Page 1

ČÍSLO 5, ROČ. 14. JÚN 2016

www.instoreslovakia.sk


(kp) (kp)


EDITORIÁL

Čo by mal retailer vedieť o ľuďoch? Kde by sa to mal naučiť? Taký odbor, ktorý by vyučoval retailing vlastne u nás neexistuje. Určite nie ako špecializovaná disciplína. Ak zúžime maloobchod iba na kamennú prevádzku, už tu by

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

mal podnikateľ ovládať aspoň základy odborov, napríklad psychológie, sociológie, antropológie, behaviorálnej ekonómie, mal by sa orientovať v tovaroznalectve, ale aj v účtovníctve, štatistike a tiež dizajne. Ľudia – zákazníci napríklad podvedome nechcú ísť do predajne, ak nevidia dovnútra, alebo ak nie sú pri vystavenom tovare vo výklade ceny. Ľudia hľadajú skratky, modely, vzorce a skôr ich nasmeruje malá šípka ako

Kniha mesiaca

veľké slovo VĽAVO. Často netreba študovať akademické hrubé traktáty, postačí zdravý „sedliacky“ rozum, alebo vznešenejšie bon sens. Priehrštie inšpirácie z praxe nájdete v aktuálnom vydaní časopisu.

redakčná rada: Mgr. Júlia Hurná, PhD., Slovenske združenie výrobcov piva a sladu Ing. Zuzana Krenyitzká, OTP Banka Slovensko, a. s. MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Miroslava Šibíková, Metsä Tissue, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Dipl. ek. Pavel Vejmola, VITANA, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s. vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09 poštová adresa: P.O. Box 50, 820 07 Bratislava 27 kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430 registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09 ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917 označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

ročník a číslo: 14 / 5 - 2016

foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.sxc.hu redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov

periodicita: desaťkrát ročne

grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

titulka: foto Ondrej Bobek, BAZZARA 4. strana obálky: foto Intel

3


MARKETING MIX

8.

OBSAH ČÍSLA

PLACE ERS: Realita bez ružových okuliarov (2. časť) Malý útek na tretie miesto (2. časť)

ERS: REALITA BEZ RUŽOVÝCH OKULIAROV (2. ČASŤ)

8 10

Obchodné a nákupné centrá na Slovensku

12

Turistifikácia

14

PROMOTION

16.

Zamerajte sa na skúsenosti so značkou

16

Úspešná trinástka

18

Category Management: Implementácia a zhodnotenie

19

PEOPLE

ZAMERAJTE SA NA SKÚSENOSTI SO ZNAČKOU

Festival Trenčianske Teplice

20

Dni Ukrajiny v Košiciach

21

Ako zvýšiť šance na integráciu Ukrajiny

22

Business Coffee - Zaha Hadid: Meno ako symbol

24

Ako sa rozhodujeme (13. časť)

26

Príležitosť robí zlodeja

28

PRICE Biometria sa čoraz viac presadzuje

24.

BUSINESS COFFEE - ZAHA HADID: MENO AKO SYMBOL

34.

PRODUCT Kampaň pozýva na novú borovičku - Pripi si s Borcom

32

Liehoviny On-trade vs. off-trade

34

Tradične aj trendovo

36

Doprajte si počas orúcich letných dní dokonalé osvieženie

37

Mrazené potraviny nakupujeme častejšie

38

Patrón slovenskej pohostinnosti

39

Horúčavy akcelerujú predaj zmrzlín

40

Antiperspiranty tvoria 60 % kategórie

42

Autá pre predsedníctvo

43

Športové potreby majú dobre našliapnuté

44

Hyundai i20 Comfort: Odlišný vďaka dizajnu

45

LIEHOVINY ON-TRADE VS. OFF-TRADE

Oslávte štvrťstoročie Vydavateľstva SLOVART s kompletným vydaním kultovej päťdielnej série Stopárov sprievodca galaxiou Predplaťte si aspoň 5 čísel IN STORE Slovakia a piati z vás získajú špeciálne narodeninové vydanie série kníh z pera Douglasa Adamsa. Päť kníh v jednom zväzku a v slovenskom jazyku vychádza vôbec prvýkrát. Predplatné objednávajte na adrese distribucia@instoreslovakia.sk, päť čísel za 17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH). Súťaž trvá do 31. septembra 2016.

4

30


PRESENT

FLASH NEWS STARÝ OTEC MÁ ŠTYRI ROKY Obyvatelia Veľkej Británie v referende Už štvrté narodeniny oslavuje koncept Starý

odhlasovali vystúpenie z EÚ v pomere

Otec, ktorý do svojich 12 obchodov v Bratislave

51,9 % ku 48,1 %. Libra padla na

vyberá výlučne produkty od malých a stredných

tridsaťročné minimum a spolu ňou

výrobcov a fariem zo Slovenska. Prvá predajňa

sa prepadli aj akcie retailerov, napr.

bola otvorená v máji 2012 v Galérii Cubicon

Sainsbury’s o 12%, Occado 11,8 %,

a v súčasnosti plánujú majitelia otvárať ďalšie.

Tesco o 9 %, Morrisons o 4,4 %. Odhady

Starý Otec má dnes v portfóliu 450 produktov

domácich analytikov hovoria, že vďaka

od viac ako 70 dodávateľov z celej SR. Má

pádu meny a predpokladanému zdaneniu

vlastnú pekáreň a mäsovýrobu.

tovarov dovážaných z EÚ, utratí britská rodina o 580 libier ročne viac, ako doteraz.

Zdroj: Staryotec.sk

RAW PALEO PROTEIN – PRVÁ RAW A PROTEÍNOVÁ TYČINKA V JEDNOM

kakao a kakaové maslo) a Zenberry (zo sušených

Deloitte: Sto najväčších svetových

brusníc, hrozienok a ľanových a chia semienok).

výrobcov luxusného tovaru dosiahlo

Zdroj: Maxsport.sk

v uplynulom finančnom roku celkové tržby vo výške 222 mld. USD, čo

Max Sport prináša tyčinku Raw Paleo Protein,

v medziročnom porovnaní predstavuje

ktorá je vyrobená primárne zo sušeného

nárast o 3,6 %.

ovocia a kokosového oleja. Obsahuje unikátnu, čisto prírodnú, rastlinnú bielkovinovú zmes VegaPro Fusion®. Zmes má kompletný profil

CEEC Research: 74 %

aminokyselín, obsahuje hrachové a ryžové

poľnohospodárskych spoločností

bielkoviny a bielkoviny z bôbu záhradného. Na

predávalo v minulom roku svoje produkty

trhu budú príchute Poppy Sha Man (obsahuje

aj za ceny, ktoré ani nepokrývali výrobné

popri hlavných ingredienciách sušené slivky, mak,

náklady. Na nedostatok potravín slovenského pôvodu na pultoch obchodov si v Kvartálnej analýze slovenského

FORUM PREŠOV SA ROZBEHOL

poľnohospodárstva Q2/2016 posťažovalo 93 % riaditeľov poľnohospodárskych podnikov a družstiev.

Spoločnosti Multi a Tesco podpísali dohodu o budúcom predaji OD a tým možnosti spojiť 2 pozemky za účelom developmentu nového moderného centra Forum v centre Prešova. Malo

Symantec, špecialista na kybernetickú

by vyrásť do konca roku 2018. Forum Prešov

bezpečnosť, kúpil za 4,65 miliardy

na Námestí Legionárov predstavuje moderné

dolárov firmu Blue Coat, ktorá má

vnútromestské centrum, ktoré na ploche vyše

vedúce postavenie na trhu webovej

30 000 m2 ponúkne viac ako 120 obchodov na 3

bezpečnosti.

poschodiach využívajúcich terén k prirodzenému napojeniu dvoch poschodí na okolitý terén. Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) a dobu spotreby (DS) by mali výrobcovia potravín podľa návrhu obchodných

Zdroj: Cushman & Wakefield

reťazcov vyznačovať v čiarovom

VIRTUÁLNA REALITA PRE VŠETKÝCH

zážitok môže začať. Vďaka tzv. virtuálnej

EAN kóde alebo v QR kóde. Podľa

turistike môžete navštíviť neobvyklé miesta,

Poľnohospodárskej komory Slovenska by

napr. jurský svet.

realizácia tohto návrhu by znevýhodnila Zdroj: View-master.com

domácich výrobcov a ich potravinárske

„Tento rok bude vo vývoji virtuálnej reality

výrobky a premietla by sa do zvýšených

zlomový. Ovplyvní mnohé oblasti nášho

cien pre spotrebiteľov.

života,“ hovorí manažér projektu ViewMaster pre SR, Marek Somol. Už v auguste sa môžete tešiť na View-Master okuliare na

Axis kupuje českú spoločnosť

virtuálnu a rozšírenú realitu, ktoré fungujú na

2N, svetovú jednotku v oblasti IP

princípe prepojenia so smartfónmi. Užívateľ

interkomov, s pôsobnosťou v ďalších

si vyberie zo širokej ponuky mobilných

oblastiach, ako je sieťové audio

aplikácií. Po inštalácii sa smarfón umiestni

a sieťové interkomy určené pre výťahy.

do okuliarov, spustí sa aplikácia a virtuálny

5


PRESENT

FLASH NEWS Produkty spoločnosti ASUS získali 16

JÚNOVÉ NOVINKY V DM DROGERIE MARKT

ocenení Best Choice a d & i (dizajn

samolepiace vložky do podpazušia, 14 ks (2,99 €), Profissimo vrecká na mrazenie

a inovácie) na výstave Computex 2016.

V júni reťazec pre zákazníkov prináša: Denkmit

potravín, 1 l/5 ks (0,99 €). V kategórii potravín

ZenFone 3 Ultra vyhral Best Choice

prostriedok na riad ultra (500 ml, 0,99 €),

sortiment obohacujú dmBio maslo ghee,

Golden Award. ZenBook 3 a ROG GT51

Balea balzam na pery (10 ml, 1,65 €), Balea

BIO (180 g, 4,89 €), dmBio mix kešu orechy

získali ocenenia Best Choice Award

sprchovacia pena „Hawaiian Dream“ (200 ml,

a brusnice, BIO (150 g, 3,99 €), dmBio

a Computex d & i Award.

2,09 €), Jessa slipové vložky normal + box

bylinková nátierka (180 g, 2,29 €).

(0,99 €), Balea Men sprchovací gél „Chill

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk

Out“, 3 v 1 (300 ml, 0,99 €), Balea Sensitive Datart rozšíril ponuku kávy Nero o 10 nových druhov – deväť single origin z rôznych kútov sveta a jednu bezkofeínovú. Kávu praží slovenská pražiareň Barzzuz. Všetky nové druhy sú zrnkové a balené po 250 g s cenou od 7,30 do 9,70 €.

Kabelka so solárnymi panelmi, inteligentné športové oblečenie alebo tričko vyrobené na 3D tlačiarni. Skupina Deutsche Telekom štartuje iniciatívu Fashion Fusion, aby podporila vývoj módy budúcnosti. Súťaž mladých talentov o.i. podporujú aj Intel, Adidas a časopis Wired.

DERMACOL SUN - DOKONALE CHRÁNENÁ POKOŽKA NIELEN PRI VODE!

SPF 50 (50 ml, 10,39 €), DERMACOL TIP do kabelky: SUN Vodoodolný pleťový krém na opaľovanie s balzamom na pery SPF 30 SUN CREAM & LIP BALM SPF 30 (30 ml +

Široký rad produktov slnečnej kozmetiky Počas 1. ročníka českej súťaže

obohacujú: Vodoodolné mlieko na

Franchisa roku získala titul

opaľovanie pre deti SPF 50 - WATER

Franchisor roku česká kaviarenská

RESISTANT SUN MILK FOR KIDS SPF 50

sieť CrossCafe.

(200 ml, 11,49 €), telové mlieko po opaľovaní do sprchy - AFTER SUN SHOWER MILK (250 ml, 5,39 €) a regeneračný a hydratačný

Magio pláž na Tyršovom nábreží

balzam po opaľovaní - AFTER SUN

v Bratislave začala v piatok 10. júna

REGENERATING & HYDRATING BALM

o 10.00 h svoju desiatu sezónu.

(400 ml, 6,49 €). TIP vizážistu Dermacol

Program sa tento rok ponesie v znamení

Tomáša Vidu: SUN Vodoodolný tónovací

jubilea, športu a technológií.

ochranný fluid SPF 50 - SUN WATER RESISTANT TINTED PROTECTION FLUID

MasterCard predstavila 1. komerčnú aplikáciu pre robota Peppera z dielne SoftBank Robotics. V aplikácii môžete

LIPTON ZELENÝ ČAJ JAZMÍN-LIČI

využiť MasterPass. Pilotný projekt bude spustený tento rok v spolupráci

Novinka ponúka kombináciu originálnej chuti

s Yum! Brands vo vybraných

a skvelého osvieženia. Zmyselný jazmín

pobočkách Pizza Hut v ázijsko-

a exotické liči sa spájajú do neopakovateľnej

-pacifickom regióne.

chute, ktorej odolá azda málokto. Navyše je ideálnou voľbou, ak hľadáte nápoj na udržanie si optimálneho pitného režimu a rýchlo sa

Mecom predstavil novinky a recepty

stane vašim spoločníkom pri akejkoľvek

pre výrobu hot dogov pod značkami

príležitosti. Vychutnajte si každý dúšok Lipton

GRIL a PREMIUM. Obľúbený „street

zelený čaj jazmín-liči a nechajte sa unášať jeho

food“ z ingredienciami mecom uviedli

zmyselnosťou. Lipton zelený čaj jazmín-liči je

šéfkuchár Daniel Hrivňák a foodbloger

vyrobený z extraktu zeleného čaju a okrem cukru

Michal Hornický.

je sladený sladidlom zo stévie sladkej. Zdroj: Unilever.sk

6

3,2 g, 6,49 €). Zdroj: Dermacol.sk, Derma Dermacol50.sk


PRESENT

FLASH NEWS LETNÉ NOVINKY OD AVON-U Telekom uviedol mPOS. Zariadenie mPOS Spoločnosť AVON Cosmetics predstavuje novú

po spárovaní s mobilným telefónom predajcu

líniu telovej starostlivosti značky Senses – Rio

cez Bluetooth funguje podobne ako veľký

Coctail, ktorá ochladí vašu pokožku a dodá jej

platobný terminál a ponúka tri možnosti platby:

osviežujúci pocit počas horúcich letných dní.

platobnou kartou s magnetickým prúžkom,

Doprajte si príjemne chladivú sprchu pre vaše

kartou s čipom a bezkontaktne. Dostupná je

zmysly: sprchovací gél Rio Coctail v menšom

pre iOS a Android.

(250 ml, 4,00 €) alebo väčšom balení (500 ml, 5,70 €). Toaletná voda Musk Storm (75 ml, 19,90 €) patrí do kategórie drevito - aromatických

Absolútnym víťazom 12. Ročníka

vôní a je určená pre sebavedomých mužov.

súťaže METRO víno roka 2016 sa stal

Toaletný parfum Incandessence Glow (50 ml,

Rizling rýnsky, výber z hrozna 2015 od

24,90 €) rozširuje kolekciu vôní Incandessence

Vinohradníctva Pavelka a syn, s. r. o.

pre dámy. Glow je z kategórie kvetinovo-drevitých

Celkovo bolo prihlásených 260 vzoriek od 39

vôní.

slovenských vinárstiev. Zdroj: Avon.sk

V trhovom prieskume QUDAL – QUality meDAL

ODVIAŽTE SA S FAREBNÝMI INOVÁCIAMI

Slovensko za rok 2016/2017, za ktorým je modrá ELECTRIC BLUE, námornícka modrá

medzinárodná organizácia ICERTIAS zo

NAVY BLUE, temná zelená DEEP GREEN.

Švajčiarska, vyberali respondenti výrobky,

Farebné riasenky pre super objem a predĺženie

Novinkou sú i DERMACOL LIP BALM LOVE

poskytovateľov služieb a značky pôsobiace

Dermacol Colour Mascara (7,69 €) sú dostupné

LIPS - zvláčňujúce balzamy na pery (2,99 €).

na ich trhu s najvyššou kvalitou. Prieskum sa

v 4 štýlových odtieňoch: fialová VIOLET, svetlo

DERMACOL NEON HAIR POWDER - Farebné

konal v marci na vzorke 1 200 občanov SR.

modrá ELECTRIC BLUE, zelená PETROLEUM,

púdre na vlasy (3,79 €), DERMACOL NEON

V kategórii medzinárodný maloobchodný

tmavo modrá NAVY BLUE. Farebné fixky na oči

NAIL POLISH - Neónové laky na nechty dodajú

reťazec získal ocenenie Lidl a v kategórii

Dermacol Colour Eyeliner (5,69 €) sú dostupné

nechtom žiarivý neónový vzhľad (5 ml, 1,49 €).

maloobchodný reťazec so športovým oblečením, športovou obuvou a športovým

v 5 farbách: intenzívna šedá INTENSE GREY, kávovo hnedá COFFEE BROWN, elektrizujúca

Zdroj: Dermacol.sk, Dermacol50.sk

vybavením Exisport.

GPS navigačná aplikácia Sygic, ktorú používa viac ako 130 miliónov ľudí na celom svete, predstavila novú funkciu Oil Price Information Service (OPIS), ktorá informuje vodičov o cenách paliva počas ich ciest.

Tesco zaviedlo službu „Ochutnajte, než si vyberiete“, ktorá zákazníkom dáva príležitosť ochutnať ovocie a zeleninu predtým, ako si ho kúpia. Služba funguje vo viac ako 60

DOKONALE ČISTÁ TOALETA S VÔŇOU KARIBIKU

hypermarketoch a obchodných domoch v celej SR.

Stavte na overenú kvalitu značky Bref, ktorá ponúka limitované edície s exotickými vôňami

Terno spustilo kampaň na svoju jednotnú

ďalekého Karibiku. Obľúbené WC bloky Bref

značku, ktorá zastreší predajne Terno,

Duo-Aktiv, so štýlovým dizajnom v tvare úsmevu,

Moja Samoška a Hypernova. Jej základom

sú teraz dostupné aj vo variantoch Jamaica

je nové logo so štvorlístkom a headline

Burst a Bahama Nights. Oba varianty novinky sú

„Meníme sa k lepšiemu“.

k dispozícii za odporúčanú MOC 1,99 € (originál), 3,49 € (originál + refill) a trio-pack za OMC 4,49 €. Okrem tekutých variantov, je toto leto opäť

Zintenzívnenie aktivít proti nekalým obchodným

dostupná limitovaná edícia Bref tuhých WC blokov

praktikám v potravinovom dodávateľskom

vo variantoch Bref Power Aktiv Rio Carnival a Bref

reťazci na celoeurópskej úrovni schválili na

Power Aktiv Hawaii.

júnovom zasadnutí poslanci Európskeho Zdroj: Henkel.sk

parlamentu.

7


PLACE

ERS 2016: REALITA BEZ RUŽOVÝCH OKULIAROV

2. časť

V pokračovaní článku z vydania 4/2016 sa dozviete, aký je zákazník v súčasnosti, čo robia a čo môžu obchodníci urobiť, aby si ho získali a udržali. Ukážeme si realitu v podobe aktuálnych dát. Viete, či je možné merať intenzitu pocitov a ste si istí, že všetci vaši zákazníci rozumejú vašim produktom a službám?

s kúpou tovarov s vlastnou značkou

(70 %). Ak by som mal závery tejto časti

obchodníka, odmietanie kúpy privátnej značky

prednášky oboch pánov zhrnúť, zákazník sa

na základe nepriameho efektu (spillovereffect),

chce kedykoľvek ľahko dostať k predajni (apel

morálne odmietanie a odmietanie privátnych

na dlhé otváracie hodiny), zaparkovať, chce

značiek z dôvodu zle nastaveného pomeru

nakúpiť všetko čo potrebuje pre dennú potrebu

cena – kvalita. Pritom dobre uchopená privátna

(apel na široký výber) a za rozumné ceny.

značka je príležitosťou pre obchodníka a benefit pre spotrebiteľa“

Zákazník očakáva ponuku dobrej kúpy, teda akciu, ale je ochotný za serióznu kvalitu vydať aj

ŠAMPIÓNI V PROMO AKCIÁCH

Predaje v promócii tvorili podľa Incoma GfK

serióznu sumu. Čo je však seriózna a rozumná

na Slovensku v roku 2015 až 37,1 % všetkých

cena je otázkou v prípade, ak všade svietia

Tomáš Drtina, General Manager, GfK pre SR

predajov, čo je oproti roku 2014 nárast o 1,7 %.

štítky Akcia alebo Zľava. Pritom pri priamej

a ČR a Tobias Schediwy, General Manager,

Samozrejme na úkor predaja za štandardné

otázke na kvalitu 59 % ľudí tvrdí, že za prémiové

Regional Lead Consumer Goods & Retail, GfK

ceny. Skutočne je to tak, že zákazníci idú iba

produkty vydajú prémiovú cenu. Naproti

v prednáške uviedli, že celý trh FMCG rastie,

po cene? Podľa prezentovaných aktuálnych

tomu 38 % respondentov kvalita nezaujíma

avšak základný komunikačný nástroj obchodu –

údajov prieskumu Shopping Monitor 2016,

a rozhodujú sa len podľa ceny. Samozrejme záleží i od indexu kúpnej sily. Inak prémiovú

leták a v ňom uvedené akciové ceny hrajú proti

cenu vníma Bratislavčan a inak obyvateľ

obchodníkom. Doslova zaznelo, že Slovensko a Čechy sú šampióni v zľavách a akciách a vôbec tým nepomáhajú rastu kategórie. Dokonca aj privátne značky sa stávajú súčasťou „promo hry“ (promo game) a obchodníci už bez

„Zákazníci si vyberajú predajňu najmä z pohľadu geografickej blízkosti k domovu alebo k práci.“

pozitívnu skúsenosť nakúpia opakovane. 12 % Slovákov uskutočňuje cezhraničné nákupy. v porovnaní so Slovenskom, majú väčší výber

privátne značky tvoria v ekonomicky bohatších Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: ERS, Incoma | Foto: L. Zacharová, Incoma

zmysle, že odskúšaný tovar, s ktorým mali

Prečo? Lebo sú tam nižšie ceny a lepšie akcie

zľavy takmer nepredávajú ani privátky. Pritom

8

Luníka IX. 71% zákazníkov je lojálnych v tom

krajinách vyše 30 % obratu. Vo väčšine

si zákazníci vyberajú predajňu najmä podľa

a výber produktov, ktoré bežne nie sú v ponuke.

európskych krajín ich predaj v súčasnosti

blízkosti k domovu alebo k práci (65 %),

66 % domácností využíva pri nákupoch

stagnuje.

druhým rozhodovacím kritériom je sortiment

lojalitné karty, ale len 23 % jednotlivcov zbiera

a široký výber tovaru (57 %). Cenu spomínajú

samolepky alebo iné body, aby získali darček.

Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva

až na treťom a štvrtom mieste: obchod si na

CBA SK, a.s vo svojej prednáške o.i. hovoril

základe všeobecne „dobrých cien“ vyberá

i o dôvodoch, prečo zákazníci môžu odmietať

43 % respondentov a 34 % opýtaných uviedlo,

privátne značky: „Ide o odmietanie na základe

že ich oslovujú zľavy a výpredaje. Čo sa týka

negatívnych skúseností s danou značkou

konkrétnych kategórií, lákadlom a dôvodom

v minulosti, odmietanie na základe „nízkej

návštevy obchodu sú najmä čerstvé pečivo

kvality“ vyvodenej hlavne z vonkajších indícií,

(80 %) a čerstvá zelenina a ovocie (77 %), treťou

„Žijeme v období trhu kupujúceho. Obchodníci

odmietanie na základe „rizika“ spojeného

kategóriou sú prekvapujúco detergenty a čističe

sa snažia dosiahnuť, aby zákazníci nakupovali

MULTILOJÁLNY ZÁKAZNÍK V OBDOBÍ 4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE


PLACE

opakovane, aby boli lojálni k obchodu. Je

na nich uvedený. Podľa

to veľmi ťažké, nakoľko český a slovenský

výskumu, ktorý V. Synek

zákazník je multilojálny,“ povedal vo svojej

s kolegami realizoval,

prednáške Jozef Orgonáš, z Katedry

74 % dospelých hovorí, že

marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej

nemôžu dôverovať nikomu

univerzity (rozhovor s Ing. Orgonášom

a ničomu. Iba 18 % ľudí

nájdete vo vydaní 6/2016 a na webe www.

dôveruje štátu.

instoreslovakia.sk). Od personálu zákazník vyžaduje, aby bol nápomocný a vľúdny a aby

Práve dôvera

sa cítil v predajni príjemne. „Nájsť cestu,

k environmentálne

ako lojalitu získať, nie je celkom jednoduché

orientovaným firmám

a preto retail nemôže len predávať produkt,

a produktom dokáže byť

ale vytvárať aj zážitok. Niečo, čo vytvára

rozhodujúcim faktorom

hodnotu. Ak sa to obchodu podarí, zabezpečí

nákupu. Optimalizácia

si silnú interakciu. Ak zákazníci nakúpia

logistických tokov

opakovane, tak sme na slnečnej strane,“

v dodávateľsko-odberateľskom reťazci,

prípadovej štúdii hneď v úvode vysvetlil, že

uviedol J. Orgonáš. Ako ďalej zdôraznil,

hľadanie alternatívnych zdrojov energie

pri slepom teste horkého bylinného likéru len

prax nepotrebuje mechanicky pripravených

a ďalšie aktivity už zákazník citlivo vníma.

štvrtina probandov odhalila, že brandovaný

ľudí, ale ľudí, ktorí rozumejú problematike,

Otázkou dňa je to, ako vyrobiť, dopraviť

a no-name produkt je ten istý. Pritom

ktorí dokážu riešiť projekty. „Podporujeme

a predať produkt tak, aby po sebe zanechal

päťnásobne viac chutil značkový produkt,

semináre v rámci vyučovacieho procesu, ktoré

čo najmenšiu uhlíkovú stopu. Už pri prvých

ako rovnaká tekutina v bezmennom pohári.

sú zamerané na riešení konkrétnych úloh pre

náčrtoch produktu je potrebné zohľadniť jeho

„Sila páčivosti sa dá zmerať, napríklad sa

hospodársku prax. V rámci projektu Talent

recykláciu a prípadné ďalšie zhodnotenie.

mení vodivosť kože. Všetky ukazovatele majú

Way riešime mnoho problémov, napríklad

Slávka Urbanová, programový manager,

svoju intenzitu a intenzitu možno namerať,“

on-line marketing, nákup, predaj, lojalitu, styk

Nadácia PONTIS, Business Leaders Forum

uviedol M. Švec a doplnil: „Pojmy „hodnotné“

zákazníka s obchodom. Našli sme prepojenie

uviedla, že napríklad Dell balí svoje počítače

a „pekné“ majú v mozgu rovnakú hodnotu.

hospodárskej praxe a akademickej pôdy. V rámci Talent Way sme spolu s partnerom Lidl spustili Retail Academy. Spoločnosť Lidl k nám posiela svojich špičkových odborníkov

Obdarúvajte spotrebiteľa ukazujte mu to, čo sa

„Lojálny zákazník sa vás zastane i v ťažkých časoch.“

z manažmentu, ktorí robia prednášky spojené

mu páči.“ Tamás Lichter, CEO, Testbirds v rovnakom paneli uviedol, že zmluvy v retailovom

s workshopmi so študentmi. Na začiatku

bankovníctve sú vytvárané v hlavách bankárov

semestra zadajú sedem náročných prác, ktoré

do kompostovateľných materiálov (huby

a nie v hlavách klientov. Podobne tak politika

študenti tímovou formou vyriešia,“ spomenul

a bambus) a znižuje objem obalov. Ak firma

firmy je často odtrhnutá od reality, vytvorená

J. Orgonáš a dodal: „Hľadáme ďalšie

je ekologická, robí tieto aktivity a deklaruje

v zasadačke a nie v praxi. „Vidíte skrz stromy

spoločnosti, ktoré by sa dokázali identifikovať

ich verejne, je to v poriadku. Ak nie, tak

celý les? Vidíte vaše produkty a služby optikou

s našim zámermi Prečo? Lebo žijeme v dobe

klesá je dôveryhodnosť v očiach zákazníka.

zákazníka? Nie je cieľom potrestať ľudí, ak sa

4. priemyselnej revolúcie a už terajší prváci sú

Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl

správajú inak ako majú. Prispôsobte produkty

tí, ktorí by mali dôsledky zažiť. Výzvou pre nás

v panelovej diskusii potvrdil, že zákazníci

prirodzenému správaniu a fyziognómii

i pre obchodníkov je, aby sme dokázali naplniť

okrem kvalitného tovaru a služieb očakávajú,

človeka. Zapojte ľudí, svojich zákazníkov,

očakávania trhu, na ktorý o 4 až 5 rokov prídu

že firma automaticky bude zodpovedná voči

do vývoja produktov a služieb. Konštantne

naši absolventi.“

životnému prostrediu a predstavil niekoľko

zlepšujte služby a tovary, stále sa pýtajte

environmentálnych projektov. Zodpovednosť

klientov, sledujte ich a počúvajte,“ odporúča

firma preniesla i do komunikácie: „Snažíme

T. Lichter, ktorého spoločnosť sa zaoberá

sa odpovedať na každý jeden podnet. Vieme,

testovaním zákazníckych skúseností (customer

že lojálny zákazník sa vás zastane i v ťažkých

experience).

HODNOTA, KVALITA A DÔVERA

časoch.“ Prečo zákazníci odchádzajú z obchodu? Podľa GfK Shopping Monitor preto, lebo je tam zlý prístup alebo je to ďaleko (35 %), je drahý (26 %), neoslovil ich výber (20 %) alebo sa

V HLAVE ZÁKAZNÍKA

v obchode všeobecne necítili dobre (16 %) a 12 % neverilo kvalite ponúkaného tovaru.

Zákazník niečo deklaruje, ale je to naozaj to, čo si aj

Kvalita a dôvera. Tieto pojmy zazneli na ERS

myslí? Čo skutočne chce?

niekoľkokrát. Dokonca jedno bolo i podtitulom

Ako preniknúť do myslenia

konferencie „NON AES SED FIDES - Nie

spotrebiteľa? Miroslav

kov, ale dôvera“. Ako vysvetlil Vladimír

Švec, neuromarketér, DICIO

Synek, minister, Ministerstvo šťastia, citát

Marketing, prezentoval

vznikol v dobe, keď kusy drahých kovov

niekoľko mimoriadne

nahrádzali novodobé platidlá – peniaze a bol

zaujímavých zistení. Na

9


PLACE

2. časť

MALÝ ÚTEK NA TRETIE MIESTO Po vstupe Starbucks na slovenský trh sa roztrhlo vrece s analýzami, komentármi, predikciami aj „zaručenými pikoškami“. Informačnú hodnotu výstupov mohol posúdiť čitateľ sám, no takmer všetky mali spoločný menovateľ: Čo robí sieť Starbucks tak úspešnou, akou je dnes?

a predávame kávu. Celý náš obchodný model je

mali baristi v amerických prevádzkach zdravotné

založený na výnimočnej obsluhe. Bez toho sme

poistenie, hradené firmou, čo v USA nie je bežné.

nuly.“ Jedným zo systémov, ktorý firma využíva, je metóda LATTE, teda vypočujeme zákazníka

Systémová a sieťová gastronómia má problém

(Listen), uznáme (Acknowledge) jeho sťažnosť,

zohnať a udržať si kvalitných ľudí, ktorí budú

podnikneme akciu (Take action), aby sme problém

počas zmeny stáť na nohách a usmievať sa.

vyriešili, poďakujeme (Thank) im a vysvetlíme

AmRest priznáva, že na Slovensku bolo ťažké

(Explain), prečo nastal problém. Tak sa stáva

obsadiť všetky potrebné pozície. Prezident

z vôle zvyk: vopred sa určí správanie v danej

Simon Sinek, uznávaný konzultant vo svojom

spoločnosti AmRest Adam Mularuk sa k otvoreniu

situácii a potom sa podľa plánu v kritickej chvíli

bestselleri Start With WHY (Začnite s Prečo) píše:

prvej prevádzky u nás vyjadril, že sa značka

koná.

„Keď Howard Schultz počul, že sa celý Starbucks

„stane súčasťou bohatej kaviarenskej kultúry

so šiestimi pobočkami predáva, požiadal

Slovenska.“ Áno kultúra dozrela, ale najmä vo

Ako nám potvrdili zástupcovia značky,

každého, koho poznal, aby mu požičal peniaze,

forme bohatšieho zákazníka. Príchod Starbucks

zamestnancov nazývajú partneri i na Slovensku,

a kúpil ho. To bolo v roku 1987. Do troch rokov

znamená niečo ako dosiahnutie dospelosti

pretože sú pre firmu dôležití, počúvajú ich

mal Starbucks 84 pobočiek, do šiestich rokov viac

(H. Schultz doslova píše „coming of age“),

a spoločne sa snažia napĺňať víziu a misiu

než 1000. Dnes má vyše 23000 pobočiek. Prečo

nielen pre mesto, ale aj pre jeho obyvateľov.

Starbucks.

sa Schulz toľko odlišoval od svojich vrstovníkov,

Starbucks dodnes slúži ako indikátor výdavkov

s ktorými sa hrával? Niektorí z jeho spolužiakov

nakupujúcich. Jeho produkty sú dostupný luxus,

sú dnes policajtmi a hasičmi v Brooklyne. Iní sú

ktorý zákazníci prestanú kupovať ako prvý, keď

vo väzení. Schultz vlastní vyše 1 miliardy dolárov.

ekonomika smeruje k recesii.

O ĽUĎOCH A KÁVE

Autor: Red | Zdroj: SCHULTZ. H, GORDON, J.: Onward, Rodale Books, New York 2011, 350 s. | Foto: Starbucks

H. Schultz. Mimochodom aj počas najväčšej krízy

Bol vyhlásený za jedného z najlepších výkonných

10

S KÁVOU AJ DO KINA Ako sme už písali, v Štátoch prevádzky

riaditeľov 20. storočia. Kde našiel odhodlanie?

Kaviarenská kultúra a všeobecne aj úroveň

nazývajú unit, store, no na Slovensku sa podľa

Naučil sa stanovať si ciele.“

gastronómie z pohľadu systémovej gastronómie

našich zistení budú nazývať bežne: kaviarne.

nie je zárukou dostatku personálu. Špičkových

„Pre slovenských zákazníkov je v kaviarňach

Sám H. Schultz tvrdí: „Skutočne verím, že keď

absolventov odborov súvisiacich s horeca

k dispozícii rovnaké portfólio produktov, ako

hovoríte ľuďom, že majú na to, aby uspeli,

a gastronómiou, ktorí si so sebou nesú množstvo

v ostatných krajinách strednej a východnej

dokážu to.“ V roku 2008 sa Schultz vrátil na

„neželaných“ návykov, totiž nepotrebujú.

Európy. Pripravujeme počas roka aj sezónne

pozíciu výkonného riaditeľa Starbucks. Medzi

Potrebujú čistý, nepopísaný list, ktorý sa rýchlo

ponuky produktov. Rovnako tak je aj vybavenie

jeho prioritami bola premena školiaceho

stotožní s korporátnymi pravidlami a zvykmi.

kaviarne prispôsobené štandardu prevádzok

programu, znovuzavedenie rôznych tém vrátane

Starbucks je iný tým, že urobil zo sebadisciplíny

Starbucks v strednej a východnej Európe,“ uvádza

povzbudzovania zamestnancov („partnerov“)

firemný zvyk. Charles Duhigg v knihe „Sila

sa v stanovisku značky. Bežným vybavením sú

a ich vôle a sebavedomia. „Museli sme znovu

zvyku“ cituje Howarda Behara, bývalého

stroje značky Mastrena, vyvinuté švajčiarskou

získať dôveru zákazníkov a partnerov,“ povedal

šéfa Starbucks: „Sme v ľudskom obchode

spoločnosťou Thermoplan. Mastrena po návrate


PLACE

Schultza na post CEO nahradila pôvodné kávovary Verismo 801. Starbucks typicky obsadzuje hlavne lukratívne miesta s vysokou rotáciou potenciálnych zákazníkov. Unibail-Rodamco koncom roka 2015 slávnostne otvorilo remodelovaný Aupark. Napriek tomu sa vďaka Starbucks o poschodie nižšie presunula pobočka VÚB a Coffeeshop Company opustila centrum úplne. Zároveň a nezávisle s remodelingom centra, prebehla i realizácia náročného investičného zámeru v Cinema City Aupark, ktorá priniesla do siete multiplexov technológie 4DX a SUPERSCREEN. Jozef Halász, Shopping Center Manager Aupark Bratislava pre nás uviedol: „Prestavba v priestoroch kina ide v jednej línii s celkovou obnovou centra, ktorej najvýraznejšia časť prebehla minulý rok. V Auparku dlhodobo uplatňujeme princípy prestížneho four star konceptu. Jedným z jeho aspektov je zabezpečiť našim návštevníkom vždy pocit bezpečia a komfortu, prirodzenosť a jednoduchosť pohybu po centre, a v neposlednom rade, jednoduchú orientáciu v našich priestoroch. S tým úzko

historické artefakty alebo prvky z recyklovaného

bolo po vyjednávaniach. Bezosova predstava

súvisí umiestnenie jednotlivých prevádzok. Ich

odpadu a niekoľko metrov kníh z antikvariátu.

bola niečo menej ako 1 %. Starbucks vďaka

obmieňanie patrí k štandardnému životnému cyklu

Tieto podniky však majú odlišnú klientelu

inováciám, sezónnym novinkám a ponukou on-

nákupného centra.“

„kávičkárov“ ako Starbucks.

-line služieb (napr. spojenie so Spotify) vytvára pre

Zaujímalo nás tiež logické prepojenie kávy

Starbucks nie je prvou globálnou sieťovou

miesto v rámci tretieho miesta. Podčiarkuje tak

a kina, keďže bežnou „výbavou“ návštevníkov

kaviarňou na Slovensku. Viaceré už svoje

globálny rozmer a vytvára globálny dialóg medzi

sú vrecúška s popcornom a tégliky s kolovým

pôsobenie skončili, napr. coffeeheaven alebo

komunitami a v rámci komunity. Na Slovensku

nápojom. „Záleží nám na tom, aby sa

majú len niekoľko prevádzok. Silnou konkurenciou

chce firma tiež podporovať lokálnu komunitu.

zákazníci cítili u nás komfortne, aj preto sme

je sieť McDonald’s a ich McCafé, ktorá veľmi

Aktuálne hľadá vhodné oblasti, v ktorých by sa

im umožnili, aby mohli vstupovať do kinosál

dobre využila recesiu v Starbucks a dnes je

mohla angažovať.

s kávou od spoločnosti Starbucks. Je však

v kompetícii s kaviarenským lídrom i vysokou

nevyhnutné, aby z bezpečnostných dôvodov

kvalitou kávy. Dobre sa u nás etablovali

bola v plastových alebo papierových pohároch

i obchodíky s kaviarničkami Tchibo. Príchod

riadne uzavretá viečkom,“ uvádza sa v stanovisku

Starbucks navyše môže byť impulzom i pre

prevádzkovateľa kín Cinema City Slovakia.

ďalších súperov ako Costa Coffee, Nero Caffe

milióny zákazníkov na svete akoby virtuálne štvrté

Pokračovanie v čísle 6/2016

alebo Tim Hortons. Podľa vyjadrení slovenského Starbucks ešte od čias Arthura Rubinfelda,

zastúpenia Starbucks sa AmRest u nás sústredí

ktorý viedol expanziu siete vie, že kumšt je

najmä na prevádzku kaviarní. Starbucks on the go

v prispôsobení sa lokalite a v nastavení pravidiel

v súčasnosti dostupné na vybraných pumpách

a systému fungovania. Súčasnú podobu má

Shell považuje za iný, nekompetitívny predajný

väčšina prevádzok značky aj vďaka vplyvu

kanál.

Tima Pfeiffera, viceprezidenta pre globálny dizajn. Každá prevádzka je multidimenzionálny senzorický zážitok, ktorý tak či onak definuje

VIRTUÁLNE ŠTVRTÉ MIESTO

značku. V Seattli, v Bratislave aj v Tokiu. Ambíciou siete je, aby všetky prevádzky jedného dňa

Veľa značiek by sa s ním rado spojilo s úspešným

spĺňali americkú environmentálnu normu LEED.

podnikom. Starbucks však nechce predávať

Starbucks stále hľadá rovnováhu medzi tradíciou

nerelevantný tovar a obsah. A určite nie zadarmo.

a inováciami, medzi lokálnym a globálnym. Mnohé

Veľmi pekne to ilustruje Jeff Bezos, ktorý vo

jednotky Starbucks sa už dnes podobajú na

svojich začiatkoch chcel umiestniť v prevádzkach

„hipsterské podniky“ a „kaviarne viedenského

Starbucks poličku s tovarom Amazonu

typu“. Podniky, kde sú pohodlné kreslá,

v pokladničnej zóne výmenou za majetkový

stoličky, hoci aj každá iná. Kde majú špičkový

podiel. Jeff Bezos a Howard Schultz sa dohodli,

mlynček a kávovar (Starbucks má vo vybraných

že spoločne vypracujú návrh dohody, no keď si

prevádzkach high-endový kávovar Clover), často

o pár týždňov Schultzove vedenie vypýtalo 10%

vlastný blend 100% arabiky. Kde interiér zdobia

podiel v Amazone a stoličku v dozornej rade,

11


PLACE

OBCHODNÉ A NÁKUPNÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU Od Obchodného domu Baťa postaveného v Bratislave v roku 1931 uplynulo vyše 85 rokov. Za ten čas vyrástlo niekoľko desiatok moderných nákupných centier. Konkrétne v hlavnom meste je ich toľko, že plochou na jedného obyvateľa prevyšujú európsky priemer. Mení sa aj zákazník.

obchodných formátov vo všetkých regiónoch Slovenska. Dnes už možno polemizovať nad tým, či je vhodné pod pojmom moderné obchodné priestory chápať a sumarizovať aj niektoré staršie hoci aj remodelované obchodné domy alebo polyfunkčné budovy.

AVION JE STÁLE NAJVÄČŠÍ Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza vyše 50 nákupných centier vo viac ako dvadsiatich mestách. Do rebríčka desiatich najväčších patria len tri mimobratislavské centrá – Atrium Optima Košice, Madaras v Spišskej Novej Vsi a košický Aupark. Veľkých

STRUČNÁ HISTÓRIA CENTIER

Poda TNS SK do centier zákazník nechodí

moderných nákupných centier, definovaných

iba za nákupom, ale je to preň spôsobom

prenajímateľnou plochou 40 000 a viac m2, je

Obchodné (nákupné) centrá (angl. shopping-

trávenia voľného času v príjemnom prostredí.

na Slovensku len šesť a všetky sú v Bratislave

-center, shopping mall) predstavujú ucelené

Navštevuje reštaurácie a kaviarne, využíva

a Košiciach.

obchodné koncepty, ktoré z hľadiska

atrakcie pre deti alebo kino. Oveľa rozšírenejšie sú malé nákupné centrá

Kontakt: Ing. Poliačiková Eva, PhD., EF UMB Banská Bystrica, eva.poliacikova@umb.sk | Zdroj: CBRE, Centers | Foto: IMMOFINANZ, Euro Max

sortimentnej štruktúry možno prirovnať k obchodným domom (angl. department

Výstavba obchodných centier sa do SR

s plochou 5 000 – 19 999 m2 a stredne veľké

store), odlišujú sa však v obchodnej politike

dostala až s určitým omeškaním, čo

centrá s prenajímateľnou plochou 20 000 –

(každá z predajní platí nájom, ale má

i historicky ovplyvnilo rozsah a štruktúru týchto

39 999 m2. Naším najväčším nákupným

vlastnú produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú politiku). Okrem toho i v doplňujúcich službách, smerujúcich

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ CENTRA NA SLOVENSKU PODĽA PLOCHY NA PRENÁJOM

k naplneniu potrieb zákazníka (okrem rozsahu služieb v hypermarketoch (kotevný nájomca,

Názov obchodného centra

anchor tenant) kaviarne, kiná, miesta na oddych). Sú obvykle naplánované, realizované

Počet obchodov

Počet parkovacích miest (Vonkajšie + vnútorné)

Kotevný nájomca

Avion Shopping Park Bratislava

103 000

172

2200+1400

Hypernova (Terno RE)

Aupark Bratislava

58 000

240

500+1720

Terno plus (Terno RE)

Eurovea Bratislava

55 000

179

0+ 1700

Billa (Rewe Group)

na uspokojovanie zákazníkov zo spádovej

Bory Mall Bratislava

54 000

181

1600 + 760

Billa (Rewe Group)

oblasti, špeciálnej klientely (čo závisí aj od

Atrium Optima Košice

47 537

155

1650 + 0

Hypernova (Terno RE)

hustoty predajných bodov v okolí centra).

Polus City Bratislava

40 278

166

0 + 1683

Carrefour (RVS)

Príjemná atmosféra a celková multifunkčnosť,

Central Bratislava

36 016

153

0 + 1300

Billa (Rewe Group)

ktorá je typická pre nákupné centrá tvorí

Madaras Spišská Nová Ves

36 000

95

960 + 0

Billa (Rewe Group)

dobré predpoklady pre maximalizáciu dĺžky

Shopping Palace Bratislava

33 000

89

2009 + 0

Tesco (Tesco Stores)

pobytu zákazníka v nákupnom centre. S tým

Aupark Košice

33 984

153

0 + 826

Billa (Rewe Group)

je samozrejme spojené zvyšovanie výdavkov,

Zdroj: Vlastné spracovanie, Centers Retail Book 2014

a riadené ako celok (pod jednou strechou), vybavené vlastným parkoviskom a slúžia

ktoré zákazník utratí za nákupy a služby.

12

Plocha na prenájom v m2


PLACE

 VÝVOJ NÁKUPNÝCH CENTIER U NÁS PREBIEHAL V RÁMCI NIEKOĽKÝCH OBDOBÍ A VÝZNAMNÝCH ROKOV. ROK 1931

V Bratislave, hlavnom meste SR, vyrástol prvý obchodný dom. Bol to päťpodlažný Dom služieb českej obuvníckej firmy Baťa. Svojou, v tej dobe modernou, architektúrou vyvolal u konzervatívnych Bratislavčanov značný vzdor. Najväčší hnev v nich podnietil tým, že zastrel dovtedy voľný pohľad na jednu z dominánt Bratislavy – Michalskú bránu.

ROKY 1964-1974

Išlo o výstavbu nákupných centier na tzv. „zelenej lúke“ mimo obytných zón, teda najčastejšie za mestom.

ROKY 1974-1980

Výstavba obchodných pasáží sa premiestnila do centier miest, kde sa stavali veľké presklené objekty a sústreďoval sa v nich maloobchod, zameraný na predmety dennej potreby. Na Slovensku sa začali objavovať tradičné obchodné domy Prior, lokalizované do centier miest. V tomto období bol postavený aj prvý slovenský obchodný dom módy Dunaj v Bratislave.

ROKY 1980-1990

Prebiehala transformácia nákupných centier na spoločensko - obchodné centrá.

ROKY 1990-1997

Odborné obchodné centrá ponúkali v tomto období celú škálu produktov a služieb. Po roku 1990 odkúpila časť OD Prior americká sieť supermarketov K-Mart a neskôr ich predala britskému konkurentovi Tesco. Zvyšné obchodné domy štát sprivatizoval a dodnes ich zväčša pod názvom Prior prevádzkujú slovenské firmy. Vo väčšine však bez vlastnej nákupnej činnosti, teda cez prenájom priestorov (napr. sieť PRIOR Stred).

OD ROKU 1997

Začali sa budovať mestské nákupné galérie.

ROK 2000

Na Slovensku otvorili prvé moderné nákupné centrum Polus v širšom centre hlavného mesta. V tomto období sa stavali obchodné domy najmä na okrajoch miest. Dôvodom boli najmä lacnejšie pozemky, jednoduchší povoľovací proces a možnosť vybudovania lacného parkovania. Developerov k tomu viedla aj zúfalá dopravná situácia v Bratislave najmä v čase dopravných špičiek, čo predlžovalo príjazd a odjazd z nákupného centra aj o hodinu. Polus napríklad premenil poloprázdnu výpadovku Vajnorskú ulicu na rušný bulvár, ktorému sa vodiči v špičke radšej vyhýbajú

ROKY 2001-2005

Dynamika rozvoja bola v nasledujúcom období na nízkej úrovni, do roku 2005 bolo na Slovensku otvorených iba 10 nákupných centier. Obľúbenou lokalitou pre výstavbu centier bolo miesto pozdĺž diaľnice, pri letisku M. R. Štefánika, kde stojí nákupné centrum Avion, lemované ďalšími veľkými jednotkami - IKEA, Hornbach a Kika. Nákupné centrá boli vybudované mimo centier aj v iných väčších slovenských mestách. Za zmienku stojí napríklad nákupné centrum Dubeň v Žiline, alebo Optima a Cassovia v Košiciach. V roku 2001 bolo postavené aj obchodné centrum Aupark pri Sade Janka Kráľa s dvojnásobným počtom predajní ako Polus.

nákupných centier spadá do kategórie malých.

ROK 2010

Kulminovala výstavba a otváranie nákupných centier na Slovensku, po ktorej došlo k výraznému prepadu a prejavom ekonomickej krízy aj v tomto odvetví hospodárstva. Plány developerov, zamerané na výstavbu nákupných centier, boli pribrzdené a čiastočne modifikované v zmysle redukcie veľkosti pôvodných projektov.

BUDÚCNOSŤ JE V GASTRONÓMII

ROKY 2011-2012

V týchto rokoch developerov lákali centrálne mestské zóny menších miest. Tieto lokality sa zdajú aj dodnes byť dvojnásobne výhodné – nižšie ceny pozemkov, doplnené nižšou konkurenciou, sú často ziskové aj pri menšom objeme zákazníkov. Slabým článkom mixu nájomcov sú nájomcovia menej známych značiek resp. ázijskí podnikatelia.

ROK 2013

Nákupné centrá sa na území Slovenska koncentrovali do hospodárskych centier a do lokalít so zvýšenou koncentráciou obyvateľstva, šlo prevažne o krajské mestá. Špecifickú pozíciu mala Bratislava s najväčšou koncentráciou nákupných centier na Slovensku s viac ako štvrtinovým podielom. Najmenšia koncentrácia nákupných centier bola príznačná pre Banskobystrický kraj.

ROKY 2014-2015

V roku 2014 sa otvorilo obchodné centrum – Bory Mall v Bratislave s veľkosťou 53 000 m2 hrubej prenajímateľnej plochy a obchodné centrum The MALL Trnava na viac než 14 000 m² predajnej plochy. V treťom resp. štvrtom kvartáli roku 2015 boli otvorené obchodné centrá City Arena v Trnave (24 000 m²), Forum v Poprade (23 000 m²) a Galéria Lučenec (10 000 m²).

