RADNA SVESKA ZA SRPSKI JEZIK

Page 1Светлана Јоксимовић РАДНА СВЕСКА ЗА САМОСТАЛНИ РАД Српски језик 3. разред


Светлана Јоксимовић

РАДНА СВЕСКА ЗА САМОСТАЛНИ РАД ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК уџбеник за трећи разред основне школе ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Проф. др Нада Кораћ УРЕДНИК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК: Проф. Гордана Опалић РЕЦЕНЗЕНТИ: Проф. др Јасмина Московљевић-Поповић, Филолошки факултет Универзитета у Београду Др Драгица Павловић-Бабић, Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Весна Лужајић-Блажић, професор, ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд Ратка Димитријевић, учитељица, ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд ИЛУСТРАЦИЈЕ: Ненад Вукмировић ДИЗАЈН, ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕЛОМ: Милош Јоксимовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА: Бојана Херман-Недељковић ИЗДАВАЧ: Предузеће за издаваштво „Иновација Јоксимовић“ д.о.о. Далматинска 21/6, Београд Тел/факс: 011/2754-395 ЗА ИЗДАВАЧА: Милош Јоксимовић, директор ШТАМПА: Издање бр. 1, Београд, 20_. година ТИРАЖ: Министарство просвете Републике Србије решењем број: 650-02-00766/2010-06 од 25.02.2011. године, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), члана 102. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 23. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС”, број 72/09), одобрава за издавање и употребу уџбенички материјал Радна свеска за самостални рад за српски језик за трећи разред основне школе, аутора Светлане Јоксимовић.

Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Драги ученици, У Радној свесци за српски језик налазе се лекције које можете обрађивати самостално, на часовима или код куће, по избору вашег учитеља. Ако вам је потребно објашњење, добићете га од учитеља. Овакав рад вам је потребан да бисте се постепено оспособили за активно, успешно, самостално учење у школи и ван ње. То је учење које од вас захтева да анализирате, упоређујете, сређујете, посматрате, постављате питања и дајете одговоре на њих, запажате, уочавате битно, објашњавате, учите мислећи, откривате, решавате постављене проблеме... Желим вам много успеха у учењу.

С Р П О

Е

Ћ

Ч

Е Т

А

Аутор

Н А К


I део: Књижевност Обрада текста

Како то радимо?

Шта откривамо?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тему текста.

Питамо се: О коме и о чему се у тексту говори?

Место догађаја.

Питамо се: Где се радња дешава?

Време збивања догађаја.

Питамо се: Када се радња дешава?

Ко је главни лик или јунак?

Питамо се: Ко је носилац радње? Коме писац посвећује највише пажње? Питамо се: Ко у тој радњи још учествује?

Ко су остали - споредни ликови?

Њих откривамо на основу поступака и речи ликова, као и онога што други о њима говоре.

Особине ликова.

Откривамо шта је писац хтео да нам саопшти.

Пишчеву поруку.

4


I део: Књижевност Септембар

1.

Песму прочитај прво гласно, а затим у себи.

2.

О чему се говори у овој песми?

3.

Зашто песник каже да је јесен дошла у ауту жуте боје?

4.

Како песник описује ширење јесени по природи након што је стигла?

5.

Искажи речима слике које замишљаш после прочитаних строфа.

6.

Свако доживљава појаве на неки свој начин. Такође, постоје различити начини доживљавања истих појава: чулом вида, слуха, мириса, осећањима... Пронађи и препиши стихове песме који доказују да је песник рану јесен доживео чулима.

5


I део: Књижевност 7.

Шта је песник желео да постигне писањем ове песме? (Заокружи слова испред тачних одговора. Откриј и напиши још неке).

а) Да речима опише своју шетњу. б) Да подстакне читаоца да замишља слике ране јесени. в) Да речима опише лепоте ране јесени.

8.

Заокружи речи за које мислиш да највише одговарају раној јесени. РАДОСТ

ЗРЕЛО ГРОЖЂЕ ШКОЛА

КИША

ВЛАГА

ШУШТИ

БАРИЦЕ

ИГРА

Напиши још неке речи које те подсећају на јесен. 9.

Допуни реченице датим речима: шушти, пере, пљушти, жуто. Суво, ____________ лишће _________________ под ногама. Већ седам дана киша _______________ и ___________ град.

10.

Марко је дао презиме јесени: Школић. Напиши своје предлоге презимена за јесен.

11.

Напиши неколико наслова за причу у којој се користе речи: изненадна киша, кишобрани, пљушти, људи, барице на путевима.

Усмено објасни зашто си их тако назвао/назвала. 6


I део: Књижевност Ветар и Сунце 1.

Прочитај прве две реченице ове приповетке и одговори: Око чега су се свађали Ветар и Сунце? Шта су после свађе одлучили?

Шта мислиш, ко ће победити? Објасни свој избор.

2.

А сада прочитај остатак приче. Уочи шта је рекао Северац и како се понашао.

3.

На основу Северчевих речи и поступака откриј и напиши његове особине.

4.

Која пословица се може применити на Сунце: (Заокружи слово испред тачног одговора). а) Лепа реч гвоздена врата отвара. б) У туђој руци комад је већи. в) Ум царује, снага кладе ваља. г) Кад највише грми, најмање киша пада. Објасни свој избор.

5.

Подвуци последњу реченицу приповетке и размисли шта она казује. То ће ти помоћи да одговориш на следеће питање.

7


I део: Књижевност 6.

Порука ове приповетке је: (Заокружи тачан одговор.) а) Свађом се лакше може доћи до решења сукоба. б) Стрпљењем и упорношћу може се много постићи. в) Најважније је бити снажан и јак. Не мораш увек победити, али ћеш то постићи кад-тад. Откриј и напиши још неку поруку ове приповетке.

7.

У овој приповеци ветар и сунце имају моћ говора. Замисли да је могуће да једна животиња добије ту моћ и да је избор животиње твој. Која би животиња била твој избор? Објасни свој избор.

8.

Замисли да си ти на путу (уместо путника из приповетке). Како је било? Пиши о томе.

9.

Да ли се понекад свађаш са друговима или другарицама? Напиши најчешће разлоге тих свађа.

10.

Шта чиниш да не дође до свађе? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Не противим се туђем мишљењу. б) Убедим саговорника мирним тоном и чињеницама (доказима) да није у праву. в) Избегавам свађу прекидањем разговора. г) Нешто друго. Шта?

8


I део: Књижевност Циц 1.

2.

Објасни значење речи: циц јава јоште чун снива Постави питање за сваки понуђени одговор: Рибарчетов доживљај у сну. Рибарчету је заиграло срце јер је желео да поједе рибу. Стварност је прекинула рибарчетов сан.

3.

Напиши шта мислиш како се рибарче осећало када се пробудило?

4.

Шта су поруке песме? (Заокружи тачне одговоре. Откриј и напиши још неку поруку ове песме). а) Ако нешто не можемо постићи у стварности, онда треба да сањамо и маштамо о томе. б) Жеље се не остварују у сну, већ радом, вољом и упорношћу. в) Свако треба да се труди да постигне оно што жели.

5.

Пронађи у песми све речи којима се изражава нешто умањено. Препиши их.

9


I део: Књижевност 6.

Поред сваке речи напиши одговарајућу реч која означава нешто умањено. капут тањир сто врата камен погача риба грана

7.

Напиши што више речи које су настале од речи риба. риба - рибњак,

8. 9.

Научи да лепо читаш ову песму. Размисли који ћеш део читати брзо, живо, гласно, тише... Замисли да си поред рибарчета у тренутку када се пробудило. Разговарај са њим.

10.

Објасни значење израза „будан сањам“.

11.

О чему ти будан/будна сањаш?

12.

Да ли си некада пловио/ла по води? Како ти је било? Пиши о томе.

10


I део: Књижевност Свитац тражи пријатеље

1.

Тема ове приче је: (Заокружи слово испред тачног одговора). а) Свитац је био тужан. б) Свитац је тражио пријатеље. в) Свитац није нашао пријатеља са којим би се играо.

2.

Ко је главни јунак ове приче?

3.

Где се радња дешава?

4.

Када се радња дешава?

5.

Шта мислиш, зашто је свитац тражио пријатеље? Заокружи а) Зато што му је било досадно. тачан б) Зато што није имао пријатеље. одговор. в) Зато што је добро имати пријатеље. Усмено образложи свој избор одговора навођењем свичевих поступака.

6.

Због чега скакавац и мрав нису пристали да се играју са свицем?

11


I део: Књижевност 7.

Шта свитац мисли о пријатељству? (Два одговора су тачна. Заокружи их). а) Пријатеље је лако наћи. б) Пријатељство се доказује делима, а не речима. в) Пријатеље треба имати да би се са њима играо. г) Пријатељство се доказује пружањем помоћи, а не игром.

8.

Напиши поруке ове приче.

9.

Како је прича могла да се заврши, а да и свитац и „његови пријатељи“ буду задовољни?

10.

Шта значи израз „бити сам са собом“?

11.

Којим поступцима доказујеш другарство?

12


I део: Књижевност 12.

Напиши по чему знаш да ти је неко пријатељ.

13.

Од слова у речи ДРУГАРСТВО састави и напиши што више различитих речи.

14.

Са ким желиш да се упознаш?

15.

Шта желиш да испричаш о себи новом познанику?

13


I део: Књижевност Свети Сава и човек без среће 1.

Прочитај прву реченицу ове приповетке и размисли шта она казује. Заокружи слово испред тачног одговора. а) Срећу треба тражити и наћи. б) Среће нема без богатства. в) Срећа није у богатству.

2.

Подели ову приповетку на три целине. Одреди и напиши наслов за сваку целину. 1. 2. 3. Сажето (кратко) препричај приповетку.

3.

Који део приповетке ти се највише свиђа?

Објасни свој избор.

14


I део: Књижевност 4.

Због чега сељак није био задовољан одговорима ниједног старца?

5.

Ко је од пролазника са којима се сељак сретао био у праву? Објасни свој избор.

6.

7.

Шта значи израз „човек са светитељским лицем“? Заокружи тачан одговор. Човек коме се по лицу види: а) да је он Свети Сава. б) да је он светац. в) да је добар, поштен, у свему умерен. „Срећа је у теби самом.“ Како би се то исто могло другачије рећи?

8.

Објасни шта значи пословица: У срећу се узда луд, а паметан у свој труд.

9.

Порука ове приповетке садржана је у сељаковој одлуци да прихвати савет Светог Саве. Оно што је он одлучио треба да буде пример поруке свима како треба живети да би био срећан. Искажи својим речима поруку ове приповетке.

15


I део: Књижевност Зима 1.

Песму ћеш добро схватити ако је доживиш. У томе ће ти помоћи машта. Читај песму и замишљај слике зиме.

2.

Зима је ту, констатује песник првим стихом песме. После тога, он ближе одређује њено место. Откриј места зимских збивања у песми. Наброј их.

3.

Препиши све речи ове песме које означавају неку радњу.

4.

Речи ове песме које означавају радњу описују промене које су својствене зими. Те промене су: 1. Сва је природа 2. Птице су 3. Дивље звери полазе у 4. Шумице су 5. Снег је покрио

5.

Пронађи у песми све речи којима се нешто описује. Подвуци их.

6.

Какве је намере имао песник при писању ове песме? Заокружи тачне одговоре. а) Да нам саопшти шта је запазио. б) Да опише како пада први снег. в) Да речима искаже лепоте зиме.

7.

Усмено опиши оно што видиш кроз свој прозор. 16

Допуни реченице својим речима.


I део: Књижевност Љутито мече 1.

Пажљиво прочитај песму. Уочи сличност између прве и последње строфе. Шта песник жели да каже истицањем те сличности?

2.

Уочи шта је рекло мече.

3.

Размисли шта о мечету казују његове речи: „Баш ми је криво што сам мече!“

4.

Како су реаговали његови родитељи на те његове речи?

5.

Шта мислиш, да ли су правилно поступили што су тада ћутали? Због чега?

6.

Шта је требало да ураде да би мече променило мишљење?

7.

На основу мечетових речи и понашања откриј неке његове особине.

8.

Познајеш ли неког ко је тврдоглав? Објасни зашто мислиш да је такав.

17


I део: Књижевност 9.

Од наведених мисли одабери ону која би могла да буде једна од порука песме: а) Свако више воли туђе него своје. б) Многима се чини да је оно што има други боље од његовог. в) Треба показати љутњу да би се постигао циљ.

10.

Да ли те љутито мече подсећа на размажено дете? Објасни свој одговор.

11.

Треба ли неко да буде љут и тужан због тога што има неку посебну особину: округло лице, дугачка стопала, велики нос...? Да

Не

12.

Усмено објасни свој одговор. Неке ствари се морају урадити. Направи попис онога што мораш сутра да урадиш.

13.

У датим речима откриј и заокружи мање, скривене речи. мишљење

возач опасност

14.

мечеви телевизор

кукумаче

Који је бољи начин од љутње којим можеш убедити родитеље да ти дозволе оно што желиш?

18


I део: Књижевност Лав и човек 1. 2.

Пажљиво прочитај приповетку у себи. Оловком подвуци све оно за шта сматраш да је важно за разумевање садржине, ликова и пишчеве поруке. Дато је шест реченица којима се сажето може препричати ова приповетка. Поређај их по редоследу збивања, а затим их препиши. Човек је надмудрио лава. Лав среће камилу и разговара са њом. Лав среће бика и разговара са њим. Лав трага за човеком. Лав разговара са коњем. Лав среће човека и разговара са њим.

3.

Објасни шта значи реченица: „Усадила му је у груди мржњу према човеку“.

4.

Да ли је мајка лавица правилно поступила када је свом сину „усадила мржњу према човеку“? Објасни свој одговор.

5.

У приповеци се преплиће прошлост са садашњошћу. Препиши реченице које представљају сећања на прошлост.

6.

Препиши реченицу којом је исказана порука приповетке.

19


I део: Књижевност 7.

Искажи поруке приче својим речима.

8.

Покушај да уз помоћ слика откријеш осећања сваког нацртаног детета.

9.

Да ли на нечијем лицу може да се примети љубав? Ако мислиш да може, покушај да нацрташ такво лице.

10.

Напиши речи супротне по значењу:

11.

снажан -

јак -

паметан -

храбар -

племенит -

љубав -

Ко је коме непријатељ? Спој стрелицом. лав зец лисица

срна

мачка

миш 20


I део: Књижевност Шта је највеће 1.

Прочитај песму. Немој да журиш. Читај полако. Застани и замисли прочитано.

2.

Шта све песник мери?

3.

Пронађи и напиши стихове који имају значење написаних реченица. Оком видимо милионе звезда. Видимо путеве којима пролазимо. Видимо бродове који плове.

4.

Са чим песник пореди око?

5.

Са чим песник пореди величину маме? (Од чега је мама већа?)

6.

Пронађи и препиши стихове којима је изражена љубав детета према мајци.

21


I део: Књижевност 7.

Која је твоја највећа жеља?

8.

Шта је за тебе највеће?

9.

Када ти је у кругу породице најлепше?

10.

Шта у реченици: „Мајина мама има диван осмех, најлепше очи, кратку косу и нежне руке“ казују подвучене речи?

11.

Прочитај песму „Срце“ Драгана Лукића. Срце У срцу моје маме и моје срце куца. Кад њено куцне - так, моје се чује тик. Њено је око топло к’о око жутог сунца и у том топлом оку станује и мој лик.

12.

Шта је заједничко песмама „Шта је највеће“ и „Срце“?

13.

Јеси ли ти „мамино срце“? Ко је „твоје срце“? Зашто?

22

Драган Лукић


I део: Књижевност Шта је отац 1.

О чему се говори у овој песми? (Заокружи тачан одговор.) а) О понашању једног оца према кћерки. б) О судији за прекршаје. в) О питањима које један отац поставља својој кћерки.

2.

Подвуци у песми сва очева питања.

3.

Препиши неколико питања за која сматраш да отац не треба да постави свом детету.

4.

Препиши неколико питања за која сматраш да отац треба да постави свом детету.

5.

Зашто девојчица доживљава очева питања као питања судије за прекршаје? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) Зато што су јој очева питања досадна. б) Зато што јој отац стално нешто замера. в) Зато што сматра да стално греши и да због тога треба да буде кажњена.

6.

Напиши нека питања из песме на начин на који ти желиш да ти их отац постави.

23


I део: Књижевност 7.

Какав по твом мишљењу треба да буде отац?

8.

Тата из песме је врло строг, али постоје и тате које размазе своју децу. Какве предности, а какве проблеме имају татине мазе? Разговарај о томе са својим друговима и другарицама.

9.

Распореди речи које описују дете у одговарајуће колоне. послушно размажено

вредно

лењо

тврдоглаво

разумно непослушно

Када је добро

10.

мило

дрско

неразумно

драго љубазно

Када није добро

Напиши неколико питања која желиш да поставиш својим родитељима, али тако да их они не доживе као питања судије за прекршаје.

24

Не заборави да увек треба размишљати и о туђим осећањима, а не само о својим!


I део: Књижевност 11.

Шта највише волиш да радиш са татом, а шта са мамом?

12.

Допуни реченице одговарајућим речима. Шта ко ради? Лекар ________________________________________________________ Професор _____________________________________________________ Апотекар _____________________________________________________ Часовничар ___________________________________________________ Аутомеханичар ________________________________________________

13.

Шта су твоји родитељи по занимању? Опиши укратко посао сваког од њих.

25

Ако не знаш, сазнај!


I део: Књижевност Пролећница

1.

Сликар ствара слике помоћу маште, боја и четкица. Чиме то чини песник?

2.

Пажљиво прочитај песму.

3.

У једном делу песме сазнајемо како изгледа Фрушка гора једног пролећног јутра. Пронађи и препиши те стихове.

4.

Подвуци стихове у којима се помињу деца.

5.

Стихове: „И све што гмиже, живље се диже...“ изреци обичним, свакодневним језиком.

6.

Шта значе стихови: „Зирнеш ли куд, лепота свуд“?

7.

Објасни значење стиха који се три пута понавља.

26


I део: Књижевност 8.

Како можемо заменити наслов ове песме, а да он задржи исто значење? Напиши своје предлоге.

9.

Долазак пролећа у песнику изазива једно осећање. Заокружи слово испред тачног одговора. То осећање је: а) изненађење, б) радост, в) нестрпљење.

10.

Ова сликовита песма могла би лако да се илуструје. Које би се боје могле искористити за те илустрације?

Илуструј песму.

27


I део: Књижевност Песма о цвету 1.

О ком цвету пева песник?

2.

Песник на занимљив начин: (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) говори о томе шта цвет зна, а шта не зна. б) говори о цвету, а у ствари говори о детету. в) говори о животу једног цвета.

3.

Шта тај цвет зна?

4.

Шта тај цвет не зна?

5.

Да ли цвет, кад порасте, може да научи и то што не зна? Објасни свој одговор.

6.

А ко то може да научи кад порасте?

7.

Шта је заједничко детету и цветићу?

28


I део: Књижевност 8.

Којим речима песник говори да деца улепшавају свет? Пронађи те речи и препиши их.

9.

Реч цветић значи мали цвет, а може да изражава и нежност и љубав. Прочитај први пар речи, а онда настави сам/сама. цвет - цветић прст -

10.

мама -

сестра -

сукња -

ташна -

Напиши најдужу реч коју можеш да саставиш од наведених слова.

Т И Д ЕЊ С Т В

11.

Опиши цвет. Какав све цвет може да буде?

12.

Опиши дете. Какво све дете може да буде?

13.

Разврстај неке дечје особине на добре и лоше.

Добре особине:

Лоше особине: Добре особине зову се још и врлине, а лоше мане.

14.

Да ли желиш да имаш свој кутак у који нико не би смео да завири? Због чега?

29


I део: Књижевност Љубавна песма

2.

Шта је описано у овој песми? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Облачкова брига. б) Љубав маслачка и облачка. в) Лепота маслачка. Како је облачак помогао маслачку?

3.

По чему је ова песма добила наслов?

4.

Смисли и напиши други наслов који би одговарао овој песми.

5.

Облачку су приписане људске особине. Које?

6.

„Дођоше врућине нечувене.“ Којом речју или речима би могла да се замени подвучена реч, а да значење буде исто или слично?

7.

„Љубавном песмом“ песник је исказао: а) Свако ко некога воли помаже му и брине за њега. б) Љубав се љубављу враћа. в) Маслачкову захвалност за облачкову помоћ.

1.

Заокружи тачан одговор.

8.

Одгонетни загонетку: „Први лије, други пије, трећи расте веселије“.

9.

Деци највише помажу и брину о њима њихови родитељи. Заокружи слово испред тачног одговора. Њима ћемо се најбоље одужити: а) Ако им се захвалимо за оно што чине за нас. б) Ако их слушамо, добро учимо, помажемо им и бринемо о њима. в) Ако не долазимо у ситуације у којима нам је потребна помоћ. 30


I део: Књижевност Домовина се брани лепотом

1.

