Page 1

Jaargang 50 Nummer 02 | 2018

4 10 16 30

NSWE 2018 in vogelvlucht

Compliance is maatwerk

Circulair ondernemen: Gewoon doen!

Kiezen is een kunst

www.intersafe.eu


Voorwoord

Deze speciale editie van het Veiligheidsnieuws doet uitgebreid verslag van het National Safety at Work Event dat donderdag 15 maart plaats vond in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

VERSLAG NSWE 2018

NATIONAL

SAFETY

AT WORK EVENT 2018

Het National Safety at Work Event (NSWE) is in Nederland hét toonaangevende evenement dat bijdraagt mensen veilig en gezond te laten werken. Intersafe organiseert het NSWE met als doel concrete oplos­ singen mee te geven voor veiligheidsvraagstukken in verschillende branches voor talloze functies. Oplossingen die het niet alleen mogelijk maken veilig te werken, maar ook rekening houden met de ‘Return On Investment’ (ROI) van investeringen op het gebied van veiligheid en gezondheid. De terug­ verdientijd in geld, maar ook de impact op de wereld, het milieu, haar grondstoffen en haar bewoners. Hoe duurzaam zijn onze oplossingen eigenlijk en hoe kunnen we deze optimaliseren?

Van willen naar kunnen

Ciska van der Garde

In deze editie leest u de verslagen van verschillende topsprekers die binnen het thema 'Van willen naar kunnen' onderwerpen hebben uitgewerkt op het gebied van ‘License to Operate’, Duurzame inzetbaar­ heid, Leiderschap en Inkoop. Ook de mogelijkheden van circulair ondernemen leidde tijdens het eve­ nement tot veel vragen en antwoorden.

Innovaties Een aantal fabrikanten heeft haar innovatieve producten gepresenteerd in de Innovatie-iglo. Deze ‘iglo’, stond midden op de beursvloer. Middels ‘silent sessies’ waarbij iedereen een koptelefoon droeg, kon de toehoorder toch geconcentreerd luisteren en vragen stellen. Wilfried de Jong sloot het NSWE af samen met deze fabrikanten door middel van korte 'pitches' over hun innovaties.

Heeft u wat gemist? Behalve de verslagen van alle sprekers in dit magazine, zijn diverse filmpjes en foto’s gepubliceerd. U vindt deze op www.nswe.nl en onze social media kanalen. Veel leesplezier en graag tot de volgende keer! e

Cu l

Nulmeting Cultuur en gedrag

Onderhoud en keuring

1

Integral Safety & Health Circle

Training/ toolbox

De Integral Safety & Health Circle

Verdiepend onderzoek

Wij zijn er van overtuigd dat veiligheid veel meer is dan het verstrekken van

1 1

met het creëren van een zo veilig mogelijke werkomgeving voor uw medewer­ kers, is een aanpak ontwikkeld die wij onze ‘Integral Safety & Health Circle’ Product specificatie

noemen. Met behulp van deze cirkel kunt u bepalen op welk vlak u verder

en

Product selectie

Lever- en uitgifteproces

kwalitatief hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Om u te helpen

Taak risico analyse

Spe cifi ca t ie se

Bestelproces

Bestele n u itgif tep roc es

ing en onde tie, keur rhou truc d Ins

Nu lm et ing

ie

ur

g dra

ct le

tu

e ng

kunt ontwikkelen om een veilige werkomgeving te creëren die leidt tot minder ongevallen en TCO-reductie. U herkent de gekleurde bollen bij de artikelen in het Veiligheidsnieuws aan de stappen van de Integral Safety & Health Circle.

2 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


INHOUD 4 NSWE 2018 in vogelvlucht 8 “Minder focus op prijs en product, méér oog voor rendement van de relatie”

10 Compliance is maatwerk 13 Steunzool van de toekomst

NSWE 2018 in vogelvlucht

4

Duizend enthousiaste bezoekers, vijftig innovatieve fabrikanten, twintig inspirerende workshops en presentaties en een wereldwijde productprimeur.

14 “Ik pak veiligheid aan, maar er gebeuren nog steeds ongelukken! Hoe kan dat?”

16 Circulair ondernemen: Gewoon doen! 20 “Laat medewerkers kleine fouten maken om grote te voorkomen”

22 Veiligheid en duurzaamheid. Haat of liefde?

Compliance is maatwerk Is het een modewoord of juist een License to Operate? Compliance…

24 Hergebruiken van bedrijfs­kleding.

10

Hoe doe je dat?

26 Koppie erbij houden 28 Decibellen liggen op de loer; op het werk en in de kroeg

30 Kiezen is een kunst 33 Kersverse Vice President aan het woord 34 IZI BodyCooling.com Een koude topprestatie.

36 Valbeveiliging is maatwerk 39 Productnieuws

Circulair ondernemen: Gewoon doen!

16

Van willen naar kunnen… het hoofdthema van het NSWE 2018 is misschien wel het meest van toepassing op de circulaire

COLOFON

Vakblad voor veilig en gezond werken Uitgave van Intersafe Groeneveld B.V. Postbus 86, 3300 AB Dordrecht T +31 (0)78 618 14 00 F +31 (0)78 652 46 05 www.intersafe.eu Eindredactie namens Intersafe Inge Spier | Ciska van der Garde | Romy Beckers Fotografie Quintalle Nix Photography | B-Total | Irvin Talboom Ontwerp Bataafsche Teeken Maatschappij Tekst Van der Vliet Communicatie | Vincent Wibier | Junxion Productie en druk Dekkers - van Gerwen Oplage 15.000 exemplaren Voor de foto’s en advertenties wordt regelmatig gebruik gemaakt van fotomodellen in gefingeerde werksituaties. Wij zijn ons bewust van het feit dat de personen in kwestie niet altijd 100% voldoen aan de wettelijke voorschriften.

economie.

Kiezen is een kunst Hoe selecteer je in een aanbesteding de leverancier die de meeste toegevoegde waarde biedt?

30 © Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 3


Duizend enthousiaste bezoekers, honderden bagels en bakken koffie, vijftig innovatieve fabrikanten, twintig inspirerende workshops en bevlogen presentaties, een wereldwijde productprimeur en tal van gepassioneerde sprekers. Het 9e National Safety at Work Event (NSWE) in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek was er een om te onthouden! Voor wie het gemist heeft en voor iedereen die het nog eens in vogelvlucht wil beleven: de highlights van een geslaagd NSWE 2018.

NSWE 2018 IN VOGELVLUCHT Het centrale thema ‘Van willen naar kunnen’ was op de vroege 15 maart ook op het verkeer van toepassing. Wel naar Rotterdam willen, maar niet kunnen… Daarom iets later dan gepland, maar toch voor een volle zaal opende dagvoorzitter Rik van de Westelaken officieel het NSWE 2018.

Rik van de Westelaken

De journalist, presentator en programmamaker

loopbaan, de wederopbouw van Rotterdam en de

bekend van onder andere de NOS, SBS 6 en

historie van de karakteristieke fabriek. De kern van

NET 5 werd naar eigen zeggen meteen getriggerd

zijn betoog: ‘Willen is kunnen.’ En: ‘Volg je hart en blijf je ontwikkelen.’ Een mooie opdracht die goed

“Zet onze hersenen een beetje onder druk en ze geven een standaard en stereotiepe respons.”

aansloot bij de volgende spreker: Prof. Dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie en auteur van onder andere ‘Het Maakbare Brein’. De vraag die zij stelde: ‘Wat moet je ontwikkelen om succesvol te zijn?’ Ze liet haar publiek onder

Margriet Sitskoorn

door het evenement: “Hoewel ik zelf nooit in

andere letters onthouden en in omgekeerde volg­

gevaar ben geweest, is veiligheid als journalist

orde oplezen, hardop klappen, sommen maken

altijd een belangrijk thema. Zeker na een jaar

en gereedschappen roepen… Een hilarische en

waarin wereldwijd 81 van mijn collega-journalisten

uiteindelijk confronterende sessie: “We zijn een

de dood vonden... Ik heb niet de illusie dat we

speelbal van ons brein. Zet onze hersenen een

vandaag de oplossing vinden voor alle brandhaar­

beetje onder druk en ze geven een standaard

den op deze aardbol, maar ik denk wel dat we

en stereotiepe respons. Hoe kunnen we dan toch

met het NSWE de wereld weer een stukje veiliger

de regie pakken? Door het ontwikkelen van onze

maken. Samen geïnspireerd raken, dat is het doel

prefrontale cortex, waaronder ons werkgeheugen.

vandaag!”

Willen is een wens, maar om die wens succesvol om te zetten in ‘kunnen’ moeten we er effort in

Wilfried de Jong

‘Shape up!’

steken.” In een notendop is haar opdracht: nieuwe

Geïnspireerd raken en inspireren… Het was aan

dingen proberen, leren focussen, voldoende slapen

de volgende twee sprekers wel besteed.

en bewegen, tijd maken en leren dat wat we van­

‘Gastheer’ Henk van Maanen van de Van Nelle

daag doen effect heeft op morgen. “Wees geluk­

Fabriek had de volle aandacht van zijn publiek

kig, gezond en succesvol. Ga frontaal naar veilig­

door een persoonlijk en bevlogen verhaal over zijn

heid en succes. Shape your brain and shape up!”

4 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Het hart

presenteerde de eerste 100% circulaire veiligheids­

Nieuwe producten en innovaties bekijken, de laat­

schoen. “De Amazone. Even groen en duurzaam

ste ontwikkelingen volgen en bijpraten met colle­

als zijn naamgever. En de Amazone is niet alleen

ga’s en fabrikanten. De leveranciersmarkt in de

100% circulair, maar uiteraard ook 100% veilig!”,

Tabaksfabriek vormde het kloppend hart van

verzekerde directeur Tom Hermans. De circulaire

NSWE 2018. Met een bagel, een bak koffie of

schoen is het product van een lange reis van zowel

een fruitwater in de hand, bezochten velen de

EMMA als Tom Hermans zelf. “Je moet eerst weten

leveranciers op de vier pleinen: Verbruiksgoederen,

wat je wilt voordat je kunt. En weten was in mijn

Persoonsgebonden artikelen, Individueel op maat

geval doen. Onderzoeken!” Hermans werd gecon­

gemaakte pbm en Service Producten. En ook op de afsluitende borrel was er voldoende gelegen­ heid om ervaringen te delen, te netwerken en met elkaar te discussiëren. De Innovatie-iglo was het

“De Amazone is niet alleen 100% circulair, maar uiteraard ook 100% veilig!”

podium voor productpresentaties en innovaties op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en

fronteerd met duizelingwekkende cijfers: 32.000

circulariteit. Wie meer de diepte in wilde, kon zijn

runderhuiden, 150.000.000 liter water, 115.000 kilo

hart ophalen in de Koffiefabriek. Van inkoper tot

staal, 1.100 kilometer veters, 170.000 vierkante

operationeel manager en van veiligheidskundige

meter voering en 250.000 kilo PU. “En dat is alleen

tot HR-manager… Voor iedereen was er een inspi­

wat EMMA verbruikt voor haar schoenen. Kun je

rerende workshop binnen de drie subthema’s:

nagaan wat we wereldwijd gebruiken. Dat moest

License to Operate, Leadership in Empowerment,

anders!” Aan de Amazone gaat daarom niets meer

ROI on Safety.

verloren. De schoen is zo ontworpen dat alles her­ gebruikt kan worden. En naast de Amazone zijn

Weten is doen

nog vijf modellen circulair. “We streven ernaar in

Het NSWE was dit jaar ook het podium van een

2019 onze gehele collectie veiligheidsschoenen

baanbrekende primeur: EMMA Safety Footwear

circulair te produceren.”