SÚČASNOSŤ

Slovenský retailový trh v súčasnosti ponúka približne 1,54 mil. m² plochy, z ktorej viac ako tretina sa nachádza v Bratislave. Pri rozdelení na obchodné centrá a retailové parky, patrí obchodným centrám takmer 80% z celkovej maloobchodnej plochy Slovenska. Štatistika realitnej spoločnosti CBRE uvádza, že na každých tisíc obyvateľov pripadá v tuzemsku až 286 m2 obchodných priestorov, čo predstavuje v rámci krajín V4 najvyššie nasýtenie. Aktuálne sa nájomné v hlavnom meste v nákupných centrách pohybuje v rozmedzí 50 – 85 eur/m2.

centrom je aj po rozšírení Avion Shopping Park Bratislava. Typické slovenské nákupné centrum má podľa CBRE prenajímateľnú plochu 15 tisíc m2, čiže spadá do kategórie malé obchodné centrum, má 50 až 60 obchodov, z ktorých viac ako polovica je väčších, s plochou nad dvesto štvorcov, nachádza sa v meste s počtom obyvateľov od 50000 do 100000. Až 86% regionálnych

V roku 2015 navštívilo desať monitorovaných regionálnych nákupných centier na Slovensku 31,7 milióna zákazníkov. Podľa CBRE to o 4 % menej ako rok predtým. Ľudia sú však ochotní míňať viac. Potvrdzujú to tržby na jedného zákazníka v sledovaných nákupných centrách, ktoré medziročne narástli o 13 %. Pozitívne výsledky sú reakciou na zlepšujúcu sa makroekonomickú situáciu v regiónoch Slovenska. Vyplýva to z prieskumu CBRE Shopping Centre Index, ktorý spolu zahŕňa 10 regionálnych nákupných centier s výnimkou Bratislavy, ktoré spolu zaberajú plochu viac

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa P. Kremský, 2007; M. Hesková, 2005; F. Križan, K. Bilková, 2014; J. Kuklová, 2015; Ľ. Pilc, 2015; J. Kunc a kolektív, 2013; D. Suchý, 2015.

ako 150 000 m2, s počtom viac ako 900 obchodných jednotiek. Index pokrýva 5 z 8 krajských miest. Zástupcovia CBRE hovoria o významnom trende inklinácie návštevníkov nákupných centier k zážitkovej gastronómii. Množstvo návštevníkov, najmä mladých, totiž prichádza

 AKO ČASTO NAVŠTEVUJETE NÁKUPNÉ CENTRÁ? (%)       

Denne Niekoľkokrát za týždeň Približne raz za týždeň Približne jeden až 3-krát mesačne Menej často Nikdy alebo takmer nikdy Neviem

6

1

2 2,9

18

do centier za účelom konzumácie jedál. Až 67% ľudí si za posledných 12 mesiacov kúpilo v nákupnom centre jedlo, pričom všeobecne

31

jedlo tvorí až 30 % z celkovej útraty v centrách. 28 Zdroj: TNS Slovakia, N = 4533, máj 2015

13


PLACE

Vyplýva to z údajov portálu Zľavomat.sk, ktorý

TURISTIFIKÁCIA

podľa marcového prieskumu TNS Aisa využíva

Vedeli ste, že prvou turistickou organizáciou na našom území bol Uhorský karpatský spolok? Pri jeho zrode 10. augusta 1873 stál lekár Edmund Viliam Téry, po ktorom sa volá najvyššie položená chata vo Vysokých Tatrách. Ako sú na tom slovenskí turisti dnes? Ktoré destinácie najradšej „turistifikujú“? Ako si stojí v porovnaní so zahraničím domáci cestovný ruch?

„V súčasnosti si Slovák dopraje dovolenku na Slovensku 2–3-krát za rok, zatiaľ čo do zahraničia sa vyberie 1-krát ročne.“

DOVOLENKUJEME PREVAŽNE DOMA

ako 4 dni, pričom na krátke cesty v dĺžke 1-3

na letný relax pri mori rozdelia na viac kratších

dni cestuje do zahraničia iba 13,6 % našincov.

dovoleniek na Slovensku a v okolitých štátoch,“

Slovensko si predošlý rok za cieľovú destináciu

uviedol Štefan Miho, marketingový manažér

Podľa marcového prieskumu Eurobarometra

podľa Eurobarometra zvolilo 4,3 milióna turistov,

Zľavomat.sk.

v roku 2015 každý piaty Slovák zmenil svoje

z čoho 2,6 milióna tvorila slovenská klientela. To je

pôvodné dovolenkové plány. 10 % ako hlavný

najviac v histórii.

dôvod menovalo utečeneckú krízu, len o niečo menší počet uviedol teroristické útoky v minulosti

Preferencia domácich tráviť dovolenku na rodnej

či obavy z toho, že by k nim mohlo dôjsť.

hrude vzrástol oproti vlaňajšku až o 46 %.

Cestovné kancelárie od začiatku roka 2016 hlásia výrazný pokles záujmu o tradičné dovolenkové krajiny ako Egypt, Tunisko alebo Turecko. Začínajú sa orientovať na nové a netradičné destinácie. Podľa prieskumu cestovnej kancelárie Autor: JRed | Foto: CK Victory Travel - Andy, Paperlife – The Grand Vigľaš, Zľavomat - Strachan

CK Victory Travel, ktorá ponúka dobrodružno-poznávacie zájazdy a expedície do celého sveta, v súčasnosti víťazí Južná Amerika a štáty v Ázii, okrem Číny a Indie, ktoré boli populárne pred niekoľkými rokmi. „Od začiatku vojny v Sýrii však nenapĺňame cesty na Blízky východ. Posledné dva roky sa nám nepodarilo naplniť ani zájazd do pokojného Kamerunu, ktorý žiaľ susedí s Nigériou, mediálne spájanou s organizáciou Boko Haram. Veríme, že toho roku sa situácia zlepší,“ uvádza Peter Koutný, konateľ CK Victory Travel. Záujem Slovákov o objavovanie sveta potvrdzujú štatistiky Eurostatu za rok 2014, ktoré hovoria, že 29,8 % Slovákov cestuje do zahraničia na viac

14

na on-line nákup dovolenky najviac ľudí – až 55 % opýtaných. „Podľa vývoja nákupu je pravdepodobné, že Slováci svoj rodinný rozpočet

91 % HOTELOVÝCH ZARIADENÍ S NÁRASTOM TRŽIEB


PLACE

a farmácia (zisk 660 tisíc resp. 510 tisíc eur), na

„Až 30 % Slovákov chce cestovať častejšie ako v minulom roku. V súčasnosti si priemerný Slovák dopraje dovolenku na Slovensku 2-3krát za rok, zatiaľ čo do zahraničia sa vyberie 1.krát ročne,“ komentuje výsledky prieskumu,

„Potrebné je stále sa zlepšovať, vymýšľať nové postupy, ako zaujať a hlavne sa viac... usmievať.“ Peter Koutný

jeho chvoste sa nachádzajú zábava a rekreácia, ktorá dosahuje stratu vo výške viac ako 11 tisíc eur a ubytovanie a stravovanie dokonca vo výške takmer 15 tisíc eur.“

do ktorého sa zapojilo 7 000 respondentov, 100 Odvetvie čelí obrode a záujem o domácu

ubytovacích zariadení a viac než 700 študentov stredných odborných škôl. Zdenko Hoschek,

Dostupnosť a široká ponuka pobytov

„turistifikáciu“ sa doň vracia v podobe investícií.

CEO ZlavaDna.sk, a dopĺňa: „Nárast obsadenosti

v posledných rokoch spôsobuje aj to, že Slováci

Napríklad minuloročný vývoj nákladov sa

u väčšiny slovenských hotelov spôsobil v minulom

sa pri rezervácii alebo kúpe pobytu rozhodujú

v slovenských hoteloch niesol v duchu obnovy

roku aj nárast tržieb, ktoré rástli u viac ako

stále neskôr. Približne 30 % respondentov

a investícií do technológií a ľudského kapitálu.

91 % zariadení. Hotelieri zaznamenali aj nárast

prieskumu ZlavaDna si svoj pobyt rezervuje, či

„Až 72,7 % zariadení investovalo do opráv

cien za osobu. Najväčšia skupina ubytovacích

kúpi 15 až 30 dní pred nástupom. Menej ako

a rekonštrukcií, 53,3 % do ľudského kapitálu

zariadení, až 48 %, zaznamenala nárast cien do

týždeň si na rezerváciu svojej dovolenky necháva

a 42,9 % zariadení sa zameralo aj na informačné

5%. Naopak pokles cien za osobu a noc hlási na

14 % Slovákov. Slováci sú pri nákupe menej

technológie,“ prezradil Z. Hoschek. Zaujímavosťou

Slovensku 20,8 % poskytovateľov ubytovacích

impulzívni a vyčkávajú na najlepšiu ponuku.

je, že hotely ušetrili skoro 12 % nákladov na energiách a v minulom roku aj menej investovali

služieb.“

do doplnkových služieb. Pozitívny je aj výhľad na rok 2016. Až 93,5%

EKONOMIKU TURIZMU OVPLYVŇUJE ĽUDSKÝ FAKTOR

Prieskum portálu ukázal aj to, že až 85 % zariadení už neplánuje v najbližšom čase

ubytovacích zariadení očakáva zvýšenie obsadenosti, často práve vďaka vyššie

Všetko nasvedčuje tomu, že sa cestovnému

investovať do rozšírenia kapacít. Kľúčový sa

spomenutej nestabilite niektorých destinácií.

ruchu darí. Je to naozaj tak? Údaje o ziskoch

v tomto smere stále ukazuje ľudský faktor. Vzniká

Pozitívny je aj výhľad na nárast zahraničnej

slovenských firiem v roku 2015 sú už známe a tak

legitímna otázka, či budú mať hotelieri vôbec

a firemnej klientely. „Približne tretina hotelov

sa naši analytici pozreli na jednotlivé odvetvia

dostatok personálu, aby zvládli terajšie kapacity

očakáva nárast v týchto skupinách. Vysvetľujeme

z hľadiska priemernej výšky ich zisku po zdanení,“

počas pravdepodobne rekordného roku 2016.

si to aj Slovenským predsedníctvom v Rade

vysvetľuje spoluzakladateľ indexpodnikatela.

Najväčší dopyt zo strany ubytovacích zariadení

EÚ,“ uvádza Z. Hoschek. Hotelieri na túto

sk Branislav Vaculčiak a pokračuje: „Zatiaľ čo

je po čašníkoch a kuchároch. Približne 56 %

skutočnosť reagujú plánovaným nárastom počtu

v rebríčku pochopiteľne dominujú automotive

zariadení hľadá kvalitných čašníkov. Záujem zo

zamestnancov. Dve tretiny zariadení očakáva

strany absolventov tu je, avšak nenapĺňa potreby

prijímanie nových ľudí.

hotelierov. Napríklad len 12 % absolventov sa zaujíma o pozíciu šéfkuchára, pričom takmer polovica zariadení deklaruje potrebu obsadiť

AKÝ JE SLOVENSKÝ TURISTA?

tento dôležitý post. Okrem kvalifikácie však rozhoduje i vzťah k práci v službách. Zvyčajne je

Prieskum ZlavaDna ukázal, že najpopulárnejšie

slovenská pohostinnosť písaná v úvodzovkách

je dovolenkovanie vo dvojici a to až v 61 %

a vyslovovaná s ironickým podtónom.

prípadoch. Pri výbere však až 79 % záujemcov o dovolenky prihliada na cenu, pričom druhým najdôležitejším faktorom sú referencie. Práve v hodnoteniach získavajú zákazníci informácie o pripravenosti personálu, čistote, či dobrej gastronómií. Aké sú tri kľúčové atribúty, ktoré

TOP 10 NAJLEPŠIE HODNOTENÝCH WELLNESS HOTELOV NA SLOVENSKU NA ZĽAVOMATE:

„Ak porovnám slovenské služby so zahraničím, myslím si, že v gastronómii a v turizme sa u nás každým rokom situácia zlepšuje. My Slováci sme možno veľmi kritickí, ale určite to nie je tak zlé, ako to sami cítime. Teraz sa približujeme

zákazníci očakávajú od pobytu? Príjemný personál, kvalitnú gastronómiu a bohaté

• Wellness Penzión*** Strachan, Ždiar

k susedným krajinám. Samozrejme treba sa

doplnkové služby. Je len chvályhodné, že 79

• Penzión Galanto***, Liptovský Ján

stále zlepšovať, vymýšľať nové postupy, ako

% hotelierov v minulom roku sledovalo svoje

• Grand hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry

zaujať a hlavne sa viac… usmievať. Čo sa týka

hodnotenia na internete. Na rodinné dovolenky

• Hotel Bachledka **** Strachan, Ždiar

jazykovej vybavenosti, je to stále lepšie a lepšie,

s deťmi chodí viac ako 33 % respondentov,

• Aquatermal, Dolná Strehová

hoci naozaj máme ešte stále rezervy. Našinci by si

pričom ročné cestovateľské náklady, pre celú

• Alexandra wellness hotel, Liptovský Ján

mali brať príklad od zahraničných hoteliérov. Byť

domácnosť, sú najčastejšie v rozmedzí 500 –

• Hotel Vinnay***, Vinné

sebavedomejší a viac hrdý na svoju krajinu, ale aj

1000 €. Aké sú preferencie rodín na dovolenke?

• Hotel Marlene ***, Oščadnica

nebáť sa slúžiť svojim hosťom,“ uvádza P. Koutný.

Najčastejšie dávajú Slováci prednosť hotelom

• Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok

s aktivitami pre deti a vhodnými službami pre

• Hotel*** Strachanovka, Liptovský Ján

dobrodružstiev. „Naši klienti poľujú na zážitky, skúsenosti, poznatky. Chcú navštíviť tú svoju vysnívanú destináciu, čo najlepšie poznať krajinu, dostať sa jej doslova pod kožu. Chcú vidieť, ochutnať, skúsiť a na vlastnej koži zažiť a precítiť,“

Turistický ruch však nemožno „zosekať“ iba na ubytovanie a reštaurácie. Dôležité sú investície

detského zákazníka. Iné preferencie majú hľadači Zdroj: Zľavomat.sk, Pozn.: Výsledok 36-tisíc hodnotení wellness pobytov na zľavovom portáli Zľavomat.sk v rokoch 2011 – 2015. Z maximálnych 5 hviezdičiek získali uvedené hotely hodnotenie v

do obnovy pamiatok, navigácie, jazykových verzií máp a samozrejme personálu. Ak vám slečna v TIK-u nie je schopná dať jediný použiteľný tip na výlet, niečo nie je v poriadku.

rozmedzí od 4,56 až po 4,8.

uvádza P. Koutný.

15


PROMOTION

ZAMERAJTE SA NA

SKÚSENOSTI SO ZNAČKOU „Zákazník je na jednej strane ku komunikácii firiem skeptickejší, ale informácie chce mať rýchlejšie než v reálnom čase, najlepšie ešte skôr, než by ich mohol potrebovať. Napokon ich ani všetky nečíta, parametre vníma povrchne, ale zato dá na dojmy a skúsenosti so značkou a obchodom,“ uvádza v rozhovore pre IN STORE Slovakia, Marián Timoracký, managing partner United Consultants.

Marián Timoracký, managing partner United Consultants

UKÁZAŤ, DAŤ ZÁKAZNÍKOVI POROVNATEĽNÉ ATRIBÚTY? Zákazníci budú vždy porovnávať jablká s hruškami, dnes dokonca aj s banánmi a baklažánmi. Toto mixovanie rôznych druhov vlastností, kvalít a atribútov bude len narastať. Ale úprimne, atribúty produktov a služieb nie sú podstatné. Veď aký je rozdiel v službách mobilných operátorov alebo bánk? Rozdiely

AKÝ JE ZÁKAZNÍK 21. STOROČIA? ČO HO CHARAKTERIZUJE?

skôr, než by ich mohli potrebovať. Ku všetkému

medzi produktmi sa stierajú, v rámci určitých

chcú mať prístup kedykoľvek, odkiaľkoľvek

kategórií dosahujú plus mínus rovnakú kvalitu,

a z akéhokoľvek zariadenia. Takto by som

zákazníkom sa zdajú byť rovnaké. To, o čo dnes

mohol vo výpočte preferencií pokračovať. To

ide – a na to by sa mali marketéri sústrediť– sú

Predovšetkým sa mi žiada povedať, že rôzni

najpodstatnejšie však je, že zákazník má dnes

skúsenosti, ktoré ľudia zažívajú pri kontakte s tou-

zákazníci majú rôzne nákupné stratégie. V jednom

oveľa väčšiu moc, než kedykoľvek predtým.

-ktorou značkou a jej produktami.

z našich prieskumov sme zistili, že medzi viac ako

Zatiaľ čo kedysi pri predaji panovala informačná

5 000 respondentmi sa nenašli dvaja takí, ktorí

asymetria - pánom situácie bol predajca - dnes sa

by mali úplne totožnú stratégiu nakupovania. Ale

ním stáva zákazník.

to len na okraj. Ak by sme sa na spotrebiteľov mali pozrieť z väčšej perspektívy a hovoriť o trendoch – pokojne môžeme použiť metaforu „zákazník 21. storočia“ – tak vidíme viacero vzájomne sa ovplyvňujúcich tendencií. Zákazníci Autor: Juraj Púchlo | Foto: archív M. Timoracký, Datalan IT Forum

sú dnes oveľa informovanejší. Nielen o zložení a parametroch výrobkov, ale aj o marketingových a obchodných praktikách firiem. Preto sú k nim

NOVÝ ZÁKAZNÍK POROVNÁVA. ZNAČKY, PRODUKTY, SLUŽBY, FIRMY BA AJ ŠTÁTY. AKO SA V MARKETINGU VYHNÚŤ TOMU, ABY POROVNÁVAL JABLKÁ S HRUŠKAMI RESP. AKO

skeptickejší. Prestávajú dôverovať veľkým korporáciám a vládnym inštitúciám. Hľadajú alternatívy akými sú Uber alebo AirBnB. Majú skúsenosti so zákazníckym servisom Amazonu či iTunes, a celkom prirodzene ho očakávajú aj od tunajších poskytovateľov služieb. Odozvu na svoj podnet očakávajú okamžite, informácie chcú mať rýchlejšie než v reálnom čase, najlepšie ešte

16

„Rozdiely medzi produktmi a službami sa stierajú. Dnes ide o skúsenosti, ktoré ľudia zažívajú so značkou.“

AKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA AGENTÚRNE PRIESKUMY NA OBJEDNÁVKU FIRIEM A ICH INTERPRETÁCIU? JE SPOTREBITEĽ 21. STOROČIA SCHOPNÝ POZNAŤ RELEVANCIU PREZENTOVANÝCH DÁT? NAPRÍKLAD VÝBEROVÚ VZORKU RESPONDENTOV, JEJ VEĽKOSŤ, SPÔSOB ZBERU A VYHODNOTENIA DÁT? Vieme, že ľudia sú dnes povrchní, nechce sa im čítať dlhé články. Orientujú sa len podľa nadpisov a fotografií. Detailom o parametroch prieskumu často nevenujú vôbec žiadnu pozornosť. Musím však podotknúť, že informácie o metodike


PROMOTION

prieskumu často nepovažujú za dôležité ani novinári, a preto ich jednoducho nepublikujú.

DO MARKETINGU PRENIKAJÚ BIG DATA. VY STE NEDÁVNO UVIEDLI, ŽE ZBIERAŤ A VYHODNOCOVAŤ DÁTA DOKÁŽU UŽ POČÍTAČE A PRIESKUMNÉ AGENTÚRY BY SA MALI RADŠEJ SÚSTREDIŤ NA KVALITATÍVNU ANALÝZU SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA. KTORÉ OBLASTI, ROVINY VNÍMANIA ČI ROLY NOVÉHO ZÁKAZNÍKA BY MALI ALEBO MOHLI SKÚMAŤ? Rozmanité analytické nástroje poskytujú prehľad o tom, koľko ľudí si v tejto chvíli prezerá vašu web stránku, odkiaľ sa pripájajú, koľko času strávili na tej-ktorej podstránke a pod. Algoritmy umožňujú triediť zákazníkov do kategórií a priamo manažovať reklamné kampane. Stroje dnes dokážu na základe digitálnych stôp predpovedať zákaznícke správanie a aktívne rozosielať individualizované obchodné ponuky. Cez sociálne siete si viete odmerať atraktívnosť vašej značky. Mnohé kvantitatívne prieskumy tak už stratili svoje opodstatnenie. Na druhej strane, pri všetkej tej záplave dát, grafov a tabuliek sa stráca bezprostredný kontakt so zákazníkmi, s reálnymi ľuďmi, konkrétnymi indivíduami. Keď

„Z retailu sa stala komodita. Východiskom vzájomného odlíšenia je zameranie sa na zákazníka.“

narodili. Napríklad Starbucks už pred vyše dvadsiatimi rokmi tvrdili, že oni nepredávajú kávu, ale zážitok z pitia kávy; a držia sa toho dodnes.

Ideu za tým hodnotím pozitívne. Snahou je

ZA POSLEDNÉ 2-3 ROKY BOL SIEŤOVÝ RETAIL, NAJMÄ TEN S PREVAHOU PREDAJA POTRAVÍN A POD KRÍDLAMI ZAHRANIČNÝCH VLASTNÍKOV, UKAZOVANÝ V NEGATÍVNOM SVETLE. POPRI OBRANE SVOJEJ OPODSTATNENOSTI REŤAZCE AKOBY POZABUDLI NA SPOTREBITEĽA. SÚ AKOBY V KOMUNIKAČNOM KŔČI A KOPÍRUJÚ SA NAVZÁJOM. VŠETCI SÚ ČERSTVÍ, KVALITNÍ, LACNEJŠÍ AKO KONKURENCIA, PONÚKAJÚ RECEPTY A POD. AKO HODNOTÍTE SITUÁCIU Z VÁŠHO POHĽADU A ČO BY MOHOL BYŤ TEN SPRÁVNY ODLIŠUJÚCI PRVOK, KTORÍ OSLOVÍ ZÁKAZNÍKOV?

sú zážitky ľudí dnes dôležitejšie, než atribúty výrobkov, tak je zrejmé, že sa treba sústrediť na

Áno, to, čo sme v retaile zažívali za posledné

pocity, dojmy a skúsenosti ľudí. Prieskumníci by

roky, by sa dalo prirovnať k dedinskému futbalu.

sa mali snažiť odhaľovať emócie, ktoré sú späté

Tam, kde je lopta, tam bežia všetci hráči. Odrazu

s tzv. momentmi pravdy a pozitívne ovplyvňujú

chceli byť všetci najlacnejší, potom najčerstvejší,

zákaznícku skúsenosť.

následne sa predbiehali v tom, kto má najväčší podiel slovenských výrobkov, až sa celkom zotreli rozdiely a z retailu sa stala komodita. No zdá sa

MILLENNIALS SÚ OKREM INÉHO DEFINOVANÍ AJ AKO INDIVIDUALISTI, KTORÍ AK AJ KEĎ SA SPÁJAJÚ DO KOMUNÍT, TAK IBA ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA SVOJEJ VLASTNEJ POPULARITY A KREDITU. NA ROZDIEL OD GENERÁCIE RODIČOV ICH NEZAUJÍMAJÚ MATERIÁLNE STATKY, ALE SKÔR ZÁŽITKY, SLUŽBY, ADRENALÍN A STÁLE NIEČO NOVÉ. AKO SA FIRMY POSTAVILI K TEJTO CIEĽOVKE? NEZASPALI NIEKTORÉ DOBU NAPR. LOKÁLNE A RETRO ZNAČKY, KTORÉ SÚ OCHOTNÍ MILLENNIALS PREFEROVAŤ PRED GLOBÁLNYMI ZNAČKAMI? Dôraz na zážitky niektoré progresívne značky presadzovali ešte pred tým, než sa Millennials

AKO HODNOTÍTE NOVÉ LOGO GOOD IDEA SLOVAKIA A MYŠLIENKY S NÍM SPOJENÉ? SÚ CHARAKTERISTICKÉ PRE „SEBABIČUJÚCI SA NÁROD“ A „JÁNOŠÍKOV S ŤAŽKOU HLAVOU PO OPICI“? AKO ICH BUDE VNÍMAŤ UVEDOMELÝ SLOVÁK, OBČAN 21. STOROČIA? STOTOŽNÍ SA S NIMI?

mi, že sa blýska na lepšie časy. Zopár osvietených retailerov pochopilo, že ten „fudbal“ sa dá hrať

prezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá hľadí do budúcnosti. Ambíciou bolo, aby sa táto ideová a vizuálna prezentácia krajiny stala všeobecne akceptovateľnou a mohla tak zastrešiť komunikáciou navonok – i dovnútra. Myslím si, že myšlienka má potenciál a pri trocha väčšej zaangažovanosti verejnosti by sa s ňou mohlo stotožniť viac ľudí. Veď kto by nechcel byť hrdý na krajinu, v ktorej sa rodia dobré nápady? Obávam sa však, že „good idea“ sa stane - popri motýľovi, sokolovi, Štefánikovi na trupe vládneho špeciálu, či čičmianskemu vzoru na oblečení našich olympionikov, iba jedným zo mnohých symbolov v rade. Škoda.