О чему говори ова песма? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) О томе шта свако треба да ради. б) О томе чиме се домовина брани. в) О лепотама наше домовине.

2.

Наброј све „браниоце“ домовине из сваке строфе. 1. строфа: 2. строфа: 3. строфа:

3.

4.

За кога кажемо да је лепо васпитан? а) За оног ко се лепо понаша према свакоме. б) За оног ко зна шта коме да каже. в) За оног ко воли све, па и своју домовину. Како се домовина брани књигом и лепим васпитањем? Објасни.

5.

Које су поруке ове песме?

6.

Објасни шта значи пословица: „Човек без слободе - као риба без воде“.

7.

Објасни значење израза „домовину носим у срцу“.

31


I део: Књижевност Врапчић 1.

Причу „Врапчић“ прочитај гласно, а затим у себи. При читању мало застани и замисли прочитано.

2.

Тема ове приче је: _____________________________________________________

3.

Ликови у овој причи су: ________________________________________________

4.

Заокружи две од написаних реченица којима ћеш исказати радњу приче - најбитније што се догодило. Врабац покушава да извири из гнезда. Врапчић је пао из гнезда. Мама врабица је долетела без репа. Сељак је прошао крај врапчића и његове мајке. Мама врабица је врапчића спасла од мачке.

5.

Када се дешава догађај из приче?

6.

Врапчић: - покушава да извири из гнезда, - не верује мајци, - не слуша мајку, - испао је из гнезда, - збуњен је и уплашен. Шта о њему говоре његови поступци? Наброј његове особине.

7.

Заокружи особине које одговарају мами врабици, а прецртај особине које одговарају мачки. млад опрезна халапљива стрпљива тврдоглав непослушан мудра неискусан радознао пожртвована непромишљен лукава нестрпљив храбра риђа 32


Чије особине су остале незаокружене и непрецртане? 8.

Вежбај читање овог текста. Изрази тоном свог гласа како мама врабица објашњава, саветује, опомиње.

9.

Напиши неколико наслова који би одговарали овој причи.

10.

Ова прича има више порука. Откриј их и запиши.

11.

Докажи да се те поруке могу односити и на неку децу.

12.

У непознатој ситуацији треба бити опрезан. Докажи то неким примером (стварним или измишљеним). Причај о томе.

13.

Објасни шта значе изрази: - Он је жутокљун.

14.

- Сишло му срце у пете.

Покушај да препричаш ову причу, али тако да свака почетна реч реченица у твојој причи почиње словом П. 33


I део: Књижевност Избор из поезије Душана Радовића Тужна песма Живела једна госпођа Клара, чудна и стара, врло стара... и није имала ни маму, ни тету, никога, никога на свету. Госпођа Клара је шест мачака чувала на јастуцима од жуте свиле. Машне им је кројила, млеко кувала, па су сите и срећне биле белих мачака шест. А кад је умрла госпођа Клара, чудна и стара, врло стара, - јастуке од жуте свиле нико није прао, на доручак нико није звао, а ловити мишеве нико није знао! Тужне су, тужне и гладне биле, заспале су на јастуцима од жуте свиле и никада се, ах, никада се више нису пробудиле белих мачака шест. 1.

Које време приказује ова песма? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Садашње б) Прошло в) Будуће

2.

Са ким је живела госпођа Клара?

34


I део: Књижевност 3.

По чему се разликују мачке са слике и мачке из песме?

4.

Све се у животу мачака променило. Шта је узрок томе?

5.

Које су последице претеране бриге госпође Кларе о мачкама?

6.

Шта те је при читању ове песме растужило?

7.

Туга није једино осећање које изазива ова песма. Које је друго осећање? Наведи стихове који то потврђују.

8.

Ова песма говори о једном начину живота. Шта би се десило када би неко стално бринуо о нама и када ми ништа не бисмо знали да урадимо сами?

9.

Напиши поруке ове песме.

35


I део: Књижевност 10.

Да ли си некад плакао/плакала због неке теби драге животиње? Ако јеси, напиши неколико реченица о томе.

11.

Да ли би ти тако размазио/размазила своју мачку (свог пса)? Замисли и опиши шта би онда било.

12.

Госпођа Клара је погрешним поступцима показивала своју љубав према мачкама. Којим поступцима би ти показао/показала љубав према кућном љубимцу?

Којим речима некоме исказујеш своју љубав?

13.

Истакнуте речи у реченицама замени речима супротног значења. Пример: Весна плаче. Весна се смеје. Марија прича. Јасна је плашљива. Дан је хладан. У учионици је бучно. 36


I део: Књижевност

Ловци воле да причају ловачке приче. Често преувеличавају и измишљају своје ловачке успехе. Понекад су толико уверљиви да и сами поверују да су њихове приче истините. То је подстакло писца да измисли плавог зеца. Плави зец да, вам чува, да вам пева, слике шара и француски разговара. Плави зец, чудни зец, једини на свету! Ставих зеца у торбак па пожурих својој кући. Ал’ кад бисмо испред куће стаде зец да шапуће: - Пусти ме, ловче, храбри ловче, да очешљам косу, да умијем лице, да исечем нокте, да исправим стас, да удесим глас. Нек виде деца плавог зеца, чудног зеца, јединог на свету! Пустих зеца из торбака ал’ се зец не очешља, ал’ се зец не уми, нит’ исече нокте, нит’ исправи стас, нит’ дотера глас. Већ побеже, ој несрећо, на крај света, ој невољо! Плави зец, чудни зец, једини на свету!

Три сам земље прелазио, и три горе прегазио, и три мора препловио док га нисам уловио. Плавог зеца, чудног зеца, јединог на свету! Овај зец зна да свира, овај зец зна да плете, овај зец ручак кува, овај зец кућу мете. Овај зец плести уме, овај зец жети уме, овај зец шити, пити и француски говорити - све разуме! Плави зец, чудни зец, једини на свету! Ја га хтедох вама дати да вас мије, да вам шије, да вам кроји, да вам броји, да вам плете, да вам мете, да вам кува,

37


I део: Књижевност 1.

Шта је измислио песник у овој песми? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) Плавог зеца и вештине које он зна. б) Зеца који има сиво крзно. в) Догађај јединог ловца на свету.

2.

Да ли је песник измислио целу садржину песме? Ако је твој одговор не, наведи стихове који то потврђују.

3.

Шта све зна и уме плави зец?

4.

Шта је још преувеличано и нестварно у овој песми?

5.

Плави зец је побегао од ловца. Начин на који је он то извео говори да је он: (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) брз и да добро чује. б) лукав и вешт. в) уплашен и тужан. г) наиван и искрен.

6.

Зашто је зец набрајао ловцу шта све хоће да уради? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) Да би очешљао косу, умио се и исекао нокте. б) Да би деца видела лепог и уредног зеца. в) Да би му скренуо пажњу и искористио прилику да побегне. 38


I део: Књижевност 7.

Које речи се понављају у песми?

Шта се тим понављањем постиже?

8.

Песма се завршава као и многе ловачке приче. Како?

9.

Како се писац осећао што му је плави зец побегао? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) Био је несрећан. б) Био је срећан зато што јединог плавог зеца на свету може још неко да улови. в) Био је изненађен његовим лукавством.

10.

Како ти доживљаваш крај ове песме? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) Жао ми је ловца који се много намучио док је ловио зеца. б) Радујем се зато што је зец успео да побегне.

11.

Замисли да имаш чаробну оловку која може оживети оно што њом нацрташ. Шта би нацртао/нацртала? Због чега?

39


I део: Књижевност Чардак ни на небу ни на земљи 1.

Означи редним бројевима редослед догађаја из бајке. Цареви синови проналазе чардак. Царева кћи је украдена. Најмлађи брат је убио змаја. Најмлађи брат је пронашао сестру. Цар је казнио своје старије синове. Сестра води најмлађег брата кроз собе. Најмлађи брат остаје на чардаку. Најмлађи брат се свети својој браћи.

2.

У бајци има сурових поступака. Наведи их.

3.

Која је особина најмлађег брата посебно истакнута? (Заокружи тачан одговор.) 1. Огромна снага. 2. Храброст. 3. Упорност. 4. Искреност. Наведи поступак који то доказује.

4.

Неки људи у овој бајци били су завидни. По чему то знаш?

5.

Заокружи тачне одговоре: а) Боље је не постићи неки циљ, него га постићи преваром. б) Важно је постићи свој циљ на било који начин, па и подвалом. в) Не треба прижељкивати нешто што је туђе и завидети ономе чије је то. г) Треба покушати да се достигне неки циљ, али се не треба претерано трудити. 40


I део: Књижевност 6.

Шта треба да радиш кад погрешиш? а) Да лажеш? б) Да окривиш друге? в) Да признаш грешку?

7.

Ко је погрешио у овој бајци? Објасни.

8.

Којим поступком неком показујеш своје опраштање?

9.

Којим речима неком исказујеш своје опраштање?

10.

Да ли некога желиш да казниш? Због чега?

41


I део: Књижевност Бајка о белом коњу 1. 2.

Читај у себи ову причу. Оловком подвлачи све оно за шта сматраш да је важно за разумевање њене садржине и њених ликова. Издвој пет целина и свакој дај наслов. 1. 2. 3. 4. 5.

3.

Ова прича је, у ствари, бајка. Зашто?

4.

Покажи једним примером значење речи навика.

5.

Наброј своје навике.

6.

Због чега се бели коњ осећао необично после напуштања мрачне штале и Циганина?

7.

Пронађи са чим писац упоређује белог коња. Објасни сличност.

42


I део: Књижевност 8.

Одгонетни загонетку: „Изгледа као коњ, њиче као коњ, а није коњ“.

9.

По чему се ова бајка разликује од бајке „Чардак ни на небу ни на земљи“ и других бајки које си прочитао/ла?

10.

Упиши у дату табелу име животиње која се помиње у овој причи и допуни је називом женке и младунчета. мужјак

11.

женка

Да ли би волео/волела да имаш коња? Због чега?

43

младунче


I део: Књижевност Замислите 1.

Замисли слику брода који је песник описао. Шта и кога видиш на тој слици?

2.

Шта се десило принцези Нађи?

3.

Ко ју је спасао?

4.

Наведи обећање Нађиног оца.

5.

На које приче те подсећа то обећање?

6.

Наведи особине официра, принчева и адмирала на основу њихових поступака.

7.

Одреди особине разбојника Кађе на основу његовог поступка.

8.

Како се понашала принцеза Нађа када је сазнала да је Кађа разбојник?

44


I део: Књижевност 9.

10.

Шта је у овој песми неочекивано и изазива изненађење?

Да ли си некад био/била у сличној ситуацији: да ти је помогао неко од кога то ниси очекивао/очекивала, а да те је изневерио неко кога си сматрао/сматрала пријатељем? Да Не Ако си био/била у таквој ситуацији, опиши је.

11.

Покушај да објасниш поруку ове песме неким примером из живота (стварним или измишљеним). Причај о томе са својим паром.

12.

Реч замислите подсећа на машту. На које речи те подсећају написане речи? Напиши их. мама ноћ суза -

јутро школа дете -

Осмех

Срећа

45


I део: Књижевност Размишљања о бајкама 13.

Заокружи слово испред сваког тачног одговора: а) Бајка васпитава указујући на то да се зло не исплати. б) Бајке имају срећан крај, али и плаше децу. в) Деца читају бајке без страха јер знају да бајке увек имају срећан крај. г) У бајкама срећа долази сама од себе. д) Бајке често имају срећан крај. ђ) Јунаци у бајкама наилазе на многа искушења, решавају проблеме и упорно се боре против зла. е) У бајкама нема стварних ликова. ж) Бајке говоре о томе да у свету постоји зло, али да се оно може победити храбром и упорном борбом. з) У бајкама се зло може лако победити.

46


I део: Књижевност Марко Краљевић и бег Костадин 1.

Бег Костадин позива Марка у госте. Наведи стихове који то потврђују.

2.

Бег Костадин том приликом истиче: (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) своју храброст б) своју гостопримљивост

в) своју лепоту г) своје богатство

д) своју огромну снагу ђ) своју искреност

3.

Објасни значење речи нечовештво.

4.

Наброј сва три бегова нечовештва.

5.

Састави план песме писањем три поднаслова.

6.

Шта о бегу Костадину говоре његови поступци?

7.

Објасни значење израза „показао је своје право лице“.

8.

Подвуци стихове у којима бег Костадин испољава своје праве особине. 47


I део: Књижевност 9.

Заокружи стихове у којима бег Костадин прикрива своје праве особине и лажно се представља.

10.

У песми није дат опис спољашњег изгледа Марка Краљевића. Замисли како је он изгледао. Покушај да га опишеш.

11.

Из датог низа речи и израза одабери и подвуци оне које можеш повезати уз лик Марка Краљевића: - брани немоћне и сиромашне - груб је и опасан - племенит је - не воли нехумане и непоштене људе - воли скупоцену одећу и богатство - воли богаташе и поштује их. Објасни свој избор.

12.

Ко је у праву, Марко Краљевић или бег Костадин? Због чега?

13.

Како би ти помогао/помогла деци без родитеља?

48


I део: Књижевност 14.

Замисли да си био/била на месту Марка Краљевића. Да ли би и ти бегу рекао/рекла нешто слично? Напиши шта би му ти рекао/рекла.

15.

Свакој речи у левој колони придружи одговарајућу реч из десне колоне која има супротно значење.

моћан

богат

кукавица

немоћан

сиромашан

гостопримљив

непоштен

поштен

негостољубив

храбар

туп

лако

16.

оштар

тешко

хладан

весео

тужан

топао

Постоје људи који једно причају, а друго раде. Ако познајеш неког таквог, опиши га (наведи шта он прича, а шта ради).

49


I део: Књижевност Свијету се не може угодити 1.

Шта је тема ове приповетке? Заокружи тачан одговор. а) Отац и син срећу пролазнике и разговарају са њима. б) Отац и син се враћају из вароши. в) Отац и син покушавају да удовоље мишљењима пролазника.

2.

Приповетка има три одељка. Обележи их редним бројевима.

3.

О чему говори први одељак?

4.

Сажето препричај други одељак.

5.

Шта сазнајеш из трећег одељка?

6.

Сви пролазници дају савете. Чији ти се савет највише допао?

7.

Спој линијама одговарајуће особине са одговарајућим ликовима. стрпљив послушан неваспитани лакомислен попустљив самоуверени

8.

отац син Чиме је отац платио своју лакомисленост?

9.

Усмено објасни очеву последњу одлуку.

пролазници

10.

Усмено објасни пословицу: „Ко сваког слуша зло-чини, ко никог не слуша-још горе“.

11.

Усмено опиши како би ти поступио/поступила у овој или сличној ситуацији. 50


I део: Књижевност Женидба врапца Подунавца 1.

О чему се говори у овој песми? (Заокружи слово испред тачног одговора.) а) О плашљивости врапца и сватова. б) О женидби врапца Подунавца. в) О копцу који је покварио свадбено весеље.

2.

Свему што нас окружује дали смо име - измислили смо речи. Ми те речи или разумемо или откривамо шта значе. Да ли знаш значења следећих речи? Ако знаш-напиши их, а ако не знаш-потражи их у речнику. ђувегија аваница девер Подунавац -

3.

Напиши реч истог значења: кукавичлук -

4.

Шта је смешно у овој песми? а) Неодлучност врапца Подунавца. б) Венчање врапца и сенице. в) Кукавичлук врапца и сватова.

5.

Заокружи људске мане: плашљивост уображеност хвалисавост вредноћа храброст мудрост тврдоглавост лењост

6.

глупост упорност сналажљивост стрпљивост

Ако знаш још неке људске мане, напиши их.

51


I део: Књижевност 7.

Сјеница каже сватовима: „Долетиће кобац аваница, одвести ће сјеницу дјевојку...“ У датој реченици подвуци две речи које се данас кажу другачије. Напиши како би их ти рекао/рекла.

8.

Прочитај шалу и подвуци све самогласнике у њој. Шала - Не каже се нећу, него хвала, не могу. - Шта да кажем онда кад могу, а нећу?

9.

Објасни значење израза „шалио се на свој рачун“.

10.

Како реагујеш када се неко шали на твој рачун? (Заокружи свој одговор или одговоре.) 1. Прихватим шалу и смејем се. 2. Љутим се. 3. Враћам му истом мером. 4. Зависи од шале. Неке шале прихватам, а неке не.

11.

Да ли си се некада са неким нашалио/нашалила, а да га при том ниси увредио/увредила? Ако јеси, твоја прича могла би да се зове „Шала је успела“.

52


I део: Књижевност Двије сеје брата не имале 1.

Ова народна песма описује: а) рођење брата, б) жељу сестара да имају брата, в) поступак прављења брата-лутке.

2.

Шта значи реч пробесједи?

3.

Пронађи два стиха у којима се исказује жеља сестара да имају брата. Препиши их.

4.

Кажи својим речима последњи стих: „То нам једи, па нам пробјеседи“.

5.

Користећи одговарајуће стихове из песме, опиши како замишљаш брата-лутку.

6.

Од наведених мисли одабери ону која би могла да буде порука песме:

Заокружи слово испред тачног одговора.

- Не треба желети немогуће. - Човек жели само оно што нема. - Лепо је имати брата. 7.

Замисли да је касније жеља сестара постала стварност. Покушај да продужиш ову песму.

53


I део: Књижевност Вук и јагње 1.

Препричај ову басну у свесци. Упореди свој текст са текстом из читанке. Ако има грешака, исправи их.

2.

Објасни значење следећих речи и реченица: чобани авлија драге воље „Вук није могао за себе уловити ручка.“ „У лажи су кратке ноге.“

3.

Шта је тема басне? Заокружи тачан одговор. а) Разговор вука и јагњади. б) Покушај вука да превари јагњад. в) Вук је кренуо у лов.

4.

Постави питања за понуђене одговоре. а) Вук је покушао да дође до ручка лагањем и подвалом. б) Јагањад су била мудра и нису веровала вуку.

5.

Шта је порука басне? Заокружи слово испред тачног одговора. 1. Циљеви се постижу убеђивањем и обећањима. 2. Не треба никоме веровати. 3. Ништа се не постиже лажима и подвалама.

6.

Усмено опиши како си ти постигао/постигла неки свој циљ. 54


I део: Књижевност 7.

Неки људи користе подвале и лажи. Какви људи то чине? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Људи који су непоштени. б) То чине углавном људи који се нађу у тешкој ситуацији. в) То чине они који су лењи и желе да живе на туђ рачун.

8.

Поред сваке од наведених речи напиши реч супротног значења. туђ страх лењ тамно -

лаж паметан поверење пријатељ 9. „Поштење се не може платити, јер га поштен не продаје, а непоштен продао би га, ал’ га нема.“ Јован Јовановић Змај Објасни како разумеш ове речи Јована Јовановића Змаја.

10.

Допуни табелу одговарајућим речима. Врлине

поштење

11.

Мане непоштење

Шта радиш кад си у опасности? Плачеш?   Уплашиш се? Размишљаш како да се спасеш? Усмено објасни свој избор. 55


I део: Књижевност Корњача и зец

1.

У чему су се такмичили корњача и зец?

2.

Какав договор су постигли зец и корњача?

3.

Зашто се зец није много забринуо због трке?

4.

Шта се десило неочекивано?

5.

Како се понашала корњача?

6.

Докажи да корњачин успех није био случајност.

7.

Заокружи речи које можеш повезати са зецом:

8.

непромишљен

неспретан

добар

упоран

јунак лењ

Који би лик у овој басни могао рећи ову реченицу: Резултат не говори да си ти брз, већ да си лењ.

56


I део: Књижевност 9.

Објасни дате пословице: „Тиха вода брег рони.“

„Коме је путовати, није му дремати.“

10.

Састави што више нових речи од оних које су понуђене: брз - брзина, стар - старост,

11.

Поред сваке дате речи напиши реч истог или сличног значења: мудар драг -

вредан брзина 12.

Докажи да се ова басна може односити и на људе.

13.

Да ли си некада упорношћу дошао/дошла до неког свог циља? Ако јеси, пиши о томе.

57


I део: Књижевност Браћа Грим: Бајке Браћа Грим живела су у 19. веку у Немачкој. Они су проучавали немачки језик и сакупљали народне песме и приче. Исто то радио је Вук Стефановић Караџић у нашој земљи. Прочитај три бајке браће Грим по избору учитеља. Задаци за сваку прочитану бајку: 1.

Шта причу чини бајком?

2.

Одреди садржајне целине приче и издвој главне догађаје.

3.

Свакој садржајној целини дај наслов.

4.

Који лик (ликови) је носилац зла?

‘5.

Који лик (ликови) је носилац добра?

6.

Које су поруке бајке?

7.

Сажето препричај бајку. Реч, две о драмском тексту

Сваки драмски текст је покушај да се имитира сам живот. Значи, да се кроз разговор лица, њихове покрете и гестове прикаже неки садржај из живота.

1.

Надам се да си био/била у позоришту. Шта ти се тамо највише допало?