>>

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 5


| Advertentie |

80


Henk van Maanen

>>

‘Op de bühne’

zolen nog eens presenteren. Iris van Wanrooij van

Het ‘laatste woord’ – op een woordje van dank

EMMA en Karel Luttikholt van HAVEP beklommen

van onze CCO Wouter van den Brink na – was

met zijn tweeën het podium om het gezamenlijke

voor auteur, theater- en televisiemaker Wilfried

avontuur van circulair produceren samen te vatten.

de Jong. Op zijn kenmerkend komische, ‘licht naïeve’, onvoorspelbare en energieke manier vroeg hij zes leveranciers op het podium van de tabaksfabriek het hemd van het lijf. Carlijn Renee

“En zo was de cirkel van een geslaagd NSWE 2018 weer rond!”

van Livit mocht bijvoorbeeld de 3D-geprinte steun­ “Durven jullie niet alleen?”, vroeg Wilfried de Jong met een knipoog. Bas Sesink van Eurosafe Solutions sprak over het belang van veilig redden en evacueren, Bas Fleskens van Elacin benadrukte de noodzaak van goede gehoorbescherming en Johan Tiesnitsch van IZI BodyCooling ging een komisch één-tweetje aan met Wilfried over koel­ vesten in de sport en het bedrijfsleven. Goed wíllen presteren is één, maar hoe zorg je ervoor dat je dit ook kunt? En zo was de cirkel van een geslaagd NSWE 2018 weer rond!

Meer weten? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu Benieuwd naar de sfeerimpressie? https://youtu.be/eUe94YYuT1U Margriet Sitskoorn

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 7


ROI on Safety

Met de cryptische titel ‘Van P2 naar R2’ lokte Prof. Dr. Frank Rozemeijer de toehoorders naar zijn workshop. De hoogleraar Inkoopmanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, gebruikte zijn 30 minuten spreektijd om uit te leggen hoe in de wereld van inkoop, zeker ook op het gebied van veiligheid, het aloude product-prijs-verhaal steeds meer opschuift naar een rendement-op-relatieverhaal.

Prof. Dr. Frank Rozemeijer:

“MINDER FOCUS OP PRIJS EN PRODUCT, MÉÉR OOG VOOR RENDEMENT VAN DE RELATIE” ander ding. Inkopers voelen zich vaak laat of te laat betrokken in het inkoopproces. Als alles al gedefinieerd is, mogen zij nog even komen onder­ handelen over de prijs. Of de PO (purchase order) uitschrijven.”

Herkenbaar Met een cartoon van een mannetje ingeklemd in een schroefklem toonde Rozemeijer daarna hoe menig leverancier zich vaak voelt. “Inkopers zeg­ gen: 'Geef mij de beste prijs, anders ga ik naar een ander!', maar dat is niet bepaald de beste manier om met elkaar in gesprek te raken.” Heel herkenbaar voor de zaal, want de stelling: ‘Inkopers hebben geen idee wat de kostprijs van de leveranciers is en daarom kunnen zij niets anders doen dan onderhandelen op prijs’ werd door ruim 83% via de speciale NSWE-app beves­ In zijn mini-college ging Rozemeijer terug naar 1922.

tigend beantwoord.

Toen verscheen het boek The Science of Purchasing (Hysell, 1922). De schrijfster ervan meende dat

Verschillende rollen

professionele inkopers onvoldoende opgewassen

In de loop der jaren zijn er tal van theorieën en

waren tegen de sluwe en listige verkopers, en

methoden ontwikkeld om het inkoopproces in

vond het tijd voor tegengas. Dat gaf ze met dit

kaart te brengen, inzichtelijker te maken en te

educatieve werk voor inkopers. In bijna 100 jaar

verbeteren. De zogenaamde inkoopportfolio onder­

tijd is het vak van inkoper inderdaad flink veran­

scheidt bijvoorbeeld routineproducten (veel keus,

derd. Het is verder geprofessionaliseerd, ofschoon

veel leveranciers, gering (financieel) belang) tegen­

er ook nog het nodige te wensen valt. “Menigeen

over strategische producten (groot belang, product

voelt zich vandaag de dag betrokken bij de inkoop

en leverancier lastig vervangbaar). Afhankelijk van

van producten en diensten voor veilig(er) werken,

de plaats die het product in het portfolio inneemt

maar eindverantwoordelijkheid dragen is een

zal de inkoper een andere rol aannemen. De ene

8 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


ROI on Safety

Wetenschapper, trainer, schrijver Frank Rozemeijer combineert wetenschap én praktijk. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte als onderzoeker en docent aan de TU Eindhoven en was Assistent Professor aan de RSM Erasmus University Rotterdam. Sinds 2007 is hij namens NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) hoogleraar Inkoopmanagement en UMIO hoog­ leraar Services Innovation aan de School of Business and Economics van Maastricht University. Sinds 2004 runt hij ook nog zijn eigen praktijk voor advies, training en executive coaching. Verder schijft hij artikelen, boeken en columns. Interesse in de opname van de workshop van Prof. Dr. Frank Rozemeijer? E nswe@intersafe.eu

keer is hij een money-manager. Die zo scherp

Elkaar verstaan en begrijpen is een voorname

mogelijk inkoopt. Met een goed maar altijd wel

voorwaarde voor samenwerking. Aan een grote

kortlopend contract, zodat hij volgend jaar wéér

groep inkopers is gevraagd wat zij verwachten

kan gaan tenderen. Bij routineproducten ontpopt

van hun belangrijkste leveranciers. Er kwam een

de inkoper zich als proces-manager. Door het

lijst met maar liefst 15 punten uit. ‘Begrijpt onze

inkoopproces ‘lean and mean’ te maken en zoveel

business’ staat met stip op één. Gevolgd door

mogelijk te delegeren naar de gebruikers. Gaat

‘voegt proactief waarde toe’, ‘deelt (technologi­

het om strategische producten, dan trek hij juist

sche) kennis’ en ‘zet deskundige mensen in’. Een

weer zoveel mogelijk naar zich toe en kruipt hij

goede prijs/kwaliteit wordt ook genoemd, maar

in de rol van relatie­manager. Rozemeijer vindt het

pas ver onderaan. Rozemeijer: “Het zijn vooral

belangrijk dat ook leveranciers daar een heldere

veel sociale, gedragsmatige aspecten die tellen.

kijk op hebben: “Als jouw product valt in de cate­

Niet hele harde zaken die vooraf te specificeren

gorie routineproducten en je begint een zwaar

zijn. Het gaat dan ook over samenwerken, over

verhaal over ‘partnership’ en ‘values’, dan kun je

gedrag tussen mensen.”

een uiterst sceptische inkoper tegenover je ver­ wachten.”

SRM In zijn afronding vertaalde hij al die theorie naar

Het gaat vooral om gedrag

verhoging van de safety performance, en was

Kosten beheersen, waarde creëren én risico’s

zijn conclusie dat daarvoor afscheid genomen

verlagen. Dat zijn in de ogen van Rozemeijer de

moet worden van het product-prijs-verhaal (P2)

drie belangrijkste velden waarop leveranciers

en we veel meer oog moeten hebben voor het

moeten acteren om een goed gesprek aan te

verhogen van het rendement op de relatie (R2).

kunnen gaan met inkopers. Samenwerking is

SRM (Supplier Relationship Management) is de

daarbij het sleutelwoord. Hij haalde daarbij een

aangewezen weg daartoe. Onder voorwaarde

uitspraak van belegger Warren Buffet aan, die

dat de leverancier ook werkelijk wil samenwer­

in zijn ogen ook van toepassing is op inkoop­:

ken en de klant ziet als aantrekkelijke klant, en

‘Price is what you pay, value is what you get’. Als

niet als lastpak klant. Een intensieve wijze van

voorbeelden haalde hij daarbij een aantal grote

samenwerken tussen inkopers en strategische

organisaties aan, die in zeer nauwe samenwer­

leveranciers waarbij via vastleggen, meten, moni­

king met hun leveranciers safety tot topprioriteit

toren en kennisdelen het laatste en belangrijkste

hebben verheven. En met resultaat, want het

stadium wordt bereikt; innoveren. Zodat beide

aantal ongelukken daalde aanzienlijk.

partijen mét elkaar nieuwe producten en diensten voor nog meer veiligheid kunnen ontwikkelen.

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 9


License to Operate

Is het een modewoord of juist een License to Operate? Compliance… Het begrip duikt overal op en is niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar wat is het nu precies? En is productcompliance voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) alleen een verantwoordelijkheid van de fabrikant of ook van de werkgever? Op het NSWE gaf Hoger Veiligheidskundige Jos Putman antwoord op deze en andere vragen.

COMPLIANCE IS MAATWERK “Als persoon of organisatie werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving”. Dat is de letterlijke betekenis van compliance. “Dus het nakomen van normen of je ernaar schik­ ken”, legt Jos uit. Compliance vindt zijn oorsprong in de financiële hoek na de beurscrash van 1929 die de wereldwijde crisis van de jaren dertig inluidde. En de vorige eeuw maakte het Enronschandaal nog eens pijnlijk duidelijk dat compliance van groot belang is. Het vormde de directe aan­ leiding voor de overheid tot het opstellen van de

Met goed compliancemanagement had dit voor­

Corporate Governance Code en de internationale

komen kunnen worden.” Een ander voorbeeld

richtlijn ISO 19600:2014. “Deze richtlijn helpt je

van een ‘minder klein’ bedrijf: ‘dieselgate’ kostte

als bedrijf bij het opzetten van een compliance­

Volkswagen tot nu toe al 35 miljard euro. Ook

managementsysteem. De basis voor een goed

dat had misschien voorkomen kunnen worden.

arbo-, MVO-en LTO-beleid (Maatschappelijk

“Compliance is niet meer weg te denken in het

Verantwoord Ondernemen; License to Operate)”,

voorkomen van imagoschade. En dat geldt niet

stelt Jos. “Maar tot zover de theorie, wat betekent

alleen voor grote, maar juist ook voor kleine

het nu in praktijk?”

bedrijven”, waarschuwt Jos. “Een ongeval met tragische afloop? Je staat met naam en toenaam

“Compliance is niet meer weg te denken in het voorkomen van imagoschade.”

in de krant. Levert Intersafe een veiligheidsbril die niet voldoet? Hetzelfde verhaal…” Met betrekking tot productcompliance zijn twee Europese richt­ lijnen van kracht: de productrichtlijn en de gebrui­

Kleine vergissing, grote gevolgen

kersrichtlijn. De productrichtlijn 89/686/EEG die

Zelfs een klein bedrijf kan een enorm schandaal

per 21 april is komen te vervallen houdt in dat

veroorzaken. “Neem het fipronil-schandaal in de

pbm moeten voldoen aan het warenwetbesluit.

pluimveesector”, schetst Jos. “Had een kippen­

De gebruikersrichtlijn voor PBM de EU Richtlijn

boer niet beter moeten kijken naar de bestand­

89/656/EG heeft betrekking op het Arbobesluit

delen en risico’s van het schoonmaakmiddel?

8.1 tot en met 8.3.

