Page 1

www.halsozam.com

1


Friskvård – Företag E-kursen är gjord för både företag och organisationer, stora som små. Jag guidar utvalda personer genom processen att bygga upp ett ledningssystem. Jag förenklar uppbyggandet i tre steg. 1. Varför friskvård (onlinekurs – e-kurs) 2. Bygga upp ledningssystemet – en process på 12 månader (eller en enklare på 6 månader)

3. Genomförande Steg 1 - Varför friskvård Första steget är en gratis e-kurs Syfte: Skapa intresse och beslutsunderlag för att bygga upp ett ledningssystem för friskvård. Mål: Beslutsfattare/ företagsledning har tagit beslut att införa ett ledningssystem. De har också beslutat hur mycket tid friskvårdteamet får använda av befintlig arbetstid för att genomgå kursen. Målgrupp: Beslutsfattare och alla som är intresserade av ämnet. Steg 2- Bygga upp ledningssystemet – en process på 12 månader E-kurs på 12 månader – bygga upp ett hållbar och integrerat system Roller; Företagsledning är inblandade i de stora besluten och sitter med som representant i Friskvårdteamet. Friskvårdsteamet bygger upp ledningssystemet med anvisningar från mig genom e-kursen. Syfte: Jag utbildar ett antal människor på företaget/organisationen i hur man bygger upp systemet. Mål: Efter 12 månader har byggt upp ett ledningssystem för friskvård som är både integrerat och hållbart. Tid för kursen: Några timmar per vecka enligt överenskommelse med arbetsgivare. Steg 3- Genomförande Delmål: Efter 6 månader påbörja aktiviteter för medarbetarna Mål: Efter 12 månader har ett ledningssystem som fungerar och medarbetarna är med i processen och igång. www.halsozam.com

2


Vad är en e-kurs. E-kursen, onlinekurs ligger på nätet (precis som gratisutbildningen) Deltagarna får ett lösenord och login till min kursplattform. Vem kan gå e-kursen Friskvård – Företag. Du som är speciellt intresserad av hälsa. Chefer med arbetsledande befattning eller idrotts/hälsointresserade personer. Det bör vara genuint intresserad av andra människors hälsa. Hela tiden har en bra dialog med företagsledning och beslutsfattarna på din arbetsplats. Skyddsombud, fackliga representanter - tillämpa detta inom arbetsmiljöarbetet och SAM. Helst 2 personer från företaget/organisationen genomgår kursen. Du som går e-kursen är delaktig i att bygga upp ledningssystemet i första hand. Utförandet av aktiviteter kan ligga på någon annan eller på ett annorlunda sätt. OBS! Enklare E-kurs 6 månader - Lära sig om friskvård på jobbet Genomförande av e-kurs Friskvård – Företag Varje modul representerar en månad. Varje månad är uppdelad i fyra avsnitt/vecka. Varje vecka finns det matrial i form av en film, en ljudfil eller en pdf- fil. I matrialet finns uppgifter som deltagaren ska utföra till nästa vecka. Ibland vill jag få in uppgifterna för att se om det fungerar. Alla kommer att få tillgång till ett forum där vi ventilerar lösningar, tankar och utveckling. • Jag kommer att guida alla genom hela processen. • Skype-samtal, forum ev. webinar för cyberträffar

• • • • • •

www.halsozam.com

3


Kursinnehåll: Deltagarna kommer att jobba med att gå igenom företaget och inventera vad som behövs och vad som passar att satsa på. Företagsledning har redan utbildas. Modul 1 – Organisationsbildning Processledare Jag går igenom vad en processledare gör och vilken roll du har. Du får själv avgöra vad du tar till dig och kan använda dig av. Bra arbetsmiljö Vad medarbetar anser att bra arbetsmiljö är kan ge dig en hint om vad du kan fokusera på. Styrgrupp Det är viktigt att man får med rätt personer men inte för många i en styrgrupp som sedan ska presentera förslag till företagsledningen. Policy Att jobba sig igenom vissa funderingar kring friskvård är bra så du är beredd att argumentera om det som känns viktigt och angeläget.

Modul 2 – Varför friskvård Nå ut Att nå ut till alla i företaget eller organisationen innan man tar för stora beslut är viktigt. Alla bör få kännas sig delaktiga i allt som händer. Förändringsstilar När du ser vilken förändringsstil dina medarbetare har så kan det vara lättare att förstå hur de vill bli bemött. Möten Du kommer att ha många möten och det är viktigt att du håller dig till de mötesregler som känns bra. Hinna ikapp Du får här tillfället att jobba igenom alla uppgifter och komma ordentligt ikapp.

Modul 3 – Friskvårdsplan Friskvårdsplan: Gör en övergripande planering om vad du behöver göra under ett år. Du får struktur och ordning. www.halsozam.com

4


Inventering: För att veta vilka aktiviteter och behov som finns är det bra att göra en ordentlig inventering. Belöning: Att bli sedd och hörd är en sak men att få andra attraktiva belöningar är både roligt och kan vara en sporre. Planera: Att göra en konkret plan är nu lättare när du har fått riktlinjer för behov och möjligheter.

Modul 4 – Aktiveringsplan Förändra: Du får lära dig att se i vilken förändringsfas du är i och dina medarbetare. Det blir lättare att föra dem framåt mot målet. Vardagsmotion: Många får för sig att motion bör vara något jobbigt och stort när det i mångt och mycket räcker med bra vardagsmotion. Åtgärder: Att utvärdera alla uppgifter du har samlat in är guld värd för att genomföra nästa steg. Aktiveringsplan: Planeringen av aktivitetsplanen blir nu lättare med all information du har samlat in.

Modul 5 – Utbildningsplan Chefer: Många chefer har klättrat på karriärstegen men har fått en bra bildning. Dessa utbildningar är mer till för att repetera det de lärt sig. Arbetsledare: De som har en arbetsledande befattning behöver så stöttning eftersom de sitter mittemellan. De kräver sin speciella utbildning. Övriga: De aktiviteter som ska dras igång behöver även utbildningar för att få ut budskap och utförande. www.halsozam.com

5


Utbildningsplan; Sammanställ all information i en utbildningsplan.

Modul 6 – Tester Tester: Det finns olika sorters tester att göra för olika syften. Det är bra att vara på det klara med om det är nödvändigt med tester, varför man ska ha dem och vilka man ska göra. Personlighet: Lite mer tankar omkring vilken personlighet man är som styr hur man tänker och uppför sig. Övergripande sammanställning: För att du som processledare ska kunna ha en chans att få en övergripande bild på vad som ska komma. Krävs att du sammanställer alla planer Aktiviteter påbörjas

Modul 7 – Arbetsskador Motoriska enheter Att förstå vad som krävs för att få kroppens muskler att röra sig och hur det hela hänger ihop. Belastning Det är skillnad på att överbelasta och underbelasta sina muskler. Du får en förståelse för olikheterna och vilken träning som behövs. Dator Många av oss sitter stilla och det uppstår olika problem I rörelseapparaten som kan elimineras. Skiftgång Att gå skiftgång sliter ofta hårt på kroppen och innebär att man får tänka lite annorlunda för att hålla sig pigg och kry.

www.halsozam.com

6


Modul 8 – Bemötande av sjukskrivna Långtidssjukskriven: När man blir långtidssjukskriven så skapar man ordning och rutiner som ska passa det liv man lever. De är inte så lätt att komma sig ur. Vägen tillbaka: Här berättar en kvinna om hennes väg tillbaka om små problem som ibland kan bli oövervinneliga. Tips: Mängder med tips till de på arbetsplatsen och andra organisationer om hur man vil bli bemött. Arbetsträning Det finns många delar att fundera över när personen kommer tillbaka för att arbetsträna för alla på arbetsplatsen.

Modul 9 – Stress Stress Hur stressade är du och dina medarbetare. Dags att ta reda på det. Bengtsson Du får följa Bengtsson och bena ut var han har sina största stressorer. Besvär och sjukdom Hur märker man både fysiskt och psykiskt vad som håller på att hända. Vad ska man bara uppmärksammad på. Projektjobb Det är roligt att jobba med olika projekt men det gäller att se till att det inte går över styr

Modul 10 – Kost och motion www.halsozam.com

7


Näring: Kroppen struntar i vad du äter men gör om det till näringsämnen som du ka leva på. Många är teorierna på vad man ska äta och inte. Stretching: Har man obalans i kroppens muskler så kan t ex kort höftböjarmuskel utmynna i ryggproblem. Matsal: Vad äter folk och vad serveras på matsalen. Vad fikar folk och kan du bidra med någon kunskap till förbättring. Mental träning Att tänka bra tankar är bättre för vårt välmående. Kroppen agerar efter vad du tänker så var medveten.

Modul 11 – Projekt långtidssjuka Förberedelser: Du behöver förbereda dig på vad som krävs av dig som är gruppledaren Skriva sin historia Det kan vara mycket läkande att få uttrycka sin historia på olika sätt. Alternativa aktiviteter Det finns många aktiviteter som man kan hitta på som är mer vilande för båda kroppen som själen. Planera ett projekt Att ha en plan på hur projektet ska framskrida och vad det ska innehålla är guld värt.

Modul 12 – Motivation och inspiration Olika tips för att gå vidare.

www.halsozam.com

8


Efter 6 månader Friskvårdteamet har byggt upp halva ledningssystemet. Kvalitetessäkringssystem, utvärderingssystem och rutiner är fastställt. Nu påbörjas personalens utbildningar enligt friskvård- och utbildningsplanen. Det kan vara olika utbildningar där chefer, mellanchefer och arbetsledare utbildas i olika ämnen. Övrig personal i andra. Allt enligt vad friskvårdteamet har planerat. Följande e-kurser kan medarbetarna gå via HälsoZam. På några av e-kursen finns en handledningsbok. Det kan behövas om någon annan inom företaget vill agera som ansvarig över någon kurs och håller ihop gruppen. Man går endast en kurs i taget. Detta innebär att medarbetarna kan bygga upp sin egen träning på lång sikt. T ex De börjar med ”promenera – gå/jogga - börja jogga – jogga en mil” = 12 månaders träning. E-kurs Promenera Mera

Tid 3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. (handlingsplan finns)

Gå/Jogga Börja jogga

3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. 3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. (handlingsplan finns)

Jogga en mil

3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. (handlingsplan finns)

Börja på gym Stavgång

3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. 3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. (handlingsplan finns)

www.halsozam.com

9


Vinterträna Golf

Börja cykla Mental träning Sluta stressa

3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. 3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. 3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. 6 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram. (handlingsplan finns)

Personligt ledarskap

3 månaders program - varje vecka nya uppgifter och träningsprogram.

Kommer att komma fler

Friskvårdsteamet kommer även att få insikt i hur de praktiskt kan nå alla. Skriva nyhetsbrev som ska peppa personalen, samla in alla önskemål, hitta belöningssystem. Informera på bästa sätt utan att krocka med produktion, utvärdera vad som fungerar bäst. Tittar över lunchrestaurangen. Vara lyhörda och smidiga. De kan bli de som utbildar i sin tur arbetsledare i frågor som berör personalfrågor och hantering av dessa. Nu pratar jag inte om stora frågor utan de små som försvinner i hanteringen. Hur beter sig avdelningen när någon blir allvarligt sjuk, när medarbetare kommer och ska arbetsträna. Vilka regler gäller för avdelning och vem styr arbetsplatsdiskussionerna. Teamet kommer att jobba med mycket annat än att få medarbetarna att sköta om sin egen hälsa. Mycket som rör trivsel på arbetet och en god kommunikation.

www.halsozam.com 10


Lisbet Olofsson HälsoZam Friskvårdare i tung industri. Började sommarjobba, tävlade i friidrott och upptäckta att jag fick mindre besvär i kroppen än mina arbetskamrater. Förknippade det med att jag var tränad för det jobb som skulle utföras och utbildade mig i ämnet. Uppvaktad av media och arbetsgivare. Mitt friskvårdsarbete gav nästintill omgående resultat vilket resulterade i att jag blev uppvaktad av media, fack och arbetsgivare. Såg behovet av en fungerande metodik. Startade en egen konsultverksamhet i området. Hela mitt yrkesverksamma liv ligger nedpackad i e-kursen Friskvård - Företag. Du lär dig hur man bygger upp ett integrerat ledningssystem för att främja hälsan. Satsa på sin viktigaste resurs och öka tillväxt i företaget. För mer information om e-kursen, maila: info@halsozam.com HälsoZam Inre Ringvägen 48 915 31 Robertsfors Tel: +46 (0)934 – 552 24 Mobile: +46 (0)70 – 24 88 999 E-post: info@halsozam.com

www.halsozam.com

www.halsozam.com 11


www.halsozam.com 12

Friskvård - Företag  

Onlinutbildning i 12 månader

Advertisement