God onze Schepper

Page 1

God

r e p p e h c S o n ze Bijbels dagboe k

januari

-juni

Annette Doggen Dick de Vries


God onze Schepper Bijbels dagboek januari-juni Te gebruiken door mensen die laaggeletterd zijn, of door een licht verstandelijke beperking of dementie behoefte hebben aan eenvoudige teksten. © 2020 Uitgegeven door de Internationale Bijbelbond (IBB) ISBN

978 90 323 01354

NUR

707

Auteurs Redactie Ontwerp en vormgeving

Annette Doggen en Dick de Vries Annette Doggen StudioFrisk.nl * Wendy de Kruijff Voor weergave van bijbelteksten is gebruikgemaakt van de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.

Postbus 2554 3800 GC Amersfoort T (085) 489 63 70 W www.ibb.nu E info@ibb.nu


Inhoud Januari Genesis 1-2

In het begin

9

Genesis 3

Adam en Eva

23

Genesis 4

Het gezin van Adam en Eva

30

Psalm 4,8,14

De psalmen over: de MENS

37

Psalm 68,84,103,111

De psalmen over: de MENS

40

Matteüs 5-7

Toespraak op de berg

44

1 en 2 Johannes

Johannes schrijft aan zijn vrienden

58

2 en 3 Johannes

Johannes schrijft aan zijn vrienden

68

Matteüs 9

Uit het leven van Jezus

72

Matteüs 10

Doen wat Jezus deed

79

Matteüs 11-12

Wie is Jezus?

86

Matteüs 12-13

Wat Jezus zei

93

Matteüs 13,14

Voorbeelden van Jezus

99

Filippenzen 1-3

Een brief voor de kerk in Filippi

106

Psalm 65,95,104,136, De psalmen over de SCHEPPING

119

Februari

Maart

April

139,148 1 Petrus 1,4,5

Een brief van Petrus

126


Mei 1 Samuel 8,9,12,14,15 Een koning voor Israël

129

Handelingen 13

Koning Saul en David

136

David de koning

143

1 Samuel 16-18,20, 21,24 2 Samuel 1 2 Samuel 2,5-7,9 2 Samuel 11,12,15,19 Zonde en vergeving

150

1 Koningen 1-3

Zo wijs als Salomo

157

Zo wijs als Salomo

160

Juni 1 Koningen 3

1 Koningen 5,6,8,10,11 Een tempel voor God

163

Psalm 107,86,32,145, De psalmen over: TROUW

168

78,25,91,40 Openbaring 1-2

Ik ben de eerste en de laatste

176

Openbaring 3,21,22

Als jullie volhouden…

183

Prediker 3

Schrikkeldag

191

Marcus 15

Goede Vrijdag

192

Marcus 16

Pasen

193

Handelingen 1

Hemelvaartsdag

194

Handelingen 2

Pinksteren

195

Speciale momenten

Wat lees je nu?

196

Extra

Gebeden

202


Voorwoord Wat leuk dat je voor dit boek hebt gekozen. Of dat iemand anders het voor jou uitgekozen heeft. Dit boek helpt je meer uit de Bijbel te ontdekken. Ook als je wat meer moeite hebt met lezen. Elke dag begint met een tekst uit de Bijbel. Dan lees je een stukje met uitleg. En daarna kom je een gebed, een vraag of een lied tegen. En ook nog tips en weetjes. Helemaal onder aan de bladzijde staat EXTRA. Je kunt de extra bijbelverzen zelf nog lezen in de Bijbel. Als je dat fijn vindt. Het hoeft niet. De christelijke feestdagen staan helemaal achter in het boek. Daar vind je ook een lijst: Wat lees je nu? Met mooie bijbelteksten voor speciale momenten. Gods woorden zijn ook speciaal voor jou!

7


5

februari

T o e s p r a a k

o p

d e

b e r g

Het echte geluk

Bijbeltekst Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Matteüs 5, vers 3

Jezus leefde op een goede manier, Hij luisterde altijd naar zijn Vader God. Als we leven zoals Jezus ons leert, zullen we weten wat echt geluk is. Daarom gaan we twee weken lang luisteren naar wat Jezus gezegd heeft op de berg.

