INTO business Leiden zomer 2021

Page 10

Coverstory

De kernwaarden van RC DIOK zijn Respect, Commitment, Discipline, Integriteit, Onbaatzuchtigheid en Kameraadschap. Sponsoren van DIOK herkennen zich in deze waarden, die ze ook in hun dagelijkse bedrijfsvoering integreren. “Met de kernwaarden van rugby willen onze partners zich graag associëren en daarmee naar buiten toe profileren”, stelt Cees Ahsmann, voorzitter van RC DIOK Leiden. “Je brengt je bedrijf in verband met sportiviteit, succes, fijne omgangsvormen en een goede sfeer. Jaarlijks organiseren we voor onze sponsoren een trip naar een Six Nations wedstrijd. Altijd een geweldige happening. In een ongedwongen sfeer worden de onderlinge banden versterkt en de liefde voor de rugbysport vergroot.”

Langetermijnvisie Het beleid van DIOK is gebaseerd op een langetermijnvisie vanuit duurzaamheid. We leren vanuit het verleden, handelen in het nu en hebben oog voor de toekomst. “Bij DIOK investeren we continu in de jeugd, waarmee de continuïteit van de club gewaarborgd is. Dat zie je overal terug, maar vooral op het veld. DIOK is landskampioen en vele talenten maken hun opwachting.” “Onlangs hebben wij ons nieuwe meerjarenplan DIOK 2026 gepresenteerd”, vertelt Cees. De club gaat doorgroeien naar een Multisportvereniging met 1.500 leden. “De ambitie is om een prachtige en toekomstbestendige accommodatie te gaan ontwikkelen. Multifunctioneel, openbaar en voorzien van faciliteiten voor de gehele stad, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en een all skills park.”

Boeiende sport Edwin van Diemen, eigenaar van Van Diemen Sloopwerken, loopt al heel wat jaren mee bij DIOK. Sterker nog, rugby is een van de onderwerpen waar aan de eettafel geregeld over wordt gesproken. Edwin heeft zelf 12 jaar gerugbyd, maar is vorig jaar gestopt. Het vuur voor de rugbysport heeft hij duidelijk overgedragen aan zijn kinderen. Zijn zoon Beau speelt in het eerste team en zijn dochters Shakira en Maddy zijn ook gevallen voor deze boeiende sport. “Ik ben zo’n 14 jaar geleden partner geworden van DIOK. Wij sponsoren de club niet alleen financieel, maar leveren ook een bijdrage

10

Cees Ahsmann

waar we dat kunnen doen.” Het spreekt voor zich dat sloopwerkzaamheden bij de club door Van Diemen Sloopwerken worden uitgevoerd.

Rugbyhart Ook Bas van Dijk, directeur van het Leidse familiebedrijf Jobo de Bouwers, heeft een echt rugbyhart. In 1988, toen hij 13 jaar jong was, werd hij lid van DIOK. “Ik was nogal een drukke baas. Rugby is natuurlijk wel een sport waar je je energie in kwijt kunt. Zodoende ben ik bij DIOK terechtgekomen en daar heb ik heel veel plezier aan beleefd”, vertelt Bas. In 1999 heeft hij gekozen voor het bedrijfsleven, maar tegen het einde van zijn rugbycarrière heeft hij nog wel een jaartje in het eerste gespeeld. inmiddels heeft zijn 9-jarige zoon Mack het stokje overgenomen. In al die jaren is Jobo de Bouwers de rugbyclub trouw gebleven. “Rugby is een prachtige sport en DIOK een prachtige club”, stelt Bas. “Wij zien de connectie, twee mooie Leidse organisaties die de lat hoog leggen. Wij passen goed bij elkaar! Met de sponsoring van DIOK leveren wij een


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.