Integrata Brand Book

Page 1

Brand Book Brändikirja eli käytännössä kaikki, mitä olet aina halunnut tietää meistä.

1


Kuin ihminen

2


Humaania HR-alan kokonaispalvelua. Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

3


Johdanto...............................................................

5

Värit .......................................................................

6 Mitä? Miten? Miksi? ............................................... 7 Brändin ydin ja arvolupaus ��������������������������������� 8

Typografia..........................................................

Me olemme Integrata ���������������������������������

Logo eli yritystunnus ��������������������������������

10 Logoversiot........................................................... 14 Responsiivinen logo ............................................. 15

Slogan ja lupaukset ����������������������������������

17 Slogan ................................................................... 18 Palvelulupaukset.................................................. 20

Muut graafiset elementit ������������������������ Tunnuselementit................................................. Palvelupattern..................................................... Palveluikonit........................................................ = ........................................................................... Mikroanimaatiot.................................................. Kuvituselementit.................................................

Kuvamaailma...................................................

22 24 25 26 28 30 31

32 Valokuvat ............................................................ 33 Värimaskit .......................................................... 36 Henkilökuvat ...................................................... 38

4

40 Pääväri................................................................... 41 Väriarvot................................................................ 43 45 Kerro se kirjaimin................................................. 47

Tone of Voice....................................................

48 Kerro se kukkasin.................................................. 49

Ilmentymät ....................................................... Lomakkeistot........................................................ PPT-pohjat ............................................................ Esimerkkejä .......................................................... Digialustat............................................................. Sähköpostiallekirjoitukset ����������������������������������

50 52 55 56 63 64

Sosiaalinen media ......................................

66

Somekanavien tarkoitus ����������������������������������� 66 Käytännöt ............................................................. 68

Brändihierarkia ..............................................

76


Johdanto Integrata on henkilöstöhallinnon

Tämä Brand Book on käsikirja,

Jokainen kohtaaminen asiakkaan

hiekkalaatikolla uraa uurtava

jonka avulla kerromme tavastamme

kanssa on yhtä kuin Integratan

asiantuntija. Integratalaiset karsivat

olla olemassa muille. Se avaa,

brändi. Tästä opuksesta löytyy jeesiä

kuraa tuottamalla humaania HR-

millaisista palasista yhtenäinen ja

näihin(kin) tilanteisiin.

alan kokonaispalvelua. Pistämme

luotettava brändimme koostuu,

parastamme työpaikkojen HR:ään,

miten suhtaudumme siihen ja

Lisäksi Integrata Brand Book on

palkkahallintoon ja johtamiseen.

miten viestimme niin sisäisissä kuin

tarkoitettu työkaluksi markkinointia

Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

ulkoisissakin kanavissa. Brand Book

ja viestintää tekeville tahoille.

Toimimme yrityksenä kuin ihminen.

on tarkoitettu avuksi integratalaisille: 5


Me olemme Integrata ‘Me’ on sana, jolla kuvataan useampaa kuin yhtä osansa summaa. Käytetään myös tarkoittamaan tiimiä. 6


Muotoilemme henkilöstöhallinnon ja johtamisen Mitä?

palveluja, jotka parantavat yritysten henkilöstön ja HR:n työpäiväkokemusta: Karsimme kuraa!

Toteutamme kokonaispalvelua, tunnemme Miten?

prosessit järjestelmien ympärillä ja teemme kaiken ihmiset ensin.

Jotta työelämästä tulisi parempaa. Uurramme uraa Miksi?

karsimalla kuraa – poistamme kitkaa. Teemme harmitonta HR:ää, jotta kaikki voivat keskittyä arvoa tuottavaan työhönsä.

7


Brändin ydin

Arvolupaus

Humaania HR-alan kokonaispalvelua. Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

Huomisen henkilöstöhallintoa. Uurramme uraa karsimalla kuraa.

Se, mitä haluamme asiakkaamme muistavan meistä. 8

Se, mitä lisäarvoa asiakkaamme saa meiltä.


9


Logo Yritystunnus Yritystunnus eli logo on yrityksen tärkein tunnistettavuustekijä. Ihan tosi. Integratan logo koostuu gemenoin ladotusta yritysnimestä. Logon pääväri on punainen, mutta tunnusta voidaan käyttää myös valkoisena (negatiivi) sekä tarpeen mukaan mustana. Logon käyttötavat ja sitä koskevat ohjeistukset on esitelty jäljempänä.

Yritystunnus, jolla on tarkoin määrätty graafinen esitystapa. Yritys tunnistetaan logon perusteella.


INTEGRATAN YRITYSTUNNUS ELI LOGO PERUSMUODOSSAAN PUNAISENA

11


NEGATIIVIMUOTOINEN LOGOVERSIO KÄYTETÄÄN VÄRI- TAI KUVAPINNAN PÄÄLLÄ

12


MUSTA LOGOVERSIO KÄYTETÄÄN MUSTAVALKOJULKAISUISSA

13


Logon ympärille jätetään aina suoja-alue, joka erottaa tunnuksen ympäristön mahdollisista Suoja-alue

muista elementeistä, esimerkiksi toisista logoista. Suoja-alue on esitetty ohessa. Suoja-alueen koko on aina vähintään tunnuksessa esiintyvän a-kirjaimen korkeus.

Logoversiot

Integratan logon minimikoko on leveydessä 30 mm.

Logoversiot löytyvät Tiedostamosta.

Minimikoko

Logo minimikoossa esitetty oikealla. Logon käyttö

Jos et löydä, kysythän apua

minimikokoa pienemmässä koossa ei ole

markkinoinnista.

suositeltavaa. Logon mittasuhteita ei tule muuttaa.

Asioidessasi esim. painotalon

Logoa ei tule käyttää kuvan päällä valkoisella

kanssa, voit toimittaa koko paketin.

pohjalla (.jpg). Kuvan päälle valitaan aina logoversio

Ammattimainen paino tietää, miten auttaa sinua ja mitä logoversiota kulloinkin tulee käyttää. 14

Käyttö kuvan päällä

ilman taustaa, esim. .pdf- tai .png-muotoinen logoversio logopaketista.


X

X

Responsiivinen logo Digitaalisten alustojen alati 30 mm

muuttuessa logossa otetaan huomioon myös responsiivisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa perusmuotoisen logon skaalaamista pelkistäen mobiilialustoissa siten, että brändin tunnistettavuus säilyy. Integratan responsiivinen logo on esitetty ohessa. 15


16


Slogan ja lupaukset Slogan on yrityksen iskulause, joka kiteyttää toiminnan tarkoituksen. Sen tärkeimmät tehtävät ovat jäädä mieleen ja jäädä mieleen. Palvelulupauksilla tarkoitetaan sitä lisäarvoa, jota yritys tuottaa henkilöstölleen, asiakkailleen ja asiakkaan asiakkaille. 17


Kuin ihminen INTEGRATAN SLOGAN

18


Yritys kuin ihminen Yrityksemme ytimekäs iskulause kätkee sisäänsä toiminnan arvopohjan ilman päälleliimausta: Integrata on kuin ihminen. Tällä viitataan tapaamme kohdata ihmisiä yksilöinä sekä tuottaa palvelua ihmisille – tiimiläisille, asiakkaille ja heidän asiakkailleen. Slogania käytetään ohessa esitetyssä visuaalisessa muodossa brändiviestinnässä. Sloganin voimaa voidaan kuvallisesti tehostaa käyttämällä on yhtä kuin -symbolia sen yhteydessä.


Palvelulupaukset

Tosissaan, mutta ei vakavissaan

Uurramme uraa karsimalla kuraa

Huomisen henkilöstöhallintoa

Tuotamme HR-alan kokonaispalvelua

Olemme edelläkävijä.

Integratan edelläkävijyys pohjautuu

tosissaan, mutta emme koskaan

Integratalaisten osaaminen

vankkaan kokemukseemme HR:stä

vakavissaan. Osaaminen on tiukkaa,

yhdistettynä automaatioon sekä

ja näkemykseen sen huomisesta.

pipot ei! Asiakkaan huolet otamme

asiakaskohtaisesti muotoiltuihin

Siksi teemme jo tänään asioita, joihin

aina todesta eikä vakavilla asioilla

prosesseihin on lupaus palvelusta,

muut vasta heräilevät huomenna.

vitsailla. Työtä tehdään hyvällä

jonka avulla jokainen voi keskittyä

Avullamme on mahdollisuus hankkia

sykkeellä, mutta hauskalla

omaan arvoa tuottavaan työhönsä.

helpompaa huomisen HR:ää jo

otteella.

Poistamme kitkaa ja käsityötä.

tänään.

20


21


Muut graafiset elementit Muut yrityksen ilmeeseen liittyvät elementit ja ikonit, joita käytetään viestin tukemiseen ja lisäarvon luomiseen. 22


Tunnuselementit, palveluikonit ja palvelupattern Ilmeen muina tunnuselementteinä

Palveluillemme on olemassa

Kokonaispalvelupatternin (s. 25) avulla

toimivat seuraavalla aukeamalla

omat graafiset elementtinsä –

tuemme ajatusta siitä, että myymme

24–25 esitetyt graafiset muodot

palveluikonit – joita käytetään

kokonaispalvelua. Yksittäisten

Integratan brändivärissä. Aukeamalla

aukeamalla 26–27 esitetyssä

palveluikonien voidaan nähdä

28–29 esitetty on yhtä kuin

muodossa staattisina tai animoituina

nousevan kuosista: Asiakas voi ostaa

-symboli sekä mikroanimaatiot ja

ohjeen mukaisesti. Ikoneilla

meiltä koko HR:n kokonaispalveluna!

kuvituselementit sivuilla 30–31.

esimerkitetään palveluvalikoimaa.

Kokonaispalvelupatternia voidaan

Kysy tarvittaessa näiden

Esimerkit animoiduista ikoneista

käyttää joko staattisena graafisena

käytöstä markkinoinnista.

löydät integrata.fi.

elementtinä tai animoituna. 23


IKONIELEMENTTIEN ERI MUODOT ESIMERKITETTYNÄ 24


KOKONAISPALVELUPATTERN 25


Palveluikonit

Matka- ja kuluhallinta

Työajanhallinta

Palkkahallinto

HR-ikonissa loppukäyttäjäyrityksen

Matka- ja kuluhallinnan ikonissa

Työajanhallinta-ikonissa aika etenee

Palkkahallinnon ikoni kasvaa

henkilöstö on fokuksessa. Ihmisen

kulut liikkuvat kahteen suuntaan

“kellon pyöriessä”. Samassa

fokuspisteestä ja jakaa “siivuja”

symboli kasvaa, käy asian ytimessä

kuvastaen palvelun kuluja

ikonissa voidaan nähdä pöydän

saajilleen.

ja laajenee takaisin alkumuotoonsa.

muotoilevaa ja virtaviivaistavaa

ympärillä myös ihmiset tai (t)yön ja

luonnetta.

vapaa-ajan tasapaino.

HR

26


Konsultointi

Johtaminen

RPA

R&A

Konsultointi-ikonissa elementit

Johtamisen ikoni kasvaa

Ohjelmistorobotiikkaikonin liike on

R&A-ikonissa liike kuvastaa

liikkuvat kehittämisen keskiöön ja

fokuksesta yhteisöohjautuen ja

kaksisuuntaista: ylös- ja alas, ku-

dataohjattua ihmisanalytiikan

palaavat reunoille kuvastaen

olennaiseen keskittyen, mikä

vastaen rutiiniprosessien automati-

tietojen keruuta ja muotoilua

päämäärätietoisen

kuvastaa modernia johtamisen

saatiota. Tekoälyn avulla toteutetut

ajantasaisesti ja luotettavasti.

konsultointipalvelutuotteen

tapaa tiimiläisten aidon tarpeen

HR-ratkaisut helpottavat asiakkaan –

Tieto hilloutuu keskiöön, helpottaen

syntyä.

pohjalta – ei esim. joustamattomasti

ja integratalaisten – arkea.

päätöksentekoa ja johtamista.

ylhäältä alas. 27


28


=

Tunnuselementtinä käytettävää on yhtä kuin -symbolia voidaan käyttää digitaalisissa alustoissa kuvamaailman yhteydessä tai painetuissa ilmeen sovelluksissa viestimään sanattomasti sloganin Kuin ihminen voimaa. Kun katsot oheista kuvaa tai kun ihminen nostaa tämän kahvikupin kasvojensa eteen hän on yhtä kuin integratalainen. Symbolia voidaan käyttää myös logon asemesta silloin, kun yhteys Integratan brändiin on muutoin ilmeinen.

29


A

B

C

Mikroanimaatiot Mikroanimaatioilla voidaan tehostaa ihmisyyden ja edelläkävijyyden viestejä kaikessa digitaalisessa viestinnässä – ne tuovat esiin visuaalista persoonaa. Animaatioissa esiintyvien graafisten elementtien muodot ovat tuttuja brändin tunnuselementeistä, ja niiden liikkeellä, suunnalla ja perspektiivillä kuvataan uran uurtamista, eteenpäin menemistä. Löydät mikroanimaatioitamme mm. GIFeinä Giphystä, Instagramista tai Teamsistä.

30


Kuvituselementit Kuvituselementit jäljittelevät myös on yhtä kuin -symbolin muotoja ja ovat nekin matkalla eteenpäin. Niitä voidaan käyttää mm. ohessa esitetyin tavoin esim. Integratan tai emoyhtiö Integrata Imperiumin painetuissa tai digitaalisissa sovelluksissa. Ks. myös s. 76, Brändihierarkia.

Tosissaan, mutta ei vakavissaan. 31


Kuvamaailma Valokuvat, jotka ovat osana Integratan visuaalista identiteettiä.


