Wykaz publikacji 2007

Page 1

Publikacje 2007

CZASOPISMA KRAJOWE - 2007 r. Lp.

Autor

Dane o publikacji

1.

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA THE LOGIC OF PLAUSIBLE REASONING IN THE DIAGNOSIS OF CASTINGS DEFECTS. STANISŁAWA ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS WARSZAWA-KRAKÓW; tom. 52; nr 3; strony. 375 - 380; SMOLAREK-GRZYB AGNIESZKA ISSN 1733-3490 WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

2.

ASTHANA RAJIV KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

3.

JAWORSKA LUCYNA KURTYKA PAWEŁ NOWAK RAFAŁ PODSIADŁO M. SMUK BARBARA SOBCZAK NATALIA TWARDOWSKA AGNIESZKA

4.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ CIUĆKA TOMASZ PEZDA JACEK

THE ROLE OF ALUMINUM OXIDATION IN THE WETTING-BONDING RELATIONSHIP OF Al/ OXIDE COUPLES. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS KRAKÓW; tom. 52; nr 1; strony. 55 - 65; ISSN 17333490

NITRIDE AND CARBIDE PREFORMS FOR INFILTRATION PROCESS.

ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING; tom. 28; nr 11; strony. 653 - 656

CHOICE OF SALTS FOR PROCESS OF CONTINOUS SODIUM MODIFICATION OF Al-Si ALLOYS.

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 6/1; strony. 31 - 36; ISSN 1897-3310

5

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

CONTINUOUS SODIUM MODIFICATION OF NEARLY-EUTECTIC ALUMINIUM ALLOYS. PART I. THEORETICAL BACKGROUNDS OF THE PROCESS.

6.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ LEŚNIEWSKI WOJCIECH SAJA KRZYSZTOF

CONTINUOUS SODIUM MODIFICATION OF NEARLY-EUTECTIC ALUMINIUM ALLOYS. PART II. EXPERIMENTAL STUDIEM.

ASŁANOWICZ MACIEJ OŚCIŁOWSKI ANDRZEJ STACHAŃCZYK JERZY WIELICZKO PIOTR

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF HEAT-RESISTANT CAST STEEL FILTRATION FROM THE RESULTS OF STRUCTURE EXAMINATIONS.

GWIŻDŻ ANDRZEJ OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON

FERROUS ALLOYS CAST UNDER HIGH PRESSURE GAS ATMOSPHERE.

materiał recenzowany

materiał recenzowany

7.

materiał recenzowany

8.

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 10/1; strony. 53 - 56; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 11/1; strony. 57 - 60; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 21/1; strony. 97 - 102; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 23/1; strony. 107 - 112; ISSN 1897-3310


PUBLIKACJE Lp. 9.

Autor KARWIŃSKI ALEKSANDER LEŚNIEWSKI WOJCIECH MYSZKA DAWID WIELICZKO PIOTR

INFLUENCE OF THE TYPE OF CERAMIC MOULDING MATERIALS ON THE TOP LAYER OF TITANIUM PRECISION CASTINGS.

OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON WODNICKI JACEK

MICROADDITIONS OF BORON AND VANADIUM IN ADI. PART 1. LITERATURE REVIEW.

OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON WODNICKI JACEK

MICROADDITIONS OF BORON AND VANADIUM IN ADI. PART 2. OWN INVESTIGATIONS.

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER WALCZAK WIESŁAW ZAWADZKI PAWEŁ

IMPROVEMENT OF QUALITY OF A GRAVITY DIE CASTING MADE FROM ALUMINUM BRONZE BE APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION.

ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

PATTERN EVAPORATION PROCESS.

MANIOWSKI ZBIGNIEW PEZARSKI FRANCISZEK WODNICKI JACEK

TESTS AND STUDIES ON IMPROVED INNOVATIVENESS OF SAND RECLAMATION UNITS.

BINCZYK FRANCISZEK FURMANEK J. KOWALSKI ADAM

THE EFFECT OF COOLING RATE ON THE MICROSTRUCTURE OF NODULAR CAST IRON.

materiał recenzowany

10.

materiał recenzowany

11.

materiał recenzowany

12.

materiał recenzowany

13.

materiał recenzowany

14.

materiał recenzowany

15.

Dane o publikacji

materiał recenzowany

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 33/1; strony. 153 - 156; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 36/1; strony. 167 - 169; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 37/1; strony. 171 - 174; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 3/2; strony. 11 - 14; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 10/2; strony. 49 - 52; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 23/2; strony. 111 - 114; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 24/2; strony. 115 - 118; ISSN 1897-3310

THE EFFECT OF WASH CLEANING AND DEMAGNETIZATION PROCESS ON THE FLY ASH PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES.

