Page 1


Od redakcji

Lista zawodów deficytowych w mieście Tarnowie w 2007 roku

W rozpoczynającym 2009 rok numerze Informatora „Bliżej Rynku Pracy”, zachęcamy do przeczytania artykułu „Przełom roku - czas na planowanie”, którego celem jest przekonanie Państwa, że warto planować i być aktywnym w Nowym Roku. W tym numerze przedstawiamy procedurę oraz zasady organizacji staży przez pracodawców, a także kryteria kierowania na staż osób bezrobotnych. Omawiamy też zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego przysługującego osobom, które podejmują zatrudnienie w okresie pobierania zasiłku. Warto zwrócić uwagę, że dodatek taki przyznawany jest tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Przydatne informacje znajdą Państwo w artykule dotyczącym zasad opracowywania CV, w którym podajemy reguły oraz wskazówki umożliwiające samodzielne napisanie życiorysu. W dziale tematycznym „Warto wiedzieć - prawo dla każdego”, przybliżamy przepisy prawne dotyczące wydawania świadectwa pracy. Omawiamy także zmiany, jakie zaistniały w przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych. W oparciu o badania statystyczne przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, przedstawione zostały informacje dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w naszym regionie. Mogą się Państwo zapoznać również z tendencjami na lokalnym rynku pracy występującymi w minionym roku. W Nowym, 2009 Roku, życzymy Państwu wielu sukcesów w drodze do realizacji planów osobistych i zawodowych, przekonania o własnych możliwościach w pokonywaniu trudności oraz zadowolenia z podjętych decyzji. Zespół redakcyjny

W numerze: Strona: 3

Przełom roku - czas na planowanie

4 6 8

Staż – dobry początek drogi zawodowej CV - zawodowa wizytówka kandydata do pracy Premia dla aktywnych – dodatek aktywizacyjny

9 10

Warto wiedzieć - prawo dla każdego. Świadectwo pracy Zmiany w przepisach prawnych - ubezpieczenie zdrowotne

11 12

Bezrobocie w regionie - Tarnowski rynek pracy w 2008 roku Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionie tarnowskim w 2007 roku

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1. 2.

"241912" "245207"

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

"346102" "412104" "422202" "419101" "411301" "421102" "311801" "343101" "411101" "322402" "331102" "341201" "341901" "347601"

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

"513301" "721203" "821110" "512103" "513102" "721102" "514302" "713501" "812101" "724301" "522106" "732402"

29 30

"931203" "915205"

oferty bezrobotni

SPECJALIŚCI Specjalista do spraw marketingu i handlu 27 Projektant wzornictwa przemysłowego 2 TECHNICY I ŚREDNI PERSONEL Opiekun w domu pomocy społecznej 17 Fakturzystka 7 Rejestratorka medyczna 18 Pracownik biurowy 361 Operator wprowadzania danych 6 Kasjer handlowy 18 Grafik komputerowy 5 Pracownik administracyjny 99 Sekretarka 23 Technik fizjoterapii 2 Instruktor nauki jazdy 2 Agent ubezpieczeniowy 6 Asystent bankowości 4 Animator kultury 2 PRACOWNICY WYKWALIFIKOWANI Opiekunka domowa 47 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 12 Operator zgrzewarek 11 Intendent 4 Opiekunka dziecięca 4 Formierz odlewnik 13 Żałobnik 3 Monter/składacz okien 6 Operator maszyny rozlewniczej 3 Elektromonter instalacji elektrycznych 11 Księgarz 2 Galwanizer 2 PRACOWNICY NIEWYKWALIFIKOWANI Robotnik drogowy 40 Szatniarz 3

Opracowanie redakcyjne: Barbara Borowicz, Jadwiga Jamroz Projekt okładki: Mariusz Wardzała Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Skład: Robert Szczepanik Zakład Usług Poligraficzno-Wydawniczych „SKRYPT” Sp. z o.o. Druk: Zakład Usług Poligraficzno-Wydawniczych „SKRYPT” Sp. z o.o.

Wskaźnik deficytu

9 1

3,00 2,00

1 1 3 64 2 6 2 46 11 1 1 3 2 1

17,00 7,00 6,00 5,64 3,00 3,00 2,50 2,15 2,09 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4 2 2 1 1 4 1 2 1 5 1 1

11,75 6,00 5,50 4,00 4,00 3,25 3,00 3,00 3,00 2,20 2,00 2,00

11 1

3,64 3,00


Nr 4/2009

AKTUALNOŚCI

Przełom roku - czas na planowanie Koniec roku to czas podsumowań i rozliczeń. Firmy liczą zyski, sprawdzają, czy ostatnie kilkanaście miesięcy było dla nich korzystne, a my zazwyczaj też, chociaż w trochę inny sposób oceniamy, czego dokonaliśmy w upływającym roku. Osoby, które potrafią stawiać sobie konkretne cele, dążąc później do ich realizacji, zwykle mają na swoim koncie dużo satysfakcjonujących osiągnięć. Często kluczem do sukcesu jest wiara we własne możliwości. Przekonanie, że potrafimy sprostać trudnościom, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji różnych planów, zwykle ułatwia podejmowanie zadań nawet takich, które są trudne. Umiejętność stawiania sobie jasnych, zgodnych z wartościami życiowymi planów sprzyja silnej motywacji do doprowadzenia zadań do końca. Sposób, w jaki człowiek myśli o sobie i o własnych możliwościach jest bardzo ważny, gdyż może pobudzać do aktywności, mobilizować do działania nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Może jednak być przeszkodą w działaniu i sprawiać, że będziemy wycofywać się, gdy tylko nie będzie 100% gwarancji na sukces. Niewiara w sukces jest jak samospełniające się proroctwo - jeżeli jesteśmy przekonani, że się nam nie powiedzie, to z góry jesteśmy nastawieni na porażkę i nie walczymy ze wszystkich sił. Zgadzając się na przegraną, nie szukamy rozwiązań i zwiększamy w ten sposób szansę na brak sukcesu. Początek roku to dobra pora na planowanie. Jeżeli podsumowanie upływającego roku wypadło korzystnie, zachęca to do postawienia sobie kolejnych zadań na nadchodzący rok. Jeżeli uznamy, że nie mamy na swoim koncie żadnych dokonań, to najwyższa pora, żeby sprawdzić, jaka jest tego przyczyna. Być może zbyt surowo oceniamy siebie oraz własne dokonania, może nie potrafimy obiektywnie podsumować efektów własnych działań. Czasami osoby z bliskiego otoczenia mogą nam w tym pomóc. Niejednokrotnie lęk przed porażką powoduje niechęć do działania, a nieraz jest to niepewność co do rezultatów jakie można osiągnąć.

Warto zapamiętać, że „Nie ma beznadziejnych sytuacji, są tylko ludzie, którzy stali się bezradni wobec nich”, co znaczy, że z wielu trudnych sytuacji jest wyjście, ale dopiero pomoc innych umożliwi nam rozwiązanie problemu. Nie ma jednej recepty na sukces, ale jedno jest pewne: trzeba działać, aby można było później powiedzieć o sobie: „Osiągnąłem sukces”. Droga do sukcesu może wyglądać tak: Marzenie -> konkretyzacja -> szukanie rozwiązań -> planowanie -> działanie -> osiągnięcie celu. Pamiętajmy: zwykle pomysł na sukces powstaje w naszej głowie. Czasem jest to tylko ulotne marzenie, które możemy ocenić jako nierealne i szyb-

ko o nim zapomnieć. Jeżeli jednak na czymś w życiu rzeczywiście nam zależy, to na początku nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania jak można tego dokonać. Najważniejsze jest przekonanie, że czegoś naprawdę chcemy i konsekwentne dążenie do celu bez zrażania się przeciwnościami, które mogą się pojawiać. Dzięki temu, w miarę jak osiągamy coraz więcej, wiemy też coraz więcej na interesujący nas temat i łatwiej jest nam wtedy podejmować kolejne decyzje. Dlatego warto marzyć, planować i działać, wykorzystując swój potencjał i stale rozwijając swoje możliwości. Barbara Borowicz 3


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Staż – dobry początek drogi zawodowej Idea stażu Staż jest jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych polegającą na nabywaniu przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy. Odbywa się to przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie tą formą aktywizacji wskazuje, że przynosi ona korzyści zarówno dla bezrobotnych, jak i dla pracodawców. Pozwalając na zdobycie praktycznych umiejętności, przede wszystkim daje możliwość uzyskania zatrudnienia po odbyciu stażu.

Liczby mówią same za siebie … Staże realizowane są od roku 1996. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tą formą aktywizacji zawodowej, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba staży; i tak, w 1996r. utworzono 104 miejsca

stażowe, w 1997r. - 164, w 1998r. - 254, w 1999r. - 265, w 2000r. - 439, w 2001r. - 68 (nagły spadek spowodowany był ograniczeniem środków Funduszu Pracy), w 2002r. - 627, w 2003r. - 741, w 2004r. - 830, w 2005r. - 1099, w 2006r. - 1145, a w 2007r. - 1310. W roku 2008 organizowanych było ponad 100 staży miesięcznie, których liczba na koniec roku wyniosła 1376 ( prawie połowa z nich utworzona została przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Czas na pracę”).

Najbardziej popularne staże Najczęściej pracodawcy organizują staże w zawodach typu: referent lub pracownik ds. administracyjnych; ponadto zgłaszane jest zapotrzebowanie na organizację miejsc stażowych, między innymi takich jak: fizjoterapeuta, pracownik księgowości, magazynier, fryzjer czy kosmetyczka.

4

O możliwość odbycia stażu starają się osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia, jednak w zdecydowanej większości są to bezrobotni posiadający wykształcenie wyższe, najczęściej administracyjne, ekonomiczne, z zakresu ochrony środowiska, a także średnie o profilu ogólnym czy średnie zawodowe.


Nr 4/2009

Ważne dla bezrobotnych: kto może być skierowany na staż

-

-

Do odbycia stażu kierowane są osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia lub te, które nie ukończyły 27 roku życia - w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej. Ponadto na staż mogą być kierowane osoby bezrobotne: po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, długotrwale bezrobotni, albo kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni.

Ważne dla pracodawców: kto może się ubiegać o organizację stażu Środki na finansowanie staży pochodzą z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego; przeznacza się je w pierwszej kolejności na organizację miejsc stażowych u pracodawców, którzy: • prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy, • nie zmniejszali stanu zatrudnienia powyżej 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy, • deklarują zatrudnienie po odbyciu stażu, • wywiązywali się z dotychczasowych zobowiązań wynikających z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie w poprzednich okresach, • tworzą miejsca odbywania stażu na terenie powiatu tarnowskiego, • nie zalegają z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA z Krajowego Rejestru Sądowego albo też kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy (ważne 6 miesięcy) - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu, • w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki, • zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu. O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP w Tarnowie informuje Wnioskodawcę w terminie do jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wydanie bezrobotnemu skierowania na staż i podpisanie umowy z pracodawcą o zorganizowanie stażu; w umowie tej zostaje określony program stażu. 3. Przyjęcie na staż pracodawca potwierdza poprzez odpowiednią adnotację na skierowaniu.