Valokuvat Kuvamaailmamme on ihmisläheinen. Kuvissa esiintyy ihka-aitoja integratalaisia autenttisissa toiminnallisissa kohtaamisissa. Modernein otoksin ja rajauksin viestimme paitsi palavasta tosissaan tekemisen meiningistä, myös integratalaisesta vitsihuumorista (eli siitä ei vakavissaan -osuudesta). Kuvamaailmamme on näin nivottu brändin ytimeen ja palvelulupaukseen.


34


35


Kuvamaski

Värimaskit Kuvien päällä voidaan käyttää ohessa esitettyä kuvamaskia. Kuvamaskeja käytetään ainoastaan Integratan punaisena koko kuva-alan päällä (Multiply-maski koko kuva-alassa, Color-maski 50 % alasta vasemmalla). Maskien Transparency-asetusta (Multiply/Color) sekä opasiteettia (läpinäkyvyysaste) tulee noudattaa. Tehokeinona voidaan käyttää myös kuvituselementillä tehtyä elementtimaskia, joka on esitetty viereisellä sivulla. 36

Integrata red + Transparency: Multiply, 60 % opacity + Color, 100 % opacity


Elementtimaski

Kaksi elementtiä päällekäin. Integrata red + Transparency: Multiply, 30–60 % opacity + Color, 100 % opacity 37


Henkilökuvat Henkilökuvamaailmamme viestii yrityskulttuuristamme – ihmisyydestä. Kuvien tyyli pohjautuu sekin brändin ytimeen ja palvelulupaukseen Tosissaan, mutta ei vakavissaan. Henkilökuvilla korostetaan myös kilpailuetuamme: integratalaista asiantuntemusta. Osaaminen on tiukkaa, pipot eivät. Rekrymarkkinoinnissa käytettävät kasvot sovitaan ja kuvataan erikseen.

38


39


Värit

Näet jo punaista? Punainen on yksi perusväreistä. Punaista käytetään yleensä silloin, kun halutaan herättää huomiota. Ja mehän halutaan. Punaisiin pukeutuvat tiimit ovat myös menestyneet urheilussa muita värejä käyttäviä paremmin. Vain muutamilla seikoilla brändivärivalintaa selittääksemme. Todellisuudessa väri kuitenkin kertoo siitä, että kaikessa tekemisessämme on punainen lanka.

Integratalle määritellyt yritysvärit, joiden avulla yritys on tunnistettavissa jo pelkästään värien perusteella. 40


CMYK 17, 100, 100, 0 PMS 186 C RGB 199, 12, 14 HEX #C70C0E


Värit Integratan pääväri on punainen.

visuaalinen viestintä on mahdollista.

käytettävät HEX-arvot (#).

Tukivärit ovat tumma burgundin-

Kaikkia värejä voidaan käyttää ns.

Huomioitavaa on, että CMYK- ja PMS-

punainen ja tumma harmaa sekä

tintteinä, kuten esim. tässä tekstissä

värijärjestelmien tuottamat värisävyt

musta ja valkoinen. Tukivärien

tummaa harmaata 60 % tint.

poikkeavat toisistaan jonkin verran.

määrä on tarkoituksella pidetty

Samoin on luonnollista, että

hillittynä, jotta brändiviesti pysyy

Integratan kaikille väreille on

värit voivat toistua erilaisina eri

johdonmukaisena. Tukivärejä

määritelty painovärit: CMYK ja PMS

näyttöpäätteillä, tai kun ne

on kuitenkin riittävästi, jotta

(Pantone), sähköisen viestinnän RGB-

painetaan eri painomateriaaleille.

monitasoinen ja kerroksellinen

väriarvot sekä verkkosivuilla

42


Pääväri

Tukivärit

CMYK 17, 100, 100, 0

CMYK 30, 100, 75, 40

CMYK 70, 65, 50, 60

CMYK 0, 0, 0, 100

CMYK 0, 0, 0, 0

PMS 186 C

PMS 7421 C

PMS Black 7 C

PMS Process Black

PMS Process White

RGB 199, 12, 14

RGB 127, 25, 35

RGB 53, 50, 56

RGB 0, 0, 0

RGB 255, 255, 255

HEX #C70C0E

HEX #7F1923

HEX #353238

HEX #00000

HEX #FFFFFF 43


44


Typografia Brändifontit. Tekstin ja kirjainten asettelu sekä määrittely, mikä antaa yrityksen kirjoitetulle kielelle visuaalisesti yhtenäisen muodon. 45


OTSIKKO | Quicksand Bold, Size 300, Leading 260, Kerning Optical, Tracking -40

Quicksand Bold

LEIPÄTEKSTI 1 | Open sans, Size 30, Leading 47, Kerning Metrics, Tracking

Open Sans. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem.

LEIPÄTEKSTI 2 | Open sans, Size 22, Leading 47, Kerning Metrics, Tracking Open Sans. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcueu ligula. 46


Kerro se kirjaimin

ja sommitteluista, joita ovat itse

Leipätekstille on määritelty oma

kirjasin, kirjainten muoto ja asettelu

kirjasin, joka on Open Sans ja sen eri

(Uppercase/Lowercase) sekä välistys

leikkaukset: Light, Regular, Semibold,

(Tracking + Kerning).

Bold ja Ekstrabold sekä Italic. Leipäteksteissä käytetään pääasiassa

Painetuissa materiaaleissa pyydämme

Regular-leikkausta.

huomioimaan, että Quicksandin Integratan otsikoissa käytettävä

välistys (Kerning) on lisäksi asetettu

Fontit löytyvät valmiina

kirjasin eli fontti on Quicksand.

tilaan Optical. Kerning säätää

integratalaisten koneilta sekä

Quicksand-fonttia käytetään kaikessa

yksittäisten kirjainmuotojen välisen

Integratan PPT- ja Word-mallipohjista

Integratan painetuissa markkinointi-

tilan, kun taas Tracking (kirjainten

(Open in Desktop App), eikä niitä

ja viestintämateriaaleissa sekä

välinen etäisyys) säätää välimatkan

tule muuttaa. Jos ei jostain syystä

mahdollisuuksien mukaan

tasaisesti eri merkkien kesken.

voida varmistua brändifonttien

digitaalisilla alustoilla.

Italicia voidaan käyttää harkiten

toimivuudesta erityisessä

korostustarkoituksessa.

digiympäristössä, käytetään sähköisesti Arial-kirjainperhettä.

Kirjoitettu ulkoasu koostuu oheisista typografisista tekstimäärittelyistä

Ihanan monimutkaista! 47


Tone of voice Ei se, mitä Integrata sanoo, vaan miten Integrata sanoo. 48


Kerro se kukkasin

kielellisesti rikas. Emme tyydy

makua. Lisäksi luomme viesteihin

latteuksiin, vaan rakennamme

ajanmukaisia lisätasoja mm. emojein

omalla äänellämme asiakkaidemme

ja symbolein. Äänensävyllemme

luottamusta värikkäin sanakääntein

ominaista on myös ytimekkyys

ja puolivillaisin puujalkavitsein.

sekä alkuriimit: Harmitonta HR:ää.

Viestissämme on voimaa ja se on

Priimaa palkanlaskentaa. Tuskatonta

suunnattu kohderyhmälle, joka

työajanhallintaa. KVG myös ’JVG’.

on yhtälailla avoin, välittävä ja nykyaikainen, kuin mekin.

Integratan tone of voice – äänensävy,

Brändille määritelty äänensävy ei tarkoita asiantuntijoiden kirjoitetun

brändin ääni – erottaa meidät

Brändin äänensävy on rento ja

kielen rajoittamista, päin vastoin.

muista. Kaiken puhutun ja kirjoitetun

ymmärrettävä. Olemme aina

Annamme kaikkien kukkien kukkia

takana ovat ihmiset, integratalaiset.

liikkeellä positiivisella tulokulmalla.

ja jokaisen ilmaista itseään itsenään.

Tavassamme viestiä itää huumorin

Sarkastinen vitsikin sopii silloin

Tästä brändin äänen yksilöllisyydestä

kukka. Integratan tapa puhua

tällöin. Mutta koska sarkasmi

ja yhteisestä vitsihuumorista

on toimialalla tunnistettava ja

on vaikea laji, huomioithan, että

syntyy se aito ääni, josta

yksilöllinen: huumorintajuinen,

emme koskaan kuitenkaan ole

Integrata tunnetaan.

positiivinen, ajanmukainen ja

ylimielisiä tai osoita huonoa 49


Brändiilmeen ilmentymät Ilmeen graafiset ilmentymät eli lopputuotteet, joihin Integratan brändi-ilme on implementoitu. 50


Eikä vieläkään vakavissaan Integratalaisissa brändi-ilmeen ilmentymissäkään ei säästellä huumorissa. Olipa se sitten omaa olutta, painettua mediaa, juoksutrikoot, promootioauto, oma sovellus tai sukunäköiset wordmarkit. Seuraavassa on esitelty erilaisia brändi-ilmeen ilmentymiä.

51


käyntikorttiasi markkinoinnista.

lomakepohjan asettelu, värit,

Taittotyön ja painatuksen

typografia ja mittasuhteet. Ps. Ethän

läpimenoaika on n. yksi viikko.

tulosta turhaan.

