Instytut Odlewnictwa

Instytut Odlewnictwa

Kraków, Poland

Instytut Odlewnictwa (IOd), założony w roku 1946, w Krakowie jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 113 pracowników, w tym 55 pracowników naukowych, a w tym 7 profesorów i 24 doktorów.

www.iod.krakow.pl