Page 1

“ ! "

JOHN ZERZAN # $ % Peki kimdir bu John Zerzan?:

&'!

Teknolojiye Keder

Toplum Kültür

Gelecekteki Future Primitive Update ! " # $ $ Sefaletin Kitle Psikolojisi, Birinci Bölüm % $ $ & ' ( )" ! ** +Kökeni ve Evrimi One wouldn't buy in Gelecekteki , # $ Zaman *$*.* * Tonalite ve Totalite Hepimiz Waco, / *. Chomsky Kimdir Kimin Unabomber, Çok Çok Beter 0 . - 1 +/ . . $) " ! 2 )* 3.4 " #* 2 " / 0 1 )23*-1961 Stanford Üniversitesi: A.B. 1966 (Politik Bilim) San Francisco Devlet Üniversitesi: M.A. 1972 (Tarih) Güney Kaliforniya Üniversitesi: 1972-75 (Tarih)

(

)* +

,

-

' .

Bibliografya Ailem 1940’ta Nebraska’dan Oregon’a geldi. Ben 1943’te -4 4'$4" 5 6 Vadisinde büyüdüm. Babam küçük % ! % % 7 8 7 5 ' 4 % % 4 / San Francisco’da (1967-1970) % $ ' 9 4 % örgütleyicisi ve memuru olarak : ; % ' % 7 % 8 ' % 4 / ' ' ' ' 4 $ % " " % 4 ' problematik olduklar ' 4" $ $ ' 4 % / " 4 ' 4 ' 4 4 ' % ' % 4 / <" Anarchy 4 %" " % editörüyüm ve Green Anarchy kolektifinin bir üyesiyim, ve teknoloji, sosyal altüst ' " =3 4 4'$ 4 4 ! 4 4 / > -4 5 -4 5 : -4 5 ' 4 -4 5 -4 5 ?" -4 % 4 4 / 1981’den bu yanan evimi Eugene’de kurdum. )2@*-4 % '$" Kooperatifi’nin bir üyesiyim, 1990’dan bu ? A0-4 % part% 4 '7" % $ ' " / B


:

(

C

8 '

1 68

Zerzan 17 Ekim Pazar gün $ *, ) 5 5& . $ . , * ) ) 5 5. $ # 4 66 7* 4 $) 5 5 4 # 4. 525 Ekim Pazartesi günü $ *, * # * ) 5 $ * $ # 4 (68 4 &. $ gününe kadar sürecek.. "* * *

) $9,

$

$ ) 5!

$# $26 Ekim * 5

zmir 18 Ekim Pazartesi 3.4 / # $%’nde Film Gösterimi Prenses Moloko Saat: 19:00 : 3.4 / Konu: ; 4 Saat: 19:00

# $%, - $

6 & Ege Üniversitesi’nde *+; 4 - $ Saat: 15:00 22 Ekim Cuma $ $ -’nde *+; 4 < Saat: 18:30

< -7 2 .$ & 4 Saat: 09.30-11.00

**

68 Cumhuriyet Gazetesi ile röportaj Saat: 13.00-15.00 6= Bilgi Üniversitesi (Dolapdere) *+; 4 >$# * ) +" $ - John Zerzan Moderatör: Ferda Keskin Saat: 19.00 69 & " , . $- #$ . Yer: Kara Kedi Kültür Merkezi Saat: ??????

# .* *

**

29 Ekim Cuma < ** 7* & 4 Saat: 11.00-12.00 eni

29 Ekim Cuma # $#?* , *+ (; 4 Karadeniz Salonu Saat: 13.45 – 14.45

** - 2 )

/ kaosyayinlari@hotmail.com

αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 28/Haziran/2004 tarihinde, Sa -Büyü ( <* % $ yasayan köpeklerden ikisinin -* ) %$ *# anneleri $ % . $ $. 4 " itlaf ekipleri ) ( 5 $ $ . ( ( -* ) 4 $ önlemek üzere ) on $" ) $ 'taki - .! * , 4$ $ 5/ - * ( - $ % * . * $ $ *$ görevlisine$ - ertesi gün arsada kalan - *. -* bizlerin belediyeden $# #4 $ ) . 5 6:@8@6AABC * * . -5 1 535ile birlikte * -* * ) $ 'taki götürdük. Kabul edilmeleri için Av. Meral A. oldukça uzun bir 4 # . * 4 4 $ $ $( - $ % * . $5"*4 4) . . % $ % .

-

$ $ 5Bu 4


$

.

5

*$ ) ** 4 ( /* *% 5 C $ # .4 4 $ getirmesini rica ettik ve bugü /* *%C $ " - - .! * ( *$ . * * $ .( - * *. $ hayvanlar de $ % 4$ - 4 ) -"

-*

$

* * *( $ # ) ( ede unutuldularsa hemen bulup $% # *** 5 4 ( ( * $ ( (% $ $ - üstelik bu $ *.5 .

$%

% . $ * $ $ ** 4 ( 5! 4 $ # * $ - $ $ D" $ * 4 4$ 4 # ) * 5 - .! * B . 4 4 $ $#$ % . $ etmesini talep ediyoruz. $ $ na. ------------------------------------------------------5.10.2004 tarihinde Büyükdere 5 # (

% $

C $

#

$

$

bu durumdan ,

(

**

- . ) - 5" 4 . # ( .- * * 5 ) $ )" * * * $ çünkü birkaç ay önce yine Büyü C # - .! * ( ) ( ) * ) * $ ) $ ( *$ " $ % ** * $. 7* ) * # $ # ) 5"* * - .! * , ( $ /* *%C * 5 "* . ** - .! * $ ( $ % ( # * $ ) ) $ #$ ( Yusuf'a derhal geri dönmesini emretti – ) $ $ . köpekleri derneklerinden belediyeye elleriyle teslim ederken ilgili semt sakinleri olan bizlere haber 4 . * * 5 Bu ka # ) $ (/* *%C * $ 5 # $ ) * . *$ *. 4 5 ) # $ . *. ( ) 5 Oralardaki bir dükkandan durumu fark eden Kasap Mustafa $ *5 # götürebilmem için ( # $ )$ $ $( #$5E # 1 * $% # $ - ) * $ 5 Söz konusu dernek Büyükdere'de. Ben Büyü C 5/ köpek Büyükdere'de….. Bende sadece hurda bir araç ; o dernekte veterinerler, isçiler, ( $ - 5 Kasap Mustafa'da ise hiçbiri yok, sadece vicdani var. - D/ # Mustafa m ? Eva A.


"TUZ GÖLÜNE AKAN ..... Tuz gölü, Van gölünden sonra ülkemizdeki ikinci büyük göldür..... kilometre ' yi bul ! " #$% gram gibi çok yüksek oranda tuz ihtiva etmektedir... Gölün bu &! ! say ' !( ! !( ! ! ! ) ! * ! ! + ! ! # ! , ! & $ sadece santimetrelerle ölçülebilmektedir. Göle dökülen en önemli ./ 01 . . 2 ! 3 *! ! ! ! 3 *! & 4 ! akarsu Konya ' 56789 :;<;"8=;>?@< 9 A gölüne verilen ! *) ) ! ' ! ) * kanalizasyonu bizlere iyotlu ya da iyotsuz tuz olarak ' *& ! , ) , ,! ) ! , , , ? ) ! : !

!

!

)

, &

* B !

& ,

&

**************** Dünyada bu kadar % muhtaç, zor durumda, kurumlarda 7 -tecavüze- 4 $ % $ ...maruz kalan bebek ve çocuk varken; hala, "benim 4 ' , sadece bana ait ' , bir gün gerçek annesini aramaya ' , ! benle % ve benden $ , ; ! ; bebek ' "...vb 4 ' ; lütfen bu 9'7" 4 ! bir insana daha bakabilecek ruhsal ve maddi durumunuz uygunken her ne sebeple olursa olsun "kendi % % $ ' " fikrini bir 4 ' ' , savunuyor ya da ' ; lütfen bu kimsesiz '7" ,4 insanlar ; 4 $ , insanlar için katledilen ! , insanlar için yok edilen 4'$ 4 ! (0 +D #D?0 :D 0DE0F 0F0>GD 0D >0(E0 G?E0 H0E0 0EGH ZATEN DUNYA KAYNAKLARI KISITLI I+ + (0 +D #D?0 H #?+ JF# J: :? F ?E+ GF #D?0?0 :F H: : 0 0 +HE+ + +D +II+E/// LUTFEN BIR KEZ DAHA DUSUNUN! "HALA KENDI SOYUMDAN OLSUN, ASKIMIN SIMGESI B+ +H J#F0?: B G?+ GF+ +A+H H0 0F (0I0EEG KIMSESIZLERI VE INSANLAR YUZUNDEN MAHVOLAN DOGAYI GOZ ARDI EDEBILIYOR MUSUNUZ? # #D?0?: D#># 0F G GD0 H0 HG ?0,0F0H GE+ 0F: +D HGFE+ +/ HER DOGAN BEBEK LITRELERCE SUT, KILOLARCA ET, TONLARCA ATIK DEMEKTIR!!! *BIRDY*

!

:

7

'

4www.geocities.com/yesilanarsi

yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 20  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you