16.

BALIŃSKI ANDRZEJ

17.

KARWIŃSKI ALEKSANDER MEKSA WOJCIECH MŁODNICKI STANISŁAW WOŹNICKI GRZEGORZ

THE INFLUENCE OF ORGANIC FIBRE TYPES ON TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN PROCESS OF CERAMIC MOULDS MAKING.

ADRIAN ANNA KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MARCJAN ROBERT

THE ROLE OF KNOWLEDGE ENGINEERING IN MODERNISATION OF NEW METAL PROCESSING TECHNOLOGIES.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ HUBNER KRZYSZTOF SAJA KRZYSZTOF

ULTRALIGHT MAGNESIUM-LITHIUM ALLOYS.

materiał recenzowany

materiał recenzowany

18.

materiał recenzowany

19.

materiał recenzowany

20

ADRIAN Anna KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA SMOLAREK-GRZYB AGNIESZKA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 26/2; strony. 125 - 128; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 30/2; strony. 143 - 146; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 35/2; strony. 169 - 172; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 2/3; strony. 11 - 16; ISSN 1897-3310

KNOWLEDGE REPRESENTATION OF CASTING METAL DEFECTS BY MEANS OF ONTOLOGY.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 15/3; strony. 75 - 78; ISSN 1897-3310

materiał recenzowany

21.

ADRIAN ANNA DURAK JAROSŁAW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MRZYGŁÓD BARBARA materiał recenzowany

APPLICATION OF BAYESIAN NETWORKS TO DIAGNOSTICS OF HOT DIP GALVANIZED COASTS. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 7; nr 46/3; strony. 247 - 252; ISSN 1897-3310


PUBLIKACJE Lp.

Autor

22.

BALIŃSKI ANDRZEJ

23.

RADZIKOWSKA JANINA WARMUZEK MAŁGORZATA

24.

ADRIAN ANNA KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MARCJAN ROBERT MRZYGŁÓD BARBARA

APPLICATION OF BAYESIAN NETWORK IN THE DIAGNOSIS OF HOT-DIP GALVANISING PROCESS.

25.

DOBROWOLSKI GRZEGORZ KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MARCJAN ROBERT NAWARECKI EDWARD

ONTOGRATOR - AN INTELLIGENT ACCESS TO HETEROGENEOUS KNOWLEDGE SOURCES ABOUT CASTING TECHNOLOGY.

26.

HÜBNER KRZYSZTOF

NORMY ASTM STOSOWANE W BADANIACH MIKROSTRUKTURY.

27.

SOBCZAK JERZY

INSTYTUT MÓJ WIDZĘ OGROMNY. (NASZA ROZMOWA).

28.

SOBCZAK JERZY

ZRĘBY MOJEGO CREDO.

29.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY

30.

GAZDA ANDRZEJ

31.

PAWŁOWSKA HALINA

32.

JANKOWICZ JAN PAWŁOWSKA HALINA

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA I REGIONALNA W ZAKRESIE ODLEWNICTWA.

33.

BIELECKA MAŁGORZATA DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA PAWŁOWSKA HALINA

WYBÓR INFORMACJI Z BAZY SINTE.

34.

SZANDA MAREK

35.

MARTYNOWICZ-LIS KRYSTYNA TYBULCZUK JERZY

36.

PAWŁOWSKA HALINA

37.

LATAŁA-HOLTZER MARIOLA PRZYBYLSKI JACEK ŻMUDZIŃSKA MARIA

EKO-INFORMACJA W EUROPEJSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH ODLEWNIACH - PROJEKT EUROPEJSKI ZREALIZOWANY W 6. PROGRAMIE RAMOWYM.

38.

BIEL-GOŁASKA MARTA PIEKŁO JAROSŁAW

OCENA TRWAŁOŚCI ODLEWU Z UWZGLĘDNIENIEM POROWATOŚCI.

materiał recenzowany

materiał recenzowany

Dane o publikacji CHARAKTERYSTYKI TEKSTURALNE POPIOŁU LOTNEGO ORAZ MAS FORMIERSKICH NA OSNOWIE POPIOŁU LOTNEGO.

ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI - ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION POZNAŃ; tom. 27; nr 1; strony. 17 - 25; ISSN 1233-9709

CIEKAWA WYSTAWA.

