Page 1

KATALOG VÝROBKŮ

okna s úsporou energie


O FIRMĚ

Základem působností naši firmy je dodání ideálních řešení,

Začinali jsme před 14 léty malým rodinným podnikem pouze

které co nejlépe odpovídají požadavkům zákazníků. Vynaklá-

na místním trhu. Dnes naše firma zaměstnává 120 pracovníků

dámé veškerou snahu, aby naše výrobky a služby dosahova-

a prodává 50 tis. oken ročně vyrobených v moderním vý-

ly nejvyšší kvality. Prioritou je pro nás spokojenost zákazníka

robním závodě na ploše více než 5 tis. m2. Během této doby

a inspiraci – jeho potřeby. Jsme si vědomi změn, ke kterým

dosáhli jsme silné pozice rovněž v zahraničí: Itálii, Německu,

dochází v naši branži. Proto také neustálé zlepšujeme naši

Slovensku, Ukraině a Česku.

technologii a hledámé inovační řešení. Velký důraz klademe na energetickou úsporu, přičemž bereme na zřetel nejen

Naší vizitkou jsou komplexnost služeb a výrobky zaměřené

pohodlí při používání výrobků, ale rovněž vliv na životní

na energetickou úsporu, vyráběné s použitím pokročilých

prostředí.

technologii.


HENSFORT ENERGY Až do 80% úspory na vytápení* Koeficient prostupností tepla pro celé okno Uw < 0,8 W/m2·K Moderní kování TITAN AF – záruka bezpečností a omezená do minima údržba Teplý rámeček SWISSPACER v meziskelním paketu Ekologický produkt vyrobený v bezolovnaté technologii Bezpečnostní kameny (proti vypáčení)

* Ve srovnání s náklady na vytápení ve stavbách s okny starého typu

ENERGETICKÁ ÚSPORA

PROFIL

SKLO

INOVACE

BEZOLOVNATÁ OKNA

VYSOKÝ STANDARD

6-komorový systém se stavební hloubkou 84 mm (Deceuninck/Inoutic – Eforte) Uf = 0,95 W/m2∙K. Nejnovější technologie a výjmečný vzhled. Odolný proti atmosferickým vlivům a znečištění. Záruka trvanlivostí barvy. Bezolovnatý výrobek. Trojsklo s tl. 44 mm a koeficientem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2∙K. Plastový distanční rámeček (teplý rámeček).

KOVÁNÍ

TITAN AF: otočný hříbek, zvedáč křídla, blokáda kliky. Lze snadno přizpůsobit k bezpečnostní třídě WK1 a WK2.

TĚSNĚNÍ

Vysoká vodotěsnost – třída 9A, systém trojtěsnění plus dodatečné těsnění pod skelním paketem.

KLIKA BARVY

Hliniková nebo w opci Hoppe Secustic. Bílá, tmavý dub, zlatý dub, mahagón, macore, antracit, winchester, ořech, šedá a 31 nestandardní barvy.

1


HENSFORT LEADER Dvě verze profilu s různým designem Záruka termoizolace a odolnost proti zvuku Vysoká vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem Inovační kování zlepšující bezpečnost a pohodlí použivání

ESTETIKA

PROFIL

SKLO

BEZOLOVNATÁ OKNA

ÚSPORA

5-komorový systém se stavební hloubkou 71 mm (Deceuninck/Inoutic – Arcade). Odolný proti atmosferickým vlivům a znečištění. Rovná nebo polooblá linie křídla. Široká modifikace tvaru. Záruka trvanlivostí barvy. Bezolovnatý výrobek. Dvojsklo s tl. 24 mm a koeficientem prostupu tepla Ug = 1 ,0 W/m2∙K.

KOVÁNÍ

TITAN AF: otočný hříbek, zvedáč křídla, blokáda kliky. Lze snadno přizpůsobit k bezpečnostní třídě WK1 a WK2.

TĚSNĚNÍ

Vysoká vodotěsnost – třída 9A, systém dvojtěsnění.

KLIKA BARVY

2

VYSOKÝ STANDARD

Hliniková nebo w opci Hoppe Secustic. Bílá, tmavý dub, zlatý dub, mahagón, macore, antracit, winchester, ořech, šedá a 31 nestandardní barvy.


HENSFORT PROFIT Jednoduchá, funkční forma za přístupnou cenu Vysoký standard termoizolace a odolnost proti zvuku Klasický styl profilu pro všechná architektonická řešení Tvar okna zajišťující odtékání vody a větší přístup slunečního světla Dvě verze profilu s různým designem

KVALITA

PROFIL

SKLO KOVÁNÍ

TĚSNĚNÍ

ÚSPORA

BEZOLOVNATÁ OKNA

VYSOKÝ STANDARD

5–komorový systém se stavební hloubkou 71 mm (Deceuninck/Inoutic – Arcade Profit). Odolný proti atmosferickým vlivům a znečištění. Systém odtékání vody a větší propustnost slunečního světla. Záruka trvanlivostí barvy. Bezolovnatý výrobek. Dvojsklo s tl. 24 mm a koeficientem prostupu tepla Ug = 1 ,0 W/m2∙K.

FAVORIT: zvedáč křídla, mikroventilace, kompozitní kameny.

Vysoká vodotěsnost, systém dvojtěsnění.

KLIKA

Standardní, je součástí výbavy.

BARVY

Bílá, tmavý dub, zlatý dub, mahagón, macore, antracit, winchester, ořech, šedá.

3


HENSFORT PROFI TITAN Jednoduchá a funkční forma za přístupnou cenu Tvar profilu umožňující odték vody a větší dostup slunečního světla Nejmodernější kování na trhu: TITAN AF Dvě verze profilů s různým designem

KVALITA

PROFIL

SKLO

BEZOLOVNATÁ OKNA

VYSOKÝ STANDARD

5-komorový systém s šířkou zástavby 71 mm (Deceuninck/Inoutic – Arcade Profit). Odolný proti atmosférickým vlivům a znečištění. Díky použití nižšího rámu větší dostup slunečního světla. Záruka udržení stálostí barvy. Bezolovnatý výrobek. Dvojsklo s šířkou 24mm a koeficientem prostupu tepla Ug=1,0 W/(m²∙K).

KOVÁNÍ

TITAN AF: mikroventilace, otočný hříbek, zvedák křídla, blokáda kliky. Možnost snadného přizpůsobení pro bezpečnostní třídu WK1 a WK2.

TĚSNĚNÍ

Vysoká třída vodotěsností, dvojtěsnění.

KLIKA BARVY

4

ÚSPORA

Hliniková nebo w opci Hoppe Secustic. Bílá, tmavý dub, zlatý dub, mahagón, macore, antracit, winchester, ořech, šedá a 31 nestandardní barvy.


HENSFORT PRESTIGE Klasická a elegantní linie profilu s pestrou paletou barev Estetické řešení Vysoký standard termoizolace a odolností proti zvuku 40 barev oken

KVALITA

PROFIL

SKLO

ESTETIKA

BEZOLOVNATÁ OKNA

100% PVC

6-komorový systém se stavební hloubkou 76 mm (Deceuninck/Inoutic - Prestige). Elegantní linie a výjmečný vzhled. Odolný proti atmosferickým vlivům a znečištění. Záruka trvanlivostí barvy. Bezolovnatý výrobek. Skelní paket s tl. až 42 mm , pestrá paleta dekoračních skel.

KOVÁNÍ

TITAN AF: mikroventilace, otočný hříbek, zvedáč křídla, blokáda kliky. Lze snadno přizpůsobit k bezpečnostní třídě WK1 a WK2.

TĚSNĚNÍ

Vysoká vodotěsnost – třída 9A, systém trojitěsnění.

KLIKA BARVY

Hliniková nebo w opci Hoppe Secustic. Bílá, tmavý dub, zlatý dub, mahagón, macore, antracit, ořech, šedá a 31 nestandardní barvy.

5


TITAN AF

Nejinovačnější kování na trhu

Inovace Pro vyšší pohodlí a bezpečnost našich oken vybavili jsme je nejmodernějším kováním na trhu TITAN AF. Zahrnuje inovační řešení jednotlivých mechanizmů a použitých materiálů. Výrobcem kování je německý koncern Siegenia-Aubi. Už po prvním kontaktu s kováním cítíme, že se setkáváme s moderním a elegantním výrobkem.

Funkčnost

Ticho

Nové kování se především charaterizuje snadným ovladáním.

Použití inovačních řešení: obratových hříbků a kompo-

Nezáleží na tom, kolik máme let, jaký je náš zdravotní stav

zitních elementů dodatečně způsobuje, že

ani jakou máme sílu – jsme schopní bez zbytečné námahy

kování je bezhlasité. Díky tomu nemu-

používat všechny funkce okna. A to vše díky inovačnímu

síme se obavát, že někoho budeme

řešení, které spojuje ocel s kompozitem odolným protí tření

rušit v práci nebo ve snu. Toto, spo-

a hříbkům kování, které díky své obratové části lehce zapa-

lečně se snadným ovládáním, nam

dají do kamenů.

dává pocit, že se setkáváme s dokona-

Bezpečnost

lým výrobkem.

Obržíte nejen komfort, ale rovněž bezpečí. Hříbek znemož-

Klid

ňuje vypáčení křídla z rámu a proto díky kování nezvaný host

Dalším prvkem je ochrana před zabouch-

nevejde k Vám oknem. Kování chrání proto nejen Váš život

nutím ve sklopné poloze. Funguje to

a zdraví, ale rovněž rodinné památky a předměty, které mají

na principu patentky. Maximálně

pro nás velkou, jak emocionální tak i finanční hodnotu.

sklopené okno je chráněno proti

Pohodlí

pohybům způsobeným větrem nebo průvanem. Pokud ponechá-

Přechod mezi jednotlivými fázemi (otevírání, zavírání a sklá-

me okno sklopené, nepředstavuje

pení) je velice snadný. Okno se už nejeví jako těžce ovlada-

to už nebezpečí pro sebe a okolí.

telné a nemusí nám zastupovat posilovnu. Dokonce když zavíráme velké okno ze sklopné polohy nemusíme si pomáhat druhou rukou a zvlášť přitlačit rohy křídla. Mechanismus otevírání udělá to za nás – ideálně přitlačí křídlo do rámu, čimž ušetší naše síly, nervy a čas. Stejně snadná jak obsluha je rovněž údržba kování. Díky již

Obratový hříbek

zmíněnému spojení ocele s kompozitem nemámé v kování

Spojuje principy fungování obratové rolky a hříbku

dva kovové elementy,které se v důsledku vzájemného tření

proti vypáčení. Charaktrizuje se velkou odolnos-

opotřebovávají a vyžadují systematickou údržbu. Kování

tí. Zodpovídá za přesný přítlak křídla do rámu.

potřebuje naší pozornost pouze jednou do roka na několik

Znemožňuje vypáčení křídla z rámu díky zapadnutí

minut – snadné činností se týkají jen několika dílů.

do kamenu.

6


Výjmečná konstrukce upevnění otevírání a horního pantu. Zaručuje snadný chod mechanizmu v normálních podmínkách, a přihlíží k atmosferickým vlivům, které mohou působit na kování. Použitý nový způsob upevnění způsobuje, že kování, které se vlivem tepla rozšiřuje o nic netře.

Trvalost

Kameny z ocele a plastu

Technologie použité v kování zaručují bezporuchový chod.

Nové dodatečné kameny můžeme snadno montovat bez

Okno přináší po dlouhá létá spokojenost s používáním – nemusímé již myslet o tom, jak dlouho kování vydrží bez poruchy a jak je opravímé.

ní, které je spojeno na principu kliknutí a potom přišroubovat k němu příslušný kámen. Taková montáž nevyžaduje řezání.

Při správném použití se nic nemůže porou-

Použitá metoda značně zkracuje dobu montáže rovněž u vel-

chat. Díky použití moderního povlaku Titan

kých oken s vlastnostmi proti vloupání. Snadnější a rychlejší

Silber, který pokrývá celé kování nedojde

je rovněž případný servis těchto elementů. Můžete je snadno

k rezavění. Samoregulace výšky obratového hříbku zaručuje domknutí okna i přes vůli na kování. Příslušné elementy vždy přesně pasují křídlo k rámu.

Elegance Ještě nikdy kování nebylo tak estetické. Výjmečný vizuální efekt nam dává spojeni ocele s kompozitem. I přes uplývající čas netratí svou barvu. Viditelné prvky kování nemusíme udržovat a proto na povrhu neuvidímé žádné mazání, do kterého by se mohly přilepit nečistoty.

Pro blokování můžeme použít pouze obratové hříbky – bez dodatečných elementů kování ve standardu proti vloupání WK1 nebo WK2 Díky obratové části hříbku snadná obsluha a vyšší odolnost proti mechanickým poškozením Neni nutná údržba v místě vchodu čepu v kámen Regulace výšky hříbku –zaručuje dobré domknutí okna při vůli kování.

nutností změny celého kování. Stačí pouze přidat prodlouže-

vyměnit u zákazníka.

Výhody: elegantní vzhled ocelový povrh použitý plast se charakterizuje odolností a dobrými skluznými vlastnostmi. hříbek kování se otírá o elementy z plastu což umožňuje snadnější vchod do kamenu (díky tomu rovněž snadná obsluha okna) není potřebná údržba místa vchodu hříbku do kamenu


VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ

PVC

Odolné proti mechanickým poškozením a povětrnostním

Záruka úspory energie díky nízkému koeficientu prostupu

podmínkám, díky trvalostí použitých materiálů. Přizpůso-

tepla. Optimální zabezpečení proti vloupání a vysoká zvu-

bené každému architektonickému stylu – elgantní vzhled

kotěsnost. Možnost individuálních projektů a libovolného

a boční nasvětlení v opci. Záruka bezpečností zajíštěná

spojení s nadsvětlikami.

příslušným kováním. Profil Deceuninck/Inoutic, šířka zástavby 71 a 76 mm Hliníkový čtyřkomorový profil, šířka zástavby 78 mm

Teplý prah AL s výškou 20 mm

Teplý prah AL s výškou 20 mm

Tři panty s regulaci 3D

Tři panty s regulaci 3D, jednobodový zámek, třibodová

šestibodová automatická rozvora

háková rozvora nebo šestibodová automatická rozvora Bubínková vložka, klika nebo mádlo

Bubínková vložka, klika nebo mádlo Různorodé profily a výplně

Velký výběr dveřních výplní, skel a pestrá paleta barev RAL

Mohan

8

Dunaj

Rýn

Arno

Tibera

Sáva


9 7


TERASOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ konstrukce s použitím všech profilů z nabídky oken záruka termoizolace, vodotěsností a odolností proti hluku pestrá paleta barev a vzorů

BALKÓNOVÉ PSK sklopně – posuvné

konstrukce s použitím všech profilů z nabídky oken* úspora prostoru a snadné ovládaní díky posuvnému systému otvírání termoizolace a zvukotěsnost s pomocí bezporuchových kování, vodotěsných těsnění a příslušným skelním paketům

* s výjimkou systému Profit


HARMONIKOVÉ DVEŘE inovační technické řešení spolehlivá hliníková konstrukce šířka až 6300 mm


10


PANORAMA HST zdvižně – posuvné

Konstrukce s použitím inovačních profilů umožňujících výrobu dveří s rozměry do 6,5 m šířky a 2,6 m výšky široký přístup slunečního světla díky velkým skelním plochám snadné otevírání a posouvání křídel s hmotností do 250 kg úspora energie díky ideálnímu přítlaku křídla do rámu bezpečnostní, díky inovačnímu kování

11


HLINÍKOVÉ SYSTÉMY Odolnost proti intensivnímu používání a povětrnostním podmínkám Lehká konstrukce a neomezené konstrukční možností Pestrá paleta barev

PT 50 Charakteristika

Systém bez termické izolace, šířka zástavby 50 mm.

Použití

Určený hlavně pro vnitřní zástavbu: vitríny, předsíně, WC boxy, pokladní boxy, otevíravé dveře a dveře posuvné ručně a automaticky.

Sklení

Výplň neprůsvitná, skla jednotlivá nebo skelní pakety s šířkou 2–39 mm.

PT (PE) 52 Charakteristika Systém termicky izolovaný,

PT (PE) 60 Charakteristika Systém termicky izolovaný,

dvoukomorový (okna PE

třikomorový, šířka zástavby

– čtyřkomorový), šířka zá-

60 mm. V verzi PE 60 okna

stavby 52 mm. V verzi PE

s drážkou v kování ve stan-

52 okna s drážkou v kování ve standardu

dardu „euro“ a drážkou používanou u oken PVC.

„euro“ a drážkou používanou u oken PVC. Použití Sklení

Vitríny a okna, dveře automaticky otevíravé

Použití

Libovolné vnější konstrukce s velkými

a posuvné, rovněž okna sklopně – posuvná.

rozměry okna a dveře otevíravé a posuvné,

Skelní pakety s šířkou 2–39 mm a 2–43 mm

rovněž okna sklopně – posuvná.

(PE).

Sklení

Dvojsklo nebo trojsklo s šířkou 10–47 mm a 8–43 mm ve verzi PE.

NT 78 EI Charakteristika Systém protipožárních

Použití

Sklení

PF 152 (PF 152 EI) Charakteristika Systém konstrukcí slou-

dveří a stěn, šířka zá-

pově – příčelových. Šířka

stavby 78 mm.

sloupů a příčelí – 52 mm.

Vnitřní a vnější protipo-

Použití

Ochranné stěny rovné, úh-

žární příčky s třídou odpolností proti ohni

lové nebo oblé, zastřešení, světlíky, a také

EI15, EI30 a EI60, dveře jednokřídlové

ochranné rovné stěny s odolností proti

a dvoukřídlové.

ohni EI30 a EI60.

Jednotlivá skla nebo skelní pakety, rozsah sklení 8–42 mm.

Sklení

Použití výplně s tloušťkou 2–54 mm u obyčejných konstrukcí a 40 mm v případě ohněvzdorných konstrukcí.

12


DEKORAČNÍ SKLO

Katedral

Master Point

Čiré

Delta Bílá

Činčila Bílá

Činčila Hnědá

Crepi

Atlantic

Altdeutch Bílá

Master Ray

Master Lens

Master Ligne

Master Carre

Kora Hnědá

Kora Bílá

Niagara Bílá

Kůra Bílá

Matné

Flutes

13


okna s úsporou energie

Andrzej Kroll a.kroll@hensfort.pl +48 513 092 819 Ewa Blocher e.blocher@hensfort.pl +48 513 092 794

MAJÍTEL ZNAČKY: REM II Sp. z o.o. ul. Nestora 1 37-700 Przemyśl Polsko

katalog výrobků Hensfort  
katalog výrobků Hensfort  
Advertisement