INTO business Haarlem lente 2020

Page 50

Luchtvaart van de toekomst vraagt om goed opgeleide mensen

Hoe de toekomst van de luchtvaart er precies uitziet weet niemand. Wel weten we dat we goed opgeleide mensen nodig hebben die met bezieling de nieuwste luchtvaartontwikkelingen steeds een stap voor zijn. Wat een uitdaging is, want de luchtvaart ontwikkelt zich in razendsnel tempo. Om die veranderingen bij te benen, moeten onderwijs en praktijk beter op elkaar afgestemd zijn. Daarvoor is een vloeiende samenwerking nodig tussen bedrijfsleven en onderwijs. Alleen zo kunnen belangrijke vraagstukken over digitalisering, duurzaamheid en het gericht opleiden van studenten met succes worden aangepakt. Madelon Leliveld is werkzaam voor het ROC van Amsterdam - Flevoland, waartoe ook MBO College Airport behoort, dat studenten klaarstoomt voor de vele functies op luchthavens en Schiphol in het bijzonder. Ze is namens de onderwijsinstelling in functie als projectmanager van House of Aviation

50

Hoe krijg je een Twizy met drones de lucht in? (HoA), een regionaal investeringsfonds dat is aangevraagd door MBO College Airport en Luchtvaart Community Schiphol (LCS). De belangrijkste doelstelling van HoA is om toekomstgericht onderwijs te realiseren door het bedrijfsleven en het onderwijs duurzaam met elkaar aan de slag te laten gaan.

Beroepen verbinden HoA hanteert drie programmalijnen. Madelon vertelt: “Ten eerste is dat de duurzame luchthaven. Hoe gaan wij daar in het onderwijs deel van uitmaken? Ten tweede de digitale luchthaven. Het gaat dan om het ontwikkelen en implementeren van nieuw onderwijs dat nauw verbonden is met de digitale luchtvaart