Compliance & Legal i den finansielle sektor

Page 1

COMPLIANCE & LEGAL i den finansielle sektor

i samarbejde med InsightFinance InsightLegal ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 13 LEKTIONER
22-23 MAJ 2024 • KONFERENCE • KØBENHAVN

COMPLIANCE & LEGAL I DEN FINANSIELLE SEKTOR

Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis inden for den finansielle sektor. Over to dage får du viden om den nyeste lovgivning og regler, så du kan fungere som virksomhedens værn mod manglende regelefterlevelse.

Programmet er lavet i samarbejde med konferencens ordstyrere Annelise Warrer og Kenneth Ullmann Eenholt samt deltageres ønsker og input. De kompetente og dygtige talere arbejder med compliance & jura til dagligt og kommer fra både store og mindre finansielle institutioner og Finanstilsynet.

Konferencen er din årlige mulighed for sammen med dine kolleger i branchen at blive opdateret på den nyeste lovgivning og direktiver og få indsigt i, hvordan de fortolkes hos henholdsvis tilsyn og hos dine kolleger i andre banker. Compliance & Legal i den finansielle sektor er også konferencen, hvor compliancefolk deler ud af de erfaringer og arbejdsmetoder, som har hjulpet dem.

ÅRETS PROGRAM ER SPRÆNGFYLDT MED VIGTIGE EMNER:

• Ny lovgivning og Finanstilsynets projekter

• Intern Audit og 2nd line

• Operationel design af ny DORA governance

• Produktgodkendelse og produktstyring på investeringsområdet

• Compliancefunktionen – operationel håndtering

• Nyt fra LOPI

• Monitorering og rapportering

• implementering af nyt årshjul

• Hvordan er ESG compliance implementeret hos Jyske Bank?

• Roller og ansvar

• Understanding new sanctions evasion methodologies

• En CEO´s erfaringer med compliance

• Internt samarbejde, herunder 2nd line fokus på compliance og risikostyringsfunktionen

• Samarbejde med og compliance af risikostyringsfunktionen

• Partnerskaber mellem fintech startups og finansielle institutioner – erfaringer, udfordringer og nye muligheder?

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

Insight Events

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

• Bliv opdateret på den seneste regulering og Finanstilsynets projekter

• Få konkret viden om, hvordan dine kolleger i andre virksomheder arbejder med de samme områder og problemstillinger som dig

• Få input til, hvordan compliance arbejder med bæredygtighedsregulering

• Hør hvordan du håndterer compliancefunktionens øgede komplekse områder

• Få en bedre forståelse for samarbejdet mellem Intern Audit og 2nd line

• Hør hvordan du implementerer operationel design af ny DORA governance

• Få viden om produktgodkendelse og produktstyring på investeringsområdet

• Hør hvad LOPI har fokus på i forhold til regulering, compliance og hjælp i form af skabeloner mm.

• Få eksempler på monitorering og rapportering

• Få inspiration til implementering af nyt årshjul

• Hør hvordan andre arbejder med roller og ansvar

• Bliv klogere på, hvordan du håndterer sanktioner og metoder til undgåelse

• En CEO´s erfaringer med og gode råd til værdiskabende compliance

• Hør hvordan du samarbejder med og fører compliance af risikostyringsfunktionen

MÅLGRUPPE

Konferencen Compliance & Legal i den finansielle sektor henvender sig til compliance officer, compliance chef, compliance ansvarlig, compliance specialist, head of compliance, leder af risikostyring og compliance, risikoog compliancekonsulent, leder af informationssikkerhed, AML-ansvarlig, AML koordinator, advokat, jurist, juridisk direktør, juridisk chef, juridisk konsulent, direktionsjurist, COO, CFO, afdelingschef, afdelingsdirektør, funktionsleder, fuldmægtig, senior director, statsaut. revisor, underdirektør og vicedirektør.

ADVOKATER: 13 LEKTIONER

Insight Events konference opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

TALERE

Tobias Thygesen

Kontorchef, kontoret for fintech, betalingstjenester og governance

Finanstilsynet

Anton Lua Nielsen

Vicekontorchef Finanstilsynet

Dorthe Tolborg

Chief compliance officer, member of executive leadership team

Danske Bank

Heidi Hylleborg

Chief compliance officer

Arbejdernes Landsbank

Sarah Louise Aalborg

Head of IT Governance & CISO, IT Tivoli

Trine Lysholt Nørgaard

Head of investor relations and sustainability Jyske Bank

Mette Baden

Head of Danica compliance, FVP

Danica Pension

Camilla Skov

Head of regulatory compliance, Nordic Nets Denmark

Sean Hove

Underdirektør kontor for investorbeskyttelse Finanstilsynet

Louie Vargas

Lead compliance officer Nordea

Jakob Legård Jakobsen Underdirektør Lokale Pengeinstitutter

Fredrik Ohlsson Partner Advisense Denmark

Thomas Krogh Jensen CEO

Copenhagen Fintech

Joachim Bonde Mortensen General counsel spektr

Bo Boisen

Mentor, Copenhagen Fintech

Chief risk officer Nordea

Annelise Warrer

Head of compliance, vicedirektør Nykredit

ORDSTYRERE:

Annelise Warrer

Head of compliance, vicedirektør Nykredit

Kenneth Ullmann Eenholt

Managing director Advisense Denmark

PROGRAM 22. MAJ 2024

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale. Nyd en let morgenanretning og en kop kaffe eller te.

09.00 Åbning af konferencen af Nina Meyer, senior project manager, Insight Events

09.05 Ordstyrer Kenneth Ullmann Eenholt, managing director, Advisense Denmark introducerer dagens program

OPDATERING FRA FINANSTILSYNET

09.10 Nyt fra Finanstilsynet

Ny lovgivning og Finanstilsynets projekter

Tobias Thygesen, kontorchef, kontoret for fintech, betalingstjenester og governance, Finanstilsynet

Anton Lau Nielsen, vicekontorchef, Finanstilsynet

10.00 Netværkspause med forfriskninger

10.25 Produktgodkendelse og produktstyring på investeringsområdet

Finanstilsynet har afsluttet tre inspektioner i 2023 vedrørende produktgodkendelse og produktstyring på investeringsområdet. Finanstilsynet har desuden i 2021 gennemført en større temainspektion på området. Det kan du høre mere om på konferencen, når Sean Hove går på scenen.

Sean Hove, underdirektør, kontor for investorbeskyttelse, Finanstilsynet

11.05 Kort pause

11.15 Nyt fra LOPI

360-graders kig på udfordringer og muligheder i forhold til compliance funktionen.

Jakob Legård Jakobsen, underdirektør, Lokale Pengeinstitutter

12.00 Frokost

13.00 2nd LoD kontroller

Compliance funktionen og compliance framework i betalingsinstitutter med fokus på 2nd LoD kontroller

Camilla Skov, head of regulatory compliance, Nordic, Nets Denmark

13.40 Pause med forfriskninger

14.00 Monitorerings- og informationsforpligtelse

Compliancefunktionens løbende monitorerings- og informationsforpligtelse overfor selskabets direktion og bestyrelse (værdiskabende compliance) kan du blive klogere på, når Mette Baden går på scenen.

Mette Baden, head of Danica compliance, FVP, Danica Pension

14.40 Kort pause

14.55 Operationel design af ny DORA governance

Operationel design af ny DORA governance, herunder input til retvisende implementering. Under indlægget vil Fredrik Ohlsson komme med input fra regulatoriske krav, markedsindsigt på håndtering i nordiske finansielle virksomheder og råd til hvordan man gør, og hvordan man ikke skal gøre med compliant DORA implementering.

Fredrik Ohlsson, partner, Advisense Denmark

15.35 Kort pause

15.40 PANEL: Partnerskaber mellem fintech startups og finansielle institutioner – erfaringer, udfordringer og nye muligheder?

Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech

Joachim Bonde Mortensen, general counsel, spektr

Bo Boisen, mentor i Copenhagen Fintech og chief risk officer, Nordea

16.20 Opsummering og bemærkninger til dagens program ved ordstyrer Kenneth Ullmann Eenholt, managing director, Advisense Denmark

