__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Prospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 1

30/03/2021 10:38


L iv e t i s jøk a nten på Vå g s nes Ha vn - f e rie f ø lels e i hver da g en

Utbygger

Kontakt Megler

Otterlei Group www.otterleieindom.no

Sørmegleren www.sormegleren.no

Siri Myhre siri@otterleieiendom.no tlf. 926 13 377

Arild Aasen arild.aasen@sormegleren.no tlf: 975 86 730

Gustav Gunnerud gustav@otterleieiendom.no tlf. 995 36 757

Tor Jan Endresen torjan@sormegleren.no tlf: 404 08 021

2 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 2

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN INNHOLD

4

Bli kjent

12

Situasjonsplan

14

18

Eiendommen

Fa s a d e r

28

62

Plantegninger

Nøkkelinfo

66

74

Leveransebeskrivelse

Kjøpetilbud Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 3

| 3

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

En tr y g g Ha vn

På Vågsnes skaper vi et hyggelig bomiljø i et skjermet og privat fellesskap. Tomten har panaromautsikt med sol fra tidlig morgen til sent på kveld. Her kan du bo helt i vannkanten med egen brygge og strand. Både sol og sjøutsikt kan nytes fra alle boligene. Her får du plass til å ta imot hele familien om du ønsker det, helt uten boplikt.

En va k ker vid u ts ik t mot Tr omøys u nd og omk r ing lig g ende na tu rla nds k a p m e d ho lm er, lu ne viker, s kog og ma r k .

24

| Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 4

30/03/2021 10:38


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 5

| 5

30/03/2021 10:38


Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. Gulv og takvindu i båthus er tilvalg

6 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 6

30/03/2021 10:38


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 7

| 7

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

Et n a tu rlig møtepu nk t og ank ring s pla s s

Vågsnes Havn er fra gammelt av merket som ankringsplass for store skuter som søkte en trygg havn. Det er en lun, solrik plass med stille vann, som har gjort det ideelt for mindre båter å legge til eller ankre opp. Det er lett å spasere ned for et friskt morgenbad. Lev tett på naturen og de skiftende årstidene, med kort vei til Arendal sentrum, fantastiske turområder i Raet nasjonalpark, singletrackløyper, lysløyper eller naturskjønne turstier i landlig idyll rett på utsiden av døra.

8 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 8

30/03/2021 10:38


3 Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 9

| 9

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN OMRÅDEKART

Kor t e av s t a nder til de t a l ler m e s t e . H er vil du f å fø lels en av å v ære på hy t t a hjemm e.

10 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 10

30/03/2021 10:38


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 11

| 11

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN

Lang snitt

SITUASJONSPLAN

Snitt

Kutter Bygg 1-2

+1,3

7

8

4

X= 490 800,000 Y= 6 481 500,000 6

t

5

9

+2,4 5

+2,4 +2,0

7,68 m 8

7

og B K

1,3 m

+2,6

9 9

+2,2

+2,4 5

5

+2,1 3

4

3

+2,5

BK1-4

4

6

SAN D

10

6

BK1-5

9

+2,4

8 8

4

7 7 6

SLE

+1,4

0,8 m

BK3-3

+0,6

+2,35

STR

BK3-5

G 18 ,7 2 m AS P ST S ÅS K H TI C G N AV IN G OG SB R YG TE PL

itt Sn

3 BK

syd

Brigg Bygg 1-6

Båtplasser

3,5 m

3,5 m

Lang snitt

+0

3,5 m

12 | Salgsprospekt BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 12

m

+2,35

de sa Fa

Ø

+0,2

+0

M

+1,2

,1 12

BK3-6

E

F KA ELL N ES O B ER O ET D C .

+1,9

t

+0,4

+0,2

it Sn

+ 1,25

+3,2

BK3-4

AND

Fasa de f ra

3,5 m

+2,55

TTE

+2,0

17 Båtplasser

+2,4

MUR

2

3,5 m

BK3-2

LEK +1,7 BAL ANS E SITT EKA NT +1,4

+1,7

+2,5

+2,6 +2,55 D

3

5

3

BK3-1 +2,0

+2,4

4

+2,4 10

+2,6

8

2

+ 1,25

+2,55

BO

7 7

BK2

1

5

8

2

+2,0

9

9

8

7

Snitt

+2,6

Snitt BK

6

1

5,5 m

Skonnert Bygg 1-2

Felle s kjøre veg

10

+2,4

3

6

2

10

5,5 m

BK2

+2,5 3,6 m

Fasade fra vest

4,0 m7

2

S10 nitt

4

BK2-2

EL KK SY

BK1-3 2,1 m

+2,2

3

7,6 m

15,1 m

4

7,0 m

BK2

S AS PL P-

3 10

Snitt

+2,7

6,2 m

9

6,0 m

BK2-1

6 8

13,0 m

7

3,7 m

+2,6

Fasa de BK 3

8

Snitt BK1

2

+2,3

+2,8

+2,7

7,5 m

+2,5

7

5

+2,8 7,0 m

10 4

+2,4

6

Snitt BK

10,6 m

+2,7

3

BK1-2

BF1-1

HC pl

+2,3

9 +2,4

4,6 m

2

Fullrigger Bygg 1-5

P

+2,5

6

9

Snitt BK1

Sn it

4

8

6

+1,25

10

+2,5

8

4

+2,0

P

3

7

5

5,6 m

5

7

2

3

d

2,0 m

Snitt

BK1-1

+2,4

10

a nor

9

11

+2,0

de fr

4,9 m

4,0 m

3

10

5,6 m

t Sn it

+ 1,25

Fasa

12 ,8 m

11 5

30/03/2021 10:38


tter gg 1-2

+2,0

HC pl

rd 5,6 m

6,0 m

BF1-2

+2,6

+2,5

+2,7

5,6 m

2,0 m

BF1-1

HC P

+2,9 Snitt

P

P

+2,8

P

+2,8

10,6 m

+3,0

+2,8

+3,5

Nedgravd renovasjon/post 76,9 m S AS PL P-

Snitt

CAR POR T

PAR KER ING

EL KK SY

+2,6

16 ,7 m

Snitt

+2,6

BK2

og B K

3

D

BO

N

2,4

Nytt boligområde

Vågsnes - Tromøy øst

Arendal kommune

,1 12

Prosjekteringsgruppen

Fasa de fr a

5

Prosjekt:

m

BK3-6

TRAFO arkitektur

Tollbodgaten 2 4836 Arendal Tlf.: 40 00 90 25 post@trafoarkitektur.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

itt Sn

ARK :

Fase

Søknadsarbeider

Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Boligområdet Vågsnes Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

28.02.2020 21.8.2020 Målestokk

1:250

(1:500 i A3)

Kontroll utførende Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

Kontroll

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

Tegningsnr.:

A10-02

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

2

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 13

Situasjonsplan del 1

Salgsprospekt

| 13

30/03/2021 10:38


Kutter

Skonnert

SYD

NORD

Brigg

Fullrigger

N

Tromøysund

14 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 14

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN EIENDOMMEN

Velkomm en til L e if Sva les ens vei På eiendommen bygges det 15 romslige eneboliger i kjede i sjøkanten. De forskjellige boligene omtales som Fullrigger, Skonnert, Brigg og Kutter. Dette er robuste og moderne helårsboliger med gode fasiliteter som gir deg en problemfri hverdag med alle muligheter for et godt liv for deg og dine. Byggene er under oppføring, og de ferdigstilles innen utgangen av 1. kvartal 2022.

Fullrigger består av fem boenheter. Disse ligger helt nede ved havet med eget båthus. Skonnert består av to boenheter. Disse har utsikt mot grøntarealet og stranden. Brigg består av seks boenheter. Disse har tilgang til stranden rett utenfor terrassen. Kutter består av to boenheter. Disse er de eneste boenhetene med tre etasjer, og en takterrasse som gir panoramautsikt over hele området.

Salsgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 15

| 15

30/03/2021 10:38


Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. Enkelte fremstillinger av taktekke stemmer ikke overens med leveransebeskrivelsen (se leveransebeskrivelsen). Dette gjelder bl. annet sedum ved veranda på Fullriggere.

16 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 16

30/03/2021 10:38


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 17

| 17

30/03/2021 10:38


VÅGSNES H AVN FA S A D E

Fu l l r ig ge r Bygg 2, 3, 4, 5

*Her vises kun hus 2-5

Nord (N)

Syd (S)

Kontroll prosjekt:

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\180706_Vaagsnes_BK1_NY FIL.pln

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prosjekt: Fasade Nord og Syd Fullrigger Vågsnes Havn

13.10.20 1:100 Kontroll prosjekt: Sign.: Kontroll: Tegningsnr.: Rev.:

A40-3 tlt

. iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Fullrigger BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\180706_Vaagsnes_BK1_NY FIL.pln

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

A40-3

Rev.:

.

Vest (V)

Øst (Ø)

18 | Salgsprospekt

Prosjekt:

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 18

Vågsnes Havn

30/03/2021 10:39

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as


S ko n ne r t Bygg 1, 2 V

Nord (N)

Syd (S) Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

Rev.:

BK2 1-2

.

Kontroll prosjekt:

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

BK2 1-2

Rev.:

.

Vest (V)

Øst (Ø) Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Øst og Vest Skonnert

13.10.20 1:100

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tegningsnr.: Tiltakshaver: Rev.:

BK2 1-2 Otterlei . Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Øst og Vest Skonnert

13.10.20 1:100

Tegningsnr.:

BK2 1-2

Rev.:

.

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 19

| 19

30/03/2021 10:39


VÅGSNES H AVN FA S A D E

Brigg Bygg 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nord (N)

Syd (S)

Vest (V)

Øst (Ø)

20 | Salgsprospekt

1:100 1:100

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 20

30/03/2021 10:39


Ku t te r Bygg 1, 2 V

Nord (N)

Syd (S)

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Prosjekterende: © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fasade Nord og Syd Kutter

1:100

TRAFO arkitektur as

13.10.20 © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegningsnr.:

Rev.:

Tegning:

Målestokk:

BF1 1-2

.

Fasade Nord og Syd Kutter

1:100

13.10.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BF1 1-2

.

Vest (V)

Øst (Ø)

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn Prosjekt: Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Sign.: Kontroll: Kontroll prosjekt:

Otterlei Eiendom as

tlt

Sign.:

iht

tlt

Kontroll:

iht

Tiltakshaver:

Otterlei Eiendom as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller Dato: bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 13.10.20 © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller Dato: Tegning: Målestokk: bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 13.10.20

Fasade Øst og Vest Kutter Tegning: Fasade Øst og Vest Kutter

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 21

1:100

Målestokk: Tegningsnr.: 1:100

BF1 1-2

Tegningsnr.:

| 21 BF1 1-2

Rev.:

.

Rev.:

.

