Page 1

Vastuullisuuskonsepti 2020

Integratalaisuus Kaikki se, mitä me tarkoitamme vastuullisuudella. 1


Kuin ihminen


Vastuullisuuskonsepti

Integrata on hyvä yritys Integrata on yritys kuin ihminen. Teemme tiimityötä tositarkoituksella ja meillä on hyvä yritys pyrkiä jatkuvasti parempaan.


Vastuullisuuskonsepti

#integratalainen Integratalainen uskoo, että tiiminä

Myös johtamiseen. Meillä kaikkiin voi

kestävyydestä. Integratalainen

olemme vahvempia, kuin yksilöinä:

luottaa: integratalainen tekee sen,

vastuullisuus, integratalaisuus, on oikeita

Me olemme Integrata.

minkä lupaa. Myös kaikki tekeminen

tekoja.

on avointa kaikille. Mokia myöten. Me integratalaiset tuotamme

Vastuullisuuskonsepti on osa

asiakkaillemme humaania huomisen

Integratalaisuus näkyy arjen

tapaamme kuvata rehellisesti

HR:ää – toisemme ja vastuumme tuntien.

aktiviisina tekoina. Se on sosiaalista ja

auki integratalaisuutta sekä tehdä

kulttuurista vastuuta – integratalaisista

töitä yhteisten – integratalaisten ja

Integratalainen haluaa osallistua. Ja

ja asiakkaistamme. Vastuuta

yhteiskunnallisten – tavoitteiden

Integrata haluaa, että kaikki osallistuvat.

ympäristön, talouden ja yhteiskunnan

eteen. Tehdä paremmin. 5


Me olemme integratalaisia Integratalaiset ovat tiimi, jolle vastuullisuus on todellisia tekoja. Rehellisestä tavastamme pyrkiä parempaan syntyy se aito integratalaisuus, mistä meidät tunnetaan. 6


Vastuullisuuskonsepti

Kuvassa Helsingin Villasukkatehtaan villasukat sekä toimistopyörä.

Integratalaisuus on arjen aktivismia. Ympäristökestävyys

Huomioimme ympäristön jo työmatkalla, kuin myös muissa päivän valinnoissa. Haluamme tulevaisuudessa tuottaa hiilineuraalia, digitaalisesti kestävää palvelua. Integratalaisuus on yhtä kuin välittämisen kulttuuri.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Humaanissa huolenpidon mallissa yritys huolehtii ihmisistään myös siellä, minne sen vastuu ei välttämättä tavallisesti ulotu. Autamme myös asiakkaitamme huolehtimaan heidän ihmisistään.

Yhteiskuntavastuu

Teemme yhteisvastuullisia valintoja ja tekoja yhteiskunnallisen hyvän eteen. Olemassaolomme tarkoitus, suunta ja tavoite tähtäävät kaikki kestävämpään huomiseen. 7


HR:n kokonaispalvelu

P A LV E L U P AT T E R N

8

HR:n kokonaispalvelu kuosissa


* Brändin ydin, ks. Brand book s. 8

Vastuullisuuskonsepti

** Arvolupaus, ks. Brand book s. 8

Humaania HR-alan kokonaispalvelua Tarjoamme asiakkaillemme

asiakkaidemme arkea ja

kulttuurisen kestävyytemme perusta.

integratalaisella ihmisyydellä humaania

työpäiväkokemusta. Sosiaalinen ja

Teemme tasapainoista kasvua, joka ei

HR-alan kokonaispalvelua*. Jotta asiakas

kulttuurinen vastuu ulottuu siis satojen

perustu pikavoittoihin tai varantojen

voisi huoletta jättää hoteisiimme koko

asiakasyritystemme henkilöstön

vippaamiseen.

henkilöstöhallintonsa.

hyvinvointiin! Kestävä talous luo edellytykset

Arvolupauksemme** on tuottaa

Integrata on integratalaisten

hyvinvoinnin vaalimiselle ja sen

asiakkaillemme huomisen

omistama. Tunnemme taloudellisen

lisäämiselle. Tavoitteet viitoittavat

henkilöstöhallintoa. Uurramme uraa

vastuun takataskussa. Kestävä

tietä taloudellisen ja yhteiskunnallisen

karsimalla kuraa: parannamme

talous on koko sosiaalisen ja

vastuumme osalta. 9


Integrata 2021

10

Olemassaolon tarkoitus

Suunta

Hyvä yritys. Tiimityötä tarkoituksella.

Humaania HR-alan kokonaispalvelua.

Ihmispositiivinen työpaikka

Ihmistäminen

100 % integratalaisten omistama

Kokonaispalveluasiakkuudet

Asiakasarjen helpottaminen

Digitalisaatio ja automaatio

Toimialan tulevaisuuden humanisaatio

Vuoropuhelu


Vastuullisuuskonsepti

Tavoite

Ikuinen Integrata. Vaikuttava työ. Evolutiivinen edelläkävijä Kestävä kasvu Terveellinen työpaikka, josta jäädä eläkkeelle Vastuullinen vaikuttaminen

11


Vastuullisuuskonsepti 2020

Tavoitteet ja teemat teoissa Integratalainen vastuu – integratalaisuus – on teemoiteltu vaikuttamiseksi kolmen eri kokonaisuuden ympärillä: Ympäristökestävyys sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu sekä yhteiskuntavastuu. Ohesta löydät muutamia esimerkkejä teoista teemojen ympärillä.

Lisää pyrkimyksiä parempaan

integrata.fi/integratalaisuus

Kuvassa integratalainen luomupuuvillainen kestovaippa.


Vastuullisuuskonsepti

Ilmasto ja hiilijalanjälki Ympäristökestävyys

Kestävä kehitys ja ylisukupolvisuus Kierrätys ja kiertotalousajattelu

Huolenpito ja hyvinvointi Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Tasapuolisuus ja täysivaltaisuus Merkityksellinen työ ja turvallisuus

Vaikuttaminen ja vapaaehtoistyö Yhteiskuntavastuu

Ekologinen kestävyys Muutoksen mindset: Vastuuttamo

13


Ympäristökestävyys

Ilmasto ja hiilijalanjälki

Kestävä kehitys ja ylisukupolvisuus

Kierrätys ja kiertotalousajattelu

Haluamme tietää hiilijalanjälkemme

Integratalaisen syntyneelle lapselle

Anne Taanin -kierrätystorilla käytetty

(ja alkajaisiksi selvitämme sen).

avatulle arvo-osuustilille lahjoitetaan

tavara kiertää integratalaisten

Kuljemme kiskoilla ja toimipisteiden

100 € kasvamaan eläkesäästöä.

perheiden kesken. Toimistoilla

sijainnitkin on suunniteltu sen

Lahjoituksella halutaan turvata

huomioidaan kierrätys ja

mukaan. Tsemppaamme toisiamme

ylisukupolvisesti lapsen

kulutuksessa kiertotalousajattelu.

työmatkaliikuntaan. Mahdollista

tulevaisuutta ja hyvää

Esimerkiksi välipaloja tilataan

matkustusta kompensoidaan. Tavaran

vanhuutta. Lisäksi lapsi saa

hävikkiruokapalveluista ja kertsien

voi vaihtaa hyväntekeväisyyteen.

luomupuuvillaisen kestovaipan.

käyttöä kannattaa harkita.

14


Lisää pyrkimyksiä parempaan

integrata.fi/integratalaisuus

Kuvassa Matsmart Suomen hävikkiruokapakkaus.


Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Huolenpito ja hyvinvointi

Tasapuolisuus ja täysivaltaisuus

Merkityksellinen työ

Keskusteluapua, tukea, koutsausta,

Integrata on 100 % integratalaisten

Manifeston mukaiset arvoasetelmat

liikunta- ja vaikuttamismahdollisuuksia

omistama. Jokainen integratalainen

tähtäävät merkitykselliseen työhön ura-

löytyy. Työtavoissa tähdätään

on tasapuolisesti täysivaltainen

ja imurinputken välillä. Teoilla tuetaan

aivoterveyteen. Integratalaisilla on

ensimmäisestä työpäivästään alkaen.

integratalaisen kulttuurin kestävyyttä ja

kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Tarkoittaa paitsi firman luottokorttia,

ihmisten sisäistä motivaatiota. Merkitys

sekä sairaskuluvakuutus. Myös

myös roolia päätöksenteossa.

muotoutuu myös aidosta halusta

tietoturvan ISO-standardi tuo turvaa.

tuottaa parasta mahdollista palvelua

Huolehdimme lisäksi asiakkaistamme.

asiakkaillemme – ja mahdollisuudesta päättää tavasta tehdä se.

16


Yhteiskuntavastuu

Lisää pyrkimyksiä parempaan

integrata.fi/integratalaisuus

Vaikuttaminen ja vapaaehtoistyö

Ekologinen kestävyys

Muutoksen mindset: Vastuuttamo

Likiky kannustaa paitsi liikunnalliseen

Integratalaiset eivät pelkästään

Olemme vasta matkalla muutokseen.

hyvinvointivaikuttamiseen, myös

luovu muovista; karsimalla

Millaisen yhteiskuntavastuullisen

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen:

manuaalista kuraa ja räjäyttämällä

teon sinä integratalaisena tekisit

Vapaaehtoistyön tekemisen

paperit pöydältäsi, teemme

seuraavaksi? Loggaa LaaSiin ja nosta

palkallisena valitsemassaan

digitaalisesti kestävämpää huomista.

Vastuuttamossa virtuaalinen

kohteessa on mahdollista

Haluamme tulevaisuudessa tuottaa

kätesi pystyyn paremman

yhdessä vähintään yhden toisen

hiilineuraalia, digitaalisesti kestävää

huomisen puolesta!

integratalaisen kanssa.

palvelua sekä jättää positiivisen ympäristökädenjäljen. 17


Vastuullisuuskonsepti

Toimialan suunnannäyttäjä Okei, ollaan rehellisiä. Olemme vasta matkalla muutokseen. Välillä se tuntuu siltä, kuin hiihtäisimme hiekassa: Jotta voimme tehdä tavoitteemme mukaista vaikuttavaa työtä, tulee meidän kantaa vastuumme toimialan suunnannäyttäjänä – kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

18


Vastuullisuuskonsepti Antiesite 2019

Hiilineutraaliksi hyväksi yritykseksi? Vastuullisuus on vakavaa, mutta miksei myös hauskaa. Samoilla suksilla parempaan pyrkiminen auttaa. 19


Vastuuttamo

Etsitään ideoita integratalaisen huomisen puolesta Mitä tekoja tarvitaan lisää, jotta jatkuvan muutoksen mindset toteutuu? Vastuuttamo on yhdessä opettelua. Oletko kiinnostunut ottamaan koppia kokonaisuuden kehittämisestä? Ole yhteydessä johtavaan toimitusjohtajaan.

20


21


integrata.fi 24

Profile for Integrata

Integratalaisuus  

= Integratan sisäinen vastuullisuuskonsepti avoinna kaikille. Kaikki se, mitä me tarkoitamme vastuullisuudella.

Integratalaisuus  

= Integratan sisäinen vastuullisuuskonsepti avoinna kaikille. Kaikki se, mitä me tarkoitamme vastuullisuudella.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded