Page 1

VEILIGHEIDSNIEUWS Int ersafe G roeneveld jaarg ang 4 4

Uitbreiding dienstverlening legionellapreventie

pag.

4

Handreiking REACH en Arbo

pag.

7

Inspirerend congres over duurzaam ondernemen

pag.

8

Fitter op het werk dankzij de juiste schoen

pag. 22

1

2012


2

Inhoud geven aan de belofte van toegevoegde waarde “Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Wat we wel kunnen doen is leren van de lessen uit het verleden. Het is niet de eerste keer dat de economie in een achtbaan lijkt te zijn veranderd. De drie universele lessen uit het verleden zijn: let op de kosten, focus je op je kernactiviteiten en lever 100% kwaliteit. Met deze lessen in het achterhoofd, bepalen we de laatste jaren onze doelstellingen en budgetten. Door onze start-ups te sluiten in Polen, Duitsland en de UK hebben we fors gesneden in onze kosten en de focus teruggebracht naar Nederland, België en Frankrijk. In deze landen is de leverbetrouwbaarheid van voorraadartikelen weer teruggebracht naar meer dan 95% en het aantal creditnota’s naar minder dan 2%. “Klantenservice is geen afdeling maar een mentaliteit”. En mentaliteit staat weer in goud boven de deur.

moeten ontzorgen op het gebied van veilig & gezond werken, focus op onze kernactiviteit en kwaliteit. Continue proberen om inhoud te geven aan de belofte van toegevoegde waarde. In dit nummer informeert Intersafe u onder andere over de samenwerking met Livit Orthopedie en het gebruik van kleding met een hoge zichtbaarheid. Veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en veel nieuwe producten.

Het laatste klanttevredenheidsonderzoek gaf aan dat men van Intersafe als specialist nog meer aandacht verwacht. Daarom hebben we het team verstevigd met nieuwe, ervaren Account Managers die klanten verder

inhoud pag. 3 Thermo-Man komt naar Dordrecht

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet, Roger van Meer Commercieel Directeur

colofon pag. 22 Fitter op het werk dankzij de juiste

Vakblad voor veilig en gezond werken

schoen pag. 4 Uitbreiding dienstverlening

legionellapreventie

pag. 25 PGS 15 Richtlijn opslag gevaarlijke

stoffen vernieuwd pag. 7 Handreiking REACH en Arbo pag. 26 Productnieuws pag. 8 Inspirerend congres over duur-

Uitgave van: Intersafe Groeneveld B.V. Postbus 86, 3300 AB Dordrecht T +31 (0)78 618 14 00 F +31 (0)78 652 46 05 www.intersafe.eu

zaam ondernemen pag. 11 Tien tips om ongevallen te helpen

voorkomen pag. 13 Help, lekkage van olie, water en

chemicaliën!

Verantwoordelijk namens Intersafe Groeneveld: Roger van Meer / Krista Swieb Fotografie: Pol fotografie / Memo Tret Eelco Hofstra / Harald Lakerveld

pag. 14 Bedrijven maken steeds meer

gebruik van kleding met hoge zichtbaarheid pag. 18 LOTOTO van start

Ontwerp: Bataafsche Teeken Maatschappij Tekst: Vincent Wibier Art&Copy Communicare tekstenredactie

pag. 21 OPROEP Cradle to Cradle pbm’s Productie en druk: Dekkers Drukkerij bv

Oplage: 15.000 exemplaren


3

Thermo-Man komt naar Dordrecht Het is tegenwoordig vechten om een plekje vrij te houden in de agenda. Maar noteert u alvast dinsdag 22 mei, want dan komt de Thermo-Man1) naar DuPont in Dordrecht. En dat wordt een unieke gebeurtenis die u beslist niet mag missen. Tenminste als u geïnteresseerd bent in brandwerende eigenschappen van professionele bedrijfskleding. De Thermo-Man onderwerpt deze kleding aan een alles vernietigende vlammenzee met een temperatuur van 1000ºC! Wat zal er van hem overblijven?

De Thermo-Man is Europa’s enige mobiele testpop die voorzien is van 122 hittesensoren. Elk brandwerend kledingstuk zal dan aan een genadeloze test worden onderworpen. Deze demonstratie is een must voor iedereen die werkzaam is op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Aan uw persoonlijk veiligheid is uiteraard gedacht. Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Meer weten? Is uw interesse gewekt? Meld u aan via Gert-Jan van Spanje, Productgroup manager Workwear & Footwear, T +31 (0)78 65 24 633 of E g.van.spanje@intersafe.eu 1)

The DuPont Oval, DuPont™ and Thermo-Man® are registered trademarks of E.I du Pont de Nemours and Company or its affiliates.


4

Uitbreiding dienstverlening legionellapreventie Om aan de vraag naar een uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van legionellapreventie te voldoen, heeft Intersafe Services ‘preventief legionellabeheer’ en ‘keerklepcontrole’ in haar pakket opgenomen. In dit artikel geven wij u graag uitleg over wat preventief legionellabeheer en keerklepcontrole in het kader van legionella preventie inhoudt. Intersafe is al jaren actief op het gebied van legionellapreventie. Intersafe Services beschikt over een eigen ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium en een monsternamedienst voor onderzoek naar de aanwezigheid van legionella en andere (schadelijke) bacteriën in water. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid worden er jaarlijks rond de 300 gevallen van legionella pneumonie of veteranenziekte gemeld. Genoeg reden voor een professioneel legionellabeleid. Omdat Intersafe graag haar onafhankelijke positie wil behouden, worden er geen chemische reinigingen uitgevoerd en leveren we ook geen apparatuur. De uitbreiding van de dienstverlening is zoals gezegd alleen op het gebied van controle en beheer. Controleerbare keerklep type EA

Er worden jaarlijks rond de 300 gevallen van legionella pneumonie of veteranenziekte gemeld. Preventief legionellabeheer Dit is een door de overheid voorgeschreven methode om het risico op legionellabesmetting te verkleinen. Dit voorschrift geldt voor alle instellingen met een verhoogd risico, de zogenoemde prioritaire locaties zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, zwembaden, gevangenissen, hotels, campings en jachthavens. Ook kan (relatieve) stilstand van water op termijn legionellagroei veroorzaken, daarom is een doorstromend aangesloten installatie én het wekelijks gebruik van tappunten ook essentieel! Het doel van preventief legionellabeheer is de temperatuur van het koude en het warme tapwater zo te beheersen dat de legionellabacterie zich niet kan vermenigvuldigen. Om dit te bereiken moet koud water onder de

25ºC blijven en warm water boven de 60ºC blijven. Deze methode heeft als voordeel dat er geen stoffen aan het drinkwater worden toegevoegd. In overleg worden de spoelpunten bepaald en worden er afspraken gemaakt over de spoelmomenten. De spoelacties en temperatuurmetingen worden geregistreerd in een logboek. Op deze wijze kan bij controle worden aangetoond dat het preventief legionellabeheerprogramma wordt uitgevoerd en hoe.

Fysische en Chemische technieken Mocht preventief legionellabeheer niet afdoende zijn, dan mag er volgens de wetgeving worden overgestapt op andere methoden. Hierbij geldt de “Ladder van VROM” 1), een door het ministerie van VROM ingestelde escalatieladder voor legionellapreventie in drinkwater, die uitgaat van het principe om zo min mogelijk stoffen aan het drinkwater toe te voegen. Er mag naar een volgende ‘trede’ worden afgedaald als de vorige niet voldoende resultaat oplevert of als de kosten van het doorlopen van de treden, onderbouwd in een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) door een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf, meer kost dan een oplossing op een volgende trede.


Controleerbare keerklep type EA

Boiler, BA klep

1. Preventief legionellabeheer (doorspoelen om koud water < 25°C en warm water > 60°C te houden; aanpassingen doen aan waterinstallatie indien noodzakelijk, bijvoorbeeld dode leidingen verwijderen, hotspots weghalen, leidingen omleggen); 2. Fysisch beheer (filters en uv-filtratie); 3. Elektrochemisch beheer (koper-zilverionisatie en anodische oxidatie); 4. Chemisch beheer (dosering met chemische producten).

installatie staat immers in contact met het openbare waterleidingnet waardoor de eigenaar/beheerder de wettelijke zorg heeft voor alle gebruikers van de installatie.

Vanaf de derde trede is er een speciale toelating of vergunning nodig, namelijk de Ctgb-goedkeuring.

Sinds kort kunt u Intersafe Services inschakelen voor de controle van de keerkleppen. Indien blijkt dat keerkleppen niet aanwezig zijn, niet juist geĂŻnstalleerd zijn of niet functioneren, zal hiervan een rapportage worden opgesteld waarna de huisinstallateur de afwijkingen kan opheffen. Indien u zelf geen contacten heeft met een installateur, kan Intersafe u hierbij ondersteunen.

Keerklepcontrole Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de norm NEN 1006. Dit is ook beschreven in het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland. Deze NEN 1006norm is in de Waterwerkbladen verder uitgewerkt.

Met een keerklep wordt voorkomen dat verontreinigd water uit een toestel kan terugstromen in de drinkwaterinstallatie of in het openbare waterleidingnet.

Volgens Waterwerkblad 1.4G artikel 4 moeten de keerkleppen jaarlijks op werking gecontroleerd worden. Artikel 18 beschrijft hoe dit in zijn werk gaat.

Meer weten? Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van wateren luchtonderzoek of over onze andere servicemogelijkheden, kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Met een keerklep (terugstroombeveiliging) wordt voorkomen dat verontreinigd water uit een toestel (vaatwasser, spoelmachine, etc.) kan terugstromen in de drinkwaterinstallatie of in het openbare waterleidingnet. De eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de leidingwaterinstallatie. Die

1)

www.legionellainstitute.com/index.php/Antwoord/items/wat-is-de-ladder-van-vrom.html


(advertentie)

NIEUW!

