AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor

Page 1

AI, OUTSOURCING & CLOUD I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EU’S AI LOVPAKKE

OUTSOURCING OG CLOUD

DORA OG IT-TREDJEPARTSRISIKO

PARTNERSKABER OG LEVERANDØRKONTRAKTER

HØR BLANDT ANDRE:

Søren Christian Søndergaard Poulsen, senior director data & analytics, ATP

Thomas Brenøe, direktør for forsikring og digitalisering, Forsikring & Pension

Jan Jans, Jurist, finansiel cybersikkerhed, Finanstilsynet

Jan Ussing Andersen, advokat, partner, Bird & Bird

Line Correll, Koncernjurachef, Legal Director, Commercial Law, Topdanmark

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE: 6 LEKTIONER

InsightFinance i samarbejde med
19. MARTS 2024 • KONFERENCE • KØBENHAVN

AI, OUTSOURCING & CLOUD I DEN FINANSIELLE SEKTOR

På årets AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor får du en opdatering på EU’s AI lovpakke, herunder reguleringen inden for AI, Cloud, Outsourcing, DORA og IT-tredjepartsrisiko. Vi følger op på det sidste års erfaringer og udfordringer og sætter fokus på nogle af de problemstillinger, der er opstået inden for outsourcingkontrakter, organisering, dokumentation, løbende leverandørkontrol, risikostyring og meget mere. Gennem en række praktisk fokuserede og konkrete indlæg får du idéer og viden til, hvordan ressourcerne til implementering og drift anvendes, så kravene mødes bedst muligt.

DU KAN BLANDT ANDET BLIVE KLOGERE PÅ:

• Kommende regulering og Cheat sheets

• DORA & Outsourcing

• IT-tredjepartsrisiko

• Kontraktkrav - mellem IT-tredjepartsudbydere og finansielle enheder

• AI Act

• Regler for tilsynsrammen for kritiske IT-tredjepartsudbydere, når de leverer tjenester til finansielle enheder

• AI & ML – Hvilke muligheder er der nu, og hvilke er på vej?

• DORA som legal Operations

• EU’s AI lovpakke - Hvad betyder det for os i den finansielle sektor?

• Kommende regulering: Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act og Data Act

• Risikovurdering og due diligence

• Løbende leverandør-kontrol

• Partnerskaber og leverandørkontrakter

På konferencen får du en opdatering på den seneste udvikling inden for implementering, outsourcing og kritisk vigtig outsourcing. Glæd dig til en spændende dag med fokus på videndeling, networking og samarbejde.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

Insight Events

MÅLGRUPPE

Konferencen er relevant for jurister, indkøbsansvarlige, complianceansvarlige for outsourcing og andre med interesse i og ansvar for AI, Outsourcing eller indkøb af cloudtjenester i den finansielle sektor.

ADVOKATER: 6 LEKTIONER

Insight Events konference AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor, opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation.

Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

TALERE

Tobias Thygesen

Kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance Finanstilsynet

Søren Christian Søndergaard Poulsen Senior director data & analytics ATP

Lau Normann Jørgensen Partner Bird & Bird

Jan Jans Jurist, finansiel cybersikkerhed Finanstilsynet

Mathias Mølsted Andersen Senior advokat Bird & Bird

Thomas Brenøe

Direktør for forsikring og digitalisering Forsikring & Pension

Rasmus Knappe CTO

Microsoft Denmark

Line Correll

Koncernjurachef, legal director, commercial law

Topdanmark

ORDSTYRER OG TALER

Jan Ussing Andersen advokat, partner Bird & Bird

PROGRAM 19. MARTS 2024

08.30

Velkomst og registrering

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale . Nyd en let morgenbuffet og netværk med de andre deltagere

09.00

09.05

Åbning af konferencen

Nina Meyer, senior project manager, Insight Events

Introduktion ved ordstyreren

Jan Ussing Andersen, advokat, partner, Bird & Bird

REGULERING OG NYT FRA FINANSTILSYNET – AI ACT, DORA OG IT-TREDJEPARTSRISIKO

09.15 AI Act

Tobias Thygesen giver en status på den kommende regulering af kunstig intelligens og på Finanstilsynets arbejde med AI.

