Page 1

de neije krant Huis-aan-huis krant met nieuws voor en door inwoners van de gemeente Mill & St.Hubert

dinsdag 1 oktober 2013 l jaargang 2 l editie 25

Ook nieuws? Mail ons op redactie@thuisinmill.nl

Jubileum

p.7

Wandelroutes

p.19

Greenkids

p.23

Zin in een echt Wilbertoords feestje? Wat gebeurt er daarna?

Allemaal hebben we wel eens zin in een gezellig, knus, huiselijk feestje. Gewoon met familie, vrienden of clubgenoten rond die gezellige huistafel. Dat kan binnenkort allemaal op zaterdag 26 oktober en jij bepaalt op welke locatie dit gezellig samenzijn staat te gebeuren. Het wordt per slot van rekening jouw feestje!

Klokslag 23:30 uur worden de vragen ingenomen en gaan de personen die het mapje ingeleverd hebben weer terug naar hun team. Wat het team daarna gaat doen is aan jullie, ik zou zeggen drink er eentje op! De redactie van Stg. Willy's Venster gaat vervolgens de daaropvolgende dagen gebruiken om de vragen goed na te kijken.

Op zaterdag 26 oktober gaan heel veel Wilbertoorders bij elkaar op bezoek. En dit wordt niet zomaar een bezoek; dit wordt behalve een gezellig, ook erg leerzaam. We gaan namelijk met z'n allen KWISUTWEL spelen. KWISUTWEL is de dorpsquiz die Stichting Willy's Venster op 26 oktober organiseert om haar 50 jarig bestaan te vieren. Voorzitter Harrie Kuijpers zegt hierover het volgende: "Dit jaar bestaat Stg. Willy's Venster 50 jaar en de redactie kon er zich niet zo in vinden om hiervoor een receptie te geven. Nee, wij wilden iets heel anders en we dachten 't gevonden te hebben toen Langenboom vorig jaar met hun quiz Wettegijut op de proppen kwam. Hoewel wij wisten dat de organisatie van zo'n quiz heel veel werk met zich mee zou brengen, zijn we er toch aan begonnen. Je kunt ook niet anders dan de gok te wagen nadat redactielid Wilma zo enthousiast vertelt over haar belevenissen tijdens de quiz in Langenboom. Dit moet in Wilbertoord toch ook lukken!"

Uitslag / prijsuitreiking.

Op vrijdag 1 november om 20:30 uur worden de teams (dit keer het gehele team) weer verwacht in de kantine van de Willy's voor de uitslag / prijsuitreiking. Er zal dan onder het genot van een hapje en een drankje teruggeblikt worden op de quiz en natuurlijk zullen de winnende teams bekend gemaakt worden. van minimaal 5 tot maximaal 10 personen waarvan 1 persoon woonachtig moet zijn in Wilbertoord. Een team kan samengesteld zijn uit alle leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld: vader en moeder uit Wilbertoord, dochter en partner uit Oploo, zoon en partner uit Mill, dochter en partner uit Amsterdam en dochter en partner uit Wilbertoord en het team is compleet. Maar je kan ook een team vormen met clubleden, vriendengroep, buurtschap of bestuursleden. Het maakt niet uit … Wat jij wil!

Voor elk ingeschreven team ligt er op 26 oktober om klokslag 19:30 uur een mapje met vragen klaar Wat houdt de quiz in? Er wordt met teams gewerkt in de kantine van v.v. De Willy's.

Dit mapje moet door één persoon per team opgehaald worden. Vervolgens gaat deze persoon met het mapje snel (want de tijd begint te lopen) terug naar de locatie waar zijn/haar team zich bevindt. Er zijn 10 verschillende rubrieken dus er is voor iedereen wel iets bij wat zijn of haar interesse heeft. Behalve vragen die je op de pc, laptop, iPad, tablet, iPhone kunt opzoeken zijn er ook vragen bij die je op internet helemaal niet kunt vinden en die misschien de ouderen onder ons zo uit hun mouw schudden. Vergeet dus zeker niet om een paar iets oudere Wilbertoorders in je team op te nemen. Ook zijn er vragen bij waarvoor je de straat op moet; ga dit niet met z'n allen doen, want

de vragen moeten ook af. Klokslag 21:00 uur wordt één persoon per team verwacht voor de geheime opdracht in de kantine van de Willy's; kom niet te laat want de deur sluit om 21:00 uur. Ook een rubriek is de sponsorrubriek. Per aangemelde sponsor wordt een vraag gesteld welke de teams op de site van de sponsor moeten gaan zoeken. Klokslag 23:30 uur moet het mapje met de vragen (en antwoorden) weer ingeleverd worden door één persoon per team in de kantine van de Willy's. Kom ook nu niet te laat want om 23:30 uur sluit de deur. Welke personen wat gaan doen bepalen jullie als team samen, dit hoeft niet per se de teamcaptain te zijn. Kijk gewoon wie waar goed in is!

Gratis compost

Dieren in het nieuws!

Hobby Doe Wat Beurs

Kinderen & leren

pagina 3

pagina 18

pagina 21

pagina 22 & 23

Hoe staan we er nu voor?

Op dit moment hebben we al verschillende teams in mogen schrijven, maar we kunnen nog heel veel meer teams plaatsen en vergeet niet om b.v. als buurtschap of vriendengroep in te schrijven. Vergeet ook uw wat (oudere) buurman of buurvrouw niet te vragen, want ook daar schuilt heel veel informatie. En zeg nou zelf… van zo'n Wilbertoords feestje wil je toch zelf ook getuige zijn! Dus, mensen schrijf je in via het inschrijfformulier in het Willy's Venster of via: www. w i l b er to ord on l i n e. n l / n e d / kwisutwel. Kosten per team € 10,00 bij inschrijving te voldoen op Verbindingsweg 8 in Wilbertoord.

“Mogelijkheden met internet zijn onbegrensd”

p.7


Gratis pannenkoeken eten bij “De Pannekoekenbakker”.

Spaar 10 zegels voor een gratis 2e pannenkoek. Haal bij de kassa uw spaarkaart. Gewoon bij Albert Heijn

iedere

zondag open

12.00 - 17.00 uur Albert Heijn van de Ven Markt 15, Mill

Gewoon bij Albert Heijn.


3

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Pasfoto's maken, dat Verhoging keuringsleeftijd kan voortaan in het rijbewijs A en B naar 75 jaar gemeentehuis Voor diverse identiteitsdocumenten zijn pasfoto's nodig. Deze pasfoto's moeten volgens bepaalde regels worden gemaakt. Omdat men door deze regels soms wel eens pasfoto's niet goed mag keuren, hebben ze in het gemeentehuis tegenwoordig een fotohokje staan. Deze automaat maakt foto’s die goedgekeurd zijn voor officiële documenten, zoals

Vanaf uw 70e jaar moet u voor rijbewijzen is vanaf dan als volgt: verlenging van uw rijbewijs elke • Jonger dan 60 jaar: Na 5 jaar een medische keuring verlenging is uw rijbewijs 10 paspoort, identiteitskaart en ondergaan. Vanaf 1 januari 2014 jaar geldig. De medische rijbewijs. gaat de keuringsleeftijd omhoog keuring is niet nodig. • Tussen 60 en 65 jaar: Na Wanneer u een aanvraag doet naar 75 jaar. verlenging is uw rijbewijs voor een van deze producten is maximaal 10 jaar geldig. De het mogelijk direct een pasfoto te Door de verhoging van de medische keuring is niet nodig. maken. De automaat vindt u naast keuringsleeftijd naar 75 jaar de receptie van het gemeentehuis. hoeven senioren minder te • Tussen 65 en 70 jaar: Uw nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 Kosten voor de pasfoto’s bedragen regelen. Ook besparen ze kosten. Bijvoorbeeld van: jaar. De medische keuring is € 5,00, hiervoor ontvangt u 4 • de eigen verklaring; niet nodig. foto’s. • het huisartsenbezoek; • Tussen 70 en 75 jaar:Uw • een eventueel extra onderzoek verlengde rijbewijs is maximaal door een medisch specialist. 5 jaar geldig. De medische keuring is alleen nodig als uw Geldigheid rijbewijs na oude rijbewijs verloopt op of na uw 60e uw 75e verjaardag. Tot 1 januari 2014 moet elke • 75 jaar of ouder: Uw rijbewijs is automobilist vanaf 70 jaar een maximaal 5 jaar geldig. Als u uw medische keuring ondergaan. rijbewijs verlengt, is de Iedereen boven de 60 krijgt medische keuring verplicht. die compost komt ophalen, dient daarom een rijbewijs dat korter een geldig legitimatiebewijs te geldig is dan de gebruikelijke 10 Medische keuring kunnen tonen. jaar. rijgeschiktheid Zorg dat u de medische keuring Minimilieustraat Vanaf 1 januari 2014 verandert op tijd aanvraagt bij het CBR. De minimilieustraat in de dit. De geldigheidsduur van Voordat uw rijbewijs verloopt, gemeente Mill en Sint Hubert vindt u aan de Langenboomseweg 41 te Mill (gemeentewerf). Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot Dankbetuiging : 13.00 uur geopend. Op 5, 12, 19 en 26 oktober kunt u hier terecht voor gratis compost.

Vier weken lang gratis compost Vanaf komende zaterdag 5 oktober kunt u bij de minimilieustraat gedurende 4 weken op zaterdag gratis compost ophalen. Deze compost is alleen bestemd voor particuliere huishoudens.

Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. De compost die verstrekt wordt, is afkomstig van grof tuinafval. Deze compost Groenstraat Haps is iets grover van structuur en U kunt te allen tijde terecht op voldoet aan alle kwaliteitsnormen. de groenstraat in Haps voor gratis compost. Het adres van Let op de groenstraat is Beijersbos 1 in Houd er rekening mee dat de Haps. Deze is iedere maandag en compost los wordt verstrekt en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, dat u zelf een schop meeneemt om iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 de compost in te kunnen laden. uur en iedere zaterdag van 9.00 Per keer mag u 1 m3 (oftewel tot 15.00 uur geopend. 1000 liter) meenemen. Iedereen

Colofon Vormgeving en opmaak: Redactie en acquisitie: Drukwerk: Verspreiding:

Linda de Kleijne Corné Kremers De Winter media groep Gerritsma reclame & verspreiding service Tel. 0485 - 324 950

Neem voor vragen rond acquisitie en redactie contact op met: Corné Kremers T. 0485 – 32 56 34 M. 06 – 10 838 612 E. redactie@thuisinmill.nl I. www.deneijekrant.nl Bankrekening: KVK:

Rabobank 17.52.33.810 56572387

ontvangt u hiervan bericht van de RDW. Bij de medische keuring controleren keuringsartsen onder meer uw gezichtsvermogen en bloeddruk. Bij een rijbewijskeuring moet u een eigen verklaring invullen. Deze is verkrijgbaar bij het CBR of uw gemeente.

Aandoeningen of gebruik medicijnen en rijgeschiktheid

Heeft u een medische aandoening of gebruikt u bepaalde medicijnen? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is. In dat geval is een medische keuring nodig als u uw rijbewijs verlengt.

Onderzoek naar keuring rijbewijs

medische

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de effecten en alternatieven van de medische keuring voor senioren. Omdat de keuring de verkeersveiligheid bevordert, blijft deze bestaan. Wel

Op 16 september 2013 is overleden:

Mevr. Dora van de Weem – Weijers Wij hebben haar in alle rust herdacht op 20 september in de Parochiekerk H. Familie te Langenboom. De afscheidsviering heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden op 21 september in de aula van het crematorium “ Uden en Omstreken “ Wij danken iedereen voor de belangstelling en het warme afscheid dat zij en wij hierbij hebben mogen ontvangen. Een speciaal woord van dank voor alle personeel, vrijwilligers en bewoners van Zorgcentrum De Lookant Wanroij, waar zij de laatste 7 jaren van haar leven nog heel gelukkig, tevreden, en omringd met een fantastische zorg, gewoond heeft.

De Neije Krant is een uitgave van Stichting huis aan huis krant gemeente Mill en Sint Hubert. Deze verschijnt iedere even week op dinsdag in een oplage van 6000 exemplaren in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Het bestuur bestaat uit: Valerie Aben, Wilbertoord, voorzitter Bianca Sommers, Sint Hubert, secretaris Wilmien Heijs, Mill, penningmeester Lianne Bongers, Langenboom, bestuurslid Henri Kremers, Mill, bestuurslid

Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


NOOIT MEER SCHILDEREN Wij bekleden het hout aan uw woning met hoogwaardig gecoate pasprofielen. Haku Mill l Markt 13 5451BS Mill T 0485-324012 E mill@haku-witgoed.nl Haku Schaijk l Europaplein 9 5374BM Schaijk T 0486-462182 E haku@witgoedspecialist.nl

• dakkapellen

• boeiboorden

• windveren

• topgevels

• overstekken etc. Zie ook www.haku-witgoed.nl

Duurzaam, onderhoudsarm, kleurecht, decoratief, weerbestendig, corrosie- bestendig. Lange levensduur, 10 jaar productgarantie.

Bel of mail voor meer informatie, monsters en vrijblijvende prijsopgaaf of zie onze website: www.remoimprove.nl

Hoogeindsestraat 7a Rijkevoort Tel. 0485-372422

Voor alle werkzaamheden Vakkundig en up to date

heel veel keus in speelgoed en hobbyartikelen TOPModel,SES, Lego, puzzles, spellen,V-tech,Siku, enz. enz.

op 7 oktober komt onze najaarsfolder uit Met vele scherpe aanbiedingen

www.gvbouw.nl mail: info@gvbouw.nl Paul 06-30405739 Bas 06-38570177

Café zaal Royal en snackbar AnyTyme de Keizer is the place to be!

tevens hebben wij brei-, haak-, borduur– en naaigaren brei en haakboeken tafelkleden en lopers borduren ritsen, stopgaren, naaimachinenaalden en nog veel meer

.

Voor bruiloften, partijen en vergaderingen kunt u in café zaal Royal terecht. Maar ook voor een avondje borrelen aan de bar bent u er welkom. Regelmatig is er live muziek en zijn er tal van activiteiten te vinden.

Zie de agenda op www.caferoyalmill.nl Bekijk de actuele en smakelijke aanbiedingen van snackbar AnyTyme de Keizer op de flyer of surf naar www.AnyTyme.nl

Café zaal Royal en snackbar AnyTyme de Keizer Kerkstraat 35 – 37 l Tel. 0485-452417 l info@caferoyalmill.nl


5

Verkiezingen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014 Op woensdag 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft 15 raadsleden. Samen hebben ze heel wat te zeggen in onze gemeente. Of het nu gaat over grote projecten als het

r a a m raag ! D ) k ( RAA

Cees Berends partij: AB'90

Centrumplan of zaken als de straatverlichting, veiligheid en cultuur. Bij heel veel beslissingen zijn ze betrokken en oefenen

Vraag maar RAA(k)D

De leden van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Wat doen ze, waarom zitten ze in de raad, hoe gaan ze te werk en voor wie. Maar ook, hoe is het raadswerk te combineren met een fulltime baan, hobby’s en een gezin? De komende maanden leest u hierover meer in de rubriek 'Vraag maar RAA(k))D. En niet alleen wij stellen hen vragen, ook u mag uw vragen aan de raadsleden stellen. Hoe? Stuur uw vraag naar voorlichting@gemeente-mill.nl

Hoe werkt het gemeentebestuur?

Het bestuur van de gemeente Mill en Sint Hubert ligt in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Heel algemeen kan gesteld worden dat de gemeenteraad het algemeen bestuur vormt en het college van B en W het dagelijks bestuur. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, stelt de hoofdlijnen van beleid vast, neemt de grote beslissingen en controleert het college van B en W. Het college van B en W neemt de dagelijkse besluiten. Deze vorm van besturen heet dualisme.

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert telt 15 leden namens 4 fracties. Zij vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur. Zij stellen de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ervoor gestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van B en W. De leden van de raad worden om de vier jaar door de inwoners van Mill, Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert gekozen.

Ik ben een persoon die graag: Een discussie aangaat.

ze invloed uit.

Raadsvergadering

De raad vergadert ongeveer om de zes weken op donderdagavond. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Mill. Zij zijn openbaar - iedereen mag ze bijwonen. Burgers van de gemeente Mill en Sint Hubert en anderen kunnen inspreken aan het begin van de vergadering over onderwerpen op de agenda. De raads- en commissievergaderingen zijn ook live te volgen via de Lokale Omroep Mill.

Voorzitter van de raad

De raad wordt voorgezeten door de burgemeester, die tevens voorzitter van het college is. De burgemeester wordt overigens niet gekozen. Hij wordt bij koninklijk besluit benoemd.

Het college

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college. Op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma is het college verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur over de gemeente. Elke wethouder is belast met een aantal beleidsterreinen. De burgemeester is op grond van de wet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Coalitie en oppositie

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert bestaat momenteel uit 4 fracties. De coalitie wordt gevormd door twee partijen: AB'90 en CDA. Deze partijen hebben respectievelijk 5 en 4 zetels. Uit hun midden zijn de huidige wethouders benoemd. Deze kunnen overigens ook van buiten de lijst van raadsleden worden benoemd. De overige fracties in de gemeenteraad vormen de oppositiepartijen, Vier Kernen Partij (VKP) (4 zetels) en Dorpslijst Langenboom (DL) (2 zetels).

Hoe zijn uw politieke ambities ontstaan?

Mijn politieke ambities waren er al vanaf mijn 16e jaar, nieuwsgierig waar wat beslist werd en door wie.

Wat doet u in het dagelijks leven?

In het dagelijkse leven ben ik eigenaar van CeBe tuinen vof met 4 personeelsleden en uit hoofde van mijn vak ben ik ontwerper van tuinen in de breedste zin, tevens doen we als bedrijf onderhoud in tuinen enzovoort.

Hoe combineert u dit met het raadswerk?

De combinatie met raadswerk is voor mij (na ongeveer 20 jaar) niet zo moeilijk, daar het een van mijn hobby’s is.

Op welk resultaat dat u als raadslid hebt bereikt, bent u het meest trots?

Ik ben het meest trots op het feit dat ik in 1990 als eenling (met hulp van enkele anderen) de partij AB’90 opgericht heb en dat ik van 1998 t/m 2002 wethouder ben geweest in deze mooie gemeente.

Waar heeft u zich sterk voor gemaakt, maar is (nog) niet gelukt? Sterk gemaakt onder andere voor een beter ingericht en mooiere dorpskern met name voor het MKB, ook de Beerseweg was destijds een prioriteit. En is wel gelukt!

Waar gaan uw handen van jeuken?

Mijn handen jeuken als men vind dat bepaalde dingen niet of nauwelijks mogelijk zijn, maar met een beetje creatief denken de oplossing er wel is.

Hoe betrekt u de inwoners van de gemeente bij uw werk als raadslid?

Betrokkenheid, dat doe ik niet alleen! Je probeert als collectief(partij) eensgezind naar buiten te treden.

Wat betekent Mill en Sint Hubert voor u?

Mill en Sint Hubert is mijn geboorteplaats

en voor mij het begin- (geboorte) en eindstation (overlijden) naar ik hoop.

Waar wordt u gelukkig van?

Gelukkig kan ik worden van heel veel dingen, niet nader te noemen.

Waarom is de samenwerking met Cuijk en Grave zo belangrijk voor de gemeente Mill en Sint Hubert? Samenwerken is altijd goed in geval er opheffing dreigt. Samen denken, samen doen!

Er komen steeds meer taken naar de gemeente. Op welke wijze moet de gemeente dit in gaan vullen?

Steeds meer taken naar de gemeente, weten we nu wel hoeveel taken er zijn en hoeveel het er later zouden kunnen zijn (waar maken we ons druk over) en kunnen we nu deze taken goed afhandelen of zijn we in het algemeen (nog) niet deskundig genoeg? Al met al de moeite waard om daar eens kritisch naar te kijken. Als we weten waar het uiteindelijk over gaat, dan pas (op die momenten) bijsturen.

