Page 1

Gebed wordt niet voor niets de motor van de gemeente genoemd. In deze bijlage van InterCom ligt de nadruk op bidden en danken. Of u nu alleen bidt, samen met iemand anders, of in een gebedsgroep in de gemeente: hieronder een aantal suggesties om in gebed bij God te brengen, om samen amen op te zeggen ...

20/10/2013 De derde editie van de gebedsbijlage InterCom sAmen 20/10/2013 - 09/11/2013 Het Gebedsplatform geeft voor iedere dag van oktober een gebedsonderwerp. Het eerste deel stond in de vorige 'sAmen', het tweede deel vindt u hieronder. Voor de eerste week van november staan er ook een aantal gebeds- en dankpunten uit de verschillende gebieden: gemeenten, maatschappij, organisaties, zending, vervolgde kerk, wereldwijd en jeugd. Tussen de 'weken' door enkele gedachten over gebed, en verder richten we de focus op een Vlaams zendingsechtpaar, dit maal Dirk en Nicole WEYTS, die in RoemeniĂŤ werken. Wij hopen dat u ook de komende drie weken weer meebidt. Wilt u het hele rooster van de gebedsmaand afdrukken, dan kunt dat vinden op PrayforBelgium. Maar in de eerste plaats vragen we speciale aandacht voor de gebedszondag voor studenten, op 20 oktober. Voor meer informatie daarover zie: ichtus.be Aan het einde van deze 'sAmen' vragen we u ook aandacht voor IDOP, de Internationale Dag van Gebed voor de Vervolgde Kerk, die dit jaar op 10 november doorgaat. Duidt deze datum alvast aan in uw agenda ! Deze 'sAmen' kan ook als PDF-bestand bekeken worden op onze site: http://www.eavlaanderen.be/publicaties

Bij iedere dag vindt u een 'pictogram' waarmee duidelijk wordt waarvoor er gebed gevraagd wordt. Heeft u voorstellen voor gebedspunten, heeft u andere opmerkingen over deze 'InterCom - sAmen' ? Stuurt u gerust een berichtje aan InterCom@EAVlaanderen.be.


zondag 20/10 Studentenzondag Ichtus! Als gemeente kun je in de dienst bidden voor iedereen die op school of universiteit zit. En vraag eens aan de studenten uit je eigen gemeenten om te getuigen over het studentenleven – en dan niet alleen over blokken en fuiven, maar over hoe het is om als christen je studie en je geloof te combineren.

Gebedsmaand oktober (deel 2) Voor Brussel, onze hoofdstad, zetel van machtige organisaties en internationaal knooppunt; voor Wallonië, dat God ook hen rijkelijk mag zegenen op alle gebied; voor een goede verstandhouding tussen Vlaanderen en Wallonië

Maandag 21/10 voor de Europese Unie: dat Gods hand haar mag behoeden, bijsturen en gebruiken als instrument in zijn plan; dat ze ook de Europese christenen zal helpen meer één te worden; bid voor de christenen die in de EU-instellingen werken

dinsdag 22/10/2013 voor de scholen en de onderwijswereld: voor de scholen van onze kinderen, voor christelijke leerkrachten, godsdienstleraars, Scholen met de Bijbel, hogescholen en universiteiten

woensdag 23/10/2013 voor de media (TV, radio, kranten, tijdschriften, internet…): een nieuw respect voor God; voor open deuren voor het evangelie; dat God geëerd mag worden door mooie kunst; bid voor christelijke kunstenaars

donderdag 24/10/2013 voor het sociale getuigenis van de gemeenten: naastenliefde, opvangwerk onder de zwaksten in onze maatschappij (Matt. 25:45); bid voor christelijke hulpverlenings-organisaties

Vrijdag 25/10/2013 voor een “ethisch réveil” in ons land: normen en waarden; dat er een dam mag opgeworpen worden tegen de toevloed van immoraliteit; voor een herwaardering van het huwelijk; voor sterke “profetische stemmen” (Ef. 5:11-13)

Zaterdag 26/10/2013 dat het verschil tussen licht en duisternis steeds zichtbaarder zal worden (Openb. 22:11); tegen de misleiding van pseudo-religies, neoheidendom, occultisme enz.


