Vågsnes Havn Prospekt

Page 1

Prospekt


L iv e t i s jøk a nten på Vågs nes Ha vn - f e rie f ø l els e i hverda g en

Utbygger

Kontakt Megler

Otterlei Group www.otterleieindom.no

Sørmegleren www.sormegleren.no

Siri Myhre siri@otterleieiendom.no tlf. 926 13 377

Arild Aasen arild.aasen@sormegleren.no tlf: 975 86 730

Gustav Gunnerud gustav@otterleieiendom.no tlf. 995 36 757

Tor Jan Endresen torjan@sormegleren.no tlf: 404 08 021

2 | Salgsprospekt


VÅGSNES H AVN INNHOLD

4

Bli kjent

12

Situasjonsplan

14

18

Eiendommen

Fa s a d e r

30

36

Plantegninger

Nøkkelinfo

40

46

Leveransebeskrivelse

Kjøpetilbud Salgsprospekt

| 3


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

En tr y g g Ha vn

På Vågsnes skaper vi et hyggelig bomiljø i et skjermet og privat fellesskap. Tomten har panaromautsikt med sol fra tidlig morgen til sent på kveld. Her kan du bo helt i vannkanten med egen brygge og strand. Både sol og sjøutsikt kan nytes fra alle boligene. Her får du plass til å ta imot hele familien om du ønsker det, helt uten boplikt.

En va k ker vid u ts ik t mot Tr omøys u nd og omk r ing lig g ende na tu rla nds k a p m e d ho lm er, lu ne viker, s kog og ma r k .

24

| Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 5


Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. Gulv og takvindu i båthus er tilvalg

6 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 7


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

Et n a t urlig møtepu nk t og ank ring s pla s s

Vågsnes Havn er fra gammelt av merket som ankringsplass for store skuter som søkte en trygg havn. Det er en lun, solrik plass med stille vann, som har gjort det ideelt for mindre båter å legge til eller ankre opp. Det er lett å spasere ned for et friskt morgenbad. Lev tett på naturen og de skiftende årstidene, med kort vei til Arendal sentrum, fantastiske turområder i Raet nasjonalpark, singletrackløyper, lysløyper eller naturskjønne turstier i landlig idyll rett på utsiden av døra.

8 | Salgsprospekt


3 Salgsprospekt

| 9


VÅGSNES H AVN OMRÅDEKART

Kor t e av s t a nder til de t a l ler m e s t e . H e r vil du f å fø lels en a v å v ære på hy t t a hjemm e.

10 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 11


VÅGSNES H AVN

Lang snitt

SITUASJONSPLAN

Snitt

Kutter Bygg 1

+1,3

7

8

4

X= 490 800,000 Y= 6 481 500,000 6

5

+2,7

BK2-1

9

+2,4 5

4,0 m7

+2,4

7,68 m 8

7

BK2

og B K

1,3 m

+2,6

9 9

+2,2

+2,4 5

5

+2,1 3

4

3

+2,5

BK1-4

4

6

+2,0

+2,4

3

SAN D

10 4

6

BK1-5

3

9

+2,4

8 8

4

7 7 6

SLE

+1,4

0,8 m

+2,55

BK3-3

+0,6

+2,35

STR

BK3-5

BK3

TE PL

+2,35

3 BK

Ø

+0,2

+0

M

+1,2

de sa Fa

18 ,7 2 m AS P ST Å K S S TI HC G N AV IN G OG SB R YG

G

E

F KA ELL N ES O B ER O ET D C .

+1,9

t

+0,4

+0,2

it Sn

+ 1,25

syd

Brigg Bygg 1-6

Båtplasser

3,5 m

3,5 m

12 | Salgsprospekt BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Lang snitt

