TC-Hvad er myelomatose?

Page 1

Hvad er

myelomatose? ¡ Myelomatose (også kendt som Kahler sygdom) er en cancer i plasmaceller, der angriber og ødelægger knoglemarven. ¡ Myelomatose er den anden mest udbredte blodcancerform, og den står for cirka 12 % af alle diagnosticerede hæmatologiske cancertilfælde. ¡ Myelomatose kan behandles og resultaterne blive bedre og bedre. Besøg myeloma.org og mød os på twitter.com/imfmyeloma og facebook.com/myeloma. Hvis du ønsker at melde dig til IMF komple­menterende ugentlige og kvartalsvis e-mail nyhedsbrev, skal du sende din anmodning til subscriptions@myeloma.org. Tilmelding kan foretages på engelsk, fransk, tysk, italiensk, eller spansk. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte IMF på InfoLine@myeloma.org International Myeloma Foundation

12650 Riverside Drive, Suite 206, North Hollywood, CA 91607 USA 818.487.7455    TheIMF@myeloma.org    myeloma.org


Hvad er

IMF?

¡ Den International Myeloma Foundation (IMF, internationale myelomatose forening) blev etableret i 1990 og er den ældste og største forening, der fokuserer specielt på myelomatose. ¡ IMF har til opgave at forbedre livskvaliteten for myelomatosepatienter, samtidig med at den arbejder med forebyggelse og helbredelse. ¡ IMF har etableret den International Myeloma Working Group (IMWG, internationale myeloma­tose studiegruppe), der omfatter 200 af verdens mest anerkendte myelomatose­ eksperter. De er ledende inden for laboratorie­ forskning og translatorisk forskning, og de opnår enestående resultater. Det forventes at helbredende behandling vil være tilgængelig i nær fremtid.

818.487.7455 The IMF@myeloma.org myeloma.org

Giver større livskvalitet Finder helbredelsen

tc-imf+mm_DA_2018_b3

¡ Infolinjen for IMF har personel, der er uddannet af informationsspecialister. Disse professionelle kan kontaktes via e-mail på InfoLine@myeloma.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.