Wykaz publikacji 2008

Page 1

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok 1. CZASOPISMA KRAJOWE

L.p. 1.

2.

Autor BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY.

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 2/1; strony. 13 18; ISSN 1897-3310

HARATYM ROMAN

APPLICATION OF STEPPED PATTERN IN QUALITY ASSESSMENT OF INVESTMENT CASTINGS.

KARWIŃSKI ALEKSANDER

3.

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 11/1; strony. 55 58; ISSN 1897-3310

KARWIŃSKI ALEKSANDER

CONTINUOUS TEMPERATURE MEASUREMENTS ON THE PORING STAND FOR CASTING MOULDS.

LEŚNIEWSKI WOJCIECH

4.

Dane o publikacji

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 15/1; strony. 75 80; ISSN 1897-3310

IZDEBSKA-SZANDA IRENA

APPLICATION OF DESIGN PROJECTS DEVELOPED BY FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE IN KRAKOW IN CONSTRUCTION OF INTEGRATED STAND FOR PROCESSING AND RECLAMATION OF MOULDING SANDS.

PEZARSKI FRANCISZEK STĘPNIEWSKI K.

5.

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 26/1; strony. 133 - 138; ISSN 1897-3310

BALIŃSKI ANDRZEJ

ODPORNOŚĆ TERMICZNA MAS FORMIERSKICH WYKONANYCH Z ZASTOSOWANIEM ODPADOWEGO POPIOŁU LOTNEGO ORAZ SPOIW KRZEMIANOWYCH.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. spec. 7/2; strony. 37 - 42; ISSN 1897-3310

6.

FABER JANUSZ LATAŁA-HOLTZER MARIOLA

HAŁAS W ODLEWNIACH W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE PRACOWNIKÓW.

ŻMUDZIŃSKA MARIA ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE; tom. 8; nr. spec.23/2; strony. 123 128; ISSN 1897-3310

7.

FABER JANUSZ PRZYBYLSKI JACEK

EMISJA DIOKSYN PODCZAS TOPIENIA WSADU W RÓŻNYCH RODZAJACH PIECÓW ODLEWNICZYCH.

ŻMUDZIŃSKA MARIA ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE; tom. 8; nr. spec.12/2; strony. 65 - 69; ISSN 1897-3310

8.

BALIŃSKI ANDRZEJ

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTIC OF ALUMINUM ALLOY CASTINGS MANUFACTURED WITH CORES CONTAINING FLY ASH AS A BASE MATERIAL.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 1/2; strony. 5 - 8; ISSN 1897-3310

9.

BADYNA KAROL KARWIŃSKI ALEKSANDER

MANUFACTURE OF DECORATIVE CASTINGS FROM HIGHLY ELASTIC SILICON RUBBER PATTERNS.

MŁODNICKI STANISŁAW ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 17/2; strony. 81 84; ISSN 1897-3310

10.

HUBNER KRZYSZTOF MIERZWA PIOTR

THE LOW-ALUMINIUM CAST IRON OF REDUCED SILICON CONTENT TREATED WITH CERIUM MISCHMETAL.

SOIŃSKI MAREK SŁAWOMIR SUSEK PIOTR

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 27/2; strony. 123 - 128; ISSN 1897-3310


11.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK

INVESTIGATING THE KINETICS OF THE BINDING PROCESS IN MOULDING SANDS USING NEW, ENVIRONMENT-FRIENDLY, INORGANIC BINDERS.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 31/2; strony. 61 66; ISSN 1897-3310

12.

CZEKAJ EDWARD PIROWSKI ZENON

CHOICE OF MATERIAL AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY TO MANUFACTURE THE WORKING PARTS OF A ROTOR OPERATING IN MACHINE FOR YURNING OF TRIANGULAR HEAPS.

UHL WALDEMAR WODNICKI JACEK

13.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ PEZDA JACEK

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 41/2; strony. 188 - 192; ISSN 1897-3310

TESTING OF HEATING AND COOLING PROCESS OF ADI CAST IRON WITH USE OF ATND METHOD.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 8; nr. 2/3; strony. 11 14; ISSN 1897-3310

14.

DARŁAK PAWEŁ

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW ALFA.

SOBCZAK JERZY ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI - ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION POZNAŃ; tom. 28; nr. 3; strony. 103 - 115; ISSN 12339709 GÓRNY ZBIGNIEW

MODYFIKACJA STOPÓW MIEDZI.

materiał recenzowany

ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI - ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION POZNAŃ; rocznik. 28; nr. 1; strony. 15 - 35; ISSN 12339709

16.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

TRANSFER TECHNOLOGII W BRANŻY ODLEWNICZEJ.

17.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

15.

INNOWACYJNY START. KRAKÓW; nr. 2; strony. 7 - 9; ISSN 1898-5009

INFORMACJA O NORMACH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 16 - 18; ISSN 1898-7257

18.

BALIŃSKI ANDRZEJ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA INSTYTUTU ODLEWNICTWA.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 3 6; ISSN 1898-7257

19.

KRYCZEK AGNIESZKA

ODLEWNICTWO W POLSCE - WYNIKI ROKU 2006.

MARTYNOWICZ-LIS KRYSTYNA

20.

PACHOTA MAŁGORZATA

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. ; ISSN 1898-7257

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA

WYBÓR INFORMACJI Z CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH.

KONIECZNA MARTA ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 19 - 37; ISSN 1898-7257

21.

SZYMLET ELŻBIETA

Z ŻYCIA INSTYTUTU ODLEWNICTWA.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 38 - 39; ISSN 1898-7257

22.

MADEJ JOANNA

SPOTKANIE POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA (PPTO) KRAKÓW 20.II.2008 R.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 40 - 41; ISSN 1898-7257


23.

KROKOSZ JACEK

POMNIK MARIANA RACIBORSKIEGO W KRAKOWIE.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 1-2; strony. 43 - 44; ISSN 1898-7257

24.

KOWALSKA KRYSTYNA

SZYBKIE PROTOTYPOWANIE - RYS HISTORYCZNY.

KROKOSZ JACEK ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 3 - 9; ISSN 1898-7257

25.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

INFORMACJE O NORMACH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 9; ISSN 1898-7257

26.

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA

WYBÓR INFORMACJI Z CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH.

KONIECZNA MARTA ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 12 30; ISSN 1898-7257

27.

BALCER ELŻBIETA BUDZIASZEK MAŁGORZATA

CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI W 2008 R.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 31 35; ISSN 1898-7257

28.

SAMEK-BUGNO ANNA

Z ŻYCIA INSTYTUTU ODLEWNICTWA.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 36 38; ISSN 1898-7257

29.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

MIEDZYNARODOWE TARGI INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY 2008 W POZNANIU.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 39; ISSN 1898-7257

30.

KROKOSZ JACEK

HISTORYCZNE ODLEWY ARTYSTYCZNE W DARLOWIE. CZ.I.

WALKIEWICZ LESZEK ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 3; strony. 41 45; ISSN 1898-7257

31.

ŻMUDZIŃSKA MARIA

STUDIUM TOKSYKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIA DIOKSYN NA ŚRODOWISKO.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik 2, nr. 4; strony. 4 - 6; ISSN 1898-7257

32.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

INFORMACJE O NORMACH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 7; ISSN 1898-7257

33.

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA

WYBÓR INFORMACJI Z CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH.

KONIECZNA MARTA ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 8 25; ISSN 1898-7257

34.

BALCER ELŻBIETA BUDZIASZEK MAŁGORZATA

CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ BIURO CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI W 2008 ROKU.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 26 27; ISSN 1898-7257

35.

KONIECZNA MARTA

Z ŻYCIA INSTYTUTU ODLEWNICTWA.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 28 29; ISSN 1898-7257


36.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII DLA ODLEWNICTWA - METAL W KIELCACH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 30 31; ISSN 1898-7257

37.

KROKOSZ JACEK

SEMINARIUM 2008 - PT.: "WIRTUALNE MUZEUM - METAL W HISTORII CZŁOWIEKA. TECHNIKA WYKONYWANIA MODELI ODLEWÓW ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SKANERA 3D".

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 33 34; ISSN 1898-7257

38.

KROKOSZ JACEK

ZDARZYŁO SIĘ W KRAKOWIE 20 LIPCA 2008 ROKU.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 2; nr. 4; strony. 35 36; ISSN 1898-7257

39.

BALIŃSKI ANDRZEJ WISŁA-WALSH EWA

EFFCT OF FLY ASH AGGLOMERATION TECHNIQUE ON THE TEXTURE OF OBTAINED AGGLOMERATES.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. OLSZTYN; tom. 17; nr. 3A; strony. 44 48; ISSN 1230-1485

40.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY

41.

CONTROL OF GRADED STRUCTURE IN GASARS. (STEROWANIE STRUKTURĄ W HIPOTETYCZNYCH GAZARACH GRADIENTOWYCH).

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 1; strony. 13 - 20; ISSN 18992439

BIEL-GOŁASKA MARTA

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ORAZ BIOZGODNOŚĆ NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH ULEPSZANYCH RÓŻNYMI POWŁOKAMI. (WEAR RESISTANCE AND BIOCOMPATIBILITY OF DENTAL TOOLS UPGRADED BY DIFFERENT COATINGS).

KALEMBA IZABELA

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 1; strony. 31 - 40; ISSN 18992439

42.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA

materiał recenzowany

BADANIA KORELACJI POMIEDZY RODZAJEM I ILOŚCIĄ MODYFIKATORA A PRZEMIANAMI WYSOKOTEMPERATUROWYMI I WYTRZYMALOŚCIĄ RESZTKOWĄ MAS Z UDZIAŁEM MODYFIKOWANYCH KRZEMIANÓW SODU. (INVESTIGATIONS OF A CORRELATION BETWEEN THE TYPE AND AMOUNT OF MODIFIER, HIGH-TEMPERATURE TRANSFORMATIONS AND RESIDUAL STRENGHT OF SANDS WITH MODIFIED SODIUM SILICATES). PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 1; strony. 49 - 64; ISSN 18992439

43.

ADAMCZYK ZBIGNIEW JACHIMSKA BARBARA

DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND THE THERMAL STABILITY OF HYDROXYAPATITE. (OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH I STABILNOŚCI TERMICZNEJ HYDROKSYAPATYTU).

JASZCZÓŁT KATARZYNA

materiał recenzowany

44.

BRONICKI MARIAN CZEKAJ EDWARD LECH-GREGA MARZENA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 1; strony. 21 - 29; ISSN 18992439

OCENA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ODLEWNICZEGO STOPU MAGNEZU AZ91 PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ. (AN ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES TO SHAPE THE MECHANICAL PROPERTIES OF CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY THROUGH APPLICATION OF PROPER HEAT TREATMENT).

REGUŁA TOMASZ

materiał recenzowany

45.

BIEL-GOŁASKA MARTA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 1; strony. 41 - 47; ISSN 18992439

ZASTOSOWANIE WARSTW DIAMENTOWYCH ORAZ POWŁOK DIAMENTOPODOBNYCH NA NARZEDZIACH MEDYCZNYCH I IMPLANTACH.

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 2; strony. 5 - 18; ISSN 1899-2439


46.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA

ZASTOSOWANIE SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 2; strony. 19 - 34; ISSN 18992439

materiał recenzowany

47.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK

BADANIA NAD POPRAWĄ WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIEM NOWYCH SPOIW NIEORGANICZNYCH DO WYKONYWANIA EKOLOGICZNYCH MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA

materiał recenzowany

48.

BOROŃ ŁUKASZ KSIĄŻEK MARZANNA TCHÓRZ ADAM

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 2; strony. 48 - 56; ISSN 18992439

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK WĘGLIKOWYCH CR3C2-NICR NANOSZONYCH METODĄ NATRYSKU PLAZMOWEGO NA POWIERZCHNIĘ ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 2; strony. 35 - 41; ISSN 18992439

materiał recenzowany

49.

ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

50.

ZAWARTOŚĆ WODORU W ODLEWACH Z ŻELIWA SZAREGO WYKONANYCH TECHNOLOGIĄ MODELI ZGAZOWYWANYCH.

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 2; strony. 42 - 47; ISSN 18992439

BALIŃSKI ANDRZEJ

RECYKLING ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO, W ASPEKCIE WYTWARZANIA MAS FORMIERSKICH.

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 3; strony. 5 - 30; ISSN 1899-2439

51.

DARŁAK PAWEŁ DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER REGUŁA TOMASZ

52.

OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON

OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA MODYFIKATORÓW DO STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY MECHANICZNEGO STOPOWANIA. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 3; strony. 31 - 47; ISSN 18992439

MICROADDITIONS OF BORON AND VANADIUM IN ADI. PART 2. OWN INVESTIGATIONS. (MIKRODODATKI BORU I WANADU W ŻELIWIE ADI. CZĘŚĆ 2. BADANIA WŁASNE.

WODNICKI JACEK

materiał recenzowany

53.

HOMA MARTA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 3; strony. 49 - 56; ISSN 18992439

ŻAROODPORNOŚĆ I ŻAROWYTRZYMAŁOŚĆ STALI TYPU FE-CR-AL W WARUNKACH UTLENIAJĄCYCH: AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ.

materiał recenzowany

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 48; nr. 3; strony. 57 - 85; ISSN 18992439

54.

STEFAŃSKI ZBIGNIEW ŻUCZEK ROBERT

WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI POPRAWY JAKOŚCI PRODUKOWANYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW AL NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO. CZ.I. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 57; nr. 1-2; strony. 22 - 28; ISSN 0033 2275

55.

STEFAŃSKI ZBIGNIEW ŻUCZEK ROBERT

WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI POPRAWY JAKOŚCI PRODUKOWANYCH ODLEWÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO. CZĘŚĆ II.

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 3; strony. 138 - 144; ISSN 0033 2275

56.

BALIŃSKI ANDRZEJ SOBCZAK JERZY

ZARYS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W LATACH 2006 - 2007. CZĘŚĆ I.

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 3; strony. 120 - 129; ISSN 0033 2275


57.

BALIŃSKI ANDRZEJ SOBCZAK JERZY

PROFILE OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE ACTIVITIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN YEARS 2006-2007. (ZARYS PODSTAWOWEJ DZIALALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W LATACH 2006-2007).

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 5-6; strony. 286 - 300; ISSN 0033 2275

58.

LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN TYBULCZUK JERZY

PRZEMYSLANY PROJEKT, PRAWIDLOWO SPORZADZONY WNIOSEK – JAKO PODSTAWOWE WARUNKI APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 5-6; strony. 308 - 313; ISSN 0033 2275

59.

BALIŃSKI ANDRZEJ SOBCZAK JERZY

ZARYS PODSTAWOWEJ DZIALALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ INSTYTUTU DLEWNICTWA W LATACH 2006-2007. CZĘŚĆ II. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 4; strony. 216 - 221; ISSN 0033 2275

60.

KOWALSKI ADAM NOWAK ADAM

ODLEWY Z ŻELIWA ADI - NOWA OFERTA ODLEWNI POLSKICH S.A. W STARACHOWICACH.

RONDUDA ZBIGNIEW

61.

SOKOLNICKI MAREK

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 9; strony. 502 - 511; ISSN 0033 2275

FABER JANUSZ

HAŁAS W ODLEWNIACH W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE PRACOWNIKÓW.

LATAŁA-HOLTZER MARIOLA ŻMUDZIŃSKA MARIA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 58; nr. 9; strony. 512 - 515; ISSN 0033 2275

62.

BRONICKI MARIAN CZEKAJ EDWARD

ZASTOSOWANIE PROCESU PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, METODĄ WYCISKANIA NA GORĄCO, W CELU POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU MAGNEZU AZ91.

FAJKIEL ALEKSANDER LECH-GREGA MARZENA REGUŁA TOMASZ

RUDY I METALE NIEŻELAZNE KATOWICE; rocznik. 53; nr. 7; strony. 430 - 435; ISSN 00359696

2. CZASOPISMA ZAGRANICZNE

1.

BAXTER DAVID POHORELY MICHAEL ROGUT JAN SIEWIOREK ALEKSANDRA

2.

