Jezus onze Redder

Page 1

s u z e J

r e d d e R o n ze Bijbels dagboe k

juli-dec ember

Annette Doggen Dick de Vries Margreet Nagtegaal


Jezus onze Redder Bijbels dagboek juli-december Te gebruiken door mensen die laaggeletterd zijn, of door een licht verstandelijke beperking of dementie behoefte hebben aan eenvoudige teksten. © 2021 Uitgegeven door de Internationale Bijbelbond (IBB) ISBN

978 90 323 01408

NUR

707

Auteurs Redactie Ontwerp en vormgeving

Annette Doggen, Dick de Vries en Margreet Nagtegaal Annette Doggen StudioFrisk.nl * Wendy de Kruijff Voor weergave van bijbelteksten is gebruikgemaakt van de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.

Postbus 2554 3800 GC Amersfoort T (085) 489 63 70 W www.ibb.nu E info@ibb.nu


Inhoud Juli Marcus 1 Marcus 2-3 Marcus 5 Psalm 33, 34, 147

Jezus begint zijn werk Wie is Jezus? De wonderen van Jezus De psalmen over: HOOP

9 15 30 37

Augustus Psalm 9, 25, 39, 119 Ezra 1-3 Ezra 4-9 Nehemia 1-2 Nehemia 2-8

De psalmen over: HOOP Ezra – terug naar huis Ezra – de tempel bouwen Nehemia en de koning Nehemia bouwt de muren

40 44 51 58 63

September Nehemia 10 Marcus 7-8 Marcus 8-9 Efeziërs 6 Jakobus 1

Nehemia bouwt de muren Jezus en de mensen Wat de vrienden leren van Jezus Vechten tegen het kwaad De brief van Jakobus

71 72 81 93 100

Oktober Jakobus 1-5 Romeinen 6, 7, 12

De brief van Jakobus Een brief voor de kerk in Rome

101 121


November Romeinen 13 Ruth 1, 2 Ruth 2, 3 Ruth 3, 4 Ruth 4 December Ruth 4 Psalm 5, 32, 63, 102, 118, 119, 122 Lucas 1 Lucas 1 Lucas 2 Matteüs 2, Psalm 92 Extra Lucas 1, Psalm 80, Jesaja 58, Efeziërs 5 Spreuken 2 Psalm 104 Psalm 72 Psalm 91 Johannes 19 Lucas 15 Genesis 41 Genesis 1 Leviticus 2

Een brief voor de kerk in Rome Uw God is mijn God De vriendelijke boer Boaz Wacht maar af, Ruth Het plan van God met Ruth

132 135 142 149 156

Het plan van God met Ruth De psalmen over BIDDEN

162 163

Een engel op bezoek God vergeet zijn belofte niet In Betlehem gebeurt het Bij God ben je veilig

170 177 184 190

Advent

194

Verjaardag Biddag voor gewas en arbeid Koningsdag Bevrijdingsdag Moederdag Vaderdag Prinsjesdag Dierendag Dankdag voor gewas en arbeid

198 199 200 201 202 203 204 205 206


Voorwoord Wat leuk dat je voor dit boek hebt gekozen. Of dat iemand anders het voor jou uitgekozen heeft. Dit boek helpt je meer uit de Bijbel te ontdekken. Ook als je wat meer moeite hebt met lezen. Elke dag begint met een tekst uit de Bijbel. Dan lees je een stukje met uitleg. En daarna kom je een gebed, een vraag of een lied tegen. En ook nog tips en weetjes. Helemaal onder aan de bladzijde staat EXTRA. Je kunt de extra bijbelverzen zelf nog lezen in de Bijbel. Als je dat fijn vindt. Het hoeft niet. Helemaal achter in het boek staan teksten voor bijzondere dagen. Bijvoorbeeld voor je verjaardag, Koningsdag en Dierendag. Gods woorden zijn ook speciaal voor jou. Geniet ervan, elke dag weer!

7


2

september

J e z u s

e n

d e

m e n s e n

Te veel regels

Bijbeltekst De farizeeën en de wetsleraren vroegen aan Jezus: Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de regels? Waarom wassen ze hun handen niet? Ze eten met onreine handen! Marcus 7, vers 5

Hij vindt het belangrijker dat we van God houden. Dat we geloven dat God van ons houdt. Dan leren we vanzelf wat goed is. Te veel regels maken ons hard van binnen. God wil ons juist zacht maken van binnen.

Jezus botst vaak met de leiders van de tempel. De leiders stellen veel vragen. Ze hebben kritiek op wat Jezus zegt en doet. De leiders vinden de wet heel belangrijk. En stiekem hebben ze er heel veel regels bij gemaakt. Ze denken dat ze met al die regels goed leven. Dat God het fijn vindt dat ze zo hun best doen. Mis! Begrijp jij waarom Jezus hier boos over werd? Het is toch goed om je aan regels te houden? Jezus zegt dat het schijnheilig is.

Weetje God is liefdevol en rechtvaardig. Zijn regels zijn goed. Die helpen ons om te leven als kinderen van God. Om ook liefdevol en rechtvaardig te zijn voor anderen. Vraag Welke mooie regels ken je uit de Bijbel? Wanneer heeft een regel je goed geholpen?

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 1 tot en met 5 72


J e z u s

e n

d e

m e n s e n

Jezus legt het uit

3

september

Bijbeltekst Jezus riep de mensen weer bij zich. Hij zei: Luister allemaal goed naar mij en probeer het te begrijpen. Marcus 7, vers 14

Ook wij niet. En nog belangrijker dan de regels, is dat we God kennen. En Jezus als de Zoon van God. Hij is belangrijker dan wetjes en regels. Hij wil ons helpen om het goede te doen.

Het is af en toe moeilijk om de Bijbel te begrijpen. Soms zegt Jezus dingen die we niet gewend zijn. Dan moeten we er even over nadenken. Wat bedoelt Jezus? Gelukkig legt Hij heel veel dingen uit. Met een verhaal, een gelijkenis. Of een voorbeeld. Hij neemt soms even de tijd om het nog eens uit te leggen. Daarom staat er in deze tekst: probeer het te begrijpen. Je moet de regels van God niet vergeten. De farizeeën hebben hun eigen regels belangrijker gemaakt dan Gods regels. Dat moeten mensen niet doen.

Vraag Zijn regels belangrijk voor jou? Waarom? Brengen ze jou dichter bij God? Citaat Uw regels zijn altijd goed en eerlijk. Help mij om die te begrijpen, want dan zal ik leven. Psalm 119, vers 144

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 8-14

73


4

september

J e z u s

e n

d e

m e n s e n

In je hart kijken

Bijbeltekst Jezus zei verder: Een mens wordt onrein van de dingen die uit hem naar buiten komen. Want alle slechte dingen die een mens doet komen uit zijn eigen hart. Marcus 7, vers 20-21

Het is erger als je het niet wilt toegeven. Als je doet alsof er niets aan de hand is. Of als je door goed gedrag probeert het te verbergen. God is er blij mee als we eerlijk zijn.

Zitten er in jouw hart ook zoveel lelijke dingen? Slechte gedachten. Gemene dingen zeggen. Liegen. Schelden. Jaloers zijn op anderen. Iemand willen slaan. Soms schrik je er zelf van. Dat je zoveel slechte gedachten hebt. Jezus zegt dat we dat allemaal hebben. Ieder mens kan heel slechte dingen doen of denken. Ze zitten in het hart van elk mens. Net als de goede dingen in je hart. Zelfs aardige mensen hebben soms last van slechte gedachten. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Want God weet dat wel.

Tip Geef eerlijk toe dat je soms slechte gedachten hebt. Want dan kan God je helpen. Eerst zegt Hij: Ik hou van je. Ik vergeef je. Ik geef je mijn liefde en vrede. Elke dag weer. Als het jou een dag niet lukt, mag je weer opnieuw beginnen. Je zonden zijn al vergeven. Zo is God! Vraag Wat vind jij het mooiste aan God?