3M Speedglas 9100 FX Laskappen De nieuwe ‘flip-up’ oplossing voor lassers

Uw Veiligheid Onze rmd e e h esc delijk b d Goe n scha ok tege lasro

Kracht

Ervaar de toekomst in lasbescherming! De Speedglas 9100FX laskap is voorzien van een veel groter zichtvlak. Bovendien is de totale kap opnieuw ontworpen voor extra comfort.

t Uniek opklapmechanisme voor slijpen en voorbereidende werkzaamheden t Meer comfort door verhoogde balans en stabiliteit

3M™ Speedglas™ 9100FX Air Laskap met 3M™ Adflo™ Ademhalingsbescherming

t t t t

Uitstekende optische eigenschappen Betere bescherming van oren en nek, dus veiliger Gepatenteerde instelling voor hechtlassen Lasfilter met donkerkleuren 5, 8, 9-13, gevoeligheids- en vertragingsinstellingen.

Ervaar het zelf en vraag een gratis test aan.

Protection

3M Belgium N.V. - www.3MSafety.be - E-mail: 3MSafety.be@mmm.com - tel.02 722 5310 3M Nederland B.V. - www.Speedglas.nl - E-mail: 3MSafety.nl@mmm.com - tel. 071 5 450 365


7

Handreiking REACH en Arbo Nieuwe regels voor werkgevers in de chemische industrie zijn vastgelegd in de Europese Verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). Deze regels gaan onder meer over het informeren van werknemers over de gevaren en risicoâ&#x20AC;&#x2122;s van hun werk en het nemen van beschermingsmaatregelen. De informatie uit REACH, die fabrikanten via het veiligheidsinformatieblad doorgeven aan de gebruikers van de stoffen, is onmisbaar bij het voeren van een goed arbobeleid. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) constateert echter nog veel overtredingen van deze werkgeversverplichtingen. Vaak worden te weinig maatregelen genomen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Om bedrijven te helpen heeft de overheid een handreiking opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder REACH vallen. Er is een sterke relatie tussen REACH en het arbeidsomstandighedenbeleid in een bedrijf. Een belangrijk onderdeel van REACH is immers de kennis over de gevaarseigenschappen van stoffen en de beheersing van de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s, en de communicatie daarover in de keten. Zonder deze informatie is het vrijwel onmogelijk een goed arbobeleid op het gebied van gevaarlijke stoffen te voeren. Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen REACH en de Arbowetgeving. EĂŠn van de meest in het oog springende verschillen is dat binnen REACH sommige stoffen zijn uitgezonderd van bepaalde verplichtingen. Het Arbobesluit echter bepaalt dat de blootstelling aan Ă lle gevaarlijke stoffen afdoende beheerst dient te worden. In de vorm van vragen en antwoorden behandelt de handleiding de relatie tussen REACH en arbeidsomstandigheden. Het doel is hierbij ervoor te zorgen dat de informatie over stoffen die beschikbaar komt onder REACH, effectief wordt gebruikt om de veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. Het veiligheidsinformatieblad is hierbij het centrale instrument voor de overdracht van informatie op grond van REACH. De handreiking is gericht op de werkgevers, die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het is bedoeld om werkgevers in staat te stellen een doeltreffend gebruik te maken van eventuele aanvullende informatie uit REACH voor het nakomen van hun arboverantwoordelijkheden. Het overzicht van vragen en antwoorden is niet een uitputtende weergave van de relatie tussen REACH en arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever. Het kan namelijk zijn dat deze handreiking en/of het

beleid van de Inspectie SZW in de loop der tijd aangepast worden vanwege nieuwe ontwikkelingen of nieuwe inzichten. De handreiking is gebaseerd op het document â&#x20AC;&#x153;Bekanntmachung 409: Nutzung der REACHInformationen fĂźr den Arbeitsschutzâ&#x20AC;? dat in januari 2010 door de Duitse â&#x20AC;&#x2DC;Bundesanstalt fĂźr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizinâ&#x20AC;&#x2122; (BAuA) naar buiten is gebracht. Dit document is door de Inspectie SZW en de afdeling Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Meer weten? Voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, T +31 (0)78 56 24 653 of E jos.putman@intersafe.eu sĂĽ WWWRIJKSOVERHEIDNLMINISTERIESSZWDOCUMENTEN EN PUBLICATIES brochures/2012/01/18/reach-informatie-ten-behoeve-van-het-arbobeleidin-bedrijven.html sĂĽ HELPDESKĂĽ2%!#(ĂĽWWWREACH HELPDESKNL sĂĽ WWWBAUADEDE4HEMEN VON ! :'EFAHRSTOFFE42'3 Bekanntmachung-409.html


8

Inspirerend congres over duurzaam ondernemen Afgelopen december werd in Amsterdam het tweede International Sustainable Management Congres (ISMC) georganiseerd. Dit initiatief dat van de grond kwam door een intensieve samenwerking van AkzoNobel, Rabobank, Unilever, ADC Performance Improvement, NEVI en IDH is opnieuw heel succesvol gebleken.

Dit tweedaagse congres over duurzaam ondernemen voldoet duidelijk aan een behoefte. Na het succes van het ISMC in 2010 besloot Intersafe Groeneveld zich als hoofdsponsor bij de organisatie aan te melden. Door de vergaande centralisering is het steeds lastiger om met de juiste inkoopverantwoordelijke in contact te komen. Gelukkig biedt een congres als dit de mogelijkheid om bestaande en nieuwe relaties te ontmoeten tegen de achtergrond van een veranderend inkooplandschap.

Topsprekers Met een keur aan topsprekers was er voldoende stof tot nadenken en discussie. Zo was er de wereldvermaarde strategiegoeroe Michael Porter. In zijn presentatie gaf hij zijn visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Volgens Porter is bewezen dat een filantropische werkwijze in de derde wereld – die zich kenmerkt door alleen te geven – structureel geen oplossingen biedt noch tot een blijvende verbetering leidt. Ook van MVO heeft Porter geen hoog gespannen verwachtingen: “Het past de westerse wereld om een gebaar te maken, maar de gefragmenteerde aanpak zal slechts een beperkte impact hebben”. Zijn visie is een vorm van integratie van sociale verbetering in de economie (Creating Shared Value) waardoor de structurele problemen tussen de welvarende en de derdewereldlanden kunnen veranderen.

Wereldwijde problemen, wereldwijde oplossingen Verschillende sprekers schetsten een beeld waarin de exponentiële wereldbehoefte aan voedsel en drinkwater sneller dreigt te stijgen dan de dalende grondstofvoorraden. Consumeerden China en het Midden-Oosten tien jaar geleden nog 30% van de wereldvoedselopbrengst, inmiddels is dat meer dan 50%. Een deel van de groeiende problemen is het transporteren van producten over de gehele wereld van productieplaats naar consumptieplaats. Na een lange periode van bloei en groei is het nu vooral van belang dat er gezamenlijk de juiste keuzes gemaakt worden; keuzes gebaseerd op duurzame vooruitgang. Daarbij zal de strijd tussen kortetermijnwinst en verbetering op langere termijn steeds actueler worden.


Oplossing sociale problemen met winstoogmerk Het bedrijfsmatig oplossen van sociale problemen met winstoogmerk zou wel eens de beste groeikans voor de sociaal minder bedeelde kunnen opleveren. Het recept: Geef boeren niet klakkeloos betere prijzen voor hun producten, maar leer ze vooral hoe ze de productiviteit en kwaliteit op het niveau kunnen brengen van de westerse wereld. Een Europese boer oogst vijf keer zoveel op een hectare landbouwgrond dan zijn collega’s in Zuid-Amerika en Afrika, die op vruchtbare grond verbouwen. Porter ziet het “winstdenken” van Westerse bedrijven als een oplossing in plaats van een probleem.

In Brazilië rijdt inmiddels 20% van alle auto’s op bio-brandstof. En in de Verenigde Staten is de petfood industrie (voer voor huisdieren) in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Een voorbeeld dichter bij huis: het papier van dit magazine is gemaakt van cocoon en de folie om dit magazine bestaat uit een milieuvriendelijk product op basis van maïs. Het gevolg van deze concurrentiestrijd: een steeds groter tekort aan landbouwproducten en stijgende grondstofprijzen. Het zal dan ook van steeds groter belang worden om op een efficiënte wijze meer met minder te doen. Minder afval door innovatieve productconcepten zoals het inmiddels bekende “Cradle-to-Cradle” van William McDonough en Michael Braungart. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het belang van de agrarische sector Een opvallend groot deel van het programma van dit ISMC-congres behelsde de agrarische sector. Een sector die zijn producten aan meer dan 14 verschillende industrieën levert. Aangezien er dagelijks inmiddels zeven miljard monden gevoed moeten worden, is er een hevige concurrentiestrijd ontketend voor de bestemming van landbouwproducten.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


(advertentie)

Veilig en herkenbaar samenwerken Bekijk de nieuwe My-T-Gear collectie op de Intersafe Trade stand! Standnummer 508 (naast het Kluwer terras)

S&F @work 2012 ™YZaVVihiZ^ccdkVi^Zh!igZcYh!gZ\Za" \Zk^c\ZcVXijZaZdcil^``Za^c\Zc dejlkV`\ZW^ZY ™ilZZYV\Zckda^che^gVi^ZZcc^ZjlZ ^YZZ…cde]Zi\ZW^ZYkVckZ^a^\Zc ]Zg`ZcWVVghVbZclZg`Zc ™ZZc`Zcc^hbV`^c\bZi^ccdkVi^ZkZ egdYjXiZc!Y^ZchiZcZcVXXZhhd^gZh ™^che^gZgZcYZegZhZciVi^Zh! YZbdchigVi^ZhZcldg`h]deh ™YZbZZhi^ciZgVXi^ZkZeaZ`dbiZ cZilZg`ZcbZikV`\ZcdiZc!`aVciZc ZcaZkZgVcX^Zgh

Binnen mijn vakgebied zijn er 2 belangrijke aandachtspunten: veiligheid waarborgen en het juiste advies daarvoor uitbrengen. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, ga ik als bezoeker naar S&F @work 2012.

Thomas > VEILIGHEIDSDESKUNDIGE

Voor meer informatie en om gratis in te schrijven ga je naar www.sfwork.nl


11

Tien tips om ongevallen te helpen voorkomen Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van een ongeval op het werk is nog steeds schrikbarend hoog. Uit cijfers van TNO blijkt dat in Europa 3,2% van de werkenden in 2007 een arbeidsongeval heeft meegemaakt. Wereldwijd zou er zelfs sprake zijn van 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Dagelijks zijn ook duizenden professionals in de weer om dit aantal omlaag te brengen. Zoals fabrikant Brady, bijvoorbeeld.

Voorkom struikelen, uitglijden en vallen

Communiceer

Als fabrikant van signaleringssystemen richt Brady de aandacht vooral op het zichtbaar maken van gevaarlijke situaties. Maar daar blijft het niet bij. Omdat veel ongelukken zijn te wijten aan struikelen, uitglijden en vallen komt Brady met een lijst met tips om dit te voorkomen. We plaatsen deze graag in ons Veiligheidsnieuws.

Dat hierbij (visuele) communicatie van levensbelang is, spreekt voor zichzelf. Volgens Brady is het bemoedigend om vast te stellen dat de meeste werkgevers uiterst begaan zijn met de veiligheid van hun werknemers en het verschaffen van een veilige en efficiĂŤnte werkomgeving. Daar kunnen wij van harte mee instemmen. En om dit beleid kracht bij te zetten kunt u bij Intersafe terecht voor het uitgebreide assortiment signaleringsmiddelen van Brady en adviezen hoe u deze het beste kunt inzetten in de strijd om meer veiligheid en minder ongevallen. Dat geldt uiteraard ook over het opzetten van een trainingstraject veilig en gezond werken. Vraag er gerust naar bij onze Customer servicemedewerker. Hou het veilig!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Analyseer de behoeften en noden op uw werkvloer; Markeer gangpaden en doorgangen; Zorg voor grip op gladde oppervlakken; Verbeter de veiligheid op trappen; Geef vluchtwegen duidelijk aan; Afficheer veiligheidssymbolen en etiketten; Waarschuw voor tijdelijke gevaren; Inspecteer steigers en ladders; Controleer en verwijder olie en gemorste vloeistoffen; Leid uw werknemers op.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


(advertentie)

Veilig werken

Veilig gevoel

www.intersafe.eu


13

Help, lekkage van olie, water en chemicaliën! Granulaat versus polypropyleen absorptiemiddelen Steeds meer bedrijven kiezen als het om lekkagebestrijding gaat voor smeltgeblazen prolypropyleen absorptiemiddelen (MBPP) in plaats van granulaat. Waarom is dat? Uit het oogpunt van kosten? Ongetwijfeld. Want volgens fabrikant Brady / SPC kan maar liefst 36% bespaard worden. Maar er is meer.

Het inzetten van MBPP absorptiemiddelen voor het opruimen en voorkomen van lekkages is een schoolvoorbeeld van schoner produceren & consumeren. Kijken we naar de voordelen boven die van granulaat, dan vallen de volgende zaken op:

Lage afval- en verwerkingskosten Werken met granulaat betekent altijd dat er veel materiaal gebruikt wordt en dat het opruimen veel tijd in beslag neemt. Van een MBPP absorptiemiddel is veel minder nodig. De plek is weer snel schoon en er wordt milieuvriendelijk gewerkt.

Snelle absorptie van grote volumes Zo duurt het uren voordat granulaat de gemorste stoffen opneemt, en dan nog niet eens veel. Slechts één tot twee keer zijn eigen gewicht. Een MBPP absorptiemiddel neemt de vloeistof binnen enkele seconden op en kan 10- tot 25 keer zijn eigen gewicht opnemen.

Eenvoudig en veilig Granulaat verspreidt zich snel en zorgt voor vervuiling van machines en omliggende zones. Als silicaat de basisgrondstof is van het granulaat dan is het bovendien gevaarlijk bij inademing. Een MBPP absorptiemiddel is te gebruiken als keukenpapier met een uitgebreide chemische resistentie. Er is geen risico van het inademen van stofdeeltjes.

De keuze mag duidelijk zijn. Wilt u eenvoudig, snel en veilig gelekte olie, water en chemicaliën verwijderen? Kies dan voor polypropyleen absorptiemiddelen (MBPP). Laat uw Account Manager eens voorrekenen wat het kost om 200 liter gemorste olie op te ruimen met behulp van granulaat of met een polypropyleen absorptiemiddel. Dat belooft een aangename verrassing!

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


14

Bedrijven maken steeds meer gebruik van kleding met hoge zichtbaarheid De laatste jaren maken bedrijven steeds meer gebruik van werkkleding met hoge zichtbaarheid. Zichtbaarheidskleding dient bescherming te geven onder omstandigheden waarbij de contrasten van de lichaamsvorm en de achtergrond zodanig zijn dat de waarneming door derden verminderd of onvoldoende kan zijn.

Traditioneel wordt hoge zichtbaarheidskleding vooral gebruikt in omstandigheden waarbij aanrijdgevaar is. Het risico bestaat hierbij dat de persoon door de weggebruiker onvoldoende, of te laat gezien wordt waardoor een aanrijding kan ontstaan. Door gebruik van hoge zichtbaarheidskleding wordt, in combinatie met andere beschermende maatregelen zoals afbakening, markering en het plaatsen van waarschuwingsborden, het risico op aanrijdgevaar verminderd. In toenemende mate wordt kleding met hoge zichtbaarheid toegepast in soms onoverzichtelijke situaties, waarbij personen in verband met intern transport en/of bij hijsactiviteiten, zoals op bouwplaatsen en in de petro-chemische industrie, goed zichtbaar moeten zijn. Zichtbaarheidskleding dient dus vooral te worden gedragen bij: sĂĽ 7ERKZAAMHEDENĂĽOPĂĽOFĂĽLANGSĂĽWEGENĂĽBINNENĂĽENĂĽBUITENĂĽDEĂĽBEBOUWDEĂĽKOM sĂĽ 7ERKZAAMHEDENĂĽAANĂĽSPOORBANEN ĂĽOPĂĽVLIEGVELDEN ĂĽOPĂĽCONTAINEROVERslagbedrijven en op boorplatforms; sĂĽ 7ERKZAAMHEDENĂĽWAARBIJĂĽTEĂĽWATERĂĽRAKENĂĽOPĂĽZEE ĂĽOPĂĽMERENĂĽOFĂĽANDEREĂĽ binnenwateren niet is uitgesloten; sĂĽ 7ERKZAAMHEDENĂĽOPĂĽBOUWPLAATSENĂĽWAARBIJĂĽBOUWTRANSPORT ĂĽHIJSWERKzaamheden e.d. plaatsvinden; sĂĽ )NĂĽALLEĂĽSITUATIESĂĽWAARINĂĽHETĂĽTIJDIGĂĽWAARGENOMENĂĽWORDENĂĽDOORĂĽDERDENĂĽVANĂĽ belang is voor de veiligheid van de betrokkene(n). Minimum vereiste oppervlakten zichtbaar materiaal in m 2

Achtergrondmateriaal Retroreflecterend materiaal Combinatie materiaal

Klasse 3 0,80

Klasse 2 0,50

Klasse 1 0,14

0,20

0,13

0,10

Hoge zichtbaarheidskleding dient daarbij minimaal te voldoen aan de Europese Norm NEN-EN 471: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. In deze norm staat onder meer beschreven aan welke eisen hoge zichtbaarheidskleding, ook wel â&#x20AC;&#x153;veiligheidskledingâ&#x20AC;? genoemd moet voldoen, zoals kleurstelling, kleurechtheid, krimp, markering en gebruiksaanwijzing. Daarnaast worden er vanuit de norm drie risicoklassen onderscheiden, namelijk klasse 1, klasse 2 en klasse 3 waarbij met klasse 1 het laagste niveau van zichtbaarheid wordt aangegeven. Toepassingen van risico klasse bij hoge zichtbaarheidskleding Situatie

Verlichting

Risico klasse

Autosnelwegen en autosnelwegen afgebakend en snelheidsbeperking tot 70 km/uur Autosnelwegen en autosnelwegen niet afgebakend en/of geen snelheidsbeperking Binnenwegen, buiten de bebouwde kom Binnenwegen, buiten de bebouwde kom Aan de bosrand Binnenwegen, binnen de bebouwde kom Vliegvelden

Daglicht, schemer of nacht

2

Daglicht, schemer of nacht

3

Schemer, nacht of beperkt zicht Daglicht en normaal zicht

3

Open water 0,20

Landwegen, onverhard

Daglicht en normaal zicht Onder alle omstandigheden Onder alle omstandigheden Onder alle omstandigheden

2 3 2 2 3 2


15

De klasse 1 wordt nauwelijks toegepast en is alleen voor lage botsingsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s of herkenning binnen het bedrijf of organisatie. Een aantal organisaties in Nederland stellen aanvullende eisen voor veiligheidskleding met hoge zichtbaarheid. Zo is Rijkswaterstaat (RWS) van mening dat deze norm tekort schiet als het gaat om de zichtbaarheid en daarmee veiligheid van wegwerkers op en langs autosnelwegen, nietautosnelwegen en wegen binnen en buiten de bebouwde kom. In deze situaties wordt uitsluitend zichtbaarheidskleding (veiligheidskleding) conform klassen II en III toegelaten. Het gaat hierbij om de vesten (klasse II) en jassen, overalls en pakken (klasse III). Daarbij heeft RWS ten aanzien van de uniformiteit, kwaliteit en verschijningsvorm van de veiligheidskleding voor wegwerkzaamheden een aantal aanvullende eisen en specificaties opgesteld.

Per kledingstuk mag aan de achterzijde maximaal ĂŠĂŠn merkteken zijn aangebracht, mits: sĂĽ (ETĂĽPATROONĂĽVANĂĽDEĂĽRETROREFLECTERENDEĂĽBANDENĂĽDAARDOORĂĽNIETĂĽWORDTĂĽ onderbroken; sĂĽ (ETĂĽMERKTEKENĂĽZICHĂĽBEVINDTĂĽTUSSENĂĽDEĂĽVERTICALEĂĽRETROREFLECTERENDEĂĽ banden en de hoogte niet meer bedraagt dan 70 mm; sĂĽ (ETĂĽMERKTEKENĂĽNIETĂĽINĂĽRETROREFLECTERENDĂĽMATERIAALĂĽISĂĽUITGEVOERD Positionering reflecterende banden volgens RWS eisen

De belangrijkste specificaties van RWS zijn: sĂĽ "IJĂĽWERKZAAMHEDENĂĽOPĂĽOFĂĽLANGSĂĽAUTOSNELWEGENĂĽENĂĽANDEREĂĽRIJKSWEGENĂĽ zijn alleen klasse 2 en klasse 3 toegestaan; sĂĽ $EĂĽBASISKLEURĂĽVANĂĽDEĂĽSIGNAALKLEDINGĂĽISĂĽFLUORESCERENDĂĽORANJEROOD Verder moeten er RWS kleding retroreflecterende strips in de vorm van een Romeinse II zijn aangebracht. Jassen, pakken en broeken dienen in aanvulling op annex B van NEN-EN 471 op de buitenzijde van de mouwen en de pijpen in lengterichting te zijn voorzien van retroreflecterende strips met een breedte van 25 mm. De kleur van de strips moet zilvergrijs zijn. Per kledingstuk mag aan de voorzijde maximaal ĂŠĂŠn merkteken zijn aangebracht, mits: sĂĽ (ETĂĽPATROONĂĽVANĂĽDEĂĽRETROREFLECTERENDEĂĽBANDENĂĽDAARDOORĂĽNIETĂĽWORDTĂĽ onderbroken; sĂĽ (ETĂĽOPPERVLAKĂĽVANĂĽHETĂĽMERKTEKENĂĽNIETĂĽMEERĂĽBEDRAAGTĂĽDANĂĽĂĽMMĂĽBIJĂĽ 70 mm; sĂĽ (ETĂĽMERKTEKENĂĽNIETĂĽINĂĽRETROREFLECTERENDĂĽMATERIAALĂĽISĂĽUITGEVOERD

Bij spoorwerkers gelden de volgende eisen: als beheerder van de railinfrastructuur stelt Prorail het dragen van een gele veiligheidsjas of veiligheidsvest verplicht. Alleen degene die opereren als veiligheidsman draagt oranje veiligheidskleding. Deze regeling geldt op alle bedrijfsterreinen die onder het beheer van Prorail vallen. De kleding dient als basis te voldoen aan de NEN-EN 471 met daarbij de aanvullende eisen dat reflecterende kruisvormige strepen niet zijn toegestaan en de veiligheidskleding mag niet onder zichtbaar oranje of rode kleding gedragen worden.


(advertentie)

OCDA.nl EMMA1001

EMMA GETS YOU HOME. SAFE!

www.emmashoes.nl 3!&%49&//47!2%s3/#+3s).3/,%3s,!#%3s&//4#!2%s3(/%#!2%


17

Gebruik kleding met hoge zichtbaarheid >>

De RI&E is bepalend voor de keuze van hoge zichtbaarheidskleding De keuze van hoge zichtbaarheidskleding wordt bepaald aan de hand van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en wordt mede beoordeeld op basis van de uitvoerende werkzaamheden, de klimaatomstandigheden en de overige omgevingsfactoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de zichtbaarheid. Daarbij dient ook de combinatie van andere type kleding bij de beoordeling te worden meegenomen zoals, slechtweerkleding of andere beschermingsmiddelen zoals de helm, gehoorbescherming, veiligheidsschoeisel, etc. Hoge zichtbaarheid wordt overdag het best gewaarborgd door een sterk contrast tussen de fluores cerende delen van de kleding en de werkomgeving, en naarmate het oppervlak van de fluorescerende delen groter is. â&#x20AC;&#x2122;s Nachts zijn de plaatsing en het oppervlak van retroreflecterende strepen het belangrijkst. Het proces van het bepalen van de vereiste bescherming zou moeten bevatten: sĂĽ "EPALINGĂĽVANĂĽDEĂĽAARDĂĽVANĂĽDEĂĽWERKZAAMHEDEN sĂĽ "EPALINGĂĽVANĂĽDEĂĽWERKOMGEVINGĂĽWAARINĂĽDEĂĽPERSOONĂĽ is blootgesteld aan het gevaar dat hij niet wordt gezien (bijvoorbeeld binnen of buiten de bebouwde kom of op de snelweg); sĂĽ "EPALINGĂĽVANĂĽDEĂĽDUURĂĽENĂĽDEĂĽFREQUENTIEĂĽVANĂĽDEĂĽBLOOTstelling aan het gevaar; sĂĽ "EPALINGĂĽVANĂĽDEĂĽSNELHEIDĂĽVANĂĽDEĂĽNADERENDEĂĽ voertuigen; sĂĽ "EPALINGĂĽVANĂĽDEĂĽMOGELIJKEĂĽAFNAMEĂĽVANĂĽBESCHERMINGĂĽ door het veranderen van de kleding en zijn beschermende eigenschappen, bijvoorbeeld afdekking van het retroreflectieve materiaal door tuinbroeken of opgerolde mouwen, bedekking van achtergrondmateriaal door bedrijfslogo. In de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 3471 wordt hier ten aanzien van keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van kleding nader op ingegaan.

Nieuwe ontwikkelingen Als uitvloeisel van de overeenkomst tussen CEN en ISO, om nauwer met elkaar samen te werken, is er de laatste jaren op het gebied van ondermeer beschermende kleding een belangrijke toename geweest van Europese normen naar internationale ISO normen. Voorbeelden hiervan zijn: sĂĽ .%. %. )3/ĂĽĂĽ"ESCHERMENDEĂĽKLEDINGĂĽVOORĂĽ gebruik bij lassen en verwante processen;

sĂĽ .%. %. )3/ĂĽĂĽ"ESCHERMENDEĂĽKLEDINGĂĽnĂĽ Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen; sĂĽ .%. %. )3/ĂĽ ĂĽ"ESCHERMENDEĂĽKLEDINGĂĽVOORĂĽ gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliĂŤn â&#x20AC;&#x201C; Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliĂŤn beschermende kleding, die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes (type 5 kleding); sĂĽ .%. %. )3/ĂĽĂĽ"ESCHERMENDEĂĽKLEDINGĂĽ Mechanische eigenschappen; Bepaling van de weerstand tegen het snijden met een scherp voorwerp; sĂĽ .%. %. )3/ĂĽĂĽ"ESCHERMENDEĂĽKLEDINGĂĽnĂĽ Bescherming tegen vloeibare chemicaliĂŤn â&#x20AC;&#x201C; Beproevingsmethode voor bepaling van de weerstand van materialen tegen doordringen van vloeistoffen; Ook de huidige Europese norm NEN-EN 471 voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik zal binnenkort worden opgevolgd door de NEN-EN-ISO 20471; High-visibility warning clothing for professional use â&#x20AC;&#x201D; Test methods ANDĂĽREQUIREMENTSĂĽ)NĂĽDEĂĽONTWERPNORMĂĽZULLENĂĽDEĂĽKLASSEĂĽ 1, 2 en 3 op basis van dezelfde specificaties gehandhaafd blijven. Wel komt er mogelijk een strikter model definitie en nauwkeuriger omschreven eisen voor de positie van het fluorescerend materiaal en de retroreflecterende banden. Naar verwachting zal de nieuwe norm op een aantal essentiĂŤle onderdelen dus anders zijn dan de huidige norm. Via het Veiligheidsnieuws zullen wij u hier in de toekomst nader over informeren.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp, normontwikkelingen op het gebied van beschermkleding of over werkkleding met hoge zichtbaarheid, kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Spanje, Productgroup manager Workwear & Footwear, T +31 (0)78 65 24 633 of E g.van.spanje@intersafe.eu of Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, T +31 (0)78 65 24 653 of E j.putman@intersafe.eu


18

LOTOTO van start Met LOTOTO geeft AkzoNobel een krachtig signaal af om structureel het aantal ongevallen tot nul terug te brengen. Met deze ambitieuze doelstelling werd onlangs in Nederland de aftrap gegeven van een manier van werken die wereldwijd geïmplementeerd gaat worden.