THERMODYNAMIC POSSIBILITES AND CONSTRAINTS FOR PURE HYDROGEN PRODUCTION BY A NICKEL AND COBALT-BASED CHEMICAL LOOPING PROCESS AT LOWER TEMPERATURES.

SVOBODA KAREL

ENERGY CONVERSION A. MANAGEMENT _ALL; tom. 49; nr. 2; strony. 221 - 231; ISSN 01968904

FIMA PRZEMYSŁAW

THE SURFACE TENSION AND DENSITY OF AG-BI-SN ALLOYS.

KUCHARSKI MARIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH NIEMCY MONACHIUM; tom. 99; nr. 2; strony. 159 - 161; ISSN 1862-5282

3.

KSIĄŻEK MARZANNA MIKUŁOWSKI BORYS

BOND STRENGTH AND MICROSTRUCTURE INVESTIGATION OF AL2O3/AL/AL2O3 JOINTS WITH SURFACE MODIFICATION OF ALUMINA BY TITANIUM. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: A ; tom. 495; nr. 1-2; strony. 249 - 253; ISSN 0921-5093

4.

BUDZIOCH JANUSZ GLENZ ANDREAS

EXPERIMENTAL COMPLEX FOR INVESTIGATIONS OF HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY PHENOMENA.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: A 495 STANY ZJEDNOCZONE; tom. 495; nr. 1-2; strony. 43 - 49; ISSN 0921-5093

SOBCZAK NATALIA

5.

HOMA MARTA ŻUREK ZBIGNIEW

HIGH TEMPERATURE SULPHIDATION BEHAVIOR OF FE20CR6AL-Y, HF STEEL.

MATERIALS SCIENCE FORUM SZWAJCARIA; tom. 595-598; strony. 763 - 768; ISSN 02555476


3. MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAJOWE KSIĄŻKI REFERATY

1.

DOBROWOLSKI GRZEGORZ HŁADKI ANDRZEJ KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA NAWARECKI EDWARD

2.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ BRZOZOWSKI ALFRED

BUDOWA ONTOLOGICZNEJ REPREZENTACJI WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WAD ODLEWÓW.

KOMPLASTECH 2008. MATERIAŁY XV KONFERENCJI. 2008-01-06 - 2008-01-09 rok wyd. 2008 INFORMATYKA W TECHNOLOGII METALI. MATERIAŁY XV KONFERENCJI KORBIELÓW; strony. 213 - 222; ISBN 978-83-60958-06-3

OPRACOWANIE MODELU NARZĘDZI METODYCZNYCH DO OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIAMI PYŁOWYMI W PROJEKTOWANIU MASZYN.

PYŚ DARIUSZ SAJA KRZYSZTOF

IV SYMPOZJUM KLUBU PARAGRAF 34 2008-09-17 - 2008-09-19 rok wyd. 2008 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE. WISŁA; tom. 2; strony. 61 - 64; ISBN 978-83-927246-2-9

SZANDA MAREK

3.

ADRIAN ANNA DURAK JAROSŁAW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

4.

DARŁAK PAWEŁ DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER SAJA KRZYSZTOF

5.

CZEKAJ EDWARD DARŁAK PAWEŁ GAZDA ANDRZEJ REGUŁA TOMASZ RUDNIK DARIUSZ

6.

BRONICKI MARIAN CZEKAJ EDWARD

HIERARCHIZACJA WIEDZY TECHNOLOGICZNEJ STOSOWANEJ W DIAGNOSTYCE WAD ODLEWNICZYCH.

V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA INFOBAZY2008. 2008-10-15 - 2008-10-17 rok wyd. 2008 INFOBAZY 2008. SYSTEMY. APLIKACJE. USŁUGI. MATERIAŁY V KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. SOPOT; strony. 106 - 111; ISBN 83-908112-6-0

WYBRANE ASPEKTY WYTWARZANIA ODLEWÓW Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM CIŚNIENIA ZEWNĘTRZNEGO. XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH. 2008-06-05 - 2008-06-07 rok wyd. 2008 NAUKA I TECHNOLOGIA DUSZNIKI ZDRÓJ; strony. 57- 62; ISBN 978-83-60958-16-2

ZASTOSOWANIE RÓŻNICOWEJ KALORYMETRII SKANINGOWEJ (DSC) DO KONTROLI PROCESÓW WYTWARZANIA KOMPOZYTOWYCH CZĘŚCI NA BAZIE STOPÓW ALUMINIUM UMACNIANYCH CZĄSTECZKAMI SIC. XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH. 2008-06-05 - 2008-06-07 rok wyd. 2008 NAUKA I TECHNOLOGIA DUSZNIKI ZDRÓJ; strony. 63- 68; ISBN 978-83-60958-16-2- 68; ISBN 978-83-60958-16-2

ZMIANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH STOPU MAGNEZU AZ91 W ZALEŻNOŚCI OD METODY WYTWARZANIA ORAZ SPOSOBU I PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ.

FAJKIEL ALEKSANDER LECH-GREGA MARZENA REGUŁA TOMASZ

7.

BANAŚ JACEK HUBNER KRZYSZTOF

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2008-06-05 - 2008-06-07 rok wyd. 2008 NAUKA I TECHNOLOGIA DUSZNIKI ZDRÓJ; strony. 41 - 52; ISBN 978-83-60958-16-2 ISBN 978-83-60958-16-2

WPŁYW CO2 ORAZ TEMPERATURY NA WŁASNOŚCI ANODOWE ŚREDNIOSTOPOWYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH W WODZIE GEOTERMALNEJ.