Meillä on käytössä myös

PowerPoint-pohjat ovat

C4-kirjekuori (jos joku nyt vielä

brändi-ilmeemme mukaiset ja

pistää perinteistä postia, kun noin

HD-tasoiset. Pohjien käyttö on

muuten tykätään säästellä luontoa

ohjeistettu erikseen. PPT-pohjat

ja paperia...). Kuoren ulkoasu on

mukautuvat käyttäjäänsä, eli niitä

Käyntikorttimme koko on 90x50

minimalistinen. Mallikuva s. 54.

voi modata mielensä mukaan, mutta

mm. Kortti on kaksipuolinen.

Mallista käy ilmi kuoren asettelu,

niiden yleisulkoasua ei tule muuttaa.

Oheisesta mallikuvasta käy ilmi

värit, typografia ja mittasuhteet.

Lomakkeistot

kortin asettelu, värit, typografia

Mallikuvasta s. 55 käy ilmi

ja mittasuhteet. Integratalaiset

Integratan Word-lomakepohja

pohjien yleisilme. Pohjien master-

verkostoituvat ensisijaisesti

on kokoa A4 ja se on käytössä mm.

dioille on luotu valmiiksi kaikki

digitaalisesti, mutta mikäli kuitenkin

muistioissa ja kaikissa sisäisissäkin

tarvittavat diamallit, joita voit valita

kaipaat kättä pitempää tilaisuuteen

dokumenteissa. Malli sivulla 54

käyttöön ’Uusi dia’ alta. Ole hyvä.

(tai baariin), voit pyytää omaa

on 80 % koossa ja siitä käy ilmi

52


ESIMERKKI KÄYNTIKORTEISTA 53


C4 KIRJEKUORI

A4 WORD-LOMAKEPOHJA 54


PPT-POHJAT 55


PALKKAHALLINTOPALVELUN PROMOOTIOAUTO, PALKKAPUSSI 56


ESIMERKKI JULISTEESTA 57


ESIMERKKEJÄ PAINETUISTA ILMEEN ILMENTYMISTÄ 58


ESIMERKKI TOIMITILAELEMENTEISTÄ 59


Integratan HumHum HR -sovellukselle on oma App identity & basic guidelines -ohjeisto. Kysy lisää markkinoinnista!

ESIMERKKEJÄ DIGITAALISISTA ILMEEN ILMENTYMISTÄ 60


ESIMERKKEJÄ DIGITAALISISTA BRÄNDI-ILMEEN ILMENTYMISTÄ 61


62


Sisällönhallintajärjestelminä

PSST! Testaathan kirjeen

WordPress ja WooCommerce.

aina ennen lähetystä kirjoitusvirheiden tai muiden

Digialustat

Pienetkin digiasiat ovat

erheiden sekä linkkipainikkeiden

osa brändiä. Siksi myös

toimimattomuuden varalta.

sähköpostiallekirjoituksemme (s. 62)

Tarkistathan myös, että olet

on aina yhtenäinen.

lähettämässä GDPR:n mukaiselle, oikealle ja ajantasaiselle listalle.

Integratan uutiskirje- ja

Brändimme on läsnä useissa

asiakasviestipohjat sijaitsevat

Myös sosiaalisen median palvelut

erilaisissa digitaalisissa alustoissa.

selainpohjaisessa markkinoinnin

ovat digialustoja. Lisää s. 64.

automaatiotyökalu HubSpotissa. Integratan verkkosivusto toimii

Esimerkkejä brändi-ilmeestä erilaisilla

osoitteessa integrata.fi. Nettisivun

Työkalulla tehdään mm. sosiaalisen

kirjoitusasu markkinointiviestinnässä

median sisältömarkkinointia,

on ilman www-etuliitettä. Verkko-

inbound-markkinointia, tiedotusta

kauppa Shoppaamo toimii osoitteessa

sekä kutsutaan asiakkaita ja

verkkokauppa.integrata.fi.

yhteistyökumppaneita tilaisuuksiin.

digialustoilla edeltävällä aukeamalla.

63


Sähköpostin allekirjoitukset

Standard ja Reply Ohessa on esitetty mallit

Osoitteena on aina oma toimipiste.

Standard-allekirjoituksen

integratalaisen Standard- ja Reply

Mailivastauksen Reply-toiminnolla

luottamuksellisuusklausuuli on

-signaturesta sähköpostiviestinnässä

vastaanottaja saa epäformaalimman

tonalisoitu. Tietenkin.

suomeksi ja englanniksi. Allekirjoitus

allekirjoituksen, jossa kuuluu brändin

on kaikilla yhtenevä. Siihen ei

ääni, ja joka on esitetty ohessa.