+0

3,5 m

+3,2

BK3-4

AND

Fasa de f ra

3,5 m

+2,4

TTE

+2,0

17 Båtplasser

BK3-2

MUR

2

3,5 m

+2,6 +2,55

LEK +1,7 BAL ANS E SITT EKA NT +1,4

+1,7

+2,5

5

+2,4 10

BK3-1

D

+ 1,25

+2,6

8

2

+2,55

BO

7 7

BK2

1

5

8

2

+2,0

9

9

8

7

Snitt

+2,6

Snitt BK

6

1

5,5 m

Skonnert Bygg 1-2

Felle s kjøre veg

10

10

3

6

2

+2,4

5,5 m

S10 nitt

4

+2,5 3,6 m

Fasade fra vest

BK1-3 2,1 m

+2,2

3

7,6 m

15,1 m

4

7,0 m

BK2-2

BK2

A PL P-

3 10

Snitt

+2,7

6,2 m

9

6,0 m

Snitt

5

+2,6

6 8

3,7 m

Fasa de BK 3

BK1

8 7

+2,3

+2,8

+2,7

7,5 m

+2,5

7

2

7,0 m

10

13,0 m

+2,4

+2,8

3

4

2

Snitt BK

10

4,6 m

BK1-2

+2,0

HC pl

+2,3

9 +2,4

5

6

6

P

+2,5

6

9

Snitt BK1

Sn it

t

8

2

Fullrigger Bygg 1-5

10

4

+2,5

8

7

4

+1,25

P

3

2

+2,0

Snitt

BK1-1 7

5

10

d

2,0 m

5,6 m

11

3

a nor

9

+2,4

+2,0

de fr

4,9 m

4,0 m

3

10

5,6

t Sn it

+ 1,25

Fasa

12 ,8 m

11 5


r 1-2

+2,0

HC pl

m

6,0 m

BF1-2

+2,6

+2,5

+2,7

BF1-1

HC P

+2,9 Snitt

P

P

+2,8

P

+2,8

0,6 m

+3,0

+2,8

+3,5

Nedgravd renovasjon/post 76,9 m

S AS

Snitt

CAR POR T

PAR KER ING

EL KK SY

16 ,7 m

Snitt

BK2

og B K

3

N

Prosjekt:

Nytt boligområde

Vågsnes - Tromøy

,1 12

Prosjekteringsgruppen

Fasa de fr a

øst

Arendal kommune

m

3-6

TRAFO arkitektur

Tollbodgaten 2 4836 Arendal Tlf.: 40 00 90 25 post@trafoarkitektur.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

itt Sn

ARK :

Fase

Søknadsarbeider

Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Boligområdet Vågsnes Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

28.02.2020 21.8.2020 Målestokk

1:250

(1:500 i A3)

Kontroll utførende Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

Kontroll

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

Tegningsnr.:

A10-02

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

2

Situasjonsplan del 1

Salgsprospekt

| 13


Kutter

Skonnert

SYD

NORD

Brigg

Fullrigger

N

Tromøysund

14 | Salgsprospekt


VÅGSNES H AVN EIENDOMMEN

Ve l komm en til L e if S va les ens vei På eiendommen bygges det 15 romslige eneboliger i kjede i sjøkanten. De forskjellige boligene omtales som Fullrigger, Skonnert, Brigg og Kutter. Dette er robuste og moderne helårsboliger med gode fasiliteter som gir deg en problemfri hverdag med alle muligheter for et godt liv for deg og dine. Byggene er under oppføring, og de ferdigstilles innen utgangen av 1. kvartal 2022.

Fullrigger består av fem boenheter. Disse ligger helt nede ved havet med eget båthus. Skonnert består av to boenheter. Disse har utsikt mot grøntarealet og stranden. Brigg består av seks boenheter. Disse har tilgang til stranden rett utenfor terrassen. Kutter består av to boenheter. Disse er de eneste boenhetene med tre etasjer, og en takterrasse som gir panoramautsikt over hele området.

Salsgsprospekt

| 15


16 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 17


VÅGSNES H AVN FA S A D E

Fu l l r i g g e r Bygg 2, 3, 4, 5

*Her vises kun hus 2-5

Nord (N)

Syd (S)

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\180706_Vaagsnes_BK1_NY FIL.pln

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prosjekt: Fasade Nord og Syd Fullrigger Vågsnes Havn

13.10.20 1:100 Kontroll prosjekt: Sign.: Kontroll: Tegningsnr.: Rev.:

A40-3 tlt

. iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Fullrigger BIM med ArchiCAD 21 NOR

Vest (V)

Øst (Ø)

18 | Salgsprospekt

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\180706_Vaagsnes_BK1_NY FIL.pln

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

A40-3

Rev.:

.


S ko n n e r t Bygg 1, 2 V

Nord (N)

Syd (S) Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

Rev.:

BK2 1-2

.

Kontroll prosjekt:

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

BK2 1-2

Rev.:

.

Vest (V)

Øst (Ø) Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Øst og Vest Skonnert

13.10.20 1:100

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tegningsnr.: Tiltakshaver: Rev.:

BK2 1-2 Otterlei . Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Øst og Vest Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

BK2 1-2

Rev.:

.

Salgsprospekt

| 19


VÅGSNES H AVN FA S A D E

Brigg Bygg 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nord (N)

Syd (S)

Vest (V)

Øst (Ø)

20 | Salgsprospekt

1:100 1:100


Ku t te r Bygg 1, 2 V

Nord (N)

Syd (S)

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Prosjekterende: © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Kutter

1:100

TRAFO arkitektur as

13.10.20 © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegningsnr.:

Rev.:

Tegning:

Målestokk:

BF1 1-2

.

Fasade Nord og Syd Kutter

1:100

Vest (V)

Øst (Ø)

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn Prosjekt: Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Sign.: Kontroll: Kontroll prosjekt:

Otterlei Eiendom as

tlt

Sign.:

iht

tlt

Kontroll:

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller Dato: bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 13.10.20 © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller Dato: Tegning: Målestokk: bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 13.10.20

Fasade Øst og Vest Kutter Tegning: Fasade Øst og Vest Kutter

Salgsprospekt

1:100

Målestokk: Tegningsnr.: 1:100

BF1 1-2

Tegningsnr.:

| 21 BF1 1-2

Rev.:

.

Rev.:

.

13.10.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BF1 1-2

.


VÅGSNES H AVN FA S A D E R O G S N I T T

Vest

FASADE VEST 1:200

Syd Godkjent

Vågsnes AS Prosjekt

Boligområdet Vågsnes

Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn

Formålsgrense

Tiltakshaver

1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

13.5.20 07.10.2020 Målestokk

1:200 Kontroll utførende Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

+8,50 Takplan

Kontroll

9m

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

+5,50 2. Etasje

Tegningsnr.:

A40-01

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

Fasade Vest

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

3 039

BIM med ArchiCAD 21 NOR

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eksisterende terreng +0,50 Parkering

Tverrsnitt FASADE SYD 1:200

Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS

F a s a d e m o t s j ø a v K Boligområdet utter Prosjekt

Vågsnes

o g s n i t t a v S k o n n e r tVågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

07.10.2020 Målestokk

1:250, 1:200

2 568

Kontroll utførende

Prosjektnr.:

17060 Type tegning:

+5,50 2. Etasje

Fasade Sør

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eks. terreng

+0,50 Parkering

22 | Salgsprospekt

Langsnitt

Kontroll

217 / 27 / -

+8,50 Takplan

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

Tegningsnr.:

A40-02

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.


Fasader og snitt

Vest - Utsnitt av kun Brigg

FASADE VEST BK3 1:200

Syd Vest

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

FASADE SYD BK3 1:200

Prosjekt:

Nytt boligområde

Vågsnes - Tromøy Arendal kommune Prosjekteringsgruppen

ARK :

TRAFO arkitektur

Tollbodgaten 2 4836 Arendal Tlf.: 40 00 90 25 post@trafoarkitektur.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

Fasade mot sjø av Skonnnert Fase

Formålsgrense

Søknadsarbeider

og snitt av Fullrigger Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS +8,50 Takplan

Prosjekt

9m

Boligområdet Vågsnes

3 039

+5,50 2. Etasje

Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

07.10.2020 Målestokk

1:200 Kontroll utførende

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eksisterende terreng

+0,50 Parkering

Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

Kontroll

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

Tegningsnr.:

A40-04

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Fasade Syd BK3

Tverrsnitt

Salgsprospekt

| 23


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

Gulv og takvindu i båthus er tilvalg

24 | Salgsprospekt


So lrike da g er k a n n y t es fr a bå th u s , ha g e, br y g g e el ler fr a s t or e v indu er. - h er er de t tr y g t og go dt for bå de firb einte og t ob einte.

3 Salgsprospekt

| 25


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Illustrasjonsbilde - Skonnert 2. Endringer kan forekomme.

I nsp i r a sjone n ko m m e r f r a både d e t k l a ssiske og d e t m o de rne . B o l i g e n e h ar re ne l in j e r i samspil l m e d o mgiv e lse n e. 26 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 27


Illustrasjonsbilde - Brigg 6. Endringer kan forekomme.

28 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 29


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 1 BRA

171 m 2

P-ROM

171 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

Huset er ferdigstilt og overtas etter nærmere avtale.

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

PRIS

Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

kr 6 900 000 + omk kr 33.370,-

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

30 | Salgsprospekt


2 m

So v

10 ,8

2

m

9, 1

9 8

11

10

12

13

14

15

. x 175 16opptr x 264 15inntr.

A snitt

m

2

72 ,6

2

2 3

5 500

4 5

2

m

2

8

m

A snitt

ba lko ng

7 9

3

16opptr. x 177 15inntr. x 264

6

Ba 5, d

A

72 ,6

2 m

BR A

m

1

1

Type 3(R) 4,61m2

snitt A

Opp

T

m

BR A

hems

2

Va sk /te kn 3, .

Garderobe

,0

9, 4

m

So 11 v

2

En tre

snitt A

7 6

Ned 16

13 200

Type 6(S) 6 5,04m2,0

m

2

Ba d

Sbo d:

5, 0

m 2

So v

2. ETG.

Sbo d:

1. ETG.

10

10 ,0

11 12 13 14 15

Va sk /te kn .

2

28 ,7

Kj øk ke n

DW

m

/a llro m

Ned 16

A 5 500

Målsetting satt i for overflate.

HEMS

1

2

3

4

2 m

Prosjekt:

Vågsnes Havn

29 ,5

0

BR A

DW

SALGSTEGNINER 5

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otte

høyde: 1,9 m

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

www.tra Telefon:

© Alle rettigheter tilhører utførende fo bruk av disse tegningene er forbudt u

rekkverk

Tegning:

A snitt

Brigg Hus 1 Plan 1

rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver: Stoaveien 16 4848 Arendal

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

TRAFO arkitektur as

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

Prosjekterende:

høyde: 1,9 m

møne

Stoaveien 16 4848 Arendal

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

25.11.20 1:100 (A3)

Salgsprospekt

| 31

0

1


32 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 33


Illustrasjonsbilde - Fullrigger 2. Endringer kan forekomme.

34 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 35


VÅGSNES H AVN NØKKELINFO

Selger: Vågsnes AS. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Adresser: Boligene vil bli oppført på adressen Leif Svalesens vei 4812 Kongshavn, på Tromøy i Arendal. Boligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Beskrivelse av prosjektet: 15 prosjekterte boenheter på området. Småbåthavn og felles lekeområde. Boligene blir organisert som et eierseksjonssameie. Matrikkelnummer: Prosjektet ligger i dag på gårdsnummer 217, bruksnummer 27 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet kan få et annet gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven. Tomteareal: Eiendommen som utgjør utbyggingstomten, er opplyst til å være ca 7209 kvm (8675 kvm i følge matrikkelrapport Arendal kommune). Arealet etter fradeling/sammenføying er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling Beskaffenhet: Tomten leveres opparbeidet med uteområder i henhold til situasjonsplan, men uten beplatning. Beplantning i situasjonsplan og i tegninger er kun til illustrasjon. Omfang og utforming av småbåtanlegg avhenger av hvor mange som kjøper båtplass, og dette

36 | Salgsprospekt

er derfor ikke prosjektert i detalj ennå. Skissene viser et potensiale. Se situasjonsplan/utomhusplan for skisser. Areal boliger: Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende boligsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Det kan bli gjort mindre endringer i areal for å tilfredsstille forskriftskrav eller andre nødvendige tilpasninger. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energiog oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse: Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest

normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på oppgjørsadvokats/ meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det forutsettes uansett at det i så fall foreligger midlertidig brukstillatelse i et slikt tilfelle. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. Parkering: Boligtype Fullrigger har parkering i egen carport og ved egen inngang. Øvrige boliger har to parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan), bortsett fra boligtype Skonnert som har 1 ved egen inngang og 1 plass på felles parkeringsplass. P-plasser langs sameiets østlige grense kan innen gitte frister leveres som carport mot pristillegg. Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde. Reguleringsplaner/ Reguleringsbestemmelser: Eiendommen er regulert til bolig, konsentrert småhusbebyggelse iht reguleringsplan for Vågsnes, datert 27.03.2014. Det foreligger rammetillatelse for tiltaket datert 26.08.2019. Område i sjø utenfor eiendommen er regulert til småbåthavn. Selger eier naboeiendommen mot øst,


Nøkkelinformasjon

gnr 217, bnr 30 som i dag er bebygd med fire eldre bygninger. Selger har intensjon om å gjennomføre enten en oppgradering eller en omregulering til flere boliger på eiendommen. Vei, vann og avløp: Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei via Vågsnesveien. Eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk. Veiene inne på sameiets grunn er private og vedlikehold, drift og brøyting er sameiet ansvar. Konsesjon: Kjøp av seksjon i dette prosjektet avhenger ikke av konsesjon. Utleie: Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Arendal kommune. Organisering: Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av andel av tomtearealer. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Det er opp til selger å avgjøre hvordan eierskap til småbåthavn gjøres. Vedtekter: Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til disse utarbeides før ferdigstillelse.