10 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


License to Operate

Ing. Jos Putman Ing. Jos Putman is Hoger Veiligheidskundige en werkte meer dan twintig jaar bij Intersafe. Naast zijn kennis en zeer ruime ervaring op het gebied van normalisatie, arbowetgeving en Europese productregelgeving, is hij een specialist in product compliance. De presentatie van Jos Putman teruglezen? www.nswe.nl/news/24/22/Compliance-Management

Check, check, dubbel check…

hoe je zorgt voor het juiste gebruik en onderhoud,

Vanaf 21 april 2018 verandert de Europese pro­

wat je rechten en plichten zijn, enzovoort. Vooral

ductrichtlijn naar een Europese verordening. Dit

een gedegen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie,

heeft gevolgen voor het warenwetbesluit pbm,

RI&E is hier van belang”, stelt Jos: “En dan niet

al geldt wel een overgangstermijn. Nieuwe pro­

alleen een algemene RI&E, maar juist een verdie­

ducten moeten binnen een jaar voldoen aan de

pende! Kiezen van de juiste pbm is maatwerk

nieuwe verordening, terwijl producten die al op de

geworden. Zorg dat je pbm doelmatig zijn voor

markt zijn gebracht, nog vier jaar de tijd hebben

het werk dat wordt uitgevoerd. Als werkgever ben

om de nodige aanpassingen door te voeren. “Zijn

je hier verantwoordelijk voor. Sterker nog, als je

uw producten straks wel compliant? Ze moeten

producten verstrekt die niet voldoen, ben je zelfs

natuurlijk voldoen aan de fundamentele veiligheids-

aansprakelijk! Zorg dus voor een goed compliance-­

en gezondheidsvoorschriften uit de verordening

managementsysteem en weet waar de risico’s

2016/425”, legt Jos uit. Dat betekent bijvoorbeeld

liggen.”

dat ze geen schade mogen toebrengen, er geen schadelijke stoffen in mogen zitten, etc. “En pro­ ducten moeten voldoen aan de norm.” Dat klinkt logisch, maar ook normen veranderen. Handschoenen die beschermen tegen mechani­ sche gevaren, moeten bijvoorbeeld voldoen aan norm EN 388. Deze norm stamt uit 1994. In 2016 zijn extra snijtesten gedaan en daarom is de norm aangescherpt. “Maar er zijn nog steeds hand­ schoenen in de handel die slechts voldoen aan de oorspronkelijke norm uit 1994! Als je die als bedrijf gebruikt, kan dat grote gevolgen hebben. Controleer dus altijd of pbm voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. En check daarnaast ook altijd het CE-kenmerk, CE-certificaat, technisch dossier, de gebruiksaanwijzing en conformiteits­ verklaring.”

Aansprakelijkheid “Naast de productrichtlijn, is dus ook de gebruikers­ richtlijn van kracht. De arbowet schrijft voor hoe je pbm gebruikt, wanneer je welk middel gebruikt,

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 11


| Advertentie |

WARME HANDEN BLIJVEN KOEL, DROOG en PRODUCTIEF

31% KOELERE HANDEN Vandaag de dag zegt 97 procent van de mensen die handschoenen dragen dat comfort hun hoogste prioriteit is bij het kiezen van handschoenen. We waren geïnspireerd om een oplossing te vinden en dat bracht ons bij de ontwikkeling van AD-APT®, een technologie die we in de legendarische MaxiFlex® hebben geïntegreerd. De technologie AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Het gepatenteerde technologische platform AIRtech® staat garant voor 360° luchtdoorlatendheid en zorgt er samen met het technologische platform AD-APT® voor dat uw handen koel, droog en productief blijven, ook in lastige werkomstandigheden.

TM

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 Patent Nr. EP1608808 1 Volgens een vergelijking tussen de MaxiFlex® Ultimate™ en de MaxiFlex® Ultimate™ met AD-APT® koeltechnologie

DAN BIJ STANDAARD HANDSCHOENEN1


Innovatie-iglo

Veel bewonderende blikken in de Innovatie-iglo als daar enkele steunzolen uit een 3D-printer rondgaan onder de toehoorders. Dun, licht, flexibel en tegelijk toch stevig en vormvast; iedereen wil deze steunzool van de toekomst wel even in handen houden.

STEUNZOOL VAN DE TOEKOMST Het grappige is dat die toekomst een klein jaartje

Digitale voetmeting

geleden al begonnen is. Sindsdien voert Livit

Niet alleen de productie van steunzolen is spec­

Orthopedie deze zolen in haar assortiment. Dat

taculair veranderd, ook het aanmeten daarvan.

is extra goed nieuws voor mensen die zijn aange­

Op het NSWE demonstreerde Livit een druk­

wezen op steunzolen in hun veiligheidsschoenen.

gevoelige plaat, waar je overheen moet lopen.

De revolutionaire printmethode levert namelijk dun­

In de plaat zitten meer dan 8.000 sensoren. De

ner en duurzamer materiaal. En mét CE-markering.

sensoren leggen tijdens het lopen alle drukver­

Een cruciaal verschil met doorsnee steunzolen,

schillen in de voet minutieus vast. Dat gebeurt

want als je die in een veiligheidsschoen schuift

honderden keren per seconde. Slimme software

dan is het maar zeer de vraag of je nog aan de

analyseert al die data en brengt de mogelijke

wettelijke veiligheidsnormen voldoet.

probleemgebieden nauwgezet in kaart. Als de

Quinten Zwaga

orthopedische adviseurs van Livit het eens zijn

Innovatie

met de voorgestelde oplossing, dan is het een

Naast de bekende gefreesde steunzolen zijn 3D

kwestie van een druk op de knop en wordt alle

geprinte zolen een mooie innovatieve aanvulling

data naar België gestuurd. Daar staat de

op het assortiment. Waar in het eerste geval de

3D-productie-eenheid die geheel op maat de

functionaliteit van de zool wordt bepaald door het

steunzolen print.

werken in verschillende diktes en met verschil­ Carlijn Renee

lende materialen, zorgt bij 3D geprinte zolen het gebruik van verschillende structuren voor flexibili­ teit en rigiditeit in verschillende zones van de zool.

Stinkvoeten

Met 3D geprinte zolen kunnen rigide zolen worden

Livit productmanager Carlijn Renee liet zich niet van de wijs brengen

gemaakt zonder dat deze te dik worden, voor

door Wilfried de Jong bij de afsluiting van het NSWE. Ze hield een

bijvoorbeeld in veiligheidsschoenen.

bevlogen betoog over de nieuwste steunzolen die in 3D worden geprint. De presentator daagde haar uit door een recent optreden

Door afspraken met onder andere EMMA, Bata

aan te halen, waarbij hij met veiligheidsschoenen én inlegzolen op

en Atlas kan Livit voor gecertificeerde veiligheids­

het toneel moest staan. “Maar dat ging enorm stinken...” Tot grote

schoenen steunzolen leveren waarbij de certificering

hilariteit van de zaal verblikte of verbloosde Carlijn niet: ”Dat waren

geborgd blijft. De schoenen en steunzolen blijven

dan toch je voeten.”

zo voldoen aan de Europese wet en regelgeving. Ook voor de meest complexe maatwerkoplossin­

De workshop van Carlijn Renee & Quinten Zwaga terugkijken?

gen zijn gecertificeerde oplossingen mogelijk.

https://youtu.be/mFYXUcEN2Wk

Meer weten? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 13


Leadership in Empowerment

“IK PAK VEILIGHEID AAN, MAAR ER GEBEUREN NOG STEEDS ONGELUKKEN! HOE KAN DAT?” De bijdrage van prof. dr. Jop Groeneweg aan het National Safety at Work Event 2018 wordt ingeleid door Mr. Egbert Vennik die zijn publiek meteen op scherp zet: “Als je, zoals ik, naar het huis van één van je werknemers moet gaan om zijn partner te vertellen dat hij niet meer thuiskomt, dan vergeet je dat nooit meer.” Veiligheid gaat om mensenlevens, concludeert Vennik. Niet meer en niet minder. Na onderzoek van de twee dodelijke ongelukken die hij meemaakte in de tijd dat hij bij Van Gansewinkel werkte, kwam het onderzoeksteam van de arbeidsinspectie tot de conclusie dat op veiligheidsgebied alles netjes in orde was. Er werd veel geld besteed aan veilig­ heid, mensen werden aangesproken op hun gedrag, meldingen van gevaarlijke situaties en/of gedrag werden beloond. En toch was het vreselijk misgegaan. Vennik: “En als we niks veranderden dan kon het morgen wéér gebeuren…”

“Tagpoint Training biedt als eerste veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht zijn op gedragsverandering.”

Verschil tussen kijken en doen Jop Groeneweg poneert de stelling dat iets ont­ breekt aan de manier waarop wij omgaan met

De noodlottige gebeurtenissen leidden tot de ont­

veiligheid. Er is een groot verschil tussen hoe

wikkeling van Tagpoint. Tagpoint Training biedt als

we naar veiligheid kijken en wat mensen daad­

eerste veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht

werkelijk doen. Samenvattend houdt Groeneweg

zijn op gedragsverandering. Hiermee is Tagpoint

zijn gehoor voor dat iedereen allang weet dat

de eerste, en zeer innovatief op het gebied van

bellen en appen in de auto onveilig is, maar wie

veiligheidsbewustzijnstraining. Tagpoint Training,

maakt zich daar niet af en toe schuldig aan?

een Rotterdams technologiebedrijf heeft een

“Om veilig te kunnen werken worden de risico’s in

uniek digitaal platform ontwikkeld waarop diverse

kaart gebracht en worden allerlei regels ingevoerd.

online-modules worden aangeboden. Rotterdam

De gemiddelde werknemer stelt eigenlijk maar

Portfund verwacht dat het platform een belang­

één vraag: “Wie vertelt mij wat ik moet doen?”

rijke bijdrage gaat leveren aan veilig werken in de

Die heeft geen boodschap aan een ingewikkeld

Rotterdamse haven en aanverwante industrie en

verhaal. Het gaat erom hem of haar het gevoel

dat hiermee ook nog eens de concurrentiepositie

te geven dat het belangrijk genoeg is om een

verbetert.

persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken.”

14 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Leadership in Empowerment

De workshop van Prof. Dr. Job Groeneweg & Mr. Egbert Vennik terugkijken? https://youtu.be/oCYBqqBWjGY

piepje ophoudt. Uiteindelijk leidt dit tot een attitude­ verandering: zonder na te denken doen we de gordel om en rijden daarna pas de weg op.

Afspraken maken Om een attitudeverandering te bewerkstelligen op het terrein van veilig werken is het belangrijk om afspraken te maken omtrent het gewenste

Autogordels: geen punt

gedrag en dat te belonen. Niet financieel, maar

Na de introductie van de veiligheidsgordel voor de

door positieve aandacht, een klop op de schouder.

auto in het begin van de 20e eeuw was deze niet

En dat consistent te doen. Wordt een incident

verplicht en werd dus sporadisch gebruikt. Nadat

gemeld dan heeft dat ALTIJD prioriteit, ook al

enorm veel geld in communicatiecampagnes was

komt het misschien niet goed uit. AANDACHT.

gestoken steeg het percentage dat de autogordel

Wordt diegene die het incident meldt niet serieus

gebruikte tot rond de 25%. “De grote verandering”,

genomen of afgescheept met een ‘nu even niet’

vertelt Groeneweg, “kwam met de introductie van

dan is het waarschijnlijk meteen de laatste keer

een irritant piepje dat pas ophield als de gordel

geweest dat iets gemeld werd.”

werd dicht geklikt. Toen steeg het gebruik naar 96%. Er bleef slechts een miniem percentage dat

Prof. dr. Jop Groeneweg

de gordel achter zich dicht klikte.”

Hoogleraar ‘Safety in Health Care’ aan de

Van attitude naar gedrag of andersom?

TU Delft. Docent cognitieve psychologie aan

In het denken over veiligheid is een ‘oude’ stro­

in risicomanagement. Tevens werkzaam bij

ming en een ‘nieuwe’. In het eerste geval wordt

TNO. Als adviseur helpt Jop Groeneweg

vooral gewerkt aan de attitude die tot een

bedrijven/organisaties bij het herkennen van

gedragsverandering moet leiden. Het verhaal van

sterke en zwakke punten ten aanzien van

de Universiteit van Leiden. Gespecialiseerd

de autogordel laat zien dat we het ook kunnen

het omgaan met veiligheid en het veiligheidsbeleid op een efficiënte

omdraaien: gedrag (autogordel omdoen en vast

en effectieve manier te verbeteren.

klikken) heeft als consequentie dat het irritante

Mr. Egbert Vennik Voorheen co-owner en -founder van Scherpenzeel Groep B.V. Oud-regio­d irec­teur en lid van de groepsdirectie bij Van Gansewinkel. Bewezen track-record in het succesvol realiseren van omzet­ groei, kostenreductie en ver­b eteren van de winstgevendheid bij meerdere corporates. Tegenwoordig mede-eigenaar van Tagpoint en heeft zich ten doel gesteld minder onveilige situaties te laten ontstaan en het aantal incidenten terug te dringen. Afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 15


License to Operate

CIRCULAIR ONDERNEMEN: GEWOON DOEN!

Van willen naar kunnen… het hoofdthema van het NSWE 2018 is misschien wel het meest van toepassing op de circulaire economie. We willen wel, maar weten misschien niet altijd waar te beginnen. In een vraaggesprek met Rik van de Westelaken legt Frans Beckers van FBBasic nog eens uit wat circulariteit is, waarom circulair ondernemen belangrijk is en hoe we kunnen beginnen. Wat is een circulaire economie?

zijn er legio, maar hoe zet je mensen aan om

“Circulair produceren betekent dat je producten zó

ze te gebruiken? Dat geldt ook voor circulariteit.

ontwerpt dat je ze na de gebruiksfase eenvoudig

Technisch gezien hebben we alle middelen om

uit elkaar kan halen en de grondstoffen opnieuw

grondstoffen terug te winnen uit producten, maar

in kunt zetten. Een hardnekkig misverstand is dat

hoe zorgen we ervoor dat mensen beseffen dat

je ze weer voor hetzelfde product in moet zetten.

een product na gebruik niet waardeloos is? Van

Dat hoeft niet. Het moet vooral rendabel zijn. We

dozen schuiven moeten we meer en meer naar

zien producten dan ook vooral als een verzameling

grondstoffen in omloop brengen en houden.

grondstoffen die voor een bepaalde tijd bij elkaar

Producten krijgen een materiaalpaspoort zodat

zijn gebracht. Alles is te hergebruiken. Stoffen wor­

je ziet uit welke stoffen ze zijn opgebouwd en hoe

den vezels voor schoenen, tapijten of iets anders.”

we die kunnen hergebruiken.”

We zijn hier natuurlijk te gast bij Intersafe. Wat is de link met veiligheid?

Waarom is circulariteit van belang?

“Circulariteit en veiligheid hebben te maken met

Als we productie in Europa willen behouden of

menselijk gedrag. Hoe krijg je mensen in bewe­

terug willen halen, dan hebben we geen andere

ging? Instrumenten om tot veilig gedrag te komen

keus. Europa is het enige continent dat over een

16 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018

“Het is niet alleen van belang, het is pure noodzaak.


License to Operate

jaar of dertig geen fossiele brandstoffen meer heeft. Het gaat dus niet alleen over het milieu, maar ook over onze concurrentiepositie. We moeten denken aan onze toekomst. En daar zit meteen de uitdaging. Het is altijd lastig om over de lange termijn na te denken en ernaar te handelen. Het is daarom aan ons om kortetermijnsuccessen te zoeken zodat mensen enthousiast worden. Niet alleen de economische noodzaak benadrukken maar ook de kansen benoemen. We hoeven niet in één jaar te veranderen wat in 150 jaar is ont­ staan, als we maar stapje voor stapje beginnen!”

Toch zijn veel mensen nog sceptisch tegen­over circulaire producten. Is dat terecht?

het desnoods eerst voor een proefgroep. Test het eens en wees niet bang om samen te werken met ketenpartners of collega’s.”

“Dat heeft vooral te maken met de perceptie dat circulaire producten duurder zijn. Dat is onterecht.

Speelt de overheid hierin geen rol?

We doen geen concessies in veiligheid, kwaliteit

“Voor de politiek in Nederland heeft het helaas

en prijs. We willen namelijk dat circulaire producten

nog geen prioriteit. In Duitsland is de overheid al

mainstream worden. Onbekend maakt onbemind

veel verder. Het grondstoffenvraagstuk is veel

dus je hebt gewoon te maken met deze vooroor­

ingewikkelder en groter dan het energievraagstuk.

delen. We moeten daarom laten zien wat de voor­

Onze grondstofvoorziening loopt gevaar, dus het

delen zijn zodat mensen sneller meegaan.”

bedrijfsleven moet zelf het voortouw nemen. En daar kan Intersafe een grote rol in spelen.

Wat zou een reden zijn om als bedrijf in te stappen?

Een platform creëren om bedrijven bij elkaar te

“Dat kan zijn vanuit ethische overwegingen.

verandert de rol van Intersafe daarom naar die

Mensen die een leefbare wereld voor hun kinderen

van systemintegrator. Of naar ‘reisleider’ op weg

of kleinkinderen achter willen laten. Maar ook van­

naar circulariteit!”

brengen en volume te creëren. Van distributeur

>>

uit economische overwegingen. Nu beginnen met circulair ondernemen betekent straks een betere concurrentiepositie. En er is ook geen reden om

Frans Beckers

het niet te doen. Begin met kleine stapjes. Dan

Frans is een expert op het gebied van closed

boek je snel resultaat en begint het vliegwiel te

loop business modellen en de circulaire

werken.”

economie. Hij verdiende zijn sporen bij afval­ bedrijf, grondstoffen- en energieleverancier

Maar producten terughalen kost toch geld?

Van Gansewinkel en richtte in 2012 FBBasic

“Afval verwerken kost ook geld. En misschien nog

op. Met zijn Urban Mining Company maakt

wel meer. Wij hebben een retourlogistieksysteem

hij zich sterk voor het behoud van productie

opgezet om te laten zien dat het werkt. Bedrijven

en werkgelegenheid in Europa door in te zetten op circulaire pro­

zijn enthousiast en stappen in. Neem Schijvens,

ductie en het hergebruik van grondstoffen.

HAVEP, Tricorp en EMMA. Die laatste heeft de eerste 100% circulaire veiligheidsschoen gelan­

Het interview met Frans Beckers terugkijken?

ceerd. Een schoolvoorbeeld van waar ‘gewoon

https://youtu.be/hLvn7lKUqoY

starten’ toe kan leiden. Durf te beginnen. Probeer

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 17


| Advertentie |

CROSS THE LINE BETWEEN BUSINESS AND SAFETY Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, EMMA heeft altijd een comfortabele veiligheidsschoen die de uitdaging aan kan. Bijvoorbeeld een nette zakelijke herenschoen, een elegante damesschoen voor de logistieke sector of een robuuste schoen voor de metaalindustrie.

MARTINO

ANOUK

DE ZAKELIJKE VEILIGHEIDSSCHOEN

EEN LICHTE DAMESSCHOEN

STALEN NEUS EN BESCHERMENDE TUSSENZOOL

ANTISLIP EN OPTIMAAL WENDBAAR GRIPFORCE® EASY TWIST

HOOGWAARDIG EN SOEPEL BRAZILIAANS VOLNERF LEER ANTISLIPZOOL

STALEN NEUS BESCHERMING VUILAFSTOTEND DOOR MICROFIBER BOVENWERK

VULCANUS GESLOTEN VOORKANT VOOR MAXIMALE BESCHERMING, IDEAAL VOOR LASWERK VLAMVERTRAGEND LEREN BOVENKANT ANTISLIP GRIPFORCE® DUO LOOPZOOL

kijk op >> EMMASafetyfootwear.COM

EMMA adv algemeen_sectoren_170126d.indd 1

24-03-17 09:17


License to Operate

>>

Een schoolvoorbeeld van hoe kennis via samenwerking en durf leiden tot nieuwe concepten en ontwikkelingen: de circulaire producten van EMMA en HAVEP. Programmamanager Duurzaamheid bij EMMA Safety Footwear Iris van Wanrooij en Commercieel Manager bij HAVEP Karel Luttikholt leggen in de Innovatie-iglo op het NSWE uit welke stappen zij hebben gezet en voor welke uitdagingen ze stonden. Iris van Wanrooij

Karel Luttikholt

Metalen, textiel en plastic terugwinnen en op een zo hoog mogelijk niveau hergebruiken. Daarop richten HAVEP en EMMA zich. “De textielindustrie is namelijk één van de meest vervuilende industrieën’, bekent Karel. “85% van de producten belandt op een afvalberg. Dat moet veranderen, vinden wij.” Zijn collega van EMMA onderschrijft dit: “In de schoenenindustrie is het niet anders. Er is een tekort aan grondstoffen, de productie is heel vervuilend door het hoge gebruik van water, het gebruik van chemicaliën als chroom tijdens het looiproces van het leer, en vaak zijn de omstandigheden voor mensen in de productieketen niet goed.” Iris stelt: “We willen weer regie krijgen op de keten en daarom gaan we circulair!”

Ambitie Beide bedrijven hebben de ambitie om in Nederland, Europa en de hele wereld het verschil te maken. HAVEP presenteert bijvoorbeeld jeans van gerecycled

“HAVEP streeft ernaar om in 2025 90% van hun totale collectie circulair te produceren.”

denim, een werkbroek uit 70% Tencel (vezel van eucalyptushout) en streeft ernaar om in 2025 90% van hun totale collectie circulair te produceren. EMMA presenteert op het NSWE al zes nieuwe 100% circulaire veiligheidsschoenen en belooft dat in 2019 de volledige collectie circulair wordt geproduceerd. “We hebben het ontwerp van onze schoenen eens goed onder de loep genomen” schetst Iris. “We gebruiken nu bijvoorbeeld oil nubuck dat geen toplaag nodig heeft en daardoor makkelijker te recyclen is. Daarnaast gebruiken we aan de achterkant van de schoen in plaats van leer een thermoplast dat zorgt voor een langere levensduur. Ook gebruiken we veters van petflessen en veterogen in plaats van haken zodat je de schoen minder snel kapot trekt.”

Make the change… Een samenwerking tussen beide bedrijven lag voor de hand. Vooral op het gebied van de retourlogistiek. “Jaren geleden deden wij al eens een poging om cradle to cradle te werken, maar dat is helaas geen succes gebleken”, vertelt Karel. “Nu door in de keten samen te werken, komen we er wel. We dagen onze leveranciers bijvoorbeeld uit om met textielsoorten te komen die qua waterverbruik en CO2-uitstoot minder belastend zijn.” Daarnaast biedt HAVEP een reparatieservice zodat kleding langer meegaat. Verder investeren beide bedrijven in betere en transparantere arbeidsomstandigheden, duurzamere productiefaciliteiten met bijvoorbeeld zonnepanelen en in een goede retourlogistiek met ontmanteling door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe ze zo ver zijn gekomen? “Door gewoon te beginnen!”, antwoordt Karel. “We kunnen zo niet langer doorgaan. Dus begin klein, maar begin wel!” Iris vult aan: “En doe geen concessies aan design, draagcomfort, veiligheid en kwaliteit. Anders schiet het zijn doel voorbij.” De lancering van de circulaire EMMA veiligheidsschoenen terugkijken? https://youtu.be/z0ulffrLEqw De workshop van Iris van Wanrooij & Karel Luttikholt terugkijken? https://youtu.be/eBf0rFrw_eE

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 19


Leadership in Empowerment

De vraag hoe je medewerkers vitaal en betrokken houdt, houdt velen bezig. Dat bleek mede uit de grote opkomst bij de workshop van Matthijs Steeneveld. Voor hedendaagse bedrijven is niet alleen het traditionele financiële kapitaal van belang, ook het psychologisch kapitaal gaat steeds zwaarder op de balans drukken. Het versterkt de veerkracht en helpt mensen op gezonde manier met stress om te gaan en hun prestaties te verbeteren.