Tip voor toekomstige raadsleden:

Toekomstige raadsleden zijn nu al geboren, raadsleden proberen te maken helpt niet. Ze lopen dan vroeg of laat weg bij hun partij.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


Tel: 0485-479953 mob. 06- 52466579 Internet: www.markselten.nl

ALTIJD GRATIS:

Kleur- en verf technisch advies

Weth. Lindersstraat 66B 5455 GM WILBERTOORD Email: mark@markselten.nl

Schilder,- en Spuitwerken, Decoreren en Behangen, Beglazing

Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 en zaterdag van 9.00 tot 12.30

Aan de doorgaande weg in Wilbertoord achter Cafe-zaal Amanshof

  





 





 



    



De 10 zekerheden van het AD autobedrijf 1. Altijd zorgeloos autorijden

6. Altijd vakmensen

   

2. Altijd op de hoogte

7. Altijd het juiste gereedschap

3. Altijd prijsopgaaf vooraf

8. Altijd garantie op onderdelen

4. Altijd korte levertijden

9. Altijd de beste service



5. Altijd stipte afspraken

10. Altijd milieu op nr.1

 


7

Ondernemen

Van der Horst aannemers overhandigt cheque aan Kika Op maandag 16 september heeft René Oud namens stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) een cheque van € 3.800,- in ontvangst mogen nemen.

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Ter Zake D e onder nemer aan het woord...

Bo Pennings - Wux Webdevelopment

Dit prachtige bedrag is het totaal van alle giften rondom de opening van het nieuwe bedrijfspand van van der Horst aannemers te Mill op 31 mei jl. Het bedrag zal aangewend worden voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum; het grootste kinderkankercentrum van Europa. Kika vertegenwoordiger René Oud zegt hierover: “We zijn erg blij met de gift van van der Horst aannemers. Een mooi initiatief! Er is namelijk veel geld nodig voor de bouw van het nieuwe centrum. Het is uniek in de wereld. Alle gespecialiseerde zorg komt er bij elkaar. Op dit moment krijgen zo’n 500 kinderen per jaar een vorm van kanker. 75% van deze kinderen geneest hiervan. Onze doelstelling is dat in 2025 kinderkanker geen levensbedreigende ziekte meer is en dat er een genezingskans is van 95%. Daar gaan we voor!”

Helma Janssen viert 40-jarig jubileum bij Albert Heijn Mill Deze week (dinsdag 1 oktober) is het precies 40 jaar geleden dat Helma Janssen uit Mill als caissière begon bij de Edah aan de Schoolstraat in Mill. Eigenaar Frans Maas verhuisde daarna zijn winkel naar de Markt en Helma verhuisde mee. Ook toen Huub vd Ven de winkel overnam, bleef Helma er werken en dat doet ze, nu het ondertussen Albert Heijn is geworden en Luc vd Ven eigenaar is, nog steeds. En dat met veel plezier. “Op mijn 17e ben ik bij Frans Maas gaan werken,” vertelt Helma. “Eerst 40 uur per week, maar later ben ik 32 uur per week gaan werken en dat doe ik nog steeds.” Veranderd is er in die 40 jaar ongelofelijk veel. “Vooral in de techniek met het kassawerk. Vroeger moest je alle prijzen uit het hoofd kennen, tegenwoordig werkt het allemaal met codes.” Naast caissière werkte Helma ook achter de balie en bij vleeswaren. Namens de familie vd Ven en alle medewerkers van Albert Heijn vd Ven aan de Markt in Mill: Helma, van harte gefeliciteerd!

Bo Pennings

Waarom zelfstandig ondernemer en niet in loondienst? Bo Pennings: “Toen ik nog jong was vroeg ik me af waarom niet iedereen een eigen bedrijf begint. Want het is toch veel leuker als je eigen baas bent. ” Bo Pennings is geboren (25-111987) en getogen in Langenboom. Hij is jong, enthousiast en ambitieus. Allemaal ingrediënten waarmee hij bij veel bedrijven met open armen ontvangen zou worden. Maar Bo koos ervoor zijn eigen bedrijf te beginnen. “Al voor ik mijn school had afgemaakt, kreeg ik de vraag of ik voor bedrijven websites wilde bouwen. Maar ze wilden ook een factuur hebben, dus heb ik er in 2009 officieel een bedrijf van gemaakt.” Vanaf dat moment kreeg Bo het enorm druk. “De bedoeling was eigenlijk dat ik nog een fulltime HBO opleiding ging doen. Maar door het vele werk heb ik het uiteindelijk bij een deeltijd HBO studie gehouden.”

meer bij kijken dan zorgen voor goede heldere teksten, een mooie vormgeving en regelmatig nieuwe inhoud. “Het is een lange lijst met details waarmee je rekening moet houden als je een site bouwt.” Bij de producten van Wux is niets standaard. Bo: “We bouwen iedere site op maat. Wensen van klanten zijn namelijk zo verschillend dat er bijvoorbeeld niet één soort webshop kan zijn. Voor ieder bedrijf moet een website of webshop weer aan andere eisen voldoen.” Bo geeft een demonstratie rond zijn vaardigheden door een uitleg te geven over het programmeren, het schrijven van speciale applicaties

“Mogelijkheden met internet zijn onbegrensd”

en het koppelen van dat alles, waardoor geheel automatisch De naam Wux heeft overigens websites geactualiseerd worden. geen betekenis. Bo: “Toen ik mijn “Door de hedendaagse techniek is bedrijf begon zocht ik naar een gewoon alles mogelijk.” geschikte naam. Het moest een korte naam zijn en zo kwam ik op Wux richt zich vooral op Wux, de domeinnaam was nog vrij zoekmachine optimalisatie. “Door dus dat is het geworden.” Maar wat het op de juiste manier inzetten Wux doet, is wel van betekenis. van zoekmachine optimalisatie “Ieder bedrijf heeft tegenwoordig technieken verhogen wij de omzet een website. We onderscheiden ons van onze klanten. Hierdoor door echt goede websites te maken verkoopt onze specialiteit zichzelf.” en de zoekmachine optimalisatie Zake’ is ook een slim aan te pakken.” Bo praat over ‘Ter ‘wij’ want ondertussen heeft hij 8 radioprogramma van de Lokale gevulde werkplekken om het vele Omroep Mill. Toen Bo Pennings daar te gast was werd ook zijn werk aan te kunnen. favoriete top 3 gedraaid: Bo vertelt dat het bouwen van Nr. 1 Michael Jackson – Speed een website begint met een goed Demon (Nero Remix) gesprek. “Ik laat de opdrachtgever Nr. 2 Elvis Presley - Blue Suede eerst vertellen wat ze doen om te Shoes bepalen hoe de website daar het Nr. 3 Michael Jackson - Beat It beste op kan aansluiten. Aan de hand daarvan gaan we aan de slag Meer weten over Bo Pennings en met het bouwen en inrichten van zijn bedrijf? Zie www.wux.nl een site. Hierbij maken we gebruik van geheime technieken zodat de site ook goed gevonden kan worden door zoekmachines.” Hier komt


Lachen, eten en drinken € 59,50 pp

T H E AT E R D I N E R

OELETONS.NL

Avondvullend

THEATE RD I N E R

Lekker eten en drinken en buikpijn van het lachen tijdens avondvullend theater op vrijdag 1 november 2013

Met optreden van

DUO VRE E M D

‘Muziektejater Vreemd, in de volksmond Duo Vreemd genoemd is een muzikomisch duo en u raadt het al: ze zijn met z’n tweeën’

Meer informatie op www.oeletons.nl Reserveer alvast, bel 0485 - 381845 of mail info@oeletons.nl

Oele Tôn’s Gasterij | Dorpsstraat 2 | Ledeacker, Sint Anthonis | tel. 0485 - 381845 | www.oeletons.nl | www.menukrant.nl | info@oeletons.

LeerJeWijzer Mijn kind zit niet lekker in zijn vel - Mijn dochter is bang - Op school gaat het niet lekker, hij heeft moeite met rekenen – Mijn kind wordt gepest We liggen in scheiding en ik wil het goed aanpakken voor de kinderen - Mijn dochter is snel boos en ik weet

Voor deze vragen kunt u terecht bij LeerJeWijzer. Kindercoaching. Pedagogische begeleiding kind en gezin. Diagnostiek en begeleiding beelddenken.

niet wat ik moet doen - Mijn zoon is 9 en plast nog in zijn bed - Ik weet niet hoe ik moet praten met mijn puber zonder dat we ruzie krijgen – Mijn kind maakt geen huiswerk, hoe kan ik hem weer motiveren.

Lia van den Hoven Herdersstaf 6 5451 WN Mill 06-22545479 info@leerjewijzer.nl www.leerjewijzer.nl

DE PEELHORST

DIERENARTSENCENTRUM

PRIJSVRAAG DIERENDAG 2013 Op de foto’s ziet u een konijn en twee katten. Weet u welke rassen dit zijn, mail ons dan. U kunt een gratis fotoshoot van 1 van uw huisdieren winnen bij Foto Marieke te Mill. U kunt uw antwoord mailen naar dierenartsencentrum De Peelhorst tot 15 oktober: prijsvraagpeelhorst@gmail.com Kijk voor het goede antwoord en de prijswinnaar vanaf half oktober op onze websites of facebook!

www.dacdepeelhorst.nl • www.fotomarieke.nl


9

Wild

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Schadelijk wild

foto: ANP

Een zwerm kraaien ‘hangt’ dagenlang boven een veld afrijpende tarwe. Ganzen bezoeken een akker met nét opgekomen wintertarwe om zich daaraan tegoed te doen. De bast van de jonge fruitboompjes is tijdens een periode met veel sneeuw, rondom aangevreten door hazen en konijnen. Een auto belandt in een greppel langs de weg, omdat de chauffeur een overstekend ree wilde ontwijken. In een land waar mensen steeds meer ruimte voor zichzelf opeisen ten koste van de natuur, zullen confrontaties tussen mens en natuur onvermijdelijk zijn. Maar zelden zal die natuur zich zonder slag of stoot gewonnen geven. De natuur herbergt veel ‘gewoontedieren’ die gehecht zijn aan hun omgeving en die, wanneer ze verjaagd zijn en tot rust komen, tóch weer proberen hun oude vertrouwde plekje op te zoeken. Natuurlijk kunnen we de natuur het allemaal zélf proberen te laten regelen, zich zélf op nieuwe situaties laten instellen. De natuur heeft de eigenschap zich heus wel aan de omstandigheden aan te passen, maar de benodigde tijd daarvoor, hebben we tegenwoordig niet. Daar kunnen we niet op wachten. Maar ál te vaak stellen we onze belangen boven die van de natuur. Tegelijkertijd is de roep om bescherming van de natuur de afgelopen jaren ook luider geworden. Natuurontwikkeling zoals die de afgelopen jaren bijvoorbeeld in de Groespeel bij Mill is gerealiseerd, is daar een

voortvloeisel van. Prachtig voor dit. Een vos is een prachtdier! wie er maar oog voor heeft. Maar als er veel van rondlopen – en dat is al jaren het geval – is Tegelijkertijd moeten we ook het wel schrijnend als de laatste realistisch zijn. Want niet zeldzame weidevogels in een iedereen zal alle gevolgen van zo’n bepaald gebied door hem worden aanpak zondermeer met open opgegeten… armen ontvangen. Neem nou de boeren in de regio. Zij hebben En wist u ook dat de jager, hun (landbouw-)grond vaak tegen naar aanleiding van officiële de natuurgebieden aan liggen. tellingen, vaak verplicht is aan Och, een paar hazen in de wei reeënafschot te doen? Een hoge vindt men totaal geen probleem. reeënstand blijkt stress onder de ’n Paar ganzen? Waarschijnlijk reeën te veroorzaken (ze hebben vindt men het nog leuk ook! rust en voldoende kwalitatief Maar wilde knobbelzwanen? U hoogwaardig voedsel nodig) hebt misschien geen idee, maar 3 want de sterksten verjagen de zwanen eten op een dag bijna nét zwakkeren naar minder geschikte zoveel gras als één koe… leefgebieden. Gebrek aan rust en goed en gevarieerd voedsel brengt, En wist u dat drie wilde eenden zo is gebleken, ziektes onder de in één nacht zoveel tarwekorrels reeën. Agrarisch Nederland is van het veld halen als nodig is om dan ook beducht voor ziektes een heel brood van te bakken? die daarmee op het vee kunnen Dat vindt die boer heus niet zo overslaan. Activiteiten als het erg. Maar binnen de kortste plaatsen van wildspiegels, die het keren brengen die eenden hun licht van auto’s op drukke wegen, ‘vriendjes’ mee en die doen dat de berm in laten reflecteren, om dan óók weer. Vóór de tarwe de reeën af te schrikken en bij de van het land gehaald is hebben wegen vandaan te houden, helpen ze de boer een behoorlijke strop vaak maar een korte tijd en zijn dus bezorgd … U snapt dat de boer niet afdoende om de reeën ervan als ondernemer zal proberen te overtuigen dat ze die wegen dat te voorkomen. Vroeg of laat niet moeten oversteken. Met alle zullen de jagers erbij geroepen gevolgen van dien. Wat afschot worden om de dieren te be- en terplekke voorkomt veel leed! verjagen. En het verhoogt de kwaliteit van leven voor ‘de overblijvers’ enorm. Iet dergelijks voor Dat is ook gebleken uit de goede pluimveehouders die hun conditie van de reeënpopulaties dieren vrije uitloop gunnen. hier in Nederland, al tientallen Gegarandeerd dat daar vroeg of jaren! laat vossen op af komen. Een enkel kippetje is nog niet zo’n Sommigen beschouwen de jacht probleem, maar Reintje zal na zijn als een misdaad ten opzichte van eerste succes zeker terugkomen… dieren. Zij laten de natuur zijn Ook particulieren met hun soms problemen het liefst zélf oplossen. zeldzame diersoorten herkennen In een klein en qua natuurgebieden

versnipperd Nederland, waarin de mens constant veranderingen aanbrengt, zijn onze natuurgebieden helaas onvoldoende instaat, op lange termijn ‘zelf regulerend’ te functioneren. Soms moet daar, hoe graag men het zou willen nalaten, ‘ingegrepen’ worden, juist om de kwaliteit voor de ‘overblijvers’ structureel te kunnen garanderen.

niks (de vooraf gemaakte kosten betalen ze zelf!) en met inlevering van de nodige tijd, bestrijden en voorkomen ze met veel vakmanschap, ervaring en inzicht in de natuur, voor het bedrijfsleven, voor particulieren,voor verzekeringsmaatschappijen én voor de land- en tuinbouw , gigantisch veel schade!

Met dank voor uw begrip! … Wat Met de huidige, degelijk opgeleide zeg ik: waardering! jagers zijn we misschien nog niet zo beroerd af: ze kosten

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


Grand Café Grand Café - Zalen

't Lagerh

OPEN DAG 6 OKTOBER

't Lagerhuis

van 11.00 tot 17.00 uur

U bent van harte welkom om onze

OPEN DAG 6 OKTOBER

Voor al uw Feesten, Partijen, Diners, Vergaderingen, enz.

Grand Café Zalen Voor al uw Feesten,

't Lagerhuis OPEN DAG 't Lagerhuis gehele nieuwe

collectie tapijt, vinyl,

Partijen, Diners, Beerseweg 9, 5451 NR Mill Tel.: 0485 - 47 07 37 Vergaderingen, enz. Fax: 0485 - 47 06 36 www.lagerhuismill.nl

behang, gordijnen en

Grand Café - Zalen

binnenzonwering te

bekijken, natuurlijk

6zorgen o kwijtvoor o beene r a . s . v a n 1 1 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 u u r

Voor al uw Feesten, U bent van harte welkom om onze gehele nieuwe collectiePartijen, tapijt, vinyl, behang, gordijnen Diners, Voor al uw Feesten, en binnenzonwering te bekijken, natuurlijk zorgen wij voor een lekker kopje koffie. Vergaderingen, enz. Partijen, Diners, lekker kopje koffie.

Beerseweg 9, 5451 Tel.: 0485 - 47 0 Fax: - 47 0 Al meer dan 50 jaar ervaring in het maken van uw thuis.Beerseweg 9, 5451 NR 0485 Mill Beerseweg 9,Tel.: 5451 Mill 0485 - NR 47 07 37 0485 - 47 06 36 www.lagerhuism Tel.: 0485Fax: - 47 07 37 Vergaderingen, enz.

Al meer dan 50 jaar ervaring in het maken van uw thuis.

St. Josephplein 3 • 5455 GR Wilbertoord • Tel. 0485-478933 • Fax 478 0485-479129 • info@sieberswoonstoffen.nl St. Josephplein 3 • 5455 GR • Wilbertoord • T (0485) 933 • F (0485) 479 129 E info@sieberswoonstoffen.nl • www.sieberswoonstoffen.nl

• www.sieberswoonstoffen.nl

www.lagerhuismill.nl

Fax: 0485 - 47 06 36 www.lagerhuismill.nl

Verrassende

Herfstbrunch

GRATIS MIDGETGOLF

Datum: zondag 13 oktober Tijd: 11.30 – 15.00 uur Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange l Variatie van koude visgerechten l Uitgebreid broodbuffet met zoet en hartig beleg l Soep l Warme gerechten l Diverse salades en rauwkosten l Kaasplateau l Dessertbuffet Kinderprogramma:

Tarieven

Boogschieten

0 t/m 2 jaar gratis

Wandklimmen

3 t/m 12 jaar € 1,50 per levensjaar

Luchtkussens

13 jaar en ouder € 21,50 p.p.

XL Games

Inclusief familiefoto en een herfstactiviteit

Reserveren is gewenst via T (0485) 45 50 00 l events@fitland.nl l Hoogveldseweg 1 Mill

Mill


11 Gezelschap

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Vervolg cursus biljarten SWOM voor beginners in Myllesweerd

Napraten column

We hebben het er al vaker over gehad in mijn tweewekelijkse bijdrage voor deze krant; vooroordelen en stereotypering. De bekendste van allemaal zijn toch wel dat alle Amerikanen dik en ongezond zijn. Heeft u altijd al willen leren SWOM meedoen. Er zijn 5 lessen biljarten? Dan krijgt u nu de en wel op 15, 22 en 29 oktober en kans. op 5 en 12 november, steeds om 09.30 uur. We hebben minimaal 5 De SWOM heeft in het voorjaar al deelnemers nodig om te kunnen een cursus georganiseerd en dat is starten. zo goed gegaan, dat de organisatie heeft besloten vanaf dinsdag, Vrouwen 15 oktober om 09.30 uur nog Mannen, maar ook zeker meer mensen in de gelegenheid vrouwen, uit alle kerkdorpen in te stellen om biljarten te leren. de gemeente Mill en Sint Hubert Mensen die nog nooit gebiljart kunnen deel gaan nemen aan hebben of vroeger ooit wel een deze biljartcursus. De cursus zal balletje gestoten hebben, maar worden gegeven in de tuinkamer het eigenlijk beter willen leren, van Myllesweerd. De kosten kunnen daarbij aansluiten. Wie van de lessen zijn € 2,50 per les, weet, kunt u dan ooit nog eens inclusief een kopje koffie. aan een biljarttoernooi van de

Opgave

Ervaren biljarters als Cor Daverveld, Wim van Gemert en Ben Wijnen zijn bereid gevonden als vrijwilligers de cursus te verzorgen. Voor informatie en opgave kan men terecht bij Jo Berents, Domeinenstraat 55 in Mill. Telefoon 0485-451964. U kunt zich ook per e-mail aanmelden bij info@swomill. nl onder vermelding van ‘opgave cursus biljarten Myllesweerd’. Of telefonisch op werkdagen bij de SWOM van 09.00 – 11.00 uur, tel. 0485-455470.

Rikken en jokeren op kaartmiddag SWOM 16 oktober De tweede gemeentelijke kaartmiddag van dit jaar is op woensdag, 16 oktober in de Wester in Mill. Inschrijving vanaf 13.00 uur en de middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 2,-- per persoon. Na 13.30 uur kunt u zich niet meer inschrijven. Op deze gezellige middag kan er worden gejokerd en ook worden gerikt met joker en zonder joker. Er zijn een aantal mooie prijzen te winnen. De SWOM hoopt dat veel senioren komen kaarten op deze middag. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u dit aanvragen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.0010.00 uur, tel. nr. 0485-455470.