Sähköpostiallekirjoituksen fontti

tehdä ylimääräisiä muotoiluja,

Replyssäkin on mukana lähettäjän

on kaikilla päätelaitteilla toimiva

jotta voidaan varmistua sen

yhteystiedot (koska se nyt vaan on

Integratan digitaalinen fontti

siisteydestä ja toimivuudesta

raskasta kaivaa niitä ketjusta, kun on

Arial (10 pt).

kaikilla päätelaitteilla.

tarve kilauttaa kaverille...).

64


Mailiin on mahdollista lisätä myynnille tai asiantuntijoille myös tsätinomainen Teams-integraatio. Kysy lisää markkinoinnista!

STANDARD (FI / EN)

REPLY (FI)

.................................................................. Heidi Heinonen brändi-ihminen / Brand Being

.................................................................. Tosissaan, mutta ei vakavissaan

= +358 44 032 5560 heidi.heinonen@integrata.fi linkedin.com/in/hheinonen Integrata Oy Kauppakatu 2 C 2 33200 Tampere integrata.fi

Heidi = +358 44 032 5560 heidi.heinonen@integrata.fi linkedin.com/in/hheinonen

REPLY (EN)

=

.................................................................. Keeping it real, but not too serious

Tärkeää asiaa! Tämä sähköpostiviesti on luottamuksellinen. Jos et ole tarkoitettu vastaanottaja, ilmoitathan erheestä oitis lähettäjälle, ja poistat saapuneen mailin samalla. Kiitos. Ja anteeksi.

Heidi

Please note that this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender and delete asap. Sorry to spam – Have a good day!

+358 44 032 5560

=

heidi.heinonen@integrata.fi linkedin.com/in/hheinonen

65


Sosiaalinen media Digiviestintäympäristöt, joissa käyttäjällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja sekä tiedon vastaanottaja – vuorovaikuttaja. 66


Siellä somen puolella Integrata on siellä, missä ihmisetkin. Tiedättehän, siellä ”somen puolella”. Tehtävämme somessa on kohdata (potentiaalisia) asiakkaita ja (potentiaalisia) integratalaisia, viestiä asiantuntemuksestamme, tarinallistaa yrityskulttuuria sekä osallistua alaamme koskevaan keskusteluun positiivinen integratalainen pilke silmäkulmassa.

67


Somekanavien tarkoitus ja toimet

LinkedIn

Twitter

Instagram

Pääkohderyhmä: Senior-tason HR-

Pääkohderyhmä: 35–65-vuotias

Pääkohderyhmä: 25–45-vuotias nais- (80 %

asiantuntija, IT-asiantuntija tai 30+

asiantuntija. Asiakasoletettu.

tai miesoletettu (20 %). Työnhakija.

Kohdennus: Asiantuntijuus.

Kohdennus: Yrityskulttuurin

Kohdennus: Asiantuntijuus.

Yrityskulttuurin tarinallistaminen.

tarinallistaminen. Työnantajakuva.

Vuorovaikutus. Asiantuntijabrändit.

Rekrymarkkinointi.

Brändiarvo. Asiantuntijuus.

työnhakija.

Brändiarvo. Rekrymarkkinointi.

Rekrymarkkinointi. Työkalut: Twitter Ads

Työkalut: Linkedin Ads, LinkedIn Recruiter,

Työkalut: Facebook Business Suite. Instagram

LinkedIn Products.

Stories, Reels, Guides, Instagram Shop.

68


Kohderyhmätiedot perustuvat kanavien kävijädataan 01/2022. Integratan Databoxissa sekä toimipisteiden infonäytöillä lisää havainnollistavaa sosiaalisen median data-analytiikkaa. .

Facebook

YouTube

TikTok

Pääkohderyhmä: 35–55-vuotias (40 %) nais-

Pääkohderyhmä: Asiakas tai

Kohderyhmä: 25+ työnhakija.

(55 %) tai miesoletettu (20 %). Työnhakija.

asiakkaaksi aikova.

Kohdennus: Rekrytointi. Kohdennus: Yrityskulttuurin

Kohdennus: Asiantuntija-

Rekrymarkkinointi. Työnantajakuva.

tarinallistaminen. Työnantajakuva.

materiaalit. Yritysvideot.

Brändiarvo.

Asiantuntijuus. Vuorovaikutus.

Maksettu mainonta.

Rekrymarkkinointi. Työkalut: YouTube Video Ads Työkalut: Facebook Business Suite. Facebook Stories. Facebook Shops.

69


Somekanavien tarkoitus ja toimet

Spotify

Integrata Jutustamo

Kohderyhmä: Asiakas, työnhakija tai

Arvolupaus: 20 min kasvukulttuurista.

integratalainen.

Uutta ajateltavaa HR:n hiekkalaatikolta.

Kohdennus: Yrityskulttuurin

Integratalaiset asiantuntijapodit

tarinallistaminen. Työnantajakuva.

