Page 1

Disseny i construcció d’un Furby Kilian González Corona i Alex Santacruz Corredera 12/01/2010


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

1. Introducció ...................................................................................................... 4 2. Descripció d’un Furby ..................................................................................... 5 3. Sistema PICAXE ............................................................................................ 6 3.1 El microcontrolador .......................................................................................................... 6 3.2 Entrades i sortides ........................................................................................................... 7 3.3 Transferir el programa..................................................................................................... 7

4. Disseny del Furby........................................................................................... 8 4.1 Parts del Furby ................................................................................................................. 8 4.2 Placa PICAXE .................................................................................................................. 9 4.2.1. El programador ........................................................................................................ 9 4.2.2. Entrades i sortides................................................................................................. 10 4.2.3 El PCB de la ciber-mascota .................................................................................. 11 4.3. Components .................................................................................................................. 12 4.3.1. Sortides ................................................................................................................... 12 4.3.1.1. Els LEDs .............................................................................................................. 12 4.3.1.2. L’altaveu o brunzidor ......................................................................................... 13 4.3.1.3. El servomotor ...................................................................................................... 14 4.3.2. Entrades .................................................................................................................. 14 4.3.2.1. Els interruptors.................................................................................................... 14 4.3.2.2.La LDR .................................................................................................................. 15 4.3.3. Elements adicionals .................................................................................................. 16 4.3.3.1. La bateria............................................................................................................. 16 4.3.3.2. Termoretractil i cinta aïllant .............................................................................. 17 4.3.3.3.Soldador i estany................................................................................................. 17 4.3.3.4.Cables ................................................................................................................... 18 4.3.3.5.Peluix..................................................................................................................... 18 4.4. Material: .......................................................................................................................... 19

2


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.5 Pressupost ...................................................................................................................... 20

5. Montatge de la mascota ............................................................................... 21 5.1 Montatge de la placa ..................................................................................................... 21 5.2 Montatge del ninot ......................................................................................................... 21

6. Programació ................................................................................................. 28 6.1 Comprovant el nostre circuit ........................................................................................ 28 6.2 El programa .................................................................................................................... 30 6.2.1 Organigrama............................................................................................................ 31 6.2.2 Basic ......................................................................................................................... 32

7. Conclusions .................................................................................................. 36 8. Bibliografia.................................................................................................... 37 9. Annexos ....................................................................................................... 38

3


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

1. Introducció Nosaltres no volíem fer el treball de recerca sobre alguna cosa que només fos teòric y que la part pràctica fossin entrevistes, enquestes, etc.

Volíem fer

alguna cosa més pràctica que no es tornes molt pesat i després de que ens donessin algunes idees per al treball de recerca finalment ens vam decidir fer un Furby, es a dir, un ninot interactiu. Malgrat que això es més bé un treball tecnològic i nosaltres som de la modalitat de batxillerat científic. Teníem moltes idees pel ninot però havien de ser d’acord a les nostres limitacions. Volíem que el ninot s’anés a dormir quan no hi hagués llum, que si l’encensessin els ulls, que se li mogués la cua, que reproduís la nostra veu música i alguns acudits.

Per tot això teníem que fer una placa amb un

microcontrolador que ens ho permetés fer. Amb això també volíem aprendre alguna cosa de programació, sobretot amb BASIC que l’única cosa que vam fer de programació va ser amb organigrama i no va ser gran cosa. I també aprendre una mica sobre microcontroladors Finalment el nostre ninot no ha pogut fer tot el que volíem fer. Primer de tot, no vam fer nosaltres mateixos la placa pel cert grau de dificultat que tenia sumat a la nostra inexperiència i finalment vam optar per agafar una placa ja construïda. Tampoc vam poder fer que el ninot reproduís la nostra veu o música polifònica (mes d’un to a la vegada) i vam optar per posar sons monofònics que això si que ho permetia. Totes les demes idees si que vam aconseguir fer-les i així es el nostre ninot.