30/03/2021 10:39


VÅGSNES H AVN FA S A D E R O G S N I T T

Vest

FASADE VEST 1:200

Syd Godkjent

Vågsnes AS Prosjekt

Boligområdet Vågsnes

Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn

Formålsgrense

Tiltakshaver

1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

13.5.20 07.10.2020 Målestokk

1:200 Kontroll utførende Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

+8,50 Takplan

Kontroll

9m

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

+5,50 2. Etasje

Tegningsnr.:

A40-01

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

Fasade Vest

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

3 039

BIM med ArchiCAD 21 NOR

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eksisterende terreng +0,50 Parkering

Tverrsnitt FASADE SYD 1:200

Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS

F a s a d e m o t s j ø a v K Boligområdet utter Prosjekt

Vågsnes

o g s n i t t a v S k o n n e r tVågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

07.10.2020 Målestokk

1:250, 1:200

2 568

Kontroll utførende Kontroll

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

Tegningsnr.:

A40-02

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

+5,50 2. Etasje

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

+8,50 Takplan

Fasade Sør

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eks. terreng

+0,50 Parkering

22 | Salgsprospekt

Langsnitt

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 22

30/03/2021 10:39


Fasader og snitt

Vest - Utsnitt av kun Brigg

FASADE VEST BK3 1:200

Syd Vest

Tiltakshav

Våg Prosjekt

Boli Våg

Vågs 4812

Gnr./Bnr./

217 / 27

Prosjektnr

1706

Type tegn BIM med ArchiCAD 21 NOR

Fasa

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

FASADE SYD BK3 1:200

Prosjekt:

Nytt boligområde

Vågsnes - Tromøy Arendal kommune Prosjekteringsgruppen

ARK :

TRAFO arkitektur

Tollbodgaten 2 4836 Arendal Tlf.: 40 00 90 25 post@trafoarkitektur.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

Fasade mot sjø av Skonnnert Fase

Formålsgrense

Søknadsarbeider

og snitt av Fullrigger Tiltakshaver

Godkjent

Vågsnes AS +8,50 Takplan

Prosjekt

9m

Boligområdet Vågsnes

3 039

+5,50 2. Etasje

Vågsnesveien 35 4812 Kongshavn

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TLT

IHT

Filnavn 1800809 _Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Dato

07.10.2020 Målestokk

1:200 Kontroll utførende

+2,50 Situasjon 1. Etasje

Eksisterende terreng +0,50 Parkering

Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

Kontroll

217 / 27 / Prosjektnr.:

17060

Tegningsnr.:

A40-04

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

BIM med ArchiCAD 21 NOR

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

Fasade Syd BK3

Tverrsnitt

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 23

| 23

30/03/2021 10:39


VÅGSNES H AVN BLI KJENT

Gulv og takvindu i båthus er tilvalg

24 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 24

30/03/2021 10:39


So lr ike da g er k a n n y tes fr a bå th u s , ha g e, br y g g e el ler fr a s t or e v indu er. - her er de t tr y g t og go dt for bå de firb einte og t ob einte.

3 Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 25

| 25

30/03/2021 10:40


Illustrasjonsbilde - Fullrigger 2. Endringer kan forekomme.

26 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 26

30/03/2021 10:40


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 27

| 27

30/03/2021 10:40


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Ful lrig ger

200,6 m 2

P-ROM

200,6 m 2 3-4

7 550

BAD

2

GJESTE WC

1

T. TERRASSE CARPORT SPORTSBOD BÅTHUS

3 600

Skjerming mot nabo

Hus type BK1 2-5 4 000

SOVEROM

Fullrigger består av 5 eneboliger med båthus, egen brygge foran boligen og egen hage.

111

rasje Båtgma2

3 700

BRA

26,9

27,2 m 2 26,5 m 2 5,1 m 2 26,9 m 2

Fasade

BOLIG 2

Hage

e Brygg2

Arealer

m 56,6

BYA: 198,5 m2 Brygge: 56,5 m2 BRA: Bolig (1.+2.etg): 112 + 88: 200 m2 Båtgarasje: 26,5 m2 Carport: 24 m2 Sportsbod: 5 m2

Badetrapp

gm Skjermin

) - 5200 flexi (17 Pioner

x 2150

mm

44,0°

Fransk balkong

K+10,3

44°

Kjøkken/Stue

K+2,5

K+2,3 nytt gjennomsnittlig terreng

SNITT BIM med ArchiCAD 21 NOR

Terrasse

900

K+5,5

3 273

3 000

Stue

2 700

8 000

3 000

4 181

10°

12 500 Eksisterende terreng

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

28 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 28

30/03/2021 10:40


1. ETG.

Fasade Skjerming mot nabo 2 000

7 250

Stue

Gang2

m2 112,2

42,3

6 880

BRA

n jøkke Stuem/k2

5,9 m

14 280

Spis

. Gard2

./bod

3 616

wc

2

2,9 m

3 733

hyller

estue Spism 2

5 400

K + 2,5

9,0 m

sluk

8,1 m

Kjøkken

DW

/tekn Vask2

3 211

K + 2,5

Fasade

13,8

6,4 m

Peisovn

K + 2,5

Sov m2

Bad 2

900

3 700

4 000

2 400

26,9

Pipe

Type 1(R) 5,19m2

rasje Båtgma2

111

ort Carpm2

d S-bo2 5,1 m

26,5

rdig dig fe nven ld til in o rh fo satt i etting Måls te. la rf jekt: ove ll pros ll: Kontro R Kontro INGE Sign.: iht EGN T S t G tl SAL

1 000

14,6

: avn nes H Vågs

mot nabo Skjerming

kt Prosje

7 250

rasje Båtgma2

111

1

0

26,9

5

4

3

2

i Otterle grud r: Jan Si have Tiltaks es as v/ n Vågs ien 16 ve Stoa rendal .no A 4848 itektur oark de: r as g elle kteren ktur www.traf 40009025 pierin Prosje rkite n: ing, ko kke FO a n 2 Telefo jekter ty TRAod r pros riftlig sam gate fo e llb al sk To rend Arend r utfø rbudt uten re 36 hø 48 fo eter til gene er rettigh gnin © Alle disse te av bruk

Hus gger Fullri

Kontor/bod 9,7 m2

6 880 iCAD

d Arch BIM me

R 21 NO

de områ Bolig 060 ter\17 osjek rafo Pr : Z:\T ssering

ln Y FIL.p K1_N snes_B Vaag 706_ t\180 osjek taljpr De 3 ger\0 egnin nes\T Vågs

Snitt A

2. ETG.

høyde: 1,9 m

Filpla

Bad

Fransk balkong

2

.: ingsnr Tegn

BK1-2

Rev

.

2

tt takopple

takopplett

12,3 m 2

takopplett

rde kket gje Inntru

600

høyde: 1,9 m

Sov

Sov

10,9 m 2

takopplett

88,4 m 2

27,2 m2

1:100

9,7 m

Stue

BRA

Terrasse

tokk: Måles (A3)

6 880

12,3 m2

.20 25.11

Konto r/bod

6,4 m

Pipe

Sov

arkite

Dato:

Snitt A

ing: Tegn

tasje n 1. E 2 Pla

O TRAFktur

14 280

Benk 6 370

9,8 m2

6,4 m2

9m e: 1, høyd prosjekt: Kontroll

Prosjekt:

0

1

2

4

3 nt

5

tak

Vågsnes Havn

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stue

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

BIM me d Arch iCAD 21

NOR

Tollbodgaten 2

arkitektur

www.trafoarkitektur.no

Telefon: 40009025 4836 Arendal Filpla ssering : Z:\Tra fo Pros © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering jekter \1706 0 Bolig bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke områd e Vågs nes\T egnin geTegning: r\03 De taljpros jekt\1 80706_ Vaagsn es_BK1 _NY FIL .pln

eller

Fullrigger Hus 2-4 Plan 2. Etasje

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 29

Dato:

25.11.20 Målestokk:

1:100 (A3) Tegningsnr.:

BK1 2-4

Rev.:

.

2

2

Pipe

Sov

12,2 m 2

lett takopp

Sov

10,9 m 2

TRAFO

TRAFO arkitektur as

9,8 m

Bad

6,4 m

lett takopp

Grø

Sign.:

Konto r/bod

0 6 88

SALGSTEGNINGER

lett opp tak

10,9 m2

A

MÅLESTOKK 12,2 m2

Snitt

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate.

Sov

Sov

27,2 m 2

Snitt A

80 68

Bad

Inntrukket gjerde

Inntrukket gjerde

Kontor/bod

tt ple op tak

Terras se

0

1

2

3

4 Grønt

tak

5

Målse tt overfla ing satt i fo rhold te. til innv endig Salgsprospekt | 29 fer SALG STEG NING E R Prosjek t: Vågs nes H avn Tiltaks ha

Vågsn ver: es

Stoave as v/ Ja n Sigr 4848 ien 16 ud Ot Arenda terlei l Prosjek terend e: TRAF O ar Tollb kitekt odga ur a ten 4

30/03/2021 10:40

Kontro ll pros j Sign.: Ko

tlt

ih


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Ful lrig ger BOLIG 3 202,8 m 2

P-ROM

202,8 m 2 3-4

7 550

BAD

2

GJESTE WC

1

T. TERRASSE CARPORT SPORTSBOD BÅTHUS

3 600

Skjerming mot nabo

Hus type BK1 2-5 4 000

SOVEROM

Fullrigger består av 5 eneboliger med båthus, egen brygge foran boligen og egen hage.

111

rasje Båtgma2

3 700

BRA

26,9

27,2 m 2 29,7 m 2 5,1 m 2 26,9 m 2

Hage

e Brygg2

Arealer

m 56,6

BYA: 198,5 m2 Brygge: 56,5 m2 BRA: Bolig (1.+2.etg): 112 + 88: 200 m2 Båtgarasje: 26,5 m2 Carport: 24 m2 Sportsbod: 5 m2

Badetrapp

gm Skjermin

BIM med Archi

x 2150 ) - 5200 flexi (17 Pioner

mm

44,0°

Fransk balkong

K+10,3

44°

Kjøkken/Stue

K+2,5

K+2,3 nytt gjennomsnittlig terreng

SNITT BIM med ArchiCAD 21 NOR

Terrasse

900

K+5,5

3 273

3 000

Stue

2 700

8 000

3 000

4 181

10°

12 500 Eksisterende terreng

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

30 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 30

30/03/2021 10:40


1 000

3 211

1. ETG. Skjerming mot nabo 2 000

7 250

13,9 m2

6 880

Peisovn

K + 2,5

Sov

6,4 m2

900

26,9 m

Bad

Type 1(R) 5,19m2

2 400

je Båtgaras 2

Pipe

Stue

3 700

111

BRA

K + 2,5

114,4 m2

14 280

Spis

2

sluk

wc

8,1 m2

Kjøkken

DW

3 616

K + 2,5

Gard.