Warunki odbywania stażu • Czas trwania stażu jest nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uwzględniając racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zawiera umowy o zorganizowanie stażu z danym pracodawcą na okres do 6 miesięcy. • Osoba bezrobotna skierowana przez Urząd Pracy do odbycia stażu wykonuje zadania w takim wymiarze czasu pracy, jaki obowiązuje pracownika na określonym stanowisku lub w danym zawodzie. • Przez okres trwania stażu osoba bezrobotna wykonuje zadania pod nadzorem opiekuna stażu. • W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

Aktualne oferty staży można znaleźć na stronie internetowej www.up.tarnow.pl oraz w siedzibie Urzędu przy placu gen. J. Bema 3, w pokoju 108 (I piętro). Telefony kontaktowe: /014/ 688-23-36, 37 oraz 38.

Krok po kroku … 1. Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, plac gen. J. Bema 3, pokój 108 (I piętro). Do wniosku o zawarcie umowy pracodawca przedkłada: • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis

Katarzyna Wojdyło

5


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

CV - zawodowa wizytówka kandydata do pracy CV jest skrótem wyrażenia łacińskiego curriculum vitae, co oznacza „bieg życia”, „przebieg życia”, jednak zapożyczone zostało z angielszczyzny - zarówno w formie pisanej, jak i mówionej, stąd wymowa: [ si:’vi: ]. Nie jest jednak zwyczajnym życiorysem zawodowym: ma swoisty, tabelaryczny układ - w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami blokach tematycznych podaje się informacje dotyczące danych personalnych, wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, doświadczenia zawodowego, umiejętności, zainteresowań.

CV stanowi więc swego rodzaju wizytówkę kandydata do pracy, którą zostawia się osobiście u pracodawcy lub wysyła w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia.

Dobrze skonstruowane CV winno przekonać przyszłego pracodawcę, że warto zatrudnić tego, a nie innego kandydata. Ważne jest więc zainteresowanie pracodawcy swoją osobą, wykazanie posiadania kwalifikacji na dane stanowisko poprzez wymienienie ukończonych kursów, szkoleń, itp.; przy czym warto podkreślić swoje najmocniejsze strony. Treść dokumentów aplikacyjnych często może przesądzić o tym, czy pracodawca zechce spotkać się z potencjalnym kandydatem, czy też nie. Równie ważna jak treść, jest też forma, która odpowiada za pierwsze wrażenie - powinna więc być przejrzysta i estetyczna. Dlatego pisząc CV należy pamiętać, aby: • • • • • •

nie przekraczało dwóch stron A4, było czytelne, napisane na białym papierze, poprawne gramatycznie i stylistycznie, było chronologiczne, podkreślało fakty.

Najczęściej popełnianym błędem w procesie poszukiwania pracy jest przygotowanie uniwersalnego curriculum vitae, podczas gdy podstawą jego skuteczności jest nakierowanie na konkretnego odbiorcę, od którego będzie zależało zatrudnienie. W celu skutecznego zaprezentowania się, w zależności od celu sporządzenia CV, stopnia kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, wykorzystuje się następujące rodzaje CV: funkcjonalne, celowe, chronologiczne.

W większości firm rekrutację pracowników rozpoczyna analiza dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego; na ich podstawie pracodawca wyłania grupę kandydatów, których zaprasza do drugiego etapu naboru - na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego CV jako dokument aplikacyjny powinno być przygotowane ze szczególną starannością, zawierać zwięzłe i zgodne z rzeczywistością informacje, podane w układzie dostosowanym do oczekiwań pracodawcy wobec kandydata do pracy.

6

CV funkcjonalne - ten styl jest szczególnie odpowiedni dla osób, które zamierzają zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub chcą zająć się zawodowo nową dziedziną. Jest to również sposób na zminimalizowanie niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne do wymagań pracodawcy wykształcenie. Jest odpowiednie, gdy: • chcesz podkreślić swoje umiejętności niekoniecznie związane z pracą zarobkową, w Twojej dotychczasowej karierze wykonywane zawody nie były ze sobą powiązane i było ich wiele,


Nr 4/2009

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

• chcesz zmienić zawód i dlatego informacje o aktualnie zajmowanym stanowisku mogą nie być powiązane z Twoimi ambicjami, • wchodzisz na rynek pracy po przerwie lub po raz pierwszy. CV celowe - ten rodzaj CV stosuje się tylko przy ubieganiu się o pracę konkretnego typu. Większą uwagę należy zwrócić na szczegóły odnoszące się do danego stanowiska. Wszystkie informacje umieszcza się z myślą o zaplanowanym celu.

KURSY: data: od – do

nazwa instytucji szkoleniowej stopień zaawansowania

UMIEJĘTNOŚCI: języki obce: obsługa komputera: prawo jazdy: inne:

stopień zaawansowania programy kategoria

ZAINTERESOWANIA: sposób spędzania wolnego czasu, hobby

Ten styl CV jest użyteczny, gdy: • starasz się o konkretną pracę lub odpowiadasz na ogłoszenie, • chcesz podkreślić umiejętności i osiągnięcia, które mogą nie być związane z ostatnio wykonywaną pracą albo w ogóle nie są związane z pracą zawodową. CV chronologiczne - najczęściej spotykane i najbardziej czytelne. W tego typu życiorysie obowiązuje zasada odwróconej chronologii przy opisie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, tzn. opisuje się wykształcenie zaczynając od ostatnio ukończonej szkoły, podobnie miejsca zatrudnienia - zaczynamy od ostatniego miejsca pracy. W przypadku braku doświadczenia zawodowego należy położyć większy nacisk na odbyte praktyki i staże.

W każdym CV musi być zamieszczona klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Europass – europejskie CV

Zdjęcie

WYKSZTAŁCENIE: data: od – do pełna nazwa uczelni wydział, kierunek specjalność / specjalizacja data: od – do pełna nazwa szkoły profil klasy OSIĄGNIĘCIA: zdobyte w poprzednim miejscu pracy lub poza pracą DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: data: od – do nazwa firmy / instytucji stanowisko pracy PRAKTYKI : data: od – do

Takie informacje jak: data urodzenia, stan cywilny oraz zamieszczenie zdjęcia nie są obowiązkowe.

