Page 1

VEILIGHEIDSNIEUWS Intersafe jaarg ang 4 5

CEO Intersafe, Yves Pétin: “Let’s energize safety”

pag. 3

Verbeteren van veilig werkgedrag op de werkvloer

pag. 24

Nieuwe (internationale) norm hoge zichtbaarheid kleding

pag. 28

Walkline Inside: een revolutie in schoenontwerp

pag. 31

3

2013


2

Van product via proces naar gedrag Het is positief om te constateren dat een groeiend aantal bedrijven de werkomstandigheden van medewerkers en de leefomstandigheden van omwonenden serieus neemt en meer investeert in veiligheid & gezondheid. We zien dit aan een aantal trends: bedrijven die bij hun leverancierskeuze minder op prijs aansturen en meer op Total-cost-of-ownership, bedrijven die dieper ingaan op specialistische kennis en toegevoegde waarde die hen ontlasten en de veiligheid verhogen.

Ondanks al deze inspanningen behoren ongevallen helaas nog steeds niet tot het verleden. Veelal is de persoon in kwestie de zwakke schakel in de keten. In dit nummer gaan we verder in op de verandering van cultuur & gedrag onder medewerkers om deze schakel positief te beïnvloeden. Het stemt mij optimistisch en geeft een enorme hoeveelheid energie om samen met het team dit type bedrijven te mogen helpen op weg naar een veiligere toekomst.

Bedrijven verwachten van hun leveranciers meer dan het leveren van product op zich. Organisaties trachten meer en meer inhoud te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het verstrekken van een wettelijk verplichte persoonlijk beschermingsmiddel het minimale niveau. De trendsetters zijn inmiddels gewend aan procesbegeleiding bij de implementatie en het beheer van projecten; draagproeven, introductie van producten, aanmeetsessies op locatie, toolbox-meetings, verstrekking per persoon, digitale budgetten per persoon, etc.

inhoud pag. 3 CEO Intersafe, Yves Pétin:

“Let’s energize safety” pag. 5 Wijziging dienstverlening

Safety Shop Dordrecht pag. 6 Nieuwe Europese norm voor

veiligheids- en gezondheidssignalering

Roger van Meer General Manager

colofon pag. 20 Opgelucht ademhalen met

Vakblad voor veilig en gezond werken

Scott Safety pag. 24 Verbeteren van veilig werkgedrag

op de werkvloer pag. 28 Nieuwe (internationale) norm voor

Uitgave van: Intersafe Groeneveld B.V. Postbus 86, 3300 AB Dordrecht T +31 (0)78 618 14 00 F +31 (0)78 652 46 05 www.intersafe.eu

kleding met hoge zichtbaarheid pag. 31 Productnieuws

pag. 11 Intersafe presenteert nieuw

Ik wens u veel leesplezier,

Verantwoordelijk namens Intersafe Groeneveld: Roger van Meer / Tessa Antonisen / Inge Spier

Srx-pakket Fotografie: Quintalle Nix Photography pag. 12 Vermijd ongevallen met

visual tagging pag. 14 Iedereen veilig het water op

Ontwerp: Bataafsche Teeken Maatschappij Tekst: Groesbeek MC / Jos Putman / Tekstschrijvers.nl

pag. 17 NIEUW 3M™ SecureFit™

Veiligheidsbril

Productie en druk: Dekkers Drukkerij bv

Oplage: 15.000 exemplaren pag. 18 Is een perfecte handschoen

ontwerpen hetzelfde als een auto bouwen?

Voor de foto’s en advertenties wordt regelmatig gebruik gemaakt van fotomodellen in gefingeerde werksituaties. Wij zijn ons bewust van het feit dat de personen in kwestie niet altijd 100% voldoen aan de wettelijke voorschriften.


3

CEO Intersafe, Yves Pétin: “Let’s energize safety” Yves Pétin blikt terug op zijn eerste jaar als CEO van Intersafe. Hij vertelt hoe hij het afgelopen jaar ervaren heeft, welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden en hoe zijn langetermijnvisie eruit ziet.

Yves Pétin: “Het eerste jaar bij Intersafe is voorbij gevlogen. Veiligheid en gezondheid op het werk is een dynamische markt, met een gezonde spanning tussen inkoop, verkoop maar ook juridische aspecten zoals veranderende wet- en regelgeving. Intersafe is dagelijks bezig met de ontwikkeling van haar expertise op het gebied van veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en als Europese speler en strategische partner in de branche.” Ook over het National Safety at Work Event (NSWE) in april dit jaar is Yves Pétin zeer te spreken. “Ik viel met mijn neus in de boter: op dit geweldige event heb ik kennis kunnen maken met zoveel aspecten van veiligheid op het werk en met zoveel verschillende mensen die zich daar, vanuit diverse invalshoeken, mee bezighouden,” aldus Yves Pétin.

Vernieuwde missie Wat is er bereikt na een jaar Intersafe? Yves Pétin zet uiteen: “In 2013 ben ik begonnen met het installeren van een internationaal Executive Team. Hierin worden Nederland, België en Frankrijk vertegenwoordigd door hun eigen General Manager en zijn de andere teamleden verantwoordelijk voor hun functiegebied binnen de complete Intersafe Group. Verder blijf ik graag continu in gesprek met alle stakeholders. De waarde van deze gesprekken zit voor mij in de ideeën en initiatieven die ik daarmee opdoe, zodat de oplossingen en ideeën van onze medewerkers nog beter kunnen worden afgestemd op de wensen en behoeften in de markt. Met de input van zowel onze klanten als leveranciers, medewerkers en andere stakeholders zijn wij in staat om ons onderscheidend vermogen te formuleren in onze vernieuwde missie: Toegewijd onze klanten voorzien van onze oplossingen en expertise om voortdurend de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers te verbe­t eren op het werk. Deze missie is gebaseerd op de kernkwaliteiten van de medewerkers van Intersafe en volledig gericht op het centraal stellen van onze klant.”

Vier kernwaarden Ondersteunend aan de missie, heeft Intersafe vier kernwaarden opgesteld. Yves Pétin: “Graag deel ik onze kernwaarden met u, en leg ik u uit wat wij daarmee bedoelen. Onze kernwaarden zijn: 1. Veiligheid; wij zijn uw totaalspecialist op het gebied van de veiligheid en het welzijn van uw werknemer. 2. Leiderschap; wij luisteren naar u, zodat we u goede specifieke oplossingen kunnen bieden. 3. Innovatie; wij zorgen voor een breed assortiment A-merken, om innovatie toegankelijk te maken voor u. 4. Betrouwbaarheid; wij zijn een betrouwbare partner, als een team betrokken bij en toegewijd aan u en onze andere stakeholders, hun omgeving en toekomstige generaties.”

Veiligheid zit in ons DNA Veiligheid is dus gedefinieerd als de eerste kernwaarde van Intersafe. Yves Pétin: “Hier hebben wij heel bewust voor gekozen: veiligheid is waar het om draait bij Intersafe, het zit in ons DNA. Dat brengt ons tot een continue ontwikkeling als organisatie en met onze expertise om u een bewezen goede oplossing op maat te bieden. Op onze vernieuwde website, www.intersafe.eu, ziet u deze ontwikkeling al in de vernieuwde vorm en stijl, maar ook in onze nieuw ontwikkelde tools. Eén van deze tools op de website, is de uniek voor Intersafe ontwikkelde Risico Analyse Tool (via de gele button op de homepage). Na het beantwoorden van een 30-tal vragen, ontvangt u een rapport. Hiermee helpen wij u een eerste inzicht te verkrijgen in de facetten waarmee u te maken heeft binnen de ‘cirkel van veiligheid’. Met de tool kunt u eenvoudig een eerste inschatting maken van de risico’s die uw organisatie loopt.”

Intersafe, voor elke werkplek Yves Pétin vat het gesprek samen met de uitdrukking: “Let’s energize safety”. Intersafe is uw Europese leverancier van een uitgebreid pakket aan producten en diensten voor de veiligheid van elke werknemer. Wij staan garant voor innovatieve, unieke oplossingen die de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers op hoog niveau brengen. Daarmee is Intersafe dé gesprekspartner voor veilig werken, op iedere werkplek. Zowel in de industrie als op kantoor.