BIULETYN JAKOŚCI. BIULETYN INFORMACYJNY CENTRUM SZKOLENIA I ORGANIZACJI SYSTEMÓW JAKOŚCI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. KRAKÓW; nr 4; strony. 4-5

INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW AGH KRAKÓW; tom. 7; nr 2; strony. 317 - 323; ISSN 1641-8581

INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW AGH KRAKÓW; tom. 7; nr 2; strony. 324 - 328; ISSN 1641-8581

LABORATORIA APARATURA BADANIA WARSZAWA; strony. 17 - 19; ISSN 1427-5619

MAGAZYN HUTNICZY. KATOWICE; rocznik. 35; nr 32; strony. 1, 3; ISSN 0239-3611

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 3-13; ISSN 1730-2250

METALLURGY UNDER HIGH PRESSURE - THE NEW PROCESS IN FOUNDRY PRACTICE. ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 25-33; ISSN 1730-2250

OKREŚLENIE EFEKTÓW CIEPLNYCH PRZEMIANY IZOTERMICZNEJ ZACHODZĄCEJ W ŻELIWIE ADI. CZ.1. KONSTRUKCJA KALORYMETRU. ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 14-24; ISSN 1730-2250

7. PROGRAM RAMOWY BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I WDROŻEŃ UNII EUROPEJSKIEJ.

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 34-35; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 100-101; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 124-145; ISSN 1730-2250

JAK POSTRZEGAJĄ INSTYTUT ODLEWNICTWA ODBIORCY JEGO USŁUG.

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. ; ISSN 1730-2250

OCENA STANU POLSKIEGO ODLEWNICTWA WG DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA ROK 2005 ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 45-55; ISSN 1730-2250

WYWIAD Z DYREKTOREM WŁOSKIEGO ZRZESZENIA DOSTAWCÓW MASZYN I PRODUKTÓW ODLEWNICZYCH AMAFOND.

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 56-57; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 65-69; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 70-77; ISSN 1730-2250


PUBLIKACJE Lp.

Autor

Dane o publikacji

39.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA STEFAŃSKI ZBIGNIEW

PRZEGLAD NOWYCH TECHNOLOGII Z ZAKRESU WYTWARZANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH.

40.

ĆWIKLAK RYSZARD KROKOSZ JACEK MŁODNICKI STANISŁAW

NIEKTÓRE METODY WYKONYWANIA ODLEWÓW ARTYSTYCZNYCH.

41.

ŁUSZCZKIEWICZ KRYSTYNA

INFORMACJE O NORMACH.

42.

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA

SYGNALNA INFORMACJA Z BAZY SINTE.

43.

KLIMOSCH MARIA MARZENCKA JANINA

44.

FABER JANUSZ PRZYBYLSKI JACEK

45.

PAWŁOWSKA HALINA

46.

FIUTOWSKA AGNIESZKA

47.

DZIADUŚ-RUDNICKA JOANNA KONIECZNA MARTA WELKENS ALEKSANDER

48.

FIUTOWSKA AGNIESZKA MADEJ JOANNA

49.

SAMEK BUGNO ANNA

50.

KROKOSZ JACEK PRZYBYLSKI JACEK

51.

SZACIŁOWSKA BERNADETA

INNOWACYJNOŚĆ A ZAGADNIENIE ODLEWNICTWA W MAŁOPOLSCE.

52.

GÓRNY ZBIGNIEW

ODLEWNICZE BRĄZY ALUMINIOWE. STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI, TOPIENIE I ODLEWANIE.

materiał recenzowany

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 78-90; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 91-98; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 101-109; ISSN 1730-2250

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 146-148; ISSN 1730-2250

PATENTY-PRAWA OCHRONNE-ZGŁOSZENIA.

ODLEWNICTWO - NAUKA I PRAKTYKA KRAKÓW; rocznik. 9; nr 1-2; strony. 149; ISSN 1730-2250

POMIARY DIOKSYN Z ELEKTRYCZNYCH PIECOW ŁUKOWYCH O WYKLADZINIE ZASADOWEJ.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 4 - 10; ISSN 1898-7257

NIEKTÓRE NORMALIZACYJNE ASPEKTY SYSTEMU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 11 - 12; ISSN 1898-7257

INFORMACJE O NORMACH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 13 - 15; ISSN 1898-7257

WYBÓR INFORMACJI Z CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE -- POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 16 - 42; ISSN 1898-7257

XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII DLA ODLEWNICTWA METAL 2629.09.2007.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 45 - 47; ISSN 1898-7257)

II SYMPOZJUM NAUKOWE „INNOWACJE W ODLEWNICTWIE”.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 48 - 52; ISSN 1898-7257

ODLEWY SEPULKRALNE.

