a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 45

Vår på Bærums Verk

Ulla og Bob Laycock kan i år feire 20-årsjubileum som vertskap hos Værtshuset Bærums Verk.

Bærums Verk

I sommerhalvåret er det mulig å bestille retter som du kan grille på en egen grillstein, noe som gjør måltidet til en morsom og sosial opplevelse.

årene, men vi fortsetter i den samme stilen.

satt sitt preg på Værtshuset. Ikke bare har

slår det å nyte en deilig salat og noe kaldt å

Det er viktig å være tro mot konseptet og tro

de ordnet den fantastiske uteserveringen på

drikke på en varm solskinnsdag omgitt av

på det man gjør. Her vet dessuten folk at de

tunet, i løpet av årene har de også utvidet

historiske bygninger og blomstrende syriner.

får ordentlig mat uten for mye fiksfakseri.

antall sitteplasser i andre etasje og satt i

I sommerhalvåret er det også mulig å bestille

Det skal også være rikelige porsjoner slik at

stand låven som har blitt det perfekte sted å

retter som du kan grille på en egen grillstein,

man blir mett. Vi serverer ærlig og naturlig

arrangere selskaper.

noe som gjør måltidet til en morsom og

mat, og flere av rettene som carpaccio,

Alle værelsene i Værtshuset har ulik stør-

sosial opplevelse.

piggvar, crème brûlée og reinsdyr har blitt

relse og innredning. Lave dørkarmer, høye

– Menyen endres i takt med årstidene og

veldig populære.

terskler og trange passasjer er en del av

råvarene som er tilgjengelig. Så langt det er

sjarmen. I tillegg til låven gjør rommene i

mulig forsøker vi å bruke mest mulig lokale

Berømte rugbrød

ulike størrelser Værtshuset til det perfekte

råvarer. Blant annet har vi egen urtehage

Da de to tok over stod det i lokalavisen

stedet å feire livets små og store begivenhe-

og bikuber i hagen hvor vi får honning fra.

«Værtshuset på utenlandske hender». Mens

ter. Både mai og juni er travle måneder med

Om våren og sommeren er det en meny med

Bob opprinnelig er fra England, kommer Ulla

mange konfirmasjoner, barnedåper, bryllup

lettere retter som kalv, laks, ishavsrøye,

fra Finland. Hennes finske aner gjenspeiler

og avslutninger. I tillegg er det for mange fast

asparges, jordbær og rabarbra. Og store,

seg blant annet i de finske rugbrødene som

tradisjon med et besøk her 17. mai eller St.

gode salater til lunsj, avslutter Ulla og

ligger på en trefjøl ved den gamle grua. Her

Hansaften.

ønsker alle hjertelig velkommen til Norges

bakes det nemlig ferske rugbrød hver dag

eldste spisested!

og det går gjetord om brødene langt utenfor

Sommerens råvarer

Bærums grenser.

Menyen hos Værtshuset er inspirert av

Ekteparet legger ikke skjul på at det var en

norske herregårdstradisjoner fra siste del av

del skepsis å spore da de tok over Værts-

1800-tallet, der de tilberedte lokale, norske

huset, men den skepsisen ble raskt gjort til

råvarer sammen med noe utenlandsk og ek-

skamme. I tillegg til å servere sultne gjester

sotisk. Når våren begynner å komme settes

og ta vare på de gamle husene, har de også

uteserveringen i stand og det er få ting som

FAKTA

Værtshuset Bærums Verk

• Adresse: Vertshusveien 10, 1353 Bærums Verk • Telefonnummer: 67 80 02 00 • Web: www.vaertshusetbaerum.no • Facebook: www.facebook.com/vaerthusetbaerum.no • Instagram: www.instagram.com/vaertshusetbaerum

Nº1 2020

45

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement