Hvidvask Academy

Page 1

HVIDVASK ACADEMY

Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for påbud, KYC/ODD, transaktionsmonitorering og sanktioner

InsightFinance InsightLegal
16. APRIL 2024 • KØBENHAVN
samarbejde med
i

HVIDVASK

ACADEMY

Indsigt i nutidens operationelle udfordringer indenfor påbud, KYC/ODD, transaktions-monitorering og sanktioner

På Hvidvask Academy stiller vi skarpt på den operationelle styring og ledelse af hvidvaskområdet. Indholdet af dagen vil omhandle praktisk læring og reaktioner ved tilsynspåbud, KYC/ODD – processer og gode råd til, hvordan effektiv alarmefterforskning kan ske i sin transaktionsmonitorering. Dagen vil desuden fokusere på sanktionsområdet, hvor opsætning af risikorammeværk, operationel sanktionsovervågning og gode råd til, hvordan man sikrer compliance i sin egen sanktionsmonitorering.

I løbet af den spændende dag, vil du blandt andet komme omkring:

• Nyeste viden og indsigt fra førende eksperter

• Best practice og eksempler til, hvordan du lukker et hvidvaskpåbud

• Operationelle værktøjer til, hvordan et godt KYC/ODD-projekt kan forløbe

• Indsigt i markedsstandarder til, hvordan du effektivt efterforsker alarmer

• Indblik i myndighedernes maskinrum på sanktionsområdet

• Opsætning af risikovurdering og governance til retmæssig sanktionsmonitorering

• Detaljeret læring i, hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre

Dagen vil være krydret med deltagelse af førende eksperter fra Advisense, suppleret af gæstetalere fra banker og styrelser. Dagen giver konkrete eksempler og brugbare idéer og værktøjer, som du kan tage med hjem og arbejde videre med. Der vil samtidig være plads til fordybelse af specifikke emner og problemstillinger fra din hverdag.

UNDERVISERNE

FORMÅL

Formålet med Hvidvask Academy er at give dig som AML-medarbejder, der sidder med det daglige, praktiske AML-arbejde en større faglig indsigt og mulighed for at udveksle erfaringer med andre AML-specialister og drøfte faglige problemstillinger med de øvrige deltagere.

MÅLGRUPPE FOR KURSET

Hvidvask Academy er målrettet medarbejdere i AML/CTF-teams, herunder AML-specialister/managere, projektansvarlige, teamledere, analytikere, eksperter, andre relevante fagspecialister på området og compliancemedarbejdere.

Kenneth Ullmann Eenholt Managing director Advisense Denmark

Husam Dakwar AML specialist Advisense Denmark

Chris Kronow Rasmussen Director Advisense Denmark

Jens Langhorn

Undersøgende journalist og vært på DR-serien Pengejægerne

Jesper Fast MRLO

Nordea Nicolai Johnsen, Specialkonsulent Erhvervsstyrelsen

PROGRAM 16. APRIL 2024

08.30 Registrering og morgenmad

09.00 Introduktion til dagen ved Kenneth Ullmann Eenholt, managing director, Advisense Denmark

09.10 Bordet rundt – hvem sidder jeg ved siden af, og hvad forventer jeg af dagen?

09.20 Påbud inden for hvidvaskområdet

• Hvilke påbud afgives inden for hvidvaskområdet?

• Operationelle eksempler på, hvad man skal gøre i sin daglige styring, ledelse og konkrete forslag til påbudslukning

Underviser: Kenneth Eenholt, Managing Director, Advisense Denmark

10.10 Kort pause

10.25 Hvordan får du succes med dit KYC/ODD/EDD-projekt?

Gode råd og konkrete eksempler på, hvordan et bedst mulig KYC/ODD/EDD-projekt kan laves lige fra planlægning til udførelse.

Underviser: Husam Dakwar, AML specialist, Advisense Denmark

TRANSAKTIONSMONITORERING OG ALARMEFTERFORSKNING

11.10 Kort pause

11.20

Hvidvask gennem ejendomsfinansiering?

Hvordan udføres hvidvask gennem ejendomsfinansiering, herunder praktiske og operationelle værktøjer til at monitorere og mitigere hvidvaskrisici.

Underviser: Jesper Fast, MRLO, Nordea

12.10 Frokost og netværk

13.10 Hvordan efterlever vi de internationale sanktioner?

Erhvervsstyrelsen giver – med fokus på sanktionerne mod Rusland – et indblik i, hvordan vi i Danmark efterlever de internationale sanktioner, herunder konkrete eksempler på, hvor meget der indefryses årligt efter Rusland-sanktionerne, samt omdirigeringsproblematikken.

Underviser: Nicolai Johnsen, specialkonsulent Erhvervsstyrelsen

13.55 Risikorammeværk

Bliv klogere på opsætning af risikorammeværk, risikovurdering og governance. Du får også værktøjer til implementering og operationel styring af din sanktionsovervågning.

Underviser: Chris Kronow Rasmussen, Director, Advisense Denmark

14.40 Kaffe- og kagepause

15.00 Sanktionsomgåelse, herunder tredjepartsbetalere

Hør konkrete eksempler på sanktionsomgåelse, herunder tredjepartsbetalere såsom hawala-systemet.

Underviser: Jens Langhorn, undersøgende journalist og vært på DR-serien Pengejægerne

15.45 Bordet rundt og afslutning

16. 00-16.30 Netværksrecpetion

TILSYNSPÅBUD OG KYC/ODD-PROCESSER
SANKTIONER, RISIKORAMMEVÆRK OG SANKTIONSOVERVÅGNING

OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED

16. april 2024 fra kl. 9.00-16.00

Scandic Kødbyen

Skelbækgade 3A

1717 København V

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Scandic Kødbyen for booking af hotelværelse på www.scandichotels.dk/kodbyen eller kodbyen@scandichotels.com

PARKERING OG TRANSPORT

Mulighed for parkering: Underjordisk parkeringshus som ejes af Q-park. Al betaling foregår til dem. DKK 20,- i timen og DKK 210,- for 24 timer. Der er indgang fra parkeringshuset og op til hotellet. Indkørslen til p-kælder er fra Skelbækgade. Insight Events fralægger sig ansvaret forbindelse med arrangementet.

Scandic Kødbyen ligger i umiddelbat nærhed til Københavns Hovedbanegård

PRIS

EARLY BIRD frem til 8. marts 2024: kr. 5.495,-

Forårstilbud frem til 5. april 2024: kr. 6.495,-

Pris efter 5. april 2024: kr. 6.995,-

Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon 30 55 30 92, e-mail nina.meyer@insightevents.dk

IInsight Events ApS | Ørnevej 18, 1. | 2400 København N | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

19. marts 2024

AI, OUTSOURCING & CLOUD I DEN FINANSIELLE SEKTOR

20. marts 2024

FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET

22.-23. maj 2024

COMPLIANCE & LEGAL I DEN FINANSIELLE SEKTOR

3.-4. juni 2024

RISICI I DEN FINANSIELLE SEKTOR

6. juni 2024

DORA – TILSYN, COMPLIANCE OG RISIKO

18.-19. september 2024

CYBERSIKKERHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR

LÆS MERE PÅ

INSIGHTFINANCE.DK

PRAKTISKE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.