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; rocznik. 1; nr 1; strony. 54 - 60; ISSN 1898-7257

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 57; nr 6; strony. 302-304; ISSN 0033 22751898-7257

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 57; nr 4-5; strony. 202-210; ISSN 0033 2275


PUBLIKACJE CZASOPISMA ZAGRANICZNE - 2007 r. Lp.

Autor

Dane o publikacji

1.

DRENCHEV LUDMIL MALINOV SAVKO SHA WEI SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

2.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

3.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

4.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

5.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ

THIXO-TECHNOLOGY - THE FUNDAMENTALS OF NUMERICAL MODELLING OF THE PROCESS OF MAKING CASTINGS IN SEMI-SOLID STATE.

6.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA PEZARSKI FRANCISZEK

TRIALS OF MAKING RESPONSIBLE STEEL CASTINGS FOR GAS ENGINEERING AND TWO-LAYER CASTINGS FOR BUILDING MACHINES IN MOULDING SANDS WITH RECLAIM.

7.

KARWIŃSKI ALEKSANDER PYSZ STANISŁAW

8.

JAWORSKA LUCYNA KUDYBA ARTUR KURTYKA PAWEŁ NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SMUK BARBARA SOBCZAK NATALIA

9.

RĄCZKA MAREK TRUŚ STANISŁAW

A COMPREHENSIVE MODEL OF ORDERED POROSITY FORMATION. ACTA MATERIALIA USA; tom. 55; nr. 19; strony. 6459 - 6471; ISSN 1359-6454

GAS PHASE NUCLEATION ON SOLID/LIQUID INTERFACE IN ORDERED GAS POROSITY FORMATION. NAUCHNI IZVESTIJA NA NTSM. XX NACIONALNA KONFERENCIJA DEFEKTOSKOPIJA 2007. ROSJA; rocznik. 98; nr. 3; strony. 330 - 336; ISSN 1310-3946

QUANTITATIVE CHARACTERIZATION OF HETEROGENEOUS REACTION OF TI ALLOY IN ORGANIC AND INORGANIC MEDIA. NAUCHNI IZVESTIJA NA NTSM. XX NACIONALNA KONFERENCIJA DEFEKTOSKOPIJA 2007. ROSJA; rocznik. 98; nr. 3; strony. 337 - 342; ISSN 1310-3946

THEORETICAL BACKGROUNDS OF NUMERICAL MODELLING OF THE RHEOCAST STRUCTURE FORMATION AND DIE FILLING PROCESS DURING CASTING OF ALUMINIUM ALLOYS IN SEMI-SOLID STATE.

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM1. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 1; nr. 4; strony. 32 – 36

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM1. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 1; nr. 4; strony. 37 - 46

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM1. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 1; nr. 4; strony. 219 - 226

COMPUTER AIDED SIMULATION OF THE Al ALLOYS CASTING PROCESSES

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 54 - 59

SI3N4 POROUS PREFORMS FOR ALUMINIUM MATRIX COMPOSITES.

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 64 - 68

ACCREDITATION OF ACADEMIC LABORATORIES VERSUS CREDIBILITY OF SCIENTIFIC RESEARCH. VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 141 - 147

10.

BIENIASZ SŁAWOMIR KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA POŁCIK HENRYK

SELECTED PROBLEMS OF COMPUTER AIDED CONTROL OF SOLIDIFICATION CASTING PROCESS.

11.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ GWIŻDŻ ANDRZEJ PIROWSKI ZENON WIERZCHOWSKI WOJCIECH

THE SCP METHOD OF MAKING CAST IRON WITH GLOBULAR STRUCTURE OF THE PRIMARY PFASE.

12.

KUŁAK ANDRZEJ PIROWSKI ZENON UHL WALDEMAR

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 155 - 161

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 175 - 182

MAGNETIC ELEMENTS OF SATELLITE DISHES PRODUCED FROM CAST NICKEL ALLOYS.

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 182 - 18


PUBLIKACJE Lp.

Autor

13.

KRAWIARZ JERZY MADEJ WŁADYSŁAW PIROWSKI ZENON STEFAŃSKI ZBIGNIEW UHL WALDEMAR ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

14.

KRAWIARZ JERZY MADEJ WŁADYSŁAW PIROWSKI ZENON STEFAŃSKI ZBIGNIEW UHL WALDEMAR ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

15.