(advertentie)

Hygiene kit & HygienePLUS kit

NIEUW ar vanaf

verkrijgba

S

ER 2013 EPTEMB

Werken in een industriële omgeving, betekent vaak ook blootstaan aan stof, smeermiddelen, rook en andere onhygiënische stoffen. Gehoorbeschermers zijn gevoelig voor deze stoffen. In combinatie met oorsmeer bestaat het risico dat het geluidskanaal dichtslibt en het geluid vervormt of niet meer wordt waargenomen. Voor het behoud van de kwaliteit van uw gehoorbeschermers en voor een blijvende waarneming van het omgevingsgeluid, presenteert Elacin nu de Hygiene en HygienePLUS kit. Een combinatie van reinigingsproducten waarmee u naar behoefte kiest voor een snelle dagelijkse reiniging of maandelijkse diepte-reiniging van uw gehoorbeschermers. De Elacin Hygiene kits zijn vanaf september verkrijgbaar bij Intersafe Groeneveld.

www.elacinatwork.com

HANDBESC HERMING

MY-T-GEAR DÉ NIEUWE NORM IN PERSONAL SAFETY! E e n n i eu w e l i j n d i e a a n t o o n t d a t h o og w a a rd i g e k w a l i t e i t e n b e t a a l ba a rh e i d w e l d e g e l i j k h a n d i n h a n d k a n g a a n me t e e n e i ge n t i j d se u i t st ra l i n g e n v o r m g e v i n g . E e n me rk v o o r v a k m e nse n d i e g e l o v e n i n d e kracht van eenvoud.

W W W. M Y - T - G E A R . N L


5

Wijziging dienstverlening Safety Shop Dordrecht 足

Om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren zijn er in de Safety Shop te Dordrecht recentelijk een aantal veranderingen doorgevoerd.

De Safety Shop zal vanuit voorraad een vastgesteld assortiment gaan verkopen. Bij het bepalen van dit assortiment voor de Safety Shop is rekening gehouden met de behoeften van de klanten en de beste mix tussen prijs en kwaliteit. Het assortiment is zodanig bepaald dat het voor u gemakkelijker wordt het juiste persoonlijke beschermingsmiddel te kiezen bij uw specifieke werkzaamheden.

Optimale service Het personeel van de Safety Shop is getraind op het nieuwe assortiment en kan u dus nog gerichter adviseren. In de praktijk betekent dit dat ons personeel minder afstanden hoeft af te leggen en u kortere wachttijden zult ervaren.

Nieuwe uitstraling Safety Shop De inrichting van de Safety Shop is eveneens onder handen genomen. Om het overzichtelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om de artikelen per productgroep in te delen. Om het verloop van reguliere verkopen en reeds geplaatste bestellingen vloeiend te laten verlopen hebben we twee aparte balies geplaatst.

Het grote voordeel hiervan is dat u niet onnodig op uw bestelling hoeft te wachten. Uiteraard hebben veiligheidsschoenen nog steeds onze specifieke aandacht, vandaar dat we ervoor hebben gekozen deze per model in de complete maatrange te presenteren. U kunt de veiligheidsschoenen dus passen en direct meenemen vanuit de Safety Shop! Momenteel is ons team druk bezig om de uitstraling van de Safety Shop verder te verbeteren en te bepalen welke servicemogelijkheden wij nog meer kunnen bieden in de toekomst.

Mogelijkheid tot pas-sessie Buiten het Safety Shop assortiment kunt u uiteraard nog steeds alle artikelen uit onze catalogus bestellen, hiervoor gelden de bestaande afhaaltijden en leveringsvoorwaarden. Ook kunnen wij op uw verzoek een pas-sessie organiseren of zelfs een tailor made passet voor u neerleggen. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij uw Customer Service medewerker of persoonlijk in de Safety Shop. Het Safety Shop team verwelkomt u graag in onze vernieuwde Safety Shop!


6

Nieuwe Europese norm voor veiligheids- en gezondheidssignalering Sinds vorig jaar is er een nieuwe Europees geharmoniseerde norm voor veiligheidsen gezondheidssignalering. Op 23 juni 2012 heeft het Europese normalisatie-instituut CEN de internationale norm ISO 7010 Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs (ISO 7010:2011) ongewijzigd overgenomen als Europese norm met als gevolg dat er op nationaal, Europees en internationaal niveau nu één norm is voor veiligheidssymbolen 1). Dit had tot gevolg dat op nationaal niveau een aantal normen moest worden herzien en/of zijn ingetrokken 2). Voordeel is nu dat zowel nationaal als internationaal er eenduidigheid is over de toepassing en het gebruik van vluchtwegmarkering en overige veiligheids- en gezondheidssignalering. In het verleden was dit nog wel eens een probleem en konden deze aanduidingen op nationaal niveau per land verschillen. Voor Nederland betekent dit, dat inmiddels een aantal nationale normen (NEN-normen) zijn aangepast of vervangen 3). Zo zal in Nederland het bekende bordje “uitgang” gaan verdwijnen. Bij gebruik van veiligheids- en gezondheidssignalering is in eerste instantie de Europese en nationale regelgeving hierop van toepassing. De veranderingen van de oude (nationale) normen ten opzichte van de nieuwe EN-ISO norm zijn niet altijd even groot en soms minimaal. Wel dient bij wijziging van vluchtwegen, nieuwbouw en herinrichting van werklocaties rekening te worden gehouden met deze nieuwe internationale norm voor veiligheids- en gezondheidssignalering.

Europese regelgeving De regelgeving rond signalisatie komt in eerste instantie voort uit de Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk. Enkele aandachtspunten van deze Richtlijn zijn: • De werkgever moet voorzien in, of verzekerd zijn van, het bestaan van een veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk dat voldoet aan deze Richtlijn;

1)

The text of ISO 7010:2011 has been approved by CEN as a EN ISO 7010:2012 without any modification (CEN).

2)

In Nederland is de NEN EN ISO 7010:2012 als nieuwe norm gepubliceerd in de Staatscourant nr.: 20489 van 10 oktober 2012.

3)

Persbericht NEN: www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Arbeid-Veiligheid/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Internationale-norm-ISO-7010-Veiligheidssymbolen-overgenomen-inEuropa.htm


7

In de Richtlijn wordt verstaan onder: a) veiligheids- en/of gezondheidssignalering: een signalering die, toegepast op een bepaald object, een bepaalde activiteit of een bepaalde situatie, door middel van - al naar gelang van het geval een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein een aanwijzing of een voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid en/of gezondheid op het werk; b) verbodssignaal: een signaal dat een handelwijze waardoor gevaar zou kunnen worden gelopen of gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt; c) waarschuwingssignaal: een signaal dat voor een risico of een gevaar waarschuwt; d) gebodssignaal: een signaal dat een bepaalde handelwijze voorschrijft; e) reddings- of hulpsignaal: een signaal dat aanwijzingen geeft met betrekking tot nooduitgangen of hulp- of reddingsmiddelen; f) aanwijzingssignaal: een signaal dat andere aanwijzingen geeft dan die bedoeld onder b) tot en met e); g) bord: een signaal dat door de combinatie van een geometrische vorm, kleuren en een symbool of pictogram een bepaalde aanwijzing verstrekt. De zichtbaarheid van het bord wordt gegarandeerd door een voldoende sterke verlichting;

• De toepassing van signalisatie dient te worden vastgesteld op basis van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E); • Het verzorgen van voorlichting en instructie over de van toepassing zijnde signalisatie; • De signalisatie dient te voldoen aan de minimale eisen die in de bijlage van de Richtlijn genoemd worden.

Nationale wetgeving De EG-Richtlijn is in het Nederlands recht omgezet in het Arbobesluit en de Arboregeling, beiden hoofdstuk 8. In het Belgisch recht is de Richtlijn omgezet via het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk. Dit KB verscheen in het Belgische Staatsblad op 19 september 1997 en de minimumvereisten van de signalering zijn verder opgenomen in de Codex. Op veel plaatsen in bedrijven, werkplaatsen, bouwterreinen en chemische installaties kunnen mensen veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door gevaar van vallende voorwerpen, vergiftigingsgevaar, brandgevaar, stralingsgevaar of gevaar voor gehoorschade door een te hoog geluidsniveau. Om werknemers en bezoekers te wijzen op gevaren kan men gebruik maken van aanwijzingen, waarschuwingen en verboden of geboden in de vorm van veiligheids- en gezondheidssignaleringen. Deze signaleringen moeten uitsluitend worden gebruikt indien er geen afdoende beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen. Bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zal door middel van veiligheids- en gezondheids­signa­lering duidelijk moeten worden gemaakt waar dit gedragen dient te worden.

h) aanvullend bord: een bord dat samen met een onder g) genoemd bord wordt gebruikt en dat aanvullende aanwijzingen verstrekt; i) veiligheidskleur: een kleur waaraan een bepaalde betekenis is toegekend; j) symbool of pictogram: een afbeelding die een situatie beschrijft of een bepaalde handelwijze voorschrijft en die wordt aangebracht op een bord of een verlicht oppervlak; k) lichtsignaal: een signaal, uitgezonden door een inrichting bestaande uit doorzichtig of doorschijnend materiaal dat van binnen uit of van achteren wordt verlicht, zodat een lichtgevend oppervlak wordt waargenomen; l) akoestisch signaal: een gecodeerd geluidssignaal, uitgezonden en verspreid door een daartoe ontworpen inrichting, zonder gebruikmaking van de menselijke stem of van spraaksynthese; m) mondelinge mededeling: een overeengekomen mondelinge boodschap, met gebruikmaking van de menselijke stem of van spraaksynthese; n) hand- of armsein: een beweging en/of stand van de armen en/of handen in gecodeerde vorm, bedoeld om aanwijzingen te geven aan personen die handelingen verrichten waarbij risico of gevaar voor werknemers bestaat.