Vask/tekn.

9,0 m

2

2,9 m

hyller

Bod

3 279

16,9 m2

4 278

Spisestue Carport 2 29,7 m

5,1 m2

1 000

2 000

Sov

13,8 m2

Bad

6 880

e mot Gjerd

900

6,4 m2

nabo

forhold til Målsetting satt i overflate.

Stue

innvendig ferdig

GER

SALGSTEGNIN

Kontroll prosjekt: Kontroll: Sign.:

Prosjekt:

0

3

2

1

4

Vågsnes Havn

5

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan

Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

TRAFO

Prosjekterende:

ur as ktur.no TRAFO arkitekt www.trafoarkite Tollbodgaten 2 4836 Arendal

025 Telefon: 40009 kopiering eller for prosjektering, kke tilhører utførende uten skriftlig samty © Alle rettigheter gene er forbudt bruk av disse tegnin

Plan 1. Etasje Fullrigger Hus 3

9,7 m2 AD 21 NOR

2. ETG.

o Prosjekter\17060 Filplassering: Z:\Traf

Y FIL.pln 6_Vaagsnes_BK1_N Detaljprosjekt\18070 es\Tegninger\03 Boligområde Vågsn

6 880

Snitt A

BIM med ArchiC

høyde: 1,9 m

Bad

Fransk balkong

Sov

Målestokk:

1:100 (A3) Tegningsnr.:

BK1-3

Rev.:

.

2

9,7 m

2

tt takopple

Stue

6 880

12,3 m2

takopplett

BRA

12,3 m 2

takopplett

rde kket gje Inntru

600

høyde: 1,9 m

Sov

Sov

10,9 m 2

takopplett

88,4 m 2

27,2 m2

25.11.20

Konto r/bod

6,4 m

Pipe

Terrasse

arkitektur

Dato:

Snitt A

Tegning:

Kontor/bod

iht

tlt

14 280

Benk 6 370

9,8 m2

6,4 m2

1,9 m yde: prosjekt: hø Kontroll

Prosjekt:

0

1

2

4

3 nt

5

tak

Vågsnes Havn

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stue

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

BIM me d Arch iCAD 21

NOR

Tollbodgaten 2

arkitektur

www.trafoarkitektur.no

Telefon: 40009025 4836 Arendal Filpla ssering : Z:\Tra fo Pros © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering jekter \1706 0 Bolig bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke områd e Vågs nes\T egnin geTegning: r\03 De taljpros jekt\1 80706_ Vaagsn es_BK1 _NY FIL .pln

eller

Fullrigger Hus 2-4 Plan 2. Etasje

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 31

Dato:

25.11.20 Målestokk:

1:100 (A3) Tegningsnr.:

BK1 2-4

Rev.:

.

2

2

Pipe

Sov

12,2 m 2

lett takopp

Sov

10,9 m 2

TRAFO

TRAFO arkitektur as

9,8 m

Bad

6,4 m

lett takopp

Grø

Sign.:

Konto r/bod

0 6 88

SALGSTEGNINGER

lett opp tak

10,9 m2

A

MÅLESTOKK 12,2 m2

Snitt

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate.

Sov

Sov

27,2 m 2

Snitt A

80 68

Bad

Inntrukket gjerde

Inntrukket gjerde

Kontor/bod

tt ple op tak

Terras se

0

1

2

3

4 Grønt

tak

5

Målse tt overfla ing satt i fo rhold te. til innv endig Salgsprospekt | 31 fer SALG STEG NING E R Prosjek t: Vågs nes H avn Tiltaks ha

Vågsn ver: es

Stoave as v/ Ja n Sigr 4848 ien 16 ud Ot Arenda terlei l Prosjek terend e: TRAF O ar Tollb kitekt odga ur a ten 4

30/03/2021 10:40

Kontro ll pros j Sign.: Ko

tlt

ih


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Ful lrig ger BOLIG 4

P-ROM

203,4 m 2

SOVEROM

3-4

BAD

2

GJESTE WC

1

T. TERRASSE

Fullrigger består av 5 eneboliger med båthus, egen brygge foran boligen og egen hage. 7 550

Skjerming mot nabo

111

rasje Båtgma2 26,9

27,2 m 2

Hage

e Brygmg2

Arealer

CARPORT SPORTSBOD BÅTHUS

3 600

Hus type BK1 2-5 3 700

203,4 m 2

4 000

BRA

27,8 m 2 5,1 m 2 26,9 m 2

56,6

BYA: 198,5 m2 Brygge: 56,5 m2 BRA: Bolig (1.+2.etg): 112 + 88: 200 m2 Båtgarasje: 26,5 m2 Carport: 24 m2 Sportsbod: 5 m2 BIM med

ArchiCA

D 21 NOR

Filplasserin g: Z

Badetrapp

gm Skjermin

mm x 2150 ) - 5200 flexi (17 Pioner

44,0°

Fransk balkong

K+10,3

44°

Kjøkken/Stue

K+2,5

K+2,3 nytt gjennomsnittlig terreng

SNITT BIM med ArchiCAD 21 NOR

Terrasse

900

K+5,5

3 273

3 000

Stue

2 700

8 000

3 000

4 181

10°

12 500 Eksisterende terreng

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

32 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 32

30/03/2021 10:40


1. ETG. 1 000

Gjerde mot nabo 7 250

13,8 m2 900

Peisovn

BRA

K + 2,

115,0 m2

5

14 280

DW

Kjøkken

Spis

3 616

Vask

K + 2,

Gard.

sluk

5

9,0 m 2

8,1 m2

Fasad e

5

6 880

K + 2,

Sov

6,4 m2 Type 1(R) 5,19m2

2 400

26,9 m 2

2 000

Bad

Stue

3 700

111

Båtgaras je

wc

2,6 m 2

hyller

4 328

5,1 m2

2 899

Bod

Spisestue

Carport

27,8 m 2

17,4 m2

0 1 00

0 2 00

Sov

13,8 m2

6,4 m2

o t nab e mo Gjerd

K + 2,

Stue

vn Peiso

9,0 m 2

0 14 28

2

3

4

SALGST

EGNING

5

Prosjekt:

Vågsnes Havn

r hylle Filplasserin g: Z:\Trafo

Kontroll:

tlt

iht

Prosjekte ren

9,7 m2

Tollbodg as aten 2 4836 Are www.traf ndal oarkitektu Telefon: © Alle rett 40009025 r.no igh bruk av dis eter tilhører utfø ren se tegnin gene er forb de for prosjekte ring, udt uten Tegning: skriftlig sam kopiering eller tykke

Fullrigger

6 880

Snitt A

2. ETG. høyde: 1,9 m

Fransk balkong

Sov

1. Etasje

r

25.11.20

Målestok k:

1:100 (A 3)

BK1-4

Bad

Konto r/bod

6,4 m

2

Rev.:

.

9,7 m

2

tt takopple

Stue

6 880

12,3 m2

Hus 4 Pla n

TRAFO

arkitektu Dato:

Tegningsn r.:

Pipe

takopplett

BRA

12,3 m 2

takopplett

rde kket gje Inntru

600

høyde: 1,9 m

Sov

Sov

10,9 m 2

takopplett

88,4 m 2

27,2 m2

Sign.:

Vågsne

s Stoaveien as v/ Jan Sigrud Otterlei 4848 Are 16 ndal

TRAFO de: arkitektu r

Kontor/bod

Terrasse

Kontroll pro sjekt:

Tiltakshav er:

Carport

27,4 m 2

Prosjekter\1 7060 Boli gområde Vågsnes\Te gninger\03 Detaljprosj ekt\180706 _Vaagsnes _BK1_N Y FIL.pln

Snitt A

NOR

ER

8 2 90

iCAD 21

DW

med Arch

1

Spis

8,2 m2

ken

0

Båtgaras je

2,7 m 2

Vask

5

Kjøk

0 3 70

111

K + 2, 5

Målsetting overflate satt i forhold til in . nvendig ferdig

wc

sluk

116,9 m2 K + 2,

5

Gard.

BRA

0 7 25

0 6 88

900

Bad

14 280

Benk 6 370

9,8 m2

6,4 m2

1,9 m yde: prosjekt: hø Kontroll

Prosjekt:

0

1

2

4

3 nt

5

tak

Vågsnes Havn

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stue

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

BIM me d Arch iCAD 21

NOR

Tollbodgaten 2

arkitektur

www.trafoarkitektur.no

Telefon: 40009025 4836 Arendal Filpla ssering : Z:\Tra fo Pros © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering jekter \1706 0 Bolig bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke områd e Vågs nes\T egnin ger\0 Tegning: 3 Detal jprosjek t\18070 6_Vaag snes_B K1_N Y FIL .pln

eller

Fullrigger Hus 2-4 Plan 2. Etasje

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 33

Dato:

25.11.20 Målestokk:

1:100 (A3) Tegningsnr.:

BK1 2-4

Rev.:

.

2

2

Pipe

Sov

12,2 m 2

lett takopp

Sov

10,9 m 2

TRAFO

TRAFO arkitektur as

9,8 m

Bad

6,4 m

lett takopp

Grø

Sign.:

Konto r/bod

0 6 88

SALGSTEGNINGER

lett opp tak

10,9 m2

A

MÅLESTOKK 12,2 m2

Snitt

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate.

Sov

Sov

27,2 m 2

Snitt A

80 68

Bad

Inntrukket gjerde

Inntrukket gjerde

Kontor/bod

tt ple op tak

Terras se

0

1

2

3

4 Grønt

tak

5

Målse tt overfla ing satt i fo rhold te. til innv endig Salgsprospekt | 33 ferd SALG STEG NING E R Prosjek t: Vågs nes H avn Tiltaks ha

Vågsn ver: es

Stoave as v/ Ja n Sigr 4848 ien 16 ud Ot Arenda terlei l Prosjek terend e: TRAF O ar Tollb kitekt odga ur a ten 4

30/03/2021 10:40

Kontro ll pros je Sign.: Ko

tlt

iht


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Ful lrig ger BOLIG 5 204,9 m 2

P-ROM

204,9 m 2 3-4

7 550

BAD

2

GJESTE WC

1

T. TERRASSE

Skjerming mot nabo

111

rasje Båtgma2 26,9

29,5 m 2

CARPORT

28 m 2

SPORTSBOD

6,5 m 2

BÅTHUS

3 600

Hus type BK1 2-5 4 000

SOVEROM

Fullrigger består av 5 eneboliger med båthus, egen brygge foran boligen og egen hage.

