a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 74

Mat & drikke

Michelin-kokker lovpriser norske skalldyr

Kilde: Norsk Sjømatråd Foto: Dag Sørli & Marius Fiskum for Sjømatrådet

• Ben Ing fra Noma i København (over). • Under en eksklusiv lunsj på Credo ble det servert ferske sjøkreps til nordiske toppkokker (t.v.). • Heidi Bjerkan fra restauranten Credo i Trondheim (under).

Lovpriser norske skalldyr DET BLE STJERNEDRYSS OG MANGE

norsk laks og fisk. Det var på grunn av den

bruker jeg gjerne råvarer som vi ikke har så

LOVORD DA DE NORDISKE RESTAURAN-

høye kvaliteten på norsk fisk at jeg flyttet til

god kultur på i Norge, slik som kuskjell og

TENE FIKK TILDELT SINE MICHELIN-

Norge, fortalte Vladimir Pak.

kråkeboller, sier Bjerkan.

STJERNER UNDER EN HØYTIDELIG

De siste årene har sjøkreps, kongekrabbe og

SEREMONI I TRONDHEIM MANDAG KVELD.

Hyllet norske skalldyr

kamskjell fra Norge vært å se på menyene

FELLES FOR MANGE AV DEM ER AT DE HAR

Han var imidlertid ikke den eneste Michelin-

til stadig flere Michelin-restauranter over

NORSKE SKALLDYR PÅ MENYEN.

kokken som trakk frem norsk sjømat.

hele verden, så på sidelinjen fulgte flere

Restauranten Noma i København har to

leverandører av norske skalldyr spent med

Det ble stjernedryss og mange lovord da de

stjerner i Michelin-guiden, og kjøkkensjef

på Michelin-utdelingen.

nordiske restaurantene fikk tildelt sine Mic-

Ben Ing serverer daglig sine gjester skalldyr

helin-stjerner under en høytidelig seremoni

fra Norge.

Leverer til topprestauranter

i Trondheim i februar. Felles for mange av

– Jeg er fra Canada og har jobbet i Australia,

Daglig leder i Seashell, Helge Myrseth, var

dem er at de har norske skalldyr på menyen.

Canada og nå i Danmark, men jeg må si at

en av dem. Han bekrefter at han det siste

Stavanger-restauranten Re-Naa økte fra én

det er noe eget med sjømat fra de nordiske

året har levert kamskjell til halvparten av de

til to Michelin-stjerner og Norge fikk hele fire

landene. På grunn av de kalde farvannene

64 restaurantene i den nordiske Michelin-

nye restauranter med en Michelin-stjerne da

kommer det fantastiske produkter med

guiden. En annen produsent som sender sine

Nordens gourmetelite var samlet i Olavshal-

unike kvaliteter herfra. Jeg er spesielt

skalldyr til de mest eksklusive restaurantene

len. Restauranten Bare i Bergen, Speilsalen

begeistret for den norske kongekrabben,

i Norden, er Scalmarin. Fra lokalene utenfor

i Trondheim, undervannsrestauranten Under

sier Ben Ing.

Bergen leverte de i fjor 40 tonn skalldyr.

i Oslo kan alle nå stolt kalle seg Michelin-

Prøver nye arter

Boom i skalldyreksporten

restauranter.

En annen Michelin-sjef, Heidi Bjerkan på

– De beste restaurantene vil hele tiden ha

restauranten Credo i Trondheim, er full av

den beste kvaliteten. For oss betyr det at

Massiv applaus

lovord om norske skalldyr.

vi legger ekstra stor vekt på ferskheten på

For daglig leder Vladimir Pak betyr norsk

– Jeg føler meg som verdens heldigste kokk

våre varer, sier daglig leder Knut Magnus

sjømat ekstra mye. Til massiv applaus fra en

som får lov til å bruke norske skalldyr. At

Persson.

fullsatt sal fortalte han at det var fisk som i

jeg bor og driver restaurant i Trøndelag,

Det er ikke bare i Norden interessen for

sin tid førte ham fra Russland via Asia og til

skyldes at jeg har så fantastiske råvarer rett

norske skalldyr øker. De siste fem årene har

Norge.

utenfor stuedøren. Sjøkreps er for eksem-

det vært en formidabel verdiøkning, spesielt

– Jeg besøkte en venn i Bergen for å smake

pel noe våre gjester er veldig glade i. Selv

for sjøkreps og kongekrabbe.

i Lindesnes og Omakase by Vladimir Pak

74

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement