Page 1

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI Poniedziałek UKS 8.00-8.30

15.30-17.00

Baśnie Świata 0-2 kl Monika Kolańska

Czwartek Pływanie- UKS

Ceramika

Karate 3-4 kl Andrzej Gosek 15.15-16.00

Tropiciel Przyrody 2-4 kl Ewa Wojtaszewska

Wiem Więcej 3-4 kl Ewa Wojtaszewska

Zostań Mistrzem Matematyki (przygotowanie do konkursów) 3-4 kl Jolanta Nawrocka Zespół muzyczny Crazy Band 3-4 kl Paweł Wróbel Piłka nożna Mateusz Więcek

Oczyma Wyobraźni 3-4 kl Marlena Ryś

Piątek

2-4 kl Ida Żak Zwierzyniec 2-3 kl Magda Mencwel

Karate

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 4 kl Ewelina Tarnas Deautschfreaks - Kółko języka niemieckiego (przygotowanie do konkursów + drama) 4 kl Paulina Rusek

0-2 kl Andrzej Gosek

Zaczarowany świat 0-2 kl Bożena Hoffman

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 1-3 kl Ewelina Tarnas

Zostanę mistrzem języka polskiego 4 kl Monika Kolańska Pływanie 2 kl Michał Sieńko Ewelina Tarnas

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Środa

Bajki Samograjki 0-1 kl Justyna Chrostek

Komputer Rafał Zalcman

15.45-16.15

UKS

Wtorek Pływanie - UKS

Pływanie 0-1 kl Michał Sieńko Ewa Baraniuk Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Kreatywni Odkrywcy 0-2 kl Marlena Ryś

Wehikuł czasu 0-2 kl Ewa Baraniuk Matematyka dla Smyka 0-2 kl Jolanta Nawrocka Pływanie 4 kl Michał Sieńko

Pływanie Michał Sieńko Taniec nowoczesny Olek Olech

3 kl


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI – KLASA 4 Poniedziałek UKS 8.00-8.30

15.30-17.00

Wtorek Pływanie

Środa

Czwartek Pływanie

Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Oczyma Wyobraźni 3-4 kl Marlena Ryś

Ceramika

Zespół muzyczny Crazy Band 3-4 kl Paweł Wróbel

Karate 3-4 kl Andrzej Gosek 15.15-16.00

Tropiciel Przyrody 2-4 kl Ewa Wojtaszewska

Komputer ? Rafał Zalcman

Wiem Więcej 3-4 kl Ewa Wojtaszewska

Zostanę mistrzem języka polskiego 4 kl Monika Kolańska

Piątek

2-4 kl

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 4 kl Ewelina Tarnas Deautschfreaks - Kółko języka niemieckiego (przygotowanie do konkursów + drama) 4 kl Paulina Rusek

Ida Żak

Zostań Mistrzem Matematyki (przygotowanie do konkursów) 3-4 kl Jolanta Nawrocka Pływanie Michał Sieńko

15.45-16.15

UKS

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Piłka nożna Mateusz Więcek

4 kl

Taniec nowoczesny Olek Olech


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI – KLASA 3 Poniedziałek UKS 8.00-8.30

15.30-17.00

Wtorek Pływanie

Środa

Czwartek Pływanie

Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Oczyma Wyobraźni 3-4 kl Marlena Ryś

Ceramika

2-4 kl

Zespół muzyczny Crazy Band 3-4 kl Paweł Wróbel Komputer Rafał Zalcman

Karate 3-4 kl Andrzej Gose

Tropiciel Przyrody 2-4 kl Ewa Wojtaszewska

Ida Żak

Wiem Więcej 3-4 kl Ewa Wojtaszewska

Piątek

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 1-3 kl Ewelina Tarnas Zwierzyniec 2-3 kl Magda Mencwel Karate 1-4kl Andrzej Gosek

Zostań Mistrzem Matematyki (przygotowanie do konkursów) 3-4 kl Jolanta Nawrocka Pływanie Michał Sieńko

15.45-16.15

UKS

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Piłka nożna Mateusz Więcek

Taniec nowoczesny Olek Olech

3 kl


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI – KLASA 2 Poniedziałek UKS 8.00-8.30

Wtorek Pływanie

Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Ceramika

Czwartek Pływanie

Piątek

2-4 kl Ida Żak

Baśnie Świata 0-2 kl Monika Kolańska 15.30-17.00

Środa

Komputer Rafał Zalcman

Tropiciel Przyrody 2-4 kl Ewa Wojtaszewska

Zwierzyniec 2-3 kl Magda Mencwel

Zaczarowany świat 0-2 kl Bożena Hoffman

Karate

0-2 kl Andrzej Gosek

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 1-3 kl Ewelina Tarnas

Kreatywni Odkrywcy 0-2 kl Marlena Ryś Wehikuł czasu 0-2 kl Ewa Baraniuk

Matematyka dla Smyka 0-2 kl Jolanta Nawrocka Pływanie 2 kl Michał Sieńko Ewelina Tarnas

15.45-16.15

UKS

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Piłka nożna Mateusz Więcek

Taniec nowoczesny Olek Olech


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI – KLASA 1 Poniedziałek UKS 8.00-8.30 Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Wtorek Pływanie

Środa

Piątek

Bajki Samograjki 0-1 kl Justyna Chrostek

Kreatywni Odkrywcy 0-2 kl Marlena Ryś

Baśnie Świata 0-2 kl Monika Kolańska 15.30-17.00

Czwartek Pływanie

Matematyka dla Smyka 0-2 kl Jolanta Nawrocka

Komputer Rafał Zalcman

Karate

Wehikuł czasu 0-2 kl Ewa Baraniuk

0-2 kl Andrzej Gosek

Companeros - Kółko języka hiszpańskiego (przygotowanie do konkursów + drama) 1-3 kl Ewelina Tarnas Pływanie 0-1 kl Michał Sieńko Ewa Baraniuk

15.45-16.15

UKS

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Piłka nożna Mateusz Więcek

Taniec nowoczesny Olek Olech


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- SZKOŁA PODSTAWOWA- ŁOMIANKI – ODDZIAŁ 0 Poniedziałek UKS 8.00-8.30 Piłka nożna 0-4 kl Mateusz Więcek

Wtorek Pływanie

Środa

Kreatywni Odkrywcy 0-2 kl Marlena Ryś Matematyka dla Smyka 0-2 kl Jolanta Nawrocka

Komputer Rafał Zalcman

Karate

Wehikuł czasu 0-2 kl Ewa Baraniuk

0-2 kl Andrzej Gosek

Pływanie 0-1 kl Michał Sieńko Ewa Baraniuk

15.45-16.15

UKS

Piątek

Bajki Samograjki 0-1 kl Justyna Chrostek

Baśnie Świata 0-2 kl Monika Kolańska 15.30-17.00

Czwartek Pływanie

Pływanie Michał Sieńko Taniec Małgorzata Prasuła

Piłka nożna Mateusz Więcek

Taniec nowoczesny Olek Olech

Harmonogram zajęć dodatkowych 2013/14 | Łomianki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you