Cecinestpasuncroquis

Page 1

Untitled-4 3

17/09/2012 11:34:17


Untitled-4 2

17/09/2012 11:27:43


Zoran Srdić Janežič

katalogkranj.indd 1

10/09/2012 18:12:11


katalogkranj.indd 2

10/09/2012 18:12:12


katalogkranj.indd 3

10/09/2012 18:12:13


katalogkranj.indd 4

10/09/2012 18:12:14


katalogkranj.indd 5

10/09/2012 18:12:15


katalogkranj.indd 6

10/09/2012 18:12:16


katalogkranj.indd 7

10/09/2012 18:12:17


katalogkranj.indd 8

10/09/2012 18:12:18


katalogkranj.indd 9

10/09/2012 18:12:20


katalogkranj.indd 10

10/09/2012 18:12:21


katalogkranj.indd 11

10/09/2012 18:12:23


katalogkranj.indd 12

10/09/2012 18:12:24


katalogkranj.indd 13

10/09/2012 18:12:24


katalogkranj.indd 14

10/09/2012 18:12:26


katalogkranj.indd 15

10/09/2012 18:12:27


katalogkranj.indd 16

10/09/2012 18:12:29


katalogkranj.indd 17

10/09/2012 18:12:31


katalogkranj.indd 18

10/09/2012 18:12:32


katalogkranj.indd 19

10/09/2012 18:12:34


katalogkranj.indd 20

10/09/2012 18:12:35


katalogkranj.indd 21

10/09/2012 18:12:37


katalogkranj.indd 22

10/09/2012 18:12:38


katalogkranj.indd 23

10/09/2012 18:12:40


katalogkranj.indd 24

10/09/2012 18:12:42


katalogkranj.indd 25

10/09/2012 18:12:44


katalogkranj.indd 26

10/09/2012 18:12:45


katalogkranj.indd 27

10/09/2012 18:12:47


katalogkranj.indd 28

10/09/2012 18:12:48


katalogkranj.indd 29

10/09/2012 18:12:50


katalogkranj.indd 30

10/09/2012 18:12:51


katalogkranj.indd 31

10/09/2012 18:12:51


katalogkranj.indd 32

10/09/2012 18:12:53


katalogkranj.indd 33

10/09/2012 18:12:54


katalogkranj.indd 34

10/09/2012 18:12:56


katalogkranj.indd 35

10/09/2012 18:12:57


katalogkranj.indd 36

10/09/2012 18:12:59


katalogkranj.indd 37

10/09/2012 18:13:00


katalogkranj.indd 38

10/09/2012 18:13:02


katalogkranj.indd 39

10/09/2012 18:13:04


katalogkranj.indd 40

10/09/2012 18:13:06


katalogkranj.indd 41

10/09/2012 18:13:08


katalogkranj.indd 42

10/09/2012 18:13:10


katalogkranj.indd 43

10/09/2012 18:13:11


katalogkranj.indd 44

10/09/2012 18:13:13


katalogkranj.indd 45

10/09/2012 18:13:15


katalogkranj.indd 46

10/09/2012 18:13:17


katalogkranj.indd 47

10/09/2012 18:13:19


katalogkranj.indd 48

10/09/2012 18:13:21


katalogkranj.indd 49

10/09/2012 18:13:23


katalogkranj.indd 50

10/09/2012 18:13:25


katalogkranj.indd 51

10/09/2012 18:13:27


katalogkranj.indd 52

10/09/2012 18:13:28


katalogkranj.indd 53

10/09/2012 18:13:29


katalogkranj.indd 54

10/09/2012 18:13:31


katalogkranj.indd 55

10/09/2012 18:13:32


katalogkranj.indd 56

10/09/2012 18:13:33


katalogkranj.indd 57

10/09/2012 18:13:34


katalogkranj.indd 58

10/09/2012 18:13:36


katalogkranj.indd 59

10/09/2012 18:13:38


katalogkranj.indd 60

10/09/2012 18:13:40


katalogkranj.indd 61

10/09/2012 18:13:41


katalogkranj.indd 62

10/09/2012 18:13:43


katalogkranj.indd 63

10/09/2012 18:13:44


katalogkranj.indd 64

10/09/2012 18:13:46


katalogkranj.indd 65

10/09/2012 18:13:46


katalogkranj.indd 66

10/09/2012 18:13:48


katalogkranj.indd 67

10/09/2012 18:13:49


katalogkranj.indd 68

10/09/2012 18:13:51


katalogkranj.indd 69

10/09/2012 18:13:53


katalogkranj.indd 70

10/09/2012 18:13:54


katalogkranj.indd 71

10/09/2012 18:13:56


katalogkranj.indd 72

10/09/2012 18:13:58


katalogkranj.indd 73

10/09/2012 18:13:59


katalogkranj.indd 74

10/09/2012 18:14:00


katalogkranj.indd 75

10/09/2012 18:14:01


katalogkranj.indd 76

10/09/2012 18:14:01


katalogkranj.indd 77

10/09/2012 18:14:03


katalogkranj.indd 78

10/09/2012 18:14:04


katalogkranj.indd 79

10/09/2012 18:14:06


katalogkranj.indd 80

10/09/2012 18:14:07


katalogkranj.indd 81

10/09/2012 18:14:08


katalogkranj.indd 82

10/09/2012 18:14:08


katalogkranj.indd 83

10/09/2012 18:14:09


katalogkranj.indd 84

10/09/2012 18:14:10


katalogkranj.indd 85

10/09/2012 18:14:12


katalogkranj.indd 86

10/09/2012 18:14:13


katalogkranj.indd 87

10/09/2012 18:14:15


katalogkranj.indd 88

10/09/2012 18:14:16


katalogkranj.indd 89

10/09/2012 18:14:18


katalogkranj.indd 90

10/09/2012 18:14:18


katalogkranj.indd 91

10/09/2012 18:14:19


katalogkranj.indd 92

10/09/2012 18:14:20


katalogkranj.indd 93

10/09/2012 18:14:21


katalogkranj.indd 94

10/09/2012 18:14:22


katalogkranj.indd 95

10/09/2012 18:14:23


katalogkranj.indd 96

10/09/2012 18:14:25


katalogkranj.indd 97

10/09/2012 18:14:26


katalogkranj.indd 98

10/09/2012 18:14:28


katalogkranj.indd 99

10/09/2012 18:14:29


katalogkranj.indd 100

10/09/2012 18:14:31


katalogkranj.indd 101

10/09/2012 18:14:32


katalogkranj.indd 102

10/09/2012 18:14:34


katalogkranj.indd 103

10/09/2012 18:14:36


katalogkranj.indd 104

10/09/2012 18:14:39


katalogkranj.indd 105

10/09/2012 18:14:40


katalogkranj.indd 106

10/09/2012 18:14:42


katalogkranj.indd 107

10/09/2012 18:14:43


katalogkranj.indd 108

10/09/2012 18:14:45


katalogkranj.indd 109

10/09/2012 18:14:46


katalogkranj.indd 110

10/09/2012 18:14:48


katalogkranj.indd 111

10/09/2012 18:14:49


katalogkranj.indd 112

10/09/2012 18:14:51


katalogkranj.indd 113

10/09/2012 18:14:53


katalogkranj.indd 114

10/09/2012 18:14:55


katalogkranj.indd 115

10/09/2012 18:14:56


katalogkranj.indd 116

10/09/2012 18:14:58


katalogkranj.indd 117

10/09/2012 18:15:00


katalogkranj.indd 118

10/09/2012 18:15:01


katalogkranj.indd 119

10/09/2012 18:15:03


katalogkranj.indd 120

10/09/2012 18:15:04


katalogkranj.indd 121

10/09/2012 18:15:06


katalogkranj.indd 122

10/09/2012 18:15:07


katalogkranj.indd 123

10/09/2012 18:15:09


katalogkranj.indd 124

10/09/2012 18:15:11


katalogkranj.indd 125

10/09/2012 18:15:12


katalogkranj.indd 126

10/09/2012 18:15:14


katalogkranj.indd 127

10/09/2012 18:15:15


katalogkranj.indd 128

10/09/2012 18:15:17


katalogkranj.indd 129

10/09/2012 18:15:18


katalogkranj.indd 130

10/09/2012 18:15:20


katalogkranj.indd 131

10/09/2012 18:15:22


katalogkranj.indd 132

10/09/2012 18:15:23


katalogkranj.indd 133

10/09/2012 18:15:25


katalogkranj.indd 134

10/09/2012 18:15:27


katalogkranj.indd 135

10/09/2012 18:15:28


katalogkranj.indd 136

10/09/2012 18:15:30


katalogkranj.indd 137

10/09/2012 18:15:32


katalogkranj.indd 138

10/09/2012 18:15:33


katalogkranj.indd 139

10/09/2012 18:15:35


katalogkranj.indd 140

10/09/2012 18:15:37


katalogkranj.indd 141

10/09/2012 18:15:38


katalogkranj.indd 142

10/09/2012 18:15:40


katalogkranj.indd 143

10/09/2012 18:15:42


katalogkranj.indd 144

10/09/2012 18:15:43


katalogkranj.indd 145

10/09/2012 18:15:44


katalogkranj.indd 146

10/09/2012 18:15:46


katalogkranj.indd 147

10/09/2012 18:15:48


katalogkranj.indd 148

10/09/2012 18:15:50


katalogkranj.indd 149

10/09/2012 18:15:51


katalogkranj.indd 150

10/09/2012 18:15:53


katalogkranj.indd 151

10/09/2012 18:15:54


katalogkranj.indd 152

10/09/2012 18:15:58


katalogkranj.indd 153

10/09/2012 18:15:59


katalogkranj.indd 154

10/09/2012 18:16:01


katalogkranj.indd 155

10/09/2012 18:16:02


Zoran Srdić Janežič: Ceci n’est pas un croquis knjiga risb

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 74(497.4):929Srdić Janežič Z. SRDIĆ, Zoran Ceci n'est pas un croquis : knjiga risb / Zoran Srdić Janežič. Ljubljana : Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag, 2012 263149568

obseg 156 str. tisk: Bisk tisk naklada 300 Založnik: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag Koproducent projekta; Kulturno-umetniško društvo Kranj Publikacija je nastala s pomočjo oddelka za družbene javne službe mestne občine Kranj september 2012

katalogkranj.indd 156

10/09/2012 18:16:02


Untitled-4 3

17/09/2012 11:27:44


Untitled-4 2

17/09/2012 11:34:17