „COCACOLA“ STAGE. Každý den se zde odehrají zajímavé koncerty mladých českých kapel. Druhá Stage bude umístěna v místech, kde v minulých letech stál Velkokapacitní stan DOMECZECH, který letos nebude, tedy v relaxační zóně vedle hlavní hrací plochy. Program Druhé „CocaCola“ Stage najdete brzy na www.mastersofrock.cz. Kompilační CD Masters Of Rock 2008 Tak jako každý rok, i letos chystá pořádající agentura Pragokoncert limitovanou edici kompilačního CD „Masters Of Rock 2009. Přijít včas do festivalového areálu se skutečně vyplatí, neboť prvních 10.000 návštěvníků dostane toto CD jako dárek u vstupu. I Letošní kompilace bude opět nabitá skvělými skladbami účinkujících kapel! Nechte se překvapit! Festivalový merchandising Bohatý výběr festivalových produktů ve festivalovém shopu je i letos zaručen! Klasická nabídka festivalového zboží se letos rozšiřuje o zcela nové druhy pánských i dámských triček! V prodeji budou samozřejmě i již známé produkty, jako jsou např. větrovky, potítka, placky, pouzdra na mobil, tílka, mikiny, klíčenky, slivovice, šátky, kloboučky, kšiltovky a další suvenýry, novinkou je letos festivalový otvírák na láhve! Autogramiády na Prosperita „Meet and Greet“ Stage Autogramiády hvězd jsou již nedílnou součástí programu festivalu! Na Prosperita „Meet and Greet“ Stage se tak můžete opět setkat tváří v tvář se svými hudebními idoly. Program autogramiád bude zveřejněn v příštím čísle! Festivalový program – Brožura Na obou pokladnách u vstupu do festivalového areálu, v kempech i ve stánku s festivalovými produkty bude k dostání festivalový program, kde najdete časový rozpis

celého festivalu, rozpis autogramiád, představení hlavních hvězd, mapky areálu i okolí s označenými campy a parkovišti, nabídku festivalového obchůdku, vlakový jízdní řád i s extra přidanými, posílenými spoji a kontakty na festivalové taxíky a mnoho dalších užitečných informací jako jsou např. info o chystaných podzimních a zimních koncertech.

Campy a parkování Stanování – ZDARMA na označených loukách okolo likérky R. Jelínek. Tyto campy se otevírají již ve středu 8.7. od 10:00 dopoledne a končí v úterý 14.7. v 10:00 dopoledne. Vjezd do těchto campů autem nebude možný!!! Festivalový areál s non-stop sprchami bude otevřen ve čtvrtek 9.7. ve 12:00 a uzavřen v pondělí 13.7. ve 12:00 hodin. Další stanovací a parkovací možnosti: Parkoviště a Camp Dřevosklady - Jak již tradičně, bude v období festivalu Masters Of Rock v provozu hlídané parkoviště v areálu Dřevoskladů u vlakového nádraží Vizovice (v těsné blízkosti vstupu č. 2 do areálu Rudolf Jelínek). Camp je rozšířen i na travnatou plochu ke stanování a o sociální zařízení – sprchy a wc – zdarma! Areál je majetkem soukromé firmy, která po dobu festivalu přeruší činnost, proto je parkoviště zpoplatněno, ale pouze pro vjezd automobilu! Cena za vjezd automobilu: 110,-Kč! Osoby cestující v automobilu a stany k automobilu jsou ZDARMA Camp v areálu firmy H+M Zlín a.s. Vizovice – Razov v areálu firmy H+M Zlín a.s. (300 metrů od vstupu do areálu festivalu). Je to velký, uzavřený, nepřetržitě hlídaný prostor s kapacitou 200 stanů (cca 100 aut) s kompletními službami (sprchy, WC a bohaté občerstvení), zpoplatněný. Již tradičně bude v provozu také hlídaný zpoplatněný camp s parkovištěm a kompletními službami na fotbalovém hřišti VIZOVICE. Pro všechny návštěvníky přijíždějící na festival autem jsou rovněž domluveny hlídaná, tedy placená, parkoviště. Kromě již tradičního parkoviště v areálu Dřevařských Závodů u vlakového nádraží, můžete své automobily v bezpečí zanechat na hlídaném parkovišti za městským úřadem v centru Vizovic a na hřišti u škol.

A co dál? - Firma Rudolf Jelínek bude opět pořádat exkurze po své slavné palírně spojené s ochutnávkami svých jedinečných výrobků. - V areálu bude k dispozici nepřeberné množství občerstvovacích stanovišť, hospůdky a velké zastřešené hospody, čajovny, kavárny. - Budete si moci vyzkoušet adrenalinové sporty, tetování, piercing, bodypainting a mnoho dalších festivalových atrakcí. - Dění na pódiu bude možné sledovat na velkoplošných LED stěnách v hlavním areálu i v občerstvovací zóně. Bude to opět nabitý prázdninový výlet za kvalitní zábavou a hvězdami světového rocku a metalu. Prázdniny a dovolená jak má být, plná mezinárodních přátelství, dobrodružství a neopakovatelných zážitků! Vstupenky (4 denní permanentky) jsou k dostání v pořádající agentuře Pragokoncert, tel: 577 432 420, 777 701 591, na e-mailu: dupalova@pragokoncert.com na webu ww.mastersofrock.cz na dobírku, dále v předprodejních sítích Ticket-Art, Ticketstream a Ticketportal (i na Slovensku) a ve všech obvyklých moravských předprodejích!

více na www.mastersofrock.cz -PR


inZlin 06-2009new:tisk

22

27.5.2009

13:05

Stránka 22

připravuje se na léto

Nejen Moby

9 .8. 200 30.7.- 2 v Káco

Foto: DIE HAPPY - archiv festivalu

zazní na O2 Sázavafestu 2009!

Největší multižánrový festival ve střední Evropě, O2 Sázavafest, který se letos koná od 30. července do 2. srpna ve středočeském Kácově, se letos speciálně zaměří i na tvrdší žánry. Důkazem jsou potvrzená jména, mezi nimiž jsou například nizozemští The Gathering, němečtí Die Happy, Xandia či Green Frog Feet. „The Gathering prožili nejslavnější období ve druhé polovině devadesátých let a při vstupu do tohoto tisíciletí. Tehdy získali neochvějnou pozici ne světové rockové scéně a drží si ji s přehledem dodnes,“ říká uznávaný hudební publicista Jaroslav Špulák a dodává: „Patří k hvězdám stylu a svou sílu se rozhodli potvrdit v květnu letošního roku, kdy pár týdnů před svým kácovským zastavením vydají nové album nazvané The West Pole.“ Nejostřejší rockové kousky ze svých dosud deseti vydaných desek zahraje na O2 Sázavafestu zpěvačka Marta Jandová se svou německou družinou Die Happy. Ti jsou v posledních letech velkým konkurentem německých kolegů Guano Apes. Nedávno na svých internetových stránkách kapela oznámila, že v létě seskupí nejlepší okamžiky své kariéry na výběrové CD a DVD Most Wanted 1993 – 2003.

Třetí německá formace, Green Frog Feet, která letos slaví deset let své existence, na O2 Sázavafestu jako na první hudební akci v České republice zahraje skladby z nového alba v rámci svého evropského turné. Punková čtyřka patří v současnosti k nejlepším německým kapelám, jako jsou například Donots. Proslavili se už v roce 2005, kdy vyhráli cenu Best Newrocker na MTV.

Na přelomu července a srpna se na letním O2 Sázavafestu představí i německá pětice Xandria. „Vznikla před dvanácti lety v Bielefeldu a na evropské scéně patří k uznávaným kapelám, které skloubily symfonický cit pro muziku se základními metalovými prvky. V jejich zvuku je také slyšet řada elektronických prvků a rockových postupů, jimiž se formace hlásí k hudebním osmdesátým létům minulého století,“ popisuje Špulák.

Devátý ročník O2 Sázavafestu se koná na břehu řeky Sázavy u malebného městečka Kácov ve Středních Čechách ve dnech od 30. července do 2. srpna. Do 20. června jsou vstupenky v předprodeji Ticketpro za 899 Kč, později se cena zvyšuje až na 1 200 Kč.

Kapela pak vydala ještě další dvě řadové desky a to nejlepší z nich vybrala na loňské best of album nazvané Now And Forever. Momentálně pracuje na novém počinu, neboť je v tomto ohledu velmi aktivní.

Českou scénu zastoupí například šumperská kapela Dying Passion, která za svou kariéru získala i nominaci v žánrových cenách Anděl. Představí se také projekt skladatele Mimesise Jaroushe s názvem Innocens, který kombinuje ženský vokál Kateriny, členky formace Nightwish Revival, akustický zvuk houslí Sonjy a samplerem. S nápadem přišel už před třemi lety skladatel Mimesis Jaroush.

Seznam všech 150 účinkujících na

www.sazavafest.cz. -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:05

Stránka 23

připravuje se na léto

23

Na 7 scénách se vystřídá více jak 150 kapel, DJ´s, divadel a performerů. Jako hlavní hvězdy festivalu se představí legendární jamajští zpěváci Pat Kelly a Dave Barker. Dále vystoupí jedna z nejlepších současných evropských reggae kapel, francouzská jednička Dub Inc., britská punková legenda Buzzcocks, kanadští No Means No, švédská ska kapela Liberator, Elvis Jackson ze Slovinska, americké dirty reggae The Aggrolites, New York Ska Jazz Ensemble či Švýcaři Open Season.

Foto: archiv MS

17. -19.7. ra Olší u Tábo

Mighty Sounds největší ska-punkový festival v Evropě Již pátý ročník největšího ska-punkového festivalu v Evropě - Mighty Sounds proběhne 17.-19. července v Olší u Tábora.

0 h - Zlín 31. 8. 20.0 Rock Café Masters Of

KEN HENSLEY (Ex-Uriah Heep) Existuje povolanější interpret klasických písní Uriah Heep než je Ken Hensley? Při vší úctě k jeho bývalým kolegům (Box a spol.), vystupujícím dodnes pod hlavičkou Uriah Heep měl právě on bezesporu největší zásluhu o zapsání této průkopnické hardrockové kapely do rockových čítanek.

V sedmdesátých letech byl totiž téměř výhradním autorem všech jejich nesmrtelných hitů. To z pera Hensleyho se zrodily známé rockové perly typu July Morning, Lady In Black, Free Me, Rain, Stealin, Sweet Freedom, Look At Yourself, Easy Livin či Rainbow Demon… Při koncertech Uriah Heep pak byla Hensleyho uhrančivá osobnost zdobená bohatou vlasovou hřívou spolu s výrazným zvukem jeho klasických hammondek dominantním elementem celé kapely. Po 13 studiových albech natoče-

Příznivci kapely SKA-P si přijdou na své s italskými Talco a španělskými La Gossa Sorda. Z domácích interpretů se představí Polemic, Sto Zvířat, Tleskač, Fast Food Orchestra, Prague Ska Cospiracy a mnoho dalších. Fanoušci tvrdších žánrů se mohou těšit na evropskou špičku - švédskou kapelu Backyard Babies, holandské „Motörhead“ Peter Pan Speadrock, švýcarské psychobilly trio The Peacocks nebo anglické punkery Deadline. Kromě kapel vystoupí na 70 DJs mezi hlavními legendární anglický Trojan Sound System. Z českých Dj´s si můžete zatančit na Prosound System, Swamp Safari Sound System , Rude Boy Rhytm, Babe LN, Sukiho a mnoho dalších.

Více info naleznete na

www.mightysounds.cz www.myspace.com/mightysounds -PR-

ných s Uriah Heep ale Hensley v roce 1980 ze skupiny odchází pro nesouhlas s dalším posunem repertoáru směrem do popových vod a navazuje spolupráci s americkými Blackfoot. V polovině osmdesátých se pak na několik let stahuje do ústraní (hostuje ale např. na albu excentriků WASP), aby se s koncem milénia opět vrátil na hudební scénu. Sám či ve spolupráci s bývalými „Uriáši“ Johnem Lawtonem či Johnem Wettonem vydává několik sólových alb. Zajímavý je i jeho projekt úpravy skladeb Uriah Heep ve spolupráci s moskevským symfonickým orchestrem. Na zatím posledním Hensleyho výtečném studiovém albu,,Blood On The Highway“ z roku 2007 se v roli pěveckých hostů objevují velice slavná jména- např.Glenn Hughes (ex Deep Purple), a Jorn Lande (ex Masterplan). Turné k této desce mělo dvě své zastávky také v České Republice (Praha a Zlín). Nadšení přítomného publika i recenze, srovnávající tyto koncerty s vystoupeními Boxových Uriah Heep, vyznívaly jednoznačně ve prospěch Hensleyho. Pravý duch,autenticita a kouzlo původních Uriah Heep totiž zůstaly zapečetěny právě u něj a jeho bandu! Po dvou letech dorazí Ken Hensley a jeho doprovodný vikingský band s názvem Live Fire znovu do stejných měst, aby zde prezentoval své nové, právě nahrávané studiové album( vyjde letos v létě). Opět naživo zazní i písně z jeho starších solovek a samozřejmě i výše uvedená uriášovská klasika! Info a vstupenky-ag.Ozzy a potkan, tel.603 531 943, e-mail: ozzyapotkan@seznam.cz, nebo tel. 777 701 591, e-mail: dupalova@pragokoncert.com. Předprodej vstupenek též v sítích www.ticketpro.cz, www.ticketstream.cz, www.ticket-art.cz a www.ticketportal.cz Vstupné v předprodeji 550,-Kč -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

24

27.5.2009

13:06

Stránka 24

připravuje se na léto

4. – 6. 7. vé Hradec Králo

Rock for People 2009 Na festivalu zahrají Tata Bojs, Mňága a Žďorp i Laco Deczi Static X , Arctic Monkeys, Therapy?, Underworld, Tata Bojs, Mňága a Žďorp, Aneta Langerová, United Flavour, Gipsy.cz, Gogol Bordello,Ska-P a další desítky špičkových kapel z celého světa.

„Letos bude celkem pět hlavních scén. Dvě velké – t-music stage a Česká spořitelna stage, dvě scény ve stanu pro 4 tisíce lidí a hangárová KISS stage, kde se představí hlavně mladé české bandy,“ prozrazuje Michal Thomes, jeden z organizátorů. K dalším scénám patří například už loni hojně navštívený Kašpárek v rohlíku. V předvečer festivalu v pátek 3. července na „Večírku pro nedočkavé“ zahraje fenomenální jazzový trumpetista

Laco Deczi. Dramaturgie opět myslí na vyznavače tvrdších hudebních stylů. Poprvé v ČR vystoupí čelní zástupci industriálního metalu STATIC X. Dokázali přinést do metalové scény nové impulsy. Z hard core tvrdost a schopnost úderné zkratky, z industriálu aranže a paletu zvuků, z elektroniky schopnost umět modulovat nástroje. V Hradci Králové se staví v rámci světového turné u příležitosti propagace nového alba Cult Of Static. Comeback Kid reprezentují to nejlepší ze současné kanadské hard core scény. Ještě před rokem se o bostonských hardcoreových rychlících z Defeater hovořilo jako o nedoceněné formaci. Jakmile se ale v únoru zaskvěli na respektovaném labelu Bridge Nine Records (reeditovaným) debutem Travels, z blahosklonného přehlížení se pro mnoho HC kids stala nefalšovaná adorace. Asi nejblíže ke grunge či rock´n´rollu pak mají irští pořízci THERAPY?, kteří české publikum přivedli už nesčetněkrát do varu. „ Jedním z pilířů dramaturgie letošního Rock for People je britská hudební scéna. Na jedné straně stojí klasici Underworld. Místo uprostřed patří pop-rockovým Placebo a na opačném pólu než Underworld jsou břitčí Arctic Monkeys, kteří překonali prizma vyvolávačů riffů hudby 60. let 20. století. Zahraniční formace: ARCTIC MONKEYS (GBR), PLACEBO (GBR), HADOUKEN! (GBR), UNDERWORLD (GBR), STATIC-X (USA), SKA-P (esp) BLOC PARTY (GBR), GOGOL BORDELLO (USA), THE BLACK PRESIDENT (USA) a další Domácí kapely: DIVOKEJ BILL, HORKÝŽE SLÍŽE, CHINASKI, LACO DECZI & CELULA, LE PNEUMATIQ, MICHAL HRUZA, READY KIRKEN, SKYLINE, VISACÍ ZÁMEK, VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT, ŽLUTÝ PES a další -PR-

www.rockforpeople.cz

ní jeho již sedmnáctý ročník. Čtyři dny nabité letní pohodou a zajímavostmi z hudební, divadelní a filmové scény, autorská čtení, výstavy, prohlídky židovské čtvrti, výtvarné dílny, cyklovýlet, DJs, happeningy a další překvapení. Čeká zde na vás letní pohoda, příjemné hospůdky a kavárny a skvělá atmosféra. Festival ovládne celé město a v tom spočívá jeho výjimečnost.

