Page 56

Mat & drikke

Lokalmat i Trøndelag

Kilde & foto: Matmerk

FAKTA

Spesialitet

• Spesialitet er den offisielle merkeordningen som skal vise forbrukere veg til god lokalmat- og -drikke i Norge. • Produktene må godkjennes av fagjuryen, som har høy matfaglig kompetanse • Produktene må være laget av norske råvarer, gjerne etter norske skikker • Ordningen forvaltes av stiftelsen Matmerk på oppdrag fra Landbruksog Matdepartementet.

F.v. Svein Berfjord fra Berg Gård, Lise Mathisen og Frode Hindrum fra Hindrum Gårdsysteri, Hans Horneman fra Reins Kloster og Nina Sundqvist fra Matmerk. Foto: Matmerk

LOKALMATRIKE NUMMER 1 – DETTE ER UTVILSOMT NORGES ALLER, ALLER BESTE LOKALMAT- OG DRIKKEFESTIVAL!

Gylden akevitt fra Inderøy

OG NÅ HAR TRØNDELAG INNTATT NORGESTOPPEN NÅR DET GJELDER SPESIALITETSMER-

Fra Inderøy Brenneri på Berg Gård kommer

KEDE PRODUKTER. DETTE ER NORGES LOKALMATRIKE NUMMER 1, SA ADMINISTERENDE

Den gyldne Aquavit. Hovedkrydderet er In-

DIREKTØR I MATMERK NINA SUNDQVIST. HUN DELTE UT HEDER OG ÆRE TIL TRØNDERSKE

derøykarve som er produsert på Berg Gård. I

PRODUSENTER PÅ FØRSTE DAG AV TRØNDERSK MATFESTIVAL OG BRYGGERIFESTIVALEN

tillegg brukes krydderdestillater av kvannfrø,

I TRONDHEIM.

mjødurt, løvetann og granskudd. Akevitten er søtet med sommerhonning fra Berg Gård.

Fire fornøyde lokalmat- og drikkeprodu-

som tildeler Spesialitet mente at dette var

– Det er viktig for oss å bruke lokale

senter fra Trøndelag strålte om kapp med

iskrem og sorbet av ypperste klasse. Brin-

råvarer. Alt fra karve til krydder og honning

sola på første dag av Trøndersk matfestival

gebærsorbeten til Reins Kloster er den med

kommer enten fra gården vår eller fra en av

og Bryggerifestivalen i Trondheim. Både

høyest prosent bringebær i Norge.

nabogårdene, sier Svein Berfjord fra Inderøy

ost, is, øl og akevitt fra Trøndelag fikk tildelt

Fra Hindrum Gårdsysteri kommer Kjerring-

Brenneri på Berg Gård.

kvalitetsmerket Spesialitet for unik smak.

klump. En økologisk Cheddar ystet av melk

– Med disse tildelingene er Trøndelag utvil-

fra egne kyr. Osten ystes etter den klassiske

Stolt øl fra Stjørdal

somt lokalmatfylke nummer 1 i Norge. Hele

cheddar-metoden. Etter pressing i form

Fra Stolt bryggeri kommer ølet Røyklagt,

21 produsenter med 123 ulike produkter,

smøres osten med egen-ystet smør og kles i

et helnorsk gårdsøl med sterke, historiske

det er det ingen andre fylker som slår, sier

bomullslerret for videre lagring i modnings-

tradisjoner fra Stjørdal. Alle råvarene som

Nina Sundqvist.

rom i minimum 6 måneder.

benyttes til bryggingen av ølet er norske og

– Vi produserer kun med melk fra våre egne

helt lokale fra området.

Is og ost fra Fosen

kyr. I tillegg bruker vi lerret ved lagringen

– Det som er spesielt med Røyklagt er at

Fra Reins Kloster på Rissa kommer Brin-

og dette er den gammeldagse metoden for

vi har prøvd å løfte fram en veldig gammel

gebærsorbet og Karamelliskrem. Begge er

cheddarproduksjon, sier Frode Hindrum fra

øltradisjon fra Stjørdalen, sier Mikael Slet-

lagd på egne økologiske råvarer. Fagjuryen

Hindrum Gårdsysteri.

tedal fra Stolt bryggeri.

56

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 03 - 2019  

Advertisement