a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 75

Tid for kjøkken

Interiør & design

våre kjøkken, og ønsker man å utføre større

mellom stue og kjøkken. Dermed stilles

viktigere på kjøkkenet. Hos Drømmekjøkke-

renoveringer samtidig så har vi også gode

det også høyere krav til kjøkkenløsningen.

net finner du alle de kjente hvitevaremerkene

samarbeidspartnere.

– Vårt kjøkkenkonsept System 10 er perfekt

som Miele Gaggenau og Siemens og de har

Fabrikken er dessuten svært nøye når de

til å binde kjøkken og stue sammen. Alle

et stort utvalg i både dampovner, vinskap,

plukker ut trevirke til dørene både i heltre og

moduler er rammet inn av en 10 mm ramme

vakuumskuffer og benkeventilatorer. – De

finer. - Vi ser at stadig flere ønsker kjøkken i

som gir en møbelfølelse og tar vekk litt av

fleste velger ventilator nedfelt i benkeplaten

trestruktur noe som passer oss godt siden vi

kjøkkenpreget, noe som er veldig i tiden nå.

istedenfor en stor kjøkkenvifte som tar opp

har erfaring og lidenskap rundt tre. Prikken

Ønsker man en rød tråd gjennom huset er

mye plass. Benkeventilatorene har nå blitt

over i-en er våre treskuffer. Det er en helt

det også mulig å bruke moduler fra System

allemannseie og er ikke et vågalt valg lengre,

unik designskuff som vi våger å påstå er

10 til å lage for eksempel en skjenk eller en

sier Benjamin med et smil. – I tillegg har

blant de aller beste på markedet. Den utnyt-

TV-benk.

dampovnene tatt over for mikrobølgeovnene

ter hele skroget samtidig som den er pen å

Stilmessig er tre en viktig fellesnevner. – Vi

og også vannkraner med kokende vann har

se på, sier Benjamin. Fabrikken har dessuten

ser også at stilen beveger seg i to retninger,

blitt allemannseie. Hvitevarene blir stadig

et stort miljøfokus. – Fabrikken har egentlig

fra mørke kjøkken i en stram stil med glatte

mer diskré og fletter seg inn i interiøret. Vårt

alltid vært miljøbevisst, men de siste årene

fronter og gjerne uten håndtak til plassbygde

motto er at kjøkkenet skal være en kilde til

har vi blitt flinkere til å fortelle om det til kun-

kjøkken med fine detaljer i for eksempel

hverdagsglede og da er det viktig at det er et

dene våre. Dette er dessuten kjøkken som er

messing. Men uansett hvilken stil man velger

godt sted å lage mat!

laget for å vare i mange år slik at man slipper

så ønsker de fleste at kjøkkenet skal fremstå

å bytte det igjen om noen få år.

mer som et møbel. Stadig flere velger dessuten å benytte seg av en interiørarkitekt

Mer møbelpreg på kjøkkenet

enten før eller underveis i prosessen for å få

I dag har kjøkkenet blitt et allrom. Over-

en gjennomført stil.

gangen mellom kjøkken og stue er gjerne

Mange av oss har oppdaget gleden ved å lage

glidende, enten ved at man tar stuefølelsen

mat fra bunnen, gjerne sammen med familie

inn i kjøkkenet eller velger en åpen løsning

og venner. Hvitevarene har derfor blitt enda

FAKTA

Drømmekjøkkenet Billingstad

Adresse: Billingstadsletta 17a, 1396 Billingstad Telefon: 459 50 500 E-post: post@dkbillingstad.no Webside: www.drommekjokkenet-billingstad.no Facebook: www.facebook.com/DrommekjokkenetBillingstad

Nº1 2020

75

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement