Page 1

de neije krant Huis-aan-huis krant met nieuws voor en door inwoners van de gemeente Mill & St.Hubert

dinsdag 15 mei 2018 editie 260 l jaargang 7

Dag van het Kasteel op Landgoed Tongelaar Henk Bernard

p.11

Ook nieuws?

Langenboms Buuten p.21

p.17

Mail naar redactie@deneijekrant.nl

Uitbreiding Beweegtuin in Mill Deze week wordt er in de Beweeg­ tuin in de Groespeel in Mill een nieuw toestel geplaatst. Het gaat hierbij om een Balanceer­ parcours. Mede dankzij de steun van Stichting Toon Heesakkers en de medewerking van het toeris­ tische en recreatieve plat­ form Ontdek Mill wordt deze uit­ breiding g­ erea­liseerd. Dit toestel zal op zondag 27 mei ook deel uit gaan maken van het Brabants ­Oer­parcours. Deze survivalrun duurt die dag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Initiatief

Het initiatief voor een Beweegtuin in Mill werd eind 2013 genomen in het kader van de Brabantse Dorpen­derby. “Er waren verschil­ lende mensen met vergelijkbare ideeën om toestellen te plaatsen in de Kanaalzone en de Groespeel,” vertelt Marcel Peters. Hij is voor­ zitter van Stichting Beweeg­ tuin Mill. “Toen we hoorden van de Dorpenderby besloten we dit als gezamenlijk project via Stich­ting Activiteiten Mill in te dienen en we behaalden de finale.”

Financiën

Daarmee verdiende het initia­ tief 10.000 euro. “Van dat bedrag hebben we al toestellen kunnen plaatsen in de Groespeel. Ook van de gemeente kregen we uit het Leefbaarheidsbudget nog een ­financiële bijdrage en ook van de Stichting Toon Heesakkers kregen we een toezegging voor een be­ drag. Hiervan wordt nu het Balan­ ceerparcours gerealiseerd.”

Gratis

De sport- en beweegtoestellen in de Beweegtuin (hoek Domeinen­ straat - Langenboomseweg) zijn door iedereen gratis te gebruiken. Bij de meeste toestellen zijn ook QR-codes aangebracht. Door deze met de telefoon te scannen wordt

Scouting Mill komt zaterdag 26 mei naar u toe!

er een YoTube-filmpje gestart en is te zien welke oefeningen men zoal kan doen. Maar ook organiseert Stichting Beweegtuin in het vooren najaar speciale wande­lingen en samen met Ontdek Mill de laag­ drempelige survivalrun onder de naam Brabants Oerparcours.

Daarnaast stimuleert de s­tichting clubs, verenigingen en scholen deze toestellen te gebruiken voor bewegen en sporten in de natuur.

2015 bestaat uit voorzitter ­Marcel Peters, secretaris Hans Verhallen, penningmeester Sjan van Boekel en de bestuursleden Peter van Lanen en Corné Kremers. Bestuur Like de Facebookpagina voor Het bestuur van de Stichting Be­ meer informatie en check weegtuin, officieel opgericht in www.beweegtuinmill.nl

Junioren trainer gezocht! p.18

p.23


Autoservice

Hét vertrouwde adres voor uw auto, camper en bedrijfswagen

GRATIS APK bij kleine en grote onderhoudsbeurt Autobedrijf Ce-Ho Hertsweg 3a – Mill l T 0485 - 470 777 Nevenvestiging van: Ce-Ho Trucks en Ond. T 0485 - 451 424

Bosch Injection Systems Partner

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Respectvol

Betrokken Persoonlijk

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de buitendienst! Belangstelling? Neem contact met ons op.

Haku Schaijk l Europaplein 9 5374BM Schaijk T 0486-462182 E haku@witgoedspecialist.nl Maandag OPEN VAN 13.00 U-18.00 U Di t/m vr OPEN VAN 09.00 U-13.00 U Zaterdag OPEN VAN 09.00 U-16.00 U

Zie ook

www.haku-witgoed.nl

Dag en nacht bereikbaar Tel. 0486 - 45 23 93


3

Zegeningen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Kerk Unplugged: het muzikale deel van De Nacht van een Goei Leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

Foto Cockie Kremers

Op zaterdag 23 juni wordt in het hele Land van Cuijk de Nacht van een Goei Leven gevierd. Ook de ge­ meente Mill en Sint Hubert pakt flink uit. De komende weken volgt steeds meer nieuwe informatie over het heerlijke food & drinks-pro­ gramma, de bijzondere exposities en de fantastische lichtbeleving op 23 juni in en om de kerk van Mill. De organisatie van deze oer­gezellige avond is in handen van Ontdek Mill. Onderdeel van het programma is de muzikale omlijsting die Kerk Un­ plugged is gaan heten. Vanuit alle kerkdorpen wordt hieraan meege­ werkt en ook oud-inwoners van de gemeente laten van zich horen.

Details over het programma vol­ gen later, maar de 12 acts waar de organi­satie nu mee in gesprek is, beloven een brede variëteit aan ­ muzikaal amusement en taalexpres­ sie te gaan brengen. In de huidige planning zien we een harmonie, een klarinetgroep, enkele popsolisten, twee koren, duo’s en kleine orkest­ jes, een kerkorganist, een confer­ ence en enkele dichters. Kortom een programma met voor elk wat wils. Reserveer deze avond alvast in de agenda’s want het be­ looft een evenement te worden dat je niet wilt missen! De toegang is uiteraard helemaal gratis.

Veel belangstelling voor auto, fiets en motorzegening in Mill

Onlangs liet de organisatie van het Zotte Zomer Festival in Mill weten dat zij het auto-zegenen van vroeger weer nieuw leven in wil blazen. In vooral Limburg maar ook in sommige Brabantse dorpen is dit nog elk jaar een traditie. Ook in Mill gebeurde dit in het verleden elk jaar. In overleg met pastoor Ad v.d. Meijden is besloten ook in Mill deze zegening weer op te zetten.

middel te willen laten zegenen en voor of na de zegening er een toer­ tocht aan te gaan verbinden. Zo zal een oldtimer zomerrit van Klassiek Mechaniek uit Zeeland eindigen op het Zotte Zomer Festival in Mill. Maar uiteraard zijn ook particulier­ en die niet verbonden zijn aan een club van harte welkom voor deze zegening.

Belangstelling

Het gratis toegankelijke Zotte Zomer Festival is een activiteit van Ontdek Mill en wordt georganiseerd met steun van de lokale horeca, Al­ bert Heijn vd Ven, Ondernemers Collectief Mill en Stichting Activi­

Op het opnieuw organiseren van deze zegening in Mill kwamen di­ verse positieve reacties. Dit van zowel auto, motor als fietsclubs. Zij gaven aan graag hun vervoers­

Datum

teiten Mill. Dit op vrijdag 6, zater­ dag 7 en zondag 8 juli 2018 in het Landschapspark aan de School­ straat in Mill. Naast een aantal nos­ talgische attracties, veel muziek en entertainment, sfeervolle horeca en foodstands en bijvoorbeeld pop­ penkastshows, is er ook alle dagen een heus circus te vinden. Het auto, fiets en motor-zegenen staat op zondag 8 juli vanaf 13.30 uur op het programma.

Meer

Blijf op de hoogte van alle activi­ teiten via Facebook en zie ook www.zottezomer.nl

De Wester in Mill werkt aan ­veiligheid

Colofon Vormgeving en opmaak: Redactie en acquisitie: Drukwerk en verspreiding

MKB-promotie.nl; Linda de Kleijne Corné Kremers Gerritsma reclame & verspreiding Tel. 0485 - 324 950

Neem voor vragen rond acquisitie en redactie contact op met: Corné Kremers T. 0485 – 32 56 34 M. 06 – 10 838 612 E. redactie@deneijekrant.nl I. www.deneijekrant.nl Bankrekening: KVK:

NL94 RABO 0175233810 56572387

De Neije Krant is een uitgave van Stichting huis aan huis krant gemeente Mill en Sint Hubert. Deze verschijnt wekelijks op dinsdag in een oplage van 6000 exemplaren in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Het bestuur bestaat uit: Valerie Aben, Wilbertoord, voorzitter Bianca Sommers, Sint Hubert, secretaris Wilmien Heijs, Mill, penningmeester Lianne Bongers, Langenboom, bestuurslid Henri Kremers, Mill, bestuurslid

Liefst 10 vrijwilligers (waarvan 7 op de foto) hebben afgelopen week in de Wester aan de Havikstraat in Mill hun BHV-certificaat behaald.

BHV-opleiding. Onder leiding van Van Driel O&T was een opleiding verzorgd met daarin ook de her­ halingscursus voor de AED. De Wester en hun vrijwilligers heb­ Zij hebben 2 dagen van hun vrije ben aandacht om voor hun ge­ tijd gestopt in het volgen van een bruikers een veilig onderkomen

te bieden. Altijd zijn er dingetjes die beter kunnen, zo wordt er ook ­serieus gekeken of het gebouw op alle facetten voldoende veilig is en wordt nagedacht om groepsleiders van activiteiten uit te nodigen om mee te doen in een oefening.


Afhaal kant en klare beton/specie Bij Thijssen­den Brok, producent van Keerwanden en Prefab Maatwerk kunt u nu ook kant en klare beton afhalen. Beton | Stampbeton | Vloerspecie Stabilisatie | Drainagebeton

Tel 0485­451657

Met een minimum afname van 100 lts. Afhaal tijden beton/specie ma t/m vr 7.00u tot 11.00u (zonder afspraak) 11.00u tot 16.00u (graag op afspraak) zaterdag 7.00u tot 11.00u (alleen op afspraak)

Ta rie

ve n on uitva Ni dui art et de ve bij lijk rzo on ? rg ing s!

Medewerkers laden het mengsel met een heftruck op een aanhanger, bakwagen of containerwagen.

HUISJE, TUINTJE, VIKING

Toegewijd, dienstbaar en betaalbaar

Kijk op marcotoonen.nl en zie dat het mooiste afscheid ook het betaalbaarste afscheid is. T 0485 - 80 06 45 M 06 - 558 755 35 Cuijk - Westerbeek (Gem. Sint Anthonis)

GECOMI B.V. Cuijksedijk 5 5451 NP Mill 0485 451072 • www.gecomi.nl

Komend weekend volop muziek, Langenboms Buuten, Dag van het Kasteel en meer, check de uitagenda!


5

50+ wijzer

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Senioren Hobby Centrum

50 wijzer

Iedere maand hobby creatief bij het SHC

Nieuws van de gezamenlijke organisaties: Kring KBO, SHC en SWOM

In het nieuwe seizoen, vanaf september, komen er enkele plaatsen vrij bij de hobby groep Creatief met textiel. Elke 1ste maandagmiddag van de maand. Technieken die aan bod komen zijn o.a. breien, borduren, hartsvanger, patchwork enz. Iedereen mag z’n eigen werk maken, soms wordt er aan een gezamenlijk onderwerp gewerkt.

vrij

Kring KBO’s Prettig wonen

• Heb je de leeftijd boven de 50 jaren? Denk dan al na over je huisvesting over enkele jaren! • Weet u dat we in een transitie (overgang) zitten? (naar Jan Rotmans) • Dat er straks grote vraag zal zijn naar verzorgenden en verpleegkundigen? • Dat we nu moeten zorgen voor onze huisvesting over 10 jaar? (zegt Henk Geene)

bespreken. Dat moet nu gebeuren om over enkele jaren de juiste soort woningen te hebben die bij ons passen om in te wonen. Dan kan Zorg aan de orde zijn en dat moet ook kunnen. Maar als er te weinig personeel is wie zorgt er dan voor ons?

Dat moeten we met elkaar oplossen. Er zijn heel veel senioren en er zijn weinig jongeren om al het werk in de maatschappij te doen. De senioren De KBO ontvangt daarom deze hebben de toekomst mits zij nu reeds maand Pantein en Mooiland om nadenken daarover. Zorg en Wonen voor senioren te De KBO is al bezig.

KBO Mill Bedevaart naar Banneux

Op zondag 27 mei is weer de dag bedevaart naar Banneux. Opstapmogelijkheid is ook in Mill. De kosten zijn € 42.00 per persoon, inclusief koffie/thee bij de eerste stop en ’s­avonds een diner. Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij Marietje v.d. Elzen, tel. 0485­451876. De 5 daagse is van 31 aug t/m 4

september, ook daar kunt u zich over laten informeren.

paraplu

Tijdens de busreis is een damesparaplu in de bus blijven liggen, af te halen bij Adriaan v. Hout.

Activiteiten KBO Sint Hubert Woensdag 16 mei 2018 Fietsen 13.30 uur De Jachthoorn Woensdag 30 mei 2018 Fietsen 13.30 uur De Jachthoorn KBO Wilbertoord Vr. 25 mei Vissen 07.45 u Kiosk Wo 16 mei Fietsen 13.30 u kiosk Elke dinsdag Jeu de Boules. 18.00 u Bosmier.

KBO Mill Do 24 mei kienen 14.00-16.30 uur Myllesweerd. SWOM Wo16 mei Koren en country mi. 13.00 u De Wis Wo 23 mei Samen eten 17.00 u Café Royal KBO Langenboom Ma.28 mei en 4 juni Fietsen 13.30 u Bij de Kerk

Er komen ook enkele plaatsen vrij vanaf 1 september bij de hobby groepen creatieve vaardigheden, koperbewerking, quilten, modelbouw met hout, koken, glas in lood en stamboom Café voor beginners. Tevens kunt u zich inschrijven voor alle andere hobby’s die we aanbieden, u wordt op de wachtlijst geplaatst, en benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ben je toe aan positieve veranderingen, begin er dan meteen mee en wacht niet tot morgen. Bel of mail Ans Bardoel

“Bij de glas­in­lood groep op woensdagavond komen er plaatsen vrij” leden administratie 06­34484961 zijn geeft je een nieuwe uitdaging. info@seniorenhobbycentrum.nl / Gezien de vele positieve reacties van deelnemers aan het SHC is de wijze www.seniorenhobbycentrum.nl waarop deze hobby groepen begeleid en gegeven worden een groot succes. formule Deze formule van het Senioren Regelmatig komen er dan ook Hobby Centrum staat garant voor nieuwe hobby’s bij om zo aan de inspanning en ontspanning, om wensen van een nog bredere groep samen met anderen te delen en te belangstellenden te kunnen voldoen. geven. Creatief en cultureel bezig

KBO Langenboom Jaarlijkse Busreis naar Rotterdam

In samenwerking met Fassbender Touringcars houden wij op donderdag 14 juni onze jaarlijkse busreis. We vertrekken om 08.30 uur bij de kerk. Om ca. 09.45 uur is onze eerste stop voor een kopje koffie/thee met gebak. Daarna vertrekken we richting Rotterdam. Om 11.45 uur havenrondvaart van ca. 75 minuten door de haven van Rotterdam. Middenin het drukke verkeer van binnenvaart­ en zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline van Rotterdam met imposante gebouwen, een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers.

Foto: Haven Rotterdam Na deze rondvaart de koffietafel in het Thon hotel. Om ca. 14.30 uur vertrekken we naar de Nieuwe Markthal, een gebouw dat rijk is aan architectuur. Omstreeks 16.45 uur vertrekken we richting Schaijk voor een heerlijk driegangen diner bij restaurant Nieuw­Schaijk. Om

ca. 20.15 uur hopen we, na deze voortreffelijke dagtocht, weer thuis te zijn in Langenboom. Onlangs heeft u een flyer met opgaveformulier gehad, vergeet niet dit in te leveren op dinsdag 22 mei tussen 10.00 en 12.00 uur in de Wis bij een van onze bestuursleden.

SWOM Inschrijven voor de rolstoelwan­ deling “Rondje Valkhoeve en vliegveld” van 14 juni

De rolstoelwandeling is op donderdagmiddag, 14 juni om 12.30 uur bij bezoekerscentrum de Valkhoeve, Uilweg 26 in Mill. Hij voert door het prachtige natuurgebied de Kuilen. De wandeling is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om ca. 5 km te lopen. De SWOM huurt voor deze groep rolstoelen bij de Zonnebloem. Ook als u zelf al over een scootmobiel of (elektrische) rolstoel beschikt, kunt u meedoen. Kosten voor de deelnemers is € 7,50 p.p. Voor de helpende vrijwilligers is de middag uiteraard gratis. Voor meer informatie over opgeven zie

“Op 14 juni voert de rolstoelwandeling door het prachtige natuurgebied van de Kuilen” persinformatie elders in deze Neije informatie en een inschrijfformulier krant. Op de website van de SWOM vinden. www.swomill.nl kunt u eveneens


Voor een uitvaart naar úw wens… Dag en nacht persoonlijk bereikbaar 06 225 47 567

Vijgebos 7 6616 BK Hernen • Spoorstraat 1a 5451 GA Mill I: www.ernahendriksuitvaartverzorging.nl • E: info@ernahendriksuitvaartverzorging.nl

Dagelijks verse asperges. Ook geschild. U kunt bij ons terecht voor veel aanverwante artikelen in onze asperge winkel. Ook hebben wij dagelijks verse aardbeien. Asperge bedrijf: Jan en Ans van Dalen Gasthuisstraat 30 5453 RL Langenboom Tel 0486-431873 @mail: jmh.van.dalen@hetnet.nl www.vandalenasperges.nl (dagelijks geopend van 08.00u tot 20.00 ) Ook op zondag!!

METEN = WETEN Zonder pijn op de fiets zitten is mogelijk!  Optimaliseer je fietshouding en rij blessurevrij het nieuwe fietsseizoen in 

tickets online: www.lagerhuismill.nl

Actieprijs: van € 200,Ͳ NU voor € 150,Ͳ Actie is geldig tot 31Ͳ05Ͳ2018


7

Nijmeegse Vierdaagse

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

112 inwoners nemen deel aan 102e Nijmeegse Vierdaagse

Radio uitzending over Acaciahof in Mill

Net als alle voorgaande jaren kun­ nen deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit de gemeente Mill en Sint Hubert weer een gratis shirt bestellen bij Stichting Activi­ teiten Mill (SAM). Samen met De Neije Krant en Ontdek Mill stellen zij deze shirts namelijk ook dit jaar weer beschikbaar. Zo zijn inwoners uit Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord weer goed herken­ baar tijdens deze 102e Nijmeegse Vierdaagse. Op verzoek van diverse wandelaars is gekozen dit jaar voor kwalitatief prima poloshirts en de kleur is rood/paars.

Deelnemers

Dit jaar lopen er 112 inwoners uit onze gemeente mee. Dat zijn uit: Mill: 59 deelnemers, 34 mannen en 25 vrouwen; Langenboom: 24 deelnemers, 13 mannen en 11 vrouwen; Sint Hubert: 18 deelnemers, 9 man­ nen en 9 vrouwen; Wilbertoord: 11 deelnemers, 3 kan door een mailtje te sturen met mannen en 8 vrouwen; naam, adres en maat naar info@ uitinmill.nl. Telefonisch kan dat Bestellen via Corné Kremers (voorzitter SAM Het bestellen van een shirt kan tot en redacteur De Neije Krant) op tel. 1 juni. Er zijn dames- en heren­ 0485-325634. modellen in de maten S, M, L en XL en de herenshirts ook nog in Uitreiking XXL. De ervaring leert dat de shirts Op vrijdagavond 6 juli worden de meestal net iets kleiner uitvallen, shirts mede door Burgemeester dus geef de juiste maat door. Dit ­ Antoine Walraven officieel uit­

gereikt. Dit om 19.00 uur tijdens een gezellige avond op het Zotte Zomer Festival in het Landschapspark in Mill. Ook niet-deelnemers aan de Vierdaagse zijn uiteraard welkom. Bent u als deelnemer niet in de ge­ legenheid bij deze uitreiking aan­ wezig te zijn, dan kunt u het shirt op een later moment ophalen.

In het informatie programma van de SWOM bij de LOM van vrijdag, 18 mei heeft Leo Hermanussen een gesprek met Aart Plas en leden van het bouwteam Acaciahof over de opening van dit park op 26 mei a.s. Acaciahof is een burgerinitiatief en een park geworden voor ontmoet­ en, gedenken en herdenken.

De uitzending van vrijdag, 18 mei begint om 11.00 uur en wordt herhaald om 17.00 uur. Boven­ ­ dien kan deze beluisterd worden via uitzending gemist bij de LOM of een hele week daarna via www. swomill.nl

Dankzij Optiek Paul van den Dries in Mill overdag scherp zien zonder bril of lenzen! “Nachtlenzen geven comfort en vrijheid” Overdag scherp zien zonder bril of lenzen? “Er gaat echt een wereld voor gebruikers van nacht­ lenzen open.” Dat vertelt Paul van den Dries van de gelijknamige op­ tiekzaak in Mill. “Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen. Overdag kan je dan scherp zien zonder bril of lenzen.”

Wanneer

manier om vrijuit te kunnen spor­ ten. Paul: “Of je nu hardloopt, tennist, hockeyt of zwemt, met Nacht­lenzen kan je je volledig fo­ cussen op je sport en de wed­strijd. Je draagt overdag geen lenzen of bril, en toch zie je alles haarscherp.” Geen zorgen over het verliezen van lenzen of het beslaan van je brillen­ glazen, of jeukende, geïrriteerde of droge ogen door het dragen van len­ zen. “Maar ook tijdens de vakan­ tie of als je ‘s avonds uitgaat, kan je precies doen waar jij zin in hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat je lenzen aan het einde van de dag droger aan­ voelen of minder lekker zitten. Want Nachtlenzen draag je als je slaapt.”

Paul geeft aan dat nachtlenzen een goede oplossing zijn als men last heeft van lenzen, door bijvoorbeeld droge ogen of vuiltjes achter de lens. “Doordat je overdag geen lenzen draagt, heb je hier dus geen last van. Nachtlenzen geven je comfort en vrijheid wanneer dit het belang­rijkst Hoe werken Nachtlenzen is, namelijk als je wakker bent.” Nachtlenzen zet je in voordat je naar bed gaat. Terwijl jij slaapt, Nachtlenzen zijn ideaal! corri­geren de lenzen je ogen. Nacht­ Het dragen van Nachtlenzen is dé lenzen raken eigenlijk niet je ogen, maar drijven op je traanfilm. Door de speciale vorm van de lens zorgt de traanfilm ervoor dat de voorkant van je hoornvlies iets plat­ ter wordt. Daar voel je helemaal niets van. De volgende ochtend haal je de lenzen uit. Je kunt dan zonder bril of lenzen één of twee dagen

scherp zien. Als je, om wat voor reden dan ook, stopt met het dragen van Nachtlenzen, dan keren je ogen vanzelf terug naar hun oorspronke­ lijke vorm.

Kennismaken

Om te ervaren of het wat voor je is, is er in april, mei en juni een spe­ ciale actie rond Nachtlenzen bij Optiek Paul van den Dries. Loop

vrijblijvend binnen voor meer in­ formatie aan de Stationsstraat 10 in Mill. Zie ook: www.optiekpaulvandendries.nl en www.nachtlenzen.nl


8

Zotte Zomer Festival

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Opnieuw veel variatie tijdens muziekprogramma op Zotte Zomer Festival Mill Tijdens het Ontdek Mill Zotte Zomer Festival (6, 7 en 8 juli 2018) in het Millse Landschapspark, is er volop muziek en entertainment. Dit variërend van live bands tot DJ’s. Zowel de uitstraling van de 2 podia als de muziek past bij het nostalgische thema van dit week­ end. Maar ondanks dat zal er ook af en toe actuele muziek te horen zijn. Hierdoor is ook het muziek­ programma geschikt voor iedereen.

Overzicht muziekprogramma Zotte Zomer Festival 2018 Vrijdag 6 juli 2018 14.00 uur – 18.00 uur Recall ­Coverband 18.00 uur – 20.00 uur Uitreiking shirts deelnemers Vierdaagse uit ge­ meente Mill en Sint Hubert 20.00 uur – 01.00 uur Lekker lokaal Live Deze avond 3 lokale live bands met muziek wat past in de sfeer van het Zotte Zomer Festival door: The Weels Die Hiegende Flollander Bulldog LT Maar ook draait deze avond de Pick-up-club uit Sint Hubert de beste nummers van toen!

Zaterdag 7 juli 2018 14.00 uur – 17.30 uur Expats Big Band 17.30 uur – 20.30 uur Muziekschool Music Fun 20.30 uur – 01.00 uur jaren 70, 80

en 90 party DJ Vinyl met videoclips en muziek van toen en u Live optreden van Lita Turner met o.a. Tina Turner nummers en meer

Zondag 8 juli 2018 11.00 uur – 13.30 uur Bigband The Black Pearls 13.30 uur – 16.30 uur De Blue Band 17.00 uur – 21.00 uur The Booming Piano’s

Dit alles is gratis toegankelijk. Check voor het volledige entertain­ mentprogramma en meer www. zottezomer.nl en like de Facebook­ pagina.

Wat een variatie Brood & banket bakkerij www.bakkerijverkerk.nl

Pinksteren Pinksterslof gevuld met zuivere amandelspijs € 2,95 Wittebroodjes 8 + 2 gratis Krentenbollen 4 + 2 gratis

Langenboom: Dorpsstraat 33 5453 JS Tel.: 0486-431283 Zeeland: Kerkstraat 63b Tel.: 0486-460460


9

Muziek

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Muziek maken …hoe vét is dat? Muziek…waar je ook bent, ergens klinkt wel muziek. Vooral in deze tijd van festivals en andere activi­ teiten in dorpen en steden is mu­ ziek niet weg te denken. Maar zeker ook bij serieuze gebeurtenissen kan muziek een belangrijke rol spelen. Hoe mooi is het dat ook jij muziek kan leren maken!

instrument leren bespelen.

Muziekopleiding

Bij de Millse Muziekvereniging St Willibrord is er een brede keuze aan muzieklessen speciaal gericht op blaasinstrumenten, slagwerk en percussie. Uiteraard zijn er deskun­ dige, goed opgeleide muziek­ docenten die de lessen verzorgen. De Millse Muziekvereniging St. En het mooie van muziek maken Willibrord nodigt iedereen van is... jong én oud kan het leren! harte uit om tijdens de inloopavond op zaterdag 19 mei a.s. kennis te Alle leerlingen van de muziek­ komen maken met verschillen­ vereniging kunnen rekenen op de instrumenten, luisteren naar de ondersteuning vanuit de leerlingen­ mooie klanken ervan en genieten commissie. Zij hebben nauw con­ van samen muziek maken. tact met de docenten en nemen ook tijdens de lessen vaak een kijk­ Welk instrument past bij jou? je hoe het gaat. Op deze wijze kan er Vaak weet je ook niet hoe het is om snel en adequaat worden gereageerd een instrument te bespelen. Miss­ mocht dit nodig zijn. chien heeft een instrument wel al jouw speciale aandacht. Voor hele Kijken, luisteren….doen? jonge kinderen is de eerste kennis­ Een manier om erachter te komen making met een muziekinstru­ of muziek maken iets voor jou is? Je ment vaak de blokfluit. Hierna wilt het eigenlijk al heel lang maar kan worden gekozen voor een in­ het is er nog niet van gekomen? Of strument wat in het orkest past. je bent ermee gestopt en wil je graag Anderen beginnen meteen met weer opnieuw beginnen? Dat kan! hun favoriete instrument aan een opleiding of willen juist een ander Inloopavond nieuwe leden!

Kerkberichten Parochie de Goede Herder Secretariaat

Burgemeester Verstraatenlaan 3 5451 BR Mill Tel. 0485-451282 E-mail: parochiedegoedeherder.mill­ @gmail.com Website: www.pemill.nl Op zaterdag 19 mei a.s. is er een spe­ ciale inloopavond met een optreden van de blokfluitgroep, leerlingen en harmonie. Verschillende instru­ menten komen aan bod en worden, met speciale aandacht hiervoor be­ speeld tijdens het optreden. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen, te ­luisteren en na afloop vragen te stel­ len bij bestuur, dirigent en leden van onze muziekvereniging.

Pastoor Ad van der Meijden tel. 0485-451282 Pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712 Priester van de week: maandag 14 mei – zondag 20 mei Pastor Bas van Dijk.

Mill- H.Willibrordus

Zaterdag 19 mei- Pinksterzater­dag 16.00 uur: Toediening van het H. Vormsel aan de kinderen van groep 8 m.m.v. Koor Milloretti. Namens Wanneer: zaterdag 19 mei a.s. onze bisschop is pastoor-deken Waar: Wijkaccomodatie ‘De West­ Theo Lamers uit Cuijk de vorm­ er’, Havikstraat 1, Mill heer. Zondag 20 mei-Hoogfeest Aanvang: 17.00 uur tot 17.45 uur. van Pinksteren. 10.00 uur: Hoog­ mis m.m.v. het Willibrorduskerk­ koor. Intenties: Hanna Janssen, Mien en Henk; mnd. Fien v. Ber­ gen-v.der Ven; Voor het welzijn van onze parochie. Uit dankbaar­ heid bij gelegenheid 65-jarig huwe­ lijk. Maandag 21 mei- Tweede Pinksterdag. 10.00 uur Euchari­ stieviering m.m.v. het senioren­ koor. Verdere mededelingen: Op zondag 20 mei Pinksteren is er een tweede collecte voor onze mission­ arissen in het bijzonder voor pater Bert Hagendoorn in Indonesië en missionair werker Inge Kuiphuis in Guatemala. De opbrengst is voor beiden een geweldige steun in de rug.

Geslaagde tributeshow in City Resort Mill - 1000,- euro voor Stichting Matchis

Haps-H.Nicolaas

Zondag 20 mei 11.30 uur Hoog­ feest van Pinksteren Eucharistie­ viering met zang van gemengd koor Licenza. Het Nicolaasgilde zal deze mis opluisteren. Mis­intenties: Jo Arts; voor een bijzondere in­ tentie; Cor Reijnen-Ermers; Hen Hurkens; Martien Beelen vanwe­ ge verjaardag; Piet van Sambeek vanwege verjaardag; Jos Hurkens vanwege verjaardag; Marietje van Lankveld-Thissen en zoon Clémon i.v.m. sterfdag.

Foto Cockie Kremers

Afgelopen vrijdagavond 11 mei stond bij party- en evenementen­ centrum City Resort aan de Hoog­ veldseweg in Mill Best of Foo en Coldplace op het podium. Zij brachten alle hits van de vrijwel gelijknamige bands Foo Fighters en Coldplay. Na deze live acts zorgde DJ Tom Verweijen voor een meer dan passende afsluiting van deze avond waar ruim 450 bezoekers op af waren gekomen.

Matchis

ticket ging 5,- euro naar Sticht­ ing Matchis, het Nederlandse cen­ trum voor Stamceldonoren. Met het geld kunnen stamceldonoren worden geregistreerd en mensen met bloedziektes zoals Leukemie worden geholpen. Stichting Matchis is ook het goede doel waar Dennis Verweijen zich voor inzette via zijn boek Papa’s bloed. Omdat Dennis fan was van Coldplay en Coldplace, was dit een perfecte combinatie. Deze actie bracht 1000,- euro op voor Stichting Matchis.

Tot 1 april liep de voorverkoop van deze tribute avond met een spe­ Vervolg ciale actie. Want van elk verkocht Na 2 succesvolle tributeshows, in

november met U2 en nu met Foo Fighters en Coldplay, smaakt het organiseren van dit soort avonden naar meer. Bovendien past het prima in de toekomstplannen van City Resort, waarmee men nog beter in wil spelen op wensen van bezoekers. Zo lanceert men bin­ nenkort een nieuw concept voor het restaurant gedeelte, komt er een uitbreiding van activiteiten met o.a. een aantal Escaperooms en komen er meer openbare muziekavonden zoals deze druk bezochte tribute­ shows.

Langenboom-H.Familie

Zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor “de Muziek­ nootjes”; dia’s: J.W. Extra collecte met rode mandje voor Week Neder­ landse Missionarissen. Intenties: Jaargetijde Pastoor van Ooij; Al­ bert Kuijpers en overleden familie ­Kuijpers-Tielemans.

H.Hubertus en Barbara St.Hubert

Zaterdag 19 mei. Pinksteren. 19.00 uur: gezongen Eucharistieviering, het Gemengd Koor. Intenties: Ger­ rie en Truus Derks-Baltussen; Riek van Duijnhoven-Bus; Antoon BusArts-Lenkens; Rudolf van Duijn­ hoven-Stoffelen. Lector: Door Hendriks. Acolieten/ misdienaars: Helga Vermeulen en Wouter de Wit. Het parochiecentrum is geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. Wilma van Bakel 0485- 454050.

St. Joseph- Wilbertoord

Zaterdag 19 mei om 19.00 uur Hoogfeest Pinksteren, het koor Laus Deo verzorgen de ­gezangen. De intenties zijn voor: Thea Jeager, jaargetijde voor Arie Hurkmans, tevens voor de overledenen van familie Hurkmans Huvenaars. Jan Hermens, Stiena Hendriks Weerts, Wim en Marietje Janssen. De uitzending LOM van zaterdag 19 mei gaat vanuit kerk te St.Hubert. Maandag 21 mei geen viering in Wilbertoord.

Millie en Hubert Langenoord


Renovatie park Acaciahof voltooid. De opdracht voor het Bouwteam Acaciahof was duidelijk: 4 mei 2018 moet het park klaar zijn voor de jaarlijkse dodenherdenking. Deze zou, na de verplaatsing van het oorlogsmonument, dit jaar voor het eerst in de Acaciahof plaatsvinden. In april moest nog flink aangepoot worden om de paden en het gras gereed te hebben voor de herdenking. De nieuwe paden en de graszoden gaven het park direct een ander aanzien. Voor dit prachtige resultaat kregen de bouwteamleden de afgelopen weken al veel lof toegezwaaid. Op zaterdag 29 april werden de laatste braakliggende stukken grond op de Acaciahof ingezaaid met graszaad. Een van de laatste in een lange reeks van activiteiten om de paden en de groenvoorziening in het park te vernieuwen. De deadline werd gehaald en 4 mei was het park klaar voor de jaarlijkse dodenherdenking. De weken tot aan de officiële opening op zaterdag 26 mei zullen worden gebruikt om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zullen nog een aantal zitbanken en fietsenrekken worden geplaatst en probeert de gemeente een drinkwaterpunt te realiseren. Voor de sproeiwatervoorziening wordt door P.J. De Vet & Zonen nog een bron gepulst op het terrein. Zij zijn daarmee een van de vele, vooral Millse, bedrijven die dit ambitieuze project hebben ondersteund. Vanaf 1 februari 2017 hebben een twintigtal vrijwilligers in wisselende samenstelling aan de uitvoering van het Plan Acaciahof gewerkt. Op de foto de harde kern van het Bouwteam Acaciahof. Vanaf de tekentafel tot de laatste steen en struik, alles is in eigen beheer gerealiseerd. Zoals gezegd met veel steun van bedrijven die niet alleen materiaal en middelen leverden maar soms zelf ook de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het is dan ook met gepaste trots dat al deze mensen dit prachtige resultaat aan de inwoners van Mill en Sint Hubert overdragen.

Plan Acaciahof Wat begon als een idee om een kleine Mariakapel op de voormalige begraafplaats aan de Hoogstraat te bouwen is uitgemond in een omvangrijk project: Plan Acaciahof. Dit plan bestond uiteindelijk uit 6 deelplannen:

bouw van de kapel, de renovatie van het park, de realisatie van het ontmoetingspunt en het plaatsen van de bloemenmand. Het oorlogsmonument werd verplaatst in opdracht van de gemeente, de aankleding van het terrein rond het monument was onderdeel van de renovatie van het park. De parochie de Goede Herder gaf opdracht voor de restauratie van de Calvarieberg en de 10 herdenkingszuilen en ook hier werd ondersteuning verleend door leden van het Bouwteam Acaciahof.

De bloemenmand Naast de kapel, Calvarieberg en het oorlogsmonument is een 4de beeldbepalend object in de Acaciahof geplaatst, een gemetselde bloemenmand. Deze bloemenmand heeft een bijzondere geschiedenis. De bloemenmand is in 1981 door een leerling �bouwtechniek metselen� gemaakt op de Gemeentelijke Technische School in Mill. Het gemeentebestuur was toen tevens schoolbestuur. Op een rondgang door de praktijklokalen was het bestuur onder de indruk van de gemetselde werkstukken. Een wethouder vroeg of het mogelijk was om een mooie bloembak voor plaatsing in het dorp te laten metselen. Aan de hand van een foto uit een tijdschrift van de baksteenindustrie heeft docent Adrie de Backer een werktekening gemaakt en deze door een leerling laten metselen. De bloemenmand werd in het dorp geplaatst naast het gemeenschapshuis de Mariënweerd, aan de kant van de Bernhardstraat. Toen dit gemeenschapshuis in juni 2012 moest worden afgebroken is op verzoek van Adrie de Backer de bloemenmand naar de gemeentewerf gebracht. Jammer genoeg is hierbij het hengsel van de mand afgebroken. De bloemenmand heeft nu een prachtig plaats op de Acaciahof gekregen. Het hengsel is, na plaatsing op de Acaciahof, opnieuw gemetseld door Raymond Bisschops, een oud leerling van Adrie de Backer. Ook bij de bouw van de Mariakapel hebben docent en leerling samen op de steiger gestaan. Een bijzondere gebeurtenis waarvan verslag is gedaan door inMill.nl. Het op 27 juni 2017 gemaakte interview staat in het videoarchief van inMill.nl.

Officiële opening park Acaciahof Op zaterdag 26 mei 2018 om 16.00 uur zullen burgemeester Walraven en pastoor van der Meijden het park Acaciahof officieel openen. Voorafgaande aan de openingshandeling krijgt de Stichting Acaciahof een AED, de voor het park gemaakte vogelhuisjes en beschilderde zitbanken aangeboden. De Stichting Acaciahof zal het speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte boekwerk "De Acaciahof Een groene parel in het hart van Mill" aan de burgemeester overhandigen. Om 17.30 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten met een openluchtconcert door de muziekvereniging St. Willibrord. Na de opening is er gelegenheid rond te wandelen door het park, zorgt Leo Josemanders voor de muzikale omlijsting en is er koffie en limonade. Ter informatie zijn stands aanwezig van: •Stichting Acaciahof: met informatie over de Acaciahof, het boek over de Acaciahof, het boek met de columns van Pieter van den Elzen, de CD met het speciaal door Annie Josemanders gecomponeerde Marialied "Ode aan Maria" en de speciale Acaciahof postzegels. •Myllesheem: over de geschiedenis van het park en het Oorlogsmonument •Toeristisch platform Ontdek Mill: over Een Goei Leven en een nieuwe fietsroute langs de kapellen in en rond Mill en Sint Hubert •Hartstichting: met informatie over reanimatie, de AED en de 6-Minutenzone. Acaciabomen 100 jaar Met de opening van de Acaciahof vieren we ook het 100 jarig bestaan van de zes monumentale acacia�s in het park. Zij geven het park zijn bijzonder aanzien en brengen menig bezoeker in vervoering. Niet voor niets zijn deze bomen de naamgevers van het park.

Acacia De acacia is het symbool voor vriendschap. Hij beschermt de vriendschap met zijn doornen en houdt de vriendschap in stand door zijn aangename geur. Op een begraafplaats is de acacia symbool voor onbederfelijkheid en onsterfelijkheid. Maar de acacia staat ook symbool voor geheimen, dwaasheid en verborgen emoties.

• Bouw van een Mariakapel • Renovatie van het hele park • Realisatie van een ontmoetingspunt • Verplaatsing en restauratie van het oorlogsmonument • Restauratie van de Calvarieberg en de 10 herdenkingszuilen • Plaatsing van een gemetselde bloemenmand De Stichting Acaciahof was verantwoordelijk voor de

Acaciahof www.acaciahof.nl


11

Hollandse avond

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Komende vrijdag Hollandse avond Collegecolumn Jos van de Boogaart in Grandcafé ’t Lagerhuis in Mill Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en N264

Het Pinksterweekend, van vrijdag 18 t/m maandag 21 mei belooft in Grandcafé ’t Lagerhuis aan de Beerseweg in Mill een Muziekweek­ end te worden. Dit op vrijdag met een Hollandse avond, op zondag staat de accordeon centraal en op maandag zijn er de Ierse klank­ en te horen. Kortom, zin in een ­muzikaal uitje? Check dan het pro­ gramma van ’t Lagerhuis.

Hollandse avond

Aanstaande vrijdagavond 18 mei staat het Nederlandstalige lied centraal in ’t Lagerhuis. Dit met ­muzikale bijdrages van René Goos­ ens en DJ Maarten. Maar de absolute knaller die avond is het optreden van de Brabantse zanger Henk Ber­ nard. Henk zingt al vanaf zijn 16e jaar op feestjes en ­partijen. André Hazes was daarbij zijn grote voor­ beeld. Nadat hij in Brabant steeds bekender werd brak hij l­andelijk door met de singel Hou me nog een keertje vast. Ondertussen is hij niet nard, René Goossens en Feest DJ meer weg te denken uit de Neder­ Maarten de Groot, tickets online; landse showbusiness. Zondag 20 mei 13.00 uur Muziekprogramma Accordeonfestival Trek dieje zak in Vrijdag 18 mei 21.00 uur tweeje, gratis toegang; Hollandse-avond met Henk Ber­ Maandag 21 mei 16.00 uur

Akoestisch Reel to Real, gratis toe­ gang; Het herdenkingsmonument stond in het verleden bij het Peelkanaal, Tickets vlakbij de Blokland kazerne. Op Check voor meer informatie en die plek is bij het uitbreken van ticketverkoop voor de Holland­ de 2e Wereldoorlog flink gevocht­ se-avond www.lagerhuismill.nl en waarbij ook slachtoffers zijn gevallen. Een logische plek dus voor doden­ herdenking en jaren­ lang stond daarom op die plek het herdenkingsmonument. Echter en­ kele jaren geleden verrees aangren­ zend een parkeergarage van Fitland en die zorgde af en toe voor storend autoverkeer, zeker als dat precies tijdens de twee minuten stilte ge­ beurde. Het initiatief van een grote groep vrijwilligers om op het voor­ malige kerkhof aan de Hoogstraat een Mariakapel te bouwen en daar­ bij ook het voormalige kerkhof om te vormen tot een mooi park was de aanleiding om hier ook me­ teen een plek in te ruimen voor de jaarlijkse dodenherdenking. Samen met het kerkbestuur, het c­omité 4 en 5 mei, de stichting Sporen van de Oorlog en de inmiddels op­ gerichte stichting Acaciahof werd een mooie locatie gevonden voor het herdenkings­monument aan de oostzijde van het nieuwe park. Het bleek een goede keuze te zijn, ge­ zien de enorme publieke belangstel­ ling op 4 mei en de vele positieve reacties daarna. Mijn compliment­ en aan alle vrijwilligers die zo hard taar, mondharmonica, ierse bazouki gewerkt hebben om de Acaciahof en zang) en Frans Heijs (bas, gitaar hiervoor op tijd af te krijgen! en als je hem heel lief aankijkt ook een klein beetje zang op de achter­ En na 4 mei volgt 5 mei grond). Bevrijdingsdag waarbij heel Neder­ land feest viert! Inmiddels al voor Voor een optreden met weinig het vijfde jaar wordt op die dag de hopseflots en vol met “Too-ry-ay Kunstroute van OntdekMill ge­ Fol-de-diddle-day” zit je goed bij opend. Dit jaar loopt de route van Reel to Reel. Kortom, tot 2e Pink­ Mill, via de Groespeel over de Prin­ sterdag bij ’t Lagerhuis! senpeel, door Wilbertoord en via de Molenheidse bossen weer terug Meer naar Mill. Langs deze 15 km lange Meer weten over de activiteiten in wandel- en fietsroute zal tot half en rond Grandcafé ’t Lager­huis? september een 30-tal kunstwerken Like de Facebookpagina en zie te bewonderen zijn, gemaakt door www.lagerhuismill.nl zowel professionals als ­ amateurs.

Reel to Real 2e Pinksterdag in ’t Lagerhuis

Regelmatig is er op zondag­middag in Grandcafé ’t Lagerhuis aan de Beerseweg in Mill live muziek te horen. Op 2e Pinksterdag is dit vanaf 16.00 uur weer het geval. Dan met Reel to Real. Toegang is helemaal gratis. Stelt u zich eens voor: mooi weer, een biertje, een wijntje en dan meedeinen op de Ierse melancholische en gezellige klanken. Meezingen mag, maar ge­ nieten kan ook!

Reel to Real

u mee naar een landschap van Ierse dansmuziek. Jigs, reels en hornpipes, maar ook gevoelige, melancholi­ sche ballades en niet te vergeten de alom bekende Ierse drinkliederen, zoals The Wild Rover, Whiskey in the Jar en Molly Malone. En… als het nodig is, spelen ze ook een setje Rowwen Heze nummers. Aansluit­ en bij wat aanslaat bij het publiek is hun specialiteit!

Bezetting

Reel to Real bestaat uit een stel Reel to Real zijn een stel rasechte ervaren muzikanten: Ronald Pe­ muzikanten met hart voor akoes­ ters (accordeon, whistles, bodhran tische Ierse volksmuziek. Zij nemen en zang), Marcel Peters (banjo, gi­

Op 4 mei om 20.00 uur stond heel Nederland weer even stil bij de doden­ herdenking. In Mill deden we dat dit jaar voor het eerst in de Acaciahof.

Ik kan u deze route van harte aan­ bevelen; het is zeker de m ­ oeite waard. Niet alleen vanwege de mooie kunstwerken, maar ook omdat de route langs vele mooie ­plekjes loopt. Op een grappige wijze wordt u af en toe in de juiste richt­ ing gewezen. Bij verschillende toer­ istische ondernemers, bijvoorbeeld bij Grandcafé ’t Centrum, kunt u een kaart van de route krijgen waar­ op alle locaties van de kunstwerken staan aangegeven. Na de opening volgde weer een andere mooie traditie: het g­ratis Free­ rail Bevrijdingsfestival op het terrein bij de Wissel dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Wissel. Mede dankzij het ­prachtige weer was het er erg druk en super gezellig. Een aanrader voor jong en oud!

N264 door Sint Hubert

Dinsdag 15 mei organiseert de pro­ vincie in de Jachthoorn in Sint Hu­ bert een inloopmiddag en –avond (16.00 – 20.00 uur) over de uitge­ werkte oplossingsrichtingen voor de problematiek van de N264 door Sint Hubert. Iedereen kan er vrij binnenlopen en kennisnemen van de verschillende mogelijkheden die volgens het projectteam van de pro­ vincie kunnen bijdragen aan de ver­ betering van deze komdoorsnijding. Ook kunt u zelf aangeven wat u van de gepresenteerde oplossingen vindt. In het verleden is er vanuit de gemeenschap Sint Hubert op ver­ schillende momenten veel aandacht gevraagd voor deze problematiek. Ik roep alle belanghebbenden, maar zeker alle inwoners van Sint Hubert, op om juist ook dit moment te be­ nutten door hier naartoe te gaan om nu uw mening te laten horen. Ongeacht uw persoonlijke voorkeur en ongeacht uw persoonlijke bele­ ving bij de problematiek, voor mij is het geven van uw mening van groot belang om de beste oplossing te bereiken voor heel Sint Hubert, ook voor de lange termijn. Jos van den Boogaart, wethouder gemeente Mill en Sint Hubert


Albert Heijn

Deze aanbiedingen gelden in week 20 van maandag 14 t/m maandag 21 mei 2018

De lekkerste keuze in gemak, gezond en duurzaam

25% korting

25tin%g kor

AH Trostomaten Schaal 5 stuks

/1.89

1.42

•AH Excellent cherrytomaten aan de tak, schaal 250 gram •AH Cocktailtomaten, schaal 500 gram •AH Nebula cherrytomaten, schaal 250 gram Bijv. AH Excellent cherrytomaten aan de tak Schaal 250 gram

AH IJsbergsla of kropsla

30tin%g

Bijv. kropsla Per krop

/0.99

0.74

De actieprijzen variëren van 0.74-0.97

kor

/2.99

2.0 9

30rti% ng

De actieprijzen variëren van 1.25-2.09

35% korting

ko

AH Slamelanges Alle varianten* Bijv. rucola Zak 75 gram *M.u.v. kleinverpakkingen en voordeelzakken

/1.09

0.7 6

De actieprijzen variëren van 0.76-1.74

op alle AH Snoepgroente emmers tomaat

35rti% ng ko

Bijv. tomaat Emmer 500 gram Actieprijs per kilo 3.88

/2.99

1.94

De actieprijzen variëren van 1.94-2.59 2

Albert Heijn

AH Groene salade Alle varianten Bijv. Italiaanse mix Schaal 250 gram

/2.99

1.94

De actieprijzen variëren van 1.30-2.27

Albert Heijn

3


De lekkerste keuze in gemak, gezond en duurzaam

25% korting

•AH Excellent cherrytomaten aan de tak, schaal 250 gram •AH Cocktailtomaten, schaal 500 gram •AH Nebula cherrytomaten, schaal 250 gram

25tin%g kor

AH Trostomaten Schaal 5 stuks

/1.89

1.42

Bijv. AH Excellent cherrytomaten aan de tak Schaal 250 gram

AH IJsbergsla of kropsla Bijv. kropsla Per krop

30tin%g /2.99

2.0 9

35% korting

30rti% ng ko

AH Slamelanges Alle varianten* Bijv. rucola Zak 75 gram *M.u.v. kleinverpakkingen en voordeelzakken

25% korting

0. 64 1.94

Alle varianten* Bijv. knoflook tomaat Netje 2Bijv. stuks Emmer 500 gram *M.u.v. strengen en voordeelverpakkingen Actieprijs per kilo 3.88

/0/2.86.99

De actieprijzen variëren van 0.74-2.24 De actieprijzen variëren van 1.94-2.59

2

/1.09

0.7 6

De actieprijzen variëren van 0.76-1.74

op alle AH Snoepgroente emmers tomaat

AH Knoflook, sjalotten of uien in net

0.74

kor

De actieprijzen variëren van 1.25-2.09

De lekkerste keuze in gemak, gezond en duurzaam

/0.99

De actieprijzen variëren van 0.74-0.97

De lekkerste keuze in gemak, gezond en duurzaam

AH Groene salade Alle varianten Bijv. Italiaanse mix Schaal 250 gram

35rti% ng ko

/2.99

1.94

De actieprijzen variëren van 1.30-2.27

Albert Heijn

Albert Heijn

30rti% ng ko

AH Biologische knoflook, sjalotten of uien Alle varianten Bijv. knoflook Netje 100 gram

/1.09

0.7 6

De actieprijzen variëren van 0.62-1.32

25% korting

AH Pitloze rode druiven Schaal 500 gram Actieprijs per kilo 4.34

35%

25% AH Knoflook, sjalotten of uien in net Alle varianten* Bijv. knoflook Netje 2 stuks *M.u.v. strengen en voordeelverpakkingen

korting

/0.86

0.6 4

De actieprijzen variëren van 0.74-2.24

3


14

Zoek de verschillen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Zoek de 10 verschillen Moederdag is tussen alle feestdagen één van de weinige niet religieuze dankdagen die wij vieren. De commercie staat aan de wieg van die dag, waarop wij gedenken wat de moeders voor ons deden. Het meest dat een moeder aan haar kinderen schenkt zijn de uren, dagen en jaren van haar tijd. Zo geeft ze ruim twintig jaren van haar leven om haar zoon te helpen een man te worden. Waarna een andere vrouw hem dan in twintig minuten tot een dwaas verandert volgens Robert Frost.

De oplossing vindt u op de prikbord pagina achterin De Neije Krant!

DIE TWIEJE PEELZWOEGERS

Geer of nie, mar dur zal wer un “kunst”route geregeld moete worre. Zoewe kwam d’n enne bij d’n andere aon. Ut waar nog mar net neijoor gewist toen d’n enne di tigge d’n andere zin.

d’n enne en hij keek d’n andere schuins mè ieën oewg aon. Des nie zò moeijlèk zin d’n andere wer, de vijfde mei kumt toch aalt nò de vierde mei en hij keek toen net of dettie de nobelprijs in de wijsheid gewonne haij. Zoewe ès gij nou kijkt zin d’n enne tigge d’n andere, zoewe hek We beginne dur mè um allemòl oew nog noit zien kijke. bijmèkaar te kamme bij ons. Dè D’n enne dreeijde zun eige doen we dan, op unne’n ovend dè we anders toch niks te doen hebbe. olling um en dè din d’n andere òk en toen stònne ze wer recht Oo.. zin d’n andere dan moet ik tiggenovver mekaar, keke mèkaar is kijke wanier dè dè ut beste bij ming en bij ouw uitkumt. We moete aon en d’n enne nò d’n andere schoot in zunne lach… Op diejen dur nie te lááng mè waachte want ut tis zoewe wer den vijfde ovend dè alle “kunstenaars” bij mekaar gewist waare, gaf d’n enne mei en dan ist áált òk méépèsant nò d’n andere zun eige op um bevrijdingsdag zin d’n andere. Hoe wette gij dè toch allemòl zin wer mee te doen òn dees schòn “kunstroute”. Van dees joor is die òn d’n andere kant van Mill ès verlééje joor. Ès gè un bitje nóódenkt, nou is dè nie de sterkste kant van “kunstenaars”, dan ziede dè dieje’n enne en dieje’n andere,

alle joor d’n enne of d’n andere kant van Mill vatte en durrum gòn we di joor òk dieje kant op en’t aander joor d’n andere kant wer op. Ja, lòt dieje’n enne en dieje’n andere mar gaaw de ieën of de aander vergunning geve, zinne ze bij Natuurmonumente en ut Watterschap want die twieje zing zò vlug ès watter. Di joor hedde gullie; “kunstemakers” wer hieël goed van alles en nog wà gèmakt en dor zing dieje’n enne en dieje’n andere, òk hieél content mè, want anders waar dur nou òk niks of iets te openen en waar onze wethaawer Jos vur iets van niks gekamme. Dus toen hèggut Wethaawer Jos mar gaaw geopend want ut is zoewe wer dalek. Mar nie vur dè ik, en dieje’n andere, ollie kunstemakers en publiek, allemòl wer hieël veul plezier tow wens òn:.. Unne zommerlang “kunst”ovver ut geheel van de Peel. Pietje de Grondwerker.

Pietje

de Grondwerker

Biljarten De Wester Mill

Libre De Wester 2

De Wester 2 speelde als poule­ winnaar op 4 en 5 mei de Team­ finales in Wijchen. Hier speelde dit team met drie andere teams om het kampioenschap van het district ­Nijmegen in de C4- klasse. Na de eerste dag voerde men de ranglijst nog aan en was het kampioenschap binnen hand­ ­ bereik. Frans Maas won op dag 2 de eerste partij en hierdoor had men de touw­tjes in eigen hand… He­ laas verloor Wiel van Schipstal de tweede partij met 10-7. Ook Jos van Zundert verloor de laatste partij tegen een tegenstander die 2,5 keer het aanvangsmoyenne speelde. He­ laas geen kampioenschap, maar wel een succesvol seizoen gedraaid.

Vloet-bokaal

De Wester 2 – ’t Zwaantje 1 uitslag: 5-2 Kopman Frans Jacobs begon matig, maar na de 7e beurt kwam hij op stoom en won hij zijn partij ruim, met een goed gemiddelde. Theo Wagelmans speelde een goede wed­ strijd en gaf zijn tegenstander geen enkele kans. Voor Marius Selten was het bandenspel duidelijk wen­ nen. Hij verloor van een goed spe­ lende tegenstander. Het bonuspunt was voor De Wester.

Programma:

Maandag 14 mei: De Wester 2 Lonse Biljartclub 1 (Overloon) Woensdag 16 mei: De Wester 1 Luctor 2 (Oploo) Woensdag 23 mei: ’t Zwaantje 2 Nacompetitie Bandstoten: Toon De Wester 1


15

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Bag2school op Basisschool De Schare in Sint Hubert

Het zonnetje schijnt dus de win­ terkleding kan uit de kast. Op woensdag 30 mei is het weer zover voor 11:30 uur kunt u uw kleding, schoenen, gordijnen, dekbedover­ trekken, enz. die nog goed zijn voor een 2e ronde en waar u niets meer mee doet inleveren bij onze basis­ school in Sint Hubert.

Op school zijn speciale zakken ver­ krijgbaar, maar u mag het natuurlijk ook gewoon in een andere (grijze) zak aanleveren. Zorg er wel a.u.b. voor dat u de zak niet te vol doet: beter 1 zak extra dan een overvolle zak die kapot knapt! De opbrengst is voor de kinderen van onze basisschool.

Weekboeket voor Diny Ermers in Mill

Dus hoe meer gevulde zakken, hoe hoger de opbrengst zal zijn. Wij zien u graag op woensdag 30 mei. Alvast bedankt! Oudervereniging Basisschool ‘De Schare’  Deze keer ging het Weekboeket naar Diny Ermers in Mill. Het werd aangevraagd door Martin Schep en Rien en Lia Lamers.

Elke week laten we ergens in de ge­ meente Mill en Sint Hubert een Weekboeket bezorgen. U kunt (mee) bepalen bij wie.

In hun aanvraag schreef Martin: Diny zorgt altijd voor mijn hond Flopke als ik er niet ben (feestjes, carnaval, kermis en vakanties etc.) Lia en Rien: tijdens diverse vakan­ ties zorgt Diny dat de krant elke dag bij de buren bezorgd wordt, te­ vens leegt ze de brievenbus, geeft de bloemen water en houdt het huis van binnen en buiten in de gaten.

Wie wilt u waarom wel eens met een prachtige bos bloemen verrassen? Stuur uw aanvraag in via de web­ site www.weekboeket.nl of stuur een briefje naar Weekboeket, Bea­ trixstraat 13 5451 ZB Mill. Vergeet niet het adres en telefoonnummer van uw kandidaat te vermelden en uw eigen gegevens. Zie voor meer informatie www.weekboeket.nl

Prachtig optreden Marie-Christien bij KBO Mill

Jaarlijks ruim 300 aanvragen voor actie Weekboeket

Vrijdag 11 mei werd wederom de jaarlijkse Mariaviering georgani­ seerd door de KBO Mill. Deze werd gehouden in een knusse zaal van City Resort (Fitland) in Mill. Er was een grote belangstelling van 120 personen zodat de zaal geheel was gevuld. Er waren ook veel be­ langstellende bewoners uit het ver­ zorgingshuis. Daarvoor ook onze dank aan al de vrijwilligers, die de bewoners met rolstoel of rol­lator en zelfs met de auto gebracht en gehaald hebben. Mooi, dat de be­ woners op deze manier ook in de

gelegenheid waren hiervan te ge­ en uitstraling sprak de mensen aan en sommige waren er zelfs door nieten. geroerd. Het was tijdens haar zang De Mariaviering werd aanvanke­lijk dan ook muisstil. Sommige lieder­ georganiseerd als voorbereiding op en kon men mee zingen en dat de bedevaarten. Nu is er los van dat, werd dan ook gedaan. Gezien de telkens vanwege de meimaand en grote belangstelling zal het volgend met Moederdag in het vooruitzicht, jaar zeker weer georganiseerd gaan een Mariaviering. worden. Dank aan Marietje v.d. Elzen die zich enorm heeft ingezet Marie-Christien bracht een optre­ bij de organisatie van deze middag, den genaamd “Met een knipoog maar ook haar inzet voor de be­ naar Maria”. Ieder genoot van de devaarten wordt erg gewaardeerd. prachtige zang, begeleid door mu­ We kunnen weer terugzien op een ziek op band. Haar prachtige stem zeer geslaagde middag.

Elke week laten we als redactie van De Neije Krant – inmill.nl ergens in de gemeente Mill en Sint Hubert een Weekboeket bezorgen. Helaas kun­ nen we niet alle aanvragen hon­ oreren. Per seizoen, wat loopt van begin september tot eind juli, krijgen we op de redactie ruim 300 verschil­ lende aanvragen binnen. Per jaar zijn er 48 Weekboeketten. Mocht uw aanvraag dus niet direct gehono­ reerd worden, schroom niet het na een aantal weken nog eens opnieuw in te sturen. Elke week wordt door de redactie uit alle inzendingen een kandidaat getrokken. Het Weekboeket 2017 – 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door: • City Resort Mill; • Chris van Hout meubel en ­interieurwerk Mill; • Politieke vereniging Algemeen Belang ’90; • Bezoekerscentrum de Kuilen / de Valkhoeve Mill;

• Eten & Zo Mill; • Thijssen den Brok Beton Mill; • Taxi en verkeersschool van ­Gerwen Zeeland; • Podotherapie Mariska Linders Mill; • Optiek Paul van den Dries Mill; • Klomp Advies Mill; De bezorging van de Weekboeket­ ten is in handen van Berends Bloem­ sierkunst en The Florist in Mill.

Aanvragen

Wilt u iemand verrassen met het Weekboeket? Stuur dan een aan­ vraag met omschrijving van het hoe en waarom en de adresgegevens van uw kandidaat naar de redactie van inmill.nl – De Neije Krant. Dat kan per post naar Beatrixstraat 13 5451 ZB Mill en per mail naar re­ dactie@deneijekrant.nl. Check voor meer informatie ook de website www.weekboeket.nl


17

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Mill van Toen: Slagerij Willems in Mill

Regelmatig plaatsen we in De Neije Krant en op inmill.nl foto’s en ar­ tikelen uit het archief van Toon Willems. Dit onder de titel Mill van toen. Hebt u ook leuke foto’s voor deze rubriek? Denk aan fami­ lie- groep- of clubfoto’s uit het ver­ leden, foto’s van gebeurtenissen in

Dag van het Kasteel op Landgoed Tongelaar in Mill

Mill of andere foto’s die mooi zijn Dat kantoor werd in 2010 weer om te bewaren en publiceren, mail gesloopt voor de bouw van het hu­ deze naar toonwillems@ziggo.nl idige Cultureel Centrum Mylles­ weerd. Deze keer een foto van Slagerij Wil­ Meer van dit soort foto’s bekijken? lems aan de Kerkstraat in Mill. In Bezoek dan de Facebookpagina van 1975 maakte deze slagerij plaats Toon Willems onder de naam Mill voor de bouw van het Postkantoor. van toen.

Jos Driessen presenteert 1e pinksterdag: Trek dieje zak in tweeje

Maandag 21 mei, tweede Pink­ sterdag, wordt traditiegetrouw de landelijke Dag van het Kasteel georganiseerd. Een prachtig even­ ement voor jong en oud. Meer dan honderd kastelen en buitenhuizen openen hun poorten en tuindeuren; zo ook op Kasteel Tongelaar van Brabants Landschap in Mill. Het thema dit jaar is ‘Verhalen’. Een mooi thema waaraan iedere kasteeleigenaar zijn eigen inhoude­ lijke input aan mag geven.

zwaard en schild maken, broodjes bakken in het historische bakhuis­ je en vuur maken met vuursteen en inslag (zoals in de middeleeuwen). Bushcrafter Björn Gerrits neemt je mee het veld in voor deze workshop terwijl hij je alles vertelt over dit eeuwenoude ritueel. Er zijn huif­kartochten, muziek van the Feliciano›s en kasteelbrouwerij de Blauwe Knoop is open ter bezichtiging.

Geschiedenis en toneel

Jeugdtoneel-vereniging ­Miamtoca

Terug in de tijd van de Vikingen! geeft korte voorstellingen over de

Op 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, staat vanaf 13.00 uur in Grandcafé zalen ‘t Lagerhuis aan de Beerse­ weg in Mill alles in het teken van de accordeon. Onder de leus “trek dieje zak in tweeje” zullen diverse lokale, regionale maar ook lande­ lijk optredende accordeonisten ‘t Lagerhuis muzikaal gaan vullen. De toegang is uiteraard helemaal gratis.

Programma

“Ge het hil wa gemist, as ge nie bent gewist”, geldt elk jaar bij deze meer dan gezellige muzikale m ­iddag waar meezingen is toegestaan. En ook dit jaar is het samengestelde programma en uitgenodigde mu­ zikanten van een hoog niveau. Dit zijn dit keer o.a.: Willy van Loosbroek; Tirolerduo Oans 2; Duo Thea de Man en Jos Driessen;

Op Tongelaar kiezen ze voor de periode van 800 tot 1000 na Chris­ tus, toen er op de plek van het kasteel een houten motte-burcht stond, ter verdediging tegen de Noorman­ nen. Rondom een centrale vuur­plek bij het kasteel zullen de ­Scaldingi (Scheldevikingen) hun tenten op­ stellen en een V ­iking-kamp op­ slaan. In traditionele kleding laat de Viking-familie zien hoe het dage­ lijks leven er uitzag en m ­ isschien mag je zelf een handje meehelpen, Lejo; een spelletje spelen of op één van Klazien oet Grûnn; de de grote hoorns blazen. Het Een verrassingsact door Die Ami­ ­ Viking-genootschap uit België is gos; het grootste in de Benelux en zet Dit jaar is er ook een optreden van zich in voor studie en onderzoek het zangduo Geert en Marie! naar Noordse oudheidkunde, runen en mythologie. De toegang is deze middag hele­ maal gratis. Kijk voor meer infor­ Stoere kinderworkshops matie over deze middag en alle Tijdens de Dag van het Kasteel zijn andere activiteiten op www.lager­ er nog meer kinder-activiteiten op huismill.nl. Kasteel Tongelaar, zoals je eigen

geschiedenis van het kasteel en de heemkundekring vertelt middels een kleine expositie over de tijd van de Noormannen, toen Tonge­ laar nog een motte-burcht was. Ook hebben zij voorstudies van een maquette van de houten vest­ ing zoals die ooit op het landgoed gestaan moet hebben. Kortom; het wordt een heerlijke dag! Openingstijden van het kasteel: 10:00-18:00 uur. Entree gratis. Voor het volgen van de workshops en voorstellingen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12 Mill. Autonavigatie: Hoogedijk Mill in­ voeren. Parkeren kan op de grote parkeer­ plaats voor de slagbomen. Vandaar is het nog 8 minuten lopen naar het kasteel. www.kasteeltongelaar.nl


18

Algemeen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Inschrijven voor de rolstoel­ wandeling “Rondje Valkhoeve en vliegveld” van 14 juni

Laatste oefening EHBO Langenboom Vereniging stopt door gebrek aan belangstelling

Foto Carolien Geurts van Kessel: “Bij deze rolstoelwandeling staat de schitterende natuur van de Kuilen centraal”.

De rolstoelwandeling is op don­ derdagmiddag, 14 juni om 12.30 uur bij bezoekerscentrum de Valk­ hoeve, Uilweg 26 in Mill. De wan­ deling is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om ca. 5 km te lopen. De SWOM huurt voor deze groep rolstoelen bij de Zonne­ bloem. Ook als u zelf al over een scootmobiel of (elektrische) rolstoel beschikt, kunt u meedoen. Kosten voor de deelnemers is € 7,50 p.p. Voor de helpende vrijwilligers is de middag uiteraard gratis. Op de website van de SWOM www.swom­ ill.nl kunt u eveneens informatie en een inschrijfformulier vinden.

Centraal

Bij deze wandeling staat de Valk­ hoeve o.l.v. Carolien Geurts van Kes­ sel en het schitterende natuurgebied rond de Kuilen centraal. Onderweg maken we een tussenstop bij het Strandpaviljoen de Kuilen om wat te drinken en wat ­lekkers te eten. In de Tweede wereldoorlog legden de

geallieerden hier een klein, tijdelijk De Zonnebloem relaties moet­ vliegveldje aan als extra steun aan en zich opgeven bij Corry Toonen van de Zonnebloem afdeling Mill het front. en Sint Hubert, tel. 0485-452807 of bij de eigen contactpersoon van de Verrassend We eindigen de wandeling bij de Zonnebloem. Valkhoeve waar de koffie/thee Deelnemers uit Mill kunnen zich met vlaai klaar staat. Er zal een opgeven vanaf 14 mei tot en met 8 verrassend en mooi programma juni iedere werkdag tussen 9.00 uur ­ worden uitgevoerd met muziek en en 11.00 uur in het kantoor van de SWOM in Myllesweerd. Telefoon zang en optredens. 0485-455470. Per e-mail guus.fon­ teijn@wiseup.nl Opgeven U kunt zich aanmelden vanaf 14 uit Wilbertoord mei tot vrijdag, 8 juni. Overal liggen Deelnemers kunnen zich opgeven vanaf 14 uitnodigingen met aanmeldings­ ­ stroken. U kunt deze ook ontvan­ mei tot 24 mei bij Tiny Hermens, gen bij de contactpersonen. U kunt ­Willemsstraat 7, tel. 0485-478403 dan bij uw contactpersoon een voll­ Deelnemers uit Sint Hubert kunnen edig ingevulde aanmelding strook zich opgeven op dinsdag 15-22-29 in­leveren en de eigen bijdrage van mei en 5 juni tussen 9.00 en 12.00 € 7,50 betalen. Graag vermelden of uur in de Jachthoorn. U kunt ook de gasten een rolstoel nodig hebben. telefonisch contact opnemen met Mag ook met eigen (elektrische) Jan Derks 0485-454192. rolstoel en scootmobiel of gezellig Deelnemers uit Langenboom kun­ nen zich opgeven bij Annet van mee wandelen met een rollator. Lith, tel. 0486-431393.

HELP! HELP! Deze kreet om hulp reeds donker toen de ruim veertig klonk er op maandagavond op di­ personen terugkwamen in de Wis, verse plaatsen in Langenboom. waar ze van EHBO-­vereniging Lan­ genboom koffie en of thee kregen Want verspreid op diverse plaatsen aangeboden. Door onze kader in­ lagen slachtoffers. Iemand was van structeur werd nog kort even elke een ladder gevallen en lag bewuste­ ongeval situatie uitgelegd en na het loos op de grond. Maar verderop bedanken van de deelnemers, lotus had iemand door een stroom­kabel mensen en de organisatie keerde geknipt met zijn heggenschaar en eenieder huiswaarts. had onder de stroom gestaan met twee brandwonden tot gevolg. Ja, en hier eindigt dan onze laat­ Iets verder een slachtoffer welke ste grote, gezamenlijke EHBO-­ duizelig en flauw dreigde te vallen. oefening, want zoals reeds eerder Hij had met vergif gespoten zonder werd vermeld in het Torentje, zal bescherming. Weer wat verder was onze vereniging zoals men zegt, ter er een fietser tegen een brommer ziele gaan. Omdat we geen ­enkele gereden met als gevolg een sleutel­ nieuwe bestuursleden ­ kunnen beenbreuk. Daarbij was niet bekent ­ vinden en er geen nieuwe leden hoe men de helm eraf kon krijgen. meer bij komen, ondanks onze Dit komt omdat er heel veel ver­ ­ diverse nieuwe cursussen welke schillende soorten sluitingen zijn we in het verleden gaven. Maar en een goede helm behoorlijk strak het bestuur heeft besloten om alle om het hoofd zit. Ook had er nog lopende zaken wat betreft evene­ iemand met een motorkettingzaag menten welke zijn toegezegd, netjes in zijn bovenbeen gezaagd met alle af te werken. gevolgen van dien, veel bloed en het slachtoffer dreigde in shock te Namens EHBO LANGENBOOM raken. Ook raakte er iemand in een psychose (waanbeelden) waar men gaat alle Scouting jeugd op pad om Weten wat Scouting Mill zoal doet? veel moeite mee had om dat te kun­ de lege flessen huis aan huis in Mill Bezoek dan ook de website www. nen behandelen. En in de Wis vond op te halen. U kunt de leden her­ scoutingmill.nl ook nog een reanimatie plaats. kennen aan de scoutingblouse die zij dragen. Om 15.00 uur zullen de Ja, al met al was dit een geslaagde laatste flessen ingeleverd worden EHBO-oefening met onze zuster­ waarmee de actie ten einde is. verenigingen Mill en St. Hubert, Wilbertoord en Zeeland. Ze ­hadden Door het inzamelen van de flessen allen een route mee gekregen, om brengt Scouting geld bij elkaar om op een achttal posten een ongeval activiteiten voor haar jeugdleden te ­situatie te bekijken, te beoor­delen en kunnen bekostigen. hoe deze nu te behandelen. Het was

Laat uw lege flessen staan, Scouting Mill komt zaterdag 26 mei naar u toe! Op zaterdag 26 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse flessenactie van Scouting Mill. Om zoveel moge­ lijk flessen in te zamelen, hebben ze weer uw hulp nodig. Wacht dus nog even met het wegbrengen van uw lege statiegeldflessen. Om 10.00 verzamelen de leden van Scouting Mill zich op het veld­ je aan de Langenboomseweg en zal het startsein worden gegeven. Dan


19

Energie besparen

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Woensdag 30 mei dorpsbijeenkomst over energie besparen Bewoners in Mill die meer willen weten over energie besparen zijn op woensdag 30 mei om 20:00 uur van harte welkom op de bijeenkomst te Myllesweerd in Mill. Tijdens de avond wordt informatie over spouw­muurisolatie en zonnepanel­ en gegeven. De bijeenkomst wordt verzorgd door dorpsbewoners die met behulp van Buurkracht aan de slag zijn gegaan voor een duur­ zamer Mill.

team zich voor, presenteert de uit­ komst van de vragenlijst en vertelt over inzicht in je energieverbruik met tips en concrete handvatten. Er is een gezamenlijke actie voor spouwmuurisolatie en zonnepan­ elen. Iedereen kan zich aanmelden en meedoen. Samen is het name­ lijk makkelijker, leuker en goed­ koper! Tijdens de bijeenkomst op woensdag 30 mei geven bedrijven voorlichting, kunnen bewoners des­ gewenst vragen stellen en een vrij­ Verduurzaming is een onderw­ blijvende offerte aanvragen. erp dat meer gaat leven in Mill. Be­ woners laten vaker hun huis isoleren Aanmelden of nemen zonnepanelen op het dak. Dorpsbewoners die naar de bij­ Een groep enthousiaste mensen uit eenkomst willen komen kunnen Mill, het buurkrachtteam, heeft de zich aanmelden via buurkracht. krachten gebundeld en is voor alle nl/mill-centrum. Zij blijven dan dorpsgenoten aan de slag gegaan meteen op de hoogte van alle ac­ met een mooie aanbieding voor ties en activiteiten die georgani­ kwalitatief goede zonnepanelen en seerd worden. Het buurtteam is ook spouwmuurisolatie. te bereiken via buurkrachtmill@ gmail.com. Het buurkrachtteam bestaande uit Nicole Heimans, Gerard en Rona Franzen, Gemma Verstraten, Ruud Heurkens, Bram

Programma

Hendriks, Wim Verbruggen en Rene Pennings hoopt op de 30e onder het genot van een kopje koffie zoveel mogelijk bewon­ ers te zien.

Deze avond stelt het buurkracht­

Filmhuis Mill met Tuintje in mijn hart tijdens Ladiesnight Woensdagavond 16 mei is het de laatste filmavond van dit seizoen in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill. Deze avond krijgt het thema Ladiesnight mee. Dat wil zeggen dat de aan­ wezige dames extra verwend worden met een hapje, drankje en een verrassing. Dit alles is inbegre­ pen bij een ticket van 5,- euro.

Tuintje in mijn hart

Axel (Leo Alkemade) is een boeroe Surinamer die al 20 jaar in Neder­ land woont en volledig verneder­ landst is, inclusief stamppot en bonuskaart. Hij is getrouwd met de Hollandse Victoria (Fockeline Ouwerkerk) en is al die tijd niet meer terug geweest naar zijn ge­ boorteland. Als zijn moeder (Beppie Melissen) de familie bij elkaar roept voor Kerst omdat ze iets belangrijks

moet vertellen, gaat hij samen met zijn vrouw, haar zus (Sanne Vogel) en vooral tegenzin terug naar Suri­ name. Al gelijk onder het Kerst­ diner explodeert de situatie als zijn broer Virgil (Edwin Jonker) hem iets vertelt waardoor alle stoppen doorslaan. Wat volgt is een roller­ coaster aan avonturen onder de Surinaamse zon. En realiseert Vic­ toria zich opeens weer waarom ze verliefd werd op een Surinamer….

Tickets

Bestel tickets online of haal ze op bij de balie van Myllesweerd. Ook voor het nieuwe theater- en filmseizoen zijn nu al tickets te koop. Check het volledige programma of voor online tickets bestellen www.myllesweerd. nl

Doe mee aan receptenwedstrijd en win een thuisdiner voor 6 personen Zaterdagavond 23 juni organi­ seert Ontdek Mill een ‘Kerk Un­ plugged” concert in de kerk van Mill. Dit met muzikale optredens, een expositie, professionele licht­ kunst in en op de kerk en een bij­ zondere food-bele­ving. Dit alles in het kader van de eerste editie van een Nacht van Een Goei Leven. In het hele Land van Cuijk worden rond dat thema die avond en nacht activiteiten ge­organiseerd. In Mill speelt dit alles zich af in en rond de St. Willibrordus­kerk.