Festival

16. -19.7. Boskovice

BOSKOVICE 2009 čtyři dny nabité letní pohodou a bohatým programem Festival pro židovskou čtvrť s názvem Boskovice 2009 je zaměřený na propagaci jedinečné urbanistické památky v tomto jihomoravském městě. Od 16. do 19. července 2009 se uskuteč-

Uvidíte tu a uslyšíte např DUB L.F.O. (Izrael), M. Načeva & M. Pavlíček & DJ Five, Irfan Muertes (SRB), Terne Čhave, Shöenfelt, Longital (SK), Jablkoň, Jakub Noha Band, OTK, Sdružení rodičů a přátel RoPy, Troy Von Balthazar (USA), Čokovoko, Zuby nehty, Sabot (USA/CZ), Kolowrat (SK), DVA, NUO, You Coco (SK), Hoochie Coochie Band, Luboš Andršt Germania Impact (CZ/D), Pivo, Orchester Ivana Tomoviča, divadlo Feigele, Divadlo Letí, divadlo Naboso a mnoho dalších.

Permanentka v předprodeji na 4 dny jen za 350 Kč! (v sitích Ticketstream, Ticketpro a Ticketportal)

www.unijazz.cz, www.myspace.com/boskovicefestival -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Stránka 25

připravuje se na léto

9 3. - 4.7.200 lav Letiště Břec

Creamfields Central Europe Po roce se do Břeclavi vrací festival Creamfields Central Europe. Loňský díl byl poznamenán výjimečnou nepřízní počasí, v podvečer hlavního festivalového dne byl program narušen neobvykle

25

silnou bouří, která způsobila tříhodinový výpadek programu. I přes tuto událost pořadatelé situaci zvládli a pokračují v projektu, který přináší České republice a jihomoravskému regionu celosvětovou publicitu. Ročník 2009 bude poprvé dvoudenní, s hlavním festivalovým dnem v sobotu a kapacitou až 15000 lidí. Headlinery festivalu bude britské trio Above & Beyond, aktuálně 4. místo v prestižní anketě časopisu DJMAG, představitelé respektovaného labelu Anjunabeats, dále legendární německý tranceový producent a DJ ATB, aktuální č. 25 v žebříčku DJMAG, a v rámci koncertního programu známá britská formace US3, autoři megahitu Cantaloop, jazz hiphopová kapela, která letos vydala své sedmé album s názvem „Stop.Think.Run.“ a s úspěchem ho představila v rámci své koncertní šňůry také v Praze. Tyto hvězdy doplní celá řada významných DJs. Tuzemskou špičku budou reprezentovat skupiny Chinaski, The Prostitutes, Skyline, Tereza Černochová + Matěj Ruppert a Showstation, Ohmsquare, Sunset Blvd a Animé, z elektronické scény se představí projekt Lucca a Michal Pavlíček live a další. Předprodej vstupenek v ceně 690,- za oba dny v síti Ticketpro a ve vybraných obchodech viz. www.creamfieldscentraleurope.eu sekce Tickets -PR-

www.creamfieldscentraleurope.eu

Fanoušky zlomených rytmů potěší exotická lahůdka, z Japonska dorazí producent a DJ Makoto se svou fúzí drum'n'bassu, soulu a nu jazzu. Jeho mixing podpoří britská zpěvačka Deeizm. Z Londýna přijede mistr liquid funku Marcus Intalex. Následuje silný domácí line-up: Sayko, X.morph, DJka Katcha se zpěvačkou Klárou Nemravovou a MC Lindee, DJka IM Cyber a DJ Holder. Obsazení hradní katakomby “Jeskyňa” si vzali na starosti Electronic Bitches ve spolupráci s Tomem Kelarem z Greatest Hits Collective a umělci z brněnské FaVU. h 8. 8. 17.00 ice hrad Boskov

Hradhouse 2009 opět ve velkém stylu! 12. ročník festivalu Hradhouse startuje 8. srpna v 17 hodin. Ze Slovinska přijede excelentní DJ Umek, z Belgie dorazí techno ikona Marco Bailey. Na hrad patří také korunní princ tech-electra, Gregor Tresher. Brazilský temperament předvede DJ a producent Wehbba. Dvakrát vystoupí česká jednička DJka Lucca - v “koncertním podání" s kytaristou Michalem Pavlíčkem a poté s další přední českou DJane Míšou Salačovou. Nemůže chybět DJ Orbith, následován dalšími DJs: Michal Poliak, Marthen, Ellio, Mekki Martin & Milan Saxo.

Minimalový Klika stan hostí osobnosti z UK a Rakouska. V roli headlinera vystoupí britsko-španělské duo Madzmusic. Rakouský minimalista Thomas Grün zahraje především rychlejší minimal. Dorazí také minimalový live-act Radioactive_Tunes, podpořený českou špičkou v zastoupení Subsist, Peter Wünsch, Shala, Ala, Sonja a Mulli. Věříme, že si i letošní ročník užijete naplno! -PR-

www.hradhouse.cz


inZlin 06-2009new:tisk

26

27.5.2009

13:06

Stránka 26

připravuje se na léto Agentura Pragokoncert si pro Vás tentokrát připravila do Rožnova pod Radhoštěm v rámci Valašského divadelního léta 2009 hudební bonbonek! A to v podání legendárních stálic českého folkového, country a trampského stylu! Ptáte se kdo to může být? No přece nikdo jiný než BRATŘI NEDVĚDOVÉ s kapelami!!! A to v rámci svého společného turné s názvem VZÁCNÉ SETKÁNÍ HONZY A FRANTIŠKA NEDVĚDŮ! A ne zvlášť, ale na jednom podiu!!! Bratři Nedvědové pro vás společně zahrají a zazpívají ve středu 5.8. 2009 od 19:00 v Amfiteátru na Stráni.

.00 h St 5. 8. 19 na stráni, Amfiteátr R. p. ov Rožn

BRATŘI NEDVĚDOVÉ

Legendární stálice českého folkového, country a trampského stylu spolu míří do Rožnova pod Radhoštěm!

.00 h St 20. 8. 18 R. Rožnov p. koupaliště

TŘI SESTRY Legendární soubor se po roce vrací do Rožnova Pod Radhoštěm! Legendární rockový cirkus jménem TŘI SESTRY vyráží na velkolepé turné s názvem TŘI SESTRY GAMRINUS TOUR 2009! Opět v zajetí numeriky je přichystáno k dvacátým čtvrtým narozeninám souboru 24 koncertů po celé republice.

A jak jinak, agentura Pragokoncert vás na Valašsku nemohla o tento nezapomenutelně veselý hudební večí-

A vězte, že se můžete už teď těšit na protřelé fláky, které jsme si všichni zpívali jako malí i velcí u táboráku a nejen u něj jako jsou Stánky, Ptáčata, Frankie Dlouhán, Na kameni kámen a takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat ve vyjmenovávání. Na samých počátcích založili Bratři Nedvědové kapelu Toronto, která byla později přejmenována na Brontosaury a společně vystupovali i ve skupině Spirituál Kvintet. Později se však dali každý na sólovou dráhu. V roce 1996 vystoupili společně na pražském Strahově, kde slavil Honza Nedvěd megakoncertem své padesáté narozeniny a kam přišlo neuvěřitelných 75 tisíc diváků!!! A protože je dnes velká vzácnost vidět tyto bratry hrát a zpívat ve stejnou dobu a na stejném podiu, neměli byste si nechat tento jedinečný koncert ujít! Proto neváhejte a přijďte se na tento výjimečný koncert, který pro vás bude jistě jedinečným zážitkem, podívat. Kdy a kam? Ve středu 5.8.2009 do Amfiteátru na Stráni v Rožnově pod Radhoštěm. Koncert se uskuteční za každého počasí! Dobré jídlo, pivo, slivovice a super nálada zajištěna! -PR-

rek připravit! V rámci 7. ročníku hudebně-divadelního festivalu Valašské Divadelní Léto přijedou TŘI SESTRY se svou pověstnou megashow po roce opět i do Rožnova Pod Radhoštěm! Kdy? 20. 8. v 18 hod. Kde? V areálu venkovního koupaliště! Všem zábavychtivým a žíznivým fanouškům bude areál otevřen už v 17 hodin, aby byla možnost náležitě vypilovat náladu na grandiózní „sesterskou“ pařbu! Bohaté občerstvení, jako dobré pivo, limo, grilované klobásky či opékané selátko, bude zajištěno! TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2009 se tentokrát ponese v duchu lehce bulvárním, jelikož se nepodařilo utajit, že SUPICE MÁ BUBEN! Zatímco modří už vědí, kdo je otcem tří sester, ostatní stále tápou. Možná bude během dlouhého letního turné otřesné tajemství odhaleno! Návštěvníci tohoto velkolepého koncertu se mohou opět těšit na již tradiční stylizovaný hostinec přímo na podiu, kde se hudebníci i přední divácké řady během produkce občerstvují svým oblíbeným pivem Gambrinus a peprmintkou z Božkova. Velkoplošná videoprojekce detailně přibližující dění v hostinci Na staré Kovárně samozřejmě nemůže chybět. A navíc v pauze koncertu Tří sester hudební vzpomínka na Frantu Sahulu! Milými hosty turné budou tradičně spřátelené soubory E!E, Doctor P.P. a MZH. Vážení přátelé veselé zábavy bez hranic, máte se na co těšit! Léto je jen jednou ročně, tak ať stojí zato! Těší se na vás Tři Sestry a agentura Pragokoncert. -PR-

Vstupenky na oba jedinečné prázdninové koncerty jsou k dostání v místních předprodejích a v síti www.ticketstream.cz a www.ticketart.cz. Více informací na www.valasskedivadelnileto.cz. Vstupenky můžete objednávat i na dobírku. Po zaslání Vaší objednávky na e-mail: dupalova@pragokoncert.com, kde musíte uvést kolik kusů vstupenek objednáváte a Vaši adresu s telefonickým kontaktem, Vám vstupenky přijdou poštou. K ceně vstupenky bude připočtena cena za dobírku dle tarifů české pošty. Více informací na tel: 577 001 122 a 577 432 420


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 27


inZlin 06-2009new:tisk

28

27.5.2009

13:06

Stránka 28

na vlastní kůži

Inline boarding aneb "prkno" po australsku

Foto: redx

Jdete na procházku lesní cestou a v tom se ozve: "Pozoooooor! Jedůůůůůů!" A vzápětí okolo vás prosviští schýlená postava na zvláštní "koloběžce bez řidítek". Blázen, pomyslíte si. Už se vám někdy něco takového přihodilo? Cyklistů na horských kolech potká člověk hodně, ale toto?! Možná vás to v blízké době taky potká. A po přečtení následujícího článku, který popisuje naše zkušenosti s tím, jaké to je vypadat jako zmíněný blázen, už budete vědět, že se jedná o inline boarding! Vymysleli ho v Austrálii celkem nedávno a už se první inline boardisti objevují i u nás. Někteří proto, že hledají ještě náročnější a svobodnější způsoby, jak se vrhnout ze svahu dolů. Jiní konečně našli skvělou alternativu zimního power kitingu a dalších sportů využívajících sílu větru. K ovládání kitu - "draka" potřebujete obě volné ruce a přesně to inline boarding nabízí. Ale zpomalme a začněme pěkně od začátku. Možná se shodneme, že už i na fotografiích jízda na inline boardu vypadá dost divoce. Přiznám se, že mně při prvním pohledu bylo jasné, že na to asi "nevlezu". Ale příležitost vidět tu jízdu "naživo" si ujít nenechám! Přijeli jsme na domluvené místo, kde už na nás čekali Pavel Družba a jeho bratr Lukáš. Hned nás začínají seznamovat se všemi krásami i záludnostmi inline boardingu.

Nejprve podrobně prohlížíme "stroj". Dvě kola o průměru cca půl metru umožňují jízdu nejen na hladkém asfaltovém povrchu, ale hravě zvládnou i polní či lesní cestu. Kovový rám je u sportovnějších modelů uprostřed přerušen opravdovým "prknem" pro pružnost při skocích a lepší vstřebávání nerovností terénu. Výkyvná vidlice předního kola reaguje na náklon "stroje" a určuje tak


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Stránka 29

29

směr jízdy. Na středové stojné ploše jsou strapy vázání k uchycení nohou. Kotoučovou brzdu ovládáte stojnou (zadní) nohou pomocí páky, která se tyčí přímo před zadním kolem. Celý tento "stroj" v kvalitním provedení pořídíte za cca 10 - 12 tis. korun. Ale dost teorie. I přes počáteční obavy nás zlákala praxe. Nastrojíme se do chráničů a přileb, seřídíme vázání a hurá na první krok: naučit se s dopomocí postavit na "prkno"a popojet tak pár metrů. A potom další a další krůčky. Luční cesta je ideální začátečnický terén. "Přijměte možnost, že sebou plácnete do trávy. Ovšem hlavním cílem je jet a nikoli padat," dodává nám sebedůvěru Pavel. Je potřeba trochu odvahy na to, nechat se postrčit a nabrat minimální rychlost, při které udržíte rovnováhu a můžete se pustit z kopce dolů. Ale o to právě jde. Stojíte na prkně, které se kýve na všechny strany, není pevného bodu, kterého se můžete chytit a pomalu se rozjíždíte z kopce dolů. Jeden "pevný bod" zde, ale přece jen je. Brzdová páka, která stroj zastaví spolehlivě. Ovšem stejně, jako na kole platí, že čím rychleji jedete, inzerce

tím stabilnější kolo je. "Prostě se rozjeďte a jen pokud budete mít dojem, že už je to moc, tak přibrzděte a seběhněte z prkna," povzbuzuje nás Pavel. Pomalu se osmělujeme na dalších pár metrů bez opory. A pak najednou jedu. "Jeď, jeď!", slyším za sebou. Juchůů! Parááda. Pocit, kdy člověk bezpečně zastaví dole pod kopečkem je ohromný. Euforie a pocit vítězství! Já to sjel! Další krok je naučit se naskočit na prkno sám. A to je trochu oříšek. Přední nohou se párkrát odrazit, abyste získali potřebnou rychlost a přitom druhou nohou balancovat na prkně a držet směr. To chce už víc odvahy a cviku. Když už jsme si louky užili dost, naši průvodci nás vedou na lesní cestu. A to už opravdu jedete. "Až se přesuneme klidnou asfaltovou cestu! To teprve poznáte jízdu," nadšeně nás láká Pavel. Na mě těch dojmů už dnes bylo až až. A také z časových důvodů se pro dnešek loučíme. Tři hodiny utekly ani nevím jak. Ale těším se, že to v blízké době zopakuju a zkusím i ten asfalt. I po tak krátké zkušenosti jsme se shodli na tom, že to vypadá hůř než to ve skutečnosti je! A co Vy? Máte taky chuť to zkusit? Jen do toho! Přijďte vyzkoušet sílu vlastní psychiky, která je pro tento sport důležitější, než samotná fyzička. Možnost máte v červnu na testovacích dnech ve Zlíně (viz. web). Tak tedy nashle na "prknech"!

www.dirtsurfer.eu

-mk-


inZlin 06-2009new:tisk

30

27.5.2009

13:06

Stránka 30

bar tip - rozhovor

Ráj ve Zlíně Ve Zlíně už rok funguje klub Bamboo, který vás nejenom díky originálním dekoracím přenese do bambusového ráje. Na Jižních Svazích (naproti UTB) najdete unikátní nabídku rumů, specialit na grilu, kvalitní hudební produkce a mnohé další. Nechte se obejmout domáckým pohostinstvím a nespoutanou zábavou v duchu netradičních párty! Ptáte se o co se jedná? O tom už více v rozhovoru se spolumajitelem klubu Filipem Husákem. Máte tady opravdu netradiční zařízení. Jak vznikla vizáž klubu Bamboo? Vznikla čistě náhodně. Nevěděl jsem jak prostory zařídit dokud jsem nenarazil na internetu na cestovatele, který zároveň dováží věci z Indonésie. Takže jsem se s ním skontaktoval. Nakreslil jsem si části nábytku, které mají indiáni vyrobit a nechal jsem si je dovézt kontejnerem. Stejným způsobem jsem si nechal dopravit nadrozměrné až čtyřmetrové bambusové tyče, ty se jinak u nás sehnat nedají. Z těch jsou hlavní sloupy a pilíře Bamboo, samozřejmě nosné. Jaká byla hlavní myšlenka takového projektu? Šlo o to vybudovat něco netradičního. Zázemí, které ve Zlíně chybí – a to jak hudebně, tak i stylově. Naproti je univerzita, kde jsem studoval a teď tam učím. Všiml jsem si, že je tento prostor volný a toho jsem využil. Klub se za dobu své existence vyvinul, původní čajovna podlehla komplexnímu řešení poptávky (na poměry zlínských podniků velkým prostorám) a Bamboo je nyní klub. Vejde se sem opravdu hodně dobrých lidí. Je určen úplně všem. Velkou raritou je Rumový sloup, tedy široká a ve Zlíně výjimečná nabídka rumů. Kolik jich nabízíte? Těch základních je asi 20 druhů. Máme speciální zaměření na karibské a jihoamerické rumy třtinové. Tyto nápo-

je jsou velmi kvalitní (žádná nafta nebo brambory). Co ostrov, to jiná chuť. Výběr je široký. Je ale také důležité, že nabídka je cenově dostupná. Jaký je ohlas na Rumový sloup? Je to novinka, o které se ještě příliš neví, ale už má úspěch. Jsem až překvapený. Lidi rádi zkouší a experimentují a to je dobře, od toho tu Bamboo stojí. Pokud se nepletu, tento sortiment máte koncipován tak, že zájemce (podle výdrže) může objet celý svět – respektive některé ostrůvky.. Přesně tak, od Jamajky, Portorika, pak něco z Jižní Ameriky, Nikaragui atd. Zacestovat si mohou nejenom milovníci rumu opravdu slušně. Cílový ostrov se jmenuje záchytka. Žertuji. Sice nemáte jídelní lístek, ale čas od času tady grilujete, je to tak? Ano, mám tady specialist(k)y, kteří/é grilují. Takže od středy do neděle jsou připraveny speciality na grilu. Dělají se občas i netradiční mořské věci – tygří krevety,.. Teď budeme připravovat například jamajské kari placky (tortilly), dle originálního receptu, na který jsem před nedávnem narazil v Londýně. Navíc se sestra přivdala do rodiny, která pochází z Jamajky. Co bude pro zákazníky podniku připraveno na léto? Mimo již zmíněné to budou například standardní míchané nápoje. Samozřejmě rumový sloup funguje neustále. Co se týče hudební produkce a akcí, tak těmi chci zlomit zakořeněnou upjatost obyvatel ve Zlíně. V červnu to bude například Karibská párty, kde bude přítomnost doporučena v plavkách. Bude tam i malý bazének s želvičkou a jinými zvířátky (samozřejmě nafukovacími-plastovými. Tedy, ne že bych nafoukl ta živá). Něco takového v našich končinách zatím nemá obdoby. Když už jsme nakousli program, jak široký máte záběr, co se týče hudebních žánrů? Máme opravdu široký repertoár, neomezujeme se od cimbálu, přes reggae, elektronickou hudbu, jazz, až po worldmusic, či folk. Kolik kapel se tady měsíčně objeví? Koncerty jsou zatím redukovány na dva, tři za měsíc. Ale zbytek času je tady zajímavá a hlavně originální reprodukovaná hudba. Jak už jsem řekl, byl jsem v Londýně. Nakoupil jsem tam muziku, o které si myslím, že se tady zatím nehraje. Takže si ji mohou zájemci přijít poslechnout. Časem bych byl rád, aby tady bylo vícero akcí. Protože kde jsou akce, tam to žije. Dáváte přednost například studentským, či zlínským kapelám? Nedávám přednost nikomu. Navíc třeba těm amatérským kapelám se snažím vycházet maximálně vstříc. Po domluvě dám k dispozici prostory, aparát a obsluhu, muzikanti si mohou sami podle uvážení vybírat vstupné jako honorář. Čím víc se posnaží, tím na tom budou líp. Ona totiž hudba není jen o hraní, musí se makat. Jako se vším. Jaké jsou Vaše dlouhodobé vize, co se týče budoucnosti Bamboo Clubu? Určitě rozšíření. A to hlavně o kuchyň. Také bych chtěl Bamboo zvýraznit jakožto hudební bod na mapě. A na závěr, co si myslíte, že je hlavní důvod, proč se k vám hosté vrací? Myslím, že je to v tom, že se jedná o takové domácké prostředí. Personál se zná s hosty. Vzhledem k tomu, že nejsem z oboru, tak jednám spíš pocitově a odtud pramení ta pohoda a domáckost. Není to vše podle příruček, ale zcela přirozené, tak dělám vše. PRBamboo club, Naproti UTB/U5, Jižní Svahy

www.bambooclub.cz


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Stránka 31

show tip

Barmanská exhibice

ín So 13. 6. Zl STA hala NOVE

a přední djs míří do Zlína Výborné míchané drinky, exotické tanečnice atraktivní barmanské exhibice a žhavé sety předních českých i zahraničních Djs – to slibuje návštěvníkům velká show HAVANA CLUB TOUR DE BAR 2, která vypukne v sobotu 13. června v hale Novesta ve Zlíně. V tento večer se prostory sportovní haly promění ve velkou karibskou party, kde změří své síly nejlepší podniky ze Zlínska a okolí. Bojovat budou svým barmanským uměním o postup do celorepublikového finále a lákavé ceny. Vítězem, který postoupí do finále, kde bude soutěžit o prestižní ocenění a zájezd na Kubu, se však může stát jen jeden podnik. O první příčku se proto svede pořádný barmanský souboj. Návštěvníkům soutěžící týmy jistě nabídnou skvělé míchané drinky, zároveň je však doslova vyburcují svými barmanskými exhibicemi, při kterých létají shakery vzduchem a šlehají plameny. Nechte se překvapit s jakými originálními dekoracemi či kostýmy přijdou zlínští koktejloví mistři. Zatímco barmani vám umíchají jedinečné drinky, tak přední čeští i zahraniční djs namíchají pestrý koktejl žhavých hudebních rytmů, které patří na každou správnou karibskou party. Nebudou chybět rezidenti turné DJ David Bowles za podpory perkusionisty Drum–ID a Dj Manio, bavič Chris Sadler a pražský Dj Pat Heart. A kdybyste si náhodou chtěli během večera odpočinout od víru tance a prohodit pár slov s přáteli, tak můžete využít příjemného posezení v „D“ smoking lounge. Speciálně pro dámy je připravena zóna Girlshop.cz, kde návštěvnice přivítají welcome drinkem a nabídkou vyhrát voucher v hodnotě 3000 Kč na nákup dámské módy. Zlín je v pořadí desátou a zároveň poslední nominační zastávkou druhého ročníku prestižní barmanské soutěže HAVANA CLUB TOUR DE BAR. Loňský ročník soutěže si přišlo užít na 11 zastávkách více než 17 tisíc lidí, kteří obdivovali umění 104 barmanských týmů z celé České republiky. Vstup pro veřejnost je po registraci na webu www.tourdebar.cz zdarma. Zde najdete také více informací o zlínské akci, vystupujících interpretech, fotoreporty z proběhlých kol a další zajímavosti.

Přijďte podpořit své oblíbené podniky!

www.tourdebar.cz

-PR--

31


inZlin 06-2009new:tisk

32

27.5.2009

13:06

Stránka 32

gastro tip

DOLCEVITA

(dříve Restaurace na růžku) Restaurace s nejstarší tradicí pohostinství a dobré kuchyně v centru Zlína

Přijďte si pro neobyčejný gurmánský zážitek do restaurace DolceVita. V samém srdci města, pod radnicí na Náměstí Míru, naleznete podnik, který díky své široké nabídce nadchne vaše chuťové buňky. DolceVita nabízí nepřeberné množství pokrmů, vín, míchaných nápojů, různých salátů. To vše v příjemném interiéru a přes léto také na zahrádce přímo na náměstí. Unikátní místo a fakt, že se zde vaří už od 18. století, jen umocní dojem z kvalitní kuchyně plné čerstvých surovin. Ochutnejte italská jídla podle originálních receptů, nebo zvolte mexickou kuchyni. Dáváte-li přednost grilu, pak jste na pravém místě, DolceVita je i vyhlášený steakhaus. Specialitou podniku je špíz hovězí, drůbeží, nebo mix – například s ananasem, napíchnutý na jehle a naservírovaný na prkně. Dobře vypadá a ještě lépe chutná! Pět dní v týdnu restaurace nabízí výběr ze čtyř základních jídel v obědové nabídce menu a dvanácti druhů salátů. Dobré jídlo můžete zapít některým ze 150 druhů vín od českých vinařů, nebo chce-li, tak některým z dvaceti nabízených sezónních míchaných nápojů. Raritou, kterou se široko daleko může pochlubit pouze DolceVita, je pravá italská káva Tonino Lamborghini. Prostory restaurace a především zahrádka jsou dokonalým místem pro různé akce. Můžete se stát svědky skvělé celodenní barmanské show a nechat si nápoj i namíchat. Stejně tak je pro vás připravena ochutnávka vín spojená s ochutnávkou italských sýrů a salámů. Kvalita, pestrá nadstandardní nabídka a pohostinnost, to vše je v restauraci DolceVita samozřejmostí. Přijďte ochutnat některé z jídel a nápojů. Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace! Budete v centru - a to především naší pozornosti! PR-

DolceVita Náměstí Míru, Zlín Tel.: 773 598 982 email: dolcevita-zlin@seznam.cz www.dolcevita-zlin.cz


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 33


inZlin 06-2009new:tisk

34

27.5.2009

13:06

Stránka 34

mototip

Nová dimenze čtyřkolek V květnu letošního roku se konečně dočkali příznivci čtyřkolek z České republice a díky společnosti ROKO-MOTOR s.r.o také zájemci ze Zlína. Na český trh totiž dorazila thaiwanská značka CECTEK, která přináší nový rozměr do světa pracovních, ale především silničních čtyřkolek. Společnost CECTEK byla založena v roce 1995 jako nová divize thaiwanské bobočky MITSUBISHI – NISSAN a byla určena pro vývoj zcela nového motoru pro ATV. Po několika letém vývoji byl představen motor 500 EFI a bylo rozhodnuto o kompletní stavbě čtyřkolky. V roce 2007 pak byli představeny modely 500 EFI a model QUADRIFT, nasledoval v roce 2008 prozatím poslední model KINGCOBRA. CECTEK má v nabídce tři modely s několika stupni výbavy a svým zaměřením se přesně specifikují dle svého využití. Pro všechny ty, kteří potřebují pracovní stroj, je primárně určen model 500 EFI , který je vybaven pohonem všech kol a uzávěrkami jak předního, tak zadního diferenciálu. Pro ty, kteří ještě nemají představu o budoucím využití svého stroje, je tu nejnovější model KINGCOBRA 500 EFI, který je dodáván hned ve třech stupních výbavy podle použitého systému pohonu. Základní model této řady má poháněná pouze zadní kola, naproti tomu nejvyšší model má pohon všech kol, včetně obou uzávěrek diferenciálu. To vše je zabaleno do atraktivního sportovního designu. Největší novinkou pro český trh je model QUADRIFT 500 EFI, který je výhradně určen pro jizdu po silnicích a nabízí opravdový sportovní zážitek. Tomu odpovídá nastavení podvozku, velká 15“ kola se silničními pneumatikami, velké vrtané brzdové kotouče, ale především zadní diferenciál, který umožní svému majiteli plně si vychutnat driftování a jízdu „dveřmi napřed“ !! Všechny modely jsou vybaveny jednoválcovým motorem SOHC se čtyřventilovou technikou a elektronickým vstřikováním paliva EFI. Motor dává výkon 30kW ( homologováno 15kW) a řadí ho to tak na první místo ve své třídě. Modelu QUADRIFT motor uděluje zrychlení z 0 na 70km/h za 5,2 s a maximální rychlost

přes 100km/h. Další libůstkou je volič ryhlosti a pohonu, který se ovládá pomocí otočných ovladčů. Samozřejmostí je silniční homologace pro dvě osoby, nezávislé zavěšení všech kol a homologované tažné zařízení. Všechny modely jsou k vidění u společností ROKO-MOTOR s.r.o.. Proto se přijďte přesvědčit o kvalitě a vyjímečném designu strojů značky CECTEK na vlastní oči a staňte se novým majitelem tohoto exkluzivního stoje. -PR-

ROKO-MOTOR s.r.o. Třída T.Bati 364, Zlín-Louky vedle čerpací stanice ÖMV, tel.: 576 014 740 www.roko-motor.com


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 35


inZlin 06-2009new:tisk

36

27.5.2009

13:06

Stránka 36

autotip

Autosalon Brno 2009 prožijte s námi skvělé motoristické zážitky Vidět, zkusit a prožít - o tom všem je letošní Autosalon Brno! Od 6. do 11.6. na brněnském výstavišti.

V Brně na výstavišti se otevírá multifunkční výstavní hala s 15 000 m² plochy Přijďte v pátek 5. 6. večer na netradiční zahajovací akci Autosalon Night - Výstaviště Open II. Brněnské výstaviště se otevře v 18.00 hodin a pozve zdarma každého, kdo přijde nejen na prohlídku nových aut, ale také na otevření „Péčka“ – největší výstavní haly ve střední Evropě. Autosalon Night můžete prožít společně s hudební skupinou Dust, Cadillac a vystoupením Miro Žbirky. Programem provázejí moderátoři rádia Kiss Hády s živými vstupy a soutěžemi. Vrcholem večera bude závěrečný ohňostroj nad Špilberkem. Vstup i parkovné u pavilonu P zdarma.

Nová auta, zábava pro všechny i ukázky zásahů u dopravních nehod Od 6. 6. až do 11. 6. najdete v expozicích přehlídku nových vozů značek, které dokážou rozzářit oči každému automobilovému fandovi - vedle značek, jako jsou Škoda, Audi, Volkswagen, Renault, Kia, Hyundai, Volvo, BMV, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, Mazda, Opel, Mitsubishi, Seat, Suzuki, se představí i motoristické lahůdky značek Artega, Aston Martin, Bentley, Bitter, Corvette, Gumpert, Hummer, Kaipan, Lamborghini, Mini, Pagani, Radical, Spyker, Wiesmann, nebo Yes. Součástí veletrhu je i široký doprovodný program pro celou rodinu. Pro ženy se opět chystá speciální zkušební dráha i další pestrý program. Představí se i dosud největší společná prezentace Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Najdete tu ale také simulátory

nárazu a převrácení osobních vozidel, řidičské trenažéry (jak automobilové, tak motocyklové), kluzné fólie pro jízdu smykem a terénní polygon. Na příchozí čekají testovací automobily, kde si mohou vyzkoušet na vlastní kůži správnost svého rozhodnutí pro nákup nového vozu.

Máte Škodovku, pak můžete v neděli na Autosalon zdarma U příležitosti 50. výročí modelu Octavia bude v neděli 7. 6. 2009 každému návštěvníkovi, který se na vstupní bráně BVV prokáže klíčkem od jakéhokoliv vozu Škoda, umožněn volný vstup na AUTOSALON. Navíc, po vyplnění jednoduchého kupónu, bude každý den trvání autosalonu na stánku Škoda Auto vylosován jeden výherce, kterému bude na víkend zapůjčen nový model Yeti.

Vyhrajte Porsche Sice jen na víkend, ale i to stojí za to. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky a jeden celý víkend se můžete v Porsche 911 prohánět právě vy. Kromě toho na soutěžící čeká zhruba padesátka dalších hodnotných cen.

Více informací najdete na

www.autosalon.cz -PR-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 37


inZlin 06-2009new:tisk

38

27.5.2009

13:06

Stránka 38

knižní tipy

Královské lásce osud nepřeje

Ze života spisovatele

S velkým zadkem se dá žít

Windsorové sice již 170 let úspěšně vládnou Anglii, přesto se zdá, jako by celou rodinu sužovala nějaká temná kletba, která příslušníkům rodu brání ve štěstí v lásce. Od dob královny Viktorie se v rodokmenu objevují černé ovce. I bez hlubších znalostí dějepisu si jistě vzpomenete na krále Edwarda VIII., který se pro lásku k rozvedené ženě raději vzdal trůnu, nebo na princeznu Dianu, která veřejně odhalila nejenom rozpad vlastního manželství, ale i strnulost královského protokolu. Autorka Ulrike Grunewaldová čerpala z dosud málo vytěžených zdrojů a její kniha tak přináší překvapivá odhalení intimního života odehrávajícího se za palácovými zdmi. Knihu Prokletí rodu Windsorů vydalo nakladatelství Práh a stojí jen 299,- korun.

Zkušený literární kritik, historik a novinář František Cinger dal dohromady volně pojatý, autorizovaný životopis jednoho z nejpopulárnějších a mezinárodně uznávaných současných českých spisovatelů. V knize Arnošt Lustig zadním vchodem najdete například první novinový příspěvek dvacetiletého Lustiga či jeho povídky zveřejněné osm let před vydáním prvotiny Noc a naděje. Kniha přináší i výpověď Lustigova kamaráda, spoluvězně Jiřího Justice, o tom, jak společně přežili věznění v koncentračních táborech, odhaluje i zákulisí působení spisovatele coby šéfredaktora Playboe nebo zážitky z jeho amerického exilu. Novinku vydala Mladá fronta a stojí 299,- korun.

Jako žádná dospívající dívka to ani patnáctiletá Virginia nemá jednoduché. Celá rodina vypadá skvěle, všichni jsou úspěšní, oblíbení a navíc sportují a perfektně mluví francouzsky. Ona sama se svým příliš velkým zadkem a příliš nízkým sebevědomím je ale černou ovcí rodiny. Když ale její obdivovaný bratr vyletí ze školy, Virginia zjistí, že za perfektním zevnějškem se skrývají i nepříjemná tajemství. Následuje zklamání, pak ale mladá dívka začne nový život… s piercingem v obočí, vlasy nabarvenými na fialovo se z ní stane docela nový člověk. Román Země, můj zadek a další velký kulatý věci vydal Albatros, napsala jej Carolyn Macklerová a koupit si jej můžete za pouhých 199,- korun.

33x pověsti z Moravy

Knižní vydání televizní pošty

Seznam masových vrahů

Třiatřicet moravských legend dala dohromady úspěšná autorka Alena Ježková, ověnčená řadou literárních cen. nechybí zde pověst o moravském králi Ječmínkovi z Chropyně, o zbojníku Ondrášovi z Lysé hory či třeba vysvětlení jmen některých měst – například Opava se prý jmenuje po pávovi a Český Těšín založili bratři, kteří se na sebe těšili. Nová kniha dovršuje trilogii národních legend, vydal ji Práh a v knihovně ji můžete mít za 330,- korun.

Oblíbený televizní pořad přináší příběhy, ve kterých jde především o usmíření, pochopení, radost a lásku. Nabízí nečekaná setkání po letech, vyřešení dávných nedorozumění, splnění tajných snů, někdy však i tvrdá odmítnutí a neochotu komunikovat. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových a nefalšovaných emocí. Knižní verzi pořadu Ester Janečkové nyní vydalo nakladatelství XYZ a koupíte ji za 299,- korun.

Koncem března přišel do kin thriller Normal v hlavních rolích s Dagmar Havlovou a Milanem Kňažkem. Je natočený podle skutečného případu masových vražd páchaných Petrem Kurtenem. Detaily případu, který ve 30. letech otřásl celou Evropou, přináší i kniha Sérioví vrazi, kterou vydalo nakladatelství XYZ. Stéphane Bourgoin zde shrnul všechna dostupná fakta týkající se jak Kurtenovy kauzy, tak i dalších zabijáků, přičemž nechybějí ani autentické výpovědi vraždících monster. Encyklopedie hromadných vrahů stojí 299,- korun.

Knihy Kanzelsberger | Zlín

Knihy Kanzelsberger | Kroměříž

nám. Míru 2/488 | 760 01 | Zlín tel.: 577 213 474 e-mail: zlin@kanzelsberger.cz otevřeno: po-pá: 8-18 h., so: 9-13 h.

Vodní 61 | 767 01 | Kroměříž tel.: 573 339 286 e-mail: kromeriz@kanzelsberger.cz otevřeno: po-pá: 8-18 h., so: 8-12 h.


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 39


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 40


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 41


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 42


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:06

Strรกnka 43


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:07

Strรกnka 44


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:07

Strรกnka 45


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:07

Strรกnka 46


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:07

Strรกnka 47


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 48


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 49


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 50


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 51


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 52


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 53


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 54


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 55


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 56


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 57


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 58


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Strรกnka 59


inZlin 06-2009new:tisk

60 1

Pondělí

Úterý

18:00 UH Slovácké divadlo:Little Sister 19:00 ZL MD velký sál:Rok na vsi

3

Středa

00:00 Zlín:49. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 00:00 ZL Čajovna Bamboo:5. výročí založení námořnické unie 17:00 ZL knihovna Fr. Bartoše:Přednáška o současné francouzské kinematografii 18:00 KM Velké náměstí:XV. PERCUSSION SHOW - promenádní koncert 19:00 UH Slovácké divadlo:Tenor na roztrhání 19:00 VALMEZ M-KLUB: Divadlo Schod - Homo Dalibor 19:00 Lípa u Zlína:Marilyn Manson - koncert 19:00 ZL MD velký sál:Dobře rozehraná partie Divadlo ABC Praha 20:00 RPR Spol. dům:Marta Topferová - Tour v ČR 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:DJ Mardoša & hosté

4

Čtvrtek

16:45 Vizovice KD:Akademie DDM 17:00 ZL Galerie Kabinet T. 12. budova Svit:Juliana Mrvová - vernisáž výstavy 19:00 UH Slovácké divadlo:Křídlo 19:00 ZL MD Studio Z:Když už člověk jednou je... 19:00 LU KD Elektra:Drietomanka 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Victoria Regia - rock koncert 19:30 ZL Malá scéna:Mezi nebem a ženou

5

Pátek

00:00 VALMEZ Zámek Žerotínů:Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby 00:00 Mysločovice:Kosovci - pouťová zábava 00:00 ZL Čajovna Bamboo:Cimbálový večer hraje kapela Paléska 00:00 Zlín:49. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 18:00 OTR Beseda:II. Otrokovický keramický salón - vernisáž výstavy 19:00 UH Slovácké divadlo:Adéla ještě nevečeřela 19:00 ZL MD Divadélko v klubu:Madam Piaf 19:30 HOL Drive club:Divadlo D6K: “Lakomec” 20:00 ZL Morava diskotéka, vinárna:Dance Classic - DJ Aleš Bruna 20:00 ZL MAL U Tetoura:Music Jam pro všechny 20:00 KM Velké náměstí:Cikáni jdou do nebe MD Brno 20:00 ZL Loft 577:Teze a Hudecká úderka 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Beat up party vol. 7 22:00 ZL Club Metro:Playboy Night-L.Hadašová, R.Pavelková, V.Fasterová

6

Sobota

00:00 VALMEZ Zámek Žerotínů:Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby 00:00 Ogar Pozlovice:Petr Kalandra Memory Band 00:00 Zlín:49. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 08:00 KM Velké náměstí:Jarmark lidových řemesel 09:00 KM Velké náměstí:Den tance - přehlídka tanečních klubů, kroužků... 11:00 ZL areál CSP Mostní ul.:Fesťáček 2009 Jitun(k)2ampeny, Kájova kapela... 16:00 UH Reduta:Komorní orchestr Dvořákova kraje 18:00 UB Muzeum J. A. Komenského:Sváteční podvečer sborové hudby 19:00 UH Slovácké divadlo:Donaha ! 19:30 ZL Malá scéna:Mezi nebem a ženou 20:00 ZL MAL U Tetoura:BAD FACE, FACE OF AGONY, B.B.R., FROM BEYOND Live! 20:00 ZL Morava diskotéka:Bee Gees revival 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:80´ Party 22:00 ZL Club Metro:Smoke

7

Neděle

Lípa u Zlína:Bike víkend 2009 UH MKZ Míkovice:Dětský den ZL Zelenáčova Šopa:Dětská výtvarná dílna ZL Malá scéna:Besídka u cimbálu Maryjánek, Kašavjánek.... 18:00 UH Reduta:Koncert k 95. narozeninám přimáše Fr. Hamady 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Mladé plíce a SD faktor Old stars band 00:00 14:00 15:00 16:00

13:08

Stránka 60

kalendář akcí - koncer t y, pár t y, divadlo, ...

10:00 ZL MD velký sál:Opice Žofka 14:00 OTR park před poliklinikou:Festivalový den zdraví - program pro celou rodinu 17:00 UB DK:Pohádka do dlaně - ZUŠ Uh.Brod a Divadlo Brod 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Marcel Březík - Costa Rica - beseda, projekce 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Cool Mondays

2

27.5.2009

8

Pondělí

19:00 ZL Hvězdárna:”Lidé na Měsíci” - přednáška ing. Pavla Cagaše 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Jakub Vogl Indonésie, Kambodža, Thajsko - beseda 20:00 VALMEZ M-KLUB:LIAM Ó MAONLAÍ & MARKÉTA IRGLOVÁ 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Cool Mondays

9

Úterý

17:00 ZL MD velký sál:Rok na vsi 18:00 KM Velké náměstí:Promenádní koncert ZUŠ Kroměříž 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Epy de Mye - koncert 20:00 ZL Loft 577:Kniha rekordů Šutky

10

Středa

00:00 ZL Čajovna Bamboo:Tabaskova partyja + Hugo Mikl 00:00 Ogar Pozlovice:Miroslav Paleček a Ivo Jahelka 14:30 UH Reduta:Jak si udržet zdraví v procesu stárnutí -přednáška 17:00 ZL Hvězdárna:Večer deskových her 18:00 UB Kino Máj:Zambie očima Evropanek beseda z cyklu Cesty 19:00 ZL MD velký sál:Eva tropí hlouposti 19:00 VALMEZ M-KLUB:Divadlo Schod - Homo Dalibor 19:30 UB DK:Celebrita bývá bita - L. Vaculík a M. Dolinová 19:30 ZL Malá scéna:Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná ... 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Oldies party Vaška Vymětalíka

11

Čtvrtek

08:30 ZL knihovna Fr. Bartoše:Listování - čtení z knihy O princi Čekankovi 11:00 ZL knihovna Fr. Bartoše:Kytarový koncert Filip Moravec 18:00 UH kino Hvězda:Slovácké peklo - vernisáž výstavy dua Puk-Puk 18:00 VS Masarykova knihovna:Kde začíná a končí filmový Balkán - beseda 19:00 UH Slovácké divadlo:Carmen 19:00 ZL MD velký sál:Charlie ve světlech moderní doby - derniéra 19:00 ZL Malá scéna:Jiří Černý - Genesis/Peter Gabriel 20:00 ZL Loft 577:Petra Ernyei Quartet

12 Pátek 00:00 ZL Čajovna Bamboo:Reggae Night 00:00 Mysločovice:Křest CD Scarlet Rose + Expo Pension 14:30 UH Reduta:Příběhy ruské hudby- přednáší Mgr. Velebová 15:30 VS kino Vatra:Balkánské doteky - vernisáž výstavy fotografií 16:00 UH Klub kultury:Rok má svatý krok - premiéra souboru Hradišťánek 19:00 UH MKZ Vésky:Orgasmus bez předsudků divadlo SemTamFór 19:00 UH Klub kultury:Rok má svatý krok - premiéra souboru Hradišťánek 19:00 UH Slovácké divadlo:V jámě lvové 19:00 UH Slov.div. - Malá scéna:Little Sister derniéra 19:00 ZL MD velký sál:Rok na vsi 19:30 Vizovice - zámek:J. Pustina, O. Jelínková, R. Pohl - koncert 20:00 UH MKZ Jarošov - amfiteátr:Zábava s kapelou Sory 20:00 ZL MAL U Tetoura:PARCHANTI, VYLUHOVANÝ ČAJ, SZKRAT, MISTAKE 20:00 VALMEZ M-KLUB:S.P.O.K.E.N., OBSCURO CORVUS, RAMINATE 20:00 ZL Morava diskotéka, vinárna:Dance Classic - dj Pecha 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:D´n´B vs Dubstep 22:00 ZL Club Metro:Smoke

13 Sobota 00:00 Mysločovice:Ještěr Rock 00:00 Racková:Festival - Ležérně a vleže, F-dur jazz band... 00:00 BZENEC - zámecký park:EXARGEMA po dvaceti letech 09:30 UB Masarykovo náměstí:XIX. Brodský jarmark - hudební produkce, mažoretky 10:00 OTR areál MO MRS Štěrkoviště:Majfest VI. ročník festivalu M.Rivola+Nezmaři.. 14:00 UB Panský dům:Skautské odpoledne - hry, soutěže+skupina Samorost 15:00 VS prostor mezi DK a Legem:Filmoví hrdinové mezi námi - Grafiti Jam 15:00 VS prostor mezi DK a Legem:ARCHA FEST 09 - koncerty kapel 18:00 UB areál za sportovní halou:Festmazec přehlídka regionálních rockových skupin 19:00 ZL MD velký sál:MERLIN aneb PUSTÁ ZEM 19:00 ZL Loft 577:Ochutnávka whiskey

19:30 ZL Malá scéna:SIC! 19:30 UB DK:129. Slovácký večer “Jarmareční” 20:00 ZL MAL U Tetoura:MILLION POUNDS, BOO Live ! 20:00 Vizovice KD:Rockový večer 20:00 ZL Morava diskotéka, vinárna:Travesti Show - Královny nocí, DJ Robert Polášek 21:00 SLA A-Club:WARM UP CREAMFIELDS 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:80´ Party 22:00 ZL Club Metro:RnB Party - DJ L.P.