Monika Pinkowicz Edyta Wawrzonek - Pulnik

Schemat CV Imię i nazwisko : Adres: Kod pocztowy, miejscowość: Telefon: e-mail:

REFERENCJE: dostępne na życzenie

nazwa firmy / instytucji

Europass CV to standardowy formularz życiorysu, który pozwala kompleksowo przedstawić swój profil zawodowy; jest uznawany i używany w tej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. CV europejskie pozwala potencjalnym kandydatom na przejrzystą prezentację danych osobowych oraz przedstawienie posiadanych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji w sposób uporządkowany. Osobom, które po raz pierwszy piszą CV, ułatwia krok po kroku zebranie wszystkich ważnych informacji w ujednoliconej formie. Z kolei pracodawcom ułatwia prowadzenie procesu rekrutacyjnego poprzez możliwość porównania kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE. Struktura formularza europejskiego CV jest następująca: 7


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

• dane osobowe, • preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy (rubryka ta przedstawia kluczowe kompetencje kandydata, w związku z czym powinna być starannie wypełniona), • doświadczenie zawodowe (w rubryce tej należy podać każde zatrudnienie mające związek ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje, począwszy od ostatniego), • wykształcenie i odbyte szkolenia (w rubryce tej opisuje się każdy ukończony tok nauki, tj. kończący się uzyskaniem świadectwa lub dyplomu; jeżeli doświadczenie zawodowe kandydata jest niewielkie, należy najpierw opisać uzyskane wykształcenie, kładąc nacisk na praktyki zawodowe odbyte w trakcie nauki), • umiejętności i kompetencje (przedstawia się tutaj umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie nauki, pracy i życia codziennego – znajomość języka obcego, umiejętności i kompetencje spo-

Premia dla aktywnych

łeczne, organizacyjne i techniczne, w zakresie obsługi komputera, artystyczne, prawo jazdy), • informacje dodatkowe (np. publikacje lub badania naukowe, informacje dotyczące służby wojskowej, członkowstwo w stowarzyszeniach, dane osoby mogącej udzielić informacji lub referencji), • załączniki (w pozycji tej należy wymienić w porządku logicznym wszystkie kopie dyplomów i dokumentów dołączonych do CV, referencje od poprzednich pracodawców lub z odbytych praktyk zawodowych). Wzór CV we wszystkich językach UE wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie: www.europass.cedefop.europa.eu. Ważne jest, by zachować jego układ graficzny, nie zmieniać wielkości czcionki i stosować się do wskazówek. Renata Patyk

Q podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy.

– dodatek aktywizacyjny Obserwując sytuację osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, można zauważyć, iż największą motywację w podejmowaniu nowego zatrudnienia wykazują one w okresie pierwszych tygodni od zarejestrowania. W tym czasie osoby te są najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracy i są otwarte na wszelkie działania zmierzające do aktywizacji zawodowej, jakie proponuje im urząd pracy. Zachętą do podejmowania zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku jest możliwość pobierania dodatku aktywizacyjnego. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli podjął zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) lub inną pracę zarobkową (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej) (1). Świadczenie to przysługuje w przypadku: O podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy (i z tego tytułu przysługuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ), 8

Wysokość przysługującego dodatku aktywizacyjnego oraz okres jego pobierania są zróżnicowane (2), i tak: O W przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie zasiłek wynosi 551,80 zł, a kwota dodatku aktywizacyjnego to 275,90 zł). Okres pobierania: od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych przypadającego w okresie zatrudnienia. Q W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy, dodatek przysługuje w wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych. Okres przysługiwania: od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek (3), po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, poprzez


PORADY

Nr 4/2009

doręczenie odpowiednio umowy o pracę lub umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej. Ponadto, za każdy miesiąc przysługiwania dodatku aktywizacyjnego uprawniony do pobierania tego świadczenia ma obowiązek doręczać zaświadczenie o kontynuowaniu zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej. W razie niedopełnienia tego obowiązku wypłata dodatku aktywizacyjnego zostaje wstrzymana. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, gdy bezrobotny: • został skierowany do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy, • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną

Warto wiedzieć – prawo dla każdego:

Świadectwo pracy Świadectwo pracy jest jednym z ważniejszych dokumentów dotyczącym zatrudnienia. Wydawane jest przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Obowiązek wydania Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy niezwłocznie i nie może uzależniać jego wydania od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Oznacza to, iż pracownik (lub pisemnie upoważniona przez niego osoba) powinien świadectwo pracy otrzymać w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi nie jest możliwe, pracodawca - nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy - powinien świadectwo pracy przesłać za pośrednictwem poczty pracownikowi lub doręczyć go w inny sposób. Treść Świadectwo pracy przedstawiamy u kolejnego pracodawcy oraz w różnych instytucjach, warto więc wiedzieć dokładnie, jakie elementy powinno zawierać. Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy1 w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące: • okresu i rodzaju wykonywanej pracy, • zajmowanych stanowisk, • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

pracę zarobkową za granicą - u pracodawcy zagranicznego lub u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy. Jolanta Labok-Wardzała

(1)

Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) (2) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222, z późn. zm.) (3) wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej PUP w Tarnowie, w części „Dla bezrobotnych” - druki do pobrania

Zamieszcza się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto, w świadectwie pracy zamieszcza się adnotację o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Elementem fakultatywnym, umieszczanym na żądanie pracownika, jest informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania2 precyzuje, iż w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące między innymi: • wymiaru czasu pracy pracownika, • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku, w którym ustał stosunek pracy, • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, • wykorzystanego urlopu wychowawczego, • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

9


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Prawidłowo wypełnione świadectwo pracy powinno także być opatrzone pieczęcią i podpisem pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu oraz zawierać nr REGON. Pouczenie i sprostowanie W świadectwie pracy powinno zostać umieszczone także pouczenie informujące pracownika o możliwości wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeżeli pracownik uważa, że wydane mu świadectwo zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje, może wystąpić w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Pracodawca powinien zawiadomić pracownika o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku lub - w razie jego uwzględnienia - wydać mu nowe świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku pracownika. Jeżeli pracodawca nie uwzględnia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania do

Zmiany w przepisach prawnych Ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy zmieniające uprawnienia osób bezrobotnych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.1) W myśl dotychczasowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 66 ust. 2)2), warunkiem zgłoszenia osoby bezrobotnej do ubezpieczenia zdrowotnego przez powiatowy urząd pracy było ustalenie, że osoba ta nie posiada innego niż status bezrobotnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli taki tytuł istniał - osoby te były zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego członka rodziny (zatrudnionego, prowadzącego działalność gospodarczą, pobierającego rentę lub emeryturę, podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, itp.), uzyskując w ten sposób prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Począwszy od stycznia 2009 r. urząd pracy nie jest zobowiązany do badania sytuacji rodzinnej bezrobotnego i ustalania, czy posiada on status członka rodziny ubezpieczonego.

10

Sądu Pracy. Pozew pracownik musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Dane adresowe Sądu Pracy3: Sąd Rejonowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Dąbrowskiego 27 33-100 Tarnów

Agnieszka Lech

1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282, z późn. zm.). 3 dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy mającego siedzibę na terenie powiatu tarnowskiego

Samo posiadanie statusu osoby bezrobotnej powoduje, że osoby bezrobotne są zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez właściwy powiatowy urząd pracy. Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2009r. zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - w porównaniu z kwotą obowiązującą w 2008r., uległo zwiększeniu o 150 zł i wynosi obecnie 1.276,00 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. ( Monitor Polski z 25 lipca 2008r. Nr 55, poz. 499 ).

Jolanta Labok-Wardzała

1)

opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 166 z 2007 r., pod pozycją 1172 - ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)


Nr 4/2009

STATYSTYKI

Bezrobocie w regionie tarnowskim

Tarnowski rynek w 2008 roku

pracy

Sytuacja na tarnowskim rynku pracy w ciągu 2008 roku ulegała wahaniom. Po rekordowych spadkach poziomu bezrobocia, które miały miejsce w latach 20042007, rok 2008 przyniósł zahamowanie; odnotowano zmniejszoną liczbę osób podejmujących pracę, nastąpiły zwolnienia grupowe. Pierwsze półrocze obfitowało w pozytywne zmiany w postaci licznych ofert pracy oraz zwiększonej liczby osób podejmujących zatrudnienie. Pierwsze symptomy zahamowania trendu wzrostowego w zatrudnieniu w regionie zanotowano w III kwartale, kiedy to zakłady pracy, w obliczu docierających do kraju sygnałów o kryzysie obejmującym coraz to nowe działy gospodarki w innych państwach Unii Europejskiej, ograniczyły zatrudnianie nowych pracowników. Podobnie było również w IV kwartale. Przełożyło się to na zmniejszoną liczbę ofert pracy niesubsydiowanej. Spowodowało również ograniczenie wyjazdów, zwłaszcza ludzi młodych, do pracy za granicą. Sytuację na rynku pracy znacznie poprawiło pozyskanie przez Urząd rekordowych środków finansowych w wysokości 19,01 mln zł z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację zawodową bezrobotnych: szkolenia, refundowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów nowych stanowisk pracy dla bezrobotnych, jak również staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace społecznie-użyteczne, w wyniku których zaktywizowano ponad 3800 mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W efekcie, liczba bezrobotnych na koniec 2008 roku zmniejszyła się o 186 osób w porównaniu do roku 2007 i osiągnęła poziom 10487 osób, przy czym w powiecie tarnowskim

1

zanotowano spadek bezrobotnych o 488 osób, a w Mieście Tarnowie wzrost o 302 osoby. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 6,9% w Tarnowie oraz 10,1% w powiecie tarnowskim1 . W trakcie 2008 roku PUP w Tarnowie pozyskał 7171 ofert pracy - blisko tysiąc ofert więcej niż rok wcześniej. Ten wzrost spowodowany był większą ilością ofert pracy subsydiowanej. Spośród zarejestrowanych osób bezrobotnych, blisko 6,4 tys. podjęło pracę, a kolejne 1786 osób rozpoczęło staż u pracodawcy lub przygotowanie zawodowe, które to formy aktywizacji są w większości źródłem późniejszego stałego zatrudnienia. Zwiększyła się liczba osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą: aż 510 osób bezrobotnych uruchomiło własne firmy, w tym 383 otrzymało dotację z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracodawcy utworzyli 281 nowych miejsc pracy, korzystając z refundacji kosztów wyposażenie (bądź doposażenia) stanowisk pracy. Po kilkuletniej przerwie nastąpił wzrost zwolnień grupowych w zakładach pracy regionu tarnowskiego. W 2008 roku 8 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnienia 655 pracowników; z tej grupy, do końca roku rozwiązano umowy o pracę z 575 osobami. Największa redukcja zatrudnienia nastąpiła w branży hutnictwa szkła. Prognozy dotyczące funkcjonowania tarnowskiego rynku pracy w 2009 roku są trudne do określenia, w znacznej mierze zależą bowiem od czynników zewnętrznych -ekonomicznych i gospodarczych. Skutki ewentualnego pogłębienia się kryzysu w krajach UE i całej światowej gospodarce mogą odbić się niekorzystnie na lokalnym rynku, gdzie funkcjonują firmy będące eksporterami bądź kooperantami firm wysyłających swe produkty za granicę. Na tym tle optymistyczny wydźwięk ma fakt pozyskiwania i uruchamiania kolejnych przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury lokalnej i rozwoju kapitału ludzkiego ze środków UE. Barbara Basiaga

Dane GUS na koniec listopada 2008r.