Receptenwedstrijd

Speciaal voor deze Nacht van Een Goei Leven is er een receptenwed­ strijd bedacht waaraan iedereen kan deelnemen. Maak een recept

voor maandag 10 juni naar info@ Mill is van 19:00 tot s’nachts 01:00 uur gratis toegankelijk. Maar het ontdekmill.nl is ook mogelijk een VIP-‘kamer­ Winnende gerecht concert’ op grote hoogte in de kerk Chef-kok Jeroen van den ­Heuvel te boeken. Iedereen die dit durft gaat zaterdagavond 23 juni het mag dan ook via de binnenzijde ­winnende gerecht op dakleien op de kerktoren beklimmen tot 50 bijzondere wijze uit serveren, boven meter hoogte vanwaar je een fan­ vanaf het koor in de kerk. Hierbij tastisch uitzicht hebt over het Land krijgt Jeroen assistentie van leer­ van Cuijk. VIP-deelnemers krijgen lingen van ROC de Leijgraaf, Mar­ een ‘prive-kamerconcert’ van een tien Bos van het Smaakcentrum half uur op grote hoogte in de kerk, enkele drankjes en het winnende en Jack Rooijakkers van Grand­ ­ Deelnemen café ‘t Centrum. Daarnaast zijn er gerechtje op een dak-leitje. Van elk Stuur uw recept voor maandag 10 in en rond de kerk diverse hapjes en verkocht arrangement, € 25,00 pp, geeft ontdek Mill de kerk €5,- voor juni in. Vermeld hierbij (voor 4 per­ drankjes verkrijgbaar. een goed doel. sonen) de ingrediënten, hoeveel­ heden en bereidingswijze. Maak Gratis een foto met het gerecht inclusief Een Nacht van Een Goei Leven in Meer de kok van dit gerecht. Mail dit alles en rond de St. Willibrorduskerk in Wilt u meer weten of reserveren

(voorgerecht, tussengerecht, hoofd­ gerecht of nagerecht) voor 4 per­ sonen naar keuze. Verwerk hier hoofdzakelijk streekproducten in uit het Land van Cuijk. Een jury bestaande uit Jeroen van den ­Heuvel, Martien Bos en Jack Rooij­ akkers zal alle inzendingen beoor­ delen. De winnende inzending wint een thuisdiner voor 6 personen. Maar ook alle andere inzendingen maken kans op leuke prijzen.

voor het speciale arrangement? Surf dan naar www.nachtvaneengoei­ leven.nl of mail Ad Berends op info@berends.nl


20

Trapvaardig

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Zeer geslaagd 50+ biljarttoernooi Win gratis tickets voor georganiseerd door de SWOM Hollandse avond in ’t Lagerhuis Als De Neije Krant geven we 2 gra­ tis tickets weg voor de Hollandse avond van aanstaande vrij­dag 18 mei in ’t Lagerhuis aan de Beerse­ weg in Mill. Die avond vanaf 21.00 uur naast optredens van René Goos­ sens en muziek van DJ Maarten de Groot, ook een optreden van Henk Bernard. Deze zanger uit Brabant weet van elk festival en elke Hol­ landse avond een fantastisch feest te maken. Dat zal ook komende vrijdagavond in Grandcafé ’t La­ gerhuis zo zijn.

Burgemeester

Traditioneel werd het toernooi ge­ opend door burgemeester Antoine Walraven terwijl de voorzitter van de SWOM, Rob Vloet, afsluitend uit­ slagen bekend maakte en de p ­ rijzen overhandigde. In elke klasse was er voor de winnaar een wisselbeker en voor de eerste drie een levensmid­ delenpakket. Voor de beste speler, gebaseerd op het hoogste gescoorde percentage, was de Ben Daverveld trofee beschikbaar. Onder dank aan

Wilt u 2 gratis tickets winnen? Geef dan antwoord op de vraag: Op welk muziekevenement stond Henk ­Bernard al eerder in Mill? Stuur uw antwoord voor donderdag 17 mei 18.00 uur naar: Beatrixstraat 13 5451 ZB in Mill of mail het naar: redactie@deneijekrant.nl

Woensdag 30 mei Bedevaart naar Handel

Foto Cor vd Weem

Op dinsdagavond 8 en woensdag 9 mei is het jaarlijkse 50+ biljart­ toernooi, georganiseerd door SWOM, gehouden bij Royal te Mill. Om de 57 deelnemers de bijna 90 wedstrijden te kunnen laten spe­ len, zijn naast de twee beschikbare ­tafels in het café nog drie biljarts in de zaal geplaatst. De deelnemers werden, op basis van het bekende moyenne, in vijf klassen opgedeeld en speelden elk drie wedstrijden.

Win

de organisatie, de sportieve deelne­ mers en ieder die dit toernooi heb­ ben mogelijk gemaakt werd het Op woensdag 30 mei gaat Paro­ toernooi rond 17.00 uur afgesloten. chie de Goede Herder op bedevaart naar Handel. Te voet, met de fiets of met de auto. Om 19.00 uur is Winnaars De winnaars van de vijf groepen daar een H. Mis met medewerking zijn: klasse A: Ben Wijnen, klasse B: van koor Crescendo en harmonie Frans Hendriks, klasse C: Ad Bas­ Amicitia. Aansluitend is er bij goed tiaans, klasse D: Albert de Maeyer, weer een processie door de tuin. klasse E: Harrie v.d. Linden. Win­ Voor deze bedevaart kan iedereen naar Ben Daverveld trofee: Harrie gratis een intentie opgeven. U kunt deze opgeven bij L. van Limbeek, v.d. Linden.

tel. 0486-431234 of lvlimbeek@het­ net.nl. We hopen veel mensen uit Mill, Haps, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom in Handel te ontmoet­ en.

Trapvaardig op Basisschool de LenS Kinderen die op de fiets naar school gaan, leren het verkeer en zijn ge­ zond bezig. Maar fietsen ze ook veilig? Basisschool De LenS in Mill test en verbetert de fietsvaardig­ heid van kinderen. Woensdagmorgen 9 mei bracht de gemeente een grote aanhanger met daarin allerlei spullen om fietsvaar­ digheid te oefenen. “Wie aan het verkeer deelneemt, moet de baas zijn over zijn voertuig”. Voor de auto gaan we naar een rijschool, ­fietsen leren we spelenderwijs. Dat laatste blijkt vaak onvoldoende. De ongevalscijfers bewijzen dat. Om goed te leren fietsen moet je op tijd beginnen en daar geregeld mee bezig zijn. Net als rekenen en taal kost het veel tijd om het echt goed te leren. Goed, maar vooral veel ­oefenen helpt, maar een keer extra aandacht voor trapvaardigheid op school is echt geen overbodige luxe. Daarbij is het vooral ook gewoon leuk om allerlei oefeningen en test­ ritjes te doen. Bochtjes maken, pre­ cies op tijd remmen, over obstakels fietsen het valt allemaal niet mee. Ook niet voor de leerlingen uit de oudste groepen, als ze een deel van het parcours over mogen doen met een zware rugzak. Dankzij de hulp van ouders, grootouders en de ge­ meente hebben alle leerlingen weer even flink kunnen oefenen met fiets­en.

Kinderen komen meestal voor het eerst echt zelfstandig in het ver­ keer terecht na de basisschool. De nieuwe school ligt immers vaak ­

verder weg. We helpen ze de weg te vinden, wijzen op de gevaar­lijke plekken en de beste route. Maar kunnen ze goed genoeg ­fietsen?

Daarom moeten ouders en school het bos etc. Dan is en blijft fietsen zorgen voor voldoende oefening. veilig, gezond en leuk. Fiets geregeld met je kind, stimuleer het spelen met de fiets, cross door Verkeerswerkgroep De LenS


21

Pinksteren

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Komende zondag 20 mei opnieuw Puntloos Klick/Miko Langenboms Buuten speelt goede wedstrijd Het weer zit niet mee voor Klick/ Miko en ONA/Astrantia, veel regen zorgde voor veel uitglijers en bal­ verlies. Ondanks het weer werd er mooi korf­b al gespeeld door beide ­ploegen. Zoals bijna in elke wed­ strijd zijn ook nu de teams weer aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 4-4 lukt het ONA/Astrantia om een gaatje te slaan. Klick/Miko heeft moeite met het benutten van de kansen terwijl ONA/Astrantia dat wat gemakkelijker heeft. Tot aan de rust weet ONA/Astrantia de voor­ sprong te behouden (9-7).

tief over het spel van zijn meiden. Klick/Miko blijft goed volgen maar kan de opgelopen achterstand niet goed maken, hierdoor moet Klick/ Miko het doen met een goed gevoel zonder de punten. Eindstand 14-11. Voor Klick/Miko scoorden: Lotte Selten 3x, Imke Bens, C ­hanna Jansen 2x, Kim Reinen, Mieke Selten, Dymphe vd Berg en Danielle vd Zanden 1x.

Uitslagen:

Miko ‘76/Klick ‘15 A1 Klick ‘15/Miko ‘76 D1 ODIO B1 Klick ‘15/Miko ‘76 B1 De Korfrakkers 3 Na de rust starten beide teams Klick ‘15/Miko ‘76 2 weer goed. Er wordt hard gewerkt ONA/Astrantia en trainer/coach ManKit is posi­ Klick ‘15/Miko ‘76 1

6-4 6-6 2-5 8 - 10 14-11

‘Rondje Tongelaar’: land van de dassen

Voor de zevende keer vindt op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei aanstaande Langenboms Buuten plaats bij De Hinde in Langen­ boom. Voor het eerst in jaren is de opzet van het jaarlijkse evenement veranderd. Er is geen buitenmarkt meer, maar wel nog steeds veel live­ muziek en gezelligheid. Langenboms Buuten wordt ge­ opend om 14:00 uur door The Rocking Sixties. Zij proberen op een onge­dwongen manier zo goed moge­lijk Rock & Roll en dansbare muziek te maken. Denk hierbij aan de Foxtrot, Jive, Slowen en Swing. Muziek die uit de 50-er en 60-er jaren stamt, zoals van Cliff, Elvis, Carl Perkins, Roy Orbison, Tiel­ man Brothers, maar ook muziek uit de wat latere tijd zoals van The Bellamy ­ Brothers, The Eagels en Motions zullen aan bod komen. Uiteraard staan er ook diverse in­ strumentals op de set­lijst o.a. van The Shadows en The M ­ askers en LeHar. Deze instrumentals zullen met de warme 60­tigerjaren klank­ en ten gehore worden gebracht. Het uitgangs­punt hierbij is dat het

ori­gineel wel als zodanig herken­ baar is, maar niet is heiligverklaard. Door hun ­enthousiasme houdt The Rocking Sixties de muziek uit die tijd ­levendig en zorgen zij ervoor dat het publiek een gezellige middag beleeft, waarbij volop kan worden gedanst en meegezongen. Rond half 5 zal Dutch Roses met hartstocht, flow, passie en fun, hun sound brengen. Muziek maken is voor de vijf bandleden nog zoveel veel meer dan alleen een nummer goed spelen. Alle heren zingen, maar Mari van den Bogaard zorgt voor het gitaarspel en bespeelt de mondharp, Alwin Geenen speelt gitaar, Paul Kruger de basgitaar en Frans Geenen slaat op de drums. De heren brengen vaak verrassende nummers met vierstemmige zang. Dubbele gitaarsolo`s ondersteund met een goede bas en eigenzinnige drums. U kunt pop, rock & roll en Blues verwachten. Als laatste zal op de Eerste Pinkster­ dag de bekende voormalige Langen­ boomse rockformatie ‘Warning’ het podium beklimmen. De band

bestaande uit gitarist Peter Kup­ pen, percussionist Jo Kuppen, basist Leo Janssen en zanger/gitarist Henk Nederkoorn. Hits van Triggerfinger, Elvis Presley, Bruce Springsteen en Moody.

Voor het hele gezin

Uiteraard zullen de kinderen zich niet vervelen op het mooi aan­ gelegde en afgesloten park. Ze kun­ nen naar hartenlust skelteren en springen op het luchtkussen. Ieder­ een kan heerlijk genieten van de Brabantse gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje op het zonnige terras. Zo wordt ook deze editie van Langenboms Buuten een gezellige dag uit voor het hele gezin. Langenboms Buuten vindt plaats op Eerste Pinksterdag zondag 20 mei van 14:00 tot 20:00 uur op het ­ terrein van Activiteitenpark De Hind gelegen aan de Rogstraat in Langenboom. De entree en het parkeren zijn gratis. Voor meer in­ formatie kunt u kijken op de web­ site www.langenbomsbuuten. nl of de speciale Facebookpagina bezoek­en.