Workshop duurzame inzetbaarheid van medewerkers

“LAAT MEDEWERKERS KLEINE FOUTEN MAKEN OM GROTE TE VOORKOMEN”

Matthijs Steeneveld

Medewerkers die constant de schouders laten

Gelukkig maken

hangen en op het werk geen enkel initiatief meer

Alle reden om in actie te komen dus. Matthijs werkt

nemen. Of medewerkers die zo zwaar onder de

op basis van positieve psychologie. Daar wordt

stress van het werk gebukt gaan, dat ze razend­

door sommigen soms wat lacherig over gedaan

snel opbranden en met een burn-out thuis

- “Oh, dus u komt ons gelukkig maken?!” - maar er

komen te zitten. Organisatiepsycholoog Matthijs

ligt een gedegen basis en het nodige wetenschap­

Steeneveld heeft het in de praktijk allemaal zien

pelijk onderzoek aan ten grondslag. Versterken

gebeuren. En in beide gevallen kun je spreken

van wat goed gaat en bouwen aan verbeteringen

van een vorm van kapitaalvernietiging. Neem het

vormen de kern.

ziekteverzuim door stress, dat volgens Matthijs

De basis onder het psychologisch kapitaal (in

rond de 36% ligt. Circa 1 miljoen werknemers

Engelstalig vakliteratuur bekend als PsyCap)

hebben burn-out klachten en dat kost de samen­

wordt gevormd door een viertal pijlers. Dat is

leving € 1,8 miljard per jaar volgens CBS/TNO.

optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen.

Wat de schade is die ongemotiveerde medewer­

Tijdens de workshop lichtte Matthijs ze één voor

kers met fouten en ongelukken aanrichten is niet

één toe. “Hoop klinkt heel soft, maar het werkt

bekend, maar dat het eveneens een duizeling­

wel. Hoopvolle mensen pakken méér aan en

wekkend bedrag zal zijn, is evident.

ondernemen meer actie.” En hoop kun je trainen.

20 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Leadership in Empowerment

Zo kun je bij een reorganisatie mensen die hun

fouten te hebben, maar als je als organisatie veer­

baan gaan verliezen leren dat er ‘meer wegen naar

krachtig wilt worden en gericht bent op de langere

Rome leiden’. Zodat ze niet bij de pakken neer

termijn dan is het wel nodig.”

gaan zitten, maar naar andere baanmogelijkheden zoeken en ze dus inzetbaar blijven.

Omgaan met tegenslag

“Hoopvolle mensen pakken méér aan en ondernemen meer actie.”

Zorgen dat medewerkers betrokken zijn, betekent dat er ook ruimte moet zijn om fouten te maken. Dat

Positieve benadering

heeft alles te maken met de pijler zelfvertrouwen.

Het gedachtegoed van de positieve psychologie

Hoe leert een jonge chauffeur goed autorijden?

lijkt intussen goed aan te sluiten op nieuwe opvat­

Door hem veel kilometers te laten maken. Zit je hem

tingen over veiligheidsonderzoek zoals van de

constant op de lip en ben je hem voortdurend aan

Deense hoogleraar Erik Hollnagel, waarbij vooral

het corrigeren, dan bouwt hij geen zelfvertrouwen

gekeken wordt naar de dingen die wél goed gaan.

op. Hij zal daardoor alleen maar onzekerder wor­

Matthijs: ”Uiteraard moeten we niet negeren wat

den. Matthijs: ”En dat geldt vaak ook op het werk.

er misgaat. Dat moet je als organisatie erkennen

Om grote fouten te voorkomen, kan het soms goed

en daar leer je ook van. Maar het tot in detail ana­

zijn iemand kleine fouten te laten maken.”

lyseren van fouten kan ook een enorme ‘energy

Groeien door tegenslagen is eveneens een belang­

drain’ zijn. Die negatieve benadering geeft ant­

rijk aspect van de positieve psychologie. Veerkracht

woorden en duidelijkheid, maar leidt niet altijd tot

stelt mensen in staat op een gezonde manier met

‘jongens, schouders eronder, we gáán ervoor’.

tegenslag om te gaan. Dat kan veel stress en dus

Het is toch een positieve benadering die de moti­

uitval voorkomen. En ook veerkracht is aan te leren.

vatie en energie brengt dingen te veranderen.”

Tegenslag wordt er niet minder erg door, maar je kunt mensen wel trainen hoe daar mee om te gaan. Zodat ze er minder last van hebben.

Zwijgzame chirurgen

Kapitaal opbouwen

De effecten van positieve psychologie, zoals bij­

Optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen zijn de dragers

voorbeeld leren van fouten, zijn veelvuldig onder­

van psychologisch kapitaal. De vier eigenschappen zijn weten­

zocht. Steeneveld haalde een onderzoek aan naar

schappelijk te meten én te trainen. Door je psychologisch kapitaal

de gang van zaken in de operatiekamers in twee

te vergroten kun je beter overweg met problemen en uitdagingen.

ziekenhuizen. In het ene werd wél openlijk over

En dat heeft weer een positief effect op je presenteren en omgaan

fouten gesproken, bij de ander totaal niet.

met stress.

Aanvankelijk schrokken de onderzoekers, want de

Optimisme - Hoop - Veerkracht -

‘pratende chirurgen’ bleken veel meer fouten te

Zelfvertrouwen is ook de titel van het boek

maken dan hun collega’s in het andere ziekenhuis,

dat Matthijs Steeneveld vorig jaar uitbracht.

die hun snijwerk in stilte verrichtten. Dat was echter

Intersafe stelde 10 exemplaren beschikbaar

maar een deel van het verhaal. Waar openheid

voor de bezoekers aan het NSWE die de

heerste werden ook meer meldingen genoteerd.

moeite namen het enquêteformulier in te vul­

Maar keek je vervolgens naar de gevolgen van de

len. Inmiddels hebben de winnaars het boek

gemaakte fouten, dan waren de patiënten in het

ontvangen.

zwijgzame ziekenhuis stukken slechter af. Met meer sterfgevallen en zwaardere complicaties als

De workshop van Matthijs Steeneveld terugkijken?

gevolg van fouten op de operatietafel. Matthijs:

https://youtu.be/zOefW4wxXPk

”Gevoelsmatig ligt het soms wat lastig om het over

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 21


Innovatie-iglo

In elke fase van het project Presentator Sesink benadrukt dat veiligheid bij het werken op hoogte in alle fasen van een nieuw project bekeken dient te worden. Te beginnen bij het ontwerp, vervolgens bij de bouw en ook na oplevering bij onderhoud. Drie verschillende fasen die elk om eigen specifieke maatregelen vragen, en om een aparte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hierbij is het zaak om te proberen om tot uniformiteit in de beheersmaatregelen te komen als dezelfde risico's en situaties vaker voorkomen.

Safety at Height Management System® Het Safety at Height Management System® van Eurosafe Solutions is een integraal veilig­

VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID. HAAT OF LIEFDE? Het is volle bak in de Innovatie-iglo tijdens het National Safety at Work Event 2018. De bezoekers worden direct getrakteerd op een spannend filmpje waarin een suggestieve stem alle neuzen dezelfde kant op dwingt: ‘Nothing is worth risking your safety. No matter what you do. Safety starts with you.’

heidsconcept dat uit vijf onderdelen bestaat en ondersteunt bij het: 1. Verbeteren van het inzicht in het risico­ profiel en veiligheidsniveau. 2. Minimaliseren van risico’s en daarmee aansprakelijkheid. 3. Verhogen van de veiligheid en het veilig­ heidsbewustzijn. 4. Reduceren van de Total Cost of Ownership. 5. Vergroten van het rendement op gebouwen. 6. Optimaliseren van processen rondom risicovolle werkzaamheden. 7. Verbeteren van het imago.

Duurzaam op hoogte

Een zorgvuldige projectvoorbereiding begint

Het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen op

uiteraard bij de RI&E. Deze wordt gevolgd door

hoogte zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonne­

de Taak Risico Analyse (TRA). Na het nemen van

panelen, het na-isoleren van daken en het maken

beheersmaatregelen is aanvullende training van

van ‘groene’ daken en gevels waarbij onderhoud

de werkers op hoogte van belang, inclusief het

een belangrijke rol speelt. Elk specifiek duurzaam­

opstellen van een redding- en evaluatieplan.

heidsproject heeft zijn eigen specifieke veiligheids­

Daarnaast noemt Sesink nog de ‘Last Minute Risk

risico’s en vraagt om dito maatregelen.

Analysis’ (LMRA), de veiligheidscheck van alle tijdelijke en permanente middelen en, ‘last but

"Alles om ervoor te zorgen dat iedereen na het werken op hoogte ook weer veilig naar beneden komt."

22 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018

not least’: controle op fitheid en gezondheid van de mensen die het risicovolle werk gaan uitvoeren. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen na het werken op hoogte ook weer veilig naar beneden komt.


Innovatie-iglo

Bas Sesink Marketing & Business Process Manager bij Eurosafe Solutions, dé internationale specialist in veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes. Vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland en België. Bekend van het unieke Safety at Height Management System®. Samen met haar opdrachtgevers verlaagt Eurosafe Solutions de risico’s en wordt de veiligheid vergroot. Tegelijkertijd worden kosten en aansprakelijkheid gereduceerd. Door krachten te bundelen ontstaan er uitzonderlijke oplossingen. Elke betrokken partij profiteert hiervan. Van opdrachtgever tot opdrachtnemer en eindgebruiker. Eurosafe Solutions werkt nauw samen met partners als MSA Latchways, Honeywell, Intersafe, Dirks, Altrex, Skylotec, R3B Safety & Rescue en HighStep Systems. De workshop van Bas Sesink terugkijken? https://youtu.be/T5WX7qxxBtg

Meer weten? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

| Advertentie |

Dé nieuwe standaard voor veilig werken: Elacin Universal ST24 Herbruikbare gehoorbescherming    

Verbetert de communicatie in lawaai Voorkomt akoestische isolatie Goede pasvorm voor iedereen Herbruikbaar en met koord

Verkrijgbaar als Single Pack (1 paar) of Multi Pack (32x Single Pack)

Geïnteresseerd?

Informeer bij uw vaste contactpersoon voor meer informatie over Elacin gehoorbeschermers.

Kijk voor meer informatie e op onze vernieuwde websit

elacin.com


License to Operate

Het hergebruik van bedrijfskleding is een actueel thema. Tijdens het NSWE zijn veel bezoekers afgekomen op de workshop van Stephanie Jansen en Harmen Willemse, beiden van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) om antwoord te krijgen op de vragen die leven. Om te beginnen: Wanneer kun je spreken van circulaire bedrijfskleding?