3 700

BRA

26,9 m 2

Hage

e Brygg2

Arealer

m 56,6

BYA: 198,5 m2 Brygge: 56,5 m2 BIM me d Arch

iCAD

BRA: Bolig (1.+2.etg): 112 + 88: 200 m2 Båtgarasje: 26,5 m2 Carport: 24 m2 Sportsbod: 5 m2

21 NO R

Filpla

ssering : Z:\T rafo Pr o

Badetrapp

gm Skjermin

) - 5200 flexi (17 Pioner

x 2150

mm

44,0°

Fransk balkong

K+10,3

44°

Kjøkken/Stue

K+2,5

K+2,3 nytt gjennomsnittlig terreng

SNITT BIM med ArchiCAD 21 NOR

Terrasse

900

K+5,5

3 273

3 000

Stue

2 700

8 000

3 000

4 181

10°

12 500 Eksisterende terreng

Filplassering: Z:\TRAFO Prosjekter\17060 Boligområde Vågsnes\Tegninger\03 Detaljprosjekt\1800809_Vaagsnes_Terreng_situasjon.pln

34 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 34

30/03/2021 10:40


5,1 m

4 32 8

estu e

2

2 Ca

27,8 rport m2

2 89 9

1. ETG. 1 000

Gjerde mot nabo 7 250 111

2 900

BR A

6 880

K+

2,5

Sov

13,8 m

2

Peisovn K+

2 000

Bad

6,4 m

Stue

Type 1(R) 5,19m2

2 400

Bå 26,9 tgara m 2 sje

3 700

116 ,9 m

2,5

2

14 280

K+

Kjøkken

Spis DW

Vas k 8

sluk

2

3 616

Ga

2,5

9,0 rd. m2

wc

2,7 m2

,2 m

hyller

2

2 908

Spisestue

19,4 m

Ca

27,4 rport m2

Bod

6,5 m

5 353

CAD

Spis

17,4 m

2

Fasade

21 NO R

Filpla

0

ssering : Z:\T rafo Pr osjek ter\17 060 Bolig områ de Vå gsne s\Teg ninge r\03 De taljpr osjek t\180 706_ Vaag snes_B K1_N Y FIL.p ln

1

Måls e overf tting satt i late. forho ld

2

3

4

NING Prosje ER kt: Vågs nes H a vn Tiltaks have

Vågs n

m2

Fullri gger Hus

6 880

6,4

Pipe Fransk balkong

Kontro ll pros jekt: Sign.: Kontro ll:

tlt

m2

iht

TRAF

arkite

O

ktur

Dato:

25.11 .20

Måles to

1:100 kk: (A3) Tegn ings BK1-5 nr.: Rev .: .

m2

Stue

tt takopple

6 880

12,3 m2

Ko nto r/b od 9,8

Ba d

høyde: 1,9 m

Sov

5 Pla n 1. E

tasje

Snitt A

2. ETG.

r:

Inntru kket gjerde

27 ,2

til inn vend ig ferd ig

es as Stoa ve v/ Ja 4848 ien 16 n Sigr Arend ud O tterle al i Prosje kt TRAF erende: Tollb O arkit odga e ktur 4836 te as Arend n 2 al www © Alle .tr Telefo afoarkite bruk rettigheter av di n: 40 kt sse te tilhører ut 0090 ur.no 25 gninge fø Tegn ne er rende for ing: pr forbud t uten osjekterin g, skriftli g sam kopiering eller tykke

Snitt A

9,7 m2

takopplett

BR A

600

høyde: 1,9 m

So v

So v

10 ,9

m2

rde kket gje Inntru

takopplett

m2

takopplett

88 ,4

27,2 m2

STEG

5

Inntru kket gjerde

Kontor/bod

Terrasse

SALG

12 ,2

m2

14 280

Benk 6 370

9,8 m2

6,4 m2

lett opp tak

Sov 10,9 m2

12,2 m2

Filpla sser ing:

0

1

Z:\T rafo Pros jekter \170 60

2

m2

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate.

Sov

MÅLESTOKK

tt ple op tak

21 N OR

,5

Snitt A

80 68

Bad

Inntrukket gjerde

Inntrukket gjerde

Kontor/bod

BIM med Arch iCAD

Te rra sse 29

Bolig områ de Vå gsne s\Te gnin ger\0 3

4

3 nt

Grø

5

tak

Fasade

SALGSTEGNINGER Prosjekt:

Vågsnes Havn

Detal jpro sjek t\180 706_ Vaag snes _B

Kontroll prosjekt: Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

K1_N Tiltakshaver: Y FI

L.pln as v/ Jan Sigrud Otterlei Vågsnes

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Fullrigger Hus 2-4 Plan 2. Etasje

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

BK1 2-4

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 35

Rev.:

.

0

1

2

3

4

5

Måls over etting s att i flate forh . old t il inn SAL vend GST ig fe EGN rdig Prosj I N ekt: GER Våg sne Salgsprospekt | 35 s Hav Tilta ks n Våg haver:

Stoa snes 484 veien 1 as v/ J 8 Are 6 an S igru nda l dO Prosj tterl e ei TRA kterende Toll FO a : bod rk it 483 g 6 Are aten 2 ektur as nda l ©A lle www bruk rettigh e av d Tele .trafoa isse ter tilhø rk fon: re tegn 400 itektur. Teg inge r utføre 090 ning no 25 ne e n : r forb de for p ro udt uten sjekte ring skr

Fullr igg

Kon troll prosj Sign ekt: .: Kon troll:

tlt

iht

30/03/2021 10:40 TR AFO


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Illustrasjonsbilde - Skonnert 2. Endringer kan forekomme.

I n s p ir asjone n ko m m e r f r a både d e t klassiske og d e t mo de rne . B o l i ge n e h ar rene l i n j er i samspil l m e d omgiv e lsene. 36 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 36

30/03/2021 10:40


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 37

| 37

30/03/2021 10:40


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Skonner t BOLIG 1 BRA

180,8 m 2

P-ROM

173,8 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

21,3 m 2

CARPORT

20,5 m 2

2 500 (min 2 m)

5 m2

2 400

2 400

900

SPORTSBOD

Skonnert består av 2 eneboliger med hems og god sjøutsikt fra begge enhetene.

Målsetting satt i forh overflate.

ok ferdig gulv K + 2,8 moh

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Gjennomsnittlig terreng

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterle Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as

38 | Salgsprospekt

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafo Telefon: 40

© Alle rettigheter tilhører utførende for p bruk av disse tegningene er forbudt ute Tegning:

Prinsippsnitt Skonne

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 38

30/03/2021 10:40


m2 26,9

høyde: 1,9 m

BRA

møne

høyde: 1,9 m

kvist

600 1 340

rekkverk åpent ned

åpent ned

E-07

1. ETG.

MÅLESTOKK 2 100

903

6 277

0

1

2

3

4

Fasa de N or

5

entre

m2 10,1

Sov

Måls overf

ask bad/v

ort Carp

m2 12,0

m2 20,5

SALG 2 3,0 m

Vågs

A

Tiltaksha

Vågsn Opp

43,1

11

13 12

14

15

Ned 16

Kjøk

16opptr. x 175 15inntr. x 284

10 9 8 7 6

rom . / all m2

A

Prosjekte

2 5,0 m

5

DW

Stoaveie 4848 Are

A:

4 3

1

2

12 280

6,7

Prosjekt:

bod Type 4(R) 5,65m2

ask bad/v m2

TRAFO

Tollbodg 4836 Are

© Alle ret bruk av d

A

E-07

BRA

Tegning:

Fasa de N ord

Skon

m2 76,8 0

1

2

3

4

5

Målsetting satt i forhold til overflate.

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.n Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig sa Tegning:

Skonnert Hus 1 Plan 1. E

2. ETG.

HEMS Sov

kvist

m2 12,0

kvist

Bad

Bod

høyde: 1,9 m

2 200

Type 5(R) 3,70m2

A

2 4,2 m

2 6,6 m

BRA

m2 26,9 møne

1 549

høyde: 1,9 m

min 200

4 000

2 6,9 m

Sov

Opp

600 1 340

6

16opptr. x 175 15inntr. x 290

5 4

3

2

1

13

14

12

Ned 16

15

11

10 9 8 7

A

A rekkverk

Hems

E-07åpent ned Fasa de N ord

åpent ned

BRA

m2 77,1

Stue

m2 44,6

0 vn peiso

1

2

3

4

5

Målsetting satt i forhold 0 1 til innvendig 2 3 f overflate.

SALGSTEGNINER | 39

Salgsprospekt

Prosjekt:

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 39

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.no 30/03/2021 Telefon: 40009025 10:40

Kon

Sig

tlt


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Skonner t BOLIG 2 BRA

180,8 m 2

P-ROM

173,8 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

21,3 m 2

CARPORT

27,2 m 2

2 500 (min 2 m)

5 m2

2 400

2 400

900

SPORTSBOD

Skonnert består av 2 eneboliger med hems og god sjøutsikt fra begge enhetene.

Målsetting satt i forh overflate.

ok ferdig gulv K + 2,8 moh

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Gjennomsnittlig terreng

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterle Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as

40 | Salgsprospekt

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafo Telefon: 40

© Alle rettigheter tilhører utførende for p bruk av disse tegningene er forbudt ute Tegning:

Prinsippsnitt Skonne

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 40

30/03/2021 10:40


høyde: 1,9 m

BRA

m2 26,9 møne

høyde: 1,9 m

kvist

600 1 340

rekkverk åpent ned

åpent ned

E-07

1. ETG.

MÅLESTOKK 6 280 900

2 100

0

1

2

3

4

Fasa de N or

5

Måls overf

Sov

m2 12,0

entre

ort Carp 2

m2 10,1

m 27,2

SALG

Vågs

2 3,0 m

Type 4(R) 5,65m2

Tiltaksha

Vågsn

Stoaveie 4848 Are

A:

Opp

12 280

6,7

Prosjekt:

bod

ask bad/v m2

2 5,0 m

4 3

2

1

Prosjekte

TRAFO

5

DW

16opptr. x 175 15inntr. x 284

8 7 6

© Alle ret bruk av d

A

13 12

14

Ned 16

15

11

10 9

A

Tollbodg 4836 Are

Tegning:

Skon rom . / all m2 Kjøk

A:

2 5,0 m

E-07

43,1

BRA

Fasa de N ord

m2 76,8 0

1

2

3

4

5

Målsetting satt i forhold til innvendig fe overflate.

SALGSTEGNINER

Kont

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign

tlt

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

T

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

a

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato

25.

Måle

Tegning:

Skonnert Hus 2 Plan 1. Etasje

1:1

Tegn

BK

2. ETG.

HEMS Sov kvist

m2 12,0

min 200

4 000

2 6,9 m

Sov

høyde: 1,9 m

kvist

2 4,2 m

Bod

BRA

m2 26,9

2 6,6 m Opp

13 000

2 200

Bad

møne

Type 5(R) 3,70m2

høyde: 1,9 m

1 549

6

16opptr. x 175 15inntr. x 290

5 4

3

2

1

600 1 340

8 7

13

14

12

Ned 16

15

11

10 9

A

A rekkverk

Hems

E-07

åpent ned

BRA

m2 77,1

åpent ned

Fasa de N ord

Stue

m2 44,6

A 0 vn peiso

1

2

3

4

5

Målsetting satt i forhold til 1innvendig ferd 0 2 3 overflate.

7 000

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Salgsprospekt

Vågsnes Havn

| 41

Kontroll p Sign.:

tlt

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

TRA

TRAFO arkitektur as

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 41

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.no 30/03/2021 Telefon: 40009025

10:40

arkit


Illustrasjonsbilde - Brigg 6. Endringer kan forekomme.

42 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 42

30/03/2021 10:40


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 43

| 43

30/03/2021 10:40


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 1 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

44 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 44

30/03/2021 10:40


2 m

So v

10 ,8

2

m

9, 1

9 8

10

11

12

13

14

15

. x 175 16opptr x 264 15inntr.

A snitt

m

2

72 ,6

2

2 3

5 500

4 5

2

m

2

8

m

A snitt

ba lko ng

7 9

3

16opptr. x 177 15inntr. x 264

6

Ba 5, d

A

72 ,6

2 m

BR A

m

1

1

Type 3(R) 4,61m2

snitt A

Opp

T

m

BR A

hems

2

Va sk /te kn 3, .

Garderobe

,0

9, 4

m

So 11 v

2

En tre

snitt A

7 6

Ned 16

13 200

Type 6(S) 6 5,04m2,0

m

2

Ba d

Sbo d:

5, 0

m 2

So v

2. ETG.

Sbo d:

1. ETG.

10

10 ,0

11 12 13 14 15

Va sk /te kn .

2

28 ,7

Kj øk ke n

DW

m

/a llro m

Ned 16

0

A 5 500

Målsetting satt i forhold t overflate.

HEMS

1

2

3

4

2 m

Prosjekt:

Vågsnes Havn

29 ,5

0

BR A

DW

SALGSTEGNINER 5

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

høyde: 1,9 m

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

www.trafoarkitektur Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekter bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig

rekkverk

Tegning:

A snitt

Brigg Hus 1 Plan 1. Etas

rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 45

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

TRAFO arkitektur as

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

Prosjekterende:

høyde: 1,9 m

møne

snitt

| 45

0

1

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:40

2


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 2 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

46 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 46

30/03/2021 10:40


2. ETG. 2 m

10 ,8

2

13 200 9 8

10

11

12

13

14

Ned 16

15

Type 6(S) 6 5,04m2,0

snitt A

7 6

Garderobe

m

Ba d

9, 1

m

2

So v

A

So v

5, 0

m

2

Sbo d:

1. ETG.

. x 174 16opptr x 264 15inntr.

A snitt

m

2

En tre 2 m

BR A

72 ,6

1

1 3

ba lko ng

4

m

10 ,0

16opptr. x 177 15inntr. x 264

13 200

8

2

7

m

6 9

3

2

5

Ba 5, d

m

BR A

72 ,6

2

A

Type 3(R) 4,61m2

snitt

A 5 500

Opp

m

2

Va sk /te kn 3, .

Ned

T

2

hems

Garderobe

,0

9, 4

m

2

So 11 v

16opptr. x 177 15inntr. x 264

Opp

A

A snitt

10 11

0

12 13 14 15

DW

Kj øk ke n

Va sk /te kn .

2

28 ,7

m

/a llro m

Ned 16

Målsetting satt i for overflate.

HEMS

A

SALGSTEGNINER 2

3

4

5

2

Prosjekt:

Vågsnes Havn

m

1

29 ,5

0

BR A

5 500

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otte

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

høyde: 1,9 m

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tegning:

rekkverk

A snitt

Brigg Hus 2 Plan 1

rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 47

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.tra Telefon:

© Alle rettigheter tilhører utførende fo bruk av disse tegningene er forbudt u

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

TRAFO arkitektur as

høyde: 1,9 m

møne

snitt

| 47

0

1

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:40

2


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 3 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

48 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 48

30/03/2021 10:40


Sbo d

1 . E T.

2 . E T.

So v

m 2

5, 0

m

2

6 Fasade Nord

10 ,8

13 200

m 2

snitt A

9

11

10

12

13

14

15

Ned 16

Type 6(S) 6 5,04m2 ,0

Garderobe

Ba d

9, 4

m

2

9, 1

m 2

So v

A

A snitt

. x 175 16opptr x 264 15inntr.

Opp

1 2 3 4

En tre

5

2

m

2

hems

BR A

72 ,6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ned 16

2 m

BR A

72 ,6

1

5 500

2 3

10 ,0

A snitt

m 2

16opptr. x 170 15inntr. x 264

13 200

8

2

7

m

6 9

3

ba lko ng

5

Ba 5, d

4

Type 3(R) 4,61m2

snitt A

1

T

Opp

m

2

Va sk /te kn 3, .

m 2

A

Garderobe

,0

9, 4

m

So 11 v

16opptr. x 177 15inntr. x 264

6

A

0

10 11

Va sk /te kn .

12 13 14 15

Kj øk ke n

DW

2

Målsetting satt i forhold overflate.

28 ,7

m

/a llro m

Ned 16

A

HEMS

0

1

2

3

4

m

2

SALGSTEGNINER Prosjekt:

29 ,5

BR A

5 500

5

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

høyde: 1,9 m

møne

snitt

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

www.trafoarkite Telefon: 400090

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosje bruk av disse tegningene er forbudt uten skr

rekkverk

Tegning:

A snitt

Brigg Hus 3 Plan 1. Et

rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 49

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

høyde: 1,9 m

Stoaveien 16 4848 Arendal

| 49

0

1

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:40

2


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 4 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

50 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 50

30/03/2021 10:40


m 2

m 2

5, 0

m

2

9, 1

Sbo d

10 ,8

So v

2.ETG. So v

1. ETG.

13 200

m 2

9

11

10

12

13

14

A snitt

. x 175 16opptr x 264 15inntr.

Garderobe

snitt A

15

Ned 16

Type 6(S) 6 5,04m2 ,0

Ba d

A

Opp

m

6

72 ,6

9, 4

BR A

2

5

Va V.V sk /te k n. 3,

m 2

2

En tre

4 16opptr. x 170 15inntr. x 264

Garderobe

3

11 ,0

m

2

A

2

m

10 ,0

16opptr. x 175 15inntr. x 264

13 200

8

2

7

m

6

14

9

15 Ned 16

3

m 2

ba lko ng

5

Type 3(R) 4,61m2

Ba 5, d

4

9 13

1

,6

3

8 10 12

m

BR 72 A

2

T

snitt A

1

7 11

2

5 500 Opp

1

So v

hems

A snitt

10 11 12 13 14 15

DW

2

Kj øk ke n

,7

m

/a l 28 lrom

Ned 16

Målsetting satt i forho overflate.

HEMS

SALGSTEGNINER 3

4

5

Prosjekt:

Vågsnes Havn

2

2

m

1

29 ,5

0

BR A

5 500

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

høyde: 1,9 m

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tegning:

Brigg Hus 4 Plan 1. E

rekkverk

A snitt rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 51

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoar Telefon: 400

© Alle rettigheter tilhører utførende for pr bruk av disse tegningene er forbudt uten

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

TRAFO arkitektur as

høyde: 1,9 m

møne

snitt

| 51

0

1

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:40

2


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 5 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

52 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 52

30/03/2021 10:40


So v

10 ,8

5, 0

m

2

9, 1

Sbo d

m 2

m 2

2. ETG. So v

1. ETG.

2

Type 6(R) 6, 5,04m2 0 m

A snitt

11 ,0

m

So v

2

Garderobe

16opptr . 15inntr. x 175 x 264

16 Ned

15

14

13

12

11

10

9

snitt A

13 200

Ba d

A

Opp

2

En tre

2

m

3

9, 4

4 5

m

1

m 2

m 2

ba lk 10 on g ,

0

2

m

Type 3(S) 4,61m2

Ba 5, d

Ned 16

A snitt

3

Opp

2

2

DW

2

Va sk /te kn 3, .

15

1

m

14

BR A

13

72 ,6

5 500

12

13 200

11

3 4 5 6 7 8 9 10

16opptr. x 175 15inntr. x 284

72 ,6

9 10

snitt A

T

16opptr. x 170 15inntr. x 264

8

V.V

7

A

BR A

6

Garderobe

1

hems

rekkverk

11 13 14

DW

12 15

2

Kj øk ke n

,7

m

/a l 28 lrom

16 Ned

Målsetting satt i forhold overflate.

HEMS

5 500

2

Prosjekt:

m

BR 29 A

SALGSTEGNINER 1

2

3

4

Vågsnes Havn

,5

0

5

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

høyde: 1,9 m

møne

terrasse 1. etasje

snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

overflate. MÅLESTOKK 1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

www.trafoarkite Telefon: 4000902

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjek bruk av disse tegningene er forbudt uten skrif

rekkverk

Tegning:

A snitt

Brigg Hus 5 Plan 1. Eta

rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 53

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

TRAFO arkitektur as

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendigrekkverk ferdig overflate. åpent ned

Prosjekterende:

høyde: 1,9 m

snitt

| 53

0

1

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:40

2


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Brig g BOLIG 6 BRA

174,6 m 2

P-ROM

174,6 m 2

SOVEROM

3

BAD

2

HEMS

29,5 m 2

BALKONG

10 m 2

CARPORT

FELLES

SPORTSBOD

Brigg består av 6 eneboliger i kjede med hems. Alle enhetene har nydelig sjøutsikt, tilgang til strand og egen hage.

5 m2

Takrytter

800

1 000 2. ETASJE

2 400

TRAPP

2 000

2 023 (min. 2 m)

HEMS

2 600

44,0°

1. ETASJE

2 400

TRAPP

OK gulv K + 2,5/2,7 moh gjennomsnittlig terreng

Tverrsnitt A 1:50

54 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 54

30/03/2021 10:40


2

Type 6(R) 6, 5,04m2 0 m

Ba d

9, 1

m 2

5, 0

m

2

Sbo d

9, 1

So v

10 ,8

m 2

m 2

2. ETG. So v

1. ETG.

13 200

16opptr . 15inntr. x 175 x 264

16 Ned

15

14

13

12

11

10

9

snitt A

A snitt

A

2

72 ,6

En tre

9, 4

m

2

Garderobe

1

2

2

2

m 2

1

6

5, 3

Type 3(S) 4,61m2

Ba d

13 200

A snitt

2

5 16opptr. x 170 15inntr. x 264

m

4 7 8 9

V.V

1

72 ,6

BR A

3 10 11

2

0

rekkverk

T

m

1

Va sk /te kn 3, .

10 ,0

m

2

Va sk /te kn 3, .

ba lko ng

V.V

5 500

Opp

snitt A

m 2

BR A

m

11 ,0

So v

hems

1

m

12 13 14

T

15 Ned 16

2

,5

5 500

1

2

3

møne

snitt

høyde: 1,9 m

terrasse 1. etasje snitt A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig

1

2 SALGSTEGNINER 3 4

5

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

A snitt rekkverk

A

TRAFO arkitektur as www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Prinsippsnitt Brigg Hus 1-6

1:50 (A3)

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

25.11.20

Tegningsnr.:

Rev.:

BK3 1-6

.

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

TRAFO

Salgsprospekt

arkitektur

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Brigg Hus 1 - 6 Hems

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 55

Kontroll prosjekt:

Stoaveien 16 4848 Arendal

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

Vågsnes Havn Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tiltakshaver:

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

rekkverk

SALGSTEGNINER Prosjekt:

0

5

600

2 800

Målsetting satt i forhold til innvendig rekkverk ferdig overflate. åpent ned

4

høyde: 1,9 m

0

overflate. MÅLESTOKK

2

m

DW

BR 29 A

HEMS

28 ,7

Kj øk ke n

m

/a llro m

5, 3

m

2

A

| 55

0

25.11.20 1:100 (A3) Tegningsnr.:

Bk3-1

Rev.:

.

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Kut ter BOLIG 1 BRA

135,4 m 2

P-ROM

129,2 m 2

SOVEROM

4

BAD

2

TERRASSE T. TERRASSE

Kutter består av 2 eneboliger med hele tre etasjer. Hver enhet har en egen takterrasse med fantastisk utsikt.

14,5 m 2 30 m 2

1 000

Åpent transparent rekkverk tilbaketrukket på gesimsens takside.

300

Takterrasse

Stue

1 000

2 500

Bad

Kjøkken/spis 2 550

Sov

Veranda

Nytt terreng

Gang/VF

tak over inngang

Bad/vask/tekn. 2 550

Trapp

ok ferdig gulv K +3,0 Gjennomsnittl. terreng K + 3,4

Målsetting satt i forhold til overflate.

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Det bør vurderes om Hus 2 skal ligge litt lavere enn Hus 1 i forhold til terrenget. Eller om begge hus skal ligge på for eksempel K +2,9 ok ferdig gulv.

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

56 | Salgsprospekt

Langsnitt A 1:50

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.n Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekterin bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig sa Tegning:

Prinsippsnitt Kutter Hus 1

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 56

30/03/2021 10:41


6

1. ETG.

5

5

11

12

13

10

17opptr. x 176 16inntr. x 250

14

ekn. ask/t m2 Bad/v 9,0

9

A

2 15 1

Lagring under trapp

Trapp

BRA

5 130

m2 47,6

VF 2 5,3 m 2 326

17 Ned

Opp

16

A

8

7

6

4 3

2 8,7 m

sov

Sov

2 9,1 m

2 7,1 m

Bod 2 5,8 m

9 460

E-07

5

6

12

13

11

9

17opptr. x 176 16inntr. x 250

0

14

3

A

10

7

8

5

4

6

2. ETG.

2

15

Opp

17 Ned

5 130

1

2 A

t r/gjes Konto 7,2 m2

16

1

Fasa de N ord

BRA

3

4

5

Målse overfl

m2 50,7

is en/sp Kjøkk 35,7 m2

SALG

Sov

2 6,7 m

9 976

Prosjekt:

Vågs

DW

Tiltakshave

Vågsne

Stoaveien 4848 Aren

Prosjektere

TRAFO

E-07

5

12

17opptr. x 176 16inntr. x 250

14

Tegning:

Kutte

5

Målsetting satt i forh overflate.

A

17 Ned

5 130

4

16

m2 22,0

sse Terra 2 m 14,5

Stue

3

2 3,2 m

15 Opp

2

Bad

2 1

1

13

11

10

9

8

7

A

0

5 6

4 3

© Alle retti bruk av dis

Fasa de N ord

6

3. ETG.

Tollbodga 4836 Aren

BRA

m2 37,1

SALGSTEGNINER

Sov

m2 10,9

Prosjekt:

Vågsnes Havn

7 298 Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otter

Stoaveien 16 4848 Arendal

Prosjekterende:

d

E-07

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.traf

Fasa Telefon: 4 e Nofor © Alle rettigheter tilhørerd utførende r bruk av disse tegningene er forbudt ut

30

A

m2

2

TRAFO arkitektur as

e rrass Takte ,0 m2

Tegning:

Kutter Hus 1 Plan 2

0

1

2

3

4

5

TAKTERRASSE

Målse overf A

A

SALG

e rrass Takte ,0 m2

E-07

MÅLESTOKK

Prosjekt:

30

Vågs

Fasa de N ord

Tiltakshav

Vågsne

Stoaveien 4848 Are

Prosjekte

0

1

2

3

4

TRAFO

5

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate. Salgsprospekt 0

SALGSTEGNINER

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 57

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Tollbodg 4836 Aren

E-07

1

2

3

4

© Alle rett Fasa de N bruk av di orTegning: d Kutte | 57

5

Målsetting overflate. 30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN PLANTEGNINGER

Kut ter BOLIG 2 BRA

135,8 m 2

P-ROM

129,8 m 2

SOVEROM BAD

Kutter består av 2 eneboliger med hele tre etasjer. Hver enhet har en egen takterrasse med fantastisk utsikt.

3-4 2

TERRASSE 1

3 m2

TERRASSE 2

14,5 m 2

T. TERRASSE

30 m 2

1 000

Åpent transparent rekkverk tilbaketrukket på gesimsens takside.

300

Takterrasse

Stue

1 000

2 500

Bad

Kjøkken/spis 2 550

Sov

Veranda

Nytt terreng

Gang/VF

tak over inngang

Bad/vask/tekn. 2 550

Trapp

ok ferdig gulv K +3,0 Gjennomsnittl. terreng K + 3,4

Målsetting satt i forhold til overflate.

SALGSTEGNINER Prosjekt:

Det bør vurderes om Hus 2 skal ligge litt lavere enn Hus 1 i forhold til terrenget. Eller om begge hus skal ligge på for eksempel K +2,9 ok ferdig gulv.

Vågsnes Havn Tiltakshaver:

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

58 | Salgsprospekt

Langsnitt A 1:50

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

www.trafoarkitektur.n Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekterin bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig sa Tegning:

Prinsippsnitt Kutter Hus 1

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 58

30/03/2021 10:41


1. ETG.

9 480

Bod

t r/gjes konto ,2 m2

2 5,4 m

7

BRA

2 700

5 166

m2 48,0

pp m/ tra rstue 18,9 m2 kjelle

ekn. ask/t m2 Bad/v 9,4

Ned 17 Opp

16

Lagring under trapp

VF 2 5,3 m

1

15

2

14

17opptr. x 176 16inntr. x 250

11

3

6

9

8

7

10

13

12

4

5

E-07

5

11

10

12

9

8

7

6

4

0

1

2

3

4

Fasa de N ord

5

Målsetting satt i for overflate.

2. ETG.

DW

7,2

m2 43,6

is en/sp Kjøkk ,8 m2

Prosjekt:

Vågsnes Havn

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otter Stoaveien 16 4848 Arendal

Sov

Ned 17

2 6,7 m

Opp

16

1

15

Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

2

14

17opptr. x 176 16inntr. x 250

9

11

10

3 7

8

4

5

6

13

12

www.traf Telefon:

© Alle rettigheter tilhører utførende fo bruk av disse tegningene er forbudt u

E-07

12

13

11

10

9

8

7

6

5

m2

Tiltakshaver:

35

4

SALGSTEGNINER

Sov

BRA

0

1

2

3

4

Fasa de N ord

Tegning:

Kutter Hus 2 Plan 1

5

Målsetting satt i forhold til innv overflate.

3. ETG.

Bad

7 199

2 3,2 m

SALGSTEGNINER

Stue

sse Terra 2

m2 21,6

m 14,5

Prosjekt:

5 164

Vågsnes Havn Sov

BRA

m2 36,8

Tiltakshaver:

m2 11,0

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Stoaveien 16 4848 Arendal

Ned 17

Opp

16

Prosjekterende:

1

TRAFO arkitektur as

15 2

11

9

3

6

7

8

10

12

Tollbodgaten 2 4836 Arendal

13

www.trafoarkitektur.no Telefon: 40009025

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopierin bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

E-07

5

4

5

12

11

10

9

8

7

6

4

14

17opptr. x 176 16inntr. x 250

Fasa de N Kutter Hus 2oPlan rd 2. Etasje

Tegning:

d A

m2

2

0

1

2

3

4

5

Målsetting satt i forh overflate.

TAKTERRASSE

SALGSTEGNINER Prosjekt:

E-07

MÅLESTOKK

e rrass Takte ,0 m2

Vågsnes Havn

30

Tiltakshaver:

Fasa de N ord

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei Stoaveien 16 4848 Arendal Prosjekterende:

TRAFO arkitektur as Tollbodgaten 2 4836 Arendal

0

1

2

3

4

5

A

Målsetting satt i forhold til innvendig ferdig overflate.

SALGSTEGNINER

Kontroll prosjekt:

Vågsnes Havn

Sign.:

Kontroll:

tlt

iht

Vågsnes as v/ Jan Sigrud Otterlei

Kutter Hus 2 Plan 3. | 59

30

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Tegning:

A

Salgsprospekt

e rrass Takte ,0 m2

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 59

www.trafoa Telefon: 40

© Alle rettigheter tilhører utførende for p bruk av disse tegningene er forbudt uten

30/03/2021 10:41


60 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 60

30/03/2021 10:41


Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. Enkelte fremstillinger av taktekke stemmer ikke overens med leveransebeskrivelsen (se leveransebeskrivelsen). Dette gjelder bl. annet sedum ved veranda på Fullriggere.

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 61

| 61

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN NØKKELINFO

Selger: Vågsnes AS. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Adresser: Boligene vil bli oppført på adressen Leif Svalesens vei 4812 Kongshavn, på Tromøy i Arendal. Boligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Beskrivelse av prosjektet: 15 prosjekterte boenheter på området. Småbåthavn og felles lekeområde. Boligene blir organisert som et eierseksjonssameie. Matrikkelnummer: Prosjektet ligger i dag på gårdsnummer 217, bruksnummer 27 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet kan få et annet gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven. Tomteareal: Eiendommen som utgjør utbyggingstomten, er opplyst til å være ca 7209 kvm (8675 kvm i følge matrikkelrapport Arendal kommune). Arealet etter fradeling/sammenføying er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling Beskaffenhet: Tomten leveres opparbeidet med uteområder i henhold til situasjonsplan, men uten beplatning. Beplantning i situasjonsplan og i tegninger er kun til illustrasjon. Omfang og utforming av småbåtanlegg avhenger av hvor mange som kjøper båtplass, og dette

er derfor ikke prosjektert i detalj ennå. Skissene viser et potensiale. Se situasjonsplan/utomhusplan for skisser. Areal boliger: Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende boligsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Det kan bli gjort mindre endringer i areal for å tilfredsstille forskriftskrav eller andre nødvendige tilpasninger. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energiog oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse: Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest

normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på oppgjørsadvokats/ meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det forutsettes uansett at det i så fall foreligger midlertidig brukstillatelse i et slikt tilfelle. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. Parkering: Boligtype Fullrigger har parkering i egen carport og ved egen inngang. Øvrige boliger har to parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan), bortsett fra boligtype Skonnert som har 1 ved egen inngang og 1 plass på felles parkeringsplass. P-plasser langs sameiets østlige grense kan innen gitte frister leveres som carport mot pristillegg. Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde. Reguleringsplaner/ Reguleringsbestemmelser: Eiendommen er regulert til bolig, konsentrert småhusbebyggelse iht reguleringsplan for Vågsnes, datert 27.03.2014. Det foreligger rammetillatelse for tiltaket datert 26.08.2019. Område i sjø utenfor eiendommen er regulert til småbåthavn. Selger eier naboeiendommen mot øst,

62 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 62

30/03/2021 10:41


Nøkkelinformasjon

gnr 217, bnr 30 som i dag er bebygd med fire eldre bygninger. Selger har intensjon om å gjennomføre enten en oppgradering eller en omregulering til flere boliger på eiendommen. Vei, vann og avløp: Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei via Vågsnesveien. Eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk. Veiene inne på sameiets grunn er private og vedlikehold, drift og brøyting er sameiet ansvar. Konsesjon: Kjøp av seksjon i dette prosjektet avhenger ikke av konsesjon. Utleie: Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i Arendal kommune. Organisering: Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av andel av tomtearealer. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Det er opp til selger å avgjøre hvordan eierskap til småbåthavn gjøres. Vedtekter: Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til disse utarbeides før ferdigstillelse.

Betalingsbetingelser: Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved overtagelse av boligen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Omkostninger: Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Omkostninger utgjør kr. 175,- per kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Felleskostnader: Ca. kr 25,- per kvadratmeter BRA per måned. Endelig budsjett vil utarbeides innen etablering av sameiet. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader dekker bl a. deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av boligene, lys, forretningsførsel, snørydding, vaktmestertjenester

og eventuelt andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Kostnader til TV/data kommer utenom fellesutgiftene. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. I de endelige sameievedtektene fremgår det bestemmelser om driftog vedlikeholdskostnader knyttet til bryggene/båtplassene. Selger forbeholder seg rett til å organisere dette slik at andre enn seksjoneiere i boligsameiet kan ha rettigheter i småbåthavna. Formuesverdi: Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundær-bolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 63

| 63

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN NØKKELINFO

multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten. no for mer informasjon. Heftelser: Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning. Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: 1964/1906-1/36 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 28.05.1964 :Knr:4203 Gnr:217 Bnr:54 Gjelder bnr 54s rett til gangvei over denne eiendom. 1988/4775-2/36 RETTSBOK TINGLYST 20.05.1988 Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere Forbehold om realisering: Ingen forbehold Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Det tas et særskilt forbehold om byggetid grunnet den pågående korona-pandemien. Dette medfører at overtagelsen kan bli utsatt dersom pandemien gjør det nødvendig. Byggetid/Overtagelse: Selgerens frist for å ha boligen klar til overtakelse er første kvartal

2022. Måned for overtakelse varsles senest 4 måneder før overtakelse, og overtakelsesdato varsles senest 4 uker før overtakelse. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse. Annet: Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Illustrasjoner utarbeidet for prosjektet viser ikke plassering av stikk-kontakter. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader

som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Kostnader ved videresalg og navneendring: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,– inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av selger. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtakelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. Buofl. § 1b. Ved eventuell endring i eierskap/ navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,– inkl. mva. som innbetales til oppgjørsadvokats driftskonto etter påkrav fra selger. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Meglers vederlag er avtalt til kr. 67.500,- ink mva per enhet. Selger dekker i tillegg direkte utlegg.

64 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 64

30/03/2021 10:41


Nøkkelinformasjon

Avbestilling: Dersom forbrukeren avbestiller, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet. Forsikring: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. Buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. Garantier: Det stilles garanti på 3% av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. Buofl. § 12. Kjøpekontrakter: Selgers standard kjøpekontrakt forutsettes benyttet. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det

presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Tilvalg/endringer: Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene, eventuelt direkte fra underleverandør, og forutsettes betalt innen overtakelse.

Lovverk/avtalebetingelser: Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3–7 og § 3–8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1–2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3–9.

Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Kredittvurdering / hvitvaskingsloven: Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Selgers rett til endringer: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Dette kan også medføre mindre endringer i arealer og utforming av enkeltrom. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Budregler: Boligene selges til fast pris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger: Vågsnes AS org.nr. 917 254 249 Ansvarlig megler: Sørmegleren AS, avd. Arendal – Org. nr. 944 121 331 Arild Aasen

Produsert: 13. januar 2021

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 65

| 65

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN LEVERANSEBESKRIVELSE

Generelle krav

Bygningsmessige krav er stilt gjennom bestemmelsene i TEK 17 med tilhørende veiledning VTEK 17. Boligene tilfredsstiller generelt NS 8175 2012 lydklasse C.

Utvendig/bærende konstruksjoner Yttertak

Tekket med båndtekking. Noen områder, eksempelvis takterrasse, tekket med takpapp. Dette er områder som ikke er tilrettelagt som terrasser/utearealer i forbindelse med takterrasser.

Yttervegger

Leveres malt med stående panel. Det vil bli variasjon mellom tømmermannspanel, lektepanel og låvepanel. Farge iht reguleringsplan.

Vinduer

Aluminiumsbeslåtte trevinduer malt etter fargepalett. Belistes med vindussmyg som avsluttes med belistning. Vinduer leveres med 3 lags energiglass. Utvendig solavskjerming er mulig som tilvalg.

Balkong/terrassedører

Balkong- og terrassedører er hovedsakelig skyvedører. Det vil forekomme andre dører, se tegninger for hver enkelt bolig. Dørene leveres ferdig behandlet med utvendig beslag av aluminium (som vinduer).

Veranda, plattinger og terrasser

Utføres med terrassegulv av trykkimpregnerte terrassebord. Påhengte verandaer bygges i trykkimpregnert trevirke. Veranda leveres med glassrekkverk med stolper.

Bærende konstruksjoner

Boligene oppføres i tradisjonelle reisverkvegger og bjelkelag. Boligene tilfredsstiller tekniske krav i TEK17.

Brygge

Brygger leveres i trykkimpregnert trevirke med to syrefaste fortøyningspunkter og badetrapp.

Utebod

Uteboder leveres ihht tegning. Bygges på betongplate og utføres som uisolerte reisverksvegger med stående panel malt i samme farge som boligene. Tak tekkes som boligene for øvrig.

Utvendig båthus

Fullrigger leveres med utvendig båthus. Båthusene leveres uisolert og uinnredet med stående låvepanel. Yttertak med samme tekking som boligene.

Fellesarealer

Felles sykkelbod

I tillegg til at det blir god plass for sykkelparkering ved enkelte boliger, vil det etableres felles sykkelbod i tilknytning til felles parkeringsanlegg. Sykkelboden bygges på betongplate og utføres med delvis åpne spilevegger.

66 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 66

30/03/2021 10:41


Leveransebeskrivelse

Parkering

Boligtype Fullrigger har parkering i egen carport og ved egen inngang. Øvrige boliger har to parkeringsplasser på felles parkeringsplass (se situasjonsplan), bortsett fra boligtype Skonnert som har 1 ved egen inngang og 1 plass på felles parkeringsplass. P-plasser langs sameiets østlige grense kan innen gitte frister leveres som carport mot pristillegg. Det etableres gjesteparkeringsplasser på felles parkeringsområde.

Utomhusanlegg

Det leveres komplett utomhusområde med de fasiliteter og kvaliteter som er lagt inn i reguleringsplanen og i situasjonsplanen for området. Søppelhåndtering for boligene er iht krav fra Arendal kommune. Nødvendig utvendig belysning ved innganger og på byggene vil bli etablert.

Boligene – se romskjema for ytterligere detaljer Himling

Boligene har sparklet og malt gipshimling i alle oppholdsrom. Enkelte partier kan få lavere himlingshøyde enn 2,4m pga tekniske installasjoner. Innboksinger av kanaler og rør kan forekomme.

Innvendige vegger i boligene

Innvendige vegger utføres generelt som isolerte stenderverksvegger kledd med gips. Veggene sparkles og males. Tykkelse og oppbygging varierer iht lyd og brannkrav for veggen.

Dører

Inngangsdør leveres med sidefelt i glass og ellers iht standard valg og fargevalg, med nødvendige lyd og brannkrav. Innvendige dører er hvite, slette dører. Belistning utføres med spikerløst system.

Kjøkken

Boligene leveres med komplett kjøkken fra STRAI av type «Glittertind».

Trapper

Trapper leveres med eik heltre trappetrinn, samme fargenyanse som parkettgulv.

Bad

Det leveres plassbygde bad og prefabrikkerte kabiner i alle hovedbad komplett med fliser beregnet for våtrom for både gulv og vegger. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht forskriftskrav. Alle toaletter utføres veggmontert. Dusjvegger utføres med herdet glass. Himling er hvit med innfelt downlights. Skap integrert i kabinen for gulvvarme samt «rør i rør», utstyres med egen vannmåler for eventuell gulvvarme og varmt vann, samt energimåler. Det forutsettes at det benyttes kondenstørketrommel.

Garderober

I entre leveres skyvedørsgarderobe fra Amiga eller tilsvarende, i tråd med tegning. På soverom leveres tilpassede garderobeskap i tråd med TEK17. Skap som er stiplet på tegninger leveres ikke og er å anse som møbleringsforslag/tilvalg.

Gulv

I stue, kjøkken og soverom er det 1-stavs eikeparkett. Parketten er enten lagt på lyddempende underlag, eller på isolert påstøp der dette er nødvendig for tilpasning. I tekniske rom, vaskerom og innvendige boder legges våtromsbelegg når det er i første etasje.

Listverk

Det leveres parkettlister i samme farge som parkett på gulv. Dører og vinduer i fasadene levers med hvitmalte lister og foringer. Listverk på innvendige dører leveres ferdig malt fra fabrikk. Spikerhull sparkles og males. Det må påregnes sprekker i hjørner på belistning fordi listverket er levende materialer og vil variere avhengig av temperatur og fuktighet. Overgang tak/vegg fuges og overmales uten bruk av taklister, med mindre det er nødvendig av konstruksjonsmessige hensyn. Det må påregnes mindre sprekker i overgang vegg/tak pga temperatur og fuktvandring i materialene. Slike sprekker (overgang vegg/tak og belistning) vil ikke bli utbedret på 1 års befaringen, men må ev utbedres av den enkelte boligkjøper selv.

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 67

| 67

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN LEVERANSEBESKRIVELSE

Tekniske installasjoner Ventilasjon

Det etableres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hver bolig. Det vil bli innblåsing i stue og soverom, og avtrekk på kjøkken, bod og våtrom (bad, wc). Luftinntak på fasader. Tilluft under dørblader.

Oppvarming

Fullrigger leveres med ildsted i 1. etg med pipe. Skonnert leveres med ildsted i 2. etg. Fullrigger, Brigg og Kutter leveres med vannbåren varme i gulv med el-kjel. Skonnert leveres med elektrisk oppvarming for øvrig, vannbåren varme i gulv tilgjengelig som tilvalg.

TV /data

Det vil bli ført frem nødvendige fiberlinje for tv-/data-uttak i stue i den enkelte bolig. Det tilrettelegges for plassering av trådløs ruter i el-skap.

Elektriske anlegg

Kursopplegg som skjult anlegg og antall uttak leveres iht siste gjeldende utgave av NEK400: «Elektriske installasjoner i boliger» ved byggestart. Det blir individuell avlesing av strømmåler for de enkelte boligene. Det installeres skjult anlegg i alle boligene. Det leveres grunnbelysning i alle rom bortsett fra stue og kjøkken hvor det leveres stikk ved tak. I badekabinen leveres komplett integrert belysning. I fellesarealene vil deler av el-anlegget være åpent anlegg. Alt strømforbruk i fellesarealer som garasje, boder, utearealer registreres på en felles måler og kostnadene fordeles mellom boligene etter en omforent nøkkel av et fremtidig sameiestyre. I fellesareal leveres lys- og/eller bevegelsessensor på belysning. Endelige elektrotegninger vil bli fremlagt kjøper på et senere tidspunkt.

Opplegg for El bil og EL sykkel

El-bil-lader vil være tilvalg for de kundene som ønsker dette. Løsning vil være med undermåler som dekkes av hver enkelt bolig. Administreres av fremtidig sameie. I frittstående bod for sykkel vil det være mulighet for lading av elsykkel.

Brannalarm

Det leveres røykdetektorer i alle boliger i tråd med standard.

Tilvalg/endringer

Det åpnes opp for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for det enkelte fag/ leveranse. Tilvalg er styrt av fremdriften i prosjektet, og når man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt i byggeprosessen. Kjøper vil måtte forholde seg til frister for tilvalg satt av utførende entreprenør. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Til hver enkelt bolig leveres det et enkelt oppsett med FDV for nødvendige opplysninger. Denne leveres digitalt tilgjengelig på boligmappa.no

Postkasser

Det leveres felles postkassestativ med postkasse til alle boligene.

Utomhus

Leveres som illustrert på situasjonsplanen med lekeareal, strand og brygge innenfor tomten. Noe avvik kan forventes da detaljprosjekteringen ikke er endelig.

68 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 68

30/03/2021 10:41


Leveransebeskrivelse

Generelt/forbehold

Denne leveransebeskrivelsen sammen med romskjema beskriver de valgte materialer og løsninger i prosjektet. Da noen løsninger fremdeles ikke er valgt og detaljprosjektering pågår, kan det forekomme mindre endringer til endelig sluttprodukt. De beskrevne kvaliteter/leveranser kan bli endret i detaljprosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Det kan forekomme innkassinger/tilpasninger i vegg/himling, spesielt med tanke på føringsveier for tekniske anlegg. Det tas forbehold om at detaljprosjektering kan medføre mindre bygningsmessige endringer i boligene. Dette kan bla medføre lavere himlingshøyde i underordnede rom (bad, gang, bod) enn 2,4m. Alle opplysninger er dermed gitt med forbehold om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta mindre endringer/justeringer. Det må påregnes synlige inspeksjonsluker for tekniske anlegg. Areal pr. rom, balkong og terrasse, samt vindusinndeling, kan variere på plantegningene etter at endelig detaljprosjektering er gjennomført. Mindre avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Alle prospekt, tegninger, modeller og 3D bilder som er illustrert i prospektet er kun av illustrativ art, og er ikke det nøyaktige innhold eller omfang av selgers leveranse. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt og leveransebeskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelse har forrang. Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil.

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 69

| 69

30/03/2021 10:41


VÅGSNES H AVN ROMSKJEMA

Rom

Gulv

Vegg

Himling

Entre/vindfang

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

WC

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm

Våtromspanel

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Soverom

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Bad

Fliser på støpt gulv. Format på fliser 30x30cm. Mosaikkfliser i dusjsone

Fliser 30x60cm, hvite

Standardleveranse

Stue/Kjøkken

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Hems

Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Gipsede vegger. Malte vegger. Farge hvit

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Innvendig bod

Når i 1. etg: Belegg på sparklet, støpt gulv. Når i 2. etg: Enstavs eikeparkett. UV-behandlet. Oljelakket

Malt glattpanel, hvit.

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Sportsbod

Stålglattet betonggulv

Umalt Glattpanel

Umalt glattpanel

Fullrigger og Kutter: Takterrasse

28x123mm trykkimprignert terrassebord

Glassrekkverk

Fullrigger og Brigg: Vask/teknisk

Våtromsbelegg på sparklet støpt gulv

Våtromspanel

Sparklet og malt gipshimling, hvit

Fullrigger: Båthus

Åpent for båtparkering

Utvendig låvepanel uten innvendig behandling

Ingen innvendig himling

Gulvvarme

Fullrigger leveres med vannbåren gulvvarme i 1. etg. (utenom soverom) Brigg leveres med vannbåren gulvvarme i 1. etg. (utenom soverom) Kutter leveres med vannbåren gulvvarme i 1. og 2. etg. (utenom soverom) Skonnert leveres med elektrisk gulvvarme (utenom soverom), vannbåren gulvvarme kan leveres som tilvalg. Det kan bli felter med elektrisk gulvvarme også der det primært er vannbåren varme, eksempelvis på WC/bad. Varmekabler og -sløyfer fordeles slik det er bygningsmessig hensiktsmessig og energieffektivt. Nøyaktig plassering og antall avklares senere i prosjekteringen og tegning kan fås av selger.

70 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 70

30/03/2021 10:41


Romskjema

Elektro

VVS

Annet

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Garderobe med skyvedør

I tråd med NEK400

Vegghengt klosett Etthånds blandebatteri Servantskap

I tråd med NEK400

Garderobe med skyvedør

I tråd med NEK400

Veggehengt klosett Etthånds blandebatteri Servantskap Rette, klare dusjvegger Enkelte bad har badekar, ikke dusj, se tegninger

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Kjøkkeninnredning fra Strai ihht. beskrivelse Fullrigger og Skonnert har Ildsted med pipe

I tråd med NEK400 Taklampe, bryter

Glassrekkverk mot åpent areal ned Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle

Taklampe, bryter

Dobbel utestikk, utelys

I tråd med NEK400

Nedstøpt gulvvarmerør i betongsåle Sluk Utslagsvask

Det legges 1 stk trekkerør ut til båthuset

Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 71

| 71

30/03/2021 10:41


Prisliste

VÅGSNES H AVN PRISLISTE

Fullrigger

Skonnert

Brigg

Kutter

Hus nr.

BRA (m 2 )

P-ROM (m 2 )

Pris leilighet

1

200,9

200,9

SOLGT!

2

200,6

200,6

SOLGT!

3

202,8

202,8

SOLGT! V

4

203,4

203,4

5

204,9

204,9

SOLGT!

BRA (m 2 )

P-ROM (m 2 )

Pris leilighet

1

180,8

173,8

kr 6 800 000

2

180,8

173,8

kr 6 800 000

BRA (m 2 )

P-ROM (m 2 )

Pris leilighet

1

174,6

174,6

kr 6 900 000

2

174,6

174,6

kr 6 900 000

3

174,6

174,6

kr 6 900 000

4

174,6

174,6

SOLGT!

5

174,6

174,6

SOLGT!

6

174,6

174,6

SOLGT!

BRA (m 2 )

P-ROM (m 2 )

Pris leilighet

1

135,4

129,2

SOLGT!

2

135,8

129,8

kr 4 900 000

Hus nr.

Hus nr.

Hus nr.

SOLGT!

Felles småbåthavn vil bli etablert. Så snart prosjektering av denne er utført vil kjøpere gis fortrinnsrett til kjøp av båtplass i dette anlegget. 72 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 72

30/03/2021 10:41


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 73

| 73

30/03/2021 10:41


Kjøpe tilbud til fastpris

Prosjektet: Vågsnes Havn, eneboliger i kjede Vågsnes Havn, 4812 Kongshavn Arild Aasen m. 975 86 730 Tor Jan Endresen m. 404 08 021

Oppdragsnummer 31-20-9011 Bolig:

Kjøper 1

Kjøper 2

Navn

Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Adresse

Postnr./-sted

Postnr./-sted

Tefefonnummer

Tefefonnummer

E-post

E-post

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende pris: Siffer:

Kr.

Blokkbokstaver:

Kr.

+ omkostninger ihht. prisliste og øvrige betingelser i nøkkelinformasjon og salgsoppgave datert 13. januar 2021. Budet gjelder til: kl. 15:00 - tre virkedager etter mottak hvis ikke annet er avtalt.

Betalingsplan Kjøpesum, omkostninger samt eventuelle endringer og tilvalg innbetales før overtakelse. Ev. forbehold

Finansiering av kjøpet: Långiver:

Lånefinanisering kr.

Saksbehandler bank:

Egenkapital kr.

Telefonnummer:

Sum totalt kr.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av budgiverne med tanke på informasjon, avslag eller aksept. NB! Bud er kun gyldig ved fremvisning/kopi av legitimasjon.

Dato/sted

Dato/sted

Signatur 1

Signatur 2

74 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 74

30/03/2021 10:41


Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 75

| 75

30/03/2021 10:41


Prospekt 13.01.2021

So l hele da g en v in ds til le og ro lig

vågsneshavn.no 76 | Salgsprospekt

Vågsnes Havn_Prospekt_2021.indd 76

innoventi.no

he lt i va nnk a nten

30/03/2021 10:41

Profile for Innoventi

Vågsnes Havn Prospekt  

Vågsnes Havn Prospekt  

Profile for innoventi
Advertisement