Intersafe is er – als preferred supplier – vanaf het begin bij betrokken. Net zoals fabrikant Brady die de benodigde hardware en trainingsprogramma’s gaat verzorgen. Tijd voor een gesprek met Johan van der Helm, de verantwoordelijke Safety Manager van de business unit Functional Chemicals van AkzoNobel. Want voor hem zijn het spannende tijden. Waar gaat het om? Johan van der Helm - Safety Manager, business unit Functional Chemicals, AkzoNobel

Van der Helm: “Kort gezegd: over het verbeteren van onze procedures voor het werken onder risicovolle omstandigheden, wat wij noemen Life Crital Procedures (LCP). We willen het aantal ongevallen tot nul terugbrengen. Maar het gaat verder dan dat; we willen naar een bedrijfscultuur waar ongelukken niet meer getolereerd worden en we doen er alles aan om dat te bereiken. We beginnen met de bekende Lock Out, Tag Outmethode die we hebben uitgebreid met Try Out. Daarover straks meer. Vervolgens pakken we werken in besloten ruimtes aan, werken op hoogte, werkvergunningen/toegangsbeheer, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsbeheer van machines, etc., kortom: alle zaken die met veilig werken te maken hebben. Daar zijn we de komende jaren druk mee.”

voor elektrische risico’s en sloten met een eigen kleur voor bijvoorbeeld contractors of individuele monteurs. Daarnaast maken we gebruik van groepssloten, bijvoorbeeld voor onderhoud of productie. Alles is genummerd en geregistreerd. Iedereen heeft een persoonlijk slot. En de procedure is zo ingericht dat als een van de onderdelen niet aanwezig is, niet ingevuld of niet gecontroleerd wordt, er geen toestemming gegeven wordt om met het werk te beginnen.”

Vier ogen zien meer Van der Helm: “Ik neem nu even een situatie dat er een pomp verwisseld moet worden. En we hebben het hier over werken met chemische stoffen. Dat is niet vrij van risico’s. Er kan druk op de leiding staan of men heeft te maken met warmte of met elektrische stroom, bewegende delen, noem maar op. Allemaal vormen van energie die met behulp van LOTOTO geïsoleerd worden. Kleppen dichtdoen, stroom uitschakelen en vooral Try Out, de laatste TO van LOTOTO. We gaan ervan uit dat je eerst moet uitproberen of het inderdaad veilig is voordat je met het (onderhouds)werk begint. Dat doen we procedureel met twee mensen. Of zoals wij het zeggen: vier ogen zien meer dan twee ogen. En door te werken met individuele sloten weten wij dat er niemand aan de installatie kan komen voordat de hele procedure goed doorlopen is.”

Ik voorspel dat we al gauw een verdere daling van het aantal ongevallen zullen zien.

LOTOTO, Lock Out, Tag Out, Try Out “Lock Out is een procedure om bij (onderhouds)-werkzaamheden machines en installaties uit te schakelen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat anderen deze niet meer kunnen inschakelen. Er komt dus eenvoudig gezegd een slot op. Maar een slot dat door niemand anders kan worden geopend dan diegene die het heeft aangebracht. Zo heb je voor elke risicovolle plaats een eigen toegangsbeheerder en krijg je dus meerdere sloten, elk met een andere kleur. Rood voor mechanische risico’s, oranje

Dezelfde procedure voor iedereen “We kijken kritisch naar alle werk- en veiligheidsprocedures en gaan daarmee aan de slag. In een grote organisatie zoals de onze met vele businessunits en sub-businessunits zien we bijvoorbeeld dat de gehanteerde procedures onderling verschillen. De ene is wat robuuster dan de andere. In de afgelopen jaren hebben we al heel veel gedaan om de veiligheid te verbeteren waardoor het aantal ongelukken al sterk is gedaald, maar daar nemen we nog geen genoegen mee. LOTOTO is het eerst aan de beurt. We willen dat alle businessunits met dezelfde procedure gaan werken en op dezelfde manier. Om dat te bereiken hebben we een toolbox samengesteld en gepubliceerd op intranet met een uitleg over hoe men de benodigde materialen kan bestellen, hoe het zit met die kleuren codes, alles wat een site nodig heeft om met LOTOTO aan het werk te gaan. Dat gaan we intensief begeleiden. Want wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een slag kunnen slaan. Ik voorspel dat we al gauw een verdere daling van het aantal ongevallen zullen zien. We hebben al


19

Werkconferentie Noordwijk d.d. 30 november 2011

een eerste test uitgevoerd in Amerika en ook in Azië is dit concept uitvoerig besproken tijdens één van onze conferenties. Onlangs hebben we op 30 november 2011 in Noordwijk een conferentie georganiseerd waarbij Intersafe betrokken was en ook Brady, de fabrikant van alle materialen die je voor LOTOTO nodig hebt.”

Werkconferentie Noordwijk “Het gehoor bestond uit 60 mensen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika die naar Noordwijk waren gekomen om instructies te krijgen over de nieuwe richtlijnen. Alle belangrijke mensen waren er. Men kon met LOTOTO en met elkaar kennis maken. Zowel onderling als met de mensen van Intersafe en Brady. Dat werkte erg goed. We hadden ook een aantal situaties nagebootst om aan de hand van schaalmodellen te laten zien hoe het systeem werkt. ‘Ga maar lototo-en’ was een veel gehoorde uitnodiging, die dag. Op die kick-off hebben we laten zien wat de bedoeling is, maar dan gebeurt er nog niks op de locatie. Dat is de volgende stap.”

toe te passen. Dat doen we vervolgens ook in Duitsland, in Zweden, in Amerika en verder totdat alle vestigingen van AkzoNobel werken met LOTOTO.”

Verandering is altijd moeizaam “Om iets te veranderen moet je heel veel inzetten. Dat gaat veel verder dan een procedure schrijven en dan denken dat mensen dat wel eventjes zullen toepassen. Zo werkt dat niet. Verandering is altijd moeizaam. Je moet ervoor zorgen dat het hún product wordt. Pas dan wordt het écht veilig.”

Over AkzoNobel Implementatie LOTOTO, Lock Out, Tag Out, Try Out “Dan gaan we een week lang op onze locatie in Herkenbosch LOTOTO implementeren. Intersafe is daar twee dagen lang ook bij aanwezig. De afgelopen weken hebben we de mensen van deze site al voorbereid en begeleid. Intersafe en Brady zorgen voor de nodige hardware, daarna volgt een week training en dan gaan we echt van start. Heel spannend. AkzoNobel Functional Chemicals bv in Herkenbosch is onze pilotsite. Van alle andere Nederlandse sites verwachten we drie vertegenwoordigers. Die gaan vervolgens op hun eigen locatie aan de slag met de hier opgedane kennis. Tijdens die dag verdelen we de mensen in vijf groepen die elk een coach krijgen. Intersafe levert ook één van de coaches waarmee de mensen dan het terrein opgaan om het geleerde

Beter kijken, verder zien AkzoNobel is een van ’s werelds toonaangevende industriële ondernemingen. Het hoofdkantoor van AkzoNobel staat in Amsterdam. Het bedrijf dat actief is in meer dan 80 landen en 57.000 medewerkers telt, maakt en levert een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën – in 2009 bedroeg de totale pro forma omzet € 13,9 miljard. AkzoNobel Functional Chemicals in Amersfoort maakt chemische tussenproducten en performance chemicals. Deze worden gebruikt in alles – van tandpasta en ijs tot camerafilms en lippenstift.


(advertentie)

DuPont ProShield FR TM

®

The solution to protect you & your Nomex coverall worn underneath ®

Nomex hood Index 2 or 3 ®

Nomex garment Index 2 or 3 ®

the NEW Passes -1 FR norm EN 14116 ven e long pro ugh th m o fr ts ro Benefi tection th n flame pro tio c in e te is ro rt ical p expe m e h c in & NOMEX YVEK through T ated -halogen n o n a m o bric Made fr -woven fa n o n t n a rd flame-reta nt on both c treatme ti ta s ti n A e suit sides of th owing us cut all ro e n e G ent of movem freedom rking when wo ®

T

Category III

Type 5

Limited flame spread coverall Index 1

®

Applications: Petrochemical - Utilities Railway - Welding - Gas - Metal Visitors - Ex-zones...

6

T

Type 6

EN 1073-2-2002 Class 1

EN 1149-5-2008 EN ISO 14116-2008 Index 1/0/0

www.dpp-europe.com TM

and are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. © Copyright 2012 E.I. du Pont de Nemours and Company. All rights reserved. ®

®


21

OPROEP Cradle to Cradle pbm’s In de voorgaande nummers van het Veiligheidsnieuws zagen we de groeiende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De vraag die hierbij beantwoord dient te worden is simpel: Is het mogelijk om te ondernemen zonder dat de maatschappij er onder moet lijden? Volgens chemicus Michael Braungart en architect William McDonough wordt het hoogste niveau van MVO bereikt door wat zij hebben genoemd de “Cradle to Cradle” 1) aanpak.

Het boek met de gelijknamige titel dat in 2002 verscheen, en direct een bestseller werd, zet het denken over milieubewust produceren en het beheren van afvalstromen op zijn kop. Het boek zelf werd gedrukt met inkt op waterbasis op een ondergrond van gerecycled kunststof. Sinds de lezing van Michael Braungart op de Intersafe Manifestatie in 2010, zijn wij met leveranciers in gesprek of deze MVO-aanpak ook mogelijk is voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). Wij hebben goed nieuws: Inmiddels zijn we zover dat enkele van onze leveranciers in staat zijn om gebruikte pbm’s te hergebruiken als basisgrondstof voor nieuwe pbm’s en zij zijn daar ook daadwerkelijk mee begonnen. Er is een groot verschil tussen recycling en Cradle to Cradle. Bij recycling, of zoals Braungart het noemt ‘downcycling’, zie je het product steeds verder in de waardeketen afdalen. Hoogwaardige producten eindigen uiteindelijk als bloempotje. Binnen Cradle to Cradle wordt geprobeerd om het product minimaal op hetzelfde ‘waardeniveau’ te houden. Om de volgende stap te kunnen zetten is Intersafe op zoek naar klanten die samen met ons een proefproject willen opzetten voor het inzamelen van gebruikte pbm’s. Voor deze proef zijn we op zoek naar bedrijven die hun gebruikte pbm’s gescheiden kunnen inzamelen op centrale plekken. Bij voorkeur grote hoeveelheden van dezelfde producten. In deze fase van het project liefst geen producten die in aanraking zijn geweest met zware chemicaliën. Dat is op dit moment nog een stap te ver.

