Revista Les Alzines 2010

Page 1

REVISTA Nº 45 JULIOL 2010

Festa Esportiva: Willy Fog i la volta al món en 80 dies  Institució 2.0 Innovant amb 2.0, cap a l'excel·lència educativa

 Noves Metodologies Intel·ligències Múltiples, Treball Cooperatiu

 Projectes solidaris

INSTITUCIÓ INSTITUCIÓ FAMILIAR FAMILIAR D'EDUCACIÓ D'EDUCACIÓ