VRÁŤME SA SPÄŤ DO OBCHODU A K SLUŽBÁM, KTORÉ SÚ AKO SEKTOR DRUHÝM NAJVÄČŠÍM ZAMESTNÁVATEĽOM, HNEĎ ZA PRIEMYSLOM. NIE JE TAJOMSTVOM, ŽE ÚROVEŇ SLUŽIEB JE SLABÁ, FLUKTUÁCIA OBROVSKÁ A BÝVALÍ ZAMESTNANCI PO SEBE ČASTO ZANECHÁVAJÚ MANKO. AKO MÔŽU RETAILERI ZMENIŤ, POSUNÚŤ NA INÚ ÚROVEŇ SVOJICH ZAMESTNANCOV INTERNOU KOMUNIKÁCIOU?

aj inteligentnejšie. Ako? Dôrazom na „shopping experience“ (zážitok z nakupovania). A sme znova

Práca s ľuďmi je, samozrejme náročná a vyžaduje

pri zážitkoch! Východiskom odlíšenia je zamerania

obrovskú dávku trpezlivosti. Ak chcete, aby sa

sa na zákazníka. Nejde len o sociodemografické

u vás zákazníci cítili príjemne, tak „v pohode“

parametre a kúpnu silu, ale – a to predovšetkým –

musia byť v prvom rade vaši zamestnanci. Ak

o to, kvôli čomu chodí do konkrétneho obchodu.

budú frustrovaní, neinformovaní, nezaškolení, zle

Úlohu hrá to, ako sa pri nakupovaní cíti, aký má

zaplatení, tak asi ťažko zákazníkovi poďakujú za

z toho dojem a ako by sa tento dojem mohol ešte

nákup a zaželajú pekný deň. Preto je dôležité,

zlepšiť. Ak retailer porozumie týmto emocionálnym

aby vaši ľudia vedeli, o čo vám ide, aby verili

driverom, otvára sa mu priestor pre vlastnú

produktom a službám, ktoré majú predávať, aby

kreativitu a jasnú, zrozumiteľnú komunikáciu.

dostávali feedback a cítili, že s ľuďmi na centrále

Dobrým príkladom je koncept obchodu Yeme,

sú na jednej lodi, aby mali možnosť sa vzdelávať,

farmárske potraviny Freshmarket, ale aj dm

posúvať sa vpred a aby tiež mali nejaké tie extra

drogerie markt či nový koncept predajní Lidl.

výhody a mohli byť na svojho zamestnávateľa hrdí. Ide skrátka o to, prinavrátiť profesii predavača úctu, ktorú si zaslúži.

STE ČLENOM PRACOVNEJ SKUPINY, KTORÁ SA ZAOBERALA REBRANDINGOM SLOVENSKA. 17


PROMOTION

ÚSPEŠNÁ TRINÁSTKA „Organizujeme odborné konferencie, pri realizácii ktorých dbáme na to, aby sme našim klientom poskytli kvalitný program a inšpiratívnych prednášajúcich.“ Takto sa na svojej stránke charakterizuje spoločnosť IN FORM Slovakia. V jej portfóliu odborných konferencií má významné zastúpenie marketing.

Samozrejme vám všeličo ujde, ale stihnete o čosi viac než ostatní, verní jednému z blokov. Zaujímavého a inšpiratívneho bolo nemálo. Napríklad v bloku Komunikačné stratégie sme sa dozvedeli, ako prekonávať predsudky

Parcel Slovensko. Priblížil

zákazníkov v on-line obchode. Alebo tiež

prípadovú štúdiu o stratégii

o komunikačných stratégiách v neziskovom

a realizácii kampane pri

sektore. Panelová diskusia sa zaoberala

rozmachu ParcelShopov

krízovou komunikáciou značky. A na záver

na Slovensku. Samotná

Rezo Tabassom z Kanady, ktorý má viac než

myšlienka, uplatňovaná

dvadsať rokov skúseností najmä z módneho

globálne vo viacerých

priemyslu a spolupráce s viacerými prestížnymi

krajinách, je veľmi ústretová

značkami, hovoril o tom, ako si vytvoriť

voči zákazníkom. Ide o to, aby pri využívaní služieb DHL nemuseli pri podaní či prevzatí zásielka

„Najefektívnejšie v marketingu je slovo.“

navštíviť iba prevádzky spoločnosti (na Slovensku je to Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice),

svoju identitu a zvoliť správny smer. A pre

ale aby táto sieť bola

mňa, čo už takmer polstoročie pracujem so

oveľa širšia a bližšie ku

slovom, najkrajšie znela veta: „Najefektívnejšie

klientovi. Preto DHL Parcel

v marketingu je slovo.“

získava ďalších partnerov, obchody a iné prevádzky

V rámci bloku Personalizovaný marketing

Na jar je to konferencia Marketing Live, na

po celej krajine, ktoré sú vhodné na podávanie

a lojalita bolo pre milovníka klasiky a jej

jeseň Marketing That Sells, ktorá v októbri

a prevzatie zásielky. Nepochybne správny

kombinácie s modernými metódami

prebehne už pätnásty raz. Marketing Live vlani

model a R. Bebjak priblížil, ako sa s ním pracuje

komunikácie doslova lahôdkou vystúpenie dua

oslávila rovný tucet, teraz koncom apríla to bola

pri nastavení stratégie i najvhodnejšej realizácii

Viliam Matušek (Baliarne obchodu Poprad)

trinástka. Napriek poverám sa však nespájala

kampane.

a Michal Pastier (agentúra Zaraguza). Opus sa volal Ako zmeniť zažité vnímanie značky

s ničím negatívnym, naopak, priniesla veľa Na najčastejšie chyby pri strategickom

a V. Matušek jasne vysvetlil, prečo sa nechcú

plánovaní upozornili špičkoví odborníci

vzdať tradičnej značky Popradská káva. Ale

z popredných reklamných agentúr Simona

ako sa dostať nielen k verným, tradičným

Bubánová a Richard Mareček a expert na on-

zákazníkom, lež aj k hipsterom a ďalším, čo

-line marketing Peter Šurín. Nezostali však iba

chcú predovšetkým byť trendy? Spoločne so

pri konštatovaniach, ale ponúkli tiež možnosti

Zaraguzou použili viaceré nástroje vrátane

čo robiť, keď marketingové výsledky netešia.

anonymnej degustácie kávy a komunikáciou

podnetného. Dopoludnia v spoločnej časti na

Ďalšie príspevky išli hlbšie a konkrétnejšie

dokázali presvedčiť, že táto tradičná káva má

tému Strategický marketing, popoludní v troch

na úspešné príklady. Napríklad ako využívať

svoju kvalitu. A že platí slogan: „Pravý kávičkár

výberových interaktívnych blokoch s názvami

digitálne trendy. Alebo či a ako je možné

pije Popradskú kávu.“

Komunikačné stratégie, Personalizovaný

dáta spájať s emóciami. A tiež že e-mail ako

marketing a lojalita a napokon On-line

nástroj marketingu vôbec nie je mŕtvy, pretože

marketing.

„sociálna sieť je zábava a e-mail je práca“.

„Sociálna sieť je zábava a e-mail je práca“.

V prezentáciách a diskusiách pri On-line marketingu hádam najzreteľnejšie zaznievalo,

Autor: Miloš Nemeček | Foto: In Form

že pozornosť sa od čisto technologického

STRATEGICKÝ MARKETING

MNOŽSTVO PODNETOV

Časť venovanú strategickému marketingu otvoril

Popoludní nastala častá dilema účastníkov

teda inbound marketing. Konferencia priniesla

príklad z praxe v prezentácii Richarda Bebjaka,

konferencií – ktorý tematický blok si vybrať.

množstvo podnetov, z ktorých si vnímavý

obchodného a marketingového manažéra DHL

Pridal som sa k tým, ktorí sa ako kočovníci

účastník má čo vybrať aj pre svoju prax.

a dátového prístupu presúva k dôrazu na obsah a jeho nenásilné a nevtieravé komunikovanie,

snažili popásť všade na tom najlepšom.

18


PROMOTION

CATEGORY MANAGEMENT:

IMPLEMENTÁCIA A ZHODNOTENIE V siedmom kroku štandardného CatMan procesu prichádza na rad implementácia finálnych rozhodnutí vo všetkých oblastiach z predchádzajúcich krokov. Napokon poslednou no nemenej dôležitou súčasťou procesu je zhodnotenie dosiahnutých cieľov a korekcia stratégie a taktiky.

krokom obchodníkovi pomáha aj category

V rámci tohto kroku sa potom prijmú opatrenia

partner a zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

na odstránenie chýb, upraví sa stratégia či

- vzdelávanie pracovníkov obchodných

taktika na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku

prevádzok v oblasti základných princípov

a celý proces category managementu sa tak

a cieľov category managementu,

opakuje na kontinuálnej báze. Samozrejme,

- tlač a doručovanie planogramov pre

praktizuje, tým menšie chyby sa robia a tým

ich category partner zasiela poštou na

lepšie výsledky sa dosahujú.

centrálu obchodníkovi, ktorý ich následne doručí jednotlivým obchodom),

Na internete je možné nájsť množstvo

- fyzická úprava regálov podľa planogramov,

príkladov úspešnej CatMan spolupráce

- priebežná kontrola dodržiavania

obchodníka a jeho category partnera

planogramov,

STORE PLAN A PLANOGRAM

čím dlhšie sa takýto spôsob spolupráce

jednotlivé obchodné prevádzky (väčšinou

- štatistiky a analýzy dodržiavania

s konkrétnymi dosiahnutými výsledkami, napríklad s konkrétnym rastom tržieb (linky

planogramov (napríklad percentuálne

k niektorým takýmto príkladom môžete nájsť

V predchádzajúcich dvoch krokoch sme

odchýlky od planogramov v oblasti

aj na stránke catmanpeople.com). V zahraničí

si povedali o plánovaní stratégie, ale tiež

sortimentu, odchýlky od dodržiavania

sa týmito výsledkami bežne a radi prezentujú

o stratégii zodpovedajúcej taktike, ktorá

určeného priestoru pre jednotlivé tovary,

aj dodávatelia, najmä pred inými obchodníkmi,

zahŕňa najmä 4P category managementu,

odchýlky od konkrétneho umiestnenia

u ktorých sa snažia získať pozíciu category

teda tzv. taktickú časť category management

a podobne).

partnera.

procesu: Na Slovensku som zatiaľ verejne videl ceny/cenové úrovne tovarov v rámci danej

ZHODNOTENIE A ANALÝZA ĎALŠÍCH KROKOV

prezentáciu dosiahnutých výsledkov iba značiek daného category partnera. Avšak verím, že do budúcna všetci pochopia,

kategórie, Promotion – akcie/letáky v rámci celej kategórie a Place – v našom prípade

Ak sa všetky tieto činnosti dodržia správne

že v category managemente nejde o rast

najmä optimálny priestor a rozloženie tovarov,

a ak sú odchýlky od store planu a planogramov

konkrétnych výrobcov či značiek, ale

jednak v rámci predajne ako celku (výsledkom

minimálne, až vtedy prichádza k objektívnemu

v prvom rade o rast celej kategórie. A ak

je takzvaný store plan, ktorý si väčšinou

zhodnoteniu výsledkov procesu category

rastie celá kategória, napríklad vďaka

pripravuje obchodník) a jednak v rámci

managementu. Toto zhodnotenie predstavuje

prilákaniu nových nakupujúcich do kategórie,

jednotlivých kategórií (výsledkom čoho je

posledný, ôsmy krok štandardného CatMan

zvýšením frekvencie či objemu nákupov,

planogram celej kategórie, ktorý pripravuje

procesu, kde sa dozvieme na koľko percent sa

tak väčšinou automaticky rastú predaje aj

category partner).

nám podarilo dosiahnuť stanovené ciele pre

category partnerovi. Okrem toho category

danú kategóriu.

partner samozrejme získava množstvo

IMPLEMENTÁCIA V PREDAJNI

Autor: Marek Fialek, Kontakt: marek.fialek@catmanpeople.com, www.catmanpeople.com

Product – sortiment celej kategórie, Price –

ďalších benefitov, o ktorých sme si už hovorili Taktiež sa pri zhodnotení určí kde sa urobili

V nadväzujúcom siedmom kroku prichádza

prípadné chyby, respektíve aké úpravy

na rad implementácia finálneho rozhodnutia

stratégie či taktiky by zabezpečili ešte lepší

vo všetkých predošlých oblastiach. S týmto

výsledok.

v jednom z prvých článkov tohto seriálu.

(kp)

19


PEOPLE

FESTIVAL UMENIA NIELEN V PARKU Keď hostia slávnostného večera Medzinárodného filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach odchádzali z chýrneho Kursalonu a jeho príjemnej terasy, mohli sa hneď zapojiť do ďalšieho diania. O pár krokov ďalej v parku sa premietalo pod holým nebom, stovky ľudí sedeli na stoličkách prírodného hľadiska, lavičkách v parku či ležali priamo na trávniku. Festival v tráve, chcelo by sa povedať vo variácii na legendárny impresionistický obraz. Podujatie malo správnu pohodovú atmosféru, aká patrí k malebným kúpeľom.

i občania mestečka si s nimi doslova priateľsky podávali ruky. Osobitne chcem vyzdvihnúť dve výstavy v nezvyčajných a symbolických priestoroch. Trenčianske Teplice sa môžu pochváliť nevšedným množstvom a kvalitou funkcionalistických stavieb. Ich doslova ikonami aj v medzinárodnom meradle je popri Zelenej žabe kúpeľný dom Machnáč. Ten však

Keď sa ArtFilm Fest po 23 rokoch rozhodol odísť

filmov za účasti štyroch filmových vysokých škôl zo

nemal šťastie na znovuzrodenie ako legendárne

na opačný koniec Slovenska do Košíc, nik nevedel

Slovenska a ČR, predpoklad je, že sa medzinárodný

kúpalisko a pred očami všetkých chátra. Výstava

povedať, ako to bude v Trenčianskych Tepliciach

charakter rozrastie. K tomu zaujímavo zostavované

fotografií funkcionalistickej architektúry na Slovensku

ďalej. Zasvätenejší súhlasili s názorom, že metropola

tematické prehliadky a samozrejme neodmysliteľné

v jeho priestoroch sa stala akýmsi mementom, ako

východu dokáže ponúknuť lepšiu infraštruktúru

ocenenia osobností spojených s filmom.

sa ľudia niekedy stavajú k významnej pamiatke. Bohužiaľ, odobných prípadov by sme u nás našli

a zrejme aj finančné podmienky - dodávali však, že

desiatky, možno aj stovky…

kúpeľná atmosféra je predsa len jedinečná. Podarí

Veľmi populárne je známe pripevňovanie tabuliek

sa ju doplniť zodpovedajúcim programom? Zdá sa,

na Most slávy, zvyčajne ide o kombináciu

že tí, ktorí sa odhodlali nadviazať v novej podobe na

medzinárodnej a slovenskej hviezdy. Teraz to

Funkcionalistická je aj budova železničnej stanice.

pozoruhodnú tradíciu, sa pustili správnou cestou.

bola Chiara Mastroianni a Zdena Studenková. Vo

Výstava modernej tvorby trenčianskych výtvarníkov

videopozdrave maestro Karel Gott sľúbil, že rád

tu našla zaujímavé, súzvučné i kontrastné prostredie.

príde na budúci rok a potešilo ho, ako si organizátori

A pripomenula tiež, aká je škoda, keď táto stanička

všimli, že je nielen rekordným zlatým slávikom, ale

i koľajnice električky sú po väčšinu roka nevyužité.

FILMY AJ VŠELIČO INÉ

má za sebou aj účinkovanie vo filme. Napokon Porovnanie a hodnotenie filmových prehliadok

názov ocenenia Umelcova misia naznačuje, že

A tak vlastne nielen tieto výstavy, ale celý festival

a súťaží nechám na zasvätenejších. Iba

nemusí ísť len o hercov a záber sa rozširuje.

v Trenčianskych Tepliciach priblížil nielen umenie, ale aj mnohotvárne podoby života okolo nás. To, čo je

pripomeniem, ako nedávno poprední odborníci konštatovali, že slovenské festivaly by sa mali vzdať

To platí pre celý festival, keď k filmom výrazne

pekné a hodnotné, čo by sme udržiavať a pestovať

nereálnej ambície konkurovať tým najprestížnejším

pribudli aj ďalšie umelecké formy, ako výtvarníctvo,

a rozvíjať, ale aj pripomenutie niektorých bodov

zo zahraničia a skôr sa sústrediť na niečo svojské.

fotografia a architektúra, hudba, divadlo, tanec.

z opačného pólu. V uvoľnenej atmosfére príjemného

Presne to má v úmysle IFF TT, International Film

V tom je najzásadnejšia inovácia a model viac

kúpeľného mestečka väčšinou preváži to dobré

Festival Trenčianske Teplice, ako znie oficiálny

žánrového a interaktívneho podujatia by sa mal

a pozitívne. Malo by aj v reálnom živote…

názov. Teraz to bola súťaž študentských krátkych

posilňovať.

BLIŽŠIE K DIVÁKOM Bolo to cítiť aj v tom, ako sa festival očividne Autor: Miloš Nemeček | Foto: Radovan Stoklasa

približuje k divákom. Keď nie je dostatok klasických kinosál, dá sa tvorivo pomôcť. Popri miestnom kine a tradičnom Kursalone je tu nielen stan, ale aj najkrajšia kupola – nočná letná obloha, premietanie na pozoruhodne rekonštruovanom kúpalisku Zelená žaba či v priestoroch kúpeľného domu Pax. Aj spomínané ďalšie akcie prebiehali na rôznych miestach, návštevníci festivalu, kúpeľní hostia

20


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

DNI UKRAJINY V KOŠICIACH Od konca marca do záveru apríla prebiehali v Košiciach Dni Ukrajiny 2016. Ich pestrý program symbolizoval rôznorodosť a potenciál vzťahov a spolupráce s týmto našim najväčším susedom.

v ekonomike a ďalších oblastiach, ktoré prinášajú hospodárske a spoločenské napredovanie či už v celoštátnom ponímaní, alebo na regionálnej i lokálnej úrovni najmä v prihraničných regiónoch. Tým sa zaoberalo Slovensko- ukrajinské fórum / SUF/ ako záver a vyvrcholenie Dní Ukrajiny v Košiciach. Na začiatok si pomôžme aj tu číslami na základe údajov jedného zo spoluorganizátorov, Košickej regionálnej komory SOPK. Prišlo sem viac než 40 podnikateľských subjektov z Ukrajiny a tiež ďalší zástupcovia susediacej krajiny, poslanci ukrajinského parlamentu, primátori viacerých miest a predstavitelia regionálnych a miestnych samospráv. Na B2B rokovaniach sa zúčastnila takmer päťdesiatka ukrajinských aj našich firiem. Je celkom pochopiteľné, že najviac sa

Hovorí sa, že keď hovoria zbrane, musia

Podčiarknime, že pre košickú obchodnú

hovorí o vojne na východe Ukrajiny a ruskej

mlčať múzy. Ukrajina ani v ťažkých časoch

a priemyselnú komoru bolo SUF logickou

okupácii Krymu. Že v popredí záujmu

neprestáva rozvíjať kultúrny život, od

súčasťou stykov s ukrajinskými partnermi.

je zložitý politický vývoj v tejto krajine

tradičného folklóru až po moderné formy

Najživšie sú so Zakarpatskou oblasťou

a neľahké úsilie o reformy. A veľkú dôležitosť

umenia. Ochutnávku z toho priniesli aj tieto

a tamojšou obchodnou a priemyselnou

má hospodárska kooperácia v popredí

ukrajinské dni. Hosťovali súbory a umelci

komorou, spoločne zorganizovali kontaktné

s energetikou. Popri tom je tu však veľký

z viacerých miest susednej krajiny, konkrétne

dni v Užhorode aj Košiciach. Spolupráca

priestor pre kultúru či cestovný ruch,

napríklad zo Záporožia, Krivého Rohu,

prebieha tiež s regiónom Ternopil a na

vzájomnú výmenu skúseností samospráv

Charkova či Užhorodu. Pozoruhodné bolo tiež,

druhú polovicu tohto roku je pripravená

a občianskych organizácií, množstvo ďalších

že vystúpenia prebiehali nielen v Kulturparku

s Ivano -Frankovskou oblasťou. Niektoré

spoločných aktivít a na neposlednom mieste

a pri záverečnom programe v Kunsthalle, ale

spoločné aktivity a projekty ešte v našom

prehlbovanie vzájomného spoznávania

išli čo najbližšie k verejnosti do rôznych častí

časopise priblížime podrobnejšie.

a priateľských stykov. To všetko bolo

mesta a najmä k mládeži v podobe výchovných

v centre tohtoročných Dní Ukrajiny.

koncertov v niekoľkých školách.

Kľúčovými témami SUF boli energetika, priemyselné parky, možnosti, problémy

Spolu išlo o dvadsiatku programov

a perspektívy vzájomnej hospodárskej

s približne 500 aktívnymi účinkujúcimi, na

spolupráce, priestor pre obchod na

ktoré zavítalo viac než dva a pol tisícky

dvojstrannej základni i dohoda o voľnom

návštevníkov. Pestrá niť akcií sa tiahla

obchode medzi Ukrajinou a Európskou

Hlavnými organizátormi bolo Združenie

od prehliadok ukrajinskej módnej tvorby,

úniou. Že tieto otázky a budúcnosť Ukrajiny

FEMAN, Mesto Košice a K 13 – Košické

folklór i moderné umenie, pripomenutie

sú globálnou záležitosťou svedčí aj fakt, že

kultúrne centrá. V neposlednom rade

jubileí ukrajinského barda, básnika a filozofa

jedným významných partnerom podujatia

vďaka investíciám pri príležitosti projektu

Ivana Franka až po spoznanie gastronómie

bola Americká obchodná komora. Ako

Európskeho hlavného mesta kultúry

a dobrých vín našich východných susedov.

sused Ukrajiny máme nemálo možností prispieť k rozvoju vzájomných stykov

v roku 2013 má dnes metropola východu

a pozitívnemu vývoju v tejto dôležitej

skvelé možnosti pre kultúrne, konferenčné a spoločenské podujatia. Popri viacerých

Autor: Miloš Nemeček | Foto: SACR

HISTÓRIA, KULTÚRA, MÓDA I GASTRONÓMIA

FÓRUM SPOLUPRÁCE

krajine, nepochybne patriacej do Európy.

ďalších priestoroch boli hlavnou základňou Dní Ukrajiny známe rekonštruované

Veľmi dôležitá a najmä mimoriadne

Kasárne – Kulturpark.

perspektívna je pre obe krajiny spolupráca

21


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

AKO ZVÝŠIŤ ŠANCE NA INTEGRÁCIU UKRAJINY Ak sa bude dariť nášmu východnému susedovi, bude sa dariť aj nám. Aj toto odznelo počas konferencie s názvom Ako zvýšiť šance na integráciu Ukrajiny, ktorú zorganizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

na Ukrajine, ale ten záujem ustupuje. Ľudia

V tomto duchu na začiatok Bokros cituje

potom niekedy celkom nerozumejú, že je tam

legendárneho Zbygnieva Brzezinského: „Bez

skutočne vojna, ľudia umierajú a ekonomická

Ukrajiny je Rusko skromnou mocnosťou

situácia je nesmierne ťažká. Takže pre

stredného rangu. S Ukrajinou je to stále hrozivá

Ukrajincov je to obrovská tragédia. A to

kontinentálna ríša.“ Toľko pre pochopenie

hovorím o ľuďoch, ktorí nežijú na okupovaných

významu Ukrajiny pre Rusko, Európu

územiach,“ vyjadrila sa Kateryna Yakovenko

i svet. Súčasne ide o zásadný spor medzi

Bosilkovskiová.

demokraciou a diktatúrou, ktorú v globálnom strategickom ponímaní reprezentujú

Od Majdanu uplynuli už takmer dva roky.

hoci Ukrajina po Majdane v roku 2014 nastúpila

Ukrajinská vláda podporovaná Medzinárodným

na ťažkú cestu reforiem, viaceré z nich sa

menovým fondom zrealizovala sériu reforiem

Bokros prináša tiež zaujímavú paralelu medzi

jej darí napĺňať. „Darí sa liberalizovať ceny

vrátane zjednodušenia daňového systému.

Ukrajinou a Poľskom, dvomi významnými

energií, darí sa privatizácia, prijali sa veľmi

Podľa INEKO však v dôsledku politických

krajinami východnej časti kontinentu. Poľsko

dôležité kroky v boji proti korupcii či v oblasti

turbulencií zo začiatku roka 2016 hrozí, že sa

má necelých štyridsať miliónov obyvateľov,

decentralizácie štátu,“ povedal Goliaš.

reformy zastavia. Pokračovanie v reformách

Ukrajina takmer 45 miliónov, vo všetkých

je pritom kľúčové pre stabilizáciu a úspešnú

ekonomických ukazovateľoch je však na

Na seminári INEKO vystúpil aj známy maďarský

integráciu Ukrajiny do Európskej únie. Krajiny

tom približne štvornásobne horšie. Hlavným

reformátor Lajos Bokros. Niekdajší minister

V4 by jej pri tomto úsilí mohli pomôcť tým, že

dôvodom je kruté bremeno staršej i nedávnej

financií pomohol drastickými ekonomickými

odovzdajú Ukrajine skúseností s reformami.

minulosti. Po viac než siedmich desaťročí sovietskej totality prišla s nezávislosťou v roku

reformami v polovici 90. rokov odvrátiť

1991 veľmi náročná úloha tvorby potrebných

bankrot Maďarska. V prípade Ukrajiny je však situácia vzhľadom na prebiehajúcu vojnu vo východnej časti krajiny omnoho zložitejšia ako

PRÍČINY A SÚVISLOSTI PROBLÉMOV

multietnickej, mnohonárodnej a multikultúrnej

15 rokmi. Podľa Bokrosa by Ukrajine najviac

Na konferencii zaznelo viacero podnetných

pomohla vízia európskej perspektívy. „Som

vystúpení. Ak z nej najväčšiu pozornosť chceme

Podľa maďarského experta to komplikovali

presvedčený, že je v záujme Európskej únie

venovať práve pohľadu Lajosa Bokrosa,

a naďalej komplikujú viaceré skutočnosti. Je tu

ponúknuť Ukrajine status kandidátskej krajiny

nuž má to hneď niekoľko dôvodov. Bývalý

nejednota národných elít v pohľade na politickú

ešte predtým, než uskutočnia reformy,“ vyjadril

maďarský minister financií a europoslanec

stratégiu a tiež vlažný, nekonzistentný prístup

sa Bokros.

má spolu s Leszkom Balcerowiczom

k štrukturálnym hospodárskym reformám. Ich

z Poľska a našim Ivanom Miklošom povesť

krehkosť a ohrozenie je dané aj silným zázemím

najvýznamnejšieho a najúspešnejšieho

oligarchie, korupcie, ba aj mafie a kriminality.

reformátora v postkomunistických krajinách. /

Kým ruský vplyv je stále veľký, Bokros považuje

Pripomeňme, že Mikloš aj Balcerowicz patria ku

reálne ponúkané výhody zo strany Európy za

Pred Ukrajinou stoja v súčasnosti najväčšie

kľúčovým poradcom pri zmenách na Ukrajine./

nedostatočné. Za týchto podmienok ľudové

výzvy v podobe boja proti korupcii, reforme

Bokros si svoje zámery preveril nielen v rodnom

vzopätia / Oranžová revolúcia 2004, Majdan

súdnictva, prokuratúry a polície. Podľa

Maďarsku, ale aj ako poradca reforiem

2014/ rýchlo strácajú svoju dynamiku.

politologičky ukrajinského pôvodu, väčšina

v Chorvátsku pri jeho napokon úspešnej ceste

obyvateľov jej rodnej krajiny chce patriť na

do Európskej únie. Nuž a na jeho vystúpení

západ. Priblížila tiež pocity bežných Ukrajincov

v Bratislave bolo pozoruhodné tiež to, ako

nad situáciou v krajine.

komplexne a v súvislostiach vidí situáciu

NAJVÄČŠIE VÝZVY

Autor: Miloš Nemeček | Foto: SACR

kapacít samostatného štátu v podmienkach spoločnosti.

bola v krajinách Vyšehradskej štvorky pred

22

predovšetkým Rusko a Čína.

Šéf inštitútu Peter Goliaš je presvedčený, že

ČO TREBA UROBIŤ

a vývoj na Ukrajine. Hoci je predovšetkým

Aké sú východiská, čo treba predovšetkým

„Masmédiá na Slovensku, ale aj v iných

ekonóm, podčiarkuje politický a strategický, až

urobiť pre pozitívne zmeny? Lajos Bokros

krajinách EÚ pozorne sledujú, čo sa deje

globálny rozmer tohto diania.

do popredia kladie tieto úlohy: Vytvorenie


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

čo možno najširšej koalície demokratických politických síl v krajine. Je to nielen vecou

ZÁUJEM O SLOVENSKO V ODESKEJ OBLASTI

politických subjektov a elít – obrátiť sa treba priamo na najširšiu verejnosť, zapojiť občanov, veď ide doslova o prežitie štátu. Rýchlo

Predstaviť najzaujímavejšie turistické produkty Slovenska, prerokovať s firmami, ktoré

treba uskutočniť najdôležitejšie štrukturálne

pracujú so slovenskými subjektmi cestovného ruchu aktuálne otázky spolupráce a nadviazať

ekonomické a spoločenské reformy. Súčasne

kontakty s novými turistickými organizáciami a cestovnými kanceláriami bolo hlavným cieľom

sa musí znižovať ekonomická a energetická

prezentácie, ktorá sa uskutočnila v polovici júna v Odese. Podujatie organizovala Slovenská

závislosť na Rusku, dôležitú úlohu pri tom by

agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Odese, Odeskej,

mala zohrávať spolupráca s Európskou úniou.

Nikolajevskej a Chersonskej oblasti a Zastupiteľským úradom SR v Kyjeve. Prezentáciu dopĺňali

Súčasťou toho by mala byť dohoda o voľnom

aj slovensko-ukrajinských pracovné rokovania zúčastnených subjektov.

obchode s odstránením všetkých kvót. S účasťou Medzinárodného menového fondu by

Okrem produktov, ktoré sú už známe a obľúbené v tejto oblasti Ukrajiny (aktívna zimná

malo dôjsť k znižovaniu dlhu krajiny a stabilizácii

dovolenka, kúpele, mestská turistika), zahraničná zástupkyňa SACR prezentovala ukrajinským

meny. Pod dáždnikom by mala byť garantovaná

účastníkom možnosti detských a mládežníckych pobytov. Ich pozornosť upriamila aj na

bezpečnosť a teritoriálna celistvosť Ukrajiny.

poznávacie zájazdy – historické pamiatky, UNESCO, prírodné pamiatky – národné parky, jaskyne, kultúrne a iné zaujímavé podujatia na území SR. Oboznámila ich aj s možnosťami

S väčšinou myšlienok a návrhov Lajosa

MICE podujatí a gastronómiou, vrátane vinárstva. Prezentácie sa zo Slovenska zúčastnili

Bokrosa sa účastníci konferencie zhodovali,

predstavitelia kúpeľov Rajecké Teplice, Turčianske Teplice a Červený Kláštor a niektorých

skôr polemicky sa postavili k jeho predstave

našich turistických firiem. Z ukrajinskej strany zástupcovia 26 miestnych ukrajinských tour

o Ukrajine ako voľnej federácii a poskytnutí

operátorov a cestovných kancelárií.

kultúrnej a lokálnej autonómie pre všetky národnostné menšiny. Nie z princípu,

V rámci pracovných stretnutí odpovedala zahraničná zástupkyňa SACR na množstvo otázok

v perspektíve to môže byť optimálny model –

týkajúcich sa cestovného ruchu na Slovensku. Zástupcovia odeských firiem informovali

ale dnes, v čase vojny a okupácie Krymu,

o svojich plánoch na spoluprácu so slovenskými subjektmi CR, požiadali o pomoc pri otvorení

je v popredí predovšetkým otázka jednoty

vízového centra v Odese. Od septembra minulého roka sa znížil záujem o pobyty v SR

a integrity krajiny. Súhlas však nachádzali

predovšetkým vzhľadom na nepriaznivú situáciu s udelením víz – bola zavedená daktyloskopia

požiadavky energickejších hospodárskych,

a pre turistov z Odesy je problematické cestovať do Kyjeva vybaviť si vízum. V Odese majú

finančných i právnych reforiem, podpora

vízové centrá prakticky všetky krajiny Schengenskej zóny, okrem Francúzska a Slovenska.

malého a stredného podnikania ako protiváhy

Pokiaľ by sa nepodarilo otvoriť slovenské vízové centrum v Odese, je tu možnosť, aby MZV SR

monopolného a oligarchického, aktivizácie

uvažovalo nad možnosťou dohody s niektorou zo Schengenských krajín, napríklad v rámci V4,

občianskej spoločnosti a samosprávnych

aby mohli vydávať víza na Slovensko v ich vízovom centre.

štruktúr. A zhoda vládla v tom, že je to cesta správna, ale veľmi náročná...

Pracovno-prezentačné podujatie SACR v Odese potvrdilo, že ukrajinskí tour operátori, cestovné kancelárie a hlavne turisti majú záujem o pobyty na Slovensku. Miestne turistické firmy aktívne zaraďujú Slovensko do svojich katalógov. Je predpoklad, že po vyriešení situácie s vízovým centrom v Odese sa počet ukrajinských turistov z tejto oblasti výrazne zvýši. Zdroj: SACR

Supported by a grant from Norway Cofinanced by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Výška NFP: 102.213 eur. Prijímateľ grantu: Clinicum, s.r.o., Kežmarok Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

23


BUSINESS COFFEE

ZAHA HADID: MENO AKO SYMBOL Pre mladšiu generáciu bola známejšia ako Marcus Vitruvius Pollio, starorímsky technik, architekt a autor diela O architektúre. Mnohým ani nenapadne iná žena, ktorá je tak bytostne a symbolicky spojená s architektúrou. Mala nezameniteľný štýl a branži zasvätila celý svoj život. Právom zostane prvou dámou svetovej architektúry. Zaha Hadid.

Deconstructivist Architecture a vychádzala z filozofických konceptov Jacquesa Derridu. Dekonštruktivisti vyhľadávali nápadnú a osobitú formu na vyjadrenie odporu ku konštrukčným a ornamentálnym normám. Prvou stavbou, ktorá Z. Hadidovej priniesla

Autor: Red | Zdroj: GYMPEL,J.:Dejiny architektúry, Vydavateľstvo SLOVART 2013, 2. Vydanie, 120 s. | Foto: Zaha-hadid.com

SRDCE PRE ARCHITEKTÚRU

architektúry a dizajnu, ale i ďalších odborov.

medzinárodné uznanie, bola požiarna stanica

Zaha Hadid sa nikdy nevydala. Jej srdce bilo

pre firmu Vitry v nemeckom meste Weile

Zaha Hadid sa narodila v irackom Bagdade

pre veľkolepé projekty. O to šokujúcejšia

nad Rýnom postavaná v roku 1993. Stavba

v roku 1950. Hoci začala študovať matematiku

bola správa, že vo veku 65 rokov podľahla

akoby sa čiastočne prepadávala do zeme.

na Americkej univerzite v Bejrúte, jej srdcu bol

rozsiahlemu infarktu pri prevoze do jednej

Strieška má iba dekoratívnu funkciu a čnie

bližší iný odbor. A tak v rokoch 1972 – 1977

z nemocníc v Miami.

ako klin k nebu, prostredná z trojice podpôr je postavaná šikmo, akoby napoly prevrátená –

presedlala na architektúru na Architectural

obidva znaky patria k obľúbeným motívom

Association School of Architecture v Londýne.

FORMA SLEDUJE FANTÁZIU

dekonštruktivistov.

budovy a ona vždy chcela stáť pri tom.

Málo sa vie, že sa Zaha Hadid venovala

Medzi významné projekty, ktoré nesú jej

Architektúra bola odrazom spoločenských

i scénografii a v roku 1999 vytvorila scénu

rukopis patrí Centrum Rosenthal pre súčasné

zmien a Zaha Hadid bola ich súčasťou.

pre turné skupiny Pet Shop Boys. Prvé

umenie v americkom Cincinnati, MAXXI:

Svoje začiatky absolvovala v kancelárii Rema

projekty ako športový klub v Hongkongu

Talianske národné múzeum umenia 21.

Koolhasa a Elie Zenghelis, potom si v roku

či opera v Cardiffe zostali len na papieri.

storočia v Ríme, Dom opery v čínskom meste

1979 založila v Londýne vlastnú kanceláriu

Boli na prvý pohľad divné, akoby zo sci-

Guangzhou a Londýnske centrum vodných

Zaha Hadid Architects. Tá existuje dodnes.

-fi filmov. Zaha Hadid vychádzala totiž z

športov postavené pre olympijské hry v roku

Dlhodobo spolupracovala s Patrikom

nového smeru, z dekonštruktivizmu. Tento

2012 a mnoho ďalších. Našincov zaujal

Schumacherom a každý z projektov bol

smer vytlačil postmodernú architektúru.

najmä Projekt s pracovným názvom Čulenova

vyústením ich úžasnej znalosti urbanizmu,

Bol pomenovaný podľa newyorskej výstavy

v Bratislave, ktorý navrhovalo štúdio Zaha

Ako sa sama v jednom rozhovore vyjadrila, v rodnom Bagdade začali rásť zaujímavé

24

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

Hadid Architects a samotná Z. Hadid mala toho roku prísť vízie predstaviť na pozvanie developera Penta Investments.

VÝZNAMNÉ OCENENIA: STÁLE ŽIVÝ ODKAZ Zaha Hadid bola svojrázna osobnosť. Podľa

2004 - Pritzkerova cena za architektúru

magazínu Forbes patrí medzi najmocnejšie

v roku 2004 (obdoba Nobelovej ceny, len

ženy sveta a podľa TIME zasa medzi

v architektúre)

najvplyvnejších ľudí sveta. Prednášala na mnohých univerzitách. Bola členkou

2005, 2006, 2008. 2010 - RIBA

významných organizácií, napríklad bola čestnou členkou American Academy of Arts

2010 - Stirlingova cena

and Letters (Americká akadémia umenia a literatúry). Dokázala vyjadriť architektúrou

2011 - Stirlingova cena

to, čo iní vyjadrujú kresbou, piesňou alebo básňami. Jej odkaz zostane stále živý.

e obchodu, a. s. Poprad

2015 - Zlatá medaila Kráľovského inštitútu britských architektov (RIBA)

25


PEOPLE

obchodnej praxe. Drobné rozhodnutie zákazníka,

13. časť

nad ktorým ani nerozmýšľa. Ľudia hľadajú skratky, tzv. heuristiky. Sunstein a Thaler nami uvedený príklad nazývajú heuristika „Ale áno, pokojne“. Ľudia, ktorí majú na starosti distribúciu časopisov, vedia, že keď je obnovenie predplatného automatické a na zrušenie je potrebný telefonát, pravdepodobnosť obnovenia je oveľa vyššia, než keby to bolo naopak, keby predplatitelia museli zavolať, že chcú ďalej dostávať svoj časopis. „Nechajte tak, to je dobré.“ Heuristiku dostupnosti (Availability heuristic) už sme spomínali. Je to mentálna skratka a príklad kognitívneho skreslenia. Ľudia lipnú na rozhodnutí, ktoré urobili ako prvé a snažia sa ho obhájiť. Prvá

AKO SA ROZHODUJEME

myšlienka ich ovplyvňuje pri ďalšom rozhodovaní a hodnotení. Napríklad vďaka médiám sa nám terorizmus zdá „dostupnejší“ a tým činom aj vážnejší. Jeho hrozba sa prejaví nedôverou a trebárs

Triskaidekafóbia. Chorobný strach z čísla trinásť. Veríme, že ju nemáte a že si s chuťou prečítate 13. časť seriálu o rozhodovaní. Nájdete v ňom odpoveď na to, či máme nekonečnú slobodu výberu a či existujú prednastavené podmienky, ktoré výber zužujú.

aj zvýšeným nakupovaním prostriedkov osobnej ochrany. Nebezpečenstvo, ktoré tak známe nie je, ako napríklad riziká spojené s nadmerným opaľovaním, sa nám nezdá dôležité. Obchodníci sú architekti výberu. Je na nich, aby pripomenuli možné riziká, ale nielen v prospech predaja. Otázkou je, či architekti

DVA PRÍKLADY ZO ŽIVOTA

urobia svoje osobné defaultné, základné nastavenie

výberu vyberú lepšie a hodnotnejšie, než keby si ľudia

a prehlásia ho za status quo. Ľudia majú radi to, čo

vyberali sami.

Číslo 13 nosil na drese futbalista Michael Ballack,

poznajú. Majú veľmi silný sklon držať sa toho, čo

Alessandro Nesta či Anny Murphy. S futbalom súvisí

práve je, a to aj v prípade, že je im to na škodu alebo

i známy pokus o to, aby muži – často už ovplyvnení

im to neprospieva.

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: THALER,R.H.; SUNSTEIN,C.R.: Nudge (Šťouch), Kniha ZLÍN 2010, 1. Vydanie., 309 s. | Ilustračné foto: dreamstime.com

konzumáciou alkoholických nápojov pri fandení

RÁMOVANIE A PASÍVNE ROZHODOVANIE

v krčme – trafili pri močení do pisoárov a nebolo nutné

Slovo sloboda sa spája hlavne so slobodou voľby.

čistiť celé okolie toalety. Jednoduchý nápad, teda

Vedecké dôkazy však naznačujú, že až taký

Zaujímavou oblasťou pre architektúru výberu je

vlepiť dovnútra samolepku muchy sa ukázal úplne

nekonečný výber zasa ľudia nemajú. Sú tu isté

ochrana životného prostredia. Vezmime si príklad.

geniálny. Muži sa snažili muchu trafiť prúdom moču

hraničné podmienky, limity, ktoré výber zužujú.

Máte dve možnosti:

a čistota toaliet sa zvýšila o 80%. Dnes sa stretneme

Napríklad dom nemôže byť postavený hocikde.

A) Ak budete používať vybavenie šetriace energiu,

s rovnakým princípom, ale v inej forme. Do pisoáru

Sú tu vlastnícke práva, zákony, normy, technické

ušetríte 350 € ročne, a možnosť

sú vložené malé bránky s loptou (viz foto). Menej

parametre, inžinierske siete atď. Výsledkom zúženia

B) Ak nebudete používať vybavenie šetriace energiu,

upratovania znamená, že sa použije menej škodlivých

výberu je istá štartovacia báza parciel, báza možností

stratíte ročne 350 €.

čistiacich prostriedkov. A vôbec nezaškodí, keď sa

výberu, kde môže dom stáť. Kto tento základný výber

tomu ľudia zasmejú. Dnes už existuje aj digitálna

robí za nás? Architekti výberu. Oni sú zodpovední

Kampaň B orámovaná stratou, bola oveľa účinnejšia.

obdoba „muchy“, tzv. Piss-Screen, hra pôvodom

za usporiadanie súvislostí, kontextu, v ktorom sa

Účinok dobre nastavených defalutných možností –

z Nemecka.

ľudia (ale aj firmy) rozhodujú. Racionálne sa snažia

hoci je to len jedna otázka - je pekným príkladom

nasmerovať ľudí tak, aby im zlepšili ich život.

jemnej sily postrčenia Rámovanie (framing) funguje

Značka Maggi experimentovala s digitálnym

Postrkujú. Sunstein a Thaler doslova hovoria o nudge,

vždy, pretože ľudia majú sklon k nedbalému,

POP stojanom, ktorý v hypermarkete odporúčal

postrčení, drgnutí a choice architecture, architektúre

pasívnemu rozhodovaniu. Ich reflexívny systém

jednoduché recepty a k nim ingrediencie -

výberu. Vystaviť ovocie na úroveň očí sa počíta ako

(Systém 2) nepracuje tak dobre, aby dôsledne zvážil,

samozrejme s dôrazom na produkty značky. Zvolený

postrčenie. Zákaz nezdravej stravy nie.

či by prerámovanie otázky malo za následok inú

recept zákazníkovi vytlačil a ten si podľa zoznamu

odpoveď. A ešte jedna dôležitá informácia. Ak chcete

nakúpil ingrediencie. Aký recept bol najobľúbenejší? Nuž, ten prvý v poradí v rámci tabuľky výberu.

postrčiť ľudí k spoločensky žiaducemu správaniu,

ALE ÁNO, NECHAJTE TO TAK

za žiadnych okolností im nehovorte, že ich súčasné správanie je lepšie než spoločenská norma. Inak sa

NÁHODNÝ VÝBER?

„Prosím si 20 dgk šunky“. Po naložení na váhu: „22.

„zvlčia“ a budú nežiaducim správaním „vyrovnávať“

Môže byť?“ „Ale áno, nechajte to tak.“ Príklad z bežnej

priemer. Podobne platí rámovanie aj v prípade príkazov

Richard Thaler a Cass Sunstein tvrdia, že žiaden výber nie je náhodný a neexistuje neutrálny návrh. Vždy existujú isté prednastavené podmienky. Rolf Dobelli to nazýva efekt defaultného nastavenia. Dokonca i vtedy, keď zdanlivo neexistujú žiadne varianty, tak si ľudia

„Architekt výberu je zodpovedný za usporiadanie súvislostí, kontextu, v ktorom sa ľudia rozhodujú.“

a zákazov. Dobrý obchodník vie, že neprikazuje a nezakazuje, ale navrhuje a prosí. Čo vás osloví viac? Urobte prosím A. Nerobte prosím B. Písomné pokyny by mali byť vo vašej predajni alebo v e-shope len zriedkavé, dobrá architektúra výberu vizuálne

26


PEOPLE

mediálny ohlas. Sila sociálneho vplyvu a tlaku skupiny

a prirodzene naviguje zákazníka. Ľudia pri nákupnom rozhodovaní podceňujú vplyv vzrušenia a kontextu. Môže ísť žena do nákupného centra, kde práve majú veľké zľavy, len sa pozrieť, či by nemali niečo, čo by skutočne potrebovala? Určite skončí s topánkami, ktoré neboli ani tak

„Viac ako 40000 ľuďom bola položená otázka: „Zamýšľate sa v nasledujúcich 6 mesiacoch kúpiť auto?“ Len otázka sama zvýšila počet nákupov o 35 %.“

či poslušnosť voči autorite boli dokázané desiatkami pokusov. Ten kto večeria s ďalším človekom skonzumuje o 35 % viac, než keď večeria sám. Ľudia v skupine zjedia asi o 75 % viac, ak sú to skupiny so 7 viac členmi, tak až o 96% viac!

pekné a tlačia ju, ale boli o 70% zlacnené. Ďalším

FAKTOR KANÁLU

príkladom nedbalého a pasívneho rozhodovania je konzumácia jedla. Ukázalo sa, že jedlo je jednou

príjem. Napokon aj investičné rozhodnutia sú

z najviac bezmyšlienkovitých aktivít. Mnoho z nás

často ovplyvnené investičným rozhodnutím našich

Viac ako 40000 ľuďom bola položená otázka:

jednoducho zje to, čo sa pred neho postaví. Veľké

rodinných príslušníkov, priateľov a susedov. „Veď aj

„Zamýšľate sa v nasledujúcich 6 mesiacoch kúpiť

taniere a veľké balenia znamenajú, že zjete viac. Sú

Jožo dostal trinásty plat a šiel na dovolenku.“ Navyše

auto?“ Len otázka sama zvýšila počet nákupov

druhom negatívnej architektúry výberu a fungujú ako

je tu i fenomén tzv. pocitovej inflácie. Ľudia napriek

o 35 %. Kurt Lewin, významný psychológ, to nazval

silné postrčenia.

tomu, že sa ekonomike darí, majú pocit, že si za svoje

„faktor kanálu“, čo je termín, ktorý používal na

peniaze môžu dovoliť čoraz menej.

označenie malých vplyvov, ktoré môžu buď podporiť, alebo postrčiť určité správanie. Postrčenie spôsobené

MENTÁLNE ÚČTOVNÍCTVO A SOCIÁLNE TLAKY

Zlé návyky a laxné či impulzívne rozhodovanie majú

tým, že sa spýtate ľudí, čo chcú robiť, sa môže

negatívne dôsledky. Nielen na obsah peňaženky.

ešte posilniť, keď sa spýtate, kedy a ako to chcú

I v tomto vie pomôcť jemné postrčenie. Ak veľa

urobiť. Už len to, že sú ľudia vystavení vôni čistiacich

Architekt výberu musí počítať aj s tým, že ľudia

ľudí v meste športuje, môže mesto dosiahnuť

prostriedkov, spôsobí, že sú čistotnejší pri jedle.

majú v hlave akoby mentálne účty. Hoci peniaze

významnú zmenu len tým, že sa o tom zmieni.

sú zameniteľné, majú výdavky v mysli rozdelené na

Niekoľko vplyvných ľudí, ktorí vykazujú jasné

Architektúra výberu má niekoľko pravidiel, avšak

kolónky „strava“, „nájom“ alebo „zábava“. Preto sú

známky správneho správania, môže mať podobný

základným je jedno: Choďte po ceste najmenšieho

ľudia ochotnejší impulzívne rozhadzovať peniaze

účinok. Napríklad v deväťdesiatych rokoch Arnold

odporu. Nesnažte sa ľudí prerobiť podľa svojich

za luxusný tovar, keď dostanú nečakaný príjem, ale

Schwarzenegger, ako poradca prezidenta Georgea

pravidiel, ale využite prirodzené vzorce správania

nie sú tak ochotní utrácať peniaze, ktoré šetrili dlhší

Busha pre oblasť fitness, cvičil na trávniku pred

na jemné postrčenie, úpravu ich správania. Preto

čas. Štartovacie balíčky alebo kupóny pri otváraní

Bielym domom, aby podporil hnutie za zdravší

z bankomatu najprv vyjde karta a potom hotovosť.

obchodu majú rovnaký zmysel. Ide o nečakaný

životný štýl. The Great American Workout mal značný

PRVÁ BAZZARA ACADEMY MIMO TALIANSKO BUDE NA SLOVENSKU Distribúcia kávy nie je len o číslach, či predaji. Uvedomujeme si, že sa nachádzame v obrovskom reťazci ľudí, ktorí prikladajú ruku k dielu. V skutočnosti sa nachádzame na jeho úplnom konci. Snažíme sa predkladať ľuďom kávu s prihliadnutím na stovky hodín kvalitnej práce, ktorých výsledkom je 30 sekúnd práce baristu v kaviarni alebo reštaurácií.

Na začiatku sme sami nevedeli, aká tvrdá

Tou šťastnou voľbou boli a sú nadšenci bratia

a v neposlednom rade oni sú tí, ktorí stoja aj

práca sa ukrýva v šálke espressa, ktorú si

Franco a Mauro Bazzara, ktorí sú majiteľmi

za vôbec prvou pobočkou BAZZARA Academy

vychutnávate denne v kaviarni či kancelárií,

rovnomennej pražiarne kávy v talianskom

mimo Taliansko, ktorú otvárame už tento rok

s obchodným partnerom alebo priateľmi. Práve

meste Trieste, kde pražia unikátne zmesi káv.

v Banskej Bystrici spoločne so showroomom

toto poznanie a z nášho pohľadu jednoduchý,

Ich zanietenosť a odhodlanie prinášať ľuďom

a predajňou kávy a kávovarov.

no veľmi systematický prístup k príprave kávy

lahodné espresso v ktorýkoľvek moment

nás presvedčil o dôležitosti nášho poslania.

dňa je motorom našej práce. Oni boli tí, ktorí

Vďačíme i šťastnej náhode, ktorá nám priala pri

nám na začiatku verili. Oni sú tí, ktorí nám

Robotnícka 19, 974 01 Banská Bystrica

výbere partnerských spoločností v Taliansku.

dali do rúk dôležité a jedinečné know-how

Telefón: +421 917 207 421, e-mail: info@bazzara.sk

pti

ŠIMON STAŠ, konateľ, STACOMB, s. r. o.