ŁUKASZCZYK ALICJA

materiał recenzowany

XXXVI SZKOŁA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2008-09-23 - 2008-09-26 rok wyd. 2008 PRACE SZKOŁY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POD RED. PROF.. JERZEGO PACYNY KRYNICA; strony. 247 - 251

4. MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAJOWE KSIAŻKI ABSTRAKTY

1.

KSIĄŻEK MARZANNA RICHERT MARIA

INFLUENCE OF SURFACE MODIFICATION OF ALUMINA WITH THIN FILMS OF TI, NB AND TI-NB ON THE BOND STRENGTH - STRUCTURE RELATIONSHIP IN AL/Al2 O3 JOINTS.

XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MICROSCOPY. EM 2008. 2008-06-08 2008-06-11 rok wyd. 2008 ABSTRACTS BOOK KRAKÓW-ZAKOPANE; strony. 93; ISBN 978-8360958-15-5

2.

KSIĄŻEK MARZANNA

CR3C2 AND WC-CO COATINGS ON AL-SI SUBSTRATE.

RICHERT MARIA RÓŻYCKA ILONA

XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MICROSCOPY. EM 2008. 2008-06-08 2008-06-11 rok wyd. 2008 ABSTRACTS BOOK KRAKÓW-ZAKOPANE; strony. 138; ISBN 978-8360958-15-5


3.

KUDYBA ARTUR MORGIEL JERZY

TEM INVESTIGATION OF REACTION ZONE FORMED BETWEEN MOLTEN AL AND CO O MONOCRYSTALLINE SUBSTRATE.

NOWAK RAFAŁ POMORSKA MAŁGORZATA RADZIWIŁŁ WALDEMAR

XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MICROSCOPY. EM 2008. 2008-06-08 2008-06-11 rok wyd. 2008 ABSTRACTS BOOK KRAKÓW-ZAKOPANE; strony. 52; ISBN 978-8360958-15-5

SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

4.

MORGIEL JERZY SOBCZAK NATALIA

TEM CHARACTERIZATION OF REACTION PRODUCTS FORMED DUE TO INTERACTION BETWEEN MOLTEN ALUMINIUM AND Y2O3.

WOJEWODA-BUDKA JOANNA XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MICROSCOPY. EM 2008. 2008-06-08 2008-06-11 rok wyd. 2008 ABSTRACTS BOOK KRAKÓW-ZAKOPANE; strony. 92; ISBN 978-8360958-15-5

5.

JASZCZÓŁT KATARZYNA KARWIŃSKI ALEKSANDER

INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN LIQUID TITANIUM AND CERAMIC MOULDS.

KUDYBA ARTUR LEŚNIEWSKI WOJCIECH SOBCZAK NATALIA

6.

JASZCZÓŁT KATARZYNA KARWIŃSKI ALEKSANDER

22ND CONFERENCE OF THE EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY 2008-09-02 2008-09-04 rok wyd. 2008 COST D43 WORKSHOP: COLLOID AND SURFACE SCIENCE FOR NANOTECHNOLOGY. KRAKÓW; strony.

CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH SPOIWA KOLOIDALNE Z NANOCZĄSTECZKAMI TLENKÓW METALI.

LEŚNIEWSKI WOJCIECH 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. 2008-09-07 - 2008-09-11 rok wyd. 2008 KSIĘGA STRESZCZEŃ. OPOLE; strony. 70

7.

JASZCZÓŁT KATARZYNA KARWIŃSKI ALEKSANDER

TECHNOLOGICAL PARAMETRES OF CERAMIC SLURRIES USED TO PRODUCE CASTINGS OF TITANIUM ALLOYS.

LEŚNIEWSKI WOJCIECH WIELICZKO PIOTR

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA BIOMATERIAŁY. 2008-06-19 - 2008-06-22 rok wyd. 2008 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. DENTAL ENGINEERING - BIOMATERIALS. USTROŃ; strony. 70; 71

5. MATERIAŁY KONFERENCYJNE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI ABSTRAKTY

1.

CAMRA JÓZEF HOMA MARTA

THE OXIDE SCALE GROWTH MECHANISM ON FE20CR5AL+RE ALLOY IN SO2+O2.

JEDLIŃSKI JERZY ŻUREK ZBIGNIEW

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFUSION IN MATERIALS. 2008-10-28 - 2008-10-31 rok wyd. 2008 DIMAT 2008 LANZAROTE, CANARY ISLANDS SPAIN; strony. 140

6. MATERIAŁY KONFERENCYJNE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI REFERATY

1.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA MANIOWSKI ZBIGNIEW

INVESTIGATIONS ON THE APPLICATION OF MOULDING SANDS WITH GEOPOLYMER BINDER IN MANUFACTURE OF CASTINGS FROM FERROUS ALLOYS.

NOVOTNY JOSEF PEZARSKI FRANCISZEK SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HOTEL DEVĚT SKAL ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA MILOVY 2008-04-22 - 2008-04-23 rok wyd. 2008 FORMOVACI MATERIALY. EKOLOGIE - EKONOMIKA CZECHY BRNO; rocznik. 11; strony. 145 - 156; ISBN 978-80-02-02027-1

7. MATERIAŁY KONGRESOWE KRAJOWE CZASOPISMA

1.

KLASIK ADAM KOWALEWSKI ZBIGNIEW KUDYBA ARTUR PIETRZAK KRYSTYNA SOBCZAK NATALIA

SELECTED MICROSTRUCTURAL FEATURES AFFECTING THE SHEAR STRENGTH OF LEAD-FREE SOLDERS/SUBSTRATE COUPLES. 34TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS EUROPEAN KONES 2008 2008-09-07 - 2008-09-10 JOURNAL OF KONES. POWERTRAIN AND TRANSPORT. WARSZAWA; tom. 15; nr. 2; strony. 371 - 376; ISSN 1231-4005


2.

