Page 1

InterCom 140106

1 van 17

http://mad.ly/c19e54

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

2 van 17

http://mad.ly/c19e54

Gebedsweek 2014 De wereldwijde gebedsweek gaat in 2014 door van 12 tot en met 19 januari. De EAV heeft een aantal materialen uitgewerkt die tijdens deze week gebruikt kunnen worden. Ze kunnen hier gedownload worden. Uitzonderlijk zal er dit jaar geen gedrukte versie verzonden worden. Op bovenstaande link vindt u de volgende bestanden: Alles mag vrij gebruikt en vermenigvuldigd (ook digitaal) worden. De brochure (12 bladzijden) met de uitwerking van het thema, bijbelteksten, overdenkingen en gebedspunten, is een full color PDF-bestand, dat kan afgedrukt en verspreid worden. Dezelfde brochure is ook beschikbaar in zwart-wit (grijswaarden). Minder mooi, maar ideaal voor wie geen kleurenprinter heeft ... En verder staat er een Power Point Presentatie (ppt en pptx) met grotendeels dezelfde informatie. Ideaal om te projecteren tijdens bidstonden, zondagsdiensten, enz. Deze presentatie kan uiteraad ook aangevuld worden met eigen, specifieke punten. Problemen met downloaden ? Stuur ons even een berichtje.

Ronde tafel – 13/01/2014 Afgelopen jaar is er druk nagedacht over de structuur en de statuten van de EAV; Langzamerhand worden de ideeën concreet en zijn er ontwerpteksten gemaakt. Op maandag 13 januari (19:30 u.) worden de deelnemers aan de ‘gesprekken rond de ronde tafel’ opnieuw uitgenodigd om samen te komen. Plaats van afspraak is de Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 LEUVEN – HEVERLEE. Meer info? mail naar info@EAVlaanderen.be.

Provinciale gebedsavonden voor leiders (maandag 20 januari 2014)

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

3 van 17

http://mad.ly/c19e54

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen,groepsleiders, …, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar. Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda’s éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?

ABC Discipelschapsweek

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

4 van 17

http://mad.ly/c19e54

ABC richt een hele week de schijnwerper op discipelschap in de praktijk. Daarvoor krijgen ze de medewerking van Jane Overstreet - de verantwoordelijke voor D.A.I., het internationale netwerk waar ABC ook deel van uitmaakt. Jane beschikt over veel ervaring in discipelschap, leiderschap, en vorming. Door haar unieke internationale werk heeft ze ook een brede kijk op wat er missiologisch over de hele wereld gebeurt. Het hoogtepunt wordt de jaarlijkse 'Dag van de Christen-Leider' op zaterdag 1 februari. Maar ook de andere dagen bieden mogelijkheden om met Jane van gedachten te wisselen. De Discipelschapsweek loopt van 30/01 - 04/02/2014 Meer info: info@abcministries.be

Nieuwjaarsreceptie Gave Veste Gave Veste nodigt u van harte uit voor hun nieuwjaarsreceptie met multicultureel karakter op vrijdag 10 januari. Dit keer zal er toerusting zijn over het thema: ‘Communicatie van hart tot hart met migranten’. Met aandacht voor interculturele communicatie, op gelijkwaardige wijze met migranten omgaan en het hart van migranten bereiken, hoe doe je dat? Sprekers zijn de ervaringsdeskundigen Willem Nel en Marina Schapendonk. Op deze avond kunt u tegelijk proeven van hapjes uit diverse culturen en babbelen met vluchtelingen. Er is gelegenheid om de mensen van Gave Veste te ontmoeten en gezellig bij te praten. De avond gaat door in de christengemeente Emmanuel, Markt 10 in Haacht en start om 19u30. Opgave is verplicht via Sjaak van Leijenhorst: 0486/77 63 47 of info@gaveveste.be. De avond is gratis.

Eén avond één lot Zaterdag 8 februari om 19 u vindt de unieke show ‘Eén avond één lot’ plaats. Het evenement

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

5 van 17

http://mad.ly/c19e54

heeft als locatie het Cultureel Centrum van Oudergem. ‘Eén avond één lot’ heeft als doel jongeren te verenigen en actief te maken in de Belgische christelijke gemeenschap. Deze avond schotelt u een reeks muzikanten voor uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maar ook uit Europa. Het biedt jonge mensen een gelegenheid zich rond een mooie boodschap te verzamelen. Daarnaast wil het evenement de relaties tussen gemeenschappen, leeftijden en culturen versterken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Anna op 0487 30 19 37

Het Goede Boek: 40 jaar nostalgie Het Goede Boek wordt veertig jaar. De Vlaamse boekenwinkels van de Belgische Evangelische Zending (BEM) dienen in de eerste plaats tot geloofsopbouw van christenen en streeft daarnaast evangelisatie na. Herinneringen ophalen met HGB-boegbeelden Anneke Schellevis en Teo & Elly Kamp was dan ook een dankbare opdracht. Hoe een vaag idee uitgroeide tot een goed draaiende boekenketen vertellen deze mensen mij. Neus met mij mee doorheen veertig jaar geschiedenis van Het Goede Boek in Vlaanderen. Anneke Schellevis: “Johan Lukasse, de toenmalige directeur van de BEZ, vroeg mij in 1973 om een Vlaamse boekenwinkel op te starten. Ik aanvaarde de opdracht en stortte mij zo op een nieuwe uitdaging in een wereld die mij helemaal onbekend was. In december van dat jaar opende zo de eerste boekwinkel van het Goede Boek in Turnhout.” “In mijn 'geitje' bezocht ik de uitgevers in Nederland. Ik herinner me nog de allereerste keer dat ik mij moest aanmelden en vertellen wat mijn doel was. Ik koos vervolgens ter plekke uit wat ik wilde hebben. Steeds een beetje bang of ik het naderhand wel zou kunnen betalen. Toen de factuur opgemaakt werd zei de uitgever: U mag alles wat u hebt uitgezocht zo meenemen. Ik wens u veel zegen op uw werk. Dat was een buitengewone bemoediging die ik nooit vergeten zal.” “Na een jaar of wat hadden we vier boekenwinkels en twintig boekentafels. Ik was verantwoordelijk voor de inkoop, financiën en het contact tussen de medewerkers onderling. We stonden op conferenties met een grote boekentafel. De Bijbeldag in Antwerpen, de Gentse Conferenties, de Vlaamse Vrouwendagen in Heverlee. Geweldige dagen, maar wat een gesjouw.”

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

6 van 17

http://mad.ly/c19e54

“Het waren drukke en zeker niet altijd gemakkelijke jaren. Bij zorgen en problemen was er gelukkig altijd Johan Lukasse die met raad en daad bijstond. In 1985 heb ik het werk over kunnen dragen aan Teo Kamp. Hij is toen met de computer gaan werken, een enorme uitkomst. Teo Kamp: “In het laatste jaar van mijn opleiding aan de bijbelschool deed ik stage in een boekenwinkel van Youth for Christ. Ik vond het erg fijn om aan de hand van boeken om over het evangelie te praten. Zo kwamen ik en Elly terecht bij Het Goede Boek van de BEZ. De organisatie vroeg ons om een boekenwinkel in Kortrijk op te richten. Voor een habbekrats vonden we een interessant winkeltje waar we een boekenzaak konden opstarten. Van de kleine eerste verdieping maakten we onze woonvertrekken. We hebben zes jaar in Kortrijk gezeten. “ Elly Kamp: “Dit was een wonderlijke tijd. Er kwamen mensen tot bekering, we stonden ernaar te kijken en het gebeurde gewoon. Dat was zo apart.” Teo Kamp: “We zijn in 1983 naar Turnhout verhuisd waar we samenwerkten met Anneke Schellevis. Anneke nam toentertijd de volledige verantwoordelijkheid van de boekenwinkels op haar. Na een jaar besliste ze dat ik genoeg was ingewerkt om de verantwoordelijkheid van haar over te nemen. Elke veertien dagen reed een van de medewerkers om de boeken in Nederland en bracht ze rond bij iedere HGB-winkel. Dat was een intensief werk. Om de zes weken gingen we alle tafels langs om de niet verkochte boeken terug mee te nemen en nieuwe in de plaats te leggen. Op die manier hadden we veel leuke contacten in de gemeentes. ” “Drie jaar later beslisten we om naar Leuven te verhuizen. We wilden een winkeltje op de Bijbelschool openen om heen en weer gesjouw tussen Turnhout en Leuven te voorkomen. We openden een kleine winkel in de schoolgebouwen en richtten een magazijn in voor Het Goede Boek in de 'toren'. We hadden ons net geïnstalleerd toen het Bijbelschoolbestuur besliste om geen conferenties meer te houden. Het kleine winkeltje op school sloot en we trokken naar de Tiensestraat in de voormalige winkel van de OM. Wat later kwam er een echtpaar aan wie we deze boekenwinkel konden overdragen.” Anneke Schellevis heeft zich jarenlang ingezet voor Het Goede Boek en geniet nu van een welverdiend pensioen in haar geboorteland Nederland. Teo & Elly leiden al lange tijd de gemeente van Brasschaat als voorgangersechtpaar. De

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

7 van 17

http://mad.ly/c19e54

boekenwinkels organiseren doorheen februari en maart tal van activiteiten ter gelegenheid van hun jubileum (zie: www.hetgoedeboek.be.

Marriage Week Voor wie in de periode van Valentijn toch iets meer verwacht dan de ‘gecommercialiseerde’ hartjes, heeft wellicht iets aan de Marriage Week, een wereldwijd initiatief dat in Vlaanderen wordt georganiseerd door Bethesda, het Centrum voor Pastorale Counseling en Stapsteen. In deze week (van 9 tot en met 15 februari) wil men speciaal aandacht besteden aan het belang van gezonde huwelijken. CPC geeft hiervoor een speciaal boekje uit ‘Samen op de sofa’ We hebben allemaal bemoediging nodig. Maar wanneer je al jaren als koppel met elkaar optrekt, kan veel vanzelfsprekend zijn: het ontbijt op de tafel, de tuin die is opgeruimd na de winter, een warme kop melk, alle financiën goed georganiseerd,… Je voelt niet meer de drang om te zeggen: Fantastisch, dat doe je echt goed. Ik voel mij heerlijk verwend. Wanneer je hoofd vol zit met wat fout loopt is het moeilijk om de zegen te zien? Ga maar op zoek naar de zegen? Wat doet God in de ander? Hoe word je door de ander bijgestaan en beschermd? Wat zijn de sterke punten van de ander? Samen op de sofa is een nieuw boekje van Jef en Herlinde De Vriese dat bij Ark Media verschijnt. Het is een hard cover boekje dat gespreksthema’s bevat met overdenkingen, aangevuld met gespreksvragen voor echtparen. Het boekje is creatief geïllustreerd met foto’s en uitspraken van echtparen over hun huwelijk. meer info

Porno!? De recentste editie van SMAKER! is alweer even de deur uit, maar toch vinden we hier op de redactie van InterCom dat deze toch nog even onder

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

8 van 17

http://mad.ly/c19e54

de aandacht moet komen. En wel om deze reden: “Porno, seksuele prikkels en zelfbevrediging. Jawadde wat een thema!” Met deze zin start EJV-er Maarten Hertoghszijn voorwoord in het jeugdmagazine. SMAKER! belicht het onderwerp porno en doorbreekt hierbij een taboe in de christelijke wereld. Hierover start het magazine met de volgende inleiding: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.“ Dat de problematiek belangrijk is in de huidige maatschappij, mag blijken uit een recent onderzoek van de KU Leuven, waarin 11 procent van de jongeren tussen 12 en 16 jaar aangaven dat ze meer dan één keer per week naar seksfilmpjes kijken. Onder de titel Porno !? spreken enkele evangelische jongeren over hun ervaringen. Andere titels zijn 'Geen overwinning zonder strijd', 'Breek uit je isolement' en 'Alleen mannen worstelen met seksuele zonden?'. Verder brengt het magazine ‘Hart op de tong’, een interview met Philippa Hanna, en ‘Vergaderen voor DUMMIES en jeugdleiders’, Ietwat vreemd van SMAKER! om het onderwerp porno aan te snijden en op de achterkant ‘TSMAKERTJE! te plaatsen, het magazine voor de allerjongsten. Los daarvan brengt dit SMAKERTJE! een verzameling van artikels rond vooroordelen. “Een vooroordeel heeft vaak te maken met anders zijn, wat maakt jou anders dan anderen? hoe ga je om met kinderen die anders zijn,…” Verder is er aandacht voor knutsels & frutsels, mopjes en winterpret. SMAKER! is een publicatie van het EJV

Shake for Life Vele christelijke gemeentes engageerden zich voorbije maand voor het goede doel in het kader van Music for Life. Music for Life is