Veiligheids- en gezondheidssignalering waarschuwt dus voor risicovolle situaties. Ook helpen veiligheidsborden een vluchtroute te vinden bij brand of andere calamiteiten. Veiligheids- en gezondheidssignalering kan daarmee dus slachtoffers beperken en zelfs levens redden. Als de werkplek, gereedschap, machines of voertuigen gevaar voor gezondheid of veiligheid kunnen vormen, is de werkgever verplicht om de werknemer te waarschuwen via doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering. De inventarisatie van de noodzaak van signalering gebeurt door middel van de RI&E. In deze RI&E staan de gevaren beschreven met daarbij zo nodig de geschikte veiligheids- en gezondheidssignaleringen.

EN ISO 7010:2012 Veiligheidsborden zijn vanuit de EN ISO 7010:2012 op basis van hun functie als volgt gecategoriseerd: • Aanduidingen voor vluchtweg en noodvoorzieningen; • Aanduidingen voor brandveiligheid; • Aanduidingen voor verplichte actie; • Verbodsborden; • Waarschuwingsborden. In een tabelvorm worden vervolgens de verschillende type aanduidingen in de norm weergegeven. >>


OCDA.nl EMMA2005

(advertentie)

FITS YOUR STYLE. SAFE! www.emmashoes.nl SAFETY FOOTWARE • SOCKS • INSOLES • LACES • FOOT CARE • SHOE CARE


9

Nieuwe Europese norm voor veiligheidsen gezondheidssignalering >> Category

Safety sign, reference number and referent

E

F

M

P

W

Evacuation route, location of safety equipment or safety facility, safety action (safe condition signs)

Fire equipment signs

Mandatory action signs

Prohibition signs

Warning signs

E001 Emergency exit (left hand)

F001 Fire extinguisher

M001 General mandatory action sign

P001 General prohibition sign

W001 General warning sign

E002 Emergency exit (right hand)

F002 Fire hose reel

Safety sign

Reference number Referent

Safety sign

Reference number Referent

M002

P002

W002

Refer to instruction manual/booklet

No smoking

Warning; Explosive material

Vervolgens wordt in de norm de betekenis van de afbeelding omschreven Reference No. Iso 7010-M003 Referent Wear ear protection Function To signify that ear protection must be worn Image content Human head (front view) wearing ear protection

Hazard Noise Human behaviour that is intended to be caused after understanding the safety sign’s meaning Wear ear protection Related referents

Additional information Test data obtained according to ISO 9186-1:2007 are not available from more than one country. Findings from national testing, however, showed that in one country the safety sign exceeded the criteria of acceptability. A supplementary text sign may be used to increase comprehension. If the safety sign is supplemented by manuals, instructions or training, a supplementary text sign may not be required.

Meer weten? Voor nadere informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige bij Intersafe, E j.putman@intersafe.eu

Nadere informatie over de NEN-EN-ISO 7010:2012 Grafische symbolen Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens, is te verkrijgen bij NEN, www.nen.nl (Voor BelgiĂŤ is dit www.nbn.be/NL/homenl.html)


(advertentie)

MACHTIG.

Uiterst duurzaam. Verrassend comfortabel. De nieuwe HyFlex 11-840 beschikt over de Ansell FORTIX™ schuurweerstandstechnologie. Drie keer duurzamer en 20% meer ademend dan vroegere nitrilschuimcoatings markeert dit een opmerkelijke nieuwe norm om schurende onderdelen heel precies te manipuleren. FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

Meer weten: www.ansell.eu/hyflex/nl

WWW.ANSELL.EU


11 ­

Intersafe presenteert nieuw Srx-pakket In september 2013 was het zo ver: de introductie van de nieuwe Bollé correctieveiligheids­brillen (Srx). Bollé, al sinds 1888 een bekende speler op de markt wanneer het gaat om ski- en zonnebrillen, brengt in samenwerking met Intersafe een volledige lijn veiligheidsbrillen op de markt. Bollé biedt al veiligheidsbrillen aan, maar tot nu toe hadden deze brillen geen correctieglazen. De nieuwe collectie brillen daarentegen kunnen wel geleverd worden met geslepen glazen voor vrijwel elke gewenste oogsterkte.

Zijkapjes overbodig In de gehele collectie staat een sportieve stijl centraal. Er zijn diverse monturen te verkrijgen, in zowel metaal als kunststof. Vooral dit laatst­ genoemde materiaal is een trend. Bollé is hier op ingesprongen en heeft een aantal kunststof monturen ontwikkeld die nauw aansluiten op het gezicht. De laterale impact is een integraal onderdeel van de bescherming die de brillen bieden.

Nieuwe passetkoffer De introductie van de Bollé monturen wordt gecombineerd met de uitrol van de nieuwe passetkoffer voor de opticiens. Deze passetkoffer is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ons servicenetwerk van opticiens. Het resultaat? Een industriële en praktische uitstraling voor de hele set. In de passetkoffer vindt u zowel de nieuwe Bollé monturen als de vertrouwde Intersafe Srx-modellen. De uitrol van de nieuwe passetkoffers naar de 800 vestigingen binnen ons servicenetwerk is eind augustus 2013 van start gegaan. Iedere opticien binnen ons servicenetwerk kan en mag rekenen op een persoonlijk bezoek, zodat een optimale introductie wordt gegarandeerd. Medio oktober 2013 zal meer dan de helft van de opticiens binnen ons servicenetwerk voorzien zijn van een nieuwe en volledig up-to-date passetkoffer. Vanaf dat moment kan er volop gepast en opgemeten worden. De volledige uitrol van de passetkoffers zal tot eind november dit jaar in beslag nemen.

Meer weten? Benieuwd naar deze aanvulling op het Srx-pakket? Of wilt u meer informatie over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl Shell (Pernis en Moerdijk) eist dat contractors oogbescherming dragen die nauw aansluit op het gelaat. De modellen Bollé B807N, Bollé Boss en Bollé Tracker II voldoen aan deze eis. Deze brillen zijn vanaf 1 oktober via alle opticiens binnen ons servicenetwerk verkrijgbaar.


12

Vermijd ongevallen met visual tagging Het gebruik van defect of versleten apparatuur kan desastreuze gevolgen hebben in sectoren als bouw, transport en de chemische- en procesindustrie. Regelmatige inspecties zijn daarom nodig om ongevallen te vermijden die ontstaan door het gebruik van defecte apparaten.

Waar en wanneer het er echt toe doet Zelfs als u regelmatig inspecties organiseert voor uw gereedschap en apparatuur, kunnen uw medewerkers er nog steeds onterecht vanuit gaan dat alle apparatuur veilig is voor gebruik. Dergelijke veronderstellingen kunnen leiden tot ernstige verwondingen of fatale gevolgen. Dit kan gemakkelijk vermeden worden door inspectiedata te communiceren op uw gereedschap. Brady biedt praktische Visual Tagging oplossingen aan die efficiënt de inspectiegeschiedenis van apparaten en gereedschappen communiceren. Met deze producten kunnen medewerkers direct de meest belangrijke informatie terugvinden op het gereedschap of het apparaat dat ze gaan gebruiken. Zo krijgen ze de informatie niet alleen op de juiste plaats, maar ook op het moment dat ze die nodig hebben. Alle producten hebben een duurzame houder en een vervangbare insert. De houder is vastgemaakt en aangepast aan het gereedschap, zodat het niet in de weg zit tijdens het werken. De insert zorgt dat alle betrokkenen de inspectiegeschiedenis kunnen bekijken tot op het laatste inspectie­ moment. Als de apparatuur niet geslaagd is voor een bepaalde inspectie, wordt de insert verwijderd. De lege houder zal vervolgens een ‘gevaar’pictogram tonen om duidelijk te maken dat het gereedschap niet gebruikt kan worden.

De insert zorgt dat alle betrokkenen de inspectiegeschiedenis kunnen bekijken tot op het laatste inspectiemoment. Een brede waaier aan producten De houders werden specifiek ontwikkeld voor gebruik in voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele platforms. Ook voor elektrisch gereedschap voor fabrieken en machines, voor steigers, mobiele liften, ladders en harnassen, voor plaatsen met chemische gevaren, voor graafwerken en besloten ruimten en voor diverse processen en isolatie. Voor veel toepassingen biedt de houder specifieke communicatiemogelijkheden.


Internationaal herkenbaar

Brady’s Visual Tagging

Alle veiligheidsinformatie is beschikbaar op één enkele tag. Die bevat waarschuwingen, verplichtingen waaraan voldaan moet worden en wat extra schrijfruimte. Elke houder en insert gebruiken een internationaal herkenbare communicatiewijze om de laatste inspectiestatus weer te geven. Groen betekent dat de apparatuur veilig kan worden gebruikt. Zwarte tekst op een gele achtergrond is een waarschuwing en rode tekst op een witte achtergrond betekent een verbod om het gereedschap te gebruiken.

De productportfolio van Brady’s Visual Tagging-serie is verkrijgbaar in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Russisch, Deens, Zweeds, Noors, Fins en Turks. Andere talen kunnen op verzoek van de klant geleverd worden. Brady biedt ook de mogelijkheid tot personalisatie van de houders zoals een aanpasbare grootte en vorm, aanpassen van de getoonde data, een ander design en meer bevestigingsopties.

Meer weten?

Elke houder en insert gebruiken een internationaal herkenbare communicatiewijze om de laatste inspectiestatus weer te geven.

Bezoek www.bradyeurope.com/visualtagging voor meer informatie of neem contact op met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.


14

Iedereen veilig het water op Maritech en Intersafe werken samen aan veilige nautische beschermingsmiddelen Nederland is een waterland. En daar maken we gretig gebruik van. Van de indivi­d uele water­s porter tot de Koninklijke Marechaussee. Natuurlijk willen zij allemaal veilig de woelige wateren op. Het bedrijf Maritech voor­z iet met haar nautische beschermings­m iddelen in deze behoefte. Sinds kort ook samen met Intersafe. Het resultaat: de meest uiteenlopende totaal­o plos­s ingen onder één dak. Paul Westra, oprichter en directeur van het familiebedrijf Maritech Special, heeft altijd iets met het water gehad. Net als zijn vader en zijn opa trouwens. De zee zit hem in het bloed. Niet zo gek dus, dat het bedrijf een brede kennis en ervaring in de maritieme bedrijfstak heeft. Maritech biedt bedrijven in de offshore, zeevaart, binnenvaart en industrie kwalitatief hoogwaardige veiligheidsmaterialen.

Passie voor nautische beschermingsmiddelen In het verleden zat Paul bij de marine en vervolgens was hij jaren werkzaam in het loodswezen. Eerst als machinist en uiteindelijk als manager inkoop. Zodoende droeg hij zelf jarenlang de producten waarover hij nu zijn klanten adviseert.

“Alleen door voortdurend de combinatie tussen service, kwaliteit en een goede prijs te waarborgen, blijf je succesvol.” Paul Westra, directeur Maritech Toen Paul in 2004 besloot dat de tijd rijp was voor een nieuwe stap, begon hij voor zichzelf. Vanuit zijn passie voor nautische beschermingsmiddelen startte hij Maritech. Het bedrijf maakt zelf geen producten, maar zit met klanten en leveranciers aan tafel om ze te ontwikkelen. Paul: “Wij brengen de praktische wensen van gebruikers en de tech­ nische kennis en kunde van fabrikanten bij elkaar. Door samen op te trekken, kom je tot innovaties waar de markt echt behoefte aan heeft. En daar profiteert iedereen van.”

Harbourjas met drijvend vermogen Zo is anderhalf jaar geleden ook de samenwerking met Intersafe begonnen. Speciaal voor klanten van Intersafe in de weg- en waterbouw, zoals Rijkswaterstaat en Dura Vermeer pasten Maritech en fabrikant Mullion een parka met drijvend vermogen aan. In samenspraak met Intersafe en de eindgebruikers werd een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de jas vlamvertragend en anti-statisch gemaakt, zodat hij voor veel verschillende toepassingen geschikt is.

Honderd procent van de markt Als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) kan Intersafe 95 procent van de gevraagde producten en diensten leveren. Op de overige vijf procent heeft Maritech zich toegelegd: de nichemarkt van nautische beschermingsmiddelen. Hiervoor is zeer specialistische kennis en ervaring nodig. Dankzij de samenwerking met Maritech kan Intersafe deze maritieme klanten nu ook bedienen.

Ongeluk zit in een klein hoekje De jas met drijvend vermogen sluit helemaal aan bij de behoeften van mensen die op en om het water werken. Er is namelijk een reddingsvest in verwerkt. Natuurlijk is het ook een voordeel dat je een jas veel gemakkelijker aanschiet dan een reddingsvest. Daarvoor zijn namelijk meer handelingen nodig. Het is menseigen om dan te denken dat het ook wel een keertje zonder kan. Met alle risico’s van dien! Werkgevers in deze tak van sport weten maar al te goed dat een ongeluk op het water in een klein hoekje zit. Feit is helaas nog altijd dat er veel ongelukken gebeuren op het water.


Gevaren onderschatten Helaas is niet iedereen zich bewust van de noodzaak van pbm’s. Vooral mensen die in hun vrije tijd het water opgaan, onderschatten de risico’s nog wel eens, is Paul’s ervaring: “Ze gaan op pad zonder reddingsvest of met een exemplaar dat al jaren ongecontroleerd achter in de boot ligt. Maar het weer kan snel omslaan en voor je het weet kan het bijvoorbeeld op het IJsselmeer flink spoken.”

“Het is mooi om klanten te helpen de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen. Zeker als het daarbij gaat om levensreddende middelen waarop je echt moet kunnen vertrouwen.” Hans Schram, Account Manager Intersafe

Innovatie kan levens redden Maritech is helemaal thuis in de nieuwste oplossingen om de veiligheid op het water te waarborgen. Neem bijvoorbeeld het asymmetrische reddingsvest. “Dit is niet zomaar een reddingsvest”, benadrukt Paul. Het unieke eraan is dat de opblaasbare delen die erin zitten, verschillen in grootte. Komt de drager in het water terecht, dan wordt hij automatisch gekanteld dankzij deze ongelijke longen die zichzelf razend snel opblazen. Omdat je zo met je gezicht naar boven in het water blijft drijven, neemt de kans op verdrinking af. Deze innovatie kan dus levens redden! Daarbij is het vest heel goed te combineren met een dry- of wetsuit.

Materieelmanager Maritech levert niet alleen kwalitatief hoogwaardige beschermingsmid­ delen, de nautische specialist zorgt er ook voor dat deze geregistreerd en op tijd gekeurd worden. Door bijvoorbeeld ieder reddingsvest voor de klant op te nemen in het registratiesysteem van Intersafe ‘Materieelmanager’. Dankzij Materieelmanager krijgt hij het overzicht van alle producten die hij in huis heeft en weet hij exact wanneer welk product weer gekeurd moet worden. “Het systeem kan dan automatisch een seintje geven aan Maritech. Wij verzorgen dan de keuring. Zeker voor grote klanten is dit een uitkomst”, aldus Paul. “Bovendien maakt een goede registratie van producten standaardisering mogelijk.”

klant en de leverancier hebben we nu een reddingsvest op de markt gebracht waarin zo’n systeem is geïntegreerd.”

Snel handelen Veel vragen die Maritech krijgt, vragen om directe actie. Professionals op zee hebben dikwijls op korte termijn iets nodig. Er komt een telefoontje en vervolgens moet je direct handelen. “Zo reisde ik gisteren nog af naar Harlingen”, vertelt Paul enthousiast. “Een schip van de Rijksrederij was een paar dagen aan wal en de bemanning wilde aan boord een PLB op het AIS testen. Account Manager Hans Schram van Intersafe is daarbij dan ook aanwezig om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden.”

Maritech en Intersafe: een stevig fundament Maritech en Intersafe leren elkaar steeds beter kennen. De samenwerking verloopt voorspoedig en beide bedrijven willen er de komende periode meer diepgang aan geven. “In ieder geval varen we dezelfde koers als het gaat om de kwaliteit van onze producten en diensten”, zegt Gert-Jan van Spanje, Product Manager van Intersafe. “Die hebben we beiden hoog in het vaandel staan.” Ook qua bedrijfscultuur lijken Maritech en Intersafe op elkaar: nuchter, no-nonsense en betrouwbaar. Al met al ligt er een stevig fundament.

AIS geïntegreerd in reddingsvest Een andere innovatie waarmee Maritech zich bezighoudt, is Automatic Identification Systeem (AIS). “Een AIS geeft een signaal af als je in het water valt”, legt Paul uit: “Dit signaal komt via een digitale kaartlezer, de zogenaamde AIS-receiver, binnen op het schip. Met een Personal Location Beacon (PLB) kunnen we dit signaal zelfs personaliseren. Samen met de

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.


(advertentie)

Tijd voor

een stille revolutie

Een nieuwe referentie in Design, Comfort

en bescherming

X1

X2

X3

X4

X5

De wereld is lawaaierig De nieuwe gehoorkappen van de 3M™ Peltor™ X serie zijn de volgende stap in het behalen van onze belangrijkste doelstelling: helpen om het aantal meldingen van gehoorverlies door lawaai wereldwijd zo klein mogelijk maken. De gehoorkappen van de 3M Peltor X serie bieden u de beste bescherming bij uw specifieke toepassing. 3M Oplossingen voor gehoorbescherming op innovatieve wijze vereenvoudigd www.3Msafety.nl/PeltorX

Het verhogen om uw wereld te beschermen.SM


17

NIEUW ™ ™ 3M SecureFit Veiligheidsbril ­

3M begrijpt hoe moeilijk het is om een medewerkersbestand met verschillende gelaatsvormen te voorzien van oogbescherming. Onderzoek heeft aangetoond dat één op drie werknemers geen oogbescherming draagt waar dit verplicht is. Als voornaamste reden noemt men ongemak bij het dragen.

3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (patent pending) is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk antropometrisch onderzoek door 3M naar de verschillen in vorm en afmetingen van gezichten, waarbij digitale modellen gecreëerd werden van zo’n 600 verschillende aanrakingspunten op het menselijke gelaat. De technologie functioneert door de druk rond het oor te verdelen en zo het draagcomfort te verhogen zonder in te boeten aan een veilige pasvorm op verschillende gelaatsprofielen. De 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology laat de brilpootjes toe om zich op natuurlijke wijze aan te passen aan de grootte van elk individueel hoofd. Met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology zijn er geen bewegende delen en valt er niets af te stellen. Zet de 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbril gewoon op en voel het verschil terwijl de bril zichzelf aanpast om een comfortabele en stevige pasvorm te bieden elke keer als u hem draagt.

Kenmerken • Stijlvol design dat maar 18 gram weegt, voor lichtgewicht comfort; • Verkrijgbaar met transparante, grijze en amberkleurige lenzen; • Vermindert het afglijden van de bril door hoofdbewegingen in de werk- plaats.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu. Of kijk op www.3Msafety.nl/securefit 162078 = 3M™ 162079 = 3M™ 162080 = 3M™ 162081 = 3M™

SecureFit™ SecureFit™ SecureFit™ SecureFit™

transparant anti-kras/anti-fog grijs anti-kras/anti-fog amber anti-kras/anti-fog transparant anti-kras


(advertorial)

18

Is een perfecte handschoen ontwerpen hetzelfde als een auto bouwen? Hoe kan het maken van handschoenen nu vergeleken worden met het bouwen van auto’s? Bekijk het op een andere manier. Zou u een wagen kopen met een sterke motor zonder dat u er zeker van bent dat de carrosserie, remmen, transmissie, versnellingsbak en ophanging dat vermogen aankunnen? Alles draait om evenwicht, dat geldt ook voor het ontwerpen van handschoenen. Comfort en duurzaamheid moeten hand in hand gaan als u wilt dat mensen handschoenen dragen.

Hoe maakt u dus een comfortabele en lichte handschoen? Om de meest comfortabele handschoenen te maken, moet u rekening houden met 3 elementen die u op een evenwichtige manier moet combineren.

Warmtemanagement Dit is het belangrijkste element om het comfort te garanderen. Het gaat hier niet om de manier waarop de handschoen tegen warmte beschermt. Het gaat om de manier waarop de handschoen omgaat met de warmte die binnenin de handschoen opgebouwd wordt en hoe het materiaal deze warmte naar buiten leidt. Het materiaal van de MaxiFlex ® van ATG bestaat uit een netwerk van tunnels. Dit materiaal is ontstaan uit een gepatenteerd proces. Door het materiaal van de handschoen kan de warmte die wordt opgebouwd op zowel de handpalm als de rug van de hand naar buiten geleid worden. Dit zorgt voor een 360° luchtdoorlaatbaarheid en dus een verhoogd comfort.

Door het materiaal van de handschoen kan de warmte die wordt opgebouwd op zowel de handpalm als de rug van de hand naar buiten geleid worden. Als u het zelf wilt proberen, trek dan een MaxiFlex ® handschoen aan, plaats de coating op de handpalm tegen uw mond en blaas ertegen. U zult aan de binnenkant van de handschoen een warme luchtstroom voelen die de luchtdoorlaatbaarheid demonstreert. In een werksituatie wordt de warmte van uw hand van binnen naar buiten geleid, voor een maximale luchtdoorlaatbaarheid en een maximaal comfort.

Gebruiksduur Normaal geldt dat hoe langer u iets kunt gebruiken, hoe meer waarde u voor uw geld krijgt. Bij handschoenen is dat ook zo. Er zijn twee manieren om dit te bereiken. Ten eerste door de handschoen schuur­ bestendiger te maken, zodat hij de uitdagingen van het werk kan doorstaan. Ten tweede door het vermogen om de handschoen te wassen en opnieuw te gebruiken. De ATG MaxiFlex ® kan elf keer gewassen worden. Door deze twee elementen te combineren binnen dezelfde handschoen, zal het benodigde budget voor handschoenen dalen. Er moet wel een evenwicht zijn om de luchtdoorlatendheid en flexibiliteit niet in het gedrang te brengen.

Luchtdoorlatendheid hoort bij een goede pasvorm, daarom is het essentieel dat u een handschoen in een goede maat draagt. Pasvorm Luchtdoorlatendheid hoort bij een goede pasvorm, daarom is het essentieel dat u een handschoen in een goede maat draagt. Aangezien niet iedereen dezelfde maat handschoen heeft en er steeds meer vrouwen in de verschillende sectoren werken, is het niet meer voldoende om slechts 4 maten (8 t/m 11) aan te bieden. De handschoenen moeten beschikbaar zijn van maat 5 (XXS) tot maat 12 (XXXL). De handschoen mag ook niet zo strak zitten dat de flexibiliteit in het gedrang komt. Bovendien, als u twee of meer gelijkwaardige handschoenen vergelijkt, moet u ook op de dikte van de palm letten. Ook dit kan de flexibiliteit verbeteren.


De 3 essentiële elementen De 3 essentiële elementen; warmtemanagement, gebruiksduur en pasvorm zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één kan niet zonder de ander. Samen zorgen ze voor de perfecte handschoen. Daarom kun je dus zeggen: ”Ja, een perfecte handschoen ontwerpen is hetzelfde als een auto bouwen.”

De 3 essentiële elementen; warmte­ management, gebruiksduur en pasvorm zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u op zoek bent naar de handschoen die uw budget voor handschoenen verlaagt en het comfort en de tevredenheid van uw werknemers verhoogt, dan is MaxiFlex ® de ideale handschoen voor u. Meer informatie over ATG handschoenen vindt u op www.atg-glovesolutions.com.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.


Opgelucht ademhalen met Scott Safety Ademt u schadelijke stoffen in, dan kan dat allerlei effecten op uw gezondheid hebben: acute vergiftiging, maar ook ernstige problemen op langere termijn, zoals bijvoorbeeld kortademigheid of bepaalde vormen van kanker. Om u hiertegen te wapenen, is adem­ bescherming van het grootste belang. Scott Safety zorgt ervoor dat u opgelucht kunt ademhalen. Adembescherming kan plaatsvinden op twee manieren: onafhankelijke of afhankelijke bescherming. Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht aangevoerd vanuit bijvoorbeeld een ademluchttoestel of een aansluiting op het ademluchtleidingnet. Deze vorm van adembescherming is noodzakelijk in situaties waarin de ruimte te weinig zuurstof bevat, indien de verontreiniging te groot is of wanneer speciale regelgeving dit vereist. In andere gevallen is afhankelijke adembescherming, waarbij de lucht uit de omgeving wordt gefilterd, genoeg. Bij afhankelijke adembescherming wordt vaak gebruikgemaakt van een motorondersteund adembeschermingssysteem (PAPR). Intersafe brengt u graag het nieuwste model motorunit onder de aandacht: de Spirit SX.

Spirit SX, neusje van de zalm Deze geavanceerde unit is het neusje van de zalm uit de koker van Scott Safety, al meer dan 20 jaar toonaangevend op het gebied van persoonlijke veiligheid en één van de grootste producenten op het gebied van ademluchtapparatuur.

Duidelijk display werkt veiligheid in de hand Het TFT kleuren-display van de Spirit SX laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Met één blik op het scherm ontvangt u gedetailleerde informatie over de huidige prestaties en de resterende capaciteit van het systeem. Ook het gebruikte filter en type hoofdbedekking wordt auto­ matisch herkend en op het display weergegeven. Plaatst u per ongeluk het verkeerde filter, twee filters van verschillende types of is het filter niet goed bevestigd, dan blokkeert de Spirit SX. Zo wordt voorkomen dat u aan de slag gaat zonder afdoende beschermd te zijn tegen gevaarlijke stoffen in de omgeving. Mocht tijdens de werkzaamheden één van de filters geblokkeerd raken en de luchtstroom hierdoor afnemen, dan zal de SX een waarschuwingssignaal geven. Dit gebeurt ook wanneer de accu bijna leeg is: ontvangt u een “low battery”-waarschuwing, dan kunt u het motorunit nog circa 15 minuten gebruiken. U bent dus ruimschoots gewaarschuwd voor het leeg raken van de Li-ion batterij, die volledig opgeladen tot 8 uur operabel is.

FH51, voor het werken met zuren en logen Met de Spirit SX tilt Scott Safety het begrip “adembescherming” naar een nieuw level. Deze nieuwe generatie luchtzuiverende apparatuur biedt u als gebruiker bescherming in vrijwel iedere omgeving, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Zo is het mogelijk om met één druk op de knop de hoeveelheid aangevoerde lucht te wijzigen, met stappen van 5 liter per minuut. U kiest dus zelf hoe sterk u de luchtstroom wilt hebben: van 170 liter tot maar liefst 220 liter gefilterde lucht per minuut, afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften en van de persoonlijke wensen van de gebruiker.

De Spirit SX werkt met een nieuwe, zeer veelzijdige lijn hoofdkappen en maskers, waaronder drie nieuwe ergonomische ontwerpen. Scott Safety heeft deze speciaal ontwikkeld onder het motto: “Wij concentreren ons op comfort, zodat u zich kunt concentreren op uw werkzaamheden.” De FH51, helm en kap ineen, biedt gecombineerde bescherming, zodat u ook veilig aan de slag kunt in gevaarlijke omstandigheden, zoals in de petrochemie of bij saneringswerkzaamheden. Kiest u voor de FH51, dan kiest u voor een product dat voldoet aan het hoogste prestatieniveau


binnen de EN12941-norm (gecombineerd met PU Stretch of PU Fixedluchtslang). De FH51 is voorzien van een veiligheidshelm en een vizier, volledig geïntegreerd in een kap die bestand is tegen chemische spatten. Dit maakt de FH51 uitermate geschikt voor het werken met zuren en logen. Bestelt u de FH51, dan kunt u kiezen uit een kap vervaardigd van Hypalon (al dan niet anti-statisch) of Butyl-Viton. De FH51 voldoet aan de volgende Europese veiligheidsnormen: EN12941 TH3, EN1835 LDH3, EN397 (helm), EN166 1B9 en AS/NZS1716-P2. U kunt de kap combineren met de Spirit, de Sprit SX, de Proflow SC en de Tornado motorunit.

Met de uitgebreide en overzichtelijke lijn adem­beschermingsmiddelen van Scott Safety wordt het eenvoudiger om adembescherming op maat te kiezen. FH4, de meest complete lasluchtkap Voor specifieke laswerkzaamheden kiest u het beste voor de FH4, de nieuwste lasluchtkap van Scott Safety. Comfort, stabiliteit en een uitstekende pasvorm hebben centraal gestaan bij het ontwerp van dit hoogstandje. Het draaipunt van de lasluchtkap is vlak boven de oren van de lasser gepositioneerd, zodat het zwaartepunt zo gunstig mogelijk ligt.

Dit zorgt ervoor dat de FH4 lichter en stabieler aanvoelt en de nekspieren worden ontzien. U beschermt ogen, gezicht en nek tegen hitte, infrarood en ultraviolet licht, lasogen, vonken en lasspatten, waarbij u de lasluchtkap indien gewenst kunt combineren met (verwisselbare) ADF’s (ADF = Auto Darkening Filter). Ook het spatscherm kunt u na verloop van tijd gemakkelijk vervangen door een nieuw exemplaar. Uiteraard kunt u de FH4 moeiteloos combineren met de Spirit SX motorunit, zodat u uitmuntende adembescherming heeft tegen schadelijke lasrook. Ook op de Spirit, de Proflow en de Tornado kunt u de FH4 aansluiten. De lasluchtkap voldoet aan de volgende Europese veiligheidsnormen: EN12941 TH2, EN166, EN175 en AS/NZS1716-P2.

FH3, opklapbaar gelaatsscherm voor tal van taken Ook het FH3 opklapbaar gelaatsscherm kunt u eenvoudig aansluiten op de Spirit SX. In combinatie met de Spirit SX voldoet de FH3 aan de hoogste veiligheidsnormen (EN 12941 TH3) en kan deze worden gebruikt voor een uitgebreid scala aan taken. Niet verwonderlijk dus, dat u bij dit gelaatsscherm ook verschillende vizieren kunt bestellen, die u eenvoudig kunt verwisselen. Hierbij heeft u de keuze tussen chemisch resistent acetaat of krasvast polycarbonaat. CE-gecertificeerd volgens EN12941 TH2/3, EN166 en AS/NZS1716-P2. Ook te combineren met de Proflow en/of de Tornado motorunit, maar dan is het beschermingsniveau TH2. >>


(advertentie)

„Alle Europese EN ISO 7010:2012 veiligheidspictogrammen binnen handbereik!“ Maak uw eigen veiligheidssignalisatie met de Brady-printers of kies voor kant-en-klare veiligheidspictogrammen Ontwerp uw eigen veiligheidspictogrammen Print snel en eenvoudig hoge industriĂŤle kwaliteitslabels met de Brady-printers en -software.

Gebruik kant-en-klare pictogrammen Kies uit ons gamma kant-en-klare pictogrammen die voldoen aan de Europese wettelijke specificaties.

Vraag meer informatie aan via intersafe@brady.nl


23

Opgelucht ademhalen met Scott Safety >>

FM1, eenvoudig te combineren halfgelaatsmasker Maakt u geen gebruik van een gelaatsscherm of kap, maar van een (half- of vol)gelaatsmasker, dan heeft Scott Safety u eveneens een ruim assortiment te bieden. Het voordeel van een masker is dat het nauw aansluit op uw gezicht, zodat u ook beschermd bent tegen gevaarlijke stoffen wanneer de motorunit leeg of defect raakt. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en comfortabel halfgelaatsmasker, dan attenderen wij u graag op de FM1. Door z’n geavanceerde design laat de FM1 zich moeiteloos combineren met andere pbm’s, zoals vizieren en laskappen. Het masker is voorzien van een zij-aansluiting voor de luchtslang. Dit zorgt voor meer comfort en een betere balans, doordat de afstand tot de motorunit korter wordt. De FM1 is gemaakt van huidvriendelijk siliconenrubber en is verkrijgbaar in twee maten, zodat u altijd het masker kunt bestellen dat het beste bij u past. CE-gecertificeerd volgens EN12942 TM2 en AS/NZS1716-P3. Aan te sluiten op diverse motorunits: de Spirit, de Spirit SX, de Proflow en de Tornado, zonder motorunit te combineren met Pro2000-filterbussen.

FM4, volgelaatsmasker vol mogelijkheden Een volgelaatsmasker nodig? Dan is de FM4 een uitstekende keus. Dit masker biedt u maximale adembescherming, in combinatie met maximaal comfort. De luchtslang loopt bij dit model over de schouder van de gebruiker, zodat het werkgebied vrij blijft en u niet wordt belemmerd in

uw bewegingen. Het masker is voorzien van een huidvriendelijke LSR siliconen gelaatsband en beschikt dankzij z’n vernuftig design over een panoramisch venster: maar liefst 98% van het reguliere gezichtsveld blijft behouden. Ook is de FM4 verkrijgbaar in meerdere maten, zodat u verzekerd bent van de beste pasvorm en de minste kans op lekkage. Het volgelaatsmasker voldoet aan de volgende Europese normen: EN12942 TM3 en AS/NZS1716-P3. U kunt het masker aansluiten op de Spirit, de Spirit SX of de Proflow. Zonder motorunit is de FM4 te combineren met Pro2000-filterbussen.

Adembescherming op maat De juiste keuzes maken met betrekking tot de gewenste adembescherming, kan lastig zijn. Met de uitgebreide en overzichtelijke lijn adembeschermingsmiddelen van Scott Safety wordt het eenvoudiger om adembescherming op maat te kiezen.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.


24

Verbeteren van veilig werkgedrag op de werkvloer 1)

Het Nederlands Normalisatie instituut NEN heeft recentelijk een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd met tips en praktijkvoorbeelden voor de aanpak van verbetering van veiligheidsgedrag. NTA 8544 is bedoeld als hulpmiddel voor adviseurs, bedrijven en brancheorganisaties die een verbetertraject willen gaan inzetten om het veiligheidsgedrag binnen organisaties te verbeteren. Door veiligheidsgedrag te verbeteren, kan het aantal arbeidsongevallen verder worden teruggedrongen.

De NTA is ontwikkeld in opdracht van het Agentschap SZW in het kader van het Actieplan Arbeidsveiligheid. Het Actieplan Arbeidsveiligheid (2010-2012) richtte zich op het verminderen van het aantal arbeids­ ongevallen door middel van het veranderen van gedrag en cultuur op de werkvloer. Vanuit het Actieplan zijn diverse verbetertrajecten uitgevoerd binnen verschillende branches. Deze NTA is opgesteld door diverse betrokkenen bij het Actieplan Arbeidsveiligheid. De NTA geeft tips voor verschillende fasen in de aanpak van een verbetertraject; de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de fase van evaluatie en borging. De tips gaan over de aanpak binnen een bepaalde fase en de bijbehorende verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast worden in de NTA initiatieven voor verbetertrajecten genoemd.

Vanuit het Actieplan zijn diverse verbetertrajecten uitgevoerd binnen verschillende branches. Achtergrond voor het verbeteren van veilig werkgedrag De nadruk op veilig gedrag is bij bedrijven en overheid een vervolg op de ontwikkeling van het Arbobeleid dat zich vooral richt op regelgeving voor techniek (veiligere machines) en voor de arbeidorganisatie (RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E), betere werkinstructies/procedures). Echter techniek en organisatie zijn niet de enige factoren die zorgen voor een veilige werkomgeving: de menselijke factor is minstens zo bepalend

Techniek en organisatie zijn niet de enige factoren die zorgen voor een veilige werkomgeving. voor de veiligheid. De focus op de menselijke factor is een logische stap in een historische ontwikkeling. Van een grote rol van de overheid en nadruk op gedetailleerde technische regelgeving in de jaren ’70, via een groeiende rol van Europa met een nadruk op de organisatie van arbeidsomstandigheden in de jaren ’80, naar een grote rol van sociale partners met gezamenlijke verantwoordelijkheid nu zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de arbocatalogi. Al een aantal jaren vindt stagnatie plaats van de daling van het aantal bedrijfsongevallen. De overheid heeft daarom een aantal jaar geleden het actieplan versterking arbeidsveiligheid opgestart met als doel daarmee het aantal bedrijfsongevallen te verminderen. Een aanpak door bedrijven gericht op het verbeteren van veiligheidscultuur en -gedrag kan het aantal ongevallen structureel verminderen (in uitzonderlijke gevallen zelfs met 90%) 2). Bron: Persbericht NEN van 1 juli 2013 Rapport Actieplan Versterking Arbeidsveiligheid, KplusV, Arnhem 2009 3) Min. Szw: Tien tips ter verbetering van arbeidsveiligheid op de werkvloer (geen datum) 1)

2)


25 Tien tips Inmiddels is door de overheid een boekje uitgebracht met tips voor het bevorderen van Arbeidsveiligheid 3). De belangrijkste tien tips zijn: 1. Betrokkenheid van (top)management is essentieel Om een verandering in de veiligheidscultuur tot stand te brengen, moet het (top)management achter de verandering staan. In woorden, maar ook in daden: budget vrijmaken, aanwezig zijn, het goede voorbeeld geven. Vooral de rol van de algemeen directeur als boegbeeld van de organisatie is belangrijk: de trap wordt van bovenaf schoongeveegd. Als de directeur uitdraagt dat hij veiligheid belangrijk vindt, zullen alle managers en leidinggevenden volgen. Top- en overig management moeten leiderschap tonen om een gedragsverandering te bewerkstelligen, zodat op den duur een cultuur kan ontstaan waarin veilig werken de norm is. 2. Norm leidinggevende is norm medewerkers De veiligheidsnorm die de direct leidinggevende hanteert, is de norm van de groep. Dit geldt voor alle managementlagen, ook voor het hoogste management en de directie. Een manager kan zich niet veroorloven hierin nalatig te zijn. Hij is verantwoordelijk voor het handhaven van de norm voor veiligheid. Niet alleen door een voorbeeld te zijn van goed veiligheids­ gedrag, maar ook door medewerkers te introduceren en te instrueren op de werkplek en door ze te laten zien waarom bepaalde werkwijzen veiliger zijn. Hij doordringt hen ervan dat dit in het belang is van hun eigen veiligheid en gezondheid. Toezicht houden en medewerkers aanspreken op onveilig gedrag, zijn een must: mensen kunnen de beste bedoelingen hebben, maar zij wisselen moeilijk oud gedrag in voor nieuw. 3. Zoek de weerstanden en los ze op Iedereen wil aan het einde van de dag gezond naar huis. Mensen vinden veiligheid en gezondheid belangrijk en toch werken zij niet altijd veilig. De weerstand om het goede te doen, kan verschillende oorzaken hebben. Verken de weerstanden en los ze op. Dit geeft mensen de ruimte om hun gedrag te veranderen en bij te dragen aan het tot stand komen van een sterke veiligheidscultuur. 4. Beïnvloed veiligheidsgedrag Een manager of medewerker kan niet worden afgerekend op het aantal ongevallen in een bedrijf, want daar heeft hij geen invloed op. Iemand kan uitsluitend verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij wel kan beïnvloeden: het eigen gedrag. Een middenmanager kan worden afgerekend op het lopen van observatierondes, het houden van werkoverleg, het behandelen van het thema veiligheid in werkoverleggen, het sturen op opgeruimde werkplekken, etc. 5. Beloon goed gedrag Het belonen van het gewenste veiligheidsgedrag kan een grote daling van het aantal ongevallen en incidenten tot gevolg hebben. Bestraffen van ongewenst gedrag werkt slechts ontkenning en vermijding in de hand. Door veiligheid te benaderen vanuit een positieve invalshoek, ontstaat een ‘no blaim’-cultuur waarin gedrag bespreekbaar wordt. 6. Laat medewerkers zelf nadenken Een project voor het versterken van de veiligheidscultuur kan alleen slagen als de werkvloer betrokken is. Laat medewerkers meedenken over oplossingen en zelf een bijdrage leveren aan de oplossing. Medewerkers voelen zich daardoor betrokken. Betrokkenheid leidt tot een verbeterde veiligheidscultuur en een hogere productiviteit.

7. Los veiligheidsproblemen operationeel op Om de veiligheidscultuur van een bedrijf structureel te verbeteren, is het nodig dat medewerkers en hun direct leidinggevenden zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de eigen onveilige situaties. De veiligheidskundige kan daarbij een faciliterende rol hebben. Pas wanneer een situatie afdelingsoverstijgend is of een aanvullend budget nodig is, wordt het veiligheidsprobleem naar een niveau hoger gebracht. Door de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen, wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van de hele organisatie. 8. Leer van elkaar Waarom zou iedereen het wiel opnieuw uitvinden en dezelfde fouten maken? Leren van elkaars fouten helpt om fouten te voorkomen, maar het helpt ook om veiligheid bespreekbaar te maken en het veiligheids­ bewustzijn te verhogen. Melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties is een absolute noodzaak om te kunnen verbeteren. Snel afhandelen van de melding en dit aan de melder laten weten, is essentieel om de urgentie van veiligheid hoog te houden. 9. Maak resultaten zichtbaar Resultaten werken stimulerend om de veiligheid verder te verbeteren. Om te bepalen of er resultaten zijn behaald, moet er worden gemeten. Om te kunnen meten, moeten er prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Wanneer de resultaten zijn gemeten, worden ze gecommuniceerd aan de organisatie met de bedoeling de werknemers te motiveren zich blijvend in te spannen voor de veiligheid. 10. Borg de veiligheidscultuur in een structuur Structuur is het aanwezig zijn van een vaste wijze van werken, gebaseerd op de bedrijfsprocessen en ondersteund door procedures. Structuur biedt regelmaat, herhaling, afspraken, toedeling van verantwoordelijkheid, toetsing, evaluatie, communicatie. Geen cultuurverandering zonder structuur. >>


(advertentie)

Tork Poets- en Reinigingsassortiment

Nieuwe productcommunicatie – gebaseerd op uw taken De nieuwe productcommunicatie is gebaseerd op taken en eigenschappen van de producten. Het wordt nu nog makkelijker om de juiste Tork producten te kiezen. • Gebruiksvriendelijke namen en verpakkingsontwerp gebaseerd op taken • Duidelijke communicatie van taken en voordelen • De kwaliteit van de producten, artikelnummers en EAN codes blijven ongewijzigd. Nieuwe mogelijkheden, efficiënter werken

www.tork.nl

Wiping

Cleaning

Polishing

(advertentie)

SCA0455_AD_Wipes_194x131,3_AzNS.indd 1

Uw Lotus Professional producten, nu met een Tork naam

7/16/13 4:28 PM

Tork Poets- en Reinigingsassortiment Nieuwe mogelijkheden, efficiënter werken

Al het goede van Lotus Professional®, verder onder de naam Tork® Lotus Professional wordt Tork. Dit betekent dat uw producten voor poetsen en reinigen van Lotus Professional in een nieuw jasje zitten en een nieuwe naam hebben gekregen.

Aan het product en de artikelnummers is echter niets veranderd. U vindt dezelfde kwaliteit die u gewend bent en de producten blijven werken met de bestaande Lotus Professional-dispensers.

SCA0455_AD_Wipes_194x131,3.indd 1

Meer informatie? www.tork.nl/nieuwe-mogelijkheden/

7/16/13 4:08 PM


27 ­

Verbeteren van veilig werkgedrag op de werkvloer >>

Nadere informatie De NTA 8544 Verbeteren van veilig werkgedrag op de werkvloer, is gratis te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie Instituut, www.nen.nl Tien tips voor het verbeteren van arbeidsveiligheid op de werkvloer is te downloaden via www.inspectieszw.nl zoek op “tien tips” Meer informatie over het bevorderen van veilig werkgedrag zie: www.samenveiligwerken.nl

Meer weten? Voor nadere informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, Intersafe, E j.putman@intersafe.eu Intersafe heeft een instructiekaartje (spiegelkaartje) beschikbaar voor het bevorderen van veilig werkgedrag. Dit kaartje kunt u verkrijgen via uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.