4


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

2. Descripció d’un Furby Un Furby és una joguina electrònica fabricat per Tiger Electronics (subsidiària de Hasbro), i va ser un d'aquestes joguines que tots els nens volien tenir durant el breu període de temps posterior al seu llançament en 1998. Per la seva aparença, un Furby és un híbrid entre ratolí, gat, ratapinyada, i mussol. L'atracció que ofereix és la seva aparent «intel·ligència» i capacitat d'aprenentatge al millorar les seves facultats per a parlar També pot comunicarse via un port infraroig. Els Furbys comencen parlant únicament en “Furbish”, un idioma compost de poques paraules, síl·labes simples i sons varis, però està programat per a parlar cada vegada menys Furbish i més l’ idioma del país en el qual s’ha distribuït. Un Furby està compostos pels sensors externs (i per tant els estímuls que podem fer arribar al Furby) els quals són: emissor i receptor d'infrarojos, detector d'inversió (Furby de cap per avall), llengua (pulsació al donar-li de menjar), esquena i panxa (polsadors de pressió) i micròfon simple (per a escoltar sorolls). En definitiva un Furby és una mascota emototrónica, és a dir, un ninot que combina tecnologia robòtica amb reaccions i moviments lo més realistes possibles.

Imatge 1. Furby Comercial

5


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

3. Sistema PICAXE Els microcontroladors utilitzats en dispositius tals com el Furby poden ser difícils de programar, ja que generalment utilitzen un llenguatge de programació molt complex el qual pot ser molt difícil d'aprendre. El sistema PICAXE permet una programació de microcontroladors molt més senzilla. La seqüència de control pot dibuixar-se (i simular-se) en l'ordinador com un organigrama, o escriure's en un senzill llenguatge de programació anomenat BASIC.

Els programes es dibuixen com organigrames o s'escriuen com llistats de comandos BASIC. 3.1 El microcontrolador El microcontrolador és sovint descrit com un “ordinador en un xip”. El mateix es pot utilitzar com “cervell electrònic” per a controlar productes, joguines o màquines. El microcontrolador és un circuit integrat (xip)

que

conté

emmagatzemar

memòria

(per

a

programes),

un

processador (per a processar i portar a

Imatge 2. Diversos Microcontroladors

terme els programes) i pins d'entrada/sortida (per a connectar interruptors, sensors, i dispositius de sortida tals com motors). Els microcontroladors es compren en “blanc” (buits) i després es programen amb un programa específic de control. Aquest programa és primer escrit en un ordinador i després “descarregat” en el xip del microcontrolador. Una vegada programat, el microcontrolador s'insereix dintre d'un producte per a fer al producte més intel·ligent i fàcil d'utilitzar. Algunes de les aplicacions que utilitzen microcontroladors inclouen artefactes domèstics, sistemes d'alarma, equip mèdic, subsistemes d'automòbils i equip electrònic d'instrumentació. Alguns automòbils moderns contenen més de trenta microcontroladors utilitzats en una àmplia varietat de subsistemes des del control del motor fins al tancament a control remot. 6


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

Els microcontroladors s'utilitzen com “cervell” en els circuits electrònics. Aquests circuits electrònics es representen sovint gràficament com “diagrames de blocs”. Per exemple, per a un forn microones, es podria dibuixar un diagrama de blocs de la següent manera:

Imatge 3. Esquema funcionament microcontrolador

3.2 Entrades i sortides

Entrades o Inputs  Sensors (o transductors) electrònics o mecànics que prenen els senyals (en forma de temperatura, pressió, etc.) del món físic i les converteixen en senyals de corrent o voltatge. Sortides o Outputs  Actuadors o altres dispositius (també transductors) que converteixen els senyals de corrent o voltatge en senyals físicament útils

3.3 Transferir el programa El microcontrolador PICAXE es programa connectant un cable des del port sèrie de l'ordinador a un connector en el circuit imprès a un costat del microcontrolador.

Aquest

connector

es

connecta

a

dues

potes

del

microcontrolador i a la connexió de 0 V des de la bateria. Això permet que l'ordinador i el microcontrolador “parlin” per a permetre la descàrrega d'un nou programa

en

la

memòria

del

microcontrolador.

El connector i el circuit d'interfase s'inclouen en tot circuit imprès dissenyat per a utilitzar-se amb el microcontrolador PICAXE. Això permet reprogramar al microcontrolador sense treure el xip del circuit imprès. 7


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4. Disseny del Furby El nostre Furby esta dissenyat per un programa dit PICAXE que utilitza un llenguatge BASIC molt senzill de programar per a estudiants com nosaltres mitjançant un connector al port sèrie del ordinador i un software gratuït de programació. El microcontrolador que utilitza PICAXE és un chip (normalment anomenat com un ordinador en un chip). El nostre microcontrolador es el anomenat PICAXE-18X que conté unitats processadores, entrades (5) i sortides (8) ell mateix. Vam triar aquest model de microcontrolador ja que era el que posseïa la quantitat de entrades i sortides requerides per les funcions que duria a terme el Furby, és a dir, sis sortides pels LEDs (dos verds i quatre vermells) que farien la funció dels ulls il·luminant-se quan fos necessari, una pel servomotor que faria possible que la cua es mogués i una darrera sortida pel brunzidor que farà un sorollet, i quatre entrades, tres pels polsadors que activarien en un cas, els LEDs “oculars”, en un altre el servomotor i en un altre el brunzidor que emetrà una mena de xisclet, i finalment una entrada per a la LDR que s’activarà quan hi hagi llum suficient i així encendrà els dos LEDs verds.

4.1 Parts del Furby Número entrades

Elements

1

Polsador 1

2

Polsador 2

3

Polsador 3

0

LDR

Número sortides 2

LED 1

3

LED 2

4

LED 3

5

LED 4

8


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

6

LED 5

7

LED 6

1

Servomotor

0

Brunzidor

4.2 Placa PICAXE

Tot i que el chip duu a terme totes les funcions necessàries per a que el Furby executi la programació desitjada, el microcontrolador s’ha de muntar sobre un tauler electrònic, aquest tauler pot estar dissenyat per un mateix mitjançant un circuit imprès o, en un altre cas, utilitzar el tauler tutorial que ja ve inclòs. 4.2.1. El programador

La placa incorpora un cable que permet connectar-la al ordinador per poder transferir el programa escrit amb el software gratuït de PICAXE en Basic per a que el ninot dugui a terme els comandos escrits.

Imatge 4. Placa dibuixada

Imatge 5. Placa real

9


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.2.2. Entrades i sortides

Com ja em dit amb anterioritat, el nostre microcontrolador PICAXE consta de vuit sortides: l’altaveu o brunzidor que emetrà un so, un servomotor encarregat de moure la cua i sis leds amb la funció de encendre els ulls situats a les sortides (output): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 respectivament; i de quatre entrades: LDR que transmetrà si hi ha llum o no i tres interruptors de final de carrera amb diferents funcions situats a les entrades (input): 0, 1, 2 i 3 respectivament.

Imatge 6. Microcontrolador Picaxe amb entrades i sortides

Imatge 7. Processament de dades executat pel microcontrolador

10


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.2.3 El PCB de la ciber-mascota

La placa on es troben el microcontrolador, les resistencies, etc. Es el que anomenem PCB aquí és on, també, soldem els cables als pins (mascles i femelles segons l’element a soldar). La placa consta d’una pel·lícula resistent al estany per fer més senzill el procés (la

pel·lícula

és

la

capa

verda

que

Imatge 8. Placa dissenyada amb crocodile

11

protegeix

les

pistes).


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.3. Components

Primer començarem parlant de les sortides del nostre Furby: 4.3.1. Sortides

4.3.1.1. Els LEDs Un Díode Emissor de Llum (LED) és un component electrònic que emet llum quan el corrent passa a través d'ell. Un LED és un tipus de díode especial. Un díode és un component que només permet el flux de corrent en una adreça. Per tant a l'utilitzar un díode, el mateix ha d'estar connectat en l'adreça correcta. La pota positiva (ànode) d'un LED és més llarga que la pota negativa. La pota negativa també posseïx un extrem pla en la coberta plàstica del LED. Imatge 9 i 10. Esquema d’un LED

Els LEDs s'utilitzen principalment com llums indicadores. Els LEDs vermells i verds s'utilitzen electrònics

comunament tals

com

en

artefactes

televisors

per

a

mostrar si el televisor està encès o si aquesta en la manera stand-by (en espera). Els LEDs estan disponibles en una varietat de colors diferents, incloent vermell, groc, verd i blau. Existeixen també LEDs ultra-brillants, els quals s'utilitzen en llums de seguretat tals com les llums 12


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

intermitents utilitzades en bicicletes. Els LEDs infrarojos produïxen una llum infraroja que no és visible a l'ull humà però que pot utilitzar-se en dispositius tals com comandaments a distància d'equip de video.

4.3.1.2. L’altaveu o brunzidor Un zumbador és un mini-altaveu que emet sons. Els sons poden variar alternant les senyals suministrades pel microcontrolador.

Normalment s’utilitzen per emetre un petit senyal auditiu al usuari. Per exemple a les maquines expenedores al polsar un botó o a les targetes de felicitacions per emetre la melodia.

Imatge 11 i 12. Esquema d’un brunzidor

13


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.3.1.3. El servomotor Un servomotor (conegut generalment com servo) és un dispositiu que té la capacitat de situar-se en qualsevol posició dintre del seu rang d'operació, i de mantenir-se estable en aquesta posició. Està format per un motor de corrent continu, una caixa reductora i un circuit de control, i el seu marge de funcionament

generalment

és

de

menys

d'una

volta

completa.

Imatge 13. Servomotor + esquema

A continuació inclourem les entrades: 4.3.2. Entrades

4.3.2.1. Els interruptors Un sensor digital és simplement un sensor del tipus “interruptor”, el qual només pot estar en dues posicions: encès o apagat. Els interruptors són components electrònics que detecten moviment. Existeix una gran varietat d'interruptors diferents. Per exemple: interruptors de botó de pressió que

14

Imatge 14. Interruptor final de carrera


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

detecten quan el botó ha estat oprimit micro-interruptors amb palanquetes llargues que detecten petits moviments, interruptors de nivell que detecten sacsejades, interruptors de llengüeta que detecten el moviment d'un imant. Imatge 15. Esquema polsador

Els

interruptors

de

botó

de

pressió

s'utilitzen comunament en dispositius tals com

teclats.

Els

micro-interruptors

s'utilitzen en alarmes contra robatoris per a detectar si s'ha llevat la coberta de la caixa de l'alarma. Els interruptors de llengüeta

s'utilitzen

per

a

detectar

l'obertura de portes i finestres, i els interruptors de nivell s'utilitzen sovint per a detectar moviment en dispositius tals com joguines i alarmes.

4.3.2.2.La LDR Una fotoresistència és un tipus especial de resistència la qual reacciona a canvis en el nivell

de

llum.

La

resistència

de

la

fotoresistència canvia a mesura que varia la quantitat de llum que incideix sobre la via del dispositiu. Això permet als circuits electrònics amidar canvis en el nivell de llum. Imatge 16. Esquema LDR

15


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

Les fotoresistències s'utilitzen en els llums automàtics de les carreteres per a encendre-les durant la nit i apagar-les durant el dia. També s'utilitzen en moltes alarmes i joguines per a amidar nivells de llum. La fotoresistència és un sensor del tipus analògic. Un sensor analògic amida un senyal continu tal com llum, temperatura o posició (en comptes d'un senyal digital d'encès/apagat com és el cas d'un interruptor). El sensor analògic proveïx com senyal un voltatge variable.

Imatge 17. Il·lustració LDR

4.3.3. Elements adicionals

4.3.3.1. La bateria Una bateria és una font d'energia elèctrica. És una font de potència portàtil. Les bateries tenen químics que emmagatzemen energia. Al connectarles a un circuit aquesta energia química es converteix en energia elèctrica que pot després alimentar al circuit. Imatge 18. Portapiles

16


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.3.3.2. Termoretractil i cinta aïllant Serveix per protegir les connexions per a que no fagin contacte els pins i es produexi un cortcircuit o més.

Imatge 19 i 20. Termoretràctil (Esquerra) i cinta aïllant (dreta)

4.3.3.3.Soldador i estany El soldador és una eina que s’utilitza per fondre l’estany i així poder unir les connexions amb la placa.

Imatge 21. Soldador d’electrònica

17


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.3.3.4.Cables Serveixen per unir l’element desitjat a la placa.