Veel mensen waarschuwde mij anderhalf jaar geleden voor een land zonder vers eten en geen groente. Wat blijkt nu, dit is pure onzin en slechts gebaseerd op het feit dat er veel fastfoodketens te vinden zijn. Het klopt dat ik overal Mac Donalds, Burger king, Subway en andere soortgelijke zaken tegenkom. Het ligt echter aan jezelf of je daar naar binnen stapt of niet, toch? Gelukkig stikt het hier in Atlanta ook gewoon van de Chinese/Griekse/Wok/ Vis/Tapas en noem maar op restaurants. Als je een cola bestelt wordt deze steeds gratis bijgevuld en je krijgt overal grote porties eten op je bord. Echter jij bepaalt hoe ver je gaat, je hoeft het uiteraard niet allemaal te verorberen. Je vraagt gewoon of je het mee naar huis mag nemen voor de volgende dag. Dat is heel gewoon hier in Amerika en dus niets om je voor te schamen. Nederlanders zeggen altijd dat er veel dikke mensen wonen in Amerika, en dat klopt. Vergeet echter niet dat ..% van de Nederlandse bevolking ook lijdt aan overgewicht. We zijn niet veel anders dan de Amerikanen percentsgewijs. Het is gewoon altijd makkelijker om met de beschuldigende vinger naar iemand anders of een ander land te wijzen. Mensen die bijvoorbeeld 8 sigaretten per dag roken vinden dat mensen die een pakje roken slecht bezig zijn, en mensen die een pakje per dag roken vinden dat weer van mensen die twee pakjes per dag roken. Maar in het geval van

Amerika is het vooral elkaar napraten. Als je terugkomt van Amerika en je vertelt niets over het eten (daar zit namelijk iedereen op te wachten want DAT is Amerika) heb je waarschijnlijk niet goed opgelet. Hetzelfde geldt voor de Applecomputerhype in Nederland. Mensen praten elkaar na en zeggen dat deze computers ‘stabieler’ functioneren dan Windows computers. Ik vraag me af hoeveel van die mensen daadwerkelijk de functionele grenzen van Windows hebben aangetroffen. Napraten gebeurt ook in Langenboom als het gaat om de mooie dorpswinkel. Iedereen vindt dat hij er WEER moet komen na de zoveelste mislukking. Als deze winkel echt zo nodig en gewild is waarom gaat ze dan steeds failliet? Waarschijnlijk omdat iedereen schreeuwt dat hij er moet komen zegt de ander het ook maar, dat klinkt namelijk goed en je komt heel goed over bij de anderen. Je mening wordt dan namelijk maatschappelijk geaccepteerd en dat wil je als inwoner. Moraal van het verhaal is dat je gewoon eens zelf moet nadenken, rondkijken en oordelen. Zie trouwens de foto mensen bij dit stukje… er is groente in de winkels net zoals in Nederland. Tom de Man, USA - Langenboom

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


KLEERTJES BENIEUWD NAAR ONS WERK?

Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel

www.timmerbedrijf bisschops.nl

EN

D OR W E

PT

O EFD

Voor al uw timmerwerkzaamheden

verbouwingen, kozijnen, deuren, ramen, serres en renovaties.

RLI

E MV

O

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN

JUBEL

Meulenveldt 16a, 5451 HV Mill Tel: 0485-470770 bisschopstimmerbedrijf@home.nl www.timmerbedrijfbisschops.nl

TOPitm

T P

54-51

Kerkstraat 13, 5451 BM Mill | 0485 - 471001 | info@5451.nl | www.5451.nl

Schipperheijn Mill Boek- en Kantoorvakhandel Schoolstraat 39 Tel. 0485 451362 schipperheijn@primeranet.nl

Nieuw bij Primera Schipperheijn

Grootformaat kopiëren in kleur Ter introductie: oktober actie; Full colour afbeelding op

A2 formaat (42x59.4) van € 10,-- voor € 7,50 A1 formaat (59.4x84.1) van € 15.00 voor € 10,--

... even naar Primera

Lijntekeningen met 20% korting Zak/bureau-agenda’s, weekkalenders, familieplanners 2014 etc. Grootste assortiment in de regio!

www.primera.nl

INLOOPSPREEKUUR Het is niet altijd noodzakelijk om met een blessure of aandoening uw huisarts te raadplegen. U kunt voor advies of behandeling ook rechtstreeks naar een fysiotherapeut gaan, maar dit kan extra kosten met zich mee brengen. Iedere maandagavond van 18.00u-19.00u kunt u gebruik maken van het gratis inloopspreekuur bij FysioSupport. Verschillende fysiotherapeuten staan dan klaar om u van advies te voorzien over uw blessure en /of aandoening.

In de praktijk veel voorkomende vragen zijn: • • • •

Moet ik met mijn verzwikte enkel rust nemen? Mijn knie doet pijn met fietsen, hoe kan dat? Wanneer mag ik na die zweepslag in mijn kuit weer sporten? Hoe moet ik koelen met ijs?

Dus, heeft u een vraag over uw sportblessure (in het weekend opgelopen?), of wilt u weten hoe u met uw klachten op een verantwoorde manier kunt omgaan?

Logement de Valkhoeve in Mill is vanaf nu ook startpunt voor het wandelroutenetwerk. Daarnaast een mooie locatie als pauzeplaats voor wandelen fietstochten. In het bezoekerscentrum is meer informatie te vinden over de Kuilen. Meer weten? Zie www.devalkhoevemill.nl

U bent van harte welkom op ons inloopspreekuur in het pand van Fitland op de Hoogveldseweg 1 (ingang Hotel). Voor meer informatie over onze praktijk, het inloopspreekuur en contact per mail, bezoekt u onze website: www.fysiosupport.com Sportieve groeten, Team FysioSupport


13

Zoek de verschillen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Zoek de 10 verschillen

HET EIJ EN DE KIEP

ùnnen legnest, ùn kiep uit te zúúke vùr daags ternó. Às IK nou dur zo’n hok hen kijk, dan zou ik zegge alle kiepe zing ut zelfde, mar nieje, diejen Haon hetter Zo’n vermeerderingsritueel wel degelèk kijk op, die hè nogal wà voete in aarde zùkt alle dáág ùn áánder uit. s’Mèrges vur dag en bij ùn kiep. De bedoelde kiep, of hen, net wà ge wilt, douw, rùpt d’n Haon dùr middel van ùnne harde moet goei hartvoeier pikke dùrdringende krééj de uiten ast kan wà rondum ut gezóchte kiep bei zich ùm.. huis scharrelle, ùm grõt ÙT.. af te praote. genoeg te worre ùm ’n eij te kunne legge. Die uitverkore kiep lag Às ùt dan zòweid is, zoewe nõ ùn par eijere, diejen dag, lekker in de zon jáá dan kùmt al gááuw ég- , half onder de búúkehèg tig d’n Haon in bèld. Die zit in ùt dreug stief záánd dan s’aovonds, às alle kiepe wà te baggere. Nèt toen op stok zitte, mèstal in ùn- zè mètteren ènne luije póót wà záánd nor achtere nen hoek van ut kiepehok, wou douwe, kumt meneer ùt liefst òk nog boven op den Haon dur de heg hen gekeke en wenkt de kiep mè zunne rechtsevleugel Wie er ut ùrste waar dè mag ieder vùr z’n éége uitmake. Dùr gùgget nou òk nie over. Al zouw ik nou zegge ùt eij waar dur ier às de kiep dan geleuvde gullie ming toch nie.

Pietje

CO LU M N

de Grondwerker

De oplossing vindt u op de prikbord pagina achterin De Neije Krant!

bij zich ùm de afspraak af te “werke”. Zoewe gèzéét, zoewe gedõn....èfkès terno, krabde zè, allebei mè dùrre póót dùr ut los záánd en ginge tevreije uit elkaar. De kiep ging ùnne mòjje nest maake, midde in de bràndnetels, wòr niemand kùmt zúúke en bègòs mè legge en brujen .Ondertusse heet ze gen kiep mèr, mar kloek en ze brúújt zoewe zòwà ùn week of drééj òn één stuk deur totdè er kuikès uitkàmme, Nou meude gullie weijer steggele ovver, HET EIJ EN DE KIEP Tot de volgende kier! Haw doe! Pietje de Grondwerker

Voorlichting dinsdag 8 oktober door 4 KBO’s met als thema “Veilig Thuis” Mede doordat ouderen geacht worden langer zelfstandig te wonen, is weerbaarheid en bewustwording omtrent de eigen veiligheid thuis steeds belangrijker. De landelijke overheid heeft daarom meerdere campagnes gestart. Niet alleen landelijk maar ook in de gemeente Mill en Sint Hubert heeft de veiligheid van ouderen toenemende prioriteit. In de Nota Ouderenbeleid 2013-2016 ‘Nooit te oud om gehoord te worden” die door de gemeenteraad op 20 juni 2013 is vastgesteld wordt hieraan aandacht besteed. Om hiervoor aandacht te vragen organiseren de KBO’s uit de gemeente Mill een speciale voorlichtingsochtend. Dit van 09.30 uur tot 12.15 uur op dinsdag 8 oktober in Myllesweerd in Mill. Iedereen die beroepshalve, als vrijwilliger of in de directe omgeving hiermee te maken heeft, wordt voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd.

De voorlichting omvat de volgende onderwerpen: 1. inbraakpreventie 2. babbeltruc 3. valpreventie 4. ouderenmishandeling. De eerste drie onderwerpen worden in het uur voor de pauze behandeld. Het onderwerp ‘herkennen van ouderenmishandeling’ komt na de pauze uitgebreid en interactief aan bod. In Brabant wordt deze voorlichting gegeven door vrijwilligers van KBO-Brabant. Naast deze publieksvoorlichting is een compleet voorlichtingspakket over het thema ‘Veilig thuis’ beschikbaar. Met dit pakket gaan de KBO’s in overleg met de SWOM op lokaal niveau voorlichtingen geven en daarmee de ouderen weerbaarder maken. Voor andere ouderen kan het een interessante eerste kennismaking zijn met de ouderenorganisaties. Kijk regelmatig eens op de website van de KBO’s, bij voorbeeld www.kbomill.nl. zo ook voor Langenboom-Wilbertoord-St.Hubert.


vastgoed-promotie.nl maakt van stenen een merk

info@ info@vastgoed-promotie.nl (0485) 45 58 82

TE KOOP Prachtig gelegen BOUWKAVEL 430m2 Plataanstraat naast nr 8 Langenboom Inlichtingen: 06- 17 48 57 91

MossTime Media- Tekst- en Entertainmentservice www.mosstime.nl

Voor organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven bieden wij o.a.: Productie en verspreiding van redactionele nieuws- en persberichten; Productie van teksten voor internet, nieuwsbrieven en folders; Bedenken, begeleiden, uitwerken en uitvoeren van marketingcampagnes; Opzetten en begeleiden van projectgroepen; Begeleiden, organiseren en uitvoeren van evenementen; MossTime organiseert ook eigen activiteiten zoals o.a. de All American Day Mill de consumentenbeurs Show en Business Moonlightshopping Diverse themafeesten

Bosch Car Service Thoonen Het Riet 11 5431 NL Cuijk Tel. 0485 330033

MossTime Media- Tekst- en Entertainmentservice Beatrixstraat 13 5451 ZB Mill Tel. 0485 – 32 56 34


15 Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Leerlingen geven uitleg aan senioren over mobieltje en sociale media

Te laat… Midden in de nacht werd ik

heeft van de andere kant van de

wakker. Ik had gedroomd dat ik

weg. Pottenkijkers, medeleven,

te laat was. Ik stond wezenloos

angst… wie zal het zeggen, zor-

te kijken naar de klok en ik zag

gen ervoor dat ‘onze kant’ van

dat het kwart voor 10 was. Om

de weg, die toch echt geen ket-

me heen stonden een aantal

tingbotsing heeft, daar zoveel

mensen.

last van heeft. De drukte aan de andere kant net voorbij begon

Op dinsdag 8 oktober geven van 12.40 – 14.20 uur leerlingen van het Merlet college uit verschillende klassen uitleg aan senioren over o.a. mobiel bellen en sociale media. Er kunnen die dag 10 senioren meedoen en de uitleg vindt door 10 leerlingen plaats in het lokaal van de Maatschappelijke stage in het Merlet College. De toegang is gratis.

Uitwisseling

Deze activiteit vindt plaats in de week dat er een uitwisseling plaats vindt met Sint Maarten. Twee collega docenten van dit eiland bezoeken het Merlet in Mill en willen datgene wat zij in die week opsteken, in praktijk gaan

brengen bij het onderwijs op Sint die beide organisaties regelmatig Maarten. samen hebben. De afdelingen Maatschappelijke stage en Nieuwe telefoon Internationalisering van het Dus heeft u net een nieuwe Merlet werken in dit geval ook telefoon aangeschaft of een iPad? samen. Weet u niet hoe deze werken? Wilt u een facebook pagina aanmaken, Aanmelden maar het lukt niet? Heeft Twitter Aanmelden voor 8 oktober kunt voor u nog geheimen? Al deze u bij de SWOM, tel. 0485-455470 vragen en nog veel meer gaan op werkdagen van 09.00 – 11.00 de leerlingen met telefoon en uur. Als die middag vol is, wordt u iPad in de hand, beantwoorden op een wachtlijst geplaatst en bent op bovengenoemd spreekuur. u aan de beurt als het Merlet een Doelgroep is ouderen, digibeten nieuwe sessie organiseert. Meldt en iedereen die graag mobiel wil u daarom alstublieft aan met uw zijn, maar het nog niet is. naam, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres. U kunt ook Jong – Oud een briefje met deze gegevens De SWOM werkt bij dit project in de brievenbus van SWOM samen met het Merlet in het stoppen aan de voordeur van kader van de projecten jong-oud Myllesweerd.

Heemschut Sint Huybert komt met 1e fotoboek Het heeft veel tijd en moeite gekost om uit een grote verzameling foto’s een mooi boek samen te stellen, maar eindelijk is het zover en daar zijn we trots op. Het boek met meer dan 100 pagina’s en ruim 300 foto’s geeft een beeld van Sint Hubert grotendeels uit de periode van rond 1900 tot 1980. Het geeft een beeld van de mensen die er woonden en deels nog wonen. In het boek staan foto’s van veel verenigingen, bestaande en niet meer bestaande. Ook een aantal markante gebouwen vindt men in het boek. Een boek om nog weer eens een indruk te krijgen van de tijd en het dorp Sint Hubert.

Het boek verschijnt medio november. Bij voorinschrijving tot 15 oktober kost het boek € 15. Na die datum € 20. Voorinschrijvingen: Secr. Heemschut Sint Huybert p/a mevr. M.Egelmeers-Vloet Tamboerstraat 8 5454HB Sint Hubert of e-mail naar

heemschutsinthuybert@hccnet.nl

Vermeld duidelijk uw naam, adres en postcode en het aantal boeken dat u wilt ontvangen. Wij informeren u als de boeken kunnen worden afgehaald.

‘Willen jullie ervoor zorgen tijdig

het verkeer weer te stromen tot

aanwezig te zijn’ werd er nog-

de volgende kettingbotsing.

maals gemaild na een eerdere

Daarna weer in de file, deze keer

e-mail dat we echt om 9.45 uur

vanwege de mist en de gewone

zouden beginnen. We hadden

dagelijkse drukte vermoed

het immers allemaal druk en nog

ik. En ik kwam in de knel met

verdere verplichtingen want ‘ s

wegen die te nieuw waren voor

middags moest er les gegeven

Miep, ze begreep daardoor de

worden in een GGZ instelling.

weg niet meer. Dit euvel heb ik

Wellicht door de druk van die

vaker bij de hand en soms is het

mededeling sliep ik slecht want

een wedstrijdje wie zal winnen

ik wilde natuurlijk niet te laat

als Miep voor de zoveelste keer

komen. Mijn wekker liep ruim-

zegt dat ik om moet draaien en

schoots op tijd af en natuurlijk

ik het vertik. Ik kan immers nog

was ik direct klaarwakker.

borden lezen.

Ik had 20 minuten speling dus dat moest lukken. De weg naar

Ik kwam dus te laat. Maar met

Eindhoven kende ik blindelings

mij kwam iedereen, uitgezon-

maar naar Tilburg was voor mij

derd een persoon, te laat. En dat

onbekend terrein. Ik had een

was wel weer fijn, hoefde ik me

andere route in mijn gedachte

niet te schamen. Sterker nog,

dan mijn Tom Tom maar ik

ik was uitgezonderd die ene

luisterde maar naar ‘haar’, de

persoon, zelfs de eerste van de

wegwijs Miep. Dat had ik niet

laatkomers. En pas veel later be-

moeten doen want ik kwam in

greep ik dat mijn droom me al

de file terecht met bovendien

gewaarschuwd had. Ik was het

een vervelende mist.

niet alleen, we waren allemaal te laat.

Twee kettingbotsingen zag ik aan de andere kant van de weg. Zo te zien alleen maar

Tilly Gerritsma, Mill

blikschade maar het zal je auto maar wezen. Ik blijf het vreemd vinden dat ‘onze weg’ zo’n last

De Schare in Sint Hubert hoogste Cito-score van de gemeente Mill Onlangs heeft RTL Nieuws op haar Cito-toets slechts een moment website de Cito-gemiddelden van opname. alle basisscholen in Nederland gepubliceerd. Hier de score van de 6 basisscholen in de gemeente Mill De gemiddelden zijn vergeleken en Sint Hubert: met vergelijkbare scholen en De Schare, Sint Hubert 7,3 aan de hand daarvan is er De Kameleon, Mill 6,9 een eindcijfer aan de school De Leeuwerik, Mill 6,8 toegekend. Deskundigen geven De Straethof, Mill 6,7 aan dat dit cijfer slechts een deel 't Stekske, Langenboom 6,5 van de totale schoolprestatie De Klimop, Wilbertoord 6,1 weergeeft. Ook is de score van de >> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


16

Goede doelen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Oranje Fonds geeft De Wester € 10.000,Het Oranje Fonds ondersteunt het project in de gymzaal van Wijkaccommodatie De Wester in Mill door € 10.000,- beschikbaar te stellen. Dit voor het treffen van specifieke akoestische voorzieningen. Hierdoor is de zaal beter geschikt en kan deze meer multifunctioneel gebruikt worden. Dit bijvoorbeeld als sportzaal maar ook als repetitieruimte van harmonieorkesten. Het bestuur van de Wester is uiterst ingenomen met de toekenning van € 10.000,- om de gymzaal beter geschikt te maken voor meerdere activiteiten en komt daarmee tegemoet aan de wensen van verschillende gebruikers. Dat er in De Wester verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden is indirect van enorm belang voor het sociale gebeuren in de wijk Mill-west waar De Wester een ontmoetingsplaats wil zijn voor iedereen. En, niet minder

belangrijk, een brede bezetting van de zaal zal ook ten goede komen aan de exploitatie van De Wester. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

het verkregen bedrag te besteden aan akoestische voorzieningen in de repetitieruimte. Al vele jaren repeteert de harmonie in De Wester en deze voorzieningen zullen ervoor zorgen dat de muzikale klanken nóg beter tot hun recht komen. Fijn om zo nog beter muziek te kunnen maken. Wellicht nodigt het belangstellenden uit om tijdens repetities eens naar ons te komen luisteren of samen met ons muziek te maken. U bent van harte welkom!"

De realisering van de akoestische voorzieningen zal zo snel mogelijk aangepakt worden nadat de gemeente de financiële ruimte heeft gegeven voor een aantal te vernieuwen vaste gymattributen en deze aanpassingen zijn uitgevoerd. Maar wanneer het Een reactie van de voorzitter zover is, zal dat zeker nog nader van de harmonie: "Het bestuur gepubliceerd worden in De Neije van Muziekvereniging St. Krant en op InMill.nl Willibrord is bijzonder blij met het voornemen van De Wester om

Geslaagde zilverenmiddag in Mill

Kledinginzameling as zaterdag in Mill Sint Hubert en Wilbertoord Al jaren is het een goede gewoonte om 3x per jaar met een vrachtwagen klaar te staan om (afgedankte) kleding, lompen, gordijnen, aan elkaar gemaakte schoenen, huishoudtextiel, riemen, dekens, kussens, tafellakens, badlinnen maar ook pluche knuffels in ontvangst te nemen. Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser en afvalbergen hopen zich op. Een aanzienlijk deel van deze berg bestaat uit de genoemde producten. Afgedankte kleding krijgt zo een tweede kans, want veel wat wij afdanken wordt elders met open armen ontvangen. Alles wordt gesorteerd, waarna bruikbare artikelen naar de zogenaamde derde wereld worden geëxporteerd. Naast de op 22 september gehouden jaarlijkse fietstocht voor pater Konings, is dit de gelegenheid om te steunen en afscheid te nemen van al die (oude) kleding (zonder schuldgevoelens dat het nog te goed is om weg te gooien).

Het gewicht van al uw kleding staat voor een financiële opbrengst t.b.v. de werkzaamheden van “Centre Simama” opgezet door onze Millse pater Konings. Dit geld wordt met name gebruikt als een zogenaamd sociaal fonds (bij ons bekend als sociale bijstand). Mensen worden bij noodzaak bijgestaan met materiaal en slechts zeer beperkt met geld. “Centre Simama” betaalt ter voorkoming van contanten in de hand. Aanstaande zaterdag 5 oktober vindt inmiddels de derde kledinginzameling van het jaar plaats. De financiële opbrengsten van deze inzamelingen zijn aanmerkelijk hoger dan wat de containers bij de bekende supermarkten opleveren. Het is zeker de moeite waard om het hiervoor te bewaren. Leden en vrijwilligers van de stichting “Millse Missie Vrienden” zien u zakken kleding, goed dichtgebonden, graag tegemoet op zaterdag 5 oktober tussen 10.00 uur en 16.00 uur in Mill, Sint Hubert en Wilbertoord. U kunt de vrachtwagens vinden op of bij het kerkplein.

Fietstocht voor Pater Konings brengt bijna 5000 euro op

Dinsdagmiddag 17 september vertrokken we rond 13.45 uur vanuit de Aldenhorst, Meihorst en Buitenhorst met maar liefst 90 bewoners richting de Millse Kermis. Dat betekende dat er 180 mensen totaal op de been waren, 90 bewoners, familie, vrijwilligers, verzorgende om een heerlijk kermis matinee tegemoet te gaan. En jawel, dat werd het zeker!

De feesttent in het Landschapspark zat mooi vol, Jos Driessen en Peter Roijendijk zorgden gratis voor de geweldige stemming door accordeonmuziek. De Horeca voorzag ons van een gratis consumptie, de Gemeente gaf een rondje koffie/thee weg, en de kermisexploitanten Gebroeders Regter boden ons een heerlijke warme oliebol aan. Het was helemaal geweldig, we hebben gedanst, gezongen, gelachen en

gebuurt. Het voelde echt weer als van ouds, zoals een heus kermismatinee behoort te zijn. Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze hele mooie middag, wij hopen van harte volgend jaar er weer bij te kunnen zijn.

Zondag 22 september werd de Verder namen er 388 betalende jaarlijkse fietstocht voor Pater fietsers deel aan de fietstocht en 49 kinderen die gesponsord Martien Konings gehouden. waren. Ook kon men loten kopen De Millse Missievrienden voor het Rad van Avontuur. organiseren deze om het werk van Dit alles heeft ruim €4900,00 Pater Konings in Congo financieel opgebracht. Dit is helaas een te kunnen ondersteunen. Ook zijn lagere opbrengst dan vorig jaar. er 3 keer per jaar (ook as zaterdag Samen met een aanvulling van 5 oktober) kledinginzamelingen, de eigen kas maken de Millse die zorgen voor extra inkomsten. Missievrienden €5000 over naar Voor de fietstocht kunnen Centre Simama voor het (deel) kinderen zich laten sponsoren. project "opvang en begeleiding Kinderen die het meeste geld bij van mensen met albinisme" (in de elkaar weten te fietsen krijgen een volksmond Albino’s) in Kisangani, extra prijsje. Deze gingen dit keer de woonplaats van Millenaar en pater Martien Konings. naar:

Stan Ermers € 116,15 Leeuwerik Brent Vollenberg € 106,00 Straethof Wout van Kempen € 50,00 Klimop Maud vd Ven Bewoners en personeel € 49,45 Leeuwerik Aldenhorst, Meihorst en Anke Selten € 41,00 Leeuwerik Buitenhorst Mill

Zaterdag 5 oktober staat de laatste kledinginzameling van dit jaar gepland van 10 tot 16 uur (kerkplein Mill, Sint Hubert en Wilbertoord), waarna wederom naar verwachting €5000 euro kan worden overgemaakt, ten gunste van het sociale fonds van Centre Simama.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


17

Een vriendelijk gezicht

Veranderingen voor boerenpaar en jongerenbals in Mill Vorig seizoen waren er voor verschijning van Ties en Anna. carnaval vierend Mill al diverse Zij worden ook in Myllesweerd veranderingen. op carnavalsmaandag (3 maart) in de onecht verbonden. De Een van de belangrijkste was koffietafel, receptie en boerenbal uiteraard de verhuizing van de op carnavalsmaandag is zoals Concertzaal naar het nieuwe gebruikelijk in café zaal Royal. Cultureel Centrum Myllesweerd. Maar ook voor komend Jeugd/Jongerenbals seizoen zijn er wat wijzigingen Tijdens de carnaval organiseert in het programma tegenover de Foekepot ook dit seizoen voorgaande jaren. Het hele weer carnavalsfeesten voor programma is te vinden op www. jeugd en jongeren. Dat niet zoals germelaand.nl, maar we noemen voorgaande jaren in een feesttent, even voor u de belangrijkste maar in Cultureel Centrum wijzigingen: Myllesweerd. Op maandag- en dinsdagmiddag kan jeugd tot en Boerenpaar met 12 jaar er met ouders en of Het nieuwe boerenbruidspaar, begeleiders terecht en in Ties en Anna, zal al op de avonden op zondag, zaterdagmiddag 30 november maandag en dinsdag is er verschijnen. Dit tijdens een feest voor jongeren tot 18 gezellige middag van 14.00 uur jaar. De avondbals zijn tot 17.00 uur met show, muziek alcoholvrij. Meer en spanning in Myllesweerd. Die weten over carnaval avond staat ook de prinsenreceptie in Mill en alle activiteiten? en de verschijning van het nieuwe Zie www.germelaand.nl Jongkerpaar op het programma. Maar in de middag dus eerst de

15e hobby groep bij SHC Mill Stamboomonderzoek Wie waren eigenlijk mijn Bedovergrootouders, waar woonden zij en wat hebben ze mee gemaakt? Veel vragen in een keer en de antwoorden op deze vragen zullen ongetwijfeld weer een veelvoud aan nieuwe vragen opwerpen. Bent u geïnteresseerd in het persoonlijke verleden, kunt u een klein beetje overweg met de computer, bent u heel nieuwsgierig, vindt u het een uitdaging voor u ontbrekende familiegeheimen te achterhalen? Dan is de hobbygroep stamboomonderzoek bij het Senioren Hobby Centrum in Mill iets voor u. Het Senioren Hobbycentrum Mill wil in een aantal sessies geïnteresseerden wegwijs maken in deze materie. Een keer per maand willen we op interactieve wijze bijeenkomsten houden in de computerruimte in ons centrum. Er is plaats voor een groep van 8 personen die in combinatie met een gratis beschikbaar gesteld programma en de aanwezige Wifi aansluiting direct de opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen. Ondersteund en begeleid door een ervaren stamboomonderzoeker( Dhr. Jo

v. Soest uit Mill) kan zo al direct gestart worden met het opzetten van een eigen stamboom. Het gebruik van een eigen PC is mogelijk en wordt ook aanbevolen, want dan kan men thuis actief verder werken aan het eigen stamboom onderzoek in de periode tussen twee bijeenkomsten. Meer weten over deze nieuwe hobbygroep bij het SHC? Daarvoor kunt u terecht op een vrijblijvende bijeenkomst op vrijdag 11 oktober 2013 aanvang 10.00 uur, in het hobbycentrum Hoogstraat 7 (achter het gemeentehuis), waar u kennis kunt maken met het hobbycentrum en het te hanteren computerprogramma. U kunt dan ook kennis maken met de begeleider van deze nieuwe hobbygroep. De bedoeling is dat begin november begonnen wordt met de hobbygroep. Let op: er kunnen maximaal 8 personen mee doen aan deze hobbygroep. Voor meer info over deze voorlichtingsbijeenkomst: Jeanine Plas tel. 0486-421088 of mail naar info@seniorenhobbycentrum.nl

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

OntdekMill.nl is het Toeristisch en recreatief platform in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit platform bestaat uit tal van Vriendelijke gezichten. Zij maken als vrijwilligers deel uit van werkgroepen die zich bezig houden met het opzetten en initiëren van nieuwe toeristische activiteiten. De komende tijd maakt u via De Neije Krant en InMill.nl nader kennis met het platform en hun individuele Vriendelijke gezichten. Zie ook www.OntdekMill.nl

Vriendelijk gezicht van Henri Kremers “Ik ben trots op onze prachtige gemeente”

“Op persoonlijke titel ben ik aangesloten bij het platform,” vertelt Henri Kremers. “Ik heb dit gedaan om als geboren en getogen Millenaar alle inwoners van Mill, Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert te stimuleren om trots te zijn op onze prachtige gemeente.” Het platform OntdekMill.nl was volgens Henri het ontbrekende schakeltje om zaken te combineren en coördineren. “Er is al ooit eerder geprobeerd een dergelijk platform op te richten en dat is toen mislukt. Het clubje was kleiner en daardoor was er mogelijk te weinig draagvlak. Met de mensen die er nu mee aan de slag zijn zal het zeker gaan lukken. De groep is veel groter en enorm enthousiast. Hier heb ik het volste vertrouwen in.” Een van de taken van het platform is volgens Henri ook het in beeld brengen van alle activiteiten die er überhaupt al zijn in onze gemeente. Henri: “Wij hadden bij voetbalvereniging Juliana een tijdje geleden een vriendinnendag. Na veel wikken en wegen besloten we dat op zondag 2 juni te doen en wat bleek, die dag waren er al een stuk of vier andere activiteiten in onze gemeente. We wisten dat niet van elkaar.”

Henri vertelt dat het dus goed zou zijn als er een gezamenlijke activiteitenagenda zou zijn, waar dan ook alle activiteiten binnen de gemeente Mill in te vinden zouden moeten zijn. Henri is binnen het platform actief in het dagelijks bestuur als penningmeester. “Het geld wat ik beheer moet uit bijvoorbeeld eigen activiteiten komen die we gaan organiseren. Maar ook uit sponsoring en een klein deel is subsidie van de gemeente.” Draagvlak voor de activiteiten en initiatieven van OntdekMill. nl is er voldoende. “Het project Downs Upside in juni was een behoorlijk duur project. Maar dit is volledig door sponsoren gefinancierd. Dit heeft dus geen geld gekost. Ook een andere activiteit, het Brabants Oerparcours in mei heeft zichzelf kunnen bedruipen. Op deze manier kunnen we nog veel meer, dat gaat goed komen.” Het dagelijks bestuur van OntdekMill.nl is verantwoordelijk voor de aansturing van de diverse losse werkgroepen binnen het platform. “Alle groepen verrichten nu al een heleboel werk. Voor dit jaar hebben we dat allemaal op de rit en dicht getimmerd. Eind juni zijn we al begonnen om te kijken hoe we

2014 in elkaar gaan steken.” Naast vrijwilliger als penningmeester binnen OntdekMill.nl is Henri al zijn hele leven lid van RKSV Juliana. Bekend is hij wellicht het meest van zijn eigen assurantiekantoor. “Mijn vader werkte bij houtbedrijf van Hout in Mill en was daar leidinggevende van het kantoor. Daarnaast had hij thuis een boekhoudkantoor.” Daar kwam ook wat werk uit op het gebied van verzekeringen. Henri: “Dat heb ik toen opgepakt. Op mijn 18e ging ik al op de brommer naar de klanten toe. Dat groeide langzaam uit en nadat ik jarenlang kantoor aan huis had gehad zijn we met het bedrijf verhuisd naar de Markt. In 1999 heb ik mijn bedrijf verkocht, op dat moment werkten wij er met 10 mensen.” In 2008 namen Angela en Pedro het bedrijf over. “Ze vroegen me of ik ze wilde helpen en dat heb ik ze toegezegd. Ik werk er nu een uurtje of 20 in de week. Verder adviseer ik onafhankelijk vanuit mijn eigen bedrijf particulieren en bedrijven over financiële aangelegenheden zoals pensioenen, onroerend goed, verzekeringen, etc.” Meer weten over Henri Kremers en zijn activiteiten? Zie www.ontdekmill.nl

VRIENDELIJK GEZICHT >> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


18

Dierendag

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Dierendagen Zie-ZOO op 4, 5 en Vogelbeurs zondag 6 6 oktober oktober in Mill Door de enorme belangstelling van de afgelopen jaren is er besloten om dierendag bij ZieZOO in Volkel uit te smeren over 3 dagen. Iedere dag zullen er extra dierenshows en voederpresentaties zijn. Ook is er de mogelijkheid voor een roofvogel op de hand of, als je durft , een slang vast te houden. Zaterdag 5 oktober zal als speciale gast wildlife schilder Maikel van Emmerik aanwezig zijn met enkele van zijn werken. Deze zijn zo realistisch

geschilderd dat vele denken dat het foto’s op canvas zijn. Zondag 6 oktober is als vanouds het dierendag spektakel met o.a. de vele ballonvouwkunstenaars en de erg spectaculaire politiehonden demonstraties en nog veel meer. Voor velen nog nieuw is de reptielenafdeling op de bovenste etage van het hoofdgebouw met de krokodillen, reuzenslangen, gilamonsters, schildpadden enzovoort. Neem vooral uw fototoestel mee zodat de unieke momenten die u gaat meemaken vastgelegd kunnen worden. Ook

voor een natje en een droogje is er natuurlijk gezorgd deze dagen. De opbrengsten van deze dagen zullen worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe nevelpanter verblijf. Graag willen wij u verwelkomen op deze bijzondere feestdagen. Bezoek onze website www.dierenparkziezoo.nl voor meer informatie hierover. ZieZOO is alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Wij zijn te vinden aan de Zeelandsedijk 12b te Volkel.

Open dagen op 4 en 5 oktober bij Dierenopvangcentrum Hokazo In het kader van Werelddierendag houdt Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober aanstaande open dagen.

Tweedehands-boekenmarkt

Tijdens de open dagen houdt Hokazo een boekenmarkt met interessante tweedehands boeken. Van encyclopedieën en leerzame boeken over honden en katten tot bijzonder mooie fotoboeken, romans en detectives. En dat alles voor een zeer aantrekkelijke prijs (vanaf € 2,-). De opbrengst van de boekenverkoop komt volledig ten goede aan de honden en katten van Hokazo en wordt gebruikt voor voer, medicatie en dierenartskosten. Programma zaterdag 5 oktober 11.30 uur L e z i n g

Sinds begin 2011 is er iedere eerste zondag van de maand, behalve in juli en augustus, een vogelbeurs in café zaal Royal in Mill. Initiatiefnemer is Millenaar

'Je kat begrijpen' door kattengedragsdeskundige Jan van den Brand. De lezing behandelt het gedrag en de lichaamstaal van katten en geeft tips en adviezen voor de opvoeding van zowel kittens als volwassen katten. 13.30 uur Oscar & Rufus voor kids van 3 t/m 12 jaar en ouders. Een leerzame en leuke demo over de verantwoorde omgang van kinderen met honden. Door kinderen te leren honden beter te begrijpen, kunnen veel bijtincidenten worden voorkomen. Met behulp van de handpop Oscar leren de kinderen hoe ze een hond moeten benaderen, wordt aandacht besteed aan wanneer een hond niet-aaien en hoe en wanneer een

hond wel aaien. 14.45 uur Demonstratie clickertraining van honden. Op 4 en 5 oktober viert Dierenopvangcentrum Hokazo (op sobere wijze) ook haar 15-jarig bestaan. Het echte feest voor deze mijlpaal vindt later dit jaar plaats. Mensen die nu alvast een indruk willen krijgen van de honden en katten die bij Hokazo wonen, kunnen kijken op www. dierenasiels.com en www. facebook.com/hokazo! Dierenopvangcentrum Hokazo hoopt u te zien op 4 en 5 oktober. U bent van harte welkom! www. hokazo.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met initiatiefnemer Jan van den Broek in Mill via tel: 06 – 57 57 56 26. www.caferoyalmill.nl

Dramafilms Rundskop en Being Flynn in Filmhuis Mill Iedere derde woensdagavond van de maand vindt in Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill het Filmhuis plaats.

De dagen staan tevens in het teken van een bijzondere mijlpaal: het 15-jarig bestaan van Hokazo. Al met al reden genoeg voor een feestje dus. Iedereen die op 4 of 5 oktober een hond of kat adopteert krijgt een leuke verrassing. Voor elke 15e bezoeker heeft Hokazo bovendien iets moois in petto (zolang de voorraad strekt). Tijdens de open dagen is het dierenopvangcentrum geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 5 oktober kent een interessant en gevarieerd programma; voor jong en oud. De open dagen komen op een goed moment. Het aantal dieren dat een nieuw, warm thuis zoekt is enorm. Vooral voor de 180 katten (waarvan zo'n 120 kittens) wordt de ruimte schaars en is het verlangen naar een eigen plekje groot. Hokazo hoopt dan ook op veel bezoekers en een zeer geslaagde dierendag voor een groot aantal viervoeters.

Aanstaande zondag (6 oktober) is Jan van den Broek. Hij heeft zelf het weer tijd voor de maandelijkse al een hele tijd tal van vogels Royal’s Vogelbeurs. en merkte dat er onder andere vogelliefhebbers behoefte was Deze door de Nederlandse Bond aan een beurs. Dit om vogels met Van Vogelliefhebbers (NBVV) elkaar uit te wisselen, ervaring te goed gekeurde beurs is iedere delen en over hun gezamenlijke eerste zondag van de maand van hobby te praten. Vanaf de eerste 9.30 uur tot 12.00 uur in café beurs was het een succes. Veel zaal Royal aan de Kerkstraat in liefhebbers bezochten deze Mill. De toegang is 1 euro. Als u beurzen en vandaar dat besloten vogels in wilt brengen dan kan dat is hier nog een tijdje mee door vanaf 9 uur. Er wordt gewerkt met te gaan. Reserveer dus iedere speciale tentoonstellingskooien eerste zondag van de maand voor met maximaal 2 vogels per kooi. Royal’s Vogelbeurs.

Leven terug op de rails

In Being Flynn wordt Nick Flynn overvallen door het feit dat zijn excentrieke vader, die hij al jaren niet gezien heeft, weer bij hem op de stoep staat. Nick worstelt nog steeds met het verlies van zijn moeder en is een relatie aan het opbouwen met Denise. Zijn vader wil hem helpen bij het verwerken van de dood van zijn moeder, maar de laatste persoon die Nick nu wel wil zien is zijn vader. Toch beseft hij, dat hij nu eindelijk zijn eigen leven, maar ook het leven van zijn worstelende vader, weer op de rails zou kunnen krijgen.

Hier worden films vertoond die meestal niet in de grote bioscopen draaien en speciaal voor de bezoeker geselecteerd zijn. Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand vindt de Matineebios plaats. Binnenkort worden er twee dramafilms gedraaid op het witte doek van Filmhuis Mill: op vrijdagmiddag 4 oktober draait de dramafilm Rundskop tijdens de Matineebios en op woensdagavond 16 oktober draait de dramafilm Being Flynn. Being Flynn begint op woensdagavond 16 oktober om Belgische misdaad 20.00 u. en kost €5, inclusief een Rundskop is een Belgisch consumptie. misdaaddrama, dat zich afspeelt tussen boeren en gangsters. Kaartjes voor de Matineebios of De jonge Limburgse vetmester Filmhuis Mill kunt u reserveren Jacky Vanmarsenille is door een via filmhuis@myllesweerd.nl. trauma uit zijn jeugd moeilijk Gereserveerde kaartjes liggen in de omgang met vrouwen. dan klaar bij de kassa, waar u De problemen stapelen zich op, ook losse kaartjes kunt kopen. zeker als hij een bekende uit het Er zijn voor Filmhuis Mill ook verleden ontmoet. Jacky wordt strippenkaarten verkrijgbaar. namelijk door een malafide veearts gevraagd een deal te Kijk voor meer informatie op sluiten met een beruchte West- www.myllesweerd.nl. Vlaamse vleesboer. De moord op een federale politieagent en Daar kunt u ook het boekje een onverwachte confrontatie met het jaarprogramma film en met een mysterieus geheim uit theater van Myllesweerd seizoen het verleden, zetten een reeks 2013/2014 downloaden. Ook gebeurtenissen in gang met zijn deze boekjes verkrijgbaar verregaande gevolgen. Rundskop aan de balie van Myllesweerd. begint op vrijdag 4 oktober om Aanstaande vrijdag 25 oktober, 14.00 u. en kost €4, inclusief een komen de Purper Ladies naar kopje koffie of thee. Myllesweerd.


19

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Millse beren in Keulen

Gezinsviering “Groeien in Geloof” nu op Zondag In plaats van op zaterdagavond is de gezinsviering in Mill voortaan op zondagochtend om 10.00 uur, volg de berichtgeving in deze krant. Komende gezinsviering gaan we kijken hoe we kunnen leren en groeien. Elke dag leren we weer wat nieuws, waardoor we elke keer weer verder groeien. Ook in ons geloof mogen we groeien. We mogen klein beginnen en soms vallen we wat terug. Blijven

geloven is moeilijk en geeft soms meer vragen dan antwoorden. Toch mogen wij, met vallen en opstaan, hoopvol uitgroeien tot mensen die leven vanuit liefde. We zijn als een mosterdzaadje: een hoopvol begin… De gezinsviering is op zondag 6 oktober om 10.00 uur in de Willibrorduskerk te Mill met medewerking van het Kinderkoor KiKoMi.

Opbrengst collecte KWF Voor zeker de 27e keer is de vriendengroep De Beren uit Mill een Berenweekend weg geweest. Dit jaar in De collecte voor KWF Kankerbestrijding in de gemeente Mill en Sint Hubert heeft €5.136,16 in totaal opgebracht. Keulen. Het werd een fabelhaft wochenende met veel plezier. Dank aan de organisatie!

Startpanelen voor wandelroutenetwerk

De laatste tijd is er in het Land van Cuijk, Boekel en Veghel hard gewerkt aan de laatste 1000 kilometer van het wandelroutenetwerk in Brabant. Hiervoor zijn de afgelopen weken 46 startpanelen geplaatst, ook in de gemeente Mill en Sint Hubert. Op 29 september was de officiële opening van het laatste deel van

het wandelroutenetwerk Brabant.

van van de wandelkaart, website www.routesinbrabant.nl of een van de vele startpanelen kiest Wandelkaarten zijn te koop bij o.a. men dan een mooie route door de VVV kantoren. Met de kaart in knooppunten te selecteren en op de hand is het wandelroutenetwerk ontdekkingsreis te gaan. te lopen. Gedurende de maand oktober worden de laatste puntjes op de i gezet. Vanaf 1 november is de route ook zonder wandelkaart te lopen. Met behulp

Opbrengst per dorp: Wilbertoord €702,71 Sint Hubert €760,91 Langenboom €1.078,92 Mill €2.593,62 Collectanten hartelijk dank voor jullie tijd en inzet voor dit goede doel!

Gemeente Mill gaat grondprijzen verlagen Die kop zouden jongeren in Cuijk: Goedkoop is €250,- per Wilbertoord graag zien in de m2 exclusief BTW Middelduur krant. is €300,- Duur, projectspecifiek is €375 – €400,Maar zover is het nog niet. In Boxmeer: november zal de gemeenteraad Varieert tussen €205,- en €265,praten over een nota grondprijzen, per m2 exclusief BTW die nu in de maak is. Dat vertelde Grave: Variërend tussen €180,wethouder Jos van den Boogaart en €215,-, maar heeft op dit moonlangs tijdens de raadsverga- ment geen grond in de verkoop. dering. Daar werd besloten Mo- Sint Anthonis €245,erboom 3 in Wilbertoord in exclusief BTW exploitatie te nemen voor woning- Wanroy €220,- exclusief bouw. Namens een aantal jonger- BTW en uit Wilbertoord sprak een ver- Oploo en Ledeacker €209,tegenwoordiger van de Vereniging exclusief BTW Wilbertoord de gemeenteraad toe. Landhorst €167,Hij gaf aan dat jongeren best in exclusief BTW Wilbertoord willen bouwen en bli- Gemeente Sint Anthonis geeft jven wonen, maar dat de huidige 10% korting voor goedkope categrondprijs dat onmogelijk maakt. gorieën (starters). Hij voorspeldde dat jongeren uit Wilbertoord zouden vertrekken Mill en Sint Hubert: €250,om elders goedkoper te kunnen exclusief BTW bouwen. Voor sociale huur en -koop (startDe gemeente Mill hanteert een ers) heeft Mill lagere prijzen cq reuniforme grondprijs in de gehele gelingen. gemeente van €250,00 exclusief BTW per m2, dat is €302,50 in- In de raadsvergadering op donclusief BTW. In de regio zijn goed- derdag 7 november staat de aangekopere bouwkavels verkrijgbaar, kondigde nota rond grondprijzen zo blijkt na een rondje bellen met op de agenda. Dan zal ook de gemeentes in het Land van Cuijk. begroting voor 2014 besproken worden.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


21

Hobby

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Hobbybeurs Doewat op zondag 6 oktober in Mill

Auto, vliegtuig column Renée & Eef gaan op reis. Vier maanden naar Zuidoost Azië. Op 1 september zijn ze vertrokken en op dit moment zijn ze in Sri Lanka.

Auto, vliegtuug. Een trein, een boot. Wat is de wereld toch groot. Oja, en ook nog een bus, een tuktuk, een fiets, een kabelbaan, de metro en natuurlijk de benenwagen.

Komende zondag 6 oktober vindt in Sporthal De Looierij in Mill de jaarlijkse beurs Hobby Doewat plaats. Mensen van alle leeftijden kunnen hier kennismaken met hobby’s, verzamelingen of andere liefhebberijen. Er zijn meer dan 100 standhouders. De toegang is gratis voor kinderen t/m 12 jaar, ouderen betalen 3,50 euro per persoon. De organisatie is in handen van het Senioren Hobby Centrum. Elk jaar organiseert het Senioren Hobby Centrum Mill en Sint Hubert (SHC Mill) een beurs in Sporthal De Looierij, Brandsestraat 1c, 5451 NN Mill. De beurs is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met vrije tijd. Van 11:00 tot 17:00 uur kunnen zij hier kennis maken met leuke vrijetijdsbestedingen, zoals hobby’s en verzamelingen. Deze 27ste beurs wordt muzikaal opgeluisterd door het Millse accordeonduo ‘Munne moat en ik’. Inzicht geven “Het animo is dit jaar opnieuw groter dan voorgaande jaren”, aldus coördinator Arie Kuppen. Hij heeft voor het derde opeenvolgende jaar de leiding. “Vorig jaar waren er 90 standhouders, dit jaar verwachten we er wel 100!” constateert Kuppen tevreden. Hij legt uit:

“Standhouders zijn particulieren die hun hobby of verzameling tonen. Zij demonstreren de technieken, waarmee ze hun hobby uitoefenen en geven uitleg over hun verzamelingen. Zo krijgen de weer verwachte ruim 700 bezoekers inzicht in de hobby die wordt uitgeoefend.” Handel is verboden De beurs is voor iedereen makkelijk toegankelijk, jong en oud. Kuppen: “We hebben de beurs breed opgezet; er is een grote variatie. Het gaat er altijd gezellig aan toe, vooral ook op het ontmoetingsplein met zijn horecavoorziening. Voor standhouders en bezoekers gelden redelijke tarieven. Er is hier geen plaats voor bijvoorbeeld ondernemers die hun hobbymaterialen te koop willen aanbieden. Handel op de beurs is verboden, al kunnen en willen we natuurlijk niet voorkomen dat een particulier een hobbyproduct aan een ander overdraagt”, lacht Arie. Mensen ontdekken hier hun hobby Hij vervolgt: “Ons doel is vooral mensen die met hun vrije tijd niet goed raad weten iets mee te geven, hen te stimuleren. Het ligt me niet, dat kan ik niet, dat willen we graag doorbreken. Soms heeft men het zelfs nooit geprobeerd. Wij zeggen: Probeer het eens. Stel jezelf kleine

doelen; ga eens even net iets anders doen. Vaak blijkt men aangenaam verrast door te ontdekken bepaalde dingen juist wel goed te kunnen! Velen ontdekken hier hun nieuwe hobby. Dat maakt hun leven interessanter en leuker. Men heeft iets omhanden.” Veelal handwerk Arie Kuppen: “De hobby’s die hier gedemonstreerd worden, kunnen in principe gewoon thuis in een kamertje of schuurtje worden uitgeoefend. Het is veelal handwerk, de getoonde hobby’s vereisen geen grote ruimte of zware gereedschappen. De kosten vallen vaak mee en de resultaten overtreffen vaak ieders verwachting. Op de beurs zien we vele tientallen verschillende hobby’s. De verscheidenheid is groot en varieert van het klassieke boetseren en kantklossen tot het moderne schilderen met airbrush technieken. Er worden engeltjes gemaakt van kristalglas en babyen poppenkleertjes van stof. Er zijn edelsmeden en houtbewerkers. Gewoon teveel om op te noemen”, vindt Kuppen die afsluit met de oproep: “Je moet gewoon maar eens komen kijken. Met de herfst en winter voor de deur kan dit het begin zijn van een mooie en plezierige vrije tijdsbesteding.”

In de vier weken dat we nu weg zijn, hebben we al veel vervoersmiddelen gehad. Zo fietsten de mannen op de Malediven rond op kinderfietsjes omdat ze zelf niet veel groter zijn. Ons ging het met die lange Hollandse benen echter iets minder soepel af. Op Sri Lanka hebben we veel met het openbaar vervoer gereisd. De bussen waren een beleving op zich. Het kostte zeer weinig (gemiddeld 30 cent per ritje) en daarbij kreeg je gratis muziek in Bollywoodstijl, mannen die je de hele reis aankijken en chauffeurs die of heel hard of heel zacht rijden. De trein reed vooral heel zacht, maar de uitzichten waren prachtig: tussen groene theevelden, lange stranden en levendige dorpjes. Als de trein voorbij was, liepen veel mensen op weg naar school, huis of werk gewoon weer op het spoor. Dat was immers de snelste weg voor ze. Een andere prettige bijkomstigheid, was het eten. Dat kwamen kleine mannetjes, veelal zonder tanden, verpakt in huiswerk verkopen. Heerlijke pepers, gefrituurde balletjes en ander eten waarvan wij geen idee hadden wat erin zat. Maar vooral de tuktuk bracht ons in de dorpen en steden van Sri Lanka waar we wezen moesten. Soms twijfelden we of we wel heelhuids een berg opkwamen of moest je eerst goed onderhandelen voor een schappelijke prijs, maar uiteindelijk kwam het altijd

goed. In Singapore was het vervoer wel heel goed geregeld; comfortabele taxi’s, de metro en jawel een rondvaartboot. Om van Singapore naar Maleisië te reizen, hebben we weer een bus genomen. En niet zomaar een bus. Bij de stoelen die daarin stonden, verbleekt zelfs de meest comfortabele bioscoopstoel. Helaas moesten we wel twee keer uitstappen voor een tasen paspoortcontrole; een keer bij de Singaporese grens en nogmaals bij die van Maleisië. Op Langkawi, een eiland in Maleisië, hebben we voor twee dagen een auto gehuurd. Het eiland heeft geen openbaar vervoer waardoor dat goedkoper is dan steeds een taxi te moeten nemen. Daarmee konden we naar een kabelbaan waarmee je op de top van een berg het hele eiland kunt zien. Ook hebben we in zoetwaterbronnen gezwommen, op afgelegen stranden zon gebaden en zijn we zes keer in ons favoriete shoppingcentre geweest. Nu gaat de reis verder naar andere delen van Maleisië. Met weer een ander vervoersmiddel: de slaaptrein. Voor foto's van de uitzichten, vervoersmiddelen en meer, kijk op: http://blogs.kilroyworld.nl/ reneefazie. Daarop de route die we volgen, veel foto’s, de verhalen in deze krant en korte updates!


22

Kinderen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Kleurenwijs wil kinderen een handje helpen "Probleemkinderen" is een begrip in onze huidige maatschappij geworden. Kinderen met een rugzak, kinderen met een indicatie, kinderen met een etiketje, kinderen met ADHD, autistische kinderen, kinderen die aan de medicijnen zijn om rustig te blijven...

Op ZONDAG 20 oktober a.s. wordt er in Myllesweerd aan de Kerkstraat in Mill weer een speelgoedmarkt gehouden voor kinderen van 4 t/m 15 jaar.

Allemaal termen die tegenwoordig in de klassen al bijna gewoon geworden zijn. Maar wat is ‘gewoon’, eigenlijk?

De organisatie is in handen van Stichting Kinderfeesten Mill. Op deze markt kunnen kinderen hun speelgoed, spelletjes of andere spulletjes te koop aanbieden en/ of met andere kinderen ruilen. Er mogen echter geen nieuwe spullen te koop aangeboden worden.

Gewoon is natuurlijk dat je kind lekker in haar/zijn vel zit, dat hij voor zichzelf op durft te komen, dat er plezier gemaakt kan worden met klasgenoten, dat de weg door de acht groepen van de basisschool op een veilige, plezierige en goede manier doorlopen kan worden. Sommige kinderen kunnen daar wel een extra handje hulp en coaching bij gebruiken. Niet alleen de kinderen die ‘iets hebben’, die lijst heeft u net al kunnen lezen. Ook de kinderen die ‘niks hebben’, maar die net even wat extra zelfvertrouwen mogen hebben, of minder faalangst, of handvatten kunnen gebruiken om op nieuwe vriendjes af te stappen, ook zij zijn gebaat bij een extra handje hulp. Het gedachtengoed van KleurenWijs biedt die extra hulp. Ontwikkelaar Wilga Zibel heeft in haar boeken het proces uitgewerkt hoe een kind op zichzelf kan bouwen, vanuit zelfvertrouwen, acceptatie, eigenwaarde en zelfliefde. Een stevig fundament om met beide benen op de grond

Stichting Kinderfeesten Mill organiseert weer Speelgoedmarkt

te kunnen leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen. Vanuit die plek leert het kind vervolgens ook de verbinding aan te gaan met de ander. Er wordt aandacht besteed aan discriminatie en aan spelen en delen vanuit harmonie en samenwerking. De Kleuren-Wijs boeken en Avonturiers groepen zijn erop gericht om in een veilige, betrouwbare omgeving deze eigenschappen van het kind te versterken, zodat het niet alleen in de basisschoolperiode maar ook daarna vanuit kracht,

Dus kinderen ga maar gauw aan de slag met het opruimen van jullie kamers en kasten. Wie weet wat je wel niet kunt verdienen, door een keer een paar uurtjes tijd te besteden aan het verkopen van je oude spulletjes. Het is ook nog vaak zo, dat andere kinderen er heel blij mee zijn. Maar ook voor opa’s, oma’s en andere belangstellenden zelfvertrouwen en eenheid kan het een leuke morgen worden. kan studeren, werken en vooral: leven. Op woensdag- of zaterdagmiddagen vinden de avonturiersmiddagen voor de kinderen plaats van 14.00 uur t/m 16.00 uur op de Schaapshoeve in Langenboom. Op donderdag 24 oktober om 20.00 uur bent u voor een In 2012 en 2013 introduceert presentatie over Kleurenwijs van BiblioPlus de Bibliotheek op harte welkom op basisschool de School (BoS) op alle scholen in de regio Land van Cuijk en NoordKameleon in de aula! Uiteraard kunt u voor meer Limburg. Op de nieuwe Brede School in Mill worden de collecties informatie ook terecht bij voor de LenS en de Kameleon www.kleuren-wijs.nl samengevoegd.

Op deze manier kan je voor niet al te veel geld, heel leuk speelgoed kopen voor de kleinkinderen. De kinderen kunnen op zondag 20 oktober vanaf 10.15 uur in de zaal een grondplaats van ±3m2 huren voor het bedrag van € 2,00. Dit is inclusief een consumptie (te betalen bij binnenkomst). Het is niet nodig om vooraf te reserveren. Voor de ouders (ook de ouders die de kinderen meehelpen met het inrichten van de plaats) en andere belangstellenden wordt de zaal in Myllesweerd om 11.00 uur geopend. De markt sluit om 12.30 uur. Vanaf 12 jaar is de toegangsprijs € 2,00. Als er kinderen zijn die hulp nodig hebben bij het binnen brengen van het speelgoed, dan zijn er mensen van Stichting Kinderfeesten aanwezig om daarbij te helpen. Voor meer informatie, zie ook onze website: www.kinderfeestenmill.nl

Brede School Mill krijgt een Bibliotheek dichtbij het kind. Basisscholen de LenS en de Kameleon en stichting Ikke Mill hebben (voor)lezen hoog in het vaandel staan, en zien de Bibliotheek op School als een uitgelezen mogelijkheid om de leesomgeving van hun leerlingen te verrijken.

Na de kerstvakantie kunnen de De BoS in de Brede School leerlingen boeken lenen in hun Rond de jaarwisseling zal de eigen bibliotheek. jeugdcollectie uit de bibliotheek Mill verhuizen naar de Brede Wat is de Bibliotheek School, waar een speciale ruimte op School? ingericht wordt voor de BoS. Vanaf Met de Bibliotheek op School dat moment kunnen kinderen tot brengt BiblioPlus een actuele twaalf jaar terecht in hun eigen boekencollectie in de dagelijkse schoolbibliotheek. omgeving van kinderen en wordt aan iedere school een leesconsulent De Bibliotheek op School kan, verbonden. Ook boeken voor net als de bibliotheek Mill, niet baby’s en peuters zijn onderdeel draaien zonder vrijwilligers. B van de collectie. De Bibliotheek op School is een samenwerking tussen ent u gek op boeken en geniet u de basisschool, kinderopvang en er van om kinderen te helpen een BiblioPlus. geschikt boek te vinden? Vanaf november gaan we werven, maar Een prikkelende leesomgeving u kunt nu al contact opnemen met dicht bij het kind de scholen of kinderopvang om Zowel de kinderopvang, de school uw interesse te kennen te geven. als de bibliotheek weten het maar al te goed: veel lezen leidt tot een grotere taalvaardigheid en een flink voordeel tijdens de (school) loopbaan. De beste manier om kinderen tot lezen te stimuleren, is een rijke leesomgeving met deskundige hulp van volwassenen

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


23

Kinderen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Kinderen van OBS de Kameleon Spring Kinderopvang bij RTL Greenkids neemt IKKE Mill over Per 1 januari 2014 zal Stichting Kinderopvang IKKE in Mill worden overgenomen door Spring Kinderopvang.

Vrijdag 13 september jl. kwam RTL naar Mill om opnames te maken voor het programma Greenkids.

opnames doen en het ging over de akkerbouw. Ze hebben er veel van geleerd en hieronder volgen de reacties van de kinderen. Janne: Het was supergaaf om mee Deze opnames vonden plaats bij te maken, we waren lekker in de kasteel Tongelaar. Het programma natuur en het was erg interessant. wordt gepresenteerd door Lodewijk Hoekstra, ook bekend Elsie: Ik vond het super spannend van eigen huis en tuin. en erg leuk. Mike: Het was heel erg leuk en ik OBS De Kameleon werd benaderd vond het heel leerzaam. of er kinderen waren die graag Daarna was groep 6 aan de beurt mee wilden werken aan het en zij hadden het over de das. Ze programma. Er waren 3 kinderen hebben sporen gevonden en een uit groep 6 en 3 kinderen uit groep dassenburcht bewonderd. Ook 7 nodig. Er werd eerlijk geloot in van deze kinderen hebben we een de klassen en de gelukkige waren reactie. uit groep 6, Rick, Wessel en Tessa Rick: Het was heel leuk en we en uit groep 7 waren het Elsie, moesten heel hard praten. De Janne en Mike. boswachter die erbij was gaf Groep 7 ging als eerste de ook uitleg en ze hebben een uur

gefilmd. Wessel: Ik vond Greenkids superleuk. We zijn op zoek gegaan naar de das en hebben dassenharen en een burcht gevonden. Het was superleuk. Tessa: Ik vond de opnames van Greenkids superleuk. We hadden het over de das die in Nederland leeft. Het was erg interessant en spannend.

Meer dan Welkom in Mill

Geef om een littekenvrije toekomst

Want dan is het van 6 tot en met 12 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van

Officieel moeten adviesorganen dit besluit nog goed keuren, maar naar verwachting zal dit geen problemen op gaan leveren. Medio oktober bundelen IKKE en Spring al hun kantoordiensten, zoals planning en administratie. Wetende dat in 2012 en 2013 zo’n 1300 kinderopvanglocaties in NL Vorige week zijn de ouders door zijn gesloten, is IKKE blij dat ze IKKE geïnformeerd over de – ondanks de forse omzetdaling plannen om samen te gaan met – het hoofd boven water heeft Spring Kinderopvang. Eerder al gehouden. Dat is mede te danken is gesproken met medewerkers aan een groot aantal mensen, van IKKE en deze stonden waaronder de medewerkers, die positief tegenover de plannen. mee hebben gewerkt aan het Zo is in een verklaring van IKKE gezond houden van IKKE. te lezen: “De medewerkers van IKKE hebben zich hierover Toch is het afgelopen jaar inmiddels overtuigend positief noodzakelijk gebleken om uitgesproken; Spring is een zeer aanpassingen door te voeren in goed aangeschreven organisatie diensten, openingstijden en in en de medewerkers vinden het aantal medewerkers. IKKE het positief dat ze zich daarbij heeft in 2013, ook recent nog, kunnen aansluiten. 98% van de om bedrijfseconomische redenen uitgebrachte adviesstemmen heeft afscheid moeten nemen van zich achter definitief samengaan goede medewerkers. In totaal geschaard.” gaat het om een afname van 25%, deels door het niet verlengen van Net als elke andere aflopende contracten, deels door kinderopvangorganisatie merkt beëindiging van vaste contracten. IKKE, Stichting Kinderopvang Het aantal medewerkers van IKKE Mill al twee jaar dat het bedraagt na de reorganisatie 49 aantal kinderen op de locaties mensen. terugloopt. Ten opzichte van

De kinderen hebben allemaal ontzettend genoten en het was erg leuk om eens opnames mee te maken. De uitzending van groep 6 is te zien op donderdag 3 oktober rond 16.45 uur bij Telekids op RTL 8 en de uitzending van groep In de Week van de 7 is op dinsdag 29 oktober rond Toegankelijkheid wordt aandacht 16.45 uur bij Telekids op RTL 8. gevraagd voor een toegankelijke samenleving.

