Page 1

2014

Onderhoudswerkzaamheden in Hoorn, Purmerend en Monnickendam


onderhoudswerkzaamheden

Inhoudsopgave

Inleiding 3 Hoorn Binnenstad

4

Venenlaankwartier

11

Hoorn Noord

15

Grote Waal

21

Risdam Zuid

25

Risdam Noord

28

Zwaag 31 Blokker 36 Kersenboogerd 39 Purmerend Binnenstad

45

Purmer Noord

48

Purmer Zuid

50

Gors 52 Weidevenne 54 Overwhere 58 Wheermolen 61 Monnickendam 63 Buitengebieden 65 Aan de informatie die wij hier geven kunnen geen rechten worden ontleend.

2

werken aan wonen


Inleiding Wij houden onze huurders graag op de hoogte van wat

uw woning uit. H ­ ierbij staan aandacht voor het milieu en

wij doen. Om het milieu en kosten te (be)sparen doen wij

het uitvoeren van e­ nergie­besparende maatregelen centraal.

dat vanaf dit jaar niet meer op papier, maar digitaal op

Wij bekijken voor de start van de werkzaamheden bij iedere

onze website.

woning of de werkzaamheden daar nodig zijn.

Intermaris vindt fijn wonen belangrijk. Dat kan niet zonder

Regelmatig overleg

een goede staat van de woning. Intermaris onderhoudt haar

Regelmatig hebben wij overleg met huurdersverenigingen,

woningen daarom goed. In deze brochure leest u waar wij

bewonerscommissies en flatteams. Zij kunnen onder andere

in 2014 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Om het

verzoeken indienen voor onderhoud en signalen doorgeven.

voor u gemakkelijk te maken, is de brochure ingedeeld in

Wij bekijken of we het opnemen in de (meerjaren)planning.

de wijken van Hoorn en Purmerend en in de hoofdstukken ­

Monnickendam en Buitengebieden. Per wijk leest u welke

Huurverhoging en energiebesparing

werkzaamheden er voor 2014 gepland staan.

Intermaris investeert in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Denkt u hierbij aan isolatieglas, dak- of

Uw woning

­vloer­isolatie of een hr-ketel. Voor deze voorzieningen kan

Als wij in uw straat werkzaamheden uitvoeren, leest u in

­Intermaris een redelijke huurverhoging vragen. Dit leest

deze brochure de beknopte informatie. Soms staan straat-

u niet in dit boekje, maar hierover informeren wij u altijd

namen er meerdere keren in. Aan de foto ziet u voor welk

vooraf. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Als door

type woningen in de straat de werkzaamheden ­gelden.

deze aanpassingen de woningen beter geïsoleerd zijn, merkt

Ruim voordat we beginnen met de werkzaamheden aan uw

u dat in de energiekosten. Er is aan de ene kant een kleine

woning, ontvangt u van ons een brief. In deze brief leest u

stijging in de huur, maar aan de andere kant daalt meestal

wat we gaan doen, wanneer we aan de slag gaan en welke

de energierekening.

gevolgen dit eventueel voor u heeft.

Woningen met kooplabel Planning werkzaamheden

Een aantal woningen van Intermaris heeft een kooplabel.

Ook geven wij u een indicatie in welk kwartaal wij de werk-

Dat betekent dat de huidige huurder de woning kan kopen.

zaamheden uitvoeren. Wij streven ernaar om alle ­geplande

Als deze huurder dat niet wil, verkoopt Intermaris de woning

werkzaamheden in 2014 uit te voeren. Wij doen er alles aan

als de huidige huurder verhuist. Intermaris voert aan de

om het werk op tijd af te hebben. Omstandig­heden, zoals

koopgelabelde woningen normaal onderhoud uit.

bijvoorbeeld (winter)weer, kunnen ervoor zorgen dat wij de beoogde planning niet halen.

Reparatieverzoek Heeft u een reparatieverzoek? Meld het online of telefonisch.