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 20-23

74


J e z u s

e n

d e

m e n s e n

God houdt van iedereen Bijbeltekst Jezus ging naar de omgeving van de stad Tyrus. Hij was daar bij iemand in huis. Marcus 7, vers 24a

5

september

Van rijke en van arme mensen. Van slimme en van eenvoudige mensen. God wil de vriend zijn van iedereen. Jezus gaat dat overal vertellen. Hij vertelt belangrijk nieuws!

Jezus gaat naar Tyrus. De stad Tyrus ligt niet in Israël. En de Joden hebben geen goede band met Tyrus. Ook al was het een belangrijke stad in die tijd. De inwoners van die stad zijn heidenen. Ze horen niet bij het Joodse volk. Waarom gaat Jezus naar de heidenen? Die mensen horen toch niet bij het volk van God? Toch gaat Jezus ook daar het goede nieuws vertellen. En Hij doet daar wonderen. Het wordt steeds duidelijker dat God van alle mensen houdt. Niet alleen van de Joden. Maar ook van de heidenen. Van alle mensen! Van goede en van slechte.

Bemoediging Jezus gaat op bezoek bij een vrouw en haar dochter. Hij komt in haar huis. Met zijn Geest wil Jezus ook in ons huis komen. Hij wil in ons hart wonen! Weetje Alle mensen die niet bij de Joden horen, worden heidenen genoemd. Een heiden is iemand die geen godsdienst heeft. Of die een andere godsdienst heeft dan de Joden.

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 24-26

75


6

september

J e z u s

e n

d e

m e n s e n

Wat een machtige Heer!

Bijbeltekst De vrouw was niet Joods, ze kwam uit het gebied van Tyrus. Ze had een dochter die een kwade geest in zich had. Marcus 7, vers 26

Ze voelt zich klein. Ze gelooft dat Jezus groot en machtig is. Dus ze knielt. Dan doet Jezus het wonder dat ze vraagt. Bij haar dochter die thuis is. De boze geest verdwijnt uit het leven van haar dochter. Zie je wel! Je kunt echt op Jezus vertrouwen.

Ook in Tyrus hebben ze gehoord van Jezus. Zakenmensen reizen van stad tot stad. En zij vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Jezus doet wonderen. Hij zegt dat Hij van God komt. De vrouw is heel dapper. Ze weet dat ze niet bij de God van Israël hoort. Toch gaat ze naar Jezus toe. Want ze heeft veel zorgen. Haar lieve dochter heeft een boze geest in haar hart. Haar dochter kan niet rustig en gelukkig leven. Daarom gaat ze naar Jezus. Ze gelooft dat Hij kan helpen. Ze knielt voor Jezus neer. Ze maakt zich klein.

Weetje Tyrus was een stad in Fenicië, dat is nu in het zuiden van Libanon. Vroeger heeft de koning van Tyrus koning Salomo geholpen om de tempel te bouwen. Later is Paulus in Tyrus geweest. Er ontstond een christelijke gemeente.

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 26-30

76


J e z u s

e n

d e

m e n s e n

Leg uw handen op mij Bijbeltekst Daar brachten mensen een man bij hem die doof was en slecht kon praten. Ze zeiden, leg alstublieft uw handen op hem. Marcus 7, vers 32

7

september

We mogen altijd vragen om genezing. Om kracht, om troost, om zijn goedheid en liefde voor ons. En ook al word je niet beter, blijf toch vertrouwen. Want de nieuwe wereld van God moet nog komen. Straks, wordt alles nieuw!

Elke dag brengen mensen de zieken bij Jezus. Overal waar Jezus komt gebeurt het. Veel mensen zijn moe van het ziek-zijn. Heb jij dat ook wel eens? Misschien ben jij ook ziek. Kun je niet lopen. Ben je snel moe. Of ben je blind of doof. Net als de man in het verhaal vandaag. Niemand wil ziek zijn. Dan kun je zoveel dingen niet. Jezus weet dat. Ziek-zijn hoort bij deze wereld. Maar het hoort niet bij Gods wereld. Jezus laat dat zien en geneest veel zieken.

Bemoediging De mensen vragen: Leg uw hand op hem. Die vraag mogen wij ook stellen: Heer, wilt U uw hand op mij leggen Zo laat Jezus voelen dat Hij bij je is en om je geeft. Vraag Ken jij iemand die ziek is, of gehandicapt? Wil je voor hem of haar bidden? Hoe kun je hem of haar nog meer helpen?

EXTRA Lees vandaag Marcus 7, vers 31-35

77


Derde dinsdag van september

Extra:

P r i n s j e s d a g

Goede plannen

Bijbeltekst De farao en zijn dienaren vonden dat Jozef een goed plan had. Genesis 41, vers 37

Dat moeten ze bewaren voor als er honger komt in Egypte. De farao kiest Jozef uit voor dat werk. Jozef weet dat het allemaal Gods plan is!

Vandaag is het Prinsjesdag. Op die dag leest de koning de troonrede voor. In de troonrede staan de plannen van de regering. Plannen voor wat er gedaan moet worden in Nederland. In de Bijbel is iemand die een heel goed plan heeft. Jozef heeft een plan voor Egypte. Jozef woont in Egypte, maar hij komt eigenlijk uit Israël. Hij dient de God van Israël. En hij dient ook de farao van Egypte. De farao heeft gedroomd. God heeft Jozef wijs gemaakt. Jozef legt de dromen uit aan farao. Hij zegt dat de farao plannen moet maken. Er moet eten opgeslagen worden in grote schuren.

Vraag Welke plannen heb jij gemaakt voor deze week? En welke voor dit jaar? Vertel ze allemaal aan God. Hij zal je helpen. Bidden Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen. 2 Timoteüs 2, vers 2-3

EXTRA Lees vandaag Genesis 41, vers 33-41 204


Extra:

D i e r e n d a g

Mensen en dieren Bijbeltekst God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. Genesis 1, vers 25

4

oktober Maar we hebben ook veel plezier van onze huisdieren. De dieren buiten en de dieren in de dierentuin. God heeft ons de dieren gegeven om voor te zorgen. En om van ze te genieten! Vandaag doen we dat een beetje extra.

God maakte de dieren in de lucht, in het water en op het land. Alle dieren horen bij de schepping van God. En God gaf de mensen een opdracht: Zorg goed voor de dieren. Heb jij een huisdier? Of heb je misschien een geit, een paard of koeien? Voor dieren zorgen kost tijd. Je hebt geduld nodig. Dieren kosten ook geld. Dat moet je er allemaal voor over hebben. Niet iedereen zorgt goed voor dieren. Daarom is er de Dierenbescherming. En er zijn ook asielen waar voor dieren gezorgd wordt.

Tip Bedenk wat je vandaag voor dieren kunt doen. De hond extra uitlaten. Met de poes gaan spelen. Of genieten van de dieren die buiten zijn! Bidden Dank God voor alle dieren. Bid voor mensen van de asielen. En voor de mensen van de dierenbescherming.

EXTRA Lees vandaag Genesis 2, vers 24-31

205


J ez u s

r e d d e R e z n o Bijbels dagboe k

juli-dec ember

God leren kennen door elke dag in de Bijbel te lezen. Dat is een geweldig avontuur. God stuurde Jezus onze Redder naar de wereld. Hij heeft ons gered van de zonde. Over Hem lees je in dit dagboek. Achter in het boek staan mooie teksten voor de zondagen van de advent. En teksten voor bijzondere dagen, zoals je verjaardag, Moederdag en Dierendag. Elke dag heeft God iets moois voor jou!

Dan is dit dagboek speciaal voor jou! Eenvoudige taal, duidelijke tekst.

NUR 707

Heb je wat meer moeite met lezen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.