Zondag 27 mei vertrekt er weer een gratis gids-wandeling vanaf Kasteel Tongelaar in Mill. Het thema dit keer is het gemoede­ lijkste dier in Brabant; de das. Op landgoed Tongelaar wonen er een 50 tal. Omdat de das een dier van schemer en nacht is krijg je ze overdag niet snel te zien. Maar er zijn wel veel sporen te vinden. Dat zijn wissels (de vaste paden waar­ over de dassen lopen), mestput­ jes, graafsporen en haren in het prikkeldraad. Ook zijn er dassen­ burchten te zien. Op landgoed Tongelaar wordt met het beheer door Brabants Land­ schap in grote mate rekening ge­ houden met dit dier. De landbouw is biologisch (geen gif) en het grasland wordt alleen bemest met ruige stalmest. Door dit beleid vinden de dassen heel veel regen­ wormen in de grond wat hun lieve­ lingskostje is. Verder kunnen de dassen zich ook te goed doen aan de gevallen appels uit de boomgaard en aan de bessen van de speciaal voor deze dieren aangeplante bes­ dragende heesters. Tijdens de wan­ deling vertellen de gidsen van IVN en Brabants Landschap u niet al­ leen over de das maar ook over het

kasteel, de invloed van het water en de geschiedenis van dit landgoed.

Tongelaar, land van das en burcht

Het informatiepunt van Brabants Landschap op de benedenverdie­ ping van Kasteel Tongelaar is inge­ richt als dassenburcht. Hier staat een touchscreen waarbij je naast foto’s, spelletjes en achtergrond­ informatie ook de film van Mark Kapteijns “Tongelaar, land van das en burcht” kunt bewonderen. Te­ vens is in de toren van het kasteel een ruimte ingericht waar be­zoekers een kijkje in het leven krijgen van das en ree. Op het informatiepunt is een wandel- en fietsroute verkrijg­ baar en staat een gastheer- of gast­ vrouw iedere vierde zondag van de maand, van 12 tot 17 uur, klaar om vragen te beantwoorden. Daaraan voorafgaand om 10.00 uur is er al­ tijd een wandeling onder leiding van een deskundige gids. Adres: Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12 in Mill Parkeerplaats:  Splitsing Hoogedijk/ Vaardijk in Mill


22

Prikbord

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Gratis gebruikmaken van stukje grond (met hek afgezet, ca. 300 m2 in buitengebied Mill met huizen/controle in de buurt) om een (of enkele) kleine pony of shetlander te laten grazen. Info: 0485-454235.

Ballonvaart maken vanuit het Landschapspark in Mill? Boek dan een ticket a 175,- euro via Stichting Activiteiten Mill. Tel. 0485-325634 of zie

Te huur 6-persoonse stacaravan op camping Zonneweelde in Nieuwvliet; prachtige camping en mooiste strand van Nederland op loopafstand! Fam. van Loon, tel 0485-452702 / 0627850169 of mail naar monique.van.loon@ziggo.nl<mailto:monique.van.loon@ziggo.nl

Voor particulieren die wat (te koop) aan willen bieden, op zoek zijn naar wat speciaals of iemand willen feliciteren, bestaat er in De . Neije Krant de rubriek Prikbord hun hier en Ook bedrijven kunn diensten aanbieden of vacatures plaatsen. Zaken op dit Prikbord zijn ook via onze website (InMill. . nl InLangenbo om.nl InSintHubert te g teru l) nl of InWilbertoord.n vinden.

www.beleefhetinmill.nl

MassagePraktijk Mill voor diverse massages, scrubs en pakkingen. Actie: 30 min massage voor €15. www.massagemill.nl www.wimperextensionsmill.nl voor mooie volle wimpers met een natuurlijke look.

Oproepen mogen maximaal 200 tekens bevatten inclusief spaties. Kosten particulie ren zon der foto € 5,Kosten particulie ren met foto € 10,Kosten bedrijven zon der foto € 20, Mail uw prikbordb erichten naar redactie@deneije krant.nl

Gevraagd: Autofolders-autobladen-autoboeken enz. Ik kom ze graag ophalen. Tel. 06-51568300 of e-mail. pvandenelzen@ziggo.nl

Foto’s min. 250 DP I of 2 mb gro ot

Asieldier

Oplossing puzzel

van de week

Naam: Stoit

VAN VONDEREN CATERING

&

VERHUUR

Het mooie weer komt er weer aan!! Dus tijd voor een overheerlijke BBQ. Voor ons uitgebreid assortiment zie onze website. Bel 06 - 22 66 85 82 voor de mogelijkheden. vanvonderencatering.nl

!

assie p t e m ing

Cater

van vonderen catering en verhuur - voordijk 29 - 5454 GB St-Hubert Mobiel: 06 22 66 85 82 - info@vanvonderencatering.nl

Mooi weer!! Tijd voor een lekkere barbecue Van Vonderen Catering en Verhuur zorgt ervoor. Bel 06 - 22 66 85 82 voor de mogelijkheden. www.vanvonderencatering.nl StoitVan is eenVonderen driejarige kater die al lang bij ons verblijft. Hij kwam

Catering enhoopje Verhuur binnen als een bang kat. Waarschijnlijk heeft hij in zijn korte

zorgt op positief iedercontact feestmet mensen gehad en is hij bang leventje weinig voor een goede sfeer en lekker eten.

van ons. Hij tolereert ons zolang we op afstand blijven, hij blijft dan ook rustig op zijn plekje liggen. Maar als je te dichtbij komt, wordt

Belalert 06 en - 22 82 Als je zijn waarschuwing negeert, hij extra gaat66 hij85 blazen.

voor de wel mogelijkheden. kan hij nog eens een mep geven of zich uit de voeten maken. www.vanvonderencatering.nl Stoit is wel nieuwsgierig en we hopen dat dat hem over zijn angst

van vonderen catering en verhuur - voordijk 29 - 5454 GB St-Hubert Tel.: 0485gaat 47 14 helpen. 65 - Mobiel: 06 behulp 22 66 85 82 - info@vanvonderencatering.nl heen Met van een eigen verwenmens die

hem

tijd en veel liefde geeft om uit zijn schulp te kruipen. Een sociaal kattenvriendje die hem een goed voorbeeld kan geven zou hij ook op prijs stellen. Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.


23

Sport

De Neije Krant dinsdag 15 mei 2018

Commotie rond ontbreken verslagen SES Langenboom delen 2 wedstrijden SES- Juliana in De Neije Krant

oprij de punten

Zondag 6 mei speelde SES Langen­ boom tegen Juliana Mill. Door een foutje op de redactie van deze krant, ontbrak het door SES in­ gestuurde wedstrijdverslag vorige week in De Neije Krant. Dit deed via Social Media enige stof op­ waaien en sommigen suggereerden dat de nederlaag van Juliana wel reden zou zijn voor het ont­breken van het verslag. Een menselijke fout was echter de oorzaak.

In een belangrijke uitwedstrijd tegen Achilles Reek toont SES op Hemelvaartsdag veerkracht. Zij komen terug na een vroege achter­ stand, maar weten in de tweede helft het karwei niet af te maken. In de laatste minuut staat de doel­ paal een overwinning in de weg. Een overwinning die in het slot van dit seizoen erg bepalend had kun­ nen zijn.

Omdat we u het door Jordy van Kat­ wijk geschreven verslag en de pupil van die week niet willen onthouden, plaatsen we hierbij alsnog het vers­ lag van de wedstrijd. Vanuit ­Juliana was overigens van die wed­ strijd geen verslag gemaakt, of althans niet op onze redactie ontvangen.

Na zo’n kwartier spelen krijgt Achil­ les een vrije trap vlak buiten de vijandelijke zestienmeter. De bal ­ komt voor het doel en in de kluts gaat de bal richting het net. Het lijkt de centrale verdediger ­Mathijs van der Steen te zijn die het laatste zetje geeft. 1-0. Na wat kritiek op de s­ cheidsrechter herpakt SES zich en een splijtende steekpass van Tijn Cuppen bereikt Gijs Bens. Deze rondt beheerst af. In het laatste kwartier voert SES de druk op. Bens wordt nogmaals gevonden maar dit keer gaat zijn lob vlak naast. Achil­

SES wint wederom de derby van Mill

Net als in de eerste seizoenshelft heeft SES drie punten overgehoud­ en in de derby tegen Mill. De zege was verdiend, op een enkele kans na kwam Juliana er niet aan te pas deze middag. Felix van Schijndel was deze middag pupil van de week bij SES. SES vloog erin het eerste kwar­tier, Juliana kwam er niet aan te pas. Niek Nooijen had het eerste gevaar. Zijn schot uit de tweede lijn mistte ech­ ter kracht en precisie. Echter verder kwam SES niet. Sterker nog, ­Juliana kwam wat beter in de wedstrijd, zeker nadat Don Straatman na een kwartier de strijd moest ­staken met een hamstring­ blessure. Paul van Geffen was zijn ver­ vanger. Maar ook de gasten uit Mill konden geen vuist maken tegen de solide SES-de­ fensie. Ze kregen één kans: Camiel van Geenen kon vrij uit­halen, maar mikte over. Het duel kabbelde voort, zonder echte kansen. Met een schitterende boogbal verd­ ween zijn vrije trap stijf in de kruis­ Tot de 42e minuut. Een corner van ing: 2-0! Gijs Bens werd verlengt door Jari Lukassen. Daar had de Millse ­goalie Ook na de rust was SES de iets betere geen antwoord op: 1-0. Daarmee ploeg. Gijs Bens schoot net naast en was de ruststand nog niet bereikt. een vrije trap van Paul van Geffen Even daarna mocht Paul van ­Geffen verdween nu net boven de kruising. aanleggen vanaf een meter of 25. Aan de andere kant stichtte Juliana Waar velen een lange bal r­ichting geen gevaar. Het kwam tot geen één de spitsen verwachtten, had de uitgespeelde kans. Ook SES geloof­ midden­velder een andere gedachte. de het wel. Het duel kabbelde naar

les wordt niet meer gevaarlijk. Na rust krijgt de snelle spits van Achilles Reek nagenoeg dezelfde kans als Bens. Zijn lob gaat echter ook naast. De thuisploeg laat weer van zich horen en de snelle aan­ vallers duiken vaak op achter de verdediging. Keeper Jon de Klein is alert en op tijd uit zijn goal. Na zo’n 75 minuten komt de Langen­ boomse ploeg weer op. Tot twee keer toe ­krijgt Bens grote kansen na goed voorwerk van invaller Melvin van den Elzen. In het slot is SES tweemaal ongelukkig met een bal op de paal en daardoor delen deze middag beide teams de punten.

HBV – SES

De punten werden ook afgelopen zondag gedeeld. Toen ging SES op bezoek in Beers. De eindstand was net als bij het begin, 0 – 0. Er waren wel kansen voor SES maar helaas belande de schoten tot 3 keer toe op de lat en de doelpaal.

Juliana Mill herpakt zich na ­verloren dorpsderby

het einde, waarin de foutloos flui­ tende scheidsrechter voor het einde floot. SES – Juliana 2-0 (2-0) ’43 Jari Lukassen 1-0 ’45 Paul van Geffen 2-0 Scheidsrechter: Dhr. Van Haren Toeschouwers: 691

Sc. St. Hubert / v.v. de Willy’s zoekt trainer JO19 junioren Sc. St. Hubert / v.v. de Willy’s vol­ coaching van de wedstrijden voor gend seizoen SC. DWSH ’18 zijn zijn rekening neemt. voor het seizoen 2018- 2019 op - Spelers individueel en het team zoek naar een trainer voor onze beter weet te maken. 2de jaars JO19- junioren. Dit team - Discipline, waarden en normen strijdt voor het kampioenschap in hoog in het vaandel heeft staan. de 3de klasse. - Sterk is in positief coachen tijdens trainingen en wedstrijden. Wij zoeken een trainer die: - Goed kan communiceren en - De JO19 twee keer in de week samenwerken met de leiders/ traint: 1x in Wilbertoord en 1x trainers JO17 en senioren. in St. Hubert en op zaterdag de - In het bezit is van TCIII, JVT

- Af en toe bij de trainingen aan­ wezig is van de overige boven­ bouw elftallen om desbetreffende trainers tips te geven op het ­gebied van het verzorgen van t­ rainingen. Vorige week zondag 6 mei ver­ Achates uit Ottersum. De club werd - Betrokkenheid toont bij beide loor Juliana Mill bij buurman SES met 5 – 2 als Moederdagcadeau­ ­verenigingen. ­Langenboom met 2 – 0. tje ingepakt en teruggestuurd naar huis. Interesse in bovenstaande vacature? De afgelopen week heeft men deze Mail dan uw gegevens en CV naar nederlaag blijkbaar goed weten te Roy van Schipstal was bij deze wed­ jeugdscsthubertdewillys@gmail. verwerken. Want afgelopen zondag strijd pupil van de week. com 13 mei had Juliana geen kind aan


Begi n met nu Huis Eigen Spar 0,50 en! % rente .

Klomp Advies

Stationsstraat 1c 5451 AM Mill T 0485 - 45 59 59 E info@klomp-advies.nl I www.klomp-advies.nl

Wij zijn uw bank.

* Variabele rente op jaarbasis per 17 januari 2018. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Kan hij later wel een huis kopen?

De Neije Krant jaargang 7 editie 260  

Lokale huis-aan-huis krant voor de gemeente Mill & Sint Hubert.

De Neije Krant jaargang 7 editie 260  

Lokale huis-aan-huis krant voor de gemeente Mill & Sint Hubert.

Advertisement