Page 32

Klær & mote

Ny Urban Pioneers butikk i Byporten

vært så god respons. Så er vi veldig glad

største by på det internasjonale motekartet.

bevist om at hun følger med på denne

for å ha fått på plass en Mulitbrand butikk i

– Det er absolutt mulig. Jeg ønsker å gjøre

reisen, og det gjør at jeg orker litt mer hver

Byporten, det er et senter vi har veldig troa

kristiansanderne stolte og det er utrolig

dag. Du, forresten, det er et par ting jeg vil

på. Det er ikke rart at jeg smiler mye. Med

motiverende hvordan de heier meg frem og

si før vi avslutter, sier Ivar.

hånden på hjertet kan jeg si at jeg aldri har

gleder seg på mine vegne.

– Jeg bare må rette en takk til samboeren

hatt det så bra som nå. Det er bare å klype

Ivar er en travel mann og intervjuet nærmer

og familien min. Til tross for at den siste

seg i armen og si takk.

seg slutten. Det er riktignok én ting jeg

tiden har vært fullstendig kaos – og at jeg

Denne takken retter han ikke minst til men-

lurer på. Får vi noen gang sett denne alltid

har vært mye borte, både mentalt og fysisk

neskene tett rundt seg.

ulastelig antrukkede mannen i en slafsete

– har støtten hjemmefra vært formidabel.

– Jeg hadde aldri klart dette alene. Uten

joggebukse?

Og til sist har jeg en liten oppmuntring til

teamet mitt hadde jeg ikke vært noen ting,

– Helt klart. Det er viktig å koble av mellom

andre kreative sjeler der ute. Ha trua og

fortsetter Ivar. Jeg er helt avhengig av

slagene, det er man avhengig av. Da er

følg drømmen din! Du er garantert bedre

folkene rundt meg for å komme i mål, og

joggebuksa og en god fotball medisinen.

enn du tror selv! Så lenge man er villig til å

de gjør en strålende jobb hver dag. I tillegg

Samtidig mener jeg det er viktig at man han

jobbe hardt nok, aldri gi opp, samtidig som

er Ola Mæle verdens beste samarbeids-

en indre drivkraft når man møter utfor-

man har en klar visjon om hvordan man

partner. Han er en fantastisk motivator og

dringer. Bensin på tanken i de litt tøffere

skal lykkes, så tror jeg man kan klare hva

støttespiller – på alle vis.

dagene. For min del er denne drivkraften

som helst her i verden.

min mamma. Hun døde for noen år siden av

Følg drømmen!

kreft, og mitt mål med Urban Pioneers er å

I oktober åpnet Urban Pioneers en egen

Selv om målet er å innta verden, har Ivar

gjøre henne stolt. Hun har lært meg nesten

Mulitbrand butikk i Byporten. Du finner den

ingen ambisjoner om å forlate Kristiansand.

alt jeg kan i dag, og dette skal jeg lykkes

nye butikken i Plan 2 i kjøpesenteret.

Tvert om. Isteden vil han sette Sørlandets

med for hennes skyld. Jeg er helt over-

32

Nº4 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

IN Oslo vinter 2019  

Jul/vinter utgaven av IN magasinet for Oslo 2019/20

Profile for inmag
Advertisement