RADNA SVESKA ZA SRPSKI JEZIK

Page 55

I део: Књижевност Двије сеје брата не имале 1.

Ова народна песма описује: а) рођење брата, б) жељу сестара да имају брата, в) поступак прављења брата-лутке.

2.

Шта значи реч пробесједи?

3.

Пронађи два стиха у којима се исказује жеља сестара да имају брата. Препиши их.

4.

Кажи својим речима последњи стих: „То нам једи, па нам пробјеседи“.

5.

Користећи одговарајуће стихове из песме, опиши како замишљаш брата-лутку.

6.

Од наведених мисли одабери ону која би могла да буде порука песме:

Заокружи слово испред тачног одговора.

- Не треба желети немогуће. - Човек жели само оно што нема. - Лепо је имати брата. 7.

Замисли да је касније жеља сестара постала стварност. Покушај да продужиш ову песму.

53