Overdenking

Wat gebeurt er als we bidden...? (Deel 2) Door gebed worden werkers op het veld krachtig ondersteund Zendingswerkers gaan door vele veranderingen en aanpassingen heen. Cultuur en taal, eenzaamheid, gezondheid ‌ maar ook confrontatie met duistere machten en krachten. Een hele reeks van zaken waar menselijkerwijs geen doorkomen aan is. Daarom roept de zendeling Paulus zijn medechristenen "er toe op, door onze Here Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij" (Rom 15:30). In het hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting zegt Paulus hetzelfde: "terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen"(Efeze 16:18). Gebed voor hen die in de frontlinie van Gods Koninkrijk staan: dat de liefde tot hun doelgroep toeneemt, dat zij en hun kinderen beschermd en bewaard zullen worden, etc. Gebed houdt de werkers op het veld door de bemoedigingen en kracht die ze ervaren door de gebeden van bidders thuis. Bolwerken van satan kunnen zo geslecht worden. (bron: OMF-BelgiÍ)

Zondag 27/10/2013 voor de migranten, politieke vluchtelingen, allochtonen; voor gastvrijheid bij ons volk (Deut. 10:19, Matt. 25:35) en gezonde integratie; dat we ook veel van hen mogen leren

Maandag 28/10/2013 voor de honderdduizenden moslims in ons land: dat velen onder hen Jezus zullen vinden, dat er gemeenten voor hen zullen ontstaan

Dinsdag 29/10/2013 voor de andere kerken in uw stad: dat zij evenveel of meer mogen worden gezegend dan wij; voor de Rooms-Katholieke Kerk: voor een herontdekking van Gods Woord en alle vernieuwende kracht die daarvan uitgaat

Woensdag 30/10/2013 voor de huidige jonge generatie (kinderen en tieners): dat ze een stevig christelijk fundament zullen krijgen om later geestelijke verantwoordelijkheden op te nemen, en hun leeftijdgenoten te bereiken

Donderdag 31/10/2013 voor opwekking, een geestelijk ontwaken: dat er een machtige wind van God mag waaien over ons land (Ezech. 37:9-10), een geestelijke dooi, dat God zijn gemeente wakker schudt, reinigt, heiligt, koestert en geneest (Ef. 5: 26-27).

-------------------------------------------


Bid dat de kinderen en ouders mogen beseffen wat de maatschappij met Halloween wil bereiken. Want vroeger werden de heidense feesten vervangen door de christelijke feesten, terwijl men nu bemerkt dat de christelijke feesten verdrongen worden door de heidense feesten.

vrijdag 1/11/2013 Vandaag is het De Vlaamse Evangelische Familiedag. Honderden volwassenen en jongeren komen er samen om elkaar, maar vooral God te ontmoeten. Bid dat mensen gezegend zullen worden, en dat deze dag hen zal opbouwen in hun geloof. Bid voor allen die aan deze dag meewerken.

zaterdag 01/11/2013 Boko Haram vermoordt in Nigeria al jaren christenen. Er zijn talloze weeskinderen die hun ouders voor hun ogen op gruwelijke wijze zagen sterven. Er zijn verschillende christelijke weeshuizen, maar de capaciteit is niet hoog genoeg om deze mentaal zwaar gehavende kinderen op te vangen. Bid voor de nodige voorzieningen en Gods zegen over dit getroffen land. Zoek bv. eens het 'Tabitha Projectfonds' op, een mooi initiatief!

Meer informatie over het werk van de familie Weyts kunt u vinden op http://www.talmid.net/


zondag 3/11/2013 Joelson en Esther De Souza Paula – Finch (Rio de Janeiro) bereiken jongeren in samenwerking met een baptistengemeente. Esther’s moeder die op bezoek kwam, gelooft, op basis van een droom en een gesprek met de plaatselijke voorganger, dat de plaats Xerem waar ze wonen sterk beïnvloed wordt door de machten van dood, toverij en misleiding

maandag 4/11/2013 Bid voor de organisatie OMF België, deze heeft als doel de zendingsopdracht van Jezus Christus uit te voeren door individuën, groepen en kerken in België te stimuleren, om te bidden, te geven en/of te gaan naar de volken in Oost-Azië.

dinsdag 5/11/2013 Heer leer ons op een verantwoordelijke manier omgaan met de nieuwe technologieën zoals, IPone,IPad,IPod,G.S.M.,Internet,Televisie. Bid dat we onze tijd nuttig doorbrengen.

woensdag 6/11/2013 Iran: Steeds meer christenvrouwen worden opgesloten om hun getuigenis. Bid voor hen en voor hun gezinnen. Denk ook aan Farshid, die al jaren in de gevangenis zit en aan Mostafa, die onlangs tot tien jaar cel werd veroordeeld.

donderdag 7/11/2013: Ronny en Karin Robben (Borneo) zijn medewerkers in het “Living Waters Village”, gelegen in de jungle. Hier krijgen momenteel honderden kinderen scholing, onderhoud en onderdak. De kinderen komen uit de dorpen in de omgeving. Bid dat de Heer blijft voorzien in financiën voor de bouwprojecten

Vrijdag 8/11/2013 Regeringsleiders in Oezbekistan willen land afnemen van de geregistreerde Baptistenkerk. Dezen gebruikten dit terrein voor hun kinder– en gezinnenkampen. Tijdens één van de kampen kwamen met knuppels gewapende politiemannen en ondervroegen iedereen, zelfs de kleine kinderen.

Zaterdag 9/11/2013 Bid voor de Vlaamse en federale regering, dat de politici ons land correct mogen leiden met oog op de zwakkeren in onze maatschappij. Voor een sterke voorbeeldfunctie en moreel gezag.


Vooruitblik volgende sAmen: Internationale Gebedsdag Vervolgde kerk In de traditionele kerkelijke (Rooms-katholieke) kalender wordt in de maand november plaats gemaakt voor Allerheiligen en Allerzielen. Dan herdenkt men de heiligen uit de geschiedenis en de geliefden die zijn heengegaan. In evangelische kringen wil men in die periode de herinnering levend houden aan de vele christenen die in deze wereld vervolgd worden vanwege hun geloof - en er soms ook hun leven voor geven. Op zondag 10 november is het de International Day Of Prayer, Internationale Dag van Gebed voor de Vervolgde Kerk. Dit jaar ligt de nadruk op de vele christenen in India die vervolgd worden door militanten die van India een (uitsluitend) Hindoe-land willen maken. Andere landen die in de kijker zullen staan zijn Nigeria, Vietnam, Syrië en Azerbeidzjan. Het thema van 'IDOP' is 'Vrij om te volgen' en heeft als ondertitel: 'Tegenwoordig Lijden, Toekomstige Heerlijkheid', naar aanleiding van de tekst in Rom. 8:17-18. Er zijn meer dan 100 miljoen christenen in deze wereld die vanwege hun geloof vervolgd worden. In ruim 130 landen - ook in België - wordt voor hen gebeden. Eén zondag per jaar staan we in het bijzonder bij deze christenen stil. Het zou daarom goed zijn om die dag in de dienst speciale aandacht te hebben voor de medegelovigen die elke dag hun leven op het spel zetten. Meer informatie in de InterCom van 4 november en de sAmen van 10 november. Engelstalige info, waaronder een korte inleidende video, vindt u alvast op idop.org Samenstelling: Ciara Goossens en Don Zeeman. Met dank aan Jan Versweyveld, Greet Van den Bergh-Van Hove en Eugeen Rens.<Meer info: EAV, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, 03/4880430, InterCom@EAVlaanderen.be ©2013 EAV | EAV - Boomlaarstraat 12 - 2500 LIER

This email was sent to samen@eavlaanderen.be. To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list. View this email on the web here. You can also forward to a friend. Unsubscribe Powered by Mad Mimi ®

Samen131020printable  
Samen131020printable  
Advertisement