Spotifyssa. Podcast-konseptin

Asiantuntijuus. Brändiarvo.

Integratan brändi-ilmeen kanssa sukunäköinen ilme-esimerkki esitetty ohessa.

70


71


Käytännöt

Some-etiketti

Nykyajan sometapojen mukaisesti

julkaisuista. Integrata ei koskaan vastaa

käytämme viimeisen virkeen lopussa

asiattomasti – ja vastaa aina jotain.

pisteen sijaan emojia. Päivityksiä

Integratan rooli somessa on

elävöitetään myös paikkatiedoin ja

Paras aika julkaista somessa käy

asiantunteva, humoristinen ja

tägäyksin mahdollisuuksien mukaan.

ilmi kunkin kanavan analytiikasta.

helposti lähestyttävä.

Tarkastelemalla dataa tiedät,

Somekanavissa viestimme,

Rajoitteena somessa ovat hyvät tavat.

mikä toimii! Päivitysten ajot

äänemme (Tone of Voice) sekä

Tarkemmin niiden muistaminen myös

tehdään HubSpotista keskitetysti

yrityskulttuurimme välittyy

internetissä: Integrata ei ota kantaa

ja kanavakohtaisesti kullekin

mahdollisimman autenttisena.

poliittisesti. Ei kommentoi ivallisesti tai

kohderyhmälle kohdennetulla sisällöllä.

Luomme huumorilla lisätasoja

muutenkaan osoita huonoa makua

Staattisten sisältöjen lisäksi

viesteillemme.

tykkäämällä esimerkiksi kyseenalaisista

julkaisemme videomuotoista

72


Somekanavien tarinaominaisuuksia sekä rekrytointia ja asiantuntijapuhujia varten on käytössä valmiit kuvakonseptipohjat. Kysythän lisää markkinoinnista.

sisältöä tarinaominaisuuksilla sekä tuotamme liikkuvaa kuvaa tekstitettynä tarvittaessa myös muihin kanaviin. Integrata jakaa vain hyvälaatuisia kuvia tai videoita, jotka ovat värisyydeltään moderneja ja jotka mukailevat brändiä. Jos jaat kuvapankkien ulkopuolisia kuvia, varmistathan kuvassaolijoilta, että jako on ok-hommia.

ESIMERKKI INSTAGRAM-TILINÄKYMÄSTÄ

73


Käytännöt

Reaktiot, mainostaminen ja asiantuntijabrändit Integrata tykkää ja seuraa somessa

Kanaviimme saapuviin

aina. Tarvittaessa palaute ohjataan

asiakkaitaan ja sidosryhmiään

kommentteihin, viesteihin tai

eteenpäin asiantuntijoille.

sekä reagoi heidän sisältöönsä.

palautteisiin vastataan/reagoidaan

Reagoidessa tulee varmistua, että

aina mahdollisimman nopeasti.

Teemme myös maksettua

sisältö on asiallista. Julkaisuihin

Viestin sävy on ystävällinen,

mainontaa. Mainostaminen ja sen

saamistamme kommenteista

mahdollisen palautteen sävystä

kohderyhmä suunnitellaan ennalta ja

vähintään tykätään, mieluusti jopa

huolimatta. Osa vastauksista

siihen varataan tavoitteeseen nähden

kommentoidaan takaisin.

esim. Facebookin inboxissa on

sopiva budjetti. Varmistuthan aina,

automatisoitu. Palautteesta kiitetään

että kuvalla saa mainostaa.

74


Kannustamme integratalaisia ilmaisemaan itseään somessa myös oman asiantuntijuutensa ja persoonansa kautta: videot, stoorit, päivitykset – anna palaa! Mikäli kaipaa apua oman asiantuntijabrändinsä luomiseen tai buustaamiseen, voi tilata palvelun LaaS:ista. 75


Brändihierarkia Kevyt koonti Integratan brändin ja sen tuotteiden välistä suhteesta sekä visuaalisista ilmentymistä eri yhteyksissä ja medioissa. 76


Integrata Imperiumille sekä Integratan tuotteille, kuten HumHum HR -sovellukselle löydät omat identiteetit sekä logo- ja App Icon -pankit Tiedostamosta. Kysy lisää markkinoinnista!

Kuka, mitä, missä?

Hyvä yritys

Integrata Imperium Oy on konsernin emoyhtiö. Integrata Oy on sen itsenäinen tytäryhtiö. HumHum HR on Integratan oma

Kuin ihminen

tuote – palkkahallinto- ja HR-sovellus. Sekä emoyhtiölle että tuotteille on määritelty omat sukunäköiset identiteettinsä ja somekanavansa.

Humaania HR:ää

Kysy lisää markkinoinnista! 77


78


79


integrata.fi 80