Tien tips voor verbeteren arbeidsveiligheid 1. Betrokkenheid van (top)management is essentieel. 2. Norm leidinggevende is norm medewerkers. 3. Zoek de weerstanden en los ze op. 4. Beïnvloed veiligheidsgedrag. 5. Beloon goed gedrag. 6. Laat medewerkers zelf nadenken. 7. Los veiligheidsproblemen operationeel op. 8. Leer van elkaar. 9. Maak resultaten zichtbaar. 10. Borg de veiligheidscultuur in een structuur.


28

Nieuwe (internationale) norm voor kleding met hoge zichtbaarheid Op 28 juni 2013, is de nieuwe norm EN-ISO 20471:2013 - Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - beproevingsmethoden en eisen, gepubliceerd en vervangt hiermee de norm EN 471:2003 + A1:2007.

De overgangstermijn van de oude naar de nieuwe norm was tot 30 september 2013 van toepassing, daarna heeft de EN 471:2003 het vermoeden van overeenkomst met de basis veiligheids- en gezondheidseisen vanuit de Europese Richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen verloren.1) Nieuwe waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid dienen vanaf 1 oktober 2013 te voldoen aan de nieuwe internationale norm EN-ISO 20471:2013.

Goed zichtbaar Hoge zichtbaarheidskleding wordt vooral gebruikt op plaatsen waar men goed zichtbaar wil zijn zoals werkzaamheden langs de weg, het spoor, op vliegvelden, op het water, op het bouwterrein, chemische installaties en in de haven. Ook politie en hulpdiensten maken veel gebruik van hoge zichtbaarheidskleding. Kortom, zichtbaarheidskleding dient gedragen te worden in alle situaties waarin het tijdig waarnemen van belang is voor de veiligheid. De norm heeft hoge zichtbaarheidskleding ingedeeld in drie klassen, zie tabel. De keuze voor hoge zichtbaarheidskleding (klasse-indeling) wordt bepaald vanuit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Bijvoorbeeld bij snelheden van meer dan 50 km per uur, buiten de bebouwde kom en langs de snelweg dient hierbij gekozen te worden voor klasse 3 hoge zichtbaarheidskleding. In de norm wordt verdere uitleg gegeven over de diverse risicogebieden en klasse indelingen. 2)

Risicoklassen Minimaal vereiste oppervlakte van zichtbaar materiaal in m². Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 Achtergrond materiaal 0,80 0,50 0,14 Retro-reflecterend materiaal 0,20 0,13 0,10 Combinatie materiaal - - 0,20

Official Journal C186 van de EU van 28 juni 2013, zie: ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/personal-protective-equipment/index_en.htm 2) EN ISO 20471: Annex A: Information concerning risk situations. 1)


29

360° Een belangrijke vernieuwing vanuit de EN-ISO 20471:2013 is dat personen die hoge zichtbaarheidskleding dragen van alle kanten, dus voor 360° goed zichtbaar moeten zijn. Bij het ontwerpen van kleding is hierbij het zogenaamde 360° principe van toepassing. Bij hoge risico’s dienen personen dus altijd 360° zichtbaar te zijn. Om de zichtbaarheid van alle kanten te garanderen (360° zicht) is het belangrijk dat horizontale retro-reflecterende banden en fluorescerende materialen de torso, broekspijpen en mouwen omringen.

Verder wordt in de norm ingegaan op behoud van de kleurechtheid bij onderhoud van de kleding zoals bij wassen, chemisch reinigen en drogen van de kleding. Hoge zichtbaarheidskleding is als volgt gemarkeerd, zie afbeelding. De X staat hierbij voor de klasse indeling.

In de norm wordt verder ingegaan op de eisen van diverse modellen kledingstukken. In het algemeen dient het achtergrondmateriaal de romp, armen en benen te omringen en dient het een minimale breedte (hoogte) van 50 mm te hebben. Banden van retro-reflecterend materiaal moeten ten minste 50 mm breed zijn.

Grafisch symbool hoge zichtbaarheidskleding conform de EN-ISO 20471:2013.

Hoge zichtbaarheidskleding wordt in de praktijk vaak gecombineerd met andere type beschermende kleding zoals regenkleding, winterkleding, niet-vlamonderhoudende kleding, chemicaliënkleding, anti-statische kleding, etc.. Met name de laatste tijd wordt in veel bedrijven gebruik gemaakt van multi-protective workwear waar hoge zichtbaarheid een belangrijk onderdeel van is. Belangrijke wijziging ten opzichte van de oude norm is dat EN-ISO 20471:2013 een nationale, Europese en internationale norm is, die ook buiten Europa erkend wordt. Met deze nieuwe internationale norm wordt uw veiligheid dan ook zichtbaar beter.

Meer weten? Meer informatie over de norm is verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut NEN: www.nen.nl (Voor België is dat Bureau voor Normalisatie: www.nbn.be) Voor nadere informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, E j.putman@intersafe.eu


(advertentie)


Walkline Inside: een revolutie in schoenontwerp De veiligheidsschoenen binnen The Energy Footwear kennen een volstrekt nieuw ontwerp: Walkline. Een totaalconcept dat uitgaat van een volstrekt nieuw, ergonomisch en biomechanisch verant­ woord schoenontwerp. Enquêtes onder gebruikers, biomechanische tests voor en na, onderzoek naar drukverdeling en belasting van de voeten, in laboratoria en vooral op de werkvloer… Het levert allemaal een onweerlegbaar bewijs: met Walkline Inside loop je jezelf uit de problemen. So stop talking, start walking!

Bata Walkline ACT104

Bata Walkline ACT105

• Norm: EN 20345 S2 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161782

• Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161945

S2

Bata Walkline ACT106 • Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW

S3

• Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161967

S3

Productnieuws

31

>>


Productnieuws

32

Walkline Inside Bata Walkline ACT107

Bata Walkline ACT108

• Norm: EN 20345 S2 ESD WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161922

• Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161915

S2

Bata Walkline ACT109

Bata Walkline ACT110

• Norm: EN 20345 S2 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161780

• Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161928

S2

Bata Walkline ACT111 • Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW

• Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 16191

S3

Bata Walkline ACT112 Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW

S3

• Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161781

S3

S3


Bata Walkline ACT113

Bata Walkline ACT114

• Norm: EN 20345 S2 WRU SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161779

• Norm: EN 20345 S3 WRU SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161788

S2

S3

Bata Walkline ACT117 • Norm: EN 20345 S2 WRU SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 49 • Breedte: W, XW en XXW

• Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161789

S2

Bata Walkline ACT127 • Norm: EN 20345 S2 ESD WRU SRC • Materiaal: nubuckleder • Kleur: bruin • Maten: 38 t/m 49

• Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: PU-PU • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161921

S2

Bata Walkline PWR307

Bata Walkline PWR308

• Norm: EN 20345 S2 WRU HRO FO SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: TriTech Plus • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161903

• Norm: EN 20345 S3 WRU HRO FO SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: TriTech Plus • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161913

S2

S3

Productnieuws

33

>>


(advertentie)

Dupont SafeSpEC tm

tm

Tyvek Classic Xpert ®

Tyvek Classic Plus ®

Tychem C ®

Tychem F ®

Hulp nodig bij de selectie van chemisch beschermende kleding? Kijk op DuPont SafeSPEC 2.0 TM

TM

Bekijk en vergelijk hier op naam, model of normering, inclusief relevante informatie zoals chemische doorbraaktijden.

www.safespec.dupont.co.uk Copyright © 2013 DuPont. Het Ovaal van DuPont, DuPont , The miracles of science , en alle productnamen aangemerkt met of zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company of van haar filialen. TM

TM

®

TM


Walkline Inside Bata Walkline PWR309

S3

• Norm: EN 20345 S3 WRU HRO FO SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW

• Loopzool: TriTech Plus • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161901

Bata Walkline PWR310

Bata Walkline PWR311

• Norm: EN 20345 S2 WRU HRO FO SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: TriTech Plus • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161900

• Norm: EN 20345 S3 WRU HRO FO SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW • Loopzool: TriTech Plus • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161904

S2

Bata Walkline PWR312

S3

• Norm: EN 20345 S3 HRO FO WRU SRC • Materiaal: volnerfleder • Kleur: zwart • Maten: 38 t/m 48 • Breedte: W, XW en XXW

• Loopzool: TriTech Plus • Tussenzool: staal • Veiligheidsneus: staal • Voering: Cool Comfort • Artikelnummer: 161899

S3

Productnieuws

35


DISCLAIMER Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde normen en wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of verouderd is. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Door het gebruik van afbeeldingen en kleuren in Intersafe’s communicatiemiddelen kunnen die afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kleuren. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente informatie gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente beschikbare informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent. Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Intersafe verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe zijn de relevante algemene voorwaarden van Intersafe en haar verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van www.intersafe.eu. Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. © 2013 - Intersafe

RUIMTE VOOR FSC-LOGO

Veiligheidsnieuws nr. 3 2013  

Veiligheidsnieuws nr. 3 2013 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.

Advertisement