58


I део: Књижевност А зашто он вежба 1.

По чему можеш закључити да је „А зашто он вежба“ драмски текст?

2.

Наброј лица у том драмском тексту.

3.

Због чега Риста прихвата да Миле вежба са њим? Шта о Ристи говори тај његов поступак?

4.

Миле је одлучио да и он вежба. Објасни његову одлуку.

5.

Замисли да се овај текст изводи на позорници. Која би улога била твој избор? Зашто?

6.

Од слова речи ДРУГАРСТВО састави и напиши бар десет речи. Немој додавати друга слова.

7.

Шта треба да радиш када ти неко нешто не да? а) Да плачеш? б) Да му то поново тражиш? в) Да се помириш са тим? г) Да купиш то? д) Да и ти њему не даш оно што ти он тражи? Усмено објасни свој став. 59


I део: Књижевност Лед се топи 1.

Објасни шта значи израз „пробио сам лед“.

2.

Пронађи разговоре у тексту. Ко у тексту разговара?

3.

Како је Боле „топио лед“ до срца своје другарице?

4.

Да ли је у томе успео? Објасни.

5.

Објасни шта значе изрази: „од срца“ „сломити срце“

6.

Да ли си ти некад „топио/топила лед“? Ако јеси, пиши о томе.

60


I део: Књижевност Никад два добра 1.

Наброј лица из прве слике овог драмског текста.

2.

У ком тренутку настају промене у понашању деце?

Шта је узрок томе?

3.

Објасни шта значи израз „пуца од муке“.

4.

Због чега Бранкица и Ђока „пуцају од муке“?

5.

Замисли да глумиш једну од улога, Бранкицу или Ђоку. Која осећања би требало да изразиш? радост? забринутост? дивљење? незадовољство? тугу? љубав? бес? изненађење?

6.

Читајући њихове улоге, покушај да та осећања изразиш гласом.

7.

Наброј лица из друге слике.

8.

Замисли да глумиш Милкицу. Која осећања би требало да изразиш?

9.

љутњу? тугу? бес? дивљење? забринутост? радост? Да ли уочаваш сличност неких ликова са тобом или са твојим другом (другарицом)? Да Не 61


I део: Књижевност Ако је твој одговор ДА, напиши у чему се огледа та сличност.

10.

Објасни значење реченице: „Никада два добра није лако саставити“.

11.

Којим поступком или поступцима показујеш своје незадовољство?

12.

Којим речима исказујеш своје незадовољство?

62


I део: Књижевност Какве је боје поток 1.

Прочитај песму у себи. После сваке прочитане строфе мало застани и замисли слику онога што је у песми описано.

2.

Које се животиње спомињу у песми?

3.

Коју моћ песник приписује животињама у песми?

4.

Опиши ти боју потока.

5.

Боју истог потока животиње виде различито. Да ли те то различито виђење исте ствари подсећа на људе? Наведи неки пример.

63


I део: Књижевност Вожња 1.

Заокружи слово испред тачног одговора. Песникиња у овој песми: а) слика речима све што је видела возећи се неким пределом. б) маштовито замишља слике неког предела којим жели да путује. в) описује своја осећања док путује и посматра лепоте природе. Ако сматраш да ниједан понуђени одговор није тачан, напиши свој одговор.

2.

Песникиња придаје особине живих бића: Месецу, цвећу, селима... Зашто она користи такве изразе? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Да би се речи у песми слагале ( римовале). б) Да би сликовито изразила своју песничку поруку. в) Да би описала један сеоски предео.

3.

Како разумеш стихове: „Гле, почињу и светлаци, лета знаци...“?

4.

Када се дешава описана вожња? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Једне летње вечери. б) Једне пролећне вечери. в) У рано пролећно јутро. г) Једног летњег јутра. Пронађи и препиши стихове који потврђују тачност твог одговора.

64


I део: Књижевност 5.

Због чега песма има наслов „Вожња“? Објасни свој одговор.

6.

Пронађи једну песничку слику из песме и препиши је.

7.

Оно што песникиња види она упоређује са нечим по сличности. Пронађи и препиши та поређења.

8.

Шта је идеја ове песме? Песникиња је желела да песмом искаже...

9.

Покушај да „насликаш“ један предео којим си ти пролазио/пролазила.

65

Доврши започету реченицу.


II део: Писмено изражавање Састави реченицу 1.

Учитељица је исписала речи. Задатак је био да их сложимо у три реченице и препишемо. Уради то и ти. Марко редовно домаће ради је Он ђак Увек одличан задатке другима помаже

Састави причу

2.

Прочитај све реченице: Маја се санкала. Санкама је ударила у бандеру. Повредила је ногу. Није гледала ни лево ни десно. Сада је Маји нога у гипсу. Родитељи су је одвезли у болницу. Догађај на улици Пронађи наслов. Заокружи га.

3.

Поређај реченице по редоследу збивања.

4.

Препиши тако уређену причу.

1.

66


II део: Писмено изражавање Описујемо 1.

Посматрај слику и заокружи реченице које су по твом мишљењу тачне. Тако ћеш описати коња са слике. Глава му је дугуљаста. Глава му је округла. Тело му је снажно. Тело му је дебело. Ноге су му танке и нежне. Ноге су му снажне и витке. Длака му је црна и чиста. Длака му је сиво-бела и сјајна. Коњ је стар и уморан. Коњ је млад и миран.

Коњ је поносно усправио главу. Коњ је тужно спустио главу.

2.

Опиши још неким реченицама коња са слике.

3.

На сличан начин опиши животињу по свом избору.

67


II део: Писмено изражавање Описујемо маму Пажљиво погледај слику и одговори на постављена питања.

Милица је своју маму нацртала овако: 1.

Доврши започете реченице: Мама може бити: висока, витка, Мамине очи могу бити: лепе, крупне, плаве, Мамина коса може бити: кратка, смеђа, равна,

2.

Опиши физички изглед Миличине маме. Можеш користити неке од написаних речи.

3.

Прикажи лик своје маме описујући њен изглед, понашање и њене особине. Како она изгледа? Које су њене најважније особине? На који начин их испољава?

68


II део: Писмено изражавање Питамо и одговарамо 3.

Радозналост 1.

Шта је на учитељичином столу?

Како рибе дишу?

4. Где могу наћи оно што ме занима?

1.

2. Шта причате?

Пажљиво погледај слике и одговори на постављена питања. Којим сликама је радозналост приказана као мана? Којим сликама је радозналост приказана као врлина? Напиши пример из кога би се видело да је радозналост врлина.

А сад напиши пример из кога би се видело да радозналост може бити и мана.

2.

У вези са једном реченицом можемо поставити више питања. На пример: Онај ко је радознао стално поставља питања. Ко стално поставља питања? Шта онај ко је радознао стално поставља? Колико често онај ко је радознао поставља питања? 69


II део: Писмено изражавање 3.

За сваку дату реченицу напиши по два питања. Деца се играју у дворишту. 1. 2. На крају упитне реченице пише се знак питања. 1. 2.

4.

5.

Према свакој од датих реченица напиши питање са речцом ли. На пример: Маја пева. Пева ли Маја? Да ли Маја пева? Горан учи. Сви смо вредни. Марко је добар друг. Важни телефони:

92

93

94

Полиција Ватрогасци Хитна помоћ Смисли кратке разговоре које би могао/могла да водиш ако позовеш ове бројеве. Напиши један од њих.

70


II део: Писмено изражавање Постављање питања на дате одговоре Замисли себе у улози новинара који разговара са једном познатом песникињом. Твоја улога ће бити необична. Одговори су дати, а ти треба да напишеш питања. 1.

Како сте се одлучили за ? Лако. То је моја потреба јер ми писање испуњава живот.

2.

Зашто многи талентовани песници остају ? Не зависи све од талента. Потребно је и наћи се на правом месту у право време.

3.

узоре? Јесам. Неке песнике сам веома волела. Хтела сам да будем као они.

4.

Имате ли међу колегама? Да. Нека пријатељства трају годинама.

5.

Пишем нову збирку песама о деци и за децу. 6.

Писање је моја велика љубав. Моје песме су трагови које остављам за собом. Треба бити сигуран у себе и свој рад. 7.

Напиши укратко шта сазнајеш из овог разговора.

71


II део: Писмено изражавање 8.

Шта би још питао/питала ову песникињу?

9.

Песникиња је рекла да пише нову збирку песама о деци и за децу. Напиши и нацртај рекламу за ту књигу.

10.

Замисли себе у улози новинара који води разговор са неком познатом личношћу која је твој узор. Напиши како би гласила твоја питања тој познатој личности.

72


II део: Писмено изражавање Писмено препричавање према датом плану Сажето препричај причу „Врапчић“ према задатом плану и постављеним захтевима. 1. Врапчић покушава да извири из гнезда. 2. Врапчић је пао. 3. Врапчићу прети опасност од мачке. 4. Мајка врабица га спасава. Захтеви: 1. Води рачуна да твој рад има почетак, средину и крај. 2. Уочи који је догађај у причи најважнији и о њему дуже пиши. 3. Реченице морају бити јасне и повезане. 4. На крају обавезно прочитај оно што си написао/написала и исправи све грешке које уочиш. 5. Пиши читко и води рачуна о правопису.

Може ли се та прича још краће препричати, а да не изоставиш ништа битно? Ако мислиш да може, прецртај сувишне речи и реченице. Прочитај написано. Прочитај и сажето препричај у свесци причу по свом избору. 73


II део: Писмено изражавање Писмено препричавање по самостално састављеном плану Напиши план препричавања народне приповетке „Свијету се не може угодити“, а затим је препричај. Помоћ: Издвој три главна догађаја. Одреди и напиши наслов сваког од њих. А сада на основу та три догађаја уочи мање целине у овој причи и прочитај их још једном. Уочи који је догађај у причи најважнији. О њему дуже пиши. Погледај захтеве на страни 73. Наслови главних догађаја 1. 2. 3.

74


II део: Писмено изражавање Савети за лепо писмено и усмено изражавање Да би научио/научила да се правилно и лепо усмено и писмено изражаваш, требало би да прихватиш следеће савете: 1. Читај књиге. Ако не знаш значење неке речи, обавезно је потражи у речнику. 2. Пиши што чешће и не заборави да се о свему може писати: о људима и природи, о књигама које си прочитао/прочитала, филмовима које си гледао/гледала...

3. Треба да водиш рачуна о томе да твој рад треба да има почетак, средину и крај. Пре него што почнеш да пишеш, добро размисли о чему ћеш и како писати.

4. Изостави неважне детаље и сувишне речи.

5. Пиши јасне и повезане реченице.

6. Немој да понављаш мисли.

7. Води рачуна о правопису.

8. Обавезно прочитај и прегледај оно што напишеш. Исправи грешке и тек онда сматрај састав завршеним. 75


II део: Писмено изражавање Учим да запажам

1.

Напиши назив који би одговарао овом цртежу.

2.

Шта се на цртежу истиче и чиме?

3.

Опиши дрвеће.

4.

Наброј појединости које ти казују да је дошла јесен.

5.

Замисли да си ти у једној од кућа са цртежа. Укратко опиши оно што видиш и како се осећаш.

6.

Обој цртеж бојама по избору.

7.

Да ли обојен цртеж представља рану или касну јесен? Објасни свој избор. 76


II део: Писмено изражавање Погледај пажљиво разгледницу.

1.

У које годишње доба је снимљена фотографија на овој разгледници?

2.

Шта се истиче на овој разгледници?

3.

Прочитај песму „Први снег“ Војислава Илића. Шта је заједничко тој песми и овој разгледници?

4.

Шта желиш да фотографишеш у свом завичају зими? Објасни свој избор.

5.

Замисли да на школској приредби глумиш Снешка Белића. Опиши изглед костима који носиш.

77


II део: Писмено изражавање Припрема за писање приче према слици Савети 1. Пажљиво посматрај слику. 2. Издвој важно од неважног. 3. Одреди наслов приче. 4. Састави план приче. 5. Увод треба да буда кратак, јасан и занимљив (да заинтересује читаоца). 6. Разрада садржи ток догађаја (развој радње). Она је најважнији део сваке приче (сваког састава). 7. Закључак треба да буде кратак и да посебно истакне оно најважније у твом саставу. Писање приче према слици

78


II део: Писмено изражавање 1.

Пажљиво прочитај причу коју је према истој слици написала твоја вршњакиња Тамара. План приче:

1. Опис јесењег дана, повратак деце из школе. 2. Ток догађаја: јак ветар, почиње да пада киша, покварен кишобран, одлетела капа. 3. Када се све завршило, како су се деца осећала? Ветровит дан Једног јесењег дана Соња и Влада су се враћали кући из школе. Улице су биле скоро пусте, а дрвеће оголело и тужно. Одједном је почео да дува јак ветар и да пада крупна киша. Соња је отворила свој кишобран, а Влада ставио своју капу на главу. Изненада, ветар је Соњин кишобран окренуо наопачке, а Владина капа је летела по ваздуху са опалим лишћем. Соња је вукла кишобран напред-назад и тако га поправила. Ставила га је у торбу и потрчала за Владом. Несташни ветар носио је Владину капу све даље, све док се није закачила за једну ограду. Влада је узео капу и заједно су наставили пут ка кући. Соња и Влада су били срећни када су се нашли у својој кући. Сетиће се овог доживљаја кад год ветар почне да дува.

2.

Да ли је прича написана према датом плану?

3.

Којом оценом би оценио/оценила ову причу? Због чега?

79


II део: Писмено изражавање 1.

Прочитај састав који је написао твој вршњак Милош. Између два звона Као и сваког дана, дуго очекивани „Звонко Спасић“ је зазвонио. Одлучио је да скрати наше муке на бојном пољу. Задовољни ђаци и ја са њима зачас смо испразнили учионице. За нама су остали облак прашине и криво поређане клупе. Велики одмор траје. Мирише ужина. Велика маса насмејаних лица излеће у двориште. Ужурбано препричавамо доживљаје са часова. Мањи део игра фудбал иза школе. Лоши ђаци се правдају како су добро знали, а учитељ их не разуме. Теткица, наш стражар, притиска звоно и звук се разлеже. Почиње трећи час. Шанса да поправимо оцене, научимо нову лекцију, измењамо скривени поглед и тајну цедуљицу са важним порукама. Окреће се школски точак среће.

2.

Напиши план који би одговарао овом саставу.

3.

Покушај да другачије напишеш уводни део овог састава.

4.

Покушај да другачије напишеш закључни део овог састава.

80


II део: Писмено изражавање Самостално пишем састав помоћу задатог плана Тема: Моја омиљена игра План састава:

1. 2. 3. 4. 5.

Игре које играм са друговима Игра коју највише волим Опис те игре (како се она игра) Са ким најчешће играм ту игру Моја осећања док се играм

Прочитај свој рад. Провери да ли је састав написан према задатом плану. Прегледај га и исправи грешке. Избаци сувишне речи ако их има.

81


II део: Писмено изражавање Писање приче према датим речима Састави причу користећи речи: страх, родитељи, нерасположење, туга, учење, петица, срећа. Замисли да је то неки твој доживљај.

82


II део: Писмено изражавање Учим да уочавам и исправљам своје грешке

1.

Грешке су често узроковане брзином у писању или немаром.

Исправи грешке: Незнам да ли је то у реду. Неволим да се свађам. Моја сестра неверује да сам добио петицу. То је разлог нашег не пријатељства. Ја небих о томе разговарала са тобом. Би ла сам непримећена на том часу. Она је непослушна и не одговорна.

2.

Прецртај сувишне речи: Тих играчака има у разним и свим могућим продавницама. Када сам узела свеску у руке, видела сам оцену. Звоно је огласило крај и завршетак часа. Врабац је био уплашен и у страху од мачке. Сунце и Ветар су се сукобили и посвађали. Они су се веома много наљутили на нас. Брзо и хитро сам прешла улицу. 83


II део: Писмено изражавање Писање приче на основу задатог почетка Заврши причу. наслов Влада и Маја су се шетали парком. Одједном, поче да дува јак ветар и навукоше се облаци који су најављивали невреме.

84


II део: Писмено изражавање Самостално писање састава Тема: Замало се нисам изгубио/изгубила Непријатно осећање обузима свакога када му се учини да се изгубио. Напиши састав на задату тему (по стварном или измишљеном доживљају). Предлог плана састава: Шта је изазвало несналажење? Моје мисли и осећања. Шта сам радио/радила да бих се снашао/снашла? Успео/успела сам да се вратим кући. Моје мисли и осећања после претрпљеног страха.

85


II део: Писмено изражавање Уочавам грешке у писању! Због чега је свака од ових реченица нејасна или неправилна? 1.

Сви ђаци и одељење који су се играли у дворишту.

2.

Над мојом постељом је била мајка држећи чај.

3.

Маја дели собу са њеном сестром.

4.

Као из сна гледам прелепе.

Како написати писмени задатак?

Најважније је да прво добро размислиш о чему ћеш да пишеш и на који начин. Погрешићеш ако сматраш да је најтеже почети, написати прву реченицу, а да је онда лако и иде само од себе. Тада ризикујеш да направиш највеће грешке: промашиш тему и пишеш нејасне и неповезане реченице. Поштуј доле написане захтеве.

Захтеви: 1. Задатак пиши на левој страни вежбанке. 2. Наслов теме напиши на средини и испод њега прескочи један ред. 3. Прву реченицу увода, разраде (одељака) и закључка пиши увучено (у новом реду, без прескакања редова), а остале реченице од маргине до маргине. 4. Присети се осталих захтева за писање писмених састава са којима си се већ упознао/упознала. 86


Наслов теме

Нови ред

Увод

Разрада

Нови ред

Нови ред

II део: Писмено изражавање

Закључак

87


II део: Писмено изражавање Анализа успешности писмених задатака Моја соба У Жаркову, месту у коме живим, има прелепих кућа. Моја кућа је велика двоспратница. Има пет соба и све су лепе. Али, моја је најлепша. Моја соба је на првом спрату. Прозор на мојој соби је велики. Крај прозора ми је радни сто. То је моје радно место. Лево од стола је мој кревет, а са друге стране се налази гарнитура за седење. У углу је телевизор. Телефон ми често служи уместо дружења. О уредности и чистоћи собе углавном се брине мама. Моји другови су чести гости моје собе. Воле да долазе код мене. Када оду, моја весела соба одједном постане тужна. Ипак, она је мој најдражи кутак и мој верни пријатељ који чува моје тајне. Моја соба (Исправка) У Жаркову, месту у коме живим, има прелепих кућа. Али, има једна кућа драга срцу мом. То је мој дом. Моја соба је на првом спрату и у њу се улази из пространог ходника. Прозор на мојој соби је велики и гледа на двориште пуно воћака. Крај прозора ми је радни сто. Поред стола, скоро до плафона, налази се полица са књигама. На средишњем делу полице је компјутер, који је мој верни друг. Лево од стола је мој кревет, а са друге стране налази се прелепа гарнитура за седење. На њој моји другови и ја проводимо пријатне тренутке у разговору и игри. У углу је телевизор, а испод њега игрице и телефон. Телевизор ми често служи уместо дружења. О уредности и чистоћи углавном се брине моја мама. Моји другови су чести гости моје собе. Када оду, моја весела соба одједном постане тужна и ни приближно лепа као кад су они ту. Ипак, она је мој најдражи кутак и мој верни пријатељ који чува многе моје тајне. 1.

По чему се други састав разликује од првог?

2.

Којом оценом би оценио/оценила, први, а којом други задатак? Усмено образложи. 88


II део: Писмено изражавање Писање разгледница и писама 1.

Замисли да је ово полеђина разгледнице којом се јављаш свом другу са зимовања. Захтеви:

1. Попуни адресу примаоца (свог друга). 2. На простору одређеном за писање саопшти другу следеће податке: Одакле се јављаш? Какво је то место? Колико остајеш ту? Како се осећаш?

89


II део: Писмено изражавање

2.

Јави се свом другу и писмом тако да му саопштиш исте податке, али опширније.

Драги

,

Јављам ти се

90


II део: Писмено изражавање Писање честитки 1.

Честитке се пишу уредним и лепим рукописом!

Прочитај честитке.

Драги родитељи, Желим вам пуно здравља и радости у Новој 2012. години и у свим наредним годинама. Ваша Цеца

Драги Ацо, Нека ти живот испуни сваки сан. Твоја другарица Соња 2.

Напиши и ти једну честитку коме желиш.

3.

Шта пожелиш драгим особама када им честиташ рођендан?

91


II део: Писмено изражавање Вест

1.

Вест је кратка информација о неком збивању, догађају, појави... Она мора да садржи одговоре на следећа питања: Ко? Шта? Где? Како? Зашто? Напиши неку вест.

2.

Пронађи неку вест у новинама. Прочитај је. Извештај Извештај је проширена вест.

1.