Imatge 22. Cables diversos

4.3.3.5.Peluix

Imatge 23. Peluix utilitzat

18


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.4. Material:

Nom

Unitats

Microcontrolador PICAXE 18X

1

PICAXE-18 Standard Project Board 1 CHI030 LED 5mm

6

LDR

1

Brunzidor

1

Interruptor final de carrera

3

Cables

-

Pins

-

Peluix

1

19


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4.5 Pressupost

Nom

Unitat

Preu

Total

Microcontrolador PICAXE

1

4€

4€

PICAXE-18 Standard Project Board CHI030

1

8€

8€

LED 5mm

6

0’25€

1’5€

LDR

1

0’40€

0’40€

Brunzidor

1

2€

2€

Interruptor Final de Carrera

3

2’50€

7’5€

Cables

-

-

-

Pins

-

-

-

Peluix

1

1€

1€ 24’40€

IVA 16%

3’9€

TOTAL

28’3€

20


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

5. Montatge de la mascota A continuació explicarem com vam muntar la placa i els seus components:

5.1 Montatge de la placa

Soldar els components sobre la placa o bé a connectant cables és un procés que requereix temps i paciència ja que alguns dels components que vam haver de soldar eren molt petits. A partir d’un soldador

i

amb

petites

quantitats

d’estany,

Imatge 24. Soldador d’electrònica

posteriorment fos amb el soldador, unim uns components a uns altres a partir de cables o, en altres casos, directament a la placa

(PCB).

connexions

Una es

vegada

fetes

protegeixen

les amb

termoretràctil o en el seu defecte cinta aïllant, no sense abans haver comprovat que les connexions són correctes i que per tant es poden donar com valides. (s’ha de tenir en compte que les parts metàl·liques dels components no es toquin entre si per no Imatge 25. Estany

produir un curtcircuit).

5.2 Montatge del ninot

El primer que vam fer va ser triar un peluix que s’adaptés a les característiques i a les idees que nosaltres teníem pensades per les funcions del Furby. En aquest cas vam escollir un peluix de l’esquirol de la pel·lícula Ice Age (l’edat de gel) 21

Imatge 26. Peluix


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

Una vegada escollit: 1. Obrim el peluix per poder introduir els elements Imatge 27 i 28. Obrim el peluix

22


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

2. Buidem el farciment que dona forma al ninot

Imatge 29. Treient el farciment

3. Tallem els ulls per poder treure amb facilitat els leds

Imatge 30. Tallant ulls

23


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

4. Buidem el farciment que hi ha a l’interior dels ulls

Imatge 31. Buidant l’ull

5. Vam haver de treure l’ull de plàstic per poder treure els leds

Imatge 32. Extracció de l’ull de plàstic

24


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

6. Fem un tall a la zona ocular per introduir els leds

Imatge 33. LEDs sortint per la ranura ocular

7. Una vegada introduïts els leds tornem a omplir els ulls amb el farciment i els cosim a la seva zona corresponent Imatge 34. LEDs col·locats

25


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

8. Buidem el nas i introduïm la LDR fins a la punta i la tornem a farcir Imatge 35. LDR sortint per la punta del nas

9. Finalment introduïm tots els elements a dins del ninot, els polsadors als braços i a la panxa i el motor a la cua. Imatge 36. Introducció de tots els elements dins del ninot

26


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

10. Farcim els espais buits necessaris.

Imatge 37. Omplim les parts buides del ninot

11. Cosim l’esquena del ninot i posem el “velcro” adhesiu i deixem l’interruptor fora per poder-lo engegar i aturar.

Imatge 38. Esquena cosida i ninot acabat

27


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

6. Programació A continuació explicarem com programar el nostre Furby correctament seguint les indicacions següents:

6.1 Comprovant el nostre circuit • Primer comprovar que totes les connexions estan ben posades, que els cables estiguin ben soldats i que l’estany no encreui terminals adjacents. • Verificar les connexions de la bateria, que el chip PICAXE estigui ben col·locat. • Verificar que al posar les piles el microcontrolador no comenci a escalfarse, si es així desconnecta immediatament la bateria. Segurament els cables de la bateria estan connectats en sentit invers. • Verificar que els leds funcionin correctament posant el programa següent en el qual els leds hauran d'encendre's i apagar-se cada segon. Si no es així verifiqui que el LED estigui connectat correctament a la placa.

Main: High 2 Wait 1 Low 2 Wait 1 Goto main Provar tots el LEDS. • Verificar amb el següent programa que el brunzidor funciona correctament. Haurà d’emetre 4 sons diferents. Si no ho fa verifiqui que està bé connectat a la placa i no faci contacte amb res.

28


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

Main: Sound 2,(65,100) Sound 2,(78,100) Sound 2,(88,100) Sound 2,(119,100) • Verificar amb el següent programa que els interruptors funcionin correctament. Quan es pressioni l’interruptor s’haurà d’encendre un LED. Si no es així verifiqui que estigui bé soldat a la placa.

Main: If inpunt3 is on the Flash Goto main

Flash: High0 Wait 2 Low 0 Goto main Provar tots els interruptors. • Verificar amb el següent programa que la LDR funcioni correctament. Si la llum està a un valor inferior a 80 els LEDS estaran apagats i en el cas contrari estaran encesos.

Main: readadc 0,b0 if b0<80 then gosub paso1 if b0>80 then gosub paso2

paso1: low 3 low 6 29


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

return

paso2: high 3 high 6 return

6.2 El programa El Furby fará el següent: quan hi hagi llum s’activarà la LDR i per tant els ulls (verds) estaran encesos (sortides 6 i 3) i si no hi ha llum s’apagaran i no funcionarà res del furby. Si polses un interruptor s’activarà un soroll, a l’altre parpadejaran tots els LEDs cada 3 mil·lisegons i si polsem l’altre s’activarà el servomotor i es mourà la cua.

30


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

6.2.1 Organigrama

Ara que el ninot ja està muntat i la placa també i hem verificat que tot funciona correctament procedim a programar-lo. Aquí s’ha d’utilitzar la imaginació perquè cadascun pot fer el que vulgui. Nosaltres hem fet servir tots els components de la placa però no es necessari perquè es pot fer de moltes formes diferents

Imatge 39. Organigrama

Si la entrada 0 (LDR) té un valor menor a 80 el furby estarà “adormit” i se li apagaran tots els leds i els interruptors no aniran. Si la entrada 0 (LDR) té un valor major a 80 les sortides 6 i 7 (LEDS verds) s’activaran i els polsadors també podran ser activats. Si la entrada 1 (polsador 1) s’activa, la sortida 0 (brunzidor) farà 4 sons diferents. Després passarà al següent polsador. Si la entrada 2 (polsador 2) s’activa, la sortida 1(servomotor) que girarà a 100º i després a 200º 5 vegades. Després passarà al següent polsador.

31


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

Si la entrada 6 (polsador 6) s’activa, les sortides 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (LEDS) que s’encendran intermitentment cada 3 mil·lisegons. Després tornarà al principi i començarà tot de nou. Si els polsador no s’activen passen a la següent ordre directament.

6.2.2 Basic Inici: si la entrada 0 (LDR) està desactivada (no rep llum) passi a la subrutina “paso1” i si està activada (rep llum) passi a “paso2” Passo1: les sortides 3 i 6 (LEDS verds) estaran apagats i els polsadors no aniran. Passo2:les sortides 3 i 6 (LEDS verds) estaran encesos i els polsadors activaran una altre subrutina Pulsador1: la sortida 0 (brunzidor) farà 4 sons diferents. Després passarà al següent polsador. Després passarà a la següent ordre Pulsador2: la sortida 1(servomotor) que girarà a 100º i després a 200º 5 vegades amb una pausa de 20 mil·lisegons. Després passarà a la següent ordre Pulsador3: les sortides 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (LEDS) que s’encendran intermitentment cada 3 mil·lisegons. Després tornarà al principi i començarà tot de nou.