KARWIŃSKI ALEKSANDER KRAWIARZ JERZY MADEJ WŁADYSŁAW PIROWSKI ZENON STEFAŃSKI ZBIGNIEW UHL WALDEMAR ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

16.

GWIŻDŻ ANDRZEJ OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON

Dane o publikacji SELECTING TECHNOLOGY AND MATERIAL FOR CASTING HIGH ABRASION RESISTANCE ELEMENTS.

VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 187 - 189

TRIAL MANUFACTURE OF PILOT CASTINGS OF HIGH ABRASION RESISTANCE PLATES USING CONVENTIONAL MOULDING SANDS. VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 190 - 192

TRIAL MANUFACTURE BY THE LOST FOAM PROCESS OF PILOT CASTINGS OF HIGH ABRASION RESISTANCE PLATES. VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 192 - 196

CHEMICAL COMPOSITION AND EVALUATION OF STRUCTURE OF SELECTED FERROUS ALLOYS CAST UNDER HIGH PRESSURE GAS ATMOSPHERE. VISNIK KHMELNICKOGO NACIONALNOGO UNIVERSITETU. TOM2. TEKHNICHNI NAUKI. UKRAINA KHMELNICKIJ; tom. 2; nr. 4; strony. 197 - 203

MATERIAŁY KONFERENCJE - KRAJOWE - 2007 r. Lp.

1.

Autor LATAŁA-HOLTZER MARIOLA MANIOWSKI ZBIGNIEW ŻMUDZIŃSKA MARIA materiał recenzowany

2.

CZEKAJ EDWARD

3.

DARŁAK PAWEŁ DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER

4.

PIETRZAK KRYSTYNA RUDNIK DARIUSZ SIENICKI E. SOBCZAK NATALIA

5.

KSIĄŻEK MARZANNA SIWECKI KRZYSZTOF ŚCIERSKI PAWEŁ

6.

PIETRZAK KRYSTYNA RUDNIK DARIUSZ SIENNICKI EDMUND SOBCZAK NATALIA

Dane o publikacji PRZYKŁADY PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ W ODLEWNICTWIE KRAJOWYM W ASPEKCIE NAJLEPSZYCH DOSTEPNYCH TECHNIK. X KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 2007. ODLEWNICTWO XXI WIEKU - TECHNOLOGIE, MASZYNY I URZADZENIA ODLEWNICZE. 2007-05-24 - 2007-05-26 rok wyd. 2007 BIULETYN KONFERENCYJNY. NOWA SÓL; strony. 95-100; ISBN 83-919232-9-0

BADANIA WPŁYWU CYNKU NA FIZYKO-MECHANICZNE WŁASNOŚCI BEZNIKLOWYCH SILUMINÓW TŁOKOWYCH.

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2007-05-31 - 2007-06-02 rok wyd. 2007 NAUKA I TECHNOLOGIA KRASICZYN; strony. 25; ISBN 978-83-984480-2-0

KOMPOZYTOWE ODLEWY CIŚNIENIOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE.

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2007-05-31 - 2007-06-02 rok wyd. 2007 NAUKA I TECHNOLOGIA KRASICZYN; strony. 33 – 38 ISBN 978-83-984480-2-0

MIKROSTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ NIEKTÓRYCH LUTOWI BEZOŁOWIOWYCH. X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2007-05-31 - 2007-06-02 rok wyd. 2007 NAUKA I TECHNOLOGIA KRASICZYN; strony. 79 -; ISBN 978-83-984480-2-0

STRUKTURA I WŁASNOŚCI CERAMICZNYCH POWŁOK OCHRONNYCH NA POWIERZCHNIACH ODLEWÓW ZE STOPU AK9.

MATERIAŁOGRAFIA 2007. PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWCZE: WYPOSAŻENIE, METODY BADAWCZE, OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY. 2007-04-24 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 MATERIAŁY KONFERENCYJNE. TOM II. ROCHNA; strony. 27 - 36; ISBN 978-83-916893-7-0

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA I MIKROSTRUKTURA WYBRANYCH LUTOWI BEZOŁOWIOWYCH.

MATERIAŁOGRAFIA 2007. PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWCZE: WYPOSAŻENIE, METODY BADAWCZE, OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY. 2007-04-24 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 MATERIAŁY KONFERENCYJNE. TOM II. ROCHNA; strony. 17 - 26; ISBN 978-83-916893-7-0


PUBLIKACJE Lp.

Autor

Dane o publikacji BŁĘDY W BADANIACH METALOGRAFICZNYCH.