11


Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

Zawody deficytowe i nadwyşkowe w regionie tarnowskim w 2007 roku Bezrobocie w Polsce jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych od początku transformacji. Dla rozwiązania problemów w tym zakresie potrzebny jest sprawny system informacyjny, mówiący o popycie i podaşy na rynku pracy. Obecnie istotnym elementem budującego się systemu jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyşkowych. Monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyşkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. W ramach monitoringu określa się popyt i podaş siły roboczej w przekroju zawodowym na powiatowym rynku pracy. Śródłem informacji jest zbiór zawodów i specjalności reprezentowanych przez osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, jak równieş odzwierciedlonych w zgłoszonych ofertach pracy. Statystyka bezrobotnych poprzednio pracujących jest sporządzana według zawodu w jakim poszukują pracy, i do wykonania którego mają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem bądź odpowiednim staşem pracy w danym zawodzie (udokumentowana ciągłość pracy w okresie minimum jednego roku w tym samym zawodzie). Badania te są prowadzone przez publiczne słuşby zatrudnienia, w oparciu o ujednoliconą dla całego kraju metodykę opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ZawĂłd deficytowy jest rozumiany jako ten, na ktĂłry wystÄ&#x2122;puje na rynku pracy wyĹźsze zapotrzebowanie niĹź liczba osĂłb poszukujÄ&#x2026;cych pracy. ZawĂłd nadwyĹźkowy to taki zawĂłd, na ktĂłry wystÄ&#x2122;puje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niĹź liczba poszukujÄ&#x2026;cych pracy. O tym, ktĂłry zawĂłd uznaje siÄ&#x2122; za deficytowy, a ktĂłry za nadwyĹźkowy, mĂłwi wskaĹşnik intensywnoĹ&#x203A;ci nadwyĹźki/deficytu w danym zawodzie (WIN/D), wyliczany jako udziaĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;redniej miesiÄ&#x2122;cznej liczby zgĹ&#x201A;oszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku do Ĺ&#x203A;redniej miesiÄ&#x2122;cznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w roku. Najmniejsza wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika to 0 (dla zawodĂłw, w ktĂłrych nie ma Ĺźadnych ofert pracy), zaĹ&#x203A; najwiÄ&#x2122;ksza nie jest okreĹ&#x203A;lona. PrzyjÄ&#x2122;to, Ĺźe zawody o wskaĹşniku: WIN/D < 0, 9 to zawody nadwyĹźkowe, 0,9 â&#x2030;¤WIN/D â&#x2030;¤ 1,1 to zawody zrĂłwnowaĹźone (wykazujÄ&#x2026;ce rĂłwnowagÄ&#x2122; na rynku), WIN/D > 1,1 to zawody deficytowe. WedĹ&#x201A;ug ostatnio opublikowanego opracowania pt. Ranking zawodĂłw deficytowych i nadwyĹźkowych (do wglÄ&#x2026;du na stronie internetowej Powiatowego UrzÄ&#x2122;du Pracy w Tarnowie www.up.tarnow.pl, w zakĹ&#x201A;adce â&#x20AC;&#x17E;Monitoring zawodĂłwâ&#x20AC;?), sporzÄ&#x2026;dzonego na koniec 2007 roku dla miasta Tarnowa oraz dla powiatu tarnowskiego, osoby bezrobotne z regionu tarnowskiego to: mieszkaĹ&#x201E;cy Tarnowa w liczbie 3.724 oraz powiatu tarnowskiego - 6.949 osĂłb. SpoĹ&#x203A;rĂłd nich zdecydowana wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ma okreĹ&#x203A;lony zawĂłd.

  

  

    !"

 # 

  $

%&'(

))*

%+,,

    -

  $

)*(*

.'*&

,),'

/0123 #4/35672

  $

.+)&%

.*))

8&+&

  9

.++9

.89

8'9

Z terenu miasta Tarnowa, zawĂłd-specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; posiadaĹ&#x201A;o 3055 osĂłb bezrobotnych - 82% ogĂłĹ&#x201A;u, pozostaĹ&#x201A;e 669 osĂłb to osoby bez zawodu, stanowiÄ&#x2026;ce 18% ogĂłĹ&#x201A;u zarejestrowanych bezrobotnych. 12

Klasyfikacja zawodĂłw i specjalnoĹ&#x203A;ci jest wynikiem grupowania zawodĂłw na podstawie podobieĹ&#x201E;stwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadaĹ&#x201E; danego zawodu (specjalnoĹ&#x203A;ci), z uwzglÄ&#x2122;dnieniem obydwu aspektĂłw kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji.

ZbliĹźona proporcja wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a wĹ&#x203A;rĂłd osĂłb bezrobotnych w powiecie tarnowskim, gdzie zawĂłd-specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; posiadaĹ&#x201A;o 5622 osoby (81% ogĂłĹ&#x201A;u), a bez zawodu byĹ&#x201A;o 1297 osĂłb (19%).