Groot of klein onderhoud

U kunt uw reparatieverzoek indienen via onze website

Elk jaar voeren we aan een deel van ons woningbezit kleine

www.intermaris.nl. Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar

of grote onderhoudswerkzaamheden uit. Kleine onderhouds-

van 8.30 tot 17.00 uur.

werkzaamheden zijn bijvoorbeeld schilderwerk van de houten delen aan de buitenzijde van de woning of onderhoud aan

Vragen?

de mechanische ventilatie. Bij groot onderhoud voeren we

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar info@intermaris.nl

gelijktijdig meerdere ­(groot­schalige) werkzaamheden aan

of bellen naar 088 25 20 100.

werken aan wonen

3


Purmerend onderhoudswerkzaamheden

Hoorn Binnenstad

4

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Achterom Werkzaamheden  Langs de rechterzijgevel ­ ervangen we de houten delen van de trap en het v ­bordes. Ook onderzoeken we de scheurvorming in het metselwerk.

Indicatie planning  2e kwartaal

Muntstraat en Wisselstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Ramen Werkzaamheden  We vervangen de warmtemeters. Indicatie planning  1e kwartaal

Gedempte Appelhaven Werkzaamheden  We vervangen de watermeters. Indicatie planning  1e kwartaal

werken aan wonen

5


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Westerdijk Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woning. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Vollerswaal Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woning. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  3e kwartaal

Gedempte Appelhaven, Italiaanse Zeedijk en Westerdijk Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Driestal Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we een aantal keukens.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

6

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

West Werkzaamheden  We vervangen de individuele cv-ketels en de radiatorkranen.

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

Kuil en Paardensteeg Werkzaamheden  We vervangen de individuele cv-ketels en de radiatorkranen.

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

Italiaanse Zeedijk Werkzaamheden  We vervangen de warmtemeters. Indicatie planning  1e kwartaal

Peperstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

7


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Oosterplantsoen, Vollerswaal en Watertje Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Kleine Oost Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  1e kwartaal

G.J. Henninkstraat, Gasfabriekstraat en Gerritsland

Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt. Ook vervangen we de waterdrukverhogende installatie.

8

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Gerritsland Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woning. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Kerkplein Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen. Ook herstellen we o de gevolgen van houtrot en voeren we diverse ­reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we een aantal keukens.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Breed Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Veemarkt Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt. Ook worden de daktegels ­vervangen. Verder vervangen we de armaturen van de verlichting in de algemene ruimten.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

9


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Grote Kerk Werkzaamheden  We vervangen de ­ warmtemeters en de watermeters. Ook voeren we o ­ nderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Kazerneplein en Mosterdsteeg Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen van de woningen en in de algemene o ruimte. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Korte Achterstraat en Weeshuistuin Werkzaamheden  We schilderen de houten ­ nderdelen. Ook herstellen we de gevolgen van o ­houtrot en voeren we diverse reinigingswerk­ zaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

10

werken aan wonen


Hoorn Venenlaankwartier

werken aan wonen

11


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Venenlaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Julianaplein en Venenlaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

J.P. Coenstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Beatrixlaan en Nassaustraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

12

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Van Beijerenstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Mecklenburgstraat en Oranjestraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Mauritsstraat en Prins Bernardstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Frederik Hendrikstraat en Venenlaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

13


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Mecklenburgstraat Werkzaamheden  We vervangen de dakramen. Indicatie planning  3e kwartaal

Alexanderstraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Venenlaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Alexanderstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

14

werken aan wonen


Hoorn Noord

werken aan wonen

15


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Sint Eloystraat en Sint Jozefstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Sint Jozefstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

Jan Molenwerfstraat

Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. 16

werken aan wonen

Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Commandeur Ravenstraat

Werkzaamheden  We schilderen de houten onder­delen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Verder vervangen we de houten dakranden aan de bergingen.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Johannes Poststraat Werkzaamheden  We vervangen de dakpannen. Ook brengen we dakisolatie aan.

Indicatie planning  3e/4e kwartaal

Pater Bleijsstraat Werkzaamheden  We vervangen de dakpannen. Ook brengen we dakisolatie aan.

Indicatie planning  3e/4e kwartaal

werken aan wonen

17


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Johannes Poststraat Werkzaamheden  We vervangen de dakpannen. Ook brengen we dakisolatie aan.