KOWALEWSKI ZBIGNIEW PIETRZAK KRYSTYNA RUDNIK DARIUSZ SOBCZAK JERZY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

3.

KLASIK ADAM SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

4.

CZEKAJ EDWARD SAJA KRZYSZTOF SOBCZAK JERZY

MATERIAL INVESTIGATIONS OF COMPOSITES AND THEIR SELECTED APPLICATIONS IN MOTOR TRANSPORT. 34TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS EUROPEAN KONES 2008 2008-09-07 - 2008-09-10 JOURNAL OF KONES. POWERTRAIN AND TRANSPORT. WARSZAWA; tom. 15; nr. 2; strony. 399 - 407; ISSN 1231-4005

EFFECT OF MULTIPLE REMELTING ON SELECTED PROPERTIES OF DISPERSED REINFORCED ALUMINUM MATRIX COMPOSITE. 34TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS EUROPEAN KONES 2008 2008-09-07 - 2008-09-10 JOURNAL OF KONES. POWERTRAIN AND TRANSPORT. WARSZAWA; tom. 15; nr. 3; strony. 233 - 238; ISSN 1231-4005

COMPLEX CRITERION OF DIMENSIONAL STABILITY DISCUSSED ON THE EXAMPLE OF PISTON SILUMINS. 34TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS EUROPEAN KONES 2008 2008-09-07 - 2008-09-10 JOURNAL OF KONES. POWERTRAIN AND TRANSPORT. WARSZAWA; tom. 15; nr. 2; strony. 41 - 50; ISSN 1231-4005

8. KSIĄŻKI

1.

DARŁAK PAWEŁ

SYNTHESIS OF ALLOYS. COMPENDIUM OF ENGINEERING KNOWLEDGE.

SOBCZAK JERZY SYNTHESIS OF ALLOYS. COMPENDIUM OF ENGINEERING KNOWLEDGE. INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 WARSZAWAKRAKÓW; strony. 5 - 51; ISBN 978-83-60965-32-0

2.

DRENCHEV LUDMIL

FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS. PROCESSING AND MODELING.

SOBCZAK JERZY FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS. PROCESSING AND MODELING. INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 WARSZAWAKRAKÓW; strony. 5 - 77; ISBN 978-83-60965-28-3

3.

RUDNIK DARIUSZ SOBCZAK JERZY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

4.

ADAMCZYK ZBIGNIEW

INFILTRACJA CIŚNIENIOWA W WYTWARZANIU MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. STUDIUM ANALITYCZNO-LITERATUROWE. INFILTRACJA CIŚNIENIOWA W WYTWARZANIU MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. STUDIUM ANALITYCZNO-LITERATUROWE. INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO rok wyd. 2008 WARSZAWA; strony. 5 - 127; ISBN 978-83-60965-36-8

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING.

JACHIMSKA BARBARA

KARWIŃSKI ALEKSANDER

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BINDERS AND LIQUID SLURRIES USED FOR INVESTMENT CASTING OF REACTIVE METALS. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 9 -20; ISBN 978-83-88770-32-6

PEZARSKI FRANCISZEK

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING.

JASZCZÓŁT KATARZYNA

5.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA TRIALS AND PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON THE APPLICATION OF SODIUM SILICATE IN MANUFACTURE OF COLD-SET CORES. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 21 - 26; ISBN 978-83-88770-32-6

6.

MADEJ WŁADYSŁAW

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING. STUDIES ON THE CHOICE OF BINDERS FOR MOULDING AND CORE SANDS TO CAST MAGNESIUM ALLOYS. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 27 - 31; ISBN 978-83-88770-32-6

7.

GROCHAL TADEUSZ

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING.

WIERZCHOWSKI WOJCIECH SEMI-SOLID PROCESSING METHOD FOR CAST IRON. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 33 - 41; ISBN 978-83-88770-32-6

8.

OLSZYŃSKI JERZY

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING.

PIROWSKI ZENON

9.

WODNICKI JACEK

HARDENABILITY OF AUSTEMPERED DUCTILE IRON. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 43 - 53; ISBN 978-83-88770-32-6

PYTEL ANDRZEJ

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING.

STEFAŃSKI ZBIGNIEW EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CAST IRON SPHEROIDISING TREATMENT AND INOCULATION IN MOULDS WITH VERTICAL PARTING PLANE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 55 - 61; ISBN 978-83-88770-32-6


10.

KSIĄŻEK MARZANNA SIWECKI KRZYSZTOF ŚCIERSKI PAWEŁ

11.

KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA SMOLAREK-GRZYB AGNIESZKA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

12.

CZEKAJ EDWARD

PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN METALCASTING. STRUCTURE AND PROPERTIES OF PROTECTIVE CERAMIC COATINGS APPLIED ON THE SURFACE OF CASTINGS MADE FORM AK9 ALLOY. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 63 - 71; ISBN 978-83-88770-32-6

INFORMATYKA.

ONTOLOGIE W REPREZENTACJI WIEDZY O WADACH WYROBÓW ODLEWNICZYCH. KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 77 - 84; ISBN 978-83-7571028-1

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

DARŁAK PAWEŁ

13.