7.

HÜBNER KRZYSZTOF

8.

BOROŃ ŁUKASZ

9.

BUDZIK GRZEGORZ KARWIŃSKI ALEKSANDER PATRZAŁEJ MACIEJ PYSZ STANISŁAW

10.

KSIĄŻEK MARZANNA MIKUŁOWSKI BORYS

MATERIAŁOGRAFIA 2007. PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWCZE: WYPOSAŻENIE, METODY BADAWCZE, OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY. 2007-04-24 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 MATERIAŁY KONFERENCYJNE. TOM II. ROCHNA; strony. 57 - 60; ISBN 978-83-916893-7-0

NOWOCZESNE URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA ZGŁADÓW.

MATERIAŁOGRAFIA 2007. PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWCZE: WYPOSAŻENIE, METODY BADAWCZE, OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY. 2007-04-24 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 MATERIAŁY KONFERENCYJNE. TOM II. ROCHNA; strony. 77 - 81; ISBN 978-83-916893-7-0

KONSTRUKCJA PROTOTYPOWYCH FORM ODLEWNICZYCH W SYSTEMIEZ-PRINT.

XXIII SYPOMOZJON PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN. T.I. PROJEKTOWANIE MASZYN. METODOLOGIA, METODY NUMERYCZNE, KONSTRUKCJE BIOMECHANICZNE, NOWE KONSTRUKCJE, 2007-09-17 - 2007-09-21 rok wyd. 2007 XXIII SYPOMOZJON PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN. T.I. PROJEKTOWAN RZESZÓW-PRZEMYŚL; strony.

WPŁYW POWŁOKI NB NAŁOŻONEJ NA PODŁOŻE Z TLENKU GLINU NA ZWILŻALNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZENIA W UKŁADZIE Al/Al2O3. VI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO 2007-09-13 - 2007-09-16 rok wyd. 2007 STRESZCZENIA. PROGRAM ZAKOPANE; strony. 118; ISBN 978-83-89541-96-3

MATERIAŁY KONFERENCYJNE - ZAGRANICZNE - 2007 r. Lp.

1.

Autor MANIOWSKI ZBIGNIEW PEZARSKI FRANCISZEK SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA materiał recenzowany

2.

BALIŃSKI ANDRZEJ

3.

BALIŃSKI ANDRZEJ ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

materiał recenzowany

materiał recenzowany

Dane o publikacji STUDIES ON APPLICATION OF AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI) CAST BLADES ON THE EXAMPLE OF DISK-TYPE RECKLAMATIO UNIT.

SPOLUPRÁCA 2007. XIII MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A POL”SKÝCH ZLEIVACOV 2007-04-25 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 TECHNOLOGICKE INZINIERSTVO. TECHNOLOGICAL ENGINEERING. SŁOWACJA TATRANSKE ZRUBY VYSOKE TATRY; nr. 1; strony. 128 - 129; ISSN 1336-5967

POPIÓŁ LOTNY JAKO OSNOWA MAS FORMIERSKICH WYTWARZANYCH Z ZASTOSOWANIEM WYBRANYCH TECHNOLOGII.

SPOLUPRÁCA 2007. XIII MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A POL”SKÝCH ZLEIVACOV 2007-04-25 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 TECHNOLOGICKE INZINIERSTVO. TECHNOLOGICAL ENGINEERING. SŁOWACJA TATRANSKE ZRUBY VYSOKE TATRY; nr. 1; strony. 98 100; ISSN 1336-5967

TECHNOLOGIA LOST FOAM.

SPOLUPRÁCA 2007. XIII MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A POL”SKÝCH ZLEIVACOV 2007-04-25 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 TECHNOLOGICKE INZINIERSTVO. TECHNOLOGICAL ENGINEERING. SŁOWACJA TATRANSKE ZRUBY VYSOKE TATRY; nr. 1; strony. 105 - 106; ISSN 1336-5967

WPROWADZANIE AZOTU DO STALI CHROMOWO-MANGANOWEJ.

4.

OLSZYŃSKI JERZY PIROWSKI ZENON

5.

KARWIŃSKI ALEKSANDER MŁODNICKI STANISŁAW

6.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

7.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SIENICKI EDMUND SOBCZAK NATALIA

SPOLUPRÁCA 2007. XIII MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A POL”SKÝCH ZLEIVACOV 2007-04-25 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 TECHNOLOGICKE INZINIERSTVO. TECHNOLOGICAL ENGINEERING. SŁOWACJA TATRANSKE ZRUBY VYSOKE TATRY; nr. 1; strony. 126 - 127; ISSN 1336-5967

WPŁYW PARAMETRÓW PRACY AUTOKLAWU NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FORMY CERAMICZNEJ.