Прочитај написани извештај: Извештај о утакмици Црвена звезда - Партизан

На београдској ,,Маракани” 27.V 2011. године састале су се две славне екипе: Црвена звезда и Партизан. Меч је почео у 18 часова пред шездесет хиљада гледалаца. Атмосфера је била незаборавна и до сада невиђена. После 45 минута игре на семафору је писало 1:2. Звезда је боље играла, али није имала спортску срећу. После 90. минута звиждук судије означио је крај утакмице. Резултат је остао непромењен. Навијачи Партизана певали су славећи победу. 92


II део: Писмено изражавање 2.

Усмено одговори на следећа питања у вези с прочитаним извештајем. Шта се догодило? Где се догодило? Ко је учествовао? Када се догодило? Како се догодило? Зашто?

3.

Напиши извештај о неком школском такмичењу. Твој извештај треба да садржи следеће информације: Ко се такмичио и у чему? Када и где је обављено такмичење? Резултате такмичења. Планове за будућност и циљеве којима тежите.

93


II део: Писмено изражавање Вођење дневника

Сваког дана дешава нам се много тога. Некад су то лепе ствари, а понекад доживимо и нешто непријатно. Како можемо сачувати од заборава све оно што се дешава у нама и око нас? Можемо ако све за нас значајне појединости које се догоде у току једног дана напишемо. То се зове вођење дневника. Дневник се води свакодневно. Пише се обично у посебним свескама. Сваког дана записујемо датум и шта се све важно догодило тог дана. Једна Ана је у свом дневнику навела сусрете са драгим особама, школске оцене, утиске о прочитаним књигама, разговоре са мамом. 1.

Напиши дневничку белешку за дан по свом избору.

94


II део: Писмено изражавање Оглас У дневној штампи можеш прочитати различите огласе. Ево неких: Енглески језик, часови и преводи, повољно.

Рачунаре и мониторе, купујем. 023/- - - - - -

011/- - - - - - Енглески овчар, женка стара месец дана.

Продајем радни сто, повољно. 011/- - - - - - -

063/- - - - - - -

Купујем рачунар.

1.

Напиши и ти неке огласе.

95


II део: Писмено изражавање Обавештење Овако твоја учитељица може написати обавештење о одржавању родитељског састанка. Основна школа „Љуба Ненадовић“ Београд Поштовани родитељи, Позвани сте да присуствујете родитељском састанку који ће се одржати 28.I 2011. у 18 часова, са следећим дневним редом: 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта. 2. Мере за побољшање успеха. 3. Договор о посети позоришту „Душко Радовић“. Одељенски старешина Светлана Јоксимовић Приближава се крај школске године, када ће ваши родитељи присуствовати вашoј приредби. 1. Напиши обавештење о одржавању те приредбе. Обавештење треба да садржи следеће податке: 1. Позив родитељима да присуствују приредби. 2. Време и место одржавања приредбе.

96


III део: Граматика и правопис Правопис

1.

Пажљиво прочитај сваки текст. Уочи правописне грешке. Препиши текстове тако да све грешке у писању исправиш.

Весна и Катарина иду у основну школу „Љуба Ненадовић“ у Београду. Станују у улици Аце Јоксимовића. Део Летњег распуста провеле су у Врњачкој Бањи, на планини Гоч и у Селу мељаку. Обе су купиле књигу „Хајдуци“ Бранислава Нушића. У часопису „Лили“ пронашле су туристичку понуду за путовање у Грчку која кошта деветстопетнајест динара. Одлучиле су да путују у Грчку. У грчкој су упознале грка Антонија. Из Новог сада је допутовала Веснина бака Мира, а из Горњег Милановца Катаринин ујак. Катарина ће за Божић и ускрс посетити баку.

97


III део: Граматика и правопис Београд Београд има више познатих Улица и Тргова. Најпознатији тргови Београда су: Студентски Трг, Цветни Трг, трг Димитрија Туцовића, познатији под називом Славија. Најпознатије улице Београда су: улица кнеза Михајла, Васина Улица, Балканска улица, улица кнеза Милоша, Таковска Улица.Најкраћа улица у Београду је улица Чумићево сокаче. У ову улицу се може доћи из Нушићеве улице. У околини Београда су села: Велика Моштаница, вранић и Остружница.

2.

Ако је у датим реченицама правилно написана речца не (ли), заокружи реч ДА.

Ако је у датим реченицама неправилно написана речца не (ли), заокружи реч НЕ. Ако заокружиш реч НЕ, на линији поред те реченице напиши правилно неправилно написану реч (речи). 98


III део: Граматика и правопис Данас немам времена за игру. Не мој ме више звати. Не могу да дођем код тебе. Домаћи ни сам урадила. Он је стално не задовољан. Марко се никада не свађа. Не знам ко је разбио саксију. Не смем и нећу да скијам. Мирко је не послушно и неразумно дете. Дали си добио петицу? Дали су ти дали ужину? Дали си за рођендан да ла цвеће мами? Је ли смо за време одмора.

ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ

3.

Заокружи речи у којима је глас Ј неправилно (погрешно) написан. Данас сам бијо у биоскопу. Ту су деца која су победила. Путовао сам авијоном. Пут је закрчио огроман камијон. Свети Сава је историјска личност. Деда слуша радијо. Обојица воле музику. Стадијон ,,Маракана” је огроман. Купијо сам кожни кајиш. Једанајест ђака иде на такмичење.

4.

Напиши скраћенице за дате речи: ученик на пример то јест и тако даље основна школа литар

година страна разред професор килограм тона 99


III део: Граматика и правопис 5.

Глагол треба често се пише погрешно.

Зато добро погледај ове правилно написане реченице. Треба да учим. Требало је да отпутујемо. Требало би да се нађемо у три сата. Препиши реченице и исправи грешке. Требам да идем.

Требали би смо да идемо.

Требала сам да идем.

6.

У датим реченицама напиши изостављене зарезе. Купила сам јагоде трешње и јабуке. Чекао сам Јанка Бранка и Ивана. Она је вредна упорна и паметна. Соба је лепа уредна и велика. Он увек ради домаће задатке одлично одговара и добар је друг.

7.

Напиши пет реченица у којима ћеш употребити зарезе.

100


III део: Граматика и правопис Упутство за рад на задацима који следе 1. Реши све задатке које знаш. 2. Пронађи тачне одговоре на 111., 112., 113. и 114. страни. 3. Поред сваког задатка је одговарајући број бодова. Заокружи бодове за тачно урађене задатке, односно прецртај бодове за погрешне. Ако то не знаш да урадиш, потражи помоћ од учитељице/учитеља. 4. Сабери бодове. 5. На крају сваке провере знања дата је таблица за превођење бодова у оцене. Пронађи у њој укупан број својих бодова и одговарајућу оцену.

Оваквим радом оспособљаваш се за успешно самостално проверавање знања и учиш да будеш самокритичан/самокритична. Ако ниси задовољан/задовољна својом оценом, то не значи да треба да тугујеш. Важно је да откријеш шта не знаш. Остаје ти само да се потрудиш да то научиш и добијеш бољу оцену, али сада од учитељице/ учитеља.

1

2

3

4

5

101


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о именицама

1.

Прочитај текст:

Кад крене из куће, Весна поздравља све укућане који остају: маму, тату и брата. Када се врати из школе, такође поздравља све укућане и одмах своју торбу и књиге оставља у своју собу. 1б.

2.

Подвучене речи у овом тексту означавају

1б.

3.

Све подвучене речи су

1б.

4.

1б.

5.

Од свих подвучених речи само једна је властита именица. То је реч . Каквим се почетним словом пишу властите именице?

5б.

6.

Препиши заједничке именице из текста.

1б.

7.

Каквим се почетним словом пишу заједничке именице?

1б.

8.

Када је заједничка именица почетна реч реченице, пише се

4б.

9.

Препиши из датог текста именице које су у једнини.

1б.

10.

Одреди број именица: оловка, лењир, гумица. Заокружи слово испред тачног одговора.

. .

а) Оне су у једнини. б) Оне су у множини. в) Имају исти облик за једнину и множину. 102


III део: Граматика и правопис Одреди род следећих именица: а) шећер в) село д) аутомобил е) свеска б) сто г) песма ђ) лутка ж) паче , , . 3б. Мушког рода су именице обележене словима , , . 3б. Женског рода су именице обележене словима , . 2б. Средњег рода су именице обележене словима 2б. 12. Поред сваке именице напиши другу именицу која означава то исто, али умањено. мачка цвет чаша песма 3б. 13. Уочи и заокружи реч која се исто пише, али означава нешто различито. а) Јединица је најлошија оцена. б) Весна је јединица. в) На војној вежби победила је Горанова јединица. Напиши значење сваке од тих речи. а) б) в) 3б. 14. Упореди дате парове именица. срећа - туга расположење - нерасположење галама - бука зима - хладноћа пријатељ - непријатељ разговор - дијалог мудрост - памет истина - лаж Заокружи парове именица који означавају нешто што је супротно. Шта означавају парови именица који су остали незаокружени? 11.

3б.

Овде је наведен одломак из приче „Себични џин“. „У најудаљенијем кутку баште угледао је дрво, сво искићено белим љупким цветићима. Џин пожури у башту веома радостан“. Овај одломак препиши у свеску, а подвучене речи замени речима истог или сличног значења. Бодови Оцена 15.

Од 0 до 12 Од 13 до 18 Од 19 до 25 Од 26 до 30 Од 31 до 35

103

1 2 3 4 5


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о глаголима

5б.

1.

9б.

2.

10б.

3.

Пронађи у читанци песму „Какве је боје поток“. Препиши пет различитих глагола из те песме.

Поред сваког глагола напиши да ли он казује радњу, стање или збивање. лежати седети читати грми сева спавати играти трчати мислити Препиши све глаголе из доле написаних реченица. а) Ко је урадио домаћи задатак? б) Сви ученици погледаше Весну. в) Весна је дрхтала. г) Код куће је одмах научила пропуштену лекцију. д) Она се још сећа овог часа.

6б.

4.

Подвуци све глаголе у следећим реченицама: Василије редовно ради домаће задатке. Сутра ће ићи у биоскоп. Научио је све лекције. Означи глагол који казује садашњост са С, прошлост са П и будућност са Б. Изнад сваког глагола напиши одговарајуће слово. 104


III део: Граматика и правопис 16б.

5.

Пронађи 16 различитих глагола у песми „Пролећница“. Препиши их.

Сви глаголи у овој песми значе радњу: а) која се догодила у прошлости. б) садашњу радњу. в) будућу радњу.

Заокружи тачан одговор.

1б.

6.

Напиши реченицу која казује неку радњу која ће се тек десити.

2б.

7.

Напиши две реченице о твојој омиљеној игри. Нека глаголи у њима буду у садашњем времену.

1б.

8.