Op school leer je lezen, schrijven en rekenen. Je leert lessen die je nodig hebt om voor jezelf en voor anderen te kunnen zorgen. Lessen die je helpen om samen te leven met anderen. Jezus leert de mensen die Hem volgen ook lessen. Op een dag gaat Hij een berg op. De mensen kunnen Hem goed zien en verstaan. Hij vertelt over Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk. In Gods nieuwe wereld zijn de dingen vaak anders dan wij gewend zijn. Jezus wil ons leren op een goede manier te leven. Op de manier van God.

Vraag Waar word jij gelukkig van? Hoe kun jij iemand gelukkig maken? Bidden Heer Jezus, help mij om naar U te luisteren. Dank U wel dat U ook mij gelukkig wilt maken. Amen

EXTRA Lees vandaag Matteüs 5, vers 1, 2 en 3 44


T o e s p r a a k

o p

d e

Bij Jezus horen

b e r g

6

februari

Bijbeltekst Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Matteüs 5, vers 11

In de hemel krijgen ze een grote beloning. Voor mensen in die landen is er echt geluk. Dat kan alleen God geven. Ook aan jou.

Vind jij het fijn om bij Jezus te horen? Jezus wil je Vriend zijn. Maar soms kan het moeilijk zijn om bij Jezus te horen. Omdat anderen je uitschelden of uitlachen: Geloof jij de dingen die Jezus zegt? Ha, ha, ha. Dat is toch gewoon een sprookje, zeggen sommige mensen. Jezus zegt hier op de berg, dat mensen je misschien uitlachen Of ze schelden je uit omdat je in Hem gelooft. Dan hoef je niet verdrietig te zijn. Jezus is je sterke en goede Vriend die altijd voor je opkomt. In sommige landen krijg je straf als je in Jezus gelooft. Of je wordt gevangengenomen. Dat is heel naar, maar Jezus belooft iets.

Vraag Bij welke mensen hoor jij? Bij wie hoor je in de kerk, op je werk, of op school? Fijn, hè?! Bidden Heer Jezus, dank U wel dat ik bij U mag horen. Wilt U mij helpen als iemand mij daarvoor uitlacht of uitscheldt? Amen

EXTRA Lees vandaag Matteüs 5, vers 11 en 12 45


7

februari

T o e s p r a a k

o p

d e

b e r g

Het licht in deze wereld

Bijbeltekst Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Matteüs 5, vers 16

Sommige mensen hebben het gevoel dat alles donker is. Ze zijn verdrietig, of bang. Of ze maken zich grote zorgen. Laat dan je licht eens schijnen. Sla een arm om iemands schouders. Of spreek een vriendelijk woord.

Ben je wel eens in het donker tussen bergen doorgereden? Hoog boven je zie je dan lichtjes branden. Licht van de mensen die daar wonen. Dat ziet er vrolijk en veilig uit in het donker. Vanaf de berg zegt Jezus: Jullie moeten lijken op die lichtjes in het donker. Als de mensen je zien, worden ze vrolijk. Of als je mensen helpt, voelen ze zich veilig. Laat de mensen zien dat je van Mij houdt, zegt Jezus. Doe goede dingen. Dan gaan de mensen snappen dat Ik voor ze wil zorgen. En dan gaan ze God bedanken en eren.

Tip Voel jij wel eens verdrietig, bang of bezorgd? Doe dan een kaarsje of een lampje aan. Denk aan wat God tegen je zegt in de Bijbel. Of bel iemand op die zijn licht wil laten schijnen voor jou. Iemand die iets liefs tegen je zegt.

EXTRA Lees vandaag Matteüs 5, vers 14-16

46


T o e s p r a a k

o p

d e

Weg bij God?

b e r g

8

februari

Bijbeltekst Stel dat je rechterhand iets slechts doet. Iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af en gooi hem weg. Matteüs 5, vers 30

Doe je toch een keer iets dat jou bij God weghaalt? Kom dan terug bij God en vertel het Hem. Vraag Waar gebruik jij je ogen graag voor? En je handen? Hoe kun jij ze voor God gebruiken? Weet je het niet? Praat er dan eens met iemand over.

Oei, dit is heftig! Ruk je oog uit? Hak je arm af? Bedoelt Jezus dat echt? En dat jij je handen moet afhakken? Ja en nee. Jezus bedoelt: Je hebt je ogen niet gekregen om jaloers naar een ander te kijken. Gebruik jij je oog daarvoor? Dan kun je beter geen oog hebben. Gebruik jij je hand om iets te stelen? Dan kun je beter geen hand hebben. God houdt niet van slechte dingen. Hij wil het echte geluk voor ons. Gebruik je ogen, je handen, je voeten, je mond voor goede, aardige en fijne dingen. Daarvoor heeft God je gemaakt.

Bidden Vader God, dank U wel dat ik mijn lichaam mag gebruiken voor goede, aardige en fijne dingen. Wilt U me daarbij helpen? Amen

EXTRA Lees vandaag Matteüs 5, vers 29 en 30 47


9

februari

T o e s p r a a k

o p

d e

b e r g

Goed zijn voor iedereen

Bijbeltekst Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen. Matteüs 5, vers 48

Onze Vader in de hemel houdt van álle mensen. Hij houdt van je vrienden. En God houdt van mensen die jij niet zo aardig vindt.

Jezus is nog lang niet klaar met zijn toespraak op de berg. Hij zegt hier: Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Ai, dat is niet altijd makkelijk. Sommige mensen vind je misschien niet aardig. Denk je: oké, jij doet niet aardig tegen mij. Dan doe ik ook niet aardig tegen jou? Dat is de makkelijke manier. Maar het is bijzonder als je juist wel aardig bent. Dat zegt Jezus. Aardig zijn voor mensen die niet jouw vrienden zijn. Denk je nu: maar dat kan toch niet? Jezus zegt: Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.

Tip Is er iemand die jij onaardig vindt? Ga voor hem of haar bidden. Vraag God of Hij jou wil helpen om iets aardigs tegen hem of haar te zeggen.

EXTRA Lees vandaag Matteüs 5, vers 46-48

48


T o e s p r a a k

o p

d e

Bidden

b e r g

10

februari

Bijbeltekst Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Matteüs 6, vers 9

Onze Vader wil je beschermen tegen wat de duivel doet en zegt. Daarom kunnen we zeggen dat Hij de machtige Koning is. Voor altijd en eeuwig. Wat een mooi gebed is dat!

Je kent vast de woorden van het Onzevader. Dat gebed heeft Jezus ons geleerd. Je mag praten met onze Vader in de hemel! Je mag de naam van onze Vader eren, of heiligen. Dank Hem omdat zijn koninkrijk zal komen. Zijn nieuwe wereld komt. Vraag om de dingen die je nodig hebt. Zoals ons dagelijks brood. Je mag om vergeving vragen. Voor de dingen die je verkeerd doet. En je mag andere mensen vergeven. Vraag God om hulp. Dat je niet voor de slechte dingen kiest. Maar dat je juist het goede doet.

Tip Welke dingen wil jij graag aan je Vader in de hemel vertellen? Maak elke dag even tijd om met Hem te praten. Hij wil altijd naar je luisteren! Dag en nacht. Lied Kijk eens op YouTube naar een liedje van het Onzevader. Zing de woorden samen met je vriend(en) of met je familie.

EXTRA Lees vandaag Matteüs 6, vers 9-13

49


Wat

? u n e j s lee Speciale momenten

196


S p e c i a l e

m o m e n t e n

Wat lees je nu? Soms voel je je bang of verdrietig. Of er gebeurt iets fijns of iets naars. Dan kun je een mooie tekst uit de Bijbel lezen. Een tekst die jou kan helpen. Woorden die jou troosten. Woorden vol belofte en geluk.

Angst Lees één van deze teksten als je bang bent. • Jozua 1, vers 9 • Psalm 46, vers 2-3 • Jesaja 41, vers 10 • Jesaja 43, vers 2 Belijdenis Lees één van deze teksten als je zelf of als iemand anders belijdenis doet. • Numeri 6, vers 24-26 • Psalm 139, vers 23-24 • Psalm 143, vers 8 • Hebreeën 13, vers 8

Afscheid Lees één van deze teksten als je afscheid moet nemen van iemand. Door de dood, of een verhuizing of iets anders. • Deuteronomium 31, vers 8 • Klaagliederen 3, vers 21-24 • Lucas 9, vers 59-62 • Johannes 17, vers 11-12 • Filippenzen 4, vers 13

Bidden Lees één van deze teksten als je het even moeilijk vindt om te bidden. • Matteüs 6, vers 9-13 • Matteüs 7, vers 7 • Matteüs 18, vers 19-20 • Johannes 16, vers 24 • Filippenzen 4, vers 6

Alleen Lees één van deze teksten als je je alleen voelt. • Ruth 1, vers 16 • Psalm 23, vers 4 • Psalm 68, vers 6-7 • Matteüs 28, vers 20

197


Blij Lees één van deze teksten als je blij bent of blij wilt worden. • Deuteronomium 28, vers 47 • Psalm 5, vers 12-13 • Johannes 15, vers 11 • 1 Tessalonicenzen 5, vers 16-22 • 1 Petrus 1, vers 8

Dood Lees één van deze teksten als er iemand is dood gegaan. • Psalm 49, vers 14-16 • Johannes 6, vers 44 • Johannes 11, vers 23-26 • Romeinen 8, vers 33-34 • 1 Korintiërs 15, vers 51-55

Boos Lees één van deze teksten als je boos bent. • 1 Johannes 4 , vers 8 • Psalm 16, vers 8 • Spreuken 15, vers 18 • Jakobus 1, vers 19-21 • Efeziërs 4, vers 26,27

Dopen Lees één van deze teksten als iemand gedoopt wordt. • Jeremia 31, vers 3 • Matteüs 28, vers 19 • Romeinen 6, vers 3-4 • Galaten 3, vers 27 • 1 Petrus 3, vers 21-22

Dankbaar Lees één van deze teksten als je dankbaar bent, als je God wilt danken. • Psalm 103, vers 1-5 • Psalm 119, vers 105 • Efeziërs 5, vers 20 • 1 Tessalonicenzen 5, vers 18

198


Feest Lees één van deze teksten als je feest viert. • Exodus 23, vers 13-17 • Psalm 33, vers 1-3 • Psalm 118, vers 24-29 • Lucas 14, vers 15 • Efeziërs 5, vers 19

Huwelijk Lees één van deze teksten als je gaat trouwen, of als iemand anders trouwt. • Genesis 2, vers 18-25 • Prediker 4, vers 9-12 • 1 Korintiërs 13, vers 4-7 Problemen Lees één van deze teksten als je problemen hebt en Gods hulp nodig hebt. • Psalm 18, vers 31 • Psalm 32, vers 8 • Psalm 121, vers 1-2 • Spreuken 3, vers 5-8 • Matteüs 11, vers 28-29

Geboorte Lees één van deze teksten als er een baby is geboren. • Psalm 22, vers 10-11 • Psalm 139, vers 13-14 • Marcus 10, vers 14 • Johannes 3, vers 1-5 Heilig avondmaal Lees één van deze teksten als het heilig avondmaal gevierd wordt in de kerk. • Marcus 14, vers 22-26 • Johannes 6, vers 52-56 • 1 Korintiërs 11, vers 23-26

199


God

r e p p e h c S o n ze Bijbels dagboe k

januari

-juni

God leren kennen door elke dag in de Bijbel te lezen. Dat is een geweldig avontuur. God is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt. En Hij wil graag vrienden zijn met ons. God heeft een plan met ons leven. Daarover lees je in dit dagboek. Achter in het boek vind je een lijst met verzen die je kunt lezen op speciale momenten. Bijvoorbeeld als je bang bent of als je afscheid moet nemen van iemand. En je vindt er een paar mooie gebeden die je kunt bidden.

Dan is dit dagboek speciaal voor jou! Eenvoudige taal, duidelijke tekst.

NUR 707

Heb je wat meer moeite met lezen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.