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

9 van 17

http://mad.ly/c19e54

de jaarlijkse campagne van radiozender Studio Brussel waarbij een goed doel(en) centraal staat. Zo was er de Gospelkerk Filadelfia in Vilvoorde met Up with Gospel, een concert ten voordele van Tearfund. Maar ook Shake for Life, een initiatief van de jongvolwassenen uit de evangelische kerk De Brug in Lokeren. Shake for Life ging door tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in Lokeren. Er werden warme shakes verkocht die je zelf kon samenstellen maar daar bovenop ook zelf moest trappen. De blenders werden aangedreven door fietsen. Je kon zelf trappen of een van de jongvolwassenen uit de gemeente van Lokeren laten fietsen voor een kleine meerkost. Het geld ging integraal naar De Toevlucht in Lokeren, een vzw die hulp biedt aan gezinnen door maandelijkse voedselbedelingen.

Timotheüsdag 2014 Timotheüsdagen 2014. Dé vormingsdagen voor kinderwerkers, kerkleiders, leerkrachten, ouders en grootouders! Waarom u er ook bij moet zijn? Filip De Cavel vertelt het u: Quote: Filip De Cavel:Voorzitter EJV "De Timotheüsdagen? Dat is haute cuisine voor zondagschoolwerkers! Al jaar en dag worden deze fijnproevers in de watten gelegd want zij die onze kinderen helpen in hun wandel met God verdienen het beste en het lekkerste. Verse ingrediënten uit de Lage Landen (lees: nieuwe materialen voor de zondagsschool), bereid en geserveerd door enthousiaste koks en obers (lees: ervarings-deskundigen met een vinger aan de pols) en vergezeld door de Geestrijke aroma's (lees: netwerking met gelovigen uit verschillende gemeenten) ...en dit voor een economisch prijsje! Niet te versmaden. Reserveer uw tafel nu!"

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

10 van 17

http://mad.ly/c19e54

1 februari in Kortrijk en 15 februari in Herentals

Ruimere erkenning homoseksuele vluchtelingen België is, zoals veel West-Europese landen, een favoriete bestemming van asielzoekers die in onze streken een betere toekomst zoeken. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat Europa steeds meer een fort is geworden, waar de meeste mensen niet binnen geraken. De situatie op het eiland Lampedusa laat zien hoe hopeloos mensen op zoek kunnen zijn naar een verbetering in hun levensomstandigheden. Europa laat wel een aantal categorieën van asielzoekers toe – dat zijn dan doorgaans mensen die in hun eigen land voor hun leven moeten vrezen. Het gaat daarbij onder meer om politieke vluchtelingen, of gelovigen die vanwege hun overtuiging vervolgd worden. Het Europees Hof van Justitie voegde daar onlangs een categorie aan toe, namelijk de homoseksuele asielzoekers … Aan de basis van het arrest liggen enkele homoseksuelen uit Sierra Leone, Oeganda en Senegal, die in Nederland de vluchtelingenstatus hadden aangevraagd. Ze vreesden vervolgd te worden voor hun seksuele geaardheid in hun landen van herkomst, waar de straffen variëren van zware geldboetes tot zelfs levenslange opsluiting.Volgens het Hof rechtvaardigt het bestaan van strafrechtelijke bepalingen tegen homoseksuelen dat zij als een afzonderlijke groep worden beschouwd, zoals voorzien in de Europese asielregels. Niet automatisch Een automatische erkenning volgt daaruit echter niet, vinden de rechters in Luxemburg. Daarvoor moeten de straffen in de landen van herkomst ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is dus aan de autoriteiten van het betrokken Europese land om na te gaan of de straffen in het land van herkomst "zo ernstig zijn of zo vaak voorkomen dat ze een ernstige schending vormen van de grondrechten van de mens". Van homoseksuelen verwachten dat ze hun geaardheid geheimhouden of zich terughoudend opstellen, kan voor het EU-Hof niet. "Dat staat haaks op de erkenning van een kenmerk dat voor de identiteit dermate fundamenteel is dat van de betrokkenen niet mag worden verlangd dat zij dit opgeven", luidt het. Stijgend aantal Intussen blijkt dat steeds meer asielzoekers beweren bij aankomst in België dat ze homoseksueel zijn en dat ze gevlucht zijn voor de homohaat en het bijbehorende geweld in hun thuisland. In 2006 gaven nog 116 asielzoekers hun geaardheid als reden op, in 2011 al 823.

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

11 van 17

http://mad.ly/c19e54

De asielaanvragen komen vooral van Afrikaanse mannen. Mogelijk speelt het feit mee dat homoseksuele asielzoekers iets meer kans hebben om toegelaten te worden. Van de 522 homoseksuele aanvragen die hier in 2010 ingediend werden, keurde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) er uiteindelijk 156 goed, of 29,9 procent. Terwijl van alle asielaanvragen slechts 21,4 procent groen licht kreeg. Valse aangiften ? Maar CGVS-woordvoerster An Michiels benadrukt dat de Belgische overheid zich niet zomaar laat inpalmen. "Zoals dat voor elke asielzoeker geldt, ondergaan ook deze personen een gedetailleerd verhoor van makkelijk 3 à 4 uur om hun geloofwaardigheid te onderzoeken", zegt ze. Ook de Vlaamse holebikoepel Çavaria denkt niet dat de vluchtelingen zich als homoseksueel 'vermommen'. "Wij geloven niet in die valsspeler-theorie", stelt woordvoerster Fran Bambust. "Zeker in de Centraal-Afrikaanse landen zijn de machocultuur en het taboe op homoseksualiteit zodanig groot dat weinig vluchtelingen zouden durven om homoseksualiteit als 'makkelijk alibi' te kiezen. Volgens ons gaat het bij de overgrote meerderheid wel om waarachtige gevallen". Bron: Het Laatste Nieuws Bron: Belga

Elisabeth en Amélie zorgen voor water … Het Belgische zendingsechtpaar Robert en Christine Blondeel, dat door Tearfund uitgestuurd en omkaderd wordt, staat mee in voor de coördinatie van een project voor watervoorziening, in Mahatsara aan de oostkust van Madagascar. De plannen zijn ambitieus: in 6 dorpen zullen in totaal 90 waterpompen geïnstalleerd. Daarmee krijgt de zeer kwetsbare bevolking zuiver drinkwater. Een pomp levert voldoende water voor 70 à 100 mensen – ongeveer 10 gezinnen. Het gaat over eenvoudige pompen die door de bevolking zelf geïnstalleerd kunnen worden. Dat is vrij arbeidsintensief (de waterlaag ligt meestal tussen de vier en de zeven meter diep en de buis wordt door de dorpelingen zelf met de hand in de grond geslagen), maar deze manier

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

12 van 17

http://mad.ly/c19e54

van werken zorgt lokaal voor heel wat extra tewerkstelling en het is milieuvriendelijker, omdat er met lokale materialen gewerkt wordt. Onlangs kreeg het initiatief welkome steun in de vorm van een bijdrage van het Fonds Elisabeth en Amélie van het Koning Boudewijnfonds. Dit fonds richt zich op projecten van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder op het beschikbaar maken van drinkbaar water in het Zuiden. Robert en Christine Blondeel zijn van januari tot en met maart in België. Wie hen wil uitnodigen voor een presentatie over het werk in Madagascar kan daarvoor contact opnemen met Tearfund info@tearfund.be. Luister ook eens naar het ERTS-radioprogramma ‘Zo klaar als pompwater’

Waar groeit het christendom het snelst ? Als we het hebben over het christendom wereldwijd, gaat het vaak over vervolging van geloofsgenoten. Maar er is ook positief nieuws: zo stelde OMF een overzicht op van de landen waar het christendom er sterk op vooruit gaat. Er is zowaar een top 20 van ‘snelst groeiende landen’ in de wereld. DEEL 1: Wat gebeurt er in deze landen? Ben je verbaasd om te zien dat 19 van deze 20 landen in Azië en Afrika liggen? Viel je op dat 11 landen traditioneel de islam aanhangen? Geen enkel land uit deze top is afkomstig uit Europa, Noord-Amerika of Latijns-Amerika. De landen waar de hoogste christelijke groei is op te merken zijn te vinden tussen overwegend niet-christelijke religieuze groepen; hindoes, niet-gelovigen, boeddhisten, moslims en etno-religieuzen. Er vinden duidelijk opmerkbare tendensen plaats in deze landen. In onderstaande tabel staat het jaarlijkse groeipercentage van christenen (AAGR), het aantal jaar dat het duurt voordat het aantal christenen zich verdubbelt, en een vergelijking tussen de situatie in 1970 en de prognose voor 2020. Meer statistieken in de volgende InterCom.

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

13 van 17

http://mad.ly/c19e54

HVK – Project van de maand: Mexico De Mexicaanse grondwet garandeert vrijheid van godsdienst en overtuiging aan al haar burgers maar in de praktijk zijn schendingen van de godsdienstvrijheid een normaal verschijnsel vooral in bepaalde gebieden. Mexico heeft historisch gezien een ingewikkelde relatie met religie. Zowel katholieken als protestanten hebben geleden onder ernstige vervolging in de loop van Mexico ’s geschiedenis. Plaatselijke leiders dwingen vaak een uniformiteit af wat betreft religieuze praktijken en overtuiging. Schendingen variÍren in ernst maar in sommige gevallen kan het niet willen deelnemen of bijdragen aan plaatselijke religieuze praktijken zware gevolgen hebben voor andersgelovigen. In sommige plaatsen kan dit leiden tot vernieling van eigendommen willekeurige gevangenschap, verbanning en geweld. De vele uitheemse christenen in Mexico hebben hulp nodig. Velen moeten een nieuw ambacht leren omdat hun land hen ontnomen is. Voor de vrouwen gaat het hier vooral om het vervaardigen van kleding. Naai- en borduurmachines zijn handig, wanneer ze voldoende getraind zijn om hiermee te kunnen werken.

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

14 van 17

http://mad.ly/c19e54

Deze training krijgen ze op onze basis in Mexico. Ook gerechtelijke hulp is belangrijk opdat recht mag zegevieren en eventueel terug naar huis zouden kunnen of dat elektriciteit en water terug zal worden voorzien. U ziet het de nood is groot en wij willen graag een helpende hand bieden, doet u mee?

Letland-trip van Jeugd met een Opdracht - Brussel YWAM (Youth with a Mission) Zweden en YWAM Letland organiseren een grote zendingsreis naar Letland. Ook Jeugd met een Opdracht Brussel is hierbij betrokken. Tijdens deze reis zullen voedselpakketten en kleding uitgedeeld worden aan de armen. Als je er bij betrokken wilt zijn ben je zeker welkom. Het zal doorgaan van 23 februari tot 2 maart 2014. Meer info bij Ward Maesen: ward@ywambrussels.be

Italiaanse minister waardeert integratiewerk van Evangelische Kerken “De integratie zal plaatsvinden met de hulp van evangelische kerken”. Dat waren de woorden van de Italiaanse minister Cécile Kyenge tijdens een conferentie die op 1 december plaatsvond in San Benedetto del Tronto aan de Adriatische Zee. De bijeenkomst was georganiseerd door de Italiaanse Evangelische Alliantie. Een delegatie van die alliantie had afgelopen zomer ook al een ontmoeting met de minister. Kyenge’s rol in de Italiaanse regering is de integratie van immigranten in de samenleving bevorderen. Ze werd in de afgelopen tijd herhaaldelijk onder vuur genomen vanwege haar streven. “Er is inderdaad weerstand in sommige geledingen van de samenleving, maar in het echte Italië is er wel degelijk plaats voor integratie. En kerken kunnen daarbij een belangrijke rol spelen”. Giacomo Ciccone, voorzirtter van de Italiaanse EA, benadrukte de visie dat integratie mogelijk is wanneer er vrijheid van godsdienst is. De twee staan niet los van elkaar. ‘Evangelische christenen nemen het voortouw bij het scheppen van mogelijkheden voor integratie – uiteindelijk is 10 procent van de immigranten evangelisch christen. Tegelijk dringen ze er bij het parlement op aan om een wet

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

15 van 17

http://mad.ly/c19e54

aan te nemen die meer vrijheid van godsdienst garandeert”. De conferentie kreeg ook het bezoek van de burgemeester van San Benedetto del Tronto en van de plaatselijke vertegenwoordiger van de Italiaanse regering. De directeur van ‘Compassion’ sprak, evenals enkele plaatselijke voorgangers, over de verschillende manier waarop integratie kan plaatsvinden zowel op het lokale als het globale niveau. De conferentie bood een unieke gelegenheid om de positieve bijdrage van evangelische christenen te benadrukken op het vlak van het maatschappelijk welzijn, zeker op een cruciaal terrein als integratie. (bron: Italiaanse EA/EEA)

Impressie Mission-Net Rond de jaarwisseling vond in het Duitse Offenburg het derde Mission-Net congres plaats. Een van de thema’s een ‘missioniaire levensstijl’. Een van de onderwerpen was ‘Missie met een migranten-achtergrond’. In interactieve seminars discussieerden de deelnemers over verschillende aspecten van dit thema. Daarbij ging het over vragen als ‘waarom lijken de klassieke methoden te falen in de kerk van vandaag?’ en ‘waarom wordt er tegenwoordig zoveel gesproken over een ‘missioniaire levensstijl?’. Het waren levendige gesprekken en aan het einde waren er wellicht meer vragen dan antwoorden. De vraag die vandaag de dag dikwijls gesteld wordt, is ‘wat doen doen we en waarom doen we het zo?’ In een van de avondsamenkomsten daagde de Roemeense gastspreker Cristian Barosu de deelnemers uit om na te denken over hun levenswijze en de manier waarop ze zin geven aan hun leven. ‘De keuze voor Jezus is niet van de mogelijke opties, het is de enige weg’ zei deze voorganger. ‘En zelfs als er veel opties zijn, dan nog is er maar één waarheid’. Barosu is van mening dat een van de redenen waarom veel jongeren tegenwoordig niet niet gelukkig zijn, is dat ze op zoek naar de weg. Hij riep de deelnemers op om niet te zijn zoals de oudere broer in het verhaal van de verloren zoon. Als je al jaren in de gemeente hebt gediend, raak ge gemakkelijk in een dagelijkse routine en verlies je je doel uit het oog. De dienst werd beëindigd met een gelegenheid voor de deelnemers om naar voor

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

16 van 17

http://mad.ly/c19e54

te komen en hun toewijding aan God ter hernieuwen. Na de avonddiensten was er steeds de mogelijkheid om nog aan een aantal andere activiteiten deel te nemen. Zo ging heel wat jongeren naar de ‘Art Zone’ om hun gevoelens in tekeningen uit te drukken, terwijl andere naar de lofprijs onder leiding van de Engelse Andy Flannagan. De jonge Europeanen hadden ook de gelegenheid om met een nazorger te spreken over de verschillende onderwerpen die in de conferentie aan bod waren gekomen, of om te gaan zoeken in de database met zendingsvacatures over de hele wereld. Mission-Net is een initiatief van de Europese Zendingsalliantie en de Europese Evangelische Alliantie. (bron: EEA)

Geen product van toeval Handelingen 17: 24 – 27 24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. (HSV) Prachtige tekst als je die echt tot je door laat dringen. ‘De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is’. Wij zijn geen product van toeval, maar een bewust geschapen wezen in een bewust geschapen wereld. Ons leven heeft zin, omdat het door God gewild en gemaakt is. Die God is zo groot, dat Hij niet in tempels past, maar boven alles uitstijgt! En toch heeft Hij ons van Zijn Geest gegeven: 1 Joh 4:13 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. (HSV) Wij dienen niet Hem, maar Hij dient ons! Dat is het bijzondere van God. Wij zijn

18/01/2014 16:30


InterCom 140106

17 van 17

http://mad.ly/c19e54

het namelijk die iets nodig hebben, niet Hij! Hij geeft aan alles leven, zin en adem. Hij heeft niet nodig dat wij Hem dienen, maar Hij dient ons wel. Dat is het beeld en geheim van God, die in Jezus naar de wereld kwam om de wereld weer met zich te verzoenen, zodat wij Hem al tastende zouden mogen vinden, terwijl Hij niet ver van ons is! Handelingen 5:32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.’ (HSV) In 2014 hopen we met de EAV de zoektocht naar de nieuwe structuur en missie te volbrengen. Niet definitief, want uiteindelijk zullen we steeds onze opdracht aan de tijd aan moeten passen. Ik hoop echter dat we nooit ons geloof en vertrouwen in God aan zullen passen. Hij verandert niet, hij is eeuwig en leidt ons op het pad. Hij is het begin en het einde. In en door Hem zijn wij ook met elkaar verbonden en ik hoop dat dat in 2014 ook weer duidelijker mag worden: Joh. 17: 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (HSV) Herman Spaargaren Voorzitter EAV

InterCom - Newsflash is een uitgave van de afdeling Interne Communicatie van de EAV, samenstelling Ciara Goossens en Don Zeeman e-mail: InterCom@EAVlaanderen.be

©2014 Evangelische Alliantie Vlaanderen | Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, België

18/01/2014 16:30

Intercom140106  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you