IN magasinet for Trondheim 01 2014

Page 12

Portrett

Arne O. Reitan

Arne O. Reitan

– Trøndelag Teaters Grand Old Man Det finnes mange skuespillere, men ytterst få med den samme arbeidskapasiteten og sceneutstrålingen som Arne O. Reitan. Dessuten er han usnobbete, vennlig, imøtekommende og morsom. En god kar, ganske enkelt. Tekst: Siri Gerrard | Foto: Kjersti Tveterås, Roar Øhlander, Cathrine Dillner Hagen, Lasse Berre, Trøndelag Teater & Privat

IN magasinet har avtalt å ringe Reitan en mandag formiddag i mars.

som revysjef i Oslo– bare avbrutt av et år på jordomseiling.

Han tar først ikke telefonen, og jeg er sikker på at han hviler ut etter

–Jeg trengte et avbrekk fra skolen, søkte om et års permisjon og

å ha overvært nattens Oscar-sending.

fordi jeg hadde gode karakterer og i tillegg var elevrådsformann

– Nei, vet du hva! ler Reitan når han ringer meg opp igjen noen

fikk jeg den innvilget. Håpet var at en tur på havet ville hjelpe meg

minutter senere.

med å finne ut hva jeg ville bli når jeg ble stor. Dessuten ville jeg

– Det har jeg ikke tid til. Jeg har jobbet siden sju i dag morges,

lære språk

fortsetter 69-åringen.

Videre fulgte Befalsskolen og studentrevy før han utdannet

Arne O. Reitan er født i Oslo, og begynte karrieren tidlig.

seg som salgsleder.

Allerede som barn var han fast ansatt ved

– Salgsleder? Jeg kan ikke tenke meg noe så

Folketeateret.

forskjellig som salgsleder og skuespiller!

Var det tilfeldigheter som førte deg til scenen?

– Der tar du feil, gitt! De to yrkene har faktisk

– Med en mormor som jobbet førti år i gar-

mye til felles. Man må improvisere, stadig møte

deroben på Nationalteateret er det vanskelig

nye mennesker og ikke minst ha rask oppfat-

å kalle det en tilfeldighet. Hun hadde sett en

telsesevne.

liten annonse der Folketeateret søkte etter barneskuespillere til en oppsetning av Snehvit

De skrå bredder

og de syv dvergene. Er ikke dette noe for

Reitan klarte likevel ikke helt å forlate scenen.

deg Arne? sa hun. Mormor kjente vel lusa på

Mens han studerte tok han hele tiden freelan-

gangen tenker jeg.

ceoppdrag – og til slutt var det skuespiller han ble. I 1970 fikk han tilbud om fast ansettelse

Tidlig debut Reitan gikk på audition og debuterte snart som en syngende, dansende bjørn. Året etter fikk han

ved Trøndelag teater. Planen var å bli i et par o Privat. s støtter 1957. Fot

Samfunnet

en stor rolle i Onkel Toms hytte. Siden ble det

år. Nå er det blitt 44. Ser vi bort fra gjesteopptredener ved Riksteatret, Teatret Vårt, Örebro Stadsteater, Svenska Riksteatern og Nord-

flere roller; på scenen, men også på film, radio og

Trøndelag Teater har han vært en del av det

tv. Jobbingen kombinerte han med skolegang – og

faste ensemble hele perioden. Ved flere anledninger har han også

som ivrig tilskuer på Folketeaterets utenlandske gjesteforestillinger.

vært solist med TSO og Forsvarets Distriktsmusikkorps, debutert

– Folketeateret var et utrolig sted med et svært variert repertoar

som operasanger, laget utallige skoleprogram, egen kabaret, startet

– og det eneste stedet hvor man kunne se produksjoner fra andre

dukketeater, deltatt på en rekke spel og lest inn lydbøker.

land. Her fikk jeg for eksempel se Aida og La Boheme for første

gang. Det var jo nettopp på Folketeateret Den norske opera og bal-

mye for ham livet gjennom.

lett ble til, og jeg var midt oppi det.

– Å kunne prøve seg som operasanger var fantastisk. Kombina-

Årene gikk og Reitan avsluttet grunnleggende skolegang

sjonen musikk og scenekunst er noe av det som står mitt hjerte

12

Nº1 2014

Reitan er en mer enn habil sanger og musikken har betydd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.