Tobias Thygesen, kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance, Finanstilsynet

09.45 Kort pause

09.55

DORA og IT-tredjepartsrisiko

• IT-tredjepartsrisiko

• Krav vedrørende de kontrakter, der indgås mellem IT-tredjepartsudbydere og finansielle enheder

• Regler for tilsynsrammen for kritiske IT-tredjepartsudbydere, når de leverer tjenester til finansielle enheder

Jan Jans, jurist, finansiel cybersikkerhed, Finanstilsynet

10.35

11.00

Netværkspause med forfriskninger

EU’s AI lovpakke – hvad betyder det for os i den finansielle sektor?

Lau Normann Jørgensen, partner, Bird & Bird

11.40 Kort pause

11.50 Regulatorisk opdatering

• Hvor er vi i EU’s regeltsunami?

• Er det alt sammen kun farligt eller, hvor er mulighederne?

• Cheat sheets til at blive superekspert på den kommende lovgivning

Mathias Mølsted Andersen, senior advokat, Bird & Bird

12.30

Frokost og netværk

MULIGHEDERNE MED AI & DORA COMPLIANCE I VENDOR MANAGEMENT

13.20 Perspektiv og Muligheder med AI

• Hvordan kan den finansielle sektor bruge AI?

• Et blik ind i fremtiden - hvad kommer der af spændende ting til den finansielle sektor inden for AI og ML?

Søren Christian Søndergaard Poulsen, senior director data & analytics, ATP

14.00 Netværkspause med forfriskninger

14.30 DORA som legal Operations

• Topdanmark’s erfaringer med at sætte et DORA program op og få det til at være en del af hverdagen

• Hvordan omdanner man de juridiske krav til praktiske handlinger og får dem til at leve i hverdagen

Line Correll, koncernjurachef, legal director, commercial law, Topdanmark

15.10 Kort pause

15.20 De regulatoriske udfordringer

Hør om de regulatoriske udfordringer, og hvad Forsikring & Pension som brancheorganisation arbejder med for at forbedre branchens rammevilkår.

Thomas Brenøe, direktør for forsikring og digitalisering, Forsikring & Pension

16.00 En mulig fremtid for AI i den finansielle sektor

I dette indlæg vil Rasmus tale hvordan han ser udviklingen inden for AI i forhold til den finansielle sektor:

• AI vil øge sikkerheden ved at bruge avancerede algoritmer til at opdage og forhindre svindel, hvidvaskning af penge, cyberangreb og andre former for kriminel aktivitet

• Hjælpe med at overholde de lovgivningsmæssige krav og standarder, som den finansielle sektor er underlagt, ved at overvåge og rapportere om transaktioner, data og processer

• Analysere store mængder af data til forudsigelse af kundernes behov, adfærd og risiko omsat til bedre service og innovative produkter

• Forbedring af kundeservicen ved at bruge chatbots, stemmegenkendelse og naturlig sprogforståelse

• Fremme innovationen i den finansielle sektor ved at skabe nye forretningsmodeller, produkter og services, som kan imødekomme de skiftende behov og forventninger hos kunderne og samfundet.

Rasmus Knappe, CTO, Microsoft Denmark

16.35 Opsummering af dagens emner og learnings ved ordstyrer

Jan Ussing Andersen, advokat, partner, Bird & Bird

16.45

Netværksreception

Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen.

17.30 Konferencen slutter

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor afholdes 19. marts 2024 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

OVERNATNING

Overnatning er er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Scandic Copenhagen for booking af hotelværelser.

PARKERING OG TRANSPORT

Rejser du med offentlig transport, ligger Vesterport St. og Københavns Hovedbanegård i nærheden af Scandic Copenhagen.

Under hotellet finder du betalingsparkeringskælder, der er drevet af Q-Park.

Læs mere her: Scandic Copenhagen parkering

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

PRIS

EARLY BIRD: Tilmelding senest 9. februar 2024: kr. 6.495, -

Tilmelding senest 8. marts 2024: kr. 7.495,Tilmelding efter 8. marts 2024: kr. 7.995,Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior project manager Nina Meyer på telefon 30 55 30 92 og e-mail nina.meyer@insightevents.dk

Insight Events ApS | Silkegade 17, st. | 1113 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

20. marts 2024

FRAUD & IT RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET

22.-23. maj 2024

FINANCIAL COMPLIANCE & LEGAL

3.-4. juni 2024

RISICI I DEN FINANSIELLE SEKTOR

6. juni 2024

DORA – TILSYN, COMPLIANCE OG RISIKO

18.-19. september 2024

CYBERSIKKERHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR

Læs mere på INSIGHTFINANCE.DK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.