Nr 4/2009

STATYSTYKI

Zawody deficytowe w regionie tarnowskim Wśród ponad 3,7 tys. bezrobotnych mieszkańców Tarnowa, były reprezentowane 644 różnorodne zawody. Spośród nich, 471 zawodów to były zawody nadwyżkowe, tj. 73% ogółu, 25 zawodów to zawody zrównoważone, stanowiące 4% ogółu oraz 148 zawodów deficytowych, które stanowiły pozostałe 23% wszystkich zawodów. Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w rozkładzie zawodów w powiecie tarnowskim, gdzie blisko 7 tys. osób bezrobotnych posiadało 726 różnych zawodów. Spośród nich, zawodów nadwyżkowych było 622, tj. 86% ogółu, zawodów zrównoważonych było tyle samo co w Tarnowie - 25 i stanowiły one 3% ogółu, natomiast zawodów deficytowych było jedynie 79 i stanowiły one 11% wszystkich zawodów. Większa liczba zawodów deficytowych wśród bezrobotnych mieszkańców Tarnowa wskazuje, że mają oni zwiększone szanse na uzyskanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W załączonych tabelach zestawiono zawody deficytowe o najwyższym wskaźniku deficytu odpowiednio dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Większość spośród zawodów, w których występował deficyt zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do zgłoszonych ofert pracy, związanych jest z czynnościami, które może wykonywać osoba, która ukończyła dowolny kierunek kształcenia, nabyła w drodze szkolenia określone kwalifikacje oraz przejawia odpowiednie umiejętności społeczne. Wśród zawodów tych są: pracownik biurowy, pracownik administracyjny, sekretarka, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka domowa oraz wszystkie zawody pracowników niewykwalifikowanych. Do wykonywania pracy w tych zawodach mogą być skierowane osoby o dowolnym zawodzie. O klasyfikowaniu osób do rejestrów bezrobotnych w tych zawodach najczęściej decyduje praktyka zawodowa. Zawody zrównoważone Zarówno w mieście Tarnowie, jak i w powiecie tarnowskim występowało po 25 zawodów zrównoważonych. W Tarnowie były to : inżynier mechanik, inżynier geodeta i kartograf, nauczyciel chemii, nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści do spraw finansowych, samodzielny księgowy, technik mechanik, fotograf, optyk okularowy, technik optyk, spedytor, technik logistyk, sekretarka medyczna, bibliotekarz, kasjer w przedsiębiorstwie, manikiurzystka, fryzjer damski, dekarz, monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, monter instalacji gazowych, elektro-

mechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie. W powiecie tarnowskim zawodami zrównoważonymi były zawody: kierownik działu marketingu i sprzedaży, lekarz weterynarii, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej, pedagog szkolny, fakturzystka, planista produkcyjny, pracownik do spraw osobowych, kasjer handlowy, kasjer w przedsiębiorstwie, asystent usług telekomunikacyjnych, opiekunka dziecięca, blacharz budowlany, mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych, operator maszyn drogowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Zawody nadwyżkowe Zawody nadwyżkowe to najliczniejsza grupa zawodów jakimi legitymowały się osoby bezrobotne: w Tarnowie było to 471 zawodów, a w powiecie tarnowskim 622 zawody. W Tarnowie najwyższy wskaźnik nadwyżki zanotowano w zawodach: pedagog, specjalista administracji publicznej, technik budownictwa, garmażer, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec oraz pakowacz. Natomiast w powiecie tarnowskim najwyższy wskaźnik nadwyżki zanotowano w zawodach: ekonomista, 13


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - INFORMATOR

kucharz małej gastronomii, technik budownictwa, krawiec, posadzkarz. Komentarz Opierając się na opinii doświadczonych pośredników pracy można stwierdzić, że wyniki monitoringu opartego na porównaniu zawodów osób bezrobotnych i ofert w tym zawodzie zgłoszonych do urzędu nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości. W dyspozycji urzędu pracy pozostaje wiele ofert pracy trudnych do zrealizowania pomimo tego, że w ewidencji figurują osoby o wskazanych przez pracodawcę kwalifikacjach. Powodem tego są najczęściej: przypadkowo wybrana szkoła i związany z tym brak zainteresowania podjęciem pracy w zawodzie wyuczonym (co w konsekwencji powoduje brak stażu pracy w danym zawodzie), stan zdrowia, długotrwałe przerwy w zatrudnieniu, zdezaktualizowane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, a także długotrwałe bezrobocie.

14

Lp

Kod zawodu

1. 2.

"233201" "241917"

3 4 5 6 7 8 9 10 11

"311801" "341201" "343101" "346102' "347601" "348202" "411101” "419101" "422202"

13 14 15 16 17 18 19 20 21

"513301" "522108" "712201" "712901" "714102” "714204" "721202" "721203" "811102"

22 23 24 25 26

"913203" "913204" "914103" "916201" "931203"

27

"932104"

Zjawisko to można zaobserwować w przypadku ofert pracy dla: tokarzy, frezerów, ślusarzy (występuje tu brak umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń), spawaczy (brak specjalistycznych uprawnień), w zawodach: fryzjer, szwaczka, krawiec (brak zainteresowania podjęciem pracy w zawodzie wyuczonym), pielęgniarka (utrata prawa wykonywania zawodu spowodowana przerwą w jego wykonywaniu ). Należy zaznaczyć, że do urzędów pracy zgłaszana jest tylko część zapotrzebowania na pracowników - głównie są to wakaty, które wiążą się z tzw. wtórnym rynkiem pracy, na którym funkcjonują zawody nie wymagające wysokich specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji. Natomiast oferty z pierwotnego rynku pracy realizują bezpośrednio sami pracodawcy poprzez ogłaszanie naboru pracowników na stronach internetowych lub poprzez agencje zatrudnienia. Barbara Basiaga

Lista zawodów deficytowych w powiecie tarnowskim w 2007 roku Nazwa zawodu oferty bezrobotni SPECJALIŚCI Nauczyciel przedszkola 16 Specjalista do spraw reklamy 2 TECHNICY I ŚREDNI PERSONEL Grafik komputerowy 3 Agent ubezpieczeniowy 3 Pracownik administracyjny 65 Opiekun w domu pomocy społecznej 27 Animator kultury 5 Bibliotekarz 7 Sekretarka 14 Pracownik biurowy 217 Rejestratorka medyczna 8 PRACOWNICY WYKWALIFIKOWANI Opiekunka domowa 69 Sprzedawca w stacji paliw 2 Betoniarz 40 Konserwator budynków 5 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 5 Malarz lakiernik wyrobów metalowych 7 Spawacz ręczny gazowy 21 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 9 Operator koparek i zwałowarek 7 PRACOWNICY NIEWYKWALIFIKOWANI Pokojowa [w hotelu] 9 Pomoc kuchenna 45 Robotnik gospodarczy 355 Robotnik placowy 33 Robotnik drogowy 23 Robotnik pomocniczy 119 w przemyśle przetwórczym

Wskaźnik deficytu

13 1

1,23 2,00

2 1 55 7 1 3 5 91 3

1,50 3,00 1,18 3,86 5,00 2,33 2,80 2,38 2,67

4 1 28 2 4 3 14 8 6

17,25 2,00 1,43 2,50 1,25 2,33 1,50 1,13 1,17

7 40 110 1 17

1,29 1,13 3,23 33,00 1,35

38

3,13


Od redakcji

Lista zawodów deficytowych w mieście Tarnowie w 2007 roku

W rozpoczynającym 2009 rok numerze Informatora „Bliżej Rynku Pracy”, zachęcamy do przeczytania artykułu „Przełom roku - czas na planowanie”, którego celem jest przekonanie Państwa, że warto planować i być aktywnym w Nowym Roku. W tym numerze przedstawiamy procedurę oraz zasady organizacji staży przez pracodawców, a także kryteria kierowania na staż osób bezrobotnych. Omawiamy też zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego przysługującego osobom, które podejmują zatrudnienie w okresie pobierania zasiłku. Warto zwrócić uwagę, że dodatek taki przyznawany jest tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Przydatne informacje znajdą Państwo w artykule dotyczącym zasad opracowywania CV, w którym podajemy reguły oraz wskazówki umożliwiające samodzielne napisanie życiorysu. W dziale tematycznym „Warto wiedzieć - prawo dla każdego”, przybliżamy przepisy prawne dotyczące wydawania świadectwa pracy. Omawiamy także zmiany, jakie zaistniały w przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych. W oparciu o badania statystyczne przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, przedstawione zostały informacje dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w naszym regionie. Mogą się Państwo zapoznać również z tendencjami na lokalnym rynku pracy występującymi w minionym roku. W Nowym, 2009 Roku, życzymy Państwu wielu sukcesów w drodze do realizacji planów osobistych i zawodowych, przekonania o własnych możliwościach w pokonywaniu trudności oraz zadowolenia z podjętych decyzji. Zespół redakcyjny

W numerze: Strona: 3

Przełom roku - czas na planowanie

4 6 8

Staż – dobry początek drogi zawodowej CV - zawodowa wizytówka kandydata do pracy Premia dla aktywnych – dodatek aktywizacyjny

9 10

Warto wiedzieć - prawo dla każdego. Świadectwo pracy Zmiany w przepisach prawnych - ubezpieczenie zdrowotne

11 12

Bezrobocie w regionie - Tarnowski rynek pracy w 2008 roku Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionie tarnowskim w 2007 roku

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 1. 2.

"241912" "245207"

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

"346102" "412104" "422202" "419101" "411301" "421102" "311801" "343101" "411101" "322402" "331102" "341201" "341901" "347601"

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

"513301" "721203" "821110" "512103" "513102" "721102" "514302" "713501" "812101" "724301" "522106" "732402"

29 30

"931203" "915205"

oferty bezrobotni

SPECJALIŚCI Specjalista do spraw marketingu i handlu 27 Projektant wzornictwa przemysłowego 2 TECHNICY I ŚREDNI PERSONEL Opiekun w domu pomocy społecznej 17 Fakturzystka 7 Rejestratorka medyczna 18 Pracownik biurowy 361 Operator wprowadzania danych 6 Kasjer handlowy 18 Grafik komputerowy 5 Pracownik administracyjny 99 Sekretarka 23 Technik fizjoterapii 2 Instruktor nauki jazdy 2 Agent ubezpieczeniowy 6 Asystent bankowości 4 Animator kultury 2 PRACOWNICY WYKWALIFIKOWANI Opiekunka domowa 47 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 12 Operator zgrzewarek 11 Intendent 4 Opiekunka dziecięca 4 Formierz odlewnik 13 Żałobnik 3 Monter/składacz okien 6 Operator maszyny rozlewniczej 3 Elektromonter instalacji elektrycznych 11 Księgarz 2 Galwanizer 2 PRACOWNICY NIEWYKWALIFIKOWANI Robotnik drogowy 40 Szatniarz 3

Opracowanie redakcyjne: Barbara Borowicz, Jadwiga Jamroz Projekt okładki: Mariusz Wardzała Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Skład: Robert Szczepanik Zakład Usług Poligraficzno-Wydawniczych „SKRYPT” Sp. z o.o. Druk: Zakład Usług Poligraficzno-Wydawniczych „SKRYPT” Sp. z o.o.

Wskaźnik deficytu

9 1

3,00 2,00

1 1 3 64 2 6 2 46 11 1 1 3 2 1

17,00 7,00 6,00 5,64 3,00 3,00 2,50 2,15 2,09 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4 2 2 1 1 4 1 2 1 5 1 1

11,75 6,00 5,50 4,00 4,00 3,25 3,00 3,00 3,00 2,20 2,00 2,00

11 1

3,64 3,00


INFORMATOR Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie plac gen. J. Bema 3 33-100 Tarnów tel. (014) 68-82-300 fax. (014) 68-82-301 e-mail: krta@praca.gov.pl up@up.tarnow.pl Filia w Tuchowie ul. Jana III Sobieskiego 23 33-170 Tuchów Tel./fax. (014) 652-63-46 e-mail: krtatu@praca.gov.pl Filia w Żabnie ul. Rynek 17 33-240 Żabno Tel./fax. (014) 645-69-43 e-mail: krtaza@praca.gov.pl

Egzemplarz bezpłatny

Numer 4 PDF  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you