Meer weten? Mocht uw organisatie MVO als strategisch aandachtspunt hebben en uw pbm’s voldoen aan bovenstaande omschrijving, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via E mvo@Intersafe.eu

1)

Letterlijk: van wieg tot wieg. In Veiligheidsnieuws 2010-02 is een eerder artikel verschenen over dit concept.


22

Fitter op het werk dankzij de juiste schoen Wist u dat 20% van de mensen met een staand beroep klachten hebben die te maken hebben met verkeerd schoeisel? “Een op de vijf klaagt over vermoeidheid of pijn, of komt na een dag werken dodelijk vermoeid thuis. Dat is een enorm aantal.” Dat zegt Marc van Willigen van Livit Orthopedie.

Livit Orthopedie, die tot de top drie van de Europese orthopedische bedrijven behoort, heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd bij drie grote bedrijven om te achterhalen hoe het gesteld is met gezondheidsklachten als gevolg van verkeerd schoeisel. Van Willigen: “Het is een bekend verschijnsel dat veel mensen klagen over pijn in de voeten, maar ze doen er vervolgens niks aan. Ook al komen ze ’s avonds thuis nauwelijks meer van de bank af, klagen ze over pijn in hun voeten of kuiten of hebben ze last van rugpijn. Als deze mensen uiteindelijk bij ons terechtkomen blijkt vaak dat ze al tien of vijftien jaar met die klachten zijn blijven doorlopen. En dan nog vaak op te grote schoenen. Jaarlijks worden die klachten alleen maar erger. Terwijl ze het niet doorhebben dat het aan de verkeerde schoenen ligt. Uiteindelijk heb je dan zelfs orthopedische maatschoenen nodig terwijl dat voorkomen had kunnen worden.”

Wie de schoen past… Intersafe heeft sinds jaar en dag een passervice voor veiligheidsschoenen. Onder de bezielende leiding van Johan Pertijs weten inmiddels duizenden mensen zich verzekerd van het juiste schoeisel voor de juiste werkomstandigheden. In Livit Orthopedie heeft Intersafe de juiste partner gevonden om ‘probleemgevallen’ door te sturen.

in huis om te bepalen hoe iemand het beste geholpen is. Dat doen we met behulp van een voetscananalyse die snel uitsluitsel geeft. Binnen een week kan men bij ons terecht.”

Snelle levertijden Voor de meest eenvoudige oplossingen zoals op maat gemaakte inlays (steunzolen) rekent Livit Orthopedie tien dagen. Voor een orthopedische maatschoen bedraagt de levertijd tien tot twaalf weken. Van Willigen: “Je wilt natuurlijk dat mensen zo snel mogelijk van hun pijnklachten af zijn. Bovendien kan het ook bedrijfsmatig interessant zijn omdat het tot een substantiële daling van het ziekteverzuim kan leiden. Reken maar uit: één op de vijf werknemers die dankzij het juiste schoeisel weer fit en pijnvrij op het werk verschijnt...”

Uiteindelijk leidt ons werk ertoe dat mensen weer fitter op het werk verschijnen en fitter thuis komen. Goedgekeurde veiligheidsschoenen

In Livit Orthopedie heeft Intersafe de juiste partner gevonden om ‘probleemgevallen’ door te sturen. De vraag is natuurlijk hoe je deze gevallen onderkent. Van Willigen: “Johan heeft een enorme ervaring op dit gebied. Hij is een pure vakman. Toch blijft het lastig om exact te weten wie er gebaat zou zijn bij een orthopedische oplossing. We hebben daarom afgesproken dat bij twijfel iemand naar ons wordt doorgestuurd. Niet zelf gaan fröbelen. Beter het zekere voor het onzekere nemen. Wij hebben de vakkennis en de middelen

Veiligheidsschoenen moeten aan allerlei eisen voldoen om het predicaat ‘veilig’ te krijgen. Natuurlijk in relatie tot de eisen die vanuit een RisicoInventarisatie en -Evaluatie zijn geformuleerd. Voldoen schoenen met inlays daar nog wel aan? Van Willigen: “Deze schoenen moeten inderdaad voldoen aan bepaalde veiligheidseisen zoals bijvoorbeeld ‘neushoogte’ voor bescherming van de tenen. Daar moeten wij dus op letten. Alle veiligheidsschoenen die wij onder handen nemen zijn en blijven gegarandeerd ‘veilig’ volgens de daarvoor bepaalde veiligheidsnormen. Mensen die hier komen, moeten daarom altijd hun werkschoenen meenemen om te zien of het mogelijk is om daar aan te voldoen of om te zien welke andere schoenen nodig zijn. Uiteindelijk leidt ons werk ertoe dat mensen weer fitter op het werk verschijnen en fitter thuis komen. Als dit artikel ertoe leidt dat iemand sneller hulp gaat zoeken dan ben ik een tevreden mens.”


Maatgebonden pbmâ&#x20AC;&#x2122;s bij Intersafe

Meer weten?

Intersafe levert niet alleen de juiste veiligheidsmiddelen maar biedt tevens de mogelijkheid om deze maatgebonden middelen individueel af te passen. Dat geldt voor veiligheidsbrillen en otoplastieken, maar ook voor veiligheidsschoenen. In deze (maatafhankelijke) artikelgroep worden verreweg de hoogste uitgaven gepleegd als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor meer informatie over de passervice veiligheidsschoenen kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Livit Orthopedie De oorsprong van Livit Orthopedie ligt in de Voorstraat in Dordrecht. In 1926 neemt Wim Fransen de firma Roth en Reinsdorf (sinds 1912) over en doopt het bedrijf om in Fransen Orthopedie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanmeten, fabriceren en afleveren van orthopedische voorzieningen. Tot 1982 blijft Fransen Orthopedie een familiebedrijf. Na verschillende overnames wordt het bedrijf omgedoopt tot Welzorg. In 2001 wordt Welzorg Orthopedie gesplitst van Welzorg Revalidatietechniek en wordt de naam Livit officieel gelanceerd. Na een aantal overnames kan Livit Orthopedie zich het eerste bedrijf met een totaalaanbod van orthopedische hulpmiddelen noemen. Livit Orthopedie heeft inmiddels 40 vestigingen door heel Nederland met zoâ&#x20AC;&#x2122;n 650 medewerkers. In Europa behoort Livit zelfs tot de top drie van orthopedische bedrijven. Innovatie en doorontwikkeling van producten gaan achter de schermen continu door.


(advertentie)

Nieuw assortiment OOG, ADEM EN HAND

Bekijk de nieuwe My-T-Gear collectie op de Intersafe Trade stand! Standnummer 508 (naast het Kluwer terras)


25

PGS 15 Richtlijn opslag gevaarlijke stoffen vernieuwd Bedrijven die werken met chemische stoffen kunnen in de toekomst flexibeler hun werkzaamheden verrichten. Transporteurs en opslagbedrijven zullen zich juist aan strengere regels moeten gaan houden. Dat is in het algemeen het resultaat van de nieuwe versie van de PGS 15, de richtlijn voor brand-, arbeids- en milieuveiligheid, die sinds 29 december 2011 geldig is.

Andere wijzigingen in de richtlijn zijn de betere omschrijving van het begrip werkvoorraad, maximaal een jaarlijkse controle van de brandbeveiligingsinstallatie en meer duidelijkheid over de tijdelijke opslag van stoffen. De richtlijn PGS 15 stelt regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De makers van de richtlijn willen hiermee bereiken dat bedrijven â&#x20AC;&#x2DC;een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieuâ&#x20AC;&#x2122; bereiken. De richtlijn is opgesteld door onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, werknemers en overheden. PGS 15 vervangt de oudere richtlijn uit 2005. Die is door verschillende aanvullingen wel up-to-date gebleven. Toch was een nieuwe richtlijn, die beter aansluit op de gewijzigde wet- en regelgeving, nodig. Ook zijn veel vragen en opmerkingen over de oude versie in de nieuwe verwerkt.

Meer weten? Voor meer informatie over producten voor opslag van gevaarlijke stoffen kunt u contact opnmen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu Voor meer informatie over de PGS 15 Richtlijn, zie www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html zie: www.onderzoeksraad.nl/index.php/onderzoeken/ onderzoeksraad-start-onderzoek-naar-brand-in-moerdijk/#rapporten


Productnieuws

26

NIEUW Altair 5X De nieuwe Altair 5x gasdetector van MSA kenmerkt zich door: een robuuste polycarbonaat behuizing, ongeĂŤvenaarde duurzaamheid, valbestendigheid (bestand tegen een val van 3 meter hoogte), een geĂŻntegreerde pomp, een ergonomisch ontwerp met handschoenvriendelijke knoppen en een display met hoog contrast. Dit alles maakt de ALTAIR 5X even duurzaam en functioneel als deze eruit ziet. Maar de echte kracht van deze multigasdetector zit hem in de nieuwe sensortechnologie van de MSA XCell sensoren. Een ware revolutie in de sensortechnologie met een baanbrekend ontwerp dat prestaties verbetert en veiligheid op een hoger plan brengt. Wij laten u graag kennismaken met deze krachtpatser: sĂĽ .IEUWEĂĽ8#ELLĂĽEXOTISCHEĂĽ3/ ĂĽ#,ĂĽENĂĽ.( SENSORENĂĽ voor uitgebreide bewakingstoepassingen; sĂĽ 3NELLEREĂĽRESPONSTIJDENĂĽLEVENSREDDEND sĂĽ 3NELLEREĂĽKALIBRATIE ĂĽENĂĽBUMPTESTENĂĽWAARDOORĂĽUĂĽKALIBRAtiegas bespaart; sĂĽ 'ROTEREĂĽSIGNAALSTABILITEITĂĽENĂĽHERHAALBAARHEIDĂĽONDERĂĽWIJZIgende of extreme omgevingscondities; sĂĽ -3!ĂĽ8#ELLĂĽSENSORENĂĽHEBBENĂĽEENĂĽMINIMALEĂĽLEVENSDUURĂĽ van meer dan tweemaal die van de gemiddelde leeftijd in de sector; sĂĽ !LLEĂĽ8#ELLĂĽSENSORENĂĽZIJNĂĽPLUG AND PLAYĂĽVOORĂĽEENĂĽGEMAKkelijke herconfiguratie.

De ALTAIR 5X is geschikt voor diverse toepassingen. Er kunnen tot wel zes gassen tegelijkertijd worden bewaakt. De lithium-ion batterij kent een inzettijd van maximaal 20 uur en is volledig compatibel met het MSA Galaxy geautomatiseerde testsysteem en MSA Link software.

Specificaties Norm: sĂĽ !4%8ĂĽ2ICHTLIJNĂĽ%# sĂĽ !4%8ĂĽ))ĂĽ'ĂĽ%XĂĽDĂĽIAĂĽMBĂĽ))#ĂĽ ĂĽ:ONEĂĽĂĽMETĂĽ8CELLĂĽ%XĂĽSENSOR ĂĽ Zone 0 (zonder Xcell Ex sensor); sĂĽ !CCUPAKKETĂĽ4 sĂĽ "EHUIZINGĂĽ)0 sĂĽ /PTIMALEĂĽGEBRUIKSOMSTANDIGHEDENĂĽTUSSENĂĽÂŞ#ĂĽENĂĽÂŞ#ĂĽ en tussen 15% en 90% luchtvochtigheid; sĂĽ "IJĂĽKORTDURENDĂĽBEDRIJFĂĽKANĂĽTUSSENĂĽ ÂŞ#ĂĽENĂĽ ÂŞ#ĂĽ worden gewerkt.


Materiaal: sĂĽ 6OORZIENĂĽVANĂĽROBUUSTEĂĽRUBBERENĂĽBEKLEDING sĂĽ 6ALTESTĂĽĂĽMETER sĂĽ 3TANDAARDĂĽVOORZIENĂĽVANĂĽINGEBOUWDEĂĽPOMP

sĂĽ ĂĽJAARĂĽSTANDAARDĂĽGARANTIEĂĽINCLUSIEFĂĽSENSORENĂĽ#/(3 LEL/O2/SO2/IR), 2 jaar op NH3 en CL2 sensor, 1 jaar op overige sensoren. Artikelnummers: 159008 t/m 159013 en 159264

Gewicht: sĂĽ !FHANKELIJKĂĽVANĂĽUITVOERINGĂĽTUSSENĂĽĂĽENĂĽĂĽGRAM Type 1: sĂĽ $RIEVOUDIGĂĽALARM sĂĽ !KOESTISCHĂĽĂĽDB sĂĽ 6ISUEELĂĽĂĽLEDLAMPENĂĽBOVENZIJDE sĂĽ 4RILALARM sĂĽ 3TANDAARDĂĽUITGEVOERDĂĽMETĂĽ-OTIONĂĽALERTĂĽENĂĽ)NSTANTĂĽALERT Type 2 : sĂĽ (OOGCONTRASTĂĽDISPLAYĂĽINĂĽKLEURĂĽOFĂĽMONOCHROOM Type 3: sĂĽ /PLAADBAREĂĽ,ITHIUM IONĂĽBATTERIJ sĂĽ "EDRIJFSDUURĂĽOPĂĽĂĽLADINGĂĽĂĽUURĂĽBIJĂĽ)2ĂĽSENSORĂĽĂĽUUR sĂĽ ,AADTIJDĂĽĂĽĂĽUUR En verder: sĂĽ 3TANDAARDĂĽDATALOGĂĽSYSTEEMĂĽVOORĂĽGEMIDDELDEĂĽĂĽUURĂĽ (bij interval van 1 minuut); sĂĽ %VENTĂĽLOGĂĽSYSTEEMĂĽVOORĂĽSTANDAARDĂĽĂĽ gebeurtenissen;

Meer weten? Voor meer informatie over deze unieke Altair 5x gasdetector van MSA kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

27


Productnieuws

28

NIEUW EyePOD Eenvoudige oogdouche voor op de kraan! De EyePOD is het nieuwste op het gebied van temperatuur beheersbare oogdouches. Het unieke van de EyePOD is dat deze op een eenvoudige manier direct op elke standaard kraan gemonteerd kan worden. Gemonteerd op een mengkraan beschikt u direct over een oogdouche met verwarmd water.

De EyePOD voldoet aan de nieuwe EN 15154 norm voor nooddouches. Een kraan die voorzien is van een EyePOD is nog altijd als ‘gewone’ kraan te gebruiken, in tegenstelling tot de meeste traditionele opzetbare oogdouches.

wordt dan 37°C. Dit beschermt gebruikers tegen onnodige oogbeschadiging door spoelen met te heet water. Zodra de watertemperatuur weer beneden de 37°C komt, wordt de watertoevoer naar de oogdouche automatisch hersteld.

Gebruik

De EyePOD heeft een sproeibeeld dat het vuil naar de zijkant uit de ogen spoelt en hierdoor niet in de neusholtes terecht kan komen. Fabrikant Haws heeft dit gepatenteerde product nu ook geschikt gemaakt voor de Europese markt en Intersafe is er trots op het mee te nemen in haar assortiment nooddouches.

Het elegante en compacte design, maakt dat de EyePOD zowel in industriële als steriele laboratoria-omgevingen ingezet kan worden. Doordat het geheel is uitgevoerd in roestvrijstaal is de EyePOD eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Met behulp van de verloopnippel is de EyePOD toepasbaar op de meeste kranen die in Europa worden gebruikt.

Artikelnummer: 159323 Oogdouche EyePOD

Thermostatische veiligheidsklep

Meer weten?

Als extra veiligheidsmaatregel is de EyePOD standaard voorzien van een thermostatische veiligheidsklep welke de oogdouche direct zal uitschakelen als het uitstroomwater warmer

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ralph Brekelmans, Sales Engineer T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


Nu ook voor dames Eind 2009 heeft Schijvens Confectiefabriek haar merk T’RIFFIC geheel gerestyled. De tijd van de stoffige overall is wat T’RIFFIC betreft definitief voorbij. Want ook op de werkvloer is er vraag naar moderne, comfortabele en goed passende kleding. De mannen hadden T’RIFFIC

N’S

COLL

M WO E

N

komen. Modieus gekleed en in de juiste pasvorm.

EC IO T

Artikelnummer: 152656-505

Artikelnummer: 152656-807

De meeste kleding van T’RIFFIC is verkrijgbaar vanaf maat XS. Zo is het voor een bedrijf mogelijk om met een standaardartikel, dat uit voorraad per stuk leverbaar is, nu het gehele bedrijf een identieke uitstraling te geven. Daarnaast heeft T’RIFFIC een aantal specifieke damesartikelen toegevoegd aan het assortiment. Een worker, in vier verschillende kleuren en leverbaar vanaf damesmaat 34! En een getailleerd poloshirt met een mooie vrouwelijke sluiting. Deze poloshirts zijn leverbaar in tien verschillende kleuren en zelfs leverbaar vanaf de allerkleinste maat XXS. Uiteraard zijn deze artikelen ook in een herenuitvoering verkrijgbaar.

Artikelnummer: 152673-304

Het is ook mogelijk om samen met Intersafe en Schijvens Confectiefabriek een ontwerp te maken voor kleding die exact aansluit op de huisstijlkleuren en uit straling van uw bedrijf. Kijk voor voorbeelden hiervan op www.schijvens.nl.

Meer weten? Alle hier genoemde artikelen uit de vier collecties van T’RIFFIC (Titan, Solid, Storm en Ego) zijn te zien op www.triffic.com.

EC

L

al ontdekt; vanaf nu kunnen ook dames met T’RIFFIC voor de dag

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

29


Productnieuws

30

Nieuwe BollĂŠ correctie/ veiligheidsbrillen Daarmee mag u gezien worden BollĂŠ veiligheids- en correctiebrillen hebben een moderne uitstraling en voldoen tegelijkertijd aan de hoogste veiligheidseisen. Het assortiment bestaat uit monturen waarop 3 soorten corrigerende glazen gemonteerd kunnen worden (unifocaal, bifocaal of progressief) in drie verschillende materialen (polycarbonaat, CR39 of mineraal glas). Graag presenteren wij u de nieuwste modellen welke begin april beschikbaar zijn. BollĂŠ Safety B806 correctiebril Innovatief model met rondom een hoge beschermingsgraad. sĂĽ 'EĂ&#x201D;NTEGREERDEĂĽLATERALEĂĽBESCHERMINGENĂĽ sĂĽ "ESCHERMINGĂĽBOVENAANĂĽ sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽSPATELSĂĽ sĂĽ 6ASTEĂĽZIJKAPJESĂĽ

sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ "ESCHERMINGĂĽONDERAAN sĂĽ !NTISLIPBESCHERMING sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Wordt geleverd met hard etui, koordje, microfiber stof. Kenmerken sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽLENSMATERIALENĂĽ sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽCORRIGERENDEĂĽGLAZENĂĽ sĂĽ -ONTUURĂĽ sĂĽ +LEURĂĽ sĂĽ -AATĂĽ sĂĽ !RMENĂĽ sĂĽ -ARKERINGĂĽNORMENĂĽ

ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ

#2ĂĽ ĂĽ0OLYCARBONAAT 5NIFOCAALĂĽ ĂĽBIFOCAALĂĽ ĂĽPROGRESSIEVEĂĽGLAZEN 'RILAMIDE "LACK ĂĽREFĂĽ"3 ĂĽĂĽĂĽREFĂĽ", ĂĽMM %.ĂĽ&ĂĽ#%