HERGEBRUIKEN VAN BEDRIJFS­ KLEDING. HOE DOE JE DAT? Volgens de NENSPECIAL over circulaire econo­

Wat is de norm?

mie 1) is circulair denken én doen de nieuwe norm.

NEN ondersteunt in Nederland dit normalisatie­

Wereldwijd zien we dat organisaties aan het kij­

proces. Als een partij zich tot NEN richt met de

ken zijn hoe zij zich kunnen voorbereiden op de

vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaat

beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en

het instituut aan de slag. Een breed draagvlak is

hoe zij op een andere manier hun ontwerp- en

randvoorwaarde. De afspraken komen op basis

productieproces kunnen inrichten 2). Dat geldt

van consensus tot stand en worden vastgelegd

zeker ook voor de productie en het (her)gebruik

in een document. Dit is meestal een norm. Voor

van bedrijfskleding.

alle duidelijkheid: zo’n norm is dus geen wettelijke verplichting maar een vrijwillige afspraak tussen de partners in de keten.

Stephanie Jansen Stephanie Jansen is als secretaris van NEN

Wat wil je? En hoe ga je dat toetsen?

verantwoordelijk voor de begeleiding van de

Om het denken over circulaire bedrijfskleding te

normering op het gebied van persoonlijke

activeren krijgen de bezoekers aan de workshop

beschermingsmiddelen in het algemeen en

een negental stellingen voorgelegd waarop zij kun­

circulaire bedrijfskleding in het bijzonder.

nen reageren. Hiervoor had Intersafe een speciale

Zij bezit een academische graad (Master

NSWE-app laten ontwikkelen met ‘mobile voting’-

of Science) van de Rotterdam School of

techniek waarmee bezoekers hun stem konden

Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

24 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018

uitbrengen.


License to Operate

Toepassingsgebied De eerste stelling ging over de vraag wat het toe­

Harmen Willemse

passingsgebied van een keurmerk voor circulaire

Harmen Willemse is senior consultant bij

bedrijfskleding zou moeten zijn. Bedrijfskleding,

NEN en projectleider voor de zogeheten

kleding in het algemeen of de basis van de kleding,

Veiligheidsladder, een instrument om de

het textiel. Die laatste categorie wordt door 2/3

veiligheidscultuur binnen bedrijven en orga­

van de aanwezigen gekozen. Zo’n 1/3 kiest voor

nisaties op een hoger plan te brengen en

de categorie bedrijfskleding.

dit vervolgens te laten verifiëren met een certificaat. Harmen studeerde Bedrijfskunde

Gerecycled materiaal of te recyclen materiaal?

aan de Rotterdam School of Management waar hij afstudeerde op stakeholderparticipatie bij normontwikkeling.

Bestaat circulaire bedrijfskleding per definitie uit gerecycled materiaal, is het voldoende dat het gerecycled kan worden of dient aan beide voor­

Gehele supply chain?

waarden voldaan te worden? De laatste keuze

De productieketen van bedrijfskleding begint bij

levert 93% van de stemmen op.

het gebruikte garen waarvan het doek wordt gemaakt dat vervolgens wordt omgezet in kleding.

Welk aandeel?

Unaniem is men van oordeel dat de gehele keten

Op de vraag wat het minimale aandeel hergebruikt

ervoor verantwoordelijk zou moeten zijn circulaire

materiaal dient te zijn om van circulaire kleding te

bedrijfskleding op de markt te brengen.

kunnen spreken kiest de meerderheid van de aan­ wezigen voor 50% of meer. In een reactie merkt

Wie neemt het voortouw?

één van de bezoekers op dat je in het kader van

Op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen

duidelijkheid en eerlijkheid hier geen concessie

om circulaire bedrijfskleding te promoten antwoord

moet doen: 100% zou de norm moeten zijn. Een

driekwart van de bezoekers dat de grote bedrijven

andere bezoeker merkt op dat de weg daar naar

dit zouden moeten doen binnen het kader van het

toe ook belangrijk is: begin laag (20%) en werk toe

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

naar 100%.

De consument, zegt 20% en de wetgever wordt door 8% gekozen.

Aanvullende eisen Alle aanwezigen zijn het erover eens dat je ook

Na dit verhelderende verhaal worden de bezoekers

aanvullende eisen aan het gerecycled product

expliciet uitgenodigd om te blijven meedenken

mag stellen. Voor Fair Trade kiest 54% en

en -praten met NEN. Zitting nemen in een van de

Arbeidsomstandigheden is goed voor 30%.

normcommissies wordt hierbij van harte toege­ juicht. Het is duidelijk dat NEN middenin de markt

Climate Footprint

opereert en zich daar enthousiast voor inzet om

Moet je bij een keurmerk voor circulaire bedrijfs­

te komen tot een veilige en circulaire wereld.

kleding rekening houden met de ‘ecologische voetafdruk’ van het product? Jazeker, zegt 80%. Nee, zegt 18%.

De workshop van Stephanie Jansen & Harmen Willemse terugkijken? https://youtu.be/a77rOruCoLA

1)

NEN Special Circulaire economie, november 2017

2)

Een heel creatief voorbeeld hiervan liet het jonge Limburgse bedrijf Pōur zien op de leveranciersmarkt van het NSWE: afgedankte bedrijfs­ kleding omgetoverd tot hippe tassen en jassen. Van ‘take-make-waste’ naar urban mining.

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 25


Leadership in Empowerment

Na de dood van zijn moeder, die in 2006 aan kanker overleed, nam Jan Fokke Oosterhof een beslissing die zijn leven veranderde: word geen slachtoffer van uitgesteld geluk. Van zijn vader leerde hij: wel je koppie erbij te houden.

Op avontuur met Jan Fokke Oosterhof:

KOPPIE ERBIJ HOUDEN Oosterhof betoogt dat duurzaam veilig werken valt of staat met zelf de regie houden. Als hij door een fabriekshal loopt wil hij helemaal geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken voordat hij zelf inziet dat dit voor zijn eigen veiligheid nodig is. Hij

ken. Een tocht van 1130 kilometer waarbij je een

wil dit het liefst ‘aan den lijve’ ervaren. Die manier

slede achter je aan moet sleuren. Door ijzige koude,

van denken brengt hem ertoe om zijn plannen op

poolstormen, over gletsjerspleten met gevaar voor

een extreem hoog niveau in te zetten en deze ver­

bevriezende ledematen en ‘last but not least’: ijs­

volgens minutieus voor te bereiden. Stapje voor

beren. Waar begin je aan… Als je dan nog uitrekent

stapje.

dat je daarvoor ook nog 100.000 euro nodig hebt,

“Hoe laad je al die elektronische gadgets van tegenwoordig, met al die verschillende stekkers, op zonder oplaadpunt?”

dan heb je wel wat voorbereidend werk te doen.

Eerste trainingsexpeditie naar de Mont Blanc Na de symbolische handdruk om de uitdaging aan te gaan wordt het Projectplan ‘Zuidpool’ opgesteld.

Op eigen kracht naar de Zuidpool

Oosterhof: “We begonnen met een persoonlijke

Samen met een mede-ondernemer oppert Oosterhof

SWOT-analyse: wat kun je wel en wat niet. Daarna

het idee om op eigen kracht de Zuidpool te berei­

schreven we een trainingshandboek en begonnen

Jan Fokke Oosterhof Jan Fokke Oosterhof (1975) is ondernemer, extreemsporter en poolreiziger. Samen met Paul Kamphuis schreef hij het boek ‘Hardlopen, met succes je grenzen verleggen’, een boek over het realiseren van een ultieme hardloopdroom. Eén van de lezers van dit boek: “…De kracht van het boek is dat je als lezer betrokken raakt bij wat ‘de gewone man’ kan bereiken. De dagelijkse loopavonturen en de grotere doelen zijn voor mij als lezer inwisselbaar met andere zaken. Daarmee bedoel ik dat eenieder die het leest zichzelf op enige wijze kan en zal herkennen in zijn eigen situaties waar het werken naar een bepaald doel een periode in zijn leven markeert.” De workshop van Jan Fokke Oosterhof terugkijken? https://youtu.be/SeSM3X3Oias

26 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Leadership in Empowerment

we direct met het voorbereiden van de eerste

‘Een ijskoude jongensdroom’

trainingsexpeditie naar de Mont-Blanc. Om geld

Om aan temperaturen van min 40˚C te wennen

bij elkaar te krijgen namen we sponsorvlaggen

lieten de mannen zich in één van de koelcellen van

mee om deze op de top te fotograferen, 350 euro

sponsor Sligro insluiten. Oosterhof: “Tussen de

per vlag. Met een golfstick op de top moest wat

frikadellen ervaren wat extreme koude met je doet.

dieper in de buidel getast worden: 1500 euro.”

Heel leerzaam. Wat het belangrijkste is om op de Pool te overleven is, dat je bij jezelf de wil tot

Van Athene naar Sparta en daarna dwars door Groenland

overleven traint. Dat is een attitude waar je niet

In Griekenland werd vervolgens gezocht naar een

je competenties en weet wat je kunt en wat niet.

methodiek om voeding, hitte, vocht en kleding met

Uiteindelijk hebben de voorbereidingen slechts

elkaar in balans te brengen om tot een optimale

negen maanden in beslag genomen en konden

prestatie te komen. Daarna rende Paul Kamphuis

we op een verantwoorde manier op weg. Het is

onder zijn begeleiding de Spartathlon, een hard­

af en toe heel spannend geweest, vooral tijdens

looptocht van 246 kilometer. Hierna was het tijd

een vier dagen durende sneeuwstorm, maar we

om te ervaren hoe de expeditieleden zich onder

hebben het er levend van afgebracht en we heb­

extreme koude zouden houden. Daarvoor werd

ben een ervaring om nooit meer te vergeten.”

zonder kunt. Ook zelfinzicht is belangrijk; benoem

een tocht dwars door Groenland uitgestippeld. Steeds opnieuw benadrukt Oosterhof dat het aan­

Terug op de werkvloer

komt op je eigen persoonlijke ontwikkeling en het

Oosterhof houdt zijn publiek vervolgens een

gestructureerd in kaart brengen van je kennis en

spiegel voor: “Al die borden en symbolen die je in

vaardigheden. Voortdurend kwamen er nieuwe

fabrieken ziet. Het lijkt wel ganzenbord. Waarom

uitdagingen, bijvoorbeeld: batterij management.

maak je de mensen niet zelf verantwoordelijk?

Hoe laad je al die elektronische gadgets van

Laat ze zelf nadenken. Daag ze uit. Laat ze uit

tegenwoordig, met al die verschillende stekkers,

hun comfortzone komen. Vraag heel direct: ‘Wat

op zonder oplaadpunt? Ze bedachten een techni­

ga je doen? Met wie? Let je op elkaar? Werken

sche oplossing om alle apparaten met hetzelfde

aan veiligheid zou een persoonlijke uitdaging

zonnepaneel te kunnen opladen.

moeten zijn. Maak er een expeditie van.”

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 27


Innovatie-iglo

DECIBELLEN LIGGEN OP DE LOER; OP HET WERK EN IN DE KROEG Uiterst toepasselijke openingszin van Bas Fleskens (Elacin) als hij zijn presentatie begint in de Innovatie-iglo: “Goedemiddag, allemaal. Kunt u mij goed horen?” De vijftig toehoorders, allen voorzien van koptelefoon, knikken instemmend.

‘Geluid maakt meer kapot dan je lief is’, is het

Bij dat geluidsniveau kun je zonder gehoorschade

thema van Bas z’n voordracht. De directeur

acht uur achtereen werken. Maar daarboven gaat

Research & Development van de producent van

het ineens heel hard. Aan 90 dB moet je je oren

gehoorbeschermingsmiddelen heeft enkele indruk­

beslist niet langer dan 48 minuten blootstellen. En

wekkende voorbeelden op zak. Bij oorverdovend

bij 100 dB - echt geen uitzondering in een kroeg

"De internationale veilige norm ligt bij 80 dB. Bij dat geluidsniveau kun je zonder gehoorschade acht uur achtereen werken."

met livemuziek - is na 5 minuten de veilige dosis geluid al overschreden. Bezoekers aan popcon­ certen maken het nog veel bonter. “Die krijgen in enkele uurtjes tot wel 1.500 werkdagen in boven­ matig lawaai voor hun kiezen. Waar andere zintui­ gen waarschuwen voor overmatige blootstelling, doen oren dat niet. En ons gehoor herstelt niet.

lawaai denk je al gauw aan stampende motoren

Eenmaal beschadigde trilhaartjes zijn voor eeuwig

in fabriekshallen. Maar ook in de kroeg loert het

verloren.”

gevaar. De internationale veilige norm ligt bij 80 dB.

28 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Innovatie-iglo

Meer weten? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

Vingerafdruk De producten die Elacin maakt om overmatig geluid terug te brengen tot een verantwoord niveau zijn het resultaat van jaren onderzoek en vernieuwing. Zo maken ze hun oordoppen op maat, omdat een gehoorgang als een vingeraf­ druk is. Niet één is hetzelfde. En slechtpassende

Goed verstaanbaar

gehoorbescherming wordt om de haverklap uit­

De monumentale Van Nelle Fabriek moet het niet

genomen door de drager. De decibellen die dan

hebben van een uitstekende akoestiek. De com­

binnenstromen maken alle voorzorg in een klap

binatie van veel glas, staal en betonnen en bete­

ongedaan. Elacin werkt uitsluitend met zachte

gelde industrievloeren zorgt op bepaalde plekken

siliconen dat in de gehoorgang kan meebewegen.

voor veel galm. Bij de sessies in de Innovatie-iglo

Met een klein experiment maakt Bas duidelijk

en bij de workshops in de Koffiefabriek werd dat

waarom dat is. Alle toehoorders moeten hun beide

opgelost door de sprekers met een microfoon uit

wijsvingers op hun hoofd plaatsen, net voor de

te rusten en alle toehoorders te voorzien van een

gehooringang. En dan hun kaak bewegen.

koptelefoon. Zo waren de presentaties, ook in een

Verbazingwekkend hoeveel beweging je dan bij je

wat rumoerige omgeving, toch uitstekend te volgen.

oren voelt!

Maximaal is niet beter

Snoertjes doorknippen

Elacin plaatst haar doppen diep in het oor zodat

Presentator Wilfried de Jong wilde van Bas

er zo min mogelijk lucht achterblijft. Dat zorgt

Fleskens weten hoe hij aankijkt tegen jongeren

voor ongewenste geluidseffecten, zoals zware

die hele dagen met hun telefoon, en daaraan

bromgeluiden. Bas: ”De natuurlijke reactie bij

een wit snoertje met oordopjes, in de weer

werken in lawaai is om voor maximale demping

zijn. “Telefoon weggooien en snoertje door­

te kiezen. Maar dat werkt averechts. Het leidt tot

knippen,” was zijn gekscherende reactie.

akoestische isolatie. Je hoort niet meer wat zich

Om daar in alle ernst aan toe te voegen dat

om je heen afspeelt. Kies dus niet voor de maxi­

hier sprake is van een groot probleem. Veel te luide muziek via de

male, maar voor de juiste demping. We hebben

oortjes veroorzaakt schade aan het gehoor die nimmer herstelt.

speciale filters ontwikkeld die lawaai dempen en tegelijk de spraakverstaanbaarheid verbeteren.

De workshop van Bas Fleskens terugkijken?

In een lawaaiige omgeving hoor je dus met oor­

https://youtu.be/A-mHziNWIDg

doppen in méér, dan zonder gehoorbescherming.”

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 29


ROI on Safety

Hoe selecteer je in een aanbesteding de leverancier die de meeste toegevoegde waarde biedt? Met andere woorden: hoe vertaal je de inkoopbehoefte van jouw organisatie in de juiste gunningscriteria? Hoe kom je tot een goed beloningsmodel zodat je kwaliteit stimuleert? Vragen waar iedere organisatie in de publieke of private sector mee worstelt. Want: “Kiezen is een kunst”, stelt Fredo Schotanus op het NSWE. In een verkorte versie van zijn workshop leidt hij ons langs de zes stappen voor het opstellen van een goed gunningsmodel.

KIEZEN IS EEN KUNST Het is heel herkenbaar: we willen de beste kwaliteit,

de markt betrekt bij het opstellen van de aanbe­

maar in onze aanbestedingen blijkt prijs toch vaak

steding en het kiezen welk inkoopmodel je toepast.

doorslaggevend. Hoe komen we toch tot hogere

Ga je bijvoorbeeld voor RADAR of BVP (Best

kwaliteit? Onder andere door meer écht onder­

Value Procurement)? In stap twee gaat Fredo

scheidende gunningscriteria te hanteren, vertelt

dieper in op het selecteren van de juiste criteria.

Fredo aan zijn publiek. “We vertalen de inkoop­

‘Welk kwaliteitscriterium je ook kiest, een goede,

behoeften van een organisatie naar een goed

heldere omschrijving is van belang.’ Vaak vragen

gunningsmodel door de volgende zes stappen

partijen meteen om een plan van aanpak en een

te volgen: een goede voorbereiding, het kiezen

bepaalde uitwerking. Maar begin eerst eens met

van de juiste criteria, selecteren van een gunnings­

de ‘Waarom-vraag’, stelt Fredo: “Waarom vindt je

methode, gewichten bepalen, een scoremethode

organisatie deze inkoop belangrijk? Leg duidelijk

kiezen en als laatste het beoordelen van de offertes

uit wat je doelen zijn. Vervolgens ga je naar ‘Hoe’:

en motiveren van de keuze. De stappen zijn onder­

hoe beoordeel je inschrijvingen? Geef duidelijk

ling verbonden. Een bewuste of onbewuste fout

aan dat bijvoorbeeld een goed implementatie­

in één van de stappen, heeft dus effect op je uit­

model punten oplevert. Daarna pas ga je naar

eindelijke keuze.”

‘Wat’. Wat verwacht je? Hoe uitgebreid moeten inschrijvers antwoorden en hoe kunnen ze onder­

Stap 1 en 2: Voorbereiding en criteria

scheidend zijn? Dat levert uiteindelijk een veel

De voorbereiding bestaat vooral uit het schetsen

onnodig veel kosten en moeite.”

van het juridisch kader, bepalen of je wel of niet

30 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018

betere inschrijving op en kost inschrijvers niet


ROI on Safety

ook het scoremodel van belang. Hoe zet je kwanti­ tatieve criteria als prijs om naar punten? “Dat kan met een relatief model waarbij je de prijs afzet tegen de laagste prijs. Eén van de nadelen hiervan is dat inschrijvers kijken naar hun concurrenten en de prijs strategisch zullen bepalen. Een absoluut model gaat veel meer uit van wat de aanbeste­ dende partij belangrijk vindt. Een ander probleem ontstaat wanneer kwaliteit wordt beoordeeld op basis van een traditionele 10-puntenschaal. In de praktijk wordt zelden een 9 of 10 gegeven en kwaliteit scoort altijd tussen de 6 en 8. Deze beperkte kwaliteitsrange zorgt ervoor dat prijs ineens weer veel belangrijker wordt.”

Stap 3: De gunningsmethode De lijst met alternatieven voor de LP-methode (Laagste Prijs) of het standaard puntenmodel is eindeloos. Welke offerte wint, hangt sterk af van de gunningsmethode die je kiest. “Het gunnen op waarde-­model geeft bijvoorbeeld de inschrijver met

“Het is heel herkenbaar: we willen de beste kwaliteit, maar in onze aanbestedingen blijkt prijs toch vaak doorslaggevend.”

de hoogste kwaliteit, de grootste fictieve korting. En bij het budgetmodel geef je vooraf je budget af.

Conclusie

Wie de hoogste kwaliteit binnen dit budget biedt,

De belangrijkste les volgens Fredo is: “Hoe trans­

wint.” Andere methoden zijn bijvoorbeeld ‘adapted

paranter je bent, hoe beter de aanbiedingen die je

value for money’ waarbij het gaat om de beste ver­

krijgt. Wees duidelijk in de stappen die je neemt en

houding tussen prijs en kwaliteit, de ‘superformule’

de methoden die je kiest. Wees ook helder over wat

waarbij de gewichten van prijs en kwaliteit flexibel

je als opdrachtgever belangrijk vindt en hoe je de

zijn en de ‘laagst acceptabele bod-variant’ waar­

inschrijvingen beoordeelt. Dat vergroot de kans op

bij je zoekt naar een lage prijs voor voldoende

een terechte winnaar én het reduceert conflicten.”

kwaliteit. “Verschillende offertes kunnen winnen, afhankelijk van de methode die je kiest”, verduide­ lijkt Fredo. “Maar geef je liever een prikkel af voor

Dr. Ir. Fredo Schotanus

prijs of voor kwaliteit? De keuze voor het model

Fredo Schotanus werkt als senior inkoop­

stimuleert de keuzes binnen de inschrijvingen.”

adviseur bij Significant. Daarnaast werkt hij als parttime universitair docent aan de

Stap 4 t/m 6: Gewicht, score en gunning

Universiteit Twente. Hij houdt zich in het

Ook het toekennen van gewicht aan de criteria is

begeleiden van complexe aanbestedingen

van invloed op de uitkomst van de aanbesteding.

en trainingen over inkoop in de publieke

bijzonder bezig met het voorbereiden en

Fredo legt uit dat niet alleen het gewicht het belang

sector. Regelmatig verzorgt hij workshops en trainingen over onder

bepaalt, maar dat het om het ‘gewicht van het

andere inkoopstrategie, inkoopmodellen en gunnings­m ethoden.

gewicht’ draait. “Het belang van een criterium wordt ook bepaald door de scorerange. Een hele

De workshop van Dr. Ir. Fredo Schotanus terugkijken?

brede scorerange vermindert bijvoorbeeld het

https://youtu.be/wwMKw8EfbZU

belang van een criterium.” Naast het gewicht is

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 31


| Advertentie |

DUPONT BRANDING AND PACKAGING HARMONISATION Three powerful protection brands. One simple system.

All rebranded products will be fully compliant with the new PPE directive 2016/425

newsystem.tyvek.co.uk The DuPont Oval Logo, DuPont™ and all products denoted with ® or TM are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. Copyright © DuPont 2018. All rights reserved.


License to Operate

KERSVERSE VICE PRESIDENT AAN HET WOORD Dann Lemerand is pas kort geleden benoemd in zijn nieuwe functie van Vice President bij CX Suite, maar dat verhinderde hem niet vanuit Detroit (VS) naar Rotterdam af te reizen en op het NSWE een presentatie te houden. CX Suite is een product van Infor, één van de grootste softwareprovi­ Dann Lemerand

ders ter wereld. Met ruim

16.000 eigen medewerkers en meer dan 90.000 klanten verdeeld over 170 landen. Ook Intersafe behoort tot de klantenkring. De nieuwe Intersafe webshop, die momenteel wordt ontwikkeld, draait deels op techniek van deze Amerikaanse gigant. De aanpak van Infor is om allerlei data - van supply chain management tot aan customer relations en marketingcampagnes - zó te integreren dat de klantbetrokkenheid, en daarmee ook de winst­ gevendheid, omhooggaat.