Напиши реченицу у којој ћеш употребити глагол у прошлом времену.

8б.

9.

Допиши одговарајуће речи којима ћеш објаснити: а) КАКО се врше радње у датим реченицама. Димитрије је трчао. Маја пева. б) КАДА су се вршиле, врше се или ће се вршити радње у датим реченицама. Настава је почела у . ћемо ићи у биоскоп. ћемо се играти. в) ГДЕ су се вршиле радње у датим реченицама. Аутомобил је паркиран . Мама је чекала Ану . Деца су се играла . 105


III део: Граматика и правопис 3б.

10.

Напиши три реченице у којима ћеш употребити речи: синоћ, пре неколико година, данас.

3б.

11.

Напиши три реченице у којима ћеш употребити речи: у школи, код баке, у позоришту.

2б.

12.

Заокружи реченице које имају потврдни облик. Лептир стоји на цвету. Не могу ићи са вама. Волим зиму. Данас не пада киша.

4б.

13.

Препиши реченице тако да их преобликујеш у одричне. Зека скаче.

Могу да идем у школу.

Марко је у школи.

Зима одлази из нашег места.

106


III део: Граматика и правопис

3б.

14.

Напиши у множини реченице: Девојчица воли лутку.

Дечак воли лопту.

Родитељ воли своје дете.

3б.

15.

Напиши у једнини реченице: Деца ручају.

Песници пишу песме.

Вредни ђаци редовно уче. 1б.

16.

Напиши реченицу у првом лицу једнине: Он је добар и искрен друг.

Бодови Од 0 до 24 Од 25 до 34 Од 35 до 49 Од 50 до 64 Од 65 до 77

Оцена 1 2 3 4 5 107


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о описним и присвојним придевима

5б.

1.

Овде је наведена реченица из приче „Себични џин“. „Била је то велика, прекрасна башта, пуна меке, зелене траве, из које је ту и тамо вирио покоји цвет“. Уочи речи којима је писац описао башту и траву. Напиши те речи уз написане именице. башта траве Заокружи слово испред тачног одговора. Написане речи стоје уз именице, а називају се: а) описни придеви, б) глаголи, в) присвојни придеви.

1б.

2.

Како се зове врста придева који су истакнути у датој реченици? Дан улепшавају сунчеви зраци и дечје песме.

Одговор: 6б.

3.

Поред сваке написане именице напиши одговарајући присвојни придев. Београд Нови Сад Ниш

4б.

4.

Вера Горан људи

Допуни одговарајућим описним придевима дата поређења. као мрав. као медвед. 108

као јагње. као лисица.


III део: Граматика и правопис 4б.

5.

9б.

6.

Подвуци описне придеве у следећим реченицама: Лепа Мара лепо пева. Брзи Аца брзо трчи. Одреди у ком су роду и броју написани следећи придеви: Род Број

вредан човек вредна жена вредно дете вредни ђаци Објасни начин на који си одредио/одредила у ком су роду и броју наведени придеви.

12б.

7.

Одреди врсту, род и број сваке подвучене речи у датој реченици. Хладне кише падају данима у нашем граду. Врста речи

Род

Број

кише хладне дани град

Бодови Од 0 до 12 Од 13 до 17 Од 18 до 25 Од 26 до 33 Од 34 до 41

Оцена 1 2 3 4 5 109


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о реченицама 4б.

8б.

Одреди врсту сваке написане реченице по значењу. Сутра идемо у биоскоп. Да ли ћеш доћи у школу? Добила сам петицу! Седи и ради домаћи! 1.

2.

У свакој реченици одреди субјекат и предикат. Субјекат

Предикат

Ја волим школу. Отишао је Петар. Весна је научила песмицу. Марко ради домаћи задатак. 5б.

3.

Подвуци субјекте у реченицама: Весна и Мирјана певају у хору. Пера, Зоран и Горан тренирају фудбал.

1б.

4.

Колико речи може имати субјекат?

1б.

5.

2б.

6.

Решили су задатак. Шта је субјекат у овој реченици? Заокружи слово испред тачног одговора. а) У овој реченици субјекат се не може одредити. б) Ова реченица нема субјекат. в) Субјекат је изостављен, а подразумева се да је то реч ОНИ (лица о којима се говори у претходним реченицама текста). Марија је трчала и прескакала препреке. Предикат у овој реченици су речи

1б.

7.

Колико речи може имати предикат? 110

Бодови Од 0 до 6 Од 7 до 8 Од 9 до 13 Од 14 до 18 Од 19 до 22

Оцена 1 2 3 4 5


III део: Граматика и правопис Тачни одговори на питања и решења задатака Провери своје знање о именицама 2.

имена

5.

Властите именице пишу се великим почетним словом.

6.

Из текста треба преписати следеће именице: куће, укућане, маму, тату, брата, школе, торбу, књиге, собу.

7.

Заједничке именице пишу се малим почетним словом.

8.

великим словом.

9.

кућа брат

3.

Весна школа

именице

4.

мама торба

Весна

тата соба

10.

а

11.

Мушког рода су именице обележене словима: а, б, д. Женског рода су именице обележене словима: г, ђ, е. Средњег рода су именице обележене словима: в, ж.

12.

мачка - мачкица чаша - чашица

13.

а) јединица - оцена б) јединица - једино дете у породици в) јединица - група војника

14.

Треба заокружити следеће парове именица: срећа - туга расположење - нерасположење пријатељ - непријатељ истина - лаж Парови именица који су остали незаокружени означавају нешто што је исто или слично.

15.

најудаљенијем кутку - најдаљем делу (углу) угледао - видео, запазио искићено - окићено, украшено љупким - милим радостан - срећан

цвет - цветић песма - песмица

101 111


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о глаголима 1.

тече, приђе, напивши се, скакутајући, рече, (стоје, лебдећи, дође, угаси)

2.

читати - радња спавати - стање мислити - радња

3.

а) је урадио б) погледаше в) је дрхтала г) је научила д) сећа

5.

зујка, лахори, жубори, вије, мије, поје, листа, понавља, јавља, злати, чврчи, трчи, слави, летари, гмиже, диже, (љубе, шале)

лежати - стање грми - збивање играти - радња 4.

седети - стање сева - збивање трчати - радња

а) ради (С) б) ће ићи (Б) в) научио је (П)

б 6.

Нпр. Маја ће научити песмицу.

7.

Нпр. Играмо се жмурке. У тој игри се сакривамо и проналазимо.

8.

Нпр. Ишла сам код баке.

9.

а) Нпр. Димитрије је брзо трчао. Нпр. Маја лепо пева. б) Нпр. Настава је почела у осам сати. Нпр. Сутра ћемо ићи у биоскоп. Нпр. У суботу ћемо се играти.

10.

11.

12.

в) Нпр. Аутомобил је паркиран у гаражи. Нпр. Мама је чекала Ану испред школе. Нпр. Деца су се играла у школском дворишту. а) Нпр. Синоћ сам гледала филм. На мору сам био пре неколико година. Данас идем код другарице. а) Нпр. Данас сам пре подне био у школи. Сутра ћу ићи код баке. Јуче сам била у позоришту. Лептир стоји на цвету. Волим зиму. 112


III део: Граматика и правопис 13.

Зека не скаче. Не могу да идем у школу. Марко није у школи. Зима не одлази из нашег места.

15.

Дете руча. Песник пише песму. Вредан ђак редовно учи.

14.

16.

Девојчице воле лутке. Дечаци воле лопте. Родитељи воле своју децу. Ја сам добар и искрен друг.

Провери своје знање о описним и присвојним придевима 1.

велика, прекрасна башта меке, зелене траве

а

описни придеви

2.

Придеви у датој реченици који су истакнути бојом зову се присвојни придеви.

3.

Београд - београдски Нови Сад - новосадски Ниш - нишки Вредан као мрав. Снажан као медвед.

4. 5.

Лепа Мара лепо пева. Брзи Аца брзо трчи.

кише хладне дани град

Вера - Верин Горан - Горанов људи - људски Умиљат као јагње. Лукав као лисица. вредан (мушки, једнина) вредна (женски, једнина) вредно (средњи, једнина) вредни (мушки, множина) Ког рода (броја) је именица, у том роду (броју) је и придев.

Врсте речи именица придев именица именица

6.

Род женски женски мушки мушки

113

Број множина множина множина једнина


III део: Граматика и правопис Провери своје знање о реченицама 1.

а) обавештајна б) упитна в) узвична г) заповедна

3.

Весна и Мирјана певају у хору. Пера, Горан и Зоран тренирају фудбал.

4.

Субјекат може да се састоји од једне или више речи, или да буде изостављен.

5.

в

6.

је трчала, прескакала

7.

Предикат може имати једну, две или више речи.

2.

Субјекат ја Петар Весна Марко

114

Предикат волим отишао је је научила ради


Садржај Септембар Ветар и Сунце Циц Свитац тражи пријатеље Свети Сава и човек без среће Зима Љутито мече Лав и човек Шта је највеће Шта је отац Пролећница Песма о цвету Љубавна песма Домовина се брани лепотом Врапчић Избор из поезије Душана Радовића Чардак ни на небу ни на земљи Бајка о белом коњу Замислите Размишљања о бајкама Марко Краљевић и бег Костадин Свијету се не може угодити Женидба врапца Подунавца Двије сеје брата не имале Вук и јагње Корњача и зец Браћа Грим: Бајке Реч, две о драмском тексту А зашто он вежба Лед се топи Никад два добра Какве је боје поток Вожња Састави реченицу Састави причу Описујемо Питамо и одговарамо Постављање питања на дате одговоре Писмено препричавање према датом плану Писмено препричавање по самостално састављеном плану Савети за лепо писмено и усмено изражавање

5 7 9 11 14 16 17 19 21 23 26 28 30 31 32 34 40 42 44 46 47 50 51 53 54 56 58 58 59 60 61 63 64 66 66 67 69 71 73 74 75


Учим да запажам Припрема за писање приче према слици Писање приче према слици Самостално пишем састав помоћу задатог плана Писање приче према датим речима Учим да уочавам и исправљам своје грешке Писање приче на основу задатог почетка Самостално писање састава Уочавам грешке у писању! Како написати писмени задатак? Анализа успешности писмених задатака Писање разгледница и писама Писање честитки Вест Извештај Вођење дневника Оглас Обавештење Правопис Упутство за рад на задацима који следе Провери своје знање о именицама Провери своје знање о глаголима Провери своје знање о описним и присвојним придевима Провери своје знање о реченицама Тачни одговори на питања и решења задатака

76 78 78 81 82 83 84 85 86 86 88 89 91 92 92 94 95 96 97 101 102 104 108 110 111
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.