BollĂŠ Safety B807 veiligheidsbril Comfort en bescherming in ĂŠĂŠn. Zowel zij- als bovenbescherming. Voorzien van antislip neusbrug en antislip brilveren. sĂĽ 'EĂ&#x201D;NTEGREERDEĂĽLATERALEĂĽBESCHERMINGENĂĽ sĂĽ !NTIKRAS ĂĽANTIFOG ĂĽANTISTATISCHEĂĽCOATINGSĂĽ sĂĽ "ESCHERMINGĂĽBOVENAANĂĽ sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAMĂĽ

sĂĽ !NTISLIPĂĽNEUSBRUG sĂĽ !NTISLIPĂĽ4)0'2)0ĂĽARMEN sĂĽ )NCLUSIEFĂĽVERSTELBAREĂĽBAND sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Kenmerken sĂĽ ,ENSĂĽ sĂĽ -ONTUURĂĽ sĂĽ 6ERENĂĽ

ĂĽ 0#ĂĽnĂĽ ĂĽMMĂĽnĂĽRONDINGĂĽ ĂĽ 0# ĂĽ .YLON


BollĂŠ Safety B710 correctiebril Een stijlvolle, comfortabele en lichtgewicht correctiebril met bescherming rondom. sĂĽ "ESCHERMINGĂĽBOVENAANĂĽ sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽSPATELSĂĽ sĂĽ 6ASTEĂĽZIJKAPJESĂĽ sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAMĂĽ

sĂĽ "ESCHERMINGĂĽONDERAAN sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽPLAATJES sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Wordt geleverd met hard etui, koordje, microfiber stof. Kenmerken sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽLENSMATERIALENĂĽ sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽCORRIGERENDEĂĽGLAZENĂĽ sĂĽ -ONTUURĂĽ sĂĽ +LEURĂĽ sĂĽ -ATENĂĽ sĂĽ !RMENĂĽ sĂĽ -ARKERINGĂĽNORMENĂĽ

ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ

-INERALEĂĽGLAZENĂĽ ĂĽ#2ĂĽ ĂĽ0OLYCARBONAAT 5NIFOCAALĂĽ ĂĽBIFOCAALĂĽ ĂĽPROGRESSIEVEĂĽGLAZEN -ETAAL 'UNĂĽMETAL ĂĽ2EFĂĽ"3 ĂĽOFĂĽĂĽ2EFĂĽ", ĂĽMM %.ĂĽ ĂĽ#%

BollĂŠ Safety B712 correctiebril Een stijlvolle, comfortabele en lichtgewicht correctiebril met bescherming rondom. sĂĽ 'EĂ&#x201D;NTEGREERDEĂĽLATERALEĂĽBESCHERMINGENĂĽ sĂĽ "ESCHERMINGĂĽBOVENAANĂĽ sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽSPATELSĂĽ sĂĽ 6ASTEĂĽZIJKAPJESĂĽ

sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ "ESCHERMINGĂĽONDERAAN sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽPLAATJES sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Kenmerken sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽLENSMATERIALENĂĽ sĂĽ 6ERKRIJGBAREĂĽCORRIGERENDEĂĽGLAZENĂĽ sĂĽ -ONTUURĂĽ sĂĽ +LEURĂĽ sĂĽ -ATENĂĽ sĂĽ !RMENĂĽ sĂĽ -ARKERINGĂĽNORMENĂĽ

ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ

-INERALEĂĽGLAZENĂĽ ĂĽ#2ĂĽ ĂĽ0OLYCARBONAAT 5NIFOCAALĂĽ ĂĽBIFOCAALĂĽ ĂĽPROGRESSIEVEĂĽGLAZEN -ETAALĂĽ ĂĽ.ICKELĂĽFREE #HOCOLATE XĂĽ2EFĂĽ"3 ĂĽOFĂĽXĂĽ2EFĂĽ", ĂĽMM %.ĂĽ&ĂĽ#%

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

31


Productnieuws

32

My-T-Gear handbescherming DĂŠ nieuwe norm in Personal Safety! Handbescherming is als persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) uniek. Het is als pbm het enige dat tussen de gebruiker en zijn/haar werk komt. We gebruiken onze handen voor vrijwel alles in ons leven. Het is dan ook niet vreemd dat meer dan 45% van alle ongevallen, hand en armletsel betreft. Een deel van deze ongevallen kan worden voorkomen door de arbeidshygiĂŤnische strategie te volgen. Neem, indien mogelijk, eerst de oorzaak van het probleem weg en dek de restrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s af met de juiste pbmâ&#x20AC;&#x2122;s. We hebben een nieuwe lijn My-T-Gear handschoenen opgesteld. Deze producten tonen aan dat hoogwaardige kwaliteit en betaalbaarheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan met een eigentijdse uitstraling en vormgeving. Een merk voor vakmensen die geloven in de kracht van eenvoud.

Glovwork 100 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽNAPPALEDER sĂĽ +LEURĂĽROODWIT sĂĽ +ATOENENĂĽRUG sĂĽ +LITTENBANDSLUITING

sĂĽ 6INGERGEVOELIG sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 120 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽĂĽ

Glovthermo 175 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ ĂĽ EN 511-X20; sĂĽ -ATERIAALĂĽACRYL sĂĽ +LEURĂĽORANJEZWART sĂĽ ,ATEXĂĽGERIMPELDEĂĽCOATING

sĂĽ -ETĂĽVENTILERENDEĂĽRUG sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 144 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Glovwork 200 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽRUNDSPLITLEDER sĂĽ +LEURĂĽGRIJSROOD sĂĽ 0ALMVERSTERKING sĂĽ ! KWALITEIT

sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 120 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ


Glovwork 400 så .ORMå%.å så -ATERIAALåRUNDNERFLEDER såå+LEURåGEELROOD så 0ALMVERSTERKING så ! KWALITEIT

så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 120 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 200 så .ORMå%.å så -ATERIAALåKATOEN så +LEURåWITBLAUW så ."2åCOATING så -ETåKAP

så -ETåVENTILERENDEåRUG så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 350 så .ORMå%.å så -ATERIAALåKATOENPOLYESTER så +LEURåGEELGROEN så 'ERUWDEåLATEXåCOATING så -ETåVENTILERENDEåRUG

så -ETåMANCHET så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 450 så .ORMå%.å så -ATERIAALåNYLON så +LEURåLICHTGRIJSLICHTGRIJS så .ITRILåFOAM COATING så -ETåVENTILERENDEåRUG

så -ETåMANCHET så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 550 så .ORMå%.å så -ATERIAALåNYLON så +LEURåWIT så 05åCOATING så -ETåVENTILERENDEåRUG

så -ETåMANCHET så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Productnieuws

33


Productnieuws

34

Glovmech 555 så .ORMå%.å så -ATERIAALåNYLON så +LEURåGRIJS så 05åCOATING så -ETåVENTILERENDEåRUG

så -ETåMANCHET så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 560 så .ORMå%.å så -ATERIAALåNYLON så +LEURåZWART så 05åCOATING så -ETåVENTILERENDEåRUG

så -ETåMANCHET så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovmech 750 så .ORMå%.å så -ATERIAALåSYNTHETISCHåLEDER met Spandex rug; så +LEURåROODZWART så 6ERSTERKTEåHANDPALM

så +LITTENBANDSLUITING så 6ERKRIJGBAARåINåDEåMATENååTMå så 6ERPAKTåPERååPAAR å 144 paar per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovdisp 400 så .ORMå%.å å%.å så -ATERIAALåNITRIL så +LEURåNATUREL så /NGEPOEDERD så $ISPOSABLE

så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERåDISPENSERå van 100 stuks, 10 dispensers per overdoos; så !RTIKELNUMMERå

Glovdisp 450 så .ORMå%.å å%.å så -ATERIAALåLATEX så +LEURåBLAUW så 'EPOEDERD så $ISPOSABLE

så 6ERKRIJGBAARåINåMAATååTMå så 6ERPAKTåPERåDISPENSERå van 100 stuks, 10 dispensers per overdoos; så !RTIKELNUMMERå


Glovweld 400 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ ĂĽ EN 407- 313X4X; sĂĽ -ATERIAALĂĽRUNDSPLITLEDER sĂĽ +LEURĂĽBLAUW sĂĽ 'EVOERD

sĂĽ +EVLAR ÂŽ gestikt; sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Glovcut 800 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽ(00% sĂĽ +LEURĂĽWITWIT sĂĽ 05ĂĽCOATING sĂĽ -ETĂĽVENTILERENDEĂĽRUG

sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 144 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Glovcut 855 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽ(00% sĂĽ +LEURĂĽGRIJSZWART sĂĽ 05ĂĽCOATING sĂĽ -ETĂĽVENTILERENDEĂĽRUG

sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 144 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Glovcut 900 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ ĂĽ EN 407-2XXX; sĂĽ -ATERIAALĂĽ4!%+)ÂŽ fibre; sĂĽ +LEURĂĽGEELBLAUW sĂĽ ,ATEXĂĽCOATING sĂĽ -ETĂĽVENTILERENDEĂĽRUG

sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 144 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Glovcut 955 sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽBLADE8 sĂĽ +LEURĂĽGRIJSGRIJS sĂĽ 05ĂĽCOATING sĂĽ -ETĂĽVENTILERENDEĂĽRUG

sĂĽ 6ERKRIJGBAARĂĽINĂĽMAATĂĽĂĽTMĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 144 paar per overdoos; sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

35


RUIMTE VOOR FSC-LOGO

Veiligheidsnieuws nr. 1 2012  

Veiligheidsnieuws nr. 1 2012 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.

Advertisement