De workshop van Dann Lemerand terug­k ijken? https://youtu.be/BNNoqVrV9kU

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 33


Innovatie-iglo

IZI BODYCOOLING.COM EEN KOUDE TOPPRESTATIE. De warming-up van Johan Tiesnitsch in de Innovatie-iglo bestaat uit een uitstapje naar topprestaties in de sport. Op de achtergrond een meer dan levensgrote beeltenis van de wereldkampioen tijdrijden en winnaar van de Giro d’Italia, Tom Dumoulin, die een IZI BodyCooling.com koelvest draagt.

soonlijke kenmerken zoals mate van getraindheid/ fitheid, gewenning en het dragen van bescherm­ kleding. Samenvattend betekent een hogere WBGT-index een verlaging van de productiviteit.

Verhoging productiviteit en welzijn Door gebruik te maken van een koelvest kan de WBGT-index op een eenvoudige manier verlaagd worden waardoor, de productiviteit verhoogd wordt. Er kan langer gewerkt worden onder extreme omstandigheden en er is minder behoefte aan het nemen van een pauze. Bijkomend effect: verhoging van de concentratie en het gevoel van welbevinden. Daarbij heeft IZI BodyCooling.com een fantastisch draagcomfort en is het koelvest eenvoudig te activeren. Tiesnitsch adviseert koel­ vesten niet pas in te zetten bij extreme temperaturen maar al bij 25 ˚C of hoger; zelfs dan is al productivi­ teitswinst te behalen tot 10%.

Welke koeltechnologie? Er zijn twee technieken die toegepast kunnen wor­ den: de flexibele PCM technologie en de Hydrogel Het doel van het dragen van een koelvest, vertelt

technologie. De eerste kan onder beschermende

Tiesnitsch, blijkt tweeledig: de persoon die het

kleding worden gedragen en koelt maximaal 4 uur.

draagt voelt zich een stuk beter in een (extreem)

Hydrogel technologie wordt vooral toegepast bij

warme omgeving én is hierdoor tot meer in

luchtvochtigheden lager dan 90%. De koelende

staat. Er volgt een technisch verhaal over de

eigenschappen zijn veel langer: vijf dagen. Deze

zogenoemde WBGT-index, de Wet Bulb Globe

koelvesten worden over de kleding gedragen.

Temperature, die de invloed meet van tempera­ tuur, luchtvochtigheid, zon en wind. Uiteraard zijn

Testen en resultaten

in industriële omgevingen de invloed van tempe­

Bij een test met PCM-vesten bij AkzoNobel werd

ratuur en luchtvochtigheid bepalend, evenals de

een tijdwinst van tussen de 5% en 10% geboekt.

intensiteit van de werkzaamheden, maar ook per­

Reden voor Tiesnitsch om de bezoekers van harte uit te nodigen om een test bij hun bedrijf uit te voeren om nog meer ‘harde cijfers’ op tafel te

Meer weten?

krijgen. Overigens, laat deze enthousiaste onder­

Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker

nemer zijn gehoor nog weten: op de werkvloer

Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

wordt het gewaardeerd als de werkgever serieus

België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

werk maakt van het verbeteren van de omstandig­ heden bij het werken in warme omstandigheden.

34 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


Innovatie-iglo

Drs. Ir. Johan Tiesnitsch Oprichter en eigenaar van IZI BodyCooling.com. Werkte na zijn studie Chemie (RU Groningen) en Scheikundige Technologie (TU Eindhoven) bijna 10 jaar voor DSM Chemie. Als werknemer van dit bedrijf werd hem in 2006 gevraagd om als zelfstandig ondernemer verder te gaan in de ontwikkeling, productie en verkoop van koelvesten voor de Olympische Spelen van Beijing. DSM was op dat moment een van de partners van het NOC-NSF. Dit leidde ertoe dat IZI BodyCooling.com ook koelvesten leverde tijdens de Olympische Spelen van Londen en Rio de Janeiro. De slogan ‘Feel better, Achieve More’ wordt nu ook gehoord in een industriële omgeving waar gewerkt wordt in (extreme) warmte. Samen met Intersafe zijn diverse pilots uitgevoerd die de voordelen van het dragen van koelvesten aantonen. De workshop van Johan Tiesnitsch terug­k ijken? https://youtu.be/mF-ASScGR88

| Advertentie |

Wat als beschermde oren het gevaar niet horen? Een vrachtwagen rijdt achteruit. Uw werknemer heeft gehoorbescherming op en hoort hem niet. Zó goed beschermd en toch ook weer niet. Het probleem: Situational Awareness. Of eigenlijk het ontbreken ervan. 3M biedt gehoorbescherming mét behoud van omgevingsgeluid. Ga naar: www.3MSafety.nl/omgevingsbewustzijn © Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 35


| Advertorial |

Instructie, keuring en onderhoud

VALBEVEILIGING IS MAATWERK Werkgevers komen vaak niet verder dan het aanschaffen van één standaardtype harnas, vaak ook nog in één maat. Want het moet niet te ingewikkeld en te duur worden. Daarmee gaan we echter voorbij aan het feit dat mensen verschillen in lengte en gewicht. 100 kg is de testmassa die wordt gehanteerd om veel gebruikte valbeveiligings­ uitrusting te valideren. Dit lijkt voldoende, maar denk eens aan het extra gewicht dat werkers op hoogte meedragen.

Onze oplossingen De ABC’s voor de juiste valbescherming Om veilig op hoogte te werken biedt 3M een compleet valbeschermingssysteem aan, bestaande uit 6 componenten: Anchorages (A), Body protection (B), Connecting devices (C), Descent and rescue (D), Education (E) en Fall Protection for Tools (F). We zoomen hier in op A, B en C omdat wij hier een reeks aan 140kg geteste val­ beveiligingsproducten in aanbieden. Zo hoeft u niet na te denken over gewicht en bent u verzekerd van de juiste bescherming.

A. Ankerpunten

B. Lichaamsondersteuning

C. Verbindingsmiddelen

Ankerpunten zorgen voor een veilige

Harnassen verdelen de krachten van een

Producten zoals schokdempende

bevestiging. Ankerpunten variëren

val over de bovenbenen, het bekken,

of meelopende vallijnen verbinden

per sector, functie en soort installatie.

de borst en de schouders. Ze zorgen

het harnas van de arbeider met

Ze moeten bestand zijn tegen de

dat er een verbindingspunt is op het

een ankerpunt.

belasting van een val, veiligheid bie­

lichaam van de arbeider voor het val­

den tijdens hangend werk of tijdens

beveiligingssysteem.

een redding.

Meer informatie? Ga naar www.3MSafety.nl/valbeveiliging of www.3MSafety.be/valbeveiliging Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: E +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

36 | Veiligheidsnieuws 02 | © Intersafe 2018


| Advertorial |

Instructie, keuring en onderhoud

Gemiddeld gewicht van een man:

85 kg +

85 kg

Gemiddeld gewicht veiligheidskleding:

6 kg

6 kg

+

Gemiddeld gewicht harnas en lijn:

4 kg +

4 kg

Gemiddeld gewicht gevulde gereedschapsgordel:

> 5 kg

= Alles bij elkaar opgeteld kom je al heel snel boven de 100 kg uit. standaard­testmassa

100 kg

36% van de mannen in de Benelux heeft overgewicht. Dit betekent dat ruim 1/3 van de mannen niet

> 100 kg

voldoende heeft aan standaard valbeveiligings­ uitrusting met een testmassa van 100 kg.

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 37


| Advertentie |

Veiligheidsschoenen op maat met Bata adaptÂŽ Bata adapt staat voor individuele voetzorg voor dragers van veiligheidsschoenen. Het eenvoudige stappenprogramma van Bata adapt ontzorgt de werknemer, de werkgever en de medisch specialist met uitgebreide mogelijkheden en persoonlijke metingen. Het biedt veilig draagcomfort, ook voor voeten met klachten of medische problemen. Onze ervaren footwear-consultant komt met de Bata adapt pasbus op locatie om voeten op te meten met specialistische scanapparatuur. De Bata adapt pasbus is te bestellen via onze klantenservice, telefoon 0499 362 912. Kijk voor meer informatie op: www.bataindustrials.nl/adapt

individual footcare


Productnieuws

KOELVEST INFRA-LINE® Warme werkomstandigheden? De zomer komt er weer aan en dan kunt u te maken krijgen met warmere omstandigheden. Ook zijn er andere situaties bekend waarin de omgevingstemperatuur hoog is om te werken. Intersafe heeft diverse oplossingen voor u, afhankelijk van de omstandig­ heden en branche waarin u werkzaam bent.

Infra-line® hydrogel koelvest • High-viz koelvest geeft verkoeling

Specificaties • Norm: EN ISO 20471:2013, klasse 1

door verdampende werking.

• Materiaal: 100% polyester

• Te gebruiken óver kleding

• Doekgewicht: 85 gr/m2

(tshirt/polo) • Branche: infra, constructie

• Kleur: fluororanje en fluorgeel

• Uniek: combinatie ‘droog’ koelen (dus geen klam vest) en gecertifi­ ceerde hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471

• Maten: S-M / L-EL / 2-3L • Uitvoering conform richtlijnen Rijkswaterstaat • Artikelnummer: 168000-703, fluororanje 168000-203, fluorgeel

Koelvest PCM (Phase Changing Material) • Koelpads in combinatie met een

Specificaties • Norm: EN ISO 14116:2015

katoenen vest (FR) • Geeft verkoeling door koelelementen

• Materiaal: 100% Katoen

• Te gebruiken ónder beschermende

• Doekgewicht: 260 gr/m2

kleding (FR en/of chemicaliën overall)

• Kleur: grijs

• Branche: (Petro)chemie

• Maten: S-M / L-EL / 2-3L / 4-5L

• Uniek: PCM pads zijn op basis van

• Artikelnummer: 172568-500-maat

water en zout. Geen extra risico tij­ dens in FR omgeving. In tegenstelling tot concurrerende producten (op basis van plantaardige olie).

Het koelvest wordt zonder koelblokken geleverd. Voor een advies op maat adviseren wij u om een afspraak in te plannen met uw accountmanager van Intersafe. Gezamenlijk kan er op basis van uw specifieke toepassing naar de beste koeloplossing gekeken worden. PCM PAD, 30 graden,

4 uur -> artikelnummer: 172384, set à 8 stuks

2 uur -> artikelnummer: 172400, set à 8 stuks

PCM PAD, 24 graden,

4 uur -> artikelnummer: 172385, set à 8 stuks

2 uur -> artikelnummer: 172401, set à 8 stuks

Meer informatie? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

© Intersafe 2018 | Veiligheidsnieuws 02 | 39


DISCLAIMER Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde normen en wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of verouderd is. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Door het gebruik van afbeeldingen en kleuren in Intersafe’s communicatiemiddelen kunnen die afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kleuren. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente informatie gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente beschikbare informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent. Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Intersafe verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe zijn de relevante algemene voorwaarden van Intersafe en haar verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van www.intersafe.eu. Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. © 2018 - Intersafe

RUIMTE VOOR FSC-LOGO

Veiligheidsnieuws nr. 02 2018  

Veiligheidsnieuws nr. 02 2018 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.

Veiligheidsnieuws nr. 02 2018  

Veiligheidsnieuws nr. 02 2018 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.

Advertisement