16.30 Netværksreception

Nyd et glas vin og fortsæt dialogen

17.30 Konferencens første dag slutter

PROGRAM 23. MAJ 2024

08.30 Morgenmad

09.00 Ordstyrer Annelise Warrer, head of compliance, vicedirektør, Nykredit introducerer dagens program

09.10 Den rigtige vej til god compliance starter i stenalderen

Du har den og jeg har den, vi har den alle sammen… hjernen og den er dit vigtigste udgangspunkt, når du skal arbejde med compliance. Med viden om hjernen og få enkle virkemidler kan du komme rigtig langt med dit compliance projekt. Det fortæller Sarah mere om i dette indlæg, der med afsæt i den menneskelige evolution og hjernens konstruktion, bevæger sig hen over udfordringerne ved at udarbejde et brugbart rammeværk og til slut giver gode hjernevenlige råd til udrulningen af compliance i din organisation. Når du går hjem har du konkrete anbefalinger til at revidere dine egne processer og politikker samt nogle meget enkle principper, der kan hjælpe dig til at rulle dit rammeværk ud til rigtig levende mennesker.

Sarah Louise Aalborg, Head of IT Governance & CISO, IT, Tivoli

10.00 Netværkspause med forfriskninger

10.25 Compliancefunktionen – operationel håndtering

Hvordan transformeres compliancefunktionen til et koncernperspektiv, herunder hvordan håndteres de større krav som følge af udnævnelse, som er SIFI-institut?

Heidi Hylleborg lægger i oplægget vægt på ny governance, implementering af nyt årshjul, udførelse af kontroller og analyser, opbygning af roller og ansvar i datterselskaber og at styrke compliancefunktionens effektivitet.

Heidi Hylleborg, chief compliance officer, Arbejdernes Landsbank

11.05 Kort pause

11.15 Intern Audit og 2nd line

Der hersker et spændingsfelt mellem 2nd line compliance og 3rd line Intern Audit, hvilket sætter stort fokus på internt samarbejde, roller, ansvar og arbejdsprocesser. I dette indlæg vil Dorthe Tolborg forsøge at gøre os klogere på en retvisende og risikobaseret opbygning af den interne organisation af compliancefunktionen vs. Intern Audit.

Dorthe Tolborg, chief compliance officer, member of executive leadership team, Danske Bank

12.00 Frokost

13.00 The Great escape

Understanding new sanctions evasion methodologies and managing a constantly changing environment.

Louie Vargas, lead compliance officer, Nordea

13.40 Netværkspause med forfriskninger

14.05 Hvordan er ESG compliance implementeret hos Jyske Bank?

Det kan du blive klogere på, når

Trine Lysholt Nørgaard deler Jyske Banks erfaringer på området.

Trine Lysholt Nørgaard, head of investor relations and sustainability, Jyske Bank

14.45 Kort pause

14.55 Samarbejde med og compliance af risikostyringsfunktionen

Hvordan får man et godt samarbejde mellem compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen?

Hvordan laver compliancefunktionen review af den risikoansvarlige og risikostyringsfunktionen? Hør mere i et spændende indlæg med

Annelise Warrer fra Nykredit.

Annelise Warrer, head of compliance, vicedirektør, Nykredit

15.50 Afslutning og opsummering til dagens program ved ordstyrer

Annelise Warrer, head of compliance, vicedirektør, Nykredit

16.00 Konferencen slutter

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen Compliance & Legal i den finansielle sektor afholdes den 22. - 23. maj 2024 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli Hotel & Congress Center

TRANSPORT OG PARKERING

Tivoli Hotel & Congress Center tilbyder sammen med Wakeup Copenhagen et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster. Parkeringshuset administreres af One Park og er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1. Der er direkte adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

PRIS

EARLY BIRD! Tilmelding senest 12. april 2024: kr. 13.495,Tilmelding senest 3. maj 2024: kr. 14.995,Tilmelding efter 3. maj 2024: kr. 15.495, -

Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon 30 55 30 92, e-mail nina.meyer@insightevents.dk

Insight Events ApS , Ørnevej 18, 1. , 2450 København NV, www.insightevents.dk, info@insightevents.dk, +45 35253545, CVR 24240371

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

19. marts 2024

OUTSOURCING & CLOUD I DEN FINANSIELLE SEKTOR

20. marts 2024

FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET

16. april 2024

HVIDVASK ACADEMY

6. juni 2024

DORA – TILSYN, COMPLIANCE OG RISIKO

3. - 4. juni. 2024

RISICI I DEN FINANSIELLE SEKTOR

18.-19. september 2024

CYBERSIKKERHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR

9. - 10. oktober 2024

HVIDVASK & TERRORFINANSIERING Læs mere på INSIGHTEVENTS.DK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.