SPOLUPRÁCA 2007. XIII MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A POL”SKÝCH ZLEIVACOV 2007-04-25 - 2007-04-27 rok wyd. 2007 TECHNOLOGICKE INZINIERSTVO. TECHNOLOGICAL ENGINEERING. SŁOWACJA TATRANSKE ZRUBY VYSOKE TATRY; nr. 1; strony. 68 71; ISSN 1336-5967

EXPERIMENTAL COMPLEX FOR INVESTIGATIONS OF HIGH TEMPERATURE BEHAVOIUR OF MOLTEN METALS IN CONTACT WITH REFRACTORY MATERIALS. MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2007 CONFERENCE AND EXHIBITION 2007-09-16 - 200709-20 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM USA DETROIT; strony. 343

INTERACTION BETWEEN LIQUID ALUMINUM AND MgAl2O4 SINGLE.

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2007 CONFERENCE AND EXHIBITION 2007-09-16 2007-09-20 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM USA DETROIT.


PUBLIKACJE Lp.

Autor

Dane o publikacji

8.

KUDYBA ARTUR MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

9.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR RUDNIK DARIUSZ SOBCZAK NATALIA WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

EFFECT OF CARBON COATING ON WETTING AND BONDING OF Al ALLOYS WITH Al2O3 SUBSTRATES.

10.

BUDZIOCH JANUSZ GLENZ ANDREAS NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

EXPERIMENTAL COMPLEX FOR INVESTIGATION OF HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY PHENOMENA.

11.

JAWORSKA LUCYNA KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SMUK BARBARA SOBCZAK NATALIA

12.

KUDYBA ARTUR MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

13.

KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ OBLAKOWSKI JAN RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

14.

KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR RUDNIK DARIUSZ SOBCZAK NATALIA WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

15.

NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SIENICKI EDMUND SOBCZAK NATALIA

EFFECT OF SUBSTRATE ORIENTATION ON INTERACTION BETWEEN LIQUID ALUMINUM AND MgAl2O4 SINGLE CRYSTAL.

16.

KLASIK ADAM KUDYBA ARTUR PIETRZAK KRYSTYNA SOBCZAK NATALIA

EFFECT OF ALLOYING ADDITIONS ON WETTING, INTERFACE STRUCTURE AND PROPERTIES OF SN/CU COUPLES.

17.

DARŁAK PAWEŁ NOWAK RAFAŁ PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

INTERACTION BETWEEN FLY ASH AND MOLTEN GRAY IRON AS A KEY FOR USING FASAND IN CASTING PRODUCTION.

18.

KARWIŃSKI ALEKSANDER KUDYBA ARTUR LEŚNIEWSKI WOJCIECH NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

INTERACTION BETWEEN COO SINGLE CRYSTALS AND LIQUID ALUMINUM.

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2007 CONFERENCE AND EXHIBITION 2007-09-16 - 200709-20 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM USA DETROIT; strony. 81

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2007 CONFERENCE AND EXHIBITION 2007-09-16 - 200709-20 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM USA DETROIT; strony. 81

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 _ALL HISZPANIA ALICANTE; strony. 20; ISSN 80-02-01725-0

INTERACTION BETWEEN LIQUID ALUMINUM AND Si3N4-Al2O3-Y2O3 POLYCRYSTALLINE SUBSTRATES. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 _ALL HISZPANIA ALICANTE; strony. 83; ISSN 80-02-01725-0

INTERACTION BETWEEN MOLTEN ALUMINUM AND COBALT OXIDE SINGLE CRYSTAl. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 _ALL HISZPANIA ALICANTE; strony. ; ISSN 80-02-01725-0

WETTING AND REACTIVITY BETWEEN MOLTEN ALUMINUM AND ZINC OXIDE.

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 126

EFFECT OF CARBON COATING ON WETTING AND BONDING OF Al ALLOYS WITH Al2O3 SUBSTRATES. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 128

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 134

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 135

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 75

INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN LIQUID TITANIUM AND OXIDE CERAMICS. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 136


PUBLIKACJE Lp.

Autor

Dane o publikacji THEORETICAL APPROACHES FOR ANALYSIS OF GASAR (LOTUS TYPE) MATERIALS FORMATION.

19.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

20.

KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA POŁCIK HENRYK ŻUCZEK ROBERT

21.

ADRIAN ANNA DURAK JAROSŁAW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

22.

KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA REGULSKI KRZYSZTOF SMOLAREK-GRZYB AGNIESZKA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

23.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ KOTYNIA MONIKA PETERA JERZY

25.

ADRIAN ANNA DURAK JAROSŁAW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MRZYGŁÓD BARBARA

26.

KSIĄŻEK MARZANNA MIKUŁOWSKI BORYS

27.

BUDZIOCH JANUSZ GLENZ ANDREAS NOWAK RAFAŁ RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA

EXPERIMENTAL COMPLEX FOR INVESTIGATION OF HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY PHENOMENA.

28.

PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

APPLICATION OF FLY ASH FOR THE SYNTHESIS OF ALFA SYNTACTIC FOAMS.

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 FINAL PROGRAM HISZPANIA ALICANTE; strony. 84

VIRTUAL SYSTEMS IN MODELING, SIMULATION AND DESIGNING INDUSTRY PROCESSES.

2ND ISGI 2007. INTERNATIONAL CODATA SYMPOSIUM ON GENERALIZATION OF INFORMATION. 2007-10-01 - 2007-10-03 rok wyd. 2007 PROCEEDINGS 2ND ISGI 2007 INTERNATIONAL CODATA SYMPOSIUM ON GENERALIZATION OF INFORMATION. SZWAJCARIA GENEWA; strony. 10-19; ISBN 978-3-00-022382-2

DIAGNOSTIC OF CASTING FAULTS USING ATTRIBUTIONAL REASONING.

2ND ISGI 2007. INTERNATIONAL CODATA SYMPOSIUM ON GENERALIZATION OF INFORMATION. 2007-10-01 - 2007-10-03 rok wyd. 2007 PROCEEDINGS 2ND ISGI 2007 INTERNATIONAL CODATA SYMPOSIUM ON GENERALIZATION OF INFORMATION. SZWAJCARIA GENEWA; strony. ; ISBN 978-300-022382-2

LOGIC OF PLAUSIBLE REASONING DRIVEN ALGORITHM OF CASTING DEFECTS DIAGNOSTIC PROCESS.

IWCIT 2007. INTERNATIONAL WORKSHOP CONTROL AND INFORMATION TECHNOLOGY 2007-09-06 - 2007-09-07 rok wyd. 2007 IWCIT 2007. INTERNATIONAL WORKSHOP CONTROL AND INFORMATION TECHNOLOGY CZECHY OSTRAWA; strony. 31-36; ISBN 978-80-248-1567-1

EXPERIMENTALLY VERIFIED NUMERICAL MODEL OF THIXOFORMING PROCESSS.

10TH ESAFORM CONFERENCE ON MATERIAL FORMING 2007-04-18 - 2007-04-20 rok wyd. 2007 AIP CONFERENCE PROCEEDINGS VOLUME 907 HISZPANIA ZARAGOZA; strony. 1130 - 1135; ISBN 978-07354-0414-4

BAYESIAN NETWORKS AND FUZZY-LOGIC IN HOT DIP ZINC GALVANIZING DEFECTS DIAGNOSTICS.

MCPL 2007 4TH IFAC CONFERENCE ON MANAGEMENT AND CONTROL OF PRODUCTION AND LOGISTICS. MULTI-AGENT SYSTEMS IN LOGISTICS AND CONTROL. 2007-11-27 - 2007-09-30 rok wyd. 2007 MULTI-AGENT SYSTEMS IN LOGISTICS AND CONTROL. RUMUNIA SIBIU; strony. 727 - 732; ISBN 978-973-739-481-1

BOND STRENGTH AND MICROSTRUCTURE INVESTIGATION OF Al2O3/Al/ Al2O3 JOINTS WITH SURFACE MODIFIATION OF ALUMINA BY TITANIUM. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2007 2007-03-21 2007-03-24 rok wyd. 2007 ABSTRACTS BOOK HISZPANIA ALICANTE; strony. 81

INTERNATIONAL WORKSHOP ON BUBBLE AND DROP INTERFACES 2007. 2007-03-25 - 2007-03-28 rok wyd. 2007 BOOK OF ABSTRACTS. HISZPANIA GRANADA; strony. P25

INTERNATIONAL WORKSHOP ON BUBBLE AND DROP INTERFACES 2007. 2007-03-25 - 2007-03-28 rok wyd. 2007 BOOK OF ABSTRACTS HISZPANIA GRANADA; strony. P54


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.