Indicatie planning  3e/4e kwartaal

Sapmastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Westfriese Hof Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en het staalwerk op de galerij. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

18

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Gildeplein, Sint Jozefstraat en Sint Matthijsstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen en het gevelstucwerk en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Westfriese Hof (Willem Backflat) Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Ter bescherming brengen we metalen hoekstrippen aan op de kozijnen en metalen platen op de galerijdeuren. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt. We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

Vijandtstraat, Sapmastraat en Eenhuizenstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

19


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Clement Maertenszstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Van Goyenstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Willem Barentszstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Clement Maertenszstraat en Drieboomlaan Werkzaamheden  Op het platte dak brengen we een nieuwe laag dakbedekking aan.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

20

werken aan wonen


Hoorn Grote Waal

werken aan wonen

21


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Siriusstraat, Steenbokstraat en Zuiderkruisstraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerk­ zaamheden uit aan de collectieve cv-ketel. Ook onderzoeken we de verlichting in de boxgangen. Verder schilderen we de stenen wanden in de boxgangen.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Neptunushof, Orionstraat, Plutohof, Siriusstraat, Steenbokstraat en Sterrenweg

Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en carpoorts. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. 22

werken aan wonen

Indicatie planning  2e/3e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Astronautenweg Sterflat 2 Werkzaamheden  Intermaris wil de 316 woningen van de Sterflats renoveren, voor de E-blokken in de plaats komt nieuwbouw. Samen met de gemeente werkt Intermaris aan het verbeteren van de woon­ omgeving. De woningen van Ster 3 zijn inmiddels gerenoveerd. Nu is Ster 2 aan de beurt en na deze renovatie volgt Ster 1. 82% van de bewoners van Ster 2 stemde in met de renovatie. Om de renovatie uit te mogen voeren, had Intermaris 70% instemming nodig. Naar verwachting starten de werkzaamheden na de zomervakantie 2014. Ster 2 krijgt een nieuwe entree. De bergingen worden beter verlicht en toegankelijker gemaakt. We plaatsen individuele cv-ketels en vervangen de buitenkozijnen. We schilderen de houten onderdelen van de buiten­ zijde van de flats. We reinigen de grindplaten. Oude

keukens, badkamers en toiletten vervangen we. Ook de waterleiding en riolering van de flats laten we ver­ nieuwen, de opstap naar de ingang van de woningen wordt verkleind en de balkons krijgen een opknapbeurt. Tot slot krijgen de woningen een videofoon.

Indicatie planning  3e/4e kwartaal

Vijzelmolen, Watermolen, Weidemolen, Papiermolen en Windmolen

Werkzaamheden  We vervangen een aantal

Indicatie planning  2e/3e/4e kwartaal

badkamers en toiletten.

werken aan wonen

23


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Orionstraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Orionstraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Vijzelmolen Werkzaamheden  We schilderen de stalen entreeluifel.

Indicatie planning  3e kwartaal

24

werken aan wonen


Hoorn Risdam Zuid

werken aan wonen

25


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Klokketuin en De Lange Akker

Werkzaamheden  We vervangen de individuele

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

cv-ketels.

Koopvaarder

Werkzaamheden  We vervangen de waterdrukverhogende installatie.

26

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Geldelozeweg

Werkzaamheden  We vervangen de watermeters.

Indicatie planning  1e kwartaal

Geldelozeweg Werkzaamheden  We vervangen de warmtemeters. Ook voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Boerewagen, Kerkewagen en Speelwagen Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

27


Hoorn Risdam Noord

28

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Ossenweide en Paardenweide

Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt

Indicatie planning  1e kwartaal

een onderhoudsbeurt.

Paardenweide Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we de individuele cv-ketels en de radiatorkranen. De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

Hondsdraf en Weegbree Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas. De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

werken aan wonen

29


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Dovenetel, Hoefblad, Klaproos en Waterkers Werkzaamheden  We vervangen de individuele cv-ketels en de radiatorkranen.

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

Koriander Werkzaamheden  We vervangen de waterdrukverhogende installatie.

Indicatie planning  1e kwartaal

Paardenweide Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

30

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Hoorn Zwaag

werken aan wonen

31


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Krijterslaan Werkzaamheden  We herstellen de bestrating. Indicatie planning  2e kwartaal

Krijterslaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woning. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  3e kwartaal

Wilhelminastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Krijterslaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woning. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  3e kwartaal

32

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Krijterslaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  3e kwartaal

Pastoor Nuyenstraat, Sint Martinusstraat en Zuiderstraat Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens.

Indicatie planning  1e/2e/3e/4e kwartaal

Druivenhof, Fruitlaan en Reinettenhof

Werkzaamheden  We vervangen de individuele

Indicatie planning  1e/2e kwartaal.

cv-ketels.

werken aan wonen

33


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Fruitlaan en Zuiderstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Vierkant Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Hoogewoud, Klaverwoud, Krommewoud en Munnikenwoud

Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

34

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Dijkgraaf Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Dorpsstraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Vredemaker Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Ter bescherming van het bergingskozijn brengen we metalen strippen aan op de stijlen van de bergingskozijnen.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Krommewoud Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woning. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

35


Hoorn Blokker

36

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Abdij en Nieuwlicht

Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Wagenaarstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Bandstraat, Boomgaarden en Florastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

37


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Bramleylaan, Coxlaan, Golden Deliciouslaan en Goudreinetlaan

Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Vriendschaplaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Florastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

38

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


Hoorn Kersenboogerd

werken aan wonen

39


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Kievit en Watersnip

Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Kap en Nok Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Groef, Messing en Stijl Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas. Op het platte dak brengen we een nieuwe laag dakbedekking aan, inclusief isolatie.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

40

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Pergola en Patio Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas en krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Aletta Jacobsstraat, Marquettegracht en Mina Krusemanstraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Moerbalk Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens.

Indicatie planning  1e/2e/3e/4e kwartaal

Mathilde Wibautstraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

werken aan wonen

41


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Reaal Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Nachtegaal Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Bolwerk Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens. Ook voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e/4e kwartaal

42

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Hoorn

Boedijnhof Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Stan Kentonhof Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens. Ook voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e/4e kwartaal

Aagje Dekenplein Werkzaamheden  We schilderen in de algemene ruimte. Ook voeren we onderhouds­werkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal.

Dorpel Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

43


Hoorn onderhoudswerkzaamheden

Betsy Perk Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en het restaurant. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt. We voeren werkzaamheden uit ten behoeve van legionella preventie.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Breitnerhof Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Leonard Bernsteinhof

Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

44

werken aan wonen

De waterdrukverhogende installatie wordt vervangen en de mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal


Purmerend Binnenstad

werken aan wonen

45


Purmerend onderhoudswerkzaamheden

Goudenregenstraat, Jasmijnstraat en Rozenstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt. We vervangen de dakramen.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Chrysanthenstraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Lidiunatuin Werkzaamheden  We plaatsen het entreekozijn naar buiten, gelijk aan de voorgevel.

Indicatie planning  3e kwartaal

46

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Hortensiastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Primulastraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerk­ zaamheden uit aan de lift. Ook krijgen de mechanische ventilatie en de waterdrukverhogende installatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Nieuwstraat

Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerk­

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

zaamheden uit aan de lift.

werken aan wonen

47


Purmerend Purmer Noord

48

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Brikhof, Jachtwagenstraat, Landauerstraat, Overlanderstraat en Tilburyplein Werkzaamheden  Op het platte dak brengen we een nieuwe laag dakbedekking aan. Tevens krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt. Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Gildeplein en Overlanderstraat Werkzaamheden  We schilderen en reinigen de hellingbaan. Ook krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning:  2e/3e kwartaal

Middenakker en Walakker

Werkzaamheden  We schilderen de houten

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. werken aan wonen

49


Purmerend Purmer Zuid

50

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Grevelingenmeer, Lauwersmeer, Slotermeer en Sneekermeer Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Bachstraat, Beethovenstraat, Brahmstraat en Persijnlaan Werkzaamheden  De luchtverwarmingsinstallatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Steve Bikostraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Andrej Sacharovstraat en Mahatma Gandhistraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

51


Purmerend Gors

52

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Herikkruid en Speenkruid

Werkzaamheden  We vervangen een aantal

Indicatie planning  4e kwartaal

badkamers en toiletten. Ook krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

werken aan wonen

53


Purmerend Weidevenne

54

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Sumatra Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en algemene ruimtes. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Kabajastraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Siouxstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas en houten klepjes door HR++ isolatieglas. De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt en de waterdrukverhogende installatie wordt vervangen.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal Karavaanstraat Werkzaamheden  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

55


Purmerend onderhoudswerkzaamheden

Sydneystraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Hugo de Grootstraat, Schaepmanstraat en Thorbeckekade Werkzaamheden  We vervangen de individuele cv-ketels.

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

Retiropark, Vondelpark en Jubelpark Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

56

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

Semerustraat, Mayonstraat en Merapistraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Mayonstraat Werkzaamheden  De mechanische ventilatie krijgt een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e kwartaal

Orinocostraat, Saramaccastraat en Yukonstraat Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de mechanische ventilatie een onderhoudsbeurt.

Indicatie planning  1e/2e/3e kwartaal

Saarland Werkzaamheden  We vervangen de warmtemeters. Indicatie planning  1e kwartaal

werken aan wonen

57


Purmerend Overwhere

58

werken aan wonen


onderhoudswerkzaamheden Purmerend

A. Frederikshof, Gruttostraat, K. de Boerstraat, Kluutpad en Scholeksterhof Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Wipmolen Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen en stalen onderdelen van de garages. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Jonkheer van Cittersplein Werkzaamheden  We onderzoeken de mogelijkheden voor de toepassing van zonne-energie.

Indicatie planning  2e kwartaal

Rivierenlaan, Vlietstraat, Schiestraat, Spuistraat en Spaarnestraat Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens, badkamers en toiletten.

Indicatie planning  1e/2e/3e/4e kwartaal

werken aan wonen

59


Purmerend onderhoudswerkzaamheden

Marathonstraat en Arenastraat Werkzaamheden  We vervangen de dakramen. Indicatie planning  3e kwartaal

Kolfstraat

Werkzaamheden  We onderzoeken de moge­ lijkheden voor de toepassing van zonne-energie. Ook renoveren we het trappenhuis.

Westervenne en Oostervenne Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens, badkamers en toiletten. Ook voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  1e/2e/3e/4e kwartaal

60

werken aan wonen

Indicatie planning  3e kwartaal


Purmerend Wheermolen

werken aan wonen

61


Purmerend onderhoudswerkzaamheden

Boeierstraat, Pluutstraat en Schokkerstraat Werkzaamheden  We vervangen een aantal keukens, badkamers en toiletten.

Indicatie planning  1e/2e/3e/4e kwartaal

Anne Franklaan (55+) Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder brengen we een coating aan op de balkonvloer.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Anne Franklaan Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

Triton Werkzaamheden  We voeren onderhouds­ werkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

62

werken aan wonen


Monnickendam

werken aan wonen

63


Monnickendam onderhoudswerkzaamheden

Tedingh van Berkhoutplantsoen en Petrus Nahuysplantsoen

Werkzaamheden  De bewoners van het Petrus Nahuysplantsoen en Tedingh van Berkhoutplantsoen hebben in een meedenksessie meegepraat over hun wensen voor onderhoudswerkzaamheden. De plannen worden dit jaar, in samenspraak met de bewoners, verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden einde van dit jaar.

Zuideinde Werkzaamheden  We schilderen de houten onderdelen van de woningen. Ook herstellen we de gevolgen van houtrot en voeren we diverse reinigingswerkzaamheden uit. Verder vervangen we het aanwezige enkelglas door HR++ isolatieglas.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

64

werken aan wonen


Buitengebieden

werken aan wonen

65


Buitengebieden onderhoudswerkzaamheden

Spanbroekerweg

Werkzaamheden  We voeren onderhouds­ werkzaamheden uit aan de lift.

Sweelinckhof Werkzaamheden  We voeren onderhouds­ werkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  1e kwartaal

Kantbeugel Werkzaamheden  We voeren onderhouds­werk­ zaamheden uit aan de automatische deuropeners. Ook vervangen we de individuele cv-ketels.

Indicatie planning  1e/2e kwartaal

66

werken aan wonen

Indicatie planning  1e kwartaal


onderhoudswerkzaamheden Buitengebieden

Theresiahof

Werkzaamheden  We voeren onderhouds­

Indicatie planning  1e kwartaal

werkzaamheden uit aan de lift.

Kolblei Werkzaamheden  We voeren onderhouds­ werkzaamheden uit aan de lift.

Indicatie planning  2e/3e kwartaal

werken aan wonen

67


contact Intermaris Vestiging Hoorn (hoofdkantoor) Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn Postbus 554, 1620 AN Hoorn Vestiging Purmerend Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend Postbus 554, 1620 AN Hoorn Telefoon 088 25 20 100 info@intermaris.nl www.intermaris.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. februari 2014

Werken aan Wonen 2014  
Werken aan Wonen 2014  
Advertisement