14 Neděle 00:00 VS kino Vatra:Letní filmový maraton TenTOkrát na Balkáně 14:00 UB Panský dům:Festival dechových hudeb 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Bluegrassový večírek Křeni křest CD, Podjezd ...

15 Pondělí 14:30 UH Reduta:Život hvězd a galaxií IV.- přednáška J. Hradského 17:00 ZL Loft 577:Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí 18:00 UB DK:Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Uh. Brod 19:00 UH Slovácké divadlo:Adéla ještě nevečeřela 19:00 ZL MD Divadélko v klubu:Madam Piaf 19:30 ZL Malá scéna:Poslední ze žhavých milenců 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Cool Mondays skaparáda

16

Úterý

19:00 ZL MD Divadélko v klubu:Tvář pod maskou - divadelní talk show 19:00 ZL Malá scéna:Splašené nůžky - komedie Divadla Kalich Praha 19:00 ZL Zelenáčova Šopa:Mírné hluky 19:30 LU KD Elektra:Travesti show Hanky Panky 20:00 ZL Loft 577:Dům slzí -Jakub Cermaque, mladý básník a písničkář

17

Středa

00:00 VS - Výstavní síň MěÚ:Viděno srdcem IV.vernisáž výstavy Pavla Pachmana 13:30 ZL knihovna Fr. Bartoše:Motýlí čas - výběr z M.Švabinského a Fr. Hrubína 14:30 UH Reduta:Ekologie v domácnosti - přednáška Marie Jilíkové 17:00 ZL Divadlo v Arše:Klevetivá středa - o premiéře Haškova Švejka 17:00 HOL Městská galerie:Noviny ze dvou kontinentů - vernisáž výstavy novin 19:00 VS DK:František a Jan Nedvědovi - Vzácné setkání 19:30 ZL Malá scéna:Nebezpečné vztahy - premiéra 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:LION MOVEMENT

18 Čtvrtek 00:00 VALMEZ:Valašský špalíček 2009 18:00 KM Velké náměstí:Promenádní koncert Soukromé ZUŠ D-Music Kroměříž 18:00 HOL Drive club:Muzikálový večer - s Kateřinou Hájkovou 19:00 UH Slovácké divadlo:Carmen 19:00 ZL MD Divadélko v klubu:Madam Piaf 19:00 LU KD Elektra:Vacenovjáci 19:30 ZL Malá scéna:Nebezpečné vztahy 20:00 ZL MAL U Tetoura:REZIDENT OGGY NIGHT DJs OGGY + guest

19

Pátek

00:00 00:00 00:00 10:00

ZL Čajovna Bamboo:Caribic Party Ogar Pozlovice:Symbioza a M. Kovářík Buchlovice amfiteátr:Wohnout UH Slovácké divadlo:Naši furianti - veřejná generální zkouška ZL MD velký sál:MERLIN aneb PUSTÁ ZEM UH Slovácké divadlo:Dobrý den aneb Každý den dobrý - hudební revue LU KD Elektra:Karel Šíp & J. A. Náhlovský ZL Morava diskotéka, vinárna:Dance Classic - dj Zlama ZL MAL U Tetoura:OBLITERATE, GOD DEFAMER ex DEMENTOR, DOOMAS ZL Golem Gambrinus klub:Big Rock Dance - DJ Vašek Vymětalík ZL Club Metro:Pietri & Sasha Vee

19:00 19:00 19:30 20:00 20:00 21:00 22:00

20 Sobota 00:00 ZL Čajovna Bamboo:Salsa Cubana Night 09:00 OTR Nám. 3. května:Perla Zlínska 2009 kulturní program 14:00 RPR Valašské muzeum:Malý Radhošť jubilující - folklorní koncert 17:00 ZL Hvězdárna:Vernisáž výstavy -studenti Zlínské soukr.VOŠ umění 19:00 UH Slovácké divadlo:Naši furianti 19:00 ZL MD velký sál:Švejk - premiéra 19:30 LU KD Elektra:Charleyova teta - divadlo 20:00 ZL MAL U Tetoura:PARAGON,ORANGE Live ! 20:00 ZL Masters of Rock Cafe: PRONG (USA) trash koncert

ZL -Zlín, ZL MAL -Zlín Malenovice, UH - Uherské Hradiště, UB - Uherský Brod, VS - Vsetín, LU - Luhačovice, KU - Kunovice, KM - Kroměříž NA - Napajedla, OTR - Otrokovice, RPR - Rožnov p. Radhoštěm, VALMEZ - Valašské Meziřící, VIZ - Vizovice, FR - Fryšták, BŘE- Březolupy


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Stránka 61

kalendář akcí - koncer t y, pár t y, divadlo, ... 20:00 Vizovice KD:Diskotéka DJ Leo 20:00 ZL Morava diskotéka, vinárna:Gold Megahits - DJ Haus 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:PIO SQUAD, RYES 22:00 ZL Club Metro:Zlama

21 Neděle 13:00 RPR Spol. dům:21. Setkání heligonkářů 15:00 OTR park před hotelem Baťov:Koncert k Evropskému dni hudby 16:00 VS DK:Criminal Colection, Ovoce lenina, NSOS 16:00 VS DK:Hudební filmový koktejl - Rolling Stones, Once 19:00 ZL Loft 577:Horká linka (Hotline) 19:00 ZL Zelenáčova Šopa: Symbioza a M. Kovařík

22 Pondělí 14:30 UH Klub kultury:Uherskohradiští fotografové - Miroslav Potyka 18:00 UB Kino Máj:Sultanát Ómán - J.Kolbaba (beseda z cyklu Cesty) 19:00 UH Slovácké divadlo: 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19:00 ZL Dům umění: Orbis Pictus - Zuzana Lapčíková + FBM

28 Neděle 29 Pondělí 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Cool Mondays

30 Úterý 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:80´ Party - DJ Petr Došek

KONCERTY, PARTY ...

TEZE a HUDECKÁ ÚDERKA

19:00 ZL MD velký sál:Andělé všedního dne - derniéra 19:00 ZL Kavárna Modus (u Malotů):Jaromír Merhaut - King Crimson (poslechový pořad) 20:00 ZL Loft 577:Control - promítání filmu 10:00 UB Panský dům:Létající koberec - čtení Arabských pohádek 13:00 UB Panský dům:Létající koberec - čtení Arabských pohádek 15:00 UB Panský dům:Létající koberec - čtení Arabských pohádek 17:00 ZL MD velký sál:MERLIN aneb PUSTÁ ZEM 17:00 ZL Hvězdárna:Večer deskových her 17:00 VS Galerie Stará radnice:Miroslav Chebeň - vernisáž výstavy fotografií 19:00 UH Reduta:Koncert Quartetto di Gioia, Slovácká ZUŠ 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Oldies party Vaška Vymětalíka

25 Čtvrtek 18:00 KM Velké náměstí:Rozloučení se školou promenádní koncert 18:30 UH kino Hvězda:Vašek Koubek - recitál 19:00 UH Slovácké divadlo:Naši furianti 19:00 ZL Náměstí Míru:Balada pro banditu - představení MD Zlín 19:00 LU KD Elektra:Mistříňanka 19:30 KM DK:Marie Rotterová & Flamingo 20:00 ZL Loft 577:3 Tuny - koncert 20:00 ZL MAL U Tetoura:RETRAKT SOUND SYSTÉM

26 Pátek 00:00 00:00 00:00 09:00 17:00 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 22:00

Mysločovice:Žlutý pes + Street69 Holešov:Festival Loutky a bábky - 1. ročník KU letiště:Odlétáme na prázdniny ZL Park Komenského:Summer Time Headdy, Skre, Numan, Fatte... RPR Spol. dům:Vernisáž výstavy soutěže moravských fotoklubů Vizovice - zámek:Trio Arundo (hoboj, klarinet, fagot) ZL Morava diskotéka, vinárna:Dalibor Janda, DJ Robert Polášek ZL MAL U Tetoura:GIBON, ŠAŠCI V MANÉŽI, SUZAPLAY VS DK:Support Lesbiens ZL Musicland:Prago Union - Live show UB Panský dům:AL-YAMAN koncert (zahájení Letního kina) ZL Golem Gambrinus klub:BASS TERROR VOL. 2 ZL Club Metro:EdVance

27 Sobota 00:00 RPR Valašské muzeum:Kouzelná nitka ukázky tradičních ručních prací 00:00 Mysločovice:Premier 09:00 KM Muzeum Kroměřížska:Malovaná trička - dílna pro veřejnost 14:00 UB u rybníka na sídlišti pod Vinohrady:FASKAR 2009 aneb RYTÍŘI A KUPCI - pro děti 19:00 LU KD Elektra:Eva a Vašek/ SURF 19:00 UH klub Mír:Miky Mora, DJ Mako, DJ Przema... 19:00 UH Slovácké divadlo:Naši furianti 20:00 ZL Morava diskotéka, vinárna:Dance Classic - DJ Aleš Bruna 20:00 ZL MAL U Tetoura:MTP SOUNDSYSTEM 20:00 LU KD Elektra:NOTHING TO LOSE - koncert 21:00 ZL Golem Gambrinus klub:Metalotéka

v pravou chvíli, hudebním portrétem „nového“ Liama. Album přináší hlubokou výpověď v kolekci oduševnělých, zajímavě instrumentovaných skladeb, v nichž dominuje piano a Liamův skvělý hlas. Do Česka jej přijede představit za pár dnů a jako jeho host na koncertech vystoupí zpěvačka Markéta Irglová. Ta také ve třech písních na albu hostuje a spolu s Glenem Hansardem je pod ním podepsána producentsky. Společné turné zavítá celkem do šesti měst České republiky plus do rakouské Vídně. 8. 6., M-klub, VALMEZ 20.00

23 Úterý

24 Středa

61

Vaška Vymětalíka 22:00 ZL Club Metro:Haus

OTROKOVIC-MAJFEST

Folková kapela TEZE míří do zlínského klubu Loft 577 a pro místní publikum si připravila opravdovou perličku v podobě svých hostů. Skvělé sestavy „Hudecká úderka“. Držitelé Anděla v kategorii World Music. Nechte se fascinovat srdečnou přímočarou muzikou s ryzím folklorním základem. Jirka Plocek (housle, mandolína, píšťaly, klarinet, kytara, zpěv) se jako mandolinista proslavil s kapelou Poutníci, byl kapelníkem Teagrassu. Jitka Šuranská ( housle, zpěv), má za sebou deset let působení v CM Stanislava Gabriela, hraje ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Zkušenosti posbírala v kapelách bluegrassových, folkových, či rockových. Kapela TEZE (např. hrála jako předkapela Zuzany Navarové, je známá v ČR a na Slovensku) vám představí vlastní tvorbu. „Slovácké“ vokály sesterské dvojice doplňuje mimo tradiční nástroje ( kytara, baskytara, housle) i nezvyklý nástroj ve folkové sestavě – fagot, na který zahraje Michal Kubáč, člen Filharmonie Bohuslava Martinů. Dále zpívají a hrají Jana Bílková, Martina Bílková, Tomáš Bucha. Více: www.teze.cz 5. 6., Loft 577, Zlín, 20.00

Besídka u cimbálu 21. besídka u cimbálu na Malé scéně ve Zlíně slibuje kvalitní hudební zážitek. Celá akce je u příležitosti 20. výročí Maryjánku. Účinkují dětské folklorní kroužky Fryštáček, Kašavjánek, Lukovjánek a Maryjánek. Besídku už tradičně pořádá Sdružení přátel lidové kultury Kašava. 7. 6., Malá scéna Zlín, 16.00

Liam Ó Maonlaí a Markéta Irglová Frontman v Irsku nezapomenutelných Hothouse Flowers, většinový autor jejich úspěšného repertoáru, vydal sólové album To Be Touched a začal koncertovat. Styl Hothouse Flowers publicisté označují jako soul’n’roll. Na novém sólovém albu nyní představuje naprostý protipól - jemné a baladické písně. Kolekce nových písní To Be Touched je zásahem

Jedná se o VI. ročník festivalu (dříve Folkový Žejdlík) folkové, trampské, country a bluegrassové hudby. Hlavní hosté festivalu jsou MIKI RYVOLA & NEZMAŘI, folklórní cimbálový soubor z Uh. Hradiště HARAFICA a DUO QUAOAR. Soutěžní přehlídky se zúčastní 16 seskupení. Celodenní maraton zaplní svou vlastní tvorbou jednotlivci i kapely. Právě vlastní repertoár je podmínkou pro účinkující, tím je festival výjimečný. Vystoupí například Reserve z Ostravy, Radek Pluhař ze Zlína, Dobrá voda ze Zlína, Hráč z Boskovic, Pavel Houfek Band z Litvínova, Pocity z Brna, Pepa Goja ze Skalky, Quanti Minoris z Brna. Po skončení soutěžní přehlídky a vystoupení hostů festivalu bude následovat countrybál s kapelou MIX 5 a zájemci si mohou vychutnat jam-session u ohně. 13. 6., areál Rybářského svazu Otrokovice – Štěrkoviště, 10.00

WARM UP CREAMFIELDS Warm up party k letnímu festivalu Creamfields (uskuteční se 3. - 4. 7. 2009 na břeclavském letišti) se ponese v duchu melodické taneční hudby a měkčích hudebních stylů jako např. house, electro či tech-house nebo clubhouse. Hlavním hostem tohoto večera bude DJ MARCUS COOPER ze Zlína, který se pohybuje na scéně od roku 2003 a žánr jeho setů se dá popsat jako electro/house/techhouse. Dalším zajímavým hostem této party bude slovenský DJ SLAVOC, který k nám dorazí z Pezinku. Tento dj hraje od roku 98 a probrázdil všechny kouty klubů po celém Slovensku. Tento večer se nám SLAVOC představí v nabitém setu ze škatulky electro-minimal-tech. Zbytek lajnapu doplní residentní djs bookingu JZD Promotion. Celou party nakopne ve svém premiérovém house setu DJ SIKI. Dalším ze zástupců pořádající agentury je brněnský DJ IAN FUZZY neúnavný zastánce electro music. Lajnap této nadupané akce uzavře DJ MARTINI v tech-house-progressive stylu. www.aclub-slavicin.cz 13. 6., A-Club, Slavičín, 21.00

Uzávěrka dalšího čísla 15. června 2009!!!

ZL -Zlín, ZL MAL -Zlín Malenovice, UH - Uherské Hradiště, UB - Uherský Brod, VS - Vsetín, LU - Luhačovice, KU - Kunovice, KM - Kroměříž NA - Napajedla, OTR - Otrokovice, RPR - Rožnov p. Radhoštěm, VALMEZ - Valašské Meziřící, VIZ - Vizovice, FR - Fryšták, BŘE- Březolupy


inZlin 06-2009new:tisk

62

27.5.2009

13:08

Stránka 62

tipy na akce

EXARGEMA Po dvaceti letech uslyšíte koncert „Velká Morava“ Exargema. Legendární kapela se vrátí před publikum v původní sestavě. Přijďte si poslechnout naživo notoricky známé hity jako Vyznání, Proroctví, Jsem jaký sem, Barová zpěvačka, Můj svět, Dlouhé roky, On byl král, .. Zpívá Blaťoch (Rosťa Blaťoch Fojtík) a Bobr (Zbyněk Bobr Horák). Na kytary hrají: Slávek Borovička a Pavel Hulata, na basu Pepa Holomáč, na bicí Igor Mokroš a vocal Lenka Kuřilová. Předskupiny Neutral a Meds. Více na www.exargema.cz/"

Poslechové pořady Peter ČECHOMOR ,,Čechomor „byla založena na Gabriel a King Crimson Skupina jaře roku 1988 původně jako volné sdruJiří Černý – Genesis/ Peter Gabriel: Poslechový pořad známého hudebního publicisty představí nové verze gabrielovských Genesis, i sólovou dráhu Petera Gabriela. Přijďte si poslechnout Genesis a Gabriela, jak jste je ještě neslyšeli. Pořádá www.hklub.cz 11.6.19h, divadlo Malá scéna Zlín

Jaromír Merhaut – King Crimson: Poslechový pořad věnovaný 40.výročí vzniku jedné z nejzásadnějších rockových skupin. Poslechneme si takřka kompletní debutové album a ukázky z 13. 6., Zámecký park, Bzenec, 20.00 další tvorby. Součástí pořadu bude i diskuze s fanoušky. Pořádá www.hklub.cz

VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK 2009

27. ročník festivalu na křižovatce žánrů. První festivalový den si nenechte ujít ve velkém sále KZ od 19.00 hodin Báru Hrzánovou a Divadlo Antonína Dvořáka Příbram v inscenaci Hrdý Budžes. Od 22.00 si pak můžete poslechnout koncert Žalman a spol. na nádvoří zámku Žerotínů. V pátek na tomtéž místě od 18.00 zahraje a zazpívá Pavel Bobek & Malina Band a hosté, Robert Křesťan, Katka Garcia, Vladimír Mišík & Etc, Bratři Ebenové a další. Program vás čeká i v Zámecké kapli, kde bude od 17.00 hod. Divadlo Loutek Ostrava – Z Deníku Ostravaka. V areálu zámku začne ve 14.00 i třetí festivalový den. Vystoupí Dáša Voňková & Zdeněk Zdeněk a hosté: Jiří Plocek, František Segrado, Slnovrat, združenie pesničkárov – Bratislava, The Frank & Walters (Irsko) Henri Dikongue & Cathy Renoir (Kamerun / Francie), Psio Crew / Szumi Jawor Soundsystem (Polsko), Fernando Saunders Band (USA), Kofe-in a další... 18. 6. - 19. 6., Valašské Meziříčí

WOHNOUT

23. 6., Kavárna Modus, Zlín, 19.00

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

žení muzikantů hrajících kramářské písně s názvem I.Českomoravská nezávislá hudební společnost. Na konci roku 1990 skupina vydala první album Dověcnosti obsahující řadu upravených lidových písní z Čech a Moravy. V roce 1994 přecházel Čechomor z čistě akustického pojetí do elektrické podoby. V té době nesla skupina název Českomoravská hudební společnost. V roce 1996 vyšla druhá deska Mezi horami. Po vydání třetího alba byl název skupiny definitivně zkrácen na Čechomor. V létě 2000 vystupovala skupina na společném turné s Jaromírem Nohavicou a v lednu 2001 odehrál Čechomor spolu s orchestrem Collegium českých filharmoniků, který aranžoval Jaz Coleman koncert v pražském Rudolfinu. Jaz Coleman se také producentsky podílel na albu Proměny a spolu s Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíhalem a členy Čechomoru si zahrál ve filmu Rok ďábla. V roce 2005 vyšla deska Co se stalo nového.

Vinařsko/turisticko/kulturní Festival otevřených sklepů 2009 bude po dva dny těšit milovníky vína a hudby. Vše se bude odehrávat ve vinařských areálech obcí Moravská Nová Ves, Mikulčice, Prušánky, Kostice, Tvrdonice a Nový Poddvorov. Samozřejmě se jedná o Pá 3.7. 20.00 ochutnávku vín, ale tu doprovodí řada BUCHLOVICE amfiteátr hudebních seskupení. Celý doprovodný kulturní program je koncipován jako DIVADLO volné happeningové hudební i divadelní hraní na vybraných místech v areálu sklepů i ve sklípcích samotných. Jste li DOBŘE ROZEHRANÁ hudebníci, pak se chopte příležitosti zúčastnit se aktivně této hudební událos- PARTIE ti. Pro vaše těleso je připraveno několik Stefan Vögel vhodných míst se zvukovou aparaturou. Jako poděkování za vaše umění obdrží každý člen kapely vstupenku v hodnotě 1000Kč, která mu umožní volný vstup na všechny akce festivalu, volnou degustaci vynikajících vín této oblasti a navíc volný odběr vín ve výši 300Kč. www.otevrenesklepy.cz 20. 6. - 21. 6.

Festival WAKE UP v areálu historického kláštera

host: Aifare

Hudební skupinu Wohnout tvoří kytaristi - bratři Homolové, Jan a Matěj , dále bubeník Zdeněk Steiner a baskytarista Jiří Zemánek. V roce 1998 dělala předkapelu skupině Žlutý pes či Lucii, čímž se dostala do většího povědomí publika. V roce 1999 vyšlo její první album s názvem Cundalla. Ještě si stihla střihnout roli předkapely americké skupině The Offspring a poté už následoval křest alba a jejich první koncertní šňůra. Své příznivce si získali především díky vtipným českým textům a energickým vystoupením. Za svou snahu byli oceněni v anketě Žebřík 2005 v kategoriích skupina roku, klip roku a album roku. Na svém kontě mají jěště alba Zlý noty na večeři, Pedro se vrací, Rande s panem Bendou, CD Nevydáno a Polib si dědu. 1.března 2009 vyšlo nové CD Karton veverek v digitální podobě.

26.-27. června se v areálu Louckého kláštera ve Znojmě koná třetí ročního open-air festivalu. Na hlavní stejdži se představí Vypsaná Fixa, PSH, Polemic, Xindl X, 100°C, Čoko Voko a další. Velkým překvapením je vystoupení německé kapely Lola Angst, která se řadí ke špičce dark/gothic elektronické scény. Jejich pódiové show je zvláštní přítomností klasických kostelních varhan a propracovanou výrazovou choreografií. Organizátoři dále slibují jedinečnou párty uvnitř budovy kláštera, kde si můžete krom muziky vychutnat projekce a zapařit s kamarády videohru na obřím plátně. Stanování uvnitř areálu zdarma. Více najdete na www.wakeup.cz.

Pá 19.6. 20.00 BUCHLOVICE amfiteátr

26.-27.6. 2009 Loucký klášter, Znojmo

Příjemná oddychová komedie s excelentními hereckými výkony v režii Lídy Engelové o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale i ty, kteří kromě dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky a netradiční pohled na život. A ty hra rozhodně nabízí. Je to nesnesitelný chlap. O tom ví své všechny jeho hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár dní, i jeho zoufalý syn, který je pro tohoto nerudného válečného veterána musí shánět. Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii...Tedy skoro žádnou. Protože tahle nová hospodyně je trochu jiná. Nejen, že vydržela celý týden a přišla zase, ale záhy se stává i dámou, o kterou se v téhle partii bude hrát... Ve Zlíně hostuje divadlo ABC. 3. 6., Městské divadlo Zlín, 19.00

CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY Jan Mikulášek – Vladimír Fekar

S představením o nejslavnějším komikovi všech dob Charliem Chaplinovi se na prknech Velkého sálu v červnu rozloučíme. Při této příležitosti nabízí zlínské divadlo zajímavou akci. Po krajském městě, ale i v Kroměříži, Vsetíně, Slavičíně a Hranicích na Moravě jsou na několik stanovištích rozmístěny pohled-


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:08

Stránka 63

tipy na akce nice se zlínským Charliem Chaplinem tedy Radovanem Králem. Pokud tuto pohlednici někdo objeví a přinese ji do pokladny zlínského divadla, dostane slevu ve výši 25 % na zakoupený lístek. Kdo by chtěl vzít s sebou na Charlieho i kamarády či rodinu, může využít skupinové slevy 3+1. Za tři zakoupené lístky obdrží čtvrtý zdarma. 11. 6., MD Zlín, 19.00 - derniéra

TVÁŘ POD MASKOU Dušan Sitek a Ivan Řehák budou posledními herci v této sezóně, kteří odhalí svoji Tvář pod maskou. Cyklus divadelní talk show moderuje Helena Simerská. 16. 6., Divadélko v klubu, ZL 19.00

SPLAŠENÉ NŮŽKY Paul Pörtner

zámecké zahrady. Většinu představení je Národopisný krúžek Dolněmčan. Více možno navštívit zdarma! informací na: www.dolni-nemci.cz. www.holesov.info 13. 6., Dolní Němčí 24. - 27. 6., Holešov

Ochutnávka whisky Podle znalců nechutnají žádné dvě značky whisky stejně. Nápoj se připravuje převážně z ječmene s použitím kotlíkového neboli periodického destilačního příAKCE CIHLA 2009 Jedná se o celostátní kampaň na podpo- stroje. Převážně v Americe se ale whisky ru lidí s mentálním postižením. Přijďte si připravuje destilací z kukuřice. Přijďte koupit cihlu, přijďte podpořit samostatný ochutnat!! Více na www.loft577.cz život mladých lidí s mentálním postiže- 13. 6., Loft 577, Zlín ním! Od 1. do 8. června mezi devátou a jedenáctou prodej v McDonald´s ŽENA – TVŮRČÍ v centru, dále ve Zlatém jablku a v Netradiční tréninkové kavárně OSOBNOST TŘETÍHO Slunečnice. 9. 6. je na Náměstí Míru slav- TISÍCILETÍ nostní zakončení (trh chráněných dílen, Střípky z 6. mezinárodní konference kulturní program). Definitivní tečku pak MAPM konané v květnu v New Yorku. udělá Zahradní aukce 16. 6. na zahradě Beseda a fotoprezentace z této konferenNetradiční tréninkové kavárny ce. Promluví Olga Girstlová, Irena Slunečnice, kde bude k vidění řada umě- Ondrová a další. (Přístup a podmínky k lecky zpracovaných cihel. Posláním Akce ženskému podnikání ve světě, role cihla je podporovat rozvoj neústavních malých ženských firem v globální ekonosociálních služeb, pomáhat lidem s men- mice, rozdíly v podnikání v soukromé a tálním postižením na cestě k samostat- neziskové sféře atd.) Tématem bude nosti a nezávislosti, na cestě k běžnému návrat ke stěžejním okamžikům konfeživotu mimo velké ústavy rence, které se účastnila i Madeleine (www.akcecihla.cz ). Získané peníze Albright, bývalá ministryně zahraničí budou použity na další rozšíření a moder- USA, Condoleezza Rice, bývalá ministrynizaci chráněné a sociálně terapeutické ně zahraničních věcí USA, Hillary Clinton, dílny – Netradiční kavárny Slunečnice. ministryně zahraničních věcí USA. Sbírka 1.- 8. 6., Zlín, 9.00 – 17.00 Spojeno s prezentací podnikatelek Slavnostní zakončení 9. 6., Náměstí MAPM Zlín. O hudební doprovod se postará skvělé komorní trio Ligneus. Míru, Zlín, 9.00 – 18.00

DALŠÍ AKCE ...

Detektivní komedie se skvělým hereckým obsazením. Nic, co jste dosud zažili v divadle, se nepodobá tomu, co vás čeká teď. Komedie Splašené nůžky překvapuje už svou prehistorií. Hra točící se kolem vraždy koncertního pianisty byla experimentem autora, jak lidé vnímají, či nevnímají realitu. Premiéry se dočkala v Bostonu v roce 1980. Od tohoto data si komedie připisuje jeden superlativ za druhým. Splašené nůžky byly dosud odpremiérovány na 36 místech světa, přeloženy do 11 jazyků a vidělo je 8,5 miliónu diváků. Není divu, že hra boduje také v České republice. Hrají herci divadla Kalich Praha: Ladislav Potměšil, Dalibor Gondík, Ivana Jirešová, Zahradní aukce 16. 6., Slunečnice, Ladislav Županič, Valerie Zawadská / Zlín, 16.00 Jaroslava Brousková a Zbyněk Fric. Více na www.september.cz 16. 6., Malá scéna Zlín, 19.00

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Michal Viewegh

Sídlo památky UNESCO

Město Kroměříž slaví hned několika způsoby. V pátek 5. 6. to bude muzikálová balada o zloději koní Cikáni jdou do nebe. Hraje Městské divadlo Brno v režii Petra Kracíka. Začátek je ve 20.00 na Velkém náměstí. Tady také hned v sobotu od 8.00 začíná Jarmark lidových řemesel řemeslné výrobky z keramiky, proutí, skla, dřeva, textilu, hračky, šperky, krajové cukrářské výrobky, ukázka tradičních řemesel. O hodinu později začíná na pódiu na náměstí Den tance. Jedná se o přehlídku tanečních klubů, kroužků a souborů města v kolektivním předtančení, párová vystoupení ve standardních a latinskoamerických tancích.

Mladá vdova, učitel autoškoly, sebevrah a čtyři andělé — to jsou protagonisté knihy Michala Viewegha. Oblíbený spisovatel v ní s obvyklou fabulační a kompoziční bravurou vypráví příběh jediného dne, na jehož konci se tři lidské osudy spojí v jeden. Nenechte si ujít osudy tří stěžejních postav Ester, Karla a Zdeňka. Jevištní adaptaci poslední novely našeho v současnosti nejčtenějšího a nejvíce překládaného spisovatele Michala Viewegha „Andělé všedního dne“ uvidíte v Městském divadle Zlín naposled. 5. - 6. 6., Velké náměstí, Kroměříž 23. 6., MD Zlín, 19.00 - derniéra

Festival LOUTKY A BÁBKY 1. ročník mezinárodního setkání loutkových a alternativních divadel z Moravy, Slovenska a Čech. Jsou připraveny dopolední představení pro děti i odpolední pro veřejnost. Program bude doplněn koncerty, výstavou, výtvarnými dílnami. Souběžně s festivalem bude probíhat přehlídka lidové umělecké tvorby, kterou pořádá Klub umění a řemesel. Z bohatého programu nabízíme např. jedinečné představení divadla CONTINUO, které se uskuteční ve středu 24. 6. po setmění (21.30 hod) v zámecké zahradě. Ze slovenských hostů se můžeme těšit na Bábkové divadlo Žilina a jejich skvělé představení Othello alebo Škrtič benátský v režii J. Nvoty. Z koncertů to bude cimbálová muzika VODĚNKA, kapely LOS PERDIDOS, TUBABU a další. Celý festival je situován do plenéru města a

63

FESŤÁČEK 2009 Centrum služeb postiženým Vás srdečně zve na první ročník Fesťáčku 2009, který se uskuteční dne 6. 6. v areálu CSP Zlín na Mostní ulici. Samotné hudební produkci předchází jarmark. V 16.00 pak začíná hudební festiválek. Těšit se můžete na program rádia Čas, Capoieru Zlín, kapely Jitunk Company, zlínskou sestavu zhudebňující poezii - Kájovu kapelu, alternativní rock v podání frištáckého bandu Tři tuny a další. O večerní Fire show se postará skupina z Napajedel Ardor Viridis. Nebude chybět ani pivní stan a grilování. Pozor! Začínáme hodinu před polednem. Těšíme se na všechny! 6. 6., Areál CSP, Zlín, 11.00

2. ročník Pečení chleba

15. 6., Loft 577, Zlín, 17.00

Caribic party Konečně pořádná odvazová párty ve Zlíně. Párty bazének - míchačky - exotické třtinové rumy - podmanivá hudba - přítomnost od 22:00 vítána v plavkách! Nevažte se a přijďte na Caribiv party. 19.06.2009, Bamboo, Zlín

Salsa Cubana night Je to večer, ke kterému není co dodat. Je to párty, jež nemá ve Zlíně obdoby. Kdo se prozatím nezúčastnil, jako by nežil. Přijďte a žijte naplno, nejen přežívat. 20.06., Bamboo, Zlín Jiří Kolbaba –

Sultanát Omán – Pohádky tisíce a jedné noci Další ze zajímavých přednášek Jiřího Kolbaby, víceprezidenta klubu cestovatelů, který každoročně přináší divákům a posluchačům neuvěřitelné zážitky ze svých cest, míří do Uherského Brodu. Jiří Kolbaba procestoval více než 100 zemí světa a zachycené okamžiky zpracoval do cestovatelských besed a diashow, které jsou vždy velmi úspěšné. Přednáška s názvem Sultanát Omán – Pohádky tisíce a jedné noci představí zájemcům Muscat, hlavní město Ománu, které je plné překvapení, krásy, arabské architektury, zlatých chrámů a mešit. Podívaná, která bere dech! Zachycuje také dobrodružné toulky pouští Rub-alchalí v blízkosti Jemenu a Saudské Arábie. Nenechte si tuto skvělou akci ujít, jistě nebudete zklamaní.

Přijměte pozvání na další ročník pečení 22. 6., Kino Máj, Uherský Brod chleba v Dolním Němčí. Akce se koná v Uzávěrka dalšího čísla Muzeu na Mlýně a opět ji pořádá 15. června 2009!!!


inZlin 06-2009new:tisk

64

Týdenní program kin ve Zlíně od ČT do ST na plakátech, letácích www.gacinema.cz, www.velkekino.cz. Můžete vidět následující filmy Andělé a démoni Hannah Montana Holka z města Jménem krále Když se muž vrací domů - ART Na odstřel Herečky Noc v muzeu 2 Poslední dům nalevo Případ nevěrné Kláry Terminator Salvation Transformers Víno roku

ZL Golden Apple Cinema So 13 Dobrodružství na pasece II. Ne 14 Dobrodružství na pasece II. St 17 Podivuhodný případ Benjamina Buttona St 17 Podivuhodný případ Benjamina Buttona So 20 Do kina za Krtkem Ne 21 Do kina za Krtkem So 27 Cirkus Hurvínek Ne 28 Cirkus Hurvínek

11:00 11:00 10:00 14:00 11:00 11:00 11:00 11:00

ZL kino Květen Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Poslední dům nalevo Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Poslední dům nalevo Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Poslední dům nalevo Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Na odstřel Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Na odstřel Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Na odstřel Noc v muzeu 2 Andělé a démoni Na odstřel

16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30 16:00 18:00 20:30

ZL Velké kino Po 8 Po 8 Po 22 Po 22

Vévodkyně Vévodkyně Líbáš jako Bůh Líbáš jako Bůh

10:00 14:00 10:00 14:00

KU kino Lípa St 3 Ne 7 St 10 St 10 Ne 14 St 17 Ne 21 Ne 21 St 24 Ne 28 Ne 28

Příběh o Zoufálkovi Valkýra Město Ember Město Ember Strážci - Watchmen Normal Rychlí a zběsilí Rychlí a zběsilí Milionář z chatrče Válka nevěst Válka nevěst

19:30 19:30 17:00 19:30 19:30 19:30 17:00 19:30 19:30 17:00 19:30

UH kino Hvězda Po 1 Po 1 Út 2 Út 2 St 3 St 3 St 3 Čt 4 Čt 4 Pá 5

13:09

Stránka 64

f ilmy v kinech

ZL Golden Apple Cinema, Velké kino, kino Květen

Po 1 Po 1 Po 1 Út 2 Út 2 Út 2 St 3 St 3 St 3 Čt 4 Čt 4 Čt 4 Pá 5 Pá 5 Pá 5 So 6 So 6 So 6 Ne 7 Ne 7 Ne 7

27.5.2009

Líbáš jako Bůh Proměny Proměny Líbáš jako Bůh Kletba Měsíčního údolí + host režisér Gabor Csupo Líbáš jako Bůh Proměny X-men Origins: Wolverine Gran Torino Gran Torino

17:30 20:00 18:00 20:00 15:30 17:45 20:00 17:45 20:00 17:30

Pá 5 So 6 So 6 Ne 7 Ne 7 Ne 7 Po 8 Po 8 Út 9 Út 9 St 10 St 10 Čt 11 Čt 11 Pá 12 Pá 12 So 13 So 13 Ne 14 Ne 14 Ne 14 Po 15 Po 15 Út 16 Út 16 St 17 St 17 St 17 Čt 18 Čt 18 Čt 18 Pá 19 Pá 19 So 20 So 20 Ne 21 Ne 21 Ne 21 Po 22 Po 22 Út 23 Út 23 Út 23 St 24 St 24 Čt 25 Čt 25 Čt 25 Čt 25 Pá 26 Pá 26 Pá 26 So 27 So 27 So 27 Ne 28 Ne 28 Po 29 Po 29 Út 30 Út 30 Út 30

X-men Origins: Wolverine 20:00 X-men Origins: Wolverine 17:30 Gran Torino 20:00 Most do Země Terabithia 15:30 Gran Torino 17:30 X-men Origins: Wolverine 20:00 Gran Torino 17:30 X-men Origins: Wolverine 20:00 X-men Origins: Wolverine 17:30 Život za zdí 20:00 X-men Origins: Wolverine 17:30 Gran Torino 20:00 Žert + Moravská Hellas 16:00 Dvojí hra 20:00 Báječný svět shopaholiků 17:30 Dvojí hra 20:00 Dvojí hra 17:30 Báječný svět shopaholiků 20:00 Bolt - pes pro každý případ 15:30 Báječný svět shopaholiků 17:30 Dvojí hra 20:00 Dvojí hra 17:30 Předčítač 20:00 Předčítač 17:30 Dvojí hra 20:00 Bolt - pes pro každý případ 15:30 Dvojí hra 17:30 Předčítač 20:00 THX 1138 16:00 Star Trek 18:00 Terminator Salvation 20:15 Terminator Salvation 17:30 Star Trek 20:00 Star Trek 17:30 Terminator Salvation 20:00 S krtkem do pohádky 15:30 Terminator Salvation 17:30 Star Trek 20:00 Star Trek 17:30 Terminator Salvation 20:00 Star Trek 16:00 Terminator Salvation 18:15 Občan Havel přikuluje 20:30 Star Trek 17:30 Terminator Salvation 20:00 Silnice + úvod Václav Koubek 16:00 Zlaté kopulování - Zakončení sezóny Zlatého fondu 18:00 Noc v muzeu 2 18:00 Hannah Montana 20:00 Noc v muzeu 2 16:00 Hannah Montana 18:00 Holka z města 20:00 Noc v muzeu 2 16:00 Hannah Montana 18:00 Holka z města 20:00 Noc v muzeu 2 15:30 Hannah Montana 17:30 Noc v muzeu 2 17:30 Hannah Montana 20:00 Noc v muzeu 2 16:00 Hannah Montana 18:00 Home 20:00

Česká rapublika Mamma Mia! Vrchní, prchni ! Dědictví aneb Kurvahošigutntag Taking Off

Po 1 Po 1 Po 1 Po 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Ne 21

Kdopak by se vlka bál S krtkem do pohádky Kdopak by se vlka bál Pohádky na dobrou noc Lovecká sezóna 2 Normal Normal Předčítač Předčítač Předčítač Líbáš jako Bůh Zambie očima dvou Evropanek - cestovatelská beseda Pátek třináctého Pátek třináctého Báječný svět shopaholiků Báječný svět shopaholiků Bolt - pes pro každý případ Happy Go Lucky Happy Go Lucky Znovu 17 Znovu 17 Sultanát Omán - J. Kolbaba (beseda z cyklu Cesty) Znovu 17

08:00 10:00 14:00 16:00 16:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 16:00 18:00 20:00 20:00 20:00 20:00 16:00 20:00 20:00 20:00 20:00 18:00 20:00

UB Letní kino Panský dům St 17 Gran Torino Pá 26 Zahájení letního kina - AL-YAMAN koncert Pá 26 Chaotická Ana Ne 28 Milionář z chatrče Út 30 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?

21:00 20:00 22:00 21:00 16:00

LU kino Elektra St 3 Pá 5 So 6 So 6 Ne 7 Ne 7 St 10 So 13 Ne 14 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 St 24 Čt 25 Čt 25 Pá 26 Pá 26 So 27 Ne 28

Ukrutně šťastni Baader Meinhof Komplex Hotel pro psy Gran Torino Hotel pro psy Gran Torino Mezi zdmi Rychlí a zběsilí Rychlí a zběsilí Vicky Cristina Barcelona Až tak moc tě nežere Pátek třináctého X-men Origins: Wolverine X-men Origins: Wolverine Čas umírat Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? Odpor Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? Proměny Star Trek Star Trek

19:30 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 16:00 19:30 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30

VALKÝRA

UH Letní kino Smetanovy sady St 3 Pá 12 So 13 Pá 26 So 27

UB kino Máj

20:45 20:45 20:45 20:45 20:45

OTR kino Beseda St St St St St

3 3 10 17 24

Vévodkyně 17:00 Vévodkyně 19:30 Líbáš jako Bůh 17:00, 19.30 Normal 19:00 Bohéma - Projekt hudební film 19:00

NA kino Pá 12 So 13 So 13 Pá 19 Pá 19 So 20 Pá 26 So 27

El Paso Bolt - pes pro každý případ Normal Hotel pro psy Star Trek Pátek třináctého Andělé a démoni Báječný svět shopaholiků

19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 19:30 19:30 19:30

Valkýra vypráví o skutečném životním příběhu plukovníka Clause von Stauffenberga, který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci. Plukovník byl vždy velmi čestným vojákem, který odhodlaně sloužil své zemi. Poté co je

ZL -Zlín, ZL MAL -Zlín Malenovice, UH - Uherské Hradiště, UB - Uherský Brod, VS - Vsetín, LU - Luhačovice, KU - Kunovice, KM - Kroměříž NA - Napajedla, OTR - Otrokovice, RPR - Rožnov p. Radhoštěm, VALMEZ - Valašské Meziřící, VIZ - Vizovice, FR - Fryšták, BŘE- Březolupy


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:09

Stránka 65

f ilmy v kinech zraněn a odvelen z fronty dojde k vylodění spojeneckých jednotek v Normandii a Stauffenberg se stává členem rozsáhlého spiknutí. Stojí na straně německého odboje a rozhodne se využít rafinovanou strategií - použít Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav ohrožení známý jako Operace Valkýra. Spolu s ostatními odhodlanými důstojníky se rozhodne zavraždit vůdce a svrhnout jeho nacistickou vládu. Jak tento příběh dopadne? Sledujte už nyní v kinech. USA, Německo 2008/ 120 min./ režie: Bryan Singer Kino Lípa Kunovice

Obhajoby se ujímá ambiciózní mladý právník, který je přesvědčen, že vrah je psychicky vyšinutý. Aby to dokázal, ponoří se do vrahovy šokující minulosti a poznává pozadí nelítostných činů. Chcete vědět více? Navštivte některé z kin. ČR, Makedonie 2009/ 100 min./ režie: Julius Ševčík

65

jde. Akční / Dobrodružný / Sci-Fi/ USA, 2009, 147 min/ Režie: Michael Bay GAC Zlín

Případ nevěrné Kláry

Otrokovická Beseda, Kino Lípa Kunovice, Kino Napajedla, Kino Svět Holešov

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE

STRÁŽČI – WATCHMEN

Další z povedený x-menovský příběh, který diváka tentokrát blíže seznámí s temperamentním mutantem Wolverinem. Děj se vrátí k samotným počátkům jeho "hrdinské" kariéry - do šedesátých let, kdy se zúčastnil tajného vládního projektu s názvem Weapon X. Tento projekt mu však od základů změnil život. Stálým stínem tohoto hrdiny je i zákeřný a nemilosrdný William Striker, který se může považovat za jeho duchovně-adamantiového otce a věčnou Nemesis. Wolverine však není jediným „výtvorem“ záhadného projektu Weapon X. Na scéně se objeví i jistý Victor Creed, jenž je v dnešních dnech spíše znám pod pseudonymem Sabretooth, a se kterým má Wolverine nevyřízené účty z minulosti. A jak to dopadne? Nechte se překvapit v kinosálech. USA 2007/ 107 min./ režie: Gavin Hood

Komiksový, temně mnohovrstevný příběh, ve kterém se představí spousta netradičních superhrdinů. To je zbrusu nový film Alana Moorea. V něm jsou představeni superhrdinové s nadpřirozenými schopnostmi, kteří byli zasazeni do reality, jež se od chování a smýšlení těchto postav podstatně liší. Píše se rok 1985, venku zuří studená válka, ve které hrozí, že přeroste v nukleární střet světových velmocí. V této době již maskovaní hrdinové nejsou považování za ochránce lidstva, nýbrž za okraj společnosti, kde také živoří a vzpomínají na své staré dobré časy. Po násilné smrti jednoho z nich se rozhodne hrdina přezdívaný Rorschach zmobilizovat všechny své bývalé kolegy. Chce s nimi znovu spojit síly a strážit lidstvo. Kdo ale bude držet ochranou ruku Kino Nadsklepní Kroměříž, Kino nad nimi? USA 2009/ 162 min./ režie: Svět Holešov, Kino Lípa Kunovice, Zack Snyder Kino Lípa Kunovice

NORMAL

Kino Hvězda Uherské Hradiště

Transformers: Pomsta poražených

Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Už popáté se objeví v kinech film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti, Michala Viewegha. Adaptace se dočkal tragikomický román Případ nevěrné Kláry z roku 2003, který vznikl v česko-italské koprodukci. / komedie/ Itálie / Česko, 2009 / Režie: Roberto Faenza GAC Zlín

LETNÍ FILMOVÝ MARATON Vsetínský filmový festival už po třetí míří na Balkán. Podrobný program 11. ročníku Letního filmového maratónu - viz www.dkvsetin.cz. Opět nás čeká řádná porce filmů z tohoto regionu. Převládat budou novější filmy ze zemí bývalé Jugoslávie. Tentokrát zaostřeno na Slovinsko. Málokdo u nás asi tuší, že se Slovinci kromě cestovního ruchu věnují také natáčení hraných filmů a nevyrobili jich v posledních letech málo. V loňském roce sklidily velký ohlas filmy tzv. Nové vlny rumunského filmu - i letos se k tomuto fenoménu akce vrátí. Samozřejmě nebude chybět pohled do minulosti. Jugoslávská kinematografie byla v uplynulých čtyřech desetiletích velmi plodná. Mezi stěžejní doprovodné akce akce Maratonu patří beseda na téma „Kde začíná a končí filmový Balkán“ (11. 6., 18.00 - přednáškový sál Masarykovy veřejné knihovny). Mluvit bude filmový režisér, scénárista, producent a rodák z makedonské Skopje, Ivo Trajkov. Další událostí bude výstava s názvem „Balkánské doteky“. Výběr dosud nevystavovaných fotografií z jubilejního 25. ročníku Interfotoklubu Vsetín 2008. ( zahájení 12. 6. v 15.30 do 6. 7., foyér kina Vatra) 11. – 14. 6., Kino Vatra, Vsetín

Tento thriller je natočený podle skutečného případu masových vražd, které otřásly Evropou ve třicátých letech minulého století. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i během pobytu ve vězení rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje k velmi dramatickému konci. Celý příběh se odehrává v období od února 1929 do října 1931, kdy tento krutý vrah zavraždil osm lidí a mnoho dalších napadl. Zabíjel všechno, co mu přišlo do cesty – muže, ženy i zvířata. V tomto filmu se znovu na plátna kin jako český „ Hannibal Lecter“ vrací tolik známý a obdivovaný Milan Kňažko.

Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se zdálo být riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka Michaela Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, která právě teď píše svou druhou kapitolu. Jak už to tak u pokračování chodí, druzí Transformers mají být akčnější, napínavější a zábavnější. To při vzpomínce na první díl vyvolává otázku, zda to vůbec

Příjem inzerce:

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info Uzávěrka dalšího čísla 15. června 2009!!!

ZL -Zlín, ZL MAL -Zlín Malenovice, UH - Uherské Hradiště, UB - Uherský Brod, VS - Vsetín, LU - Luhačovice, KU - Kunovice, KM - Kroměříž NA - Napajedla, OTR - Otrokovice, RPR - Rožnov p. Radhoštěm, VALMEZ - Valašské Meziřící, VIZ - Vizovice, FR - Fryšták, BŘE- Březolupy


inZlin 06-2009new:tisk

66

27.5.2009

13:09

Stránka 66

výstavy

TIPY NA VÝSTAVY

Alžbeta Štefunková - Szabó

ného umění se představí čeští a sloven- éru jako ilustrátor časopisů a v reklamě. ští umělci do třiceti let, které vybrala Během 60.let se Warhol vypracoval odborná porota. z tvůrce inzerátů na jednoho z nejproslulejších amerických umělců své doby. 12. 5. - 13. 9., KGVU, Zlín Warhol s okruhem svých spolupracovníků definovali základní pojmy dekády 60. ANDY WARHOL let. Byl také úzce spjat s americkou rocv Kroměříži kovou skupinou Velvet Underground. Za zmínku stojí i jako filmař a spisovatel. 6. 6. - 30. 8., Galerie v Podloubí, KM

Slovácké peklo dua Puk-Puk

V minigalerii 6.15 ve zlínských filmových ateliérech na Kudlově představí svou sérii grafik nazvanou Kupkovské iniciace ilustrátorka Alžbeta Štefunková - Szabó. Bývalá pedagožka na Střední umělecko – průmyslové škole v Uherském Hradišti je absolventkou Hložníkovy grafické Andy Warhol, šílený albín se slovenskýškoly a dnes žije a pracuje ve sloven- mi kořeny (Medzilaborce), ale narozený ském Martině. v Pittsburghu dobyl Ameriku tím, že pod Minigalerie 6.15, Zlín, do 15. 9. deštník umění přizval reklamu, bulvár a všechny ostatní nejnižší projevy populární kultury. Nedávno byl zlomek jeho V. ročník Zlínského děl k vidění v pražském Rudolfinu, teď salónu mladých máte možnost v Kroměříži. Andy Warhol Po přehlídce laureátů cen všech dosa- studoval designový obor na Carnegieho vadních Zlínských salónů mladých při- technologickém institutu v Pittsburghu. chází na řadu pátý ročník této akce. Ve Po absolutoriu se v roce 1949 přestěhovšech prostorách zlínské Galerie výtvar- val do New Yorku a začal úspěšnou kari-

Výstava spojuje apoteózu současné „globální" dědiny, obklopené supermarkety ze všech světových stran, lokální folklórní ego a sexualitu v tradičním ornamentu. Šiky stařenek míří z kostela tam, kde je kuře nejlevnější, fotbalisti zase vyhráli penaltou v nastavení a za humny už podruhé hoří skládka pneumatik. Tož tak. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 11. 6. v 18.00 v kině Hvězda. Vernisáž oživí balkánské rytmy z kouzelné krabičky pana Puk-Puka. 11. 6. – 15. 7. kino Hvězda, UH

MUZEA, GALERIE A DALŠÍ MÍSTA KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, ZL

MD ZLÍN, FOYER

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, KM

Napříč časem Zlín 1918 - 2008

Andy Warhol

Dům umění + Zlínský zámek

dobové fotografie, do 30.6.

6.6. - 30.8.

V. Zlínský salon mladých 2009

SLOVÁCKÉ MUZEUM, UH

Moravia - srdcová pětka

Hlavní budova

do 13. 9.

mapy Moravy 16.- 18. stol., 18.6. -30.8.

GALERIE KABINET T., ZL

Veteš nebo poklad?

OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ

Juliana Mrkvová 4.6. – 10.7.

F. Kretz a Slovácké muzeum do 20.9.

do 14. 6.

MINIGALERIE 10:15, ZL

KINO HVĚZDA, UH

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO

Alžběta Štefunková - Szabó Kupkovské iniciace - do 15.9.

Malovásek - do 10. 6. Prezentace poskytovatelů

Zámek Kinských Valmez

sociálních služeb - do 10. 6.

do 5.7.

Duo Puk - Puk - Slovácké peklo

Smíšená prod. výstava

Napříč Kanadou II.

11.6. - 15.7.

GALERIE POD RADNICÍ, ZL

KLUB KULTURY UH

– Od Toronta po Vancouver Zámek Vsetín

Iva Hüttnerová – grafika

Galerie v. Rocha

20.6 - 1.11.

GALERIE KAFÍRNA, ZL

do 16.6.

Ćeskoslovenské četnictvo 1918 – 1948

Astronomie v průběhu staletí

GALERIE SKŘIVÁNKOVI

Tibor Hladký (SK) 16.6. - 19.7. 70. výročí ZUŠ

Dušan Polakovič -Pojištěný úsměv

Reduta

Svět pohádek J. Frankové

grafik, ilustrátor a karikaturista, do 15.6.

Naše obrázky - děti z Domečku 166

- kresby, ilustrace do 30.7.

3.6.- 15.6.

Labyrintem věčné tmy

Domeček 166 - výstava dospělí

obrazy nejen pro nevidomé, do 30.8.

17.6.-30.6.

Umprum 90 Augustín, Bárta, Faltus, Váp

GALERIE KINCOVA Jana Zwinsová - Lety a sny - malba od 9.6.

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU - do 30.7. KAMÍNKY Z CEST

fotografie, přírodniny, masky .....do 6.9. FOTOSOUTĚŽ H+Z - do 6.9.

HVĚZDÁRNA, ZL Petr Dosoudil - kresby - do 18.6. Absolutoria studentů ZSVOŠU

MUZEUM J.A.K., UH. BROD František Kožík (1909 - 1997)

DŮM KULTURY UB 30 let drižic Magion - do 22.6. Fotografie Gymnázi J.A.K. 26.6. -31.8.

GALERIE DK UB- PANSKÝ DŮM

Jaromír Šimurda - K.O.S.

sochy, 9.8. - 1.11.

do 5.7.

M KLUB, VALMEZ Kamil Souček - Irán -fotografie

MKS -MĚSTSKÁ GALERIE, HOL Noviny dvou kontinentů

(Asie, Afrika - sbírka novin) 17.6. - 29.7.

Sdružení výtvarných umělců moravsko -slovenského pomezí

do 21.6.

do 30.8. ZL -Zlín, ZL MAL -Zlín Malenovice, UH - Uherské Hradiště, UB - Uherský Brod, VS - Vsetín, LU - Luhačovice, KU - Kunovice, KM - Kroměříž NA - Napajedla, OTR - Otrokovice, RPR - Rožnov p. Radhoštěm, VALMEZ - Valašské Meziřící, VIZ - Vizovice, FR - Fryšták, BŘE- Březolupy


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:09

Stránka 67

adresář KINA

KULTURNÍ DOMY

GOLDEN APPLE CINEMA Zlín

KD ELEKTRA Luhačovice

tel.: 571 817 255, www.gacinema.cz

tel.: 577 131 104, www.mdkelektra.cz

VELKÉ KINO Zlín

DŮM KULTURY Uh. Brod

tel.: 577 432 936 , www.velkekino.cz

tel.: 572 633 460, www.ub.cz/dk

KINO KVĚTEN Zlín - Malenovice

OTROKOVICKÁ BESEDA

tel.: 577 10 32 84

tel.: 577 934 441, www.besedaotrokovice.cz

FIL. CLUB CHARLIE Malá scéna Zlín

DŮM KULTURY Kroměříž

tel.: 577 432 079, www.malascenazlin.cz

tel.: 573 337 422, www.dk-kromeriz.cz

KINO HVĚZDA Uherské Hradiště

KLUB KULTURY Uh. Hradiště

tel.: 572 553 617, www.mkuh.cz

Tel.: 572 551 249, www.kkuh.cz

KINO BESEDA Otrokovice

DŮM KULTURY Vsetín

tel. : 577934441, www.besedaotrokovice.cz

tel.: 571 417 993, www.dkvsetin.cz

KINO MÁJ - Uherský Brod tel.: 572 633 785, www.ub.cz/kino

ZOO Lešná

tel.: 577 131 104, www.mdkelektra.cz

Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu

KINO VATRA Vsetín

HVĚZDÁRNA Zlín

tel.: 571 417 994, www.dkvsetin.cz

tel.: 732 804 937, www. zas.cz

KINO SVĚT Holešov

Zlínský hudební klub

tel.: 573 397 701, www.mks.holesov.cz

www.hklub.cz

KINO Napajedla

ALTERNATIVA Zlín

tel. 577 944 247, www.napajedla.cz

tel.: 577 018 162, www.mestozlin.cz

KINO KLUB SUŠIL Bystřice p. H.

KRAJSKÁ KNIHOVNA F.B. Zlín

tel.: 573 380 566, www.mubph.cz

tel.: 577 210 018, www.kfbz.cz

KINO NADSKLEPÍ Kroměříž

IZAP

tel.:573 339 280, mujweb.cz/www/kinoatheny

II. Morysův dům, tel.:577 434602 DIVADLO

GOLEM GAMBRINUS KLUB Zlín

MĚSTSKÉ DIVADLO Zlín

tel.: 577 596 111, www.golemclub.info

tel.: 577 636 207, divadlo.zlin.cz

MASTERS OF ROCK CAFÉ Zlín

SLOVÁCKÉ DIVADLO UH

Čepkov, tel.: 577 001 122

tel.: 572 557 720, www.slovackedivadlo.cz

LOFT 577 Zlín

MALÁ SCÉNA ZLín

tel. 739 357 622, www.loft577.cz

tel: 776 575 307, www.malascenazlin.cz

ZELENÁČOVA ŠOPA Zlín

DIVADLO MANDRAGORA Zlín

tel.:603 240 882, ww.sopa.cz

tel: 777 198 400, www.skolaumeni.cz

MUSICLAND Zlín www.music-land.cz

AGENTURY

U TETOURA Zlín - Malenovice

AGENTURA PRAGOKONCERT Zlín

tel.: 739 032 883, www.utetoura.com

tel.: 577 432 420, www.pragokoncert.com

KLUB MÍR Uherské Hradiště

AGENTURA VELRYBA Zlín

tel.: 572 553 617, www.mir.uh.cz

tel.: 577 218 849, www.velryba.cz

MUSIC CLUB SLADY Kroměříž

AGENTURA SEPTEMBER Zlín

www.mcslady.cz

tel.: 577 042 214, www.september.cz

JAZZ KLUB Kroměříž

AGENTURA MALÁ SCÉNA Zlín

tel.: 773 616 363, jazzkm.blog.cz

tel.: 776 575 307, www.malascenazlin.cz

VALAŠSKÝ ŠENK OGAR Pozlovice

AGENTURA VICHR UH

tel.: (+420) 577 131 650, www.ogar.cz

tel.: 572 551 851, www.vichr.cz

DRIVE CLUB Holešov

AGENTURA ATLANTIC UH

Tel.: 573 397 701, www.mks.holesov.cz

tel.: 608 123 455, www.angelbrezolupy.cz

M-KLUB Valašské Meziříčí

MUZEA

www.kzvalmez.cz/mklub , tel. 571 684 222

TKA Rožnov p. Radhoštěm tel. 571 651 233, www.tka.cz

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

MUSIC BAR TŘI OPICE Vsetín

tel. 577 004 635, www.muzeum-zlin.cz

www.triopice.cz

OBUVNICKÉ MUZEUM Zlín

ANGEL Březolupy

průmyslový areál Svit , tel. 577 522 225

tel.: 608 123 455, www.angelbrezolupy.cz

HRAD MALENOVICE

TROPIC DISCO UH. Brod

tel.: 577 103 379

tel. 608 767 644, tropic.wz.cz

SLOVÁCKÉ MUZEUM UH

VÁŽNÁ HUDBA

FILHARMONIE B.M., Zlín tel. 577 005 742, www.fbmzlin.cz

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ tel.: 571 757 149, Rožnov p.R., www.vmp.cz GALERIE

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ tel: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

Galerie KABINET T, Zlín Areál Svit, bud. 12, www.kabinett.cz

MINIGALERIE 6.15, Zlín Filmová 174, Zlín, tel.: 577 592 376

FOTOGALERIE DIOS, Zlín Na výsluní 252, Tel.: 577 210 375

HOLEŠOVSKÁ GALERIE DALŠÍ POŘADATELÉ

KINO ELEKTRA Luhačovice

CLUBING, KONCERTY ...

tel.: 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA KM tel. 573 338 388 www.muzeum-km.cz

tel.:573395344, www.mksholesov.cz PRODEJNÍ GALERIE

GALERIE POD RADNICÍ GALERIE KAFÍRNA, Zlín Bartošova, www.galerieatelier.cz

GALERIE ATELIÉR, Zlín Santražiny 3061, www.galerieatelier.cz

GALERIE KINCOVÁ, Zlín tel.: 577 221 708, www.galeriekincova.cz

GALERIE K +P ŠKŘIVÁNKOVI, Zlín tel: 577 437 651,mob: 603 463 673 PLAVÁNÍ & RELAX

Lázně Zlín tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz,

Centrum pohybových aktivit Delfín - Uh. Brod tel.: 572 630 710, www.delfinub.cz

Krytý bazén Uherské Hradiště tel.572551332,www.sportoviste-uh.cz

Sport centrum Holešov tel.:573398434,www.sport-centrum.info

Aqua Centrum a posilovna Hotel Synot - Staré město u UH Nad Hřištem 1891, tel.: 572 471 745 TENIS & SQUASH

Tenis Vršava Zlín Vršava, tel.: 577 215 496

Tenisová hala Zlín - Mladcová tel.: 577 240 179

Tenis. hala - Otrokovice Kvítkovice (u penzionu Lípa), tel.: 577 591 111

Tenis a squash centrum Hvozdná tel.: 577 901 575

Tenis + badminton, Zlín Růmy, tel.: 604 770 770

Squash Kvítková, Zlín Kvítková 5279, tel.: 577 434 112

Squash Club Malenovice Masarykova, tel.: 571 117 633

Sport centrum Morava - UH tel.: 572 540 408

Tenis. hala Mařatice Východ - UH tel.: 572577 312, 607 561 856

Nafukovací tenisová hala - UH Města Mayen 1525, tel.: 774 525 354

Městská sportovní hala - UH tel.: 572 540 492, 731 064 422

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO Příjem inzerce:

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info

67

tel. 571 411 690, www.muzeumvalassko.cz

MUZEUM J. A. K. - Uh.Brod tel. 572 632 288,wwww.mjakub.cz

Uzávěrka dalšího čísla 15. června 2009!!!


inZlin 06-2009new:tisk

27.5.2009

13:09

Strรกnka 68

inZlin 06-2009new:tisk  

6/2009 Programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma více str. 18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you