Collecteweek Brandwonden Stichting: 6 t/m 12 oktober Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober.

twee jaar geleden praten we over een terugloop in de omzet van ruim 25%. IKKE ondervindt hinder van de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag, en ook de toenemende werkloosheid, dalende geboortecijfers en bezuinigingen bij de gemeentelijke overheid spelen een belangrijke rol.

Het thema van dit jaar is ‘Meer dan Welkom’. In de week van 5 tot 14 oktober zijn door heel Nederland allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor dit thema. Klantvriendelijkheid betekent voelen dat er rekening met u wordt gehouden, u voelt zich welkom. Belangrijk daarbij zijn informatie, bejegening. en toegankelijkheid

Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill organiseert samen met MEE Noordoost Brabant op zaterdag 5 oktober een themamiddag Meer dan Welkom in Wilbertoord. De interactieve themamiddag vindt plaats in gemeenschapshuis ´De Wilg´, Wethouder Lindersstraat 11 in Wilbertoord. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot 16.15 uur, met uitloop tot 17.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Heeft u nog vragen, neem dan Het gaat om zelfstandig kunnen contact op met het Secretariaat: meedoen in de samenleving, ook als u een beperking hebt. M.T.A. Peters . Brugse Berg 23 . 5451 WP Mill Het Platform Gehandicaptenbeleid Tel.: 0485-455477 Email: info@ Mill, MEE en de gemeente vinden pgmill.nl Meer informatie over projecten het belangrijk dat voorzieningen, Website: www.pgmill.nl van de organisatie, het zorg, gebouwen, clubs en naar andere voorkomen van brandwonden en verenigingen toegankelijk zijn Benieuwd voor iedereen. Zij gaan hierover activiteiten die in de Week van de voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl. graag met u in gesprek en zijn Toegankelijkheid plaatsvinden? benieuwd naar uw ervaringen. Kijk dan eens op www. Heeft u een beperking en loopt weekvandetoegankelijkheid.nl Vandaar onze oproep u, letterlijk of figuurlijk, tegen ‘Geef om een littekenvrije drempels aan? Wat kunt u hier aan toekomst’. Want mensen met doen en wie kan u hierbij helpen? brandwondenlittekens zijn de inkomsten uit de collecte. In de week van 6 tot en met 12 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten.

vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


24

Sport

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Dames 1 HC Mill exceptioneel goed voor de dag dankzij VERHOEVEN XXL

Voor de 40e keer internationale Winterseriewandeling in Mill Op zondag 3 november a.s. organiseert wandelsportvereniging Amicitia uit Mill voor de 40e keer de winterwandelingen. Zolang is het dan geleden dat de brandstof op de bon was en het idee werd geboren voor het organiseren van de winterwandelingen. Deze kregen later een internationaal tintje. De wandeltochten worden gehouden in de wintermaanden en voor de 40e editie zijn deze

De Dames 1 van de Millse hockeyclub HCM zijn het nieuwe seizoen goed begonnen. Dankzij VERHOEVEN XXL, een jong bedrijf in exceptioneel transport, staat het hockeyteam er exceptioneel goed op tijdens hun wedstrijden. Deze sportieve sponsoring van Mark Verhoeven, directeur van VERHOEVEN XXL en tevens teammanager van de dames, heeft direct zijn vruchten afgeworpen. De dames bezetten na twee klinkende overwinningen de eerste plaats van de ranglijst. Als dank voor de stoere tenues, mocht Mark Verhoeven een prachtige taart met het logo van VERHOEVEN XXL ontvangen.

Dames recreanten Apollo klaar voor nieuw seizoen

op 3 november, 22 december, 5 januari en 2 februari. Elke dag is er keuze uit 5 verschillende afstanden en op 2 februari kan er zelfs 42 kilometer gelopen worden. Alle wandelingen starten bij clubhuis op goede voet aan de sportweg 15 5451 HE in Mill. Vanaf 08.00 uur kan begonnen worden aan de diverse afstanden. Volgens de organisatie gaan de wandeltochten onder alle weersomstandigheden door. Meer weten? Bel dan met: 0485 451152 of 0485 – 453569.

Hockeyclub Mill zoekt enthousiaste jongens De jongens E van Hockeyclub Mill zijn opzoek naar enthousiaste jongens tussen de 7 en 10 jaar oud. Ben jij een jongen die in een gezellig teamverband wil sporten? Kom dan snel een kijkje nemen! Tot de winterstop mag je vrijblijvend komen mee trainen. De hockeyclub zorgt voor

materialen en hockeysticks dus aanschaf hiervan is niet nodig. Voor deze gratis kennismakingslessen is het niet nodig om je op te geven. Dus ben jij tussen de 7 en 10 jaar oud? Kom dan op een donderdagavond om 18.30 uur naar HCM aan de Langenboomseweg in Mill en doe gezellig met ons mee! www.hcmill.nl

Volleybalvereniging Apollo is blij met haar trouwe sponsors, die ook de Dames recreanten van de club een warm hart toedragen. Deze teams begonnen onlangs weer aan de competitie en krijgen op deze manier nog even een extra positieve prikkel mee voor het nieuwe seizoen. Zo ontving Dames recreanten 1 nieuwe shirts van sponsor GrandcafĂŠ zalen t Lagerhuis Mill. Dames recreanten 2 en 3 ontvingen nieuwe tassen van sponsor Gerrit Beelen Autoverhuur Mill. Apollo is erg blij met de shirts en de tassen en bedankt zowel 't Lagerhuis als Gerrit Beelen voor het gestelde vertrouwen en de langdurige samenwerking. >> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


25

Sport

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Gratis karate workshop: gezond bewegen voor ouderen én jongeren Er is 25 jaar lang onderzoek gedaan naar de reden waarom mensen op het Japanse eiland Okinawa zoveel ouder worden dan elders in de wereld. En niet alleen gewoon ouder worden, maar ook veel langer fit, vrolijk en gezond blijven. Een verklaring hiervoor is de levenswijze van deze mensen. Een van de pijlers waarop deze levenswijze gebaseerd is, is een eeuwenoud bewegingsprincipe. Dezelfde bewegingsprincipes zijn terug te vinden in het karate. Karate, wat ontstaan is op Okinawa, is rond de 19e eeuw over de wereld verspreid. En wordt al sinds eind jaren ‘70 in Cuijk beoefend.

Vollan ’65 dingt mee naar donatie Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid Rabobank Het is ondertussen alweer zo’n 15 jaar geleden, maar velen zullen Het Langenbooms Dorpsfeest het zich nog herinneren als de dag zoals die destijds werd van gisteren. georganiseerd was bedoeld voor alle leeftijden en het ligt in de Het eens zo gezellige jaarlijkse bedoeling om dit, mocht dit terugkerende evenement in evenement een doorstart krijgen, Langenboom dat in die periode weer met dezelfde achterliggende veel bezoekers trok. Door diverse gedachte invulling te geven. Het oorzaken en omstandigheden promotiefilmpje van het project is dit evenement echter uit is te zien op de ledensite van de ons dorp verdwenen. Het Rabobank Land van Cuijk & Langenbooms dorpsfeest werd Maasduinen en uw stem kan er in die tijd georganiseerd door voor zorgen dat dit evenement volleybalvereniging Vollan ’65. weer een kans krijgt. Leden van de Rabobank zijn in In 2015 bestaat Vollan ’65 50 Jaar de gelegenheid om hun stem uit en dit zou een mooie gelegenheid te brengen op het ingediende zijn om een poging te wagen dit project. Met uw stem verhoogt u evenement weer nieuw leven in te de kans dat wij een hogere donatie blazen. tegemoet kunnen zien zodat Het bestuur heeft er in ieder ook de kans op een vernieuwd geval wel haar pijlen op gericht Langenbooms dorpsfeest wordt en is daarom aan het kijken of verhoogd. er mogelijkheden zijn om een Gun zowel de inwoners financiële basis te leggen voor een van Langenboom als doorstart van dit evenement. volleybalvereniging Vollan Het Fonds Maatschappelijke ’65 die kans en stem. Gebruik Betrokkenheid van de Rabobank is hiervoor de link https://www. daarom voor het verenigingsleven rabobanklvcmleden.nl/ kies de een schot in de roos. Zij bied categorie fondsen, in het linker verenigingen die initiatieven menu kiest u de optie stemmen, indienen met een maatschappelijk waarbij een 4 tal opties te zien karakter de mogelijkheid tot zijn van ingediende projecten het winnen of verdienen van die in aanmerking komen een donatie. Vollan ’65 uit voor een donatie uit het Fonds Langenboom heeft het dorpsfeest Maatschappelijke Betrokkenheid. gelanceerd als een evenement met Ook kunnen leden van de een meerwaarde voor de gehele Rabobank zich aanmelden voor de Langenboomse gemeenschap. afdelingsvergadering op 2 oktober

in het Rabo Advies Centrum te Beugen. Als u de ledenvergadering vervolgens ook daadwerkelijk bezoekt en uw persoonlijke barcode wordt gescand dan zullen uw uitgebrachte stemmen verdrievoudigd worden. Bij deze dus de oproep aan iedereen die Langenboom een warm hart toedraagt, zich op te geven voor deze ledenvergadering en hun stem hier nogmaals uit te brengen. Hopende op uw medewerking, zijn wij de stemmers al bij voorbaat zeer erkentelijk voor hun steun. Namens het bestuur van Vollan ‘65

Karatevereniging Kanshu-Do in Cuijk traint traditioneel Shotokan karate. Binnen deze stijl vormen bovengenoemde principes een belangrijk onderdeel van de training. Centraal staan steeds coördinatie en motorische vaardigheden, waarbij het meer benaderd wordt als een vechtkunst dan als een vechtsport. Karate is een fysieke weg voor mentale ontwikkeling, mentale weerbaarheid. Een filosofie, ontwikkelt door de samoerais in het oude Japan. Een gegeven wat nog steeds van toepassing is in onze moderne tijd. Een tijd waarin we ook steeds meer beseffen dat gezond oud worden belangrijk is. Je moet nu investeren om later zelf mobiel te kunnen zijn, een idee wat ook door de Okinawaanse bevolking gedragen wordt. Vrijdag 4 en 11 oktober a.s. geeft karatevereniging Kanshu-Do in sporthal De Kwel/Laco een gratis workshop karate-do. De aanvang van de workshop is om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.15. Daar-

na start op vrijdag 19 oktober de beginnerscursus van ongeveer 3 maanden. De kosten hiervoor bedragen € 50,-. In deze workshop bied de vereniging een breed beeld van wat vechtkunst en karate in totaliteit is. Daarna kunnen belangstellenden kijken of ze de eerste stap op deze weg willen zetten. Via sport naar do. Sport is niet verkeerd. Jonge mensen moeten zich meten. Binnen het Shotokan is controle heel belangrijk. Typerend aan de stijl zijn de lage standen, krachtig uitgevoerde technieken en het streven naar perfectie. Het gaat om snelheid en kracht en die inzetten wanneer je dat wilt en stoppen wanneer je daarvoor kiest. Kanshu-Do is een karatevereniging, die als doel heeft om het karate op non-profit basis te verspreiden. De vereniging staat onder leiding van rijkserkend karateleraar Theo Bergmans. De club beoefent het karate op een breed vlak en is daarom niet alleen gericht op de sport wedstrijdkarate, maar juist op lichaamsbeheersing, zelfverdediging, lichaamsbeweging en karate-do, waarbinnen discipline, controle en respect belangrijke kernwoorden zijn. Kanshu-Do kenmerkt zich tegelijkertijd ook als een club van enthousiaste sportbeoefenaars. De leden van alle leeftijden zijn betrokken bij elkaar en bij het clubgebeuren en er is zeker ook ruimte voor gezelligheid en sociaal contacten. Voor meer informatie zie www. kanshudo.nl of neem contact op met Theo Bergmans: 0485-454870 (tussen 17.00 en 19.00)

Pupil van de week RKSV Juliana Mill

Frits vd Bogaard was pupil van de week Bij RKSV Juliana op zondag 22 september. Helaas was het een mindere dag voor het 1e team, want na met 2 – 0 voor te hebben gestaan, verloor men toch met 2 – 3 van Volkel. Voor Frits was het echter toch een leuke dag en belevenis om pupil van de week te zijn.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


26

Sport

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Puntenverlies voor SES Langenboom

Wielrenles bij Fitland XL in Mill

Een middag om snel te vergeten. Ondanks een licht veldoverwicht van SES gedurende de hele wedstrijd waren kansen op 1 hand te tellen. Resultaat: een bloedeloze 0-0 tegen Vitesse ’08. SES Langenboom begon redelijk. Een vrije trap van Martijn van Lith werd door keeper Sef Peeters moeizaam tot corner verwerkt. Een aantal minuten later kon Glenn van Katwijk de bal uit een scrimmage na een corner uithalen, maar de buitenkant van de paal

Nu de avonden langer worden en het weer slechter, zoeken veel fietsliefhebbers naar een mogelijkheid hun conditie op peil te houden.

bracht redding voor de gasten uit Gennep. Aan de overkant voorkwam keeper Rensco van Katwijk met een prachtige save een goal vanuit een afstandsschot van Nils Reijnen. Na de thee werden de 200 toeschouwers op een waar foutenfestijn getrakteerd. Van beide kanten was het veldspel zo rommelig, dat er nog maar twee scoringsmogelijkheden vielen te noteren. Een corner van Vitesse ’08 kwam pal op het hoofd van

Rob Janssen, maar wederom een katachtige reflex van van Katwijk voorkwam de 0-1 van de bezoekers. Aan de overzijde wist Robin Aalbers, na een mooi een-tweetje met Peter Jansen, de bal 1 op 1 op de keeper niet te verzilveren. Het buitenkansje werd fraai gepareerd door keeper Peters. Fatsoenlijk voetbal hoefde het publiek niet meer te verwachten, daarvoor ging te veel fout deze middag. SES – Vitesse '08 0-0 (0-0)

met maart 2014. De voordelen van deze indoor wielrenlessen op een rijtje: -Langere duur van les (90 minuten) -Intensiteit is aangepast voor duursporters Daarom start Fitland XL in Mill -Gelijkmatige opbouw in oktober met speciale indoor -Efficiënte overbrugging van wielrenlessen. Deze lessen zijn winterperiode geschikt voor zowel wielrenners als triatleten. Maar ook voor Belangstelling? fietsers die hun conditie willen Een proefles meemaken is altijd verbeteren om in het voorjaar mogelijk en bovendien gratis. klaar te zijn om weer de weg op te kunnen, is deze wielrenles een Fitland XL Mill prima voorbereiding. Hoogveldseweg 1 5451 AA Mill De wielrenlessen worden bij Tel. 0485 – 45 50 00 Fitland XL in Mill vanaf 2 oktober E-mail Mill@fitland.nl elke woensdag van 20.30 uur tot Website www.fitland.nl bedenkelijk niveau gedaald en het 22.00 uur gegeven. Dit alles tot en onvermijdelijke gebeurt want na een overtreding van Jelle Albers krijgt Olympia een strafschop die door David Ririhena wordt benut. Tot overmaat van ramp krijgt de Millse laatste man ook nog rood. Meten met 2 maten dus maar gelukkig blijft Juliana in de slotfase met 10 man overeind. Al met al wel een terechte uitslag, Ajola/De Wilma's 1 speelde Ajola/De Wilma's 1 als Ajola/ alleen zal Juliana a.s. zondag eerder deze week, tijdens de De Wilma's 2 het tegen Peelkorf wel uit een ander vaatje moeten bekerwedstrijd, tegen topklasser, opnemen. Ajola/De Wilma's 1 had het vooral in de eerste helft tappen want tegenstander en De Korfrakkers uit Erp. erg moeilijk. Peelkorf daarentegen gemeentegenoot SES vertoeft in de was erg trefzeker en kwam op een Ze gaven De Korfrakkers in deze kopgroep. wedstrijd weinig ruimte wat 0-5 voorsprong. Ajola/De Wilma’s resulteerde in een 4-5 ruststand. had wel de kansen maar het lukte Statistiek: Toen in de tweede helft door niet deze te verzilveren. Voor de Olympia-Juliana: 2-2(2-0). Ajola/De Wilma’s wel even wat rust scoorde Ajola/De Wilma’s ruimte gegeven werd maakte De nog twee keer, 2-5. Na de rust weet Korfrakkers daar meteen gebruik Ajola/De Wilma’s tot 4-6 terug te van, de kleine voorsprong die komen maar Peelkorf blijft hun de Erpse ploeg toen opbouwde kansen goed benutten en laat konden ze behouden. De winst Ajola/De Wilma’s niet dichterbij ging naar De Korfrakkers maar er komen. Na de goede wedstrijd kant van St. Anthonis met een waren complimenten voor het spel tegen de Korfrakkers was dit toch einduitslag van 3-1 in het voordeel van Ajola/De Wilma's. wel een tegenvaller. Eindstand van de ploeg uit St. Anthonis. Àfgelopen zondag moesten zowel 8-11

Juliana toont 2 gezichten in Boxmeer!!! Olympia-Juliana: 2-2.

Juliana Mill begint fel aan de wedstrijd in Boxmeer en na 5 minuten nemen de Millenaren de leiding omdat Camiel van Geenen attent reageert als de Boxmeerse doelman een voorzet van Melvin de Klijn loslaat. In de 12e minuut belandt een corner van Rens van Lanen via de lat gelukkig in de handen van dezelfde doelman. Pas halverwege de eerste helft komt Olympia voor de eerste keer in de buurt van het Millse doel maar Pascal ten Haaf redt ternauwernood. Hierna is het weer Juliana wat de klok slaat

en via Rens van Lanen komen de Millenaren op een 2-0 voorsprong. Even later wordt de doorgebroken Rens van de Rakt onderuitgehaald, een overtreding waarvoor de niet erg overtuigend fluitende scheidsrechter slechts geel trekt. Net voor rust geeft Camiel van Geenen een steekpass op Melvin de Klijn die net over schiet. Hierna had de wedstrijd voor de Millse ploeg beter afgelopen kunnen zijn want de 2e helft werd er niet meer gevoetbald. De niet bijster imponerende Boxmeerse ploeg profiteert hiervan door via Ferry Dekkers de aansluitingstreffer aan te tekenen. Intussen is de wedstrijd tot een

Puntverlies voor Siebers-Ajola/De Wilma's 1

Vollan DS 4 behaald opnieuw 4 – 0 overwinning Een knappe overwinning voor het team van Vollan ’65 DS4 in, een m.u.v. van de 4de set, een met zeer veel overtuiging, spelend Vollan.

team de nodige progressie gaan boeken. Ook hier hetzelfde beeld als in de wedstrijd van DS 4. De 1ste 3 sets een zeer gemotiveerd en een verzorgend Vollan MB1.

Het team, met als shirtsponsor Atelier Hera Verstegen uit Mill, was in alle opzichten veel sterker dan het eveneens jeugdige team van Skunk uit Veghel. Zeker het verschil in aanvalskracht was bepalend voor deze overwinning. Door deze overwinning worden zij in ieder geval mede-koploper in deze klasse, dus we kunnen gerust spreken van een ijzersterk begin van deze competitie. Enige minpunt in deze wedstrijd was het grote verschil in beleving en het daarmee samenhangende nivo in de 4de set in vergelijking met de eerste 3 sets. Zeker een punt van aandacht voor deze meiden.

In de 4de set hadden zij zich al neergelegd bij een nederlaag en was de weerstand gebroken. Vollan DS 2 wist een 3-1 zege in de wacht te slepen bij Shock uit Cuijk, waar het altijd erg lastig spelen is. Niet alleen de tegenstander, maar ook de accommodatie is in de regel een tegenstander voor elke bezoekende ploeg, gladde vloer, donker plafond, en het altijd zeer fanatieke maar wel sportieve publiek dat bij elke wedstrijd van Shock sterk vertegenwoordigd is. Knappe overwinning van het team onder een meer dan bezielende leiding van coach Rob Verkerk.

Vollan MB 1 moest een jammerlijke 4-0 nederlaag incasseren. AVC Eagles uit Afferden was zeker in fysiek opzicht een maatje te groot. Volleybaltechnisch echter ziet het er allemaal prima uit aan de kant van Vollan en ik ben er van overtuigd dat zij gedurende het seizoen zowel individueel en als

Dames 1 moest helaas hun meerdere erkennen tegen Activia uit St. Anthonis. Met setstanden van 25-21/25-23/2225/29-27 kunnen we denk ik wel concluderen dat we te maken hebben gehad met 2 ploegen die volledig aan elkaar gewaagd waren. Helaas voor Vollan viel het dubbeltje deze keer naar de

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


27

Sport

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

MHV’81 morst eerste punten

SC.ST.Hubert pakt in tweede helft volle winst Het was er SC St. Hubert op zondag 29 september alles aangelegen om de volle winst thuis te houden om in de koppositie te blijven.

Zondag 29 september, zonnetje aan de blauwe hemel en een stevige en strakke wind in Schipluiden stond voor de heren 1 van Lagerhuis Mill / MHV’81 alweer de 4de wedstrijd in de Eerste Divisie Landelijk op het programma tegen de heren van Dios uit Den Hoorn. Een wedstrijd die op het laatste moment verzet was naar de met betonnen ingegoten vloer van sporthal Poskogekohal. Dat alleen al was een gegeven dat zeker zijn invloed op de wedstrijd zou hebben. Zouden het de heren uit Mill nogmaals lukken om hun zegereeks voort te zetten? En de punten richting Mill mee te nemen? Het begint een terugkerend gegeven te worden, maar wederom begon de wedstrijd (nu aan beide kanten) slordig. Waarbij gezegd dat de heren van DIOS minder

slordig met de kansen omgaan en na 11 minuten in de eerste helft een stand van 6-3 op het scorebord weten te brengen. Dit verschil van 3 punten blijft tot het fluitsignaal van de scheidsrechters Scherhage en Scherhage. Na doelpunten aan Millse kant van onder andere Geert van den Elzen, Lukas Koppes en Bart van den Dobbelsteen gaan de heren naar de kleedkamer met een ruststand van 13-10. Het is nu zaak dat coach Tiny van Katwijk zijn mannen op scherp weet te zetten met zijn tactische aanwijzingen tijdens de rustpauze. Dat deze aanwijzingen effect hebben bewijst de scherpte van MHV ’81 in het begin van de tweede helft. Deze scherpte zorgt al snel voor de aansluitingstreffer voor MHV ’81. Maar langszij komen lukt de selectie van van Katwijk pas in de 20ste minuut van de tweede helft. Verder

In een slechte eerste helft van beide ploegen waar weinig kansen waren, was het vooral Pieter Litjens die de verdediging van SCV het lastig maakte. In de 33ste minuut waren de gasten dichtbij de openingstreffer maar van dichtbij schoot de spits van de bezoekende ploeg hoog over. In de tweede helft een feller St.Hubert. De trainer had in de rust aangegeven dat er meer beleving in de wedstrijd moest komen en dat kwam er. De dan deze gelijke stand van 19thuisploeg zette de gasten flink 19 komen de heren van MHV onder druk en dat resulteerde ’81 niet. Want in een minderde in enkele mooie kansen. Nick periode die volgt, een paar fouten in de aanvallend opzicht en scores van DIOS, weten de heren uit Den Hoorn de voorsprong weer uit te bouwen naar 2 doelpunten. Een voorsprong die de heren van DIOS niet meer uit handen geven. Een eindstand van 25-22 verschijnt op het scorebord. Het zijn met name de eigen aanvalsfouten en de afwerking van Lagerhuis Mill / MHV ’81 De enthousiaste meisjes van het die ervoor hebben gezorgd dat hockeyteam D1 uit Mill hebben de koploper in de Eerste Divisie alle drie gespeelde wedstrijden handbal de eerste punten heeft glansrijk gewonnen in hun gemorst. Dat zij beter kunnen, nieuwe tenues, gesponsord door mogen zij volgende week bewijzen Verweijen ICT. tegen de heren van White Demons Waar het team in de voorgaande uit Berkel Enschot. Eerste Divisie Landelijk: Dios - jaren nog moeite had door te breken naar de hogere regionen in MHV ’81 HS1: 25 - 22 het klassement, staat het vandaag

Verweijen ICT sponsort winnende hockeytenues voor de meisjes D1 uit Mill

MIKO/klomp advies laat ook TOG achter zich Zondag 29 september moest Miko’76 1 uit naar TOG in Overlangel. TOG kwam sterk uit de startblokken.

Ze speelde aanvallend snel en waren erg gefocust op het snijden langs de steun waar de scheids niet voor floot. Daaruit volgde voor TOG een doorloopbal en even later kregen ze een strafworp mee waardoor MIKO met 2-0 achter kwam. Daar had Sheila v. Bommel al snel een antwoord op met een mooi afstandschot. De aanval liet sterk spel zien en er volgde mooie kansen, waaruit Evi Reynen de stand gelijk trok door een klein kansje te benutten. TOG nam weer de voorsprong met een doorloopbal. Wat TOG kan lukte MIKO ook, en zo verzilverde Angela Paters haar doorloopbal. Toch wist TOG de voorsprong

weer te pakken met een kansje onder de korf. Maar nu had Anke v. Vorst daar een antwoord op met een afstandschot, 4-4 was de ruststand. Met de wil om te winnen kwam MIKO uit de kleedkamer maar ondanks dat was het eerste doelpunt voor TOG. Met goed spel kreeg MIKO steeds meer vat op het spel van TOG, vooral op de aanval waardoor TOG de kansen niet goed meer kon uitspelen. Sanne Bens wist gelijk te maken door uit een klein kansje onder de korf te scoren. Daarna nam Sheila v. Bommel de voorsprong door uit een afstandschot en een strafworp 2 keer te scoren. Het verschil werd nog verder uitgebreid tot 3 doelpunten door een mooie omdraaibal van Wendy v.Wychen. De spanning kwam toch nog flink terug doordat TOG nog 2 keer

Peters soleerde door de defensie maar ziet zijn inzet in de handen van de keeper belanden. Fousie Abdi viel succes vol in maar had nog geen geluk met de afronding. Het duurde tot in de 72ste minuut voordat SC St. Hubert de score kon openen. In een kluwen van spelers weet Pieter Litjens de laatste tik te geven en het ijs was gebroken. 1 – 0 Enkele minuten later weet Melvin Voet een vrije trap van Pieter Litjens succesvol af te ronden 2 – 0 Ook de 3 – 0 word door de goed spelende Voet afgerond door een schitterende voorzet van Tom vd Ven. Een kleine smet op de wedstrijd is dat Melvin Voet zijn tweede gele prent krijgt en met rood eraf moest.

wist te scoren. Gelukkig bleef het daarbij en kon MIKO de wedstrijd op kracht uitspelen en de winst mee naar huis nemen met dank aan de invalsters van MIKO 2, Sanne Bens, Anita v.Wychen en Romy v.Bommel.

de dag maar liefst op de tweede plaats. Het zelfvertrouwen dat gepaard gaat met de mooie nieuwe tenues van de ICT dienstverlener uit Mill zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Tom Verweijen van Verweijen ICT ontving afgelopen zaterdag van de meisjes een bos bloemen als dank voor desportieve sponsoring.

TOPIDO knalt in Sint Oedenrode Op zondag 29 september had TOPIDO uit Wilbertoord de eerste wedstrijd na de vakantie. We waren naar deze wedstrijd met 22 leden afgereisd. Op deze dag deden twee teams voor het eerst hun nieuwe show !

Als eerste team was het C-team (Isa, Britt, Imke, Aaltje, Pleun) ze hebben een speciale poppenshow gemaakt voor de wedstrijden. Dit is het jongste wedstrijd team van TOPIDO en zijn ongeveer allemaal 6 jaar. Ze hadden deze eerste wedstrijd super hard getraind en dit werd ook zeker beloont door de Jury. Ze kregen allemaal een gouden medaille, want ze waren 1ste geworden van hun categorie!!! Het tweede team die deze dag mocht was het A-team (Anouk, Simone, Wendy, Suzan, Danielle, Dafne, Joyce, Anet). Dit is het team wat van de zomer naar de

International Cup is geweest. De show was goed en strak uitgevoerd.. en hiermee behaalde ze ook de 1ste plaats en plaatsing voor het NK in januari. Het B-team ( Vicky, Joy, Anouk, Meike, Anique, Lotte, Maike, Marieke, Sam) mocht de wedstrijd afsluiten met hun nieuwe show. Dit team is nu een half jaar bezig met deze show in een nieuwe samenstelling. In deze show zijn de 9 meiden ware baseballer’s, met veel hiphop en een ware home-run in deze show behaalde ze een tweede plaats. Op deze wedstrijd hebben natuurlijk ook de solisten en het duo meegedaan. Het duo behaalde de 1ste plaats en Joyce met haar solo ook een 1ste plaats. De overige solisten hebben wel een geweldige show neer gezet alleen de concurrentie was groot waardoor het net niet genoeg was voor een podiumplek.


28

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

De verborgen Raamvallei, een schat aan perspectief

Parkeren op de stoep! Sinds een tijdje staan er in Langenboom borden om het 'parkeren op de stoep' tegen te gaan.

Met een draaimolen met gesigneerde ansichtkaarten en daarop mooie ‘verborgen’ plekken uit het gebied, bekrachtigden 17 partijen op donderdag 26 september hun intentie tot samenwerking in De Raamvallei. Deze ondertekening vond plaats in kasteel Tongelaar in Mill in de Week van het Landschap en markeerde de start van een gezamenlijke ontwikkeling van dit gebied dat gelegen is rondom de Lage Raam en de Graafsche Raam.

gevarieerd gebied is: “Er wordt gewerkt, gewoond, gerecreëerd. De gebiedsontwikkeling die we vandaag samen starten moet in harmonie zijn met al deze activiteiten; met respect voor de natuur en de economische belangen. We moeten ons realiseren dat voor al deze activiteiten plek is maar dat misschien niet alles op de juiste plek zit. Gezamenlijk gaan we kijken hoe de puzzel het best past. Daarbij laten we graag nog meer partijen aanhaken, de draaimolen is in beweging en biedt nog meer Ondernemers, overheid en plek!” onderwijs hebben met deze intentieverklaring de handen Ontwikkeling van landbouw ineen geslagen om het gebied, Hans Vermeulen en Jos Nielen dat nog zoveel verborgen van ZLTO Grave-Mill en ZLTO schoonheden kent, gezamenlijk Cuijk zetten namens de agrarische maar vanuit ieders perspectief achterban een handtekening. en met aandacht voor ieders Beide heren gaven aan dat er belangen, tot ontplooiing te bij de agrariërs lang twijfel was brengen. Of zoals Ernest de geweest over deelname: ‘We doen Groot van Waterschap Aa en mee want we willen vinger aan de Maas motiveerde: “Het gebied pols houden. Dat is belangrijk, heeft volop kansen. We hebben ook voor onze achterban die elkaar nodig om deze kansen te bijvoorbeeld interesse heeft in verzilveren.” verbreding van de activiteiten. We willen echter wel meegeven Verbinden dat we het belangrijk vinden Gedeputeerde Yves de Boer van dat de landbouw zich ook hier de provincie Noord-Brabant in de Raamvallei kan blijven kon niet bij de ondertekening ontwikkelen.” aanwezig zijn maar bracht zijn boodschap schriftelijk over: “De Doorpakken uitdaging is om belangen aan De samenwerkende partijen elkaar te verbinden, ze versterken sloten de bijeenkomst af met om zo het gebied te verbeteren. het bewonderen van de film die De provincie ondersteunt dit.” Brabants Landschap maakte over Landgoed Tongelaar. Een mooie Samen kijken hoe de puzzel natuurfilm over de pracht aan flora past en fauna op Landgoed Tongelaar Wethouder Jos van den Boogaart, gelegen in de Raamvallei. gemeente Mill en Sint Hubert, De partijen gaan de komende gaf als kartrekker van het project 2 jaar met een kleine aan dat de Raamvallei een werkorganisatie aan de slag met

het opstellen van een plan van aanpak en een uitvoeringsagenda voor het gebied. Daar zal ook een investeringsagenda aan worden toegevoegd. Projecten die klaar zijn om uit te voeren, kunnen tegelijkertijd al worden opgepakt. Ambassadeur van het project, Jan Claasen (Teeuwissen) deed tot slot de toezegging dat hij in stelling komt als het ergens een keer wat stroef loopt.

Een schat aan perspectief

De intentieverklaring kreeg de titel: De verborgen Raamvallei, een schat aan perspectief. In deze intentieverklaring staan vier belangrijke pijlers vermeld: •Robuuste Landbouw In Een Ondernemende EHS •De Verborgen Onthaasting’ met ‘Erbij Zijn Is Meemaken •Duurzaam en Klimaatbestendig: ‘CO₂ footprint •Het Verscholen Verleden

Kernboodschap

Eerder dit jaar werd tijdens een schetsatelier de basis gelegd voor deze intentieverklaring. Verschillende deelnemers zetten toen hun eerste ideeën en dromen voor het gebied op papier. Dit resulteerde in de nota ‘De Verborgen Raamvallei, een schat aan perspectief ’. Er werd een kernboodschap geformuleerd, die als volgt luidt: De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende agrarische en recreatieve bedrijven. Er is een prachtig samenspel met natuur, kenmerkende landschappen en het watersysteem van de Graafsche Raam. Er is een rijkdom en grote verscheidenheid

aan ¬flora en fauna. Het gebied is een attractief uitloopgebied met vele recreatief/toeristische mogelijkheden,maar het staat nog onvoldoende in verbinding met zijn omgeving. Er ligt een noodzakelijke waterbergingsopgave en een behoefte om het watersysteem te verbeteren. Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid te versterken, gaan we in samenwerking op zoek naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen. Ontwikkelingen die het specifieke karakter van dit waardevolle gebied ondersteunen en stimuleren. Ondernemers krijgen daarvoor de ruimte. Overheden stellen kaders en faciliteren. Onderwijs doet mee.

Partijen

Onderstaande partijen hebben de intentieovereenkomst ondertekend. Nieuwe partijen zijn zeer welkom om aan te sluiten: •Provincie Noord-Brabant •Platform recreatie & toeristisch Land van Cuijk •Rabobank LvC en Maasduinen •Fitland XL Mill •Ebben Boomkwekerij •Ram Recreatie •Industriële Kring Land van Cuijk •ZLTO afdeling Grave – Mill •ZLTO afdeling Cuijk •Milieuvereniging Land van Cuijk •Brabants Landschap •Gemeente Cuijk •Gemeente Grave •Gemeente Mill en Sint Hubert •Waterschap Aa en Maas •de heer J.L.G.M. Claassen (Teeuwissen) •Has Den Bosch

En ook in de rest van de gemeente heeft dit onderwerp de aandacht van de gemeente. Dit doen ze omdat parkeren op de stoep gevaarlijk kan zijn voor alle verkeersdeelnemers. In de eerste plaats wil de gemeente Mill en Sint Hubert vooral het 'parkeren op de stoep' terugdringen door er een onderwerp van gesprek van te maken. Dit doen ze bijvoorbeeld via het Platform Verkeer maar ook via De Neije Krant, InMill. nl, de website en Social Media. Ze hebben gemerkt dat dit nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en dat er 'stoepparkeerders' blijven. Let op! De afgelopen tijd is er daarom onder andere in Langenboom gecontroleerd op parkeren op de stoep. Er werden geen boetes uitgeschreven, wel waarschuwingen uitgedeeld. De komende tijd worden deze controles voortgezet en overtreders beboet.

Info avond alcohol, drugs en roken 10 oktober in de Jachthoorn Op donderdag 10 oktober organiseert Novadic in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin een avond over alcohol, drugs en roken in de Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 19.30 uur. Inside In de Jachthoorn is de infoavond voor ouders over alcohol, drugs en roken. Outside Voor de Jachthoorn staat voor de jongeren de infobus van Novadic. Kom een kijkje nemen en praat mee of stel je vragen aan de Novadic en CJG – medewerkers! Meer informatie in de huis-aanhuis bezorgde Opvoedkrant en www.sthubert.nu.

>> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


29

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

Deelnemers Kerstmarkt Langenboms Buuten gezocht Na vier succesvolle edities is de op zaterdag 7 december van 15.00 inschrijving geopend voor de uur tot 20.00 uur. De entree en het volgende Langenboms Buuten. parkeren zijn gratis. Op zaterdag 7 december 2013 vindt op het terrein van De Hinde, gelegen aan de Rogstraat 17 te Langenboom, de Kerstmarkt Langenboms Buuten plaats.

Levende kerststal

Op het terrein van De Hinde te Langenboom worden langs een mooie aangelegde route tenten en kramen in kerstsfeer ingericht. Men kan dit jaar een levende kerststal bewonderen en de ‘echte’ Kerstman, winterse kost en Glühwein vult het geheel aan. Zo wordt de kersteditie van Langenboms Buuten een meer dan gezellige middag en avond uit voor het hele gezin. De Kerstmarkt Langenboms Buuten vindt plaats

Opnieuw Winterfair in partycentrum Fitland XL Mill Zaterdag 16 november van 18.00 uur tot 22.00 uur en zondag 17 november van 11.00 uur tot 17.00 uur, is er opnieuw een Winterfair in Mill. Dit in party en evenementencentrum Fitland XL aan de Hoogveldseweg. Vorig jaar werd deze voor het eerst gehouden en gezien de grote publieke belangstelling, kon een vervolg niet uitblijven. Toegang van de Winterfair is gratis. Aan de eerste Winterfair vorig jaar namen tal van bedrijven en hobbyisten deel. Het initiatief hiervoor lag bij Marianne van Hal van Buitengewoon Kado. “In onze eigen winkel hebben we ook ieder jaar een kerstshow,” vertelt Marianne. “We kregen vragen

van diverse andere bedrijven en hobbyisten of zij ook een standje in konden richten in onze winkel. Daar is deze echter te klein voor. Daarom kwamen we op het idee van een Winterfair.” Tijdens deze eerste Winterfair waren er ruim 30 verschillende standjes te vinden. Van wijnen, taarten, kaas en ijs van lokale bodem tot zelf gemaakte kaarten. Maar ook cadeauartikelen, kleding, schoonheidssalon, kerst- en interieur accessoires, een snoepkraam en een fotograaf waren er te vinden. “Ik ben alweer alle deelnemers aan het benaderen, maar uiteraard is er ook altijd ruimte voor nieuwe deelnemers,” vertelt Marianne. “We proberen wel het aanbod zo gevarieerd

mogelijk te maken. Maar wie het eerst komt . . .” De toegang van de Winterfair is helemaal gratis. U kunt bij de ingang een bonnenzakje kopen voor 5 euro. Hiermee kunt u bij tal van stand zaken proeven. Tevens ontvangt u daarbij aan het einde van de Winterfair een leuk geschenkje. Tevens is er een mogelijkheid om na deze Winterfair een sfeervolle winterwandeling te maken in de omgeving.

Ook inventief hergebruik van materialen is blijkbaar helemaal in. Onderstaand vindt u de data van de exposities en de bijzonderheden die u kunt aantreffen:

Wilbertoord

Deze expo is op zondag, 13 oktober van 11.00 - 16.00 uur in de Wilg. De handwerkclub in Wilbertoord exposeert quilten en Spaanse shawls en een “keimooi” Richelieu kleed van 1,20 meter lang. Hergebruik: van zakdoekjes jurken en pyjama’s gemaakt. “De gewone frutsels maken we niet meer”, aldus contactpersoon Riek Geene, tel. 0485-478702.

Sint Hubert Expositie op zondag, 27 oktober van 11.00 - 16.00 uur in de Jachthoorn. Ook deze club is eigentijdser bezig. Ze hebben hoesjes gebreid voor bloempotjes en flesjes en moderne tassen. Hergebruik materialen: kransen van plastic zakjes, armbanden en ceintuurs van o.a. metaal. Contactpersoon Riek van Maasacker, tel. 0485-452183.

Langenboom

Tentoonstelling op zondag, 17 november van 11.00 – 16.00 uur in de Wis. Dit is de grootste groep handwerkers en zij exposeren moderne poncho’s en veel geborduurde werken. Er is ook een manden vlechter aanwezig. Contactpersoon Marij Watervoort, tel. 0485-451740.

Mill

Expositie op zondag, 24 november

De organisatie is drukdoende om ook deze editie van de winterse versie van Langenboms Buuten bijzonder te maken. Het thema ‘Kerst op het Brabantse land' zal worden doorgevoerd in het aanbod van de kramen, de aankleding, de optredens en het hapje en drankje. Voor het evenement is de organisatie op zoek naar standhouders. Wanneer u als vereniging, hobbyist of bedrijf een dienst of product te bieden heeft welke in de kerstsfeer past, meldt u zich dan aan via de website www. langenbomsbuuten.nl of stuur een e-mail naar info@langenbomsbuuten.nl

Oriëntatierit in Mill Aanstaande zondag 6 oktober deelnemers starten in de A- of organiseert A.C. Mill haar B-klasse. De start is vanaf 13.15 tot jaarlijkse “Monumentenrit”. 14.15 uur bij café ’t Heike aan de Leeuwerikstraat 68 in Mill. Er kan gestart worden in 3 De prijsuitreiking is direct na verschillende klassen. De binnenkomst van de laatste beginnende rijders deelnemer, waarbij iedere kunnen starten in de C-klasse. beginnende deelnemer een Deze deelnemers rijden op prijs(je) heeft. een eenvoudig reglement dat Voor meer informatie kunt u gratis verkrijgbaar is aan de bellen naar 0485-452328 of 0485inschrijftafel. De meer ervaren 451403.

Oranje Fonds steunt met 20000 euro ontmoetingsNoteer zaterdag 16 november en of zondag 17 november in uw agenda en bezoek de Winterfair ruimte Stichting de Ladder bij Fitland XL in Mill. Wilt u meer informatie of mogelijk zelf Mill deelnemen aan deze Winterfair? Stichting de Ladder Mill is druk Bel dan met Marianne van Hal op bezig met de verbouwing van de tel. 0485-451510. oude brandweerkazerne aan de Stationsstraat 23 in Mill.

Exposities handwerkclubs SWOM De handwerkclubs van de SWOM hebben weer hun jaarlijkse (verkoop) exposities. Opvallend is dat zij allemaal moderne, eigentijdse handwerken aan hun collectie hebben toegevoegd.

Deelnemers gezocht

van 11.00 – 16.00 uur in Aldenhorst. Behalve de handwerken, vindt u er ook de creatieve houtbewerkingen van de mannelijke bewoners van Aldenhorst. Contactpersoon Tonny Janssen, tel. 0485-452233.

Altijd prijs

U bent van harte uitgenodigd de exposities te bezoeken. Ook kinderen zijn welkom om lootjes te trekken of in de grabbelton te graaien. Altijd prijs! Als u ook zin heeft gekregen om eigentijds te handwerken na het lezen van dit stuk, dan kunt u bovenstaand de contactpersonen vinden. Voor het handwerken hoeft u geen eigen bijdrage te betalen en over het algemeen is er genoeg materiaal voorhanden. Op onze website www.swomill.nl vindt u hierover meer informatie.

Dit wordt een woonhuis voor 8 jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een (intensieve) zorgvraag. Met de steun van het Oranjefonds kan de bouw van de ontmoetingsruimte definitief worden gerealiseerd! Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning WillemAlexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Stichting de Ladder Mill zal optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van participatie en samenwerking met de omgeving om zo de bewoners deel uit te laten maken van hun leefomgeving door alle benutbare mogelijkheden tot groei en samenwerking te ontwikkelen. Minstens ook als doel om de omgeving kennis te laten maken met een bijzonder stukje wereld. Kennismaking met medemensen met andere mogelijkheden. Mensen ontmoeten elkaar, leren en groeien en respecteren elkaar en elkanders belevingswereld. Een sociale participatie stimuleert, bevordert en staat voor een betere samenhang en het open staan van elkaars mogelijkheden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door; Skanfonds, NutsOhra Fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en VSBfonds


30

Prikbord

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

DANKBETUIGING: Langs deze weg bedanken wij iedereen die, op welke manier dan ook, ons heeft gesteund tijdens de ziekteperiode en het afscheid van onze pap. Bedankt voor de kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoekjes, woorden van troost en medeleven! We hebben

Leren metselen of tegelen? Voor beroep of hobby. In oktober starten beide cursus-

Voor particulieren die wat (te koop) aan willen bieden, op zoek zijn naar wat speciaals of iemand willen feliciteren, bestaat er in De . Neije Krant de rubriek Prikbord hun hier Ook bedrijven kunnen diensten aanbieden of vacatures plaatsen. Zaken op dit Prikbord zijn ook via onze website (InMill. . nl InLangenbo om.nl InSintHubert te g nl of InWilbertoord.nl) teru

sen. Voor metselen kunt u kiezen voor 16 avonden op dinsdag of op donderdag. De

Basiscursus Tegelen bestaat uit 10 dagdelen op dinsdagavond en zaterdagochtend.

hier veel steun aan gehad.

Voor meer info kijk op www.metseltechniek.nl

Familie Reinen

Metseltechniek Michiels Oploo. Tel. 0485-530939.

vinden.

Zingen is gezond! Pop- en musicalkoor VoiceMill nodigt U van harte uit om mee te komen

Kleding reparatie en herstelatelier Marwie. Ook

zingen. Nieuwe leden, vooral mannen zijn meer dan welkom. Repetitie op donderdagavon d in Myllesweerd. Nieuwsgierig? Kom naar de repetitie of informeer via 0485-451362.

professioneel borduurwerk. Jachthoornstraat 33 Sint Hubert 0485-455558. Geopend van di. t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur.

Oproepen mogen maximaal 200 tekens bevatten inclusief spaties. Kosten particulie ren zon der foto € 5,Kosten particulie ren met foto € 10,Kosten bedrijven zon der foto € 20, Mail uw prikbordb erichten naar redactie@thuisin mill.nl Foto’s min. 250 DP I of 2 mb gro ot

Oplossing puzzle

Asieldier

Naam: P

van de week

De Wester is open op maandag t/m vrijdag van 13:00u tot 23:00u, op dinsdag van 10:00u tot 12:00u en in het weekend tijdens activiteiten. Op feestdagen is De Wester alleen bij uitzondering geopend. Voor meer info: www.dewestermill.nl / info@dewestermill.nl / 0485-455021.

AGENDA OVERZICHT DE WESTER

Datum di. 1-10-2013 08:45 - 14:45 09:00 - 12:00 10:00 - 23:00 19:30 - 21:30 19:30 - 20:30 wo. 2-10-2013 10:00 - 23:00 10:30 - 12:00 13:30 - 15:30 15:55 - 17:55 17:00 - 18:20 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:15 - 21:45 do. 3-10-2013 08:45 - 14:45 09:30 - 10:30 10:00 - 23:00 15:45 - 19:15 19:20 - 21:20 19:30 - 22:30 vr. 4-10-2013 08:45 - 10:15 10:00 - 23:00 11:15 - 14:45 19:00 - 22:00 19:00 - 22:00 19:00 - 21:00 za. 5-10-2013 09:30 - 11:00 10:00 - 23:00 11:15 - 13:15 17:00 - 20:00 zo. 6-10-2013 17:00 - 23:30 ma. 7-10-2013 08:30 - 12:30 08:30 - 14:45 10:00 - 23:00 10:00 - 12:00 13:15 - 16:30 14:00 - 15:00 18:00 - 19:00 18:30 - 21:00 19:00 - 20:00 19:30 - 22:00 19:30 - 22:30

Activiteit

Gebruiker

schoolgym onderzoek geopend volleybal yoga

Basisschool Kameleon GGD Hart voor Brabant Wijkacc. De Wester Hart in actie Yoga-club

geopend schoolgym bew.voor ouderen dans/ballet blokfluitles taekwon-do sport en spel volleybal

Wijkacc. De Wester Basisschool De LenS 60+ Bew. voor ouderen Stichting Kunsteducatie de Meander Muziekvereniging St.Willibrord Taekwon-Do Academy Gymclub 50+ Sportclub West

schoolgym countrydansen geopend dans/ballet volleybal bridge

Basisschool Kameleon Stg. Welzijn Ouderen Mill (SWOM) Wijkacc. De Wester Stichting Kunsteducatie de Meander Hart in actie Bridge club Mill

schoolgym geopend schoolgym biljarten 2biljarts volleybal

Basisschool Kameleon Wijkacc. De Wester Basisschool De LenS Biljarten Westerlaken Biljarten Westerlaken Volleybal ver. Apollo

volleybal geopend kleutergym/turnen musiceren

Volleybal ver. Apollo Wijkacc. De Wester Sportvereniging Olympia Muziekvereniging St.Willibrord

feest onderzoek schoolgym geopend bijeenkomst biljarten tai chi taekwon-do yoga sport en spel cursus fotografie libre

GGD Hart voor Brabant Basisschool De LenS Wijkacc. De Wester P.G.I. Biljartclub De Wester Stg. Welzijn Ouderen Mill (SWOM) Taekwon-Do Academy Yoga-club Gymclub vrouwen in beweging Diana Trouwfotogr + Grafisch Ontwerpster Biljartclub De Wester

Hallo, ik ben Cyro. Een knap ventje van 5 maanden oud. Ik zit al een tijdje in het asiel en ben echt dringend toe aan mijn eigen plekje. En aan mijn eigen verwenmens. Heerlijk lijkt me dat. Zoveel aandacht krijgen. We zijn hier nu met zovelen… Er zijn er wel 180 van ons! Ongelofelijk hè. En dan wordt de aandacht een beetje schaars hè. Ik ben nog ietwat verlegen, maar hou wel heel veel van knuffelen en kroelen hoor. Als je mij aait of oppakt, dan is het genieten geblazen. Ik ben ook heel speels en vind het prachtig om met mijn kamergenootjes te ravotten. Ik mag ze ook graag een beetje plagen. Ik ben een kleine deugniet af en toe. Komt u mij snel halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo! Dierenopvangcentrum HoKaZo Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden tel. 0413-260546 e-mail: admin@hokazorg.nl www.hokazo.nl


31

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 1 oktober 2013

SCM op zoek naar ruimte voor bouwen carnavalswagens Stichting Carnaval Mill wil inventariseren of er ruimtes beschikbaar zijn voor het bouwen van carnavalswagens.

maart) de kwaliteit krijgt die men in Mill gewend is, zoekt SCM ’t Gèrmelaand dringend naar beschikbare ruimte.

Al verschillende jaren zijn er groepen die best deel willen nemen aan de carnavalsoptocht in Mill, maar het vinden van ruimte om een wagen te bouwen is behoorlijk lastig. Om ervoor te zorgen dat de optocht op carnavalszondag (2

Kunt u SCM en alle andere carnavalsvierders helpen? Neem dan contact op met de organiserende optochtcommissie binnen Stichting Carnaval Mill. Dat kan door een mailtje te sturen naar optocht@germelaand.nl of

Zaterdag 9 november Prinsenbal in Sint Hubert

door te bellen met: Geert Manders op tel. 06 – 19 93 31 49 of Jan Crooijmans op tel. 06 Aanwijzing prinsenpaar – 22 36 36 32.

prinsenballen: naast ons Prinsenpaar op 9 november komen op 15 november de nieuwe Kijk voor meer informatie jeugdprins, jeugdprinses en hun Het lijkt misschien nog wel ver over carnaval in Mill en het gevolg te voorschijn tijdens het weg, maar toch zijn de speurders programma voor het komende Jeugdprinsenbal. “007” (Oh Oh Zeuven) al carnavalsseizoen op volop actief om te proberen het www.germelaand.nl prinsenpaar van de Bokken te Afgelopen weken is 007 dus al volop actief geweest. Allereerst ontmaskeren. hun trainingskamp in de Millse Dit zal op zaterdag 9 november bossen, waar ze zelfs de Jagers a.s. in de Difference in Sint uitgenodigd hadden om hen te Hubert te voorschijn komen. helpen een strijdplan te maken. Voor hen de eerste keer en we Alhoewel de prinsencommissie merken al dat ze een compleet daar niet zo zeker van is dat de andere tactiek hebben. Wij Jagers hen op het goede pad (de prinsencommissie) en het kunnen helpen, hebben we ze toch nieuwe prinsenpaar laten ons dus maar een cryptische omschrijving gegeven: Ze stoan er op. verrassen… maart 2014? Het programma wordt herhaald Traditioneel is tijdens het Ook benieuwd wie er zo dol op vrijdag 4 oktober van 09:00prinsenbal ook de verkiezing is op 007? Kijk dan regelmatig 10:00 uur en is daarna tot een week www.sthubert.nu voor van de mooiste Schlager van op na de 1e uitzending te beluisteren het Bokkeriek. Altijd een zeer alle berichtgeving omtrent het op ‘Uitzending gemist” op www. gezellige avond, dus geef je op om nieuwe prinsenpaar. Maar ook op lokaleomroepmill.nl. mee te dingen naar de mooiste Facebook want 007 en het nieuwe schlager van 2013-2014 op het Prinsenpaar zijn nu ook op de Reageren? Prinsenbal 2013. Opgeven kan bij nieuwe toer van de social media Wil je reageren op het programma Paul van de Wiel, tel 0485-455508 beland. of heb je een brandende vraag Dus geef je op en zing mee tijdens of via info@debokken.nl voor een gemeenteraadslid? Stuur het prinsenbal op zaterdag 9 dan een mailtje naar: We starten het nieuwe november a.s.! Tot dan. raad@lokaleomroepmill.nl carnavalsseizoen met 2

de Bokken

Is de gemeenteraad van Mill een poppenkast ... en wie is dan Jan Klaassen? Wil je het antwoord weten op deze gemeenteraadslid wat beter te en andere prangende vragen? leren kennen. Het is een gedachteuitwisseling over persoonlijkLuister dan op woensdag 2 politieke thema’s waarbij het oktober om 20:00 uur naar de 10e accent minder zal liggen op de in een reeks van 15 uitzendingen actualiteit, maar meer op de van ‘Slechte RAAD is duur’, ambitie en motivatie van de gast. waarin Frank Peters van de Heeft hij (zij) bijvoorbeeld zijn VierKernenPartij te gast is bij aspiraties waar kunnen maken L.O.M. radio. en zijn verkiezingsbeloftes van In april is Frans Meulepas de partij ingelost? Politieke onder de veelzeggende titel wenselijkheid is daarom niet aan ‘Slechte RAAD is duur’ een serie de orde, maar durft degene op wie gesprekken gestart met onze je hebt gestemd kleur te bekennen gemeenteraadsleden met de en zichzelf te laten zien? Verdient bedoeling de persoon achter het hij of de partij je stem nog in

Weekboeketten voor Gerda Kuppen en Thea Cuppen Op maandag 16 september werd Gerda Kuppen uit Mill 80 jaar. Kinderen en kleinkinderen vroegen het Weekboeket voor haar aan.

Bij deze wordt U uitgenodigd om deel te nemen aan het najaarstoernooi 2013 in Gemeenschapshuis De Wis in Langenboom.

Dat om haar nogmaals extra te feliciteren, maar ook om haar te bedanken voor alles wat ze voor hun doet. Koffie, een praatje, oppassen, logeren, de lievelings soep maken en spelletjes. Niets is haar te veel, zo schreven de kinderen en kleinkinderen in hun aanvraag. Thea Cuppen uit Mill kreeg afgelopen zaterdag het Weekboeket. Haar nichtje Janne van Gemert vroeg het voor haar aan. Thea was sinds de geboorte van Janne (2001) de vaste oppas voor Janne, maar sinds dit schooljaar gaat Janne naar de middelbare school en is oppassen niet meer nodig. Janne wil tante Thea via het weekboeket bedanken voor alle jaren oppassen. Wilt u ook een Weekboeket voor iemand in de gemeente Mill en Sint Hubert aanvragen? Stuur dan een mailtje naar redactie@inmill. nl en omschrijf waarom juist hij

Biljart Organisatie Ouderen Langenboom

Het biljarttoernooi gehouden op:

uur in De Wis. Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 en dient vooraf te worden betaald. Er wordt U gratis een kopje koffie of thee aangeboden namens De Wis. Tevens vindt er een loterij wordt plaats.

Woensdag 30 oktober: Van 12.3016.00 uur indien nodig Donderdag 31 oktober: VAN 08.30 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur. Vrijdag 1 november: VAN 08.30 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur.

of zij een Weekboeket zou moeten krijgen. Vergeet niet naast de naam ook het adres en telefoonnummer van uw kandidaat te vermelden. Per post kan uw aanvraag naar Beatrixstraat 13, 5451ZB in Mill.

op www.InMill.nl, in De Neije Krant en hoort u op zondag rond 13.30 uur in het L.O.M. radioprogramma MossTime. Dan belt presentator Corné Kremers namelijk met de ontvanger van het Weekboeket en vertelt hij wie Iedere week leest u op de TV de aanvrager was. krant van de Lokale Omroep Mill wie die keer het Weekboeket Zie voor meer informatie www. heeft ontvangen. Dat leest u ook weekboeket.nl

Inschrijven kan bij onderstaande personen voor zondag 13 oktober 2013 EN NIET IN DE WIS. Bij eventuele verhindering en vragen graag contact opnemen met :

Henk Sommers tel. 0486-431670 Marinus vd Wiel tel. 0486-431823 Leo van der Linden tel. 0486431594 De wedstrijden worden gespeeld Marius de Klijn tel. 0486-431258 volgens het libre-poule systeem. Iedere deelnemer uit Langenboom U wordt verzocht ruim voor van 55 jaar of ouder speelt drie aanvang van Uw partijen aanwezig partijen van 15 beurten tegen te zijn. Tijdens het biljarten een tegenstander van gelijke vragen wij Uw medewerking om speelsterkte. eventueel te schrijven of te tellen. Het gemiddelde is bepaald door de puntentelling van je laatste 3 Diegene die nog nooit meegedaan toernooien. hebben spelen niet mee om de prijzen, maar om een Per poule zijn drie prijzen gemiddelde neer te zetten voor beschikbaar gesteld. De het eerstvolgende toernooi. prijsuitreiking zal plaats vinden op vrijdag 1 november ± 16.30 >> Volg ons ook op

www.deneijekrant.nl


• Hypotheken • Verzekeringen • Bank Stationsstraat 1C • 5451 AM Mill 0485-45 59 59 • www.klomp-advies.nl

Zaterdag 5 oktober OPENHUIZENDAG van 11.00 tot 15.00 uur Kijk voor deelnemers op onze website: BEERS Maalstoel 1

DEEL

NEM

ER

www.klomp-advies.nl

MILL Achterdijk 53

DEEL

NIEU

NEM

ER

WE P RIJS

MILL Gheer 14

DEEL

NEM

MILL Magrietstraat 35

DEEL

ER

NEM

ER

VRAAGPRIJS € 239.000

VRAAGPRIJS € 280.000

VRAAGPRIJS € 229.000

VRAAGPRIJS € 198.000

Mill Vloetsestraat 13

Mill Nachtegaalstraat 11

Mill Sportweg

Mill van den Bogaardweg

VRAAGPRIJS vraag naar informatie

VRAAGPRIJS vraag naar informatie

DEEL

NEM

ER

TE K OOP , TE H UUR TE R , U IL GEEN DEEL NEM ER

VRAAGPRIJS € 214.000

VRAAGPRIJS € 498.000

Mill Uilweg 16

Mill Gerritsweg 19

BOU

WGR OND VA N 2 PE C A. 7 73 M 2 R C E L E N 819 2 M

Bouw

gron d pe rc ca. 8 38 m 2 eel

STEL ZELF UW DROOMHUIS SAMEN! Deze brede en grote kavels geven u de unieke kans om uw eigen vrijstaande villa met garage te ontwerpen en te bouwen. Het staat u dus vrij om met uw eigen aannemer of architect een woning te laten bouwen.

STEL ZELF UW DROOMHUIS SAMEN! Deze brede en grote kavels geven u de unieke kans om uw eigen vrijstaande villa met garage te ontwerpen en te bouwen. Het staat u dus vrij om met uw eigen aannemer of architect een woning te laten bouwen.

ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES Klomp – Advies • Als u op zoek bent naar begrijpende uitleg, kwaliteit, zekerheid en een verantwoorde hypotheek, bent u bij ons aan het juiste adres. • Wij hebben bijzonder veel keuze in verschillende hypotheekverstrekkers en geven een volledig onafhankelijk op maat gesneden hypotheekadvies. • Bij ons is het eerste gesprek geheel kosteloos geïnteresseerd!!! kom langs of maak een afspraak.

VERK

OCH

T!

Helaas verkocht!

VERK

OCH

T!

Helaas verkocht!

Één van onze super rentes,…….10 jaar vast voor:

3,8 %

(vraag naar de voorwaarden)

De Neije Krant jaargang 2 editie 25  

Lokale huis-aan-huis krant voor de gemeente Mill & Sint Hubert.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you