a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 29

Trøndelags beste råvarer

Mat & drikke

Over til venstre: Kjøkkensjef Marius Jenssen, assisterende kjøkkensjef Andreas Trøjgaard og soussjef Eskil Hildonen har vært ansatt hos To Rom og Kjøkken i flere år. Over: Torsk fra Fosen servert med brokkolini, løyrom, reddik, bokhvete, syltet løk og smørsaus. Til venstre: Trøndersk på menyen: Kamskjell fra Frøya med surdeigsperler, blomkålpuré, syltet blomkål, fermentert selleriog kamskjellsaus.

opptatt av, og i 2018 mottok restauranten

mat og drikke, service og personale. For å

To Rom og Kjøkken.

prisen for årets lærebedrift av Norges kok-

opprettholde det høye nivået er det viktig for

– Det å prøve ut noe som er helt utenkelig

kenes mesterlaug. For Hildonen handler det

Hildonen å ha engasjerte og dyktige ansatte

men som funker sammen, er spennende.

om å utruste lærlingene med den ballasten

med på laget.

For eksempel foie gras og blåmuggost, sier

de trenger for å klare fagbrevet. Derfor

– Jeg er opptatt av å skape en bedriftskul-

Eskil, som er opphavsmann til nevnte rett.

er lærlingene hans med og konkurrerer i

tur. Nivået på maten og servicen vi leverer

– Kokkeyrket er for de som elsker å jobbe

Norgescup for kokke- og servitørlærlinger

kommer fra en bedriftskultur. Trives vi her,

kreativt. Det å sette opp menyen er en

hvert år.

yter vi bedre service. Det er også et viktig

skapelsesprosess, og vi er svært kritiske

– Vi har gode systemer for å følge opp lær-

bud at man har folk som er med over lengre

til eget arbeid, sier Roar Hildonen avslut-

lingene både yrkesmessig og ellers, og er

tid. Veldig mange av de som jobber her

ningsvis.

opptatt av å gjøre ting grundig og skikkelig.

har vært med lenge, noe som er uvanlig i

Vi ønsker at de skal være med å konkurrere

bransjen, sier han.

fordi det er viktig å få trening i å takle pres-

Kreativt yrke

FAKTA

set når de skal ta fagbrev, sier Hildonen.

En av de ansatte som har fått kokkeyrket inn

• Adresse: Carl Johans gate 5, 7010 Trondheim • Tlf: 73 56 89 00 • Web: toromogkjokken.no • Facebook: facebook.com/toromogkjokken • Instagram: instagram.com/toromogkjokken • Åpningstider: Mandag-lørdag 16-24 (kjøkkenet stenger kl 22) & søndag lukket

med blodet er Roars sønn Eskil Hildonen,

Høyt nivå

som så å si er oppvokst i farens restaurant.

I tillegg til å bli kåret til årets lærebedrift,

Noe av det mest spennende med kokkeyrket

har To Rom og Kjøkken vunnet en rekke

er å få eksperimentere med ulike smaker og

priser og kåringer for sin høye kvalitet på

retter, mener Eskil, som i dag er soussjef ved

To Rom og Kjøkken

Nº1 2020

29

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement