TC-Tidlige advarselstegn på myelomatose

Page 1

¡ Myelomatose, også kaldet knoglemarvskræft, er kræft i knoglemarvens plasmaceller, som er de hvide blodlegemer, der danner antistoffer. Myelomatoseceller er ondartede plasmaceller. ¡ Myelomatose kan behandles, og mange patienter lever lange og produktive liv efter at være blevet diagnosticeret. ¡ Mere end 30.000 nye tilfælde af myelomatose bliver hvert år diagnosticeret i USA. ¡ Mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at udvikle myelomatose, og sygdommen diagnosticeres hyppigst hos personer, der er 65-74 år gamle. Myelomatose er den mest almindelige blodkræft hos afroamerikanere, som har en større risiko end gennemsnittet for at udvikle myelomatose.

Den praktiserende læge er den første til at diagnosticere halvdelen af alle myelomatosepatienter. ¡ Når sygdommen bliver diagnosticeret af den praktiserende læge, oplever mere end 50 procent af patienterne en forsinkelse i diagnosen på mere end 6 måneder. ¡ Forsinket diagnose er forbundet med en større forekomst af sekundære komplikationer. ¡ Tidligere diagnose kan resultere i tidligere behandling og færre sekundære komplikationer. ¡ Myelomatose bliver også diagnosticeret hos mennesker, der er under 50 år. Det er ikke kun en sygdom hos ældre.

Ethvert af disse tidlige advarselstegn kunne indikere myelomatose ¡ Knoglesmerter (vedvarende eller tilbagevendende) ¡ Rygsmerter (vedvarende eller tilbagevendende) ¡ Træthed (uforklarlig progressiv træthed)

ET hvilken som helst af kriterierne i CRAB-diagnostikken kunne indikere myelomatose ¡ Calcium elevations (forhøjet kalcium) ¡ Renal impairment (nedsat nyrefunktion) (forhøjet kreatinin) ¡ Anemia (anæmi) ¡ Bone lesions (knogleskader)

De bedste og mest omkostningseffektive screeningstests for myelomatose Nøjagtig og effektiv testning kan redde myelomatosepatienter fra sekundære komplikationer. Følg anbefalingerne fra International Myeloma Working Group (IMWG, Internationale myelomatose arbejdsgruppe) og National Comprehensive Cancer Network (NCCN, Nationalt dækkende cancernetværk), og få alle 3 screeningstest: 1. F reelite® test (serum frie let kæde-analyser; “fri kappa, fri lambda med ratio, serum”), 2. S PEP (serumproteinelektroforese), og 3. I FE (immunfikseringselektroforese). Hvis de bruges sammen, vil disse 3 test identificere 99 % af myelomatosesygdomstilfældene.ß Hvis det bruges alene, vil SPEP overse 1 ud af 8 patienter.

En tidlig diagnose er nøglen til at opnå det bedste udfald for myelomatose Find flere oplysninger på myeloma.org og kontakt om nødvendigt International Myeloma Foundation (IMF) InfoLine med dine myelomatose-relaterede spørgsmål og bekymringer InfoLine@myeloma.org. Som altid opfordrer International Myeloma Foundation (IMF) dig til at diskutere alle medicinske problemer med din læge.

International Myeloma Foundation

4400 Coldwater Canyon Ave., Ste 300 – Studio City, CA 91604 USA +1.818.487.7455 TheIMF@myeloma.org myeloma.org

tc-earlydx_DA_2021_d1_03

Tidlige advarselstegn på myelomatose


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.