'entrada 0 LDR 'entrada 1-2-6 polsadors 'Servomotor des de 80 a 220 'sortida 0 altaveu 'sortida 1 servomotor 'sortida 2-3-4-5-6-7 leds

inici: readadc 0,b0 if b0<80 then gosub paso1 'si la LDR no rep llum passi al "paso1" 32


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

if b0>80 then gosub paso2 'si la LDR rep llum passi al "paso2" return

paso1: low 3 'LED 3 apagat low 6 'LED 6 apagat return

paso2: high 3 'LED 3 encès high 6 'LED 6 encès if pin1=1 then gosub pulsador3 'si el pulsador està activat passi a "pulsador3" if pin2=1 then gosub pulsador2 'si el pulsador està activat passi a "pulsador2" if pin6=1 then gosub pulsador1 'si el pulsador està activat passi a "pulsador1" return

pulsador1: sound 0,(65,100) 'emetre un só sound 0,(78,100) 'emetre un só sound 0,(88,100) 'emetre un só sound 0,(119,100) 'emetre un só return

pulsador2: for b0=0 to 5

'passar per aqui 5 cops

servo 1,100

'moviment del servomotor

pause 200

'pausa de 20 mil·lisegon

33


Disseny i construcció d’un Furby servo 1,200

'moviment del servomotor

pause 200

'pausa de 20 mil·lisegon

next b0

'tornar a b0

Kilian González i Alex Santacruz

return

pulsador3: high 2 'LED 3 encès high 7 'LED 7 encès low 3 'LED 3 apagat low 6 'LED 6 apagat pause 30 'pausa de 3 mil·lisegon high 3 'LED 3 encès high 6 'LED 6 encès low 2 'LED 2 apagat low 7 'LED 7 apagat pause 30 'pausa 3 mil·lisegon high 4 'LED 4 encès high 5 'LED 5 encès low 3 'LED 3 apagat low 6 'LED 6 apagat pause 30 'pausa 3 mil·lisegon high 3 'LED 3 encès high 6 'LED 6 encès low 4 'LED 4 apagat low 5 'LED 5 apagat pause 30 'pausa 3 mil·lisegon high 2 'LED 2 encès

34


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

high 7 'LED 7 encès low 3 'LED 3 apagat low 6 'LED 6 apagat pause 30 'pausa 3 mil·lisegon low 2 'LED 2 apagat low 7 'LED 7 apagat high 6 'LED 6 encès high 3 'LED 3 encès return

35


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

7. Conclusions Hem pogut dur a terme les funcions principals que nosaltres volíem encara que no del tot, ja que la idea d’un Furby es molt més complexa i nosaltres volíem que el ninot “parlés de debò” cosa que no em pogut fer per les limitacions del chip ja que només accepta sons monofònics. La resta d’objectius els hem pogut fer sense masses complicacions com són els LEDs, els polsadors, etc.

Durant el projecte hem pensat en diverses funcions extres del Furby i que millorarien el seu rendiment, com són l’aplicació de infrarojos per fer-lo funcionar a distància o posar-li rodes per moure’l per control remot o com em vist en altres projectes amb les aplicacions de “Morway” que es comuniquessin com fan els Furbys comercials ja sigui lluitant o seguint-se.

En definitiva estem contents amb el resultat obtingut i les aptituds apreses, com han estat: la programació, la soldadura, la importància de les resistències, les connexions a la placa (PCB), el sistema PICAXE, el software Crocodile, utilitzar manuals electrònics, saber trobar informació, em après més sobre components electrònics com són els LEDs, els polsadors, brunzidors, LDR, servomotors... ens em coordinat bé en grup.

36


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

8. Bibliografia • PICAXE Manual 1 o Manual explicatiu de les característiques fonamentals dels diferents tipus de PICAXE • PICAXE Manual 2 o Instruccions de programació • PICAXE Manual 3 o Projecte de ciber-mascota

Adjuntem manuals en format digital (annexos) • PICAXE pàgina oficial: o http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ • Wikipedia o http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada • Google o http://www.google.es

37


Disseny i construcció d’un Furby

Kilian González i Alex Santacruz

9. Annexos o Picaxe Manual 1.pdf o Picaxe Manual 2.pdf o Picaxe Manual 3.pdf

38

Disseny i construcció d'un Furby  

Treball de recerca de Kilian González Corredera i Álex Santacruz Corona

Disseny i construcció d'un Furby  

Treball de recerca de Kilian González Corredera i Álex Santacruz Corona

Advertisement