__MAIN_TEXT__

Page 3

BERICHTEN

Varkensmest maakt weg vrij voor nieuw biobased asfalt Wereldwijd produceert de varkenshouderij 160 miljard liter aan varkensmest en overal ter wereld worstelen varkenshouders met de vraag wat daarmee te doen. Een aantal Amerikaanse wetenschappers zeggen nu een oplossing te hebben bedacht. Professor Elle Fini en een onderzoeksteam van de North Carolina A&T State University denken een methode te hebben ontwikkeld waarmee ze op termijn verwachten varkens-

mest te kunnen gebruiken om er een soort asfalt van te maken. Het project werd ontwikkeld met steun van National Science Foundation. Met de methode zeggen ze uit varkensmest een bitumen-achtige substantie te kunnen maken - zogenaamd ‘bioadhesive’ - die, gemengd met steentjes een asfalt-materiaal oplevert dat volgens de NCA&T uitstekend kan worden gebruikt in de wegenbouw. Inmiddels

zijn monsters van dit varkensmestasfalt uitgebreid en naar verluidt met succes getest. Fini heeft inmiddels samen met een aantal partners een bedrijf opgezet onder de naam Bio-Adhesives Alliance. De productie van het nieuwe product - PiGrid - is volgens de ontwikkelaars kosteneffectief en zo efficiënt dat er nauwelijks materiaal verloren gaat. De stinkende aroma’s worden uitgefilterd en de bijproducten kunnen door boeren als mest worden gebruikt. Productie van PiGrid kost volgens Bio-Adhesives Alliance ongeveer 15 dollarcent per liter en levert een bijdrage aan zowel het oplossen van het probleem van de varkensmest als aan het terugdringen van het gebruik van aardolieproducten. N.C.&AT>

Video van National Science Foundation

1 | INNOVATIEVE MATERIALEN 4 2016

Profile for Innovatieve Materialen

IM 1604  

IM 1604