Betalingsbetingelser: Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved overtagelse av boligen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Omkostninger: Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Omkostninger utgjør kr. 175,- per kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Felleskostnader: Ca. kr 25,- per kvadratmeter BRA per måned. Endelig budsjett vil utarbeides innen etablering av sameiet. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader dekker bl a. deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av boligene, lys, forretningsførsel, snørydding, vaktmestertjenester

og eventuelt andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Kostnader til TV/data kommer utenom fellesutgiftene. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. I de endelige sameievedtektene fremgår det bestemmelser om driftog vedlikeholdskostnader knyttet til bryggene/båtplassene. Selger forbeholder seg rett til å organisere dette slik at andre enn seksjoneiere i boligsameiet kan ha rettigheter i småbåthavna. Formuesverdi: Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundær-bolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen

Salgsprospekt

| 37


VÅGSNES H AVN NØKKELINFO

multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten. no for mer informasjon. Heftelser: Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning. Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: 1964/1906-1/36 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 28.05.1964 :Knr:4203 Gnr:217 Bnr:54 Gjelder bnr 54s rett til gangvei over denne eiendom. 1988/4775-2/36 RETTSBOK TINGLYST 20.05.1988 Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere Forbehold om realisering: Ingen forbehold Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Det tas et særskilt forbehold om byggetid grunnet den pågående korona-pandemien. Dette medfører at overtagelsen kan bli utsatt dersom pandemien gjør det nødvendig. Byggetid/Overtagelse: Selgerens frist for å ha Brigg 1 klar til overtakelse er 01.06.2022. Selgerens

38 | Salgsprospekt

frist for å ha Skonnert 1 og 2 klar til overtakelse er 01.06.2022. Måned for overtakelse varsles senest 4 måneder før overtakelse, og overtakelsesdato varsles senest 3 uker før overtakelse. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl.. §18 til anvendelse. Annet: Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Illustrasjoner utarbeidet for prosjektet viser ikke plassering av stikk-kontakter. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært

forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Kostnader ved videresalg og navneendring: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,– inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av selger. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtakelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. Buofl. § 1b. Ved eventuell endring i eierskap/ navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,– inkl. mva. som innbetales til oppgjørsadvokats driftskonto etter påkrav fra selger. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Meglers vederlag er avtalt til kr. 67.500,- ink mva per enhet. Selger dekker i tillegg direkte utlegg.


Nøkkelinformasjon

Avbestilling: Dersom forbrukeren avbestiller, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet. Forsikring: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. Buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Tilvalg/endringer: Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene, eventuelt direkte fra underleverandør, og forutsettes betalt innen overtakelse.

Garantier: Det stilles garanti på 3% av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. Buofl. § 12.

Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Kjøpekontrakter: Selgers standard kjøpekontrakt forutsettes benyttet.

Selgers rett til endringer: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Dette kan også medføre mindre endringer i arealer og utforming av enkeltrom. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det

Frist for ordinære endringer og tilvalg er i hovedsak utløpt.

Lovverk/avtalebetingelser: Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Kredittvurdering / hvitvaskingsloven: Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Budregler: Boligene selges til fast pris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger: Vågsnes AS org.nr. 917 254 249 Ansvarlig megler: Sørmegleren AS, avd. Arendal – Org. nr. 944 121 331 Arild Aasen

Produsert: 24. juni 2022

Salgsprospekt

| 39


VÅGSNES H AVN LEVERANSEBESKRIVELSE

Generelle krav

Bygningsmessige krav er stilt gjennom bestemmelsene i TEK 17 med tilhørende veiledning VTEK 17. Boligene tilfredsstiller generelt NS 8175 2012 lydklasse C.

Utvendig/bærende konstruksjoner Yttertak

Tekket med båndtekking. Noen områder, eksempelvis takterrasse, tekket med takpapp. Dette er områder som ikke er tilrettelagt som terrasser/utearealer i forbindelse med takterrasser.

Yttervegger

Leveres malt med stående panel. Det vil bli variasjon mellom tømmermannspanel, lektepanel og låvepanel. Farge iht reguleringsplan.

Vinduer

Aluminiumsbeslåtte trevinduer malt etter fargepalett. Belistes med vindussmyg som avsluttes med belistning. Vinduer leveres med 3 lags energiglass. Utvendig solavskjerming er mulig som tilvalg.

Balkong/terrassedører

Balkong- og terrassedører er hovedsakelig skyvedører. Det vil forekomme andre dører, se tegninger for hver enkelt bolig. Dørene leveres ferdig behandlet med utvendig beslag av aluminium (som vinduer).

Veranda, plattinger og terrasser

Utføres med terrassegulv av trykkimpregnerte terrassebord. Påhengte verandaer bygges i trykkimpregnert trevirke. Veranda leveres med glassrekkverk med stolper.

Bærende konstruksjoner

Boligene oppføres i tradisjonelle reisverkvegger og bjelkelag. Boligene tilfredsstiller tekniske krav i TEK17.

Brygge

Brygger leveres i trykkimpregnert trevirke med to syrefaste fortøyningspunkter og badetrapp.

Utebod

Uteboder leveres ihht tegning. Bygges på betongplate og utføres som uisolerte reisverksvegger med stående panel malt i samme farge som boligene. Tak tekkes som boligene for øvrig.

Utvendig båthus

Fullrigger leveres med utvendig båthus. Båthusene leveres uisolert og uinnredet med stående låvepanel. Yttertak med samme tekking som boligene.

Fellesarealer

Felles sykkelbod

40 | Salgsprospekt

I tillegg til at det blir god plass for sykkelparkering ved enkelte boliger, vil det etableres felles sykkelbod i tilknytning til felles parkeringsanlegg. Sykkelboden bygges på betongplate og utføres med delvis åpne spilevegger.


Leveransebeskrivelse

Parkering

Boligtype Fullrigger har parkering i egen carport og ved egen inngang. Øvrige boliger har to parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan), bortsett fra boligtype Skonnert som har 1 ved egen inngang og 1 plass på felles parkeringsplass. P-plasser langs sameiets østlige grense kan innen gitte frister leveres som carport mot pristillegg. Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde.

Utomhusanlegg

Det leveres komplett utomhusområde med de fasiliteter og kvaliteter som er lagt inn i reguleringsplanen og i situasjonsplanen for området. Søppelhåndtering for boligene er iht krav fra Arendal kommune. Nødvendig utvendig belysning ved innganger og på byggene vil bli etablert.

Boligene – se romskjema for ytterligere detaljer Himling

Boligene har sparklet og malt gipshimling i alle oppholdsrom. Enkelte partier kan få lavere himlingshøyde enn 2,4m pga tekniske installasjoner. Innboksinger av kanaler og rør kan forekomme.

Innvendige vegger i boligene

Innvendige vegger utføres generelt som isolerte stenderverksvegger kledd med gips. Veggene sparkles og males. Tykkelse og oppbygging varierer iht lyd og brannkrav for veggen.

Dører

Inngangsdør leveres med sidefelt i glass og ellers iht standard valg og fargevalg, med nødvendige lyd og brannkrav. Innvendige dører er hvite, slette dører. Belistning utføres med spikerløst system.

Kjøkken

Boligene leveres med komplett kjøkken fra STRAI av type «Glittertind».

Trapper

Trapper leveres med eik heltre trappetrinn, samme fargenyanse som parkettgulv.

Bad

Det leveres plassbygde bad og prefabrikkerte kabiner i alle hovedbad komplett med fliser beregnet for våtrom for både gulv og vegger. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht forskriftskrav. Alle toaletter utføres veggmontert. Dusjvegger utføres med herdet glass. Himling er hvit med innfelt downlights. Skap integrert i kabinen for gulvvarme samt «rør i rør», utstyres med egen vannmåler for eventuell gulvvarme og varmt vann, samt energimåler. Det forutsettes at det benyttes kondenstørketrommel.

Garderober

I entre leveres skyvedørsgarderobe fra Amiga eller tilsvarende, i tråd med tegning. På soverom leveres tilpassede garderobeskap i tråd med TEK17. Skap som er stiplet på tegninger leveres ikke og er å anse som møbleringsforslag/tilvalg.

Gulv

I stue, kjøkken og soverom er det 1-stavs eikeparkett. Parketten er enten lagt på lyddempende underlag, eller på isolert påstøp der dette er nødvendig for tilpasning. I tekniske rom, vaskerom og innvendige boder legges våtromsbelegg når det er i første etasje.

Listverk

Det leveres parkettlister i samme farge som parkett på gulv. Dører og vinduer i fasadene levers med hvitmalte lister og foringer. Listverk på innvendige dører leveres ferdig malt fra fabrikk. Spikerhull sparkles og males. Det må påregnes sprekker i hjørner på belistning fordi listverket er levende materialer og vil variere avhengig av temperatur og fuktighet. Overgang tak/vegg fuges og overmales uten bruk av taklister, med mindre det er nødvendig av konstruksjonsmessige hensyn. Det må påregnes mindre sprekker i overgang vegg/tak pga temperatur og fuktvandring i materialene. Slike sprekker (overgang vegg/tak og belistning) vil ikke bli utbedret på 1 års befaringen, men må ev utbedres av den enkelte boligkjøper selv.

Salgsprospekt

| 41


VÅGSNES H AVN LEVERANSEBESKRIVELSE

Tekniske installasjoner Ventilasjon

Det etableres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hver bolig. Det vil bli innblåsing i stue og soverom, og avtrekk på kjøkken, bod og våtrom (bad, wc). Luftinntak på fasader. Tilluft under dørblader.

Oppvarming

Fullrigger leveres med ildsted i 1. etg med pipe. Skonnert leveres med ildsted i 2. etg. Fullrigger, Brigg og Kutter leveres med vannbåren varme i gulv med el-kjel. Skonnert leveres med elektrisk oppvarming for øvrig, vannbåren varme i gulv tilgjengelig som tilvalg.

TV /data

Det vil bli ført frem nødvendige fiberlinje for tv-/data-uttak i stue i den enkelte bolig. Det tilrettelegges for plassering av trådløs ruter i el-skap.

Elektriske anlegg

Kursopplegg som skjult anlegg og antall uttak leveres iht siste gjeldende utgave av NEK400: «Elektriske installasjoner i boliger» ved byggestart. Det blir individuell avlesing av strømmåler for de enkelte boligene. Det installeres skjult anlegg i alle boligene. Det leveres grunnbelysning i alle rom bortsett fra stue og kjøkken hvor det leveres stikk ved tak. I badekabinen leveres komplett integrert belysning. I fellesarealene vil deler av el-anlegget være åpent anlegg. Alt strømforbruk i fellesarealer som garasje, boder, utearealer registreres på en felles måler og kostnadene fordeles mellom boligene etter en omforent nøkkel av et fremtidig sameiestyre. I fellesareal leveres lys- og/eller bevegelsessensor på belysning. Endelige elektrotegninger vil bli fremlagt kjøper på et senere tidspunkt.

Opplegg for El bil og EL sykkel

El-bil-lader vil være tilvalg for de kundene som ønsker dette. Løsning vil være med undermåler som dekkes av hver enkelt bolig. Administreres av fremtidig sameie. I frittstående bod for sykkel vil det være mulighet for lading av elsykkel.

Brannalarm

Det leveres røykdetektorer i alle boliger i tråd med standard.

Tilvalg/endringer

Det åpnes opp for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for det enkelte fag/ leveranse. Tilvalg er styrt av fremdriften i prosjektet, og når man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt i byggeprosessen. Kjøper vil måtte forholde seg til frister for tilvalg satt av utførende entreprenør. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Til hver enkelt bolig leveres det et enkelt oppsett med FDV for nødvendige opplysninger. Denne leveres digitalt tilgjengelig på boligmappa.no

Postkasser

Det leveres felles postkassestativ med postkasse til alle boligene.

Utomhus

Leveres som illustrert på situasjonsplanen med lekeareal, strand og brygge innenfor tomten. Noe avvik kan forventes da detaljprosjekteringen ikke er endelig.

42 | Salgsprospekt


Leveransebeskrivelse

Generelt/forbehold

Denne leveransebeskrivelsen sammen med romskjema beskriver de valgte materialer og løsninger i prosjektet. Da noen løsninger fremdeles ikke er valgt og detaljprosjektering pågår, kan det forekomme mindre endringer til endelig sluttprodukt. De beskrevne kvaliteter/leveranser kan bli endret i detaljprosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Det kan forekomme innkassinger/tilpasninger i vegg/himling, spesielt med tanke på føringsveier for tekniske anlegg. Det tas forbehold om at detaljprosjektering kan medføre mindre bygningsmessige endringer i boligene. Dette kan bla medføre lavere himlingshøyde i underordnede rom (bad, gang, bod) enn 2,4m. Alle opplysninger er dermed gitt med forbehold om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta mindre endringer/justeringer. Det må påregnes synlige inspeksjonsluker for tekniske anlegg. Areal pr. rom, balkong og terrasse, samt vindusinndeling, kan variere på plantegningene etter at endelig detaljprosjektering er gjennomført. Mindre avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Alle prospekt, tegninger, modeller og 3D bilder som er illustrert i prospektet er kun av illustrativ art, og er ikke det nøyaktige innhold eller omfang av selgers leveranse. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt og leveransebeskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelse har forrang. Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil.

Salgsprospekt

| 43


VÅGSNES H AVN ROMSKJEMA

Rom

Gulv

Vegg

Himling

Entre/vindfang

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

WC

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm

Våtromspanel

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Soverom

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Bad

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm. Mosaikkfliser i dusjsone

Fliser 30x60cm, hvite

Standardleveranse

Stue/Kjøkken

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Hems

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Innvendig bod

Når i 1. etg: Belegg på sparklet, støpt gulv. Når i 2. etg: Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Malt glattpanel, hvit.

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Sportsbod

Stålglattet betonggulv

Umalt Glattpanel

Umalt glattpanel

Fullrigger og Kutter: Takterrasse

28x123mm trykkimprignert terrassebord

Glassrekkverk

Fullrigger og Brigg: Vask/teknisk

Våtromsbelegg på sparklet støpt gulv

Våtromspanel

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Fullrigger: Båthus

Åpent for båtparkering

Utvendig låvepanel uten innvendig behandling

Ingen innvendig himling

Gulvvarme

Fullrigger leveres med vannbåren gulvvarme i 1. etg. (utenom soverom) Brigg leveres med vannbåren gulvvarme i 1. etg. (utenom soverom) Kutter leveres med vannbåren gulvvarme i 1. og 2. etg. (utenom soverom) Skonnert leveres med elektrisk gulvvarme (utenom soverom), vannbåren gulvvarme kan leveres som tilvalg. Det kan bli felter med elektrisk gulvvarme også der det primært er vannbåren varme, eksempelvis på WC/bad. Varmekabler og -sløyfer fordeles slik det er bygningsmessig hensiktsmessig og energieffektivt. Nøyaktig plassering og antall avklares senere i prosjekteringen og tegning kan fås av selger.

44 | Salgsprospekt


Romskjema

Elektro

VVS

Annet

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Garderobe med skyvedør

I tråd med NEK400

Vegghengt klosett Etthånds blandebatteri Servantskap

I tråd med NEK400 I tråd med NEK400

Veggehengt klosett Etthånds blandebatteri Servantskap Rette, klare dusjvegger Enkelte bad har badekar, ikke dusj, se tegninger

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Kjøkkeninnredning fra Strai ihht. beskrivelse Fullrigger og Skonnert har Ildsted med pipe

I tråd med NEK400 Taklampe, bryter

Glassrekkverk mot åpent areal ned Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Taklampe, bryter

Dobbel utestikk, utelys

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle Sluk Utslagsvask

Det legges 1 stk trekkerør ut til båthuset

Salgsprospekt

| 45


Kjøpe tilbud til fastpris

Prosjektet: Vågsnes Havn, eneboliger i kjede Vågsnes Havn, 4812 Kongshavn Arild Aasen m. 975 86 730 Tor Jan Endresen m. 404 08 021

Oppdragsnummer 31-20-9011 Bolig:

Kjøper 1

Kjøper 2

Navn

Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Adresse

Postnr./-sted

Postnr./-sted

Tefefonnummer

Tefefonnummer

E-post

E-post

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende pris: Siffer:

Kr.

Blokkbokstaver:

Kr.

+ omkostninger ihht. prisliste og øvrige betingelser i nøkkelinformasjon og salgsoppgave datert 24. juni 2022. Budet gjelder til: kl. 15:00 - tre virkedager etter mottak hvis ikke annet er avtalt.

Betalingsplan Kjøpesum, omkostninger samt eventuelle endringer og tilvalg innbetales før overtakelse. Ev. forbehold

Finansiering av kjøpet: Långiver:

Lånefinanisering kr.

Saksbehandler bank:

Egenkapital kr.

Telefonnummer:

Sum totalt kr.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av budgiverne med tanke på informasjon, avslag eller aksept. NB! Bud er kun gyldig ved fremvisning/kopi av legitimasjon.

Dato/sted

Dato/sted

Signatur 1

Signatur 2

46 | Salgsprospekt


Salgsprospekt

| 47


Prospekt 24.06.2022

So l hele da g en v inds til le og r o lig

vågsneshavn.no 48 | Salgsprospekt

innoventi.no

h e lt i va nnk a nten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.