FAJKIEL ALEKSANDER

STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ ODLEWNICTWA CIŚNIENIOWEGO STOPÓW MAGNEZU.

REGUŁA TOMASZ

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 91 - 97; ISBN 978-83-88770-27-2

GÓRNY ZBIGNIEW

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

WPROWADZENIE INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 19 - 20; ISBN 978-83-88770-27-2

14.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

TEORETYCZNE I TECHNOLOGICZNE PODSTAWY UZYSKIWANIA ELEMENTÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM I MAGNEZU W STANIE STAŁO-CIEKŁYM (TECHNOLOGIA TIKSOTROPOWA). INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 37 - 42; ISBN 978-83-88770-27-2

15.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

PRZYKŁAD MODELOWANIA NUMERYCZNEGO UZYSKIWANIA ELEMENTÓW ZE STANU STAŁO-CIEKŁEGO (TECHNOLOGIA TIKSOTROPOWA). INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 43 - 51; ISBN 978-83-88770-27-2

16.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

DUDEK PIOTR PRÓBY ODLEWANIA TIKSOTROPOWEGO POD- I NADEUTEKTYCZNYCH STOPÓW ALUMINIUM. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 53 - 60; ISBN 978-83-88770-27-2

17.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

DUDEK PIOTR

18.

FAJKIEL ALEKSANDER

PRÓBY ODLEWANIA TIKSOTROPOWEGO STOPÓW MAGNEZU.

SAJA KRZYSZTOF

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 61 - 66; ISBN 978-83-88770-27-2

KARWIŃSKI ALEKSANDER

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

PYSZ STANISŁAW TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W ODLEWNICTWIE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 67 - 72; ISBN 978-83-88770-27-2

19.

CIBIS ROLAND W.

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER

AUTOMATYCZNY PÓŁBRAMOWY DOZOWNIK DO CIEKŁEGO METALU INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 99 - 104; ISBN 978-83-88770-27-2

20.

DARŁAK PAWEŁ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM.

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER SAJA KRZYSZTOF WALCZAK WIESŁAW

MODYFIKACJA UKŁADU ODPOWIETRZANIA WNĘKI FORMY CIŚNIENIOWEJ I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ODLEWU KORPUSU POMPY OLEJOWEJ DO MERCEDESA KLASY C. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 115 - 121; ISBN 978-83-88770-27-2


21.

BALIŃSKI ANDRZEJ

PROBLEMS OF MODERN TECHNIQUES IN ENGINEERING AND EDUCATION 2008.

THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE COLLOIDAL STRUCTURE OF THE SOLUBLE SODIUM SILICATES AND SILICA SOLS AS A BINDER OF MOULDING SANDS. PEDAGOGICAL UNIVERSITY CRACOV, INSTITUTE OF TECHNOLOGY rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 127 - 135; ISBN 83-87331-48-1

22.

ANTOSIEWICZ IRENA

RAPORT 2006 – 2007.

BALIŃSKI ANDRZEJ BIELECKA MAŁGORZATA

RAPORT 2006 – 2007.

BUDZIASZEK MAŁGORZATA

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 1 - 135; ISBN 978-83-88770-34-0

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA FAJKIEL ALEKSANDER KARWIŃSKi ALEKSANDER KONIECZNA MARTA KSIĄŻEK MARZANNA LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN LIS BARBARA ŁUSZCZKIEWICZ KRYSTYNA MADEJ JOANNA OSTROWSKA MARIA PEZARSKI FRANCISZEK SOBCZAK NATALIA SOBCZAK JERZY Szymlet Elżbieta

9. MONOGRAFIE

1.

GÓRNY ZBIGNIEW

ODLEWNICZE STOPY KOBALTU. ODLEWNICZE STOPY KOBALTU. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 1 - 168; ISBN 978-83-88770-33-3

2.

FABER JANUSZ

DIOKSYNY W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU.

PRZYBYLSKI JACEK ŻMUDZIŃSKA MARIA

EMISJA DIOKSYN Z PROCESÓW TOPIENIA W ELEKTRYCZNYM PIECU ŁUKOWYM Z WYKŁADZINĄ ZASADOWĄ. Politechnika Krakowska rok wyd. 2008 KRAKÓW-TOMASZOWICE; strony. 135 - 143; ISBN 97883-7242-467-9

3.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE. TOM 2

BRZOZOWSKI ALFRED PYŚ DARIUSZ SAJA KRZYSZTOF SZANDA MAREK

4.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

OPRACOWANIE MODELU NARZEDZI METODYCZNYCH DO OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIAMI PYŁOWYMI W PROJEKTOWANIU MASZYN. Siemens Sp. z o.o. rok wyd. 2008 WARSZAWA; strony. 61 - 64; ISBN 978-83-927246-2-9

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER HUBNER KRZYSZTOF SAJA KRZYSZTOF

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW NA BAZIE ALUMINIUM I MAGNEZU. CZ.I. STOPY ULTRALEKKIE NA BAZIE MAGNEZU I LITU. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 31 - 37; ISBN 978-83-88770-35-7

WARMUZEK MAŁGORZATA

5.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

CZEKAJ EDWARD DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER HUBNER KRZYSZTOF SAJA KRZYSZTOF

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW NA BAZIE ALUMINIUM I MAGNEZU. CZ.II. KRÓTKOTRWAŁA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWA OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW AL STOPY AL-LI UZYSKANE W WARUNKACH WYSOKIEGO CIŚNIENIA. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 39 - 51; ISBN 978-83-88770-35-7


6.

CZEKAJ EDWARD

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

GAZDA ANDRZEJ MADEJ MIECZYSŁAW WARMUZEK MAŁGORZATA

KOMPLEKSOWA BAZA DANYCH WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNYCH METALI, STOPÓW ORAZ MATERIAŁÓW FORMIERSKICH I CERAMICZNYCH. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 357 - 367; ISBN 978-83-88770-35-7

7.

DARŁAK PAWEŁ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ

PRÓBY TECHNOLOGICZNE INFILTRACJI CIŚNIENIOWEJ PREFORM CERAMICZNYCH.

SOBCZAK JERZY

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 173 - 185; ISBN 978-83-88770-35-7

SOBCZAK NATALIA

8.

DARŁAK PAWEŁ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

KLASIK ADAM KOWALEWSKI ZBIGNIEW LASOTA PIOTR PIETRZAK KRYSTYNA

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE NOWOCZESNYCH TWORZYW Z PRZEZNACZENIEM DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 249 - 257; ISBN 978-83-88770-35-7

RUDNIK DARIUSZ WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

9.

DARŁAK PAWEŁ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

DUDEK PIOTR PRÓBY ODLEWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA BAZIE STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY ODLEWANIA TIKSOTROPOWEGO. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 267 - 278; ISBN 978-83-88770-35-7

10.

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA REGULSKI KRZYSZTOF

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

EKSPERTOWY, DOSTEPNY SIECIOWO, SYSTEM WSPOMAGANIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH W OBSZARZE DIAGNOSTYKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI, DOSTOSOWANY DO NOWYCH TECHNOLOGII. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 333 - 342

11.

KARWIŃSKI ALEKSANDER

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

LEŚNIEWSKI WOJCIECH WIELICZKO PIOTR

OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA NA DRODZE ODLEWNICZEJ IMPLANTOW O SPECJALNIE ROZWINIETEJ GEOMETRII POWIERZCHNI. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 127 - 137; ISBN 978-83-88770-35-7

12.

KARWIŃSKI ALEKSANDER

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

MYSZKA DAWID KSZTAŁTOWANIE GEOMETRII I MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ TYTANOWYCH ENDOPROTEZ METODAMI ODLEWNICZYMI. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 139 - 148; ISBN 978-83-88770-357

13.

KOWALSKI ADAM

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

KUDER MIECZYSŁAW ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH METOD KOMPUTEROWYCH DO ANALIZY OBRAZÓW MIKROSTRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W CELU OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 323 - 331; ISBN 978-83-88770-35-7

14.

KUDYBA ARTUR

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR

ZWILŻALNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ MGAL2O4 W KONTAKCIE Z CIEKŁYM ALUMINIUM.

SIENICKI EDMUND

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 225 - 237; ISBN 978-83-88770-35-7

SOBCZAK NATALIA

15.

OLSZYŃSKI JERZY

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

PIROWSKI ZENON RADZIKOWSKA JANINA

METALURGIA POD CIŚNIENIEM. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 381 - 389; ISBN 978-83-88770-35-7


16.

PIROWSKI ZENON

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

UHL WALDEMAR STOPY ŻELAZA I NIKLU - STOPY UMACNIANE ENDOGENICZNIE ZA POMOCĄ AZOTU. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 279 - 284; ISBN 978-83-88770-35-7

17.

MAJOR ŁUKASZ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

MORGIEL JERZY PIROWSKI ZENON SOBCZAK NATALIA

MIKROSTRUKTURA STALIWA CRMN ODLEWANEGO POD NADCIŚNIENIEM ARGONU I AZOTU. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 279 - 284; ISBN 978-83-88770-35-7

18.

SOBCZAK JERZY

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE. CZ. II.

WSTĘP. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 11 - 12; ISBN 978-83-88770-35-7

19.

BALIŃSKI ANDRZEJ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. WSTĘP.

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 7; ISBN 978-83-88770-28-9

20.

BALIŃSKI ANDRZEJ IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. MATERIAŁY FORMIERSKIE.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 49 - 51; ISBN 978-83-88770-28-9

21.

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER GŁOWNIA KAZIMIERZ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. METALE I ICH STOPY.

GÓRNY ZBIGNIEW KSIĄŻEK MARZANNA

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 11 - 45; ISBN 978-83-88770-28-9

KUDER MIECZYSŁAW LEŚNIEWSKI WOJCIECH MADEJ MIECZYSŁAW NOWAK RAFAŁ PIROWSKI ZENON PYSZ STANISŁAW PYTEL ANDRZEJ RABCZAK KRYSTYNA SAJA KRZYSZTOF SIWECKI KRZYSZTOF SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA TCHÓRZ ADAM UHL WALDEMAR WARMUZEK MAŁGORZATA

22.

KARWIŃSKI ALEKSANDER KROKOSZ JACEK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. SYSTEMY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA RPS (RAPID PROTOTYPING SYSTEMS).

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 55 - 57; ISBN 978-83-88770-28-9


23.

FABER JANUSZ LATAŁA-HOLTZER MARIOLA PALMA ALEKSANDER

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. EKOLOGIA W ODLEWNICTWIE.

ŻMUDZIŃSKA MARIA INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 61 - 63; ISBN 978-83-88770-28-9

24.

KONIECZNA MARTA LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN MADEJ JOANNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2007 ROKU. WYBRANE ZAGADNIENIA. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA.

MARTYNOWICZ-LIS KRYSTYNA SZANDA MAREK

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2008 KRAKÓW; strony. 67 -77; ISBN 978-83-88770-28-9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.