27


PEOPLE

Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

robia zákazníkom rôzne služby napr. inštalácia, servis, dohodnú sa so zákazníkom na nižšej sume. Dokonca sú známe prípady, kedy sa zamestnanec z finančného oddelenia obohacoval bez premyslenej taktiky a jednoducho si prevádzal neoprávnene peniaze z firemného na súkromný účet. V rámci prevencie vzniku škody možno

PRÍLEŽITOSŤ ROBÍ ZLODEJA

odporúčať, aby si zamestnávateľ dohodol so zamestnancami v pracovnej zmluve možnosť monitorovania zamestnancov na pracovisku, možnosť vykonávania záznamov telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroly elektronickej pošty odoslanej z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu. Práve monitoring a profilovanie

„Na Slovensku krádeží stále pribúda a nevyhýbajú sa ani maloobchodu. Skôr naopak. Krádeže sa už stávajú folklórom a mnohí dúfajú že ujdú spravodlivosti zaplatením pokuty za priestupok na mieste. Aj zamestnanci často konajú krátkozrako, je im jedno či si prácu udržia. Nemajú morálne zábrany kradnúť a poškodzovať majetok zamestnávateľa,“ konštatuje Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

zamestnancov má za úlohu odhaliť neštandardné aktivity. Opodstatnenie majú prístupové systémy, ktoré vpúšťajú zamestnancov len do zón, do ktorých majú oprávnenie vstúpiť. Osvedčili sa i školenia zamestnancov, ktoré im pomáhajú predvídať a redukovať straty a odhaľovať podozrivé správanie sa spolupracovníkov aj

Autor: Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o. | Ilustračné foto: Globalretailtheftbarometer.com

zákazníkov.

ZÁKAZNÍK, KTORÝ ODÍDE BEZ ZAPLATENIA

dvojice alebo celé skupiny napr. dvaja lupiči vojdú

Medzi preventívne opatrenia patria i vytváranie

do predajne, jeden zabáva predavačku, druhý

vhodného pracovného prostredia, uzatvorenie

zatiaľ kradne. Žiaľ často sú zlodejmi maloletí,

dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca,

Podľa štúdie Global Retail Theft Barometer

ktorých do predajní cielene posielajú rodičia

podpísanie písomného potvrdenia o prevzatí

2014-2015 (aktuálny report GRTB nebol v čase

alebo rovesníci. Obchodné domy sa bránia

nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov

uzávierky časopisu prístupný), sa globálne

najímaním bezpečnostných služieb, inštalovaním

a iných podobných predmetov, ako aj oprávnenie

straty retailu pohybujú na úrovni 1,23 %

kamerových systémov a tagov na tovar. Vyškolení

vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí,

celkových tržieb. Takmer 38 % strát ide na vrub

a kvalitní bezpečnostní pracovníci (SBS) sú

ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo

návštevníkov obchodov. Na nákupných pasážach

základom pri prevencii a predchádzaní krádežiam.

odnášajú z pracoviska.

a v obchodoch sa stretávame s majetkovou trestnou činnosťou, ktorou si „privyrábajú“ najmä ľudia z nižších sociálnych vrstiev. Cieľom

PROFILOVANIE ZAMESTNANCOV

krádeží sú zákazníci, najmä v čase špičky a pred

28

Škoda do 266 eur je riešená ako priestupok krádeže, pričom za tento možno uložiť pokutu

sviatkami. Miznú kabelky, peňaženky, kreditné

Bez bezpečnostných opatrení sa obchodník

do 331 eur. Ak ale páchateľ krádež zopakuje

karty, mobilné telefóny… Ďalším cieľom je

nezaobíde aj ako zamestnávateľ. Podľa GRTB

v priebehu 12 mesiacov a je pristihnutý,

samotný tovar v predajni, pričom ide o drahšie

najviac strát v retaile v roku 2015 spôsobili

ide o trestný čin podľa § 212 ods. písm. f)

veci, ktoré je možné rýchle speňažiť. Medzi

zamestnanci (39 %). Mnohí sú mimoriadne

Trestného zákona. Podľa štatistík Ministerstva

najčastejšie kradnutý tovar patrí: obuv, batérie,

vynaliezaví. V predajniach kradnú napríklad tak, že

spravodlivosti a PZ SR sa ročne stane

mobilné telefóny a príslušenstvo, víno a destiláty,

účtujú na paragóny a potom nahodia do pokladne

približne 2000 takýchto trestných činov.

žiletky, parfumy. Sú známe aj organizované

sumu so zľavou a zvyšok si nechajú. Prípadne, ak


PEOPLE

KEĎ ZLYHÁ MORÁLKA Za posledné roky sa v prvej trojke požiadaviek zamestnávateľov objavuje lojalita zamestnancov. Často sa chápe iba vo vzťahu k fluktuácii. Ale lojalitu možno vnímať i v širšom kontexte, nakoľko lojálny zamestnanec nielen nekradne, ale je pripravený chrániť svoju firmu a jej majetok. Lojálni zamestnanci sú spokojní s prácou, stotožňujú sa s ňou a so stratégiou firmy. Správajú sa voči firme morálne a prirodzene aj dodržiavajú i neformálne pravidlá. Lojalita sa buduje pomerne zdĺhavo aj cez motiváciu, avšak nielen finančnú. Vôbec neplatí, že čím má zamestnanec vyššiu mzdu, tým je menšia pravdepodobnosť, že bude okrádať firmu. Rozhodujúci je rebríček morálnych hodnôt zamestnanca, ale aj sústava vlastných noriem vštepených výchovou v rodine a v zdravom

škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni

nenastupuje len pracovnoprávna, ale aj

sociálnom prostredí.

uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto

trestnoprávna zodpovednosť. Za takýto trestný

škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

čin hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,

Čo však v prípade, že morálne zábrany zlyhajú?

V prípade škody spôsobenej zamestnancom

v niektorých prípadoch aj do desať.

Hlavným právnym predpisom, ktorý poskytuje

z nedbanlivosti je výška škody limitovaná sumou,

zamestnávateľom vo svojich ustanoveniach rôzne

ktorá zodpovedá štvornásobku priemernej

Medzi postihy, ktoré môže zamestnávateľ voči

právne prostriedky, ako sa brániť proti škode

mesačnej mzdy zamestnanca. Ak túto škodu

zamestnancovi vyvodiť, patrí najmä možnosť

spôsobenej zamestnancami, je zákon č. 311/2001

zamestnanec spôsobil úmyselne, v takom prípade

požadovania náhrady škody, okamžité skončenie

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych

môže zamestnávateľ požadovať náhradu nielen

pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

predpisov. Podľa § 186 ods. 1 Zákonníka práce

skutočnej škody ale aj náhradu ušlého zisku.

a podanie trestného oznámenia na zamestnanca

zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je

V prípade krádeže, sprenevery alebo iného

v prípade spáchania trestného činu.

povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú

trestného činu spáchaného zamestnancom

(kp)

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

29


PRICE

BIOMETRIA SA ČORAZ VIAC PRESADZUJE

využila pri online otváraní klientskeho účtu. Biometria sa využíva na overenie občianskeho preukazu aj na preskúmanie toho, či fotografia nebola na preukaze podvrhnutá. V blízkej budúcnosti by sa mala rozšíriť ako dodatočný prvok aj pri online

Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTM) je lídrom komerčných bánk v Japonsku. Ako prví prišli s vylepšením pre svojich klientov a zaviedli verifikáciu pomocou čítačiek dlaní rúk, resp. žilných riečísk dlaní. Klient si svoju dlaň zaregistruje na IC kartu. Pri transakcií vloží kartu do zariadenia a napíše PIN kód. Následne ho bankomat vyzve načítať obraz dlane a po overení mu zrealizuje požadovanú transakciu.

konzultáciách s klientmi. Potom by sa mala podstatne rozšíriť ponuka produktov, ktorá sa dá spracovať cez video hovor. Pri prvých krokoch biometrie v Tatra banke dôležitú úlohu zohrala rešpektovaná IT spoločnosť Soitron. O tomto systéme a tiež globálnych i lokálnych aktivitách v tejto oblasti hovoril na konferencii Martin Hummel, produktový manažér spoločnosti. Zaujímavý bol prieskum, klienti ktorých bánk ako dôverujú hlasovej biometrii. Vcelku logicky jasne vedie Tatra banka pred ZUNO a mBank, stred poľa tvoria UniCredit Bank, ČSOB, Slovenská sporiteľňa a VÚB, jeho záver Prima banka a Poštová banka. To niečo naznačuje o perspektívach biometrie – nepochybne však treba posilňovať jej dôveryhodnosť vo verejnosti.

SLOVAK TELEKOM AJ MASTERCARD Arpád Vincze na konferencii zastupoval Slovak Telekom. Ten ako prvý spomedzi telekomunikačných operátorov zaviedol v máji 2015 pre svojich zákazníkov bezplatnú službu Hlasová biometria. Tá predstavuje jedinečný spôsob overenia volajúceho na základe porovnania hlasu

Autor: Miloš Nemeček | Foto: Pixabay.com

Dnes už nemusíme hovoriť iba

Biometriu do slovenského bankového prostredia priniesla ako prvá v roku 2013

môže byť vytvorený len na základe súhlasu

ako najmodernejší spôsobom overovania

Tatra banka. Vtedy bola priekopníkom

klienta. Ten si vybaví všetko potrebné na

totožnosti a identifikácie užívateľov

nielen u nás, ale v celej strednej

zákazníckych linkách spoločnosti rýchlo,

sa uplatňuje aj u nás. O súčasnosti

a východnej Európe. Klientov začala vo

bezpečne a pohodlne bez toho, aby si

a perspektívach hovorila nedávna

svojich call centrách rozpoznávať podľa

musel pamätať a uvádzať overovacie

konferencia Biometria alebo nové techniky

hlasu. Netreba pritom žiadne špeciálne

bezpečnostné kódy.

pri platbách, ktorej hlavným organizátorom

heslá: overovanie sa začne vo chvíli, keď

bolo Združenie pre bankové karty.

klient začne rozprávať, počítač analyzuje

Služba má aj ďalšie výhody. Jednoduchý

bežný hovor. Čas autorizácie cez telefón

prístup k svojim službám získa zákazník

Medzi najbežnejšie biometrické prvky

sa tak podarilo skrátiť na tretinu, klienti si

aj v prípade straty telefónu a potreby

patria odtlačok prsta, rozpoznávanie

pochvaľujú aj väčšie pohodlie ako pri využití

zablokovať SIM kartu – zákaznícka linka ho

tváre a hlasová autorizácia. Špeciality ako

čítačky s kartou. Tú teraz potrebujú len

spoľahlivo overí aj pri volaní z akéhokoľvek

rozpoznávanie krvného riečiska, skenovanie

pri vytváraní hlasovej vzorky. Banka zasa

iného telefónneho čísla. Hlasová biometria

očnej dúhovky a sietnice či úsmevu

dokáže produktívnejšie využiť svoje call

tiež umožní delegovať oprávnenia aj na

a mimiky ešte bežné nie sú. Napríklad

centrum, keďže vybaví za rovnaký čas viac

iné osoby a zákazník sa tak (po prvotnom

spomínané overovanie identity na základe

hovorov. Hlasovú vzorku si za necelé dva

jednorazovom overení potrebnými

cievneho riečiska na chrbte alebo dlane ruky

roky vytvorilo viac ako dvestotisíc klientov.

kódmi) bude môcť overiť hlasom aj pri administrovaní služieb svojich blízkych.

spadá do kategórie mladších biometrických techník, ale už existujú prípady nasadenia

O tom hovoril na konferencii vedúci

v reálnom svete.

oddelenia bezpečnosti informačných

Spoločnosť MasterCard, ako uviedol

systémov v Tatra banke Marek Zeman.

jej reprezentant Luděk Slouka, využíva

Dodajme, že v roku 2014 Tatra banka

biometriu v systéme MasterPass a tiež pri

nasadila biometriu tváre, toto riešenie

identifikácii platieb kartou.

PRVÁ NIELEN NA SLOVENSKU 30

zákazníka s jeho hlasovým odtlačkom, ktorý

o zahraničných príkladoch, ale biometria


PRICE predstavil mobilnú biometrickú aplikácii

ŠIROKÉ VYUŽITIE Softvérová firma Innovatrics vytvára

štátoch a zasa technológie Innovatricsu

tzv. Self Know Your Client Authentication

často úrady či banky využívajú na vstupné

(skrátene self KYC), ktorou sa klient

a dochádzkové systémy.

jednoducho autentikuje svojím smartfónom do banky pomocou selfie tváre na

algoritmy na rozpoznávanie tváre a odtlačkov prstov na rôzne zariadenia je

Capco je vedúci globálny poskytovateľ

kameru svojho telefónu. Ide o dvojfázovú

v tejto oblasti jedným z globálnych lídrov,

integrovaného konzultingu, technologických

autentifikáciu spoločne s prečítaním

pôsobí po celom svete. Na konferencii ju

a transformačných služieb venovaných

dokladu ID alebo načítaním čipov v ID.

zastupoval Michal Fischer, vedúci predaja.

výhradne odvetviu finančných služieb.

Túto aplikáciu možno využiť aj pre video

Zaujímavé, ale súčasne pochopiteľné bolo

V Bratislave má jediné pracovisko v strednej

online spojenie s bankárom alebo pre vyber

jeho tvrdenie, že najviac sa biometria

a východnej Európe. Jeho zástupcovia

hotovosti na bankomatoch.

využíva v krajinách, ktoré predstavujú

Jibran Ahmed a Iľja Iliť prezentovali

protikladné póly rozvoja. Na jednej strane

príklady biometrickej praxe vo svete na

Morpho má už niekoľko úspešne

najbohatšie a technologicky najvyspelejšie

zníženie nákladov na podvody, možnosti

fungujúcich projektov v Európe, Amerike

štáty, ktoré sú celkom zákonite na špici

využitia biometrie v blízkej budúcnosti

a Ázii.

vývoja. Na druhej však zaostalejšie

(napr. autentikácia náramkom snímajúcim

krajiny Afriky a Ázie, kde si to vynucuje

EKG, kombinácia 2 signálov pre prevody

Využívanie biometrie v širokom spektre

negramotnosť a vysoká kriminalita.

vysokých súm), kľúčové prekážky

činností a osobitne v bankovníctve

(náklady a regulácia) i faktory úspechu

dynamicky napreduje. Ak Tatra banka

Ako príklad uviedol banku v Brazílii, ktorá

(dôvera, bezpečnosť uloženia dát a dojem

ide cez hlas a tvár, UniCredit Bank zasa

s pomocou softvéru spoločnosti Innovatrics

užívateľa). Kľúčom pre banky je vybrať

nedávno predstavila prihlasovanie do

používa odtlačky prstov na bankomatoch,

ľahko integrovateľnú technológiu s údajmi

mobilnej aplikácie banky odtlačkom prsta.

aby sa vyhla podvodom. V Indii či Indonézii

zabezpečenými u poskytovateľa, ktorá

Viaceré ďalšie finančné ústavy sa na využitie

sa zasa biometria využíva pri poskytovaní

dokáže klienta autentikovať rýchlejšie naž

biometrie pripravujú. Kombinácia zvýšenia

populárnych malých pôžičiek pre roľníkov

zadanie hesla.

bezpečnosti a komfortu pre zákazníka by mala celkom logicky zelenú dostávať ešte

a remeselníkov, z ktorých nejeden nevie čítať a písať. Aj z týchto dôvodov sa

Brigita Borošová zo Safran Morpho okrem

v rozvojových krajinách biometria využíva

iného poukázala na to, ako biometria šetrí

pri voľbách a ďalších príležitostiach, kde je

peniaze, papier, ale hlavne čas klientov aj

potrebná identifikácia osôb. Vo vyspelejších

pracovníkov finančných inštitúcií. Morpho

VYCHÁDZAŤ V ÚSTRETY SENIOROM Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Pomôcť meniť túto situáciu , podporovať pozitívne myslenie a najmä motivovať a oceniť subjekty, ktoré vychádzajú v ústrety a ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov má za cieľ projekt a súťaž Senior Friendly.

výraznejšie zelenú.

priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov. Slávnostné udelenie ocenenia Senior Friendly bude 21. októbri 2016, záštitu prevzal Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Víkend 21. – 23. 10. bude v Zichyho paláci v Bratislave nielen v znamení slávnostného vyhlásenia s kultúrnym programom a konferencie o problematike aktívneho starnutia a službách pre seniorov, ale aj ďalších akcií v rámci projektu Senior Friendly s podtitulom 50+. Bude to napríklad medicínske, finančné, právne a spotrebiteľské poradenstvo,

I. ročník podujatia vyhlásili občianske

sú štyri - veľké spoločnosti, stredné

ponuka pobytov pre seniorov v kúpeľoch

združenia Klub Luna Senior Friendly a OZ

spoločnosti, malé firmy vrátane živnostníkov

a v rekreačných zariadeniach, módna

Bagar, ktoré s dlhodobo venujú téme

a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie

prehliadka, poskytovanie kozmetických

aktívneho starnutia. Možnosť prihlásiť sa do

inštitúcie a zdravotnícke zariadenia.

služieb a ďalšie.

súťaže o ocenenie Senior Friendly predĺžili

Osobitné ocenenie bude pre osobnosti,

do 15. septembra 2016, podmienky súťaže

ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu.

a prihlášku možno nájsť na stránke

Hlavní partneri:

Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú

Mediálni partneri:

Autor: (pti)

www.seniorfriendly.sk. Súťažné kategórie

31


PRODUCT

KAMPAŇ POZÝVA NA NOVÚ BOROVIČKU

Dodáva: „Kategória slovenských borovičiek nevyužíva svoj potenciál naplno, a preto by sme ju chceli oživiť. Odľahčeným štýlom komunikácie spájame značku s príjemnou zábavou, ukazujeme borovičku v dobrom svetle a robíme ju atraktívnou aj u mladých dospelých ľudí. Kampaň Pripi si s BORCOM, ktorú spúšťame v týchto dňoch, je oslavou výnimočnosti každého muža a veríme, že našich spotrebiteľov osloví a zároveň aj zabaví.“ Interaktívna kampaň je postavená na fakte, že každý chlap je v niečom výnimočný.

Kým v zahraničí rastie popularita ginov, na Slovensku dlhodobo rastie chuťovo podobná kategória borovičiek. Borovičky patria podľa objemu predaja medzi trojicu najúspešnejších liehovín na Slovensku.

Niekto je dobrý v tom, že si pamätá všetky góly extraligy, niekto v ignorovaní budíka, iný zasa v dvíhaní televízneho ovládača pravou nohou alebo tlieskaní jednou rukou. Jednoducho – každý chlap je v niečom borec.

Spoločnosť ST.NICOLAUS

Finálny destilát sa riedi na

prichádza na trh s novinkou

požadovanú stupňovitosť vodou

v kategórii borovičiek – borovičkou

z lokálneho zdroja. Pre zaoblenie

Nosnou komunikačnou platformou kampane

BOREC 38%. Jemná a čistá chuť

chute pridávajú do výrobku cukor

„Pripi si s BORCOM“ je webová stránka

borievok so sviežim akcentom je

a prírodné arómy, ktoré dodávajú

www.somborec.sk, na ktorej môže svoje

výsledkom desiatok rokov skúseností

borcovi svieži akcent.

„borcovské“ schopnosti prezentovať ktokoľvek, kto dovŕšil 18 rokov. Formou

odborníkov z oddelenia vývoja

fotografie alebo krátkeho videa sa môže

a výroby v Liptovskom Mikuláši.

UKÁŽTE, V ČOM STE BORCI AKO SA TO ROBÍ

pochváliť, v čom je najlepší. Návštevníci stránky môžu za borcov hlasovať, prípadne sa inšpirovať a prihlásiť sa medzi nich.

„Novinka BOREC je Borovička vzniká špeciálnou

viacerými aktivitami na trhu a komunikáciou

Borievkový destilát

odborníkov s výrobou

na cieľovú skupinu. Cieľom je odbúranie

prejde zušľachťovacím

borievkového destilátu

bariér vo vnímaní a konzumácii borovičiek

procesom s použitím

a borovičky a viac ako

hlavne medzi mladšími spotrebiteľmi.

neutrálneho liehu a pitnej

dvojročným starostlivým

vody. Na rozdiel od

vývojom produktu.

Tí sa s novým produktom môžu stretnúť

borovičky v prípade ginu

Kvality produktu nám

napríklad na bratislavskom festivale

ide o obilný destilát,

potvrdili aj úvodné testy,

elektronickej hudby NEON alebo na

ktorý sa dodatočne

ktoré priniesli veľmi

známom rockovom festivale TOPFEST na

obohacuje o borievkovú

pozitívne hodnotenia

piešťanskom letisku.

arómu, exotické koreniny

medzi pravidelnými,

a rastlinné zložky.

aj príležitostnými

Viac informácií o aktivitách nájdete na

spotrebiteľmi borovičiek,“

www.somborec.sk

Na výrobu borovičky

vysvetľuje Mária Miková,

BOREC sa používajú

brand manažérka značky

červené borievky,

BOREC zo spoločnosti

ktoré v Liptovskom

ST.NICOLAUS.

podmienok niekoľko dní kvasia, zmiešajú s liehom a dvakrát vydestilujú. Borievkový destilát sa egalizuje s predchádzajúcimi várkami destilátu, vďaka čomu má borovička BOREC plnú ale jemnú chuť a vôňu po borievkach. (pti)

Uvedenie produktu je počas leta podporené

skúseností našich

Mikuláši za špeciálnych

32

výsledkom dlhoročných

fermentáciou borievok.


PRODUCT P PR RO OD D DUC UCT UC

čISTá a jemná chuť borievok so sviežim akcentom

www.somborec.sk Distribútor SR: ST.NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 2 tel.: +421/916 221 131, fax: +421/2/32 144 644 www.st-nicolaus.com (kp)

3 33


PRICE

LIEHOVINY ON-TRADE VS. OFF-TRADE

respondentov a tiež čokoládové likéry, ktoré konzumuje 2,9 % opýtaných. Platí,ž e vianočné zásoby likérov znižujú objem predaja počas Veľkej noci. Do letného obdobia, ktoré praje i miešaným drinkom, typu „bavorák“ alebo „betón“ môžeme zaradiť horké bylinné likéry. Podľa MEDIAN SK konzumuje likéry s bylinkovou príchuťou 9,2 % respondentov. Ovocné likéry, vrátane griotky, sú vnímané

Liehoviny nakupuje aspoň raz za rok 8 z 10 domácností, pričom najväčšiu útratu – až jednu tretinu rozpočtu na túto kategóriu - urobia v hypermarketoch. V retaile sa darí whisky a trstinovým rumom. Importované a zvyčajne drahšie značky v gastronómii hrajú prím v predajnosti na diskotékach, v kluboch a kaviarňach. Naopak lokálnym značkám liehovín sa darí v krčmách, puboch a v baroch.

spotrebiteľmi skôr ako dámske sladké pitie, konzumuje 1,1 % opýtaných.

ON-TRADE: NA PREDAJ MÁ VPLYV POČASIE

OFF-TRADE: PIVO, VÍNO A LIEHOVINY

v priemere asi o 12 % väčší ako nákup za

„O roku 2015 môžeme povedať, že to bol rok

štandardných podmienok.

„úspechov, ktorý hodnotíme kladne najmä

„V rámci každodenných nákupov

Podľa údajov Nielsen medziročne (obdobie

trend pokračuje aj v prvom štvrťroku, kedy

rýchloobrátkového tovaru minú slovenské

máj 2014 až apríl 2015 vs. obdobie máj 2015

index medziročného nárastu v návštevnosti

domácnosti na nákup alkoholických nápojov

až apríl 2016) najviac v hodnote predaja

je + 5%. Za týmto nárastom klientov stúpa

8 % zo svojho rozpočtu. Najväčšie zastúpenie

poklesli rezané pálenky (-8,7 %), gin (-6,6 %)

do kladných čísiel tiež spotreba nápojov cez

majú pivo, liehoviny (vrátane likérov) a víno.

a netrstinové rumy (-3,7 %). Všetky uvedené

ročný trend vývoja (MAT). Konkrétne liehoviny

Liehoviny nakupuje aspoň raz za rok 8 z 10

klesali aj v objeme predaja. Naopak v hodnote

+ 2%, nealkoholické nápoje + 3%, víno + 3%

domácností a nachádzajú sa v 4% nákupných

aj objeme predaja poskočili trstinové rumy

a pivo zostáva stabilné,“ uvádza Marcela

košíkov rýchloobrátkového tovaru. Najväčšie

(22,3 % resp. 15,3 %). Darilo sa tiež whisky

Šimková, riaditeľka spoločnosti Data Servis -

zastúpenie v kategórii majú horké bylinné

(hodnota predaja +9,9 %, objem predaja +

informace, s. r. o.

likéry. Po nich nasleduje vodka. Z hľadiska

8,6%).

Autor: Red | Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nieslen, Audit On trade Data Servis - informace s.r.o. 2015-2016| Foto: Pixabay.com

v tom, že rastie počet hostí v podnikoch. Tento

Do určitej miery sa na pozitívnom vývoji

nákupnej intenzity sú v nákupoch kategórie

34

aktívnejšie staršie jedno a dvojčlenné

Ak sa zameriame len na kategóriu likérov,

návštevnosti a spotreby na trhu on-trade

domácnosti,“ uvádza Anna Kissová,

podľa Nielsen medziročne poklesli o 1,6 %

podieľalo i „lepšie počasie“. „Preukázateľne

spotrebiteľský panel GfK a dopĺňa: „Na

v hodnote a -3,1% v objeme predaja. MEDIAN

máme vysledované, že dobré počasie má

jedného kupujúceho tak v priemere pripadá

SK zistil, že za posledných 12 mesiacov

výrazný vplyv na návštevnosť gastronomických

15 nákupov kategórie ročne. Najviac peňazí

pilo likéry 19 % opýtaných. Likéry môžeme

podnikov. Aj tento rok vidíme, že v 1. štvrťrok

na ich nákup minieme v hypermarketoch, je

z pohľadu príležitosti konzumácie rozdeliť

bolo počasie lepšie ako pred rokom, čo sa

to až jedna tretinu. Lákadlom pre kupujúcich

na dve veľké skupiny. Vianočno-veľkonočné

prejavilo v náraste počtu zákazníkov. V 1.Q roku

sú akcie, ktoré sú v tejto kategórii v porovnaní

a letné. So zimným, chladným obdobím.

2015 bola priemerná teplota 1,9 stupňov Celzia

s priemerom za rýchloobrátkový tovar celkovo

S Vianocami a neskôr s Veľkou nocou sa

a tento rok 2,6 stupňov, pritom priemerný úhrn

nadpriemerné. Akcie tiež podporujú veľkosť

spájajú emulzné likéry, kam typicky patria

zrážok bol iba málo vyšší - toho roku 29 mm,

nákupného košíka, keďže nákup v akcii je

nápoje s vaječnou príchuťou, tie pije 3,6 %

vlani 24 mm,“ konštatuje M. Šimková.


PRICE

 KOĽKO POHÁRIKOV LIKÉROV VY OSOBNE VYPIJETE DOMA?

0,9 0

 KOĽKO POHÁRIKOV LIKÉROV VY OSOBNE VYPIJETE MIMO DOMOV?

0,1 0,3

0,4 0,1

5,5 2,4        

žiadny za posledný mesiac 1 - 2 poháriky za posledný mesiac 3 a viac pohárikov za posledný mesiac 1 - 2 poháriky za posledný týždeň 3 - 4 poháriky za posledný týždeň 5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 10 pohárikov a viac za posledný týždeň neuvedené

 žiadny za posledný mesiac 2,5  1 - 2 poháriky za posledný mesiac  3 a viac pohárikov za posledný mesiac  1 - 2 poháriky za posledný týždeň  3 - 4 poháriky za posledný týždeň  5 - 9 pohárikov za posledný týždeň  10 pohárikov a viac za posledný týždeň  neuvedené

0,3

0

0,3

0,7

6,6

8,3 9,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

 AKÉ PRÍCHUTE LIKÉROV PIJETE NAJČASTEJŠIE        

 POZIČNÁ MAPA SUBKATEGÓRIE LIEHOVINY V ZÓNE RASTU V OBDOBÍ MAT 1.Q 2016 VS 1.Q 2015

0,3 3,6

bylinkovú čokoládovú kokosovú mentolovú / pepermintovú orieškovú ovocnú (vrátane griotky) vaječnú inú

      

ovocné liehoviny whisky, bourbony brandy rezané tequila HBL a fernety likéry ostatné rum pravý

Zone of increase

1,1 0,8 9,2

0,5 0,7 2,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

Zdroj: Data Servis - Informace s.r.o.

Zone of decrease

V medziročnom porovnaní vidno trend rastu

Subkategórie liehovín, ktoré vykazujú

80% podiel lokálnych liehovín na celkovej

spotreby liehovín, konkrétne + 2%. Za nárastom

medziročný rast spotreby sú horké bylinné

spotrebe), bary a puby (viac ako 60%

celej kategórie stoja ako importované liehoviny,

likéry, ovocné liehoviny, whisky, pravé rumy,

podiel).

tak tiež lokálne značky liehovín. Väčšina

brandy a koňaky.

subkategórií dosahuje v on-trade prevádzkach vysokú distribúciu t.j. zastúpenie najmenej

Tretinu spotreby liehovín v on-trade na

jednej značky z danej kategórie v ponuke.

Slovensku tvoria importované liehoviny.

Takmer 100% dostupnosť majú kategórie:

Podľa typu prevádzok majú dominantné

vodka, horké a bylinné likéry, borovičky,

postavenie importované značky najmä

ovocné liehoviny. Dostupnosť v troch štvrtinách

na diskotékach, v kluboch a kaviarňach.

prípadov majú kategórie whisky, gin, brandy /

Lokálnym značkám liehovín patria segmenty

Výrobcovia alkoholických nápojov sa

koňak, um, nizkoalkoholické likéry.

on -trade ako sú napr. krčmy (viac ako

spojili, aby pozdvihli unikátny a jedinečný

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOROVIČKY

nápoj typický pre Slovensko: borovičku. Spoločnosti FRUCONA Košice, a.s., GAS

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ TVRDÉHO ALKOHOLU V SR Hodnota predaja 1000 EUR

Objem predaja 1000 l

5/14 – 4/15

5/14 – 4/15

Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa, trenčiansky OLD HEROLD, s.r.o., PRELIKA, a.s. z Prešova a ST. NICOLAUS, a.s., Liptovský Mikuláš s podporou veľkoobchodu METRO

SLOVENSKO LIEHOVINY CELKOM VODKA REZANÉ PÁLENKY HORKÉ BYLINNÉ LIKÉRY BOROVIČKA WHISKY NETRSTINOVÉ RUMY BRANDY TRSTINOVÉ RUMY LIKÉRY GIN

291 199 72 438 52 960 33 554 32 144 15 864 16 158 11 616 4 711 5 858 4 611

5/15 – 4/16 306 832 74 630 48 371 34 098 33 717 17 429 15 555 12 111 5 764 5 762 4 309

49 303 7 507 5 139 2 735 3 441 828 1 897 907 327 673 506

5/15 – 4/16 58 466 7 774 4 684 2 761 3 622 899 1 816 966 377 652 462

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené)

stoja za iniciatívou vzniku Medzinárodného dňa borovičky / International Borovička Day (24.6.). Práve borovička je nápoj, ktorého výroba má na Slovensku dlhoročnú, až storočnú tradíciu. Tie najkvalitnejšie druhy borovičky nositeľom pečate Chráneného zemepisného označenia. Päť veľkých výrobcov borovičky sa rozhodlo podporiť výzvu na hromadný prípitok týmto obľúbeným nápojom v deň, kedy majú meniny nositelia frekventovaného slovenského mena Ján (24.6.). Zdroj: METRO

35


PRODUCT

TRADIČNE AJ TRENDOVO Grilovaný ananás. Grilovaná zelená špargľa. Oštiepok. Huby. Biele špekáčiky alebo klobásy. Konzumenti radi experimentujú, no napriek tomu sú v hlavnom prúde konzervatívni. Všeobecným trendom zostávajú stúpajúce požiadavky na kvalitu mäsa, ingrediencií a ochucovadiel.

z Cypru. Špecifickú chuť mu dodáva spojenie kravského, ovčieho, kozieho mlieka a nadrobno posekaná čerstvá mäta. Široký sortiment predstavil i Kaufland, a to nielen v rámci vlastnej privátnej značky K-Purland. V reťazcoch je zalistovaný aj Pološtiepok

MÄSO, RYBY AJ SYRY

mäso, slaninu, zemiakový škrob, koreniny

na gril Liptov (Savencia Fromage & Dairy

a rýchlosoľ.“

SK, a. s.), ktorý je vyrobený z mlieka z horských oblastí a údený na bukovom dreve

Prieskum spoločnosti Dunnhumby pre Tesco, ktorý sa uskutočnil vo februári 2016

Okrem už spomenutých špekáčikov sieť pre

a špeciálne pripravený na gril. Súčasťou jeho

na vzorke 450 respondentov potvrdzuje, že

grilovaciu sezónu ponúka Starý Otec klasické

balenia je i brusnicová alebo slivková omáčka.

najradšej grilujeme mäso (93 %), klobásky

mäkké klobásy a tenké pikantné klobásky

Podobne s koreninami alebo omáčkami

a údeniny (83 %). Nasleduje zelenina (59 %)

na gril a surovú slaninu špeciálne určenú na

v balení sú v ponuke i ďalšie syry, napr.

a ryby (47 %), ale prichádzame na chuť aj

opekanie. V sortimente je i sumček africký,

Sedlčanský Hermelín na gril.

grilovanému syru (26 %). Veľmi obľúbeným

oštiepok v tvare trojuholníka určený na

produktom Slovákov je tradičný špekáčik.

grilovanie, pribudne tiež kvalitné mleté mäso,

Spolu s Čechmi špekáčiky (resp. špekačky)

vhodné napríklad na hamburgery.

MARINUJEME A DOCHUCUJEME SI SAMI

Autor: red | Zdroj: Tesco Stores, Lidl, Starý Otec | Ilustračné Foto: mecom, Starý Otec

získali ochrannú známku Európskej komisie „zaručená tradičná špecialita“. Najobľúbenejšia

Novinkou v ponuke tohtoročnej grilovacej

forma úpravy špekáčikov je napichnutie

sezóny v Lidli je tradičný grécky polotučný

Ako však potvrdzuje prieskum Dunnhumby

na paličku a opečenie na otvorenom ohni.

syr v náleve s kúskami pikantného chilli -

mäso, syry a zeleninu na gril si najradšej

„Tajomstvo chuti tkvie v zložení. Asi nikto z nás

ERIDANOUS Halloumi with Chilli. Prírodný

marinujeme a koreníme sami. Tvrdí to

nemá záujem o opekanie lacného balastu,

polotvrdý syr špeciálne

až 60% opýtaných a iba 16% kupuje

ktorého v bežných špekáčikoch nájdete

grilovanie

pochádza

hotové, marinované produkty. Tomu

dosť. Stačí si len zadať do vyhľadávača

zodpovedá aj nákup korenín. Z doplnkov,

zloženie špekáčikov – kože, hydinový separát,

ktoré ku grilovaniu nakupujeme najvyšší

fosforečnany na viazanie vody, glutaman

podiel tvorí korenie 67 %, pričom 23 %

sodný na zvýraznenie chuti, dokonca sója

opýtaných nakupuje hotové grilovacie

a podobne. My ponúkame špekáčiky s 86%

koreninové zmesi. Špeciálne grilovacie

podielom mäsa. Konkrétny pomer je 36 %

marinády nakupuje 56 % respondentov.

hovädzieho mäsa, 25% bravčového mäsa a 25 % slaniny,“ hovorí prevádzkový riaditeľ siete Starý Otec Jozef Piroško a dopĺňa:

Najobľúbenejšou pochutinou je horčica (66 %), nasledujú dresingy a omáčky (55 %) a kečup si na tanier s grilovanou

„Špekáčiky vyrábame vo

pochúťkou pridá 50 %

vlastnej mäsovýrobe, takže

Slovákov.

máte istotu, že obsahujú len kvalitné bravčové a hovädzie

36

určený na


PRODUCT

DOPRAJTE SI POČAS HORÚCICH LETNÝCH DNÍ DOKONALÉ OSVIEŽENIE

STELLA ARTOIS

SLÁDKOVA LIMONÁDA

COOL NEALKO

Chuťovka pre pravých pivných znalcov.

Prírodné nealkoholické osvieženie ideálne

Ovocná bomba bez obsahu alkoholu. To

Tým je tradičný zlatý mok značky Stella

na leto. Tak sa dá v skratke charakterizovať

je letná novinka Staropramen Cool Nealko

Artois s dlhoročnou históriou, ktorá sa

Sládkova Limonáda. Je pre ňu typická jemná

Grep, ktorá zaženie váš smäd v horúcich

viaže na belgické mesto Leuven. Dnes je

sladová chuť, ktorá je obohatená o ovocnú

letných dňoch. Príjemná horkokyslá príchuť

toto pivo veľmi obľúbeným vďaka svojej

šťavu. Dostupná je na našom trhu už v troch

grepovej šťavy prevalcuje vaše chuťové

vyváženej a osviežujúcej chuti s príjemnou

prevedeniach - „Original“ s jemnou sladovou

poháriky a dodá vám maximálnu pohodu

horkosťou, ktorá ho odlišuje od ostatných

chuťou, „Jablko“ s prírodnou chuťou

či už sa zabávate s kamarátmi alebo

ležiakov na trhu. Je symbolom kvality

jabĺk a čerstvá novinka „Čierna ríbezľa“

oddychujete v prírode či doma s rodinou.

a elegancie, varené je len z tých najlepších

s prírodnou chuťou ríbezlí. Každá limonáda

Odpoveď na to, či je tento nápoj správne

surovín. Aktuálnou novinkou na slovenskom

je vyrobená z kvalitného českého jačmeňa,

vychladený, vám dá ukazovateľ nachádzajúci

trhu je Stella Artois v nealkoholickej verzii

pričom je jemne dochutená ovocnou šťavou.

sa dole na plechovke. Jeho postupné

v plechovkovom balení. Zaujme svojim

Tento jemne sýtený nealkoholický nápoj

zvýraznenie udáva mieru vychladenia.

štýlovým dizajnom plechovky, na sýtom

je 100 % prírodný, neobsahuje žiadne

tmavozelenom podklade sa dokonale vyníma

konzervanty ani umelé farbivá. Užite si

logo značky s ďalšími prvkami typickými pre

tak letnú sezónu spolu s novou príchuťou

značku Stella Artois. Výhodou tohto balenia

Sládkovej limonády – čierna ríbezľa, ktorá je

je ľahšia manipulácia a uskladnenie.

ideálnym osviežením počas tohto obdobia.

Autor: (pti)

Konečne tu máme leto a s ním prichádzajú aj skvelé novinky z portfólia spoločnosti Staropramen-Slovakia. Tie sú ideálnymi spoločníkmi na rodinných grilovačkách, výletoch, piknikoch či pri iných chvíľach strávených v kruhu najbližších. Jednou z ich hlavných výhod je, že sú to nealkoholické nápoje, môžete si ich tak vychutnať pri akejkoľvek príležitosti. Navyše sú dostupné v praktickom plechovkovom balení, vďaka ktorému si ich jednoducho zoberiete kamkoľvek.

37


PRODUCT

 AKO ČASTO BALENÉ CHLADENÉ A MRAZENÉ PRIPRAVENÉ JEDLÁ (OKREM PIZZE) POUŽÍVATE? (%)      

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

0,2 1,5

0,7

2,9

5,1 3,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

 AKO ČASTO JETE BALENÚ CHLADENÚ A MRAZENÚ PIZZU? (%)      

MRAZENÉ POTRAVINY NAKUPUJEME ČASTEJŠIE

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2 - 3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

1,0

0,5 2,0

11,3

9,9

8,5 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

Na českom Retail Summite sa hovorilo o stúpajúcej spotrebe mrazených, chladených a predpripravených jedál ako o jednom z významných trendov. Retaileri u nás pripúšťajú, že Slováci sú jeden z mála národov, ktoré ešte varia z jednotlivých, prevažne čerstvých ingrediencií. Ako sme na tom v súčasnosti so spotrebou mrazených a chladených potravín?

ZMRZLINA, ZELENINA A OSTATNÉ

 AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÉ RYBIE VÝROBKY? (%)      

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2 - 3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

7,4

domácnosti balené chladené a mrazené

1,0

8,5

pripravené jedlá (okrem pizze) 13,9 % respondentov. Chladenú a mrazenú pizzu jedlo

„Mrazené potraviny nakupujú slovenské

za uvedené obdobie 33,0 %, mrazené rybie

domácnosti približne trikrát za mesiac

výrobky 72,4 % a mrazenú zeleninu 70,1 %.

a priemerná hodnota jedného nákupu sa

Čo sa týka pizze, 23,0 % opýtaných dáva

pohybuje na úrovni 2,70 €. Za posledných

prednosť mrazenej a 10,8 % chladenej.

16,7

18,0 20,8

dvanásť mesiacov (Apríl 2015 - Marec 2016)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

sme mrazené potraviny nakupovali o niečo častejšie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ale počas jedného nákupu sme minuli

PREFERUJEME MENŠIE SAMOOBSLUHY

Autor: red | Zdroj: GfK, MEDIAN SK | Ilustračné Foto: Lidl

menej, hlavne vďaka akciovým nákupom,“ uvádza Anna Kissová, zo spotrebiteľského

„Z hľadiska nákupných kanálov minú slovenské

panelu GfK a dopĺňa: „V rámci danej kategórie

domácnosti najväčšiu časť výdavkov na

nakupujeme najčastejšie počas roka zmrzlinu,

nákup kategórie v menších samoobslužných

nasleduje mrazená zelenina, mrazená hydina,

predajniach, niečo vyše jednej štvrtiny. Aj

pizza a bagety, ryby, hotové jedlá, zemiakové

napriek tomu, že ich k nákupom využíva menší

výrobky a iné menšie kategórie. Z hodnotového

počet domácností, v porovnaní s inými kanálmi

hľadiska sú TOP 3 kategóriami zmrzlina,

(hypermarkety, supermarkety, diskonty) tu

mrazená hydina a mrazené ryby a morské

nakupujú častejšie a útrata na nákup je druhá

plody.“

najvyššia spomedzi nákupných miest,“ hovorí

 AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÚ ZELENINU? (%)      

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2 - 3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

3,9 1,5 12,3

14,3

16,3

A. Kissová. Prieskum MEDIAN SK ukazuje, že za posledných 12 mesiacov použilo vo svojej

38

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

21,7


PRODUCT

PATRÓN SLOVENSKEJ POHOSTINNOSTI

POHOSTINNOSŤ V TROCH VERZIÁCH Okrem klasického variantu – Borovičky KONIFERUM original - ponúkame pohostenie v podobe troch freshových príchutí. Mnohí spotrebitelia, hľadajúci

O Slovákoch každý vie, že sú srdečný a pohostinný národ. Hostí vždy vítame a hostíme tým najlepším. A k tomu najlepšiemu rozhodne patrí aj Borovička KONIFERUM. Obľúbená borovička sa v Trenčíne vyrába už od roku 1921.

spojenie tradície a nových trendov, ktorí sa neboja experimentovať, si ich už obľúbili. KONIFERUM borovička s limetkou pre sviežejšiu chuť. KONIFERUM borovička dochutená sladko-kyslými brusnicami získava ovocný nádych. KONIFERUM grapefruitový

Tajomstvo KONIFERUM borovičky, ľudovo

zabezpečuje stabilitu i pri výraznej výške.

nazývanej „Koniferka“, je skryté v prísnom

Nový dizajn rešpektuje požiadavky

dodržaní receptúry. Jej základ tvorí

spotrebiteľov na pohodlnú manipuláciu

borievkový destilát, získaný vypálením

a sofistikované línie. Decentný embos

z borievkového kvasu a špeciálnej arómy,

značky OLD HEROLD korunuje ako

vyrobenej zo vzácneho borievkového

garant kvality a tradície nad veľkorysým

KONIFERUM borovička má ambíciu vstúpiť

oleja. Obe zložky sú harmonicky spojené

priestorom, vytvoreným pre komunikáciu

medzi vás a srdečne všetkých pohostiť.

s kvalitným jemným liehom a výbornou

prostredníctvom etikety.

Predurčuje ju k tomu jej tvorca, spoločnosť

vodou tak, aby celá kompozícia vytvorila

OLD HEROLD HOSTÍ

OLD HEROLD. Poznávacím znamením novej Koniferky je okrem rozviatej stuhy s názvom

OLD HEROLD ako strážca pekných

Obľúbenej chuti sme teraz pridali

KONIFERUM aj charakteristický ornament

okamihov ľudských životoch počas svojej

aj ten najlepší dizajn, vychádzajúci

ako symbol kvality a tradície, ktorý sa

130-ročnej histórie spoznal všetky odtiene

z histórie značky. Vysoká, hrdá fľaša

spája s produktmi OLD HEROLD už viac

ľudskej radosti a zúčastnil sa mnohých

v jednoduchej línii vychádza zo zachovalej

než 60 rokov. Nájdete ho na uzávere

pohostení. Je nám cťou byť naďalej vaším

pôvodnej fľaše z prvej štvrtiny minulého

i na etikete, kde obklopuje známy motív

heroldom.

storočia. Dôsledná konštrukcia fľaši

borievok.

Autor: (pti)

sýty borievkový vnem.

variant zvýrazňuje horkosť nápoja.

(kp)

39


PRODUCT

HORÚČAVY AKCELERUJÚ PREDAJ ZMRZLÍN Sezóna predaja zmrzliny vymedzuje medzi júnom a septembrom. Počas tohto obdobia sa realizuje 70 % celoročného objemu predaja. Hoci príchutiam dominujú vanilka a s istým odstupom jahoda, spotrebiteľ rád skúša nové – aj netradičné - chute. Platí, že stúpajúca teplota a tropické horúčavy sa prejavia na vyššom predaji zmrzliny všeobecne.

celoročnej zásoby. V roku 2015 sa vplyvom nadpriemerne teplého leta predalo o celú štvrtinu zmrzliny viac, než v lete 2014,“ uvádza Nikola Chalupská z klientskeho oddelenia spoločnosti Nielsen. „Zmrzlinu si síce pri rôznych príležitostiach

TEPLÉ LETO PRAJE PREDAJOM

by sme porovnali dva predchádzajúce

nosíme domov počas celého roka,

roky, čo sa predaja zmrzliny týka, v roku

počet kupujúcich domácností je však

Na slovenskom maloobchodnom trhu

2015 sa predalo o 18 % v hodnote a 15 %

v najsilnejších letných mesiacoch päť

sa počas roka 2015 podľa informácií

v objeme viac ako v roku 2014. Nie je

až šesťnásobne vyšší v porovnaní

maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen

veľkým prekvapením, že najväčší záujem

s penetráciou v mimosezónnych mesiacoch

predalo takmer 15 miliónov litrov zmrzliny

o zmrzlinu je počas letných mesiacov (jún

ako sú napríklad január, február alebo

v celkovej hodnote 51,1 milióna EUR. „Ak

- september), kedy sa predá viac ako 70 %

mesiace v závere roka. Zmrzlina ročne

 ŠTRUKTÚRA KUPUJÚCICH ZMRZLINY (%)  Autor: red | Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nieslen | Foto: Pixabay.com

 

Exkluzívni značkoví kupujúci Výhradní kupujúci privátnych značiek Duálni kupujúci

16,0

 AKO ICH JETE (PRIEMERNE POČAS ROKA) MALÉ BALENIA ZMRZLÍN / ZMRZLINY NA DRIEVKU? (%)

 AKO ČASTO JETE RODINNÉ BALENIA ZMRZLÍN? (%)

   

    

2-krát týždenne a viac 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne a menej často neuvedené

0,8 3,5 7,3

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

0,6 0,9

3,5

9,1

15,0

21,7 69,0 21,8 13,7 Zdroj: GfK

40

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

12,4


PRESENT

priláka k nákupom „na doma“ takmer

kusov. V rebríčku piatich najpredávanejších

nakupuje v akcii aj mimo nej. Výhradní

90 % spotrebiteľov. Za posledných 12

príchutí zmrzlín ešte nájdeme variantu

akcioví kupujúci tvoria iba 9 % z celkového

mesiacov (apríl 2015 - marec 2016) sme

čokoládovú, tvarohovú a smotanovú

počtu kupujúcich zmrzliny. Aj napriek tomu,

intenzitu nákupov posilnili. Množstvo, ktoré

(viz tabuľka). „Okrem spomenutých

že sa priemerná akciová cena postupne

si dávame do košíka sa síce výraznejšie

stálic na trhu zmrzlín na obľube rastú

v priebehu periód zvyšovala, stále dokážu

nezmenilo, v porovnaní s predchádzajúcou

aj nové netradičné príchute. Príkladom

akcie generovať väčší nákupný košík.

periódou sme však zmrzlinu nakupovali

môže byť príchuť čiernych ríbezlí alebo

Nákup počas akcie je takmer o pätinu väčší

častejšie. Zmrzlinu na domácu spotrebu

exotického acai, ovocia fialovej farby

ako za štandardných podmienok,“ hovorí

zvykneme nakupovať v priemere 12× za

pôvodom z Brazílie. Okrem vocných

A. Kissová a dopĺňa: „Väčším lákadlom

rok,“ dopĺňa Anna Kissová, Client Service

pochúťok môžeme ochutnať aj zmrzlinu

v kategórii zmrzliny na domácu spotrebu

Team Leader, spotrebiteľský panel GfK

s príchuťou brownies či mascarpone

sú vlastné značky maloobchodných

a dodáva: „Vyššiu frekvenciu nakupovania

alebo zmrzlinu s nádychom alkoholu

reťazcov. Cenovo sa pohybujú pod úrovňou

kategórie majú domácnosti bez detí, resp.

ako na príklad bourbon,“ hovorí N.

trhového priemeru kategórie a približne dve

s dospelými členmi. Naopak, najviac počas

Chalupská. Pre obchodníkov, ktorí chcú

pätiny pod cenami značkových výrobkov.

jedného nákupu nakúpia rodiny s deťmi

experimentovať je tu „dlhý chvost“ ponuky

Exkluzívni kupujúci značiek a privátnych

v školskom veku.“

(Long Tail, pojem ktorý spopularizoval

značiek sú pomerne vyrovnané skupiny

Chris Anderson) a s ním príchute tradičné

z pohľadu počtu kupujúcich domácností.

ako maková, orechová, pistáciová, ďalej

Najväčšiu skupinu kategórie však tvoria

príchute známych cukroviniek ako sú

tzv. duálni kupujúci (69 %), t.j. tí ktorí

„ferrero“, „oreo“ alebo „tribit“. Napokon

nakupujú ako značkové výrobky, tak aj

Zaujímavé je porovnanie rôznych príchutí

hitom sú exotické chute ako slaninová,

privátne značky.“

zmrzliny. Prvú priečku podľa Nielsen

pivová a netradičné posypy, najmä pri

neohrozene drží vanilková príchuť, ktorú

ambulantnom predaji a v gastronómii.

DLHÝ CHVOST PRÍCHUTÍ

zmrzliny, ale práve v letnom období vo

zákazníkov. Za obdobie od mája 2015 do apríla 2016 sa predalo zmrzliny tejto

V celoročnom priemere síce 70% nákupov domácností tvoria rodinné balenia

si kúpi necelá štvrtina slovenských

ROZHODUJE CENA? NIE VŽDY

väčšej miere siahneme po „kornútkových“ a „paličkových“ zmrzlinách, tzn. menších

príchute vyše 17 miliónov kusov, čo je o 3,3 milióny kusov viac

„Akcie vyskúša ročne 75% kupujúcich

jednoporciových impulzných baleniach.

ako v období

kategórie zmrzlín. Väčšia časť domácností

Podľa MEDIAN SK jedlo za posledných 12

máj 2014 -

mesiacov rodinné balenia zmrzlín 48,4 %

apríl 2015.

opýtaných a malé balenia / na drievku 47 % respondentov.

S odstupom ako v predanej hodnote tak v počte predaných kusoch sa

CLICK&COLLECT SKRINKY S KONTROLOVANOU TEPLOTOU

drží jahodová príchuť, ktoré sa za už spomínané obdobie predalo 5,2 milióna

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA ZMRZLINY V SR SLOVENSKO ZMRZLINY CELKOM VANILKA JAHODA ČOKOLÁDA TVAROH SMOTANA

Reťazce Waitrose a ASDA uvádzajú

Hodnota predaja 1 000 EUR

Predané kusy v 1 000

máj/2014apr/2015 42763 6713 2304 2168 1234 1346

máj/2014apr/2015 60924 13950 3725 3886 2499 2501

máj/2015apr/2016 51837 8747 3063 2621 1469 1435

máj/2015apr/2016 72327 17253 5259 5062 3129 2596

do praxe samoobslužné odberné miesta, boxy, ktoré majú kontrolovanú teplotu. Tovar, vrátane chladeného, objednaný cez internet, čaká v boxoch na vyzdvihnutie. Waitrose posiela svojim zákazníkom SMS s PINom, ktorý použijú na otvorenie svojej skrinky s nákupom. Skrinky ASDA je možné aktivovať pomocou aplikácie cez smartfón naskenovaním QR kódu.

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené)

Zdroj: Clickz.com

41


PRODUCT

ANTIPERSPIRANTY TVORIA UŽ 60 % KATEGÓRIE Guľôčkové dezodoranty sú na ústupe, naopak stále lepšie sa darí sprejovým antiperspirantom. Pätina spotrebiteľov však vyhľadáva výhradne produkty v akcii. Primárne miesta nákupu prostriedkov proti poteniu zostávajú drogérie a hypermarkety.

 PRI AKEJ PRÍLEŽITOSTI POUŽÍVATE DÁMSKE DEZODORANTY / PROSTRIEDKY PROTI POTENIU?  inokedy  pravidelne bez ohľadu na okolnosti  pri spoločenských udalostiach  pri športovaní / pri zvýšenej fyzickej aktivite  v teplých mesiacoch / v lete  neuvedené

1,0 0,1 7,8

2,8 4,5

predaj podľa toho, komu sú dezodoranty

31,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

určené, víťazia dámske produkty nad pánskymi pomerom 55:45“. Celkovo slovenskému trhu s dezodorantov a antiperspirantov dominujú značky (v abecednom poradí): Adidas, Dove, Nivea, Old Spice, Rexona.

 AKÝ TYP DÁMSKEHO DEZODORANTU / PROSTRIEDKU PROTI POTENIU POUŽÍVATE? (%)     

aerosól sprej pevný dezodorant s guľôčkou ostatné neuvedené

3,7

0,6

JEDNA PÄTINA NÁKUPOV VÝHRADNE V AKCII 6 Z 10 NAKÚPENÝCH VÝROBKOV JE VO FORME SPREJA

15,3

„Bežná domácnosť si za obdobie apríl 2015 marec 2016 kúpila dezodorant v priemere každý

21,2

druhý mesiac. Viac ako tri štvrtiny z kupujúcich Slovenskí zákazníci za posledných dvanásť

dezodorantov nakupuje dezodoranty v spreji,

mesiacov minuli za dezodoranty a prostriedky

2/5 z kupujúcich nakupujú tzv. tuhé dezodoranty

obmedzujúce potenie takmer 32 miliónov

(stick) a s najnižšou frekvenciou nakupuje viac

eur a zvýšili ich spotrebu o 5,3%. Dokazujú

ako tretina kupujúcich guľôčkový dezodorant

to aktuálne čísla z trhu monitorovaného

(roll-on),“ uvádza Veronika Némethová, Senior

spoločnosťou Nielsen. Medziročné tempo rastu

Consultant, spotrebiteľský panel GfK a dopĺňa:

kategórie dosiahlo v apríli v hodnote 3,5%

„Pri nákupoch dezodorantov sú takisto

(pozn.: období máj 2015 - apríl 2016). Celkovo

dôležité nákupy v akcii, polovica výdavkov na

tak boli za posledných dvanásť mesiacov na

dezodoranty bola minutá na akciové produkty.

slovenských zaznamenané predaja vo výške

Ak sa pozrieme na kupujúcich podľa toho, ako

31,9 milióna EUR, čo v prepočte na jednotky

nakupujú v akcii, tak vidíme, že jedna pätina

kusov dezodorantov a antiperspirantov

kupujúcich dezodorantov si kupuje produkt

predstavuje 11,7 miliónov výrobkov.

výhradne v akcii. Pre nákupy dezodorantov sú

9,5 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

 PRI AKEJ PRÍLEŽITOSTI POUŽÍVATE PÁNSKE DEZODORANTY / PROSTRIEDKY PROTI POTENIU? (%)  inokedy  pravidelne bez ohľadu na okolnosti  pri spoločenských udalostiach  pri športovaní / pri zvýšenej fyzickej aktivite  v teplých mesiacoch / v lete  neuvedené

1,4

0,2

24,3

7,4

4,2

dôležité hypermarkety aj drogérie.“

Autor: Red | Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nieslen | Foto: health.howstuffworks.com

„V posledných rokoch sledujeme vzrastajúci

5,2

obľúbenosť antiperspirantov, ktoré v kategórii

Agentúra MEDIAN SK skúmala používanie

získavajú už 60 % podiel,“ hovorí Michal

dezodorantov, prostriedkov proti poteniu

Elšík, konzultant spoločnosti Nielsen

u mužov a žien. Muži deklarovali používanie

a dodáva: „Šesť z desiatich výrobkov kúpia

týchto produktov na úrovni 35,2 % kladných

zákazníci vo forme spreja, na druhom mieste

odpovedí, ženy o čosi viac, 41,0 kladných

v obľúbenosti sú tuhé deodoranty, ktoré

odpovedí.

dosahujú 17 % podiel. Ak by sme hodnotili

 HODNOTA PREDAJA PROSTRIEDKOV PROTI POTENIU V 1000 EUR MAT-1 KATEGÓRIA CELKOM * MUŽSKÉ * ŽENSKÉ DEZODORANTY ANTIPERSPIRANTY

MAT 30 915 14 023 16 686 13 126 17 374

Medziročná zmena % 31 983 14 799 16 996 12 132 19 440

+3,5 +5,5% +1,9% -7,6% +11,9%

Zdroj: Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje na celom trhu a v drogériách v SR (Metro vylúčené), MAT apríl 2016, MAT -1 apríl 2015

42

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

 AKÝ TYP PÁNSKEHO DEZODORANTU / PROSTRIEDKU PROTI POTENIU POUŽÍVATE? (%) DEZODORANTY / PROSTRIEDKY PROTI POTENIU? (%)     

aerosól sprej pevný dezodorant s guľôčkou ostatné neuvedené

3,7 0,3

10,2

9,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

18,2


PRODUCT

NOVÉ MODELY CITROËN SPACETOURER A PEUGEOT TRAVELLER

AUTÁ PRE PREDSEDNÍCTVO Pozoruhodný sponzorský dar spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia významne prispeje k logistickému zabezpečeniu a kvalite prepravy delegácií, ktoré do Bratislavy prídu počas predsedníctva v druhej polovici tohto roku. Keď odovzdanie prebehlo na pôde ministerstva obrany, nuž nie len pre to, že tu budú mať dostatočné priestory na parkovanie. Ministerstvo sa na celej operácii podieľa aj tým, že spomedzi profesionálnych vojakov kvalitných vodičov pre tieto autá.

ŠPIČKOVÉ VO SVOJEJ TRIEDE Cena jedného vozidla je takmer 45 000 €. Sú určené pre prepravu VIP klientely, spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy, majú napríklad klimatizáciu ako v lietadle. Ako uviedol generálny riaditeľ Matúš Paľa, ide

Na nádvorí ministerstva obrany stálo štyridsať vozidiel Citroën SpaceTourer a Peugeot Traveller pekne vyrovnaných ako poriadni vojaci. Generálny riaditeľ Peugeot, Citroën a DS pre Slovensko Matúš Paľa ich práve odovzdával splnomocnencovi vlády SR pre predsedníctvo v Rade EÚ a štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčokovi pre potreby nášho predsedníctva.

o najnovšie modely a túto štyridsiatku sa podarilo zabezpečiť spomedzi prvých, ktoré zišli z výrobných pásov. Citroën SpaceTourer a Peugeot Traveller boli takto slávnostne uvedené na Slovensku, zákazníci si ich už môžu objednávať na náš trh a ku klientom prvé prídu v septembri. Podľa slov Matúša Paľu ide o to najlepšie vo svojej triede. V kategórii vanov je veľká konkurencia, Peugeot Citroën tu nastavuje nový, vyšší etalón. V odborných testoch dostal päť hviezdičiek, mimoriadne vysoko je napríklad hodnotená bezpečnosť cestujúcich, dospelých aj detí. Nová modulárna platforma umožňuje tri dĺžky a tým veľkú flexibilitu vnútorného usporiadania – napríklad aj do podoby mobilnej kancelárie. Iné úžitkové vozidlá prekonáva tiež vyššou nosnosťou, až 1 400 kilogramov. Špičkový je tiež motor s výkonom od 90 do 180 koní. Vozidlá sú určené pre dve cieľové skupiny, Autor: Miloš Nemeček | Zdroj a foto: PSA Peugeot Citroën Slovakia

individuálnych používateľov pre potreby rodiny a ako profesionálne úžitkové vozidlá. Pre náš časopis IN STORE Slovakia a jeho čitateľov sú zaujímavé obe alternatívy, ale predovšetkým tá druhá ako významné obohatenie ponuky úžitkových automobilov. Preto budeme v blízkej budúcnosti o oboch najnovších modeloch Citroën SpaceTourer a Peugeot Traveller podrobnejšie informovať.

43


PRODUCT

ŠPORTOVÉ POTREBY MAJÚ DOBRE NAŠLIAPNUTÉ

regionálne rozdiely v kúpyschopnosti. Všeobecne vnímame on-line aj off-line dve skupiny zákazníkov, ktorých nákupné správanie je ovplyvnené predovšetkým finančnými možnosťami. Prvá skupina zaplatí za kvalitu, ktorú si môže dovoliť a druhá je

Futbalové EURO 2016. Olympiáda v brazílskom Rio de Janeiro. Úspechy Petra Sagana, Richarda Nagyho a Dominiky Cibulkovej. Silnejúci trend outdoorových aktivít a zdravého životného štýlu. Mix týchto ingrediencií nahráva tento rok na smeč predaju športových a voľnočasových potrieb.

ekonomicky tlačená do lacnejších alternatív. Snažíme sa poskytnúť obom skupinám čo najlepší pomer cena/výkon/kvalita.“

ŠPORTU TRIKRÁT ZDAR Športu na Slovensku sa darí. Potvrdzuje to i príchod francúzskej siete Decathlon, ktorá plánuje otvoriť ďalšie pobočky a posilniť e-shop. Podobne na expanziu má chuť i domáci hráč EXIsport. Dobre etablovaná česká sieť Sportisimo je momentálne v hľadáčiku investorov. V tomto roku otvoril svoju ďalšiu prevádzku i Muničák. Ako nám potvrdil J. Gliviak, priestor v Polus City Center v Bratislave si prenajali hlavne preto, aby poskytli zákazníkom komfortné parkovanie. Okrem zvýšeného predaja športových potrieb korelujú veľkolepé športové udalosti a úspechy

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: Eurobarometer, Eurostat, ŠÚ SR, UniCredit Bank | Ilustračné foto: Ultimate Ears UE Roll 2

našich reprezentantov aj so zvýšeným

SME NÁROD LENIVCOV?

neplatí úplne automaticky.

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2006

Ladislav Csengeri, riaditeľ spotrebiteľského

presedia Európania v priemere denne viac ako

panelu SK & CZ spoločnosti GfK pre Slovenskú

6 hodín (312 minút denne, Slováci 321 minút

a Českú republiku: „Najčastejšie si spotrebitelia

a Česi až 386 minút denne), Eurobarometer

objednávajú cez internet odev a športové

z roku 2010 zase ukazuje, že až 34 %

potreby, potom tovar do domácnosti, hračky

európskej populácie zriedka alebo nikdy

a nábytok.“ Podľa prieskumu MEDIAN SK

nevykonáva fyzické cvičenia alebo šport (33 %

kúpilo za ostatných 12 mesiacov športové

Slovákov a 48% Čechov). V Českej republike

odevy 32,4 % respondentov (on-line aj off-line)

pracuje v športe 0,6 % zamestnancov, na

a športovú obuv 41,5 % opýtaných. Pritom

Slovensku 0,5 %. Zamestnanosť v športe

zvyčajne utratili do 35 € (9,6 %) alebo do 65 €

v posledných rokoch rastie vo väčšine krajín

(8,5 %). Zaujímavé je, že nakupujeme najmä

EÚ, v posledných 3 rokoch v priemere o 1,4 %

u špecialistov: športovú obuv kupuje najväčšie

ročne. Neprekvapí, že šport má vyšší podiel

percento oslovených v špecializovaných

na zamestnanosti u mladých ľudí. Vo vekovej

obchodoch (12,5 %).

predajom televízorov.

 AK STE ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV KÚPILI ŠPORTOVÉ ODEVY, AKÚ PEŇAŽNÚ ČIASTKU STE VYDALI?       

do 20 € do 35 € do 65 € do 165 € do 330 € viac ako 330 € neuvedené

0,3

1,5

6,9

0,9 4,7

8,5

kategórií 15-29 má v priemere v EÚ približne dvojnásobný podiel ako v celej populácií - tvorí

„Bázu našich športových zákazníkov, ktorí

1,4 % zamestnanosti v tejto vekovej skupine

kupujú najmä potreby pre paintball a airsoft,

(na Slovensku 0,7 %).

sme si sami vybudovali takpovediac od nuly. Stále sa jej starostlivo venujeme. Vzhľadom k tomu, že dlhodobo ponúkame i prostriedky

ŠPORTOVÉ POTREBY NAKUPUJEME U ŠPECIALISTOV

osobnej sebaobrany, evidujeme rastúci dopyt po tejto kategórii. Pripisujeme to i medializácii nestabilnej bezpečnostnej situácie v EÚ

Údaje Eurostatu hovoria, že v priemere

a potrebe sa chrániť pred hrozbami,“ hovorí

európske domácnosti minú na šport 1,2 %

44

svojich výdavkov. Zdá sa pritom, že s rastúcim

Jozef Gliviak, konateľ spoločnosti ACTION

bohatstvom krajiny rastie aj podiel športu na

SPORTS, s. r. o., ktorá prevádzkuje e-shop

celkových výdavkoch domácností. Najvyšší

a obchody Muničák: „Čo sa týka predajných

podiel, viac ako 2 %, nájdeme vo Švédsku,

kanálov, objem on-line predaja je na úrovni

Fínsku a Veľkej Británii, najmenší naopak

predaja vo všetkých našich kamenných

v najchudobnejších krajinách EÚ – Rumunsku

prevádzkach. Pokrývame ním dopyt tam,

a Bulharsku (len 0,1%). Toto pravidlo však

kde nie sú fyzické obchody. Vidíme značné

9,6 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

 V AKÝCH TYPOCH PREDAJNÍ NAKUPUJETE ŠPORTOVÚ OBUV NAJČASTEJŠIE?     

bazáre butiky obchodné domy secondhandy stánky / tržnice / čínske obchody  supermarkety / hypermarkety  špecializované obchody  značkové predajne

1,2 0,7

7,2

9,6 1,0

12,5 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2016

6,0 4,5


PRODUCT

„Príťažlivosť modelu i20 pre zákazníkov zvyšuje aj najširšia paleta kombinácií farieb.“

DO MESTA I NA VÝLETY Má progresívny dizajn a šesťuholníkovú masku chladiča, ktorá sa už stala charakteristickým prvkom automobilov Hyundai. Táto interpretácia filozofie dizajnu Hyundai, označená ako Fluidic Sculpture 2.0, s čistými

HYUNDAI i20: ODLIŠNÝ VĎAKA DIZAJNU Hyundai i20 Comfort poháňa prepĺňaný trojvalec 1.0 T-GDi. Testovali sme vozidlo vo farbe granátového jablka s perleťovým efektom, oficiálne označenú ako Red Passion. Modelový rad i20 novej generácie prispel k prekonaniu hranice jedného milióna predaných automobilov kórejskej značky v segmente B v Európe. Rad je držiteľom európskeho zlatého volantu 2015 a red dot design awards 2015

a elegantnými líniami, dodávajúcimi automobilu sofistikovaný vzhľad. Oceníte dokonalú

VYROBENÝ PRE ĽUDÍ

kombináciu výkonu a efektivity. Vydajte sa na

vizuálnou a zvukovou výstrahou na akékoľvek

prechádzku po meste alebo choďte na výlet

nechcené vybočenie z jazdného pruhu.

a nechajte vyniknúť jeho jazdné vlastnosti

Elektrický posilňovač riadenia poskytuje väčšiu

Tím ergonómov Hyundai vytvoril funkčné

a ovládateľnosť, ktoré sú optimalizované pre

presnosť pri ovládaní. K dispozícia sú zadné

zoskupenia hlavných ovládacích prvkov ako

európske cesty.

parkovacie senzory a parkovacia kamera, ktoré

ovládacie prvky audiosystému a ventilácie

vám pomôžu zaparkovať aj v úzky priestoroch.

alebo ovládačov elektrických okien,

Príťažlivosť modelu i20 pre zákazníkov

Poteší i navigácia a Systém monitorovania

pre čistý vzhľad kabíny. Celkový dojem

zvyšuje aj najširšia paleta kombinácií farieb

tlaku v pneumatikách (TPMS). Aktuálne

z interiéru je príjemný. Farby interiéru

karosérie a interiéru v segmente B. Ponúka

informácie zo senzorov sa zobrazia priamo na

sú dokonale zosúladené so sedadlami.

4 farebné varianty interiéru a karoséria je na

ukazovateľoch na palubnej doske. Aktuálne

Palubná doska a obloženie dverí vozidla sú

výber v 10 farbách: perleťových (Phantom

informácie zo senzorov sa zobrazia priamo na

vyhotovené z vysoko kvalitného tepelného

Black, Red Passion, Mandarin Orange, Red

riadiacom paneli.

plastu. Po ergonomickej stránke, ale aj po

Passion), metalických (Star Dust, Sleek Silver,

stránke estetickej nie je čo vytknúť.

Cappucino Brown) a pastelových (Baby Elephant, Polar White, Morning Glory).

Snažíte sa zmestiť do auta obrovskú batožinu na výlet? S úplne plochou podlahou batožinového priestoru i20

MOTORIZÁCIA A BEZPEČNOSŤ

s tým nebudete mať žiadny problém. alebo kompletne pre maximálnu flexibilitu

1.0 T-GDi so slabším jednolitrovým motorom

priestoru pre batožinu aj pasažierov.

Autor: Red | Zdroj a foto: Hyundai

Zadné sedadlá môžete sklopiť čiastočne, Pre náš test sme mali k dispozícii motorizáciu s výkonom 74kW (100k). Dostupný je i výkonnejší variant s 88 kW (120 k). S novou generáciou i20 a varovným systémom opustenia jazdného pruhu (LDWS) je jazda bezpečnejšia. Systém upozorní vodiča

45


PUBLICATIONS

VYDAVATEĽSTVO SLOVART Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3, Tel.: +421 (0) 2 49 20 18 00, www.slovart.sk Timothy Samara

Henrieta Moravčíková

GRAFICKÝ DESIGN - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A ZPŮSOBY JEJICH PORUŠOVÁNÍ

ROČENKA SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY Diela zaradené do prvého vydania ročenky sú tým

Vtipná a vyčerpávajúca príručka, ktorá obsahuje mnoho tipov

najlepším z architektonickej produkcie rokov 2014

a príkladov z oblasti grafického dizajnu. Podáva zrozumiteľný

a 2015. Približujú spektrum architektonického myslenia,

a komplexný opis základných zásad typografie, používania

typologickú štruktúru aj topografiu slovenského

farieb a postupov, ktoré vedú k tomu, aby všetky použité

architektonického územia. Súčasťou ročenky sú

prvky tvorili celok. Dáva aj návody, ako pravidlá porušovať

dve úvodné štúdie kriticky reflektujúce slovenskú

bez kompromitujúcich reakcií, aby bolo výsledné dielo ešte

architektonickú realitu z dvoch pohľadov, domáceho

kreatívnejšie, bez zviazanosti zaužívanými postupmi.

a zahraničného, aj súhrn najvýznamnejších podujatí, ocenení a publikácií z oblasti architektúry.

Cena: 24,90 €

Cena: 29,90 €

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O.. – MANAGEMENT PRESS

NAKLADATELSTVÍ KNIHA ZLÍN

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

Tel.: 00420 603 148 508, www.knihazlin.cz

Mostní 5552, 760 01 Zlín,

Tel.: +421 (0) 244 452 048, www.albatrosmedia.sk Petra Horváthová, Jiří Bláha, Andrea Čopíková

Boris Johnson

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - NOVÉ TRENDY

FAKTOR CHURCHILL Autor so svojím charakteristickým vtipom

Dozviete sa o najnovších trendoch v odbore riadenia

a prenikavosťou ponúka podobizeň premiéra, ktorý

ľudských zdrojov, ktoré reflektujú potreby organizácií

nebojácne viedol svoj národ do boja, hoci nenávidel

i skúsenosti autorov. S niektorými z nich sa začínajú

vojnu; muža bojujúceho s depresiami a šušlaním,

organizácia už zoznamovať, napr. S poznatkami

ktorý sa napriek tomu vypracoval na jedného

o generáciách Y a Z, etickými princípmi v riadení

z najväčších rečníkov všetkých čias a najznámejšieho

ľudí či personálnym controllingom. Pozornosť je

žurnalistu svojej éry; a predovšetkým neohrozeného,

venovaná využitiu sociálnych sietí v riadení ľudských

vynaliezavého, odhodlaného velikána, ktorého

zdrojov. Nutné je však rešpektovať konkrétnu situáciu

existencia je najlepším argumentom proti názoru, že

organizácie a jej vonkajšie podmienky.

sebeväčšia osobnosť nemôže zvrátiť beh dejín.

Cena: 19,99 €

Cena: 21,34 €

CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S.R.O. Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel: 00121 905235 859, www.citadella.sk Adam Grant

Ali Almossawi

ORIGINÁLNI - AKO NEPRISPÔSOBIVÍ HÝBU SVETOM

ILUSTROVANÁ KNIHA ZLÝCH ARGUMENTOV - NAUČTE SA STRATENÉMU UMENIU DÁVAŤ VECIAM ZMYSEL

Autor bestselleru Dávať a brať ukazuje, ako môže

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

ktokoľvek rozoznať dobrý nápad, úspešne prezentovať svoj návrh na zlepšenie a všimnúť si príležitosti na

Vtipná príručka vznikla preto, aby internetovému veku

zavedenie zmeny. Táto kniha vám poskytne cenné

priniesla toľko potrebnú dávku logiky starej školy. Nájdete

rady a dodá odvahu, aby ste bojovali za svoje nápady

v nej priliehavé vysvetlenia argumentačných omylov

a zlepšili svet okolo seba. Neprispôsobiví jedinci, ktorí

strašiak, šikmá plocha, ad hominem a iných obvyklých

vďaka svojej originalite a boju za inovatívne zmeny

pokusov o argumentáciu, ktoré sú v skutočnosti chybné –

dodávajú ekonomike nové impulzy.

a tiež nádherne nakreslený zverinec so zvieratami, ktoré sa (rozkošne) dopúšťajú všetkých logických faux pas.

Cena: 13,90 €

46

Cena: 7,49 €


(kp)


(kp)

Profile for IN STORE Slovakia

In store slovakia jun 2016  

IN STORE Slovakia jun 2016

In store slovakia jun 2016  

IN STORE Slovakia jun 2016

Advertisement