Page 140

Mat & drikke

Fisk

POPULÆRT MED FISK FOR FØRSTE GANG PÅ TRE ÅR ØKER FISKE-

Flere områder i riktig retning

Varmerekorder og langvarig tørke i første del

SALGET I NORGESGRUPPENS BUTIKKER.

Halvårsresultatene innenfor sunnhet og fol-

av 2018 har påvirket resultatene for første

kehelse viser at flere piler peker riktig vei. I

halvår 2019. Innenfor frukt og grønt har det

Volumutviklingen på fisk er opp 2,6 prosent,

2018 så vi for første gang en nedgang i salget

eksempelvis vært begrenset med norske

viser ferske tall fra NorgesGruppen sin halv-

av mettet fett, en utvikling som har fortsatt i

lagringsgrønnsaker som gulrot, løk, kål og

årsrapportering på sunnhet og folkehelse.

2019. Halvårstallene viser en nedgang på 0,8

kålrot. NorgesGruppen ser nå imidlertid en

2018 var utviklingen på – 1,1 prosent, og i

prosent, omtrent på målsettingen for året

sterk vekst etter juni måned i år.

2017 pekte pilene ned hele 2,9 prosent.

som helhet.

- Fisk har i flere år blitt oppfattet som dyrt,

– Våre samarbeidspartnere har redusert

Sunnere handlekurver i hele landet

og vedvarende høye laksepriser er en del av

fettinnholdet noe i melk. Det bidrar positivt.

Samfunnsgevinstene av at befolkningen

forklaringen på den tilbakegangen vi har sett

Tallene viser videre en positiv utvikling

følger myndighetenes kostholdsråd er på

over lengre tid, sier fagsjef for ernæring Aina

innen spisefett hvor særlig enkelte produk-

ca. 154 mrd. kroner hvert år ifølge Helsedi-

Marie Lien.

tendringer innenfor smør har bidratt godt,

rektoratet. Mange liv går tapt hvert år som

Samtidig viser tallene at det er vanskelig å

sier Lien.

følge av dårlig kosthold. 6 av 10 nordmenn

rekruttere nye forbrukere til å spise fisk.

Kundene velger også stadig mer sukkerfri

ønsker hjelp til å spise sunnere, og det er

– De som allerede spiser fisk spiser mer,

drikke fremfor brus. Lien forteller at leveran-

en stor andel i befolkningen som ikke følger

men vi har fortsatt en vei å gå med å nå

dører har jobbet godt med sukkerreduksjon i

kostholdsrådene. NorgesGruppen har 1,2

en større del av befolkningen, sier Lien og

lang tid i mange kategorier.

mill. forbrukere innom butikkene daglig, og

legger til at hun tror at smak og enkelhet er

– Det er gledelig å se utvikling til mindre

ønsker å legge til rette for at disse kan ta

barrierer som må jobbes mer med.

sukker i hverdagsprodukter som pålegg og

grønne og sunnere valg og dermed bidra til

frokostblandinger, sier hun.

at flere følger myndighetenes kostholdsråd.

140

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement